Naražený nárt – Vše o zdraví

Patní ostruha, vbočený palec, plochonoží a další – zdánlivá maličkost, při které však trpí celé tělo. Bolesti v oblasti nártu či chodidla jsou poměrně časté a nezřídka ovlivňují celý pohybový aparát. Některé fyzioterapeutické koncepty považují tuto oblast za klíčovou, a proto bychom ji neměli opomíjet.

Pojďme si společně projít, co může být příčinou bolestí v této oblasti.

Naražený nárt - Vše o zdraví

Více informací naleznete ve článku: Únavové zlomeniny >> Toto označení je přesnější oproti nám dobře známým únavovým či stresovým zlomeninám. Vznikají nadměrným nebo nezvyklým zatížením zdravé kosti.

U nohy dochází k postižení nejčastěji metatarzálních kostí, kosti patní a člunkové. Příčinou zlomenin bývá svalový tah, nikoliv opakované tvrdé dopady nohy na podložku.

Typické bývá, že strukturální změny na kosti se na RTG snímku projeví až po delší době, mohou to být 2-3 týdny, ale také 3 měsíce (typické pro patní kost). Tím, co by nás mělo směrovat ke stanovení diagnózy zlomeniny z přetížení je skutečnost, že obtíže poměrně rychle mizí v klidu.

Otok může být přítomen, ale i nemusí. Terapie spočívá v omezení zátěže na postiženou oblast a povětšinou i přiložení sádrové fixace na 3-6 týdnů.

Metatarzalgie

Naražený nárt - Vše o zdraví

Jedná se o bolestivé postižení přední části nohy. Mohou vznikat poúrazově, útlakem míšního nervu, který způsobuje projekci do tohoto místa. Může se rovněž jednat o manifestaci některých systémových onemocnění jako je revmatoidní artritida. Nejčastější příčinou však bývá přetížení přednoží různého původu. V ideálním případě by se noha měla dotýkat podložky především patou a v oblasti hlaviček metatarzu palce a malíku. Při nošení úzké obuvi v horším případě ještě na podpatku, při vrozených vadách nohou a dalších se do kontaktu s podložkou dostávají i další metatarzy, kde poté vzniká bolestivý otlak, může dojít k útlaku nervu v dané oblasti. K přetížení může vést i nepoměr délky středních a krajních metatarzálních kostí, kdy dochází k poškození delších paprsků. Zde se v terapii zaměřujeme na uvolnění měkkých tkání v oblasti nohy i bérce, ulevující bývají masáže chodidla, šetrné mobilizace jednotlivých skloubení nohy i kotníku. Dále je naší snahou zlepšit funkci nožní klenby jak v klidu, tak i při pohybu pomocí systematických cvičením. Jedná- li se o strukturální problémy nereagující na pohybovou a manuální terapii, tak přistupujeme k operačnímu řešení.

Více informací naleznete ve článku: Brnění pod prsty – Mortonova noha >>

Diabetická noha

Tento pojem je označení pro jednu z chronických komplikací cukrovky. Dochází k postižení hlubokých tkání nohy, ale zároveň i kůže. V případě hlubokého postupu může zasahovat i klouby a kosti. Záleží na stupni postižení, ale typické jsou problémy s chůzí, na noze se nacházejí povrchové vředy. Noha bývá červená, oteklá a teplá.

Celkově je zhoršena její citlivost na teplo i chlad, rovněž je změněna i potivost nohy. V případě diabetické nohy je na místě více než kde jinde spolupráce jednotlivých zdravotnických odborností. Nejdůležitější ze všeho je vůbec samotná prevence vzniku syndromu diabetické nohy a edukace pacientů s těmito obtížemi.

Důležitá je též samotná kompenzace diabetu.

Více informací naleznete ve článcích: Problémy při onemocnění cukrovkou >> a Rázová vlna jako možná terapie kožních vředů >>

Vbočený palec

Jedná se o komplexní trojrozměrnou deformitu přednoží, pro níž je charakteristické takzvané valgózní (vbočené) postavení palce. Při této deformitě dochází k celé řadě změn jak strukturálních tak funkčních především v oblasti nohy. Nicméně tyto změny se promítají dále na celý pohybový aparát.

Příčinou mohou být jak predispoziční faktory, ale rovněž plochonoží, nošení nevhodné obuvi či dlouhá statická zátěž. V časném stádiu se vyskytují bolesti kloubu palce, jeho zduření a vychýlení mimo podélnou osu. V průběhu času při absenci terapie poklesává příčná i podélná klenba, objevuje se dřívější únava přednoží v zátěži a rozvíjejí se artrotické změny kloubu palce.

 Konzervativní terapie s ohledem na úlevu od bolesti nabízí používání meziprstních korektorů a stélek do obuvi. Mnohem efektivnější je terapie funkce nohy, kdy se pracuje se zlepšením jejího postavení, zlepšení aktivity odtahovače palce jak ve statických pozicích, ale především pak v chůzi.

Ke korekci je nutné přistoupit v časné fázi, jelikož pak se stává deformitou rigidní a přidává se k ní změna v postavení ve vyšších segmentech (koleno, kyčel, pánev, páteř).

Více informací naleznete ve článcích: Jak vzniká vbočený palec a způsoby léčby >> Ovlivnění vbočeného palce (hallux valgus) kinesiotapingem >>Vbočený palec a léčba rázovou vlnou v moderní fyzioterapii >>

Získaná plochá noha dospělých

Tato statická deformita nohy se může objevit v každém věku i po ukončení kostního růstu působením různých faktorů. Nejčastější příčinou bývá chronické přetěžování nohou. Dalším, neméně důležitým faktorem, který jen těžko ovlivníme, je dědičnost či sklon k tzv.

uvolněnosti vazů, například při celkové hypermobilitě těla. Vliv na vznik ploché nohy má i těhotenství. Plochá noha tedy může být jednou z fyziologických změn při graviditě.

 Faktorem, který ovlivnit můžeme, bývá nadváha či nedostatečná stimulace chodidla zapřičiněná skutečností, že nohy máme neustále „uvězněné“ v obuvi, kde nemají dostatek volného prostoru pro přirozený pohyb.

U dětí může za výskyt plochonoží předčasné a příliš časté nošení bot, například nošení bačkůrek po celý den, nazouvání botiček v době, kdy děti ještě nechodí, nebo špatně zvolená obuv v době růstu nožních kostí. V léčbě i prevenci plochonoží mohou pomoci jednoduché cviky.

Více informací naleznete ve článcích: Plochá noha >>Hodnocení ploché nohy a náprava >>

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Zdroj: 

Bolest nártu

Bolest nártu není jenom záležitost fotbalistů. V životě může potkat každého a v některých případech se neobejde bez lékařského vyšetření.

Bolest nártu je často doprovázena otokem, krevním výronem a velkou citlivostí. V některých případech však nemusí být zvnějšku nic poznat a přesto pociťujete v nártu velmi silnou bolest při chůzi nebo i v klidu.

O co se může jednat, pokud vás nárt bolí? Nejčastěji se jedná o naraženinu nebo zlomeninu. V obou případech je lepší navštívit lékaře, který provede odborné rentgenologické vyšetření.

Fotbalisté, ale také karatisté, judisté i cvičenci jiných kontaktních sportů jsou nejčastějšími návštěvníky lékařů s úrazy nártu. Tupé nárazy většinou neprorazí kůži, ale může způsobit pohmoždění, zlomení, naštípnutí, natržení svalů, vazů, kloubů nebo nártních kůstek.

Jak se bolesti nártu léčí?

Naražený nárt - Vše o zdraví

V případě poškození kloubních pouzder, naštípnutí či zlomení kostí lékař doporučí obinadlo či ortézu. V závažnějších případech zinkoklihový obvaz.

Jak si můžu pomoci sám?

Pokud nemůžete ihned zajít k lékaři, je třeba nechat končetinu co nejvíce v klidu. V případě otoků můžete přikládat chladivý obklad nebo mazat masti proti bolesti. Pokud máte ortézu či obinadlo, můžete nárt mírně stáhnout. Při intenzivní bolesti při došlapu i v klidové poloze neotálejte s návštěvou lékaře.

Co když s bolestí nártu k doktorovi nezajdu

Naražený nárt - Vše o zdravíV případě lehčích bolestí a úrazů, při kterém dojde jenom k drobnému naražení nejsou rizika neléčení příliš velká. Pozor v případě, kdy dojde k naštípnutí nebo zlomení kostí či kloubů. V tom případě může neléčení vést ke chronické bolesti, špatným srůstům, kostěným výrůstkům i omezení a poruchám hybnosti.

Pálivá bolest nártu

Existují případy, kdy je bolest nártů pálivá. V takovém případě se může jednat o potíže s cévami. Neváhejte s návštěvou lékaře.

Únavové zlomeniny nártních kostí

Už delší dobou vás při běhu obtěžuje podivná bolest v oblasti nártu a prstů? Váš stav se postupně zhoršuje a občas v tom nesnesitelně píchne? Pozorujete mírný otok v této oblasti a při zmáčknutí cítíte bolest? Skákat na jedné noze je nemožné? Bohužel, zdá se, že vás „doběhla“ únavová zlomenina druhého metatarsu.

Únavová zlomenina není klasická zlomenina, kdy dochází ke zlomení kosti na více částí za působení velké síly po relativně krátkou dobu (např. při pádu, nárazu atd.). Jde o mikro zlomeninu, která se vytváří delší dobu např. i několik měsíců. Tato zlomenina je klasickým příkladem overuse injury u běžců.

Zajímavé:  Volně Prodejné Léky Na Suchý Kašel?

Je zde potíž s jejich diagnostikou. Pokud půjdete s těmito obtížemi k lékaři a on vám nechá udělat rentgenový snímek, může se klidně stát, že vaše zlomenina nebude na snímku patrná.

Zlomenina je totiž tak malá, že jde na kosti zaznamenat až ve fázi hojení (zhruba za 2-3 týdny po vytvoření zlomeniny).

Řešením by bylo udělat magnetickou rezonanci (MRI), ale vzhledem k vyšší ceně tohoto vyšetření, se MRI standardně v těchto případech neprovádí.

Druhým problémem je, že únavové zlomeniny se mnohdy vracejí. Často nebývají totiž dobře doléčeny a běžec začne trénovat moc brzy, aniž by byla odhalena a eliminována příčina, která zlomeninu vyvolala.

Co způsobuje zlomeniny nártních kostí?

Nártní kosti (metatarzy) navazují na kosti našich prstů a tvoří nárt. Je jich celkem 5. První metatarz je sklouben s palcem, druhý metatarz s ukazovákem…pátý s malíkem. Právě druhá nártní kost bývá u běžců nejčastěji zlomena.

Přetížení kostní tkáně a následné vytvoření zlomeniny je obvykle způsobeno dvěma faktory: nadměrnou kilometráží v kombinaci se svalovou dysbalancí v oblasti chodidla.

Běžci s těmito obtížemi mají obvykle propadlou příčnou klenbu nohy. Svaly nezastávají svou funkci klenby a kost je tak při každém došlapu přetěžována, až se vytvoří mikro-zlomenina.

Dalším faktorem může být nízká kostní hustota, která zvyšuje riziko vzniku únavových zlomenin. S tímto jevem se setkáváme nejčastěji u běžkyň vytrvalkyň, které trpí poruchou příjmu potravy, menstruačního cyklu a mají vysoké tréninkové dávky.

Toto je pak doslova začarovaný kruh. S nízkým příjmem živin sportovkyně ztrácí tukovou tkáň, to je prohlubováno náročným tréninkem. Na nízké procento tukové tkáně reaguje tělo snížením tvorby estrogenů, které mají zase vliv na kostní tkáň a menstruační cyklus.

Jak se to léčí?

Nejdůležitější je zlomeninu diagnostikovat. Pak je obvykle přiložena sádrová fixace na dobu 2-3 týdnů. Záleží na tom, v jaké fázi hojení je zlomenina odhalena. Po sundání sádry nezačněte ihned běhat, investovat čas do rehabilitace se vyplatí!

Jak začít trénovat?

Pokud máte čas, rozhodně není na škodu rehabilitaci doplnit fyzikální terapií např. vodoléčbou a magnetoterapií. Co je ale nezbytné, začít cvičit svaly nohy.

Dá se předpokládat, že již před zraněním vaše klenba nohy nebyla úplně v pořádku, po sádrové fixaci je obvykle stav ještě horší. Nohu je vhodné tejpovat, abyste pomohli svalům navrátit jejich správnou funkci.

Je potřeba naučit se nohu zapojit správně a toto postavení pak trénovat i např. na balančních plochách.

Cvičit jen izolovaně na plosku nohy, ale mnohdy nestačí. Postavení chodidla a aktivace svalů nohy je totiž často ovlivněna výše např. z kyčle. Proto je potřeba pojmout cvičení trochu komplexněji.

Je jasné, že po několika týdnech v sádře toužíte konečně po pořádném pohybu. S během ale rozhodně nechvátejte. Jezděte nejprve na kole, plavejte a souběžně cvičte (viz výše). Postupně zařazujte např. chůzi a běh v písku, lehký klus po trávě na boso. Pokud se obtíže nebudou vracet, až pak začněte opatrně s během.

Naražený nárt - Vše o zdraví

FYZIOKINESIS REHABILITACE Mgr.

Zuzana Krchová-Specializuji se na sportovní fyzioterapii, převážně běžců-Nabízím základní služby rehabilitace (rehabilitace při bolestech zad a kloubů, po úrazech a operacích, výhřezech meziobratlových plotének, neurologických onemocněních, vadném držení těla, skolioze aj.)-Provádím analýzu pohybu (běh, chůze, cyklistika)-Věnuji se léčbě pánevního dna a inkontinence moči u žen -Řeším psychosomatické obtíže

CO VÁM GARANTUJI?

-Odbornou diagnostiku-Profesionální, zároveň empatický přístup-Objednání ihned -Příjemné prostředí

Více informací na www.fyziokinesis.cz

Naražený nárt

Naražení nártu je poměrně časté, nepříjemné a bolestivé. Dojít k tomu může poměrně snadno, stačí zakopnout nebo špatně šlápnout. 

Co je nárt? 

Naražený nárt - Vše o zdravíNárt, čili metatarsus, je část nohy, kterou tvoří pět nártních kostí spojující zánártí s prsty. Mají podobnou roli, jakou mají na ruce kosti zvané záprstí. Jednotlivé kosti nejsou pojmenovány, ale pouze očíslovány. 

Co je naraženina? 

Naražení vzniká působením tupého násilí na určitý okrsek tkáně. Jde o zavřené poranění. Kožní kryt u naraženin vždy zůstává uzavřen. Není u toho žádná zlomenina. Průběh, závažnost a následky poranění jsou přímo úměrné vyvolanému násilí a místu, kde k násilí došlo. 

Příčiny naražení nártu

K naražení nártu dochází přímým úderem tupého charakteru, jež však neporuší kůži. Může k tomu dojít při kontaktních sportech, ale také po zakopnutí, nakopnutí a podobně. Při poranění dochází k pohmoždění, natržení, přetržení měkkých tkání, svalů, vazů a kloubního pouzdra. 

Jak se takový naražený nárt projevuje

K nejčastějším projevům je zvýšená citlivost, bolestivost, zarudnutí, zvýšená teplota v daném místě a otok. Opomenout nesmíme ani modřinu nebo drobné krvavé tečky a velké krvavé výrony. 

Diagnostika 

K diagnostice této oblasti poslouží rentgen, dále pak magnetická rezonance a ultrazvuk. 

Léčba 

Základem řešení naraženého nártu je klidový režim a ledování. Bolest zmírňují léky proti bolesti. Na modřiny mohou působit krémy proti hematomům. Větší krevní výrony je nutné odstranit chirurgicky. 

Rizika neléčení 

Pokud situaci podceníte, koledujete si o problém. Naražení může vést k rozvoji chronické bolesti v místě poškození a poruchám hybnosti. 

Podvrtnutí hlezna

U zranění nártu často dochází i ke zranění hlezna. K těm nejčastějším úrazům přitom patří podvrtnutí hlezna. Pokud zde není nějaká zlomenina, jde o čisté poškození vazů. To přitom může být o různé závažnosti. 

Podvrtnutí hlezna se projevuje

Ihned po úraze se objevuje silná bolest, otok, zmodrání a ztráta pohyblivosti kotníku. Typické pro podvrtnutí hlezna je, že se stav během několika hodin ještě více zhorší. 

Stupně zranění podvrtnutého hlezna

 1. stupeň vazy se natáhly více, než je to běžné, nejsou však potrhané. Ke zlepšení stavu dojde v průběhu dvou až tří dnů. Obvykle postačí, když koník zatejpujete anebo použijete fixační náplast. 
 2. stupeň zranění signalizuje nejen přehnané natažení vazů, ale i jejich natržení. Kotník má již omezenou funkčnost. Je výrazně oteklý a pokles otoku je pozvolný. Léčba potřebuje náplasťovou fixaci na dobu pěti až šesti týdnů. Vhodná je i bandáž. 
 3. stupeň je o přetržených vazech. Kotník pak velmi bolí a je výrazně oteklý. Na nohu není možné došlápnout. Je nestabilní. Léčba se neobejde bez pevné fixace, čili sádry. Ta se dává na tři až šest týdnů. I po sundání je ještě nutné nohu nějakou dobu bandážovat a fixovat elastickým obinadlem.

Naražení

Naražení vzniká přímým působením tupého násilí na určitý okrsek tkáně. Naražení se řadí mezi tzv. zavřená poranění, tj. kožní kryt zůstává neporušen. Průběh, závažnost a následky poranění bývají přímo úměrné stupni vyvolávajícího násilí a místu, kde násilí působilo. Naražení se  projevuje krvácením do tkáně, od drobných tečkovitých krevních výronů až po rozsáhlé krevní výrony.

Nejmenší tečkovitý krevní výron do kůže se nazývá ekchymóza. Při větším násilí vzniká prokrvácení kůže, které může mít za následek poruchu její výživy, vyúsťující až v odúmrť kožního krytu.

Odtržení kožního krytu od spodiny většího rozsahu  je nazýváno „decollement“. Pod odloučenou kůží se hromadí krev a míza. Vždy hrozí nebezpečí odúmrtě kůže a druhotné infekce poraněné oblasti

I drobné krevní výrony do svalů a povázek nebo trhliny svalů významně omezují svalovou funkci a bývají značně bolestivé. Svalové trhliny vznikají většinou tehdy, když násilí působí v okamžiku svalového stahu, zřídka u svalu ochablého.

Poruší-li se povrchová svalová povázka, při uvolnění svalu vyhřezává svalová tkáň; stav je označován jako „svalová kýla“. Při svalovém stahu výhřez mizí.

Pozdním následkem tupého poranění svalů může být utváření vazivové a kostní tkáně ve svalech, což omezuje jejich funkci.

Zhmoždění kloubu je způsobeno vlivem přímého násilí na oblast kloubu. Poškozeny jsou měkké kolemkloubní tkáně (kůže, podkoží, vazy, kloubní výstelka). Bývá omezena hybnost kloubu, bývá zduření tkání se změnou barvy kůže,vyvolanou většinou krvácením. Rentgenové vyšetření neukazuje úrazové změny na kostech.

Syndrom (tj. soubor příznaků) je komplexem poruch, které v organismu vznikají po těžkém zhmoždění nebo dlouhodobém stlačení měkkých tkání. Objevuje se také po mnohočetných zlomeninách kostí dolních končetin a pánve. Je typickým válečným poraněním. Projevuje se šokovým stavem v důsledku přesunu tekutin z krevního řečiště do poraněných tkání, následně se rozvíjí náhlé ledvinné selhávání.

Ve všech případech je základem léčby klidový režim, resp. znehybnění poraněné části těla, končetiny. Ke zmírnění bolesti je vhodné aplikovat studené obklady.

Zajímavé:  Jak Podávat Dětem Léky?

U pohmoždění svalů je vhodný kompresívní obvaz, zabraňující zvětšování krevního výronu. Je-li krevní výron větší, je vhodné jej vypustit chirurgicky, napíchnutím nebo naříznutím tkáně.

Rozsáhlé  svalové trhliny jsou řešeny sešitím s následným znehybněním.

Moderním doplňkem, resp. alternativou  léčby všech tupých poranění měkkých tkání je užívání enzymů ústy (preparáty Phlogenzym, Wobenzym).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti. Na tento komentář reaguje MUDr. Martin Wald, Ph.D. [2], Na tento komentář reaguje MUDr. Martin Wald, Ph.D. [2], Tento komentář reaguje na Jan [1] 0 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

2MUDr. Martin Wald, Ph.D.15. 3. 2012 15:11:40

Vážený pane,popis vašich problémů neumožňuje upřesnit diagnózu. Rozhodně byste však měl navštívit lékaře, který se specializuje na sportovní medicínu. Je pravděpodobné, že intenzivním cvičením přetěžujete některé svalové skupiny či spíše úpony a ty pak mohou dlouhodobě dělat obtíže, které popisujete. Zmíněné náplasti jsou pravděpodobně TAPING a mohou přinést úlevu, pokud jsou aplikovány odborníkem.S pozdravemza lékařskou poradnuwww.anamneza.cz 19 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

3Hanka26. 3. 2013 21:46:09

Dobry den. V neděli jsem spadla dosti tvrdě na kladině a dopadla jsem zpatky na ni ale nejak jsem si take prilehla ruku. Zprvu me bolely narazena zebra ale uz vecer jsem citila ze mam ruku takovou jakoby umrtvenou, ale mohla jsem s ni hybat. Na druhy den me ale paze zacla docela bolet, kdyz ji mam v klidu tak neboli ale kdyz s ni neco delam nebo kdyz jsi po ni prejedu tak me docela dost boli v oblasti tricepsu, ale zadny otok zde nemam. Myalite ze ji mam pouze na narazenou nebo to muze byt i neco horsiho? Dekuji za odpoved. 10 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

4pavla Opatová19. 4. 2013 18:04:42

Dobrý den,v listopadu lonského roku jsem narazila ,upadla na pravé hýždě.Velká modřina se vstřebala a nyní je tomu asi měsícjsem si nahmatala bulku na témže místě.myslíte si,že by to mohl být podkožní krevní výron?Děkuji 4 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

5andrea 7. 10. 2013 18:41:03

Dobrý den před týdnem sem spadla z kola na koleno byl to vážně tvrdý pád včera mi ta bolest šla od kolena po kotnik nevíte prosím co by pomohlo? 25 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

6Zdenka17. 10. 2013 20:10:14

Dobrý den, asi před dvěmi měsíci jsem měla úraz, spadla mi na lýtko dřevěná paleta, hned jsem si dala na nohu studeny obklad, pak Lioton 100 tis.. Nejdříve to bolelo hodně, za dva dny se to zlepšilo, ale měla jsem v tom místě otok, ztvrdlinu, plochu, bolestivou na dotek, dokonce jsem v jednom místě měla menší citlivost na dotek. Nyní se plocha zmenšila, pociťuji 3 menší ztvrdliny v průměru cca 2 cm, na dotek bolestivé, ale už ne tak výrazně. Mám obavu, aby mi to nezůstalo. Mám masírovat, obklady nebo rovnou k lékaři, nebo se to časem spraví? Děkuji. 19 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

7Radek8. 8. 2014 13:14:22

Dobry den, pred 2 dny jsem spadl asi z metru a pul na zada, presne na misto prave ledviny, nad panev. den po padu, jsem nemohl skoro chodit a velmi me to bolelo pri chuzi a ruznych beznych pohybech, krev jsem v moci nemel, ale misto po narazu na dotek velice boli, chtel bych se zeptat, jestli jsem si nemohl neco udelat s ledvinou nebo jsou to jen narazena zada. Dekuji 0 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

8Martin Jahn15. 10. 2014 23:28:16

Přestupoval jsem z tramvaje na tramvaj. A ejhle sbíral jsem se ze země. A dost bolelo mě kotník. Leduji to ale i když jsem dal nohu na zem, stejně mě to trošku bolí. Docela mám obavy, že mám nadobro útrum se svým milovaným aikido. Kdyby chlazení nezabralo co by jste mi doporučili? Domácí samoléčbu nebo chirurgii? Díky za odpověď 🙂 Na tento komentář reaguje Anamneza.cz [9], Tento komentář reaguje na Martin Jahn [8] 0 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

9Anamneza.cz16. 10. 2014 11:57:57

Vážený pane Jahn,ledování je zajisté nutné ihned po úraze. Nicméně pokud bolest přetrvává doporučili bychom jednoznačně navštívit bezodkladně specializovanou ordinaci ortopeda, spíše než chirurgii a nepokoušet se o domácí samoléčbu.S pozdravemza lékařskou poradnuwww.anamneza.cz 2 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

10Jiří12. 11. 2014 13:50:04

Dobrý den, dneska při menším pošťuchování sem dostal ve škole né něják moc silnou ránu do žeber… Nejdříve mě bodavě bolelo při vydechnutí na boční straně žebra (což se po obědě zpravilo…), teď mě bolí na hrudi přibližně v místech úderu ovšem zejména když úplně vyprázdním obsah plic nebo se např. zvedám z lehu přes břicho. Mohl bych mít žebro něják poškozené nebo je to prostě bolest po nárazu (respektive po ráně) a brzy to přejde?Děkuji 2 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

11Adriana 28. 4. 2015 18:47:37

Dobrý den dnes ráno jsem spadla na ruku a od te doby mě hrozně bolí, ruku mám jen v šátku, ale oteklou ji moc nemám. Poraďte mi co mám dělat? :,( 11 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

12Jana Halačková30. 1. 2016 3:13:39

Před měsícem a půl se mi podvrtla noha a upadla jsem. Chvíli jsem si na ni nemohla stoupnout. Protože po lehkých masážích a natírání krémem proti bolesti noha přestala po týdnu bolet, nešla jsem k lékaři. Asi po dalších dvou týdnech začala bolet opět a bolest se zhoršovala. Při šlápnutí například na práh cítím bodavou ostrou bolest vně chodidla zespodu, z boku i nahoře na nártu. Nechala jsem si včera nohu zrentgenovat, není zlomená ani naštípnutá. Bolí to při chůzí a bolest je tak velká, že špatně usínám. Je to u podvrtnutí normální a jak dlouho to může bolet. Před měsícem a půl se mi podvrtla noha a upadla jsem. Chvíli jsem si na ni nemohla stoupnout. Protože po lehkých masážích a natírání krémem proti bolesti noha přestala po týdnu bolet, nešla jsem k lékaři. Asi po dalších dvou týdnech začala bolet opět a bolest se zhoršovala. Při šlápnutí například na práh cítím bodavou ostrou bolest vně chodidla zespodu, z boku i nahoře na nártu. Nechala jsem si včera nohu zrentgenovat, není zlomená ani naštípnutá. Bolí to při chůzí a bolest je tak velká, že špatně usínám. Je to u podvrtnutí normální a jak dlouho to může bolet. Mám doporučeno nohu bandážovat a pořídit si ortopedické vložky. Děkuji za odpověď. 5 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

13kristyna31. 5. 2016 18:09:47

Vcera jsem se postuchovala se sestrou a dopadlo to tak že jsem se narodila Praha Prost Mám ho oteklé fialové Já mám takový křivý Strašně mě to bolí a můžeš s ním chodit ale zítra jedu pryč a budu chodit 15kg a moc se mi protože to ve škole Omlouvám se za gramatiku mluvím do mikrofonua tam kde je se narodila Praha prostě tam má být jsem si narazila Prst 6 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

Zajímavé:  Kdy Vznika Alergie Na Lepek?

14Anonym24. 9. 2016 23:04:54

Dobrý den,mám již 2 měsíce pohmožděnou oblast hlavičky v IV a V MMT. Nejdřív mi bylo řečeno, že se jedná o nalomenou kůstku, poté, že se spletli a je to pouze pohmožděné, nyní mám docházet na rehabilitace, bolesti přetrvávají při chůzi, někdy i při klidovém režimu, zajímalo by mne jak v případě přetrvávajících komplikací postupovat, na jaké další vyšetření se objednat apod. Mám pocit, že krom postižené oblasti se pata celkově začíná deformovat, bolest se rozšiřuje do více částí… Aplikoval jsem na to MUAY mast, led a nyní uvažuji o zakoupení peptidů a růstového hormonu, které údajně regenerují všechny tkáně a šlachy.

Děkuji za odpověď

4 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

15Petra Musilová2. 12. 2016 13:16:45

Já mám natažené stehno určitě se mi to zase stalo když jsem spadla při epiletickém záchvatu. Nevím jak si mám stehno vyléčit? Už předem vám děkuji za radu. Péťa Musilová. 5 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

16Eliška 12. 2. 2017 19:37:55

Dobrý večer.

Před třemi týdny jsem spadla na zledovatělou silnici a od té doby mě zápěstí bolí např. při tlaku na podlahu a při ohnutí mě taky trochu bolí ,ale i když zápěstí ohýbám tak mi v něm rupe. Nevím jak to mám řešit? Předem děkuji za radu.

3 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

17Radim25. 3. 2017 9:09:52

Dobrý den, při hraní volejbalu jsem si narazil střední článek palce na ruce. Po několika dnech jsem si všiml, že palec má tmavší barvu a přijde mi, jako kdyby byl napůl umrtvený; ztrácím cit v oblasti, avšak nijak mi nebrání v pohybu, pociťuji lehké mravenčení, avšak žádnou bolest. Je to příznak obyčejného naražení, nebo si mám raději zajít na vyšetření? Děkuji za odpověď. 0 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

18Julius19. 1. 2019 7:44:28

Dobrý den před týdnem jsem spadl ze schodů, mám pohmožděniny nemám v moči krev nebolí mi nic , akurát vzadu pravá Strana oblasti ledvin mám to tam nateklé mírně , chci se zeptat jestli je to normální ten pád ze schodů byl veliký spal jsem na záda a pravý bok oblasti ledvin.dekuji za odpověď Botoš 0 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

19Anonym21. 2. 2019 17:50:06

Dobrý den, jsem krasobruslařka a často mívám problémy s nareženinami hýždí a stehen. Vím že zranění potřebuje klid aby se dalo do pořádku ale já si vynechávání tréninků nemůžu dovolit. Jako například dnes jsem spadla a za dva dny jedu na závody, takže asi chápete co tím myslím. Máte nějaký typ jak léčbu urychlit abych tolik nezameškala? Předem děkuji za odpověď. Komentujte, hodnoťte, ptejte se!

Naražený nárt – diagnóza, příznaky, léčba

 • Na této stránce naleznete veškeré informace o nemoci Naražený nárt. Popis nemoci, diagnózu, příznaky nemoci a zkušenosti lidí s nemocí Naražený nárt.
 • Dobrý den, jsou to zhruba tři týdny, co jsem si při futsalovém utkání „pravděpodobně“ narazil nárt u palce. Stalo se to při střetu, kdy brankář prudce napálil míč zblízka (prakticky byla mezi námi pouze vzdálenost míče, u kterého byl on o chvíli dříve) do mého chodidla, hned jsem poznal, že něco není… Tento sport je na zatížení palce nohy náročný. Na prvním místě by bylo vyšetření opětně na chirurgické… Více info
  Dobry den,pri fotbale me jak se rika“sejmul“ protihrac a nakopl me do nartu,kdyz chodim nart me nijak neboli jen ho jakoby citim,ale kdyz ho dam do uzsi boty tak uz to zacina bolet a moc s tim chodit nemuzu…rada na nejakou reahabilitaci? Určitě je třeba provést chirurgické vyšetření a rtg snímek nohy. Může se jednat o drobnou zlomeninu záprstní… Více info
  Dobrý den.Před necelým týdnem jsem si narazila dost škaredě ruku.Jelikož to dost bolelo a oteklo donutil mě přítel jít na pohotovost,kde se po rentgenu zjistilo,že jde jen o naražení.Dostala jsem stahovací obvaz a šla domů.Na druhý den večer jsem si díky obvázané ruce shodila skleněnou dózu s kávou na… Vyšetření nohy a rtg snímek je naprostou nezbytností a můžete zajít přímo na kteroukoliv chirurgickou… Více info
  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na váš názor. Minulý pondelok som si narazila dosť nárt, myslela som že to prejde no veľmi opuchol, vytvoril sa veľký hematón v mieste bolesti a takisto na dotyk veľmi bolestivé, nemohla som na to dostúpiť. V utorok večer som preto šla večer na úrazovku, kde mi bol… Dobrý den, jak to popisujete, pohmožděné je to asi hodně, zlomenina nemusí být vidět na prvním snímu,… Více info
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, dva dny mě bolí nárt, pouze při ohybu nohy směrem dolů. Cítím takové pnutí, bolí to při dotyku, a v uzavřené obuvy. V místě bolesti je to nepatrně oteklé. Vždy přes noc bolest vymizi a při delší chůzi se znovu ozve, ale pouze jen při pohybu chodidla směrem dolů .Nejse… Dobrý den, může se jednat o pouhé namožení nártu vysokou obuví. Pokud by bolest nebo otok nepřecházel… Více info
  Dobrý den, už minimálně týden mě bolí holeň a nárt. Ze začátku mě to bolelo jen velmi málo, že jsem si toho nevšímal, ale bolest je stále větší. Bolí mě to např. když jdu ze schodů nebo i při normální chúzi a když zatku lýtko. Na zmáčknutí holeně přibližně uprostřed mezi holení a nártem se objevuje… Dobrý den, podle popsaných obtíží odhaduji, že máte nejspíše namožené svalstvo a/nebo vazivo v oblasti… Více info
  Dobrý den, dnes na tréninku si dcera poranila nárt. Jako házenkářka při doskoku špatně došlápla a na zevním nártu se jí udělala viditelná boule, ale ne krví podlitá. Nemá tam krevní sraženinu. Chodit pomalu může, ale při ostřejší chůzi ji to bolí. Začali jsme ledovat a mazat Voltarenem. Za jak dlouho… Dobrý den, hojení kontuze vždy závisí na rozsahu postižení tkání. Vždy se řídíme bolestivostí. Postupná… Více info
  Dobrý den, již čtvrtý den mě bolí nárt při chůzi, ale také když jsem v klidu (ležím apod.). Bolest mi vystřeluje i do kotníku a malíku. Když jdu déle, začne mě bolet celé chodidlo a nemůžu na nohu došlápnout. Bolest nártu začala cca hodinu po běhu. Předem děkuji za odpověď. Dobrý den, mezi nejčastější příčiny bolestí v oblasti chodidla jsou poruchy na úrovní skeletu, zejména… Více info
  Dobrý den, Chtěl bych se zeptat, asi před týdnem mě hrozně bolel nárt na levé noze, od palce. To odeznělo. Myslel jsem z pracovních bot. Teď se mi to ale stalo na druhé noze, úplně stejný problém, je jevto ještě více bolestivé a při pohybu i na dotek mi v něm jakoby skřípe. Cítím to normálně, i když… Kromě již popsaného je třeba pomýšlet n změny šlach nebo vazů v místě bolesti a existující entezopatii,… Více info
  Už asi 5. den mne při chůzi bolí nárt v místě za kloubem „ukazováčku“ levé nohy. První 3 dny jsem měla i otok, ten po chlazení splasknul. K traumatu nedošlo, začalo to bolet bez zjevné příčiny. 7.2. mi byla po 5 týdnech sundana sádrová fixace po vyronu kotniku s podezřením na (nepotvrzenou) frakturu… Dobrý den, já bez možnosti Vás vyšetřit, udělat rentgen nejsem schopná posoudit, zdali se jedná jenom… Více info
 • Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector