Cervix score – vše o zdraví

Po prokázání těhotenství je vystavena těhotenská průkazka a každá mamina začne navštěvovat poradnu pro těhotné.

Cervix score - Vše o zdraví

Průkazka je doklad, a proto by ji měla každá budoucí maminka nosit stále u sebe. Je srovnatelná s jakýmkoliv jiným dokladem (občanským průkazem, pasem…

), navíc je snad i důležitější v tom, že je zde zaznamenáno maminčino těhotenství, její zdravotní stav a vše, co je důležité vědět pro případ, že by snad budoucí maminka sama nemohla komunikovat a přitom by byla nezbytná zdravotní pomoc.

Těhotenská průkazka samozřejmě slouží lékaři k zanesení všech důležitých údajů týkajících se těla budoucí maminy a jejího těhotenství, ale každá těhulka by se v ní měla také sama umět orientovat a znát alespoň základní údaje. Proto se v ní i vy naučíte číst…

První strana TP (těhotenské průkazky):

Tato strana je srozumitelná: jméno a příjmení, bydliště a rodná čísla obou rodičů nemusíme objasňovat.

Do tabulky o předchozích porodech, potratech a  interrupcích se  zapisují údaje o  všech těhotenstvích a  krátce o  jejich průběhu – např. 6.12.2000 hoch 3500 g, 50 cm, spontánní porod hlavičkou, VIII/1999 AB.SPONT. v 12.t.gr.

(spontánní potrat ve 12.týdnu těhotenství). Do dolní tabulky se plánují návštěvy u lékaře v poradně pro těhotné.

Druhá strana TP:

Setkáte se v ní se spoustou cizích slov, kterým možná nerozumíte. Tedy:

Tabulka všeobecná anamnéza: PRIMIPARA = žena, která bude poprvé rodit HYPERTENZIVNÍ CHOROBA = vysoký krevní tlak STERILITA = neplodnost DIABETES = cukrovka ANOMÁLIE DĚLOŽNÍ = vrozené odchylky tvaru dělohy

Tabulka předchozí těhotenství: CERKLÁŽ = steh na děložním čípku – v průběhu těhotenství může dojít k předčasnému otevírání děložního čípku a nebezpečí předčasného porodu, či potratu. Z tohoto důvodu se děložní hrdlo (děložní čípek) uzavře kruhovým stehem, který se asi měsíc před termínem porodu odstraní.

HYPOTROF = plod s výrazně nižší porodní váhou, než by měla odpovídat jeho stáří, většinou tyto narozené děti jsou normálně zralé a jsou i v termínu porozené, ale mají malou porodní váhu (např. kolem 2000 – 2500g). PERINATÁLNĚ ZEMŘEL = novorozenec zemřel před porodem, při něm nebo těsně po porodu.

RH (ABO) PROTILÁTKY = protilátky, které se vytvořily v krvi matky proti krvinkám plodu. GESTÓZA = onemocnění matky při těhotenství – zvláště v jeho 3.trimestru, doprovázené otoky (E – edémy), bílkovinou v moči (P – protein), vysokým krevním tlakem (H – hypertenze). Může být také označována jako preeklampsie. OPER.

POROD = porod ukončen operační technikou:

 • SECTIO CAESAREA – císařský řez
 • VEX – podtlakový zvon
 • FORCEPS – kleště

Tabulka nynější těhotenství: KONTRAKCE = stahy děložní HRDLO = čípek děložní (uzávěrový aparát dělohy) ZOONÓZY = infekční onemocnění přenášená zvířaty GLYKOSURIE = přítomnost cukru v moči Hb v III.

trimestru 9g = snížená hodnota krevního barviva hemoglobinu HYDRAMNION = množství plodové vody – oligohydramnion – malé množství plodové vody, polyhydramnion – velké množství plodové vody NEPRAVIDELNÉ POLOHY = jiné uložení plodu než hlavičkou – KP – konec pánevní (zadečkem), příčka – příčná poloha plodu.

Třetí a čtvrtá strana TP:

PÁNEV – změření zevních pánevních rozměrů – může upozornit na velké odchylky od normy, maminky s úzkou pánví by možná nemohly normálně porodit dítě z důvodu nepoměru porodních cest a hlavičky děťátka – porod by se musel ukončit císařským řezem. BWR – vyšetření krve na syfilis.

SKUPINA a Rh matky PROTILÁTKY – pokud je Rh faktor matky negativní, musí se vyšetřit častěji během těhotenství protilátky ( viz 2.strana TP ), zda se jich nevytvořilo větší množství, což by ohrožovalo život plodu. FENYLKETONURIE = vrozená odchylka látkové výměny.

Ne vždy se tento test provádí, protože se sleduje už desetiletí u novorozenců, takže riziko, že by se mohlo objevit u těhotné ženy je minimální.

Dolní tabulka této dvoustrany je určena pro zápisy pravidelných kontrol v poradně: datum, týden těhotenství, váha těhotné, otoky, vyšetření moči na bílkovinu a cukr, změření tlaku krve, zaznamenání pohybů plodu a později srdečních ozev plodu (OP), výška děložního fundu = růst těhotenství od spony stydké k nejvýše uloženému bodu dělohy, poloha plodu – hlavičkou, koncem pánevním či jinak, vnitřní nález = gynekologické palpační vyšetření děložního čípku, kolposkopické a cytologické vyšetření se provádí v počátku těhotenství v zrcadlech k vyloučení rakoviny děložního čípku. Každý nález potvrdí lékař svým podpisem.

Pátá strana

Následující strana je vlastně pokračováním předchozí – doplňují se zde další vyšetření, např. krve k vyloučení vrozené vývojové vady odebírané v 16. týdnu těhotenství – tzv.

TRIPLTEST – odběr krve na AFP – alfafetoprotein (produkují ho fetální orgány – játra a žloutkový váček plodu), HCG – choriový gonadotropin (reguluje funkci žlutého tělíska v časném těhotenství), E – estriol (v II. polovině těhotenství posuzuje funkci placenty a stav plodu).

Velmi stručně lze říct, že podle výsledných hodnot lze zhodnotit nebezpečí vývinu vrozené vývojové vady plodu – např. tzv. Downova syndromu.

K dalším nezbytným vyšetřením krve patří vyšetření na HIV a HbsAg (žloutenku typu B).

Šestá a sedmá strana TP:

Cervix score - Vše o zdraví

Je tvořena speciálním grafem – GRAVIDOGRAMEM. Vyznačují se do něj hodnoty váhového přírůstku ( červ. barva) – ten by neměl být vyšší za celou dobu těhotenství více jak 15 kg. Uvědomíme – li si, že na plod, plodové obaly, plodovou vodu a placentu připadá za celé těhotenství přibližně 8 kg, něco pojme tekutina, co získá budoucí maminka vlivem otoků ke konci těhotenství, získáme váhu asi 12 kg. Takže pokud těhulka nabírá astronomickým tempem kg a dosáhne přírůstku na váze ke konci těhotenství vyšší jak 20 kg, může si po porodu spílat jen sama sobě za svou nadměrnou postavu.

SYMFYSA FUNDUS – zaznamenává se vzdálenost od spony stydké po nejvyšší bod těhotné dělohy (fundus). Průměrnou hodnotu označují nepřerušované linky.

CERVIX – SCORE (CS) – v dolní části dvoustrany je tabulka (zeleně) zaznamenávající stav děložního čípku, tzv. uzávěrového aparátu dělohy. Normální čípek je tuhý, uzavřený v celé své délce 2-4 cm, směřuje dozadu = CS 0.

Čím blíž je porod, tím více se čípek posunuje do středu, zkracuje se, měkne, otevírá se, tlak plodu na uzávěrový aparát sílí. Stav čípku se hodnotí bodově: malá změna je hodnocena 1, výraznější 2. CS je jejich součtem.

Počítá se při každém gynekologickém vyšetření, výsledek se zapisuje do sloupku označeného příslušným týdnem těhotenství. Dole je vyznačena kritická hranice v jednotlivých týdnech. Její překročení znamená varování, že hrozí předčasný porod či potrat.

U donošeného těhotenství informuje CS o připravenosti porodních cest. Pokud je hodnota CS vyšší než 7 bodů, lze uvažovat o indukci porodu = umělém vyvolání porodní činnosti.

Osmá a devátá strana TP:

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ – během těhotenství se provádí asi 3x – v počátku těhotenství k jeho potvrzení, délky, eventuálně stanovení termínu porodu (ve 12. týdnu těhotenství je stanoven jeden z nejpřesnějších údajů termínu porodu). Většinou v této době je už prokázáno, že se jedná o živý zárodek (ASP+ ).

Ve 20.

týdnu těhotenství se provádí podrobnější ultrazvukové vyšetření – potvrdí se, že srdce má 4 dutiny, je patrné překřížení velkých tepen, uložení placenty, množství plodové vody, celkový vývoj plodu – páteř, ruce, nohy…, vyloučí se vrozené vývojové vady, eventuelně se dá určit pohlaví plodu. Často se používají zkratky – BPP = biparetální průměr (velikost hlavičky), AP = anterioposteriorní = předozadní průměr hrudníku, FL = velikost stehenní kosti atd.

Třetí vyšetření se většinou provádí po 30. týdnu těhotenství – uložení plodu (1 plod hlavičkou), celkově 30+5 (odpovídá 30.

týdnu těhotenství + 5 dnů),váha 1600 g, struktury pravidelné, normhydramnion (normální množství plodové vody), placenta na přední straně dělohy, nezralá (dozrává do 38. týdne těhotenství).

Například takto může vypadat ultrazvukové vyšetření v 30. týdnu těhotenství.

AMNIOSKOPIE = optická vyšetřovací metoda, při níž se posuzuje kvalita (barva) plodové vody (čirá s bílými vločkami = normální, zkalená nebo zelená = ohrožení pro plod, porod je vhodné uměle vyvolat). Provádí se většinou po termínu porodu.

KARDIOTOKOGRAFIE = grafické zaznamenávání srdečních ozev plodu v závislosti na činnosti dělohy. Doporučuje se natáčet asi 14 dnů před termínem porodu až po porod.

Desátá strana TP:

O tom, že si každá těhulka umí přečíst RADY PRO TĚHOTNÉ, nikdo nepochybuje. Jiná věc je, zda si je opravdu přečte.

Důležité je vědět, které doklady potřebuje mamina s sebou do porodnice, aby si příliš nezkomplikovala další život po porodu a mohla se plně věnovat děťátku. Musí mít s sebou těhotenskou průkazku, průkazku pojišťovny a občanský průkaz. Pokud je vdaná, je třeba mít i oddací list.

Pokud ne a bude normálně udávat otce dítěte, je vhodné, aby si ještě v těhotenství spolu s otcem dítěte zašla na matriku v místě bydliště, oba si s sebou vzali rodné listy a občanské průkazy a před matrikářem společně stvrdili svým podpisem prohlášení o otcovství a jménu dítěte.

Toto prohlášení s sebou vezme do porodnice. Budoucí maminka si tak ušetří spoustu nepříjemností s vyřizováním otcovství po narození dítěte. A ještě jedna věc je dobrá vědět.

Pokud jste čerstvě rozvedené a od rozsudku rozvodu neuplynula doba 300 dnů, bude vaše dítě, byť by otec byl někdo jiný, považováno za dítě vašeho bývalého manžela.

I v tomto případě je vhodné předejít této nepříjemnosti společným prohlášením s otcem dítěte nebo rychlým sňatkem.

Jedenáctá a dvanáctá strana TP:

Vyšetření KREVNÍHO OBRAZU (KO) – mělo by se provádět 2 – 3x za těhotenství. PSYCHOPROFYLAXE = předporodní příprava. TĚLOCVIK pro těhotné = součástí předporodní přípravy. Záznamy o HOSPITALIZACI = krátké stručné zaznamenání pobytu v nemocnici během těhotenství.

PLICNÍ – zaznamenání, zda se v rodině neobjevila tuberkulóza. ZUBNÍ vyšetření by měla absolvovat každá těhulka z důvodu možného zánětu v zubu, který je třeba včas ošetřit a tím zabránit rozsevu infekce do celého těla.

OBVODNÍ a odborní lékaři – komplexní vyšetření se zaznamenáním anamnézy o těhotné (operace, alergie, infekční nemoci, trvale užívané léky…) a včetně EKG záznamu.

Známky blížícího se porodu | Jaknamaterstvi.cz

Končí třetí trimestr a vy s napětím očekáváte příchod potomka na svět. Víte, jaké jsou známky blížícího se porodu a co si sbalit do porodnice?

Zajímavé:  Kolik Kroků Denně Pro Zdraví?

Cervix score - Vše o zdraví

Řada nastávajících maminek se do porodnice vydá, když je trápí takzvaní poslíčci. Zbytečně. Skutečné kontrakce jsou pravidelné a trvají od 30 do 60 sekund. Intenzita s postupujícím časem narůstá. Interval mezi jednotlivými kontrakcemi se zkracuje (každé čtyři minuty a méně). Kontrakce mohou být doprovázeny silným zvracením, křečemi nebo průjmy.

Bolest je zprvu silná jako u obtíží spojených s menstruací a postupně zesiluje. Při kontrakcích vystřeluje do zad, celého podbřišku až nahoru k žebrům a do nohou.

Odtok plodové vody

Jistou známkou blížícího se porodu je odtok plodové vody. Plodová voda odteče při prasknutí vaku blan. U každé rodičky odteče plodová voda různě (například na závěr první doby porodní).

Při odtoku se ihned vydejte do porodnice. Plodová voda je tekutina, která může nabývat čiré či narůžovělé barvy, případně je nazelenalá nebo zakalená. Je řidší než výtok a je jí o poznání více.

Ale nic neplatí vždy a absolutně.

Odtok hlenové zátky neznačí porod. Máte-li silný výtok (žlutý, průhledný), odtéká vám s největší pravděpodobností hlenová zátka. Porod od této chvíle může nastat v řádu několika dnů (hodin nebo týdnů). U každé ženy to je individuální.

Jak poznat poslíčky od kontrakcí?

Několik týdnů před porodem můžete pozorovat tělesné změny. Jednou z nich jsou Braxton-Hicksovy kontrakce, nepravidelné stahy dělohy. Další známkou může být mírný pokles tvaru břicha, kdy dítě sestupuje níže, či úbytek váhy o jeden kilogram. V důsledku působení hormonů se z těla vylučuje více vody.

Napustíte-li si horkou vanu, nebo si dáte teplou sprchu, a bolesti odezní, jedná se o poslíčky. Naproti tomu kontrakce se více a více stupňují. V takových případech jeďte neprodleně do porodnice.

Cervix skóre

V gynekologické poradně stanovuje lékař prostřednictvím vaginálního vyšetření cervix skóre. Vyhodnocuje jednotlivé faktory, které vedou k porodu. Posuzuje pět hodnot a těm přidává bodové ohodnocení od nuly do dvou.

V těhotenské průkazce naleznete tabulku s názvem cervix skóre, kde budou uvedeny jednotlivé parametry:

Cervix skóre

Bodová stupnice Na co se lékař zaměřuje 1 2
Naléhající část plodu Naléhá plod hlavičkou na vstup? nenaléhá naléhá rozvinuje dolní segment
Dilatace hrdla Je hrdlo rozšířeno? < 0,5 cm 0,5 – 1,5 > 1,5 cm
Zkrácení čípku Dochází k jeho zkracování? < 50 % > 50 %
Konzistence čípku Měkne nebo je stále tuhý? tuhá polotuhá měkká
Směr čípku Kam směřuje? sakrálně = dozadu medio sakrálně = středozadně středem

Cervix skóre dle týdne těhotenství

Týden těhotenství Cervix skóre
24. – 25. tt 1
26. – 27. tt 2
28. – 30. tt 3
31. – 32. tt 4
33. – 35. tt 5
36. – 37. tt 6
38. tt 7

Pramen: Behinová M., Ašenbrenerová I., Kaiserová K., Nová velká kniha o mateřství, Mladá fronta, a.s., 2012, s. 320, ISBN: 978-80-204-2816-5; Vyhnánková, M., Postoje, názory a zkušenosti žen s porodem a poporodní péčí v ČR a v Rakousku, Olomouc, 2012

Zkratky v těhotenské průkazce

V těhotenské průkazce najdete kvůli stručnosti zápisu mnoho lékařských zkratek. V tomto článku najdete jejich vysvětlení.

Cervix score - Vše o zdraví Těhotenská průkazka

V tabulce uvádíme nejčastěji používané zkratky v těhotenské průkazce. Zkratky se používají pro popis fyzikálního vyšetření ženy v těhotenství, ultrazvukového vyšetření plodu a dělohy, výsledků krevních testů a dalších skutečností. Pokud nerozumíte zápisu v těhotenské průkazce, zeptejte se na vysvětlení svého lékaře.

ZkratkaAnglickyČesky
ABO krevní skupina (A, B, AB, 0)
AC abdominal circumference obvod břicha plodu
AFI amniotic fluid index index množství plodové vody
AFP alfa-fetoprotein hodnota alfa-fetoproteinu – jeden z výsledků triple testu
AMC amniocentéza (odběr plodové vody)
AS srdeční akce
B bílkovina v moči
BPD biparietal diameter příčný průměr hlavy (vzdálenost temenních kostí)
BPD/FL poměr příčného průměru hlavy a délky stehenní kosti
BWR Bordet-Wasserman reaction krevní test na syfilis
C cukr v moči
CM cisterna magna šířka velké mozkové cisterny
CRL crown to rump length délka plodu od temene ke kostrči
CS cervix score skóre děložního čípku
CVS chorionic villus sampling odběr vzorků choriových klků
cyto cytologie, vyšetření stěru buněk na děložním čípku
Doppler ACM měření průtokové rychlosti krve v mozku plodu
Doppler AU měření průtokové rychlosti krve v pupečníkové cévě
DS dolní segment dělohy
EDF end diastolic flow tok v diastolické fázi srdečního cyklu
EFW estimated fetal weight váhový odhad plodu
FD umístění fundu dělohy
FHR fetal heart rate srdeční frekvence plodu
FL femur length délka stehenní kosti
GA gestational age gestační stáří (stáří těhotenství)
HBsAg krevní test na hepatitidu B
HC head circumference obvod hlavy plodu
HIV human imunodefitience virus krevní test na HIV
HL humerus length délka pažní kosti
KO krevní obraz, může být také kontrola
kolpo kolposkopie, vyšetření děložního čípku optickým přístrojem
MD mateřská dovolená
Moč B přítomnost bílkoviny v moči
Moč C přítomnost cukru v moči
MOP mikrobiální obraz poševní
NB nasal bone nosní kost
NT nuchal translucency šíjové projasnění
OC onkologická cytologie
OFD occipito frontal diameter předozadní průměr hlavičky
OGTT orální glukózový toleranční test
OP ozvy plodu
PA pohybová aktivita plodu
PAAP-A hodnota specifického těhotenského proteinu A – součást screeningu vývojových vad v 1. trimestru
PI pulsatility index index hodnotící průtok krve cévami
PM datum poslední menstruace
PP datum prvních pohybů
PPH PI poloha podélná hlavičkou, postavení první (záda plodu vlevo)
PPH PII poloha podélná hlavičkou, postavní druhé (záda plodu vpravo)
PPKP poloha podélná koncem pánevním
PSV peak systolic velocity max. rychlost průtoku v systolické fázi srdečního cyklu
PV plodová voda
Rh Rh faktor
RI resistence index index hodnotící průtok krve cévami
RRR krevní test na syfilis
RVF retroverze flexe (dozadu zakloněná děloha)
SF spona stydká (symfýza)
SAG (GBS) streptococcus agalactiae, test na přítomnost streptokoků skupiny B v pochvě
SC sectio caesarea císařský řez
TAD transverse abdominal diameter příčný průměr bříška
TCD transcereblar diameter příčný rozměr mozku
Thorax AP průměr hrudníku plodu v předozadním rozměru
TK krevní tlak
TP termín porodu
tt týden těhotenství
TT triple test
UPT umělé přerušení těhotenství
USG (UZ, UTZ) ultrazvukové vyšetření
VA anterior ventricle šířka předního rohu postranní mozkové komory
VEX vakuumextraktor (zvon)
VVV vrozené vývojové vady
VCC (VSV) vitium cordis congenitum vrozená srdeční vada

Zeptejte se na zkratky v těhotenské průkazce v diskuzním fóru nebo sdílejte své zkušenosti na blogu Maminkám.cz.

Zdroje: https://www.maminkam.cz/zkratky-z-ultrazvuku https://www.modrykonik.cz/zkratky-v-tehotenske-prukazce/

Foto: Maminkám.cz

Cervix score (CS). MUDr. Veronika Ťápalová

Cervix score je číselné hodnocení zralosti děložního hrdla, jeho připravenosti k porodu. U těhotných vzbuzuje číslo CS velkou pozornost, přitom se mnohdy jedná o velmi nekonkrétní údaj, navíc na základě subjektivního hodnocení lékaře. Na některých pracovištích se dokonce CS vůbec nepoužívá a situace, tedy 5 parametrů, které CS popisuje, se hodnotí pouze slovně. 

Kdy je cervix score opravdu důležité?

S hodnotou Cervix score se většinou setkáváme na konci gravidity až kolem termínu porodu. Proč? Podle nových doporučených postupů není nutné zdravé bezproblémové ženy v průběhu těhotenství vůbec vaginálně vyšetřovat. Pokud má však pacientka potíže a přijde na pohotovost, pak se samozřejmě vaginálně vyšetří a CS se zhodnotí.

Důležitost má hodnota CS v situaci, kdy je potřeba vyvolat u těhotné porod. Tehdy musí být CS minimálně 6 a více, aby se porod dal vyvolat. Znamená to, že čípek už je otevřený, zkrácený, polotuhý a připravený na vyvolávaný porod. Např. CS 1 v této situaci znamená, že čípek ještě není na porod připravený a je nutné jej nejdříve připravit.

 

Co se u cervix score hodnotí? 

Hodnotí se celkem 5 parametrů v tomto pořadí:

 • naléhání části plodu na porodní cesty
 • dilatace hrdla – jeho průchodnost (zavřené nebo se začíná otevírat)
 • konzistence čípku – jeho tuhost
 • délka čípku
 • směr čípku (ke křížové kosti nebo k symfýze – stydké kosti – stav blíže porodu)

Jakých číselných hodnot může každý parametr a celkové cervix score nabývat?

Každý parametr může nabývat hodnoty 0-2. Konečné CS tedy může být v rozmezí 0-10. Na mnohých pracovištích se pak lékař setká s pěticí čísel, např. 1-1-0-1-1, proto musí být CS zhodnoceno ve výše uvedeném pořadí, kdy se v něm rychle a snadno zorientují všichni lékaři na daném pracovišti.

Jak je možné výsledek cervix score interpretovat? Dá se z něj něco určit, např. předčasný porod?

Předčasný porod se podle jednoho zhodnocení CS určitě nedá spolehlivě předpovědět. Důležitější než jedno vyšetření je zhodnocení dynamiky v čase, kdy lékař srovnává výsledek dvou po sobě následujících vyšetření a změnu, ke které mezi nimi došlo. 

Také je nutno při hodnocení CS brát v potaz paritu ženy, tj. o kolikátý porod se jedná. U žen násobně těhotných, například čtvrtorodiček, může být čípek měkký již dlouho před porodem, čili není stejný charakter čípku ve stejném týdnu těhotenství u prvorodičky a vícerodičky. 

Ze samotného jednotlivého vyšetření CS není možné dělat jakékoliv závěry ve smyslu předčasného porodu, přenášení apod. Ale sledování CS v čase, například rizikové rodičky na gynekologickém oddělení, již určitou výpovědní hodnotu pro lékaře má. 

Existuje nějaké přesnější měření než toto subjektivní?

Přesnější je např. měření cervixu ultrazvukem, kdy se hodnotí jeho délka a dilatace, tedy pouze 2 z 5 parametrů CS.

Je dáno, že pokud je čípek na ultrazvukové cervikometrii kratší než 25 mm, je to známkou možného předčasného porodu.

Právě pomocí ultrazvukové cervikometrie v kombinaci s vyšetřením kontrakcí na kardiotokografu (KTG), tedy dvěma objektivními metodami, můžeme na rozdíl od subjektivního zhodnocení CS na předčasný porod usuzovat. 

Autor: MUDr. Veronika Ťápalová, MUDr. Jana Martincová

Zajímavé:  Léky Na Poševní Mykózu?

Autor: MUDr. Veronika Ťápalová

Diskuze » Poradna »

Diskuze Hodnoty Cervix score a porod

Ahoj všichni,jsem ve 38.tt, tak už se pomali začínám zajímat o porod a vše, co mupředchází. Poslední kontroly se mi hodně mění CS. Před třemi týdnybylo ještě 0, po týdnu 2, pak 4 a dnes 6. V pondělí jdu do nemocnice nakřivku. Chtěla bych se zeptat, jestli by to mohla být známka blížícíhose porodu a jaké CS jste měli těsně před porodem Vy? Všem mo děkuji zajakoukoliv odpověď.

Olsanka

Velikost písma:

 • Ahoj,
 • no ja mela CS co si pamatuju asi posledni mesic 8 a vubec nic to neznamenalo rodila jsem ve 38tt diky odtoku plodove vody as komplikacema (Standa je cisarskym rezem – neotvirala jsem se a mela jsempreklempsii) 
 • Enka

Může to znamenat blížící se porod, ale pro tvůj týden by to bylo CSspíše kolem 8. Min. je 0, to je úplná nepřipravenost na porod a 10 je maxpřipravenost na porod. Je to také hodně individuální, např někdo můžemít CS ve 40týdnu 6 a rozeběhne se porod např.

do dne a někdo může mít8 a bude přenášet..Je to takový ukazatel pro lékaře, aby náhodounedošlo k předčasnému porodu..Např. kdyby měl někdo ve 29.týdnu CS 4 avíce, tak ho určitě hospitalizují, aby nedošlo k předčasnému porodu..

Doufám, že jsem to napsala aspoň trochu srozumitelně:-)

Ahoj,

já jsem měla na posledním vyšetření (39+1) CS6 a druhý den jsemrodila. Byla jsem otevřená na 2 cm už při vyšetření a když mi prasklavoda, tak jsem byla otevřená pořád stejně, ale do 6 hodin byla dcerana světě.

Erika

Ahoj,to je strašně moc individuální.U každého jinak a myslím,že ani samotnídoktoři neví.Mě u Apolináře CS nepsali,ale moje doktorka ve35tt mi napsalaCS2 a v porodnici mi vždy říkali,že se nic nemění.

Dokonce při posledníkontrole 39+3tt mi doktor ve 10hodin řekl,že se nic neděje(hrdlo 2cmdlouhé,polotuhé) a já ve 17:28 porodila Emu,po tom,co jsem byla ještě ve15 hodin kupovat zavinovačku,když se nic ,dle doktora, k porodu nechystá!  

Přeju rychlý a bezproblémový porod!Stáňa

Já jsem měla i 14dní po termínu stále CS 0 Porod mi vyvolávali v 10h. dopoledne aporodila jsem v 22h. večer (normálně) Nakonec se to docela slušně rozběhlo. Takžesi myslím že se to nedá vůbec určit…

Ahoj,díky moc za příspěvky. Pochopila jsem z toho, že na CS se v podstatě vespojení s porodem nedá brát ohled. Škoda.

Jiné poslíčky prakticky nemám,jen mi pořádtvrdne břicho, přes noc je snad tvrdý nepřetržitě, ale vím, že to jenormální Tak si asi budu muset počkat, achjo Já těch 14 dní snad ani nepřežiju O to hůř se mi čeká, že kamarádka, kteráměla termín den po mně, ve středu nečekaně a bez problémů porodilachlapečka. (37+0). Všem, co čekáte, jako já, přeji hodně pevných nervů a úspěšný porodmiminka  

Olsanka

OBNOVUJI DISKUZIJsem druhorodička.Před 14 dny mě doktor v poradně potěšil. Ve 36+0 jsem měla CS3 a dolese prý pomaličku začíná něco dít.

Včera ve 38+0 mi už říkal, že se blížíme do finále a pokud buduchtít, udělá mi Hamiltona, abych se s břichem už nemusela tahat.

To jsemv tomto týdnu ještě odmítla…Ale potom do mě sáhl a říkal- nene, ono by to ještě stejně nešlo. Jsteúplně zavřená, na porod se to nechystá- CS0

 1. Sestra mu řekl, že minule už bylo CS3 a doktor odvětil- aha, nojo, tak totak necháme
 2. Teď jako druhorodička stále zabetonováno 

Jsem z toho smutná.V prvním těhotenství jsem ve 38+0 měla CS4 a Hamilton mi v ten denudělal kvůli tlaku a bílkovině…

Ahoj, přesně jak už tady bylo napsáno, podle CS se fakt nedá soudit, kdya jak porodíš. Já jsem měla ještě před porodem CS 0,ale je fakt, ženakonec to skončilo tak, že se musel porod vyvolat a malou ze mě rvalikleštěma:-(

No já měla CS 0 celé těhotenství.. Nakonec vyvolávali ve 41+6..Stačilo čtvrt tablety, pak už to šlo rychle..

Ahoj, jsem ve 36+1 na prst otevřená a cs 4-5, už 14. dní mě doktořistraší že porodim dřív, ale podle mě to bude v terminu, comyslíte? 

Hodnocení CS se pokládá za zastaralou hodnotu a hlavně za metodu s velminízkou prediktivní hodnotou, spousta gyndrů a porodníků to vůbec nedělá,je to úplně zbytečné. Nevypovídá to naprosto o ničem. Z praxe známspoustu CS0, čípek tvrdý, zavřeno, dítě se narodilo do 24 hodin poté,zrovna tak znám ještě víc hodnot vyšších, i vysokých od půlkytěhotenství a porody po TP.

Když seš v 38. tt. tak Ti to může být už šumák, pže ukončený38. tt = porod v termínu. TP+- 14 dní JE POROD V TERMÍNU.Nenech se znervózňovat, užij si konec atp.Logicky takhle v závěru se už něco málo v těle chystá, ale jestli porodpřijde za týden nebo tři se říct nedá. Přesnější je poloha miminka asestup hlavičky do pánve, což zkušený gyndr/porodník/PA poznápohmatem.

Hodně štěstí.

Ahoj, prosim moc o radu. Uz 14 dni jsem hospitalizovana v porodnici kvulitachykardii miminka – hodnoty opakovane nad 210, dokonce az 250. Vysetrenidopadla v poradku, zaver primackly pupecnik nebo velka aktivita miminka, takzejsem stastna.

Vcera po vysetreni CS 6-7, hlavicka hluboko sestoupla, kontrakcepo 7-10min 12hodin ale slaboucke a prestaly. Podle lekaru je porod na spadnuti atak dal lezim v porodnici.

Mam ale doma druhe dite kteremu se po mne moc styskaa rada bych byla s ni ikdyz odjet a za par hodin jet zpet mi take nepripadlogicke. Ovsem emimino uz procitam patym rokem a z prispevku ktere jsem cetlaneziskavam jistotu ze vysoke cs plus poslicci rovna se brzky porod.

Jak byste sezachovaly vy? To cekani s tim ze porod se rozbiha ale uz vice jak 20hodin jenarocne a zadne pravidelne bolesti ted nemam. Jsem 39+0. Za vase pripadnezkusenosti moc diky 

@Sidbhi zůstala bychpodle ozev miminka. Aby to pohlídali, když byl problem s tepem.

Těhotenská poradna

Úvodní stránka » Těhotenská poradna

Těhotenská (prenatální) poradna

Pokud Vám záleží na hladkém průběhu těhotenství a chcete včas zjistit případné komplikace, které by mohly ohrozit plod i Vás, je vhodné navštěvovat prenatální poradnu. Ideální je navštívit svého gynekologa do tří týdnů po vynechání menstruace, nejpozději byste tak měla učinit do 10. týdne těhotenství.

K čemu je těhotenská poradna slouží?

Kromě toho, že budete mít plnou kontrolu nad svým těhotenstvím, dozvíte se i řadu nových informací. Mezi ně patří: délka trvání těhotenství, termín porodu, stav vašeho těla, zda se nejedná o rizikové nebo patologické těhotenství.

Co vás v poradně čeká?

Rozhovor – anamnéza:

Lékař se kromě informací o Vašem zdraví (osobní údaje, předchozí těhotenství, potraty, jiná onemocnění, užívané léky, alergie) bude ptát i na zdravotní stav vašich příbuzných. To vše může mít na těhotenství vliv, proto je dobré lékaři nic nezatajovat.

Klinická vyšetření:

Během těhotenství Vás bude lékař pravidelně vážit, měřit a bude Vám měřit krevní tlak. Dále bude pravidelně provádět vaginální vyšetření, pomocí kterého se sledují změny na děložním čípku, růst dělohy a hmatné části plodu v dolní části dělohy. Stanovuje se tzv. cervix score.

Vyšší bodová hodnota během těhotenství může znamenat hrozící předčasný porod z důvodu změn na čípku. Naopak na konci těhotenství ukazuje připravenost organismu na porod. Palpační vyšetření břicha slouží ke kontrole výšky dělohy.

Přesněji je možné ji zjistit změřením vzdálenosti spona-fundus.  

Laboratorní vyšetření:

kromě odběru krve si na každou kontrolu přinesete ranní moč, nebo odběr moči provedete až na toaletě u lékaře. Pokud si nesete moč z domova, je důležité, aby byla co nejčerstvější.

Pomocí indikátorového papírku lékař přímo v ordinaci může zjistit přítomnost bílkovin, ketolátek a cukru v moči.

Při pozitivním nálezu některé z těchto látek se moč odesílá k důkladnějšímu mikroskopickému vyšetření.

během těhotenství se u žen často zhoršuje tolerance cukru, někdy vznikne přechodně i tzv. těhotenská cukrovka, která ale po porodu obvykle vymizí.

Proto se preventivně u všech žen v průběhu těhotenství provádí tzv.oGTT -test orální glukozové tolerance.

Po vypití sladkého roztoku, který je tvořen  75 g glukózy , je za 60 a 120 minut změřena hladina krevního cukru. Pokud je výsledek patologický je zahájena terapie cukrovky.

z krve se vyšetřuje krevní obraz, který lékaři ukáže například množství červených a bílých krvinek. Dále se provádí vyšetření ke zjištění krevní skupiny a Rh faktoru, vyšetření Rh protilátek, vyšetření na syfilis, hepatitis nebo HIV/AIDS.

Přístrojová vyšetření:

se provádí v těhotenství opakovaně, obvykle při diagnostice těhotenství v 10.-12. týdnu (zjišťuje se stáří a ev. vícečetost těhotenství), potom screening vrozených vad mezi 18.-20.týdnem a poslední ultrazvuk ve 30.-32 týdnu, který zjišťuje velikost plodu a jeho orientaci v děloze. Součástí těhotenských vyšetření je také měření pánevních rozměrů, interní a stomatologické vyšetření.

Dotazy lékaři

«prvni  ‹předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 … následující›  poslední»[ 1 … 40 z 4019 ]

Dobrý den pane doktore.už 8 měsíců se snažíme o miminko po půl ročních bolestech v podbřišku a nezdárném početí jsme nezjistili příčinu,a tak jsem byla odeslána 29.1. na laparoskopii.Tento cyklus si měřím BT a mé teploty asi značí jak se domnívám,že …

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, mohu užívat canesten v těhotenství – ve 4tt? Jsem trochu zmatená, protože jsem si přečetla, že složka tohoto přípravku je clotrimazol a může se užívat a u přípravku clotrimazolum femina jsem se dočetla, že by se užívat neměl a přitom obsah…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, již od druhého měsíce mám svědění v pochvě, pan doktor mi předepsal 3 balení gyno- pevarylu, to nepomohlo, pak D klion, pak mi udělal stěr a zjistil enterokoka. Předepsal mi další zavaděcí oranžové globule. Chci se …

zobrazit celý dotaz

Ještě otázku.Kdy bývá z pravidla ženě špatně z těhotenství??V jakém týdnu to na sobě asi začíná pozorovat.Díky……

zobrazit celý dotaz

Zajímavé:  Léky Na Benigní Hyperplazii Prostaty?

Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat už teset dní mám bazální teplotu 37,2-37,4.mohla bych být těhotná.Obvykle jsem měla bazalní teplotu tak 36,5-36,7.Předem děkuji za odpověd…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, jsem ve 12 tt a několik dní mě trapí svědění (mám podezření na kvasinky). Mohu používat Gynogel, jak jsem byla zvyklá i z preventivních důvodu před otěhotněním ?? Případně, můžete mi doporučit něco jiného ?? K lékaři jsem objednaná až na k…

zobrazit celý dotaz

dobrý den,chtěl bych se zeptat ohledně mé přítelkyně pokoušíme se o dítě teprve 1 měsíc ale chtěl sem vědět protože ona před dvěma dny na jeden den jako slabě krvácela,měla termín menstruace ale další den už nic a teď taky nic.může být těhotná i když…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, prosím Vás, můžete mi vysvětlit co znamenájí výsledky citilogie 2-3? Pan dokror mi jen řekl, že na kontrolu mám přijít už za půl roku, jinak nic… děkuji Lucie…

zobrazit celý dotaz

Pane doktore chtěla jsem se zeptat po skončení menstruace jsme měli s manželem pochlavní styk. Už od svých 15 let užívám antikoncepci mirele. Tentokrát jsem 3 dny si pilulky nevzala. Zrovna doba nechráněného sexu. A po třech dnech jsem začalo opět už…

zobrazit celý dotaz

Je mi 45 roků.Mám za sebou 2 porody,10 let podvaz vejcovodů. Před rokem mi lékař zjistil myjom na děloze s domluvou kontroly za půl roku. Po půl roce jiný lékař řekl myjom, ale není nutno nic dělat.Před 3 dny mi začala menstruace a jako vždy hodně b…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den pane doktore. Jsem v 19tt a poslední týden pociťuji bolesti v podbřišku. Mohla bych to přirovnat k mírné bolesi při nachlazení močového měchýře. Močení je však bez pálení nebo bolesti. Je možné, že by tyto pocity souvisely pouze s růstem dě…

zobrazit celý dotaz

Po potratu mi bylo doporučeno 1/2 roku neotěhotnět. Doporučil byste mi jako antikoncepci HA nebo nějakou jinou vzhledem k tomu, abych neměla potom problém otěhotnět?…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den pane doktore chtěla jse zaptat jaké léky při bolesti zubu v těhotenství a v jaké dávce bych si mohla vzít jsem 5 měsíců těhotná.Včera čistili mi kanálky ,protože jsem měla velký kaz,pak následovali hrozný bolesti celé strany,ucho ,oko a p…

zobrazit celý dotaz

Jsem ve 25.týdnu těhtenství, vzhledem k hrozicímu potratu ve 21.týdnu mi lékař předepsal magnézium a Utrogestan. Krom toho užívám Letrox 50. mám z hormonů strach, kvůli miminku. Na příbalovém létáku jsem objevila informaci, že užívání Utrogestanu ve…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, jsem těhotná 4týdny a trochu jsem špinila. Byl mi preventivně předepsán utrogestan. Má smysl je užívat. Slyšela jsem, že v případě samovolného potratu stejně nepomůže a že jej lékaři předepisují ze zvyku a pouze alibisticky. Pokud ho mám u…

zobrazit celý dotaz

Dobry den, chtela jsem se zeptat, zda vysoke davky vitaminu C uzivaneho pri nachlazeni mohou oddalit menstruaci? Dekuji Jarmila…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, dnes jsem se dočetla na internetu, že nízkotučné jogurty způsobují u žen neplodnost, chtěla jsem se zeptat jestli to platí i u mužů. Přítel má pomalé sperma, můžou na to mít vliv nízkotučné výrobky? Děkuji za odpověď…

zobrazit celý dotaz

Skončila mi menstruace, po 2 dnech se objevilo kravceni opet trvalo5 dni pak ustalo a po8 dnech se objevilo opet a trva porad je to už 7 den, bylo mi řečeno že je to začatek tehotenstvi.PORADTE DEKUJI…

zobrazit celý dotaz

DOBRY DEN MAM PROBLEM PO SESTI NEDELICH JSEM DOSTALA ANTIKONCEPCI CERAZETTE PROTOZE KOJIM,BERU TO DNESKA CTVRTY DEN A ZACALA JSEM KRVACET,BOLENI ZAD A BRICHA,NEVIM JESTLI MAM ZAJIT K LEKERI NEBO JETSE MAM CHVILKU POCKAT,DEKUJI PREDEM ZA ODPOVED,ZADNY…

zobrazit celý dotaz

Nevím, jak se mi to podařilo, ale tento dotaz jsem vepsala na urologii, to ze mě bude mít pan doktor radost:) Chci se jen zeptat, když je můj přítel 0+, mamka 0- …..tak bychom mohli mít (v případě zdědění krevní skupiny) problém s miminkem? Jak to…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, můj dotaz směřuje ke krevním skupinám….přítel má 0+, moje mamka 0- a taťka B+. Tzn., že kdybych zdědila 0 po mamce , mohli bychom mít s přítelem problémy s miminkem? Děkuji…

zobrazit celý dotaz

ještě jednou k mému dotazu předtím jsem psala název tématu nezkušená no ono je to dosti choulostivé prostě jsme na sobě leželi nazí a dráždili se aniž by partner do mě vsunul svůj úd. Došlo k vyvrcholení které skončilo na mé pochvě. …

zobrazit celý dotaz

Dobrý den pane doktore, jsem pravidelná čtenářka Vaší rubriky, neboť některé odpovědi jsou velmi poučné. Umíte v nich často podat odbornou radu, uklidnit, nebo navrhnout jiné řešení mnohdy bezradné tazatelce. Některé dotazy jsou psané ve chvílích ne…

zobrazit celý dotaz

Pane doktore, jak dlouho je možné brát bez přerušení hormonální antikoncepci? Děkuji. Pavlína…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den,jsem v 8. tt,na ultrazvuku jsem byla před 14 dny,kdy bylo vše v pořádku,ale mám stále bolesti v podbřišku,podobně,jako bych měla před menstruací,chodím často na záchod,přestože skoro nic nevypiji.Nemůžete mi poradit,co to je?Je možné,že se …

zobrazit celý dotaz

rad bych se jen ujistil ohledne ceny za vakcinu proti rakovine delozniho cipku – jedna o 10000Kc za tri injekce? dekuji….

zobrazit celý dotaz

dobry den pan doktor, prosim Vas viete mi poradit nejaky spôsob akym sa da potlacit zapal bartholinskej zlazy okrem liekov? zatial mam len slabsie bolestive prejavy, ktore sa ale uz tri krat zopakovali..citala som o teplych kupeloch ale aj o studenyc…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den chtěla jsem se zeptat je možné když jsme se s partnerem jen dráždili sexuálně a on do mě nevsunul svůj úd (pouze dráždění)přitom došlo k partnerovu vyvrcholení je možné otěhotnět….

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, mám takový menší problém. Byla jsem na konizaci děložního čípku. Výsledky z hystologie zjistili středně těžký nález. Nevím co si pod tímto pojmem mám představit, doktor mi zdělil že se nejedná o čistou rakovinu. Můžete mi poradit co to vše…

zobrazit celý dotaz

Existují nějaké choroby, které by nebylo možné dárcům krve zjistit? Jsou papilomaviry přenosné krví?…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat v jakém tt pozná gynekolog, že miminku bije srdíčko. Už jednou jsem o miminko přišla a chtěla bych tam jít až bude jistý jestli je všechno v pořádku nebo naopak. Jsem na konci 5tt. Občas mě bolí břicho a někdy mě tam …

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, jsem těhotná a lékařka mi předepsala z důvodu špinění ascorutin. Na příbalovém létaku je ale napsáno, že se v těhotenství NESMÍ užívat. Komu nebo čemu mám tedy věřit? Děkuji za odpověď. A….

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, jsem měsíc těhotná a protože mám velmi oslabenou imunitu, tak jsem užívala vždy vysoké dávky vit. c. Mohu nadále vit. c užívat i v těhotenství nebo má nějaký vliv na plod. Děkuji. Jana…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, již druhý měsíc beru antikoncepci Tri-Regol a po dobrání druhého platíčka jsem ani po 5 dnech nedostala menstruaci. Po prvním platíčku se menstruace objevila po dvou dnech. Chtěla bych vědět, co je příčinou odsunutí krvácení. Může to bý…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den obracím se na Vás s prosbou o radu. S manželem se snažíme o miminko přesně rok a bez výsledku. Manželovi je 30 a mě 25let. HA jsem brala asi 9 let . Menstruační cyklus mám pravidelný po 32 dnech. Ke své gynekoložce chodím pravidelně, ale …

zobrazit celý dotaz

Vážený pane doktore, měla jsem bolesti v podbřišku, svědění a výtok. Navštívila jsem pana gynekologa a při vyšetření mě to bolelo uvnitř pochvy. Předepsal mi antibiotika deoxymykoin a entizol. Po dobrání se mi to zlepšilo. Navštívila jsem znovu pana…

zobrazit celý dotaz

Chci se zeptat jsetli mohu být těhotná. Cyklus mám 28dní. Ke konci cyklu jsem se cítlia jinak než obvykle a tak jsem si 31 den nechala odebrat krev na HCG a bylo 28,61. Příští den večer jsme se s manželem milovali a já jsem pak slabě špinila a násled…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, mohl se snížit účinek antikoncepce, když jsem asi 1 h po užití HAK měla jednorázově řídkou stolici? byl to 4. prášek z platíčka. A pokud se účinek snížil, jak mám dále postupovat? Děkuji…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, zajímalo by mě, kdy mám zkusit těhotenský test. Všude se píše v den vynechání menstruace. Jenže já jsem poslední 3 cykly to měla tak, že pokud jsem nedostala menstruaci tak jsem 35 den cyklu šla na Agolutin a pak přišla. Takže nevím, kdy s…

zobrazit celý dotaz

Vážený pane doktore, zajímalo by mě, od kolikátého týdne těhotenství dokáže plod v děloze vnímat vnější zvuky z okolí. Děkuji za odpověď….

zobrazit celý dotaz «prvni  ‹předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 … následující›  poslední»[ 1 … 40 z 4019 ]

Dotazy na lékaře jsou zobrazovýny od nejnovějších po nejstarší. Dotazy čerpáme z našich dřívějších zdrojů a prozatím je pokládání nových dotazů pozastaveno. Doufáme, že mezi množstvím zajímavých dotazů a odpovědí najdete i radu na řešení svého problému.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector