Test rizika vzniku melanomu kůže – vše o zdraví

CO jsou mateřská znaménka? Na světě pravděpodobně neexistuje člověk, který by na sobě neměl ani jedno mateřské znaménko. Mateřské znaménko je útvar na kůži, který vzniká díky přítomnosti pigmentových buněk, obsahujících melanin.

Může mít různou velikost a tvar a může se měnit v čase. S některými se již narodíte, některá vzniknou v průběhu života.

Ať už vás vaše znaménko provází od narození nebo se objeví jako následek vystavování kůže slunečnímu záření, vždy je dobré mít jej pod kontrolou.

JAK vypadá zdravé mateřské znaménko? Mateřská znaménka podle stádia jejich vývoje dělíme na 3 stupně:

1. stupeň – junkční névy: Pigmentové buňky se nacházejí v horních vrstvách kůže. Znaménko je ploché, zcela v úrovni kůže, má různé odstíny hnědé barvy a je pravidelně zabarvené. Tento typ znaménka má obvykle průměr menší než 1 cm a objevuje se již od narození nebo dospívání. 2.

stupeň – smíšené névy: Névové buňky pronikají do hlubších vrstev kůže a znaménko se začíná od středu vyklenovat. Obvykle má hnědou barvu, ale může mít i barvu shodnou s barvou kůže. Jeho velikost se pohybuje od 5 mm do 1 cm. 3. stupeň – intradermální névy: Vývoj těchto znamének je již dokončený. Jsou vystouplá nad povrch kůže a mají rozměr od 5 mm do 2 cm.

Jejich barva je symetrická v různých odstínech hnědé barvy nebo v barvě kůže.

Každý z uvedných typů znamének se může postupně rozvinout ve zhoubný melanom. Zdravé mateřské znaménko má symetrický okrouhlý nebo oválný tvar, je stejnoměrně zbarvené, je elastické, nikdy spontánně nekrvácí ani nesvědí. 

KDY je potřeba mít se na pozoru? Odpověď je jednoduchá – kdykoliv znaménko začne měnit svou velikost, tvar nebo barvu, začne být nestejnoměrné, jeho okraje nepravidelné nebo začne svědit. Ve všech těchto případech je riziko, že se znaménko přeměnilo ve zhoubný melanom, vysoké, a tak je vhodné jej nechat vyšetřit dermatologem a případně jej preventivně odstranit.

Chci se objednat

CO je melanom? Melanom je zhoubný kožní nádor, který vzniká nekontrolovaným růstem melanocytů – buněk, tvořících pigment. Nejčastěji vzniká ve středním věku 30–50 let a častěji postihuje muže bělochy.

Jedná se o jeden z nejzhoubnějších typů rakoviny, protože při jeho pozdním odhalení obvykle již metastázoval do uzlin, vnitřních orgánů a kůže. Jeho včasná diagnostika a odstranění je tedy naprostým základem úspěšné léčby.

Detailní snímky různých podob melanomu

Test rizika vzniku melanomu kůže – vše o zdraví Test rizika vzniku melanomu kůže – vše o zdraví Test rizika vzniku melanomu kůže – vše o zdraví

ČÍM je melanom způsoben? Na vzniku melanomu se nejvíce podílí nezdravé UV záření, především jeho UVB složka. Největším rizikem je opakované spálení kůže, ozvláště v dětském věku.

Dalšími faktory jsou genetická predispozice – výskyt melanomu v rodině, větší počet pigmentových névů (více než 100) a výskyt atypických névů, světlý fototyp kůže, poruchy obranyschopnosti nebo dřívější výskyt melanomu.

JAKÁ je nejúčinnější prevence vzniku melanomu? Nejúčinnější prevencí vzniku zhoubného melanomu je ochrana pokožky před slunečním zářením. To znamená zcela se vyhnout cílenému opalování a při pobytu na slunci používat ochranný oděv, sluneční brýle a krém s vysokým ochranným faktorem.

Tato pravidla platí obzvláště, pokud máte vyšší riziko vzniku rakoviny kůže díky rodinné anamnéze, nebo máte světlou pokožku, která se rychle spálí. Zcela nevhodné je vystavovat slunečnímu záření malé děti do jednoho roku a starší děti bez ochranných prvků. Doporučujeme všem používat krém s ochranným faktorem 50+ bez ohledu na fototyp.

Kromě prevence melanomu jeho používáním výrazně zpomalíte stárnutí kůže a vznik vrásek.

Druhou neméně důležitou součástí účinné prevence je pravidelná kontrola znamének. Jak jsme již zmínili, včasné odhalení melanomu a jeho odstranění výrazně zvyšuje šanci na přežití této zákeřné formy rakoviny. 

JAK poznáte melanom? 70 % melanomů vzniká obvykle na dosud zdravé kůži, zbývajících 30 % na podkladě již existujícího mateřského znaménka. Aby byla prevence opravdu účinná, je potřeba kůži a znaménka pravidelně kontrolovat.

Vzhledem k tomu, že své tělo znáte nejlépe, jste tím nejpovolanějším, kdo může posuzovat, zda se vaše znaménka mění v čase. Pokaždé, když odhalíte jakoukoliv změnu, je vhodné bez prodlení navštívit dermatologa.

Pokud vás znaménko svědí, krvácí nebo se v jeho okolí vytváří zánět, je veliká pravděpodobnost, že se již jedná o pokročilé stádium maligního melanomu a jeho odstranění se nesmí odkládat.

Jednoduchá metoda, kterou můžete použít při kontrole svých znamének a kůže je ABCDE test. Tento test vám poslouží jako rychlý indikátor rizika zhoubného melanomu v situaci, kdy se vaše znaménko začalo měnit v čase. Pokud vykazuje více než dva znaky z níže uvedených, okamžitě vyhledejte svého dermatologa.

A – Asymmetry – Asymetrie: znaménko má nepravidelný tvar. B – Borders – Okraje: ohraničení znaménka není ostré, je rozpité nebo má nepravidelné výběžky.

C – Colour – Barva: znaménko je tmavě hnědé až černé, má různé odstíny barev. D – Diameter – Průměr: znaménko je větší než 6 mm.

E – Evolution – Vývoj: znaménko v čase mění svou velikost, barvu nebo tloušťku.

Melanom pod nehtem Maligní melanom se nemusí vyskytovat jen na kůži, ale i pod nehtem. Agrolentiginózní melanom je velmi vzácná forma melanomu, kterou pacienti díky nevědomosti často podcení.  Vypadá jako podnehtová modřina, která ale neodrůstá spolu s nehtem. Pokud takový útvar pod svým nehtem pozorujete, je nutné jej urychleně odstranit a histologicky vyšetřit.

Chci se objednat

JAKÉ jsou metody vyšetření znamének? Odhalili jste na svém těle podezřelé znaménko, chystáte se na jeho vyšetření k lékaři a nevíte, co vás čeká? Dermatologové pro rozlišení zdravých znamének od melanomu používají různé pomocné neinvazivní vyšetřovací metody. Zde je jejich přehled:

 • Pouhé oko nebo lupa – zastaralá metoda s nejmenší přesností. Na druhou stranu je třeba přiznat, že zkušený dermatolog má znaménka „v oku“ a dokáže na první pohled říci, zda je znaménko podezřelé. 
 • Ruční dermatoskop – kontrola jednotlivých znamének osvětlenou 10x – 20x zvětšující lupou. Dnes se jedná o nejrozšířenější metodu, se kterou se u dermatologů setkáte.
 • Digitální dermatoskop – kontrola jednotlivých znamének, vysoké optické rozlišení, archivace fotografií s možností porovnání v čase.
 • Digitální dermatoskop pro celoplošné robotické skenování těla FotoFinder – kontrola celého těla včetně na první pohled zdravé kůže, vysoké optické rozlišení, archivace fotografií s možností porovnání v čase. My tuto metodu díky její přesnosti a výhodám považujeme za metodu budoucnosti a jsme moc rádi, že jí jako jediní v Libereckém kraji můžeme svým klientům nabízet.

Test rizika vzniku melanomu kůže – vše o zdraví

JAKÉ jsou výhody celoplošného skenování těla dermatoskopem FotoFinder? Celoplošné robotické skenování těla je a nejúčinnější metodou vyšetření znamének a kůže. Od ostatních vyšetřovacích metod se liší celou řadou výhod:

 • Rychlost vyšetření – jen za 3 minuty je pomocí robotického snímače naskenováno celé tělo.
 • Nepřehlédne žádné změny na kůži – přístroj skenuje nejen znaménka, ale celé tělo, tedy i na první pohled zdravou kůži.
 • Porovnání změn v čase – ukládá zvětšené snímky pro možnost porovnání změn při dalším vyšetření.
 • Možnost sdílení fotodokumentace – pokud změníte lékařské zařízení, snímky vašich znamének je možné předat spolu s vaší kartou. Nepřijdete tedy o historii změn svých znamének.
 • Vyšetření není zdravotně závadné – můžete jej podstoupit vícekrát během roku.

Test rizika vzniku melanomu kůže – vše o zdraví

Je pro vás vyšetření znamének vhodné? Ano, je! Vyšetření znamének celoplošným skenováním těla je vhodné pro každého, pro koho je důležitá prevence rakoviny kůže. Je vhodné i pro děti, které dokáží pár minut stát v klidu. Nejvíce doporučováno je těm, kdo mají více než 20 znamének.

Sledování tak velkého počtu znamének a jejich změn je pro dermatologa, používajícího jiné dostupné metody, složitější z hlediska času, který stráví jejich vyšetřováním, ale i z hlediska účinnosti.

Může dojít k přehlédnutí, a pokud chybí zvětšený uložený snímek, je složitější přesně vyhodnotit změny, ke kterým v čase došlo.

JAK vyšetření digitálním dermatoskopem probíhá? Při celotělovém robotickém skenování klient pouze ve spodním prádle stojí na značkách a postupně se otáčí. Během této doby citlivá HD kamera přístroje fotí všechna znaménka a kůži.

V počítači jsou jednotlivé snímky následně 20x – 70x zvětšeny a porovnány se snímky z předchozího vyšetření. Vyšetření provádí pouze proškolený zdravotnický personál pod vedením lékaře dermatologa.

Zajímavé:  Fibromyalgie - vše o zdraví

Ten následně vyhodnocuje nález a doporučuje daší postup.

CO následuje po vyšetření? Po vyšetření robotickým digitálním dermatoskopem se všechny snímky ukládají pro porovnání v budoucnosti. Pokud je během vyšetření diagnostikováno rizikové znaménko, lékař doporučí jeho častější sledování nebo jeho odstranění a odeslání na histologii.

JAK často je vhodné vyšetření znamének podstoupit? Preventivní vyšetření znamének a kůže by každý měl podstoupit 1 x ročně. Pokud vám lékař při vyšetření našel rizikové znaménko, individuálně vám doporučí častější kontrolu.

Je preventnivní vyšetření znamének hrazeno zdravotními pojišťovnami? Preventivní vyšetření znamének hradí zdravotní pojišťovna, pokud má zdravotnické zařízení provádějící vyšetření takovou smlouvu s klientovou zdravotní pojišťovnou, která zahrnuje i preventivní kontrolu. Vždy je potřeba informovat se u svého dermatologa. Pro tyto kontroly se nejčastěji používá ruční dermatoskop.

Na moderní vyšetření digitálním robotickým dermatoskopem většina zdravotních pojišťoven v České republice přispívá v rámci svých programů preventivní péče. Pravidla pro příspěvky se každý rok mění. Informace o příspěvcích na rok 2021 najdete zde.

 • Vyšetření znamének digitálním robotickým dermatoskopem FotoFinder 2 200 Kč
  Nevratná záloha při objednání 2 a více osob na po sobě jdoucí termíny 2 000 Kč
 • Chci se objednat Ceník DAROVAT POUKAZ
 • VIDEO: Diagnostika znamének a jejich kontrola
 • VIDEO: Jaké jsou výhody vyšetření na digitálním dermatoskopu?

Pozor na kožní melanom. Kontrolovat znamémka je nutné po celý rok

Praktický lékař Miladu ihned poslal k vyšetření nádoru, který už tehdy dosahoval velikosti mužské pěsti v oblasti levé lopatky a který se každým dnem zvětšoval. „Dá se říct, že rostl asi šest měsíců, než maminka šla k lékaři,“ vzpomíná její dcera Jana.

Nově vzniklého znaménka si Milada všimla už ale 20 let předtím. Žádné problémy nedělalo, tak neměla důvod ho řešit. Po letech se však začalo pozvolna měnit a rozrůstat a v posledních čtyřech měsících před návštěvou lékaře šlo již o velmi rychlé změny.

Přečíst článek ›

Počty* Maligní melanom je zodpovědný až za 73 % úmrtí na kožní nádory. * Nejčastěji se vyskytuje u žen do 39 let, muži nemocí trpí spíše od 40 let výše.* Asi 30–50 % melanomů vznikne z pigmentového znaménka.*  Česku onemocní přibližně 1600 lidí ročně, z toho více než 300 pacientů nemoci podlehne.

* Nadměrné slunění a vystavování kůže UV záření způsobuje až 80 % všech melanomů.

„Znaménko ji nijak nebolelo, pouze si všímala, že občas krvácí. Jenže měla strach jít k lékaři na vyšetření, co by jí na to řekl, takže návštěvu stále odkládala, přestože jsme jí stále opakovali, že tam má jít. Jenže mamka nechtěla slyšet hrozivou pravdu, o které podvědomě asi stejně věděla,“ vypráví Jana. „Možná by bylo všechno jinak, kdyby řešila problém včas.“

V den vyšetření byl na lopatce patrný nádor o velikosti asi 20 x 15 cm, červeno-modro-žlutý, místy s vřídky a krvácením. Když lékaři provedli biopsii, byl Miladě potvrzen maligní melanom. „Další vyšetření prokázalo u maminky také rozsáhlé metastázy a zvětšené lymfatické uzliny,“ doplňuje dcera.

Miladě lékaři museli okamžitě celý nádor vyříznout a odstranili také metastázy. Současně jí byly také odstraněny uzliny z levé podpažní jamky.

„Následně byla mamka předána do péče onkologům, kteří zahájili biologickou léčbu, na kterou zpočátku velmi dobře reagovala, z čehož jsme měli velkou radost. Nicméně ani ne po půl roce od první návštěvy lékaře maminka bohužel zemřela. Mrzí mě, že jsme ji nedonutili jít k lékaři dřív,“ uzavírá Jana.

Názor odborníka

MUDr. Lucie Rajská, Ph.D. (Klinika preventivní dermatologie):

Protože maligní melanom primárně postihuje kůži, je velmi dobře přístupný vyšetření. Je tedy velkou výhodou jeho včasná detekce a bezodkladné zahájení léčby.

Ke vzniku tohoto onemocnění přispívá, kromě genetických dispozic nebo poruch imunity v důsledku jiného onemocnění, především expozice UV záření bez dostatečné ochrany proti němu.

Melanom je typický svoji časnou tvorbou metastáz. Zároveň je nádorem s nejvyšší mortalitou.

Přečíst článek ›

Toto onemocnění v posledních letech vykazuje nejrychleji rostoucí incidenci, což samozřejmě může být způsobeno množstvím preventivních akcí upozorňujících na tuto problematiku a nabádajících populaci k samovyšetření kůže, které vede ke včasné návštěvě specialisty v případě detekce podezřelého névu. Rozdíly v anatomické lokalizaci melanomu mezi ženami a muži nadále přetrvávají.

U mužů je nejčastější lokalizací trup, zejména proximální části zad, u žen se melanom vyskytuje nejčastěji v oblasti dolních končetin, nejčastěji na bércích. Není výjimkou, že se melanom objevuje i u mladších jedinců (dětí/dospívajících). Důležité je tedy dodržování pravidelných preventivních kontrol pigmentových névů, alespoň jednou ročně.

Informace o nemoci· Melanom je nejagresivnější forma rakoviny kůže.· Zhoubný kožní nádor většinou zpočátku vypadá jako nenápadná skvrnka, později ale může růst hlouběji a vytvářet metastázy v jiných orgánech.

· Melanom kůže je způsoben nekontrolovatelným růstem pigmentových buněk.· Počet případů rakoviny kůže neustále přibývá zejména kvůli nadměrnému slunění.· Riziko je to zejména pro lidi se světlou kůží a sklonem k tvorbě pih.

· Nebezpečné je i pro lidi, kteří se v průběhu dětství a dospívání opakovaně spálili na slunci.

· Rozpoznat příznaky melanomu pomáhá tzv. ABCDE test: A = asymetrie (Asymmetry), B = nejasné ohraničení (Border), C = různé barvy znaménka (Colour), D = velký průměr (Diameter), E = zvětšování, vystoupnutí či svědění znaménka (Evolution).

Tipy pro zdraví

Jedním z opatření boje proti koronaviru je dodržování správné hygieny a postupu při dezinfekci. Pokud ale nesdílíte domácnost s nakaženým člověkem, není podle lékařů nutné snažit se ve svých domovech o nemocniční čistotu. Vedle běžného mytí rukou mýdlem doporučují praktici i další hygienické finty, které snižují riziko nákazy.

„Pokud se pohybujeme v prostoru s více lidmi, například v MHD, je dobré si po příchodu domů kromě rukou umýt i obličej, popřípadě vlasy. Pomáhá také si převléct svrchní oblečení,“ vysvětluje MUDr. Cyril Mucha, člen výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Přečíst článek ›

Opatrně by lidé měli nakládat i s rouškou, jejíž povrch může být infikovaný – správné je se jí nedotýkat z vnější strany. „Nesmíme zapomínat na hygienu při cestě z toalety, virus se přenáší i stolicí, a pokud si dobře neumyjeme ruce, můžeme sebe či své okolí infikovat,“ dodává lékař.

Velmi důležité je pravidelné větrání, které vzduch pomáhá zbavit nečistot a mikroorganismů. Pozornost je dobré věnovat předmětům, kterých se dotýkáme nejvíce, jako jsou klíče, mobil nebo notebook, a občas je vydezinfikovat také.

V době koronaviru ale podle praktiků není třeba trpět přehnanými obavami a úplně se zavírat před světem z obavy před virem. „Lidé by se měli občas projít a načerpat trochu sluníčka.

Sluneční svit pomáhá tvorbě vitaminu D, který je klíčový pro naši imunitu,“ dodává MUDr. Mucha.

Melanom je nejagresivnějším typem rakoviny, nepodceňujte kontrolu pigmentových znamének

Pravidelné vyšetření pigmentových znamének je velmi důležité.
Foto: Profimedia.cz

Maligní melanom je nádor, který vychází z pigmentotvorných buněk. Na jeho vzniku se podílí především ultrafialové záření, a to zejména jeho UVB složka. Svou roli zde sehrává ale i genetika.

Až polovina ze všech melanomů vzniká na podkladu pigmentového znaménka. Proto je tak důležité pravidelně kontrolovat kůži celého těla a sledovat veškeré změny svých znamének. Mnozí lidé si myslí, že riziková jsou pouze taková znaménka, která svědí, krvácejí nebo mokvají. Ve skutečnosti se jedná již o pozdní příznaky zhoubného melanomu a k lékaři je zapotřebí přijít dříve.

Netradiční znaménko na nehtu byl ve skutečnosti vzácný druh melanomuZdraví

Někdy se melanom může začít ale i libovolně tvořit na zdravé pokožce bez znamének. Barevná skvrna se pozvolně zvětší a začne i přibývat na tloušťce. Pokud není melanom včas odstraněn, může začít prorůstat hlouběji a zakládat metastázy v jiných orgánech. Nejčastěji se jedná o dceřiná ložiska v kůži, lymfatických uzlinách, ale také v mozku, střevech a v plicích.

Vždy je tedy lepší neotálet a včas vyhledat dermatologa. „Preventivní prohlídka nebolí a je lépe 100x vyšetřit zbytečně, než jednou pozdě.

Už při tloušťce 1 mm melanom zakládá dceřiná ložiska jinde po těle (metastázy) a v té době již je zpravidla nevyléčitelný. Zatímco do tloušťky 1 mm stačí k úplnému vyléčení znaménko prostě jen vyříznout.

Pravidelnou kontrolu znamének dermatologem by měl každý absolvovat minimálně jednou ročně,” vysvětluje dermatoložka Tereza Gabryšová z Kliniky Yes Visage.

Zajímavé:  Výše Doplatků Za Léky?

Podezřelá znaménka mají z 50 % hnědou barvu, mají rozpité okraje, průměr větší než půl centimetru nebo jsou vystouplá nad povrch kůže.

„Zbylé nádory mohou být ve tvaru uzlíku a jejich barva může být i růžová, modrá, černá či kombinace těchto barev. Často jsou proto nádory zaměňovány za bradavici nebo modřinu,” upozorňuje dermatolog a ředitel pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

U mužů se tyto nádory nejčastěji nacházejí na trupu, zátylku či skrytě v oblasti vlasů, u žen na nohou.

Lékaři rozlišují čtyři základní formy maligního melanomu

1. Povrchově se šířící maligní melanom

Povrchově se šířící maligní melanom

Foto: Profimedia.cz

Patří k nejčastějším typům melanomu. Tvoří zhruba 65 % těchto nádorů. Roste nejprve povrchově, až v pozdější fázi začne pronikat také do hlubších vrstev kůže. Na kůži se takový růst projevuje vytvořením hrbolku na tmavě hnědé až černé plošce.

Nodulární melanom

Foto: Profimedia.cz

Pro něj je charakteristický již od počátku patrný hrbol vyvýšený nad okolní kůži, který také signalizuje, že nádor prorůstá do větší hloubky kůže. Tvoří zhruba 20 % všech melanomů.

3. Lentigo maligna melanom

Lentigo maligna melanom

Foto: Profimedia.cz

Vzniká na kůži s patrnými známkami poškození slunečním zářením. Jedná se o plošná ložiska, na nichž se střídají světlejší a tmavší odstíny hnědé barvy. Setkáváme se s ním nejčastěji u starších osob.

4. Akrolentiginózní melanom

Akrolentiginózní melanom

Foto: Profimedia.cz

Akrolentiginózní melanom je forma, která vzniká především na periferních partiích lidského těla, typicky na ploskách či dlaních nebo pod nehty. Je záludná v tom, že může zpočátku vypadat jako bradavice, modřina či mozol. Diagnosticky pomůže, když pigmentová změna vyrůstá z oblasti pod nehtem do okolního nehtového valu.

Melanom oka nebolí, ale patří mezi nejagresivnější nádoryZdraví

Kožní nádory ale nejsou jen melanomy. K těm nejčastějším, avšak méně známým, patří basaliom a spinaliom. Jde o nemelanomové kožní nádory, nemají tedy typické hnědé zbarvení.

Nejvíce se vyskytuje basaliom. Ten vypadá jako lesklý světlý uzlík či hrbolek na kůži. Místně infiltruje tkáň, ale nemá naštěstí sklon k metastázování – nešíří se do dalších částí těla. Jeho léčba je tak poměrně úspěšná.

Spinaliom již metastázuje častěji a je tak nebezpečnější. Navíc může růst způsobem, při kterém má destruktivní účinky na okolní tkáň.

Spálení pokožky velmi významně zvyšuje riziko vzniku rakoviny, přičemž stačí již pouhé jedno spálení, aby vlivem UV paprsků došlo k mutaci kožních buněk a vzniku nádoru. Každým opakovaným poškozením kůže UV paprsky přitom riziko rakoviny vzrůstá. Nádor jako takový se přitom nemusí objevit hned, může to trvat i několik let.

Proto je tak důležité chránit svou pokožku před nebezpečným UV zářením, a to i během jarních dní. Pocitově se může zdát, že slunce nemá takovou sílu jako v létě, ale opak je pravdou. Ultrafialové paprsky jsou nebezpečné i ve chvíli, kdy je zatažená obloha. Slunce totiž opaluje i přes mraky.

Přestože je kůže vybavena ochrannými mechanismy, které dokážou pokožku před nebezpečnými UV filtry samy chránit, jako je přirozené zhnědnutí kůže při postupném opalování či zesilování rohové vrstvy kůže, při delším pobytu na slunci je zapotřebí používat i další ochranné prostředky, které mají obsahovat jak UVA, tak UVB filtry.

Péče na opalování

Foto: archív firem

Foto: La Roche Posey Athelios Shaka Ultralehký sprej SPF 50+ – ultraodolný vůči vodě, potu a písku. Neštípe v očích. Lehká, nelepivá textura, 689 Kč; Eucerin Krémový gel na opalování Dry Touch Oil Control – ultralehký opalovací krémový gel pro všechny typy pokožky, zanechává okamžitě matný povrch pokožky bez lepivých a mastných stop; mimořádně odolný vůči vodě, potu a písku. Splňuje požadavky tzv. Hawaiian Reef Bill, nepoškozuje mořské korály, 555 Kč; Nivea Sun Protect & Dry Touch Neviditelný gelový krém na opalování OF 30, který se do pokožky vstřebá okamžitě a poskytuje jí ochranu před UVA a UVB zářením, 329 Kč; Sensai Silky Bronze Cellular Protective Cream For Body SPF 30 – pro hedvábně bronzovou pleť v kombinaci s anti-age účinky a ochranou proti UV záření, voděodolný, Douglas 2350 Kč; lavera Opalovací sprej Sensitiv SPF 30 – jedinečná kombinace minerálního filtru a pečujících bio olejů spolehlivě chrání pokožku před slunečními paprsky a hýčká ji. Voděodolný, 449 Kč; Piz Buin Allergy mléko na opalování pro citlivou pokožku SPF 50 – předchází slunečním alergiím, Notino, 461 Kč

U včasně zachycených nádorů kůže (I. a IIa. stádia) stačí jejich vyjmutí a již není zapotřebí žádná onkologická léčba.

Ve stádiu IIb. a III. je kromě vyjmutí nádoru podávána po dobu 1-2 let tzv. adjuvantní imunoterapie. Lidem je podáván interferon alfa, což je látka, která je tvořena v malém množství buňkami imunitního systému a tím, že navýšíme její množství v krvi, výrazně podpoříme vlastní obranyschopnost organismu a nasměrujeme ji proti nádorovým buňkám, které by se mohly šířit do tkání.

Ve III. stádiu je pak ještě možná léčba ozářením, kryoterapií, odpařením ložiska kožní metastázy CO2 laserem, léčba cytostatik či vyjmutí mízních uzlin postižené spádové oblasti.

Nemocní ve IV. stádiu jsou léčeni podle typu postiženého orgánu, stavu nemocného a dalších kritérií chirurgicky, ozářením, chemoterapií cytostatiky či  imunoterapií. I v této oblasti moderní medicína zaznamenala skutečně velké pokroky, které dávají řadě nemocným naděje na plnohodnotný život, nicméně ani tato léčba není všemocná. Stále u nás na rakovinu kůže zemře 400 lidí ročně.

Hlavní zprávy

Dvě třetiny melanomů se objeví ve zdravé kůži

Opalování je pro mnoho lidí příjemnou aktivitou, nicméně v tomto případě platí dvakrát, že nic se nemá přehánět. Za přílišné slunění totiž můžeme zaplatit i životem – nejzávažnějším důsledkem nadměrnému a dlouhodobému vystavení se UV záření je vznik kožních nádorů.

„Bezpečné opalování závisí na fototypu kůže. Je nutné si zvolit opalovací krém s ochranným faktorem, u nejcitlivější kůže to má být až 50 plus.

Ochranný faktor udává, kolikrát déle můžeme být na slunci bez rizika poškození kůže, než kdybychom jej nepoužili,“ říká MUDr. Štěpánka Pavcová, dermatoložka z EUC Kliniky Plzeň.

A upozorňuje, že při nedodržování zásad bezpečného opalování hrozí předčasné stárnutí kůže, úpal či úžeh. A vůbec nejzávažnějším rizikem je vznik nádorů.

Nejohroženější jsou lidé se světlou kůží, světlými a zrzavými vlasy, přičemž pro vznik nejzhoubnějšího kožního nádoru melanomu je největším rizikem UV záření absorbované kůží v dětském věku. „Čím častěji se kůže dítěte spálí, tím větší existuje riziko vzniku nádoru v dospělosti.

Dětská pokožka je přitom mnohem citlivější na sluneční záření než kůže dospělých. Proto u nich používejte opalovací krémy, které obsahují nejen filtry proti UVB záření, ale také proti UVA paprskům. A děti do šesti měsíců by se neměly vystavovat přímému slunci vůbec,“ zdůrazňuje MUDr.

Štěpánka Pavcová, dermatoložka z EUC Kliniky Plzeň.

Naplánujte si před létem návštěvu u dermatologa

V obecném povědomí přežívá informace, že melanom vzniká pouze z névů (znamének). To ale není úplně pravda, zhruba dvě třetiny melanomů se totiž objeví ve zdravé kůži. Na druhou stranu ale lidi se znaménky považují lékaři za náchylnější ke vzniku melanomu.

„Kožního lékaře by měli navštívit lidé s výskytem melanomu v rodině, s velkým počtem mateřských znamének, častým spálením kůže. Rovněž za ním zajděte při změně barvy, velikosti, tvaru, svědění a krvácení znamének či při vzniku nového, protože se nemusí jednat o mateřské znaménko, ale přímo o melanom,“ vypočítává MUDr.

Štěpánka Pavcová, dermatoložka z EUC Kliniky Plzeň.

Úpal, úžeh…

Sluneční záření způsobuje i další obtíže, nejčastěji solární dermatitidu, tedy úžeh. „Za několik hodin po pobytu na slunci dochází k zarudnutí, otoku, pálení kůže, později se objevují bolestivé puchýře.

Hodnotí se jako popáleniny prvního stupně, které se projevují zarudnutím, otokem a pálením. Při popálení druhého stupně se objevují bolestivé puchýřky až puchýře,“ říká MUDr. Štěpánka Pavcová, dermatoložka z EUC Kliniky Plzeň.

Doporučuje přikládat studené obklady, obklady s borovou vodou či Jarisch roztokem, aplikovat Panthenol a v případě těžšího průběhu navštívit lékaře.

Ochrana proti melanomu, úžehu, ale i úpalu, který se projevuje bolestmi hlavy, pocity na zvracení, zvracením, teplotou až kolapsovým stavem, není přitom nijak obtížná: nevystavujte se slunci mezi 11. až 15. hodinou, používejte kvalitní opalovací prostředky, pijte dostatek tekutin a chraňte se pokrývkou hlavy.

A tyto zásady dodržujte, i když je v létě pod mrakem, protože i přes ně pronikne až 90 procent UV záření. Nemusíte se přitom obávat, že vaše tělo bude mít málo vitamínu D, který získává právě při slunění. „Pro tvorbu dostatečného množství vitaminu D stačí, když vystavíme slunci obličej a ruce třikrát týdně na 15 minut,“ dodává MUDr.

Zajímavé:  Nemoc Růže Alternativni Lecba?

Štěpánka Pavcová, dermatoložka z EUC Kliniky Plzeň.

Do cestovní lékárničky patří opalovací krém

Plánujete-li delší cestu, nikdy si nezapomeňte dát do cestovní lékárničky i opalovací krém a přípravek pro zklidnění kůže po opalování. Zvláště důležité je to při cestách za sluncem do zahraničí. O dalším obsahu lékárničky se můžete poradit s oborníkem, třeba s lékárníkem.

„A cestujete-li do exotických zemí, je namístě navštívit přímo lékaře v centru cestovní medicíny, který může doporučit vhodné očkování nebo, je-li to vhodné, předepsat léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, například antibiotika či léky k prevenci nebo léčbě malárie,“ radí ředitel EUC Lékáren PharmDr. Tomáš Lukš.

 • Rádi byste si nechali poradit ohledně péče o pokožku? Můžete se obrátit na odborníky v EUC: 
 • Dermatologové v EUC                
 • Potřebujete přípravky pro tělo a pokožku? Využijte široký sortiment EUC Lékáren:
 • Prostředky pro zdravé opalování

Melanom – Mojezdraví.cz

Melanom je nejagresivnější kožní nádor, protože metastázuje do kůže, lymfatických uzlin i do vnitřních orgánů – mozek, střeva, plíce.

Mezi rizikové pacienty patří především lidé se světlou kůží a sklonem k tvorbě pih nebo ti, kteří se v dětství a dospívání opakovaně spálili na slunci. Do ohrožené skupiny patří také lidé s mnohočetnými běžnými nebo dysplastickými névy a samozřejmě pacienti, kteří již melanomem jednou onemocněli.

Příznaky melanomu

Melanom může zpočátku vypadat jako skvrna, která se náhle objevila na pokožce a od okolní zdravé tkáně se liší jen svým zbarvením. Někdy se rozvine z „mateřského“ znaménka, které má člověk na kůži už mnoho let.

 • Každého člověka by měly varovat změny znamének nebo pih. Pamatovat si můžete písmena ABCDE:
 • A – asymetrie: znaménko má nepravidelný tvar nebo se jeho tvar mění.
 • B – (z anglického border) – ohraničení: znaménko nemá jasné ohraničení, jeho kraje „mizí“.
 • C – (color) – barva: tmavnutí nebo nerovnoměrné probarvení.
 • D – (diametr) – průměr: varovat by nás měla velikost větší než 5 mm.
 • E – elevace: znaménko není na povrchu hladké, vystupuje nad úroveň kůže.

Zároveň zbystřete, pokud znaménko svědí nebo když je lehce zranitelné a krvácí. Melanom nevzniká jen na místech nejvíce vystavovaných slunečnímu záření, může se vyskytovat také na zádech nebo na břiše.

Podívejte se, jak vypadá melanom:

Pokud jsou metastázami zasaženy i jiné orgány, projeví se nádorové onemocnění poruchami těchto orgánů, celkovou únavou nebo hubnutím.

Léčba

Léčba nádoru probíhá chirurgicky. Postižené místo se vyřízne. Poté lékař zhodnotí rozsah poškození tkáně a rozhodne o dalším postupu. Obecně platí, že čím je nádor tlustší, tím se prognóza zhoršuje.

Pokud je onemocnění odhaleno včas, je pro pacienta velká naděje na uzdravení.

 Někdy stačí dále pacientovi chodit na další vyšetření (například rentgen plic, krevní obraz a tumor markery), jindy se doporučí chirurgické odstranění takzvané spádové mízní uzliny, případně dalších uzlin.

Podle stádia onemocnění lékař nasadí další léčbu, může následovat takzvaná adjuvantní imunoterapie, případně chemoterapie.

Vyšetření

Zkušený lékař rozliší melanom klinickým vyšetřením. Nádor jednoznačně potvrdí vyšetření odebrané tkáně – biopsie. Pro další diagnostiku se využívají rentgen, sonografie, některé pacienty pošle lékař na scintigrafii, na CT mozku, případně na vyšetření PET-CT (pozitronová emisní tomografie kombinovaná s CT vyšetřením).

záleží na rozsahu postižení

Možné komplikace

Komplikací je velké riziko rozšíření nádorového onemocnění dále do těla. Metastázy se mohou objevit i s několikaletým zpožděním prakticky kdekoliv. Onemocnění může končit i smrtí. V České republice onemocní přibližně 1600 lidí ročně, zhruba 300 lidí v roce v důsledku tohoto onemocnění umírá.

Kdy jít k lékaři

Pokud člověk takové podezřelé znaménko objeví, je nutné, aby ihned navštívil kožního lékaře. Jednou za rok až dva se doporučuje preventivní kontrola u dermatologa.

Prevence

Až 80 procent melanomů vzniká v důsledku nadměrného vystavování kůže UV záření. Prevencí je tedy v první řadě ochrana pokožky před UV paprsky – to znamená nevystavovat ji přímému působení slunce zejména mezi 11. a 14. hodinou.

Při pobytu na slunci používat přípravky s ochrannými UVB i UVA filtry. Ochranný faktor přizpůsobit vašemu fototypu, prostředí a délce pobytu na slunci. Myslete také na vhodnou pokrývku hlavy a kvalitní brýle.

Na dovolenou u moře můžete zvážit i oblečení s UV filtrem (ve kterém se dá i koupat).

Dávejte pozor na znaménka, mohou se změnit ve zhoubný MELANOM

Maligní melanom, nejagresivnější kožní nádor. Vychází z pigmentotvorných buněk a představuje jedno z nejvážnějších onkologických onemocnění. Nejvíce postiženým orgánem je kůže, ale tento nádor může postihnout oko, ucho, ústní dutinu, střeva nebo genitál.

Na jeho vzniku se podílí především ultrafialové záření a to zejména jeho UVB složka. Vznik melanomu je dán naší genetickou výbavou a také pobytem na sluníčku v útlém dětství. I naše chování na slunci v dospělém věku zvyšuje riziko vytvoření maligního nádoru.

V současné době se předpokládá, že počet mateřských znamének na kůži přímo úměrně souvisí s dávkou ultrafialového záření, kterou jsme dostali v prvních letech života.

I když maligní melanom vzniká z mateřských znamének jen někdy, vzrůstá při jejich vyšším počtu úměrně i riziko vzniku tohoto nádoru.

Národní onkologický registr pro spádovou oblast Náchod evidoval od 1. 1. 2019 celkem 38 maligních melanomů, z toho 5× výskyt in situ.

V onkologické ambulanci máme v péči 75 pacientů s melanomem a 3 s melanomem in situ.

Jak vypadá maligní melanom na kůži?
Na původně zdravé kůži se začne tvořit odlišně barevná skvrna, která se zvolna zvětšuje a postupně přibývá na tloušťce. Jindy se barevně a tvarově mění klidné mateřské znaménko. Nemusí vždy jít o maligní melanom, ale vždy je důležité navštívit kožního lékaře.

Proč je to důležité?
Jedná-li se o maligní melanom, musí se chirurgicky odstranit – kožní lékař by měl proto pacienta odeslat na chirurgickou ambulanci.

Melanom totiž může ohrožovat pacienta na životě vznikem vzdálených, dceřiných ložisek, vzdálených metastáz (např. játra) nebo satelitní metastázy (kožní).

Rozlišujeme 4 základní formy maligního melanomu:

1. Povrchově se šířící maligní melanom
Patří k nejčastějším typům, tvoří cca 5 % melanomů. Roste nejprve povrchově, až v pozdější fázi začne pronikat do hlubších vrstev. Hrbolek na tmavě hnědé až černé plošce.

2. Nodulární melanom
Charakteristické je od počátku vyvýšený hrbol nad okolní kůží. Nádor prorůstá do větší hloubky. Tvoří cca 20 % všech melanomů.

3. Lentigo maligna melanom
Vzniká na kůži s patrnými známkami poškození slunečním zářením. Jedná se o plošná ložiska, na kterých se střídají světlejší a tmavší odstíny hnědé barvy. Typický pro starší lidi.

4. Akrolentigi­nózní melanom
Je to forma melanomu, která vzniká na periferních partiích lidského těla. Typický pro plosky nohou, dlaně, nebo pod nehty.

 • Jak rozpoznat melanom:
  Svou kůži známe nejlépe sami a zvláště, když si mateřská znaménka pravidelně kontrolujeme, dokážeme rozpoznat odchylky v průběhu času.
 • Příznaky shrnujeme do tzv. ABCDE pravidel:
 • A – asymetrie (asymmerty), B – ohraničení (border) , C – barva (colour), D – průměr (diameter), E – vývoj (evolution) – viz obrázková příloha
 • Při diagnostice a prevenci má velký význam tzv. digitální dermatoskop

Dermatoskopie je metoda, která používá zvláštním způsobem upravenou osvětlenou lupu. Na spodní části lupy je ještě jedno průhledné sklo, které se přímo dotýká při vyšetření kůže.

Navíc štěrbina mezi kůží a tímto sklem je vyplněna gelem nebo tekutinou. Toto vlhké prostředí vyplní veškeré kožní nerovnosti pod sklem, čímž se ruší obraz světla z kožních nerovností.

To umožní posuzovat kožní struktury v hlubších partiích kůže (obvykle pigmentové).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector