Odpovědnost Za Škodu Na Zdraví?

Podle příslušných ustanovení občanského zákoníku se při škodě na zdraví odškodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění, dále pak ztráta na výdělku, náhrada za dobu pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě, náhrada za ztrátu na

Jaká je náhrada škody na zdraví?

Náhrada škody na zdraví dle zákoníku práce 1 Náhrada škody v zákoníku práce. Obsah článku Zákoník práce obsahuje mimo jiné část týkající se odpovědnosti zaměstnance 2 Škoda při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Zákoník práce v předmětné pasáži upravuje obecnou odpovědnost za 3 Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele. Odpovědnost zaměstnavatele za způsobení této More

Co je odpovědnost za škodu způsobená provozní činností?

Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností – jedná se o škodu, která vznikla při zničení věci, k němuž došlo při poskytování služby, odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje, nebo jiné věci použité při službě. Odpovědným subjektem je právnická nebo fyzická osoba, která je subjektem provozní činnosti.

Co je odpovědnost za škodu způsobenou protiprávním úkonem?

Odpovědnost za škodu způsobenou zaviněným protiprávním úkonem – má povahu obecné odpovědnosti za škodu způsobenou zaviněným protiprávním úkonem fyzické nebo právnické osoby.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector