Kyfoskolioza – Vše o zdraví

Máte i Vy zdravotní problémy, které se pravidelně opakují a nikdo neví proč vznikají? Ať již tomu věříte nebo ne, příčinou Vašich obtíží může být dlouhodobé psychické rozpoloženípřítomnost stresu. Jak je to možné? Pojďme se na to v tomto článku společně podívat.

Kyfoskolioza - Vše o zdraví Psychika – příčina fyzických obtíží

Je typické, že zdravotní obtíže vznikají na základě nevhodného pohybového chování, vadného držení nebo přetěžování těla a při nejrůznějších úrazech. Nesmíme však opomíjet ani psychickou složku, která v konečném důsledku může způsobit podobné, a dokonce i závažnější obtíže.

V dnešní době stoupá význam psychosomatiky (obor zabývající se tělesnými obtížemi, které jsou podmíněné duševním stavem) a holistického pojetí člověka (komplexní přístup k tělesnému i duševnímu zdraví v kontextu mezilidských vztahů, životních aktivit a životního prostředí). Mluví se o takzvaném bio-psycho-sociálním modelu osobnosti, což zjednodušeně znamená, že zdraví lidí závisí nejen na působení zdravotnické péče, ale také na životním stylu člověka, na prostředí, ve kterém žije, a na dalších ekonomicko-společenských okolnostech.

Lidské tělo a psychika jsou úzce propojené nádoby. Předpokládáme, že prvotní příčinou vzniku většiny onemocnění je faktor biologický (dlouhodobé jednostranné zatěžování nebo krátkodobá nevhodná tělesná námaha), při kterém se bolest objevuje.

Přidá-li se k bolestivému stavu faktor psychický (tendence k depresím, úzkostem…) nebo sociální (problémy v zaměstnání, rodině…), mohou se problémy fixovat, bolest se stává chronickou a standardní léčba už nebývá účinná.

Kyfoskolioza - Vše o zdraví Akutní psychická reakce na stres

Že je psychika silným faktorem, jste se již zajisté v životě několikrát přesvědčili. Vnímání světa a úhel pohledu na problémy určují, jakým způsobem prožíváme svůj život a vše, co se v něm děje. Nejednou jste jistě zažili stav vypětí psychických sil ve stresové situaci.

Co jste při tom fyzicky cítili? Moc toho pravděpodobně nebylo, případně jste své tělo nevnímali vůbec. Silný psychický vjem totiž aktivuje hormonální systém a způsobí vyplavení adrenalinu, který organismu pomáhá zvládnout stresovou situaci.

Ten a další katalyzátory aktivují v těle mnoho procesů jako průvodní jev. Aniž bychom si to uvědomovali, tak se nám zrychlí tepová frekvence a zvýší krevní tlak, aby byly svaly zásobené kyslíkem a připravené na případnou akci. Dech se zrychlí a je mělký. Nastupuje pocení, až 5× vydatnější než při normálním prohřátí.

Svaly reflexně zvyšují své napětí a reagují ztuhlostí. Vnímání času je pro nás náhle komplikovanější. Dále se objevují příznaky jako úzkost, zlost či zoufalství. Jedná se o přechodnou reakci na psychický či fyzický stres, která běžně odezní během několika hodin či dnů.

Tyto projevy psychického stresu jsou výsledkem negativních nebo i příliš silných pozitivních vjemů. Stejně tak, jako jsou pro nás některé tělesné procesy spojené s příjemnými pocity velmi důležité, jsou pro nás i reálně nebezpečné ty, které jsou vyvolané negativními emocemi a stresem.

Důvodů může být mnoho, například reakce na živelnou pohromu, náročnou situaci v rodině nebo v zaměstnání, ztrátu blízkých osob, popřípadě také očekávání takové situace.

Skutečnost, že fyzické zdraví ovlivňuje naši psychickou pohodu, je známé. Ne nadarmo se říká „ve zdravém těle zdravý duch“. Platí to však i naopak a na to je třeba myslet.

Kyfoskolioza - Vše o zdraví Psychosomatická porucha aneb jak daleko to může zajít

Reakce těla na stres mohou narušit funkci orgánů. Negativní psychické podněty typicky způsobují vznik žaludečních vředů, infarktu, vysokého krevního tlaku a dalších potíží.

A co se týče pohybového aparátu, věděli jste, že až 80 % chronických bolestí zad je psychického původu? Jak psychické napětí dokáže ovlivnit napětí svalů jsme již zmiňovali. Přetrvávající napětí však svalům neprospívá, ty se proto brání zkrácením a vytvořením reflexních změn – tzv. triggerpointů.

Změna napětí v některé oblasti může způsobit až opakující se blokády meziobratlových kloubů a žeber. Ty mohou zase ztěžovat dýchání. Problémy se na sebe nabalují a řetězí, dokud se neprojeví jako vážný strukturální problém.

Psychický základ mívají mnohé problémy, v tomto kontextu se nejčastěji objevují například bolesti krční páteře spojené s bolestmi hlavy, pískáním nebo hučením v uších, pocit ztuhlosti a omezení pohybu krční páteře, případně brnění, které vyzařuje až do rukou.

Mohou se objevit dýchací obtíže jako je pocit dušnosti, nemožnosti se plně nadechnout či vydechnout. Dále jsou pak typické bolesti v kříži spojené s pocitem ztuhlosti v bederní krajině a popřípadě opět brnění nebo pálení, které se tentokrát promítá do dolních končetin.

Mohou se vyskytovat problémy s trávením nebo také sexuální poruchy. U žen se může vyskytovat nepravidelná menstruace a nemožnost otěhotnění. V případě mužů jsou to potom bolesti varlat či poruchy močení.

Jak z toho ven?

Všechny výše zmíněné somatické problémy zpětně ovlivňují psychiku a stále dokola se objevují ty samé obtíže, a navíc se ještě přidávají další. Odpověď, jak ze začarovaného kruhu ven, v sobě každý může najít sám.

Problém většinou tkví v neustálém pracovním nasazení, které přenášíme i do osobního života a tak si problémy způsobujeme následně také tam. Nejdříve nejsme schopni odpočívat, tzv. vypnout. Tak jako je regenerace a odpočinek nutný pro správné fungování svalů, představuje nevyhnutný faktor také pro naše psychické zdraví.

Uvolnit napětí a ventilovat stres je v dnešní době mnohdy komplikované, až nemožné. Často se to musíme naučit a po určité době opět připomínat.

Kyfoskolioza - Vše o zdravíZpůsobů, jak odbourat stres, je nekonečně mnoho. Vnímáním sebe samého můžete přijít na to, jaký způsob vyhovuje Vám. Někdo nejlépe kompenzuje psychický stres fyzickou aktivitou, při které je nutné se soustředit výhradně na ni nebo právě naopak poskytuje čas nemyslet na nic. Někteří zase používají dechová cvičení, která jsou velmi příjemnou technikou na oddych a harmonizaci napětí. Jiní zase preferují relaxaci v sauně nebo při masáži, kdy společně se škodlivými látkami ze svalů nechají odejít i všechny starosti. Nechte si čas pro sebe, který věnujete výhradně svým myšlenkám. Uvědomte si, že nikdo nemůže změnit Váš život lépe než Vy sami. Stačí se jen rozhodnout. Za vyzkoušení nic nedáte a svému zdraví můžete jen pomoci.

Možnosti terapie

Při potížích z oblasti psychosomatiky by měla být na prvním místě psychoterapie. Avšak i fyzioterapie má v této problematice široké pole uplatnění.

Nejčastěji se využívají takzvané relaxační techniky. Dochází při nich k uvolnění jak fyzickému, tak i psychickému, společně s harmonizací dýchání.

 • Kinestezie – zde se člověk učí uvědomit si své tělesné schéma a používání vlastního těla (s touto technikou pracuje Feldenkreisova metoda, Alexandrova metoda, jóga a další).
 • Autosugesce – tato technika spočívá v opakování pozitivních výroků. Bývá využívána například i v józe či Alexandrově metodě.
 • Ideomotorický trénink – tato technika je založena na aktivní duševní práci, práci v představě. Obraznými představami se pokoušíme vytvořit pozitivní řešení problému.

Závěrem

Vztah onemocnění a psychiky je mnohdy evidentní. Výzkumy udávají, že v případě vertebrogenních poruch (bolesti zad) je až u 50% pacientů rozhodujícím faktorem příčiny faktor psychosociální.

Není tedy možné léčit jen stránku tělesnou. Je nutné, aby přístup k našim obtížím byl komplexní, což zahrnuje i změnu postoje k sobě samému a ke světu, pozitivní myšlení a přiměřenost.

Související články:

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., PrahaZdroje: KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009,MOSTECKÁ, D. Bolest zad jako psychosomatické onemocnění: bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Alena Herbenová

Skolióza páteře – příznaky, léčba a vhodné cviky

 • Skoliózu nejspolehlivěji odhalí rentgen. Tento konkrétní snímek porovnává podobu páteře před operací (vlevo) a po ní (vpravo).
 • Vliv na vznik skoliózy může mít i špatná matrace nebo přílišná podpěra hlavy během spánku.
 • Rehabilitační cviky jsou nepostradatelnou součástí léčby.
 • Korzet je určený pro ty jedince, jejichž úhel vybočení páteře překročil hranici 40 stupňů.
 • Plavání představuje pro pacienty se skoliózou ideální pohybovou aktivitu.
 • Vznik skoliózy mohou rodiče malých dětí podpořit tím, že je budou nutit sedět před tím, než se k tomu dítě odhodlá samo.

Skolióza je jedním z nejznámějších ortopedických onemocnění. Jedná se o trvalé vychýlení páteře do stran, kdy se jednotlivé obratle pootočí kolem své osy. Nejčastěji bývá nemoc diagnostikována dětem kolem deseti let, přičemž dívky postihuje zhruba třikrát častěji. Způsob léčby závisí na stupni skoliózy.

Lehké formy se řeší rehabilitací, u těžších je nutná operace.

Skolióza je ortopedické onemocnění, jehož důsledkem je zakřivení páteře. Ta v tomto případě vybočuje do boku, současně ale může být prohnuta dopředu (lordóza) či dozadu (kyfóza).

V případě skoliózy dochází k dvěma typům zakřivení, a to konkrétně do písmena C (c formní skolióza) či S (s formní skolióza).

Podle toho, na jakou stranu je páteř vychýlena, mluvíme také o dextroskolióze (zakřivení doprava) a sinistroskolióze (zakřivení doleva).

Skoliózu páteře můžeme dělit také podle věku, ve kterém se u pacienta objeví, a to na:

 • Infantilní skoliózu, kterou dítě prodělá kolem třetího roku života. Tato skolióza se častěji týká chlapců.
 • Juvenilní skoliózu, která se objevuje kolem osmého roku života a trpí jí dívky i chlapci přibližně stejnou mírou.
 • Adolescentní skoliózu, jejíž počáteční hranicí je nástup puberty. Zde jasně převažují dívky.

Příčiny skoliózy páteře

Nemoc může být v některých případech vrozená, častěji ji však pacienti získávají v průběhu života. Zhruba u 80 % z nich ale neexistují žádné specifické příčiny. V takovém případě mluvíme o idiopatické skolióze.

Podle odborníků za vybočení páteře může nerovnoměrný růst páteřního svalstva i jednotlivých orgánů. Jedna strana například roste rychleji než druhá, což má za následek vychýlení celé páteře.

Opakem idiopatické skoliózy je funkční skolióza. V tomto případě je degenerace páteře způsobena jinými chorobami, konkrétně se může jednat o:

 • Záněty obratlů
 • Nádory obratlů
 • Osteoporózu
 • Onemocnění svalů, nervů a pojiv
 • Dětskou obrnu

Příznaky nemoci

Zejména v počátečním stádiu, kdy pacienti ještě neregistrují žádné potíže, je těžké skoliózu rozpoznat. K její diagnostice tak často dochází zcela náhodně, a to nejčastěji mezi desátým a dvanáctým rokem života, většinou na základě rentgenového vyšetření. Včasné odhalení nemoci je přitom základním předpokladem úspěšné léčby.

Zajímavé:  Nebuďte Kyselí Buďte Zdraví?

Prvním příznakem bývá bolest. Zakřivením páteře jsou totiž svaly nepřirozeně namáhány. Pacienti si tak zpravidla stěžují na bolest bederní páteře, a to hlavně po dlouhém sezení nebo stání, a následné ztuhnutí téže oblasti. Kromě zad mohou mít nemocní také problémy s bolestí hlavy, kolen a dalších kloubů dolních končetin.

Ačkoli je bolest velmi častým příznakem, její přítomnost nemusí být podmínkou. Skolióza páteře se může projevovat pouze samotným zakřivením zad a od pohledu špatným držením těla, kdy pravé rameno bývá častěji výš než levé. Vychýlené může být také držení hlavy.

Stupně skoliózy

Podle rozsahu a povahy zakřivení lze skoliózu rozdělit do čtyř skupin:

 1. Lehká skolióza – zakřivení do 40°
 2. Středně těžká skolióza – zakřivení mezi 40° a 60°
 3. Těžká skolióza – zakřivení mezi 60° a 80°
 4. Velmi těžká skolióza – zakřivení nad 80°

Skolióza páteře u dospělých

Ačkoli se nemoc nejčastěji objevuje v dětském věku, může být diagnostikována i v dospělosti. „Výhodou“ dětské verze však je, že dětský organismus na rozdíl od toho dospělého stále roste, páteř se neustále vyvíjí a je o poznání flexibilnější.

Takže kromě toho, že skolióza v dětském věku téměř nebolí, je mnohem lépe léčitelná. Léčba si obvykle vystačí s rehabilitací.

Při skolióze v dospělosti je mimo jiné často nutné nasadit také vhodné léky, které uvolní zádová svalstva a bolest potlačí.

Léčba

Není-li zakřivení páteře příliš velké, je menší než 20°, léčí se skolióza pomocí rehabilitace. Podstatnou roli zde hrají cviky na skoliózu páteře, které jsou zaměřeny na posílení zádových svalů. Ty díky tomu mají lépe vyrovnávat páteř, která má tendenci vybočovat.

Metod, které se k tomuto účelů využívají je více, obecně velmi úspěšná je třeba Vojtova metoda. Její výběr i samotné cvičení je ale vždy nutné konzultovat s rehabilitačním specialistou. Spolupráce pacientů s odborníkem je v tomto případě opravdu nutná.

Pozitivních výsledků lze při tomto onemocnění dosáhnout jen každodenním cvičením.

U středně těžké formy se řeší skolióza korzetem či speciálním sádrovým lůžkem. Aby se docílilo správného efektu, je však často nutné nosit korzet na skoliózu po celý den, někdy dokonce i v noci.

V tomto ohledu je nutné myslet také na samotné dítě. Zvláště puberťáci korzet obvykle nepřijímají zrovna s nadšením. Obávají se posměšků ze strany svých spolužáků.

Tento fakt může mít negativní dopad na jejich psychiku.

Zda korzet opravdu plní svou funkci můžete zjistit snadným testem. Po sundání pomůcky zkontrolujte, zda jsou obě ramena i lopatky ve stejné úrovni, a to bez rotace a posunu. Pokud tomu tak není, nechte si výrobek zkontrolovat odborníkem. Pamatujte také na to, že korzet nesmí nikde tlačit a musí být dostatečně vyztužen.

Operace skoliózy, kdy se napravení páteřní křivky provádí pomocí titanových tyčí, je obvykle nutná v momentě, kdy je zakřivení páteře větší než 40°.

Při takto pokročilé skolióze totiž hrozí utlačování a následné poškození orgánů. Aby však mohla být operace provedena, musí být úplně dokončen růst páteře.

V opačném případě by totiž bylo nutné zákrok později opakovat. Operaci také není vhodné podstupovat před těhotenstvím a plánovanými porody.

Skolióza a vhodné cviky

Při skolióze se doporučuje kombinovat cviky určené pro:

 • napřímení trupu
 • zvýšení mobility páteře a žeber
 • vyrovnání svalových dysbalancí
 • posílení hlubokého stabilizačního systému

Léčba přizpůsobená dětem

U dětí je největší motivací k léčbě zábava. Je tedy nutné vést ratolesti ke cvičení tak, aby je rehabilitace bavila. Toho lze docílit například obměnou jednotlivých cviků. Ty by měly být vždy přizpůsobeny aktuálnímu stupni skoliózy, věku dítěte, zdravotnímu stavu i náladě.

Počítejte s tím, že vměstnat cviky do každodenního života vytíženého školáka nemusí být jednoduché. Dítě by totiž mělo cvičit 15 až 20 minut ráno a stejně tak i večer. Tato skutečnost si tak zpravidla žádá oběť v podobě ranního vstávání.

Nedoporučuje se však dítě do cvičení nutit za každou cenu, zvláště pak je-li dítě unavené. I přesto, že si tato činnost žádá pravidelnost, je lepší čas od času od cvičení upustit, než riskovat úplnou ztrátu motivace.

Cvičení s unavenou nervovou soustavou se nedoporučuje ani z toho důvodu, že by ho dítě neprovádělo správně.

Dítě ve školním věku by mělo vzhledem ke svému onemocnění dodržovat některá opatření. Místo židle se doporučuje používat velký míč, a to jak doma, tak ve škole.

Dále je dobré se s učiteli domluvit na dvojím vydání učebnic, jedno na doma a druhé do školy, aby se školák vyvaroval nošení těžké aktovky. Ta by přesto měla mít pevná záda.

Vhodné jsou také pohybové kroužky, ideálně alespoň třikrát týdně, pokud jsou učitelé vstřícní, je možné rehabilitační cviky zařadit také do hodin tělocviku.

V případě, že dítě musí nosit speciální korzet, doporučují ho někteří odborníci na cvičení sundat. Stejně tak by se mělo učinit na večer, a to z toho důvodu, aby se odlehčil tlak na vnitřní orgány a dítě si v noci dostatečně odpočinulo. Záleží ale na stavu dítěte a domluvě s odborníkem. Obecně vzato na obratle vleže ale nepůsobí vertikální tlak působený gravitací.

Komplikace

Kromě faktu, že člověk s těžkou skoliózou páteře má omezené možnosti pohybu, může být v některých případech omezena i funkce některých důležitých orgánů. Ty jsou totiž vlivem zakřivení zmáčknuty.

Musí si tedy najít nové místo. Často se tak stává, že srdce doléhá na bránici a plíce bývají stlačeny, což způsobuje, že se nemocný snáze unaví. Po fyzické námaze navíc může mít vážné dýchací obtíže.

V takovýchto případech je nutná operace.

Prevence

Jak už bylo řečeno, velmi podstatnou roli hraje při skolióze včasná diagnostika. Takže pokud máte jen podezření na špatné držení těla vašeho dítěte, obraťte se raději na specialistu.

Vhodnou prevencí je také fyzická aktivita, při které dochází k posilování zádových svalů. Velice prospěšné je v tomto ohledu plavání. Pozor naopak na sporty, které páteř silně zatěžují.

Těmi jsou například:

 • Squash
 • Umělecká gymnastika
 • Skok do výšky

Špatné zakřivení páteře se u dítěte může začít formovat už od velmi brzkého věku. Ke skolióze takto malým dětem navíc mohou pomoci i sami rodiče, a to například tím, že:

 • Ho posazují i přesto, že si dítě samo od sebe zatím nesedlo
 • Vodí ho za ruku, i když už dítě samo chodí
 • Nekupují mu kvalitní obuv či později aktovku do školy s pevnou podpěrou zad
 • Pořizují mu nekvalitní matraci

Pozor také na to, pokud dítě trpí rozdílnou délkou nohou. Rozdíl je nutné vyrovnávat pomocí ortopedických vložek a tím zmírnit zátěž páteře.

Kyfoskolióza – lékařský slovník

Babyonline.cz přináší vše praktické o těhotenství a dítěti od odborníků i od maminek. Baby on line je nejnavštěvovanější odborně garantovaný a komunitní portál zaměřený na těhotenství a péči o dítě.

Praktický průvodce moderních rodičů pomáhá kvalitními a praktickými informacemi v každodenním rodičovském i předrodičovském rozhodování. Lékařské informace o těhotenství a péči o dítě jsou odborně garantovány, psány lékařem a garantovány lékařskou autoritou v daném oboru, příp. jeho pracovištěm.

Jasné a prakticky zaměřené lékařské informace jsou systematicky a logicky dle problematiky uspořádány do oddílů, např. těhotenství a dítě od A do Z a další.

Těhotenství jsou věnovány následující oddíly: Těhotenství, věnující se problematice od otěhotnění přes prohlídky, vyšetření v těhotenství, přes možné těhotenské potíže až po výživu v těhotenství. Neopomíjí také problematiku Mateřské, Rodičovské, výbavy pro miminko a co si vzít do porodnice.

V Těhotenství týden po týdnu můžete sledovat, co se děje týden po týdnu s Vámi, ve Vývoji miminka, co se děje s miminkem, v Porod absolvovat Předporodní přípravu krok za krokem. Neopomněli jsme představit PORODNICE v České republice, včetně fotoreportáže vykonané naším týmem.

V Potřebách pro děti Vám poradíme, jak kupovat kočárek, autosedačku a další. Vyhledat si můžete i jméno pro své miminko.

Jak o miminko pečovat je doménou Péče o dítě. Jak správně kojit, jak často a jak dlouho kojení provádět najdete v Kojení a výživa. Nechybí ani očkování dítěte, nebo vývoj, co by dítě mělo v jednotlivých údobích života umět. Rodiče větších dětí jistě ocení oddíl zaměřený na Vzdělávání dětí, zvláště pak na přípravu předškoláka a první třídu.

Naší ambicí je, abyste prožily krásné mateřství, plné pouze těch pozitivních zážitků. Na tvorbě Baby On Line se můžete podíle i Vy, milí rodiče, a to v Pestrém světě maminek.

Zapojte se do diskuze v diskuzním klubu, uvéďte své osvědčené Vychytávky, založte zajímavý Blog či Fotogalerii, nebo vložte oblíbený recept. Jste-li na BOL poprvé, určitě si pročtěte: Jsem na BOL poprvé.

O vzniku BOL se dočtete: Narozeniny BOL nebo BOL v televizi. Vítáme Vás ve společnosti rodičů s přehledem a s nadhledem :-).

Baby on line žije každou minutu s Vámi a díky Vám!  

 • Plodné dny kalkulačka, Otěhotnění (ovulace, pohlaví, příznaky, těhotenský test), Menstruace, Antikoncepce, Interrupce, potratová pilulka, pilulka po styku, Neplodnost, IVF centra, Průběh těhotenství, Těhotenství týden po týdnu, Prohlídky a vyšetření v těhotenství , Komplikace v těhotenství, nemoci a potrat, Vývoj miminka, Sex v těhotenství, Aktivity a cvičení v těhotenství, Výživa, péče, léky, psychika v těhotenství, Těhotenský šatník, Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek, Příprava na porod, Výpočet termínu, Brožura a e-book 20x o těhotenství, Jména pro miminka, Zuby v těhotenství,
 • Předporodní příprava krok za krokem, Kdy a jak kontaktovat v těhotenství dětského lékaře?, Věci do porodnice, Fotoseriál: V porodnici, Porod a jeho průběh, Porod video, Porod mimo porodnici, Pupečníková krev, Vyšetření novorozence po porodu, Novorozenecká žloutenka, Šestinedělí-co po porodu,
Zajímavé:  Štítná Žláza Příznaky Lecba?

Péče o dítě, Péče o zuby, dudlíky, savičky, Kojení a výživa dětí, Vývoj dítěte, Dítě: 1. – 6. rok, Prohlídky-vyšetření dětí, Očkování dětí, Nemoci dětí, Vzdělání dětí, Sexuální výchova, Otravy dětí, Potřeby pro dítě, Brožura a e-book 20x péče o dítě,

 1. Odborník ONLINE, Porodnice v ČR a jejich hodnocení, Gynekologové, Pediatři, Poradna, Lékařský slovník,
 2. Diskuzní klub, Aktuality dne, Blog Jany Martincové, Recepty, Vychytávky, Životní styl, Zaměstnání po porodu, Bydlení a domácnost, Celebrity, Anketa, Svatba, Happy psaní, Jazykové okénko, Finance a právo, Videa, Jména dětí, Léto s BOL, Vánoce, Výpočet BMI, Příběhy z BOL,
 3. Aktuální akce pro děti i maminky, Navštivte s dětmi, Aktivity pro děti, Hry pro děti, Omalovánky, Malování, Tvoření, Básničky, Pohádky, Knihy pro děti vydavatelství Babyonline, Školkáček ONLINE, Předškolák ONLINE, Prvňáček ONLINE, Mateřská centra, Mateřské školy, Kroužky, Tipy na výlet, Hlídání dětí, Pomoc dětem,

Skolióza

Úhel zakřivení a jeho vážnost se může měnit i po aktivním růstu jedince později v dospělosti. Může jít také o tzv. funkční skoliózu, jejíž příčinou jsou nejčastěji různé choroby, např. obrna, různé záněty, nádory postihující obratle nebo poruchy kostí atd. Skolióza postihuje mnohem častěji dívky než chlapce.

Příznaky

Odhalit skoliózu s jejími příznaky je důležité především během růstu dítěte. V této době by měli rodiče bedlivě sledovat, jestli dítě nemá špatné držení těla, abnormální tvar zad a nehrbí se. Špatným zakřivením páteře a nemožností správného držení těla jsou svaly dlouhodobě namáhány, což vyvolává bolesti. Častá je bolest v bederní oblasti při dlouhém sezení nebo stání.

Postupně jsou velmi namáhány i vazy a bolesti se stávají častější a dlouhotrvající. Od bolesti páteře často pacienta pobolívá hlava, ale i další klouby, zejména kolena, která jsou nejvíce namáhána v běžných činnostech.

Skolióza se může projevit i bolestí v krční páteři nebo v kříži, ale i dalších částech těla vystřelovací bolestí například do ruky nebo chodidel u nohou.

V některých případech se skolióza projevuje jen občasnými bolestmi a zatuhlostí zad nebo vůbec žádnou bolestí, ale pouze viditelným zakřivením zad nebo plochostí mezi lopatkami a s tím spojeným špatným držením těla především v ramenou, kdy je jedno rameno výše a jedno níže, nebo lopatkách, kdy je jedna více vystouplá a pootočená, což mění její tvar při pohledu a porovnání s druhou lopatkou.

Při některé skolióze můžou být patrné viditelné odlišné rozestupy žeber nebo vystupující jedna kyčel oproti té druhé.

Může se projevovat i celkovou nerovnoměrností zad, kdy se postupně budované svalstvo zad objevuje na nesouměrných místech a zvětšuje jednu část zad oproti jiné.

Všechny tyto projevy anomálií během růstu často končívají hrbem zad v pozdějším věku. Hrb se nejdříve projeví při předklonu a později i ve stoje.

Léčba

Léčba vyžaduje celkové zhodnocení a diagnózu, ve které se promítá stupeň zakřivení páteře, rozsah a typ skoliózy či věk pacienta. Funkční skolióza, která vznikla nějakou chorobou nebo zánětem, může být odstraněna spolu s vyléčením onemocnění, které ji způsobilo.

Skolióza nezřídka vyžaduje operativní zákrok k narovnání a zpevnění páteře a jejímu stabilizování. Léčba v některém případě spočívá také v intenzivním cvičení doporučených cviků a posilování zádových a břišních svalů se zkušeným rehabilitačním pracovníkem.

Doporučenou léčbou bývají masáže specializovaným masérem a často bývá předepisována také elektroléčba, plavání nebo lázeňský pobyt. K vyrovnání páteře, umožňuje-li to druh zakřivení, se používají i různé pomůcky, např.

speciální ortopedické korzety, které se nosí pod vrchními šaty nebo pouze na noc a slouží k pozvolnému narovnávání páteře.

Vyšetření

Při vyšetření lékař prohlíží celý trup pacienta ze všech úhlů pohledu. Zkoumá symetrii těla a zpevnění těla ve stoje. Poté pacient provádí na pokyn vyšetřujícího lékaře předklon, úklon a záklon a posuzuje se také držení těla při chůzi. Někdy lékař přeměřuje stejnost délky pacientových končetin, výšku ramen nebo postavení a rozestup lopatek.

Nejdůležitější je poté rentgenové vyšetření. Na základě snímků se posuzuje druh skoliózy. V případě kombinovaných poruch páteřního kanálu nebo nervových struktur se provádí i magnetická rezonance pro podrobnější zobrazení postižené oblasti.

Vyžadují-li výsledky operační zákrok, provádí se ještě běžné předoperační vyšetření, především funkčnost plic a neurologické vyšetření.

 • V těhotenství
 • Vzhledem k nadměrné zátěži zad v pokročilém těhotenství lze očekávat, že se může na nějaký čas skolióza, především vyššího stupně zakřivení, zhoršit a bolesti zad mohou být intenzivnější.
 • Možné komplikace

Pokud příznaky nejsou odhaleny dostatečně brzy a nezačne se skolióza napravovat co nejrychleji, může dospět do stádia, kdy už se zlepšení dostavuje jen velmi pomalu nebo návrat páteře do správné polohy již není možný.

Při skolióze se mohou zhoršit funkce orgánů v hrudní oblasti. Může dojít až k deformaci hrudního koše a s tím jsou spojené špatné dýchání, nízká výkonnost těla a rychle dostavující se únava.

Trvalé bolesti způsobují psychickou nevyrovnanost jako náladovost, podrážděnost a také nižší soustředěnost při prováděných činnostech.

Trvalé následky

Může přetrvávat časté bolení zad a mohou být omezeny funkce některých důležitých orgánů, především srdce a plic.

Je nutná operace, která sice páteř narovná, ale pacient má do konce života páteř na choulostivých místech vyztuženou proti opětovnému vychylování.

Problém také nastává při sedavém zaměstnání, dlouhé sezení je doprovázeno bolestmi a velmi namáhavým vstáváním, někdy takové zaměstnání nelze vykonávat vůbec. Často skolióza vyžaduje každodenní cvičení speciálními cviky až do konce života.

Zdravotní cviky

Lehněte si na záda, přidržujte si kolena, která přitáhněte k hrudníku a tlačte s nimi do dlaní. Cvik několikrát opakujte a snažte se nemít kulatá záda.

Lehněte si na břicho, čelo položte na podlahu a připažte. Ramena táhněte dolů a lopatky směrem k páteři.

Sedněte si narovnaní v zádech na židli. Levou ruku si přisedněte a pravou rukou si chytněte levé ucho. Hlavu tlačte do strany do ruky a po chvíli ruce vyměňte.

Prevence

Důležitá je včasná diagnóza při zjištěných potížích, proto je nutné brát děti na pravidelné preventivní prohlídky. Rodiče by měli dbát u dětí na dostatek pohybu. Velmi dobrou pomůckou pro správné formování páteře a zad jsou např.

plavání a gymnastika. Dbát na to, aby děti nosily kvalitní, pevnou a pohodlnou obuv.

Platí ale, že pokud máme již problémy se skoliózou, doléčujeme ji nebo jsme již měli dříve nějaké problémy, je lepší se sportů nadměrně zatěžujících záda raději vyvarovat.

Kdy jít k lékaři

Jelikož jde převážně o vrozenou vadu, je důležité, abyste při zjištění problémů a případném podezření na špatné držení těla dítěte navštívili okamžitě lékaře a byla stanovena diagnóza. Během růstu a dospívání dítěte jsou povinné pravidelné lékařské prohlídky, které je důležité nevynechávat.

Kubíček bojuje statečně se svou nemocí

Přesto za svůj krátký život překonal tolik překážek, že jen málokdo si to umí představit.

„Kubíček se narodil předčasně, na konci sedmého měsíce těhotenství,“ začala své vyprávění maminka Monika Janoušová. „Vážil 1,880 kilogramu a měřil osmatřicet centimetrů,“ upřesnila.

Hned po narození ho převezli do Fakultní nemocnice v Plzni, kde strávil první měsíc života v inkubátoru. „Vypadal jako naprosto zdravé miminko. Vše se změnilo, když byly Jakoubkovi čtyři měsíce.

Jeho zdravotní stav se zhoršil. Nepoužíval ručičky, měl je sevřené v pěst. Nedokázal do nich nic uchopit a tím ztratil zájem o všechno kolem sebe,“ líčila maminka první náznaky onemocnění.

Po konzultaci s lékařkou začali cvičit Vojtovu metodu.

„Nikdo, kdo to nezažil, si neumí představit, jaké to pro matku je. Později, když bylo malému osm měsíců, jsme se dozvěděli, že prodělal dětskou mozkovou obrnu, která vznikla po jeho narození,“ sdělila Janoušová.

Sedí jen s kyfoskoliózou

S těžkou životní zkouškou se ale Janoušovi poprali: „Bylo to těžké, celou dobu si říkáme: proč on?“ Kubíčkova diagnóza zněla – těžká diperetická forma. „Musím říci, že i jeho tři sourozenci ho přijali úžasně a byli nám velkou oporou. Sám se neobslouží v žádné životně důležité činnosti. Sedí jen s kyfoskoliózou, není schopen samostatného sedu ani chůze,“ řekla.

Kubíček se pohybuje na vozíku a v současné době navštěvuje první třídu základní školy v Chebu: „Moc se mi tam líbí,“ pochlubil se malý Jakoubek. „Umím už trošku počítat a spojuji písmenka,“ doplnil.

Ze začátku rodiče uvažovali o tom, dát chlapce do školy specializované pro postižené děti. „Jenže jsme chtěli, aby měl možnost posunout se dál. V zařízení pro handicapované by podle našeho názoru neměl potřebu snažit se zdokonalit své pohybové dovednosti. Když vidí zdravé děti, chce dokázat to, co oni a snaží se o to,“ přiblížila Jakoubkova maminka.

Čtyřiadvacetihodinové pouto

Ostatní děti svého nového spolužáka přijaly bez sebemenších problémů. Maminka Monika dělá Kubíkovi osobní asistentku, čímž mezi ní a synem vzniklo čtyřiadvacetihodinové pouto, bez kterého se neobejde. Společně nosí domů jedničky, ze kterých mají velkou radost.

„Malého zajímají společenské hry nebo hry na počítači. Rád sleduje televizi, tam ho zajímá jakýkoliv sport. Možná si někdo řekne, že moc zájmů nemá.

Je pravda, že si nehraje, což je spojené s tím, že mu jeho zdravotní stav, když byl malý, neumožnil rozvíjet se jako zdravé děti,“ zmínila Janoušová.

Jedno z největších přání rodičů je, aby se jeho zdravotní stav zlepšil natolik, aby mohl dokázat sám některé běžné činnosti. K tomuto vysněnému cíli by mu mohl pomoci rehabilitační pobyt v zahraničí. Ten už Kubíček absolvoval. „Doslechla jsem se o pokroku, který tam dosáhly děti s handicapem. Oslovili jsme proto nadace, organizace a občanská sdružení a žádali o finanční pomoc,“ uvedla.

Pokrok byl neuvěřitelný

Dobrá věc se podařila a Jakoubek mohl léčbu vyzkoušel. „Ten pokrok, který tam Jakoubek udělal, byl neuvěřitelný. Po rehabilitacích se začal postupně synův zdravotní stav zlepšovat.

Získal lepší stabilitu a začíná s dopomocí chodit. A z toho je Jakoubek naprosto nadšený. Naše dětská lékařka si také všimla uvolnění svalového napětí, kterým od malička trpěl.

Zajímavé:  Dotazy lékaři - vše o zdraví

I ostatní lékaři, neurolog nebo ortoped, nám doporučují v léčbě pokračovat,“ uvedla matka.

Pro rodinu, kde může naplno pracovat jen jeden z rodičů, je financování léčby zcela nemožné. „Příspěvek, který na malého pobírám, vystačí jen na jeho potřeby.

Slouží k zaplacení regulačních poplatků při hospitalizacích v nemocnici, na poplatky za lázně a k zakoupení zdravotních pomůcek. Velice nás mrzí, že na tyto rehabilitace pojišťovna nepřispívá.

Podporují nás organizace Konto Bariéry a společnost AveVia, kde je na jejich webových stránkách pod číslem projektu 11100001 uveřejněn Jakoubkův příběh,“ dodala.

Deník ví, jak pomoci. Pokud chcete podat pomocnou ruku, kontaktujte nás na emailové adrese: [email protected].

Čtěte také: Asi 400 dětí ročně se rodí s hmotností pod kilogram

Indikační seznam

Chyba databáze WordPressu: [Table 'janskeladev.w4sd5p_blc_instances' doesn't exist] SELECT instances.raw_url FROM w4sd5p_blc_instances AS instances JOIN w4sd5p_blc_links AS links ON instances.link_id = links.link_id WHERE instances.container_type = 'page' AND instances.container_id = 3426 AND links.broken = 1 AND parser_type = 'link'

 • Indikační seznam pro dospělé
 • Indikační seznam pro děti a dorost

Do 12 měsíců po ukončení protinádorové léčby. KLP-21 dnů. Opakování možné pouze u Hodgkinovy nemoci, opakování možné 1x v průběhu 36 měsíců od základního pobytu.

Ind. sk. IV – NEMOCI PORUCH VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

IV/2 Stavy po totální thyreoidektomii. Do 6 měsíců po chirurgickém zákroku. KLP-21 dnů, PLP-21 dnů, opakování jen u komplikací. IV/3 Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy. Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu, KLP-21 dnů.

Ind. sk. V – NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

V/1* Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích (do 6 měsíců od operace). Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců po chirurgickém zákroku. Dolní cesty dýchací KLP-28 dnů, horní cesty dýchací KLP-21 dnů.

V/2 Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení, stavy po fonochirurgické léčbě. KLP-21 dnů, při opakování PLP-21 dnů. V/3 Stavy po komplikovaném zánětu plic. Do 4 měsíců od ukončení hospitalizace, KLP-21 dnů.

V/4 Bronchiektazie, recidivující záněty dolních cest dýchacích. KLP-21 dnů s možností prodloužení, opakování možné 1x za rok. V/5 Asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc. KLP-28 dnů, FEV méně než 60% nebo kortikoidy systémově více než 6 měsíců.

PLP-21 dnů, opakování možné 1x za rok. V/6 Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení. KLP- 28 dnů, PLP-21 dnů, opakování možné 1x za rok.

V/7 Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací. KLP-21 dnů, v případě nemoci z povolání KLP-28 dnů, opakování možné 1x za rok.

Ind. sk. VI – NEMOCI NERVOVÉ

VI/1 Chabé obrny, postpoliomyelitický syndrom, obrna lícního nervu. KLP-28 dnů, u polio opakování možné 1x za rok. VI/2 Polyneuropatie. KLP-28 dnů, PLP-21 dnů SS 0-3, nutno EMG, možno opakovat 1x v průběhu 24 měsíců. VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.

KLP-21 dnů, po neúspěšné 6-ti týdenní ambulantní léčbě nebo do 3 měsíců po ukončení hospitalizace. Opakovaní možné jako PLP-21dnů. VI/4 Zánětlivé onemocnění CNS. KLP-28 dnů, do 6 měsíců po ukončení hospitalizace, opakování možné 1x za 36 měsíců. VI/5 Parézy po CMP.

KLP-28 dnů, do 6 měsíců po ukončení hospitalizace, opakování možné 1x do 36 měsíců od začátku prvního pobytu. VI/6 Stavy po operacích a poraněních CNS a PNS. KLP-28 dnů, do 6 měsíců od operace nebo úrazu, opakování možné 1x za 36 měsíců. VI/7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.

KLP-28 dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců. VI/8 Nervosvalová onemocnění. KLP-28 dnů, opakování možné 1x za rok. VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy. KLP-21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců. VI/10 DMO. KLP-28 dní, do 21 let věku opakování možné 1x ročně, od 21 let věku opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

VI/11 Parkinsonova nemoc. KLP-21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

Ind. sk. VII – NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU

VII/3* Ostatní séronegativní spondylartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče. KLP-28 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x za rok. VII/5* Osteoporóza. KLP-21 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

VII/6* Bolestivé syndromy šlach, burz, úponů svalů a kosterních svalů nebo kloubů. KLP-21 dnů, PLP-21dnů, u nemocí z povolání opakování možné 1x za rok. VII/7* Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči, III. st..

KLP- 21 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců, u kontraindikované operace 1x za rok. VII/8* Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie. KLP- 21 dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců. VII/9* Chronický vertebrogenní algický syndrom.

KLP-21 dnů, PLP-21dnů do 3 měsíců po ukončení hospitalizace nebo po 6-ti týdenní neúspěšné ambulantní léčbě. VII/10 Stavy po totální endoprotéze. KLP-28 dnů, do 3 měsíců od operace nebo úrazu, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.

VII/11 Stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu. KLP-28 dnů, do 6 měsíců od operace, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

 • U vybraných indikací v odůvodněných případech může revizní lékař prodloužit komplexní lázeňskou léčbu nad základní dobu pobytu.
 • Indikace označené * nejsou v našich lázních smluvené pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny (207).
 • Indikace označená * je v našich lázních smluvena jen pro klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny (111) a Vojenské zdravotní pojišťovny (201).

Cílem léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně (OLÚ) je obnovení maximální funkční zdatnosti klienta a může být poskytnuta pacientům

a) Pacientům ve stádiu stabilizace nemoci, tj. přímým překladem z lůžkových oddělení nemocnic, zejména u těchto diagnóz:

 1. stavy po CMP po odeznění akutního stádia nemoci
 2. stavy po totálních endoprotézách kloubů a osteosyntézách
 3. stavy po úrazech, operacích a dlouhodobé imobilizaci
 4. poruchy hybnosti (plegie, parézy) nejrůznějšího původu
 5. stavy po operaci páteře (spondylochirurgické výkony)
 6. dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů

b) Pacientům s chronickými potížemi pohybového aparátu nebo neurologickým onemocněním:

 1. neúspěšně ambulantně léčení s uvedením, jak ambulantní rehabilitace probíhala (léčebné postupy)
 2. dekompenzovaní revmatici, vertebropati, pacienti s dekompenzovanými chronickými kořenovými drážděními bez indikace k operaci i jinými dekompenzovanými neurologickými onemocněními apod.

Pro stažení souboru klikněte zde

XXI/1 Zhoubné nádory. Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. KLP-28 dnů.

Ind. sk. XXIV – NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ a ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA

XXIV/2 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory. Opakování možné 1x za rok, do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázání efektu předchozího pobytu.

KLP-28 dnů. XXIV/3 Tyreopatie, stavy po operaci štítné žlázy a benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy. Opakování možné 1x za rok, do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

KLP-28 dnů.

Ind. sk. XXV – NETUBERKULÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

XXV/1 Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení. KLP-28 dnů. XXV/2 Chronická bronchitis a recidivující bronchitis. Opakování možné 1x za rok, do 48 měsíců od začátku základního pobytu.

KLP-28 dnů. XXV/3 Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let. KLP-28 dnů. XXV/4 Bronchiektasie. KLP-28 dnů. XXV/5 Asthma bronchiale. KLP-28 dnů.

XXV/6 Stavy po operacích a traumatech HCD a DCD, stavy po operacích malformací hrudníku. KLP-28 dnů. XXV/7 Cystická fibróza, intersticiální plicní fibróza, sarkoidóza plic.

KLP-28 dnů.

Ind. sk. XXVI – NEMOCI NERVOVÉ

XXVI/1 Syndrom periferního motoneuronu (chabé obrny). KLP-28 dnů. XXVI/2 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění. KLP-28 dnů.

XXVI/3 Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových příhod). KLP-28 dnů. XXVI/4 Jiné hybné poruchy centr.

původu: hybné poruchy po zánětech CNS, hybné poruchy po CMP a úrazu mozku. KLP-28 dnů.

XXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu. KLP-28 dnů.

Ind. sk. XXVII – NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

XXVII/1 Juvenilní chronická artritis, jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře. KLP-28 dnů. XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady. KLP-28 dnů.

XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích do 36 měsíců po úrazu či operaci. KLP-28 dnů. XXVII/4 Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči. KLP-28 dnů.

XXVII/5 Osteochondrózy ve stádiu reparačním, Morbus Perthes, primární a sekundární osteoporóza. Nelze opakovat. KLP-28 dnů.

XXVII/6 Morbus Scheuermann. Nelze opakovat. KLP-28 dnů.

XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom. KLP-28 dnů.

Cílem léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně (OLÚ) je obnovení maximální funkční zdatnosti klienta a je určena pacientům s těmito diagnózami:

 • E66 obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů
 • dle základní diagnózy syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny)
 • G71 svalové dystrofie a jiná svalová onemocnění
 • G80 dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení)
 • dle základní diagnózy jiné hybné poruchy centrálního původu, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy
 • degenerativní onemocnění ovlivnitelná rehabilitační léčbou, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových či míšních, po úrazech a operacích CNS, hybné poruchy po poranění či postižení míchy
 • metabolické a metabolické nemoci s narušením psychomotorického vývoje
 • dle základní diagnózy nemoci dýchací soustavy J01-04, J06, J10-18, J47, J20-22, J30-31, J35, J37, J39, J41-42, J44-45, J84, J95, J98
 • E84 cystická fibróza
 • dle základní diagnózy stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic
 • dle základní diagnózy vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu
 • dle základní diagnózy stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci nebo ke zhotovení protetické pomůcky, rehabilitační příprava před plánovanými operacemi
 • dle základní diagnózy skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla
 • dle základní diagnózy Morbus Scheuermann, dorzopatie
 • M87, M89 Perthesova choroba – všechna stádia
 • dle základní diagnózy spondylopatie a jiné dorsopatie včetně kořenových syndromů
 • dle základní diagnózy entezopatie, synovitidy, syndrom hypermobility
 • T20-25,T29-32 stavy po popáleninách

Poznámka: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci

Pro stažení souboru klikněte zde

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector