Promlčení Nemajetkové Újmy Na Zdraví?

Obecně se dá říci, že promlčecí lhůta je v případě náhrady škody na zdraví tříletá, a to v případě, že Vám tato újma vznikla od 1.1.2014, tedy za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku. Jestliže Vám újma na zdraví vznikla do 31.12.2013, je promlčecí lhůta stanovena jako dvouletá.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *