Ambulantní Léčba Závislosti Na Alkoholu Brno?

Nový způsob léčby závislostí – intenzivní péče

 • Veškeré služby poskytujeme pro klienty bezplatně a diskrétně.
 • Kontakt:
 • Společnost Podané ruce o.p.s.
 • Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji.
 • Hilleho 5, 602 00 Brno.
 • Jak se léčí závislost na alkoholu?

  Léčba závislosti na alkoholu probíhá buď ambulantně (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře) nebo rezidenčně (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).

  Jak probíhá ambulantní léčba alkoholismu?

  Ambulantní léčba znamená docházení do psychiatrické ambulance. Buď se může jednat o psychiatra pro dospělé, nebo o psychiatra specializujícího se vyloženě na léčbu závislostí v tzv. AT (alkohol a jiné toxikomanie) ambulanci. Frekvence setkávání je většinou několikrát do měsíce dle stavu pacienta.

  Co je to ambulantní léčba?

  Ambulantní léčba

  Při ambulantní léčbě klient dochází do zařízení, kde se léčba poskytuje, přičemž délka léčby a frekvence docházení se může v různých typech zařízení lišit, nicméně měla by být ve všech případech zakotvena v dohodě klienta se zařízením či terapeutem.

  Kde hledat pomoc při závislosti na alkoholu?

  V Česku funguje telefonní linka důvěry pro alkoholiky a jejich rodiny s názvem AT linka (alkoholicko-toxická). Její telefonní číslo je 724 307 775, volat je možné každý týden ve čtvrtek mezi 8. a 22. hod.

  Jak dlouho se léčí závislost na alkoholu?

  Protialkoholní léčba trvá zhruba 3 měsíce. Po protialkoholním léčení s hospitalizací je nutná striktní doživotní abstinence, jinak je tu vysoké riziko exacerbace (znovuvypuknutí) alkoholismu. Při léčbě se využívají různé způsoby odvedení pozornosti – pracovní terapie, arteterapie, psychoterapie a další.

  Jak dlouho trvá léčba závislosti na alkoholu?

  V léčbě se využívá terapie nebo poradenství v protialkoholních léčebnách (viz jejich seznam na konci stránky) nebo na psychiatrických klinikách a dále v poradnách. Léčba může být ambulantní (v naprostých počátcích závislosti nebo po léčbě v protialkoholní léčebně) nebo stálá při hospitalizaci. Trvá asi 3 měsíce.

  Zajímavé:  Léky A Jejich Zneužívání?

  Jak probíhá léčba závislosti?

  V rámci léčby závislosti na alkoholu je možné vyhledat dva typy služeb:

  1. → ambulantní (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře)
  2. → lůžkové – rezidenční (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).

  Jak probíhá odvykání alkoholu?

  Abstinenční syndrom (z odnětí alkoholu) začíná po 12 až 48 hodinách. Projevuje se třesem, slabostí, pocením, zažívacími obtížemi. Těžká forma se označuje jako delirium tremens – úzkost, zmatenost, špatný spánek, děsivé sny, pocení, deprese, tachykardie, zrakové halucinace.

  Jak probíhá detox alkohol?

  Hospitalizace v psychiatrické nemocnici

  Příznaky z odnětí, z nichž nejzávažnější je delirium tremens, totiž mohou závislého ohrozit i na životě. Alkoholový detox trvá zhruba týden, poté následuje léčebný pobyt, který trvá zpravidla minimálně tři měsíce.

  Co je to ambulantní?

  Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž není nutná hospitalizace nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického zařízení, které poskytuje jednodenní péči, a je poskytována lékaři primární péče nebo odbornými specialisty.

  Co je to substituční léčba?

  Substituce je léčba, kdy se užívání původní návykové látky nahradí lékařsky předepsanou látkou s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky. Substituční léčba není prostředkem k tomu, aby závislý člověk začal v krátké době žít úplně bez návykových látek.

  Co je ústavní léčba?

  Ústavní péče se nejčastěji poskytuje ve zdravotnických zařízeních – psychiatrických léčebnách a odděleních pro léčbu závislostí. Léčba zde trvá přibližně 3-6 měsíců. Navazuje na akutní lůžkovou péči (například na detoxifikaci) a je do ní možný přímý vstup, pokud to zdravotní stav pacienta dovoluje.

  Jak můžu pomoci alkoholikovi?

  Zavolejte nebo napište Národní lince e-mail a Linka vám zavolá zpět. Konzultant s vámi provede první mapovací hovor, ve kterém s vámi probere návyky týkající se pití alkoholu a zhodnotíte, jestli se jedná o škodlivé pití či může jít o závislost.

  Zajímavé:  Ztuhlé Klouby Po Ránu?

  Jak se dostat do protialkoholní léčebny?

  pokusy o sebevraždu. V tomto případě musíme uvědomit policii a nedobrovolný nástup do léčebny probíhá za její asistence. Psychiatrická nemocnice se pak již s žádostí o předběžné opatření obrací na příslušný soud sama. Jestliže některá z výše uvedených situací nastane, je uvedený postup asi jedinou možnou cestou.

  Jak poznat závislost na pervitinu?

  Příznaky jsou například zimnice, bolest celého těla, agresivita, stres, deprese, absolutní vyčerpání, halucinace. Typický je pocit viny po užití drogy, který jedinec řeší užitím další dávky, aby na pocit viny zapomněl.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector