Preventivní vyšetření prsu – vše o zdraví

Preventivní vyšetření prsu – vše o zdraví

(NE)BEZPEČNÉ VYŠETŘENÍ PRSOU

V ČR bylo v roce 2014 zahájeno adresné zvaní žen na mamograf. Pojišťovny se snaží dostat na vyšetření prsu více žen. možnosti ale zatím stále využívá jen polovina těch, které na něj mají nárok. Proč se některým ženám na mamograf nechce? A existuje v ČR alternativní řešení? Pokusili jsme se najít odpovědi.  

 • Preventivní vyšetření prsu – vše o zdravíCo je mamografický screening?
 • Jde o pravidelné preventivní vyšetřování žen, které nemají žádné příznaky onemocnění, jehož cílem je zachytit případný rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stadiu.
 • Mamografické vyšetření

Jak funguje: Mamograf prozařuje tkáň prsu měkkým rentgenovým zářením a poté zobrazuje rozdíly v hustotě této tkáně podle průchodu rentgenových paprsků.Cena: Bezplatné, pro samoplátce v mamocentrech se pohybuje od 600 do 800 Kč.

Kde: V ČR je provozováno na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž seznam naleznete na www.mamo.cz. 

Nevýhody mamografu

 • Zatěžuje tkáň rentgenovým zářením
 • Silný tlak na tkáň, riziko zhmoždění
 • Vyšetření bývá mnohdy falešně pozitivní
 1. To vede ke stresu, zbytečným biopsiím a v některých případech dokonce i ke zbytečným operačním odstraněním části nebo i celého prsu.
 2. Metody, které nezatěžují
 3. Ženy, které nepodceňují prevenci, a přitom se odmítají vystavit RTG záření a silnému stlačení na mamografu, mají tyto možnosti:
 4. 1. Sonografické vyšetření

Jak funguje:  Ultrazvukové vyšetření, při kterém lékař přejíždí sondou s hladkým povrchem po celém prsu. Ten je natřen jemným gelem, aby sonda hladce klouzala, a mohl tak být postupně vyšetřen celý prs. Pod ultrazvukem se provádí i cílená biopsie prsu (core cut biopsie – CCB), tj.

odběr podezřelé tkáně prsu k histologickému vyšetření, určení hladiny hormonálních receptorů, onkologických markerů atd.Cena: Pro samoplátce v mamocentrech se pohybuje od 300 do 600 Kč.

Kde: V ČR je provozováno na několika desítkách akreditovaných pracovišť, jejichž seznam naleznete na www.mamo.cz.  

02 – Elektroimpedanční tomograf (EIT, známý i jako MEIK)

Jak funguje: Měří abnormální změny vodivosti v tkáni. Nemocná tkáň má 20–40krát nižší vodivost než okolní zdravá tkáň.

Vyšetření vyhodnotí místa zvýšeného rizika a upozorní na zvýšenou pravděpodobnost vzniku nádoru.Cena: 790 KčKde: Nenabízí ho žádné mamodiagnostické centrum.

Zájemkyně musejí navštívit soukromá zařízení. Doporučujeme např. AKTIP, www.aktip.cz.

PPreventivní vyšetření prsu – vše o zdravíorovnání s mamografem

 • Šetrné vyšetření bez rizika zhmoždění prsu
 • Nepoužívá rentgenové záření
 • Trojrozměrný obraz, zobrazuje 7 vrstev po 7 mm
 • Mamograf zaznamená až nádor o určité velikosti
 • Vhodné i v těhotenství a při kojení

Odborné názory

„Metoda EIT/MEM vykazuje vysokou citlivost v diagnostice benigních onemocnění prsu, a co je nejdůležitější, poskytuje možnost s jistotou vyčlenit skupinu pacientů se zvýšeným rizikem vzniku maligního procesu.

Výše uvedené ukazuje, že je vhodné ji použít pro dynamické sledování pacientů s difuzní a modulární formou mastopatie i jako screeningovou metodu v pozorovacích centrech a onkologických ordinacích poliklinik a v poradnách pro ženy. Její opodstatněné využití je i u primárního vyšetření pacientů pro upřesnění indikace invazivních diagnostických postupů.

Nejúčinnějšími oblastmi využití jsou v současné době určování hormonální příčiny mastopatie, kontrola její konzervativní léčby a individuální výběr hormonální antikoncepce.“  N. I. Rožkovová, Hlavní mamolog Ruské federace

„S metodou EIT/MEM jsem se osobně seznámila, vyzkoušela ji a prostudovala několik odborných prací v ruském a anglickém jazyce.

Vzhledem k nezbytnosti včasné diagnózy a prevence a s ohledem na neškodnost nové metody a její aplikaci v několika stech klinikách ve světě doporučuji metodu zařadit do nabídky našich služeb.“ MUDr.

Irina Farafonova,  Relaxační a Regenerační Centrum, Hluboká nad Vltavou

Situace ve Švýcarsku

Nezávislá iniciativa Swiss Medical Board doporučila švýcarské vládě zrušit plošný mamografický screening a zaměřit se na individuální přizpůsobení prevence každé ženě na míru.

Představitelé iniciativy v článku, publikovaném v New England Journal of Medicine, upozorňují na mohutné zatěžování kaskádou vyšetření a zákroků i těch žen, u kterých se nakonec zhoubnost nádoru nepotvrdí.

„Většina žen věří, že mamografický screening je prevencí rakoviny a díky včasnému odhalení agresivních nádorů zachraňuje mnoho životů. Pokud by tyto domněnky byly pravdivé, mamografický screening by jistě smysl měl. Ale ony bohužel pravdivé nejsou.

A my se domníváme, že ženy by to měly vědět,“ píší za Swiss Medical Board profesor lékařské etiky Nikola Biller – Andorno a profesor Peter Jüni, působící v Institutu sociální a preventivní medicíny univerzity v Bernu.*  

Případová studie

Na pomoc si zmínění představitelé berou mimo jiné výsledky americké studie z roku 2008, jež porovnávala očekávání, která ženy měly od mamografického screeningu, s jeho reálnými výsledky.

Ženy předpokládaly, že z 1 000 žen pravidelně se účastnících mamografických vyšetření do deseti let zemře na rakovinu prsu 80, zatímco ze stejně početné skupiny žen, která na mamograf nechodí, podlehne nádoru prsu dvojnásobek: celých 160 žen.

Ve skutečnosti ale na každou tisícovku žen docházejících na screening připadly pouze 4 ženy, které v horizontu 10 let zemřely na rakovinu prsu. A ve druhé skupině, té bez preventivních vyšetření, podlehlo zhoubnému nádoru prsu 5 žen.

Zdroj: Biller – Andorno N, Jüni, P: Abolishing Mamography Screening Programs? A View from the Swiss Medical Board in The New England Journal of Medicine, April 16, 2014 DOI: 10.1056/NEJMp1401875

Nezávislý názor britských odborníků

 „Britský program mamografického screeningu, v jehož rámci jsou ženy ve věku 50–70 let zvány ke screeningovému vyšetření ve tříletých intervalech, každý rok zřejmě zabrání zhruba 1 300 případům úmrtí na rakovinu prsu.

Z našich odhadů však také vyplývá, že každoročně je zhruba 4 000 žen v důsledku screeningu tzv.

naddiagnostikováno,“ okomentoval výsledky zkoumání britského panelu expertů profesor sir Michael Marmot, ředitel Institute of Health Equity v Londýně.

„Každá žena se může informovaně rozhodnout. Dobrou zprávou je, že včas detekovaný a léčený nádor prsu představuje výrazně nižší úmrtí na toto onemocnění.

Méně pozitivní zprávou je to, že existuje 1% pravděpodobnost, že bude diagnostikováno a léčeno nádorové onemocnění, které by se nikdy neprojevilo ani nezpůsobilo problémy, kdyby žena na screeningové vyšetření nešla.

Moderní zdravotní systém by měl být založen i na tom, že občanům poskytne jasné informace o přínosech a rizicích screeningového programu.“* The Guardian publikoval výsledky této studie pod titulkem Breast cancer screenings causes more damage than previously thought.

Zdroj: Independent UK Panel on Breast Cancer Screening (2012). 
The benefits and harms of breast cancer screening: an independent review The Lancet DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61611-0

NOVINKA – Adresné zvaní na screeningovou mamografii

Pokud je vám více než 45 let a na mamografu jste ještě nebyla nebo pokud od vašeho posledního vyšetření uplynula již delší doba, můžete od své zdravotní pojišťovny očekávat v měsíci, kdy slavíte narozeniny, upozornění, že jste v poslední době pravděpodobně neabsolvovala preventivní mamografické vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru prsu. Toto adresné zvaní zahájily pojišťovny letos v lednu v rámci projektu podpory screeningového programu nádoru prsu, který začal fungovat v roce 2002.*

Základem je, abyste si pravidelně vyšetřovaly svá prsa samy jejich prohmatáváním a sledováním jakýchkoli změn. Nechcete-li podstupovat mamografické vyšetření, domluvte si preventivní prohlídku jinde. Musíte však počítat s tím, že si ji jako samoplátkyně uhradíte. To by vás ale rozhodně nemělo odradit. Jde přece o vaše zdraví.  

*Projekt podpory screeningových programů organizují zdravotní pojišťovny ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.

Z 85 % je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, přičemž na samotné adresné zvaní (více než 3 miliony dopisů, projekt zahrnuje i prevenci rakoviny děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku) je vyčleněno zhruba 62 milionů korun, jeho celkový rozpočet je přibližně 107 mil. Kč.

„V současné době jsme svědky mnoha emocionálních a méně emocionálních odborných a laických diskuzí o tom, nakolik je preventivní vyšetření mléčných žláz žen, mamografie, neúčinné, nebo účinné.

Lze předpokládat, že velká většina laické veřejnosti si je vědoma, stejně jako odborní lékaři, že problém onemocnění mléčné žlázy je komplexní záležitost.

Proto je prvotně potřeba porozumět komplexitě procesuvedoucího k onemocnění a poté hledat řešení vedoucí ke snížení rizika onemocnění, a současně ke zvýšení kvality diagnostiky onemocnění, a tím i následného léčení.“ Dr. Jan Campbell, zavedl metodu EIT/MEM 
v Malajsii, ItÁlii a ve ŠVÝCARSKU

Rakovina prsu je velmi závažné zhoubné onemocnění postihující ženy po celém světě. Ročně jím jen v ČR onemocní asi 6 500 žen. proto ho nepodceňujte!

Sonografické vyšetření prsou

Bezbolestné sonografické vyšetření prsou s okamžitým výsledkem pro váš klid

Vyšetření​ ​provádíme​ ​ambulantně.​ ​A zabere​ ​pouhých​ ​10–15​ ​minut.  

Ultrazvuková​ ​sonda​ ​vytváří​ ​na​ ​prsa​ ​jen minimální​ ​tlak a není škodlivá.  

Na​ ​monitoru​ ​přístroje​ ​ihned​ ​uvidíme obraz​ ​prsu​ ​i​ ​případná​ ​ložiska.

Zajímavé:  Léčba Chronického Únavového Syndromu?

Oproti​ ​rentgenovému​ ​záření​ ​není ultrazvukové​ ​vlnění​ ​nijak​ ​zdraví škodlivé.

Získejte naprostý pocit klidu a vědomí,​ ​že​ ​jsou vaše prsa zdravá. Vyšetříme vás bezbolestnou a bezpečnou metodou – sonografií. Díky sonografickému​ ​vyšetření​ ​dokážeme​ ​odhalit​ ​vše,​ ​co​ ​je​ ​v​ ​prsu​ ​navíc,​ ​a​ ​dát podnět k včasné léčbě. Rozpoznat​ ​dokážeme​ ​prsní​ ​karcinom​ ​(nádor),​ ​ale​ ​i​ ​vedlejší​ ​nezávažné​ ​nálezy,​ například​ ​cysty.​

Sonografické​ ​vyšetření​ ​spadá​ ​do​ ​předoperačního​ ​vyšetření​ ​v​ ​případě​ ​plastické​ ​operace​ ​prsou – nic navíc za něj v tomto případě neplatíte.​ ​Vyšetření doporučujeme i ​v​ ​případě, že zaznamenáte pooperační komplikace.

S​ ​preventivním​ ​sonografickým​ ​vyšetřením​ ​prsou​ ​doporučujeme​ ​začít​ ​každé​ ​ženě​ ​ve​ ​věku​ ​30–35​ ​let.​ ​Pokud​ ​se​ ​ve​ ​vaší​ ​rodině ​vyskytla rakovina prsu,​ ​vyšetření​ ​doporučujeme​ ​i​ ​dříve,​ ​přibližně​ ​od​ ​25​ ​let.​ ​

U ​žen​ ​mladších​ ​40​ ​let je pravděpodobnost​ ​nádoru​ ​v​ ​prsu​ ​nižší,​ ​ale případný karcinom​ ​v​ ​tomto​ ​období​ ​roste​ ​rychleji.​ ​Proto​ ​je důležité​ ​odhalit​ ​problém​ ​co​ ​nejdříve.​ ​A okamžitě​​ ​zahájit​ ​léčbu. 

Při​ ​vyšetření​ ​si lehnete na​ ​lůžko a ​na​ ​poprsí​ ​vám​ ​aplikujeme​ ​ultrazvukový​ ​gel. Tím se ​​vytvoří​ jemný ​film,​ ​díky​ ​němuž​ ​mohou​ ​ultrazvukové vlny​ ​procházet​ ​tam​ ​a​ ​zpět.​ ​Gel​ ​zároveň​ ​usnadňuje​ ​pohyb​ ​sondy​ ​po​ ​kůži.​ ​

Sonda​ ​vytváří​ ​na​ ​poprsí​ ​zcela​ ​minimální​ ​tlak,​ ​a​ ​tak​ ​vyšetření​ ​vůbec​ ​nebolí.​ ​Navíc​ ​ultrazvukové​ ​vlnění,​ ​které​ ​vysílá​ ​ultrazvuk,​ ​není nijak​ ​zdraví​ ​škodlivé.​ ​Vyšetření​ ​je​ ​proto​ ​možné​ ​provádět​ ​opakovaně.

Sondou​ ​postupně​ ​zkontrolujeme​ ​všechny​ ​části​ ​a​ ​oblasti prsou,​ ​včetně​ ​podpaží.​ ​Vyšetření​ ​je​ ​krátké​:​trvá​ ​přibližně​ ​10–15​ ​minut.

Obraz​ ​prsu​ ​i​ ​případná​ ​ložiska​ ​se​ ​lékaři​ ​ukáží​ ​na​ ​monitoru​ už ​během​ ​vyšetření.​ ​Výsledek​ ​tedy​ ​budete​ ​znát​ ​prakticky​ ​ihned.

Lékaři,​ ​kteří​ ​sonografii​ ​provádí​ ​na​ ​našich​ ​klinikách,​ ​mají​ ​s​ ​plastikou​ ​prsou​ ​velké​ ​zkušenosti.​ ​Máte-li​ ​​za​ ​sebou​ ​zvětšení​ ​prsou​ ​na​ ​naší klinice​,​ ​doporučujeme​ ​vám​ ​docházet​ ​na​ ​pravidelné​ ​kontroly​ ​a​ ​sonografii​ ​přímo​ ​k​ ​nám.​

​Zůstanete​ ​tak​ ​v​ ​péči​ ​jedné kliniky,​ ​lékaře​ ​a​ ​personálu,​ ​který​ ​zná historii vašich​ ​výsledků ​nebo​ ​na​ ​ni​ ​může​ ​navázat.​ ​Právě detailní znalost vašeho zdravotního stavu je podstatná pro včasné odhalení i drobných změn v oblasti prsou.

Sonografické​ ​vyšetření​ ​je​ ​na​ ​našich​ ​klinikách​ ​zahrnuto​ ​v​ ​ceně​ ​všech​ ​druhů​ ​plastických​ ​operací​ ​prsou.​ ​Tedy​ ​v​ ​tomto​ ​případě​ ​nic neplatíte.​
​Každé​ ​další​ ​preventivní​ ​ultrazvukové​ ​vyšetření​ ​prsou​ ​si​ ​však​ ​ženy​ ​hradí​ ​samy​ ​a​ ​je​ ​zpoplatněno​ ​částkou​ ​            1​ ​000​ ​Kč. 
 

Pošleme vám brožuru Plastická operace prsou ve formátu PDF.

MUDr. Daniel Zoubek

Preventivní sonografické vyšetření prsou je jednou z nejlepších věcí, kterou můžete pro své zdraví a vnitřní klid udělat…
 

Náš tým

Pracujeme s nejkvalitnějšími implantáty

Preventivní vyšetření prsu – vše o zdraví Preventivní vyšetření prsu – vše o zdraví Preventivní vyšetření prsu – vše o zdraví

Zjistěte více

Maximální spokojenost. Opravdu všem doporučuji. Máte ode mě víc jak 5 hvězdiček.

Mamograf – zásadní vyšetření pro včasnou diagnostiku rakoviny prsu

Mýty a pověry řadu žen odradily od vyšetření, které je bezbolestné, rychlé a spolehlivé. Mamograf může odhalit rakovinu prsu již v počátečních stadiích, kdy ji lze řešit bez následků. Myslete na své zdraví, nezanedbávejte samovyšetření, choďte na preventivní prohlídky a buďte hrdé na své ženství.

Častým důvodem obav z vyšetření prsů mamografem je jeho bolestivost. Díky využití moderních přístrojů dochází však v současné době k nižší míře stlačení prsou a proces je tak spíše jen nepříjemný. To, jak vnímáme průběh vyšetření, je ovlivněno i osobními pocity a individuální zkušeností obecně.

Podle výzkumu The European Society of Breast Imaging označuje většina žen vyšetření mamografem za bezbolestné (40–50 % dotazovaných), 40 % žen za trochu bolestivé, 12 % za spíše bolestivé a pouze 4 % za velmi bolestivé.

Mamografické vyšetření probíhá navíc poměrně rychle. Nejprve vyplníte dotazník rizikových faktorů, který napomůže relevantnímu vyhodnocení snímků. Vyšetřením vás provede radiologická asistentka.

Té se nebojte svěřit ani se svými obavami či problémy, které by mohly vyšetření ovlivnit. Radiologická asistentka vytvoří mamografem celkem čtyři snímky, pro každý prs dva.

Výsledek se dozvíte na místě, SMS zprávou nebo od svého indikujícího lékaře (dle zvyků konkrétního pracoviště).

Mamografické vyšetření nebolí a využívá jen velmi nízkou dávku záření. Foto: National Cancer Institute, Unsplash

Mamograf – jediný spolehlivý pomocník při diagnostice

Bohužel v počátečních stádiích je nádor většinou tak malý, že ho nelze nijak nahmatat a je viditelný pouze na snímku z mamografu.

Některé nádory je i na mamografu náročné identifikovat, proto každý snímek hodnotí dva nezávislí odborníci a pro potvrzení diagnózy se vždy dělá biopsie, tedy odběr vzorku tkáně z problematického místa.

 „Je to hra o čas, proto při jakýchkoli varovných příznacích nebo potížích okamžitě navštivte svého gynekologa nebo praktického lékaře a nechte si vystavit žádanku k vyšetření prsu. Při akutních potížích vyšetřujeme ženy ihned či do druhého dne,“ vysvětluje MUDr. Ivana Zimová Hrnčířová, vedoucí lékařka EUC Mamocentra Pardubice.

Kdy jít na mamografické vyšetření

Ideální je nenavštěvovat lékaře až v situaci, kdy zjistíte varovné signály, ale preventivně a pravidelně. Pokud na sobě nepozorujete žádné příznaky, doporučuje se absolvovat preventivní vyšetření na mamografii jednou za dva roky.

Nepodceňujte však ani samovyšetření prsu (nejlépe jedenkrát měsíčně) a při jakémkoli podezření kontaktujte okamžitě svého lékaře.

K nejčastějším alarmujícím symptomům patří bulka v prsu, zatvrdnutí či vyklenutí části prsu, krvácivý výtok z bradavky, změny velikosti, tvaru či vzhledu prsu a zvětšení lymfatických uzlin v podpaží a pod klíční kostí.

Mamografické vyšetření má svá pravidla:

 • Pokud mléčná žláza nereaguje na hormonální změny v průběhu menstruačního cyklu citlivě, není časová limitace pro provedení mamografického vyšetření. Při premenstruačním syndromu je vhodné toto období respektovat nebo na danou situaci aspoň upozornit při příjmu. Ženy mají možnost si zakoupit speciální podložku, která změkčí kompresi. Může se použít opakovaně, takže si ji ženy nosí na další vyšetření s sebou.
 • Nepoužívejte deodorant ani tělová mléka, která mohou zkreslit výsledky vyšetření.
 • V případě podezření na možné těhotenství informujte radiologickou asistentku nebo lékaře screeningového centra.
 • Doporučený věk pro preventivní vyšetření je od 40 let (u žen do 40 let je vhodný ultrazvuk prsou, nad 40 let je prioritní mamograf).
 • Od 45 let věku hradí zdravotní pojišťovny ženám preventivní vyšetření každé dva roky. Mladší ženy si musí vyšetření hradit samy, ale řada zdravotních pojišťoven v rámci preventivních programů již na tato důležitá vyšetření přispívá.
 • Obavy z ozáření nejsou na místě, mamografie je první volbou v prevenci nádoru prsu a je spojena s velmi nízkou dávkou záření (0,1 mSV), kterou normálně každý člověk dostává z přírodního pozadí za přibližně 15 dní.
 • Hledáte Mamocentrum, kde vás rádi vyšetří? Můžete navštívit některé z Mamocenter v rámci sítě EUC:
 • EUC Mamocentra

Preventivní mamografické vyšetření prsou bez čekání

 • Preventivní vyšetření může včas odhalit onemocnění zhoubným nádorem v počátečních stadiích
 • Rychle a bezbolestně
 • Vyšetření provádí zkušení odborníci
 • V intimním prostředí soukromé kliniky
 • Bez dlouhého čekání

Statistiky jsou neúprosné.

V počtu onkologických onemocnění zaujímáme přední místa v Evropě. Včasným preventivním vyšetřením přitom můžeme zachránit nejen svá prsa, ale i život. Pro mladé ženy, ženy těhotné a kojící je metodou volby ultrasonografie prsou.

Pokud se klientky blíží ke čtyřicítce nebo ji již překročily, je jedinou indikovanou a oprávněnou preventivní metodou mamografie. Dokazují to rozsáhlé studie publikované v prestižních lékařských časopisech. Mamografické vyšetření se provádí na akreditovaných mamodiagnostických pracovištích v ČR a pojišťovny je hradí jednou za 2 roky.

Pro naši Kliniku mamografii provádí Centrum diagnostiky chorob prsu Všeobecné fakultní nemocnice a Mamodiagnostické centrum v areálu Waltrovky v Praze 5.

Na ultrasonografické vyšetření se někde čeká týdny i měsíce, na Klinice YES VISAGE nejenže ušetříte drahocenný čas, ale zároveň tímto intimním vyšetřením projdete v příjemném prostředí soukromého zařízení. Nejprve s klientkou lékař vyhodnotí její anamnézu a rodinnou historii.

Poté provede pohmatové vyšetření prsou a následně přistoupí k nejdůležitější části návštěvy, vlastnímu US prsou. To probíhá vleže, je zcela bezbolestné a ženy z něj nemusejí mít žádné obavy.

Vše trvá okolo 30 minut a výsledek ultrazvukového vyšetření dostane klientka hned po vyšetření.

Hlavním cílem preventivního mamografického a ultrazvukového vyšetření je vyloučení iniciálních fází rakoviny mléčné žlázy. Umí zobrazit projevy zhoubného onemocnění prsu v počátečním stadiu, ještě před tím než se klinicky manifestuje, tedy je nehmatné a nepůsobí žádné obtíže. Pacientka má tak velkou pravděpodobnost kompletního uzdravení.

Preventivní vyšetření prsou je možné rozšířit o stanovení hladin nádorových markerů. U žen se jedná především o markery karcinomu prsu a gynekologických nádorů. Genetické vyšetření dokáže u žen pomoci při prevenci rakoviny prsu (Gen BRCA 1,2).

Pravidelné preventivní prohlídky prsou by měla každá žena absolvovat jednou za dva roky.

Zajímavé:  Léčba Transplantací Kostní Dřeně?

Kliniky YES VISAGE v Praze, Brně Ostravě nebo Bratislavě disponují nejširší a komplexní nabídkou zákroků. Konkrétní alternativy zákroku, cenový plán a dokonalou ucelenou představu o výsledném efektu s vámi probere individuálně na míru dle vašich požadavků a možností náš profesionální tým specialistů a lékařů na osobní nezávazné konzultaci.

Objednat nezávaznou konzultaci

Onemocnění prsu

Vyšetření prsu patří v naší ambulanci  k standartnímu vyšetření a to nejen u  pacientek indikovaných, ale  i pacientkami mladšího věku provádíme cílené vyšetřování prsu s nácvikem samovyšetřování.

CO JE TO RAKOVINA PRSU

Rakovina prsu (karcinom prsu) představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů České republiky. V naší zemi je každoročně zjištěno více než 5 500 nových případů onemocnění a na následky karcinomu prsu zemře každý rok přibližně 2 000 českých žen  a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 – 54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo !!!

Péče o vlastní tělo je známkou sebeúcty

Vznik některých nemocí není možné předvídat, ani jim zabránit. Některé nemoci ale lze odhalit ve stadiu, kdy jsou dobře léčitelné.

Mezi tyto časně  odhalitelné nemoci patří mimo jiné rakovina tlustého střeva, ženských orgánů (děloha, vaječníky, pochva) a rakovina prsu.

  V naší ambulanci se tímto problémem zabýváme léta ,každoročně pacientka vrámci preventivní prohlídky je podrobena i vyšetření prsu s cílem předejít tomuto onemocnění.

1. K čemu je dobré samovyšetřování prsů?

Každá žena starší 45 let, má nárok na opakované preventivní vyšetření mamografem. Období mezi dvěma vyšetřeními je však poměrně dlouhé, trvá celé dva roky. Jak je možné se v tomto období o sebe starat? Návod je jednoduchý, pravidelná péče o sebe nic nestojí. Vyžaduje jen trochu času.

Můžete ji provádět v pohodě domácího prostředí. Nejde o nic převratného, jedná se o známé samovyšetření prsu. Nezapomeňte však, že nemůže nahradit pravidelné vyšetření na mamografu, je však dobrou „výplní“ v období mezi preventivními mamografiemi.

To  samozřejmě platí i pro pacientky mladší, které mamografické vyšetření teprve čeká.

2. Technika samovyšetření a sebepozorování

Vyšetřit sama sobě vlastní prsy není nic náročného, mnohem těžší je vzpomenout si na samovyšetření každý měsíc, provádět ho pravidelně je velmi důležité. Některé z vás si možná z této povinnosti dokážou udělat „milou povinnost“ a to tehdy, když do procesu vyšetření prsů vtáhnou svého partnera. Citlivý, pozorný partner bude možná vnímavější ke změnám ve vašich prsech, než vy samotné.

Samovyšetření (nebo vyšetření partnerem) by mělo být provedeno tehdy, když jsou v prsech co nejmenší hormonální změny. Taková situace nastane vždy, když skončí menstruace (měsíčky).

Samovyšetření má vždy začít sebepozorováním.Proč je důležité sebepozorování? Je potřeba vnímat změny prsů jako jsou například krvácení z bradavky nebo zarudnutí kůže prsu,  zatahování kůže (nově vzniklý dolíček), musíme hledat aktivně. Někdy jde dokonce o natolik jemný příznak, že není vůbec jednoduché jej objevit.

Téměř každý zhoubný nádor v prsu si při svém růstu přitahuje okolní tkáň. Toto „přitahování“ se přenáší až na kůži, kde se vytvoří dolíček. Cílem pozorování vlastních prsů je tedy vyhledávání takových dolíčků či větších vtažení.

Je nejlepší postavit se před zrcadlo, nejprve si oba prsy prohlédnout, když jsou ruce spuštěny dolů, pak pomalu zvedat ruce nad hlavu a pomalu a soustředěně si prohlížet oba prsy ze všech stran.Tak, jak postupně ruce zvedáte, tvar prsů se postupně mění, mění se i rozložení kůže.

U žen, které již rodily, se objevují různé změny, zejména poporodní jizvičky v kůži chvílemi vyniknou více, chvílemi méně, ale pozor, objevují se na obou prsech stejně, víceméně ve stejný okamžik a i ve stejném uložení. Jestliže se objeví cokoli jen na jednom prsu, musí se vám to zdát podezřelé.

 • Druhým krokem samovyšetření je prozkoumání všech částí prsu.
 • K prsům patří i oblast podpaždí, které lékaři nazývají slovem axila.
 • K prsům patří i prostor v okolí.

Tímto postupem lze odhalit, zda se v prsu neskrývá nějaká významná změna. Hledáme bouličku. Samovyšetření má význam jen tehdy, když ho provedeme pečlivě, když nezapomeneme na žádnou část prsu.Vyšetření se provádí pomalými krouživými pohyby, jako vyšetřovací nástroj nám poslouží tři prsty položené vedle sebe. Na prsty lehce tlačíme, ale není nutno se přímo hmoždit. K vyšetření zevních částí prsu používáme vždy ruky z druhé strany, ruka, která je na straně prsu, je zvednutá. Krouživými pohyby postupně vyšetříme jeden a pak i druhý prs.Zde jsou umístěny i u zdravých žen uzliny a je jich celkem velké množství. Za normální situace nejsou hmatné. Objevit pohmatem je můžeme, když se zvětší. Zvětšení uzlin se může objevit po nemoci jako je chřipka, při onemocnění ramene a z různých jiných příčin, které hned nemusí být závažné. Zvětšené uzliny se však také mohou objevit při nádorového onemocnění prsu.Někdy totiž části žlázy zasahují pod kůží dále od prsu, než by se nám mohlo zdát. Tím, že je žláza ukrytá pod kůží, těžko odhadneme, kde vlastně končí. Některé ženy (a není jich málo) mají přídatné okrsky žlázy, takové malé ostrůvky žlázy, uložené v okolí prsu. Přídatné ostrůvky mohou zasahovat až do oblasti zad nebo na hrudníku vysoko nad okraj hlavní žlázy. I tato místa je třeba vyšetřit.

Jsou to místa, která se nedají zobrazit při mamografickém vyšetření, ultrazvukem však ano.

Jestliže se domníváte, že jste v těchto místech objevily nějaké změny, je třeba na to lékaře v mamodiagnostickém centru upozornit.

Znova opakuji, že jde o části okolí prsu, které se nedají vložit do mamografu a tudíž se z těchto míst nevytvoří obrázek, který by lékař mohl vidět a zhodnotit na rentgenovém snímku, na mamogramu.

Při samovyšetření je dobré porovnávat oba prsy naráz. To jde pouze při vyšetření vnitřních částí prsů. Opět krouživými pohyby s mírným tlakem na obě ruce zkoumáme v jedné chvíli stejná místa obou prsů. Porovnáváme vše, co přes kůži konečky prstů cítíme.Takový dvojstranný postup nám pomůže lépe odhalit i jemné změny, které bychom jinak mohly přehlédnout. Tlak na obě vyšetřující ruce, na prsty, které vyšetření provádějí, by měl být jemný. Nejde přece o to, abyste se při samovyšetření pohmoždily.

Mamograf je přístroj, který umí na rentgenových snímcích ukázat zhoubný nádor již tehdy, nemá-li žena žádné potíže a nic podezřelého si v prsech nehmatá.

Mamografické vyšetření je vyšetření prsu pomocí mamografu. Vyšetření je prováděno na speciálních mamodiagnostických oddělení. Provádějí ho téměř vždy ženy, speciálně školené laborantky. Vyšetření je trochu nepříjemné, není však bolestivé. Žena při vyšetření stojí.

Každý prs je vyšetřen ze dvou stran, pokaždé se musí lehce zmáčknout, což může právě být nepříjemné. Bez tohoto zmáčknutí by však mamografický snímek neměl dobrou kvalitu, vyšetření by vlastně bylo zbytečné. Vzniklé mamografické snímky hodnotí lékaři. Nejsou-li na snímcích žádné podezřelé změny, je tím vyšetření ukončeno.

Někdy nastane situace, že z mamografického snímku není možno přesvědčivě určit, zda je žena zdravá. V tom případě je doplněno vyšetření ultrazvukem.

Ultrazvuk nebo také sonograf či ultrasonograf je přístroj, pomocí kterého rovněž dokážeme prsa vyšetřovat.

Ultrazvukové vyšetření poskytuje jiné informace než mamografie, oba druhy vyšetření se ideálně doplňují. Někteří lékaři ho nazývají sonografické vyšetření, jde však stále o stejný druh vyšetření prsu.

Platí, že ultrazvukové (sonografické) vyšetření nemůže nahradit vyšetření mamografem, může ho však významně doplnit a hodí se zejména pro vyšetřování prsů mladých žen, těhotných nebo kojících maminek. Vyšetření je nebolestivé, žena při něm leží pohodlně na zádech, lékař, který vyšetření provádí, přejíždí sondou s hladkým povrchem po celém prsu.

Prs je natřen jemným gelem, aby sonda hladce klouzala a mohl tak být postupně vyšetřen celý prs. I v ultrazvuku je možné nalézt malá a nehmatná podezřelá ložiska, která vedou k včasnému stanovení diagnózy rakoviny.

Včasný záchyt nebo záchyt včasného stadia nádoru popisuje situaci, kdy bylo v prsu pomocí mamografie nebo ultrazvuku objeveno nádorové ložisko, které je nehmatné.

Čas je totiž nejúčinnější zbraní v boji s rakovinou neboť včas odhalený malý nádor je slabým nepřítelem a současná medicína si s ním ví rady.

Při nalezení takového malinkého – lékaři používají obvykle výraz minimálního – nádoru má žena šanci na úplné uzdravení.

Zajímavé:  Homeopatická Léčba Zánětu Močových Cest?

Screening (čti skríning) neboli preventivní program pro vyhledávání včasných stadií nádorů umožňuje ženám bezplatné vyšetření prsu. V České republice má na mamografické vyšetření právo každá žena od 45. roku života. Vyšetření se provádí jednou za dva roky. Vyšetření prsu je třeba podstupovat pravidelně, nestačí jen jednou za život.

Benigní nález je název pro nevýznamný nález v prsu. Přeloženo do srozumitelné řeči, jde o nezhoubný nález. V praxi to znamená, že lékař v prsu něco objevil, ale toto „něco“ znamená vlastně „nic“. Může jít o cystu, což je dutinka vyplněná tekutým obsahem.

Nebo může jít o tukově vazivový uzlík, který se nazývá fibroadenom. Takových možností je více. Nejpodstatnější je, že benigní nález znamená, že se v prsu neděje nic významného nebo nebezpečného. Benigní nález je to, co v prsu může zůstat a nijak ženu neohrožuje na zdraví.

Platí to hlavně pro mladší pacientky.

Maligní nález je naopak název pro významný nález v prsu. Slovo maligní používají zdravotníci, chtějí-li říci, že nalezli zhoubné ložisko (ložisko rakoviny).

Vyskytla se u Vašich blízkých příbuzných rakovina prsu? Výskyt dvou a více pacientek s nádorem prsu nebo vaječníku v přímé příbuzenské linii (například matka a dcera, nebo dvě sestry, obzvláště pokud alespoň jedna z žen onemocněla před 50.

rokem věku), by měl být alarmujícím signálem, že by se mohlo jednat o dědičnou dispozici.

Většina nádorových onemocnění vzniká náhodně a není způsobena dědičnou dispozicí. U asi 5-10% pacientek s nádory prsu by však onemocnění mohlo být zapříčiněno geneticky. Dědičnou dispozici k nádorům můžeme poznat především podle častějšího výskytu určitých typů nádorů v rodině (v linii otce nebo matky), podle výskytu nádorů v mladém věku i podle opakovaného výskytu nádorů u některých členů rodiny. Poškozený gen zděděný od jednoho z rodičů může způsobit vyšší pravděpodobnost nádorových onemocnění, než má ostatní populace. Pravděpodobnost předání tohoto genu do další generace je 50%. Může jej zdědit jak dcera, tak syn, a dále jej předat svým dětem. Prevence nádorů je důležitá u všech členů rodiny, kde se prokáže dědičná dispozice. Pak je nutné začít s prevencí v mnohem mladším věku, než se nabízí ostatním lidem v populaci.

CO MŮŽE BÝT PŘÍČINOU VYŠŠÍHO RIZIKA NÁDORU PRSU?

Nádorová onemocnění prsu mohou být způsobena mnoha různými faktory. Pravděpodobnost vzniku nádoru roste se stoupajícím věkem. Životní styl a životní prostředí mohou také přispívat ke vzniku nádorů.

Mírně zvýšené riziko nádoru prsu mohou mít ženy, které nikdy nerodily nebo které poprvé rodily po 30-35 roce věku, které začaly menstruovat časně před 11 rokem věku a jejichž menopauza, ukončení menstruace, se objevilo až po 55 roce.

Obezita v menopause, nedostatek fyzické aktivity, vyšší konzumace alkoholu, předchozí léčba zářením na oblast mezihrudí nebo prsou (používá se u léčby některých zhoubných nemocí krve a mízních tkání) může přinášet také zvýšené riziko vzniku nádoru prsu.

Pokud již žena prodělala některá benigní (nezhoubná) nádorová onemocnění prsu, nebo je její prsní žláza změněna, její rizika karcinomu prsu jsou také zvýšena.

V některých rodinách však může být riziko nádorů významně zvýšeno díky dědičné dispozici, která je způsobena jedním poškozeným genem. Jedná se o „monogenní“ dědičnost způsobená chybou (mutací) v jednom genu.

Tato mutace se přenáší z generace na generaci a riziko onemocnění nádorem bývá mnohonásobně vyšší než u ostatní populace.Nejčastější příčinou dědičné dispozice k nádorům prsu a vaječníků je chyba v genech BRCA1 a BRCA2.

Předpokládá se však, že existují i jiné geny, které mohou zvyšovat rizika těchto nádorů.

CO ZPŮSOBUJÍ POŠKOZENÉ GENY BRCA1 A BRCA2?

Oba geny, BRCA1 a BRCA2, jsou součástí genetického vybavení všech našich buněk.  Pokud jsme zdědili mutaci v těchto genech od jednoho ze svých rodičů, je přítomna ve všech našich ,pak se může projevit zvýšenou pravděpodobností vzniku nádoru.

Proč zrovna u genů BRCA1 a BRCA2 dochází především ke vzniku nádorů prsu nebo vaječníků, není úplně jasné.

Geny BRCA1 a BRCA2 byly objeveny v roce 1994 a 1995 a od té doby můžeme provádět jejich testování, tj. vyšetřit jejich strukturu a najít chybu, mutaci, která způsobuje dědičné riziko.

KDY JE POTŘEBNÉ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ?

Pokud má lékař podezření, že se v rodině může jednat o dědičnou dispozici k nádorům prsu a ovaria, měl by ženě doporučit genetickou konzultaci. Hlavními příznaky dědičnosti jsou:

 • nádory prsu v mladém věku (před menopauzou)
 • v některých rodinách i časný výskyt nádorů vaječníků
 • výskyt dvou a více nádorů u někoho v rodině, například oboustranný nádor prsu, nebo výskyt nádoru prsu i vaječníku
 • u mužů se může také vyskytnout nádor prsu
 • mohou se objevit i jiné typy nádorů, jako například nádory tlustého střeva, žaludku, žlučových cest, slinivky, melanomy nebo nádory prostaty u muž

Rozhodnutí, zda podstoupit genetickou konzultaci a testování, je vždy na člověku samotném.

Na genetickém testovíní se podílí i naše ambulance.

JAK SE GENETICKÉ TESTOVŃÍ PROVÁDÍ?

Po podepsání informovaného souhlasu je žena odeslána na odběr krve (10 ml). Po zpracování dat a samotné DNA klinický genetik vždy sepíše podrobnou genetickou zprávu pro každou vyšetřenou osobu v rodině a konzultuje výsledky testování a vhodnou preventivní péči.

Vyšetření prsů je velmi důležitá součást gynekologie a je důležité na to nezapomínat.

VZP: Ženy od 30 let budou mít preventivní vyšetření rakoviny prsu zdarma

Kde se nacházíte: iROZHLAS.cz / Životní styl a společnost / Zdraví | Související témata: VZP rakovina prsu prevence preventivní vyšetření

„V naší republice karcinom prsu představuje skoro pětinu všech maligních nádorů už žen. Ročně onemocní asi 6000 žen. Od roku 1990 do roku 2006 ročně umíralo asi 2000 žen, od roku 2007 je to asi 1700 žen,“ uvedl Janulík.

Ostatní zdravotní pojišťovny preventivní vyšetření prsou ženám hradí. Od 30 let mají nárok na příspěvek až 500 korun u České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP). Do 39 let jim ČPZP zaplatí až 500 korun na vyšetření ultrazvukem, Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) až 800 korun.

Zázraky medicíny: pacientky s rakovinou levého prsu mají větší šanci přežít, musí ale správně dýchat

Číst článek

Od 40 let přispívá ČPZP stejně jako Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV) 500 korun ročně na mamografické vyšetření, Zdravotní pojišťovna Škoda až 700 korun a VoZP až 800 korun.

Jednou za dva roky prohlídku hradí Oborová zdravotní pojišťovna. Ženám starším 45 let, kterým pojišťovny hradí vyšetření jednou za dva roky, přidává VoZP a ČPZP na vyšetření v mezidobí.

Revírní bratrská pokladna hradí ženám do 44 let ultrazvuk, od 40 do 44 let mamograf.

VZP počítá s proplácením příspěvků do konce listopadu. Příspěvek by se mohl týkat asi 602 000 klientek, pojišťovna počítá s asi deseti miliony korun. Pokračovat v něm chce podle Janulíka i příští rok.

Kauza Angeliny Jolie

„Vyšetření ultrazvukem těch 300 korun pokryje zcela, u mamografu je to zhruba z poloviny. U mladších žen má větší efektivitu ultrazvukové vyšetření, v případě podezření je to vhodné doplnit mamografem,“ dodal Janulík.

VZP příspěvek na prevenci rakoviny prsu začala dočasně proplácet už před pěti lety. Jedním z důvodů byl zvýšený zájem o vyšetření poté, co média informovala o oznámení herečky Angeliny Jolie, že si kvůli vysokému riziku dala preventivně odstranit prsa. V dalších letech ale VZP příspěvek neposkytovala.

Ženy od 45 let pojišťovny každé dva roky na vyšetření na mamografu zvou, je to součástí národního preventivního programu. Další program se týká rakoviny tlustého střeva a konečníku. Muži a ženy od 50 do 54 let mají test zdarma jednou ročně, od 55 let je to jednou za dva roky. Třetí program pomáhá předcházet či včas zachytit rakovinu děložního hrdla. Stěr se provádí od 15 let každý rok.

Další články

Nejčtenější

Vrbětice, Koronavirus, MS hokej 2021, Parlamentní volby 2021, Výsledky voleb v obcích, Film, Koronavirus v Česku, Statistika nehod, Olympijské hry 2020 Můj rozhlas, Vinohradská 12, SK Slavia Praha, Petra Kvitová, Euro 2020, Počasí, Miloš Zeman, Andrej Babiš, Seznam ministrů, Zprávy z domova, Zprávy ze světa, Datová žurnalistika, SPORT – rychlé zprávy, Fotbal online, Hokej online, KLDR, Předvolební průzkumy, Afghánistán, Rychlé sportovní zprávy, Gabriela Koukalová, Sýrie, Bramborový salát, Bitcoin, Ester Ledecká, EURO 2020, ZŠ Plynárenská Teplice, Sucho, Izrael, Real Madrid, Kim Čong-un, Donald Trump, Nemocnice na Bulovce, Andrea Vrbovská, Tomáš Horáček, Zuzana Čaputová

Doporučujeme

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector