Psa prostata norma – Vše o zdraví

Jak je vyšetření využíváno?Kdy je vyšetření požadováno?Co výsledek vyšetření znamená?Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno? Vyšetření celkového PSA a DRE se provádí u pacientů se symptomy rakoviny prostaty i bez nich jako screeningové vyšetření. Krev je obvykle třeba odebrat před provedením DRE, jelikož toto vyšetření dočasně zvedá množství PSA.

Pokud se jedno z vyšetření, ať už PSA nebo DRE, nezdají být ve fyziologickém rozmezí, může lékař pokračovat v diagnose provedením biopsie prostaty nebo například i zobrazovacího vyšetření, jakým je třeba ultrazvuk.

Pokud je výsledek DRE v normálu, ale hodnoty PSA jsou mírně zvýšené, může si lékař vyžádat vyšetření volného PSA, aby se podíval na podíl volného ku celkovému PSA. Tento výsledek mu může pomoci rozpoznat rakovinu prostaty od jiných příčin zvýšení PSA, které nesouvisí s rakovinou.

Hodnoty celkového PSA mohou být z různých důvodů dočasně zvýšené, je proto možné, že si lékař po pár týdnech vyžádá kontrolní vyšetření, aby si ověřil, zda je hladina PSA stále zvýšená.

Vyšetření vázaného PSA je poměrně nové vyšetření, které se může provést společně s DRE jako alternativní vyšetření k celkovému PSA.

Je naděje, že by toto vyšetření mohlo být specifičtější než celkový PSA (což znamená, že by bylo schopné lépe odhalit PSA související s rakovinou prostaty), ale poznatky jsou zatím smíšené a konečná klinická využitelnost vyšetření není ještě stanovena.

Vyšetření vázaného PSA představuje možnost, kterou mohou lékaři svým pacientům navrhnout. V budoucnosti se použití tohoto vyšetření může rozšířit a/nebo bude lépe definováno. Stále se totiž provádí doplňující studie a jejich výsledky se vyhodnocují.

Pokud je diagnostikována rakovina prostaty, může se vyšetření celkového PSA použít jako nástroj ke sledování, zda je léčba úspěšná. Také je možné jej provádět v určitých časových intervalech po skončení léčby, aby se zachytil případný návrat nádoru.

V těch případech, kdy se jedná o pomalu rostoucí nádor a lékař se s pacientem raději dohodne na sledování jeho změn než urychleném zákroku (tento postup se nazývá metoda přísného dohledu, watchful waiting), jsou hodnoty celkového PSA vyhodnocovány v častých intervalech, aby se zachytily a sledovaly jakékoliv změny v jeho hodnotách.

Kdy je vyšetření požadováno? Mezi specialisty zatím nedošlo ke konsenzu, zda by se mělo vyšetření PSA používat jako screeningové vyšetření u pacientů bez příznaků rakoviny.

Je třeba vyřešit problémy s přílišnými diagnózami odhalující případy rakoviny prostaty, která se nikdy nemusí dostat do stádia, kdy by byla schopná způsobovat závažné zdravotní problémy. Ty musí být redukovány tak, aby nedocházelo k přehlédnutí případů rakoviny, která je agresivní a která zdravotní komplikace způsobovat naopak bude.

V USA existují národní organizace, například National Cancer Institute a Center for Disease Control and Prevention, které v dnešní době provádění podobných screeningových vyšetření nedoporučují.

Zároveň je ale třeba vzít v potaz jiné společnosti, například American Cancer Society (ACS), které lékařům doporučují nabízet pacientům starším 50 let a všem se zvýšeném rizikem vzniku onemocnění vyšetření celkového PSA a DRE každý rok.

Mezi pacienty, u kterých se riziko vzniku nádoru prostaty považuje za zvýšené, patří muži afroamerického původu a ti, u nichž v rodině se onemocnění objevuje. U těchto pacientů se doporučují vyšetření provádět od 40. nebo 45. roku života.

ACS také doporučuje lékařům, aby s pacienty probrali možnosti vyšetření, jejich výhody a možné vedlejší účinky tak, aby pacienti mohli sami rozhodnout, zda vyšetření podstoupit či ne (viz také screeningové vyšetření rakoviny pro dospělé a pro dospělé starší 50 let).

Vyšetřené celkového PSA a DRE může také být provedeno, má-li pacient příznaky, které by mohly být způsobeny rakovinou prostaty, například ztížené, bolestivé a/nebo časté močení, bolesti zad a/nebo bolesti pánve.

Protože ale lze tyto potíže zaznamenat i u řady jiných stavů, včetně infekce a zánětu prostaty, je běžné, že si lékař nechá provést i další vyšetření, například kultivaci moči. Některé z těchto zdravotních stavů mohou vést k dočasnému zvýšení hladiny PSA. Prokud je hladina celkového PSA zvýšená, lékař si pravděpodobně vyžádá o několik týdnů později kontrolní vyšetření, aby se přesvědčil, že se hodnoty vrátily do normálu.

Vyšetření volného PSA se obzvláště provádí, pokud má pacient mírně zvýšené hodnoty celkového PSA a pokud výsledky nesměřují k výsledku, že by problém byl jiného než nádorového původu. Tyto výsledky poskytnou lékaři doplňující informace o tom, zda je pacient vystaven zvýšenému riziku prostatické rakoviny a může také pomoci při rozhodování, zda je třeba provést biopsii prostaty.

Celkový PSA může být vyšetřen v průběhu léčby u pacientů, u kterých byla diagnostikována rakovina prostaty, nebo u těch po léčbě, aby se včas zachytila případná rekurence. U pacientů během watchful-waiting, metody přísného dohledu, kteří se právě s rakovinou neléčí, se provádí v pravidelných intervalech.

Co výsledek vyšetření znamená?Aby se dalo říct, že je hodnota celkového PSA v normě, musí být nižší než 4,0 μg/l (mikrogramů litr krve).

Objevuje se i názor, že by tato hodnota měla být snížená na 2,5 μg/l, aby bylo odhaleno více případů rakoviny prostaty.

Jiní lékaři se takové změně brání, protože by vedla k přehnaným diagnózám a přílišným nevhodným léčbám případů klinicky nevýznamných nádorů.

Podle dohody jsou pacienti s hladinou PSA vyšší než 10,0 μg/l vystaveni zvýšenému riziku rakoviny prostaty (podle ACS u nich existuje více než 67% šance onemocnění prodělat).

Hodnoty mezi 4,0 μg/l a 10,0 μg/l mohou poukazovat na rakovinu prostaty (asi 25% šance podle ACS), BPH nebo zánět prostaty. Počet těchto stavů vzrůstá s věkem, stejně jako hladina PSA. Koncentracím celkového PSA mezi 4,0 μg/l a 10,0 μg/l se také říká šedá zóna.

V tomto rozmezí je vyšetření volného PSA nejužitečnější. Pokud mají pacienti v šedé zóně sníženou hladinu volného PSA, jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku rakoviny prostaty, zatímco při zvýšených hladinách volného PSA je riziko nižší.

Poměr volného ku vázánému PSA může lékaři pomoct rozhodnout, zda by měla být provedena biopsie prostaty nebo zda je tento úkon zbytečný.

Pokud se vyšetření celkového PSA používá jako screeningové vyšetření, ukazuje zvýšená hladina na vyšší riziko vzniku rakoviny prostaty, zatímco s nižší hodnotou se snižuje i riziko onemocnění.

Kromě uvedení vyšetření volného a vázaného PSA se objevily i snahy zvýšit použitelnost vyšetření celkového PSA jako screeningu.

Přestože žádný z těchto pokusů ještě není běžně používán, stále se zkoumají další možnosti a lékaři již některých mohou využít.

Mezi tyto vyšetření patří:

 • rychlost PSA. Toto vyšetření zaznamenává změnu koncentrace PSA za určitý čas. Pokud v průběhu vyšetřování (3 a více let) množství PSA stále výrazně stoupá, je výskyt rakoviny prostaty pravděpodobnější. Pokud stoupá strmě, může mít pacient agresivnější formu rakoviny.
 • doba zdvojení PSA. Další verze vyšetření rychlosti PSA. Měří se, za jakou dobu je množství PSA schopno se zdvojit.
 • hustota PSA. Toto vyšetření porovnává koncentraci PSA a objemu prostaty (změřeného ultrazvukem). Pacienti s větší prostatou většinou tvoří větší množství PSA a tohoto vyšetření se využívá k určení, do jaké míry lze hladinu PSA připsat velikosti prostaty.
 • hodnoty PSA specifické pro určitý věk. Protože se v průběhu stárnutí hodnoty PSA přirozeně zvedají, bylo ustanoveno, že fyziologické rozmezí bude utvořeno přímo pro určitou věkovou skupinu.

Během léčby rakoviny prostaty by hladina PSA měla začít klesat. Na konci léčby by měla být velmi nízká, pokud se vůbec bude dát v krvi naměřit. Pokud hodnoty nezačnou klesat k velmi nízkým hodnotám, nebyla léčba zcela účinná.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Po léčbě se vyšetření PSA provádí v pravidelných intervalech, aby byla včas zachycená případná rekurence onemocnění. Protože i velmi malý nárůst hodnot může být důležitý, mohou si pacienti vyžádat, aby všechny jejich vyšetření vyhodnocovala stejná laboratoř.

Zminimalizují se tím odchylky ve vyhodnocování.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením Jakákoliv manipulace s prostatou, ať už při biopsii nebo při resekci (vyříznutí), výrazně zvýší hladinu PSA. Vyšetření krve by mělo být provedeno před zákrokem nebo naopak 6 týdnů po něm.

Těžká fyzická zátěž mající vliv na prostatu, například jízda na kole, může způsobit dočasné zvýšení hladiny PSA. Stejně tak i nepřiměřené dávky některých chemoterapeutických léčiv, například cyklofosfamidu nebo methotrexátu, mohou zvýšit či snížit hladinu PSA.

U některých pacientů se může dočasně zvýšit hladina PSA při některých onemocněních prostaty, obzvláště při zánětech. Nedávná studie prokázala, že zhruba u poloviny mužů se zvýšenou hladinou PSA dojde časem k návratu do normálu.

Někteří odborníci doporučují provádět opakované vyšetření, byla-li hladina PSA zvýšená (6 týdnů až 3 měsíce po zjištěné vysoké hladině PSA), než se přistoupí k dalšímu řešení.

Někteří také předepisují antibiotika, pokud mají důkaz o zánětlivém onemocnění prostaty.

Jak probíhá léčba rakoviny prostaty a jaká je šance?

 • Home
 • Muži
 • Jak mít vše pod kontrolou
 • Novinky

Jako žádnou rakovinu, nelze samozřejmě ani rakovinu prostaty podceňovat. Dokonce právě u ní je nutné dbát co nejvíce na prevenci a včasnou diagnostiku onemocnění. Protože právě podchycení ranní fáze rakoviny prostaty vede k plnému vyléčení bez následků.

Karcinom prostaty se objevuje zejména u mužů po padesátce.Přestože je v ranní fázi až z 99 % plně vyléčitelný bez jakýchkoliv následků, je v tom jeden háček. Právě tato ranní fáze probíhá v podstatě zcela bez příznaků. I proto není stav zas tak růžový, a právě karcinom prostaty je druhým nejčastějším smrtícím nádorem u mužů.

Nezbývá tedy nic jiného, než skutečně dbát o prevenci a absolvovat pravidelně preventivní vyšetření prostaty. Rakovinu prostaty lze totiž v počáteční, jinak bezpříznakové fázi, zachytit díky zvýšeným hodnotám prostatického specifického antigenu (PSA). Pokud je výskyt PSA v krvi vyšší, dělá se k prověření biopsie z prostaty.

Ta již definitivně potvrdí nebo vyvrátí diagnózu.

Jak tedy předejít rakovině prostaty? Optimální je hned po čtyřicítce navštívit urologa a nechat si udělat PSA test. Urolog při pozitivním testu doporučí další postup. Muži mezi 50 a 75 lety, kdy je výskyt rakoviny prostaty nejhojnější, by měli urologa navštívit stoprocentně.

Možná vám ještě pár let do čtyřicítky či padesátky chybí, a tak se ptáte, zdali jde nějak změnit životní styl, abyste rakovině prostaty předešli. Zklamu vás. Příčina rakoviny prostaty zatím odhalena nebyla.

Předpokládá se, že může existovat korelace mezi vznikem karcinomu a nadměrnou spotřebou živočišných tuků, ale přesný mechanismus vzniku rakoviny prostaty popsán nebyl.

Dalšími nepodloženými podezřelými jsou kouření, alkohol a nedostatek pohybu.

O prevenci se sice mluví, ale ruku na srdce, kdo ji skutečně dodržuje? Proto se teď nejspíš zeptáte, jak poznat, že rakovinu prostaty máte. Po již zmíněné první bezpříznakové fázi, kdy už se nádor rozšíří do močové trubice a močového měchýře, se objeví problémy s močením. Běžné jsou časté návštěvy toalety, včetně noci.

Objevit se můžeinkontinence, tedy samovolný únik moči.Projevy mohou být ale i opačné. Naopak, dochází k zadržování moči, a následně k problematickému vylučování. Pokročilá fáze rakoviny prostaty se projeví bolestí kyčlí, končetin a zad. Objeví se též slabost, únava, nechuť k jídlu a hubnutí.

Nejdůležitějšími faktory, jež ovlivňují formu léčby rakoviny prostaty u mužů, je stádium karcinomu, věk pacienta, histologická klasifikace nádoru, různé symptomy a samozřejmě zdravotní stav pacienta. Nejčastějšími formami léčby jsou chirurgická léčba, chemoterapie, radioterapie, léčba hormony a léčba radionuklidy.

Velice častou je chirurgická léčba, které se používá při počátečním stádiu onemocnění. Odstraní se při ní celá prostata. Nepříjemným důsledkem chirurgického odstranění nádoru i s prostatou bývá až několik měsíců trvající období, kdy muž trpí inkontinencí, tedy únikem moči, a naopak, nemá erekci. Při úniku moči pomohouinkontinenční prostředky pro muže TENA.

Objednejte si vzorek zdarma

Na rakovinu prostaty se ptejte primářky Jany Katolické

Chat je uzavřený15.04.2014 10:00

Rakovina prostaty je v České republice nejčastějším zhoubným nádorem u mužů (s výjimkou kožních nádorů) a třetí nejčastější příčinou jejich úmrtí na následky rakoviny. Každým rokem procento nemocných stoupá.

V současné populaci tímto onemocněním trpí každý jedenáctý muž ve věku nad padesát let.

Je možné nemoci předejít? Existuje účinná léčba? Jaké jsou rizikové faktory? Tyto a další otázky můžete pokládat Janě Katolické, primářce onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Odpovídala 15. dubna od 10 hodin.

MUDr. Jana Katolická, Ph.D., promovala v roce 1992 na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 1966 získala atestaci I.

stupně z vnitřního lékařství a v roce 2000 nadstavbovou atestaci v oboru klinická onkologie. V současné době působí jako primářka onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Přednáší na českých i zahraničních kongresech a publikuje v českých a zahraničních časopisech.

 • mirek k
  Dobry den, chtel bych vas poprosit o odpoved na tri dotazy: 1. Jake jsou charakteristicke priznaky, ktere by mely byt podnetem k vcasnemu vysetreni? 2. Ktere vysetreni je spolehlive (jsou krevni testy dostatecne k tomu, aby problem 100% odhalily? 3. Existuje nejaka prevence vzniku tohoto onemocneni? Dekuju a preju prijemny denDekuju vam
 • Host chatu
  Dobrý den. 1. karcinom prostaty provázejí nejčastěji problémy s močením – časté močení jak ve dne tak v noci, nutkání na močení, změny intenzity a síly močového proudu, pocit nedostatečného vyprázdnění močového měchýře. Řada nemocných s karcinomem prostaty ale nepociťuje subjektivně žádné potíže. V případě, že jedná o onemocnění v pokročilém stadiu, kdy nemoc není omezená pouze na prostatu je nejčastějším příznakem bolest v souvislosti s metastatickým postižením kostí. 2. Velký význam pro stanovení karcinomu prostaty má vyšetření PSA – prostatického specifického antigenu – z odběru krevního vzorku. PSA je tvořen buňkami prostatických žlázek. U mužů s karcinomem prostaty bývá jeho hodnota často vysoká. Za „normální hodnotu“ PSA se většinou považuje hodnota v rozmezí 0 až 2,5 ng/ml. Jsou ale výjimky, kdy nemocní s nádorem prostaty můžou mít hladiny PSA v mezích normy nebo naopak výrazně vyšší hodnoty jsou spojeny pouze s benigní hyperlázií prostaty což je běžné nenádorové zvětšení prostaty. Pro stanovení diagnózy je také nutné tzv per rektum vyšetření, kdy je přes konečník vyšetřená velikost, tvar a charakter prostaty. Vyšetření se provádí zavedením ukazováku do konečníku. 3.Jednoznačná prevence neexistuje. V rámci preventivních opatření se doporučeje omezit jídla s vysokým obsahem tuků, nekouřit, omezit alkohol, zvýšit spotřebu ovoce, zeleniny.
 • Dotaz
  Je dědičná rakovina prostaty?
 • Host chatu
  Dobrý den ,v případě, že karcinomem prostaty onemocněl Váš otec nebo někdo z pokrevních mužských příbuzných máte vyšší riziko, že karcinomem prostaty onemocníte také. Rodinná zátež se uvádí přibližně u 15% nemocných.
 • Moratorium
  Kdy je ještě rakovina prostaty léčitelná? A kdy už nikoliv?
 • Host chatu
  Dobrý den, pro každé nádorové onemocnění platí pravidlo včasné diagnostiky, kdy je nádorové postižení lokalizováno pouze na daný orgán. V případě lokalizovaného onemocnění, kdy je nádorové postižení lokalizováno pouze na prostatu a je možná radiální operace nebo léčebné ozáření prostaty, je velmi velká šance na úplné vyléčení. Záleží na prognostických faktorech jako napřkl. hladina specifického prostatického antigenu, Gleasonovo skore, které se vyšetřuje po biopsii z tkáně prostaty, velikosti nádoru … V případě, že se jedná o onemocnění s metastickým postižením , to znamená, že nádorové buňky se rozšířili do jiných orgánů napřkl. kostí, uzlin, jater… je možné nemoc zpomalit pomocí hormonální léčby nebo chemoterapie. Díky možnostem léčby i nemocní s metastatickým onemocněním, pokud se dostanou k léčbě včas, přežívají několik let.
 • Dan Kostka
  Jake jsou způsoby léčby rakoviny prostaty? A jaký je odborný termín pro rakovinu prostaty?
 • Host chatu
  Dobrý den, způsob léčby rakoviny prostaty záleží na tom,v jakem stadiu je nemoc zjištěná. V případě omezení onemocnění pouze na prostatu je možné chirurgické odstranení prostaty tzv. radikální prostatektomie nebo ozáření prostaty. Ozáření prostaty je možné kombinovat s hormonální léčbou, která zpočívá v aplikaci podkožních injekcí jednou za 3 měsíce. V případě, že se jedná o pokročilé onemocnění je indikovaná hormonální léčba, kdy je možné provést chirurgické odstranění varlat tzv orchiektomie nebo je možné navodit tzv chemickou kastraci pomocí již zmiňovaných podkožních injekcí. V případě, že hormonální léčba již nedostačuje nemoc přechází do stadia, kdy je potřeba podat chemoterapii. Způsoby léčby tedy závisí na stádiu nemoci. Pro nádory prostaty se používá termín karcinom prostaty.
 • DM
  Jsou i nezhoubne nadory na prostate?
 • Host chatu
  Dobrý den, bežné nenádorové zvětšení prostaty se označuje pojmem benigní hyperplazie prostaty. Vyskytuje se často u mužů po padesátce. Je často provázená zvýšením hodnot PSA- prostatického specifického antigenu.
 • Daidalos
  Jak často dochází k recidivě u rakoviny prostaty a je nějaká komorbidita – častá komorbidita?
 • Host chatu
  Dobrý den, riziko recidívy onemocnění souvisí s prognostickými faktory v čase diagnózy- jako je hladina PSA, stupeň Gleasonova score, rozsah onemocnění, věk nemocného …. nelze proto přesně stanovit časový rozsah.
 • Magda Holenská
  V kt. věku se nejčastěji rakovina prostaty objevuje?
 • Host chatu
  Dobrý den, nejvíce nemocných je mezi 70-80. rokem věku, u osob pod 50 let se s karcinomem prostaty setkáváme s malým počtem nemocných.
 • Přemysl Kadlec
  Petr Dobrý den, pro zvýšené hodnoty PSA jsem v posledních šesti letech absolvoval 2x biopsii s nálezem,resp.výsledkem – chronický zánět prostaty. Po uvedených biopsiích jsem asi za půl roku měl vždy hodnotu PSA zhruba o 3 jednotky zvýšenou. Jinak po dobu sledování urologem mi hodnoty PSA kolísají, pohybují se v rozmezí 10 – 18. Můj dotaz zní, zda kolísání hodnot PSA se projevuje jen při zánětu, BHP a nebo i při zhoubném nádoru prostaty? Mohu ještě dodat, že urolog mi naordinoval alfa-blokátor, jelikož mám potíže v mých letech typické i pro BHP. Omlouvám se za delší text a děkuji vám za odpověď.
 • Host chatu
  Dobrý den, kolísání hodnot PSA může provázet všechny z uvedených možností. Zálěží také na Vašem věku, poměru mezi volným a vázaným PSA, klinickým nálezem per rectum.
 • vašek S
  Radikální odstranění prostaty vede mimo jiné ke ztrátě erekce. Znáte nějaký prostředek, který by umožnil její návrat? Děkuji
 • Host chatu
  Dobrý den, doporučím Vám návštěvu sexuologa, který se zabývá poruchami erekce u nemocných léčených pro karcinom prostaty.
 • Lovacoop
  Paní doktorko jsou nějaké statistiky o výskytu rakoviny prostaty u řím. katolických kněží co žijí v celibátu?
 • Host chatu
  Dobrý den, jsou data o tom, že pokud jsou muži kastrovaní před nástupem puberty tak u nich není popisován karcinom prostaty. Nejsou mi ale známá statistická data o výskytu karcinomu prostaty u mužů žijících v celibátu.
 • Lovacoop
  Není lepší po 60 podstoupit kastraci než brát ženské hormony? Bratrovi narostli prsa 1 a stejně před 2 lety zemřel. Jaký je výskyt rakoviny prostaty u přírodních národů,myslím,že sexuální život je od našeho dost odlišný,žádné velké sexuální výkony.
 • Host chatu
  Dobrý den. Z hlediska incidence karcinomu prostaty mezi rasami, nejnižší je u Japonců, vyšší u bělochů a nejvyšší u černochů. Hormonální léčba, a to chemická nebo chirurgická kastrace představuje základ léčby pokročilého nebo recidivujícího onemocnění.
 • tomáš
  Jak se indikuje rakovina prostaty? Je možné ji indikvat jinak než odběrem pro histologii. Mně ji odebírrali vzorky za 4 roky již 3x – vždy bez nálezu, ale po třetím odběru trpím bolestmi v břiše a v levém varleti. Dá se předejít rakovině operativním odebráním prostaty? Děkuji za odpovědi.
 • Host chatu
  Dobrý den, o diagnostice karcinomu prostaty již dnes hovořeno bylo. Radkální operace prostaty představuje výrazný zásah do fungování uro-genitálního systému a sexuálního života, proto Vám preventivní operaci prostaty nedoporučuji.
 • Lovacoop
  Stačí na vyšetření prostaty ultrazvuk?Je vyšetření prstem nutné? Psychicky jsem se na vyšetření připravoval a pan doktor Amir . pak použil jen ultrazvuk.Psa zatím dobré nula celá nula skoro nic.
 • Host chatu
  Dobrý den, vyšetření prostaty prstem přes konečník je nezbytným vyšetřením ke stanovení karcinomu prostaty.
 • Jiri
  Dobry den, jsem po radikální prostatoktemii (11/2013, PSA17), 2 týdny po operaci PSA40, hormonální léčba, má soukromá léčba – sebekoncentrace, odstranění stresu, terapie (narovnání energetických hladin) užívání B17 (APRICARC), tučný tvaroh+ lněný olej a semínka, bez alkoholu, PSA neustále klesá, nyní 0,3. Cítím se velice dobře. Zatím (!!!) odmítám odstranění varlat a ozařování. Dělám tak správně???Děkuji a přeji hezký den Jiří
 • Host chatu
  Dobrý den, pro doporučení bych potřebovala další informace – jako je TNM klasikace – t.j. rozsah nádoru na prostatě po operaci, gleason score….
 • Zdenek V
Zajímavé:  Co je prostata - vše o zdraví

Každý muž po padesátce by měl mít svého urologa

Napsáno pro Medical Tribune http://www.medical-tribune.cz/

Prostata rozhodně není životně důležitý orgán – muž se bez ní relativně snadno obejde, pokud nechce plodit děti. Prostatický sekret je totiž důležitou součástí ejakulátu. Přesto onemocnění této části organismu vůbec nejsou vzácná – karcinom prostaty je třetí nejčastější příčinou úmrtí mužů na zhoubný nádor, hyperplazie prostaty v menší či větší míře postihuje od určitého věku všechny muže a i záněty prostaty jsou běžné. Velká část komunikace mezi lékařem – urologem a pacientem se tedy týká právě této žlázy. Jak odpovídat na nejčastější dotazy z této oblasti, radí předseda České urologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Můj otec zemřel na rakovinu prostaty. Jak se mohu chránit? Je mi padesát let, jak často bych měl chodit na preventivní vyšetření?

Nějaké zásadní doporučení pro primární prevenci karcinomu prostaty nabídnout nemůžeme, v této souvislosti se sice hovoří například o určitém protektivním účinku selenu, vitaminu A,E,C nebo lykopenu, význam těchto látek ale nebude zásadní.

Dokonce ani nemá smysl si nechat prostatu preventivně odstranit. O to větší důraz klademe na prevenci sekundární.

Všichni muži nad čtyřicet let, u jejichž příbuzných v přímé linii, tedy u bratra nebo otce, případně i strýce, se karcinom prostaty vyskytl, by měli po čtyřicátém roku svého věku navštívit urologa, který zajistí preventivní vyšetření.

Totéž by měli udělat i ostatní muži, pokud ale nemají pozitivní rodinnou anamnézu, stačí, když k tomu přistoupí po padesátém roce věku. Tak jako velká část žen považuje za samozřejmé, že mají svého gynekologa, mělo by být pro starší muže samozřejmé pravidelně chodit k urologovi.

Je mi šedesát let a při preventivní prohlídce mi lékař provedl i vyšetření prostatického antigenu. Vyšlo mi, že mám 5. Znamená to, že mám rakovinu prostaty?

Zvýšená koncentrace prostatického antigenu (PSA) ještě zdaleka neznamená, že pacient má zhoubný nádor prostaty. Stejně tak ale PSA v normě nestačí k tomu, abychom mohli toto onemocnění vyloučit. PSA není specifickým markerem pouze pro karcinom prostaty, za jeho zvýšením může být i jiný patologický proces, nejčastěji zánět nebo hyperplazie.

Samotná hodnota PSA je ovlivněna mnoha dalšími faktory, především věkem, velikostí prostaty a charakterem její tkáně. Dříve jsme říkali, že takovou horní hranicí normy jsou 4 ng/ml. To již dnes tak striktně neplatí. Vedle absolutní hodnoty je důležitá i dynamika vývoje tohoto parametru, především tzv. zdvojovací čas. Pokud např.

PSA naroste během roku dvojnásobně, je to důvodem k velmi pečlivému vyšetření. Biopsii prostaty při zvýšeném PSA předchází vždy vedle vyšetření pohmatem i transrektální sonografie. To je jednoduché, technicky nepříliš náročné vyšetření, které je hotové za několik vteřin.

Zkušený urolog si díky němu může udělat obrázek o velikosti prostaty a popsat její jednotlivé zóny a také semenné váčky.

Zajímavé:  Halfdan Mahler Definice Zdraví?

Mám podstoupit biopsii prostaty. Co si pod tím mám představit? Bolí to?

Jde o ambulantní výkon, který je sice nepříjemný, ale bolestivost je malá. Alespoň pacienti někdy uvádějí, že návštěva zubaře pro ně znamenala větší bolest. Lékař při ní provede většinou dvanáct vpichů do prostaty, každý z nich však trvá jen zlomek vteřiny. Čím dále častěji se tento zákrok provádí v lokální anestezii. Výsledky jsou do pěti dnů, nejdéle do týdne.

Objevil se u mě zhoubný nádor prostaty. Prý mám před sebou dvě možnosti: buď operaci nebo ozařování. Jaký je mezi nimi pro mě jako pro pacienta rozdíl? Z operace mám obavy, ale na druhou stranu se bojím, že ozáření nebude dostatečně účinné?

Operační výkon považujeme za účinnější metodu. Pokud máme před sebou muže do sedmdesáti let bez závažných komorbidit, doporučujeme operaci.

U starších mužů nebo u těch, u kterých je operace kvůli závažnému celkovému zdravotnímu stavu kontraindikována, můžeme přistoupit buď ke klasické distanční radioterapii anebo, zatím méně často, k brachyterapii, kdy se zářič vkládá na nějakou dobu přímo do tkáně prostaty.

Komplikacemi je ale léčba zatížená v každém případě. Inkontinence vzniká po ozáření méně častěji, radioterapie zase může vést například k zánětu sliznice konečníku.

Lékař mi doporučil bilaterální orchiektomii (oboustranné odstranění varlat) . Jaký to bude mít vliv na můj sexuální život. Budu pak ještě vůbec muž?

Mužem samozřejmě budete i dál. Mužem se sníženým libidem a sníženou schopností erekce. Orchiektomie, tedy odstranění varlat, je stále metodou volby. Jejím účelem je blokáda testosteronu u velmi pokročilého nebo už diseminovaného karcinomu.

Této blokády lze dosáhnout i farmakologicky. Výsledek obou těchto metod je srovnatelný. Blokáda testosteronu také vede například k úbytku svalové hmoty, růstu tukové tkáně, nebo snížení kostní denzity, může se objevit snížená výkonnost či sklon k depresím.

Tyto důsledky však lze do značné míry příznivě ovlivnit farmakologicky.

Mému tatínkovi je 78 let. Před několik měsíci u něj našli zhoubný nádor prostaty. Myslela jsem, že podstoupí operaci nebo alespoň chemoterapii. Lékaři s ním ale nic nedělají, že prý někdy je lepší jen nádor sledovat. Je to vůbec možné?

Je to možné, a řekl bych, že to v tomto případě je to dokonce velmi moudré. U některých starších mužů je aktivní sledování – s důrazem na slovo aktivní – naprosto opodstatněnou strategií.

Je ovšem třeba pravidelně, třikrát či čtyřikrát do roka sledovat koncentraci PSA a dynamiku jejího růstu a dávat tyto údaje do souvislosti s dalšími informacemi – především s velikostí prostaty, ultrazvukovým vyšetřením a nálezem patologa z původní biopsie, který mimo jiné určuje stupeň agresivity nádoru.

Slyšel jsem, že v USA už ve většině případů prostatu operují za asistence robotickému systému. Znamená to, že normální klasická operace není bezpečná?

To v žádném případě. Vstup robotických systémů do operativy prostaty nepřináší větší bezpečnost, ale nižší invazivitu – což pro pacienta může znamenat menší pooperační bolest, menší krevní ztrátu či kratší pobyt v nemocnici.

Platí však, že klasická operace na pracovišti, které má s těmito výkony mnohaleté zkušenosti, je bezpečnější než zákrok za asistence robotického systému, provedený tam, kde s tímto programem začínají.

Robotika je v Česku dostupná a pacient se pro tento postup jistě může rozhodnout.

Před třemi měsíci jsem podstoupil radikální odstranění prostaty. Od té doby mám potíže s erekcí. Je ještě šance, že se to upraví?

Šance samozřejmě je. Je třeba včas zahájit léčbu, ať už perorálně podávanými léky nebo injekcemi do kavernózních těles. Tato komplikace je velmi častá, dochází k ní až u tří čtvrtin pacientů.

U velké části z nich se během půl roku až dvou let postupně upravuje, přibližně u třiceti procent nemocných ale potíže v sexuálním životě přetrvávají. Jejich výskyt je dán především radikalitou výkonu.

Pokud je nález rozsáhlý, není možné provést nervy šetřící výkon a pak šance na obnovení erekce je malá.

Po operaci prostaty, která proběhla před měsícem, mám stále potíže s močením, jsem do značné míry inkontinentní. Co se s tím dá dělat. Znamená to, že urolog operaci zkazil?

Rozhodně nelze říci, že lékař výkon zkazil. Měsíc po operaci jsou tyto potíže velmi časté a my na to pacienty upozorňujeme. Je třeba posilovat pánevní dno, vyloučit přetrvávající infekci urogenitálního traktu a případný syndrom hyperaktivního močového měchýře.

Močový svěrač je interindividuálně velmi variabilní a záleží na tom, jak velká jeho část se upínala na odstraněnou prostatu.

Přibližně pětina mužů je po radikální prostatektomii inkontinentní trvale, u těch je možné pomýšlet na vytvoření arteficiálního svěrače nebo použití závěsné pásky, podobné, jaká je běžně používána v ženské urologii.

Mám benigní hyperplazii prostaty. Musím se léčit, nebo mohu své potíže prostě přijmout? Co se bude dít, když nechám tomuto onemocnění volný průběh?

U benigní hyperplazie neléčíme prostatu, ale léčíme obtíže. Samotná velikost prostaty přitom s tíží potíží nekoreluje. Malá prostata, která ztratí pružnost, může působit velké problémy, na druhou stranu obrovská prostata nemusí pacienta nijak zatěžovat. Symptomy, které nemocného sužují, jsou dvojího typu.

Jednak může být postižena jímací funkce močového měchýře. To se projeví tak, že pacient močí často, náhle, chodí na toaletu i v noci. Tyto příznaky mohou být téměř totožné se syndromem hyperaktivního měchýře. Ne náhodou benigní hyperplazie prostaty může probíhat se syndromem hyperaktivního měchýře současně.

Tento stav muži obecně snášejí hůře, mají pocit ztráty kontroly nad svým tělem, navíc je to něco, čeho si snadno všimne i okolí.
Druhý typ je primárně způsoben obstrukcí. Pacient si stěžuje na retardaci startu proudu moči, močení je prolongované, přerušované, muž při něm používá břišní lis.

Na to se muži sice adaptují lépe, je zde ale větší riziko vzniku sekundárních komplikací. Pak je lépe operovat dříve, než pacienta ohrozí rozvoj infekce nebo zástava močení.

Lékař mi doporučil kvůli zbytnělé prostatě operaci, na jeho zprávě je zkratka TURP. Co to znamená

Jde o transureterální resekci prostaty. To je endoskopický, minimálně invazivní výkon, který se celosvětově a dlouhodobě akcentuje jako standard léčby benigní hyperplazie prostaty. Zevnitř močové trubice se zresekují přebytečné laloky prostaty, které se vtlačují do uretry.

Po výkonu se nechává cévka přibližně tři dny, pacient je krátkodobě hospitalizován. Limitem pro tuto operaci je velikost prostaty, pokud přesáhne šedesát gramů, raději přistupujeme k otevřenému výkonu.

Je ovšem třeba zdůraznit, že ani tyto výkony nechrání před vznikem karcinomu prostaty, protože po nich zůstává periferie žlázy, která je nejčastějším zdrojem maligních změn.

Mám problémy s prostatou, dlouho a obtížně močím. V lékárně nabízejí na tyto potíže různé potravinové doplňky – který si z nich si mám vybrat?

Jednoduchá odpověď je, že žádný. Podle medicíny založené na důkazech nebyl prokázán účinek žádné z těchto látek. Pokud pomohou, je to jen placebo efekt.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector