Výpadek dodávek vakcín proti tetanu – vše o zdraví

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k využití kombinovaných hexavalentních vakcín (Infanrix Hexa, Hexacima) pro primovakcinaci v pozdějším věku dítěte (4 – 6 let)

19. července 2017

V současné době jsou praktičtí lékaři pro děti a dorost ze strany rodičů opakovaně žádáni o doočkování jejich dosud neočkovaných dětí (tj.

dětí neočkovaných na přání rodičů nebo z jakýchkoliv jiných než zdravotních indikací, včetně doočkování dětí cizinců).

Hlavními důvody bývá plánovaný nástup do předškolního zařízení, pominutí obavy z očkování při dosaženém věku dítěte nebo dlouhodobý pobyt dětí cizinců.

Omezená dostupnost respektive nedostupnost a výpadky dodávek méněvalentních vakcín nebo monovakcín často neumožňují tyto děti řádně doočkovat. Vícedávková balení těchto vakcín (např.

Infanrix) spolu s definovanými podmínkami využití dle instrukcí zdravotních pojišťoven (pouze zdravotní indikace cestou distributora vakcín) prakticky znemožňují zajistit tyto vakcíny na privátním trhu k doplnění pravidelného očkovacího kalendáře.

Současnou podmínkou k doplnění řádného očkování kromě vakcín se složkou proti diftérii, tetanu a pertusi je trvalá dostupnost monovalentních vakcín proti onemocněním vyvolaných Haemophilus influenzae typu b (Hib), poliomyelitidě a vakcín proti virové hepatitidě typu B.

Dostupnost těchto monovalentních vakcín je v dlouhodobém horizontu problematická. Děti tak zůstávají zcela neočkovány se všemi s tím spojenými riziky a rodiče nespokojeni se stávající situací, kdy jsou paradoxně ochotni nechat své dítě očkovat.

S ohledem na tuto situaci lze u neočkovaných resp. částečně očkovaných dětí překročit u hexavalentních vakcín (Infanrix hexa,  Hexacima) SPC doporučovanou horní věkovou hranici 36 měsíců věku pro aplikaci.

Umožnění tohoto alternativního postupu se opírá o antigenní složení obdobných tri, tetra nebo monovalentních vakcín od stejných výrobců, které obsahují stejné účinné komponenty a nemají toto věkové omezení (např. Infanrix, Infanrix Hib, Tetraxim, Engerix-B).

Vyšší kombinace v hexavalentních vakcínách vzhledem ke stejnému zastoupení jednotlivých antigenů nepředpokládají nad uvedené věkové hranice negativní interakce. Vakcíny s nižším obsahem antigenů Adacel, Boostrix nejsou pro primovakcinaci u dětí mladších 4 let vhodné. Využití hexavalentních vakcín by ale nemělo překročit hranici dovršení 6 let věku.

 Tato horní věková hranice vychází z mezinárodních doporučení (např. amerického ACIP), které u dětí nad 6 let věku upřednostňují vakcíny s nižším obsahem pertusových antigenů pro možnou vyšší reaktogenitu.

 V případě zahájené primovakcinace s využitím kombinovaných hexavalentních vakcín ve věku od 4 do 6 let je vhodné použít očkovací schéma 2+1, s intervalem mezi první a druhou dávkou nejméně 2 měsíce a aplikací třetí dávky nejdříve za 6 měsíců po druhé dávce. Rodiče je nutné o daném postupu informovat, s tím, že vhodnější postup aktuálně není k dispozici a vše zaznamenat ve zdravotní dokumentaci.

Zdroj: http://www.vakcinace.eu/data/files/stanovisko_cvs_k_vyuziti_kombinonvanych_vakcin_v_pozdejsim_veku_2017.pdf

Tetanus – na prevenci onemocnění se zapomíná

Tetanus je infekční onemocnění způsobené bakterií Clostridium tetani, jejíž spóry se běžně vyskytují v půdě. Pak stačí i malá ranka a poranění společně s kontaminací rány půdou může znamenat problém.

Tetanové spóry jsou hojně přítomny ve střevech hospodářských i domácích zvířat, a mohou se tak dostat do půdy, zejména hnojenou jejich výkaly. V půdě pak přežívají řadu let.

V ráně může ze spóry vzniknout aktivní forma bakterie.

Onemocnění tetanem není dnes v našich podmínkách časté. To je ovšem zásluha plošného povinného očkování – dříve se na tetanus umíralo často. V roce 1951, rok před zavedením očkování, zemřelo v ČR na tetanus 140 osob. Očkování proti tetanu se v bývalém Československu zavádělo postupně, první byly na řadě dětské kolektivy, celonárodní očkování dospělých začalo v letech 1974–75.

Ale ani dnes není nebezpečí nulové. Většinou jsme byli již v dětství a dospívání očkováni, ale protilátky po očkování nás nechrání navěky – jejich hladiny zvolna klesají, a ochranná funkce tak může vymizet. A to je příležitost pro bakterii Clostridium tetani. Onemocnět tedy lze i v našich podmínkách.

 „Z dat Státního zdravotního ústavu (ISIN) vyplývá, že v České republice byly zaznamenány od roku 2015 tři případy. Onemocnění probíhala jako poměrně závažná, jeden pacient bohužel zemřel,“ udává MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

Na tetanus ve světě stále umírá přes milion lidí ročně, z toho 80 % v rozvojových zemích.

Jaké má tetanus příznaky?

Inkubační doba, tedy doba, kdy se po nákaze objeví první příznaky nemoci, se u tetanu pohybuje mezi 3 a 30 dny. Bakterie produkuje toxin, který se šíří nervovými vlákny do mozku, proto je u periferních poranění inkubační doba delší.

Onemocnění se může projevit jen stahem svalů v určité oblasti, jako místní, lokalizovaný tetanus.

Ten může předcházet pozdější generalizovanou formu tetanu, která se zpočátku projevuje nejčastěji jako bolest při otevírání úst a křečí obličejových svalů, postupně se bolest a napětí šíří na krk, křeče hlasivek způsobují, že nemocný nemůže mluvit.

 Objevuje se strnulost a křeče svalů břicha a lýtek. Postupně dojde k rozvoji celkových křečí, trvají několik minut a tělo je při nich prohnuto do charakteristické podoby napnutého luku, dochází ke ztrátě koordinovaných svalových pohybů.

Právě generalizovaná forma onemocnění je u tetanu nejčastější.

 Před zavedením očkování proti tetanu býval častý i novorozenecký tetanus, který stále ještě tvoří významné procento novorozeneckých úmrtí v rozvojových zemích.

Pokud matka nebyla očkována, nemají novorozenci pasivní imunitu proti tetanu, porod probíhá často v hygienicky nepříznivých podmínkách a možnost infekce, zejména kontaminace pupečního pahýlu, je zde značná.

Léčba tetanu

Pokud je léčba poskytnuta včas, lze tetanus léčit. Úplné uzdravení i při dobré lékařské péči je zdlouhavé. Onemocnění se vždy považuje za velmi závažné. V pokročilém stádiu i přes cílenou terapii může vést až ke smrti.

Nejprve je nutné řádné vyčištění rány a chirurgické odstranění odumřelé a infikované tkáně. Po úrazu je také co nejdříve podán protitetanový lidský imunoglobulin. Tím se navodí u nemocného pasivní imunita, která zabraňuje rozvoji nemoci. Dále jsou podávána i antibiotika.

Bakterie je citlivá na penicilin, vzhledem k vyššímu riziku křečí je ale spíše podáván Metronidazol, který má též dobrý průnik do tkání. Vážnější případy jsou léčeny na jednotkách intenzivní péče, které poskytnou podpůrnou léčbu dýchání a krevního oběhu. Bolesti jsou tlumeny analgetiky, uklidňujícími léky pomáhajícími s tlumením dalších příznaků, zejména křečí.

Při onemocnění nedochází ke vzniku ochranných protilátek proti tetanu, proto je nutné zahájit i aktivní imunizaci tetanickým anatoxinem.

Jak se vyznat „ve všech těch injekcích“

U čerstvých poranění (např. úrazy, popáleniny), které by mohly být kontaminovány bakterií Clostridium tetani, ale také pokud také pacient nebyl v posledních deseti letech očkován nebo stav očkování neznáme, se snažíme dodat pacientovi protilátky proti tetanu přímo (protitetanický imunoglobulin).

Jedná se tedy o pasivní imunizaci, rychlé dodání protilátek do krevního oběhu pacienta, které brání šíření nemoci. Tyto protilátky ale v organismu poměrně rychle vymizí, proto je nutné vytvořit imunitu dlouhodobou. Ta je získána aktivní imunizací tetanickým anatoxinem – očkováním vakcínou.

Poté organismus sám vytvoří ochranné protilátky proti tetanu, které přetrvají řadu let.

Lidové termíny „tetanovka, protitetanovka“ jsou používány hovorově pro pasivní i aktivní imunizaci.

Povinné očkování proti tetanu hradí stát. Foto: CDC, Pexels

Očkování proti tetanu

Očkování proti tetanu je v ČR součástí povinného očkování, hradí jej stát. Od ledna 2018 se očkuje třemi dávkami hexavakcíny (chrání proti záškrtu, tetanu, dětské obrně, dávivému – černému – kašli, hemofilovým infekcím a žloutence typu B). První očkování se provede od započatého 9.

Zajímavé:  Leky Na Otok Dásně A Tváře?

týdne dvěma dávkami v průběhu prvního roku života dítěte, třetí dávka vakcíny je pak podána mezi 11.–13. měsícem věku dítěte. U nedonošených dětí je schéma upraveno a obsahuje i čtvrtou dávku vakcíny. Dále mezi 5.–6.

rokem se provádí přeočkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli, a následně ještě v 10.–11. roce. Další přeočkování proti tetanu má následovat vždy po každých 10–15 letech.

V dospělosti si už na nutnost pravidelného přeočkování musíme myslet sami – a vzhledem k dlouhým intervalům mezi přeočkováním (běžně 15 let, u osob nad 60 let 10 let) není snadné si na potřebu přeočkování vzpomenout.

O případných kontraindikacích očkování je potřebné se poradit s lékařem. Mezi obecné kontraindikace patří horečnaté onemocnění, některá chronická onemocnění nebo alergické reakce.

Nežádoucí reakce po očkování: V místě podání se může objevit lokální reakce, která obvykle zmizí bez nutnosti terapie. U některých lidí se může objevit teplota, bolesti hlavy či svalů nebo únava. Závažnější reakce jsou podle vakcinologické společnosti vzácné.

Jak zjistit, jak jsem na tom s ochranou proti tetanu?

„Nejjednodušší je zjištění úrovně hladiny ochranných protilátek v laboratoři, kde je z výsledku zřejmé, zda je ochrana proti infekci ještě dostatečná, nebo je doporučeno přeočkování po určité době, případně je ochrana nedostatečná,“ uvádí MUDr. Petr Podroužek, CSc.

, odborný ředitel EUC Laboratoří. „Dnes je možné vyšetření provést i bez doporučení lékaře, za přímou úhradu. Stačí si dojít – i bez objednání, na odběrové místo laboratoře. Kupříkladu u nás v EUC Laboratořích stojí toto vyšetření 396 Kč + cena odběru (dospělí) 46 Kč,“ doplňuje MUDr.

Podroužek.

Jak se připravit na vyšetření protilátek v laboratoři

Pokud máte o vyšetření zájem, přijďte nalačno do odběrové místnosti, nejezte cca 12 hodin předem a nekuřte. Je vhodné vypít 250 ml vody či neslazeného čaje. Pacient samoplátce si při odběru vybere způsob doručení výsledku – zabezpečenou cestou formou e-mailu (heslo mobilním telefonem), doporučeným dopisem, nebo si jej vyzvedne přímo na odběrovém místě laboratoří.

Další informace k odběrům krve a k vyšetřením naleznete na webu www.euclaboratore.cz.

EUC Laboratoře

Do Česka po třech měsících dorazily vakcíny proti tetanu

„Do Česka již bylo dovezeno 40 tisíc dávek vakcíny Tetanol PUR, jeho distribuce začne od pondělí 20. května,“ řekla iDNES.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Viktorie Plívová.

Toto množství stačí pro 13 tisíc až 40 tisíc pacientů. Podle toho, zda dodrží deseti- až patnáctiletý interval pro přeočkování. Pokud ano, stačí jedna dávka. Pokud ne, musí pacient dostat tři injekce.

Tetanol PUR není v Česku oficiálně registrovaným lékem. Jeho mimořádným dovozem zdravotnictví pokrylo výpadek, jenž vznikl na straně výrobce dodávaných vakcín. Podle Plívové by se situace do běžného režimu měla vrátit od pololetí letošního roku.

„Na základě speciálního povolení Ministerstva zdravotnictví České republiky a v úzké spolupráci se zdravotními pojišťovnami se podařilo zajistit mimořádný dovoz této vakcíny v objemu 54 tisíc dávek jak pro řádné očkování, tak jako poúrazovou ochranu,“ potvrdila firma Novartis, výrobce vakcíny Tetanol PUR.

„Problém se podařilo vyřešit bez ztráty kytičky. Potíže kvůli výpadku nenastaly. Na druhou stranu po prodloužení očkovacího intervalu už bychom neměli kam cuknout a problém by při výpadku vznikl,“ řekl předseda České vakcinologické společnost Roman Prymula.

Ministerstvo zdravotnictví nyní na základě doporučení připravuje vyhlášku, jež od letošního podzimu prodlouží interval přeočkování u tetanu o pět let (více čtěte zde).

„Nyní, když jsme neměli dostatek dávek, mohli jsme jít na dolní hranici intervalu a mohli jsme počkat i několik měsíců, než vakcína opět dorazí. Když ale bude interval delší, nemůžeme jít dál a výpadek bude mnohem bolestivější,“ vysvětlil Prymula. Jinak řečeno, lékaři si po 15 až 20 letech po posledním očkování nemohou dovolit u pacienta čekat.

Je přitom jasné, že k výpadku může dojít i v budoucnu. Výrobce totiž nemůže zcela zabránit chybám při kultivaci, tedy procesu, při kterém se udržují a rozmnožují mikroorganismy. „Jde o technologický výpadek, ke kterému dojde čas od času i u vakcín na jiné nemoci,“ vysvětlil Prymula

U tetanu situaci komplikuje to, že Česko používá čistě vakcíny na tuto nemoc, ve většině zemí ale kombinují očkovací látku proti tetanu a záškrtu. „Šance k získání kombinované vakcíny je proto při výpadku větší,“ dodal lékař.

Vakcíny pro přeočkování chyběly v Česku od února. „Dodávky Alteany byly přerušeny k 1. září 2009, dodávky Tetavaxu k 1. únoru 2013 a dodávky Tetanolu PUR k 10. únoru 2013,“ informovala již dříve mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Lucie Šustková.

V dubnu se podařilo dovézt 14 tisíc dávek vakcíny, používaných v akutních případech. Tedy třeba po úrazech nebo při předoperační přípravě. Na látku pro přeočkování se ale nakonec čekalo delší dobu, než původně ministerstvo předpokládalo.

„Vina není na státu ani na distribuční firmě, ale na straně výrobce. S výpadkem této očkovací látky se potýká v podstatě celá Evropa,“ dodala Plívová.

Časté dotazy

 • Ordinuje u Vás více lékařů. Mohu se léčit jen u jednoho, který mi nejvíce vyhovuje?

Naši lékaři mají pevně vypsanou ordinační dobu, kterou měníme jen v případě nemoci, nebo dovolených.
Vyberte si lékaře, u kterého se cítíte nejlépe a navštěvujte ho v jeho ordinační době.

Pokud se chcete vyhnout čekání, můžete se v rámci nadstandartní péče objednat mimo ordinační dobu (podléhá poplatku – léčba je na pojišťovnu)

 • Jak často mám nárok na preventivní prohlídku, co mi bude v rámci této prohlídky vyšetřeno?
 • Zdravotní pojišťovna Vám hradní preventivní prohlídku 1x za 2 roky.
 • Obsahuje interní vyšetření – vyšetření poslechem, pohmatem, výška, váha, TK, BMI, orientační zkouška zraku, nad 40 let EKG,
  dále laboratorní vyšetření krve a moči dle věku
 • Podrobnější informace o preventivních prohlídkách najdete na našem webu ZDE
 • Nevím, kdy jsem byl naposledy očkován proti tetanu, jak zjistím datum, kdy je čas na přeočkování ?

Přeočkování proti tetanu se provádí 1x za 15 let, od 60 let 1x za 10 let a dále pokud dojde k úrazu s potenciálním znečištěním poranění, provádí se přeočkování pokud je předešlé očkování starší 5 let.

Při pravidelném očkování doporučujeme přeočkování kombinovanou vakcínou, která Vás ochrání zároveň proti černému kašli a záškrtu. Očkování pouze proti tetanu je plně hrazené zdravotní pojišťovnou.

Pokud je možné, že očkování proběhlo v doporučeném intervalu, ale není k dispozici písemný  záznam a pacient si přesné datum nepamatuje, nabízíme odběr protilátek proti tetanu (zdravotní pojišťovny z této indikace vyšetření nehradí). Dle výsledku je zcela jasné, zda je nutné očkovat – v jakém termínu a kolika dávkami.

Informace o očkování, které nabízíme v naší ordinaci najdete ZDE

 • Slyšel jsem o opakujících se epidemiích černého kašle u nás, četl jsem o úmrtí malých dětí, které ještě neměly protilátky. Jak se mohu chránit proti černému kašli? Proč dospělí, kteří byli v dětství očkovaní tuto nemoc dostanou?
 1. Vzhledem k opakovaným výskytům černého kašle (pertusse) v ČR a v okolních zemích, kde není povinné očkování dětí, se zjistilo, že dospělí nad 30 let nemají dostatek protilátek, byť byli v dětství očkovaní.
 2. K dispozici je kombinovaná vakcína, která současně doplní protilátky proti tetanu, černému kašli a záškrtu.
 3. Ochrana proti černému kašli a záškrtu má být doživotní, ochrana proti tetanu bude platná na 10, nebo 15 let (dle věku očkovaného).
 4. Informace o očkování, které nabízíme v naší ordinaci najdete ZDE, blíže o Černém kašli ZDE
 • Potřebuji vystavit zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství „Zdravotní průkaz“, bude mi průkaz vystaven na počkání?
Zajímavé:  Alternativní Léčba Karcinomu Prostaty?

Vystavení průkazu předchází interní vyšetření lékařem – pokud lékař shledá, že není námitek k vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství, vystavuje se obvykle průkaz na dobu neurčitou již v den vyšetření.

Lékař si však může vyžádat doplňující laboratorní, ev. jiná vyšetření a pak průkaz na počkání nemůže být vystaven. Tento dokument vydáváme pouze pacientům u nás registrovaných s dostupnou dokumentací.

 • Jaká očkování jsou doporučena pro dospělého člověka?

Pravidelné očkování proti tetanu (hradí jako jediné zdravotní pojišťovna) toto se však doporučuje kombinovanou vakcínou, která zároveň ochrání proti záškrtu a černému kašli (tato vakcína není hrazena z veřejného zdravotního pojištění).

Dalším očkováním doporučeným pro dospělé je očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, proti pneumokokové infekci a dále jistě proti žloutence A + B. Jedná se o očkování nehrazená ze zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovna poskytuje různé finanční příspěvky.

Informace o očkování, které nabízíme v naší ordinaci najdete ZDE. Informace o černém kašli v dospělém věku ZDE

 • Jedu do zahraničí, co si mám vzít s sebou za léky, je třeba se nechat proti nějaké nemoci očkovat?

Doporučení očkování je třeba probrat osobně s lékařem.

Obecně platí, že je vždy třeba platné očkování proti tetanu a doporučené očkování proti žloutence A + B. Další očkování jsou podle destinace do které se chystáte zavítat. Informace o očkování, které nabízíme v naší ordinaci najdete ZDE.

S vybavením cestovní lékárničky a zejména s léky, které je dobré mít s sebou, Vám rád poradí náš lékař. Obecně jistě léky proti horečce, průjmu, bolesti, proti alergii, proti žaludeční nevolnosti, dále léky, které dlouhodobě užíváte. Jistě se hodí i náplasti různé velikosti, sterilní obvazy a čtverce, nůžky.

 • Nastupuji do nového zaměstnání a potřebuji výpis z dokumentace pro závodního lékaře, dělá se tato služba na počkání, nebo je třeba si výpis dopředu objednat?

Výpis ze zdrav. dokumentace je třeba si u nás objednat nejméně 2-3 dny dopředu.

Tuto službu neprovádíme na počkání z toho důvodu, že na zpracování výpisu potřebuje lékař jistý čas – musí probrat celou Vaší papírovou dokumentaci, zpracovat kompletní výpis, event.. zhotovit fotokopie lékařských zpráv apod.

 • Nastupuji do nového zaměstnání a můj zaměstnavatel žádá posudek, že mohu vykonávat danou pracovní pozici. Jak prohlídka probíhá? Co si vzít s sebou k vyšetření?
 • Pro tento typ vyšetření budete potřebovat žádost o provedení prohlídky pracovně lékařské péče – vzor dokumentu je ke stažení na našich webových stránkách ZDE
 • Žádost musí být kompletně vyplněná – musí obsahovat název pracovní pozice, kategorii práce, název, sídlo a IČ zaměstnavatele a razítko a podpis zaměstnavatele.
 • Bez kompletně vyplněné žádosti bohužel nelze prohlídku provést a posudek o zdravotní způsobilosti vystavit.

Upozorňujeme, že se jedná o výkon, který není hrazen ze zdravotního pojištění. Sestra Vám při převzetí platby vydá daňový doklad, který Vám zaměstnavatel obvykle proplatí.

 • Chci zlepšit péči o své zdraví, měl bych zájem absolvovat u vás rozšířené preventivní vyšetření. Nabízíte takovou službu? Co je možné v rámci nadstandardní prevence absolvovat za vyšetření?

Péče o Vaše zdraví je jistě důležitá, proto nabízíme i možnost placené rozířené prevence – jedná se hlavně o laboratorní vyšetření dle uvážení lékaře nebo na Vaše přání – např. vyšetření na infekční choroby, tumorové markery apod. Dále jsme schopni Vám zajistit provedení zobrazovacích metod – např. sono prsu, RTG plic apod.

Bližší informace najdete na našem webu ZDE

 • Mám doma vakcínu proti klíšťové encefalitidě. Vakcínu jsem si vyzvedl před týdnem v lékárně. Potřebuji jí aplikovat, mohu přijít k Vám?

Vakcínu, kterou přinese klient nemůžeme bohužel dle platné zákonné normy aplikovat. Musíme totiž garantovat správné skladování vakcíny – tedy dodržení rozmezí skladovacích teplot.

Pokud by totiž došlo k porušení chladového řetězce, vakcína by se znehodnotila. V tomto případě hrozí poškození pacienta – např. vyvolání závažné reakce po očkování, nebo nefunkčnost očkování.

Vakcíny, které pacientům aplikujeme, dostáváme s dokladem o kontinuálním měření teploty přepravního boxu, u nás teplotu hlídáme minimomaximálním teploměrem.

V případě porušení skladovacích podmínek (např. delší výpadek elektřiny, poruchu lednic..), vakcíny likvidujeme – platíme si jejich pojištění.

 • Můžete mi poradit, co má obsahovat má domácí lékárnička?

S vybavením Vaší domácí lékárničky Vám rád poradí náš lékař. Obecně byste měli mít doma léky proti teplotě, průjmu, žaludeční nevolnosti, proti zácpě, proti bolesti, event.. oční kapky, léky proti alergii, sterilní obvazový materiál, různé velikosti náplastí, nůžky, pinzetu.

 • Jak mám efektivně snížit horečku? Mohu kombinovat různé léky proti horečce? Jak často je mohu užívat?
 1. Doporučuje se začít s užíváním léků obsahujících paracetamol (v dávce, která odpovídá Vaší tělesné hmotnosti a věku).
 2. Pokud je tato léčba neúčinná, může se zkombinovat užitím ibuprofenu) opět v doporučené dávce –dle věku a hmotnosti).
 3. Léky je třeba užívat v doporučených časových intervalech – rozestup mezi jednotlivými dávkami je třeba dodržet, jinak hrozí poškození zdraví.
 • Nedávno jsem byl na procházce v lese, po příchodu domů jsem zjistil, že mám klíště. Nyní se mi v místě zakousnutí objevila červená skvrna – bojím se boreliózy. Můžete mi udělat krevní testy?

Je třeba, aby Vás vyšetřil lékař. Pokud bude mít podezření, že by se u Vás mohlo jednat o boreliózu, tak Vás pošle na krevní testy, event.. nasadí léčbu.

Radu, jak správně vytáhnout klíště, najdete na našich stránkách ZDE

 • Poslední dobou se cítím strašně unaven, chci nabrat krev na chlamydie, protože jsem určitě touto infekcí nakažen.

Doporučujeme osobní konzultaci s lékařem – ten s ohledem na Vaše obtíže doporučí vhodná laboratorní a jiná vyšetření.

 • Mám na obličeji akné, hodila by se pro mě léčba pomocí laseru, který máte v ordinaci?

Jistě, akné je jedna s diagnóz, které jdou pomocí biostimulčního laseru vhodně ovlivnit. Rádi Vás objednáme ke vstupní konzultaci – lékař Vás vyšetří a určí, který z programů laseru pro vás bude nejvhodnější a jaká bude doporučená frekvence návštěv.

Bližší informace o léčbě laserem v naší ordinaci najdete ZDE

 • Mé nohy otékají, cítím v nich tíhu. Pomohla by mi lymfodrenáž Vaším přístrojem? Jak často bych měla chodit na ošetření?

Lymfodrenáž je pro tento druh obtíží jistě vhodná, je ale třeba navštívit našeho lékaře a ten po vyšetření vyloučí kontraindikace podání tohoto druhu léčby a navrhne doporučený způsob aplikace a frekvence lymfodrenážního ošetření.

Zajímavé:  Zavinění Nehody S Ublížením Na Zdraví?

Bližší informace o léčbě lékařským lymfodrenážním přístrojem v naší ordinaci najdete ZDE

 • Chodím na kardiologii na kontrolu každé 3 měsíce, další kontrolu mám za měsíc. Došel mi jeden z léků, který mi kardiolog píše, mohli byste mi tento lék předepsat? Ke kardiologovi to mám daleko a on říkal, že léky mi musí napsat i na obvodě.

Léky, které Vám předepsal Váš ambulantní specialista (kardiolog, urolog, endokrinolog apod.) a který si Vás zve k pravidelným kontrolám, musí také předepisovat, protože lékař, který Vás pro danou diagnosu léčí, je za Vaší léčbu plně zodpovědný a také dle smlouvy se zdravotními pojišťovnami povinen zajistit.

 • Včera jsem si zlomil nohu, ošetřili mě v nemocnici na chirurgické ambulanci, na další kontrolu jdu do stejného zařízení za týden, léčba bude trvat dle chirurga asi 6 týdnů. Potřebuji u vás vystavit jen neschopenku.

Pracovní neschopnost vede vždy lékař, který je v danou chvíli Váš ošetřující lékař pro danou diagnozu, která opodstatňuje pracovní neschopnost.

Pokud tedy chodíte na kontrolu do chirurgické ambulance, musí Vám pracovní neschopnost vystavit a vést chirurg.

Pokud toto neučiní, porušuje své povinnosti a je pod finanční pokutou. Pokud bychom vystavili pracovní neschopnost na diagnosu, kterou neléčíme u nás, porušujeme zákon, kromě pokuty 50 tisíc nám může být také zrušena smlouva se správou sociálního zabezpečení.

Pacientům důrazně doporučujeme trvat na svých právech a požadovat od ošetřujícího lékaře kromě léčby také všechny administrativní úkony, které platba pojišťovny zahrnuje.

Ryze praktická otázka zní, proč by se měl pacient pohybovat v trojúhelníku domov/pracoviště, kde ho léčí/ordinace praktika, kde by měli vést administrativní agendu jinému lékaři. Kromě nesmyslné námahy a časové ztráty se takto pacient může dostat do infekčního prostředí čekárny praktika a zkomplikovat si léčbu.

 • Jsem objednán k odběrům krve. Vím, že nemám nic jíst, ale nevím jak dlouho. Mohu se před odběrem napít?

Optimální je sníst poslední večerní jídlo s obsahem tuku nejpozději 12 hodin před odběrem. Pokud není plánován odběr cholesterolu, tak stačí být nalačno 8 hodin.

Ráno již nejezte, vypijte ale min. 200-300ml nesladké tekutiny (neslazený čaj, voda, NE minerálka)

Vezměte si sebou lahev s vodou a něco k jídlu po odběru (sušenku, banán, nebo celou snídani..)

Pokud máte špatnou zkušenost – bojíte se, dělá se Vám slabo, již jste omdleli..-včas upozorněte sestřičku, odběr provede vleže

 • Jak mám odebrat vzorek moče?

Odběr moče proveďte do zkumavky od nás po omytí, nejlépe ve sprše (zamezíte sekundárnímu znečištění a klamavému výsledku).

 • Co to znamená, že budu mít výtěr z krku?

Lékař někdy požaduje stěr ze sliznice krku. Stěr se provádí sterilním tamponem do přepravné kultivační půdy. Výsledek z laboratoře lze očekávat do 3 dnů. Pokud se zjistí bakteriální nález, tak získáme také citlivost na antibiotickou léčbu.

Důležité je říct, že pozitivita je cca 60%, jedná se o pomocnou – doplňující diagnostickou metodu. Tedy negativní nález neznamená, že pacient není nemocen. Závěrečná diagnosa je v rukou lékaře.

Před plánovaným výtěrem z krku platí heslo  – “nejíst, nepít, nekouřit, nečistit zuby”

Mnoho povyku pro nic?

Není zcela nic neobvyklého, pokud dojde k výpadků dodávek některé z vakcín určené pro pravidelné očkování v České republice. V minulosti se tyto situace staly již několikrát. Naštěstí očkování není léčba a imunitní systém jen tak na předešlé očkování nezapomene. Roční absence takové vakcíny stav ochrany obyvatelstva nikterak neovlivní.

Aktuálně v březnu byla mediálně diskutovaná absence vakcíny Boostrix Polio, která je určena dětem k posilujícímu očkování v 10. roce věku. Co se stane, pokud tyto děti nebudou moci být řádně v časovém termínu očkovány? Nic zvláštního.

Zavzpomínáme-li na období před rokem 2010, tak až do tohoto roku se v 10 letech neočkovalo vůbec a tetanové očkování se tehdy provádělo až ve 14 letech. V roce 2010 byla správně do očkovacího kalendáře zakomponovaná tato vakcína, aby imunitu  zejména vůči dávivému kašli posílila a ochranu vůči němu obnovila.

Dnes už totiž není žádným překvapením, že právě toto očkování s acelulární složkou proti dávivému kašli má své limity v přetrvávání, a tak s délkou doby po očkováním roste riziko tohoto onemocnění, které pak po 5-6 letech dosahuje zhruba 4násobného zvýšení oproti 1-2 letům po očkování.

Nebudou-li tedy děti ve věku 10 let očkovány s vakcínou Boostrix Polio, pak riziko dávivého kašle bude stejné jako v následujícím roce a opožděným očkováním o jeden rok se nic nezkazí.

Vzhledem k tomu, že riziko dětské přenosné obrny v evropské prostoru není od roku 2002, oddálení posilujícího očkování život takto očkovaných dětí neovlivní. Snad jen rodiče cestující s dětmi do Afghánistánu či Pákistánu by měli být obezřetní a toto očkování by měli nechat provést s alespoň monovakcínou proti dětské přenosné obrně (Imovax Polio).

Rovněž situace výskytu záškrtu je u nás pod kontrolou a riziko je naštěstí stále zanedbatelné, takže naléhavost tohoto očkování to nikterak neovlivní. Ostatně před rokem 2010 se takovéto posilující očkování vůbec neprovádělo a nebylo dokumentováno jakékoli selhání předešlého očkování proti záškrtu u dětí ve věku 6-15 let.

Pokud jde o riziko tetanu, kterého se pravděpodobně bojí organizátoři prázdninových táborů, pak nastane situace jako bývala před rokem 2010.

Většina dětí bude chráněna, ale pro zajištění maximální spolehlivé ochrany, bude třeba sledovat, zda dítě bylo očkováno proti tetanu před méně než 5 lety nebo před více než 5 lety tak, jako je tomu u dospělých.

V případě, že předešlé očkování bylo před více než 5 lety (což by v této situaci některé děti splnit mohly), pak při poranění bude třeba aplikovat 1 dávku monovakcíny proti tetanu (k dispozici jsou hned 3 takové vakcíny: Tetavax, Vacteta a Tetanol Pur, všechny indikované i pro děti). Jen je třeba na toto myslet a možná si nechat rodiči potvrdit na přihlášku rok posledního očkování proti tetanu (ostatně toto by mělo být prováděno vždy bez ohledu na stávající dodávky příslušných vakcín). 

V případě, že by dítě bylo pohotovostně očkováno jednou dávkou vakcíny proti tetanu, pak další očkování s vakcínou Boostrix Polio je vhodné odložit alespoň o 2 roky později.

Přeci jen je tetanická vakcína relativně dost silná (míněno účinná) a je schopna produkovat velké množství protilátek, které při dalším očkováním provedeném v kratší době než 2 roky (nejzazší interval je 1 rok) může zbytečně zvyšovat riziko nežádoucích účinků a v ojedinělých případech dokonce i závažných.

Absenci vakcíny Boostrix Polio lze kompenzovat očkováním se 2 vakcínami a to Boostrix a Imovax Polio. Zda však takové očkování bude pojišťovnami hrazeno, k tomu se nikdo zatím nevyjádřil.

Ať už každý rodič či organizace bude situaci řešit po svém, z uvedeného nevyplývá prakticky žádné ohrožení pro dítě a nastalá situace absence dodávek vakcíny používané k dětskému očkování je řešitelná.

  Lze jen tak doufat, že tato či jí podobná vakcína bude zajištěna v dalším kalendářním roce, či dříve.

Vydáno / Aktualizováno: 27.03.2017

Autor: M.Petráš

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector