Inkontinence – Vše o zdraví

08. listopadu 2016 (aktualizováno: 30. dubna 2019)

Inkontinence - Vše o zdravíNechtěný únik moči trápí velké procento populace. Jelikož se jedná o poměrně citlivé téma, existuje mnoho nezodpovězených otázek. Položili jsme je za vás odborníkovi z urologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava panu primářovi doc. MUDr. Janu Krhutovi, Ph.D.. Vše, co vás zajímá o problematice úniku moči a její léčby, inkontinenci po porodu či po operaci prostaty se dozvíte v následujícím rozhovoru. Dobrý den, pane primáři. S inkontinentními pacienty máte obrovské zkušenosti. Popište nám prosím, které věkové skupiny trápí inkontinence. V raném dětství je vzhledem k nezralosti řídících nervových struktur pomočování normální. Plné denní i noční kontinence by děti měly dosáhnout do cca 5. až 6. roku věku. I poté přetrvává u 3 až 15% dětí noční pomočování. U patnáctiletých se tento problém objevuje asi v 1%. 

V produktivním věku trpí inkontinencí zejména ženy.

Je popisováno, že asi 1/3 žen v produktivním věku se setká během svého života s občasnou epizodou úniku moči, asi 4 až 8% žen v produktivním věku trpí trvalou a závažnou inkontinencí.

S přibývajícím věkem se výskyt inkontinence zvyšuje a přestává být doménou ženské populace. V 7. a 8. dekádě života se inkontinence týká asi 10% mužské a 20% ženské populace.       

Je léčba inkontinence možná a jak bývá úspěšná?

Inkontinence je příznak, na jehož vzniku se podílí celá řada příčin, které se navíc v mnoha případech kombinují. Je diametrální rozdíl například mezi léčbou pacientek trpících únikem moči na podkladě oslabení pánevního dna, kde je úspěšnost léčby přes 90%, a léčbou těžké inkontinence na podkladě vrozených vývojových vad močových cest, kde je úspěšnost podstatně menší. Obecně však platí, že většině pacientů s inkontinencí jsme schopni inkontinenci buď úplně vyléčit, nebo alespoň podstatně zmírnit.

Kdy se inkontinence řeší operativním zákrokem?

Jak jsem již zmínil výše, příčin inkontinence a typů inkontinence je celá řada. U některých z nich využíváme i operační léčbu. Mezi laickou veřejnosti je asi nejznámější operační léčba tzv. stresové inkontinence u žen (únik moči při zakašlání, zvedání břemen apod.). Operace spočívá ve vložení pásky pod močovou trubici a její ukotvení na struktury pánve. Tato páska pak pomáhá uzavřít močovou trubici při zvýšené námaze a zamezuje unikání moči.  Tato metoda je široce používaná a velmi efektivní.  Na druhé straně spektra chirurgické léčby inkontinence jsou velmi složité mnohahodinové rekonstrukční operace u pacientů s těžkou inkontinencí na podkladě vrozených vývojových vad nebo poruch nervového řízení močových cest.

Existují léky na únik moči?

Jednou z možných příčin inkontinence je i nadměrná aktivita močového měchýře, která je většinou spojena s únikem moči při neodolatelném nucení na močení. V současnosti máme k dispozici léky, jimiž lze tuto hyperaktivitu efektivně tlumit. Pro pacienty je nejdůležitější, že jim tyto léky poskytují více času, aby při pocitu nucení na močení byli schopni vyhledat včas toaletu a zbavili se neustálého strachu z pomočení. K tomu, aby léky optimálně působily je však třeba jejich dlouhodobého užívání.  Navíc je nutno individuálně nastavit vhodný druh léku a jeho dávku. Proto je potřeba vyhledat pomoc odborníka.    

Mnoho našich zákazníků se nám přiznává, že se ostýchají svěřit s problémem svému lékaři. Často v našem obchodě s inkontinenčními pomůckamiInkontinence - Vše o zdraví nakoupí dle svého uvážení, případně si nechají s výběrem pomoci od nás. Dělají podle Vás správně?

Je prokázáno, že únik moči má jednoznačné negativní zdravotní důsledky (zvýšený výskyt infekcí močového traktu, kožních infekcí v okolí genitálu, proleženin atd.). Kromě toho má však inkontinence zásadní dopad na kvalitu života postižených pacientů. Dochází k redukci jejich společenské aktivity, snižování pracovní výkonnosti, zhoršuje se kvalita jejich sexuálního života. Pacienti ztrácejí stávající společenské kontakty, nové nenavazují a to vede k sociální izolaci a dalšímu omezování jejich duševní a tělesné aktivity. Někdy se hovoří dokonce o „psychosociální smrti“. Léčba inkontinence je proto velmi důležitá. Bohužel je prokázáno, že se se svými problémy s inkontinencí svěří svému lékaři jen asi 45% pacientů. Což je při vědomí dnešní široké škály možností léčby určitě škoda.  

Problém s inkontinencí se netýká pouze starších osob, ale potrápí také spousty maminek čerstvě po porodu. Maminky musí místo těšení se na miminko a nakupování kojeneckých potřeb řešit inkontinenci. Pokud je gynekokolog o tomto problému neinformuje předem, bývají poměrně hodně zaskočené. Jaké jsou příčiny inkontinence po porodu a jak dlouhé mívá trvání?

Těhotenství a porod nepochybně znamená značnou zátěž jak pro samotné močové cesty, tak pro pánevní dno. Nicméně u velké většiny žen se poměry během šestinedělí normalizují. Zejména dlouhý a komplikovaný porod však může vést i k trvalému poškození struktur pánevního dna, které se následně projeví inkontinencí. Na druhé straně je dobrou zprávou, že ve většině případů je tento typ inkontinence velmi efektivně řešitelný. Určitě bych doporučoval, aby pacientky, u nichž přetrvává problém s inkontinencí i po 6-9 měsících po porodu, vyhledaly odbornou pomoc. Tento druh inkontinence je možné upravit vhodnými cviky.

Kdy je vhodné začít řešit noční pomočování u dětí?

V případě přetrvávajícího nočního pomočování u dětí školního věku je vhodné kontaktovat lékaře. Až u 90% dětí tento problém časem vymizí, na druhé straně je nutno vyloučit jinou závažnou příčinu, která se za noční inkontinencí může skrývat. K dispozici jsou i léky, které mohou při inkontinenci u dětí pomoci. 

Jaké jsou příčiny inkontinence po operaci prostaty?

Zhoubný nádor prostaty u mužů patří bohužel mezi nejčastější onkologická onemocnění. Jednou z možností léčby je radikální chirurgické odstranění prostaty, tzv. radikální prostatektomie. Vzhledem k tomu, že po zadní ploše prostaty probíhají nervové struktury ovládající svěrač močového měchýře, je mužská inkontinence moči jednou z možných komplikací této operace. Problémy s udržením moči má pooperačně asi 5-15% pacientů. U mnoha z nich jsme však schopni po úspěšném ukončení onkologické léčby tento problém řešit.

Pane primáři, poskytl jste nám velmi cenné informace pro naše zákazníky. Moc Vám děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se Vám daří.

Inkontinence - Vše o zdravíPan doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. působí v nemocnici od roku 1992 a od roku 2006 jako primář urologického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Zabývá se dysfunkcemi dolních cest močových, inkontinencí moči, ženskou urologií a neuro-urologií. Jedno ze základních lůžkových oddělení FN poskytuje široké spektrum vyšetřovacích a léčebných výkonů v oboru urologie, andrologie, ale také dětské urologie. Při řešení komplikovaných případů spolupracuje s renomovanými pracovišti jak v ČR (Thomayerova nemocnice v Praze, Ústřední vojenská nemocnice v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice Praha či Masarykův onkologický ústav), tak v zahraničí (Innsbruck, Rakousko).

Rozhovor vznikl za podpory našeho dodavatele inkontinenčních pomůcek TENA.

Inkontinence – tichý problém řady žen | Centrum ženského zdraví v Třinci

Ačkoliv inkontinence trápí až polovinu žen, k lékaři se vydá pouze 10 % z nich. A co ty další? Ty zatím prohrávají vnitřní souboj se studem. Nechtěný únik moči totiž nepřináší jen fyzické obtíže, nese s sebou i stres, pocity selhání a studu. Co všechno o inkontinenci potřebujete vědět a jak proti ní konečně vyhrát?

Těhotné ženy, ženy po porodu, po gynekologických operacích, ženy v menopauze, ale také muži a děti. Inkontinence si příliš nevybírá, snad i proto neexistuje jen jeden druh této poruchy.

Za nejrozšířenější typ považují lékaři stresovou inkontinenci. Nehledejte však souvislost se svým psychickým rozpoložením, onen stres zde představuje vysokou fyzickou zátěž.

Pokud se náhle zvýší nitrobřišní tlak, například při zvednutí břemene, poskočení, ale také v důsledku kýchnutí, zakašlání či smíchu, který zároveň převýší tlak odporu, močový měchýř moč neudrží.

Příčinami jsou v takovém případě oslabené svalstvo močového měchýře a jeho svěrače či pánevního dna. Stresová inkontinence potkává obvykle ženy kolem 45 let, ženy po porodu nebo s vyšší váhou.

Inkontinence - Vše o zdraví
Obrázek: Ženy s inkontinencí často netrápí pouze samotný únik moči, ale také pocity studu a selhání.

Dalším častým jevem je urgentní inkontinence, která souvisí s hyperaktivním močovým měchýřem. Co to znamená? S trochou nadsázky by se dalo říct, že sotva toaletu opustíte, už byste se na ni vrátila.

Tato častá potřeba močení, která může vést k samovolnému úniku moči, bývá ovlivněna například příliš velkým či naopak malým přísunem tekutin, infekcí močových cest, zácpou či působením některých léků.

Dalším typem nechtěného úniku moči je reflexní inkontinence, která vzniká s neurologickým onemocněním, například při roztroušené skleróze, Parkinsonově chorobě nebo při poranění míchy.

Zajímavé:  Porod? S dobrou přípravou může být krásným zážitkem – vše o zdraví

Únik moči může také souviset s kratší močovou trubicí. Ta u žen dosahuje pouze cca tři centimetry, tudíž nevytváří tak velký odpor.

Může se tak snadno stát i v banálních situacích, jako jsou sportovní aktivity či smích, že dojde k lehkému úniku moči.

Pokud vás některý z těchto problémů potkal, nezoufejte. Inkontinence je řešitelná, často se dá vyléčit, případně lze její důsledky velmi dobře zmírnit. Právě proto je tak důležité o nechtěném úniku moči nemlčet a jednat. Čím dřív totiž začnete, tím dříve se tohoto tichého společníka zbavíte.

Močový měchýř ovládají svaly pánevního dna, díky nim máte plnou kontrolu nad tím, kdy moč vypustíte. Abyste tak dokázali inkontinenci ovládnout, musíte pochopit, kde tyto svaly jsou a jak je posilovat. Odborníci doporučují cvičit zejména Kegelovy cviky a cviky Ludmily Mojžíšové.

Kegelovy cviky vynalezl v roce 1948 americký gynekolog Arnold Kegel, přičemž se jedná o sérii procvičování a zpevňování svalů v oblasti pochvy, močové trubice a konečníku. Cvičení není určené pouze pro inkontinenci, pomáhá ženám také ke zvýšení vzrušivosti, vaginální lubrikaci a snadnějšímu dosažení orgasmu.

Cviky se praktikují přímo při močení, dále v leže a na břiše. Aby bylo cvičení opravdu účinné, měli byste jej vždy konzultovat se zkušeným fyzioterapeutem. Pokud si jej chcete jen vyzkoušet, podívejte se například na cvičení s Mgr. Klárou Novotnou, fyzioterapeutkou Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Inkontinence - Vše o zdraví
Obrázek: Při inkontinenci je velmi důležité cvičení. Vyzkoušejte například Kegelovy cviky a cvičení Ludmily Mojžíšové.

Dále se doporučuje cvičení dle Ludmily Mojžíšové, které má velmi blahodárné účinky. Cviky původně vznikly pro nápravu poraněného pohybové aparátu, především při vertebrogenních potížích. Časem se však ukázalo, že léčivost těchto cviků zdaleka přesahuje jejich původní záměr.

Cvičení pomáhá ženám při problémech s inkontinencí, otěhotněním a s bolestivou či chybějící menstruací. Metoda je opět založená na posilování ochablého svalstva, a to v oblasti dutiny břišní, zad a pánevního dna. Cvičit byste opět měli se zkušeným terapeutem, který vás vhodně povede.

A jak takové cvičení probíhá? Podívejte se na cviky dle FYZIOkliniky.

Zajímá vás pohybová terapie? Cvičení Ludmily Mojžíšové najdete blíže také v našem e-booku Zdravá žena.

Při problémech s únikem moči můžete také sáhnout po přírodních přípravcích, které blahodárně působí na správné fungování močového ústrojí.

Vyzkoušet můžete například lichořeřišnici větší, která funguje jako silné přírodní antibiotikum, močopudné bylinky, jako jsou celík zlatobýl, medvědice lékařská, přeslička rolní, kopřiva dvoudomá, nebo Jančův ledvinový čaj na pročištění ledvin.

Inkontinence - Vše o zdraví
Obrázek: Bylinné vložky Energie bylin vám poslouží mnohem lépe než obyčejné inkontinenční vložky z drogerie.

Zajímavým pomocníkem při boji proti inkontinenci se ukazuje také unikátní gel Volupta+. Jeho základem je aminokyselina L-arginin, která spouští v těle proces rozšiřování cév, a zajišťuje tak mohutný příliv krve do pohlavních orgánů. Při pravidelném používání dochází ke zlepšení krevního oběhu v pánevních orgánech.

Než se však pustíte do samoléčby na vlastní pěst, zvažte návštěvu odborníka. Této problematice se věnuje řada specialistů – urologové, fyzioterapeuti, fytoterapeuti aj., kteří dokážou váš problém správně lokalizovat a navrhnout vhodné řešení. Navštívit můžete také naše Centrum ženského zdraví, kde se na podobné případy rovněž specializujeme.

Inkontinence: jak bojovat s únikem moči

Samovolný únik moči nebo stolice je stav, kdy nekontrolujeme své vyprazdňování. V tomto článku se dovíte o jednotlivých typech inkontinence, o jejich příčinách a také o přípravcích a pomůckách z naší internetové lékárny, které vám zpříjemní život s inkontinencí.

Je obecně známo, že inkontinence postihuje častěji ženy, ale nevyhýbá se ani mužům. Některé typy inkontinence jsou specifické jen pro ženy, anebo naopak pro muže. 

 • Stresová inkontinence je způsobená náhlou fyzickou zátěží např. při kýchnutí, při kašli, u smíchu nebo během cvičení. Tento druh inkontinence je typický pro ženy.
 • Urgentní inkontinence je ta, kdy se močení snažíme zabránit, ale nejde to. Je to způsobenou špatnou koordinací mezi tím, co mozek přikazuje, a tím co močový měchýř dělá. Je to nejčastější typ inkontinence u mužů.
 • Funkčně podmíněná inkontinence je závislá na schopnosti nemocného dostat se včas na toaletu. Objevuje se u osob se sníženou pohyblivostí nebo u těch, kteří trpí vážným onemocněním psychického rázu (Alzheimerova či Parkinsonova choroba).
 • Inkontinence z přetékání je typicky mužským typem. Je způsobena nedokonalým vyprázdněním močového měchýře. Moč se nahromadí v penisu a postupně se uvolňuje. Častou příčinou je fyziologická překážka – zbytnění prostaty nebo anomálie v močové trubici.
 • Inkontinence po porodu je způsobena těhotenskými změnami tkání a otokem po porodu. Většinou se po zhojení vše samo upraví. Pokud trvá tento stav déle než půl roku, je to známka většího poškození pánevního dna, která se řeší fyzioterapeutickou rehabilitací.
 • Smíšená inkontinence spojuje několik inkontinenčních typů dohromady. Častá je kombinace stresové a urgentní inkontinence. 
 • Inkontinence stolice má často příčinu v poruše svěrače či konečníku, zácpě, průjmu nebo v celkové dysfunkci pánevního dna.

Inkontinence - Vše o zdraví Pomůcky na inkontinenci

Pokud trpíte inkontinencí, nebojte se snížené kvality života. Speciální pomůcky a přípravky vám zjednoduší život.

Číslem 1 ve vaší výbavě by měly být absorpční a hygienické pomůcky, jako jsou vložky, kalhotky, pleny nebo podložky, které zachytí unikající moč a pohltí také nepříjemný zápach.

K dalším užitečným pomocníkům patří speciální kosmetika k péči o podrážděnou pokožku. V naší nabídce najdete:

Inkontinenční vložky

Inkontinenční vložky jsou rozděleny podle stupně absorpce. V naší internetové lékárně najdete jak ženskou, tak mužskou variantu vložek. Liší se od sebe střihem. Pro ženy TENA lady a pro muže TENA men.

Inkontinenční kalhotky

Vhodnou variantou u větších úniků moči nebo na noc jsou inkontinenční kalhotky. Při výběru berte ohled na obvod boků. Absorpční kalhotky se vyrábí ve velikostech S až XXL. Nenechte se zmást názvem kalhotky – jsou určeny i mužům. Pánskou verzi inkontinenčních kalhotek vyrábí značka Depend. 

Inkontinenční pleny

Pleny mají větší absorpční schopnost než vložky, hodí se tedy při větším úniku moči. Vyrábějí se v různých velikostech a mají rozdílnou absorpční schopnost.

Inkontinenční podložky

K ochraně matrace a postele se hodí absorpční podložky, které u nás seženete jak v rolích, tak po kusech. Jsou neocenitelné při výměně plen či vložek u imobilních osob a hodí se také na noc.

Inkontinenční hygienické pomůcky

Moč i stolice pokožku dráždí, a proto používejte šetrné kosmetické přípravky. Pěny a emulze pokožku nejen očistí, ale vytvoří na ní také ochranný film. Po mytí je vhodné ošetřit namáhanou kůži ještě ochranným krémem. 

 • Co na slabý únik moči

  dobrý den, co by jste prosím doporučili při občasném uniku moči. Děkuji

 • Limity inkontinenčních prostředků

  Dobrý den.Prosím,kde najdu limit na absorbční kalhotky iD belt medium-maxi placených pojišťovnou na měsíc.Děkuji

 • Jsou TENA Slip i pro dítě?

  Dobrý den, jsou vhodné níže uvedené kalhotky i pro dítě na noc?
  TENA Slip Plus X-Smal – Inkontinenční kalhotky (30ks)

 • Inkontinenční pomůcky na poukaz

  Dobrý den, chci se zeptat zda Benu lékárna akceptuje poukazy na inkontinenční kalhotky vystavené lékařem a jak postupovat. Děkuji

 • Co na opruzeninu při inkontinenci?

  Dobrý den, prosím, mám doma babičku po mrtvici, špatně chodící, jen pár kroků s chodítkem, plná inkontinence 3. stupeň. Má velký problém s opruzeninami v oblasti genitálií a mezi nohama i na hýždích. Používala jsem na očištění čistící pěnu UNIXDERMA a pak zinkový krém stejné značky. Stále se to horšilo, teď používám Imazol krémpasta. Prosím, co mi ještě můžete poradit, aby se ty opruzeniny nedělaly? Nebo, alespoň se trochu zatáhly? Pleny měníme opravdu často a také samozřejmě často čistíme a mažeme. děkuji za radu

Všechny dotazy

Buďte první, kdo vloží hodnocení k tomuto článku.

Inkontinence – jednotlivé druhy, příznaky a vhodná léčba

Inkontinence - Vše o zdraví

Inkontinence neboli samovolný únik moči trápí zhruba desetinu populace. Často bývá považována za problém starších žen, nevyhýbá se však ani mužům a dětem.

Příčinou může být ochabnutí pánevního dna po porodu či při sedavém zaměstnání, u mužů signalizuje například problémy s prostatou. Většina pacientů se za inkontinenci stydí a nechtějí ji přiznat ani před svým lékařem.

Díky včasné diagnóze a vhodné léčbě se ovšem problémy s únikem moči dají úspěšně řešit.

Močová inkontinence sama o sobě nemoc není. Často však naznačuje, že v těle něco není v pořádku a je potřeba navštívit lékaře. Toto onemocnění navíc může být příčinou hlubokých depresí a může mít také negativní vliv na partnerský i pracovní život postiženého.

Inkontinence u žen

V České republice inkontinencí trpí zhruba 1 milion lidí. Nejvíce ohroženou skupinou jsou starší lidé, ženy však bývají postiženy dvakrát častěji než muži. Důvodem může být například struktura ženského močového traktu, těhotenství, porod či menopauza.

Podle statistik se v dnešní době různé stupně tohoto onemocnění vyskytují až u 50 % žen nad 50 let. Problémy s inkontinencí ovšem neustále přibývají i u pacientek v mladších věkových skupinách. Důležité je vždy stanovit přesnou diagnózu a vhodnou léčbu, protože rozsah nedobrovolného úniku moči může být u každého jednotlivce odlišný.

Inkontinence u mužů

Nedobrovolný únik moči není pouze problémem starších žen, vyskytuje se také u mužů. Prevalence stoupá s věkem, nejčastěji postihuje pacienty starší než 65 let. Poměrně častá je inkontinence po operaci prostaty, mezi další příčiny úniku moči patří například onemocnění nervové (roztroušená skleróza) nebo také stav po cévní mozkové příhodě.

Inkontinence u dětí

Dětská inkontinence je obvykle opomíjená, lidé ji také často zaměňují za běžné pomočování. I pro děti však může znamenat velký problém, ještě v 15 letech trápí některý z typů inkontinence až 2 % mladistvých.

U dětí je únik moči nejčastěji spojený s poruchou dozrávání reflexů močení, na svědomí ho ovšem může mít i selhání činnosti zevního svěrače při kašli nebo fyzickém úsilí.

Noční pomočování může mít různé příčiny, od poruchy produkce hormonů, přes poruchy spánku a psychické obtíže, až po skrytou formu hyperaktivního močového měchýře.

Pro děti jsou také typické různé formy anatomické inkontinence.

Druhy inkontinence

Podle projevů můžeme rozlišovat několik různých typů inkontinence. Odlišné jsou nejen jejich symptomy, ale také způsob léčby.

Stresová inkontinence

Nejčastěji diagnostikovaným typem je inkontinence stresová. K úniku moči dochází v důsledku zvýšení tlaku v dutině břišní. Tento tlak vzniká kvůli stresu nebo námaze, může se projevit například při zakašlání, smíchu, kýchnutí, sportu či při zvedání těžkých břemen. Příčinou onemocnění je oslabený uzávěr močového měchýře.

Urgentní inkontinence

Druhým typem je inkontinence urgentní. V tomto případě úniku moči předchází náhlé a silné nucení běžet na záchod bez jakýchkoliv předchozích varovných signálů. Potíže může způsobovat hyperaktivní močový měchýř, který o sobě dává vědět i ve chvíli, kdy ještě zdaleka není plný.

Paradoxní inkontinence

Paradoxní inkontinenci lékaři říkají také inkontinence z přetékání nebo z přeplnění. K té dochází při přeplnění močového měchýře a následně se projevuje spontánním odkapáváním moči. Vyskytuje se například po radikálních gynekologických operacích nebo když nádor zcela utlačuje močovou trubici.

Reflexní inkontinence

Reflexní inkontinence vychází z poruchy v centrálním nervovém systému, jedná se o poruchu reflexu močení. Ke vzniku tohoto onemocnění může dojít při zlomeninách obratlů nebo v důsledku onemocnění nervu. Nejčastěji se projeví u pacientů se stařeckou demencí.

Psychogenní inkontinence

Tento druh úniku moči je spojený s pocitem úzkosti, strachu a stresu. Většinou se jedná o dočasnou poruchu, která se nejčastěji projevuje u starších pacientů.

Návalová inkontinence

Vyskytuje se většinou u starších mužů v důsledku onemocnění prostaty. Zbytnělá prostata totiž brání odchodu moči z těla.

Smíšená inkontinence

Jedná se o kombinaci stresového a urgentního úniku moči. Tento typ se vyskytuje zpravidla u žen.

Čím je inkontinence způsobena?

Příčiny inkontinence mohou být různé, většinou se na vzniku tohoto onemocnění podílí více faktorů najednou. Velmi často je za únik moči zodpovědná močová infekce či ochabnutí svalů pánevního dna.

Další příčiny:

 • Genetické dispozice a vrozené vývojové vady
 • Porodní trauma
 • Radikální gynekologické zákroky (například odstranění dělohy)
 • Dlouhodobá namáhavá fyzická práce
 • Úrazy spojené s poraněním míchy
 • Chronický kašel v důsledku astmatu nebo kouření
 • Obezita a nedostatek pohybu
 • Zvětšení prostaty u mužů
 • Cukrovka

Sestup pánevního dna, který je za potíže s únikem moči či s vyprazdňováním stolice také často zodpovědný, se může projevit pocitem tlaku, případně lze nahmatat malou bulku, která sestupuje z pochvy dolů. Pro ženu může mimo jiné znamenat potíže při chůzi či při pohlavním styku.

Stupně a příznaky inkontinence

Projevy se u tohoto onemocnění mohou lišit podle stupně inkontinence. Pokud se jedná o lehkou formu, moč uniká po kapkách jednou či dvakrát denně. Když dojde k úniku moči v rozsahu 100‒200 ml za 4 hodiny, lékaři hovoří o středním stupni inkontinence.

Za těžký stupeň inkontinence považujeme takový únik moči, který dotyčného trápí prakticky neustále. Typicky se vyskytuje u seniorů, kterým za 4 hodiny z těla unikne více než 200 ml moči. Tento problém navíc přetrvává i v průběhu noci.

Další možné projevy inkontinence:

 • Pálení a řezání při močení
 • Časté noční močení
 • Zápach
 • Podrážděná kůže a opruzeniny
 • Záněty

Jak inkontinenci léčit?

Léčba inkontinence závisí především na jejím druhu a stupni. Odvíjí se také od včasné a správné diagnózy. Lehký únik moči se většinou řeší pomocí speciálních cvičení, která se zaměřují na posilování svalů pánevního dna. Pro ženy v období klimakteria je vhodný také nehormonální doplněk stravy Ive InkontinStop, který pomáhá únik moči omezit.

Léčba stresové inkontinence

Co se týče stresové inkontinence, lehčí stádia se často léčí pomocí konzervativních postupů, kam patří rehabilitace, elektrostimulace nízkofrekvenčními impulsy, pesaroterapie či farmakologická terapie. Pokud tato léčba není dostatečně účinná, přistoupí se k operaci. V případě, že příčinou je porušení svěrače močové trubice, lze například implantovat umělý.

Standardním postupem při léčbě stresové inkontinence je také zavedení „pásky“ do okolí močové trubice, kde poskytuje podporu při zvyšování vnitrobřišního tlaku. Existuje několik různých druhů pásek, například TOT, TVT, TVT-O, Monarc či jiné.

Při lehké či střední formě se aplikuje také léčba inkontinence laserem. V takovém případě není nutná anestezie ani narkóza, výhodou je snížení zátěže pro organismus a rychlejší hojení.

Léčba urgentní inkontinence

V případě urgentní inkontinence se konzervativní léčba skládá především z úpravy životosprávy a fyzioterapie svalů pánevního dna, součástí je však také mikční dril neboli „močení podle hodinek“. Lékař dále může předepsat parasympatolytika, která se používají k uvolnění stěny močového měchýře a snížen frekvence močení.

Pokud ani jedna z metod není úspěšná, pacientovi může pomoci aplikace Botulotoxinu do stěny močového měchýře. Někdy ovšem ani tato léčba nestačí a v takovém případě je možné přistoupit i k operativnímu řešení. Jedná se o operace, které zvětší kapacitu měchýře (myektomie) či úplné odklonění moči z dolních močových cest. Tyto postupy jsou však nevratné.

Cvičení při inkontinenci

Pro posílení svalů pánevního dna je vhodné vyzkoušet Kegelovy cviky. Ty totiž pomáhají předcházet obtížím s únikem moči, jsou ale vhodné také ke zkvalitnění sexuálního života a pro ženy před porodem i po porodu. Důležité je pravidelné a dlouhodobé cvičení, výsledky se totiž často dostaví až po několika týdnech.

Bylinky na inkontinenci

Správnou funkci močového měchýře mohou podpořit například dýňová semínka, které ve formě tablet seženete v lékárně. Mezi další doporučené prostředky patří brusinky v jakékoliv podobě, čaj z kokošky pastuší tobolky či lichořeřišnice.

Inkontinence a prevence

Předcházet vzniku inkontinence lze například díky výše zmíněným cvikům na posílení pánevního dna, ale také díky dodržování zdravého životního stylu. Důležité jsou také pravidelné gynekologické prohlídky a konzultace s lékařem v případě jakýchkoliv obtíží.

Inkontinenční pomůcky

Pacientům, kteří trpí nežádoucím únikem moči, mohou zjednodušit život speciální inkontinenční pomůcky. Ty jsou v dnešní době velmi diskrétní, přizpůsobují se tvaru těla a pod oblečením nevydávají žádné nežádoucí zvuky. Postiženým navíc přináší pocit jistoty a bezpečí. Výběr pomůcek závisí na stupni inkontinence.

 • Inkontinenční vložky – dostupné ve variantě pro ženy i pro muže
 • Inkontinenční kalhotky – vhodné na noc či u větších úniků moči, existují i v pánské verzi
 • Inkontinenční pleny – vhodné při větším úniku moči, mají větší absorpční schopnost než vložky
 • Inkontinenční hygienické pomůcky – šetrné kosmetické přípravky, jako například čisticí pěny, emulze a různé krémy
 • Inkontinenční podložky – k ochraně matrace a postele

S úhradou inkontinenčních pomůcek, jako jsou vložky, pleny, kalhotky či podložky, vám může pomoci i zdravotní pojišťovna. Pokud se u pacienta inkontinence prokáže, lékař může předepsat poukaz, který mu zajistí pomůcky maximálně na tři měsíce. Pokud je však zakoupíte individuálně, pojišťovna je bohužel neproplatí.

Inkontinence v těhotenství a po porodu

U žen často dochází k úniku moči v průběhu těhotenství, protože je zvláště zatěžována oblast jejich pánevního dna. Po porodu je inkontinence způsobena těhotenskými změnami tkání a vzniklým otokem. Většinou by se po zahojení měla situace vrátit do normálu, pokud však tento stav přetrvává déle než půl roku, je vhodné konzultovat situaci s lékařem.

Fekální inkontinence

Ačkoli je močová inkontinence poměrně známý a běžný problém, o fekální inkontinenci většina lidí pravděpodobně neslyšela. Jedná se o ztrátu kontroly nad vyprazdňováním stolice a následný nedobrovolný únik stolice. Tento problém trápí zhruba 2 % dospělých a v jeho důsledku se lidé často straní společnosti a vyskytují se u nich psychické problémy.

Inkontinence stolice je spojená s nesprávnou funkcí análního svěrače. Člověka může postihnout v jakémkoliv věku, nejčastěji se však objevuje ve stáří. K rizikovým skupinám patří ženy po porodu, lidé po úrazech či ozařování a také pacienti s neinfekčními střevními záněty. Léčba spočívá v posilování svalů pánevního dna a v nácviku vyprazdňování.

Co je inkontinence moči?

Pod pojmem inkontinence rozumíme poruchu udržení moči (kromě inkontinence moči existuje také inkontinence stolice). Inkontinence je stav, kdy člověk není schopen sám vědomě ovládat vyprazdňování močového měchýře. Pokud tento zpočátku nenápadný problém není řešen včas, může mít významný vliv na kvalitu života.

Porucha udržení moči představuje závažný zdravotní problém, který s sebou nese i řadu psychických a sociálních komplikací.

Strach vyplývající z nekontrolovaného úniku moči bývá příčinou „sociální izolace“.

Ženy se často vyhýbají sportovním aktivitám, návštěvě kin a divadel z obavy, že v případě potřeby nestihnou včas „doběhnout na toaletu“. Kromě toho může nekontrolovaný únik moči komplikovat i intimní život.

V souvislosti s inkontinencí je popisován vyšší výskyt depresivních stavů, při kterých je dopad na život zřejmý. Inkontinence také ovlivňuje přímo i nepřímo kvalitu života svých nositelů nezanedbatelnými ekonomickými aspekty. 

Vyberte si oblast, která vás zajímá, ať už jde o inkontinenční pomůcky, druhy inkontinence nebo o tipy, jak se starat o své blízké trpící únikem moči. Spoustu zajímavých informací najdete také v našem magazínu.

Druhy inkontinence

 • Lehká inkontinence
 • Těžká inkontinence
 • Smíšená inkontinence
 • Stresová inkontinence
 • Reflexní inkontinence
 • Inkontinence z přetékání

Příčiny vzniku inkontinence

Inkontinence má vždy více příčin. Kromě věku jde také o genetickou predispozici, pohlaví a ochabnutí svalů pánevního dna. Únik moči je všeobecně charakteristický poruchou nebo oslabením funkce uzavřeného mechanismu močového měchýře. Mezi faktory, které mohou ovlivnit schopnost udržet moč a stolic, patří:

 • Genetická predispozice
 • Zdravotní stav
 • Psychika
 • Věk
 • Pohlaví
 • Pohyblivost pacienta
 • Obezita
 • Infekce močových cest
 • Užívání léků např. diuretik nebo hypnotik
 • Astma nebo chronický kašel
 • Následky zranění

Koho inkontinence postihuje?

Lehká forma inkontinence je celospolečenským problémem – zasahuje obě pohlaví, muže v menší míře. Nevyhýbá se však ani dětem.

Těžký stupeň inkontinence postihuje všechny věkové kategorie, nejen starší osoby, a to stejně ženy i muže. Velmi často je její výskyt spojený s plnou nebo částečnou imobilitou pacienta (imobilita = neschopnost pacienta se pohybovat).

Jak léčit inkontinenci?

 • Návštěva lékaře – pro určení míry inkontinence je nezbytné vyhledat lékaře.
 • Posilování pánevního dna – na posílení svalů pánevního dna existují Kegelovy cviky, které vám pomohou lépe ovládat vyprazdňování.
 • Používejte inkontinenční pomůcky – jedná se o inkontinenční vložky, pleny, plenkové kalhotky a další.
 • Dbejte na životní styl
 • Promluvte si s lékařem – vhodné inkontinenční pomůcky, léčiva nebo operativní zákrok vždy řeší lékař.

Co je dobré ještě o inkontinenci vědět?

Inkontinence se vyskytuje napříč všemi věkovými skupinami. Mnoho lidí si myslí, že únikem moči trpí pouze ženy. Pravdou je, že se tento problém častěji objevuje u žen, avšak je jím postižena i spousta mužů.

Více než 1,5 milion lidí v České republice trpí nechtěným únikem. Inkontinence může být nepříjemným problémem, ale je možné ji v mnoha případech řešit.

V několika krocích můžete dostat inkontinenci pod kontrolu, aby Vám způsobovala co nejméně obtíží v každodenním životě.

Nejdůležitější je zkonzultovat svůj zdravotní stav s lékařem. Ten stanoví, o jaký typ inkontinence se jedná a následně zvolí nejvhodnější způsob léčby a poradí Vám s výběrem nejvhodnějších pomůcek.

Lékař se Vás může také zeptat na Vaši osobní a rodinnou anamnézu, na léky, které užíváte bez předpisu a na případné nehody a zranění. Kromě toho může být užitečné absolvovat odborné vyšetření, aby byl lékař schopen přesně posoudit Váš zdravotní stav.

V některých případech může lékař předepsat léky, a to buď samostatně, nebo v kombinaci se změnou návyků pro navrácení kontinence. Je možné, že některé léky mohou způsobovat únik moči. Z tohoto důvodu je důležité, aby lékař věděl o všech léčivech, které užíváte na předpis i bez předpisu.

Všechny léky by měly být užívány pod dozorem lékaře. V některých případech lze vyřešit únik moči operací, např. pro řešení určitého tělesného problému, který způsobuje inkontinenci.

Je velmi důležité dbát na správný životní styl. Stejně jako u mnoha nemocí i u inkontinence lékaři zdůrazňují, že pozitivní postoj je důležitý. Doporučují vést aktivní a zdravý životní styl.

1. Sledujte, co jíte a pijete

Pijte hodně tekutin, nejméně 1-1,5 litru denně. Ale pozor, příliš mnoho tekutin může způsobit vážné onemocnění. Vyhněte se nápojům, které mohou způsobit tvorbu nadměrné moči – káva, alkohol a jiným nápojům, které mohou dráždit močový měchýř např. citrusové šťávy. Stejně tak se vyvarujte příliš kořeněným a pálivým jídlům.

2. Kontrolujte svou váhu

Dokonce i několik kilogramů nadváhy může zapříčinit únik moči. Snížení váhy o 5-10% může mít pozitivní vliv na únik moči, protože se zmírní tlak na svaly pánevního dna.

3. Zůstaňte aktivní

Stejně jako u mnoha nemocí i u inkontinence lékaři zdůrazňují, že pozitivní postoj je důležitý. Doporučují vést aktivní a zdravý životní styl.

Snažte se ovládat nutkání použít toaletu. Vykonání potřeby oddalujte nejprve o několik minut, postupně zvyšujte interval na hodinu a více.

Toto cvičení pomáhá prodloužit dobu mezi dvěma cestami na toaletu tak, že se pokaždé snažíte vyprázdnit Váš močový měchýř co nejdůkladněji.

Existuje mnoho triků, jak toho dosáhnout, a nejlépe se je naučíte pod dozorem fyzioterapeuta nebo specialisty na inkontinenci.

Dlouhodobé a pravidelné posilování svalů pánevního dna pomocí tzv. Kegelových cviků vede k účinnému řešení problematiky úniku moči. Přehled cviků pánevního dna najdete zde.

Psaním deníku a zaznamenáváním úniků moči ještě před návštěvou lékaře. Pomůžete mu přesně stanovit charakter problému a určit diagnózu. Mikční deník najdete se stažení zde.

Lékař nebo lékárník Vám může pomoci s výběrem vhodné pomůcky, tak aby svými absorpčními vlastnostmi odpovídala Vašim požadavkům a únik moči zůstal pod kontrolou.

Nevíte jakou pomůcku si vybrat? Pomůžeme Vám… Stačí odpovědět na pár otázek a my Vám doporučíme vhodné pomůcky přímo pro Vás, tak aby co nejvíce vyhovovala Vašim potřebám a aby Vás inkontinence co nejméně omezovala v každodenních aktivitách. Přejděte na výběr vhodné pomůcky zde.

Inkontinence, vložky, žínky …:Prodej dámské, dětské a pánské obuvi Jana Kunzová

dámské vložky Ultra mini, Mini, Mini Plus,  Extra, Super

Tyto kalhotky jsou pro dospělé, vhodné pro střední i těžké případy inkontinence, především u chodících pacientů. Maximální komfort při používání. Kalhotky jsou v různých velikostech a v různých sacích schopnostech.

Vložky Molimed midi

Abri Man Formula 2

 • Inkontinenční vložky Abri Man Formula jsou určené speciálně pro muže a hodí se pro lehký únik moči.

Vložky Depend Ultra mini 28 ks

Vložky DEPEND jsou diskrétní ochranou pro ženy, trpící lehkou nebo střední inkontinenci. Přestože vypadají jako obyčejné hygienické vložky, jsou speciálně vyvinuté pro rychlou absorpci a zadržení moči uvnitř absorpčního jádra.

 1. Základní vlastnosti:
 2. Savost: 80 ml, rozměry: 7 x 19 cm
 3. Balení obsahuje 28 ks vložek, cena za balení.

– Velmi jemná vnější vrstva zaručuje zvláštní pohodlí- Každá vložka je jednotlivě balená, takže použití je jednoduché, hygienické a diskrétní- Dvakrát vyšší absorpce než běžné menstruační slipové vložky

cena 75,- Kč

Vložky Tena

Dámské vložky Tena MINI MAGIC

cena 75,- Kč

Žínky na mytí bez folie / 50 ks

cena 155,- Kč

Vložky porodnické BATIST Flower.

balení/20 ksCharakteristika: Porodnické vložky jsou dostatečně dlouhé. Povrch je z jemné a na dotyk příjemné netkané textílie, která poskytuje příjemný pocit při nošení. Drážky na povrchu pomáhají rozvodu a odvodu tekutiny do savého jádra, které je tvořeno z drcené celulózy. Vložky je možné sterilizovat parou.

 • Použití:

Vložky jsou vhodné pro rodičky v době šestinedělí a pro ženy při silné menstruaci.

Rukavice vinylex nepudrované bal.100 ks

cena 115,- Kč

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *