Nidační krvácení – Vše o zdraví

Při nidaci nemusí dojít ke špinění, většinou jen zjistíte pokles bazální teploty, pokud si ji měříte, což však také není 100% ukazatel, že nidace proběhla. Nejlepší je vyčkat do dne menstruace nebo den po zpoždění menstruace a udělat si těhotenský test; dle recenzí je nejlepší Mamatest 10.

výběr z naší tvorby

Nidační krvácení - Vše o zdravíNidační krvácení - Vše o zdraví

Jedná se o drobné krvácení či špinění způsobené uhnízďováním oplodněného vajíčka v silně prokrvené děložní sliznici zhruba týden až 10 dní po oplodnění. Za 6 až 7 dnů po oplození vajíčka (tedy asi 21. den cyklu) získává blastocysta schopnost zanořit se do děložní sliznice neboli implantovat se (= nidace).

Příznaky: Děložní sliznice je v této době poměrně vysoká, prosáklá, slizniční žlázky jsou naplněné hlenovitým obsahem.

Nidace je děj, během něhož se vajíčko uhnízďuje v děloze. Vše začíná oplozením vajíčka ve vejcovodu, následně oplozené vajíčko putuje vejcovodem do dělohy a začíná se dělit. Jakmile dosáhne počtu dvaceti buněk, hovoří se o blastocystě.

Tento shluk buněk se noří hlouběji do děložní sliznice, což je označováno termínem nidace neboli uhnízdění. Lidská bytost, která se začíná v děloze zabydlovat, dosahuje velikosti asi 1 mm.

Od okamžiku, kdy se v děloze matky uhnízdí, čerpá výživu z krevního oběhu matky a děložní sliznice. Začíná spojení, které oddělí až porod.

Děložní sliznice je v tomto období nasáklá krví a je poměrně vysoká, a proto může dojít k menšímu krvácení způsobenému uhnízďováním vajíčka.

Krvácení bývá velmi slabé, ale nic netušící maminka ho může snadno zaměnit s menstruací. Jakmile se vajíčko uhnízdí, začne v těle matky produkce hormonů – progesteronu a estrogenu.

Čím více hormonů se tvoří, tím příznivější je sliznice pro vývoj embrya. Díky produkci hormonů dojde následně k vynechání menstruace.

Nidace probíhá cca 7.–10. den po oplození. Špinění rozhodně nemusí být doprovodný jev.

výběr z naší tvorby

Nidační krvácení - Vše o zdravíNidační krvácení - Vše o zdraví

Nidace je kritickou fází vývoje oplozeného vajíčka.

Uvádí se, že 30 až 60 % oplozených vajíček zaniká pro poruchu dalšího vývoje blastocysty anebo pro poruchu implantace a je následně v termínu očekávané menstruace (nebo menstruace o něco opožděné) odplaveno s menstruační krví = nidační krvácení. Proto podle některých autorů těhotenství začíná vlastně teprve po zdárném dokončení implantace, tedy uhnízdění vajíčka.

U uhnízdění vajíčka se může objevit výtok, jehož barva může mít různou intenzitu. Také se objevuje takzvané implantační krvácení. Implantační krvácení může být známkou raného těhotenství.

Setká se s ním asi třetina všech těhotných žen. Oplodněné vajíčko prochází vejcovody do dělohy, kde se přichytí k děložní stěně.

Když se to stane, tkáň okolo vajíčka může poškodit cévy v děloze, takže dojde k malému výtoku krve z děložního čípku do vaginy.

Tento typ krvácení se většinou objevuje asi 6–12 dní po oplodnění – téměř ve stejnou dobu, kdy by se měla objevit menstruace. Zamyslete se tedy nejprve nad tím, kdy jste naposledy měla sex. Pokud od té doby uplynul více než měsíc, je extrémně nepravděpodobné, že jde o příznak těhotenství.

Protože je možné si splést toto krvácení s běžnou menstruací, některé ženy se o svém těhotenství dozvědí až o měsíc později.

Jakmile vám lékař potvrdí, že jste těhotná, provede testy, které určí přesné stáří plodu, což je důležité zejména v případě, že kvůli implantačnímu krvácení není jasné, kdy proběhla poslední menstruace.

Prohlédněte si barvu a množství krve. Zjistíte díky tomu, zda vám začíná menstruace, nebo jste těhotná. Krvácení na začátku těhotenství se většinou nepodobá běžné menstruaci. Je slabší a krve je mnohem méně. Někdy jde jen o několikahodinové špinění. Implantační krvácení má většinou podobu narůžovělého nebo nahnědlého výtoku.

Barva bývá tmavší než u běžné menstruace, protože nějakou dobu trvá, než krev dojde z dělohy až ke vstupu do vaginy. Krvácení je většinou velmi slabé a netrvá déle než několik dní. U některých žen vypadá jako velmi slabá menstruace, proto není snadné určit, o co se jedná. Většina žen mívá silnější menstruaci s červenější krví.

Zjistěte, zda trpíte křečemi. Na začátku těhotenství se během uchycování vajíčka mohou objevit křeče. Tyto křeče jsou ovšem mnohem slabší než křeče, které ženy mívají při menstruaci.

Matoucí je to, že příznaky raného těhotenství jsou téměř totožné s příznaky premenstruačního syndromu. Pokud stále trpíte křečemi, může to znamenat, že přijde menstruace, nebo je nějaký problém s těhotenstvím.

V některých případech také může jít o naprosto nesouvisející zdravotní problém, například o infekci močového měchýře nebo zánět slepého střeva.

Pokud se bolesti liší od běžných bolestí, které míváte při menstruaci, a neustupují ani po dvou dnech, měla byste jít k lékaři. Pokud máte stále silnější bolesti a objevují se i jiné příznaky, jako je horečka, nebo silné krvácení, měla byste jít k lékaři ihned.

výběr z naší tvorby

Nidační krvácení - Vše o zdravíNidační krvácení - Vše o zdraví

U každé ženy se nidační krvácení může projevit jinou intenzitou, záleží i na dni početí. K nidaci většinou dochází kolem 7. dne po oplodnění. K potvrzení či vyloučení těhotenství se doporučuje použít těhotenský test, popřípadě podstoupit gynekologické vyšetření.

Tělo každé ženy reaguje jinak, proto jsou také různé příznaky. Některé se projeví, jiné vůbec. Navíc pokud žena nečeká, že by mohla být těhotná, snadno přehlédne malé změny, kterými se hlásí těhotenství.

Bude si je prostě vysvětlovat něčím jiným nebo je přiřadí k úplně jinému problému (nejčastěji k premenstruačnímu syndromu). Asi by ji totiž nenapadlo domnívat se, že se jedná o příznak těhotenství, když s tím vůbec nepočítá.

Nejspolehlivěji odhalí těhotenství krevní test, protože ani klasický těhotenský test, který se běžně prodává, není spolehlivý a mohou vyjít falešně pozitivní nebo negativní výsledky.

Autor: © Mgr. Světluše VinšováFoto: © Mime

Vznik a vývoj těhotenství | Vybrané kapitoly Porodní asistence I a II | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Dobře připravená děložní sliznice vytváří nejvhodnější prostředí pro další vývoj zárodku.Při narušení výše popsaného transportního mechanismu může dojít k nidaci mimo dělohu – nejčastěji ve vejcovodu. Pokud naopak dojde k implantaci v dolní části dělohy (poblíž hrdla), může se vytvořit vcestná placenta, která může být příčinou dalších komplikací v průběhu těhotenství a porodu.

Zárodek, který včas doputoval do dutiny děložní (asi do týdne po oplození), se postupně zanořuje (niduje) do těhotensky připraveného endometria (označovaného jako decidua) a současně prochází dalším vývojem. Na přijetí či odmítnutí zárodku se podílí také nastavení imunitního systému dělohy, který je pro přijetí zárodku optimálně pozměněn vlivem těhotenských hormonů.

2.2.1 Implantace/nidace plodového vejce

Zárodek je zpočátku vyživován z vlastních zásob a z tekutiny vejcovodu a dělohy. Později je tento zdroj nedostatečný, a proto dochází k nidaci (implantaci), kdy je výživa čerpána z mateřských tkání. K zahájení implantace dochází asi 6. den po koncepci. Po zániku zona pellucida na povrchu blastocysty se trofoblast dostává do kontaktu s děložní sliznicí.

Zajímavé:  Vraťte se opět do skvělé formy! Jednoduše a s úsměvem – vše o zdraví

Buňky trofoblastu se po kontaktu s povrchem endometria rychle množí, částečně vycestovávají navenek, splývají a vytvoří hmotu syncytiotrofoblastu, který prostřednictvím proteolytických enzymů destruuje povrch epitelu endometria a umožňuje zanoření (nidaci) blastocysty do deciduy. Obvyklým místem nidace je zadní stěna děložní.

Trofoblast se tedy v průběhu nidace diferencoval ve dvě vrstvy: vnitřní – cytotrofoblast, složený z jednotlivých buněk a vnější – syncytiotrofoblast. Cytotrofoblast přispívá ke zvětšování masy syncytiotrofoblastu formováním nových buněk, které se stávají součástí syncytia (obr. 9, 10). Syncytiotrofoblast enzymaticky rozrušuje endometrium (deciduu), do kterého prorůstá ve formě klků.

Současně vstřebává produkty rozkladu tkáně, které tak slouží k výživě zárodku. Toto stadium výživy se nazývá histiotrofé. Postupně v syncytiotrofoblastu vzniká systém lakun (lakunární stádium), do kterých se dostává mateřská krev z erodovaných děložních cév.

Představuje to první krok k vytvoření uteroplacentární cirkulace, kdy embryo již čerpá živiny z mateřské krve (hemotrofé).

Děložní sliznice je edematózní a obsahuje množství leukocytů, kapiláry jsou naplněny krví. Blastocysta je kompletně zanořena asi po devíti dnech. Implantační otvor se uzavře fibrinovou zátkou a tu přerůstá tenká vrstva epitelu. Celý proces implantace je ukončen asi 12. den po ovulaci.

Při rozrušování mateřských cév syncytiotrofoblastem může dojít k prasknutí tenké epitelové vrstvy, což se projeví tzv. implantačním krvácením (spadá do období „očekávané“ menstruace), což může zkreslit datum uváděné poslední menstruace a tím i výpočet termínu porodu.

V rámci placentace dochází postupně k tvorbě cévního systému a membrán, placentárních sept a plodových obalů. Mateřská krev se vylévá do lakun syncytiotrofoblastu, které postupně splývají v jednotný prostor (intervilózní), ve kterém mateřská krev cirkuluje.

Během implantace začínají v embryoblastu první diferenciační pochody (cca od 6.

dne), které vytvářejí vnitřní zárodečný list – entoderm a následně primární extraembryonální mezoderm (ten následně vytvoří spolu s cyto-a syncytiotrofoblastem vnější plodový obal chorion – klkatou blánu, viz obr. 12).

Všechny tyto procesy vyžadují dokonalou hormonální koordinaci – zpočátku je těhotenství udržováno endokrinní činností žlutého tělíska (corpus luteum), jehož funkci podporuje trofoblastem vylučovaný hCG, později endokrinní funkci žlutého tělíska plně přebírá placenta.

Nidační krvácení - Vše o zdraví Obr. 10 Vývoj lidského zárodku (uvedené časové údaje vyjadřují dobu od oplození)

2.2.2 Hladina choriového gonadotropinu (hCG)

Zvýšenou hladinu hCG je u některých těhotných žen možné detekovat již 7.–9. den po oplození, u většiny těhotných žen od 11. dne od početí. O něco později (o několik dnů) je možné nalézt zvýšenou hladinu hormonu i v moči (pozitivní těhotenský test). Na začátku těhotenství, tedy v době, kdy lze již graviditu detekovat i z moči (tj. cca 4.

týden, čas očekávané menstruace, 2 týdny po oplození) je hodnota hCG v krvi zhruba od 5–500 IU/l. Jeho hodnota se většinou každé 2–3 dny zdvojnásobuje. Kolem 6. týdne (4 týdny od oplození), kdy už by mělo být těhotenství zjistitelné v děloze ultrazvukem (v závislosti na kvalitě UZ přístroje a zkušenosti lékaře), by měla být hodnota hCG v krvi alespoň 1000 IU/l.

Na konci 11. týdne (9 týdnů od oplození), kdy dosahuje hCG maxima, může být hodnota až 250 000 IU, ale minimum je třeba i jen 20 000 IU (hodnoty hCG jsou v tomto období u každé ženy velmi individuální). Následně hodnoty klesají a ustálí se obvykle kolem 100 000 IU, což opět platí velmi orientačně (obr. 11).

Týden po porodu již není hCG většinou detekovatelný, stejně tak po jakémkoliv typu potratu.

Nidační krvácení - Vše o zdraví Obr. 11 Hladina hCG v závislosti na počtu dní od oplození Předcházející podkapitola

Těhotenství: 5 věcí, které vás mohou vyděsit

„Jiný stav“ se těhotenství neříká nadarmo. Tělo se mění a připravuje a zároveň dochází ke změnám i v naší psychice. Hormony najednou zahalují ženskou mysl a „hlavní prací“ najednou je ochránit rychle rostoucí nový život.

Objevuje se únava, nevolnosti, podrážděnost a podobné stavy, o kterých ví čerstvé těhulky již od jiných maminek nebo z knížek. Ale i přes teoretickou připravenost se mohou objevit situace, které mohou s těhotnými pěkně zamávat a pořádně je vystrašit, a to i přesto, že nemusí vůbec nic znamenat.

Pojďme se spolu podívat na nejčastější z nich.

NEUSTÁLÁ NEVOLNOSTJsou ženy, které o svém počínajícím těhotenství neví, ale i takové, které se nedokážou první tři měsíce hnout ze záchodu. Když zvracení neustává, objevují se první obavy o zdraví miminka. Kvůli nevolnosti ale ještě není potřeba se strachovat, a to ani v případě nějakého úbytku kilogramů.

Vždy dbejte na pitný režim, aby nedošlo k dehydrataci. Zpozornět byste měla, pokud by bylo zvracení nezvladatelné a docházelo by i k úbytku vody v těle, objevila se malátnost či závratě, teplota a průjem, nebo pokud by silná nevolnost přetrvávala až do druhého trimestru.

V takovém případě neváhejte a informujte lékaře, který doporučí vhodnou léčbu.

KRVÁCENÍSložitější téma snad v oboru „těhotenství“ nenajdete. Objevuje se velmi často, zkušenost se špiněním či krvácením na počátku těhotenství má až 92% maminek. Často ale ani lékaři nedokážou přesně určit pravý důvod.

Krvácení se totiž často objeví a během několika hodin mizí. V prvních několika týdnech ale může dojít hned k několika situacím, ve kterých je špinění normální. Jde o tzv. nidační krvácení – tedy krvácení způsobené hnízděním oplodněného vajíčka, pak o tzv.

 hormonální krvácení, které se objevuje v den očekávané menstruace. Lehké krvácení či nahnědlé špinění může způsobit také sexuální styk. Milování ale zdravě probíhající těhotenství neohrozí.

Objeví-li se bolesti břicha či zad, křeče nebo krvácení sílí a trvá déle než jeden den, je potřeba zajít ke gynekologovi na kontrolu, který zkontroluje vitalitu plodu, popřípadě nasadí vhodné léky a doporučí odpočinek.

[[related]]

BOLEST BŘICHABolesti břicha jsou v těhotenství také normálním jevem. Na začátku těhotenství vám mohou připomínat bolesti menstruační. Je to normální ve chvíli, pokud bolest při klidu odezní. Tato bolest je velmi individuální a dochází k ní kvůli růstu dělohy.

I přesto je ale lepší tyto problémy konzultovat s lékařem v pravidelných poradnách, kam v těhotenství docházíte. Dalšími důvody je velké prokrvení dělohy a natahování děložních vazů. Bolest pak postupem času sama ustoupí. Při křečovitých bolestech břicha si dávejte pozor na krvácení.

V takovém případě může jít i o hrozící potrat. Kromě křečovité bolesti se může objevit i tupá bolest na jedné či obou stranách podbřišku nebo v oblasti třísel. Bolest se zhoršuje hlavně při prudkém pohybu a ustupuje po 24. týdnu těhotenství.

Ve většině případů jde o bolest oblého děložního vazu a je způsobena jeho napínáním při růstu dělohy.

Zajímavé:  Jake Jsou Priznaky Roztrousene Sklerozy?

NEMOCAni nastávající maminky se neubrání setkání s viry a mohou onemocnět, a to zvlášť tehdy jsou-li těhotné během měsíců chřipkových epidemií. Imunita v těhotenství navíc není to, co bývala. Chřipka nebo nachlazení primárně plod neohrožuje, problémovější je léčba nemoci, protože těhotná žena nemůže užívat léky proti chřipce.

Při lehčím nachlazení stačí odpočinek v posteli, dostatek vitaminu C a pití horkého čaje. S horším průběhem nemoci horních cest dýchacích je pro jistotu lepší zajít k praktickému lékaři, který určí následnou léčbu. Problematická je pak hlavně teplota, která by neměla přesáhnout 38°C, protože by pak mohlo dojít k negativnímu ovlivnění vývoje plodu.

INTERNETA nejen ten…také časopisy, knihy a dokonce i jiné maminky. Jakmile vaše těhotenství neprobíhá tabulkově, propadáte panice. Ale to není potřeba, každé těhotenství a situace v něm jsou individuální, a to co byl problém u vaší kamarádky, může být pro vás velkou výhodou.

A rozhodně neberte vážně všechny tragické scénáře, kterými vás od prvního dne těhotenství budou zásobovat maminky, které si těhotenstvím, potraty i porodem již prošly. Svoje obavy a problémy jim nesvěřujte, raději je konzultujte s gynekologem nebo porodníkem.

Takže radíme, uvolněte se, jste těhotná a za pár měsíců přivedete na svět nového človíčka, a to pak na odpočinek nebude času nazbyt.

Foto zdroj: profimedia.cz

Jak poznáte, že jste těhotná?

Těhotenství je pro ženu velmi speciální období plným radost i nejrůznějších výzev. Tým našich specialistů kliniky GYN MEDICO je tu pro to aby se o vás v tomto období postaral po lékařské stránce, a to v té nejvyšší kvalitě a s respektem k vašim individuální přáním. Jak probíhá péče o těhotné se můžete dočíst zde.

Prvním příznakem těhotenství je samozřejmě vynechání menstruace. Příznaků a pocitů s nimiž se v průběhu, a zejména na začátku těhotenství setkáte, může být mnohem více.

Citlivé a nateklé prsy

 • Jeden z prvních příznaků těhotenství.
 • Důvodem je rostoucí hladina těhotenských hormonů v těle.
 • Tento problém se zpravidla výrazně zmírní na konci 1. trimestru, ve výjimečných případech může přetrvat po celé těhotenství.

Únava

 • Únavu budete pociťovat také zejména v prvním trimestru těhotenství.
 • Může za ni rychle rostoucí hladina progesteronu.
 • Únava provází zejména první trimestr těhotenství a vrací se pak až ke konci těhotenství, kdy za ni ale může zejména příbytek na váze a také zhoršené pohodlí při spánku.

Nevolnost a zvracení

 • Již na samém začátku nebo ve druhém měsíci těhotenství jsou ranní, ale nejenom ranní nevolnosti zcela běžné, ve druhém trimestru ve většině případů zcela vymizí.

Co může pomoci?

 • Proti ranní nevolnosti si zkuste připravit na noční stolek suchý rohlík, sušenku nebo kousek ovoce a snězte je dřív, než vstanete.
 • Nevolnost během dne často způsobuje některá součást stravy. Sama brzy vypozorujete, čemu se raději vyhnout. Mohou to být některé bylinkové čaje, kořeněná, sladká nebo tučná jídla, ale i káva.
 • Vyhněte se také horku a nevětraným prostorům.

Kdy navštívit lékaře?

 • Nejste-li schopná udržet v žaludku ani tekutiny a hrozí dehydratace, zvracení několikrát denně.
 • Jste-li kvůli nevolnosti velmi zesláblá, točí se vám hlava nebo máte závratě.
 • Zcela určitě, pokud zvracíte krev, zvracení doprovází bolesti břicha nebo horečka.

Změny chutí a vůní

 • Co vám dříve chutnalo, najednou nemůžete ani cítit, nezbývá, než své tělo poslechnout a vyhnout se tomu.
 • Naopak jídla, která byste dříve nepozřela, můžete nyní jíst ve velkém.

Drobné krvácení a špinění

 • Zhruba 10–13 dní po početí se může objevit drobné vaginální krvácení.
 • Způsobuje ho většinou uhnízdění oplodněného vajíčka v silně prokrvené děložní tkáni.
 • Krvácení je velmi slabé (obvykle pouze zašpinění prádla) a trvá pouze 1 až 2 dny.
 • Pokud však během těhotenství zpozorujete jakékoliv krvácení či špinění, kontaktujte raději lékaře.

Časté močení

 • Rostoucí množství krve a dalších tekutin v krvi, ale také zvětšující se děloha, tlačící na močový měchýř, mohou způsobit, že budete častěji potřebovat na záchod.
 • Tento jev provází většinou celé těhotenství.

Mimoděložní těhotenství (gravidita extrauterina seu ectopica)

Je život ohrožující situace. Jedná se o stav, kdy je těhotenství uloženo mimo dutinu děložní. Při běžném vzniku těhotenstvím splyne vajíčko a spermie ve vejcovodu a následně již oplodnění putuje vejcovodem do dutiny děložní, kde se uhnízdí. Při mimoděložním těhotenství se oplodněné vajíčko usadí mimo dutinu děložní, například ve vejcovodu, vaječníku nebo v dutině břišní.

Příznaky mimoděložního těhotenství

 • Pozitivní těhotenský test.
 • Vaginální krvácení různé intenzity.
 • Pomalý nárůst HCG (hormon, který jako jeden z prvních ukazatelů ukáže, zda je žena těhotná nebo ne. U těhotných žen se jeho množství po dvou dnech zdvojnásobuje, u mimoděložních těhotenství ne).
 • Na ultrazvuku nelze v dutině děložní nalézt plodové vejce.
 • V pokročilém stádiu, cca od 6. týdne, se často připojuje bolest v podbřišku.

Léčba mimoděložního těhotenství

V drtivé většině případů se mimoděložní těhotenství řeší chirurgickým zákrokem, většinou laparoskopicky. V některých případech se po laparoskopii provádí též kyretáž, aby měli lékaři jistotu, že v dutině děložní nic nezůstalo.

Zamlklé těhotenství

O zamlklém těhotenství hovoříme v případě, že dojde k samovolnému potratu, ale plod zůstane v děloze. Nelze přesně stanovit, z jakých důvodů k zamlklému těhotenství dochází. Příčinami mohou být genetické vady, hormonální nerovnováha, infekce či poruchy imunity.

Příznaky zamlklého těhotenství

Příznaky zamlklého těhotenství jsou podobné příznakům samovolného potratu. Může docházet ke špinění a následnému krvácení z dělohy doprovázeno bolestí v podbřišku. 

Jakmile zpozorujete tyto příznaky okamžitě nás kontaktujte

 • Lékař provede ultrazvukové vyšetření a vyšetření krve (kvůli zjištění hladiny hormonu HCG).
 • Pokud se diagnóza potvrdí, je nutná hospitalizace a vyčištění dělohy v celkové narkóze
 • Po vyčištění dělohy se doporučuje dodržet šestinedělí jako po porodu. Je nutné vyhýbat se fyzické námaze a být co nejvíce v klidu
 • Pokud se žena pak cítí psychicky i fyzicky dobře, může se pokusit o další těhotenství ihned. Běžně je však dobré vyčkat alespoň tři až šest měsíců

Menstruace v těhotenství

Od počátku až do konce těhotenství se menstruace jako taková neobjevuje. Na druhé straně, pokud se krvácení objeví, ještě nutně nemusí pro nastávající maminku znamenat zdravotní problémy.

Zpravidla je to příznak toho, že se miminko i s placentou „uhnízďuje“ v děloze, a právě vrůstání placenty do sliznice děložní může způsobit krvácení různé intenzity (od špinění až po silné krvácení připomínající menstruační).

Pokud jakékoliv krvácení v těhotenství nastane, měla by žena co nejdříve navštívit svého lékaře, protože pouze lékař může posoudit, zda vše probíhá tak, jak má, a zda není náhodou krvácení v těhotenství projevem nějaké komplikace.

V pokročilém stádiu těhotenství mohou některé maminky zažít tzv. „špinění“. To se rovněž stává a za určitých okolností je to součástí procesu těhotenství. I tuto situaci však nelze brát na lehkou váhu, ženy by toto měly rovněž co nejdříve oznámit svému lékaři. Krvácení v pokročilém stádiu těhotenství je naopak velice závažná situace a žena by se měla neprodleně nechat odvézt do nemocnice!

Zajímavé:  Leky Na Uvolnění Svalů?

Těhotenství po trimestrech

 • Těhotenství počítáme od prvního dne poslední menstruace před otěhotněním. A to i přesto, že první dva týdny žena ještě těhotná není. K oplodnění vajíčka totiž dochází až zhruba za 14 dní od začátku menstruace
 • V těhotenství se nemusíte vzdát ani sexu. Pokud bude vše probíhat normálně, vy se budete cítit dobře, je zbytečné si milování odpírat. Půst budete muset držet po porodu – v šestinedělí není sex příliš vhodný, v některých případech by mohl dokonce ublížit (zavlečení infekce do ještě ne zcela zahojených porodních cest).
 • Průběh celého těhotenství dělíme základně na tři části – trimestry. Co vás v jejich průběhu čeká.

1. trimestr

Začíná oplodněním a končí 13tt. Vaše tělo se srovnává s novou situací a plod je v tomto období velmi citlivý a zranitelný.

Vyvíjejí se všechny orgány plodu (embryogeneze), plod je nejvíce náchylný na poškození toxiny, chemikáliemi, alkoholem, kouřením, ale i některými léky či zářením. Začínají se také objevovat první příznaky těhotenství, např.

ranní nevolnost, zvracení, pálení žáhy atd. Vaše tělo se začne postupně měnit a koncem druhého měsíce již také pravděpodobně začnete přibývat na váze a zvětší se vám prsa.

2. trimestr

Jde o období mezi 13tt a 26tt. Zpravidla nejpříjemnější a nejhezčí období těhotenství. Polevuje těhotenská nevolnost a počáteční únava a bříško ještě není tak velké, že by vás výrazně limitovalo a omezovalo. Často se také obnovuje ztracená sexuální chuť, ovšem je to samozřejmě individuální.

Mohou se ale dostavit bolesti v zádech a také častější potřeba močení. Nejdůležitější novinkou jsou ale pohyby miminka, které začnete právě v tomto období cítit – obvykle kolem 20tt u žen těhotných poprvé, od 18tt u vícerodiček.

V tomto trimestru se také provádějí důležitá vyšetření, která mohou včas odhalit případné vývojové vady plodu.

3. trimestr

Je posledním trimestrem těhotenství, začíná 27tt a končí samotným porodem. Můžete se cítit unavenější, prsa mohou začít produkovat mlezivo a zejména v letním období ženám často otékají nohy, časté jsou také dýchací potíže.

Vaše miminko se teď vyvíjí velice rychle a vaše tělo se zase připravuje na porod. Miminko již slyší a rozezná světlo a tmu. Zhruba ve 32tt už vypadá téměř stejně jako při narození, v děloze už začíná mít poněkud těsno.

Ve 36tt se tedy většinou uvelebí ve své definitivní poloze.

Na klinice GYN MEDICO se o vás postaráme až do 40tt bez nutnosti navštěvovat jiná pracoviště. Můžete nám zavolat, zaslat SMS, poslat e-mail, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář. Obratem se vám ozveme zpět.

Napište nám

Diskuze Nidační krvácení

Velikost písma:

@Mostecanda Děkuju
za odpověď A bolelo tě u toho břicho jako
když máš MS? A to jsi jenom špinila, nebo i krvácela? No jsem zvědavá
co z toho nakonec bude 

Břicho trochu bolelo, jako na MS, proto jsem si byla jistá, že jsem to
dostala.. že je to začátek.. já to tak jako měla většinou, že nejdřív
špinění a pak se to spustilo.. no a ono nic. Nekrvácela jsem..
tak držím pěstí, ať ti to dopadne, jak sama chceš
@havy píše:
@Mostecanda Děkuju za
odpověď A bolelo tě u toho břicho jako
když máš MS? A to jsi jenom špinila, nebo i krvácela? No jsem zvědavá
co z toho nakonec bude

Příspěvek upraven
10.04.13 v 07:46

@Mostecanda Děkuju,
snad to bude ten samý případ 

Ja u prvniho tehotenstvi nic a ted u druheho 8DPO slabe zaspineni+silne MS
bolesti…spineni bylo ale slabe a trvalo jen kratce…uz jsem toho 8DPO mela
i slaboulinkeho ducha na mamatestu 10. U me tedy jen slabe zaspineni a druhy
den uz nic. Tak drzim pesti!!!

@borkas @olinka11 Děkuju za
příspěvky. Trošku mě děsí to „slaboulinké“ špinění u všech, já
to moc slabý nemám no. Ale furt to není čirá krev. Díky holky! 

Havy mohu se zeptat jak to u vás dopadlo, zda to bylo těhu nebo ne?

Ahoj holky, dnes jsem 31 DC, MS mívám tak 25-26 DC. Vůbec nevím kdy
byla OVU ale 17 DC jsem byla na gyndě a řekla
že jsem v druhé polovině cyklu takže už asi po OVU. Včera jsem měla
v poledne růžový hlen na toaleťáku a večer jsem začala špinit jenom na
intimku. To trvá dodnes. je to takové tmavší hnědé špinění.

a asi jako
na úplném konci MS. Bříško mě bolí ale jenom při pohybu, když si sednu
tak to odezní. Jinak mívám dost silné bolesti při MS. Dneska ráno jsem si
udělala TT a byl negativní. Myslíte že je to MS nebo to může být
nidační krvácení, ale na to se mi zdá pozdě.

A při nidaci už býva
pozitivní TT? Nebo později? děkuji

@Idzetka ja myslim ze se
rozjizdi ms

Uhnizdeni je 5-6 den po oplodneni (ovulaci) takze 31dc. By byla ovu
kolem 25dc.

Test je pozitivni az po uhnizdeni. (Ale mozny je.vse)

@Idzetka ja mela
u druheho tehotesntvi pocit, ze jsem tehotna, udelala jsem si test a byl
negativni. Tentyz den zacalo slabe krvaceni, dalsi dny spise spineni a ja porad
pocit, ze jsem tehotna.

Dalsi test byl opet negativni a teprve treti test, tyden
po zacatku spineni, byl pozitivni. Normalne jsem to brala za menstruaci, ale
pocit, ze jsem tehotna (neplanovane) byl silnejsi a proto ten treti test.

Jinak
bych na to neprisla asi jeste dalsi mesic Takze ne, tehotensky test pri nidaci jeste
nemusi ukazat pozitivni vysledek. Hormonu je v tele jeste malo.

@trpaslinka ja mela
za to ze hcg se tvori az po uhnizdeni ne po oplodneni. Mam.vtom sakra
zmatek 

Takže zkusím další test až v pátek za předpokladu že se nedostaví
MS v plné parádě. No snad to vydržím. Jsem dost netrpělivý člověk a po miminku
toužíme už tak dlouho.

@e-lili píše:
@trpaslinka ja mela za
to ze hcg se tvori az po uhnizdeni ne po oplodneni. Mam.vtom sakra zmatek

Však taky jo. Až po uhnízdění.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector