Oční tlak – Vše o zdraví

neboli glaukom je oční onemocnění, které charakterizují změny papily zrakového nervu a změny funkční. Glaukom se vyskytuje asi u 2 % populace. Zpravidla postihuje obě oči, ale stupeň postižení nebývá u obou očí stejný.

Změny si zpočátku pacient neuvědomuje, mohou však postupovat a vyústit až v eventuální ztrátu zraku. Speciálními vyšetřovacími metodami můžeme odhalit funkční změny a vyšetřením zorného pole určit stupeň postižení.

Zelený oční zákal (glaukom)

Glaukom zelený oční zákal je oční onemocnění, které charakterizují změny papily zrakového nervu a změny funkční. Glaukom se vyskytuje asi u 2 % populace. Zpravidla postihuje obě oči, ale stupeň postižení nebývá u obou očí stejný. Změny si zpočátku pacient neuvědomuje, mohou však postupovat a vyústit až v eventuální ztrátu zraku. Vývoj onemocnění nepříznivě ovlivňují jak neúměrná výše nitroočního tlaku, tak i cévní faktory. Speciálními vyšetřovacími metodami můžeme odhalit funkční změny a vyšetřením zorného pole určit stupeň postižení.

Glaukom je onemocnění moha faktorů

Zpravidla se jedná o mechanické působení, kdy nitrooční tlak je natolik zvýšen, že ohrožuje výživu nitroočních tkání a po určité době způsobuje zhoršení zrakových funkcí. Tlak uvnitř oka je ovlivněn přítokem a odtokem nitrooční tekutiny a je za normálních okolností v rovnováze (viz obr. č. l). Zvýšená produkce nitrooční tekutiny ve výběžcích řasnatého tělíska, zejména však ztížený odtok v trámčině komorového úhlu, způsobuje zvyšování nitroočního tlaku. Kritická hodnota nitroočního tlaku je individuální a závisí zejména na cévních vlivech.Oční tlak - Vše o zdraví

Obr. 1 Schematický řez okem a proudění nitrooční tekutiny

Postupující degenerace nervových vláken optického nervu může být způsobena nedostatečným cévním zásobením této oblasti. V úvahu přicházejí změny cévní stěny způsobené aterosklerózou, vysokým krevním tlakem, diabetem (cukrovkou) a špatnou cévní autoregulací např. u migrény nebo Raynaudova syndromu. Na prokrvení optického nervu nepříznivě působí i nízká hladina krevního tlaku, zejména pak její náhlý pokles. Krevní průtok je ovlivněn i složením krve.Mezi další rizikové faktory patří věk. Glaukom odhalujeme většinou po čtyřicítce, vzácněji dříve, čerstvě objevených glaukomů je nejvíce mezi 60. – 70. rokem věku. Musíme uvážit i vliv genetické predispozice, proto by měli být očním lékařem vyšetřeni i rodinní příslušníci. Hormonální působení rovněž nepříznivě ovlivňuje vznik i průběh glaukomu, zejména u pacientů s diabetem a onemocněním štítné žlázy. Dlouhodobější hormonální léčba celková i místní může glaukom vyprovokovat či zhoršit. Mezi rizikové faktory patří i oční poranění, nervová onemocnění, krátkozrakost a jiná vleklá oční onemocnění.

Typy glaukomu

Primární glaukom otevřeného úhluU pacientů s glaukomem se hodnotí komorový úhel, který je u 70 % očí normální, otevřený a volný (viz obr. 2). Zpravidla dochází k dlouhodobému (chronickému) zhoršování odtoku nitrooční tekutiny, a tím k trvalému zvyšování nitroočního tlaku. Pokud tlak nedosáhne vyšších hodnot, bývá pacient bez obtíží. Teprve oční vyšetření odhalí déletrvající zvýšení nitroočního tlaku, které vede k ubývání nervových vláken zrakového nervu a k postupnému poklesu vidění, nejdříve v periferii zorného pole, později i v centru.U některých pacientů může být i normální hladina nitroočního tlaku nepříznivě snášena a může se vyvíjet neuropatie terče zrakového nervu. U těchto pacientů se zpravidla jedná o zhoršené cévní zásobení terče zrakového nervu, a tam je třeba snížit průměrnou hladinu nitroočního tlaku ještě více. Mluvíme o glaukomu s normální tenzí. Naopak u některých jedinců oko snáší i vyšší průměrné hladiny nitroočního tlaku, které ani po delší době nezpůsobují změny na terči zrakového nervu a v zorném poli. V tomto případě zatím mluvíme o oční hypertenzi (vysokém tlaku). Pacienta je třeba dále sledovat, aby byly zavčas podchyceny případné počínající změny typické pro glaukom. Oční tlak - Vše o zdraví

Obr. 2 Otevřený a volný komorový úhel

Primární glaukom uzavřeného úhlu

Úhel mezi duhovkou a rohovkou je u tohoto onemocnění velmi úzký (viz obr. 3), kořen duhovky může nalehnout na trámčinu, a tím dojde k uzavření odtoku nitrooční tekutiny. Tlak oka je výrazně zvýšen, oko je překrvené a bolestivé, bolest se šíří i do okolí. Povrch rohovky je matný, a proto je i vidění mlhavé, kolem světel je možné vidět barevné kruhy, zornička bývá rozšířena. Akutní záchvat bývá spojen s bolestmi hlavy i oka, nevolností a zvracením. Oční tlak - Vše o zdraví

 • Obr. 3 Velmi úzký komorový úhel
 • Kongenitální (vrozený) a juvenilní glaukom
 • Sekundární glaukom
 • Léčba glaukomu
 • Medikamentózní léčba

Onemocnění jsou způsobena nedostatečným vývojem v komorovém úhlu, jehož důsledkem je ztížení odtoku nitrooční tekutiny. Zelený oční zákal může být způsoben i druhotně, např. postižením samotného oka zánětem či úrazem. V tomto případě bývá glaukom jednostranný. Oční vyšetření a diagnostika glaukomuPro včasný záchyt glaukomu jsou vhodná pravidelná oční vyšetření a předpis korekce. Není třeba se vyšetřovacích metod obávat, protože nejsou bolestivé.Oftalmoskopií se vyšetřuje oční pozadí a speciálně je zaměřeno na zhodnocení papily zrakového nervu. Pro přesnější diagnostiku je možné krátkodobě rozšířit zorničku. Ideální je fotografická či laserová dokumentace papily zrakového nervu.Tonometrií je zjišťována výše nitroočního tlaku. Před vyšetřením jsou pacientovi aplikovány kapky, které dokonale znecitlivují rohovku a dovolují přiložit kontaktní plochu tonometru přímo na střed rohovky. V případě užití bezkontaktních tonometrů není třeba rohovku „umrtvovat“. Nitrooční tlak u každého člověka během dne kolísá, větší výkyvy jsou zaznamenávány zejména u pacientů s glaukomem. Proto je vhodné měření nitroočního tlaku opakovat před stanovením diagnózy i pro kontrolu účinnosti léčby.Gonioskopií je zjišťována šíře komorového úhlu. Na znecitlivělou rohovku je přiložena kontaktní plocha gonioskopické čočky, která umožňuje rozlišovat struktury a šíři komorového úhlu a určit glaukom otevřeného nebo uzavřeného úhlu.Perimetrie je subjektivní vyšetřovací metoda, kterou je mapován rozsah a citlivost zorného pole. Při tomto vyšetření je potřebná velmi dobrá spolupráce pacienta a lékaře, jinak výsledek vyšetření nebude odpovídat skutečnému postižení zorného pole. Během vyšetřování pacient pohledem pečlivě fixuje střed zorného pole bílé polokoule a určuje, kdy je schopen postřehnout světelnou značku, která během vyšetřování mění svoji intenzitu a objevuje se po celé ploše polokoule. Po tomto vyšetření je lékař schopen posoudit stupeň postižení zorného pole oka.Ostatní subjektivní a objektivní vyšetřovací metody doplňují hodnocení funkčního a anatomického stavu oka a cévního zásobení.Glaukom zatím není možno vyléčit, léčba jenom předchází dalšímu postupujícímu poškození vláken optického nervu. Vidění se už tedy nezlepší, ale vhodnou léčbou můžeme dosáhnout stabilizace zrakových funkcí a zpomalit či zastavit postup onemocnění.Dosavadní léčba glaukomu se zaměřuje především na snížení nitroočního tlaku, který bývá hlavním rizikovým faktorem. Některými léky je možno příznivě ovlivnit prokrvení i odolnost zrakového nervu.Léčba glaukomu bývá nejčastěji místní (jedná se o aplikaci kapek, eventuálně mastí do oka), případně může být doplněna celkovým podávání léků.Po vhodné léčbě dochází ke kompenzaci nitroočního tlaku, tzn. že některé léky redukují množství tekutiny, která se tvoří v oku, jiné zlepšují její odtok. Způsob léčby určuje ošetřující lékař na základě vyšetření a individuálního posouzení onemocnění každého pacienta.V případě místní léčby je třeba dodržovat pravidelné kapání do očí, neboť účinnost jednotlivých kapek je časově omezena. První kapání má být brzy ráno – hned po procitnutí (zpravidla brzy ráno bývá nitrooční tlak nejvyšší) a potom v pravidelných intervalech během dne. Poslední kapání má být těsně před usnutím. V případě aplikace betablokátorů je třeba dodržovat 12 hodinové intervaly. Frekvenci kapání doporučuje ošetřující lékař. V případě kapání dvou druhů kapek ve stejném čase je vhodné 5 minut počkat, potom teprve aplikovat druhé kapky.Velmi důležité je také dodržování správné techniky kapání (viz obr. 4). Pacient se posadí, mírně zakloní hlavu, stáhne dolů dolní oční víčko a kape do zevní části prostoru mezi okem a dolním víčkem. Po vkápnutí zavře oči, opatrně víčko osuší a zmáčkne je u vnitřního koutku cca na 3 – 5 minut, aby zamezil odtoku účinné látky do slzného kanálku, a tím zabránil i celkovému nepříznivému působení na organismus. Oční tlak - Vše o zdraví

 1. Obr. 4 Technika kapání
 2. Léčba laserem
 3. Operační léčba
 4. Doporučení

V případě neúčinnosti instilační léčby je někdy možné i primárně zasáhnout laserem. U pacientů s glaukomem otevřeného úhlu se provádí laserová trabekuloplastika, u pacientů s glaukomem uzavřeného úhlu laserová iridotomie.Laserový zákrok zlepšuje drenáž nitrooční tekutiny. Je nebolestivý a provádí se ambulantně. Lékař sám zváží, u kterého pacienta je provádění tohoto zákroku vhodné. Chirurgická (operační) léčba je nezbytná v případě zhoršování zrakových funkcí i přes léčbu laserem. Nejčastěji je prováděna filtrující operace, kdy je propojován prostor přední komory s prostorem pod spojivkou. Po operaci zůstává na spojivce „polštářek“, pod který je filtrována nitrooční tekutina; v duhovce je vidět malý otvor, který zlepšuje průtok nitrooční tekutiny okem. Při operaci jsou někdy zakládány „povolitelné stehy“, kterými je možno do 2 – 3 týdnů po operaci regulovat (snižovat) hladinu nitroočního tlaku.U složitějších případů lékaři přistupují k implantaci drenážních kanálků, nebo k foto- či kryodestrukci řasnatého tělíska, a tím ke snížení produkce nitrooční tekutiny.Operační výkony lze provádět ambulantně či s krátkodobým pobytem v nemocnici (1 – 2 dny). V pooperačním průběhu pacient dodržuje léčebný režim – zpravidla po dobu asi 6 týdnů aplikuje protizánětlivé oční kapky, případně další léčbu. Má-li pacient současně i šedý oční zákal rozvinutý do stadia vhodného k operaci, je zvolen kombinovaný operační zákrok: extrakce šedého zákalu, implantace nitrooční čočky a antiglaukomatózní operace v jednom sezení. Pacient s glaukomem může dělat vše a není omezen v jídle ani pití. Nedoporučujeme však vypít větší množství tekutiny najednou, ale denní příjem (asi 2 litry) si rozdělit na více dávek. Lépe je vyvarovat se větší fyzické i duševní zátěže, pobytu ve tmě a práce v předklonu. Menší fyzická práce (např. pomalý zdravotní běh) naopak prospívá.Pokud se léčíte ještě na další onemocnění, při předpisu tablet nebo jednorázových injekcí jinými lékaři-specialisty je vhodné upozornit na glaukom, protože některé léky působí na glaukom nepříznivě a jeho stav by mohly zhoršit. Specialista proto nahradí navrhovaný lék jinou obdobně účinnou léčbou.Glaukom bývá onemocněním dědičným, proto je vhodné, aby byli sledováni očním lékařem také rodinní příslušníci.Při správném dodržování režimu léčby můžete svůj zrak uchránit. Při nepravidelném kapání poškození papily zrakového nervu i zorného pole postupuje (viz obr. 5).Oční tlak - Vše o zdraví

Obr. 5 Vývoj změn zorného pole při nedostatečné léčbě

Zajímavé:  Žloutenka C - Léčba?

Zapomenete-li si v určitou hodinu do očí kapky nakapat, učiňte tak ihned, jak si to uvědomíte a nečekejte až do příštího kapání.Upozorněte lékaře, pozorujete-li vedlejší účinky léčby či změny vidění, informujte ho o případném vynechání léčby.Před kontrolním vyšetřením dodržujte intervaly mezi kapáním jako po jiné dny, aby lékař mohl posoudit účinnost léčby. Není vhodné do očí kapat těsně před vyšetřením, neboť čerstvá instilace kapek zkreslí výsledky vyšetření. V případě speciálního vyšetření (perimetrem apod.) se předem domluvte s ošetřujícím lékařem na případné jednorázové změně aplikace očních kapek. Glaukom je oční onemocnění, které není nakažlivé, neohrožuje život pacienta a je-li diagnostikováno a léčeno včas, jenom výjimečně způsobuje ztrátu vidění. Protože glaukom zatím nedokážeme vyléčit, musí být pacient léčen a kontrolován po celý život.Jedině vhodnou a soustavnou léčbou je možno dosáhnout zpomalení či zastavení postupujícího postižení oka – stabilizovat zrakové funkce a zabránit dalšímu nežádoucímu poklesu vidění.

Autorka: MUDr. Jara Hornová, CSc.Recenze: MUDr. Jitka Svačinová

© Státní zdravotní ústav, Praha 1998

Tajemství zdravého zraku aneb Jak na správnou péči o oči

Oči nám decimuje životní styl a jeho hektičnost, nadměrné využívání technologií – tabletů, smartphonů, notebooků, počítačů, televize, špatné osvětlení při práci. Svůj podíl má rovněž znečištěné ovzduší se smogem a inverzí nebo nedostatek spánku a odpočinku.

Zkrátka mnozí neumí moc dobře odpočívat, relaxovat, uvolnit se, dát si pauzu, nic nedělat, pobývat dostatečně dlouho venku a v přírodě a stále nekoukat do mobilu či na telku. A tak se i ty setkáváš s více a více lidmi, kteří musí používat dioptrické brýle, ať už na dálku, či na blízko. Bez nich je pro ně svět rozmazaný.

Co tedy můžeš pro svůj zrak udělat?

 • Nepodceňovat pravidelné návštěvy u očního lékaře
 • Dodržovat zásady zdravého životního stylu
 • Správně se stravovat a jíst potraviny prospěšné očím
 • Cvičit nejen své tělo, ale i oči
 • Vyhnout se nadměrné zátěži očí při práci i odpočinku
 • Zvolit správné a vhodné osvětlení u jakékoli činnosti
 • Dopřát sobě i očím pravidelný relax
 • Mít vždy vhodné brýle, kontaktní čočky a další pomůcky, které oči chrání

Oční tlak - Vše o zdraví Zdroj: www.shutterstock.com

Tvůj oční lékař

Je pro tvé oči velmi důležité nepodceňovat návštěvy očního lékaře. Měla bys k němu chodit pravidelně i když se cítíš v pohodě. Minimálně 1x ročně bys měla očního lékaře navštívit, a nosíš-li kontaktní čočky, tak se doporučuje návštěva 1x za půl roku.

Pravidelné oční prohlídky mají svůj smysl. Jsou důležité pro udržení zdravého zraku, protože každá prevence je lepší než léčba. Takto mohou být tvé obtíže odhaleny včas a řešeny obratem. Kupříkladu šedý zákal či degenerativní změny, zelený zákal, obtíže se sítnicí, nitrooční tlak nebo skryté záněty. Mimoto lze díky očnímu vyšetření odhalit jiné nemoci – cukrovku nebo vysoký krevní tlak.

Zdravý životní styl

Pro tvůj zrak má význam rovněž vhodný a zdravý životní styl s dostatkem tekutin, ovoce, zeleniny, pohybu na čerstvém vzduchu, odpočinku a relaxu, spánku a striktním oddělením práce a volna.

Je důležité umět vypnout, zapomenout na chvíli na pracovní povinnosti a dělat něco, co tě nabíjí radostí a pohodou.

Také se snaž oprostit od zlozvyků, jako je kouření, nadměrné mlsání čokolády a sladkostí, nebo holdování tučným masům a uzeninám.

Omez čas věnovaný počítači, televizi a mobilu či tabletu tak, abys měla klid na regeneraci očí a jejich odpočinek. Pokud na počítači či notebooku pracuješ, dodržuj pravidelné pauzy a přestávky, dopřávej očím zvlhčující kapky a klid se zavřenýma očima. Také pomáhá koukání do zeleně – stačí několikaminutový pohled z okna.

Pestrá a zdravá strava

Jídelníček bys měla mít co nejpestřejší, bohatý na živiny, vitamíny a minerály.

Očím prospívá obzvláště vejce, ryby, česnek, kukuřice, sója, borůvky, kurkuma, skořice, rajčata, ořechy, semínka a olivový olej. Z nápojů si přidej do repertoáru šťávu z karotky, zelený čaj a dostatek čisté vody.

Ideální je ta z kohoutku, kterou si přefiltruješ skrz filtrační konvici, čímž vodu zbavíš chlóru a dalších škodlivých látek.

Oční tlak - Vše o zdraví Zdroj: Shutterstock.com

Pohybové aktivity a oční cviky

Tvým očím prospěje i pravidelný pohyb, ideálně na čerstvém vzduchu a v zeleni. Ta očím prospívá, protože zelená je nejen vitalizující barva, ale především uklidňující.

Nejen když pracuješ na počítači, ale obecně očím prospěješ očními cviky a oční jógou. Ideálně vše prováděj každý večer, nebo při únavě očí. Práce na počítači oči vysušuje, proto měj po ruce zvlhčující kapky (třeba s kyselinou hyaluronovou) a oči více promrkávej. Cviky nejsou náročné ani časově, ani na provedení, a přitom jednoznačně efektivní a účinné.

Jak na cvičení očí?

Malý návod na to, jak s očima cvičit:

 • 5x očima zamrkej
 • 5x se podívej očima nahoru a dolů
 • 5x se podívej doprava a doleva
 • 5x koukej šikmo nahoru a šikmo dolů – zleva doprava
 • 5x šikmé koukání opakuj na druhou stranu – zprava doleva
 • 5x dělej očima kroužky – prvně doprava a pak doleva
 • 5x očima kresli čtverec – doprava a pak doleva
 • 5x očima vykresli vlnky – tam a zpět
 • 5x očima vykresli trojúhelník – doprava a pak doleva
 • Nakonec pořádně 5x zamrkej

Video, jak správně cvičit tuto oční jógu, najdeš zde:

Správné osvětlení

Ať už pracuješ na počítači, čteš si nebo koukáš na televizi či třeba vaříš, ke všemu bys měla mít vhodné a optimálně řešené osvětlení, které tvému zraku neškodí a dopřeje mu i při umělém osvětlení dobré vidění.

Pracovní stůl by měl mít osvětlení umístěné vlevo, kuchyňská plocha by měla být osvětlena shora – pod vrchními kuchyňskými skříňkami. A televize by měla být osvětlena v pozadí, anebo vedle po bocích.

Ke čtení měj stojací lampu či stolní lampičku spíše se žlutým světlem. Stropní světlo pro čtení moc vhodné není.

Vhodné brýle, čočky a ochranné pomůcky

Cítíš-li, že máš zhoršené vidění, měla bys nosit kontaktní čočky nebo vhodné dioptrické brýle. Vždy si zrak nechej v tomto případě vyšetřit a proměřit očním lékařem. Správná dioptrická korekce je důležitá, aby se oči příliš nenamáhaly a netrpěly zvýšenou únavou.

U kontaktních čoček je vždy síla dioptrií o půl dioptrie nižší než u brýlí. Je to proto, že máš čočku přímo na oku. Ideální volbou jsou jednodenní čočky, které nemusíš vkládat do pouzdra s čerstvým roztokem a zamezíš tak případným zánětům z nečistot. Ráno je nasadíš a večer vyjmeš a vyhodíš.

Při manipulaci s kontaktními čočkami dbej vždy na předem umyté ruce.

Také ochranné pomůcky jsou pro oči důležité, a nejsou to jen ty pracovní. Oči by sis měla chránit venku a při sportování před slunečními paprsky slunečními a sportovními brýlemi, při práci třeba se dřevem, při vrtání či broušení také ochrannými brýlemi.

A co ty, jak se staráš o svůj zrak? Máš nějaké dobré tipy a rady pro zdraví očí? Poděl se o ně s námi!

foto-zdroj: shutterstock.com

Vyšetření u očního lékaře a oční testy

Oční tlak - Vše o zdraví

Před tím, než se poprvé vydáte na komplexní prohlídku očí, by Vás možná zajímalo, co Vás vlastně čeká. Nebo jste za svůj život podstoupili již řadu kontrol u očního specialisty, chodíte pravidelně, což je správné, ale vlastně pořádně nerozumíte všem těm různým vyšetřením a testům, které na Vás vykonávají. Proto bychom Vám rádi pomohli alespoň částečně porozumět proceduře očního vyšetření.

Oční vyšetření sestává ze série testů, které hodnotí Váš zrak a kontrolují, zda se nevyskytuje nějaké oční onemocnění. Oční lékař používá různé nástroje, svítí jasnými světelnými paprsky přímo do Vašich očí či testuje zrak přes rozmanité čočky. Každý test se zaměřuje a hodnotí jiný aspekt Vašeho zraku a očního zdraví. Nemusíte se ale bát, vše je bezbolestné, maximálně trochu nepříjemné.

Vyšetření očí a oční testy mají za cíl odhalit problémy s očima v co možná nejrannějším stádiu. Proto vždy zdůrazňujeme důležitost pravidelných kontrol, které dávají vyšší šanci poskytnout včasnou nápravu či přizpůsobení se změnám v kvalitě vidění, odhalit počínajícího onemocnění, případně podat rady a tipy ohledně péče o oči.

 

Kdy a jak často chodit na kontrolu očí?

 

Frekvence očního vyšetření závisí na několika faktorech jako je věk, možná rizika vývoje očních onemocnění, celkový zdravotní stav a další aspekty. Obecně by se dalo říci, že:

 • Děti do 5 let – U dětí do 3 let se pediatr pravděpodobně zaměří především na nejběžnější oční problémy jako je amblyopie (líné oko), šilhání a podobně. V závislosti na ochotě dítěte spolupracovat, může podstoupit komplexnější oční vyšetření již ve věku mezi 3. a 5. rokem věku.
 • Děti a dospívající ve školním věku – Před nástupem do první třídy se doporučuje kontrola zraku dítěte. Pokud se nevyskytují žádné příznaky problémů, ani neexistuje rodinná anamnéza, zrak by se měl kontrolovat alespoň jedno za dva roky, ideálně však každoročně.
 • Dospělí – U dospělých se doporučení o pravidelnosti kontrol liší. My se přikláníme názoru, že lidé bez problémů by měli očního specialistu navštívit alespoň jednou za dva roky, po 40. roce věku pak jednou za rok. Osoby používající brýle či kontaktní čočky a osoby se zvýšeným rizikem výskytu očních onemocnění (rodinná anamnéza, cukrovka atd.) by pak měly podstupovat prohlídky jednou za půl roku až rok, případně dle potřeby.

 

Fáze očního vyšetření

 

Ještě před přistoupením k samotným testům a vyšetřením s pomocí různých přístrojů a nástrojů Vám oční lékař položí pár otázek.

Pokud se jedná o první oční vyšetření, bude se Vás nejspíše ptát na historii Vašeho vidění, zda se v minulosti vyskytly nějaké problémy s očima, na další zdravotní problémy či užívané léky, alergie, prodělané operace a také na historii nemocí v rodině, jenž by mohly ovlivnit stav také Vašeho zraku v důsledku dědičnosti.

Pokud již nosíte kontaktní čočky či brýle a chystáte se na další kontrolu, případně na vstupní prohlídku například u nového očního lékaře, přineste své pomůcky s sebou. Oftalmolog či optometrista se bude chtít ujistit, že máte správný předpis.

Po vstupní konzultaci se přistoupí k samotnému očnímu vyšetření, které obvykle zahrnuje následující kroky:

 • Oční lékař změří ostrost zraku ke stanovení, zda potřebujete brýle či kontaktní čočky ke korekci zrakové vady.
 • Do očí Vám budou nakapány oční kapky pro znecitlivění a následně Vám bude změřen oční tlak.
 • Vyšetřující zkontroluje zdraví Vašich očí, případně použije různá světla ke kontrole přední části a vnitřku oka. K efektivnějšímu vyšetření mohou být také použity kapky k rozšíření zornice.
Zajímavé:  Co Na Alergie Na Psa?

Některé z očních testů mohou být prováděny odborným asistentem, který je k tomu řádně kvalifikován, takže se nemusíte obávat o přesnost výsledků, pokud testy neprovádí přímo oční lékař. Kromě základních testů se provádí i další, doplňkové testy, sloužící ke kontrole zraku, vzhledu a funkce všech částí očí. Mezi tyto testy patří například:

 • TEST OČNÍCH SVALŮ Tento test hodnotí funkci svalů ovládajících pohyb očí. Lékař při něm z blízka sleduje pohyby očí při pozorování hýbajícího se předmětu, například pera nebo malého světla. Snahou je odhalení možné svalové slabosti, špatné kontroly nebo špatné koordinace.
 • ZKOUŠKA ZRAKOVÉ OSTROSTI Při tomto testu se měří jasnost vidění. Pacient identifikuje písmena či znaky zobrazené na tabuli či obrazovce umístěné v určité vzdálenosti. Vidění na blízko pak může být testováno pomocí karty s písmeny umístěné do vzdálenosti jako při běžném čtení. Každé oko je testováno samostatně. Tento typ očního testu si nejspíše pamatujete z dětství.
 • HODNOCENÍ REFRAKCE U zdravého oka procházejí světelné vlny rohovkou a čočkou a na zadní straně oka vytváří dokonalý obraz. Pokud tomu tak není, vyskytuje se u Vás nejspíše “refrakční chyba”. K jejímu odhalení používají oční oftalmologové a optometristé různé metody a přístroje. Mohou využít například počítačový refraktor či použít techniku zvanou retinoskopie. K přesnějšímu vyladění a určení refrakční chyby může posléze použít tzv. foropter (přístroj umísťující před oči různě silné skleněné čočky zvolené lékařem, který hledá tu nejoptimálnější kombinaci k dosažení perfektního vidění).Ke korekci refrakční chyby oční specialista následně doporučí a předepíše kontaktní čočky či brýle, případně můžete za určitých podmínek podstoupit chirurgickou operaci.
 • TEST ZORNÉHO POLE (PERIMETRIE) Zorné pole je plochou, kterou vidíte po stranách, aniž byste pohnuli očima. Test zorného pole určuje, zda máte problém zorientovat se v některých částech tohoto zorného pole. K vyšetření se používají různé metody jako například konfrontační zkouška, automatizovaná perimetrie a další.
 • TEST BAREVNÉHO VIDĚNÍ Pokud se Vám zdá, že máte potíže s rozlišováním určitých barev, může odborník provést tento test. Existují různé druhy testů barevného vidění. Všechny by však měly spolehlivě odhalit případné nedostatky zraku.
 • VYŠETŘENÍ ROZPÍNACÍ LAMPOU Rozpínací lampa je speciální mikroskop, který zvětšuje a osvětluje přední část oka intenzivním světlem. Napomáhá lékaři s kontrolou očních víček, řas, rohovky, duhovky, čočky a komory mezi rohovkou a duhovkou.
 • VYŠETŘENÍ SÍTNICE Vyšetření sítnice, někdy nazývané oftalmoskopie, umožňuje lékaři vyšetřit zadní část oka, včetně sítnice, optického disku (nevím, zda je toto správný slovenský odborný název v angličtině použitého názvu optical disk) a podkladové vrstvy cév vyživujících sítnici. K provedení tohoto testu je třeba roztažení zornice oka pomocí speciálních kapek.

 

Očních testů existuje ještě mnohem více. V pokročilejším věku či při příznacích určitých onemocnění můžete podstoupit například také testy na šedý či zelený zákal nebo další specializované testy.

 

Výsledky vyšetření a přijatá opatření

 

Na závěr očního vyšetření by Vás měl ošetřující lékař obeznámit s výsledky všech testů.

Měl by Vám sdělit, zda je Váš zrak v pořádku či zda potřebujete korekci refrakční vady, zda se objevila jistá rizika očního onemocnění a jaká preventivní opatření byste měli přijmout k ochraně svých očí.

V některých případech, kdy jsou získané výsledky abnormální, si může vyžádat další, podrobnější vyšetření, případně započne s léčbou odhaleného onemocnění.

Pokud Vám doporučí nošení pomůcek pro nápravu refrakční vady (brýle či kontaktní čočky), vystaví Vám předpis na jejich pořízení. Na téma očních vyšetření a testů by se dalo hovořit dlouhé hodiny.

Doufáme, že náš článek alespoň částečně poodhalil, co Vás v ordinaci očního lékaře čeká. Není se čeho bát, naprostá většina testů je bezbolestná a jejich podstoupení se určitě vyplatí.

O zdraví očí je třeba dbát v každém věku.

   

Přečtěte si také:

 

Poradna lékaře

Nalezeno 2300 záznamů z celkového počtu 2300, zobrazeny 991. – 995.

 191  192  193  194  195  196  197  198  [ 199 ]  200  201 
Dobrý den, jak často se měří nitrooční tlak?Můžu navštívit pro kontrolu oční ordinaci po půl roce bez lékařského doporučení?Jedná se o 14-ti letého syna, kde mám obavu,aby se něco nezanedbalo při léčbě vysokého krevního tlaku. Děkuji, s pozdravem Nitrooční tlak u pacienta s glaukomem se měří při pravidelných kontrolách zpravidla vždy při předpisu léků, intervaly cca 3 měsíce. U zdravých se měří podle uvážení očního lékaře. Většina očních lékařů pracuje objednávacím systémem – budete se muset na vyšetření objednat.
Dobrý den, v poslední době se mi celkem často objevuje před očima rozmazaný, černobíle blikající tvar – nejčastěji půlkruh a toto vidím ikdyž mám zavřené oči. Čím to může být? Děkuji za odpověď. Může se jednat o zákalek ve sklivci, který nemusí mít význam. Pravděpodobnější však je, že se jedná o optické fenomeny související se změnami na rozhraní sklivce a sítnice – v tomto případě je vhodné vyšetření odborníkem, aby se předešlo odchlípení sítnice.
Dobrý den,pane doktore. Prosím vás, jaký by měl být maximální oční tlak u oka po operaci excimerovým laserem?Existuje nějaký výpočet z hlediska odstraněné síly rohovky nebo je maximální oční tlak u tohoto případu stanoven pouze odhadem? (Podle snímku oka se jedná o velice slabou vrstvu cca 1/20 odstraněné vrstvy rohovky). Děkuji za odpovědˇ. Bezpečná výška nitroočního tlaku je individuální. „Statistická hodnota“ nemusí platit pro každého. U očí s tenčí rohovkou (sem řadíme i oči po laserových zákrocích na rohovce) může být naměřena dostupnými technikami falešně nižší hodnota nitroočního tlaku, je proto potřeba s použitím nomogramu provést korekci podle aktuální tloušťky.
Prajem pekny den. Beriem xalatan, priznavam obcas ho zabudnem zobrat. Je to velky problem? Este nieco obavam sa negativnych ucinkov. Mam len 25 a pri dlhodobom podavani sa moze prejavit kadeco neskor. Myslite, ze je bezpecne pouzivanie klapiek. Všefchny léky je zapotřebí brát podle instrukcí lékaře, to platí i o očních kapkách. Proces zavedení nového léku do klinické praxe je časově náročný, a řídí se přísnými pravidly. Účelem je prověřit bezpečnost léku a jeho účinnost.
Pane doktore, chci Vám popřát vše nejlepší v Novém roce a hlavně pevné zdraví.Prosím o radu, je možné mít bledé papily od porodu, který jsem měla opravdu hodně těžký,oči jsem měla po něm dva dny úplně rudé? A při nálezu bledých papil, jestli stačí když i po roce je vše stejné,perimetrie,neurologie a měření očního tlaku,kontrola každé tři měsíce….stačí tohle vyšetření? Moc děkuji za odpověd ,děkuji Bledé papily nejsou žádnou chorobou. Jejich barevná kresba je individuální, v souvislosti s cévním zásobením. Patologickým stavem je atrofie papily, o tu se ale nejedná – výsledky vyšetření jsou v normě.

Patero pro zdravé oči: Zrak si lze zachránit i vlastními silami

Zrakem člověk získává kolem osmdesáti procent všech informací. Podle některých zdrojů jich oko dokáže za hodinu zpracovat až 36 tisíc. Přitom až 60 procent světové populace trpí nějakou oční vadou a počet lidí, jež trápí zrak, strmě narůstá.

Přečíst článek ›

Kromě pravidelných návštěv očního lékaře, bychom neměli podcenit ani to, co pro své oči můžeme udělat i my sami. Nejlépe hned teď. A můžeme rovnou začít na talíři. Zdravou stravu, bohatou na vitaminy a minerály, totiž ocení nejen náš žaludek, ale i naše oči.

K vyloženým pochoutkám, které naše oči milují, patří vejce, mořské ryby, kukuřice, sója, borůvky, česnek, rajčata, ořechy, semínka, olivový olej či u nás ještě málo známá a v české kuchyni neprobádaná kurkuma.

A pokud jsme se již naladili na zdravý životní styl, váš zrak rozhodně uvítá i cigaretovou abstinenci.

Patero pro zdravé oči1. vyvážená a pestrá strava2. pravidelné návštěvy očního lékaře a správná korekce očních vad3. kvalitní ochranné pomůcky pro oči4. oční jóga5. méně času stráveného u počítače, tabletu či chytrého telefonu

Pravidelná cvičení, ale i odpočinek jsou prospěšné jak pro naše psychické a fyzické zdraví, ale i pro pro naše oči.

„Lidem, kteří většinu pracovní doby pracují na počítači, doporučuji každý den před spaním provádět oční jógu – soubor nenáročných pohybů očima, které v nich a jejich okolí urychlují látkovou výměnu a pozitivně tím ovlivňují zrak.

Při každodenní práci s počítačem oči rychle osychají kvůli nedostatečné frekvenci mrkání a také se rychleji unaví, proto je důležité dopřát si pravidelné přestávky, kdy jim ulevíme zamrkáním a pohledem do dálky, například z okna do zeleně,“ říká primář Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Přečíst článek ›

Co se týče zraku, významnou roli hraje genetika. V rodinách, kde se již vyskytuje nějaká geneticky podmíněná oční vada, je vyšší pravděpodobnost jejího výskytu i u potomka. Řada lidí, bohužel, péči zanedbá, až za to nakonec zaplatí.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) až 80 procent slepých přišlo o zrak zbytečně. Na vině je neinformovanost a nedostatečná preventivní péče. Přitom právě pravidelné oční prohlídky jsou alfou a omegou.

Zejména rizikové skupiny, jako jsou předškolní a školní děti, starší lidé a diabetici, by si neměly zahrávat.

„Spousta lidí, bohužel, bere zdravé oči jako samozřejmost, na preventivní vyšetření vůbec nechodí a ozvou se, až když mají problém. Přitom jednoduché vyšetření může odhalit závažná oční onemocnění i v úplném počátku a usnadnit tak jejich léčbu,“ říká docentka Šárka Skorkovská, primářka Oční kliniky NeoVize Brno.

Obecně platí, že na preventivní prohlídky k očnímu by měl člověk chodit jednou za dva roky, senioři dokonce každý rok, protože u nich je zvýšené riziko výskytu očních onemocnění, jako jsou šedý či zelený zákal nebo věkem podmíněná makulární degenerace.

Zajímavé:  Artroskopia kolena - vše o zdraví

Základem preventivní prohlídky je vyšetření zrakové ostrosti, které všichni známe jako čtení postupně se zmenšujících písmen na optotypu. Vyšetření zorného pole na perimetru pak zachytí případné výpadky zorného pole, jejichž příčinou by mohlo být onemocnění zrakového nervu.

Nechybí ani měření nitroočního tlaku.

Za „nenápadného“ zabijáka zraku je označován šedý zákal. Lidé ho totiž velmi často podceňují a lékaře vyhledají, až už je pozdě. Ročně kvůli tomuto onemocnění oslepne 37 milionů lidí, většina v rozvojových zemích. „Šedý zákal postihuje nejčastěji pacienty kolem 60.

 roku věku a starší, ale objevuje se i v mladším věku. Může být i vrozený nebo se objevit po úrazu oka. Projevuje se zhoršením vidění do dálky i při čtení a změnou dioptrií.

Léčit se dá jen operativně, tedy vyjmutím zakalené čočky ven z oka a nahrazením umělou nitrooční čočkou,“ říká Stodůlka.

Přečíst článek ›

Významným nebezpečím, které způsobuje částečnou, ale i úplnou ztrátu zraku, je také zelený zákal neboli glaukom, který pacient většinou sám nepozná.

V Česku by jím mohlo trpět až 400 tisíc lidí, přitom polovina z nich nemusí o nemoci vůbec vědět. Zelený zákal má v současné době celosvětově na svědomí až osm a půl milionu lidí, kteří kvůli této nemoci přišli o zrak.

Odborníci předpokládají, že uvedené číslo do konce roku 2020 stoupne na 11 milionů.

„Jedním z ukazatelů je zvýšený nitrooční tlak, který umíme rychle a bezkontaktně změřit.

Dalším projevem glaukomu jsou výpadky zorného pole, ale protože k nim dochází postupně, pacient si jich sám málokdy všimne, anebo až v pokročilém stadiu.

Zelený zákal, bohužel, umíme pouze stabilizovat, poškození zrakového nervu, ke kterému dochází v průběhu onemocnění, už je nevratné. Důležité jsou pravidelné preventivní prohlídky u očního lékaře,“ říká Skorkovská.

Letní péče

V letních měsících se často objevují záněty očních spojivek. Infekci nejčastěji způsobují viry nebo bakterie. Neinfekční zánět je pak většinou alergickou reakcí spojivek na různé alergeny.

Spojivkový zánět mohou ale vyvolat také další vnější podněty, jako jsou třeba chlorovaná voda v bazénu, kouř při grilování nebo vystavení očí škodlivému UV záření, pokud v létě nepoužíváte sluneční brýle.

„Mezi hlavní příznaky zánětu patří pálení, slzení a zarudnutí očí, může se přidat i hnisavý výtok. Léčba zánětu pak samozřejmě souvisí s jeho příčinou.

Infekční zánět léčíme antibiotickými kapkami nebo mastí, na alergický zánět pomohou kapky s antihistaminiky,“ říká Skorkovská. Důležité je také časté mytí rukou a obecně zvýšená hygiena.

Při všech druzích zánětu spojivek je dobré používat tmavé sluneční brýle, které oči chrání před prudkým světlem i UV zářením a přinášejí určitou úlevu.

Přečíst článek ›

Oční alergie bývá způsobena poruchou imunitního systému. Když se alergeny dostanou do očí, dráždí oční spojivku a ta se zanítí. Oči pak začnou svědit, pálit či dokonce opuchat. Nejlepším řešením je vyhnout se alergenu, a tedy v době jeho zvýšeného výskytu raději moc nevycházet ven.

Když už musíte, je dobré si po návratu domů oči opláchnout vodou. Na akutní příznaky alergie mohou zabrat oční kapky s obsahem antihistaminik, na oteklá víčka pomůže studený obklad. Není dobré si je mnout, i když k tomu svědění svádí. Můžete si tak do očí zanést ještě více dráždivých látek.

Alergické záněty spojivek postihují především děti a mladé lidi.

Po celý rok, nejen v létě, je dobré chránit oči před škodlivým UV zářením pomocí slunečních brýlí. Při koupání nepoužívejte kontaktní čočky, protože se pod nimi mohou usadit různé bakterie.

To může vést až ke vzniku rohovkového vředu. „Pokud nemáte jinou možnost než čočky, doporučuji použít ty jednodenní a po koupání je hned z oka vyndat a vyhodit.

Také výskyt sinic ve vodě může způsobit zánětlivé podráždění spojivek,“ říká Skorkovská.

Pokud už vaše oči nejsou jako dřív a hůře vidíte, rozhodně byste měli sáhnou po dioptrických brýlích nebo kontakních čočkách. Se správným výběrem vám pomůže oční lékař. Správná dioptrická korekce vám zajistí, aby se oči nenamáhaly a netrpěly únavou.

„Kontaktní čočky poskytují lepší zobrazovací vlastnosti oproti brýlovým čočkám, umožňují komfortnější vidění a širší zorné pole. Jsou vhodné u klientů s vyšší refrakční vadou či s tzv. anizometropií, což je výraznější rozdíl mezi oběma očima,“ uvádí přednosti čoček doktorka Kim Štěpánková, specialistka v oboru oční lékařství a oční optika.

Nošení kontaktních čoček ocení zejména sportovci, přinášejí totiž řadu výhod: neomezené zorné pole, kvalitní zrakový vjem a možnost nasazení dalších ochranných obličejových pomůcek bez omezení.

Brýle vás zase potěší tím, že díky nim můžete dotvářet svůj osobitý styl. A navíc při jejich nošení nemusíte myslet na roztok a kontejnerek na skladování nebo náhradu při eventuální ztrátě či mechanickém poškození čočky.

V brýlích se rovněž nemusíme obávat rizika vzniku infekce a poškození oka.

 • Jak na správné sluneční brýle
 • Funkční UV filtr – vybírejte pouze sluneční brýle s hodnotou 400 (brýle zachytí až 99 procent škodlivého slunečního záření UVA, UVB i UVC)
 • Certifikace EEC – prokazuje, že brýle mají jasně deklarovanou schopnost pohlcovat jednotlivá UV záření
 • Zabarvení skel – před ostrým slunečním svitem ochrání tmavší barvy (hnědé, kouřové), u sportu zase vybírejte oranžové barvy; nejkvalitnější obraz poskytují hnědě, tmavě zeleně či šedě zabarvená skla
 • Tvar obličeje – každému obličeji sluší jiný tvar

Oči – nejčastější onemocnění a bylinná léčba

Datum: 17.09.2020

Oči – základní smyslový orgán, bez nějž si velmi těžko dokážeme představit kvalitní život. Přesto však prevenci onemocnění očí, zhoršení či ztrátě zraku věnujeme minimální pozornost. Změňme to.

Prevence je v tomto případě zásadní. Vyjma úrazů je možné většině poruch zraku a těžkých onemocnění předejít. Postupné zhoršování zraku a vznik očních nemocí se neděje odděleně od těla, nýbrž je úzce spjatý s celkovým zdravotním stavem. Většině nemocí je možné předejít správnou stravou, korekcí hladiny krevního cukru a tlaku, pohybem, eliminací stresových situací a mimo jiné i kontrolou užívání chemických léčiv, jejichž časté vedlejší účinky se týkají právě zraku. Hlavním nástrojem prevence jsou byliny, vitamíny, minerály a také životní styl.

Nejčastější onemocnění očí

Makulární degenerace

Představte si, že vše, co vidíte, je zahalené v husté mlze. Neumíte rozeznat obličeje lidí, věci kolem sebe, dopravní značky… a nepomáhají ani brýle. Takto se projevuje makulární degenerace. Rozvoj tohoto onemocnění je velmi rychlý. Dříve postihovalo starší lidi, dnes najdeme mezi pacienty i třicetileté osoby v produktivním věku.

Jak dochází k makulární degeneraci?

Buňky v malé oválné skvrně uprostřed sítnice, která má v průměru maximálně 5 mm, se postupně začínají rozpadat. V této žluté skvrně je neostřejší vidění. Podle posledních průzkumů silně ovlivňuje vznik tohoto onemocnění mimo jiné stav drobných cévek v oku. Když jsou poškozené, nedokáží dostatečně zásobovat živinami oční buňky a ty se pak rozpadají.

Silný vliv na rozvoj onemocnění má strava s vysokým glykemickým indexem a chemikálie nejen obsažené ve stravě, ale i ty užívané ve formě různých chemických léků, hormonálních preparátů a očkování.

Prevence

Jak z předchozího vyplývá, nejlepší prevencí je udržovat si a hlídat překyselení organismu vlivem špatné skladby jídelníčku.

Zelený zákal

Zelený zákal (glaukom) je onemocnění, při kterém dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Hlavní příčinou je zvýšený nitrooční tlak.

Pokud se v oku nahromadí příliš velké množství nitrooční tekutiny, která nemůže odtékat, začne tato tekutina utiskovat citlivé oční struktury, především zrakový nerv.

Zákeřnost zeleného zákalu spočívá hlavně v tom, že zpočátku o něm nemocný člověk vůbec neví. Zvýšený nitrooční tlak totiž nepůsobí žádnou bolest ani jiné obtíže.

Prevence

I zde platí správný jídelníček s převahou nízkoglykemické, V tomto případě je také důležité eliminovat a uvolňovat stresové reakce, aby nedocházelo k velké produkci stresových hormonů v nadledvinkách. Výborným nástrojem je sport nebo i byliny zlepšující produkci „hormonů dobré nálady“.

Zhoršování zraku v průběhu dne a věku

Ostrost zraku je velmi dynamická proměnná funkce. V průběhu dne dochází k mírným výkyvům. Jinak vidí odpočinuté oko ráno, v průběhu dne či večer po celodenní práci u počítače. Vidění se může měnit i v rámci týdne. Jiné je v náročný pracovní den a jiné během víkendu v přírodě.

Někdy bývá patrný rozdíl mezi subjektivním vnímáním vidění – tedy cítím, že vidím lépe, a objektivním výsledkem – měření zrakové ostrosti. Proto není vhodné rychle nasazovat brýle anebo zvyšovat dioptrie. Lepší je pracovat s okem a viděním preventivně. Vidění ovlivňují též faktory související s psychickým stavem člověka, s typem jeho osobnosti s emocionálním rozpoložením.

Prevence

Velmi účinným nástrojem je posilování očních svalů. Střídavě zaostřujte do dálky a na blízko. Pokud pracujete u počítače, střídejte pohled na monitor s pohledem z okna do dálky. Speciální oční cviky jsou velmi účinné.

Z bylin jsou vhodné všechny ty, které působí na zmírnění stresu a psychického napětí a zároveň fungují jako adaptageny. Skvělý je i Lutein či vitamín C v přírodní formě.

Jaké byliny pomáhají?

Tradiční bylinou je Světlík lékařský či Borůvka černá.

Zvolte si vhodný preparát sami nebo nás kontaktujte. Rádi vám doporučíme byliny a houby právě pro vás.  [email protected]

Nepodceňujte prevenci a péči o svůj zrak. Brýle pak mohou být jen slušivým módním doplňkem!

Masáž reflexních bodů pro udržení zdravých očí a ostrého vidění

V našem videu si ukážeme, jak masírovat reflexní body kolem očí. Cvičení uleví unaveným očím a povzbudí lepší videní. Stačí tento jednoduchý postup, který opakujeme 1-5x:

 • palci zatlačíme proti kosti zadnočnicového oblouku a zhruba 10 vteřin masírujeme ukazováčkem zatlačíme uprostřed spodní části oční jamky a zrhuba 10 vteřin masíruejeme posuneme prsty blíž zevnímu koutku a opět zatlačíme a 10 vteřin masírujeme
 • přesuneme prst do horní části oční jamky poblíž vnějších kouktů, stiskneme a opět 10 vteřin masírujeme

Nechcete přijít o další články? Zde vyplňte svůj e-mail

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector