Locoid – Vše o zdraví

Locoid je léčivá mast, která se užívá na léčbu kožních chorob. Jelikož jde o kortikoidní mast, je dostupná pouze na předpis a je nutno při její aplikaci dodržovat jistá pravidla.

Locoid - Vše o zdravíLocoid se vyznačuje rychlým protizánětlivým, protialergickým a protisvědivým účinkem. Užívá se tedy všude tam, kde se objevuje svědivá, červená a odlupující se kůže, která nereaguje na nehormonální preparáty a dobře reaguje na kortikoidní masti.

Indikace pro užívání Locoidu

Locoid je velmi účinným všude tam, kde se řeší zánětlivé kožní onemocnění, tedy ekzémy a dermatitidy. Dále je pak efektivní na psoriázu a kožní problémy, které nejsou spojeny s bakteriálními infekcemi. Mimo to jej lékař předepisuje i tam, kde u slabších kortikoidních mastí nedošlo ke zlepšení stávajícího stavu. Mast mohou užívat děti i dospělí.

Kontraindikace

Lék se nesmí užívat v případě, že jste alergičtí na jakoukoliv látku v masti. Lék není určen ani na řešení problémů způsobených plísněmi, kvasinkami, parazity, lišejí nebo virem herpes simplex.

U nich Locoid nejenže nepomůže, ale může vše ještě i zhoršit. Mast neužívejte na poraněnou a poškozenou kůži, tedy i na rány. Neužívá se na akné, okolo úst a na růžovku v obličeji.

Na co si dát pozor

Pokud máte mast nanést na obličej, vyhněte se tomu, aby vnikla do oka. Nenanášejte ji na oční víčka.

V případě, že chcete Locoid nanést do záhybů pod propustným oblečením anebo na velkou plochu, poraďte se o tom nejprve s lékařem. U dětí se vyvarujte dlouhodobému užívání na velké plochy.

Jestli jste těhotná, nebo kojíte, o použití masti se předem poraďte s ošetřujícím lékařem.

Jak mast Locoid používat

Locoid se obvykle užívá po dobu 2-3 týdnů 1x až 3x denně. Užívá se přesně podle instrukcí lékaře. Na postiženou kůži se nanáší tenká vrstva masti, kterou důkladně a jemně rozetřete.

Nežádoucí účinky

Užívání Locoidu může být spojeno s různými nežádoucími účinky. Pravdou však je, že jsou vzácné.

Patří k nim nevratná atrofie kůže spojená se ztenčením pokožky, zčervenání kůže, rozšíření drobných kapilár v kůži, pajizévky, akné, zánět kůže v okolí úst, opětovné zhoršení po ukončení léčby, ztráta kožního pigmentu, ekzém a kontaktní zánět kůže.

Užívání Locoidu může velmi vzácně vyvolat snížení funkce nadledvin anebo také alergickou reakci. Pokud se u vás nějaký ze zmíněných vedlejších účinků objeví, nahlaste to svému ošetřujícímu lékaři. Ten pak rozhodne, zda v léčbě pokračovat anebo ne.

Locoid 0,1% ~ příbalový leták, skupina, účinky

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls155863/2012, sukls155865/2012 a sukls155868/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOCOID 0,1% LOCOID LIPOCREAM 0,1% LOCOID 0,1% LOCOID CRELO 0,1% LOCOID 0,1% LOTION

2. KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ SLOŽENÍ LOCOID 0,1%, mast: Hydrocortisoni butyras 1 mg v 1g masti. LOCOID LIPOCREAM 0,1%: Hydrocortisoni butyras 1 mg v 1g krému. LOCOID 0,1%, krém: Hydrocortisoni butyras 1 mg v 1g krému. LOCOID CRELO 0,1%: Hydrocortisoni butyras 1 mg v 1g emulze. LOCOID 0,1% LOTION: Hydrocortisoni butyras 1 mg v 1 ml roztoku.

3. LÉKOVÁ FORMA Mast, krém, kožní emulze a kožní roztok Popis přípravku: LOCOID 0,1%, mast: průhledná, světle šedá až bělavá jemná mast. LOCOID LIPOCREAM 0,1%: bílý jemný krém. LOCOID 0,1%, krém: bílý jemný krém. LOCOID CRELO 0,1%: bílá emulze. LOCOID 0,1% LOTION: čirý bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Přípravek je indikován k léčbě povrchových dermatóz, které nejsou mikrobiálního původu a které reagují na terapii kortikoidy. LOCOID je indikován k léčbě těch kožních afekcí, u kterých aplikace slaběji účinných kortikosteroidů nevede k dostatečné odpovědi na terapii . Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování Přípravek se nanáší 1-3 x denně v malém množství na postižená místa kůže. Dosáhne-li se zlepšení stavu, dále obvykle postačí aplikace jednou denně nebo 2-3 x týdně. Nedoporučuje se aplikovat více než 30-60 g přípravku za týden.

Pro léčbu různých kožních onemocnění je k dispozici několik aplikačních forem přípravku: LOCOID mast: kožní choroby se suchou, olupující se kůží; LOCOID LIPOCREAM: kožní choroby se smíšenou, suchou i mokvající kůží; LOCOID krém: kožní choroby doprovázené mokváním; LOCOID CRELO: rozsáhlé kožní plochy, kštice a jiné ochlupené části těla;

LOCOID LOTION: postižení pokožky vlasaté části hlavy. LOCOID LIPOCREAM, LOCOID krém LOCOID CRELO a LOCOID lotion lze z kůže smýt; použití těchto přípravků je proto výhodné i z kosmetického hlediska.

Způsob podání LOCOID se nanáší rovnoměrně v tenké vrstvě na postižená místa. Průnik je možné podpořit lehkým vmasírováním nanesené látky do kůže.

4.3 Kontraindikace Známá přecitlivělost na některou ze složek přípravku. Rosacea v obličeji, acne vulgaris, periorální dermatitida, perianální a genitální pruritus, plenková dermatitida kojenců, bakteriální kožní infekce (např. impetigo), virové infekce kůže (např. herpes simplex) a dermatomykózy (např. onemocnění vyvolaná kandidami a dermatofyty).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Přípravek neaplikujte na oční víčka. Při kontaktu se spojivkou existuje riziko vzniku prostého glaukomu či subkapsulární katarakty. Kůže obličeje, ochlupená kůže a kůže v oblasti genitálií je k působení kortikosteroidů zvláště citlivá.

Při aplikaci kortikosteroidů v těchto oblastech je proto vhodné upřednostnit slaběji účinné preparáty.

Pokud jsou kortikosteroidy aplikovány na velké plochy, do kožních záhybů a zvláště je-li použit okluzívní obvaz (z plastických materiálů), může dojít ke značnému zvýšení resorpce léčiva s následnou inhibicí funkce kůry nadledvin.

Inhibice funkce kůry nadledvin může vzniknout velmi rychle především u dětí, u kterých může rovněž dojít k poklesu produkce růstového hormonu. Pokud je nezbytná dlouhodobá léčba, doporučuje se pravidelně kontrolovat tělesný vzrůst, tělesnou hmotnost dětí a hladinu kortizolu.

Zajímavé:  Klasifikace Ublížení Na Zdraví?

U dětí trpících ekzémem byla provedena srovnávací klinická studie. Děti užívaly buď LOCOID mast nebo 1 % hydrokortizonovou mast v dávce 30 – 60 mg týdně. Výsledky měření hladiny ACTH a Synacthenový test prokázaly, že žádný z přípravků nezpůsobil po 4 týdnech léčby potlačení funkce osy hypotalamus-hypofýza-nadledvina.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Nejsou známy.

4.6 Těhotenství a kojení Je známo, že kortikoidy pronikají placentou a mohou ovlivnit plod. Účinky na plod však přicházejí v úvahu pouze v případě intenzivní léčby rozsáhlých ploch kůže silně účinnými nebo velmi silně účinnými kortikosteroidy.

Ve studiích prováděných na zvířatech byly prokázány teratogenní účinky kortikosteroidů. Zda jsou kortikosteroidy detekovatelné v mateřském mléce po resorpci kůží, není známo.

Nicméně aplikaci většího množství LOCOIDu kojícím matkám je třeba pečlivě rozvážit.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Údaje o vlivu LOCOIDu na pozornost pacientů při řízení motorových vozidel a obsluze strojů nejsou k dispozici. Žádné účinky přípravku v tomto ohledu se však nepředpokládají.

4.8 Nežádoucí účinky LOCOID je obvykle dobře snášen.

Projevy lokální a celkové toxicity mohou vzniknout zejména po dlouhodobé aplikaci přípravku na rozsáhlé plochy postižené kůže, do kožních záhybů a nebo je-li používán okluzívní obvaz z polyetylénu.

Při podávání přípravku dětem nebo při aplikaci na obličej by měla být zkrácena doba léčby a neměl by být používán okluzívní obvaz (jako okluzivní obvaz mohou fungovat např. plenky). U pacientů s přecitlivělostí na parabeny může vzniknout lokální iritace kůže.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle frekvence výskytu.

 • Třídy orgánových systémů
 • Vzácné
 • >1/10 000 < 1/1000
 • Velmi vzácné
 • < 1/10 000
 • Není známo
 • (z dostupných
 • údajů nelze
 • určit)
 • Popruchy imunitního systému
 • přecitlivělost
 • Endokrinní poruchy
 • adrenální suprese
 • Poruchy kůže a podkoží
 • atrofie kůže, často irreverzibilní se ztenčením epidermis teleangiektázie purpura kožní strie pustulární akné periorální dermatitis rebound fenomén depigmentace kůže dermatitis a ekzém včetně kontaktní dermatitis

4.9 Předávkování Údaje týkající se předávkování LOCOIDem nejsou k dispozici. V případě chronického předávkování by mohlo dojít k výskytu příznaků hyperkortikalismu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Kortikosteroid pro lokální použití. ATC skupina: D07AB02.

Mechanismus účinku:Léčivou látkou přípravku LOCOID je syntetický kortikosteroid hydrokortizon 17-butyrát. Tato látka má rychle nastupující protizánětlivý a vasokonstrikční účinek. Potlačuje zánětlivou reakci a příznaky nejrůznějších kožních lézí včetně pruritu, avšak bez kauzálního ovlivnění základního onemocnění.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Míra kožní absorpce hydrokortizon butyrátu je dána mnoha faktory (vehikulum, integrita epidermální bariéry, okluze). Zánět nebo jiný patologický proces postihující kůži a použití

okluzívního obvazu zvyšují absorpci. Po lokální aplikaci se v epidermis, hlavně ve stratum corneum, vytvoří depo kortikoidu. Jakmile dojde k absorpci kůží, je farmakokinetika podobná jako po systémovém podání. In vitro vykazuje hydrokortizon butyrát vysokou afinitu k plazmatickým proteinům (přibližně 85 %).

Hydrokortizon butyrát je primárně metabolizován v játrech na hydrokortizon a další metabolity. Vylučuje se močí (hlavně ve formě metabolitů a v malé míře nezměněn) a do žluči.

Například u zdravých dobrovolníků se 16 hodin po aplikaci 0,1 % hydrokortizon butyrátu (krém) v okluzi vyloučilo 9,5 % podané dávky močí a 9,5 % stolicí.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Bezpečnost přípravku je prověřena dlouhodobou klinickou praxí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.

1 Seznam pomocných látek LOCOID 0,1%, mast: polyethylenová mast LOCOID LIPOCREAM 0,1 %: cetylstearylalkohol, cetomakrogol 1000, lehký tekutý parafin, bílá vazelína, propylparaben, benzylalkohol, kyselina citronová, natrium-citrát, čištěná voda.

LOCOID 0,1%, krém: cetylstearylalkohol, cetostearomakrogol, lehký tekutý parafin, bílá vazelína, propylparaben, butylparaben, kyselina citronová, natrium-citrát, čištěná voda.

LOCOID CRELO 0,1%: cetylstearylalkohol, cetostearomakrogol, bílá vazelína, tvrdý parafin, čištěný brutnákový olej, butylhydroxytoluen, propylenglykol, natrium-citrát, kyselina citronová, propylparaben, butylparaben, čištěná voda. LOCOID 0,1% LOTION: isopropylalkohol, glycerol 85 %, povidon 360, kyselina citronová, natrium-citrát, čištěná voda.

6.

2 Inkompatibility Oxid zinečnatý a erytromycin netvoří s LOCOIDem stabilní směsi. Přípravky obsahující oxid zinečnatý nebo erytromycin by tedy neměly být aplikovány na stejné místo zároveň s LOCOIDem.

6.

3 Doba použitelnosti LOCOID 0,1%, mast: 5 let LOCOID LIPOCREAM 0,1%: 3 roky LOCOID 0,1%, krém: 3 roky LOCOID CRELO 0,1%: 2 roky LOCOID 0,1% LOTION: 2 roky

6.

4 Zvláštní opatření pro uchovávání LOCOID 0,1%, mast uchovávejte při teplotě do 25 C LOCOID CRELO 0,1% uchovávejte při teplotě do 25 C LOCOID LIPOCREAM 0,1% uchovávejte při teplotě do 25 C, chraňte před chladem a mrazem.

LOCOID 0,1%, krém uchovávejte při teplotě do 25 C, chraňte před chladem a mrazem. LOCOID 0,1% LOTION uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.

5 Druh obalu a velikost balení LOCOID 0,1%, mast: Al tuba s plastikovým šroubovacím uzávěrem, krabička Velikost balení: 15 nebo 30 g LOCOID LIPOCREAM 0,1%: Al lakovaná tuba s polypropylénovým šroubovacím uzávěrem, krabička Velikost balení: 15 nebo 30 g LOCOID 0,1%, krém: Al tuba s plastikovým šroubovacím uzávěrem, krabička Velikost balení: 15 nebo 30 g krému. LOCOID CRELO 0,1%: bílá PE lahvička s kapacím hrotem a bezpečnostním šroubovacím PP uzávěrem, krabička. Velikost balení: 30 g LOCOID 0,1% LOTION: lahvička z plastické hmoty ukončená kapátkem, se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty, krabička. Velikost balení: 30 ml

6.

6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci) Mast, krém, kožní emulze a kožní roztok ke kožnímu podání.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Astellas Pharma s.r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO LOCOID 0,1%, mast: 46/893/92-C LOCOID LIPOCREAM 0,1%: 46/097/93-C LOCOID 0,1%, krém: 46/896/92-C LOCOID CRELO 0,1%: 46/013/96-C LOCOID 0,1% LOTION: 46/142/93-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Zajímavé:  Zelí Vliv Na Zdraví?

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Kožní problémy

Dobrý den, měla bych dotaz. Slyšela jsem o tabletkách beta karotenu, že nejen podporují dobrý vzhled opálení, ale pomáhají také proti UV záření. Znamená to tedy, že mají stejnou funkci jako opalovací krémy s UV filtrem? Že pokud budu užívat beta karoten, není potřeba se mazat krémy? Pohybuji se pouze v našem prostředí, u moře se nehodlám opalovat. Děkuji.

Výžená pisatelko, pokud užíváte ¨beta karoten celkově má jistý fotoprotektivnímprostředek, ale zdaleka ne takový jako zevnmě používané porstředky proti UV zážení.

Jestliže se púřímo neopalujete, jak uvádíte, ani nejezdíte k moři, doporučuji zevní prostředky s UV filtrem používat alespoň na obličej v letním období.

obličej je místo, kde vzniká nejvíce poškození kůže UV zářením – kožní nádory (až v 90%), tvz. solární dyskeratozy a také se zde nejdříve projevy unámky stárnutí kůže.

Nemám odvahu se opalovat na slunci a už vůbec ne v soláriu. Přesto se nechci připravit o hnědé zbarvení kůže. Je možné bez zdravotního rizika používat samoopalovací přípravky? Děkuji za odpověď. Přeji úspěšné dny.

Vážený pisateli, opalovací krémy můžete používat bez rizika, všechny prošly dermatologickým testováním nežli byly zavedeny do výroby.

Dobrý den, asi před 10-ti lety se mi vytvořily v okolí očí na pokožce bílá místa, která se v létě neopálí. V zimě tato vada není poznat, ale v létě pokud pobývám na slunci, celkem rychle se opálím, jen okolí očí zůstává bílé.

Proto co nejvíce nosím sluneční brýle, jelikož mne lidé sledují i v mém povolání, kdy přicházím do styku s velkým množstvím lidí. Dále je tato vada hodně poznat na fotografiích. Prosím o radu, co se dá s tímto problémem dělat. Děkuji za odpověď.

Miroslav Teplý, Bojkovice

Vážený pisateli, Ve Vašem případě se jedná s největší pravděpodobností podle popisu o vitiligo, onemocnění charakterizované ztrátou pigmentu. Lokalizace kolem očí je jedna z forem onemocnění. Vzhledem k této lokalizaci jsou léčebné možnosti omezené, spíše se v tomto případě doporučuje používat krycí krémy (make up a především prostředky s UV filtrem a to s vysokým číslem.

Muj problem spociva v tom ze mam strach.Mam vyrazky na strane prsa..ktere uz jsou zaschle tedy myslim ale zacali se mi jako by delat nove v podpazi a na zadech a mam obavy ze tento problem ci nemoc neni zcela uzdravena a ze se mi vraci asi zpet…

bojim se ze muzu nakazit i jina jelikoz jsem se na internetu docetla ze tato kozni nemoc je infekci a ja mam jit na praxi mezi lidi…a taky me v tech vyrazkach strasne pica je to takova zvlastni bolest neco mezi velmi silnym pichnutim a bolesti…

poradte mi jsem z toho velmi spatna!

Vážená pisatelko, podle popisu se u Vás jedná s největší pravděpodobností o pásový opar neboli herpes zoster.

Doporučuji vám navštívit co nejdříve odborného lékaře – pokud možno ještě dnes, nebo i o víkendu (jsou služby), který zhodnotí Váš nález a naordinuje příslušnou terapii.

Může se tak zabránit následným bolestem – neuralgiím, které pak mohou trvat různě dlouho. Léčba u pásového oparu je jednak místní a v případě rozsáhlejšího nálezu celková.

Dobrý den paní dotorko.Už nevím,na koho se obrátit o radu,proto jsem zkusil i tuto možnost.Od mých 13.let mě začalo trápit,tak jako spoustu mých vrstevníků,akné.Zhruba v 15-ti letech jsem s tímto problémem navštívil kožního lékaře,který mě předepsal líh a náledně i přípravek INOXITAN.Výsledek byl takový,že zhruba 1 měsíc se situace trošku zlepšila,ale potom se vše vrátilo.

Od té doby jsem zkusil snad všechno možné i nemožné,ale vždy s jediným výsledkem:pokud nějaký přípravek zabral,vždy jenom na chvíli a potom se problémy vrátily.O původu tohoto onemocnění,léků,stravy,léčení,dědičných předpokladů,hormonální rovnováze v organizmu atd.bych už asi mohl psát seminární práci.

Problém však je i ten,že intenzita výskytu komedonů a hnisavých zánětů je různá,ale nemůžu říct,že se jedná o vyloženě těžkou formu.Hnisavé záněty se u mě sice vyskytují,ale maximálně 6-7 na obličeji.A v tom je kámen úrazu.Nikdo mě totiž nechce předepsat nějaké razantní medikamenty a kožního lékaře jsem navštěvovat přestal,protože líh se sírou OPRAVDU není řešení.

To mi ostatně i potvrdila známá p.doktorka,která mě sehnala prášky…promiňte,nevzpomenu si na název,kde jedno balení stálo kolem 900,-Kč a používá se u opravdu těžkých forem.Ale u mě nezabraly.Snažím se dodržovat hygienu,jak to jenom jde,používám na umývání gel OXY,nebo Greenline.Nejím ostrá,kyselá jídla…

prostě se snažím dělat opravdu vše pro to to,abych se konečně dočkal nějakých výsledků.A…NIC!Když mě bylo -náct,utěšoval jsem se tím,že je to otázka času a pak to prostě zmizí,teď je mě 28 a nic se neděje.A to nepopisuji problémy při holení,kdy se mě póry zanítí a odpoledne,když přijdu z práce se nestačím divit.Neumím si představit,že bych se jeden den neumyl,nemůžu proto jet nikam,např.

na dovolenou pod stan,pokud delší dobu cestuji,hned to poznám na svém obličeji.Jiné zdravotní problémy nemám,alergiemi netrpím.Jediný strašák,který je v současné době čím dál větší je akné.Ta bezmocnost,množství navštívených lékařů,zakoupených přípravků,bylinky,strava,čaje,vitamíny a léta strávená doufáním,že už to konečně brzy přejde mě užírá.

Nemůžu pochopit,že v době,kdy medicína transplantuje orgány,léčí velice těžké nemoci si neni schopna poradit s mastnou pletí.Tak třeba Vy mě poskytnete radu,na koho se obrátit,nebo jakou metodu zkusit.Předem děkuji a promiňte za ten dlooouuuhatánský dopis.P.

Vážený pisateli, akne je onemocnění zpravidla chronické, dá se v dnešní době dobře léčit a hlavně po proběhlé léčby se musí určitými dermatologickými prostředky pleť udržovat.

V současnosti existuje řada prostředků na akne, nelze je používat promiskuitně, ale podle typu akne, stupně zánětu, charakteru pleti, maštění vlasů a dalších. na naší klinice již dvě desetiletí pracuje tzv. „Akne poradna“, kterou vede pí doc.

Rulcová ( tel: 53223 3386) u které se objednejte, doporučení žádnéholékaře k tomu nepotřebujete. Jistě zvolí prostředek k léčbě Vašeho typu akne.

Po vysazení HA se po 14 dnech vyskytla silná vyrážka po celém těle. Šla jsem na pohotovost a tam dostala injekci s tím, že se jedná pravděpodobně o kopřivku. Může být souvislost s užíváním HA, event. s jejím vysazením? Chtěli jsme s přítelem miminko, ale vzhledem k vyrážce jsme zatím čekáme…

Zajímavé:  Za Jak Dlouho Prvni Priznaky Tehotenstvi?

Vážená pisatelko, kopřivka může mít celou řadu příčin – lékovou, potravinovou, pylovou, psychickou, poruchu vnitřních orgánů včetně hormonů,infekční ( může jít i o skrytou inefekci), tepelnou, chladovou, tlakovou ev., další. Nezdá se mi pravděpodobně, že po vysazení HA by se měla objevit kopřivka. Doporučujinavštívit kožního lékaře, který provede potřebná vyšetření včetně anamnezy.

Vážená pistaleko, u Vašeho syna se s největší pravděpodobností jedná o fotoalergickou reakci na užívané léky, kterou mohoumít tzv. fotosenzibilizační potenciál. Doporučuji (pokud je tomožné, tyto léky vysadit na letní období).

Dobrý den, mám mešní kosmetický problém. Před 2 lety mi povadly prsní bradavky a nevypadá to zrovna nejlíp. Při krátkém protření nebo když mi je zima se opět stáhnou a vypadají 10 minut normálně. Neexistuje náhodu nějajá mastička na zpěvnění.

Váženápisatelko, v katalogu Avonu jsou prezentovány zpevňujícíprostředky na těloa a na poprsí: 1.Vypínací gel na poprsí „In-shape Bust Gel“ 2.Zpevňující a tonizující tělové mléko „Totally Even Firming Skin Tone Lotion“. Myslím, že stojí za to vyzkoušet jejich prezentovaný účinek.

Dobrý den. Mám spíše nepříjemnost než zdravotní problém, ale doufám, že mi budete schopni nějak poradit. Moc se totiž potím. Ale přitom jen na čele a lících (třeba záda a podpaží jsou OK). Je mi docela trapně třeba v menze, kdy si u oběda musím i několikrát utírat čelo kapesníkem, zatímco ostatní ne.

A taky v tváři vždy, když je mi horko, zčervenám. Připadám si jako jeden z těch „tlouštíků“ (bez urážky), ale přitom jsem štíhlý (176/70).

Nikdy jsem nepoužíval žádný deodorant či antiperspirant, a to nejspíš jen proto, že jak už jsem psal – na místa, pro která jsou tyto výrobky určeny (třeba právě podpaží) nic takového nepotřebuji a nevím, jestli stejné přípravky jde použít třeba na již zmíněné čelo – nabízí se mi otázka jejich efektivity, jestli má smysl si čelo potírat deodorantem (nikdy jsem o ničem takovém neslyšel) a vůbec možnosti jejich pomoci. Můžete mi prosím sdělit Váš názor na tuto věc? Předem Vám mnohokrát děkuji za radu. S pozdravem, Martin.

Vážený Martine, jsou lidé, kteří se potí v určitých atypických lokalitách – na př. na čele, na krku. je to záležitost celkově dosti obtížně ovlivvnitelná, ale doporučuji lokální protipotivý prostředek „Antiper“ což jsou antiperspirační ubrousky, a jimi si čelo utírat. jiné formy antiperspiračních prostředků nejsou zrovna nejvhodnější pro tuto lokalitu.

Dobrý den. Chci se zeptat jestli mohlo být příčinou pigmentové skvrny na prsou odloupnutí pihy. Asi tak v 15 letech jsem si určitým způsobem rozškrábal pihu na hrudi, která poté zmizela a rok nato se mi objevila hnědá (světlejší než tmavě hnědá předešlá piha) skvrna a si tak 13×13 cm.

Jelikož je to velká skvrna dost vidět chci se zeptat zda může existovat možnost že jsem si to způsobil sám a jak se toho můžu zbavit. A zda když člověk nějakým způsobem si rozškrábe pihu, mateřské znaménko atd. může vyvolat nějakou reakci která může způsobit i viditelnější následky než předchozí piha. Děkuji mockrát za odpověď.

Jirka Odpovídá lékař DoktorOnline: Doc. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. Vážený pisateli, pigmentová skvrna, kterou dáváte do souvislosti se seškrábnutím pihy, vznikla zcela náhodou bez souvislosti s původní pihou. Jedná o névus (znaménko) s větším nahromnaděním pigmentu nežli je v okolní kůži, oznažovaný jako „café olé“.

není nebezpečný a nic z neho nevplývá. Tyto projevy mohou vzniknout kdykoliv během života, v kterémkoliv věku, ale mohou být přítomny už při narození. Pigmentové névy se doporučuje chránit před UV zářením. autor dotazu: Jirka reagovat na dotaz Re:Příčina pigmentové skvrny | autor reakce: Jirka 07.05.2003 06:41 Děkuji za odpověď.

Někde jsem četl že piha je vlastně jádro kde je nahromaděný pigment. Není tedy logické když pihu jsem seškrábnul, že pigment se prostě roztrousil někam jinam ? Mimochodem pihu jsem měl na levé straně prsou a po odstranění jse mi skvrna udělala na tom místě kde piha byla ale skvrna je 100x větší.

A chtěl jsem se zeptat jak se na stáří na pokožce vytvářejí čevené tečky, co je toho příčinou ? a jestli to není nebezpečné na odření, seškrábnutí atd. Lze jim nějak předejít vitamíny atd. ? děkuji za odpověď Jirka

Vážený pisateli, pigmentovaná skvrna větších rozměrů, kterou nyní máte, opravdu vznikla náhodou, niikoliv rozprostřením pigmentu z rozškrábnuté pihy. Dále se ptáte, zda z rozškábnutého znaménka nemůže vzniknout něco závažného.

odpověď: za určitých okolností může, záleží na typu znaménka, na barevnosti ( zejména střídání světle a tmavohnědých míst), dále na plasticitě znaménka pod. jsou popisovány případy vzniku melanomu.

Co se týče červených znamének jsou výrazem stárnoucí kůže, které se tvoří s různou intenzitou u všech jedniců s různým časovým nástupěm. Jeho vznik by se dal ovlivnit Ascorutinem a E vitaminem.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector