Dolmina – vše o zdraví

Tento lék je na předpis.

sp.zn. sukls172976/2013

Příbalový leták – Příbalová informace: informace pro uživatele

DOLMINA 100 SR tablety s prodlouženým uvolňováním

Diclofenacum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Dolmina 100 SR a k čemu se používá

Dolmina 100 SR obsahuje léčivou látku diklofenak, který patří mezi nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) a který tlumí tvorbu látek, jež se podílejí na rozvoji zánětu.

Dolmina 100 SR je léčivým přípravkem, který zmírňuje zánět, bolest a také snižuje horečku, doprovázející zánětlivá onemocnění.

Dolmina 100 SR rovněž snižuje svalovou ztuhlost a otok kloubů, a tak napomáhá zlepšení jejich činnosti.

Přípravek Dolmina 100 SR je určen zejména pro dospělé pacienty. Mladiství od 14 do 18 let věku mohou užívat přípravek vždy pouze krátkodobě.

Přípravek Dolmina 100 SR užívají dospělí a dospívající nad 14 let:

 • u zánětlivých i degenerativních onemocnění pohybového ústrojí s lokalizací kloubní (jako je např. revmatoidní artritida, ankylosující spondylitida, juvenilní idiopatická artritida, osteoartróza) i mimokloubní (např. zánět kloubních pouzder, šlach),
 • při záchvatech dny,
 • u poúrazových a pooperačních bolestí, otoků a zánětů,
 • při bolestech zad,
 • k tlumení menstruačních bolestí,
 • při gynekologických zánětech,
 • při bolestivých infekčních postiženích v oblasti ušní, nosní a krční,
 • k léčbě bolesti hlavy a zubů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dolmina 100 SR užívat

Neužívejte přípravek Dolmina 100 SR:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na účinnou látku (diklofenak), nebo na některou pomocnou látku přípravku,
 • pokud jste alergický(á) na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou) či jiné protizánětlivé léky, a v minulosti nebo v současné době se u vás objevila po těchto lécích reakce jako např. průduškové astma či kopřivka,
 • při aktivním krvácení, vředu či perforaci (proděravění) v trávicím traktu,
 • při krvácení nebo perforaci v zažívacím traktu způsobeném nesteroidními protizánětlivými léky v minulosti,
 • při opakovaném krvácení nebo žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu v minulosti (dvě nebo více epizod),
 • při závažném srdečním selhání,
 • pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu, nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku, nebo jste podstoupil(a) oparaci k uvolnění blokády nebo baypass,
 • pokud máte, nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen),
 • jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater,
 • pokud jste ve třetím trimestru (posledních třech měsících) těhotenství.

Přípravek není určen dětem a mladistvým do 14 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dolmina 100 SR je zapotřebí v následujících případech

 • Pokud užíváte Dolmina 100 SR současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např. warfarin) nebo léky na deprese (SSRI – inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“, 
 • pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu),
 • pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy (pokud jste měl(a) vředy opakovaně, přípravek nesmíte užívat), krvavá nebo černá stolice, anebo jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků,
 • pokud máte zánětlivé onemocnění střev jako je např. Crohnova nemoc nebo zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida),
 • pokud máte nebo jste měl(a) srdeční potíže nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), 
 • pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin,
 • jestliže jste dehydratován(a) (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo po větší operaci,
 • jestliže Vám otékají dolní končetiny,
 • jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané jaterní porfyrie,
 • Pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět anebo kojíte.

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, upozorněte na to svého lékaře ještě před tím, než začnete přípravek Dolmina 100 SR užívat.

Informujte svého lékaře před tím, než Vám diklofenak předepíše, pokud:

 • kouříte,
 • máte diabetes (cukrovku),
 • máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky v krvi).

Léky jako je Dolmina 100 SR mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je vyšší, pokud je přípravek užíván ve vysokých dávkách a dlouhodobě. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Léky jako je Dolmina 100 SR mohou maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte přípravek Dolmina 100 SR.

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.

Dolmina 100 SR (stejně jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky) může působit problémy s otěhotněním. Po přerušení užívání dojde k úpravě. Pokud chcete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním, musíte informovat lékaře.

 • Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyÚčinky přípravku Dolmina 100 SR a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.
 • Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 • Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:
 • Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě depresí.
 • Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).
 • Diuretika (močopudné léky).
 • Léky, které se používají k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory nebo betablokátory).
 • Jiné nesteroidní protizánětlivé léky, jako je např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.
 • Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).
 • Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti, jako např. warfarin.
 • Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.
 • Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy).
 • Cyklosporin (přípravek užívaný po transplantaci orgánů).

Užívání přípravku Dolmina 100 SR s jídlem a pitímTablety se užívají během jídla nebo po jídle (pro zmírnění žaludečního dráždění), polykají se celé, nerozkousané, zapijí se sklenicí vody.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Dolmina 100 SR se nesmí užívat v třetí třetině (posledních třech měsících) těhotenství.Pokud to není jednoznačně nevyhnutelné, Dolmina 100 SR se nemá podávat během první a druhé třetiny těhotenství.

Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Dolmina 100 SR přechází do mateřského mléka, avšak v tak malém množství, že pravděpodobnost ovlivnění kojeného dítěte je jen malá. Užívání přípravku Dolmina 100 SR během kojení však musí vždy posoudit a rozhodnout lékař.

Považuje-li lékař léčbu přípravkem Dolmina 100 SR během kojení za nezbytnou, měla by být podávána co nejkratší dobu a kojení by mělo následovat vždy až několik hodin po podání.

Při jakýchkoli změnách v projevech dítěte je třeba se včas poradit s pediatrem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek neovlivňuje pozornost. Jestliže se však u Vás v průběhu léčby objeví některé nežádoucí účinky jako únava, závratě, nebo poruchy vidění neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte stroje.

3. Jak se přípravek Dolmina 100 SR užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravekDolmina 100 SR v nejnižších dávkách a neužívat jej déle, než je nutné.

 1. Obvyklá dávka pro dospělé a mladistvé od 14 let je 1 tableta přípravku Dolmina 100 SR 1x denně.
 2. Potahované tablety se užívají během jídla nebo po jídle (pro zmírnění žaludečního dráždění), polykají se celé, nerozkousané, zapijí se sklenicí vody.
 3. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Dolmina 100 SR je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři.
 4. Jestliže jste užil(a) více přípravku Dolmina 100 SR než jste měl(a)Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte svého lékaře nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost.
Zajímavé:  Dysplazie prsu - vše o zdraví

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dolmina 100 SRPři vynechání dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. Jestliže se přiblížila doba pro užití další doporučené dávky, dávku vynechejte.

Nikdy neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může i Dolmina 100 SR způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ihned přerušte léčbu a vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví

 • kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s dechem, 
 • krvácení ze zažívacího systému či aktivace vředové choroby s možnou tmavou stolicí či zvracením tmavého žaludečního obsahu,
 • poruchy vidění.

Při užívaní přípravku Dolmina 100 SR se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Velmi časté (u více než 1 z 10 léčených):
 • pocit na zvracení, zvracení, průjem.
Časté (u 1-10 ze 100 léčených):
 • bolesti hlavy, nespavost, ospalost, závratě, pálení žáhy, nadýmání, bolesti břicha, nechutenství, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed*, perforace (proděravění) sliznice trávicího traktu*, reakce z přecitlivělosti jako vyrážka a svědění, únava, malátnost, zvýšení hodnot jaterních testů.
Méně časté (u 1- 10 z 1000 léčených):
 • poruchy krvetvorby, zadržování tekutin a solí, zvracení krve (tmavého žaludečního obsahu)*, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici)*, poškození jater (zánět jater, žloutenka), kopřivka, vypadávání vlasů, otoky (zvláště u pacientů s vysokým krevním tlakem a zhoršenou funkcí ledvin).
Vzácné (u 1 -10 z 10 000 léčených):
 • dezorientace, noční můry, pocit úzkosti, neklid, poruchy citlivosti, poruchy paměti, třes, křeče, poruchy vidění, hučení v uších, přechodné poruchy sluchu, zánět žaludku, zánět močového měchýře.
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených):
 • neinfekční zánět mozkových blan (s příznaky jako ztuhlost šíje, bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení, horečka nebo porucha vědomí)**, zápal plic, zhoršení infekčních onemocnění, bušení srdce, srdeční selhání, vysoký krevní tlak, zánět sliznice dutiny ústní nebo jazyka, poškození sliznice jícnu, zánět tlustého střeva, zhoršení Crohnovy choroby, nové vzplanutí zánětu tlustého střeva, zácpa, zánět slinivky břišní, kožní vyrážka s puchýři či zarudnutí, těžké formy kožních reakcí, poškození ledvin, přítomnost krve v moči, bolesti na hrudi, těžká alergická reakce provázená otoky, dušností, snížením krevního tlaku, zrychleným tepem, zánětem cév.

* Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky.

Riziko jejich vzniku stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u kterých se v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo perforací sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.** Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy kolagenóz).

 • Riziko vzniku zažívacích obtíží (zejména poškození žaludeční sliznice) je tím vyšší, čím je větší dávka a délka podávání přípravku Dolmina 100 SR.
 • Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Dolmina 100 SR uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.Přípravek Dolmina 100 SR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

 1. Co přípravek Dolmina 100 SR obsahujeLéčivou látkou je diclofenacum natricum 100 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním.
 2. Pomocnými látkami jsou Mastek, ethylcelulosa, magnesium-stearát, povidon, hyprolosa, diethyl-ftalát, oxid titaničitý.

 3. Jak přípravek Dolmina 100 SR vypadá a co obsahuje toto baleníDolmina 100 SR jsou bílé kulaté, bikonvexní potahované tablety s prodlouženým uvolňováním.
 4. Jedno balení obsahuje 20 tablet s prodlouženým uvolňováním.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:Zentiva k. s., Praha, Česká republika

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Diskuse – Panikářky 8

DIANA , 3.2.2008 11:54:29, IP: ***.***.62.29, #32696

Tak kocicky, ja se asi opet ven nedostanu.Bulim tady, nemuzu sedet, SIVUSKO – ano ani na to WC a na zidli, to je bolest.Strasna bolest do kycle a do nohy. Analgetika nepomahaj a uz mi je z nich spatne od zaludku.

Vis, on ty ipichy kazdej neumi a na krcni mi nikdy nepomohly.Ale tohle je neco uplne jineho. Na pohotovosti se stridaji z nemocnice a muze tam byt endokrinolog. Ten mi nepomuze, a nase ml. pani doktorka si asi netroufne, ona tam je za stareho doktora, ten to delal.

Ale je zajimave, ze krcni neboli, to misto v bederni taky ne a boli kycel a noha. tak si ji necham uriznout! To zas bulim ja, kdyz je hezky, ja jsem tu porad zavrena a nejde to. Nahrejvam a mazu jeste masi, nic. Tak uvidim zitra, uz nemuzu ty prasky, je mi po nich spatne.

Pa a preju lepsi den vsem Diana

DIANA , 3.2.2008 11:59:59, IP: ***.***.62.29, #32698

VERUNKO – ja muzu jen na obvod. Na neurologii se objednana a tak mesic predem.DOLMINU beru tu nejsilnejsi. Davam si el. podusku. Kdyz ja bych tak chtela ven, na slunicko. To zas ten den probujim.

DIANA , 3.2.2008 12:06:33, IP: ***.***.62.29, #32700

Jo VERUNKO – jeste jsem chtela. Ja myorelaf. vubec nemuzu , RHB lekar se boji, ze se mi ta moje blba pater sesipe cely korzet. Jak mi rekli.

A jednou jsem prijela do nemocnice na nasi rehabilitaci, kde jsou lekari k toktorce, ktere jsem chodila.

Byla jsem v bolestech a pokrivena a cekal jsem pomoc a ona se na me neprisla ani podivat do cekarny, ze nejsem objednana a ze musim k OL, nebo na pohotovost. To vzkazala po sestre. Tak jsem k ni prestala chodit. Kdyby alespon vylezla!

DIANA , 3.2.2008 12:14:01, IP: ***.***.62.29, #32701

SYCET, SYPAT, ja vim, jsem uz uplnej negramot.

siva, 3.2.2008 12:14:44, IP: ***.***.18.54, #32702

Ale DIANKO ty máš přesně to samé co jsem měla já,bolel mně strašně kyčel a ta noha od toho kyčle,nemohla jsem stát ,sedět, otočit se na posteli,ale myslím si,že kdybys jela s někým na pohotovost,MUSÍ Ti to opíchnout jinak zešílíš bolestí,mně ségra i s mojí malou druhý den vláčela po čtyřech doktorech,jeden chtěl doporučení,k druhému jsme nepatřili,moje neuroložka neměla žádné lidi ale chtěla doporučení od mojí obvodní a ta měla dovolenou,věř mi že jsem brečela v každé čekárně,neměla jsem co zvracet,přesto se mi zvedal žaludek a díky tomu,že jsem před lety dělala v nemocnici a pan dr,si mně pamatoval,ihned to opíchnul a divil se jak jsem to mohla dva dny vydržet.Napsala jsem i článek jak se mnou všichni jednali,malé dítě,bolest,zle a mám to doma schované otiskli to v Blesku pro ženy,proto říkám jeď dokud je čas!!! Pak už budeš bolestí jen šílet!!!!Vím o čem mluvím!!!! Věř mi prosím!!!!

Veronika , 3.2.2008 12:33:28, IP: ***.***.89.241, #32706

Zajímavé:  Může Psycholog Předepisovat Léky?

Dianko,berunko!!!Hodně dnes lež v posteli,chce doslova fyzický klid,aplikuj si suché teplo a ber léky na bolesti.Zítra si zajdi na neurologii,urřitě tě pečlivě vyšetří,na místě by byla nějaká injekce do zadečku-třeba Ketonal nebo Dolmina a také opichy,silnější léky na bolesti a myorelaxancia na uvolnění svalů.Beruško,foukám ti na zádíčka a slib mi ,že zítra vyhledáš lékaře!!!! Pápá

Veronika , 3.2.2008 13:15:21, IP: ***.***.89.241, #32714

Dianko,přesně tak,já myslela Dolminu v injekční formě a možná by nebyla od věci ani série infúzí- u nás se jich dává 10,normálně ambulatně.Přijdeš si nachvíli lehnout na denní stacionář,sestřička ti dá kapačku a do 3h opět odjíždíš domů.Samozřejmě je vždy dobré mít doprovod.Já myslím,že i v Jablonci nějaká takováto RHB musí fungovat.

Pokud by ne,tak mi napiš a dalo by se to zařídit u nás v Liberci a stačilo by pouze doporučení od obvodní lékařky k rehab. vyšetření a zbytek bych už byla schopná zařídit.Jinak,pokud tě dnes bolí skutečně nesnesitelně,tak neváhej a ať tě manžel odveze na pohotovost,něco s tebou udělají a jistě se ti uleví.Bude tam někde skřípnutý nerv.

Máš udělané CT nabo magnetickou rezonanci? Opět ti foukám na bebíčko!!!

siva, 3.2.2008 13:25:09, IP: ***.***.18.54, #32719

Ivanko moje zlatá,děkuji Ti za tvojí snahu a péči,poslala jsem Ti meilík tak až budeš moct tak si ho přečti. Moc Ti děkuji za to jak se staráš o druhé.Měj se moc moc krásně!!!

Marta, 3.2.2008 13:48:17, IP: ***.***.1.78, #32727

IVANKA, tak mi to je líto , zas tě to trápí.A není to nějaky strach , obavy o dceru?Píšeš , něco o Martince.Sama víš , že to podvědomí pracuje…..

beruško tak mi ležíš na srdci, myslím na tebe a přikláním se k ALENCe co psala.DIANKO , já bych to vzala rovmou na pohotovost na injekci a drž se , taky to znám.Nemohla jsem ani po svých…..

SIMONKO, a co ještě přidat do to ho všeho obyčejný ocet , možná blbá rada vid??

DIANA , 3.2.2008 14:00:14, IP: ***.***.62.29, #32728

Dekuju vsem za podporu. VERUNKO – ja mam MR i CT, ale jen krcni pater. Zkusim asi tu pohotovost.U nas jsou vy hradecke infuze asi jen na luzkovym a je jich 10. Ja vim. Jsi hodna.

Uvidime, nejdriv zkusim tu pohotovost. Vis, me by nemel kazdy den, kdo vozit. Honza musi do prace a manzel to neni, aby mu napsali nejaky doprovod. Nema narok. Diky za radu a pomoc.

Ja zkusim, kdo bude na te pohotovosti. Pa Diana

Alena, 3.2.2008 14:13:45, IP: ***.***.89.88, #32731DIANKA,no strašne mi je ľúto,že takto trpíš,poznám to,skús tú pohotovosť,ako ti radia dievčatá.Musia ti tam pomôcť!.Inak by som niektorých doktorov pozabíjala,ako sa chovajú k pacientom a tie ich blbé doporučenia od obvoďáka.Ja som mala tiež rovnaké skúsenosti ako ty aj ako Sivuška,to je trestuhodné.Držím ti palce!!! AlenaVERONIČKA,ty si hrozne dobrý a zlatý človek.Mám ťa veľmi rada.bozkáva AlenaALE VŠETKY STE TU TAKÉ DOBRÉ!!!IVANEČKA,to rozmazané videnie ja nemám,ale návaly mám stále(či je to z prechodu alebo úzkosťou alebo oboma neviem),červenú a pálivú pokožku mám skoro stále,napr.pálenie na hrudníku,tiež v bruchu a žalúdok mám zovretý tiež skoro stále.Tŕpnu mi aj prsty,okolo úst,rôzne časti tela,niekedy viac,niekedy menej-stále dookola.O chrbtici ani nehovorím,občas bolieva moc a ja sa navyše bojím tých analgetík,tak to len pretrpím.

Ivanečka moja,no už usúď sama ako s tým Coaxilom,ja ťa vo všetkom veľmi chápem,keď ten strach a úzkosť nám tak zväzujú ruky i myseľ.Tak ťa čaká týždeň so študentkami,povedz,keď to posúdiš,kde ti je lepšie-na ambulancii či s tými študentkami?Pozdravujem ťa moja Alena

Veronika , 3.2.2008 14:19:53, IP: ***.***.89.241, #32732Dianko,jsi rozumná,zkus tu pohotovost a pak nám napiš,jak jsi dopadla!!!! Moc držím palečky!!!Ivanko,beruško,nemáš žádný karcinoid.Všechna vyšetření jsou přece v pořádku.Zkus najet na ty 3 Coaxily,jak ti radí Alenka.A ty sny hoď za hlavu.Josu součástí deprese a té naší úzkostné poruchy.Mně se minulý týden zdálo,že Haničku ošklivě biju po ručičkách a že jí to bolí…Fuj,probudila jsem se úplně zpocená a měla tep jako když běžím olympiádu.Nikdy bych samozřejmě nemohla Haničce ublížit a vůbec nechápu,proč jsem takový hloupý sen vůbec měla.Ještě teď mě mrazí.Beruško,uvidíš,že s jarem už brzy přijde i úleva,jen musíš jít na plnou dávku Coax.!Alenko,jak ti je? Ty už jsi na plné dávce týden,viď?

Holčičky,objímám vás velmi pevně a láskyplně!!! V.

Alena, 3.2.2008 14:34:10, IP: ***.***.89.88, #32734VERONIČKA moja zlatá,ty máš navyše aj výbornú pamäť,ano ja už som na plnej dávke týždeň.Ranné úzkosti sa zmenšili a tie ostané veci si snažím nevšímať.Si zlatá žena,lebo hneď sa snažíš každému poradiť a súcitiš s bolesťou.

Strašne ma mrzí,že sme všetky tak ďaleko od seba.! Bozkávam ťa aj tvoje dievčatká a čo teraz robkajú tvoje babulky? Alena

Mirka, 3.2.2008 14:40:57, IP: ***.***.113.254, #32736Ivanko, děkuji moc, napsala jsi to naprosto srozumitelně. Potvrdila jsi mi můj názor. Atarax neléčí příčinu ale zmírňuje následek. Že nezpůsobuje euforii mi vůbec nevadí, mě jde jen o to zlikvidovat případnou, momentální úzkost a paniku. Myslím, že nepotřebuji zatím AD ale občas budu moct použit místo Neurolu ten Atarax. Budu z toho mít lepší pocit, když není návykový.Zatím jsem vzala jen půlku zkušebně a kromě mírné únavy jsem nepocítila žádný negativní účinek.Takže v případě potřeby, vezmu. Je mi moc líto, jaké nepříjemné pocity tě zase trápily. Je to s námi jak na houpačcce. Jak by bylo příjemné být naprosto stejná jako dřív, jista si sama sebou v každé životní situaci.Přála bych to sobě, tobě a všem nám tady.A pravou svíčkovou už nekupuji, než bych za to dala 840 kč, tak si raději namažu chleba s tvarůžkama. Hrdlem by mi to neprošlo/přeháním/ Tak se měj , pá!!! MApplíku, ve svém plodném období jsem prošla různými nepříjemnými pocity v podbřišku. Měla jsem třeba období, kdy mi při delší chůzi bolel podbřišek a jen při menstruaci se to zklidnilo. Třetí den po ukončení menstruace to bylo zpátky. Tak to trvalo rok a pak to samo odešlo. Nebo jsem zase měla dva měsíce, kdy mi po každé stolici bolelo čtvrt hodiny břicho. Myslím, že velkou roli taky hráli četné myomy, které jsem měla. Teď v období neplodnosti se vše zklidnilo, myomy zmenšily a co se ‚spodku‘ týče , vše v naprosté pohodě.A chtěla jsem se zeptat, co tobě ten Atarax dělal? Nesedl ti?Zdravím mého Majulíčka a držím palce aby jsi se zase brzy dostala do pohody. Majuli neboj, bude to zase O.K.Ad si navyš, neboj!!Dianko, je mi líto, že máš takové bolestivé problémy. Foukám na bebino, ať máš brzy pokoj!!Zdravím i Alenku, Sivu, Ajku, Jarču , Verouška, Martičku, Leňouska, Lauru, prostě všechny.Dnes je v Brně krásně, i když mrazivo. Manželovi bylo včera ráno už líp, trochu se dietně najedl a zase celou noc proprůjmoval. Nevím, kde se v něm ty hektolitry sr…k berou. Z narozenin nebylo nic , odložilo se to.

Takj holky , mějte se!!!!

Veronika, 3.2.2008 14:46:15, IP: ***.***.89.241, #32737Alenko moje,babulky si hrají v pokojíčku a od rána stále něco papají.k obědu jsem dělala pro babičku bramborovou kaši,tak si ji daly,pak jsem smažila sýr a hranolky a to si daly také…Jsou moc hodné.Ráno ke mně vlezly obě do postýlky a náš pejsek také.Manžel mi donesl do postele kafíčko a Hanička ho se mnou pila-normální zrnkovou černou kávu.To nechápu.Včera jsem si zase maličko dobarvovala vsoji blond a beruškám jsem udělala ve vláskách melírky.Byly doslova přešťastné…No a teď se chystám upéct náš oblíbený jablečný závin.Dnes dopoledne,když jsem uklízela chodbu,tak najednou ze zahrady s úsměvem přišla babička,že prý viděla,jak svítí sluníčko a chtěla si sednout na zahradu,ale venku je strašná zima,tak zase honem utíkala domůPak chvilku přišla ke mně dolů a pomáhala mi smažit sýr,tedy jen tak malinko,ale zase se trošku usmála.Je strašně ráda,že jim vařím.Ona je hodně zesláblá,ale zítra prý už půjdou s dědou na procházku.Alenko,mně je tak dobře jako už dlouho ne,konečně u nás doma zase začíná svítit sluníčko.Já jsem si uvědomila,jak moc mám babičku ráda a jak moc by v mém životě chyběla..

Zajímavé:  Meningokok Příznaky U Miminek?

Beruško,zároveň jsem ráda,že je ti lépe.Je vidět,že Coaxil začíná plnit svoji funkci.Jaké je v Žilině počasí? Máte tam sníh? Posílám pusinku!!! V.

        Předchozí    1 .. 44454647484950 .. 204       Následující

Dolmina gel 1x50g 1% | Pilulka.cz

 • DOLMINA GEL 1X100g Gel
 • (Diclofenacum natricum)
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
 • Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však je třeba používat přípravek 
 • Dolmina gel pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • – Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • – Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, neprodleně navštivte lékaře.
 • – Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
 • jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
 • sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • V příbalové informaci naleznete: 
 • 1. Co je Dolmina gel a k čemu se používá
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dolmina gel užívat 
 • 3. Jak se Dolmina gel užívá 
 • 4. Možné nežádoucí účinky
 • 5 Jak přípravek Dolmina gel uchovávat
 • 6. Další informace
 • 1. CO JE PŘÍPRAVEK DOLMINA GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
 • Přípravek Dolmina gel je speciálně vytvořen ke vtírání do pokožky. Obsahuje léčivou látku 
 • diklofenak, který patří mezi nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID) a který tlumí tvorbu 
 • látek jež se podílejí na rozvoji zánětu.
 • Dolmina gel tlumí zánět, snižuje otok a potlačuje bolest.
 • Dolmina gel je vhodný k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má zánětlivý
 • nebo degenerativní původ, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů a je možné ho 
 • běžně použít u následujících stavů: 
 • poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při 
 • vymknutí, natáhnutí a nebo pohmoždění, bolesti zad (úrazy utrpěné při sportu)
 • k úlevě od bolesti při nezávažných artrózách periferních kloubů a zad
 • a po poradě s lékařem u těchto stavů: 
 • lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání např. u tenisového loktu, při ztuhlém 
 • rameni
 • Přípravek Dolmina gel mohou užívat dospělí a děti od 12 let.
 • Používání přípravku Dolmina gel je vhodné i při celkové léčbě diklofenakem nebo jinými 
 • protizánětlivými přípravky.
 • 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT 
 • DOLMINA GEL
 • Nepoužívejte přípravek DOLMINA GEL:
 • pokud jste přecitlivělý/á (alergický/á) na diklofenak nebo na kteroukoliv další složku 
 • přípravku, 
 • pokud jste přecitlivělý/á (alergický/á) na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou) či 
 • jiné protizánětlivé léky, a v minulosti nebo v současné době se u vás objevila po těchto 
 • lécích reakce jako např. průduškové astma či kopřivka, 
 • Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DOLMINA GEL je zapotřebí v následujících případech:
 • Neaplikujte přípravek Dolmina gel na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou ránu. 
 • Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. 
 • Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, dobře si 

vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře nebo lékárníka. 

Dolmina gel je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte. 

 1. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
 2. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
 3. užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 4. Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte přípravek Dolmina gel.
 5. Těhotenství a kojení
 6. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
 7. Těhotné a kojící ženy by přípravek Dolmina gel neměly používat.
 8. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 9. Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
 10. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK DOLMINA GEL UŽÍVÁ
 11. Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace, svého lékaře nebo 

lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Jak přípravek Dolmina gel používat
 • Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a mladiství od 12 let nanášejí 3 – 4krát denně malé 
 • množství přípravku Dolmina gel na pokožku v místě bolesti nebo otoku. Potřebné množství
 • léčivého přípravku se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle 
 • dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. 
 • Gel se lehce vetře a nezakrývá se obvazem. Po nanesení léčivého přípravku Dolmina gel si 
 • umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na rukách.
 • Jak dlouho přípravek užívat
 • Pokud při poraněních nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se 
 • projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a poraďte se lékařem.
 • Nepoužívejte Voltaren Emulgel déle než 2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, 
 • natažení, pohmoždění) nebo zánětu šlach, nebo 3 týdny při léčbě bolestí doprovázejících 
 • artrózu, pokud Vám delší léčbu nenařídil Váš lékař.
 • Jestliže jste užil(a) více přípravku DOLMINA GEL než jste měl(a)
 • Předávkování je při podání vstřebáním přes kůži velmi nepravděpodobné. 
 • Pokud omylem dojde k pozření přípravku Dolmina gel, neprodleně kontaktujte lékaře. 
 • Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DOLMINA GEL
 • Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Dolmina gel ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si 

vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství. 

 1. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PŘÍPRAVKU DOLMINA GEL
 2. Podobně jako všechny léky, může mít i Dolmina gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
 3. vyskytnout u každého. 
 4. Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat 
 5. přípravek Dolmina gel a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:

Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka. Vyskytuje se asi u 1 až 10 lidí z 10 000. 

Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma). Vyskytuje se u méně než 1 osoby

z 10 000.

Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. Vyskytuje se u méně než 1 osoby z 10 000.

Méně vážné nežádoucí účinky

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout jsou obvykle mírné, přechodné a 

neškodné. Pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, jak je to možné lékaře nebo lékárníka. 

 • Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo bolest (píchání) kůže jsou po použití časté (u 1 až 
 • 10 lidí ze 100). 
 • Ve velmi vzácných případech (u méně než 1 osoby z 10 000) může být vaše kůže citlivější 

na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, otokem a puchýři. 

 1. Pokud se některý z nežádoucích účinků stane vážným nebo zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí 
 2. účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo
 3. lékárníkovi.
 4. 5. JAK PŘÍPRAVEK DOLMINA GEL UCHOVÁVAT
 5. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 6. Uchovávejte při teplotě do 25oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
 7. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba 
 8. použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 9. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
 10. svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
 11. pomáhají chránit životní prostředí.
 12. 6. DALŠÍ INFORMACE
 13. Co přípravek DOLMINA GEL obsahuje
 14. Léčivou látkou je Diclofenacum natricum 0,01 g v 1 g gelu (1%)
 15. Gelový základ: Ethanol
 16. monohydrát kyseliny citronové 96%, isopropylalkohol, karbomer 980, roztok amoniaku 10%, čistěná voda.
 17. Jak přípravek DOLMINA GEL vypadá a co obsahuje toto balení
 18. Popis přípravku: bezbarvý, čirý až mírně opalizující homogenní gel charakteristického 
 19. zápachu po isopropylalkoholu
 20. Velikost balení: 35 g, 50 g nebo 100 g gelu
 21. Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce:

ZENTIVA, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

6.4.2010

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector