Léčba V Hyperbarické Komoře?

Hyperbarická oxygenoterapie je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku, která se jeví kauzálním způsobem léčby u některých patologických stavů, kde významnou měrou ovlivňuje léčebný výsledek, mortalitu a kvalitu života.

Co se léčí v hyperbarické komoře?

při nejrůznějších chronických chorobách (cukrovka, ischemická choroba dolních končetin), akutních poraněních (devastující zranění, popáleniny, omrzliny) či zánětlivých onemocněních. Hyperbarická oxygenoterapie pomáhá ale také pacientům po otravě oxidem uhelnatým nebo při dekompresním onemocnění potápěčů apod.

Co se děje s tělem v hyperbarické komoře?

Hyperbarická hyperoxie přináší několik desítek efektů a změn nejen v oblasti transportu a metabolismu kyslíku, ale také na kardiovaskulární, respirační, neurologické, metabolicko-biochemické, imunitní a enzymatické úrovni. Dochází k vasokonstrikci cév, snížení krevního průtoku a snížení otoku.

Jak probíhá oxygenoterapie?

Oxygenoterapie je regenerační kyslíková kúra, při které se pomocí masky inhaluje zvlhčený kyslík v daleko vyšší koncentraci, než je jeho běžný výskyt ve vzduchu. Zvyšuje se tím jeho přísun tkáním s řadou pozitivních účinků. Kyslík představuje pro organizmus zcela zásadní podmínku pro přežití.

Jak funguje hyperbarická komora?

Jak funguje hyperbarická komora

Princip hyperbarické oxygenoterapie může znít složitě. Základem je totiž dosycení hemoglobinu kyslíkem, zvýšení parciálního tlaku kyslíku, jeho rozpuštění v krevní plazmě a prodloužení difuzní dráhy kyslíku ve tkáni. Co to znamená? Jednoduše to, že lépe prokysličíte celé tělo.

Co to je oxygenoterapie?

Oxygenoterapie je léčba kyslíkem. Léčba probíhá podávání kyslíku a jeho inhalací. Oxygenoterapie pomáhá nemocným s plicními i mimoplicními chorobami. Účelem je zlepšení kvality života.

Jak dýchat kyslík?

Výměna plynů tj. kyslíku a oxidu uhličitého záleží na pasivní difuzi plynu z vyššího tlaku do nižšího. Tlak kyslíku v plicních komorách je 13,3 kPa (100 mmHg), v plicních kapilárách je tlak kyslíku okolo 5,8 kPa (40 mmHg). Spádově tedy kyslík proudí z alveol do plicních kapilár a váže se na hemoglobin.

Zajímavé:  Léčivé Látky A Léky?

Jak casto dychat kyslík?

Brániční dýchání se dá přitom velmi snadno natrénovat. Zpočátku ho stačí provádět 20 minut denně (třeba 10 minut ráno po probuzení a 10 minut večer před usnutím).

Kdy pouzivat kyslík?

Léčba kyslíkem (oxygenoterapie) se využívá při nedostačujícím přívodu kyslíku a jeho nedostatečném využívání v těle – v dnešní medicíně hlavně při akutních poruchách dýchání, při otravách a u chronických chorob. Je tedy určena pacientům s chronickou respirační insuficiencí.

Jak se vyrábí kyslík?

Kyslík se prakticky výlučně vyrábí destilací zkapalněného vzduchu. Vyrobený kyslík se uchovává buď ve zkapalněném stavu ve speciálních Dewarových nádobách (viz obrázek) nebo plynný v ocelových tlakových lahvích.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector