Kinedryl 10 tablet – vše o zdraví

Počet položek: 14 Zobrazit počet produktů na stránce: 12 24 48 Vše

Espumisan® kapky 100 mg/ml. Pro úlevu od nadýmání Když Vaše miminko trápí nafouklé bříško a prdíky, použijte kapky…

Detail produktu Kinedryl 10 tablet – vše o zdraví

Přípravek Helicid 10 obsahuje léčivou látku omeprazol, která patří do skupiny léčiv nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Ty snižují množství…

Detail produktu

Iberogast je rostlinný léčivý přípravek užívaný při poruchách zažívacího traktu, zejména při poruchách funkce a pohybu žaludku a střev. Mezi příznaky…

Detail produktu

Iberogast je rostlinný léčivý přípravek užívaný při poruchách zažívacího traktu, zejména při poruchách funkce a pohybu žaludku a střev. Mezi příznaky…

Detail produktu Kinedryl 10 tablet – vše o zdraví

Přípravek Helicid 10 obsahuje léčivou látku omeprazol, která patří do skupiny léčiv nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Ty snižují množství…

Detail produktu Kinedryl 10 tablet – vše o zdraví

Pangrol® 20 000, enterosolventní tablety. Máte těžký žaludek po jídle? Důvěřujte léku Pangrol® 20 000 obsahuje 3 trávicí…

Detail produktu Kinedryl 10 tablet – vše o zdraví

Pangrol® 20 000, enterosolventní tablety. Máte těžký žaludek po jídle? Důvěřujte léku Pangrol® 20 000 obsahuje 3 trávicí…

Detail produktu

Espumisan® kapky 100 mg/ml. Pro úlevu od nadýmání Když Vaše miminko trápí nafouklé bříško a prdíky, použijte kapky Espumisan® dávkování…

Detail produktu

Přípravek se užívá při překyselení žaludku a tím vyvolané žaludeční obtíže. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Detail produktu

rychlá a bezpečná úleva od pálení žáhy při pálení žáhy, při překyselení žaludku a pocitu plnosti působí již po 5 minutách bez cukru! – platí…

Detail produktu

Lactulose AL sirup změkčuje stolici a usnadňuje její odchod přitahováním vody do střeva. Upravuje fyziologickou činnost střev. Přípravek Lactulose AL…

Detail produktu

Rychlá a bezpečná úleva od pálení žáhy. při překyselení žaludku a pocitu plnosti úleva již po 5 minutách žvýkací tablety není třeba…

Detail produktu

Rychlá a bezpečná úleva od pálení žáhy. při překyselení žaludku a pocitu plnosti úleva již po 5 minutách žvýkací tablety není třeba…

Detail produktu

Přípravek Kinedryl se používá bez doporučení lékaře k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak,…

Detail produktu

Kinedryl 10 tablet

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv. příbalový leták).

1. Co je přípravek KINEDRYL a k čemu se používá

Přípravek Kinedryl se používá bez doporučení lékaře k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď). Na doporučení lékaře lze přípravek použít také při nevolnostech a závratích nejrůznějšího původu (při Meniérově nemoci). Používá se také při léčbě nevolnosti způsobené poruchou vestibulárního aparátu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KINEDRYL používat

Nepoužívejte přípravek Kinedryl

 • jestliže jste přecitlivělý/á na moxastin teoklát nebo kofein nebo na kteroukoli další složku přípravku Kinedryl
 • jestliže máte zelený zákal (glaukom)
 • jestliže máte zvětšenou prostatu
 • jestliže máte závažné onemocnění žaludku a střev
 • v případě, že se léčíte inhibitory monoaminooxidázy nebo v období 14 dnů po ukončení léčby
 • v případě akutní otravy alkoholem nebo léky tlumícími centrální nervovou soustavu (léky na spaní a uklidnění)
 • v případech, kde je nežádoucí ospalost
 • nepodávejte dětem mladším než 2 roky

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kinedryl je zapotřebí

 • jestliže máte závažné onemocnění srdce a krevního oběhu
 • jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy
 • jestliže máte chronické onemocnění plic
 • jestliže trpíte poruchou ledvinových funkcí
 • jestliže máte epilepsii
 • Ve všech těchto případech můžete přípravek Kinedryl používat pouze se souhlasem lékaře.
 • Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
 • Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Kinedryl nebo přípravek Kinedryl může ovlivnit jejich účinek. Přípravek zvyšuje účinek alkoholu, léků na spaní a na uklidnění, léků proti křečím a snižuje účinek léků proti nadměrné srážlivosti krve, tablet proti cukrovce a antikoncepčních tablet.

 1. Tlumivý účinek přípravku Kinedryl zvyšuje zejména alkohol a různé léky ovlivňující psychiku (léky na spaní, na uklidnění, inhibitory monoaminooxidázy, inhibitory acetylcholinesterázy).
 2. Účinek přípravku Kinedryl může být snížen barbituráty a pyrazolonovými deriváty.
 3. Lék může ovlivnit výsledky alergenových kožních testů, proto je potřeba ho několik dní před testy neužívat.
 4. Těhotenství a kojení
 5. Přípravek Kinedryl nesmí být používaný v těhotenství ani během laktace.
 6. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 7. Přípravek Kinedryl může mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředek, obsluhovat stroje a na činnosti vyžadující rychlé rozhodování a práci ve výškách.
 8. Důležité informace o některých složkách přípravku

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Bylo-li u Vás zjištěno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat.

3. Jak se přípravek KINEDRYL užívá

Prevence a terapie nevolnosti při jízdě dopravními prostředky

Dospělí

1 tableta 60 minut před začátkem cesty. Při dlouhotrvajícím cestování stačí podávat 1 – 1 tabletu v intervalu 2 – 3 hodin.

V terapii akutně vzniklé kinetosy se užívají 2 tablety jednorázově, při nedostatečném účinku potom v intervalech 30 minut 1 – 1 tabletu až do dávky 4 tablet.

Při náhlém zvracení je účelnější počáteční dávku 2 tablet nepodat najednou, ale rozdělenou do 4 dávek v intervalu několika minut.

Děti do 15 let

Dětem ve věku 2 – 6 let se podává 1 tablety, ve věku 6 – 15 let 1 – 1 tablety. První dávka se užije 60 minut před začátkem cesty, při dlouhotrvajícím cestování se může podání dvakrát zopakovat v intervalu 2 – 3 hodin.

Děti do 2 let

Přípravek Kinedryl se nemá podávat dětem do 2 let.

Meniérova choroba a další vestibulární poruchy

Dospělí ležící pacienti užívají 2 – 4 tablety 2 – 3 krát denně. U ostatních se podává až 8 tablet denně.

 • Tabletu je potřebné zapít dostatečným množstvím tekutiny.
 • Jestliže jste užil(a) použil(a) více tablet přípravku Kinedryl, než jste měl(a)
 • Předávkování přípravkem Kinedryl se projevuje závratěmi, spavostí, slabostí až ztrátou vědomí.
 • Jestliže jste užil(a) více tablet, okamžitě informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu.
 • Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kinedryl
 • Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kinedryl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Kinedryl je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout útlum, ospalost, slabost, prouchy koncentrace nebo podrážděnost. Dále se může objevit sucho v ústech, bolest hlavy, těžkosti s močením a zadržování tekutin.

Zajímavé:  Meningokok Příznaky U Miminek?

Mohou se vyskytnout také poruchy zraku (neschopnost zornice oka přizpůsobit se pohledu do dálky nebo na blízko), snížení krevního tlaku a zrychlení pulsu zejména u starších pacientů.

Vzácně se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti zčervenání kůže, vyrážka a poruchy krvetvorby.

V ojedinělých případech může přípravek Kinedryl u citlivějších osob vyvolat místní podráždění trávícího systému projevující se jako průjem nebo naopak zácpa, případně nevolnost nebo bolesti břicha. Zejména u mladších dětí může dojít k paradoxnímu neklidu a ojediněle ke vzniku epileptických křečí.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku nebo podávání dětem poraďte se svým lékařem.

5. Jak přípravek KINEDRYL uchovávat

 1. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 2. Přípravek Kinedryl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce.

 3. Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Kinedryl obsahuje

 • Léčivými látkami jsou moxastini teoclas 25 mg a coffenium anhydricum 30 mg
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek a stearan vápenatý
 • Jak přípravek Kinedryl vypadá a co obsahuje toto balení
 • Tablety jsou bílé, ploché se zkosenými hranami, opatřené na jedné straně čtvrtícím znakem.
 • Kinedryl tablety se dodávají v blistrech v papírové krabičce s vloženou příbalovou informací; velikost balení 10 tablet.

EAN

8595014730163

KINEDRYL příbalový leták

Všechny léky – Kinedryl

Kinedryl

tablety
(moxastini teoclas, coffeinum anhydricum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Kinedryl musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Kinedryl a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kinedryl používat
 3. Jak se přípravek Kinedryl užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Kinedryl uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK KINEDRYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Kinedryl se používá bez doporučení lékaře k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď). Na doporučení lékaře lze přípravek použít také při nevolnostech a závratích nejrůznějšího původu (při Meniérově nemoci). Používá se také při léčbě nevolnosti způsobené poruchou vestibulárního aparátu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KINEDRYL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Kinedryl

 • jestliže jste přecitlivělý/á na moxastin teoklát nebo kofein nebo na kteroukoli další složku přípravku Kinedryl
 • jestliže máte zelený zákal (glaukom)
 • jestliže máte zvětšenou prostatu
 • jestliže máte závažné onemocnění žaludku a střev
 • v případě, že se léčíte inhibitory monoaminooxidázy nebo v období 14 dnů po ukončení léčby
 • v případě akutní otravy alkoholem nebo léky tlumícími centrální nervovou soustavu (léky na spaní a uklidnění)
 • v případech, kde je nežádoucí ospalost
 • nepodávejte dětem mladším než 2 roky
 • během užívání přípravku Kinedryl je třeba vyvarovat se pití alkoholických ná­pojů

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kinedryl je zapotřebí

 • jestliže máte závažné onemocnění srdce a krevního oběhu
 • jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy
 • jestliže máte chronické onemocnění plic
 • jestliže trpíte poruchou ledvinových funkcí
 • jestliže máte epilepsii

Ve všech těchto případech můžete přípravek Kinedryl používat pouze se souhlasem lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Kinedryl nebo přípravek Kinedryl může ovlivnit jejich účinek. Přípravek zvyšuje účinek alkoholu, léků na spaní a na uklidnění, léků proti křečím a snižuje účinek léků proti nadměrné srážlivosti krve, tablet proti cukrovce a antikoncepčních přípravků.

Tlumivý účinek přípravku Kinedryl zvyšuje zejména alkohol a různé léky ovlivňující psychiku (léky na spaní, na uklidnění, inhibitory monoaminooxidázy, inhibitory acetylcholines­terázy). Účinek přípravku Kinedryl může být snížen barbituráty a pyrazolonovými deriváty.

Lék může ovlivnit výsledky alergenových kožních testů, proto je potřeba ho několik dní před testy neužívat.

 • Těhotenství a kojení
  Těhotenství
  Přípravek Kinedryl nesmí být používaný v těhotenství.
  Kojení
 • Přípravek Kinedryl nesmí být používaný během kojení.
 • Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
  Přípravek Kinedryl může mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředek, obsluhovat stroje a na činnosti vyžadující rychlé rozhodování a práci ve výškách.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Bylo-li u Vás zjištěno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK KINEDRYL UŽÍVÁ

Prevence a terapie nevolnosti při jízdě dopravními prostředky

Dospělí
1 tableta 60 minut před začátkem cesty. Při dlouhotrvajícím cestování stačí podávat ½ – 1 tabletu v intervalu 2 – 3 hodin.

V terapii akutně vzniklé kinetosy se užívají 2 tablety jednorázově, při nedostatečném účinku potom v intervalech 30 minut ½ – 1 tabletu až po maximálně 4 tablety.

Při náhlém zvracení je účelnější počáteční dávku 2 tablet nepodat najednou, ale rozdělenou do 4 dávek v intervalu několika minut.

Děti do 15 let
Dětem ve věku 2 – 6 let se podává ¼ tablety, ve věku 6 – 15 let ¼ – ½ tablety. První dávka se užije 60 minut před začátkem cesty, při dlouhotrvajícím cestování se může podání dvakrát zopakovat v intervalu 2 – 3 hodin.

Děti do 2 let Přípravek Kinedryl se nemá podávat dětem do 2 let.

Meniérova choroba a další vestibulární poruchy
Dospělí ležící pacienti užívají 2 – 4 tablety 2 – 3 krát denně. U ostatních se podává až 8 tablet denně. Tabletu je potřebné zapít dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Kinedryl, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem Kinedryl se projevuje závratěmi, spavostí, slabostí až ztrátou vědomí. Jestliže jste užil(a) více tablet, okamžitě informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu.

Zajímavé:  Bolesti Močového Měchýře Léky?

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kinedryl
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kinedryl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí nebo změn zdravotního stavu se o dalším užívání přípravku poraďte se svým lékařem.

Přípravek Kinedryl je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout útlum, ospalost, slabost, prouchy koncentrace nebo podrážděnost. Dále se může objevit sucho v ústech, bolest hlavy, těžkosti s močením a zadržování tekutin.

Mohou se vyskytnout také poruchy zraku (neschopnost zornice oka přizpůsobit se pohledu do dálky nebo na blízko), snížení krevního tlaku a zrychlení pulsu zejména u starších pacientů. Vzácně se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti, zčervenání kůže, vyrážka a poruchy krvetvorby.

V ojedinělých případech může přípravek Kinedryl u citlivějších osob vyvolat místní podráždění trávícího systému projevující se jako průjem nebo naopak zácpa, případně nevolnost nebo bolesti břicha. Zejména u mladších dětí může dojít k paradoxnímu neklidu a ojediněle ke vzniku epileptických křečí.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo jiných nepříznivých změn zdravotního stavu, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK KINEDRYL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Kinedryl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

 1. Co přípravek Kinedryl obsahuje
  Léčivými látkami jsou moxastini teoclas 25 mg a coffenium anhydricum 30 mg
 2. Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek a stearan vápenatý

Jak přípravek Kinedryl vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou bílé, kulaté, ploché se zkosenými hranami, opatřené na jedné straně čtvrtícím znakem. Tabletu lze dělit na čtyři stejné části nebo na dvě stejné poloviny. Kinedryl tablety se dodávají v blistrech v papírové krabičce s vloženou příbalovou informací; velikost balení 10 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Noventis, s. r. o.
Filmová 174
761 79 Zlín

Česká republika

Recenze

Hodnocení: 79 %

KINEDRYL 25mg-30mg tbl.nob.10

Přípravek Kinedryl se používá bez doporučení lékaře k předcházení a léčbě nevolnosti azvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď).

Kontraindikace:

 •  jestliže jste přecitlivělý/á na moxastin teoklát nebo kofein nebo na kteroukoli další složku přípravku Kinedryl
 •  jestliže máte zelený zákal (glaukom)
 •  jestliže máte zvětšenou prostatu
 •  jestliže máte závažné onemocnění žaludku a střev
 •  v případě, že se léčíte inhibitory monoaminooxidázy nebo v období 14 dnů po ukončení léčby
 •  v případě akutní otravy alkoholem nebo léky tlumícími centrální nervovou soustavu (léky na spaní a uklidnění)
 •  v případech, kde je nežádoucí ospalost
 •  nepodávejte dětem mladším než 2 roky
 •  během užívání přípravku Kinedryl je třeba vyvarovat se pití alkoholických nápojů
 • Nežádouví účinky:
 • Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kinedryl nežádoucí účinky, které se alenemusí vyskytnout u každého. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jinýchneobvyklých reakcí nebo změn zdravotního stavu se o dalším užívání přípravku poraďte se
 • svým lékařem.

Přípravek Kinedryl je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout útlum, ospalost, slabost,prouchy koncentrace nebo podrážděnost. Dále se může objevit sucho v ústech, bolest hlavy,těžkosti s močením a zadržování tekutin.

Mohou se vyskytnout také poruchy zraku(neschopnost zornice oka přizpůsobit se pohledu do dálky nebo na blízko), snížení krevníhotlaku a zrychlení pulsu zejména u starších pacientů. Vzácně se mohou vyskytnout reakcez přecitlivělosti, zčervenání kůže, vyrážka a poruchy krvetvorby.

V ojedinělých případechmůže přípravek Kinedryl u citlivějších osob vyvolat místní podráždění trávícího systémuprojevující se jako průjem nebo naopak zácpa, případně nevolnost nebo bolesti břicha.Zejména u mladších dětí může dojít k paradoxnímu neklidu a ojediněle ke vzniku

 1. epileptických křečí.
 2. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnetejakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo jinýchnepříznivých změn zdravotního stavu, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 3. Interakce:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jsteužíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Kinedryl nebo přípravek Kinedryl můžeovlivnit jejich účinek.

Přípravek zvyšuje účinek alkoholu, léků na spaní a na uklidnění, lékůproti křečím a snižuje účinek léků proti nadměrné srážlivosti krve, tablet proti cukrovce aantikoncepčních přípravků.

Dávkování: 

Dospělí

1 tableta 60 minut před začátkem cesty. Při dlouhotrvajícím cestování stačí podávat ½ – 1tabletu v intervalu 2 – 3 hodin.

V terapii akutně vzniklé kinetosy se užívají 2 tabletyjednorázově, při nedostatečném účinku potom v intervalech 30 minut ½ – 1 tabletu až pomaximálně 4 tablety.

Při náhlém zvracení je účelnější počáteční dávku 2 tablet nepodatnajednou, ale rozdělenou do 4 dávek v intervalu několika minut.

 • Děti do 15 let
 • Dětem ve věku 2 – 6 let se podává ¼ tablety, ve věku 6 – 15 let ¼ – ½ tablety. První dávka seužije 60 minut před začátkem cesty, při dlouhotrvajícím cestování se může podání dvakrát
 • zopakovat v intervalu 2 – 3 hodin.
 • Děti do 2 let
 • Přípravek Kinedryl se nemá podávat dětem do 2 let.
 • Meniérova choroba a další vestibulární poruchy

Dospělí ležící pacienti užívají 2 – 4 tablety 2 – 3 krát denně. U ostatních se podává až 8 tabletdenně.

 1. Tabletu je potřebné zapít dostatečným množstvím tekutiny.
 2. Uchovávání:
 3. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 4. Přípravek Kinedryl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru akrabičce.
 5. Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem avlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte sesvého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření

 • pomáhají chránit životní prostředí.
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zajímavé:  Léčba Zavislosti Na Alkoholu?

Noventis, s. r. o.Filmová 174761 79 Zlín

 1. Česká republika
 2. Složení:
 3. Léčivými látkami jsou moxastini teoclas 25 mg a coffenium anhydricum 30 mg
 4. Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek a stearan vápenatý

Změna sortimentu a cen vyhrazena

Zdravotní nesnáze na cestách I. – trávicí ústrojí

Nejtypičtější problémem dovolených bývá průjem, zácpa a zvracení a tyto příhody dovedou volné dny báječně zkazit. Co nejvčasnější řešení vám pomůže zachránit alespoň část z nich. Ať už řešíme jakýkoli zdravotní problém, je vždy třeba zamyslet se nad tím, kde se vzal.

            Typický nezávažný cestovatelský průjem vzniká jednoduše „změnou prostředí“. Pokud nemáte zvýšenou teplotu, pili jste jen pitnou vodu, myli (pitnou vodou :-)) ovoce a zeleninu nebo pokud jste nesnědli něco zkaženého, je léčba jednoduchá – živočišné uhlí.

Mnoho lidí na tento roky prověřený prostředek zanevřelo pro neúčinnost. Podobně jako u jiných notoricky známých léků, i zde panují různé mýty. U živočišného uhlí nestačí sezobnout jednu tabletu. Měli byste si vzít alespoň 4-5 tablet naráz a podle potřeby opakovat 3-4x denně.

Plocha vašeho střeva je totiž obrovská, asi jako jedno fotbalové hřiště. Při této znalosti jistě uznáte, je jedna tableta v takovém prostoru nějaký zásadní efekt mít nebude. Vhodným prostředkem proti průjmu je také černý čaj nebo přípravek Smecta, oba potahují podrážděnou sliznici střeva a zklidňují ji.

Konzumace živočišného uhlí a Smecty je sice chuťově nepříjemná, ale jsou to dobře účinné léky.

            Pokud si nejste jistí, zda vše, co jste snědli a vypili, bylo nezávadné, ale k průjmu se teplota nepřidala nebo je jen mírně zvýšená, můžete užít Endiaron. Ten se užívá 3x denně po jedné tabletě a účinkuje tak, že ničí některé nežádoucí mikroorganismy ve střevě.

Při cestách do Egypta, Tuniska a jiných mimoevropských států se vyplatí nechat si preventivně předepsat Ercefuryl. Tento lék je k dostání pouze na předpis, který běžně vystavuje praktický lékař ještě před cestou. Pokud máte průjem s teplotou a pobýváte v těchto zemích, užívejte 1 tabletu přesně po 6 hodinách (denně tedy 4 tablety).

Děti od šesti do asi 10 let užívají 1 tabletu po osmi hodinách, u starších dětí se postupuje stejně jako u dospělých.

            Výbornými pomocníky na doléčení a prevenci průjmů jsou přípravky s laktobacily. Nechejte si v lékárně poradit, jaký přípravek obsahuje těchto prospěšných mikroogranismů nejvíc a zároveň stojí rozumné peníze, trh je těmito přípravky doslova zahlcen. Bohužel, v tomto článku není na ucelený rozbor této problematiky prostor.

            Možná jste viděli reklamu na přípravek Imodium. Tento lék nikdy neužívejte, pokud máte průjem s teplotou, pokud víte, že jste snědli něco špatného, trpíte nezvyklými křečemi břicha nebo má vaše stolice příměs krve či zelených hlenů.

Imodium zastavuje pohyby střeva, což je v těchto případech nevhodné i nebezpečné. Pokud vzniká průjem z důvodu infekce nebo dietní chyby, střevo se od těchto vyvolávačů očišťuje – a to se zastavenou peristaltikou není možné.  Naopak je Imodium výborným lékem proti průjmům, které jsou psychického rázu, z nervozity – např.

u studentů předzkouškový průjem, průjem ženicha/nevěsty před obřadem apod.

Cestovatelská zácpavzniká buď změnou stravy, vědomým potlačováním nucení na stolici např. během cesty nebo po užívání léků proti průjmu. Nejjednodušší řešení je pít, pít, pít, zařadit do jídelníčku ovoce, zeleninu, kysané mléčné výrobky a vykonávat nějakou fyzickou aktivitu.

Pokud se zácpa neupraví a provází ji „břišní dyskomfort“ (vznešeně řečeno, že vás bolí břicho, trpíte třeba nadýmáním a vůbec je vám šoufl), můžete nasadit třeba projímavý ovocný koncentrát Fructolax nebo použít běžné projímavé kapky nebo tablety (Guttalax,Stadalax, Laxygal apod.).

U těchto přípravků ale nezůstávejte, dráždí střevo a pro dlouhodobé užívaní jsou absolutně nevhodné. Zácpu dobře upravují také laktobacilové přípravky zmíněné výše.

            Zvracení na cestách se děje nejčastěji z důvodu kinetózy, tedy při jízdě různými dopravními prostředky nebo na lodi. Proti tomuto zvracení bývá dobře účinný známý Kinedryl. Řeší i náhle vzniklé nevolnosti při cestování a dá se podávat i opakovaně.

Alternativou je žvýkací guma Travel-Gum, která obsahuje látku ze stejné skupiny, jako je účinná látka Kinedrylu. Oba dva přípravky by se měly podávat minimálně 30 min před cestou a u obou je třeba zmínit důležitý doprovodný účinek – ospalost.

Mnohdy to bývá vítáno, prospat celou cestu, u řidičů je to ale pochopitelně nežádoucí. Pokud podáváte Kinedryl dětem (Travel-Gum je pouze pro dospělé), je třeba pamatovat na to, že se může dostavit tzv. paradoxní reakce. Místo toho, aby bylo dítě ospalé a spavé, je podrážděné, vybuzené k činnosti.

Nebývá to časté, ale stát se to může, každý mozek totiž reaguje trochu jinak.

            Zvracení doprovázející dietní chybu má očišťující charakter, a proto ho netlumte.

Pokud nastane stav, kdy už „není co zvracet“, ale stále se postiženému prudce navaluje a má křeče v žaludku, lze zkusit výše zmíněné žvýkačky Travel-Gum.

Někomu zabírá i Coca-cola po lžičkách, je třeba ji ale předem zbavit bublin oxidu uhličitého, které žaludek dráždí, a zajistit, aby nebyla ledová. Většinou ale zvracení odezní samovolně poté, co se žaludek očistí od nežádoucího.

Při průjmu a zvracení je klíčové zavodnění těla, doplnění tekutin a solí. Rehydratační roztoky se sice dají zakoupit, pro běžné účely ale úplně stačí slabší černý čaj, lehce oslazený (pokud máte hroznový cukr, použijte ten), se špetkou soli, která chuťově vůbec nebude znát. Nemocný by neměl vypít naráz velké množství, ale usrkávat po hltech nebo po lžičkách.

            Pokračování najdete v článku „Zdravotní nesnáze na cestách II.“ Zde budou rozebrány potíže, které nesouvisejí se zažívacím traktem.

Tento článek není reklama. Jeho účelem je poučení laiků, pacientů a klientů lékárny. Není financován žádným výrobcem léčiv, doplňků stravy ani zdravotnických prostředků, a vychází pouze z odborných znalostí a zkušeností autorky, magistry farmacie.

Odborně zpracovala Mgr. Jana Merhautová

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector