Lékař online poradna – Vše o zdraví

Lékař online poradna - Vše o zdraví

Posilování imunitního systému s cílem předcházet virózám je pro mnoho z nás v podzimních…

Lékař online poradna - Vše o zdraví

Stomická sestra, zkráceně stomasestra, je důležitou součástí zdravotní péče o pacienty…

Lékař online poradna - Vše o zdraví

U mužů ve věku 35–65 let je porucha erekce jedním z nejčastějších zdravotních problémů….

Lékař online poradna - Vše o zdraví

Trpíte lupénkou a přemýšlíte, která antikoncepční metoda je pro vás nejlepší? Podle dostupných…

Lékař online poradna - Vše o zdraví

Cukrovka a srdeční selhání se poměrně často vyskytují společně. Obě tato onemocnění zhoršují…

Lékař online poradna - Vše o zdraví

Metastázy vznikají v těle člověka s nádorovým onemocněním v situaci, kdy se původní nádor…

Lékař online poradna - Vše o zdraví

I když očkování dětí od 12 let a mladistvých už nějakou dobu v ČR běží, řada rodičů (i…

Lékař online poradna - Vše o zdraví

Osteoporóza je chronické metabolické onemocnění kostí, kterým můžete trpět roky, aniž…

Lékař online poradna - Vše o zdraví

Lupénka se objevuje napříč všemi věkovými kategoriemi. V té nejmladší se ovšem jedná o…

Lékař online poradna - Vše o zdraví

Vysoký cholesterol rozhodně není žádná výhra. Stojí za řadou závažných zdravotních rizik,…

Do ordinace nebo na internet? OZP jako první nabízí konzultace s lékařem přes web

Oborová zdravotní pojišťovna začala svým pojištěncům nabízet možnost konzultace s lékařem přes internet bez nutnosti osobní návštěvy ordinace. Je první zdravotní pojišťovnou, která k takovému kroku přistoupila. Nově také svým pojištěncům umožňuje objednat se čistě online na přesné datum návštěvy u specialisty, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje.

„Pokud nepotřebujete akutní ošetření, počkáte si na radu lékaře raději doma, případně přes den v práci, anebo si raději posedíte v ordinaci?“ ptá se Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny.

„Proto jsme rozšířili služby poskytované Asistentem zdraví OZP i o možnost ptát se lékařů na zdravotní stav či se nechat objednat online.

Vzdálená konzultace s lékařem je pohodlná jak pro pojištěnce, tak pro lékaře, pomáhá zvyšovat dostupnost odborníků a má nezpochybnitelný přínos v prevenci i v tom, že umí k lékaři, byť vzdáleně, přivést dřív i ty, kteří by kvůli svým časovým možnostem, ostychu nebo jakýmkoli dalším důvodům ještě s návštěvou ordinace otáleli,“ dodává Kouřil.

Na dotazy pojištěnců Oborové zdravotní pojišťovny ohledně zdravotního stavu bude odpovídat padesát praktických lékařů a dvě stovky specialistů. Online objednání je možné do více než stovky spolupracujících zařízení po celé zemi, z nichž většina je navíc mimo Prahu a Brno, což rozšiřuje komfort pojištěncům OZP v rychlosti objednání mimo velká sídla.

Službu pro OZP zajišťuje uLékaře.cz. Odpověď praktického lékaře garantuje do šesti hodin, odpověď specialisty do 48 hodin, a to i o víkendu nebo během státních svátků.

Pokud z položeného dotazu vyplývá, že by pojištěnec měl lékaře navštívit osobně, kontaktuje ho sestra a domluví se s ním na termínu návštěvy ordinace.

Sestra do jednoho pracovního dne kontaktuje i ty klienty, kteří rovnou požádali o zajištění termínu u lékaře.

„Cílem naší služby je ulehčit lidem práci s klepáním na dveře ordinací, čekáním a vůbec s výběrem toho správného lékaře,“ popisuje Tomáš Šebek, chirurg a zakladatel uLékaře.cz.

„Technologie umožňují lékaři a pacientovi potkat se kdykoli, co možná nejrychleji a za jakýchkoli okolností. Statistiky využívání uLékaře.

cz přitom potvrzují, že si naše služby sice zpočátku nejrychleji oblíbili mladší ročníky, ale dnes už je věkový rozptyl uživatelů velmi široký a jejich dotazy jdou napříč všemi odbornostmi,“ říká Šebek.

Dotazy ohledně zdravotního stavu, nebo požadavek na objednání, mohou pojištěnci OZP zadat prostřednictvím aplikace VITAKARTA.

V té je zaregistrovaných půl milionu lidí a alespoň jednou do roka ji využije čtvrt milionu pojištěnců OZP; přes 60 000 uživatelů má aplikaci právě teď nainstalovanou ve svém telefonu.

Díky využití VITAKARTY zůstávají dotazy i odpovědi v zabezpečeném prostředí a objednání je jednodušší, protože pojištěnci nemusejí vyplňovat kontaktní údaje, neboť ty už o nich VITAKARTA zná.

Online medicínská poradna a možnost objednání k funguje v pilotním provozu od 3. února. Od té doby vyřešila 143 požadavků, z nichž bylo 76 dotazů na zdravotní stav, na které navazovalo 23 objednání k lékaři, a dále 67 pojištěnců zadalo rovnou požadavek na zajištění termínu vyšetření u lékaře. V plném provozu, který začal právě dnes, OZP očekává ještě výraznější nárůst požadavků na poradnu.

Vedle dotazů na zdravotní stav poskytuje OZP svým pojištěncům také odpovědi na dotazy ohledně dostupnosti a kvality zdravotních služeb, zajistí druhý lékařský názor nebo pomůže vysvětlit lékařskou zprávu tak, aby jí klient lépe porozuměl, či poradí s pacientskými právy. Vše je možné získat také na telefonním čísle Asistenta zdraví 844 111 000 nebo na e-mailu [email protected].

„Právě Oborová zdravotní pojišťovna je díky obrovskému počtu aktivních uživatelů VITAKARTY v tom nejlepším postavení začít v České republice poskytovat služby distančního poradenství s lékařem.

Máme přes půl milionu lidí, kteří už nějakým způsobem využívají technologie k péči o své zdraví, a díky tomu jsme sesbírali spoustu zkušeností a zpětné vazby, jak telemedicínu dělat správně,“ vysvětluje Radovan Kouřil.

„Pro příklady širokého využívání telemedicíny vůbec nemusíme chodit daleko. Ve venkovských oblastech Bavorska lidé praktického lékaře už běžně navštěvují jen přes videohovor.

Z konzultace si pak odnášejí buď doporučení vyzvednout si léky na banální onemocnění z místní lékárny, anebo doporučení dorazit do města na osobní návštěvu lékaře, protože vyšetření bude, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, potřebné,“ upozorňuje Šebek.

Radovan Kouřil k tomu dodává: „V České republice máme mimořádně vysoký počet kontaktů pacienta s lékařem. Prakticky dvojnásobný oproti řadě jiných evropských zemí.

Všechny se samozřejmě odehrávají v ordinaci, což z principu zabere víc času pojištěnci i lékaři. Přitom se už nyní potýkáme s otázkami dostupnosti péče a nedostatečného počtu lékařů.

Telemedicína – dělaná dobře – má potenciál od části těchto problémů ulevit.“

Konzultace přes internet, přes aplikaci VITAKARTA v telefonu nebo přes její webové rozhraní, nenahrazuje a ani nemá ambici nahradit vyšetření u lékaře.

Poskytuje pojištěncům OZP možnost dostat kvalifikovanou odpověď na otázky ohledně zdravotního stavu kdekoli a kdykoli a usnadňuje nasměrování k tomu správnému specialistovi, pokud konzultace ukazuje, že osobní návštěva u lékaře je vzhledem ke zdravotnímu stavu nutná.

Tím ušetří pacientům i lékařům čas a zdravotnímu systému spoří peníze, protože zvyšuje jeho efektivitu. Vzdálená konzultace v žádném případě nenahrazuje zdravotnickou záchrannou službu. Na ni je nezbytné se obrátit, pokud pacient pociťuje akutní potíže.

Oborová zdravotní pojišťovna v posledních několika měsících zásadním způsobem rozšířila telemedicínské služby poskytované pojištěncům. Všechny jsou navíc zdarma. Vedle nejnovější online medicínské poradny například všem svým pojištěncům průběžně 24/7 hlídá, zda jim lékaři předepisují pouze bezpečné kombinace léků.

Jako zdravotní pojišťovna má OZP informace o tom, které léky si její pojištěnci vyzvedli na předpis, a pokud zjistí možný problém v konkrétní kombinaci, daného pojištěnce sama obratem vyzve, aby své léky probral s ošetřujícím lékařem.

Specialitou OZP je pak možnost nechat si zdarma přes internet zhodnotit záznam EKG z nositelné elektroniky, převážně z hodinek Apple Watch, atestovaným lékařem.

VITAKARTA také například umožňuje bezpečně ukládat zprávy z lékařských vyšetření. Lze přes ni kontrolovat výdaje na zdravotní péči a platit zdravotní pojištění.

Prostřednictvím VITAKARTY si zároveň pojištěnci OZP nechávají proplatit příspěvky z Fondu prevence, kdy stačí pouze vyfotit doklad o zaplacení benefitu, například očkování, permanentky do bazénu nebo třeba účtenky za brýle.

OZP navíc svým pojištěncům umožňuje přes VITAKARTU hodnotit své lékaře v nemedicínských parametrech, jako je kvalita komunikace lékaře a sestry nebo prostředí ordinace a čekárny. Tato hodnocení jsou pak veřejně dostupná na www.atlasdoktoru.cz.

Klientem OZP se můžete stát během jedné minuty. Stačí vyplnit online přihlášku na www.ozp.cz/prihlaska-pojistence

Pilotní provoz poradny od 3. února do 2. března:

 • celkem dotazů: 143
  • dotaz ohledně zdravotního stavu: 76
   • z toho následné objednání k lékaři: 23
  • přímý požadavek na objednání k lékaři: 67

uLékaře.cz: nejčastější obory dotazů

Telemedicínské služby poskytované zdarma OZP:

 • nepřetržitý dohled nad bezpečnými kombinacemi léků
  • problematická interakce detekována u 43 603 klientů
 • automatická detekce chronických onemocnění z vykázané péče
  • zjištěno u 243 213 klientů
 • vyhodnocení EKG z nositelné elektroniky atestovaným lékařem
  • pěti klientům doporučeno na základě záznamu EKG z chytrých hodinek urychleně navštívit komplexní kardiologické vyšetření
 • online kontrola vykázané péče
  • v roce 2019 klienti provedli 264 778 kontrol péče za 1 067 962 435 Kč
 • hodnocení lékařů
  • celkem 83 573 klientů ohodnotilo 24 698 poskytovatelů péče
 • Asistent zdraví na telefonu a emailu
  • v roce 2019 vyřešil 11 009 medicínských případů

VITAKARTA je dostupná:

Pravidla online poradny

 • Pravidla Online poradny a Lékového poradenství
 • I. Druhy poradenství
 • Tato pravidla upravují práva a povinnosti v rámci

(a) poskytování porad v online poradně umístěné na www.benu.

cz/poradna (dále jen „Online poradna“) na dotazy tazatelů starších 18 let týkající se oblasti zdravotnictví, a to například dotaz týkající se možných vzájemných účinků léků, dále dotazy ohledně vlastností léků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků, zdravé výživy, jakož i dotazy týkající se lékárenského zboží a všeobecných dotazů týkajících se oblasti poskytování zdravotních služeb. Porady – odpovědi na dotazy poskytují kvalifikované osoby – lékárníci nebo lékaři bez možnosti výběru konkrétního odpovídajícího.

(b) poskytování porad ohledně konkrétních interakcí léčivých přípravků, které byly nezávazně vyhodnoceny v rámci aplikace umístěné na webu (dále jen „Lékové poradenství“).

Lékové poradenství je poskytováno buď online (dále jen „Online lékové poradenství“), nebo jako osobní konzultace na vybrané BENU lékárně (dále jen „Osobní lékové poradenství“). Porady jsou poskytovány tazatelům (pacientům) starším 18 let.

Zajímavé:  Tezke Ublížení Na Zdraví?

Porady – odpovědi na dotazy poskytují kvalifikované osoby – lékárníci bez možnosti výběru konkrétního odpovídajícího. U Osobního lékového poradenství je možnost zvolit si BENU lékárnu dle nabídky na webových stránkách www.benu.cz.

Provozovatelem Online poradny a Lékového poradenství je společnost BENU Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 10 – Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 318084, IČO: 49621173, která je současně správcem osobních údajů (dále také jen „provozovatel“ nebo „správce“).

IIa.  Online poradna

Online poradna není reklamou, neslouží k podpoře zvýšeného užívání léků, nenahrazuje osobní konzultaci s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem ani nenahrazuje klasickou lékařskou péči a slouží pouze jako zdroj informací.

Poradenství v Online poradně může být zpoplatněno. Bližší finanční a platební podmínky jsou k dispozici na www.benu.cz/poradna, přičemž platí rovněž podmínky uvedené v těchto pravidlech.

Tazatel vyplní v rámci Online poradny online dotazník, do něhož vyplní povinně svůj e-mail a co nejpřesnější znění dotazu. Bez uvedení těchto údajů nebude poskytnuta odpověď. V rámci jednoho dotazníku je možné položit dotazů více, a to v rozsahu, který umožnuje online dotazník.

Dotazy nesmí obsahovat vulgarismy. Dotazy, které se netýkají tematicky charakteru Online poradny, nebo připomínky bez konkrétního dotazu nebudou zodpovězeny.

Tazatel může v rámci svého dotazu připojit také fotografii vztahující se k dotazovanému problému (zejména v případě dotazu na kožní problém).

Na dotaz směřující na lékárníka provozovatel odpoví zpravidla do 24 pracovních hodin, dotaz směřující na lékaře bude odpovězen zpravidla do 48 hodin.

Odpovědi vycházejí pouze z informací uvedených tazatelem a jsou zasílány na tazatelem uvedený e-mail.

Dotazy a připomínky nejsou s ohledem na charakter internetových stránek považovány za důvěrné a provozovatel má právo je publikovat v rámci Online poradny a nakládat s nimi podle svého uvážení.

Dotaz je spolu s odpovědí zveřejněn v neupraveném znění, proto provozovatel žádá, aby v dotazech byly poskytnuty jen takové informace, které mohou být veřejné. Zveřejněny budou jen ty odpovědi, u nichž je to právními předpisy dovoleno. E-mailová adresa ani poskytnutá fotografie není zveřejňována. Není zveřejněno jméno ani příjmení tazatele, pokud je tazatel poskytne.

 1. Provozovatel upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví tazatele či třetích osob vyplývajících z využití Online poradny.
 2. IIb.   Lékové poradenství

Lékárník na základě konkrétních léčivých přípravků, které tazatel/pacient vyplní do elektronické aplikace pro vyhodnocování lékových interakcí umístěné www.benu.cz/lekove-interakce-zadani, vysvětlí a zkontroluje

(a) v rámci Online lékové poradenství

 • Lékové interakce
 • Potravinové interakce
 • Správné užívání léků
 • Správné dávkování
 • Duplicity

a/nebo

(b) v rámci Osobního lékového poradenství

 • Lékové interakce
 • Potravinové interakce
 • Správné užívání léků
 • Správné dávkování
 • Duplicity
 • Správné zacházení s inhalátory
 • Zkontroluje domácí lékárničku
 • Změří krevní tlak

Většina z nás nějaké léky užívá a zpravidla to není pouze jeden lék. Při užívání vícero léků je důležité sledovat i to, zda se tyto léky mezi sebou nepříznivě neovlivňují, tedy sledovat interakce mezi léky.

Kromě interakce lék-lék existují časté interakce léků i s rostlinami (byliny, čaje, doplňky stravy) a s potravinami, které můžou silně ovlivnit účinek Vašich léků. K vyhodnocení lékových interakcí používáme Databázi lékových interakcí.

Programu Lékového poradenství se na straně provozovatele neúčastní studenti ani stážisté. Tato služba je pro naše zákazníky poskytována zdarma.

 1. Při Online lékovém poradenství bude vysvětlení posláno na e-mailovou adresu, kterou za tímto účelem tazatel poskytuje. Vysvětlení ani dotaz tazatele není zveřejňován na internetu.  
 2. V rámci Osobního lékového poradenství přímo s lékárníkem se může tazatel poradit a informovat o lécích, které užívá, a to v návaznosti na vyhodnocení interakcí v rámci elektronické aplikace umístěné na https://www.benu.cz/lekove-interakce-zadani nebo i nezávisle na předchozím použití této elektronické aplikace. Konzultace je určena pro pacienty i jejich rodinné příslušníky, kteří užívají více různých léčivých přípravků (na předpis nebo volně prodejných).

Jelikož Osobní lékové poradenství může být obsáhlejší než online forma a může z něj vyplynout účast v dlouhodobějším konzultačním programu, lékárník na místě ve vybrané BENU lékárně vysvětlí tazateli/pacientovi očekávané přínosy a případná zdravotní rizika, která by se mohla vyskytnout během takového programu.

Aby bylo Osobní lékové poradenství poskytnuto řádně, tazatel/pacient v rámci konzultačního programu musí informovat lékárníka o všech lécích, které užíval v posledním měsíci, i o těch, které v současnosti užívá.

Účast v programu může pacient kdykoliv přerušit či ukončit. Účast v  programu je dobrovolná.

Lékové poradenství není v žádném případě náhradou odborných rad lékaře, pouze doplněním informací pro pacienty, jež mají zájem se dozvědět víc. Ošetřující lékař nemusí vědět o všech přípravcích, které byly pacientovi předepsány v jiné než jeho ordinaci.

Lékové poradenství má pouze informativní charakter a jejím záměrem rozhodně není rozporovat léčbu tazatele. Velice důležité je to, zda své léky užívá tazatel správně. Pacienti by měli vědět o svých lécích více.

Toto je hlavním cílem tohoto Lékového poradenství.

III. Správa osobních údajů, které nám poskytnete

Při vyplňování online dotazníku je tazatel požádán o souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem (IIa) poskytování služeb Online poradny nebo (IIb) poskytování Lékového poradenství. Souhlas je potřeba pro oba druhy poradenství, protože může docházet ke zpracování údajů o zdravotním stavu.

Dále jsou zpracovány zejména kontaktní údaje, které tazatel poskytne buď v online dotazníku (jméno, příjmení, e-mailová adresa), nebo další údaje, které tazatel/pacient poskytne později v rámci dalšího poradenství (telefonní číslo, titul, rok narození, pohlaví, osobní a rodinná anamnéza, TK, BMI, informace o užívaných lécích.). Souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat na adrese: [email protected]. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Pro jiné účely, než výše uvedené, nebudou osobní údaje zpracovány. Správce poskytne údaje v anonymizované podobě k dalšímu zpracování pouze České lékárnické komoře nebo třetí osobě pro vědecké a výzkumné účely či analýzy.

Souhlas je udělenelektronickým odesláním online dotazníku. Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách www.benu.

cz na základě tohoto souhlasu zpracovávají všechny osobní údaje uvedené v online dotazníku (zpracování může mít podoby shromažďování, ukládání, zpřístupňování, úprava, vyhledávání, likvidace, a to vše v souladu s nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým adaptačním zákonem).

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí odpovědi v Online poradně, nejdéle však po dobu 1 roku. Pro účely Lékového poradenství budou osobní údaje uloženy po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak 10 let (zejména, pokud se pacient stane součástí konzultačního programu).  

Tazatel/Pacient může požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci. Tazatel/pacient má právo vznést u správce osobních údajů námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv se stížností proti zpracování na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Dále má tazatel/pacient právo na přenositelnost osobních údajů a právo přístupu ke všem svým osobním údajům. Informace ohledně osobních údajů poskytne správce kdykoliv na základě písemné žádosti zaslané poštou na adresu sídla správce nebo na e-mailovou adresu: [email protected].

Tazatel/pacient je oprávněn uplatnit svá zákonná práva ohledně ochrany svých osobních údajů u Pověřence pro ochranu osobních údajů dostupném na e-mailové adrese: [email protected] a telefonním čísle: 296 808 111.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce garantuje bezpečnost poskytnutých dat. Všichni zaměstnanci správce jsou vázání mlčenlivostí a pravidelně na téma ochrany osobních údajů školení.

IV.    Závěrečná ustanovení

Tato pravidla jsou platná dnem jejich vydání a účinná ode dne 11. 2018. Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto pravidel. Změna pravidel se oznamuje na webových stránkách www.benu.cz/poradna s měsíčním předstihem.

Jakékoliv odkazy v reklamních a propagačních materiálech na podmínky Online poradny nebo Lékového poradenství se považují za odkaz na platná pravidla.

Odesláním dotazu potvrzuje tazatel/pacient, že se seznámil s těmito pravidly, že jim porozuměl a bude se jimi řídit.

V případě Osobního lékového poradenství, ze kterého vyplyne účast na konzultačním programu, je odesláním udělen tzv. Informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pokud se bude pacient účastnit dalších konzultačních programů na jiné téma než Lékové poradenství, budou mu ze strany provozovatele poskytnuty další potřebné informace.

Poslední aktualizace:   V Praze dne 01. 02. 2020                                                     BENU Česká republika s.r.o.

ULékaře.cz

Potřebujete pomoct se zdravotním problémem? Chcete se nechat objednat ke specialistovi v blízkosti svého bydliště? Máte lékařské zprávy, kterým tak úplně nerozumíte? Už víte, že hledání rad naslepo v internetových diskuzích nikam nevede?

Nejlepší je řešit vše se zkušenými odborníky. Se službou uLékaře.cz to není žádný problém. Nyní je dostupná všem klientům VoZP, stačí být zaregistrován na Klientském portálu. Po aktivaci služby na uLékaře.cz můžete online poradnu a objednání neomezeně využívat po dobu 3 měsíců, a to zdarma. Pro další využívání služby vám následně bude poskytnuto zvýhodněné předplatné.

Zajímavé:  Bylinky na spaní - vše o zdraví

uLékaře.cz se můžete poradit ohledně čehokoliv z oblasti zdraví

V  poradně působí více než 350 zkušených lékařů všech odborností, kteří s vámi rádi proberou vaše fyzické i psychické problémy. Služba je dostupná ve dne v noci, o víkendech i svátcích. A protože je online, můžete ji využít odkudkoliv, tedy i z dovolené nebo služební cesty.

Na konkrétní dotaz vám odpoví praktický lékař pro dospělé nebo pediatr, a to do 6 hodin od položení dotazu.  V případě doporučení praktického lékaře získáte do 48 hodin vyjádření také od specialisty příslušného oboru, například dermatologie, ortopedie, gynekologie, chirurgie, psychologie aj.

uLékaře.cz zajistí objednání ke specialistovi na konkrétní místo i čas

Specialista v poradně může doporučit osobní návštěvu lékaře. V takovém případě vám zdravotní tým pomůže s objednáním do konkrétní ordinace podle vašich místních i časových preferencí.

O objednání můžete požádat i přímo, bez položení dotazu v poradně. Obratem vám zavolá zdravotní sestra, probere s vámi podrobnosti a získá tak všechny potřebné informace k vyhledání vhodného specialisty.

Následně zajistí vaše objednání a termín návštěvy s adresou zdravotnického zařízení obdržíte e-mailem.

Se službou uLékaře.cz už nebudete se svými zdravotními problémy nikdy a nikde sami. Řešení neodkládejte a nepodceňujte zdravotní problémy své ani svých blízkých. Vojenská zdravotní pojišťovna a služba uLékaře.cz stojí vždy na vaší straně.

Služba uLékaře.cz je klientům VoZP dostupná přes Klientský portál. Pokud v něm ještě nejste zaregistrováni, zde je návod, jak na to.

Soubory cookies nám pomáhají poskytovat lepší služby webu. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naší „Ochranou osobních údajů“ i používáním souborů cookies.

Ok, rozumím! Spravovat nastavení

Online zdravotní poradna

Ejakulace Pohlavní styk Mykózy, Kvasinky Erekce Masturbace Pohlavní nemoci Orgazmus HPV Chlamýdie Syfilis HIV, AIDS Genitální herpes

Page 2

Dobré ráno, chcela by som sa opytať, že ked od zajtra zacinam brat TRI-REGOL (prechod z Regulonu, pretoze mi nedokazal udrzat uz cyklus) zacinam po sedem dnovej pauze, som chranena od zaciatku uzivania noveho druhu ATK? Alebo mám par dni pockat? A este keby sa mi objavilo spinenie alebo krvacanie pocas prvych 3mesiacov, co je mozne, to neovplyvnuje ucinok? Som chranena? Za vasu odpoved dakujem.

Dobrý den, jsem uživatelkou Mercilonu. Vždy ho začínám brát ve čtvrtek a jedu tedy celkem 21 tablet.

Tento týden jsem to nějak popletla protože jsem se dostala k balení, které bylo stejné jako vždy, akorát mělo obráceně nakreslené šipky.

Byla jsem zvyklá brát je zleva doprava, tady se měly tablety brát zprava doleva,a ještě bylo vždy u dvou tablet u sebe napsáno, že je jedna SAM (SUM?) druhá DAM ( …

Když po 7 denní pauze užiju první prášek, tak jsem plně chráněná? Nebo jsem zase chráněná až po 7 dnech?

Dobrý deň, chela by som sa spýtať na účinok antikoncepcie Novynette a antibiotík Ceroxin 500mg zároveň. Koľko po dobratí poslednej tabeltky antibiotika, by som mohla mať pohlavný styk bez toho, aby bola znížený účinok HAK? Nie je potrebné čakať na menštráciu a ďalšie balenie HAK? A je možné úžívať Novynette a Ceroxin zároveň? Znášajú sa? ďakujem

Beriem hormonálnu antikoncepciu a po vybratí 21 tabliet som najprv dostala menštruáciu na 3. deň,pri ďalšom cykle na 5. deň a momentálne som ešte na 7. deň nedostala.Medzi tým som prekonala mykózu a dávala som si fungicídnu masť, raz som vynechala antikoncepciu a mala som nechránený sex. Neviem, či mám užiť Minervu, alebo môžem byť snáď tehotná?

Dobrý deň prajem.

Beriem HAK už 4 mesiace, zatiaľ som nevynechala ani jednu pilulku ale tento mesiac v prvom týždni som si dala pilulku s omeškaním 5 hodín a na druhý deň som mala nechránený pohlavný styk s ejakulovaním do pošvy, odvtedy som s pilulkami nemeškala a beriem ich presne. Bola znížená ochrana keďže som mala oneskorenie s pilulkou? Môžem byť tehotná? Prosím odpovedzte čo najskôr ĎAKUJEM …

Dobrý deň, tabletku som zobrala o 9,15 a hnačku som dostala o 13,00. Môže mať tabletka znížený účinok?

Dobrý den, v neděli jsem dobrala poslední pilulku HA Cilest brala jsem ji poctivě ani jednou jsem nevynechala v pondělí jsem měla pohlavní styk,přitel do mně ejakuoval. Můžu být těhotná?

Dobrý deň, beriem antikoncepciu uz nieco vyse roka a s partnerom sme mali nechraneny pohlavny styk. Tabletky beriem pravidelne, kazdy den, len niekedy nie v tu istu hodinu ( 20:30, 21:00, 21:30 ) Preto sa chcem opytat, ci je mozne, ze som tehotna? Dakujem

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, používám antikoncepci Minerva. Chtěla jsem si menstruaci oddálit, tak sem hned začala navazovat na druhý plato, ale další týden v neděli jsem si zapomněla vzít pilulku, pak už jsem jela dál, už nevynechala. Pokud budu mít pohlavní styk jsem chráněná nebo ne? Děkuji Hanka

Dobrý den, je mi 18 let a už rok beru HA Diane-35, doktorka mi ji předepsala na akné. Výrazně se mi po ní zhoršily vlasy a začala se mi mastit pleť, ale nějak moc jsem nepřibrala. Chci se zeptat jaká antikoncepce by byla vhodná a nezadržovala vodu v těle? Děkuji

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli mě pilulka chrání i během 7denní pauzy nebo jestli je potřeba použít jiné ochrany? Děkuji

Dobrý den. Měla jsem 7 denní pauzu a jako vždy jsem si měla vzít v pátek první prášek z plata (měsíčky mi skončily také v pátek), ale chyba se stala a prášky jsem zapomněla koupit. Ted je úterý, prášky už mám a potřebuji vědět, když je začnu brát zase v pátek (tedy o týden déle), kdy prášky začnou pracovat, tak jak mají. Nebo je mám začít brát zase až první den měsíčků?

Dobrý deň nedavno som sa od priatelky dopocula o antikoncepcii bez predpisu, ktora sa nemusí brat pravidelne. Tato antikoncepcia ma obsahovat 10 tabletiek, z ktorych jednu treba spotrebovat 10 minut ped poh.stykom a má účinnost 4 hod. Chcela by som sa opytat ci takato anikoncepcia naozaj existuje a ked ano ci je menej škodliva ako normalna HAK. Ďakujem za odpoved

Dobrý den, letos v dubnu jsem vysadila HA a menstruace se nedostavila. A nedošlo k ní ani po injekci v červenci.

Dělali mi krevní testy, samozřejmě nerovnováha hormonů a bylo mi řečeno, že jsem v předčasné menopauze (35 let).

Bylo mi od lékaře doporučeno znovu užívat stejný druh antikoncepce, zkoušela jsem to i dál bez ní. Po počátečních problémech (nejčastěji návaly horkosti), kterých postupně …

Dobrý den, chci se zeptat, zda-li lék Ercefuryl ovlivňuje účinnost hormonální antikoncepce (konkrétně Mirrele) když se vezme pouze preventivně a průjem nenastane. Děkuji Vám.

Dobrý den, moc prosím můžu se vás zeptat na váš názor, předem moc děkuji za odpověď.

Stala se mi následující situace, ve středu jsem začala brát nové plato antikoncepčních pilulek Yadine, v pátek ráno jsem měla pohlavní styk, v sobotu jsem po užití tablety za hodinu a půl zvracela.

Situace mi došla až druhý den, vzala jsem si náhradní pilulku, ale bohužel to bylo až po 14 hodinách od obvyklé dob …

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když jsem dobrala první platíčko antikoncepce, tak jestli jsem chráněná i v 7denní pauze a i když si po pauze vezmu první prášek z nového platíčka. Děkuji za odpověď.

Beriem antikoncepciu už 7 rokov, 3 oktobra som zacala uzivat antibiotika, menstruacia meska 8 dni, teh.test bol negativny, mam este cakat alebo treba ist gynekologovi?

Dobrý večer, som 3 mesiace po pôrode a ako som dostala menštruáciu mesiac po šestonedelí (začala som užívať antikoncepciu), krvácam v tomto momente už 23dní. Môj doktor mi povedal, že je to tabletkami. Aký máte na to názor?

Dobrý deň. Pred niekoľkými mesiacmi som bola u gynekologičky a predpísala mi antikoncepciu minervu a to hlavne z dôvodu mojej pleti pretože som mala dosť nepríjemné akné.

Ja som váhala či ju mám brať pretože spolužiačky stále hovorili, ako po užívaní antikoncepcie pribrali a ako ju menia, aby im pasovala.

Bála som sa, aby som takéto problémy nemala aj ja a tak som ju po dlhom rozmýšľaní začala bra …

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, beru HA Lindynette 20 a potřebovala bych oddálit menstruaci, což v mém případě nefunguje spojením dvou blistrů. Vždy začnu špinit. Bylo by možné vysadit po 14ti dnech, nechat proběhnout sedmidenní pauzu a potom začít brát další platíčko? Proběhla by tím pádem menstruace o týden dříve? Jsou tu nějaká rizika poškození cyklu, nebo možnost otěhotnění? Děkuji.

Dostala jsem menstruaci a krvácela jsem jen pár hodin.Od té doby mám divný pocit v podbříšku,je mi často nevolno a chodím skoro pořád na toaletu.Nemůže to být náznak těhotenství?Se svým bývalým přítelem máme nechráněný sex jen beru pilulky a ty nejsou moc spolehlivý pokud vím.

Zajímavé:  Vitamíny Na Vyčerpaný Organismus?

Dobrý den, chtěla jsme se zeptat zda Ibalgin snižuje nějak účinnost antikoncepce??

Chtěla bych se zeptat, co se stane, když otěhotním ale nebudu o tom vědět a vezmu si antkoncepci? Mohu potratit?

Dobrý den, beru mou první antikoncepci Minerva. Chtěla jsem se zeptat po kolika dnech užívání je možné mít nechráněný pohlavní styk? Antikoncepci beru teprv 4tý den a chtěla jsem se zeptat zda je už spolehlivá po týdnu, 14 dnech užívání nebo později? Děkuji moc za odpověd.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, po antikoncepci se mi zvětšila prsa. Je možné že tím zvětšením může dojít k tmavším bradavkám? Bojím se abych nebyla těhotná. Poslední dobou mě pobolívalo břicho ale menstruaci jsem dostala. Beru ATK mercilon. Děkuji

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na spolahlivosť ATK. Beriem ju tretí mesiac (Minervu), teraz mám poslednú tabletku a má mi začať 7dnová pauza no mňa už teraz bolia kríže.

Mám citlivé prsia a všimla som si bledulinko ružový výtok, beriem ju pravidelne akurát, že teraz ked sa posúval čas tak sa mi to posunulo aj v užívaní ATK.

Chcela by som sa spýtať či tie vedlajšie účinky sú normálne. Pohlavný …

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala, zda mám pokračovat v braní hormonální antikoncepce. Již rok nemám partnera a v nejbližší době ani žádný vztah neplánuju. Antikoncepci jsem si nechávala předepsat v 17-ti letech kvůli ochraně a nepravidelné menstruaci. Teď ale váhám, zda má cenu jí brát stále dál, když svou hlavní funkci – ochranu před početím – teď vlastně neplní. Děkuji.

Dobrý deň. Beriem prvý krát antikoncepciu a po skončení cyklu mám hnedý výtok (niekedy krvavý). Gynekologička mi povedala, že je to počas prvých troch mesiacov užívania normálne. Je počas tohto obdobia pohlavný styk povolený, alebo máme radšej počkať, kým mi to prestane? Ďakujem.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Minulý týdenv uterý sem začala brát antikoncepci. V patek sem mela sex se s vým přitelem bez kondomu. Od te doby mne boli v podbrisku. Muzu byt tehotná? Dekuju za odpoved

Prosim vas beriem antikoncepciu pocas menstruácie som mala pohlavný styk ale nechránený. Je mozne že som mohla otehotnieť, ked sa do mna priatel vystriekal? Prosim odpovedzte

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, ktorá forma antikoncepcie je podľa Vás najvhodnejšia pre dvadsaťročnú ženu, okrem hormonálnej antikoncepce a prezervatívu? Počula som o nehormonálnej antikoncepcii Pharmatex, aký je na neho Váš názor? Je dostatočne účinná? Dá sa mu plne dôverovať? Vedeli by ste mi prípadne poradiť nejaké ďalšie typy antikoncepcií? Vopred ďakujem za užitočné informácie 🙂

Dobrý den, chtěla jsem se poradit. Mám 2 děti a po druhém porodu jsem nedostala vůbec menstruaci. Byla jsem shodou okolností na rozborech štítné žlázy a hormonů. Vše bylo v pořádku.

Po návštěvě gynekologie mi doktor doporučil antikoncepci YAZ. Já nejsem moc zastáncem antikoncepce, protože jsem po letitém braní měla potíže otěhotnět (nedozrávala mi vajíčka).

Argumentovala jsem, že pokud budu brát …

Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat, jestli mohu užít jen 20 tabletek místo 21. jeden den jsem totiž běžela do dvou hodin po spolknutí pilulky na záchod.

Nebyl to sice nějak moc velký průjem (řidší stolice), ale pro jistotu jsem si vzala po pár hodinách ještě jednu, protože jsem tentýž den měla pohlavní styk. (byla to druhá pilule v prvním týdnu).

Takže mě ta jedna tabletka bude scházet, tak jsem s …

Dobrý deň. V 17.deň cyklu som mala pohl.styk. Najprv bez ochrany s tym že partner ejakuloval mimo mna. Na dalsi styk sme pouzili uz kondom.

Je mozne ze by som otehotnela aj napriek tomu ze ejakuloval mimo mna? Moj gynekolog mi povedal ze ,,kvapky lasky,, spermie neobsahuju, obsahuju ich len vtedy ak ostalo dake semeno po predchadzajucom styku. ( tento vsak nebol) Dakujem velmi pekne za odpoved.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je v poriadku ked mi menštruácia trvá 2-3 dni aj s čistením. Užívam antikoncepciu. Pred užívaním antikoncepcie mi trvala 3-4 dni aj s čistením. Je to v poriadku? Nie je to nejaké prikrátke? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli má nějaký vliv na antikoncepci Bioparox, když v sobě má antibiotika. Mohla bych být těhotná? Děkuji za odpoveď

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jaké je riziko otěhotnění během sedmidenní pauzy, kdyz například první a poslední dny krvácení nemám. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, užívám HA Lindynette 20 již 3 roky, zpočátku jsem dělala pauzu po vybrání platíčka, ale již dva roky beru HA 3 měsíce v kuse.

Doposud nebyl žádný problém, krvácení přišlo vždy po vynechání tablet. Po 3 měsících jsem udělala pauzu, poté začla brát znova a nyní, po 14 dnech, se mi objevilo slabé špinění.(Tedy prozatím).

Prosím vás o radu čím to může být? Beru vše pravidelně. Mám užívat po …

Mám obavy, co to může být? 2 měsícem beru nové antikoncepční pilulky než dříve a v polovině braní platíčka jsem začala krvácet jako při menstruaci, jen mírněji. Obávám se, aby se mnou něco nebylo. Prosím, poraďte, co to může být?

Dobrý den. Už druhym rokem beru antikoncepci. Chci se zeptat: doktor mi predepsal novou antikoncepci, tak jestli muzu mit sex i kdyz budu uzivat tu novou nebo jestli je to jako kdyz beru ze zacatku antikoncepci ze musim nejaky ten den pockat. Dekuji za odpoved 🙂

Dobrý den. Je mi 22 let a nyní beru již třičtvrtě roku HA Qlaira. Dosud jsem neměla problémy s braním, ovšem nyní v půlce platíčka mě začaly pobolívat oba prsy – pravý trochu víc.

Menstruace minulý měsíc proběhla v pořádku, prášky užívám pravidelně, nevynechala jsem tabletku, ani jsem neměla potíže v podobě průjmu nebo zvracení, které by snížily účinek HA.

Chtěla bych se proto zeptat, je možné, ab …

Musim používat prezervativ když přítelkyně užívá antikoncepsi? Bojim se když si nevezmu prezervativ a budu mít erekci, že otěhotní!? Děkuji.

Dobrý den, užívám HA Qlaira něco přes rok. Tento měsíc jsem dostala menstruaci cca o týden dřív než bych měla. Je to normální? Nebo mám vyhledat doktora? Prosim odepiste. Dekuji

Dobrý den, beru antikoncepci YAZ a na anginu jsem dostala antibiotika Ospen 1000, celkem mám 24 tablet na 8 dní.

V letáku jsem se dočetla že ovlivňuje antikoncepci, ale nevím jak dlouho po dobrání se ještě chránit. Někde na internetu je uváděno, že ochrana je snížena v celém cyklu.

Doberu antibiotika v 27 den mého cyklu, tj. při 3 neaktivní tabletce HA. Menstuaci dostávám obvykle 28 den cyklu, tj …

Dobrý den, teď dobírám druhé platíčko AT. ATK beru poprvé v životě. Myslím si, že jsem těhotná. Pobolívá mě občas břicho a zvětšily se mi prsa. Je to tím že jsem poprvé začala brát ATK a nebo je možné, že jsem těhotná? Při prvním platíčku mě břicho nebolelo. Děkuji

Dobrý den, chci se zeptat už dva měsíce beru hormonální antikoncepci a přestala jsem mít uplnou chut na sex.

Před tím jsem ji měla pořád skoro každý den a od doby co jsem ji začala brát přestala jsem mít chuť na sex a bolesti v bříšku a take mi je hodně často špatně a bolí mě hlava myslíte že by to mohlo být tím? Moje tablety se jmenujou Miligest. Sice antikoncepci beru porpvé vživotě, ale nemyslí …

Dobrý den, je mi 17, beru antikoncepci Yaz asi pět měsíců, ale chtěla bych teď dobrat poslední platičko a skončit.

Když jsem se ptala na to svého lékaře, tak mi poradil abych antikoncepci nepřestala užívat, jinak bych mohla mít bolesti a mohla bych vykrvácet a to mě polekalo.

Antikoncepci mi předepsal nejen proti otěhotnění ale také, protože jsem měla moc nepravidelnou menstruaci a bolesti v podbř …

Dobrý deň, chcela by som a opytat: rano o 07:00 beriem tabletku (ATK) ale dnes rano o pol osmej som vracala. Ked som zavolala svojej lekarke povedala mi,ze dalsiu tabl.

nemam uzit ale , ze nebudem do konca mesiaca chranena. Urobila som spravne , ze som nevzala druhu vlastne tu zo soboty? Mam poslednych 7dni tabletiek a potom mam 7 dnovu puzu.

Kedy znovu bude účinok zabezpeceny a mozem mat pohl.st …

Výtoky Menstruace Antikoncepce Bolest v podbřišku Escapelle Vynechání pilulky

Pro zlepšení vašeho zážitku na našich stránkách používáme cookies.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector