Acc – vše o zdraví

Přehled systému zdravotního pojištění na Novém Zélandu. Doporučení pro vaši konkrétní situaci, ať už jedete na Working Holiday, na pracovní víza nebo na Novém Zélandu již žijete. Rady, na co si dát pozor při sjednání cestovního pojištění.

Acc - Vše o zdravíNový Zéland má promyšlený systém zdravotního pojištění pro případ úrazu. Léčebné výlohy spojené s úrazem totiž hradí každému, kdo se v zemi nachází.

Pokud máte víza, která vám umožňují zůstat na Novém Zélandu dva a více let, máte také nárok na státní zdravotní péči pro případ nemoci.

Na operace můžete ale čekat dlouhou dobu v pořadníku a za návštěvu praktického lékaře i výkony u zubaře stejně zaplatíte.

Můžete si však platit soukromé pojištění, které zajišťuje lepší a včasnější péči v soukromých klinikách a u specialistů.

Pokud nesplňujete výše uvedenou podmínku víz na dva a více let, pro případ nemoci nejste pojištěni. Případné léčebné výlohy si proto musíte platit nebo si dopředu sjednat cestovní pojištění.

Acc - Vše o zdravíNaše doporučení je následující:

 • Pokud jedete na Nový Zéland na dovolenou, sjednejte si před odjezdem cestovní pojištění.
 • Pokud jedete na Working Holiday, sjednejte si pojištění před odjezdem, je to jedna ze vstupních podmínek vašich víz. Navíc, české zdravotní pojišťovně musíte po návratu prokázat, že jste byli celou dobu pobytu mimo ČR pojištěni.
 • Pokud máte víza, která vám umožňují žít na Novém Zélandu dva a více let, zvažte, zda váš rozpočet unese sjednání soukromého novozélandského zdravotního pojištění. Zajistíte si tak přístup k lepší zdravotní péči. Cestovní pojištění z ČR může být také varianta. Vždy se ale ujistěte, zda pojistné podmínky ve vašem případě nevylučují územní platnost pojištění pro Nový Zéland (například tím, že jste zda účastníky veřejného pojištění).

ACC aneb úrazové pojištění pro všechny

Všichni, kdo se nachází na území Nového Zélandu, jsou účastníky místního systému úrazového pojištění nazvaného ACC (Accident Compensation Corporation).

Pokud si tedy při svých toulkách po Novém Zélandu např. zlomíte nohu, nezbytnou zdravotní péči po dobu vašeho pobytu na Novém Zélandu pokryje ACC.

Počítejte ale s tím, že ACC nepokrývá repatriaci, tedy návrat zraněného zpět do České republiky / na Slovensko.

ACC je financováno následujícím způsobem:

 • Tím, že kupujete benzín a platíte registrační poplatek za auto, přispíváte do ACC systému na úrazy způsobené na silnici.
 • Pokud na Novém Zélandu pracujete, ze mzdy se vám strhává tzv. ACC earners’ levy, pokrývající léčbu a náhrady škody související s vašimi nepracovními úrazy. Obdobně to funguje pro živnostníky. Zaměstnavatelé rovněž přispívají do ACC systému, jejich příspěvek pokrývá léčebné výlohy spojené s pracovními úrazy.
 • Systém financuje také stát tím, že do něj vkládá část peněz vybraných na daních. Tak vlastně do systému zprostředkovaně přispívají i turisté, kteří tu svou útratou podporují byznys místních firem a platí DPH (zde nazývanou GST) za nákupy zboží a služeb při svých cestách.

Jak jsme již zmínili v úvodu, ACC pokrývá pouze léčebné výlohy spojené s úrazem, nikoliv však léčbu nemoci.

Cestovní pojištění

Výhodou sjednání pojištění před odletem je, že vás na rozdíl od pojištění u novozélandské pojišťovny většinou pokryje i při dalších cestách mimo Nový Zéland – například výlet do Austrálie a na ostrovy v Pacifiku, stopover apod. Zároveň kryje ve většině případů repatriaci, tedy úhradu nákladů spojených s vaším převozem do ČR.

Acc - Vše o zdravíTip: Využijte naší nabídky pojištění AXA Assistance se slevou 50% nebo výhodné nabídky pojištění České pojišťovny (pojištění cesty do 60 dní od 540 Kč, roční pojištění za 6.050 Kč) a získejte novozélandskou SIM kartu zdarma. Více se dočtete v článku Cestovní pojištění.

Předtím, než si sjednáte pojištění, prostudujte si podmínky pojištění a ujistěte se, že budete při vašich cestovních plánech pokryti dle svých představ. Zejména si dejte pozor na rizikové sporty, krytí pracovních úrazů,  spoluúčast a maximální povolenou délku cesty do zahraničí v případě tzv. varianty cestovního pojištění opakovaných výjezdů.

Rizikové sporty

Nový Zéland nabízí mnoho možností vyzkoušet si adrenalinové sporty. Zjistětě, zda sporty, které chcete vyzkoušet, pojišťovna pokrývá v základním pojištění nebo zda byste si měli sjednat také připojištění rizikových sportů.

Acc - Vše o zdraví

Krytí pracovních úrazů

Pokud budete na Novém Zélandu vykonávat jinou než administrativní práci (tj manuální práci), nemusí vaše pojišťovna pokrýt případné pracovní úrazy. Tyto nepříjemné situace totiž často pokrývá až připojištění. Sice můžete být ošetřeni zdarma v rámci ACC, ale pamatujte, že to pokrývá jen ošetření na území Zélandu a nikoliv repatriaci ani následky úrazu.

Maximální délka cesty

Pojišťovny často nabízejí cestovní pojištění opakovaných výjezdů během roku, které je pro delší či častější pobyty v zahraničí finančně výhodnější. Mějte ovšem na paměti, že některé pojišťovny omezují maximální délku jedné cesty do zahraničí na specifický počet dní, delší cestu tedy nekryjí celou a je nutné se pro jeho opětovnou automatickou aktivaci vrátit do ČR.

Léčba existujících zdravotních obtíží

Hrozí, že během pobytu na Novém Zélandu budete muset léčit zdravotní obtíže, se kterými jste se potýkali již v ČR? Ve většině případů je jejich krytí vyloučeno z pojištění a měli byste proto předem vědět, kolik vás léčba v zahraničí může stát. Částečným řešením může být připojištění chronických onemocnění, které některé pojišťovny nabízí a obvykle kryje situace, kde se stav vašeho dříve stabilizovaného chronického onemocnění během pobytu v zahraničí zhorší.

Spoluúčast

Mnoho organizací a webů nabízí cestovní pojištění za na první pohled velmi příznivou cenu.

Nabídka ale obvykle obsahuje spoluúčast, která dosahuje desítek procent hodnoty zakoupeného pojištění.

Toto pojištění tedy může být výhodné pro krytí nákladných operací, ale z důvodu vysoké spoluúčasti není příliš výhodné, pokud musíte navštívit lékaře s onemocněními, jejichž léčba je méně nákladná.

Při sjednávání pojištění si vždy ověřte, zda pojistka obsahuje spoluúčast a případně jak vysokou.

Zdravotní pojištění u organizací na Novém Zélandu

Pokud splňujete jednu z níže uvedených podmínek, máte na NZ nárok na hrazenou zdravotní péči z veřejných prostředků:

 • Máte víza, která vám umožní zůstat na Zélandu dva a více let
 • Předcházející délka vašeho pobytu na Zélandu plus maximální délka aktuálních víz je více než dva roky

Přesto doporučujeme sjednat si placené pojištění u jedné z organizací na Novém Zélandu. Přehled těch největších organizací nabízejících zdravotní pojištění spolu s jejich zákaznickým hodnocením naleznete v článku na webu CanstarBlue.co.nz.

Pokud se plánujete pojistit u některé z organizací na Novém Zélandu, nezapomeňte na následující:

 • Pojištění většinou neplatí mimo hranice Nového Zélandu, měli byste si proto sjednat cestovní pojištění na vaše další cestování mimo Nový Zéland.
 • Některé organizace vás nepojistí hned, ale nabídnou vám pojištění až od specifického data. Dopředu si proto ověřte, od kdy vás mohou pojistit, a zvažte, zda potřebujete případnou mezeru pokrýt cestovním pojištěním z ČR.
 • Organizace na Novém Zélandu zpravidla v prvních letech pojištění neuhradí léčbu spojenou s vašimi tzv. pre-existing conditions, tedy zdravotními problémy, které jste již měli před sjednáním pojištění.

Источник: https://czechkiwis.cz/novy-zeland-zdravotni-pojisteni/

ACC 200 mg 20 tobolek

Přípravek se užívá k léčbě akutních i chronických onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem.

Léková forma

Tvrdé, bílé, želatinové tobolky obsahující bílý, homogenní prášek k perorálnímu podání.

Léčivá látka a její množství 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje acetylcysteinum 200 mg

Jak užívat

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající od 14 let: 2 až 3krát denně 1 tobolku, což odpovídá 400 – 600 mg acetylcysteinu denně. Děti mezi 6-14 lety: 2krát denně 1 tobolku , což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denně.

Délka léčby u středně těžkých onemocnění je 6 dní, u závažnějších případů dva týdny. U mukoviscidózy a dalších onemocnění, u nichž je ACC 200 užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.

U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.

Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší, nebo se naopak zhoršují, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. V žádném případě však bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Tobolky se užívají po jídle, nerozkousané a zapíjejí se trochou tekutiny. Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin.

Zajímavé:  Hepatitida Typu B Priznaky?

Na co si dát pozor

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen na doporučení lékaře.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 20 tobolek.

Nežádoucí účinky

 • Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého – nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.
 • Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp.zn. sukls108662/2010

 1. Příbalová informace: informace pro uživatele
 2. ACC 200
 3. tvrdé tobolky acetylcysteinum
 4. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
 5. obsahuje pro Vás důležité údaje.
 6. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je ACC 200 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC 200 užívat
 3. Jak se ACC 200 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak ACC 200 uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je ACC 200 a k čemu se používá

ACC 200 je léčivý přípravek obsahující acetylcystein. Tato léčivá látka rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu.Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání. Přípravek se užívá k léčbě akutních i chronických onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem.

Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými, dospívajícími nebo podáván dětem od 6 let při akutních onemocněních dýchacích cest, provázených tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem, jako je chřipka, akutní zánět průdušek nebo průdušnice.

Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických onemocnění dýchacích cest, jako je chronický zánět průdušek nebo průdušnice, průduškové astma, bronchiolitida (zánět průdušinek), mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů), bronchiektázie (rozšíření průdušek) a dále při léčbě zánětu hrtanu.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

ACC 200 užívat

Neužívejte ACC 200:

 • jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pro vysoký obsah léčivé látky by neměl být přípravek podáván dětem do 6 let.

Upozornění a opatření

Před užitím ACC 200 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

 • trpíte průduškovým astmatem (především pacienti se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění).
 • trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.

Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšení objemu průduškového hlenu. Pokud trpíte sníženou schopností vykašlávat, měl by Váš lékař zajistit náležitá opatření (drenáž, odsávání).

V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány závažné kožní reakce, např.

Stevens- Johnsonův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev) a Lyellův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů).

Pokud se u Vás objeví změny na kůži nebo na sliznicích, neodkladně vyhledejte lékaře a ukončete užívání tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění.

Další léčivé přípravky a ACC 200

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při současném užívání ACC 200 a antitusik (léky tlumící kašel, např. dextromethorfan nebo kodein) může pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách.

Pro současné užívání ACC 200 a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a antitusika mohou být užívána současně s ACC 200 pouze na přímé doporučení lékaře. Při současném perorálním užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí přípravek ACC 200 užívat s odstupem nejméně 2 hodin.

Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim , cefixim a lorakarbef). Při současném užívání ACC 200 a přípravků s nitroglycerinem může dojít k zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček.

O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) ACC 200 a jiných léků se poraďte s lékařem.

ACC 200 s jídlem a pitím

Tobolky se užívají po jídle, nerozkousané a zapíjejí se trochou tekutiny. Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin.

Těhotenství , kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

3. Jak se ACC 200 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající od 14 let: 2 až 3krát denně 1 tobolku, což odpovídá 400 – 600 mg acetylcysteinu denně. Děti mezi 6-14 lety: 2krát denně 1 tobolku , což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denně.

Délka léčby u středně těžkých onemocnění je 6 dní, u závažnějších případů dva týdny. U mukoviscidózy a dalších onemocnění, u nichž je ACC 200 užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.

U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.

Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší, nebo se naopak zhoršují, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. V žádném případě však bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Tobolky se užívají po jídle, nerozkousané a zapíjejí se trochou tekutiny. Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin.

 • Jestliže jste užil(a) více ACC 200, než jste měl(a)
 • Při předávkování nebo náhodném požití šumivých tablet dítětem se poraďte s lékařem.
 • Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC 200
 • Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence: Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • Reakce přecitlivělosti
 • Bolesti hlavy
 • Hučení v uších
 • Zrychlený tep
 • Pokles krevního tlaku
 • Zánět ústní sliznice
 • Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost
 • Kopřivka, vyrážka, otok, svědění
 • Horečka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

 • Dušnost, stažení průdušek (bronchospazmus) – převážně u pacientů s hyperreaktivním dýchacím systémem ve spojitosti s průduškovým astmatem Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):
 • Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok
 • Krvácení
Zajímavé:  Hluk Vliv Na Zdraví?

Při podávání acetylcysteinu bylo v různých studiích prokázáno snížené shlukování krevních destiček; klinický význam tohoto účinku však není jasný.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak ACC 200 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co ACC 200 obsahuje

Léčivá látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje acetylcysteinum 200 mg

Pomocné látky: Náplň tobolky obsahuje mannitol, kyselinu stearovou 95%, koloidní bezvodý oxid křemičitý. Tobolka obsahuje oxid titaničitý (E 171), želatinu.

Jak ACC 200 vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé, bílé, želatinové tobolky obsahující bílý, homogenní prášek. Čirý bezbarvý PVC/Al blistr; krabička. Velikost balení: 20, 50 nebo 100 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 1. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 2. Držitel rozhodnutí o registraci:
 3. Hexal AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, Německo
 4. Výrobce:
 5. Salutas Pharma GmbH, Otto-von Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, [email protected]

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.8.2016.

Источник: https://www.lekarna.cz/acc-200-20x200mg-tobolky/

Léky na kašel, léky proti kašli – Brněnská lékárna – Váš partner pro zdraví

Řazení produktů

Abecedně A-Z

 • Od nejlevnějšího
 • Od nejdražšího
 • Abecedně A-Z
 • Abecedně Z-A

Acc 100 NEO por. tbl. eff. 20x100mg

Přípravek ACC 100 NEO se používáí k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 1 ks
 2. 85,00 Kč
 3. 65,00 Kč

Acc 200 NEO por. tbl. eff. 20x200mg

Přípravek ACC 200 NEO se používá k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 95,00 Kč
 • 71,00 Kč

ACC 200 por. cps. dur. 20x200mg

Užívá se k léčení onemocnění dýchacích cest, k rozpouštění hlenu. Na doporučení lékaře se přípravek užívá i u závažnějších onemocnění dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 75,00 Kč
 3. 58,00 Kč

ACC Long por. tbl. eff. 20x600mg

ACC LONG je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání. Šumivé tablety s ostružinovým aroma. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 10 ks
 • 202,00 Kč
 • 181,00 Kč

ACC Long tbl. eff. 10x600mg

Šumivé tablety s vůní po ostružinách. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Přípravek se užívá také při různých onemocněních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 119,00 Kč
 3. 109,00 Kč

Ambrobene 15mg-5ml sir. 1x100ml

Přípravek usnadňuje odkašlávání a zřeďuje hlen. Má i ochranný účinek na sliznici dýchacích cest. Je určen k léčbě dětí (včetně kojenců), mladistvých a dospělých. S malinovou vůní. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 3 ks
 • 85,00 Kč
 • 75,00 Kč

Ambrobene sol. 100ml 7. 5mg-ml

Přípravek usnadňuje odkašlávání a zřeďuje hlen. Má i ochranný účinek na sliznici dýchacích cest. Je určen k léčbě dětí (včetně kojenců), mladistvých a dospělých. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 99,90 Kč
 3. 90,00 Kč

Ambrobene sol. 40ml 7. 5mg-ml

Přípravek usnadňuje odkašlávání a zřeďuje hlen. Má i ochranný účinek na sliznici dýchacích cest. Je určen k léčbě dětí (včetně kojenců), mladistvých a dospělých. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 1 ks
 • 69,90 Kč
 • 63,00 Kč

Přípravek usnadňuje odkašlávání a zřeďuje hlen. Má i ochranný účinek na sliznici dýchacích cest. Je určen k léčbě dětí (včetně kojenců), mladistvých a dospělých. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 69,00 Kč
 3. 57,00 Kč

Ambrosan 30mg por. tbl. nob. 20x30mg II

Ambrosan 30 mg se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, provázených zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu, jeho ztíženým transportem a vykašláváním. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 1 ks
 • 64,00 Kč
 • 61,00 Kč

Ambrosan 60mg por. tbl. nob. 20x60mg

Ambrosan obsahuje léčivou látku Ambroxol, který zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktanu a stimuluje činnost řasinek, zajišťujících posun hlenu a tím usnadňuje vykašlávání a zmírnění kašle. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 1 ks
 2. 108,00 Kč
 3. 101,00 Kč

Ambrospray 5% orm. spr. 13ml

Ambrospray je používán k léčbě akutních a chronických onemocnění dolních a horních cest dýchacích, jako např. záněty průdušek, průduškové astma, záněty vedlejších nosních dutin, záněty hrtanu a další. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 170,00 Kč
 • 151,00 Kč

Ambroxol AL 30 tbl. 20x30mg

Přípravek Ambroxol AL 30 se užívá při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 65,00 Kč
 3. 60,00 Kč

Ambroxol AL 75 Ret. por. cps. pro. 20x75mg

Mukolytická léčba akutních a chronických onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou hlenu a poruchou jeho transportu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 116,00 Kč
 • 105,00 Kč

Ambroxol AL kapky gtt. 1x100ml-750mg (APA)

Ambroxol zvyšuje tvorbu řídkého hlenu v dýchacích cestách, tím usnadní odkašlávání a dýchání. Přípravek Ambroxol AL kapky se užívá při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Pro dospělé i děti. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 1 ks
 2. 86,00 Kč
 3. 79,00 Kč

Biotussil por. gtt. sol. 1x100ml

Pomocný lék při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest včetně rýmy a zánětů vedlejších nosních dutin. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem < 20 ks
 • 119,00 Kč
 • 115,00 Kč

Bromhexin – Egis sol. 1x60ml-120mg

Přípravek se používá k usnadnění vykašlávání hlenů při akutním onemocnění horních dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého vazkého hlenu. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 113,00 Kč
 3. 104,00 Kč

Источник: https://www.brnenskalekarna.cz/kasel~c1892.html

Jak přežít Vánoce ve zdraví: neplácat páté přes deváté a inspirovat se Italy

Žádná univerzální rada ani vánoční kouzlo, jak na vánoční stres a obžerství, bohužel neexistuje. O Vánocích si tak obvykle dopřejeme o trochu více než během celého roku. Každý zaručeně zhřeší. Že jsou to svátky neskutečného obžerství, je ale možná klišé jen několika posledních málo let.

Přečíst článek ›

„Při pohledu na statistiky, které uvádějí procento obézních lidí, je zřejmé, že se přejídáme po celý rok. Vánoce jsou pak jakýmsi vyvrcholením. Je na každém z nás, jak si to nastaví, zda podlehne všeobecné hysterii, nebo si to udělá po svém,“ komentuje zažitý vánoční mýtus o obžerství Vladimír Klescht, vedoucí lektor Institutu zdravého života Welko a člen Aliance výživových poradců ČR.

Bez prasátka i bez zdraví

Pokud před tím, než začneme neřízeně hodovat, omezíme preventivně příjem kalorií, docílíme jedině toho, že metabolismus bude zpomalený. O to víc si pak bude tělo ukládat do zásob, až si „popustíme“ uzdu.

„Dá se doporučit jedině to, abychom se vždy zamysleli nad tím, co máme nejraději, a to si dopřáli v rozumné míře.

Neplácejme tedy páté přes deváté, a pokud už se nám nepodaří dodržet předsevzaté množství, zkusme dodržet alespoň časové odstupy, jíst pravidelně a nepojídat dobroty celý den v kuse,“ říká Veronika Mlčochová z Poradny NutriFit.

Přečíst článek ›

„Vezměme si inspiraci třeba u Italů a jejich ‚degustačního jezení‘, tedy ve vícechodovém menu, které je ale složené z malých, téměř ochutnávkových porcí.

Zajímavé:  Bílá Ředkev Vliv Na Zdraví?

Ale to je pak večeře na poměrně dlouhou dobu a obávám se, že české děti by začaly být trochu prudivé, protože o Štědrém večeru pro ně není zásadní společná večeře v kruhu rodiny, ale to, co najdou pod stromkem,“ doplňuje výživový specialista Petr Havlíček z Centra Petra Havlíčka.

Zdravé cukrovíMálokdo si dokáže představit zdravé cukroví bez másla, vajíček či zvířecích tuků. Avšak i veganské Vánoce mohou mít kouzlo a vyváženou, dokonalou chuť.

Klasické ingredience v kuchyni se dají totiž leckdy jednoduše a bezbolestně nahradit tak, že to chuťově ani nepoznáte. Ve dnešní době v prodejnách zdravé výživy totiž najdeme mnoho potravin, které jsou chutné a můžete je použít i do cukroví.

* do cukroví přidejte různé rostlinné tuky, jako například kokosový nebo olivový či sezamový olej* vyzkoušejte cukroví obohatit o semínka nebo ořechy* místo vajíček použijte škrob rozmíchaný s vodou* tahini pasta ze sezamových semen dokáže po našlehání a spojení s vodou obohatit i těsto* vyzkoušejte i nepečené cukroví z ořechů, datlí, čokolády, třeba i v raw kvalitě – do cukroví můžete přidat i kakaové máslo, kakaové boby, sušené meruňky, kokos

* pečené cukroví zpestřete například vločkami, mrkví, vegan čokoládou

Zkuste si zkrátka připravit jen tolik jídla, kolik je třeba, a ne jako pro celou rotu hladových vojáků. Jídlo by také nemělo být vystavené neustále hladovým očím jako v galerii. A pokud se to vymkne, pak nezbyde nic jiného než mít po ruce zásobu trávicích enzymů, léků proti překyselení a plzeňské pivo.

Cukrová nadílka

Dokážete si představit Vánoce bez vanilkových rohlíčků? Patří k nim jako kdysi sněhová nadílka. Už jen ta vůně k Vánocům prostě patří. Existuje nespočet receptů na raw cukroví, cukroví bez mouky či bez cukru. Jaká je ale denní doporučená dávka, abychom si nepřivodili cukrový záchvat?

Je to samozřejmě otázka postoje k tradicím. Přidaného cukru ale opravdu spotřebováváme mnohem více, než je zdrávo. A můžeme si na něj dokonce vypěstovat i závislost a nadbytečnou konzumací přivodit celou řadu zdravotních problémů.

Přečíst článek ›

Čokoládové je o Vánocích snad všechno. Není ale čokoláda jako čokoláda. Ta opravdová má vysoký podíl kakaa a málo cukru. Pokud si chcete užít opravdovou čokoládovou chuť, sáhněte v obchodě po hořké.

„Cukry jsou pro naše tělo skutečně velmi důležité, ale rozhodně v jiné podobě než v podobě sladkostí.

Většinu bychom měli přijímat z ovoce, zeleniny a z kvalitních obilovin či luštěnin,“ uvádí cukrové pověsti na pravou míru výživová poradkyně Štěpánka Čápová.

Jak okouzlit vánoční výzdobou? Jedna výrazná dekorace je lepší než tisíc malých

Důležité je vědět, že po konzumaci cukru prudce stoupne jeho hladina v krvi, která zase rychle klesá. To může způsobit propady energie, paradoxně také větší únavu, tendenci k bolesti hlavy a také častější pocit hladu.

„Všeobecné doporučení je, aby přidaný cukr netvořil více než 10 procent z denního příjmu energie, což při konzumaci 2000 kcal denně představuje 50 gramů.

Americká asociace kardiologů, která je celosvětovým lídrem ve výživových doporučeních, je ještě striktnější a doporučuje z hlediska zdravotní prevence pro ženy maximálně 25 gramů a pro muže maximálně 37,5 gramu přidaného cukru,“ upřesňuje vhodnou míru Havlíček. Kolik cukru zkonzumujete vy? 

Tradiční, ale zdravá

Vánoční stůl je obtěžkán snad vším, co máme rádi. Co lahodí našim chuťovým buňkám ale nemusí být prospěšné našemu žaludku. Abychom si nezadělali na žaludeční problémy, měli bychom se některým dobrotám zkrátka vyhnout obloukem.

„Měli bychom se vyhýbat pochutinám, jako jsou chipsy a sladkosti, tedy tzv. junk food, což jsou potraviny, které mají velmi mnoho energie, ale přitom minimální nutriční hodnotu.

Raději než dvě hrsti chipsů, které dodají obrovské množství nezdravých tuků a prázdných kalorií, bez jakéhokoliv užitku, a ještě nás ani nezasytí, si dejte několik jednohubek s domácí pomazánkou nebo poctivou domácí vánočku s medem.

Uděláte lépe,“ poukazuje na nevhodné potraviny Mlčochová.

Přečíst článek ›

Bez kapra či bramborového salátu si ale nedokážeme vánoční tabuli ani představit. Na přípravu vánočních pokrmů padnou kilogramy másla a kupy vajíček. „Dopřejme si dobroty, které tradičně patří na vánoční stůl. Preferovat bychom měli jídla připravená z čerstvých surovin.

Bramborový salát s trvanlivostí do Velikonoc bychom neměli kupovat vůbec, raději si jej udělejme doma, včetně majonézy z řepkového oleje.

Také cukroví a vánočku připravujme poctivé, domácí s máslem, nikoli z margarínů a jiných náhrážek,“ radí, jak na „zdravotně nezávadné“ svátky, Klescht.

Pokud se celý rok stravujeme zdravě, nemůže nám klasický smažený kapr s poctivým domácím bramborovým salátem na Štědrý den uškodit.

Hurá na pohádky

Příprava na Vánoce je často spojena i s velkou psychickou zátěží. Chceme mít všechno ťip top. Správné dárky, krásně zabalené, zářící stromeček, jídelní servis i zářící oči našich dětí. A tak někteří lidé řeší stres nadměrnou konzumací jídla.

„Zajídání stresu je jednou z častých možností, avšak řekněme si na rovinu, že tou nejméně vhodnou. Při stresu se naše tělo již od dob dinosaurů připravuje pouze na dvě varianty řešení: boj, nebo útěk. Všimněte si, že obojí jsou fyzické, pohybové aktivity. Čili nejlepší formou odbourání stresu je pohyb, rozhodně to není přejídání,“ vysvětluje Klescht.

Přečíst článek ›

Žaludek nejlepe zklidníte, když do něj nebudete cpát další jídlo, ale necháte to, které je tam, v klidu pracovat a protrávit.

„Naše emoce, které prožíváme, jsou jedním z největších ovlivňovatelů toho, co, kolik a jak jíme… Navíc nám určité jídlo opravdu dokáže spravit náladu, vždyť neurotransmiter dobré nálady serotonin se tvoří dominantně právě v našich střevech. Tedy pokud tam žijí ty správné bakterie,“ říká o dobré náladě Havlíček.

Pakliže je žaludek podrážděný, platí v podstatě to samé s tím, že tu podrážděnost můžeme zmírnit například silným černým, zázvorovým nebo mátovým čajem, osvědčená je i Coca-Cola nebo plzeňské pivo, samozřejmě v malém množství a raději častěji než najednou. Když se nám uleví, je dobré doplnit probiotika, nejlépe z přirozených potravin, jako jsou fermentovaná zelenina (kysané zelí) nebo fermentované mléčné výrobky.

Nazujte si bačkory, na hlavu si nasaďte třeba čepici Santa Clause a přeneste se do vánoční pohádky. Možná je to ten nejlepší recept na pohodové Vánoce.

Po Vánocích je taky den

Jak bychom měli začít v boji s povánočními kily? Vběhnout do fitness centra a začít makat o sto šest není tím nejvhodnějším způsobem. V první řadě bychom měli začít u stravy a pitného režimu. Jak tedy s nadbytečnými kily úspěšně zatočit?

Přečíst článek ›

„Odlehčit, odlehčit, odlehčit. A vrátit se zpět k normálnímu, vyváženému a pestrému stravování, po kterém se nebudu cítit jako koala přežraná eukalyptem,“ radí, jak své tělo nastartovat po vánočním hodování, Havlíček.

Platí totiž, že 80 procent výsledku dělá strava a zbývajících 20 procent pohyb. Ke zdravému stravování pitný režim neodbytně patří.

Když totiž začneme se zdravým stravováním, přijímáme také významně větší množství vlákniny, která v těle potřebuje bobtnat.

A jak jste na tom s fyzičkou? Pokud to není žádná sláva, začněte před návštěvou fitness centra zvyšovat svou kondici běžnou chůzí. Každý den ujděte 10 tisíc kroků svižnějším tempem. Začít můžete už vycházkou na 1. svátek vánoční či na Štěpána.

Bramborový salát bez výčitekPotřebujete: 1,5 kg salátových brambor, 1 větší cibuli, 4 vejce, kousek celeru, mrkve a petržel, malá plechovka sterilovaného hrášku, 5 sterilovaných okurek, lžíce plnotučné hořčice, 2 lžíce řepkového oleje, sůl, pepř, cukr a ocet na dochucení, paprika na ozdobeníBrambory ve slupce povařte, poté je oloupejte a dejte do chladu. Druhý den dopoledne začněte s přípravou salátu. Vejce uvařte natvrdo, celer, mrkev a petržel v osolené vodě do měkka. Po zchladnutí vše nakrájejte na drobno a dejte do mísy. Přidejte oloupané a na kostičky pokrájené brambory a také okurky a cibuli najemno. Vsypte hrášek a vše promíchejte. Přidejte hořčici, olej, osolte, opepřete, trochu přislaďte cukrem a okyselte octem nebo nálevem z okurek. Salát vložte do servírovací mísy, ozdobte nakrájenou paprikou a zakryjte potravinovou fólií.

Takto připravený bramborový salát má až o polovinu méně energetické hodnoty a trojnásobně méně tuků než klasický salát s majonézou.

Источник: https://boleslavsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/vanoce-stres-klid-mir-svatky-zdravi-20191219.html

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector