Bolest za hrudní kostí – vše o zdraví

21. 07. 2020 | Doba čtení 8 minut

Infarkt myokardu postihuje častěji muže než ženy a více se objevuje se stoupajícím věkem, i když výjimkou nejsou ani čtyřicátníci a může mít fatální následky. Jaké jsou příznaky a jak jej identifikovat?

Každým rokem pomalu ubývá pacientů léčených s akutním infarktem. Zároveň se zlepšuje jejich prognóza díky akutní terapii — tzv. přímé angioplastice postižené koronární tepny.

„Infarkt myokardu je projev ischemické choroby srdeční a ta je projevem aterosklerózy, která nemá jednu jedinou příčinu,“  vysvětluje prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

„Známe řadu rizikových faktorů, které jsou spojeny s častějším rozvojem aterosklerózy. Mezi ně patří

 • na prvním místě kouření,
 • roli hraje samozřejmě rodinná anamnéza (pokud onemocněli blízcí příbuzní),
 • neléčený vysoký krevní tlak,
 • cukrovka (zejména špatně léčená),
 • poruchy metabolismu tuků (zejména zvýšená hladina cholesterolu v krvi),
 • špatné dietetické návyky,
 • obezita a nedostatek pohybu.

Bolest za hrudní kostí - Vše o zdravíriziko infarktu roste s věkemAutor: Archiv ireceptar.cz

Jak rozeznat příznaky

Ve filmech infarkt často probíhá tak, že se dotyčný chytí za srdce a klesne bez dechu k zemi. Infarkt myokardu je akutní příhoda a u části pacientů může být prvním projevem skutečně fibrilace komor, která vede k oběhové zástavě a člověk bez okamžité pomoci umírá.

V běžném životě bývá průběh u většiny pacientů naštěstí méně dramatický.

Jaké jsou nejčastější příznaky infarktu myokardu?

 • Je to především náhle vzniklá bolest na hrudi, jež je u infarktu poměrně specifická: Bývá lokalizovaná za celou hrudní kostí, je svíravá až pálivá a často doprovázená pocitem tísně.
 • Může vyzařovat do dolní čelisti nebo do horních končetin, zejména do levé paže, někdy se objeví atypicky mezi lopatkami nebo v nadbřišku.
 • Podezření na probíhající infarkt vyvolává přetrvávání bolesti déle než 10 minut.

Druhým nejčastějším příznakem je dušnost.

Relativně často se přidávají další příznaky, jako jsou pocit úzkosti, strachu, opocení, bušení srdce nebo pocit na zvracení.

 1. U některých nemocných může naopak proběhnout infarkt zcela bez příznaků (zejména u diabetiků, kteří mívají obecně menší vnímání bolesti kvůli postižení periferních nervů), jindy jsou příznaky velmi mírné.
 2. Bolest za hrudní kostí - Vše o zdravípři sportu je důležité se nepřepínatAutor: Archiv ireceptar.cz
 3. Přesto se při pozdějším rozboru anamnézy může přijít na to, že pacienti třeba dva či tři týdny před infarktem pociťovali při zátěži bolesti nebo tlak na hrudníku, někdy měli pocit brnění v levé ruce, jež bylo vázané na zátěž a v klidu ustupovalo.

„To všechno jsou varovné příznaky,“ upozorňuje profesor Kautzner. „Někdy je pacienti a dokonce i lékaři podceňují, ale ve věku nad čtyřicet let by se každý podobný varovný příznak měl brát vážně, protože se může jednat o první projev anginy pectoris a kdykoliv může dojít k infarktu myokardu.“

Co je infarkt myokardu?

Infarkt myokardu je akutní onemocnění způsobené náhlým přerušením dodávky kyslíku do srdečního svalu. Jeho hlavním projevem je klidová bolest za hrudní kostí, která neustupuje do 10 minut a často se šíří do krku nebo do levé paže.

Jeho příčinou je u většiny nemocných tzv. ischemická choroba srdeční neboli aterosklerotické postižení koronárních (věnčitých) tepen zásobujících srdce krví.

Postupným ukládáním tuků a dalších látek do cévní stěny se vytvoří aterosklerotické pláty, které zužují vnitřní průměr cév. Praskne-li plát, začnou se na jeho povrchu shlukovat krevní destičky a vzniká krevní sraženina, která náhle uzavře koronární tepnu.

Mnohem méně často může dojít k uzávěru zdravé koronární tepny tepenným vmetkem (embolizací drobné krevní sraženiny), například při arytmii nazývané fibrilace síní.

Akutní infarkt myokardu začíná v okamžiku, kdy se věnčitá tepna krevní sraženinou úplně uzavře a příslušná část srdečního svalu přestane dostávat okysličenou krev. Nedokrvená část myokardu začne odumírat již po 20 minutách. Nekróza pak postupuje v ohrožené oblasti od vrstev pod srdeční nitroblánou na povrch srdce — k vrstvám ležícím pod osrdečníkem.

Bolest za hrudní kostí - Vše o zdravítepna ucpaná cholesterolemAutor: Archiv ireceptar.cz

Moderní léčba vedla k dramatickému snížení nemocniční úmrtnosti na infarkt myokardu na hodnoty okolo 5 až 7 %, přesto jde o závažné onemocnění — k řadě úmrtí totiž dojde ještě předtím, než se pacient dostane do nemocnice. Relativně často tak může být náhlá smrt prvním projevem onemocnění.

V akutní fázi onemocnění je zásadním faktorem čas!

 • Proto je nutné při vzniku výše uvedených symptomů vždy co nejdříve kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu na telefonu 155 (nebo 112), kde je operátorem školený zdravotník.
 • Během 15 minut by měl k pacientovi dorazit vůz rychlé lékařské pomoci, vybavený EKG pro správné stanovení diagnózy a přístroji pro zajištění základní resuscitační péče, včetně zevní kardiostimulace.
 • Co nejdříve po stanovení daignózy je pacient převezen do nejbližšího kardiocentra s nepřetržitým provozem.
 • Všechny zmíněné projevy bolesti (zvláště pokud se vyskytnou u osoby nad 40 let spolu s kombinací více rizikových faktorů a trváním nad 10 minut) by měly vést k okamžitému přivolání rychlé záchranné služby, protože jde doslova o minuty. 
 • Bolest za hrudní kostí - Vše o zdravíje důležité rychle vyhledat lékařskou pomocAutor: Archiv ireceptar.cz

Nejhorší je, vyčkává-li pacient několik hodin v naději, že obtíže vymizí. V takovém případě ani okamžité otevření postižené cévy nemusí již zabránit odumření velké části srdeční svaloviny.

Na druhé straně je potřeba zdůraznit, že i když jde o minuty, rozhodně by postižený člověk neměl sednout do auta a jet pro pomoc sám! V akutní fázi infarktu totiž kdykoliv hrozí život ohrožující arytmie nebo jiná komplikace.

Nejčastější příčiny bolestí na hrudníku

Bolest za hrudní kostí - Vše o zdraví

BOLEST MEZIŽEBERNÍCH SVALŮ A NERVŮ Jednou z nejčastějších možných příčin bolestí na hrudníku, zejména u mladších a jinak zdravých jedinců, je skupina bolestí neuro-muskuloskeletárního původu čili způsobených poruchou nervů, svalů a kostí, případně chrupavek. Vznikají hlavně po nepřiměřené jednorázové fyzické námaze, jakou je např. velký úklid, přenášení nábytku či jiných břemen, delší činnost v tzv. vynucených polohách – např. věšení záclon, přibíjení či šroubování v těsných, špatně přístupných prostorách a podobně.

Bývají způsobené přetížením určitých svalových skupin, případně blokádou určitého segmentu zad po prudkém pohybu či nepřiměřeném zatížení.

Tato bolest se může potom šířit (vyzařovat) na přední hrudní stěnu až do oblasti srdce, čímž může imitovat příznaky akutního infarktu myokardu.

Na rozdíl od infarktu však nebývá tak intenzivní a dramatická, nemívá pálivý charakter, chybí celkově vážný (šokový) stav a strach ze smrti.

Příčinou bolestí dýchacích mezižeberních svalů a nervů bývá nadměrná námaha dýchacího svalstva při onemocnění průduškovým astmatem anebo při chronickém zánětu průdušek, hlavně když se tato onemocnění klinicky zhorší.

Takováto bolest nepřetrvává dlouhodobě, zpravidla se vytratí spontánně do týdne po úpravě dýchání (astmatu, bronchitidy). Ústup bolestí a regeneraci hrudního dýchacího svalstva můžeme urychlit aplikací bylinného krému Artrin na bolestivá místa hrudního koše – svaly, žebra a mezižeberní prostory.

Artrin je rovněž dobře účinný při bolestech zad a zádového svalstva, při jejich blokádě anebo přetažení.  Z klasických chemických léků se v takovýchto případech ordinují analgetika a myorelaxancia (tedy léky proti bolesti a na uvolnění kosterního svalstva).

Je potřeba dostatečně dlouhé šetření přetížených svalových skupin, resp. zad, až do vymizení obtíží – zpravidla to bývá 10 až 14 dní, při blokádách plotének, zejména opakovaných a závažných, i déle.

PSYCHOGENNÍ BOLEST Jiné příčiny má bolest projevující se zejména pícháním v oblasti hrotu srdce, tj. pod levou paží a mírně vpředu, tedy v místech pod levou bradavkou. Tato bývá často spojená se strachem a úzkostí, někdy i s pocitem nedostatku vzduchu, či spíše s pocitem nemožnosti se dostatečně hluboce nadechnout.

Píchnutí se objeví zejména na vrcholu hlubokého nádechu. Ve schoulené poloze nebo při mělkém dýchání nemusí být pociťována intenzivně anebo vůbec.

Takovéto bolesti mají příčiny psychogenní – úzkost, zvýšené emoční napětí, strach z něčeho (nejednou z domnělého vážného onemocnění), bývají často spojené s palpitacemi a tachykardií (bušením a rychlou činností srdce) i dalšími somatickými příznaky.

Potřebná je psychoterapie s dostatkem trpělivosti a empatie a psychohygiena.

INFARKT MYOKARDU Další, tentokrát vážnější příčinou hrudní bolesti, může být akutní infarkt srdečního svalu. Projeví se zpravidla prudkou nesnesitelnou bolestí za hrudní kostí, strachem ze smrti až šokovým stavem.

Bolest může vyzařovat do levé horní končetiny a šířit se po její vnější (loketní) straně až k malíčku a prsteníku. Někdy bolest vyzařuje do brady a zubů, jindy do zad pod lopatky, může se též projevit zvracením, kdy imituje akutní břišní příhodu, bývá to obvykle při tzv.

diafragmálním (spodním) infarktu myokardu.

Tato bolest na rozdíl od předchozí psychogenní nemá charakter píchání, ale je svíravá či pálivá, prudká, nesnesitelná, zničující, často vyzařující do levé horní končetiny…

Akutní infarkt srdečního svalu samozřejmě není možno léčit doma, ale vyžaduje okamžité přivolání urgentní lékařské pomoci, hospitalizaci a intenzivní léčbu s monitoringem srdeční činnosti a vitálních funkcí na koronární jednotce.

Přírodní produkty můžeme velmi účinně využít hlavně v prevenci srdečního infarktu a jeho rizikových faktorů.

Jednak v prevenci primární, jejímž cílem je zabránit vzniku onemocnění, jakož i v prevenci sekundární po překonaném infarktu, jejíž význam spočívá v zabránění zhoršování stavu srdečně-cévního systému, v zabránění srdečního selhání, poinfarktové anginy pectoris, resp. vzniku dalšího infarktu.

Samozřejmě, že součástí komplexní prevence je vždy i pravidelná životospráva, tj. zdravý životní styl s dostatkem vhodného pohybu, s eliminací kouření a ostatních škodlivin a rizik.

Přírodní produkty, jako doplňky výživy, tu představují významný přínos v prevenci nejen infarktu srdce, ale i ostatních tzv. civilizačních chorob. Působí na bázi celostního a šetrného přístupu k lidskému organismu v jednotě s psychickým stavem, životním prostředím, okolím…

Zajímavé:  Leky Na Zastavení Laktace?

Užitečné jsou i tzv. zelené potraviny – řasa chlorella, spirulina barley, které jsou bohatým zdrojem pro organismus potřebných vitaminů, minerálů a enzymů, a zároveň působí jako účinné antioxidanty.

Samozřejmě, příčin vyvolávajících bolesti na hrudníku může být mnohem více. Vyskytují se však méně frekventovaně, nemívají vždy typické příznaky a většinou si vyžadují další klinické, často i invazivní vyšetření.

Bolest na hrudi může znamenat cokoliv. Za jakých okolností je potřeba volat lékaře?

 • S bolestí na hrudi se lze setkat relativně snadno. Jedná se totiž o příznak, jenž je důsledkem celé řady nemocí.
 • První věc, jež člověka v souvislosti s bolestí na hrudi napadne, je bezpochyby srdeční infarkt, respektive infarkt myokardu.
 • Infarkt myokardu vznikne tehdy, dojde-li k náhlému ucpání srdeční věnčité tepny, a to v důsledku krevní sraženiny.
 • Intenzita bolesti se může v případě infarktu dosti lišit.
 • Podobně jako u infarktu, také v případě anginy pectoris dochází k omezení dodávky kyslíku do srdečního svalu.
 • Protože ale nebývá tato bolest tak výrazná, jako tomu může být u již zmíněného infarktu, rozpoznat anginu pectoris může být pro běžného člověka poměrně těžké.

S bolestí na hrudi se lze setkat relativně snadno. Jedná se totiž o příznak, jenž je důsledkem celé řady nemocí.

Tyto nemoci přitom mohou být povahově velice odlišné. Některé se dají označit za banalitu, jiné dokáží člověka bezprostředně ohrozit na životě.

Výčet onemocnění, při nichž může pacient pociťovat bolest na hrudi, je vskutku rozsáhlý, a pokud by měl být uveden v celé své délce, vydal by na několik samostatných článků. I proto bude na těchto řádcích věnována pozornost pouze těm, které se ve spojitosti s výše zmíněným symptomem, vyskytují jednoznačně nejčastěji.

Infarkt myokardu

První věc, jež člověka v souvislosti s bolestí na hrudi napadne, je bezpochyby srdeční infarkt, respektive infarkt myokardu. Je to vcelku pochopitelné. Jedná se o onemocnění, které nám v důsledku své povahy nahání pořádný strach. Pokud by totiž na něj došlo, jde pacientovi doslova o život, přičemž o tom, zda se jej podaří zachránit, či nikoliv, rozhodují kolikrát bez nadsázky vteřiny.

Infarkt myokardu nastane tehdy, dojde-li k náhlému ucpání srdeční věnčité tepny, a to v důsledku krevní sraženiny. To má za následek poškození srdečních buněk a odumření částí srdeční svaloviny, které se tak najednou nedostává tolik potřebného kyslíku. Nepodaří-li se ucpanou tepnu včas zprůchodnit, hrozí kompletní selhání orgánu s následnou smrtí postiženého.

Intenzita bolesti se může v případě infarktu dosti lišit. Někdy může být extrémně vysoká, jindy ji pacient pro změnu téměř nezaznamená.

Vyskytuje se za hrudní kostí, ale zároveň může vystřelovat i do ostatních částí těla včetně břicha, zad či levé končetiny.

Pakliže má dotyčný důvodné podezření na to, že právě prodělává infarkt, rozhodně by neměl (on nebo někdo v jeho okolí) jakkoliv otálet a co nejdříve přivolat záchranku.

Akutní pankreatitida

Tuto podivně znějící diagnostiku lze do češtiny přeložit jako zánět slinivky břišní. Bolest bývá poměrně intenzivní, zpočátku se vyskytuje především v břiše, ale poté přechází i do hrudníku. V některých případech může pacient dokonce tento příznak pociťovat rovněž v oblasti zad.

Vedle samotné bolesti bývá zánět slinivky břišní doprovázen též pocitem nevolnosti, zvracením či zrychleným srdečním tepem.

Angina pectoris

Podobně jako u infarktu, také v případě anginy pectoris dochází k omezení dodávky kyslíku do srdečního svalu. Koronární tepny se zúží a průtok krve je zredukován, na což srdce začne reagovat bolestí na hrudi, případně pocitem pálení.

Prodělal někdo z vašich blízkých infarkt myokardu?

Protože ale nebývá tato bolest tak výrazná, jako tomu může být u již zmíněného infarktu, rozpoznat anginu pectoris je pro běžného člověka poměrně těžké. Vzniká zejména při námaze a poměrně brzy (v řádu několika minut) odezní. A proto dotyčného donutí v mnoha případech nanejvýš k tomu, aby si dal krátkou pauzu „na vydechnutí“ a následně se vrátil ke své původní činnosti.

Ačkoliv se v inkriminovaném okamžiku rozhodně nejedná o žádnou život ohrožující situaci, důsledná léčba je více než žádoucí. Pokud by ji totiž pacient dlouhodobě přecházel, může se postižená céva nadále zužovat a přispět tak ke vzniku infarktu.

Od zápalu plic po stres

Samozřejmě jsou i další, méně závažná onemocnění, která jsou doprovázena bolestí na hrudi. A ačkoliv se nejedná o nic, co by dotyčného bezprostředně ohrožovalo na životě, může být bolest kolikrát o poznání horší. O jaké konkrétní případy se jedná?

Pakliže pacient pociťuje bolest na hrudi při nádechu, může takovýto příznak souviset například se zánětem průdušek, případně zápalem plic.

Velmi nepříjemnou pak může být bolest na hrudi při kašli, přičemž je jedno, zda se jedná o kašel suchý či vlhký.

Stejný symptom jako všechny výše zmíněné nemoci ale doprovází například i zánět nebo infekci v oblasti žeber, zablokovanou páteř či různá svalová poranění.

Jak se bolesti na hrudi zbavit?

Ve snaze zbavit se bolesti na hrudi je zapotřebí zaměřit se na samotnou příčinu, tedy nemoc, která tento pocit vyvolala. Platí, že bolest jako taková je vždy pouze důsledkem, nikoliv počátečním problémem.

Někdy může odeznít sama od sebe (například v případě již zmíněné anginy pectoris), jindy zase postačí změnit některé zdánlivě nesouvisející faktory, jakými je třeba nezdravý životní styl či pracovní prostředí.

To platí zejména tehdy, pramení-li bolest na hrudi ze stresu.

Pokud je bolest výrazná a nepolevuje, měl by pacient v každém případě vyhledat odbornou pomoct a poradit se o svých problémech s lékařem. Ten provede diagnózu, stanoví pravděpodobnou příčinu a rozhodne o aplikaci příslušné léčby.

Jak poznat infarkt? Bolest na hrudi: Příčiny

Za bolestí na hrudi se může skrývat obyčejné pálení žáhy nebo také nebezpečný zánět osrdečníku • Autor: iStock.com

Volat záchranku, nebo nevolat? Nikdo nechce být za hypochondra, ale v případě bolesti na prsou je opatrnost na místě. I kdyby to nebyl infarkt, mohou to být minimálně další tři život ohrožující nemoci. Návštěvou lékaře rozhodně nic nezkazíte. Jaké jsou nejčastější příčiny bolesti na hrudi?

Panická ataka

Po nějakém rozrušení nebo ve stresu může přijít záchvat panické ataky, i když jim jinak netrpíte. Projevuje se bolestí na prsou, ztíženým dýcháním, bušením srdce a návaly horka, pocením. Pokud si v tomto stavu zavoláte sanitku, aplikují vám něco na uklidnění – anxiolytika nebo benzodiazepiny.

Instagram jim zablokoval fotky. Také vás jejich těla pohoršují?

Akutní pankreatitida

Jen proto, že nejde o infarkt, tato nemoc není méně nebezpečná. Akutní pankreatitida neboli zánět slinivky břišní se projevuje velmi intenzivní bolestí břicha prostupující až do hrudníku a do zad. Objevuje se i nevolnost až zvracení. Pokračuje dále až k tachykardii, tedy k vysokému srdečnímu tepu. Pokud si myslíte, že máte pankreatitidu, okamžitě jeďte do nemocnice.

Zánět v oblasti žeber

Možná o kostochondritidě, což je zánět v oblasti spojení žeber s chrupavkami, slyšíte poprvé. Je to však jedna z nejčastějších příčin, proč lidé jdou k lékaři s tím, že mají infarkt. Může být způsobena virovou infekcí nebo i poraněním hrudníku.

Projevuje se ostrou bolestí, zejména na levé straně v oblasti chrupavek při napojení žeber na hrudní kost. Můžete mít také potíže s dýcháním a kašel. V každém případě byste lékaře vyhledat měli, aby vyloučil infarkt.

Kostochondritida se léčí protizánětlivými léky a analgetiky.

Cool & sexy podprsenky a plavky se slevou. Přidejte se tento víkend k nám!

Pásový opar

Pásový opar se může objevit kdekoliv na těle a pokud se objeví na prsou, velmi to bolí. Od infarktu ho odlišíte výskytem skvrny na bolestivém místě. I v tomto případě byste se ale měli zastavit u odborníka, který vám může předepsat antivirotika a zmírnit tak vaše utrpení.

Zánět osrdečníku

Perikarditida neboli zánět osrdečníku je další onemocnění často zaměňované s infarktem myokardu. Osrdečník je blána, která chrání srdce před vnějšími vlivy. Její zánět může být velmi nebezpečný a v některých případech jde i o život. Projevuje se bolestí na hrudi a zvýšenou teplotou.

Příčin zánětu osrdečníku je mnoho. Může to být infekce jak virová, tak bakteriální. Perikarditidu mohou způsobit vzácněji i plísně. Může být ale následkem autoimunitních chorob nebo provázet nádorová onemocnění, sníženou funkci štítné žlázy či chronické selhání ledvin.

Nespavost trápí pětinu lidí. Jaké jsou příčiny a jak se lépe vyspat?

Ischemická choroba srdeční

Ischemickou chorobu srdeční sami od infarktu odlišíte jen těžko. Způsobuje ji ucpání cév, které vedou krev do srdce, což může způsobit selhání srdce nebo arytmii. Může za to zejména usazování cholesterolu v cévách. Pokud vám lékař určí tuto diagnózu, čeká vás léčba statiny nebo operace.

Natažený hrudní sval

Po víkendu stráveném v posilovně nebo například stěhováním se vám může stát, že vás na hrudníku budou tlačit hrudní svaly. Poznáte to i tak, že vás pravděpodobně budou bolet i po stlačení a také i jinde než na prsou. Pokud si však nejste jisti, raději vyhledejte lékaře.

Zajímavé:  Alergie Na Kov Příznaky?

Oblečený nebo nahý? Jak se změní běžné situace, když sundáte oblečení?

Pálení žáhy

Pálení žáhy neboli pyróza nastává v momentě, kdy se obsah žaludku včetně žaludečních kyselin, které pomáhají trávit potravu, vrací zpět do jícnu.

Kyseliny jsou logicky kyselé, a proto způsobují pálení za hrudní kostí. Pyróza potká občas každého, ale pokud se opakuje, není dobré ji podceňovat.

Může vyústit až v refluxní chorobu jícnu a v ojedinělých případech i rakovinu jícnu.

Pálení žáhy předejdete tím, že nebudete jíst kořeněná a tučná jídla, holdovat alkoholu a kouření. Pokud už vás pálí, zabírají na ni jedlá soda, jablka nebo mléko. V případě silného pálení můžete použít antacida – tedy léky, které vám od obtíží pomohou. S výběrem vám pomůže lékárník.

Z výše uvedeného vyplývá, že jakoukoliv bolest na hrudníku není dobré podceňovat a raději jet k lékaři či ještě lépe zavolat si rychlou záchrannou službu. A radši dříve než později. Mezi lékaři se totiž traduje historka o pacientovi, ke kterému už bohužel dojeli příliš pozdě a on seděl mrtvý u počítače, kde byla otevřená stránka: Infarkt – příznaky.

Jak užívat bylinky? Rozhodně neplatí, že čím více, tím lépe

5 tipů, jak se zbavit stresu. Pomohou drobné každodenní rituály

Autor: Kateřina Erbsová

Rady nemocným – Ostatní příčiny bolestí na hrudi

Mnoho lidí trpí bolestmi na hrudi, které vycházejí z onemocnění hrudní páteře. Tento typ bolesti většinou vzniká v oblasti hrudní páteře a šíří se (?vystřeluje?) na přední stěnu hrudníku.

Bolest je často (na rozdíl od bolesti při nedokrvení srdečního svalu) závislá na pohybech a poloze trupu, může se zhoršovat při hlubokém dýchání a je spíše ostrá, píchavá. Nemocný ukáže na hrudi bolestivé místo.

Při bolesti na podkladě nedokrvení srdečního svalu nemocný většinou ukáže na bolestivé místo na hrudi zaťatou pěstí nebo plochou celé dlaně, zatímco při bolestech vycházejících z hrudní páteře ukáže na míso jedním nebo více nataženými prsty a může mít tendenci si bolestivé místo masírovat.

U některých osob se za určitých okolností může vytvořit krevní sraženina v žilách. Existuje velmi závažný stav, kdy se velká krevní sraženina v žíle uvolní a cévním systémem se dostane do plicní tepny, která vede krev z pravé komory srdeční do plic. Krevní sraženinou se ucpou některé větve této tepny (plicní embolie).

To se projevuje náhle vzniklou prudkou bolestí na hrudi, bolest však nevyzařuje do míst jako při angině pectoris a stav je doprovázen těžkou dušností, postižený rychle dýchá, má rychlý (někdy nepravidelný) puls, je opocený a má strach ze smrti. Může se také objevit vykašlávání krvavého hlenu.

Tento stav vyžaduje stejně jako srdeční infarkt neprodlený převoz do nemocnice.

Bolesti při ?žlučníkovém záchvatu?, podráždění žaludku nebo neodcházejících střevních plynech (?zaražených větrech?) se mohou rovněž šířit na hrudník, ale nemají stejnou lokalizaci a šíření jako při angině pectoris. Většinou nereagují na nitráty a může zde dominovat zvracení nebo zástava odchodu plynů.

Několik dnů i týdnů trvající palčivá bolest za hrudní kostí, která je spojena s pocitem vracení žaludečního obsahu do jícnu a často se zhoršuje vleže a při polykání a zlepšuje po jídle, je projevem zánětu jícnu. Tento stav pacienta bezprostředně neohrožuje, ale je namístě lékařské vyšetření a příslušná léčba. 

Ještě se zmíníme o jednom závažném stavu, který se projevuje bolestí na hrudi. Při některých chorobách může zjednodušeně řečeno prasknout jedna z plic. Jde o neúrazový pneumothorax.

Protože v hrudní dutině je normálně nižší tlak než tlak vzduchu v atmosféře, uniká vzduch z prasklé plíce do hrudníku, postižená plíce kolabuje a přestává dýchat. Máme sice ještě druhou plíci, ale vzduch vnikající do hrudní dutiny může utlačovat srdce a vést k selhání krevního oběhu.

Tento stav, který je většinou méně závažný než srdeční infarkt, se projevuje náhle vzniklou ostrou bolestí na straně postižené plíce, postižený je dušný a jedna strana hrudníku se při nádechu zvedá jen omezeně oproti druhé straně nebo se nezvedá vůbec.

V některých případech je nutno v nemocnici odsát vzduch z hrudní dutiny, aby se plíce opět rozepjala nebo i ošetřit prasklinu v plíci speciální operací. Neúrazový pneumothorax se objevuje u starších lidí s tzv. rozedmou plic (emfyzém), ale může vzniknout i u mladého člověka, u kterého není známo žádné plicní onemocnění. 

Popsali jsme nejčastější, ale zdaleka ne všechny příčiny bolestí na hrudi. Jak vidíme, příčiny bolestí na hrudi jsou skutečně rozmanité, od málo závažných až po život ohrožující. Úkolem laika není určit její příčinu, ale odhadnout riziko a podle toho jednat.

K tomu Vám předkládáme toto sdělení. Vždy je přínosné, pokud postižený nebo jeho blízký už měli podobné zkušenosti s danými obtížemi.

Jestliže jsou obtíže jiného nebo závažnějšího charakteru než ty, na které jsou nemocný a jeho blízcí zvyklí, je vhodné lékařské vyšetření podle jejich závažností.

Stále se objevuje velký počet lidí, kteří podcení bolesti na hrudi a pozdě vyhledají lékařskou pomoc; existují i případy, kdy laici přecení málo závažné obtíže. V nejasných případech může dělat zjištění příčiny bolestí na hrudi problém i lékaři, který má k dispozici řadu specializovaných vyšetření.  

Autor: Pavel Bělunek, student 2. ročníku oboru Všeobecná sestra, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Recenze: Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Bolest na hrudi přicházela plíživě. Ateroskleróza způsobuje ischemii myokardu

Žil jsem úplně normální život, měl svůj obchod zaměřený na cyklistiku a ročně jsem najel stovky kilometrů. Až jsem poprvé před dvěma roky ucítil při sportu bolest na plicích. Myslel jsem, že je to tím, že jsem pořád v práci a přes zimu jsem tolik netrénoval.

Ale po čase už mi to přišlo zvláštní, protože se v cyklistice pohybuji 25 let, a nic podobného jsem předtím nezažil.

Před rokem jsem tedy zašel k mojí praktické lékařce, která mě poslala na různá vyšetření, a nakonec mi řekla, že bolest je od páteře, asi nějaký skřípnutý nerv, a dala mi tablety na žvýkání, že to bude v pohodě.

Přečíst článek ›

Tím mě uklidnila. Byla zima, kdy jsem se ani moc nehýbal, jen jsem občas vyrazil na běžky, a to jsem zvládal. Nicméně na jaře jsem zase začal jezdit na kole a bolest byla zpět. Pak už jen stačilo, abych se psem na procházce vyšel nějaký kopec a musel jsem se zastavit, jak velkou bolest za hrudní kostí jsem cítil.

Vyprávěl jsem to jednomu kamarádovi lékaři, který mě pozval k sobě do ordinace a ptal se mě na problémy se srdcem. Říkal jsem mu, že srdce kontrolovali a vše bylo v pořádku.

Usoudil, že to je tedy od páteře a dal mi nějaké cvik na záda. Bolest ale neustupovala.

Loni v říjnu právě tento kamarád pořádal sportovní akci, které jsem se zúčastnil, ale nejelo se mi na kole dobře a jeho tehdy napadlo, že by to mohly být koronární tepny a rovnou mi domluvil zátěžové EKG.

Ucpané cévy

Přišel jsem tam, šlapal na kole a už po dvou minutách mě lékař zastavil, ať slezu dolů a řekl mi, že mám aterosklerózu, ucpané koronární cévy, které zásobují srdce okysličenou krví. Ateroskleróza pak může způsobit ischemii myokardu a jejím projevem je angina pectoris, tedy právě ta bolest na hrudi.

V pražském IKEM jsem měl podstoupit perkutánní koronární intervenci, která spočívala v roztažení tepny nějakou cévkou, na jejímž konci je malinký balónek.

Zavedli mi tedy cévku, která vedla k dotyčné tepně, ale najednou se zastavili s tím, že je vše špatně a musím na operaci, že je potřeba minimálně trojitý bypass. Zakázali mi opustit nemocnici a řekli, že hned druhý den mě musí operovat.

Jedna z těch cév byla průchodná na pouhých 10 procent, druhá na 25 procent. Kdybych to nechal dojít dál, dostal bych infarkt.

Přečíst článek ›

Ráno mě odvezli na operaci, která trvala šest hodin. Po šesti dnech mě pustili domů, a ještě mě čekal třítýdenní pobyt v lázních v Berouně.

Zpočátku jsem měl tendence se šetřit, nevěděl jsem, co zvládnu, ale postupně jsem se zase rozhýbal.

Po měsíci a půl mi kardioložka řekla, že srdce je už úplně v pořádku a nemůže se nic utrhnout, takže jsem začal chodit aspoň do posilovny. Velmi vděčný jsem celé mojí rodině a hlavně manželce, která byla skvělou oporou.

Ale rozhodně to pro mě tehdy nebylo snadné. Nebyl jsem zvyklý být za toho „nemocného“. A taky jsem se ptal „proč“? Nekouřím, nepiju, sportuji a najednou jsem ležel v 47 letech mezi 60letými pacienty a přemýšlel, proč zrovna já musím mít bypass. Velkým problémem u mě byl vysoký cholesterol, který ucpával cévy.

Mám to dědičné, i moje matka se s ním léčí.

Taky mi pomohla nemocniční psycholožka, když řekla „a proč ne vy“? Díky tomu jsem si uvědomil, že nejsem nijak výjimečný od ostatních lidí, i když jako zdravý si tohle nepřipustíte, a tak jsem změnil i svůj život – přestal jsem se tolik stresovat, upravil jsem jídelníček a zase jezdím na kole.

Názor lékaře: doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D. (kardiochirurg a zástupce ředitele IKEM) „Kardiovaskulární onemocnění patří k tzv. civilizačním onemocněním, která postihují srdce a cévy.

Tento typ onemocnění se bohužel nevyhnul ani pan Ladislavovi Petrovi, kterému byla přibližně před půl rokem diagnostikována namáhavá angina pectoris. Ta je jednou z nejznámějších a nejběžnějších projevů ischemie myokardu a projevuje se zejména tupou bolestí na hrudi.

Na podzim roku 2018 proto v IKEM podstoupil trojitý aortokoronární bypass, který je obecně jedním z nejčastějších kardiochirurgických výkonů v našem institutu. Jen za loňský rok jsme jich zde provedli celkem 450.

 Velmi mě těší, že se nyní panu Petrovi daří dobře a jeho zdravotní stav mu znova a naplno umožňuje překonávat další sportovní výzvy.“

Přečíst článek ›

Informace o ateroskleróze:

 • Jedná se o ukládání tukových látek do stěny cév.
 • Po narození má člověk cévy hladké, elastické, kudy krev může volně proudit, ale už v 10 letech se v nich objevují částečky cholesterolu a tuku.
 • Tepna se kvůli tomu zužuje a zpomaluje a ztěžuje proudění krve.
 • Může dojít až k jejímu úplnému ucpání, tedy infarktu nebo cévní mozkové příhodě.
 • Aterosklerózu „živí“ zvýšená hladina krevního cholesterolu.
 • Prvními příznaky poškozených tepen jsou zrychlené dýchání a pulz, bolest na hrudníku, úzkost, dušnost a bledost.
 • Nemoc často způsobuje stres, obezita, cukrovka, vysoký cholesterol, konzumace tučné stravy a kouření.

TIPY PRO ZDRAVÉ SRDCE

Jak udržet cholesterol v kondici

Nejlepší prevencí před ucpáváním tepen je nekouřit, a hlavně se vyhnout určitým potravinám. Mezi ty patří salámy, tlačenky, bůček, tučné sýry, majonézy, kondenzované mléko nebo čokoláda. Ideální je jednou za týden zkusit vegetariánský den, hovězí nebo vepřové maso totiž není pro cévy úplně ideální.

Každodenní pohyb by měl být samozřejmostí a stačí i jen 15 minut denně. Muži by si pravidelně měli po 40. roce života nechávat změřit cholesterol, krevní cukr i tlak. Pro ženy to platí také, ale u těch stačí až okolo 50 let.

Přečíst článek ›

Rodinné dispozice také mohou hrát svou roli. Pokud tedy vaši rodiče nebo prarodiče měli infarkt nebo mozkovou příhodu, hlídejte si cholesterol i tlak ještě o deset let dříve. Jak na tom sami jste, zjistíte snadno. Pokud u žen obvod pasu nepřesahuje 80 cm, můžou být poměrně v klidu. U mužů je to 94 cm.

Na snížení cholesterolu se doporučuje tzv. středomořská dieta založená na rybách, olivovém oleji, zelenině a ořechách. Právě jihoevropské národy díky své stravě tolik netrpí na infarkty a nemoci srdce.

Recept na závěr

Celer je bohatým zdrojem jak vitaminů A, B1, B2, B6, C, ale i minerálů jako je draslík, fosfor, kyselina listová, hořčík nebo sodík. A jeho hlavní účinky? Snižuje cholesterol i krevní tlak. To už stojí za vyzkoušení, co říkáte?

Celerový salát s ananasem a krůtím masemSuroviny: 250 g ananasu 1 jablko řapíkatý celer 1 jarní cibulka 1 bílý jogurt 150 g krůtího masa ořechy podle vlastní chuti sůl

Nakrájejte omytý ananas, jablko a řapíkatý celer na malé kousky. K tomu přidejte na kolečka nakrájenou jarní cibulku. Všechny suroviny dejte do misky, dochutíte solí, pořádně promíchejte a zalijete bílým jogurtem. Na pánvičce rozpalte olej a osmahněte krůtí maso, které pak přidáte do salátu. Následně můžete jídlo posypat vlašskými ořechy.

Přečíst článek ›

Pět znamení, že vaše srdce nefunguje tak, jak by mělo

Srdeční onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí. Pacienti bohužel mnohdy některé příznaky podceňují a odkládají návštěvu lékaře, dokud je neskolí srdeční infarkt. Všímat si symptomů, které mohou ohrožovat vaše srdce, je proto životně důležité.

Zvláště na pozoru by se měli mít jedinci, kterým hrozí zvýšené riziko srdečních onemocnění, tedy obézní lidé, cukrovkáři, osoby se zvýšenou hladinou cholesterolu nebo vysokým krevním tlakem a kuřáci.

Jaké jsou nejčastější srdeční problémy? „Mezi časté nemoci srdce se řadí ateroskleróza, kdy dochází ke kornatění cév, do stěn tepen se ukládá tuk, vápník a cholesterol, který je poškozuje, narušuje jejich průchodnost.

Další obvyklou nemocí je infarkt myokardu, kdy dochází k ucpání jedné i více věnčitých tepen, a kdy hrozí zástava srdce, tedy i smrt.

Pacienty v souvislosti se srdcem trápí také angina pectoris, zánětlivá onemocnění srdce, srdeční arytmie či problémy s chlopněmi,“ uvedla praktická lékařka Šárka Soukupová z Lékařského domu Praha 7.

Podle lékařky Soukupové lze proti infarktu myokardu, ateroskleróze i angině pectoris bojovat zdravým životním stylem. „Pokud člověk nekouří, pravidelně se hýbe a přijímá stravu bohatou na vitaminy, vlákninu a omega-3 mastné kyseliny, pak riziko těchto onemocnění klesá.“

Doktor Paul Whelton, profesor epidemiologie z Tulane University School of Public Health, doporučuje sledovat hodnoty krevního tlaku a cholesterolu. Dále je dobré dávat si pozor na jeden nebo více z níže uvedených příznaků potenciálních problémů.

Bolest na hrudi

Tento klasický příznak srdečního záchvatu se nemusí pokaždé projevit tak, jak ho známe ze seriálů z nemocničního prostředí. Tedy že se pacient chytí za srdce a skácí se na zem. Doktor Whelton popisuje bolest na hrudi jako intenzivní tlak, jakoby vám na hrudníku stál slon. Whelton v tomto případě radí na nic nečekat a zavolat sanitku.

Dalším příznakem, který může signalizovat skryté kardiovaskulární onemocnění, je pocit, jako byste si natáhli sval v hrudníku. Kardioložka Ashley Simmonsová z University of Kansas Hospital doporučuje informovat o tomto problému svého lékaře. Podle ní se tento problém nemusí projevovat ostrou bolestí, bolest může být jen subtilní a může vystřelovat do vašich ramen, paží, krku nebo čelisti.

„Bolest na hrudi, která se objeví v průběhu nebo po tréninku nebo když jste ve stresu, stojí zvláště za pozornost, protože by mohla signalizovat problém toku krve,“ upozornila kardioložka.

Nicméně bolest na hrudi může být způsobená i zažívacími obtížemi, plicními potížemi či problémy s páteří. Bolest, která ukazuje na srdeční problémy, bývá lokalizovaná za hrudní kostí, mírně vlevo.

Dušnost

Jestliže vám najednou i lehká fyzická aktivita bere dech, zvláště pokud jste nikdy předtím neměli potíže vyběhnout po schodech bez zadýchání, je to problém. Doktorka Simmonsová obvykle žádá své pacienty, aby porovnali svou současnou fyzickou aktivitu s tou před rokem nebo dvěma.

„Pokud si všimnou významné změny ve svém dechu nebo v tom, co zvládnou, je to znamení, že se něco děje,“ tvrdí kardioložka a dodává, že problémem jsou i dýchací potíže, které přicházejí, když si lehnete. Mohly by totiž ukazovat na onemocnění srdečních chlopní. Proto o nich určitě informujte svého lékaře.

Dechová nedostatečnost, kdy se zadýcháváte i při minimální námaze, může také ukazovat na plicní onemocnění, například astma.

Příznaky podobné chřipce

Problémy se srdcem se mohou projevit i jako obyčejné nachlazení nebo chřipka.

Doktorka Kerry Hildrethová z University of Colorado School of Medicine, která se specializuje na problematiku stárnutí a srdečního zdraví, uvedla pro magazín prevention.

com, že pocity na zvracení, únava a studený lepkavý pot mohou signalizovat nedostatečný průtok krve.

Tyto příznaky občas zažívá každý, ale pokud se projeví po fyzické aktivitě, doktorka Hildrethová doporučuje navštívit lékaře.

Náhlý studený pot bývá také příznakem infarktu. Zpozornět byste měli i při těžké žaludeční nevolnosti. Výzkumy ukazují, že některé ženy trpí zažívacími potížemi několik dní před srdečním infarktem, ale nespojují to se srdečními potížemi, takže návštěvu lékaře odkládají.

Lékařka Šárka Soukupová potvrzuje, že nevolnost a zvracení skutečně v některých případech mohou signalizovat blížící se infarkt myokardu. „Obzvlášť pokud pacient pociťuje i dušnost, extrémní únavu a bolest na levé straně za hrudní kostí, měl by se raději obrátit na lékaře.“

Motání hlavy a závratě

Točení hlavy a vrávorání mohou značit arytmii, neboli poruchu srdečního rytmu. Pocity slabosti nebo mdloby mohou být také příznakem zablokování nebo problémů se srdeční chlopní, zvláště pokud jsou doprovázené zrychleným bušením srdce, varovala doktorka Simmonsová.

Nedávná studie z University of North Carolina rovněž potvrdila, že zavrávorání a pocit slabosti při rychlém vstávání mohou být příznakem hrozících potíží se srdcem. Závratě jsou také přidruženým symptomem infarktu. Srdce totiž při infarktu pumpuje nedostatečné množství krve do mozku, což způsobuje závratě.

Někdy může být prvním a jediným příznakem srdečního selhání i chronická únava, a to především u žen. Pokud se vaše vyčerpání nedá vysvětlit běžnými příčinami, jako jsou nadměrná fyzická aktivita, stres, nevyspalost nebo nějaká choroba, raději navštivte lékaře.

Odborníci z University of Arkansas ve své studii zjistili, že mnoho žen, které utrpěly srdeční záchvat, pociťovaly nadměrnou únavu v průběhu týdne, který předcházel jejich srdečnímu infarktu. Tyto ženy rovněž nahlásily poruchy spánku.

Lékařka Šárka Soukupová souhlasí s tím, že i nadměrná únava a nespavost bývají projevem blížícího se infarktu.

„Příznakem je i již zmíněná bolest za hrudní kostí, která nepolevuje a neustupuje při změně polohy, vystřeluje někdy do krku a do levé ruky, do čelisti i horní části břicha. Typické jsou i problémy s dýcháním, panická úzkost, studený pot. Pokud bolesti trvají minimálně dvacet minut, pak je lepší přivolat lékařskou pomoc,“ dodala praktická lékařka Šárka Soukupová.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector