Citologie – vše o zdraví

Součástí běžné preventivní gynekologické návštěvy, kterou ženy podstupují jedenkrát ročně, je i vyšetření děložního čípku. Díky němu lékaři mohou včas zjistit jakékoliv změny na čípku nebo jiné onemocnění.

Na kontrolu každý rok

Vyšetření děložního čípku se provádí pravidelně už od zahájení sexuální života. Hlavním důvodem je hodnocení buněčných změn na děložním hrdle a prevence vzniku nádorů. Většinou je potřeba vyšetření podstoupit 1x za rok, ale frekvence se může upravovat v závislosti na věku a přítomnosti rizikových faktorů. Naprosto nezbytné je i vyšetření děložního čípku v těhotenství.

Důležitá prevence

Zejména pro mladé dívky je vyšetření velkým strašákem. Samotná návštěva gynekologa může vyvolávat stud i stres.

Vyšetření děložního čípku je ale velmi důležité, protože jen díky němu mohou lékaři objevit jakékoliv změny už v samotném počátku.

Změny na děložním čípku příznaky většinou žádné nemají, proto je důležité prevenci nezanedbávat a na kontroly pravidelně docházet. Pokud se na nádorové bujení přijde včas, je možné zahájit okamžitou léčbu a nemoc většinou i zcela zvrátit.

Jak vyšetření probíhá?

Během vyšetření se provádí gynekologické stěry z děložního hrdla pomocí speciální štětičky nebo kartáčku. Odběry trvají jen pár vteřin či minut a nejsou bolestivé.

Lékař nebo laborant v odborné cytologické laboratoři poté ze vzorku provede cytologické vyšetření, ke kterému potřebuje sklíčko, mikroskop a speciální barvivo. Odebrané buňky rozetře na sklíčko, obarví a následně kontroluje pomocí mikroskopu.

Příprava i vyhodnocení cytologického vyšetření zabere 7 – 14 dnů. Výsledky se dozvíte od svého lékaře.

Kvasinková infekce v těle. Jak se jí konečně zbavit!

Na návštěvu gynekologa se předem připravte

Důležité je, abyste během vyšetření nemenstruovala a 24 hodin předtím si nevyplachovala pochvu. Nesmí se používat ani tampóny nebo vaginální léky. Všechno by totiž mohlo ohrozit průběh stěrů i samotnou cytologii. Před vstupem do ordinace si odskočte na wc. Plný močový měchýř by vás totiž mohl nepříjemně tlačit.

Co se dá zjistit z cytologie?

 • nádorové bujení
 • HPV virus
 • další neobvyklé změny v děložním hrdle

Pozitivní nález cytologie

Pokud lékaři ve stěru najdou změněné buňky, nemusí to hned nutně znamenat, že máte rakovinu děložního čípku. Nejprve je nutné provést další doplňující vyšetřením, na základě jehož výsledku vám lékař doporučí další postup. Může se jednat o tzv.

přednádorový stav (prekancerózu) nebo nádorové onemocnění v počátečním stádiu, které je však možné účinně léčit. Pokud si vyslechnete od lékaře špatnou zprávu, mohou se vám hodit zkušenosti a příběhy ostatních žen, které se s pozitivním nálezem také setkali.

Pak stačí zadat do vyhledávače „špatné výsledky cytologie diskuse“ a během chvíle se můžete začít radit s ženami, které jsou na tom stejně jako vy.

Negativní nález

Ve většině případů se ženy naštěstí setkají s negativním (tedy běžným) nálezem, kdy ve stěru nejsou objeveny žádné změny buněk. To znamená, že riziko vzniku rakoviny je minimální.

I přesto je ale důležité v pravidelných gynekologických prohlídkách dále pokračovat. Někdy se totiž může stát, že během vyšetření unikne nádor, který je uložený mimo dosah stěru sliznice.

Další vyšetření pak může nádor v počátečním stádiu objevit a vy tak máte 95% šanci rakovinu porazit.

Jak se zbavit endometriózy s pomocí bylinek. Vyhněte se operaci

ASCUS na děložním čípku

Byla jste na vyšetření děložního čípku a ve zprávě jste našla výraz ASCUS? Toto označení se používá v případě změn na čípku, které prozatím nespadají do žádné kategorie.

Doporučuje se kontrola po 6 – 12 měsících a posouzení nového nálezu. ASCUS může být způsoben viry HPV, ale také zánětem.

Rozhodně není důvod k panice, je ale důležité se po uplynutí určité doby vrátit zpět do ordinace a nechat se znovu vyšetřit.

HPV virus a rakovina děložního čípku

Rakovinu děložního čípku způsobují určité typy papilomavirů (HPV). Objevit se může v podobě zhoubného i nezhoubného nádoru a zjistí se právě díky vyšetření děložního čípku. Vznik nádoru závisí i na dalších rizikových faktorech. Ne každou ženu, která se s HPV setká, postihne i rakovina.

Určité riziko tu však je, a proto je důležité pravidelné prohlídky nezanedbávat. V České republice se v porovnání s ostatními zeměmi vyskytuje rakovina tohoto typu velmi často. Ročně si smutnou zprávu od svého gynekologa vyslechne tisíc žen. Skoro 400 z nich přitom každoročně na rakovinu děložního čípku umírá.

Díky včasnému odhalení se ale dá tragickému konci vyhnout.

Pravda o hormonální antikoncepci. Jsou lepší pilulky nebo nitroděložní tělísko?

Rakovina děložního čípku operace

Jestliže vám lékař diagnostikuje rakovinu děložního čípku, máte několik možností léčby. Při včasném stádiu, kdy se nádor nachází pouze na děložním čípku a zatím nepřerůstá do okolních tkání, se přistupuje k chirurgické léčbě.

V případě malých nádorů stačí šetrná operace, které se říká konizace. Chirurg během ní odstraní postiženou tkáň. Stejným způsobem se léčí i počáteční změny na děložním hrdle, ze kterých by se v budoucnu mohl nádor vyvinout (tzv. prekanceróza).

Pokud je rakovina už v pokročilejším stádiu, je třeba přistoupit k rozsáhlejší operaci. Většinou se musí odstranit celá děloha včetně části pochvy a lymfatických uzlin podél velkých cév v pánvi.

U opravdu hodně pokročilých nádorů je většinou nutná kombinace radioterapie a chemoterapie, a to buď zevně, nebo vnitřně, kdy se zářič zavádí až k děložnímu hrdlu.

 • Citologie - Vše o zdraví
 • Citologie - Vše o zdraví
 • Citologie - Vše o zdraví
 • Citologie - Vše o zdraví
 • Citologie - Vše o zdraví
 • Citologie - Vše o zdraví
 • Citologie - Vše o zdraví

Co dělat, když nemáte výsledky cytologie zrovna ideální?

Citologie - Vše o zdraví

Gynekologická prevence je pro každou ženu velmi důležitá! Odkládání kontroly může být osudové, a protože opatření koronavirové pandemie jsou už rozvolněna, objednejte, nejlépe hned.

Většina z vás odejde z prohlídky s příjemným pocitem, že je vše v pořádku a může se objednat na další prevenci až za rok.

Co ale když výsledky cytologie nedopadnou nejlépe? Nepište hnned černý scénář, protože v řadě případů lze horší cytologii korigovat a podpořit zánik HPV infekce.

Přestože je pravidelná preventivní prohlídka u gynekologa stejně důležitá, jako pravidelná prohlídka u zubaře, polovina českých žen tuto skutečnost podceňuje a přichází do ordinací gynekologa s problémy, které zašly do pokročilého stádia.

Od roku 1960 má každá žena v rámci zdravotního pojištění hrazen odběr buněk z děložního hrdla – cervikální cytologii, která dokáže včas odhalit změny na děložním čípku a zabránit vzniku karcinomu. Díky tomu se od té doby snížil výskyt karcinomu děložního hrdla z 32 na 14 ze 100 000 žen.

Ročně je zachyceno zhruba 1000 nových karcinomů hrdla děložního a 400 žen na tento nádor umírá.

Co může zkreslit výsledky cytologie?

Cytologie znamená stěr buněk odebraných při gynekologické prohlídce z děložního čípku. Lékař stěr provádí pomocí vatové tyčinky a následně se vzorek tkáně odesílá na prozkoumání do gynekologicko-cytologické laboratoře.

Výsledky cytologického vyšetření může zkreslovat například používání vaginálních čípků a dalších druhů lokálních léčiv. Doporučuje se proto alespoň 5 dní před vyšetřením tyto prostředky včetně výplachů vysadit.

Drobný vliv může mít i nechráněný sex během předešlých dvou dnů před kontrolou anebo právě skončená menstruace.

Proč očkovat proti HPV viru?

Karcinom děložního hrdla je úzce spjat s infekcí HPV (Human Papilloma Virus). Primární prevencí před HPV infekcí je očkování proti HPV, které využívá zhruba 60 % dívek a 25 % chlapců. S HPV se během života setká 70 – 80 % jedinců. Záleží pak na síle vlastní imunity, jak se s infekcí dokáže tělo vyrovnat.

Očkování je dostupné od roku 2006 a od roku 2012 je plně hrazeno dívkám a od roku 2018 i chlapcům ve věku 13 až 14 let. S malým příplatkem pak mohou získat i nejmodernější nonavalentní vakcínu (vakcína, která chrání před 9 typy HPV), která ochrání před 90 % případů všech karcinomů i dalších změn (zejména genitálních bradavic) spojených s HPV infekcí.

Buďte aktivní v podpoře své imunity!

Jak se tělo dokáže vypořádat s HPV infekcí, závisí na síle imunity. O některých faktorech, zejména o kouření, lze tvrdit, že prokazatelně ovlivňují vznik onemocnění a podporují rozvoj HPV infekce. V současné době se vývoj zaměřuje na přírodní prostředky, které by cíleně podpořily imunitu v oblasti děložního hrdla.

Bylo zkoumáno mnoho látek podávaných celkově i lokálně. Poznatky z výzkumů byly využity k vývoji vaginálního gelu, který je používán lokálně a má prokazatelné pozitivní účinky ve smyslu zvýšení procenta normalizace cytologických nálezů a eliminace lidských papilomavirů.

V případě špatných výsledků cytologie (mírnější změny ve stadiu ASC-US nebo LSIL) lze během půl roku čekání na kontrolní cytologii aktivně podpořit lokální imunitu děložního hrdla v lékárně volně dostupným vaginálním gelem Papilocare® s obsahem 7 účinných složek, jehož pozitivní účinky jsou podloženy klinickými studiemi. Výzkum dokazuje schopnost této lokální léčby zvýšit procento zhojených buněčných změn o 30 %.

Zajímavé:  Alergie Na Ovoce Příznaky?

Více informací: www.papilocare.cz

Cytologické vyšetření

Cytologické vyšetření je mikroskopické vyšetření stěru buněk zevní a vnitřní části děložního hrdla. Představuje spolu s kolposkopií a gynekologickým vyšetřením základ gynekologické prevence.

Cytologie je metoda gynekologického vyšetření, která dokáže odhalit rakovinu děložního hrdla.

Právě karcinom děložního hrdla patří mezi dva nejčastější typy rakoviny, které každoročně připraví o život spoustu ženy.

Citologie - Vše o zdraví

Cílem cytologického vyšetření je odhalit nepravidelnosti buněk, ve smyslu přednádorové či nádorové přeměny. Díky cytologickému vyšetření můžeme předejít velkým zdravotním problémům – karcinomu děložního hrdla, které je jedním z nejčastějších druhů rakoviny u žen.

Cytologické vyšetření se provádí zároveň s kolposkopií a obě by měly být nedílnou součástí každé preventivní gynekologické prohlídky dívek, žen a budoucích maminek. Řadí se mezi základní vyšetření, která jsou součástí vstupní těhotenské prohlídky.

Pokud se na první změny přijde včas, pak malý zákrok na děložním hrdle ženě zachrání život a v drtivé většině případů nijak neovlivňuje ani případné otěhotnění a donošení dítěte.

Čtěte také: Kolposkopie

Jak se cytologické vyšetření provádí?

Cytologické vyšetření se provádí stěrem ze zevní části děložního čípku a z vnitřního kanálu děložního hrdla jemným odběrovým kartáčkem. Odebraný vzorek se aplikuje na sklo a je zafixován, aby nedošlo k jeho přeměnám. Sklo je označeno identifikátorem pacientky a odesláno na testování do specializované laboratoře. Výsledky jsou k dispozici obvykle do 14 dní od prohlídky.

Odběry trvají několik sekund a jsou bezbolestné.

Před cytologickým vyšetřením je třeba dodržet několik zásad:

 • 5 dní před kontrolou neprovádějte výplachy pochvy ani nepoužívejte vaginální čípky
 • 48 hodin před kontrolou se vyhněte nechráněnému pohlavnímu styku
 • stěr by měl být proveden nejdříve 5 dní po menstruaci.

Nedodržení těchto pravidel může zkreslit výsledek.

Pokud je nález normální, tak se vyšetření provádí jednou za rok. Pokud výsledek vykazuje určité změny nebo je potvrzena přítomnost papilomavirů, lékař bude váš zdravotní stav nadále řešit a bude vás sledovat v intervalu čtvrt až půl roku, případně vás pošle ke specialistovi.

Čtěte také: Co se děje v těle, když se infikuje HPV virem?

Klasické cytologické vyšetření tzv. na „sklíčko“ je 1x ročně plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

Cytologie LBC

Pacientky si kromě tohoto vyšetření mají možnost vyžádat vyhodnocení cytologie v dnešní době nejmodernější metodou tzv. „Liquid Based Cytology“, která slouží k detekci rakovinných a prerakovinových buněk z děložního čípku. Při této metodě počítač najde všechny rakovinové buňky, takže přesnost odečtu u dobré laboratoře používající tuto metodu přesahuje 90 %.

Nádobky s LBC se v laboratoři skladují 6 měsíců, takže když je třeba u pacientky provést dodatečné genetické vyšetření na průkaz HPV, je možné toto vyšetření provést z této uskladněné nádobky a pacientka nemusí chodit znova ke gynekologovi na vyšetření.

Navíc je touto technikou možné dodatečně provést imunocytochemický průkaz p 16 onkogenu, který označí rakovinové buňky, což v klasickém stěru nelze.

Jak se provádí odběr?

Odběr buněk z povrchu děložního čípku provádí gynekolog stejně jako dosud, na rozdíl od běžné cytologie, kdy se buňky ručně nanášejí na sklíčko, se při metodě Liquid-Based Cytology odebrané buňky uchovají v nádobce ve speciálním konzervačním roztoku.

Vyšetření je bezbolestné, provádí se v ambulanci při běžném vyšetření. Odebraný materiál je ve speciální fixační tekutině transportovány do cytologické laboratoře, kde analýza LBC stěrů probíhá pomocí počítačové image.

Jaké jsou výhody Liquid Based Cytology?

Oproti konvenčnímu zpracování a barvení stěru (PAP test) lze z jednotlivého odběru mimo klasického cytologického vyšetření v případě potřeby provést i další vyšetření, např. přítomnost lidského papilomaviru (HPV).

Cena tohoto nadstandartního vyšetření je cca 500,- Kč a pokrývá veškeré výdaje spojené s vyšetřením (tekuté médium, odběrový materiál, transport, samotná počítačová diagnostika).

Cytologie není úplně spolehlivá, moderní test odhalí rakovinu lépe

„Takzvaný Pap stěr, při němž se buňky odebrané z děložního čípku kartáčkem nanášejí na sklíčko, je bohužel 70 let stará metoda, která zaručí pouze šedesátiprocentní pravděpodobnost záchytu patologických buněk,“ vysvětluje gynekolog a vedoucí lékař Centra minimálně invazivní gynekologické operativy Lubomír Mikulášek.

Při takovém odběru se vzorek částečně znehodnotí, protože řadu buněk se na sklíčko vůbec nepodaří přenést, některé se přenosem poškodí, další se na sklíčku překrývají. Spolu s buňkami tkáně se na sklíčko dostanou i krev, kvasinky, bakterie či hlen. To může výsledky mikroskopického vyšetření významně zkreslit.

„Odborník takto musí hodnotit v každém vzorku na 400 tisíc buněk a není v lidských silách je zhodnotit důkladně. Pár rakovinných buněk v tomto množství lidské oko snadno přehlédne,“ říká lékař.

O třetinu lepší výsledky

Jak to jde dělat lépe? Již několik let je u nás k dispozici nejnovější ThinPrep Pap test, který leckde ve světě už běžně používají. Jak popisuje doktor Mikulášek, jde o metodu odběru vyšetřovaných buněk do tekutého média. Říká se tomu liquid based cytologie, čili LBC. A co je nejdůležitější, vzorek je následně vyhodnocován počítačem. 

Po rakovině prsu jde o nejrozšířenější nádorové onemocnění u českých žen, ročně se diagnostikuje kolem tisíce těchto nádorů a asi 400 žen ročně na tuto nemoc zemře.Příčinou rakoviny děložního čípku jsou takzvané papilomaviry, označované rovněž zkratkou HPV. Jsou to vysoce nakažlivé a navíc mezi lidmi hojně rozšířené viry. Během svého života se s nimi setká až 80 procent sexuálně aktivních žen.Pro lepší prevenci rakoviny děložního čípku by měly ženy chodit každý rok na gynekologické prohlídky, spolehlivou ochranou je očkování.

„Takový test je mnohem přesnější a zaručuje více než devadesátiprocentní záchyt případných rizikových změn,“ uvádí lékař.

Vzorek je navíc možné skladovat až šest týdnů a lze jej využít k dalším doplňujícím vyšetřením. Pacientka tudíž nemusí opakovaně chodit ke gynekologovi na další odběry vzorku sliznice.

Ženy si nejnovější test mohou vyžádat, jejich gynekolog ovšem musí spolupracovat s bioptickou laboratoří. V ní se speciálním způsobem odebrané vzorky od pacientek z celé České republiky vyhodnocují za pomoci počítačového programu.

Počítač špatné buňky najde snáz

Důvod vysoké přesnosti testu vysvětluje doktorka Iva Kinkorová Luňáčková z Bioptické laboratoře v Plzni: „Počítačem řízený screening karcinomu děložního hrdla vychází z toho, že buněčná jádra u přednádorových a nádorových stavů jsou obecně vždy velká a tmavá. Počítačový systém vyhledá tato problematická místa na sklíčku se vzorkem buněk. Poté je označí souřadnicemi a jako první předkládá odborníkům k posouzení.“

Díky zhodnocení počítačem zcela odpadá možnost takzvaných vyhledávacích chyb, ke kterým jinak při klasickém manuálním screeningu dochází ve všech laboratořích.

Citologie - Vše o zdraví

Nové přesné vyšetření u nás zatím provádí jen někteří gynekologové (jejich seznam lze najít na stránkách gynekolog.cz). Ženy se nemusí bát, že by je test vyšel příliš draho. Pro odběr metodou LBC si pouze musejí dokoupit odběrový set se speciální fixační tekutinou zhruba za 500 korun. Samotné screeningové cytologické vyšetření z děložního čípku je plně hrazeno pojišťovnou.

Málo efektivní screening

Každý rok diagnostikují lékaři v České republice 900 až 1000 těchto nádorů.

Počet nových onemocnění na sto tisíc žen za jeden rok je i přes mírný pokles v posledních deseti letech stále vysoký a pohybuje se kolem 17 nových případů.

To je hodně ve srovnání s vyspělými zeměmi, které se dostávají pod deset nových případů na sto tisíc žen. Tato statistika nás řadí až na 13. místo v Evropské unii, pokud jde o úspěšnost časného záchytu předrakovinných stavů.

„Vysoké počty nemocných i umírajících žen jsou výsledkem málo efektivního screeningového programu. Lepší preventivní diagnostikou by jistě šlo řadě onemocnění žen zabránit,“ dodává gynekolog Lubomír Mikulášek.

Rakovině děložního čípku lze předcházet

Pokud žena navštěvuje svého gynekologa pravidelně, zachytí lékař možný přednádorový stav (prekanceróza).

Při prohlídce je velice důležité cytologické vyšetření – stěr z děložního čípku, který se natírá na sklíčko. Sklíčko se posílá do cytologické laboratoře.

Pokud výsledek ukazuje na určité změny, je třeba stěr zopakovat nebo nález upřesnit histologicky, a to excizí z čípku nebo probatorní kyretáží z hrdla děložního…

Pokud žena navštěvuje svého gynekologa pravidelně, zachytí lékař možný přednádorový stav (prekanceróza). Při prohlídce je velice důležité cytologické vyšetření – stěr z děložního čípku, který se natírá na sklíčko.

Sklíčko se posílá do cytologické laboratoře. Pokud výsledek ukazuje na určité změny, je třeba stěr zopakovat nebo nález upřesnit histologicky, a to excizí z čípku nebo probatorní kyretáží z hrdla děložního.

Podle výsledku se pak postupuje dále.

Při potvrzení prekancerózy, kdy může jít o dysplazii lehkou, střední nebo těžkou, se žena podrobuje konizaci děložního čípku. Jde o chirurgický zákrok, při němž je postižená tkáň kompletně odstraněna. Po konizaci následují tři kontrolní probatorní kyretáže v odstupu tří měsíců.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Při benigních výsledcích je pacientka vyřazena z rizikových mezi zdravé. Při benigní cytologii a kolposkopickém nálezu ektropia (nález laicky „vřídku“ pomocí optického vyšetřovacího přístroje) lze provést malý ambulantní zákrok.

Buď vypálením postižené tkáně, odborně EDK (elektrodiatermokoagulace), anebo jejím zmrazením, odborně kryochirurgie.

Prekancerózy

Prekancerózy vyvolává Human Papilloma virus (dále HPV). Nejvíce ohroženy tímto virem jsou dívky a ženy ve věku 15 – 25 let. Velké riziko pro ně představují sexuálně nevázaní muži, ale samozřejmě záleží i na sexuálním chování ženy samotné.

Je třeba sledovat riziko, poněvadž HPV postihuje i velmi mladé dívky a zpravidla u nich nevyvolává žádné obtíže, maximálně výtok. Okolo 35. roku bývá však jednou z hlavních příčin přednádorového stavu. Než se z něj vyvine rakovina, uběhne většinou 5 – 10 let.

Po celou tu dobu dokáží lékaři tkáň zasaženou přednádorovým stavem diagnostikovat a odstranit. Tím se podstatně sníží riziko vzniku rakoviny. Podmínkou jsou pravidelné kontroly.

Karcinom děložního čípku

Karcinomem děložního čípku bývají postiženy nejčastěji ženy ve věku 40 – 50 a 60 – 70 let. Mezi 50. – 60. rokem gynekologa obvykle navštěvují v souvislosti s hormonálními změnami, které vyvolávají přechodové problémy, např. návaly, pocení, deprese. Karcinom se dlouhou dobu nemusí vůbec projevovat.

Výjimečně se objeví výtok nebo nepravidelné krvácení po pohlavním styku, které bývá příznakem v 1. stadiu onemocnění. Většinou však příznaky bývají spíše známkou pokročilého onemocnění. V 1. stadiu zhoubného nádoru se vyléčí 80 – 90 % žen. Podstupují radikální operaci, při které jim odstraní dělohu, vaječníky, mízní uzliny.

Druhé stadium se léčí pouze ozařováním a úspěšnost vyléčení je 60 – 70procentní. Ve 3. a 4. stadiu se vyléčí ještě 30 – 40 % žen.

Kazuistika 1

I když pracuji na gynekologické ambulanci teprve krátce, již jsem se s případem karcinomu děložního čípku několikrát setkala. Zde bych vás chtěla seznámit s případem jedné naší pacientky. Chodila na pravidelné prohlídky – jednou za rok.

V srpnu roku 1998 vyšla u ní podle cytologického vyšetření prekanceróza, a proto byla informována o další kontrole, kterou lékař stanovil na září téhož roku. Paní se sice dostavila, ale až v dubnu roku 1999. Měla již boleti v podbřišku a krvácela z děložního hrdla.

I když menses měla naposledy před třemi lety, lékař ihned provedl cytologické vyšetření a poslal pacientku na probatorní kyretáž z děložního hrdla. Histologicky bylo vše v pořádku, ale cytologie poukazovala na karcinom.

Pacientku jsme nechali okamžitě hospitalizovat a byla jí udělána cílená excize z děložního čípku. Tentokrát i histologie potvrdila karcinom. Ostatní vyšetření neprokázala žádné metastázy.

Postižená žena v současné době dojíždí na ozařování a je v pracovní neschopnosti. Má problémy, související s ozařováním. Špatně udrží moč a je unavená, ale to je jen dočasné. Prognóza pro tuto ženu je totiž příznivá. Bohužel ale ne všechny ženy mohou mít štěstí jako tato, kdy se vše ještě včas podchytilo.

Kazuistika 2

Přišla k nám poměrně mladá žena, která nebyla deset let u gynekologa. Přivedly ji bolesti břicha a nepravidelné krvácení.

Po vyšetření měl lékař podezření na karcinom, a tak byla pacientka ihned hospitalizována. Šlo opravdu o karcinom a operace už nepřipadala v úvahu.

Žena byla přeložena na onkologické oddělení, kde po dvou měsících od návštěvy u nás zemřela. Toto je bohužel smutný případ zanedbání preventivní péče.

n

Cytologie jako prevence před rakovinou: Chodíte na prohlídky pravidelně? | Žena.cz

Ženy, které pravidelně využívají gynekologickou prevenci, odchází z ordinace s vírou, že se s klidem budou moci vrátit až za další půlrok či rok. Prevence je pro zdraví důležitá, stále se najdou ženy, které ji podceňují.

Přestože je pravidelná preventivní prohlídka u gynekologa stejně důležitá jako pravidelná prohlídka u zubaře, polovina českých žen tuto skutečnost podceňuje a přichází do ordinací gynekologa s problémy, které zašly do pokročilého stadia.

Každá žena má v rámci preventivní gynekologické prohlídky hrazenu ze zdravotního pojištění i cervikální cytologii (stěr buněk z děložního hrdla), která dokáže včas odhalit změny buněk na děložním čípku a zabránit vzniku karcinomu. Díky tomu se od té doby snížil výskyt karcinomu děložního hrdla z 32 na 14 ze 100 000 žen. Ročně je zachyceno zhruba 1000 nových karcinomů hrdla děložního a 400 žen na tento nádor umírá.

Co vás čeká

Cytologie je ambulantní bezbolestné vyšetření, během něhož se odebírá stěr buněk odebraných při gynekologické prohlídce z děložního čípku, pochvy a zevních rodidel. Lékař stěr provádí pomocí vatové tyčinky a následně se vzorek tkáně odesílá na prozkoumání do laboratoře.

Výsledky cytologického vyšetření může zkreslovat například používání vaginálních čípků a dalších druhů lokálních léčiv. Doporučuje se proto alespoň 5 dní před vyšetřením tyto prostředky včetně výplachů vysadit.

Drobný vliv může mít i nechráněný sex během předešlých dvou dnů před kontrolou anebo právě skončená menstruace.

Kam míří vzorky

Cytologická laboratoř zkoumá buňky odebrané z děložního hrdla pod mikroskopem. Pokud je cytologie zcela v pořádku, je používána zkratka NILM. ASC-US je nejnižší stupeň změny. Následuje mezistupeň zvaný ASC-H, což jsou buněčné změny, které nemohou vyloučit vyšší stupeň postižení. Zde se kontrola doporučuje po léčbě zánětu nebo v odstupu 6 měsíců.

První přednádorový stupeň změn buněk je označován LSIL. Při tomto nálezu se čeká na vývoj a kontrola je prováděna za 6 měsíců. Zhruba v 8-10 % se nález zhorší do vyššího stupně, přibližně ve 40 % se zlepší – dojde ke zhojení a ve zbylých 50 % bude stejný.

HSIL je těžší stupeň přednádorových změn. Tento nález je vhodné vždy ověřit odběrem vzorku tkáně (drobný chirurgický zákrok), po jehož laboratorním prozkoumání se kategorizuje na lehčí CIN 2 a těžší CIN 3 závažnost. Zpravidla dochází u 30 % ke zhojení, ke zhoršení v 15 % a přetrvávání stavu v 55 %. Kontroly se zde provádí již za 3 měsíce.

Proč očkovat proti HPV viru

Karcinom děložního hrdla je úzce spjat s infekcí HPV (Human Papiloma Virus). Primární prevencí před HPV infekcí je očkování proti HPV, které využívá zhruba 60 % dívek a 25 % chlapců. S HPV se během života setká 70-80 % jedinců. Záleží pak na síle vlastní imunity, jak se s infekcí dokáže tělo vyrovnat.

Očkování je dostupné od roku 2006 a od roku 2012 je plně hrazeno dívkám a od roku 2018 i chlapcům ve věku 13 až 14 let. S malým příplatkem pak mohou získat i nejmodernější nonavalentní vakcínu (vakcína, která chrání před 9 typy HPV), která chrání před 90 % případů všech karcinomů i dalších změn (zejména genitálních bradavic) spojených s HPV infekcí.

Přestaňte kouřit a sáhněte po gelu

Víte, že zejména o kouření lze tvrdit, že prokazatelně ovlivňuje vznik onemocnění a podporuje rozvoj HPV infekce? V současné době se vývoj zaměřuje na přírodní prostředky, které by cíleně podpořily imunitu v oblasti děložního hrdla. Bylo zkoumáno mnoho látek podávaných celkově i lokálně. Poznatky z výzkumů byly využity k vývoji vaginálního gelu, který je používán lokálně a má prokazatelné pozitivní účinky.

V případě špatných výsledků cytologie (mírnější změny ve stadiu ASC-US nebo LSIL) lze během půl roku čekání na kontrolní cytologii aktivně podpořit lokální imunitu děložního hrdla v lékárně volně dostupným vaginálním gelem  Papilocare® s obsahem 7 účinných složek, jehož pozitivní účinky jsou podloženy klinickými studiemi. Výzkum dokazuje schopnost této lokální léčby zvýšit procento zhojených buněčných změn o 30 %.

  Video Mohlo by Vás také zajímat:

Prevence rakoviny děložního čípku: ženy se dočkají přesnějších testů

Zahraniční studie totiž dokazují, že každá pátá žena, která onemocní rakovinou děložního čípku, chodila na prevenci, a přesto nemoc nebyla pomocí cytologie včas odhalena.

Vedoucí onkogynekologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze Prof.

Jiří Sláma právě cytologické vyšetření označil v našem rozhovoru za v mnoha případech zastaralou metodu s řadou nevýhod, která až 40 % případů vyhodnotí falešně negativně. HPV testy tak odborníci uvítají.

Co navrhuje ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi navrhne zavedení preventivních HPV testů všem ženám po dovršení 35 a 45 let. Záměr podpořily také zdravotní pojišťovny, které přislíbily jejich hrazení.  

„Prevence rakoviny děložního čípku je zásadní. V posledních deseti letech došlo k poklesu výskytu onemocnění o 25 % a poklesu úmrtnosti na tento zhoubný nádor o 14 %.

Díky screeningu karcinomu děložního hrdla, který má zejména za cíl zjistit již přednádorové stavy, se ročně zachytí desetitisíce abnormálních nálezů na sliznici děložního hrdla. Jejich včasnou terapií předejdeme samotnému vývoji ve zhoubný nádor.

Zajímavé:  Kategorizace Práce Praktický Lékař?

Nyní chceme screening doplnit provedením vysoce citlivých testů u třicetipětiletých a čtyřicetipětiletých žen,“ popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

HPV

 • Lidský papilomavirus běžně rozšířený v celé populaci žen i mužů. Existuje přes 159 typů virů HPV, 14 z nich je prokazatelně příčinou většiny případů rakoviny.
 • Většina HPV infekcí odezní sama od sebe během několika měsíců.
 • Pokud infekce přetrvává, např. z důvodu snížené imunity, dalšího probíhajícího onemocnění apod., je pacientka prokazatelně ohrožena rakovinou.
 • 70 % případů rakoviny děložního čípku způsobují vysoce rizikové HPV 16 a HPV 18.

Klasický screening, který u nás funguje, absolvovalo podle údajů ministerstva zdravotnictví aspoň jednou za dva roky v letech 2016–2017 téměř 80 % žen. I díky němu dochází k záchytu nádorových onemocnění v časných stadiích, která jsou dobře léčitelná.

Cytologie ale odhaluje už přednádorové stavy na děložním čípku. Díky analýze DNA ze stěru děložního čípku je podle odborníků, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají, možno přesně určit přítomnost viru HPV a stanovit míru ohrožení rakovinou.

Na rozdíl od tradiční cytologie tento test umožňuje zjistit přítomnost infekce HPV mnohem dříve, než mohou být v důsledku jejího působení pozorovány přednádorové nebo nádorové změny na buňkách děložního čípku.

Galerie: Rakovina děložního čípku a viry HPV

 • HPV test je moderní automatizovanou metodou, která zjišťuje přímo přítomnost vysoce rizikových typů HPV infekce. 
 • Díky analýze DNA ze stěru děložního čípku je možno přesně určit přítomnost viru HPV a stanovit míru ohrožení rakovinou. 
 • Na rozdíl od tradiční cytologie tento test umožňuje zjistit přítomnost viru HPV mnohem dříve, než mohou být v důsledku jejího působení pozorovány přednádorové nebo nádorové změny na buňkách děložního čípku.
 • HPV test je vhodný pro ženy starší 30 let, které chtějí mít jistotu, že nejsou infikovány vysoce rizikovým typem viru HPV, a chtějí se cítit v bezpečí i v následujících 3–5 letech. 
 • Doporučuje se také ženám mladším 30 let, jejichž cytologický stěr je normální, ale s výskytem nepravidelností (tzv. ASC-US), jejichž původ může, ale nemusí být způsoben virem HPV.
 • Prozatím pojišťovny hradí toto vyšetření pouze v případě pozitivního cytologického nálezu a na základě doporučení lékaře. 
 • Pacientka si nicméně test může kdykoliv vyžádat a uhradit ze svých prostředků, test stojí od pěti set do dvanácti set korun.

Zdroj: HPV College

Příští rok by měly test proplácet pojišťovny

U žen, které dosáhly věku 35 a 45 let, by se prevence měla posílit o test na HPV. Záměr ministerstva zdravotnictví podpořila jak Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Společnost českých patologů a Společnost klinické cytologie, tak zdravotní pojišťovny.

„Jednoznačně podporujeme, aby se test HPV DNA u žen tohoto věku v rámci preventivní prohlídky prováděl. Připravujeme proto doporučení k jeho provádění.

Pomohlo by to zlepšit výsledky ve vyhledávání žen s vyšším rizikem rozvoje rakoviny děložního čípku,“ říká předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vladimír Dvořák. Stejný názor zastávají také zdravotní pojišťovny, které již začaly pracovat na úhradovém mechanismu.

„Podporujeme návrh ministerstva a odborné společnosti na zařazení testu na HPV u žen v 35 a 45 letech ke stávajícímu modelu včasného záchytu,“ doplňuje náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.

„Návrh je jednoznačně správný. Doporučujeme modifikovat stávající screeningový algoritmus a zároveň zpracovat metodiku, která popíše postup v případě kombinací cytologických nálezů a zároveň provedení HPV testace.

Počítáme také se zpracováním analýzy dopadu,“ uvádí Renata Knorová, předsedkyně zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven.

Návrh na hrazení je nyní součástí legislativního procesu a měl by vejít v platnost od příštího roku.

Cytologie

Cytologie nebo PAP test je mikroskopické vyšetření stěru z děložního čípku. Pomocí vyšetření se dají včas zachytit přednádorové a nádorové změny děložního čípku. Výsledky cytologie řeknou lékaři hodně o stavu děložního čípku. Pravidelným sledováním buněk lze také účinně zabránit rozvoji rakoviny děložního čípku.

Průběh vyšetření

Odběr stěru se dělá vatovou tyčinkou, kartáčem nebo umělohmotnou špachtlí, pomocí které se setřou buňky z povrchu děložního čípku a z jeho kanálu. Odebrání stěru není téměř cítit. Odebrané vzorky odešle lékař do laboratoře na prozkoumání.

Frekvence vyšetření

Vyšetření se provádí u žen od 18. roku života v rámci preventivní gynekologické prohlídky. V případě, že žena začala sexuálně žít ještě před dovršením dospělosti, odebere lékař vzorek dříve.

Cytologie se provádí nejdříve dva roky po sobě. Po dvou negativních výsledcích se vyšetření opakuje každé tři roky. Za tuto dobu se invazivní karcinom nevyvine.

Při zjištěném abnormálním nálezu se udělá kontrolní cytologie v průběhu 3-6 měsíců.

Kdy vyšetření absolvovat

Nejvhodnější doba na vyšetření je v první části menstruačního cyklu2 , tj. po skončení menstruace. V té době ještě není v oblasti krčku množství cervikálního hlenu. Nevhodné období je i před začátkem menstruace. Buňky jsou více prokrvené než v klidném stádiu po skončení menstruace.

Den před vyšetřením je třeba se vyhnout pohlavnímu styku. Léčbu vaginálními přípravky je vhodné ukončit dva dny před stěrem.

Výsledky

Výsledky z cytologie jsou známé asi do dvou týdnů.

Klasifikace cytologických stěrů podle tzv. PAP a CIN systému

PAP klasifikaceCIN klasifikacePopis% HPV pozitivních žen
PAP I Bez abnormálních buněk 3 %
PAP II Zánětlivé, degenerativní změny 40 – 50 %
PAP III Těžší zánětlivé nebo degenerativní změny, u kterých je obtížné posoudit jejich závažnost 40 – 50 %
PAP III D CIN 1, CIN 2 Lehká až středně těžká dysplazie 75 – 93 %
PAP IV A CIN 3 Těžká dysplazie, karcinom in situ (nádor omezený na dělohu) nad 90 %
PAP IV B CIN 3 Těžká dysplazie, karcinom in situ, přičemž nelze vyloučit přítomnost buněk invazivního karcinomu (šířícího se do jiných orgánů) nad 90 %
PAP V Invazivní karcinom (šířící se do okolních tkání a orgánů) 99,7 %

Proč jít na vyšetření

Rakovina děložního čípku je ve světě po rakovině prsu druhé nejčastější onkologické onemocnění žen do 45 let. Každý rok se v Evropě diagnostikuje přibližně 60 000 ženám, přičemž tato diagnóza zároveň zapříčiňuje 30 000 úmrtí.

V České republice je každoročně diagnostikována rakovina děložního čípku asi u 1150 – 1200 žen a asi 350 – 400 žen v důsledku tohoto onemocnění umírá. Hlavní příčinou úmrtí žen je pozdní diagnostika rakoviny.

Více o cytologii na modrykonik.cz

Použité zdroje

Cytologie

Cytologie je lékařské a vědecké studium, kdy je pod mikroskopem zkoumána nepravidelnost buněk při nádorové změně. Vzorky jsou odebrány z tkáně nejčastěji na povrchu děložního čípku. Při této metodě se odhalí případná rakovina děložního hrdla. Ta patří v dnešní době mezi nejčastější druhy rakoviny, jež každý rok ohrožuje život milionům žen.

Cílem cytologického vyšetření je odhalit přednádorové, případně nádorové přeměny jednotlivých buněk (tzv.

HPV virů – papilomavirů) setřených z povrchu děložního čípku, či z kanálu děložního hrdla, stěry z pochvy, zevních rodidel nebo jiných míst jsou výjimečné. Díky cytologii můžeme zabránit vážným zdravotním problémům spojeným s karcinomem děložního hrdla.

V případě, že se rakovinné buňky odhalí včas, lze malým zákrokem (konizace) postiženou tkáň děložního hrdla odstranit a tím zachránit život.

Vše o příznacích rakoviny děložního čípku čtěte zde.

Přibrala jste na břiše? Na vině nemusí být jídlo, ale vážná nemoc

Jak se cytologie provádí

Odběr vzorků provádí gynekolog v rámci pravidelné prohlídky, ale vzorky přenesené na sklíčko poté zkoumají patologové ve specializovaných laboratořích. Stěr trvá několik vteřin a pro většinu žen je bezbolestný, byť trochu nepříjemný.

Výsledky jsou zpravidla známy do 14 dnů. Pokud jsou v pořádku, další kontrola je dostačující po roce, v případě nálezu negativních změn či je potvrzena přítomnost papilomavirů, gynekolog po Vás bude chtít nové odběry po půl roce, někdy i dříve.

Před vyšetřením

Některé stavy tkáně mohou výsledky testů ovlivnit, proto se 2 dny před vyšetřením vyhněte nechráněnému pohlavnímu styku a neprovádějte výplachy pochvy. Rovněž užívání vaginálních čípků a mastí mohou výsledek zkreslit. Dalším doporučením pro validní závěry je provedení cytologického vyšetření až 5 dní po menstruaci.

Cena vyšetření

Cytologie patří společně s kolposkopií mezi preventivní gynekologická vyšetření hrazená z veřejného zdravotního pojištění 1x za rok. V některých gynekologických ordinacích musíte zaplatit roční příspěvek, ze kterého jsou pak potřebné zákroky placeny.

Těhotenství

Cytologie patří k primárním vyšetřením na začátku těhotenství. Jedná se o součást vstupní prohlídky každé těhotné ženy. Případný nález a jeho včasné odstranění ve většině případech nijak neohrožuje ani otěhotnění ani donošení dítěte.

Problémy při menstruaci? Co je normální a kdy je třeba jít k lékaři?

Autor: peš

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector