Olwexya – Vše o zdraví

Olwexya - Vše o zdraví

Často se stává, že na vedlejší efekty léku se příjde až několik let po jeho uvedení na trh. Platí to bohužel i v případě populárních a hojně předepisovaných antidepresiv typu SSRI (inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu). Postupem času se vynořují další a další nežádoucí účinky. A zavírat před nimi oči se určitě nevyplatí.

Co jsou antidepresiva

Jde o léky užívané ke zmírnění příznaků klinické deprese. Mezi nejčastěji předepisované patří SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), MAOI (inhibitory monoaminooxidáz) a tricyklická antidepresiva.

Nežádoucí účinky antidepresiv

Zánět v mozku

SSRI aktivují imunitní buňky, čímž dochází k uvolňování vysoce zánětlivých látek, které procházejí přes hematoencefalickou bariéru. Hromadí se v mozku a aktivují gliové buňky, zodpovědné za sekreci sloučeniny BDNF (brain-derived neurotrophic factor), působící na mozek přirozeně hojivě a rejuvenačně.

Uměle vyvolaný zánět poté zapříčiní, že se mozek pokusí o sebeuzdravení zvýšením hladiny BDNF a jako vedlejší efekt se dostaví pocit lepší nálady. Jde o naprosto nepřirozený a bizarní způsob, jak dosáhnout potřebného efektu. Skoro jako byste hlavou znovu a znovu tloukli do betonové zdi, protože se vám báječně uleví ve chvíli, kdy přestanete.

Kromě toho je dobré vědět, že protizánětlivé léky (aspirin, ibuprofen apod.) podle nových studií snižují efektivitu těchto antidepresiv až o 14 procent. Takže např. starší osoby trpící artritidou jsou nuceny vybírat si mezi bolestí a depresí.

Příčina smrti

Velká studie provedená v dubnu 2009 na ženách užívajících tento typ antidepresiv odhalila, že SSRI mají, a to nezávisle na dalších faktorech, přímou spojitost s vyšším rizikem úmrtí na srdeční příhodu.

Později v tomtéž roce tuto informaci potvrdil ještě další výzkum, kterého se zúčastnilo 136 000 žen v menopauzálním věku polykajících SSRI.

Bylo u nich zjištěno o 32 % vyšší riziko úmrtí z jakékoli příčiny, o 45 % vyšší riziko cévní mozkové příhody, o neuvěřitelných 212 % vyšší hrozba hemoragické mrtvice (způsobené prasknutím cévy a krvácením do mozku) a o 210 % vyšší riziko, že mozková mrtvice bude smrtelná.

Vyšší riziko rakoviny?

Rešerše publikovaná v žurnálu PLoS One v dubnu 2011 se zaměřila na 61 studií, které zkoumaly spojitost mezi antidepresivy a rakovinou prsu a vaječníků. Byl zjištěn 11% nárůst rizika vzniku těchto chorob u žen, které užívaly SSRI, oproti pacientkám s jiným druhem antidepresiv.

Podobně nepříjemné je zjištění, že mezi výrobci antidepresiv a odborníky provádějícími studie existuje finanční propojení. Z 15 vědců s těmito vazbami nezaznamenal ve svých výzkumech riziko rakoviny ani jeden. Naproti tomu 43 % nezávislých odborníků takovéto hrozby objevilo.

Pokud by SSRI skutečně mohly zapříčinit rakovinné bujení, znamenalo by to pro ženy užívající kvůli psychickým potížím tato antidepresiva, že jim předepsaný lék může více uškodit než pomoci.

Šedý zákal

V červnu 2010 byl v časopise Ophthalmology zveřejněn průlomový výzkum, který vycházel z dat 19 000 pacientů užívajících SSRI nebo SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) starších 65 let. Záznamy byly porovnány s údaji 190 000 osob, které antidepresiva neužívaly.

Výsledek? Lidé polykající antidepresiva měli o 15 % vyšší pravděpodobnost vzniku šedého zákalu. Znepokojující je také fakt, že není třeba užívat SSRI či SNRI po dlouhý čas, než se zákal může objevit. U účastníků studie stačily i pouhé dva roky.

Jedna dobrá zpráva by ale přece jen byla: Po vysazení antidepresiv už zvýšené riziko rozvoje zákalu nepřetrvává.Vedle šedého zákalu, který lze operativně odstranit, mohou ale SSRI vést i k zelenému zákalu u osob, které k němu mají predispozice.

A v takovém případě může tento potenciální vedlejší efekt antidepresiv vést k nevratnému poškození zraku. Do rizikové skupiny patří vedle pacientů s již diagnostikovaným zákalem také kuřáci, osoby holdující alkoholu, senioři a diabetici.

Názor odborníka

Mudr. Jarmila Klímová, psychoterapeutkaProč pojídáme léky?

„Především proto, že jsme masírováni požadavkem moderní doby, že v každém okamžiku musíme být výkonní, pozitivní, úspěšní, bez ohledu na to, že je v naší přirozenosti se sníženou náladou vyrovnávat s běžnými životními těžkostmi.

Zapomněli jsme na to, že smutek a úzkost jsou často zcela fyziologické psychické reakce na události, které prožíváme. A tak jsme dali úzkosti a smutku označení NEMOC. A NEMOC je přece potřeba LÉČIT.

A jak jinak léčit než pomocí LÉKU? Jednoduchá a zkázonosná zkratka moderní doby. Antidepresiva ale NEJSOU LÉKY, KTERÉ LÉČÍ. Jsou to pouze přípravky, které zmírňují psychické postoje k událostem a zážitkům a mění jejich následné zpracování naší psychikou.

Pokud léčit, tak princip našeho psychického zpracování událostí. Ale na to léky nejsou. Na to jsou otázky, které se musíme naučit zodpovědět.“

SSRI antidepresiva

Do této skupiny patří většina běžně užívaných preparátů. Jejich efekt je relativně cílený na neurotransmiter serotonin, jehož zpětné vychytávání blokují, a tím zvyšují jeho efekt. Patří sem známé léky, jako jsou Cipralex, Citalopram, Zoloft, Prozac, Asentra, Seropram, Fluoxet apod. Nežádoucí účinky: např.

nevolnost, nechutenství, průjmy, snížení sexuálního libida, zvětšení prsů u mužů, narušení spánkového rytmu, pocení a sucho v ústech. Tyto účinky se většinou po krátké době užívání léků zmírní a následně vymizí. Velmi nebezpečným nežádoucím účinkem je tzv. serotoninový syndrom.

Zajímavé:  Bylinky Pro Zdraví Kniha?

Objeví se při příliš velkém účinku serotoninu, který vzniká při kombinaci SSRI antidepresiv s jinými sloučeninami zvyšujícími jeho účinek (kokain, amfetaminy, opiáty, LSD, inhibitory monoaminooxidáz, některé léky na zrychlení pohyblivosti trávicího traktu apod).

Syndrom zahrnuje psychický neklid, bušení srdce, pocení, rozšíření zornic, svalový třes, zvýšení krevního tlaku a zvýšení tělesné teploty (tzv. hypertermie). Obtíže vznikají relativně rychle a syndrom může pacienta i usmrtit. Pokud se u nemocného užívajícího SSRI objeví náhle tyto příznaky, je nutná kontrola lékařem.

Náš tip:Místo SSRI zkuste:5-HTP, Natrol, jednu kapsli 1x denně, 45 kapslí, 10,55 $, www.vitamins.org

L-Tyrosine, Nature’s Plus, jednu kapsli 1x denně 60 kapslí, 10,99 $, www.evitamins.com

Další nejrozšířenější antidepresiva

Tricyklická antidepresiva

Ovlivňují zpětné vstřebávání neurotransmiterů, jako jsou noradrenalin a serotonin, čímž zvyšují jejich účinek. Jde např. o amitriptylin nebo prothiaden. Nežádoucí účinky jsou způsobeny nadměrným efektem neurotransmiterů: sucho v ústech, bušení srdce, zácpa, pocení, ospalost a zvýšení váhy.

SARI antidepresiva

Léky této skupiny opět zvyšují účinky serotoninu. Patří sem relativně často užívaný lék Trittico. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY zahrnují sucho v ústech a relativně nebezpečný priapismus.

SNRI antidepresiva

Snižují zpětné vstřebávání noradrenalinu a serotoninu. Patří sem léky, jako jsou Venlafaxin, Velaxin, Olwexya a Elify. Nežádoucí účinky jsou podobné jako u antidepresiv skupiny SSRI (viz výše), včetně serotoninového syndromu.

Inhibitory monoaminooxidáz

Monoaminooxidázy jsou enzymy, které způsobují rozklad neurotransmiterů, jako jsou adrenalin, noradrenalin a serotonin. Příkladem léků z této skupiny jsou například Jumex nebo Parnate. Nežádoucí účinky bývají nechutenství, motání hlavy, nespavost a bušení srdce.

Významným nežádoucím účinkem může být prudké zvýšení krevního tlaku, které může být spojeno s bolestmi hlavy nebo bolestí na hrudi. Riziko stavu se zvyšuje, pokud nemocný užívající tyto preparáty pojídá potraviny bohaté na aminokyselinu tyramin (červené víno, banány, sýry).

V případě takového zvýšení tlaku je ihned nutná kontrola lékařem.

Legislativa

V roce 2004 vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv prohlášení s názvem: Přehodnocení rizik antidepresiv ze skupiny SSRI a SNRI. Zhodnocení přineslo následující závěry: Ne všechna SSRI/SNRI jsou schválena v celé EU pro léčbu depresivních a úzkostných poruch u dětí a adolescentů.

Zejména na začátku léčby, při vysazování a změnách dávkování je nutné sledovat příznaky sebevražedných tendencí, sebepoškozování a nepřátelství.

Léčba nesmí být přerušena bez lékařského dohledu, jinak hrozí příznaky z vysazení − například nespavost, úzkost, závratě a další. Postupné snižování dávek pro bezpečné ukončení terapie obvykle trvá týdny a měsíce.

Olwexya - Vše o zdraví antidepresivanežádocí účinky antidepresivpsychikatypy antidepresiv

Olwexya 150 a 70 mg ❤️- Jaké jsou zkušenosti a účinky antidepresiva?

Deprese je porucha, která má přesně definováno příznaky. O depresi má většina lidí strach mluvit a návštěva lékaře nepřipadá v úvahu.

co pokud se mi lidé budou smát? co pokud řeknou, že jsem prostě blázen? Toto jsou otázky, které si klademe a odmítáme odbornou pomoc.

Pravda je taková, že depresí trpí stále více lidí a je třeba ji léčit. Na to existuje několik léků a jedním z nich je inapříklad Olwexya.

Olwexya na depresi

možná se vám nedávno stalo, že jste ztratili velmi blízkou osobu. ztrátou tohoto člověka pociťujete velký smutek, bolest a úzkost. To vše je docela normálně a trvání takového smutku je však dočasné. Deprese je naopak chorobný stav, který sám od sebe neprojde a vyžaduje si léčbu.

Příznaky deprese:

 • smutek
 • častý pláč
 • pesimismus
 • ztráta energie
 • pocit vyčerpanosti
 • podrážděnost
 • nerozhodnost
 • pocit viny
 • ztráta zájmu o sex
 • poruchy menstruačního cyklu
 • ztráta normální mimiky
 • neklid
 • psychosomatické potíže

Pokud máte pocit, že i vy trpíte depresí v prvním řadě se promluvte s někým Bizkit a svěřte se mu. nadále se věnujte aktivitám, které vás naplňovaly. Travte chvíle s rodinou a přáteli. dobrou volbou může být i například cvičení. říká se, že pohyb pozitivní ovlivňuje ne jen na fyzickou stránku těla, ale i psychickou. A v neposlední řadě vyhledejte odbornou pomoc. lékař přesně stanovídiagnózu a na základě toho určí léčbu.

Léčba deprese i přípravkem Olwexya

Olwexya - Vše o zdravíV případě vážného onemocnění jako je deprese máte možnost medikamentózní léčby a psychoterapii. O způsobu léčby rozhoduje Váš lékař, psychiatr. hlavním cílem léčby je odstranit příznaky nemoci, obnovit pracovní zda společenské uplatnění. Ty snadněji a nekomplikované případy může léčit pediatr respektive obecný lékař pro dospělé. při závažných depresích je nutná pomocpsychiatra. A pokud má pacient další přidružené nemoci, psychiatr spolupracuje s praktickým lékařem.

Medikamentózní léčba je léčba léky, které jsou určené na dlouhodobé užívání. tyto léky předepisuje lékař po vyšetření.

Antidepresiva jsou léky, které regulují naše vlastní látky v nervových buňkách. pacienti díky antidepresivům po nějakém čase pociťují značný ústup úzkosti. Je ale třeba užívat léky pravidelně av stejný čas.

Zajímavé:  Vliv Vysílače Na Zdraví?

Pokud si objednáte hned, dáme vám i? uvítací slevu 5% na celý nákup-tedy na jakýkoliv počet balení. Kupón dusevnezdravi zadejte do pole na kupóny v objednávce.

Nebo si můžete přečíst více o StressFixe zde

Psychoterapie může být kognitivní nebo interpersonální. U kognitivní terapii se pacient učí jako zdolávat únavnost zda nečinnost a vypořádat se s negativními myšlenkami. Interpersonální terapie je spíše krátkodobá a soustřeďuje se na mezilidské vztahy, které mohou mít souvislost s depresí.

Co je Olwexya?

Je to antidepresivum, které se používá na léčbu deprese u dospělých a také pacientů s úzkostnými poruchami:

Účinek přípravku:

 • – generalizovaná úzkostná porucha
 • – sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se sociálním situacím)
 • – panická porucha (záchvaty paniky)

Pokud ne jsou tyto poruchy léčeno, Váš stav se nezmírní a léčba bude náročnější.

Složení

Jedna tvrdá kapsle obsahuje 37,5 mg, 75 mg nebo 150 mg venlafaxinu ve formě venlafaxini hydrochloridum. Další složky, které jsou součástí kapslí je sacharóza, kukuřičný škrob, hyprolosa, povidon, ethylcelulosa, dibutylsebakát, mastek, želatina, červený oxid železitý, oxid titaničitý a žlutý oxid železitý – pouze 75 mg a 150 mg kapslí.

Upozornění:

Spíše jako začnete užívat Olwexya, obraťte se na svého lékaře.

 • Pokud užíváte jiné léky
 • Pokud máte problémy s očima (například určitý typ glaukomu)
 • Pokud jste měli v minulosti vysoký krevní tlak
 • Pokud jste měli problém se srdcem
 • Pokud máte nepravidelný srdeční rytmus
 • Pokud jste měli v minulosti křeče
 • Pokud jste měli v minulosti problémy s nízkou hladinou sodíku v krvi
 • Pokud máte zvýšené hladiny cholesterolu
 • Pokud jste měli v minulosti agresivní chování

Ze začátku může Olwexya způsobit pocit neklidu, neschopnost sedět nebo stát v klidu. V případě, že takové příznaky zaznamenáte, řekněte to svému lékaři.

Tento lék za běžných okolností neužívají děti a je určena především pro dospělé. Proto je důležité upozornit, že u pacientů mladších 18 let je zvýšené riziko vedlejších účinků (myšlenky na sebevraždu, nepřátelské chování jako je agrese a hněv).

Jak užívat Olwexyi

lék užívejte vždy tak, jak Vám ho předepíše lékař. Obvyklá doporučená dávka na léčbu deprese je 75mg denně. během léčby může lékař tuto dávku zvyšovat. nejvíce však do maximální dávky 375mg denně.

při léčbě panické poruchy se podává nejnižší dávka. Olvexya se užívat vždy ve stejném čase. tobolky se mají spolknout celé s tekutinou a neměly by se kousat zda rozpouštět vevodě.

lék nepřestávejte užívat bez toho, abyste na to upozornili svého lékaře.

Při užití nadměrné dávky přípravku se mohou dostavit tyto příznaky:

 1. rychlý tep
 2. změny v čilosti
 3. zamlžené vidění
 4. záchvaty
 5. křeče
 6. zvracení

Někdy se člověku stane, že svůj lék zapomene užít. proto Olwexya užijte jakmile si vzpomenete. Avšak za žádných okolností neužívejte dvojnásobnou dávku.

Užívání přípravku během těhotenství

Těhotné ženy mohou Olvexya užívat až po poradě s lékařem, který posoudí potencionální přínos léčby a rizika pro nenarozené dítě.

Pokud se podobné léky užívají během těhotenství, může se u novorozenců zvýšit riziko výskytu plicní hypertenze novorozence. ta způsobuje zrychlení dechu a zmodrání dítěte. tyto příznaky se projeví během prvních 24 hodin po porodu.

Olwexya přechází domateřského mléka a proto by bylo vhodné přerušit kojení nebo užívání přípravku.

Vedlejší účinky

Při užívání léků mohou nastat různé vedlejší účinky, které se však nemusí dostavit u každého. Olwexya dále neužívejte v případě těchto vedlejších účinků:

 • Opuchnutí obličeje, úst, jazyka, krku, rukou, nohou
 • Problémy s polykáním a dýcháním
 • Bolestivé vyrážka, svědění, kopřivka
 • Halucinace, ztrátu koordinace, zrychlený tep, zvýšená teplota
 • Průjem, nevolnost, zvracení
 • Slabost, bolest svalů

Pokud zaznamenáte jakýkoliv vedlejší účinek, obraťte se na svého lékaře.

Cena v lékárně

Olwexya je vázána na lékařský předpis. Cena léku je přibližně 3,02 €. pojišťovna však hradí částku 2,94 €.

Může se z přípravku Olwexya přibírat?

Nežádoucím účinkem antidepresiv je i nárůst na tělesné hmotnosti. Bývá to důsledek zvýšené ospalosti a únavy. naopak někteří lidé trpí nechutenstvím k jídlu.

během léčby se tyto příznaky zmírní a vrátí se chuť k jídlu. tloustnutí se dá vyhnout v případě změny životosprávy i během léčby.   Zaměřte se na to, aby strava měla vysokou výživovou hodnotu.

Váš jídelníček by měl obsahovatovoce, nízko tučné mléčné výrobky, libové maso, ryby a celozrnné výrobky. A v neposlední řadě nezapomínejte na pitný režim.

Vysazení přípravku

Lék byste neměli vysadit na základě vlastního rozhodnutí. vždy se poraďte s lékařem, který vás ošetřuje. Platí to i v případě snížení dávky.

Při náhlém vysazení přípravku se mohou vyskytnout vedlejší účinky:

 • únava
 • závratě
 • bolesti hlavy
 • nespavost
 • sucho v ústech
 • průjem
 • nervozita
 • slabost
 • pocení
 • zvonění v uších

Olwexya a zkušenosti uživatelů

Většina pacientů nepozorovala při začátku užívání přípravku nějaké zásadní zlepšení. užívání těchto léků je dlouhodobé a proto i samotné zlepšení zdravotního stavu potrvá déle. někteří uvádějí závratě, kroucení hlavy, zvracení avšak spánek pacienta je dobrý.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

ze začátku zpozorovali nervozitu, plačtivost a pocit napětí, který se postupně vytratí. rovněž se objevuje nechutenství k jídlu as tím spojený úbytek tělesné hmotnosti. Problémy s usínáním. všechny uvedené vedlejší účinky se objevují zejména při začátcích užívání přípravku Olwexya.

Zvládání deprese

I deprese je nemoc, která se léčit a je možné ji překonat. tím správným začátkem může být návštěva psychiatra. Promluvte se o svých obavách. psychiatři doporučují pacientům, kteří se již nějaký čas léčí, aby nepřestali užívat léky ani po zlepšení. dlouhodobá léčba může být vašim lékařem navržená pro snížení rizika návratu deprese.

Zajímá vás

Co je Olwexya?

Olwexya představuje antidepresivum, které se využívá k léčbě depresí a úzkostných poruch u dospělých. Více informací se dočtete pod nadpisem ,,Co je Olwexya?”.

Načež se Olwexya používá + je návyková?

Olwexya se používá k léčbě depresí a úzkostných poruch. Konkrétně jde o generalizovanou úzkostnou poruchu, sociální úzkostnou poruchu a panickou poruchu.

Co se týče závislosti, Olwexya není návykový lék.

Olwexya pomáhá a zabírá?

Určitě na začátku léčby ze zkušeností pacientů nebyly pozorovány patrné výsledky, proto je spíše toto antidepresivum určeny spíše na dlouhodobější užívání. Dokonce byly pozorovány i nežádoucí vedlejší účinky. Více informací se dozvíte pod nadpisem ,, Olwexya a zkušenosti uživatelů ”.

Kolik stojí a jak se užívá?

Olwexya je vázána na lékařský předpis a zajistíte si ji v lékárnách za cenu přibližně 3,02 € přičemž pojišťovna hradí 2,94 €.

Doporučená denní dávka je 75 mg, přičemž maximální denní dávka by nama přesáhnout 375 mg.Toto antidepresivum by mělo užívat vždy ve stejnou dobu. Více informací naleznete pod nadpisem ,, Jak užívat Olwexya ”.

Vybrané zdroje:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 2

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 3

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 4

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 5

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 6

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 7

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 8

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 9

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 10

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 11

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 12

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 13

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 14

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector