Chlamidie – vše o zdraví

ZÁKEŘNÉ A NEBEZPEČNÉ CHLAMYDIE

Chlamydie jsou nejčastěji zmiňovány v souvislosti s pohlavně přenosnými nemocemi. Už méně se ale ví, že existují i chlamydie, které napadají dýchací cesty. Jak se přenášejí plicní chlamydie? Jaké jsou příznaky plicních chlamydií?

Co jsou chlamydie?Jde o bakterie, které jsou v mnoha ohledech odlišné od ostatních bakterií. Jsou jedny z mála, které žijí a množí se uvnitř buňky, jelikož si samy neumí vyprodukovat energii. Tu kradou buňkám nemocného jedince. Specializují se na buňky močopohlavního traktu, buňky oka a buňky dýchacích cest.

Chlamidie - Vše o zdravíJaké existují druhy…

 • Chlamydia trachomatis napadá pohlavní orgány a většinou se řadí mezi pohlavně přenosné choroby.
 • Chlamydia pneumoniae napadá respirační (dýchací) cesty.
 • Chlamydia psittaci (CPS) patří mezi zvířecí patogeny s možností přenosu na člověka. Primárně jde o infekční onemocnění zvířat, napadá především dýchací cesty, u nás se vyskytuje pouze vzácně a vzácný je i přenos z ptáků na člověka, je příčinou onemocnění zvaného psitakóza.
 • Chlamydia pecorum (CPC) patří mezi zvířecí nemoci, hostitelé patří do širšího spektra savců a ptáků.
 • Chlamydia pneumoniae (CPN) – Jedna z nejčastějších a zároveň nejnebezpečnějších infekcí, která napadá respirační (dýchací) cesty. Uvádí se, že promořenost populace je asi 80 %. Setká se s ní tedy téměř každý člověk, u většiny ale zůstává v tzv. latentní (skryté) formě. Její nebezpečí tkví v tom, že je lehce zaměnitelná s jinými infekcemi.

Průběh onemocnění CPN – plicní chlamydie Na začátku většinou probíhá pod obrazem lehké virózy – rýmy, škrábání v krku, zvýšené teploty. To trvá poměrně krátkou dobu, zhruba do 7 dnů.

Po odeznění potíží nemusí dojít k vzplanutí onemocnění, ale po určité době (týdny, měsíce) se můžou objevit mimoplicní potíže – bolesti kloubů, svalů, někdy i astmatické potíže.

To může vést až ke vzniku zápalu průdušek nebo zápalu plic – pneumonie.

„Při onemocnění chlamydia pneumoniae jde o tzv. atypickou pneumonii – to znamená, že se neprojevuje jako jiné zápaly plic. Při fyzickém vyšetření (poslech) většinou lékař neshledá na plicích žádný závažný nález, ale na rentgenu plic je už obraz zápalu plic vidět.“

Šíření nákazyPřenos z člověka na člověka probíhá tzv. kapénkovou nákazou (kýcháním, kašláním), podobně jako u virózy. Místem infikování jsou místa s největší koncentrací osob, tedy hromadné dopravní prostředky, zastávky autobusů, metro, letištní haly, letadla apod.

Chlamidie - Vše o zdraví„Plicní chlamydie napadají buňky dýchacích cest, do jejichž nitra proniknou a začnou se zde množit. Z buňky jsou buďto vyloučeny aktivně samotnou buňkou, nebo jich tam vznikne tolik, že buňka nakonec praskne. Kvůli tomu se mohou dostat do okolí sousedních buněk, které napadají. Infekce se může tedy šířit jak v sousedství, tak i pozor, může být kašláním přenesena na okolní lidi.“

Plicní chlamydie projevy

 • Zimnice, pocení
 • Škrábání v krku
 • Úporný a dráždivý kašel
 • Bolesti hlavy, slabost a zvýšená únava
 • Tlak či bolest v oblasti průdušek a plic

Chlamydie – Inkubační dobaVšechny chlamydiové nákazy jsou vysoce infekční a jejich inkubační doba se pohybuje v rozmezí od 1 do 3 týdnů.

Léčba CPNProtože je CPN velmi infekční, měla by léčba probíhat na úrovni infekční ambulance, kde je nemocný v péči odborníků.

Po vyšetření krve (sérologické metody jsou založeny na detekci rodově a druhově specifických protilátek, využívá se rodově specifický test ELISA a druhově specifický mikroimunofluorescenční (MIF) test) jsou nasazena antibiotika, která se užívají minimálně 10 – 14 dnů.

Po prodělané nemoci se vytvářejí protilátky, jejichž hladina zůstává zvýšená měsíce. Užívání antibiotik je dobré doplnit podpůrnými prostředky k posílení imunity a energie, dbát na zdravé stravování, pitný režim a odpočinek.

Chlamidie - Vše o zdravíPozor! Po vyléčení nevzniká celoživotní odolnost a je možné se kdykoliv opět nakazit a onemocnět. Důležité je proto opakované přešetření.

Jak léčit plicní chlamydieDlouhodobé onemocnění chlamydiemi, které není včas léčeno nebo dostatečně léčeno, může vést k rozvoji bronchiálního astmatu.

Také může být příčinou přetrvávajících bolestí kloubů, svalů nebo celkové vyčerpanosti (tzv. únavový syndrom). Některé studie odhalily, že může být i rizikem vývoje aterosklerózy a Alzheimerovy nemoci.

Spojitost s aterosklerózou nebo Alzheimerovou nemocí je nadále předmětem výzkumu.

Očkování není možné. Vakcínu se zatím nedaří vyvinout.

Vyšetření na chlamydie je finančně nákladné a zdlouhavé, proto se mnohdy odkládá do doby, kdy standardní léčba nezabírá.

Chlamydiové infekce jsou zákeřným a dlouhotrvajícím onemocněním, které se většinou velmi špatně rozpoznává!

GEPAMED, s. r. o., Jugoslávských Partyzánů 15, Praha 6, tel.: 273 130 991, www.gepamed.cz

Chlamydie – možná příčina chronických infekcí

Chlamidie - Vše o zdraví

Chlamydiové infekce umí být celkem zákeřné, protože mají velmi podobné klinické příznaky s ostatními infekcemi. Jejich diagnostika bývá obtížná, z tohoto důvodu jejich počet narůstá. Většina populace má tyto infekce spojené především se sexuálním přenosem a následnou nákazou, ale v současnosti dominují infekce dýchacího traktu, očí, případně dochází k následnému postižení jiných orgánů. Chlamydií existuje mnoho druhů. Významné druhy napadající člověka jsou Chlamydia trachomatis a Chlamydia pneumoniae. Chlamydia psittaci je především zvířecí patogen, ale s možností přenosu na člověka.

Přenos chlamydií

Na prvním místě zde patří uvést nechráněný pohlavní styk, kterým se přenáší především Chlamydia trachomatis. Tato infekce reprezentuje první místo v pohlavně přenosných chorobách. Ne všechny typy této bakterie je možné získat sexuálním přenosem.

Další cestou nákazy je stejně jako u chřipky kapénková infekce. Bránou vstupu jsou sliznice úst a nosohltanu, nebo oční spojivka. K přenosu může dojít dotykem, prsknutím, mluvením a přímým kontaktem.

Nezřídka se lze nakazit přes kontaminované předměty (ručníky, použité ložní prádlo, společné sprchy ve veřejných bazénech, snížená hygiena v domácnostech), jídlo, nebo dokonce i hmyz. Nakazit se může i novorozenec během porodu, pokud je matka infekční.

Existují i případy, kdy se nakazili oční lékaři při vyšetřování infikovaných pacientů. Chlamydia psittaci se přenáší kontaminovaným trusem (koně, kozy, ovce, prasata, kočky, atd.), peřím (ptáci) nebo kontaminovaným prachem.

Klinické projevy chlamydiové infekce

Postižení urogenitálního ústrojí

Původcem onemocnění je pouze Chlamydia trachomatis. K nakažení dochází nechráněným pohlavním, análním i orálním stykem s infikovaným jedincem. Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé ve věku 15-30 let. Tato infekce je nejčastější příčinou neplodnosti mužů i žen. Inkubační doba je 1–3 týdny.

Rizikové faktory jsou nedodržování zásad bezpečného sexu a udržování sexuálního kontaktu s více partnery. Ve většině případů probíhá infekce bezpříznakově. U více než 90 % žen s postižením močové trubice se infekce neprojeví. 75 % žen a asi 50 % mužů s postižením pohlavního ústrojí jsou také bez příznaků onemocnění.

Pokud se přeci jen některé symptomy projeví, jsou u mužů a žen odlišné.

MUŽI – u mužů se infekce projevuje zánětem močové trubice. 40 – 50 % všech zánětů je způsobeno právě přítomností chlamydií. Pokud se infekce projeví, prvními příznaky jsou pálení a bolestivost při močení, někdy se může vyskytnout vodnatý výtok z močové trubice.

Příznaky se podobají lehké formě kapavky, proto je terapie primárně vedena vůči kapavce. V případě neúspěchu léčby je dobré vyšetřit přítomnost chlamydií. Inkubační doba je 10–20 dní. Pokud nedojde k včasné léčbě, mohou nastat komplikace. Infekce prostupuje z močových cest do prostaty a následně přes chámovody k varlatům a nadvarlatům.

V některých případech dochází i k zánětu konečníku. Zánět je velmi bolestivý a může vyústit až v neplodnost.

ŽENY – sliznice pochvy u žen je proti chlamydiím odolná, proto infekce prostupuje až na děložní hrdlo. Projevy většinou nejsou nikterak výrazné, a proto často dochází k podcenění zdravotního stavu.

Především se vyskytuje výtok (neurčitý, hlenovitý až hnisavý), bolestivost při pohlavním styku, krvácení v průběhu cyklu a rovněž jako u mužů svědění a pálení při močení. Postižen může být také vnější genitál výskytem puchýřků. U žen postihují chlamydiové infekce většinou zároveň děložní hrdlo i močovou trubici.

Pokud se infekce včas nezaléčí, postupuje infekce přes dělohu na vejcovody a na vaječníky. Takovéto postižení se označuje jako hluboký pánevní zánět, který se projevuje silnou bolestí v podbřišku, zvýšenou teplotou, popř. poruchami menstruačního cyklu.

Komplikacemi neléčené infekce jsou neplodnost, jejíž výskyt je častější než u mužů, možné mimoděložní těhotenství, potrat nebo předčasný porod. Infekce děložního hrdla může být jedním z faktorů pro vznik karcinomu. V některých případech dojde při porodu k přenosu na novorozence.

Vstupní branou jsou především spojivky očí a nosohltan. Ve 40 % případů onemocní novorozenci pár týdnů po porodu chlamydiovým zánětem spojivek a u 10 % z nich se po dvou nebo i více týdnech rozvine novorozenecký zápal plic, který může být až smrtelný.

Plicní onemocnění

Nejčastějším původcem chlamydiové infekce dýchacího aparátu je Chlamydia pneumoniae. Počet onemocnění v průběhu posledních let neustále stoupá. Inkubační doba je zde poměrně dlouhá (3-4 týdny) a po jejím uplynutí nastupují příznaky velmi pozvolna.

Zajímavé:  Krční Páteř A Knedlík V Krku?

Často proběhnou jako běžné chřipkové onemocnění nebo infekce horních či dolních dýchacích cest. V průběhu cca 1–4 týdnů dochází k postižení horních cest dýchacích (rýma, zánět nosohltanu, zánět paranazálních dutin, případně zánět středního ucha) a poté následují symptomy zánětu průdušek nebo zápalu plic.

Dominantním znakem je dráždivý kašel, u více než 50 % pacientů se objeví bolest hlavy, slabost a únava, pocení nebo zvýšená teplota. Horečka se vyskytuje málokdy. Obtíže přetrvávají celé týdny po začátku onemocnění. Někteří pacienti nemusí mít příznaky žádné, nebo jen mírné a stávají se tak přenašeči.

Chlamydie jsou schopné přežívat v organismu několik let nebo i celoživotně. Mají schopnost šířit se do dalších orgánů a následně pak může docházet k reinfekcím. Pokud se často vracejí stejné obtíže (angíny, škrábání v krku, záněty dutin, dráždivý kašel, únava, atd.

) pravděpodobně se jedná o chlamydiovou infekci. Až 80 % lidí má v sobě přítomné chlamydie.

Trachom a venerický lymphogranulom – v současnosti se jedná o exotická onemocnění, která se v našich podmínkách již nevyskytují. Vzhledem k vysokému cestovnímu ruchu zde jisté riziko stále je.

Trachom je následek chronické oční infekce. Pokud se infekce často opakuje, dochází k jizvení spojivky a následné slepotě. Nemoc se stále vyskytuje v rozvojových oblastech tropů a subtropů, kde jsou zdrojem nákazy především malé děti.

Venerický lymphogranulom se v ČR od roku 1991 již nevyskytuje, ale nelze vyloučit import z jiných zemí. Jedná se o velmi infekční onemocnění přenosné sexuálním stykem, které se projevuje malým, nebolestivým „uzlíkem“ na genitáliích.

Zánětlivý proces cestuje do mízních uzlin v okolí genitálií, kde dochází ke zhnisání. Zhnisané dutiny často praskají a vytvářejí píštěle, ze kterých uniká zbarvený sekret.

Kromě charakteristického postižení mízních uzlin mívají pacienti horečky nebo zimnice, pociťují bolesti svalů a kloubů, trpí nechutenstvím.

Komplikace chlamydiové infekce

Pokud infekce není rozpoznaná včas nebo vůbec, velmi často dochází k nepříjemným komplikacím. Infekce se šíří dál po těle a napadá další orgány. Reaktivní artritida je jedním z následků infekce. Jedná se o zánět kloubů, který postihuje klouby dolních končetin (kolena, kotníky). Onemocnění vzniká v intervalu 3–4 týdny po infekci a jeho průběh může být někdy prudký.

Pozdní léčba infekce dýchacích cest může vyústit v astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc. Možný je částečný podíl na vzniku plicního karcinomu. Rovněž se lze setkat s infekčním zánětem spojivek, který může vyústit až v slepotu.

Smutným případem je i výše zmíněná sterilita u mužů i žen. Vzácně se objeví akutní zánět srdeční svaloviny, zánět mozkových blan. Někdy může dojít dokonce k rozvoji autoimunitního onemocnění jako např.

roztroušená skleróza, postižení štítné žlázy, chronický únavový syndrom atd.

Diagnostika infekce, vyšetření u lékaře

Málokdy se v praxi setkáváme s tím, že přítomnost chlamydií odhalí praktický lékař. Nejčastěji tuto záležitost řeší specialisté (gynekolog, urolog, plicní lékař), ke kterým přicházíme se symptomy infekce. V posledních letech zaznamenala diagnostika velký pokrok.

V prvé řadě odebere lékař vzorek ze sliznice, kde se předpokládá výskyt chlamydií. Jako biologický materiál pro testování slouží výtěr z nosohltanu, vzorky z průdušek a plicních sklípků získané laváží („výplachem“), stěry z močové trubice a gynekologických cest, odběry ze spojivkového vaku.

Vyšetřovat lze i moč, krev, případně ejakulát. Existují dvě metody pro zjištění přítomnosti bakterií. V případě přímé metody se dokazuje přímo přítomnost chlamydie. Odebraný vzorek se přenese na vhodné medium a zašle se na testování do laboratoře.

Při diagnostice nepřímé se zjišťuje přítomnost specifických protilátek. K testování se používá ELISA test a mikroimunofluorescenční test.

Léčba chlamydiové infekce

Základem k úspěšnému řešení onemocnění je správná diagnóza, důkladné laboratorní testování a klinické zhodnocení. Je namístě určit druh chlamydie, rozsah infekce, místo (případně místa) postižení.

K přeléčení se používá dostatečně dlouhá antibiotická léčba (2-3 týdny v případě akutní infekce, až 8 týdnů při chronické infekci), kterou vždy vede lékař. V případě postižení genitálií je nutné přeléčit oba (všechny) sexuální partnery.

Je však potřeba mít na paměti, že chlamydie nejsou bakterie (i když jsou k nim řazeny), proto nemusí být antibiotická léčba vždy účinná a může trvat několik měsíců i celá léta. Součástí je také léčba analgetiky, antimykotiky, imunomodulancii (léky působící na činnost imunitního systému) a rehabilitace.

Jako podpůrnou léčbu lze užívat současně s antibiotiky i enzymatické preparáty (Wobenzym®, Phlogenzym® atd.), které dle studií účinnost antibiotické léčby zvyšují. Někteří pacienti využívají poznatky z tradiční čínské medicíny, homeopatie nebo akupunktury.

Jak se lze chránit

Na prvním místě je nutné uvést používání ochrany při sexuálním styku. Dodržování základních hygienických pravidel patří k neméně významným faktorům.

U starších lidí je důležité mít pod kontrolou chronická onemocnění (diabetes, vysoký krevní tlak atd.), která zhoršují prognózu akutní infekce.

V neposlední řadě je důležité posilování imunitního systému správnou životosprávou, dostatkem tekutin, případně vhodnými doplňky stravy.

V případě prevence i jako součást léčby byl prokázán příznivý účinek u betaglukanů. Jedná se o přírodní látky, které dokážou podporovat přirozené obranné reakce organismu proti bakteriálním a parazitárním onemocněním. Je na místě volit co nejkvalitnější přípravek s vysokým obsahem čistých glukanů.

Se správnou volbou vám pomůže váš lékárník. Pozitivní efekt byl popsán i u podávání vitamínu C. V neposlední řadě lze zmínit přípravek PM Chlamydil®Extra, který se skládá ze směsi bylin, propolisu a selenu.

Nejenže pomáhá zvyšovat účinek antibiotik během léčby, ale po jejím skončení detoxikuje organismus.

V závěru bych chtěla podotknout, že je důležitá informovanost pacientů, preventivní činnost a osvěta. Chlamydiové infekce jsou častým jevem. Vzhledem k drahé diagnostice, která se běžně neprovádí, jsou málokdy rozpoznány.

Infekce pak přecházejí do chronické formy, ze které mohou plynout i velmi závažné komplikace, většinou nevratné.

Běžně prováděná vyšetření ani u chronických pacientů chlamydie neodhalí, protože se neprojevují běžnými známkami zánětu a nebo se k nim přidruží jiný bakteriální původce, kterého lékaři považují za prvotní zdroj obtíží. Klíčový krok k úspěchu je správná diagnóza a volba správného léčebného postupu.

Pokud máte podezření na přítomnost chlamydií nebo vaše chování bylo „rizikové“, je nutné svěřit se ošetřujícímu lékaři. Ten na základě popsaných projevů zvolí další postup. Ať tak či onak, je nutné své zdraví chránit, protože chlamydie umí být velmi zákeřné.

 • PharmDr. Jana Hovorková
 • Lékárna Hronov
 • Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.
 • Chlamidie - Vše o zdraví

Chlamidie - Vše o zdraví

Pro člověka jsou nebezpečné tři druhy chlamydií – Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae a Chlamydia psittaci. Přestože první z nich je právě kvůli pohlavním chorobám nejznámější, nejedná se o nejrozšířenější druh. Tím je Chlamydia pneumoniae, která napadá dýchací ústrojí a může vyvolat zápal plic či zánět průdušek. Chlamydia psittaci je primárně zvířecím patogenem, ale ohrozit může i člověka, pokud se na něho přenese například z infikovaných holubů či papoušků. Rizikové je v těchto případech ptačí peří či trus. Chlamydiové infekce mohou být záludné, jelikož se jejich symptomy často podobají dalším bakteriálním onemocněním, což značně znesnadňuje jejich diagnostiku. Mnohdy se na ně pomýšlí až v momentě, kdy běžně užívaná léčba na bakteriální infekce selhává, a potíže přetrvávají. Antibiotika, která se užívají při chlamydiových infekcích, navíc v některých případech jen utlumí akutní stadium a nemoc může přejít do chronické fáze. Přestože inkubační doba se pohybuje od jednoho do tří týdnů, více než polovina pacientů navíc nepociťuje například při nákaze C. trachomatis žádné akutní potíže.

Chlamydia trachomatis v lidském organismu napadá ženské i mužské pohlavní a močové ústrojí. „U žen tato bakterie způsobuje především záněty děložního čípku (cervicitida), děložní sliznice (endometritida) nebo vejcovodů (salpingitida),“ vyjmenovává farmaceutka Mgr. Marcela Pechová.

„V případě onemocnění v průběhu těhotenství může při porodu dojít k přenosu infekce na plod,“ dodává. U mužů způsobuje C. trachomatis například zánět prostaty či nadvarlat. U obou pohlaví dochází také k zánětu močové trubice (uretritida) a mohou nastat i závažné poruchy plodnosti. U žen bývají příčinou srůsty vejcovodů, u mužů poškození spermií.

„Primární infekce je často asymptomatická – bezpříznaková – nebo jsou příznaky natolik nespecifické, že se zahájí nevhodná léčba. Primární infekce v tomto případě může probíhat i několik let a může přejít do chronického stadia bez pacientova vědomí,“ přibližuje průběh chlamydiového onemocnění Mgr. Marcela Pechová.

Chlamydiová infekce se ovšem může projevit také konkrétními obtížemi – svěděním, výtokem, bolestí při pohlavním styku a pocity pálení či bolesti při močení. Přidávat se k nim mohou i bolesti podbřišku. Všechny tyto problémy jsou jasným znamením, že je nutné vyhledat lékaře (gynekologa či urologa).

Zajímavé:  Léčba Bolesti V Onkologii?

Pro ženy jsou chlamydiové infekce obzvlášť nebezpečné, protože po napadení vejcovodů či vaječníků mohou způsobit hluboký pánevní zánět. K němu patří bolesti ve spodní části břicha, horečka i nevolnost. Napadené a poškozené vejcovody navíc mohou být příčinou mimoděložního těhotenství.

V případě, že žena onemocní chlamydiovou infekcí v období gravidity, hrozí potrat i předčasný porod. Chlamydia trachomatis může napadnout také lymfatický systém, což se projeví mimo jiné zvětšenými uzlinami. Pokud se chlamydie dostanou do očí (například kontaminovaným ručníkem), mohou vyvolat zánět očních spojivek a v nejvážnějších případech způsobit ztrátu zraku.

Lékař může diagnózu chlamydiové infekce stanovit po provedení stěru z děložního hrdla či z močové trubice. Chlamydiovou infekci pak potvrdí speciální laboratorní testy. Existují i další metody, kterými lze nákazu prokázat – například vyšetření krve na přítomnost protilátek proti chlamydiím.

Léčba spočívá v podávání antibiotik, která je nutno užívat přesně podle předepsaného dávkování a jejich užívání neukončit předčasně. Vyšetření by měl absolvovat vždy i sexuální partner, aby mohl být v případě pozitivního nálezu řádně léčen a partneři si mezi sebou nákazu dále nepředávali.

Po dokončení léčby je vhodné vyšetření zopakovat, aby měl pacient i lékař jistotu, že léčba byla dostačující a úspěšná. Jako u dalších onemocnění je klíčovým faktorem prevence – tedy respektovat pravidla bezpečného sexu a dodržovat intimní hygienu jak v soukromí, tak na veřejných místech, jako jsou bazény a sauny.

Pravidlem, které se vyplatí dodržovat i s ohledem na další možné zdravotní problémy, je používání vlastního ručníku a spodního prádla.

Nejčastějším chlamydiovým onemocněním jsou infekce vyvolané bakterií Chlamydia pneumoniae. „Tato bakterie je běžným celosvětovým patogenem napadajícím dýchací systém.

Je původcem přibližně 20 % komunitně získaných pneumonií a dalších respiračních onemocnění, jako jsou záněty horních cest dýchacích, hrtanu, průdušek nebo záněty středního ucha,“ přibližuje onemocnění farmaceutka Marcela Pechová.

Kromě dýchacích problémů se chlamydiový zápal plic může projevit také intenzivní únavou, zimnicí, horečkou a pocením.

U některých pacientů ale může infekce připomínat chřipku, a tak se na chlamydiové onemocnění mnohdy začne pomýšlet až poté, co pacient opakovaně vyhledá lékaře kvůli respiračním onemocněním, přetrvávající slabosti a bolesti svalů či kloubů.

„Právě to je při respiračních chlamydiových infekcích největší problém – tedy když se primární, relativně dobře léčitelná infekce podcení, pozdě diagnostikuje nebo vůbec neléčí a dojde k přechodu do chronicity,“ upozorňuje Mgr. Marcela Pechová. Neléčené nebo pozdě diagnostikované infekce C.

pneumoniae mohou vést k mnoha zdravotním komplikacím. Z těch méně závažných lze zmínit například zánět spojivek, k těm závažnějším patří zánět mozkových plen (meningitida), zánět srdečního svalu (myokarditida) či zánět vnitřní sliznice srdečního svalu (endokarditida). Pokud cílené vyšetření krve potvrdí chlamydiovou infekci, následuje léčba antibiotiky. Léčebný režim by pacienti měli vždy pečlivě dodržovat a léčbu řádně dokončit, jinak se vystavují riziku rozvoje zmíněných komplikací. Stejně důležité je ovšem dbát na prevenci a nezapomínat na obecné zásady hygieny.

Text: Petra Kováčová, foto: Shutterstock a archiv redakce V první řadě je důležité si uvědomit, že dvě zmíněné bakterie – Chlamydia pneumoniae a Chlamydia trachomatis – jsou sice úzce příbuzné, rozmnožují se stejným způsobem, ale způsobují velice odlišná onemocnění. 1. V prevenci infekcí C. pneumoniae se uplatňují stejná opatření jako například v prevenci chřipkových onemocnění. Důležité je mytí rukou vodou a mýdlem i omezení dotyků rukou na obličeji a okolo nosu. Měli bychom také minimalizovat čas strávený v davu lidí, pravidelně větrat v obytných prostorech a obecně vést co nejzdravější životní styl. 2. Infekce C. trachomatis je přenosná vaginálním, orálním a análním pohlavním stykem. Opatření tedy přímo vyplývají z možností přenosu – především věrnost obou partnerů ve vztahu a používání bariérové ochrany při pohlavním styku. Nejúčinnější je v tomto případě kondom, který při správném použití zamezí kontaktu slizničních tekutin.

Mgr. Marcela Pechová, farmaceutka

Makrolidy (především erythromycin, klarithromycin a azithromycin). Pozor, jsou nevhodná pro děti a těhotné či kojící ženy:Tetracykliny (například tetracyklin, doxycyklin)Fluorované chinolony (například ofloxacin, levofloxacin a moxifloxacin)

Přesná volba antibiotik, způsob jejich podání, dávkování i doba trvání léčby závisí vždy na typu infekce, závažnosti stavu i napadené části těla. Zohlednit se musí také případná alergie na některá antibiotika. Bez řádného vyšetření byste se neměli pokoušet o samoléčbu například zbylými antibiotiky od partnera nebo jiného rodinného příslušníka. Posouzení léčby vždy nechte na lékaři.

Další informace najdete v březnovém vydání měsíčníku Zdraví.

Běh na dlouhou trať – chlamydie

  Běh na dlouhou trať může mít různý důvod, proč je absolvován. Ale jedním z těch nepříjemných podnětů se postavit na pomyslný start se jmenuje – Chlamydie.  

  V moderní době, kdy střídaní sexuálních partnerů je běžným jevem a také součástí určitého životního stylu, se přímo nabízí zamyšlení. Je zvláštní, s jakou arogancí a vervou jdeme do nezávazných vztahů bez pocitu, že se nám může něco stát.

Přiznejme si, že opatrnost nikdy není na škodu a přesto, že o této nemoci moc lidí neví, je vysoce nakažlivá a její zákeřnost je pozoruhodná.

Co jsou vůbec chlamydie, jaké jsou druhy, jaké příznaky mají a jak dlouho trvá léčba? Čtěte pozorně dále, prosím.

   Chlamydie jsou malé organismy, které máme všichni spojené s pohlavně přenosnou nemocí. Mají však i svojí plicní formu, kterou přenáší chlamydia pneumoniae. Chlamydia psittaci naopak způsobuje nemoc psitakózu.

Chlamydióza je velmi zákeřné onemocnění, protože její průběh může být zcela bez příznaků a postižený tak nemá šanci nákazu zjistit a případně zahájit včasnou léčbu.

Chlamydie postihuje zejména močové a pohlavní ústrojí, ale i oční spojivku, klouby, plíce, srdce, mozek či konečník u gayů.

   A aby to nebylo tak jednoduché, budeme pokračovat výpisem všech možných forem. Rozeznáváme 6 nejrozšířenějších druhů rodu chlamýdie: Chlamydia trachomatis sérotypu D-K (CTR) – způsobuje záněty urogenitálního traktu mužů i žen, může postihnout i oční spojivku, tzv. konjunktivitidu.

Chlamydia trachomatis typu L1, L2 a L3 – způsobuje pohlavní chorobu zvanou lymphogranuloma venereum, v České republice se nevyskytuje. Může se objevit při importu ze zemí především tropického a subtropického pásu. Chlamydia trachomatis typu A-C – způsobuje trachom (hluboké infekční onemocnění oka), v České republice se nevyskytuje.

Chlamydia pneumonie (CPN) – způsobuje respirační onemocnění. V současné době se uvažuje o potenciálním uplatnění CPN při vzniku ischemické choroby srdeční, roztroušené skleróze a Alzheimerovy choroby. Chlamydia psittaci (CPS) – je primárně zvířecí patogen s možností přenosu na člověka.

Chlamydia pecorum (CPC) byl vyčleněn z předešlého typu a je také patogenem širšího spektra savců a ptáků. Nejpravděpodobněji vyvolává střevní potíže. Přenos chlamydií je možný více způsoby.

Nechráněným pohlavním stykem, promiskuitním životem, špatnou hygienou při styku s kontaminovaným ložním prádlem, ručníkem, spodním prádlem při porodu z matky na dítě (spojivková forma – prevencí je vykapání očiček ihned po porodu Opthalmo Septonexem).

   Příznaky chlamydií nemusí být vnímány záhy po přenosu a ani několik dalších let se nemusí vůbec projevit.

Přesto jsou jejich společné projevy nám dost známé: únava, slabost, záněty dýchacích cest, bolesti kloubů, deprese, bolesti hlavy, závratě, u žen navíc bolestivý pohlavní styk, tupá bolest v pánvi, pálení při močení, častější močení, pálení v pochvě, výtok z pochvy, příznaky jako u mykóz, kvasinek, silnější menstruace. U mužů se projevuje jako nepříjemný bonus pálení a svědění při močení, otok varlat.

   Léčba chlamydiové infekce je následující. Už při malém podezření na infekci chlamydiemi je nutné zajít k lékaři. Lze ji však odhalit až po sedmi dnech po infikování. Rozhodně však nevyhledávejte babské rady a svěřte se do rukou odborníků!

   Při preventivní gynekologické prohlídce se odhalí málokdy, protože test na chlamydie není její součástí. Proto je nutné si toto vyšetření vyžádat a nečekat na preventivní prohlídku kvůli ostychu. Lékař vám pravděpodobně jako první provede výtěr děložního krčku a močové trubice.

U chronických infekcí může správnou diagnózu usnadnit sérologické vyšetření specifických protilátek. Při potvrzení infekce chlamydiemi je nutné okamžitě nasadit antibiotika. Samotná antibiotika infekci úplně nevyléčí, ale zničí a utlumí většinu zárodků a usnadní tak organismu boj s nimi.

Je důležité brát antibiotika správně a hlavně je celé dobrat. Nejpoužívanějšími antibiotiky jsou jednorázový azitromycin a doxycyklinu pro sedmidenní kúru. Používá se též Summamed, Erytromycin a Roxithromycin. Během léčby antibiotiky byste se měli chránit před sluncem, aby zbytečně nebyla vyvolána alergická reakce.

Také je velmi důležité dodržet doporučený zákaz pohlavního styku až do úplného vyléčení potíží, minimálně týden po dokončené léčbě.

   U 95 % případů dochází k úspěšnému vyléčení chlamydií. U neúspěšných, nedostatečně léčených nebo vracejících se infekcí je léčba dlouhodobá a únavná. Po jejím ukončení by mělo být provedeno další kontrolní vyšetření po 1–2 týdnech.

  Velmi důležitým krokem je vyšetřit a vyléčit vašeho sexuálního partnera, pokud jich je více, tak určitě všechny! Může dojít k ping-pong reakci mezi stálými partnery a k šíření infekce na jiné osoby partnerem náhodným. Nepodceňujte tuto nepříjemnou záležitost a věnujte opravdu velkou pozornost výběru svého partnera. Předejdete často velkým problémům.

Zajímavé:  Přírodní Léky Na Zánět Močových Cest?

Z.Z

Chlamydie: Příznaky, test i léčba. Jak se chránit?

Chlamydie jsou malé organismy, které jsou často spojovány s pohlavní nemocí. Největší nevýhodou je, že o infekci často ani nevíte. Zejména u žen se nemusí projevit žádnými vnějšími příznaky. O to větší jsou ale škody. U mužů může negativně ovlivnit plodnost, u těhotných žen může způsobit potrat. Infekce způsobuje slepení vejcovodů, to může způsobit mimoděložní těhotenství.

Touto infekcí trpí až patnáct procent sexuálně aktivní populace. K nákaze nejčastěji dochází při nechráněném vaginálním nebo análním styku. U mužů se infekce usadí v močové trubici, u žen uvnitř děložního čípku. Odtud se bakterie šíří dál. Čím více času mají, tím jsou horší následky.

Chlamydiemi se lze také nakazit používáním stejného prádla, ložního prádla, na toaletě, v bazénu, ale také ve sprchách nebo v sauně. Onemocnění je také přenosné z matky na dítě během těhotenství.

Příznaky a projevy

Přestože se nejedná o příjemnou záležitost, je potřeba zahodit stud, a pokud jste si všimli některých příznaků, navštivte neprodleně lékaře. Zároveň je potřeba informovat všechny sexuální partnery, kteří mohou být chlamydiemi také nakaženi.

Mezi nejběžnější příznaky patří nepříjemné pocity v pochvě, jako jsou svědění a bolest, které se zhoršují pohlavním stykem.

Dále se může objevit nutkavá potřeba chodit neustále na záchod a při močení můžete pociťovat nepříjemné pálení. U žen se pak objevuje krvácení mezi periodami nebo po pohlavním styku.

Objevit se může také citlivý vřídek na genitálu. Dalším příznakem je pak bolest břicha nebo podbřišku. Při nechráněném análním styku může infekce vyvolat zánět konečníku. 

U mužů se mohou objevovat neobvyklé pocity okolo močové trubice, mezi které nejčastěji patří bolest a svědění. Během močení pak nepříjemné pocity pálení. Varlata bývají nateklá a bolestivá. Objevuje se také bolest kloubů.

Léčba

Při preventivní gynekologické prohlídce se infekce odhalí málokdy. Test na chlamydie se totiž provádí zvlášť. O vyšetření je proto nutné si zažádat. Jako první se provádí výtěr děložního krčku/močové trubice. Při potvrzení infekce je nutné neprodleně nasadit antibiotika, která zničí a utlumí většinu zárodků. 

Po dobu léčby je důležité dodržet doporučený zákaz pohlavního styku. Po léčbě se provádí kontrolní vyšetření. Je třeba vyšetření obou sexuálních partnerů, aby se zabránilo dalšímu šíření infekce. Prevencí je pak chráněný pohlavní styk.

Chlamydie nejsou pouze pohlavní infekcí

Přestože bývají chlamydie často spojovány s pohlavním stykem, není to podmínkou. Infekce často napadá také plíce. Příznaky se podobají chřipce, a tak člověk často nerozezná, že se jedná o chlamydie.

Stejně jako u pohlavní infekce se ta plicní léčí antibiotiky. Léčba ale trvá podstatně déle. ‚Vzhledem k delšímu životnímu cyklu chlamydií je léčba chlamydiových pneumonií o něco delší než klasických bakteriálních infekcí.

Doporučuje se 2 až 3 týdny, podle závažnosti klinických příznaků,‘ říká lékařka Eva Žampachová.

Pokud se chlamydie neléčí, mohou proniknout do mozku, nervových tkání a svalů, což vede k likvidaci imunitního systému. Infekce sice smrtelná není, ale může zapříčinit mnoho chorob, mezi které často patří únavový syndrom, Alzheimerova choroba nebo roztroušená skleróza.

Další informace o chlamydiích najdete na webu Mojezdravi.cz

Chlamýdie jako interbuněční parazité

Datum: 17.09.2020

Chlamýdie, borelie to jsou nejčastější zástupci bakterií, které umí žít v buňkách našeho těla a způsobovat těžká onemocnění. Říká se jim interbuněční parazité.

Pod pojmem parazit si většinou představíme organismus, který vidíme jako je třeba tasemnice či různí červi. Avšak i bakterie a některé druhy mikroorganismů se v našem těle chovají jako parazité, to znamená žijí na úkor svého hostitele. Napadají buňky našeho těla a způsobují velmi závažná onemocnění. Podívejme se na ně blíž.

Chlamýdie

Daly by se přirovnat k interbuněčným parazitům, protože napadají buňky hostitele a přetváří je ke svým potřebám tak, aby byly v těle člověka schopné života a rozmnožování.

Chlamydie šíří v těle infekci, jež způsobuje širokou škálu trvalých, bolestivých i jinak nepříjemných zdravotních potíží.

Chlamydiová infekce se v těle hostitele šíří tak, že mikroorganismy vniknou do buňky a přetvoří ji ke svému přežití a množení. To trvá tak dlouho, až buňka praskne, a tak se bakterie šíří dále do těla.

Bakterie často v buňce přebývají a projeví se až, když je oslaben imunitní systém. Zákeřnost infekce spočívá v zaměnitelnosti příznaků s méně závažnými onemocněními.

Chlamydií existuje několik druhů, patogenní pro člověka jsou ale pouze tři druhy.

Chlamydia trachomatis

Napadá pohlavní orgány a řadí se mezi pohlavně přenosné choroby. Přenáší se pohlavním stykem, při nechráněném styku, ale také může dojít k přenosu používáním společného prádla (ručníků, povlečení apod.), nebo v místech společně užívaných prostor (sauna, bazén, sprchy, toalety). Vždy je potřeba vlhké a teplé prostředí.

Nejčastější příznaky:

 • Malý defekt na vnějších částech genitálií (puchýřek, uzlinka)
 • Svědění, výtok a nestandardní zápach
 • Bolestivost u pohlavního styku, je možné i slabé krvácení
 • Podrážděný močovod
 • Bolesti v podbřišku
 • Pokud infekce není léčena může dojít k vážnějším projevům, jako infekce děložního čípku, dělohy či vaječníků. U mužů záněty prostaty a urogenitálních cest u chronického stádia i zvýšená hodnota PSA.
 • Je nutné vyšetření i léčba obou partnerů, může totiž dojít k novému přenosu infekce

Po dobu léčby je lépe se zdržet pohlavního styku.

Chlamydia pneumoniae

Jedna z nejčastějších a zároveň nejnebezpečnějších infekcí. Je to onemocnění napadající respirační (tedy dýchací) cesty. Přenáší se tak, jako spousta jiných nemocí kapénkovým přenosem (kýcháním, kašláním apod.) a je velmi infekční!

Nebezpečná je zejména proto, že se těžko rozpoznává. Většinou je lehce zaměnitelná s jinými infekcemi. Lékaři se často v diagnostice mýlí, protože má podobné symptomy jako obyčejné nachlazení, chřipka, angína či zánět průdušek aj.

Vyšetření na chlamydie je finančně nákladné a zdlouhavé, proto se mnohdy odkládá do doby, kdy standardní léčba nezabírá. Je však možné, že akutní stadium přeléčením nějakými antibiotiky potlačí prvotní příznaky a nemoc přechází v mnohem komplikovanější chronické onemocnění. Z hlediska přenosu infekce, je nakažený člověk neustálou hrozbou pro ostatní.

Chlamydia pneumoniae (CPN), je nejrozšířenější chlamydiovou nákazou. Každý člověk se s ní v životě setká a u většiny zůstává v tzv. latentní formě.

Dalo by se to laicky vyjádřit tak, že spí na nízkých hodnotách a čeká, na vhodný spouštěč, kterým většinou bývá snížení imunity člověka.

Poté se opět probouzí k životu, množí se a působí napadenému jedinci značné zdravotní problémy. Záleží tedy na individuálním stavu imunitního systému.

Příznaky onemocnění CPN:

 • Škrábání v krku, kýchání, úporný a dráždivý kašel
 • Zimnice, pocení
 • Bolesti hlavy, slabost a zvýšená únava
 • Tlak či bolest v oblasti průdušek a plic

Není-li léčba včasná, radikální nebo správná, mohou se příznaky zhoršovat až po kruté bolesti a celkovou vyčerpanost. Je to způsobeno tím, že chlamydie napadají buňky zevnitř, a to velmi často i imunitní buňky (makrofágy). Člověk je oslabený a nemá prakticky žádnou šanci odolávat šíření infekce. Ta postupně ničí všechny vnitřní orgány, svaly a jiné části těla.

Diagnostika a konvenční léčba CPN:

 • Přetrvávají-li problémy v respirační oblasti, ale i jiné, nařídí lékař vyšetření krve
 • Po rozpoznání většího počtu chlamydií v krvi se zahájí léčba antibiotiky
 • Vhodná antibiotika se musí užívat nejméně tři týdny v dávkách, které určí lékař

Přírodní léčba chlamydiových infekcí

Bohužel praxe ukazuje, že léčba chlamydií antibiotiky má smysle pouze ve fázi počáteční akutní infekce. Dlouhodobé užívání antibiotik se míjí účinkem, právě z povahy bakterií, které přežívají v buňkách.

V tuto chvíli nastupuje přírodní léčba, která dokáže vhodným a účinným způsobem aktivovat imunitní systém vlastního těla tak, aby si dokázal s parazitujícími bakteriemi postupně poradit.

Léčbu je však nutné užívat minimálně šest měsíců.

Zvolte si vhodný preparát sami nebo nás kontaktujte. Rádi vám doporučíme byliny a houby právě pro vás.  [email protected]

Zajímavost: podle posledních průzkumů bylo zjištěno, že většinu chronických obtíží s klouby, únavou či neuralgických, které bývají přisuzovány boreliím způsobují chronické chlamydiové infekce!

Nechcete přijít o další články? Zde vyplňte svůj e-mail

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector