Naražený loket – Vše o zdraví

Loket je pozoruhodný kloub, který umožňuje pohyb předloktí a ruky a tedy vykonávání mnohých činností.

Ovšem při postižení loketního kloubu z jakékoli příčiny se mohou stát i běžné úkony těžkými, dokonce i nemožnými.

Postižení způsobuje bolesti loktu a nepříjemný pocit v lokti, případně může vést k neschopnosti vykonávat jakýkoliv pohyb v kloubu. Co nejčastěji způsobuje bolesti loktu?

Jak loketní kloub funguje?

Loketní kloub (articulatio cubiti) je složený kloub, protože se v něm setkávají tři kosti – ramenní kost (humerus), loketní kost (ulna) a kost vřetenní (radius). Mezi jednotlivými kostmi jsou spojení, která zabezpečují plný rozsah pohybů v lokti.

Ohnutí a narovnání končetiny v lokti umožňuje spojení kosti ramenní a loketní a souběžné jsou pohyby i mezi ramenní a vřetenní kostí. Spojení mezi ramenní a vřetenní kostí a spojení mezi vřetenní a loketní kostí napomáhá v rotaci zápěstí a je základem supinace a pronace (tj.

umožňuje otáčení ruky dlaní směrem nahoru a dolů).

Každý konec kosti je pokrytý chrupavkou, která pomáhá lehkému pohybu spojených ploch kostí. Jako při každém jiném kloubu se i tady nacházejí vazy a úpony svalů, které zpevňují samotný kloub a podílejí se na jeho hybnosti.

Na konci ramenní kosti jsou dvě kostní části, které je možné vyhmatat po stranách loktu. Na vnější straně je laterální epikondylus (vnější kostní výběžek), kde mají začátky svaly natahovačů zápěstí a prstů, a na vnitřní straně je mediální epikondylus (vnitřní kostní výběžek), na kterém začínají převážně svaly ohýbačů zápěstí a prstů.

Naražený loket - Vše o zdravíObr.: Ramenní kost (humerus), loketní kost (ulna) a kost vřetenní (radius)

Existuje mnoho příčin bolesti loktu. Podle vzniku je můžeme rozdělit na:

 • úrazové bolesti,
 • bolesti z chronického přetěžování kloubu
 • a bolesti z nemocí postihujících loketní kloub.

Úrazové bolesti

Úrazová poranění loktu nejsou ojedinělé. Pády na loket nebo tvrdý úder do oblasti loktu nás mohou potkat nejen při sportu, ale i v běžném životě. Bolest loktu může vyvolat nadměrná zátěž na loket –například při zvedání těžkých předmětů nebo při sportu (při hodu míčem, odpalu míčku raketou, nárazu při kontaktních sportech).

Dochází k nadměrnému natáhnutí až přetrhnutí svalových vláken, případně svalů, svalových úponů nebo vazů. Léčba je v tomto případě jednoduchá, a to nezatěžovat končetinu, chladit, případně aplikace masti s NSA účinky (NSA = nesteroidní antiflogistika – látky s analgetickými, antipyretickými a protizánětlivými účinky, tj.

snižují bolest, horečku a zánět), a po pominutí bolesti strečink a postupné zatěžování.

K vážnějším úrazům patří vykloubení a zlomenina loktu. Vykloubení (luxace) v lokti vzniká většinou pádem na loket, typicky u starších lidí a luxuje se většinou dozadu, méně často dopředu při zlomenině části horního konce loketní kosti, tzv. olecranonu. Loket má změněný tvar, je přítomný otok a hematom.

U dětí je typická zase subluxace hlavičky kosti vřetenní. V tomto věku je hlavička radia stále tvořená chrupavkou, a tím při zatáhnutí předloktí hlavička snáze vypadne z vazu, který ji cirkulárně obklopuje. Typicky se to stává, když dítě kráčí držíc se za ruku dospělého a spadne.

Dítě má bolesti v lokti a nemůže ním pohnout.

Zlomenina jedné z kostí loketního kloubu vzniká obvykle při pádu na končetinu nebo přímým úderem na kost. Například u dětí je typická zlomenina dolní části ramenní kosti (suprakondylická zlomenina humeru). Nejčastěji vzniká pádem z výšky, např.

ze stromu, proto bývají časté začátkem léta. Dítě si po pádu stěžuje na bolest, omezení pohyblivosti a obvykle si předloktí drží nepoškozenou končetinou. Loket bývá obvykle oteklý a je přítomný hematom. Terapie spočívá v repozici a následné fixaci sádrou na 3 až 5 týdnů.

Bolesti z chronického přetěžování kloubu

Bolesti z chronického přetěžování kloubu vznikají při dlouhodobém opakování určitého pohybu při sportu, v práci nebo v běžném životě. Patří sem bursitidy (burza je tíhový, šlachový váček nacházející se v okolí kloubu a úponu šlach a podílí se na přenosu zátěže) a entezopatie (poškození místa, kde přechází šlacha, vaz v kost).

Na vzniku bursitid se podílejí mechanické faktory (přímý tlak na burzu, přetížení apod.), které vedou k její iritaci (dráždění), burza se plní tekutinou a dráždí k bolesti. Mluvíme o tzv. aseptické bursitidě. Příčinou bursitidy může být i infekce, typická u pacientů se sníženou imunitou.

Bursitidy se projevují bolestmi, bolestivým pohybem a poruchou funkce kloubu. Může být přítomné začervenání kůže. Infekční bursitidy jsou doprovázené teplotami. Akutní aseptická bursitida se léčí pomocí punkce a lokální aplikací kortikoidů, následně je doporučená fyzioterapie.

Infekční bursitida se řeší punkcí tekutiny z burzy a nasazením antibiotické léčby.

Entezopatie v oblasti loktu jsou dvě, a to entezopatie laterálního epikondylu humeru a entezopatie mediálního epikondylu humeru. Entezopatie laterálního epikondylu (tenisový loket) je velmi časté postižení, které vzniká dlouhodobým nebo jednorázovým přetížením společného úponu natahovačů (extenzorů) zápěstí a prstů.

Entezopatie se projevuje bolestí v oblasti laterálního epikondylu, typicky při napínání svalů dané skupiny. Většinu případů je možné zvládnout konzervativní léčbou, která zahrnuje vyloučení zátěže postihnuté svalové skupiny, imobilizaci (znehybnění) loktu, lokální aplikování kortikoidů, nesteroidních antiflogistik a fyzioterapii.

Operační léčba je indikovaná po selhání konzervativní léčby a přetrvávání problémů.

Entezopatie mediálního epikondylu (oštěpařský, golfový loket) je méně časté postižení odstupu úponů ohýbačů (flexorů) zápěstí od mediálního epikondylu. Klinický obraz a léčba je podobná jako u tenisového loktu.

Nemoci, které způsobují bolesti loktu

Existuje několik nemocí, které postihují loketní kloub. Ty mohou způsobovat bolest, ale obvykle to není jeden z hlavních symptomů. Patří sem například:

 • Revmatoidní artritida – nejčastější artritida postihující loket. Imunitní systém napadá zdravé buňky a tkáně v těle a způsobuje zánět a otok kloubu.
 • Osteoartritida – kloubní chrupavka křehne a uvolňuje se do kloubu. Takto uvolněné části chrupavky plavají v kloubní tekutině a mohou vést k zánětu a bolesti loktu.
 • Osteochonritida dissecans – zřídkavé onemocnění, postihuje hlavně děti a mladistvé, přičemž dochází k tomu, že část kosti blízko kloubu „odumře”. Tato část kosti s chrupavkou se odlomí, což způsobuje bolest při pohybu. Častěji však toto onemocnění postihuje kolena.

Prevence vzniku bolesti loktu

Způsoby, kterými je možné snížit riziko vzniku bolesti loktu, jsou:

 • vždy důkladné zahřátí a rozcvičení před každou sportovní aktivitou,
 • ujištění se, že technika, provedení a náčiní na vykonání daného sportu jsou správné,
 • posilňování svalových skupin na ruce a předloktí,
 • vyhýbání se cvikům, které kladou enormní tlak na svaly předloktí,
 • měnit aktivity, při kterých jsou prsty, zápěstí nebo předloktí zatěžované opakovaně jednostranně,
 • vyhýbat se stereotypním otáčivým pohybům zápěstí (například šroubování apod.),
 • dbát na dostatečnou regeneraci a oddych loktu a ruky při sportu nebo po těžké fyzické aktivitě.

Použité zdroje informací: webmd.com; Gallo, J. a kolektív: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult, 2011

Naražený loket - Vše o zdraví
Naražený loket - Vše o zdraví
Naražený loket - Vše o zdraví Naražený loket - Vše o zdraví Naražený loket - Vše o zdraví Naražený loket - Vše o zdraví Naražený loket - Vše o zdraví Naražený loket - Vše o zdraví

Tenisový loket – souvislosti

06. listopadu 2019 (aktualizováno: 15. dubna 2020)

Zánět šlach neboli takzvaný tenisový loket (epicondylitis lateralis humeri) je onemocnění svalových a šlachových úponů loketního kloubu, které postihuje cca 3% populace (jak ženy, tak i muže ve stejném měřítku).

V přechodu šlachy na kost jsou patrné zánětlivé změny, lokalizované na vnější stranu dolního hrbolku kosti pažní. Přetíženy bývají především svaly natahující zápěstí a svaly obracející ruku dlaní vzhůru.

  Tenisový loket patří mezi nejčastější bolestivé nemoci způsobené záněty v úponech šlach neboli entezopatie, hned po zánětech ramenního kloubu.  Poprvé popsal bolestivé postižení lokte v roce 1873 ortoped F. Runge, který toto onemocnění nazvat jako „křeč písařů“.

O pár let později se začal používat název tenisový loket. I přes svůj název TENISOVÝ LOKET trpí touto nemocí spíše lidé pracující v kanceláři než sportovci.   

Příčiny zánětu šlach v lokti

Příčinou vzniku tenisového lokte je nejčastěji přetížení, kdy následkem je zánět šlach. Zánět šlach se může objevit i po různých úrazech nebo v souvislosti s poruchou v oblasti krční páteře.

 Ačkoliv je toto onemocnění lékaři považováno za drobnou indispozici, může mít pro pacienty velice vážné následky.  Zánět může vzniknout po fyzicky náročné práci, kde dochází k neobvyklému používání loketního kloubu.

Tenisový loket ale také zároveň vzniká při dlouhodobé stereotypní práci, při kterém dochází k nadměrnému napínání loketních šlach a svalů.

Naražený loket - Vše o zdraví Mezi nejčastější příčiny tenisového loktu patří:

 • práce u počítače
 • sportovní zátěž (nejenom tenis, ale jakýkoliv sport)
 • zahradničení
 • štípání dřeva
 • šroubování
 • dlouhé řízení auta​

​Dnes již tímto onemocněním většinou profesionální sportovci netrpí, protože mají správné techniky a postupy, aby nebyly svaly lokte nadměrně zatěžovány.

Rizikové faktory při vzniku zánětu šlach – tenisového lokte

 • Zaměstnání – lidé, kteří vykonávají dlouhodobě stereotypní práci, nebo lidé, kteří mají fyzicky náročné povolání mají k tomuto onemocnění větší předpoklady.
 • Sport – sportovci, kteří jednostranně zatěžují horní končetinu, nejčastěji badminton, tenis. golf apod. 
 • Věk – největší procento lidí, které trápí tenisový loket jsou lidé v produktivním věku, tedy 30–50 let.

 

Tenisový loket příznaky

Prvním příznakem je bolest při pohmatu na zevní stranu loketního kloubu. Další nepříjemné pocity se rozvíjí při úchopu, nošení břemen (nákupní taška, dítě atd.) a později i při zvednutí hrnku či drobného předmětu.

Bolest lokte může vystřelovat do předloktí, prstů, paže nebo až do ramenního kloubu.  Charakteristické pro tenisový loket je, že v klidu bolesti ustupují a s námahou se opět vrací. Lidem častěji vypadávají předměty a klesá svalová síla.

 Dále může docházet k otoku zevní strany loketního kloubu, zarudnutí i zvýšená teplota v této oblasti. Pacienti drží loket v mírném pokrčení, a to způsobí omezení pohyblivosti. Při podvědomém šetření jedné končetiny navíc mohou vznikat další obtíže s krční páteří.

Bolestivé obtíže se zpravidla v průběhu dne zhoršují a večer také mohou bránit usnutí. Ráno je většinou loket na postižené ruce ztuhlý a bez otoku.

Pozor na záměnu s pojmem golfový loket. Zatímco u tenisového lokte se bolest nejvíce projevuje na vnější straně lokte, u golfového (oštěpařského) lokte se bolest projevuje na vnitřní straně lokte. Golfový loket neboli mediální epikondylitida je výrazně méně časté onemocnění lokte než tenisový loket.

Formy tenisového lokte:  Akutní forma vzniká při často nezvyklé nebo fyzicky náročné, jednorázové práci (štípání dříví, nahazování omítky, psaní na počítači), při níž dochází k funkční poruše. Přetíženy bývají svaly otáčející ruku dlaní vzhůru, natahovače zápěstí a prstů a dvouhlavý sval pažní, které se upínají na zevní hrbolek kosti pažní.

Chronická formaje vyvolána dlouhodobým přetěžováním, toxickými, či metabolickými vlivy nebo přejde v tuto fázi v důsledku nesprávné léčby akutního stavu. Obtíže trvají déle než šest týdnů a může již dojít ke strukturálním změnám, jako jsou jizvy nebo degenerativní změny.   

Naražený loket - Vše o zdraví

Pro zjištění, jestli se opravdu jedná o tenisový loket si můžete sami doma udělat malý test. Položte předloktí a ruku dlaní na podložku. Poté zvedněte a tlačte prostřední prst od podložky proti odporu.

Pokud cítíte bolest v lokti jedná se s největší pravděpodobností o zánět šlach tedy tenisový loket. Definitivní diagnózu stanoví ortoped na základě vyšetření pohyblivosti a bolestivosti kloubů.

V případě nutnosti provede také RTG snímek loketního kloubu. 

Léčba tenisového lokte může být zdlouhavá a odvíjí se vždy od závažnosti stavu tenisového lokte. Ze začátku se vždy doporučuje konzervativní léčba, kdy je nutné dodržovat klidový režim a končetinu nepřetěžovat. Pokud se i přesto rozhodnete pracovat, či sportovat, měli byste omezit bolestivost, a to například užíváním ortézy na loket nebo epipásky. 

Ortéza na tenisový loket může být velmi účinná, protože stabilizuje klouby a ulehčí práci šlachám v daném místě.

Pro snížení bolestivosti se doporučují také ledové obklady nebo šátkový obvaz a u velice bolestivých tenisových loktů se dokonce může indikovat i sádrová dlaha. Takovéto znehybnění by však nemělo trvat příliš dlouho, neboť při něm dochází ke zkrácení, kontrakturám až atrofii svalů. 

Fyzioterapie má také u léčby tenisového lokte zásadní vliv, pomáhá při odstranění bolesti a uvolnění kloubních blokád. Aplikují se také cvičení např. ultrazvuk, magnetoterapie nebo také laser, při kterých se urychluje hojení.

 V případě velkých bolestí je možné užívat analgetika, v podobě pilulek nebo mastí. V některých lékárnách je k dostání mast na zánět šlach nebo přímo konkrétně mast na tenisový loket.

Tenisový loket se klidovým režimem a správně vedenou léčbou daří u více než poloviny pacientů do několika týdnů úspěšně zvládnout. Konzervativní léčba může trvat až 3 měsíce a pokud ani po této době bolest neustupuje přechází se na operační léčbu.

Operace se provádí ambulantně nebo jenom s krátkodobou hospitalizací v celkové nebo místní anestezii. Po operaci následuje většinou sádrová fixace po dobu jednoho měsíce. 

Tenisový loket přírodní léčba  Dnes jsou na trhu různé druhy přírodních mastí, např. konopné nebo měsíčkové masti, které na zánět šlach a bolest kloubů mohou pomoci. I když se rozhodnete pro přírodní léčbu, pamatujte, že se jedná pouze o doplněk celkové léčbě, vždy se poraďte s lékařem

Tenisový loket babské rady  Mezi doporučené babské rady na tenisový loket patří octový nebo cibulový zábal.

Stačí smíchat lžíci octa se sklenicí vody, a hadřík namočený v této sklenici pokládat několikrát denně na postižené místo. Nakrájenou cibulí na plátky, kterou si alespoň na 2-3 hodiny přiložíte na loket také nemůže nic zkazit.

Ne každá babská rada na bolavý loket zabere, proto raději vždy navštivte lékaře.   

Zánět šlach komplikace

Při déletrvajících obtížích může dojít k ochabnutí svalů zápěstí, kdy nemocný nemůže provádět svojí práci. Pro velkou bolestivost nemocný větši nou postiženou ruku vědomě šetří, což může mít vliv na pozdější bolesti krční páteře.

Naražený loket - Vše o zdraví

Prevence tenisového lokte

Důležité je vyhýbat se náročným jednostranným činnostem. Pokud se věnujete sportu, dbejte vždy na důkladné protažení všech svalů a na relaxaci.

Po prvních projevech tenisového lokte je nutné omezit veškerou činnost, která způsobuje bolesti a navštívit ortopeda!  Jako prevenci je velmi vhodné používat i epikondylární pásky – tzv.

epipásky, které se na předloktí aplikují při činnostech, kdy jsou svaly předloktí zvýšeně namáhány.

Tejpování lokte 

Při větší námaze nebo sportu je doporučováno tejpování tenisového lokte pomocí tejpovací pásky, která oblast lokte zafixuje a  tím preventivně chrání svaly a úpony před namáháním.

Tenisový loket cviky 

Cviky na tenisový loket provádějte a konzultujte vždy s lékařem nebo fyzioterapeutem, který vám naučí správné provedení cviků. Domácím cvičení bez správného provedení si můžete váš zdravotní stav zkomplikovat.

Naražený loket

Naraženina loktu bolí a hodně, to je bez diskuze. Jen málokdo někdy nezažil situaci, kdy se omylem uhodil loktem o futro.

Říkáme tomu, že jsme se praštili do brňavky a často svou bolest kompenzujeme poskakováním po místnosti a pokřikováním sprostých slov. Loket je plný nervů a jeho poranění je velice nepříjemné.

Dnes si povíme něco o první pomoci a nejlepší léčbě tohoto, na první pohled banálního, zdravotního problému.

Jak zastavit prvotní bolest?

Narazit se nemusíme pouze o futra. Poranění loktu se stávají celkem často i při nejrůznějších sportovních Naražený loket - Vše o zdravíaktivitách, proto je dobré vědět následující. Ihned poté, co se váš loket začne zmítat v bolestech, je nutné začít postiženou část těla chladit. Ve většině případech budete mít přístup k tekoucí ledové vodě. Ještě lepší a pohodlnější je pak klasický ledový polštářek z lékárny, který by měl mít každý doma připravený v mrazáku.

Jednoduše ho vytáhněte, omotejte kapesníčkem (nechcete si přeci uhnat omrzliny) a přiložte na loket. Chlad nejenže utlumí podrážděné nervy, ale zároveň zabrání vzniku velkého otoku. Naražení může být malé. Na druhou stranu si však můžete i ošklivě pohmoždit chrupavku kloubu, vazy nebo šlachy.

Stejně tak zde hrozí nebezpečí podvrtnutí loketního kloubu, které může mít za následek mnohem delší dobu rekonvalescence. Proto je dobré zajet na pohotovost, kde vám pro jistotu udělají rentgen.

Znehybnění, léky a mastičky

Po zchlazení je dobré uvázat loket do závěsu a alespoň týden až čtrnáct dní ho zbytečně nenamáhat. Ze začátku vám bolesti stejně nedovolí s rukou zvedat těžké věci, mýt nádobí a v některých případech se ani pohodlně vyspat.

Je-li bolest skutečně nesnesitelná doporučuje se brát ibalgin, Ibuprofen nebo jiné podobné léky. Ty mají v sobě také látky působící proti vzniku zánětu – proto jsou k tomuto účelu více než vhodné. Loket prvních pár dní pravidelně ledujte. Proti otoku a bolesti je vhodné zároveň používat léčivé masti a gely.

Ideální jsou přípravky obsahující heparin (nejčastěji gely) nebo krémy, které v sobě kombinují heparin a látku bojující s bolestí a zánětem (většinou se jedná o krémy).

Prostě zajděte do lékárny a nechte si od tamního pracovníka poradit. Podobné masti je vždy dobré mít v domácí lékárničce jako zásobu pro případ nouze.

V lednici vám vydrží dlouho a udrží si své vlastnosti i po otevření.

Když se ruka nechce vrátit do původního stavu

Někdy se člověk ani po dvou týdnech klidu a mazání léčivými přípravky necítí stejně jako před poraněním. V takovém případě je vhodné zajít na kontrolu k vašemu ortopedovi (občas je vyžadována žádanka od obvodního lékaře). Ten vás okem odborníka prohlédne a případně doporučí rehabilitace.

Takové problémy mívají především senioři, kteří se obecně perou s každým zraněním déle a hůře než mladší populace. Důležité je nepropadat letargii a bolesti řešit. Ruka se může vrátit do původního stavu, jen to chce o něco více času a trpělivosti.

Zlomený loket

Maminko nezlob se, já jsem upadla.

Za sebe mohu říci, že úrazy se mi doposud vyhýbaly. Sice jsem měla přetržený stehenní sval, ale to jsem nějak neprožívala, protože se to událo v zápalu boje při fotbale a tam se s nějakým šrámem počítá.

Úraz, o kterém chci psát, se stal mé dceři. Do dnešního dne se mi o něm zdá. Dceři bylo necelých deset let. Byl konec května, venku krásné počasí. Byla jsem s dětmi venku a užívali jsme si sluníčka.

Když jsem chtěla jít domů, dcery mne umluvily, že se venku ještě zdrží, prý mám jít napřed. Snad jsem ani nestačila zabouchnout dveře od bytu  a už jsem slyšela z venku křik a pláč. Vyběhla jsem na balkon a uviděla svoji dceru jak si drží ruku a zmateně s pláčem pobíhá po hřišti.

Byla jsem u ní snad za vteřinu. První, co mi řekla, bylo: „Maminko nezlob se, já jsem upadla.“

Byl to pro mne šok. Ta věta byla příšerná. Jako kdybych se na ní někdy kvůli tomu zlobila… Byla čert, neposedné dítě, které všude vleze, všechno musí prozkoumat. Občas skončila v nemocnici na pozorování kvůli případnému otřesu mozku, ale nikdy jsem se na ni za to nezlobila.

Druhý šok nastal po příchodu domů. Můj muž na ni začal řvát, že je to debil, že se ten kretén nenaučil pořádně chodit, po kom to dítě je a podobně.

Chtěl se jí na tu ruku podívat, prý je to stejně jen naražené, ale to už jsem na něj vyjela, ať jí na to vůbec nesahá, vezme klíče od auta a vypadne, že musíme k doktorovi. Do nemocnice jel jak hovado. Plyn, brzda, plyn. Při každém škubnutí holka omdlévala bolestí.

V nemocnici jsme čekali skoro hodinu, než někdo přišel dcerce udělat rentgen. Holka se klepala, bylo jí zle od žaludku, můj muž se choval jak idiot, doktoři měli na vše spoustu času a já jí nemohla a neuměla pomoct.

Tak jsem ji jen hladila po hlavě a šeptala, že vše bude v pořádku a zase bude brzy běhat venku. Dcera jen tiše plakala, kousala se do rtů, jen aby nevydala hlásku a táta se na ni nezlobil. Bylo to strašný, nejraději bych tu její bolest vzala na sebe..

Na rentgenu zjistili, že má uraženou kloubní hlavici v lokti a že zlomenina je nějak hnutá a je třeba kost narovnat. Bohužel se to při první narkóze bez operačního zákroku nepodařilo, a tak musela jít pod nůž. Ruku jí zadrátovali a zasádrovali na tři měsíce. Další dlouhé měsíce chodila na rehabilitaci, ale dodnes má bolesti a omezenou hybnost ruky.

Když jsem se jí pak ptala, co se vlastně venku stalo, tak mi říkala, že šla po malé zídce (asi 50 cm) a zakopla. V tu chvilku jí prý prolétlo hlavou, že spadne na hlavu a bude muset zase do nemocnice, a tak před sebe strčila ruce. Ťunťa, místo tří dnů ve špitále z toho bylo šest neděl.

Děkujeme za dramatický příběh.

Škoda jen, že se Váš muž nechoval lépe – nejhorší, co se člověku může stát, když už se úraz přihodí, je lhostejnost nebo dokonce krutost ostatních.

U nás byla na úrazy spacialistkou sestřička. Jednou v zimě, venku už byla tma, jsme si hrály na takové té kovové klouzačce a sestřička ji, přes výslovný zákaz, sjížděla hlavou napřed. Samozřejmě že upadla. S brekem přiběhla za mámou.

„Co jsem ti říkala, že nemáš dělat?“ povzdechla si máma. „Neboj, spadneš ještě hodněkrát,“ uklidnila pak sestřičku a odeslala ji zpátky za námi. A sestra poslechla, otřela slzičky a jala se s námi nadále řádit.

Asi po čtvrt hodině jsme se vydali domů. Až na chodníku, pod lucernou, jsme zjistili, že sestřička má roláček nasáklý krví a na bradě rozseklou kůži, jako by měla druhou pusu.

Skončilo to pěti stehama, ale sestřičku to od lumpáren stejně neodradilo :).

Vzpomínáte na některé své úrazy z dětství? Napište nám!

[email protected]

Luxace loketního kloubu

Loketní kloub se skládá ze dvou kloubů. Prvním z nich je kloub kladkový, který je stabilizován zevním a vnitřním postranním vazem a zajišťuje pokrčení a natažení. Druhým z nich je kloub kulový, který stabilizuje vaz uvnitř kloubu a umožňuje rotační pohyb (supinaci a pronaci).

Luxace se nejčastěji děje při pádu s pokrčeným loketním kloubem. Při luxaci dochází k úplnému oddálení kontaktních ploch (úplná luxace) a nebo jsou kontaktní plochy částečně v dotyku (subluxace). Může nastat komplikace v podobě odlomení okraje kloubní plochy či poškození nervového nebo cévního svazku. Terapie se provádí zavřenou nebo v těžších případech otevřenou repozicí loketního kloubu. Po zákroku je horní končetina fixována dlahou nebo ortézou. O délce a druhu fixace rozhoduje lékař.

Při pravé luxaci je vřetenní a loketní kost vykloubena dozadu a přední vazy jsou nataženy a bývá odtržen i korunový výběžek. Jedná se o těžké poranění. Horní končetina je fixována sádrou v 90st. pokrčení v loketním kloubu.

Během toho cvičíme prsty, zápěstí a ramenní kloub. Po imobilizaci pokračujeme s předchozími pohyby a přidáváme i pohyby loketního kloubu. Svaly uvolňujeme relaxačními technikami, protahujeme je, ale také úměrně posilujeme.

Další možností, která může nastat je izolovaná luxace vřetenní kosti volárním nebo distálním směrem. Při volární dislokaci nelze propnout ani pokrčit loketní kloub. Léčí se repozicí a zavěšením horní končetiny s pokrčeným loktem do šátku. Od 5.

dne po repozici začínáme pomalu obnovovat pohyby v lokti. Přibližně po 1 měsíci od úrazu může být plná zátěž. Distální dislokace vzniká při prudkém trhnutí za ruku. Lze loket pokrčit i propnout, ale nelze provést supinaci a pronaci. Po repozici není potřebná imobilizace a už od 2.

dne lze s loktem postupně pohybovat.

 Více informací naleznete v našich článcích a dalších návodech na cvičení

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření.

Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.

Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert.

MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).

Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Naražený loket – diagnóza, příznaky, léčba

 • Na této stránce naleznete veškeré informace o nemoci Naražený loket. Popis nemoci, diagnózu, příznaky nemoci a zkušenosti lidí s nemocí Naražený loket.
 • Tenisový loket, epikondylitida, je zánět šlachových úponů na vnější (laterální) straně pažní kosti. Typicky se projevuje silnou…Více info
  Naražení lokte vzniká přímým úderem tupého rázu. Nedochází u něj přitom k porušení kůže. Často k němu dochází při kontaktních sportech anebo pádech na…Více info
  Tenisový loket je onemocnění postihující úpony šlach a svalů v blízkosti loketního kloubu. Řadíme jej mezi tzv. entezopatie – bolestivé zánětlivé procesy při úponech…Více info
  Jak léčit tenisový loket? Dosavadní léčba: 3x obstřik, léky proti zánětu a bolesti, rehabilitace ultrazvukem. Karolína Více info
  Tenisový loket je onemocnění, které řadíme do skupiny tzv. entezopatií . Je druhým nejčastěji vyskytujícím se onemocněním této… Více info
  Stanovil vám lékař diagnózu „tenisový loket“ i přesto, že jste v životě nedrželi tenisovou raketu v ruce? Víme proč.Více info
  „Když se mne kamarádi ptají co mi je, říkám, že mám nemoc, kterou jsem chytil od Berdycha. Mám totiž tenisový loket – ovšem bez toho,… Více info
  Onemocnění, které je velice nepříjemné a postihuje svalové a šlachové úpony loketního kloubu. Zánětlivé změny jsou lokalizovány v dolní části vnějšího loketního kloubu. Vznik tohoto onemocnění je především úrazového…Více info
 • Dobry den, Pred mesicem jsem si pri jizde na toboganu narazil loket. Zhruba 14 dni jsem mel velkou modrinu, ale temer zadny otok. Uprostred loktu, v jednom miste, citim na pohmat silnou bolest, pnuti, tlak a lehke brneni az ke koneckum prstu. Neni mozne se o loket oprit a bolest nijak nepolevila… Stav se jistě upraví, ale lék. vyšetření s rtg je nezbytné. Patrně se jedná o poranění epikondylu dolní… Více info
  Dobrý den, toto pondělí mi sundali sádru po zlomenině dolního konce radia, v úterý, když jsem šel po přechodu jsem zakopl a upadl, naštěstí jsem ruku zachránil a nepadal na ni, ale bouchl jsem se do loktu a do malíčku. Problém je v tom, že mě trochu pobolívá malíček a loket. Ani najednom není modřina,… Zhmoždění jistě, ale jak se praví, úrazová chirurgie bez tentgenu je slepá, takže jistě kontrola a snímek… Více info
  Dobrý den! Více jak před měsícem jsem uklouzla na schodech a pádem na ohnutý loket jsem si způsobila jeho kontuzi. Měla jsem přiloženou sádrovou dlahu 14 dní. Loket mě v místě pádu stále bolí – na dotek, při opření se např. o stůl při práci s pc a výrazně hlavně při pokusu o plné propnutí. Ošetřující… Není vyloučené, že se jedná o drobnou nalomeninku, ta se ale prokáže někdy až opakovaným snímkem. Často… Více info
  Dobrý den, asi před dvěma měsíci jsem plnou vahou při pádu na skateboardu dopadla na loket. Po pádu jsem lékaře nenavštívila, brala jsem to jako naražení a běžnou odřeninu, ruka mě ale nějakou dobu mírně brněla a měla jsem v ní pocit slabosti, i když jsem ji měla zvednout jen v rameni. Před pár dny jsem… Je to důvod k návštěvě chiruirgické ambulance, kam můžete zajít přímo s úrazem a bolestí. Je dosti pravděpodobné,… Více info
  Dobrý den, pane doktore. Je to cca měsíc a půl, co jsem si MHD při prudkém zabrždění o sklo narazila loket. Loket mě tenkrát poměrně hodně bolel, jelikož jsem si narazila i brňavku a i otekl na cca tři dny a nemohla jsem ruku stejnou dobu plně natáhnout. Po třech dnech kdy otok slezl a ustoupila i bolest… Dobrý den. Ke zlomenině pravděpodobně nedošlo , spíše budete mít poraněné kloubní pouzdro či vazy. Pokud… Více info
  Dobrý den, chodím 2x týdně na tanečák, tančíme modernu, takže kotouly , přemety atd. jsou na místě 🙂 Dneska jsme se učili nový kotoul kde se držíme a nesmíme se pustit ostatních – já jsem začla padat tak jsem začla balancovat a nějak divně jsem si hnula s malíčkem, který na dotek nebolí, ale při hnutí… DObrý den, pokud došlo k naražení malíčku, lze předpokládat, že tento bude bolet a že bolest se ještě… Více info
  Dobrý den, v sobotu jsem se lehce pošťuchoval s bráchou a vše v pohodě. Večer jsem si všiml, že poslední článek ukazováčku je takový napuchnutý a není tak měkký jako ostatní články. Když chci poslední článek stisknout, článek zabolí, občas mě v něm píchne a cítím v něm takové lehké vibrování nebo jak… Dobrý den, nejspíše se opravdu jedná o naražení či podvrtnutí posledního článku Vašeho ukazováčku. Ledujte… Více info
  Dobrý den, chci se zeptat jastli mohu používat lampu bioptron na tenisový loket? Děkuji. … Dobrý den, jistě ji můžete vyzkoušet. Lampa se využívá prakticky bez omezení věku v celé rodině. …Více info
  Dobrý den. Již třetí měsíc mne bolí předloktí na obou rukou. Bolest se objevuje převážně při zvedání předmětů. Nejvíce mne bolí předloktí na vnější straně. Při zvednutí něčeho těžšího (např. židle), mne velmi zapíchá v lokti. Otoky nemám, při doteku na bolestivé místo, to spíše „pálí“ než bolí. Více mne bolí pravá ruka, levá o něco mé… Dobrý den Lenko, na „tenisový loket“ můžeme pomýšlet, jestliže jste dlouhodobě pracovala a přetěžovala tak loketní kloub. Fyzická námaha a chladné prostředí klidně mohly Vaše problémy vyprovokovat. Pokud byla zátež oboustranná, mohl by se „tenisový loket“ manifestovat jak na levé, tak na pravé horní končetině. Také by se mohlo jednat o spoustu jiných…Více info
  Dobrý den, v létě 2009 jsem prodělal léčbu tenisového lokte rázovými vlnami. Léčba byla úspěšná, avšak porušil jsem režim klidu a nepřetěžování a začal jsem ihned hrát znovu tenis. Příznaky se mi vrátily a koncem září téhož roku jsem znovu prodělal léčbu rázovými vlnami. Tenis jsem pak již nehrál. Bohužel však léčba již příliš nepomohla, bolesti… Dobrý den, pokud selhaly všechny možnosti konzervativní terapie, obávám se, že jedinou možností je léčba operativní, která může mít velmi dobré výsledky. Tenisový loket je relativně problematický a léčba konzervativní není mnoho uspokojivá. S pozdravem. …Více info
  Dobrý den, koncem května jsem byla na operaci s tenisovým loktem. Nyní 3 týdny po operaci mě nutí nadřízená ukončit pracovní neschopnost (rehabilitaci teprve začínám, tu mám také ukončit). Hrozí mi poškození ruky předčasným zatížením? Dle nadřízené si to rozcvičím v práci. Já cítím, že ruka v pořádku ještě není, hybnost je omezená, ještě bolí. … Dobry den, ano hrozi. Rehabilitaci neukoncujte. Narizene vysvetlete ze v ramci lecby mate pravo na rehabilitaci. S pozdravem. …Více info
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat: bolí mě levá ruka. Začalo to před 5 týdny po vysazení kortikoidů. Kortikoidy jsem brala na Crohna. Ruka začala nejprve bolet kloub u palce a pak to došlo do zápěstí. Za nějakou dobu už to bolelo do lokte a pak až ramene. Po měsíci jsem šla na ortopedii a tam mě lékař řekl, že mám tenisový loket. Poslal mě 7krát na eletriku a míč… Dobry den, provadite cinnost, ktera muze vest k tenisovemu lokti? Posledni moznosti je operace a pecliva rehabilitace. Koncetina Vam jiz byla urcite rentgenovana a tak bych se nadoroveho onemocneni neobaval. S pozdravem. …Více info
  Dobrý den, v prosinci jsem si na futsale nejspíš narazil levý bok. Dal jsem tomu klid a teď po měsíci když jsem se vrátil k fotbalu, tak mě příšerně bolí jakýkoliv pád na levou stranu. Viditelný otok ani nic podobného tam ale nemám. Lukáši, naražené části těla bolívají dlouho a intenzivně, přesto se mi měsíc zdá už jako dlouhá doba…. Více info
  Dobrý den, před 3 týdny jsem byla na horách a když jsem šla ze sjezdovky na ubytování, na silnici byla velká námraza, které jsem si nevšimla, ujeli mi nohy a já jsem dost tvrdě dopadla na zem. Odnesl to především pravý loket, protože jsem přes rameno nesla lyže a tak jsem s rukou při pádu nemohla nic… Zlomenina okovce, olekranu je dobře možná i při pohybu lok. kloubem. Nervové potíže mohou být i z poranění… Více info
  Dobry den, dnes som pri surfovani spadla a narazila si palec na nohe o kamen. Hybat nim viem, ale je opuchnuty a mam na nom modriny. Pri chodzi citim len neprijemny tlak, ktory ma upozornuje ze nieco nie je v poriadku. Palec ma boli vtedy ked nanho zpredu zaltacim, ako v topanke ked je vaha presunuta… Hezký den slečno Vaneso, díky za dotaz. Palec u nohy můžete mít zlomený, nebo jen naražený, takto to… Více info
 • Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector