Rakovina tlustého střeva a konečníku – vše o zdraví

Z následujícího textu a diagramu zjistíte nejen míru svého rizika, ale i návod, jakou preventivní metodou vzniku tohoto onemocnění zabránit.

Víte, že v České republice onemocní každým rokem přibližně 8000 lidí nádorem tlustého střeva a konečníku, a že zhruba 5000 občanů ČR na toto onemocnění každý rok zemře?

Z těchto alarmujících údajů vyplývá, že každý Čech má v průběhu svého života 5% pravděpodobnost, že onemocní touto formou rakoviny. Jinými slovy – onemocnění se vyvine u každého dvacátého obyvatele ČR. Tak vysokou četností výskytu a úmrtností na nádory tlustého střeva a konečníku se nemůže „pochlubit“ žádná jiná země.

Je tragickou skutečností, že rakovina tlustého střeva způsobuje tak velké ztráty, a přitom se jedná o onemocnění, které je téměř 100% vyléčitelné, zjistí-li se včas. Kromě toho existuje vyšetřovací metoda, která dokonce dokáže vzniku této rakoviny zabránit!

Nutno předeslat, že každý člověk má odlišnou individuální míru rizika, která závisí na řadě faktorů, jakými jsou například věk nebo výskyt rakoviny u příbuzných.

V čem spočívá princip prevence nádorů tlustého střeva?

 • 90% nádorů tlustého střeva a konečníku vzniká z polypů (slizniční výrůstky). Tyto polypy je potřeba odhalit a odstranit.
 • Kolonoskopie (endoskopické vyšetření střeva) je metoda, která spočívá v zavedení tenké ohebné hadičky (tzv. kolonoskopu) konečníkem do tlustého střeva. Pomocí kolonoskopu lékař ve střevě nalezne polypy, které ještě v průběhu vyšetření bezbolestně odstraní. Pokud se žádný polyp ve střevě nenajde, opakuje se kolonoskopie za 10 let.
 • Polypy tlustého střeva ztrácejí červené krvinky, které se dají prokázat ve stolici tzv. papírkovou zkouškou (Haemocult testem). Pokud se přítomnost krvinek neprokáže (negativní test), opakuje se test v 1-2 letých intervalech. V případě pozitivního testu, následuje kolonoskopické vyšetření. Tento postup je volen u osob se spíše nižším rizikem rakoviny tlustého střeva a konečníku. Polypy totiž nemusí v době, kdy je test prováděn krvinky ztrácet (hovoříme o falešně negativním testu). Kolonoskopické vyšetření tlustého střeva je mnohem citlivější metoda a u osob s vyšším rizikem by měla být upřednostněna.
 • Následující schéma Vám odhalí, jak vysoké je u Vás riziko vzniku polypů, kdy je třeba začít s prevencí, a jakou metodu prevence zvolit.

Rakovina tlustého střeva a konečníku – vše o zdraví

POZOR! Diagram je určen pouze pro osoby, které nemají žádné potíže.

 • Pokud trpíte chudokrevností nebo některým z těchto příznaků: přítomnost krve na stolici, nezvyklé bolesti břicha, nechtěné hubnutí, dříve se nevyskytující potíže s vyprazdňováním stolice (zácpa nebo průjem ), a je Vám více než 40 let, je nutno podstoupit vyšetření tlustého střeva – KOLONOSKOPII co nejdříve.
 • Příčinou uvedených potíží však nemusí být střevní nádor, ale zpravidla nezávažné onemocnění. Nicméně ve věku nad 40 let je nutno již na možnost rakoviny pomýšlet a její časné zjištění Vám poskytne vysokou pravděpodobnost vyléčení.
 • Pokud trpíte uvedenými příznaky, je Vám ale méně než 30 let a nádory ani polypy tlustého střeva se nevyskytují u příbuzných, je pravděpodobnost nádorového onemocnění velmi malá. V takovémto případě doporučujeme navštívit svého praktického lékaře, nebo nabízíme také možnost konzultace v naší ordinaci.

Jste si již vědomi stupně Vašeho rizika?

 • Je-li u Vás riziko nízké, nezapomeňte, že od 50 let již bude středně vysoké!
 • Je-li středně vysoké (věk nad 50 let), navštivte svého praktického lékaře a požádejte o Haemocult (papírková zkouška na zjišťování přítomnosti krvinek ve stolici), případně se můžete objednat ke konzultaci nebo přímo k vyšetření tlustého střeva
 • Je-li vaše riziko vysoké nebo velmi vysoké (nádory a polypy v příbuzenstvu), je nutno myslet na prevenci zpravidla již od 40 let věku. V tomto případě doporučujeme další postup konzultovat na našem pracovišti (kontakt níže)
 • Vzácně se v některých rodinách vyskytují nádory tlustého střeva, ale i jiné druhy nádorů u většího počtu příbuzných. Při podezření na tento tzv. „rodinný výskyt rakoviny“ je nutno prevenci zahájit ve věku o 10 let nižším, než je věk nejmladšího postiženého příbuzného (např.: prarodič onemocněl v 60 letech, otec v 50 letech a teta (sestra otce) ve 40 letech, prevence tedy musí být zahájena ve 30 letech.)

Rakovina tlustého střeva a konečníku – vše o zdraví

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali předchozím řádkům. Cílem textu nebylo nikoho vystrašit, ale spíše přimět k zamyšlení nad aktivnější starostí o vlastní zdraví. Žijeme jen jednou a byla by škoda připravit se vlastní nezodpovědností o některé krásné okamžiky, které nám život přináší.

Otázky a odpovědi na téma rakovina tlustého střeva a konečníku

Zajímají-li i vás otázky a odpovědi na v poslední době velmi zmiňované a aktuální téma rakoviny tlustého střeva, máme tu pro vás rozhovor s MUDr. Jolanou Cendelínovou, lékařkou gastroenterologické ambulance interního oddělení Rehabilitační nemocnice Beroun.

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je druhým nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním. Na následky tohoto onemocnění každoročně umírá více než půl milionu lidí. Včasná diagnostika a léčba přitom může život zachránit.

Ve výskytu rakoviny tlustého střeva jsou obě pohlaví zastoupena stejně a četnost odpovídá zhruba 80 případům rakoviny na 100 000 obyvatel České republiky. Bohužel riziko roste s věkem. Preventivní test na tzv. okultní krvácení odhalí i malé množství krve ve stolici, které není viditelné.

Tento test lze udělat doma během 10 minut a jeho pozitivita (průkaz krve) by měla vést k návštěvě a vyšetření u odborného lékaře gastroenterologické ambulance.

Jaké jsou příčiny a jak se rakovina tlustého střeva projevuje?

Z rizikových faktorů přispívajících ke vzniku rakoviny, které můžeme sami ovlivnit, jde zejména o špatné stravovací návyky a obezitu. Ve stravě bychom se měli vyvarovat vysokého příjmu masa, uzenin, živočišných tuků, smažených jídel a alkoholu ve větším množství.

K správné funkci střeva naopak přispívá konzumace zeleniny a ovoce. Pacienti s genetickou predispozicí, např. s výskytem rakoviny tlustého střeva u blízkých příbuzných, karcinomem prsu, vaječníků či dělohy, by měli být sledováni.

Protože zvýšený výskyt rakoviny stoupá s věkem, měl by každý pacient nad 50 let věku podstoupit vyšetření stolice na okultní krvácení nebo přímo kolonoskopii. 

 • Co bychom neměli podceňovat?
 • – Změnu pravidelnosti stolice
 • – Střídání zácpy – průjmu
 • – Nově vzniklý průjem či zácpa
 • – Krev nebo hlen ve stolici
 • – Stolici vycházející z těla v úzkém proužku
 • – Bolestivý odchod stolice s pocitem nedostatečného vyprázdnění
 • – Křečovité bolesti břicha
 • – Samovolný váhový úbytek
 • – Únavu
 • Ačkoliv tyto příznaky neznamenají vždy rakovinu, pokud u sebe pacient některý z těchto symptomů pozoruje, měl by vyhledat lékaře nebo odborníka na zažívací choroby.
 • Co je kolonoskopie?  

Koloskopie je vyšetření tlustého střeva, kterým lze rozpoznat nemoci tračníku, které mohou způsobovat obtíže nebo být v budoucnu rizikové. Včasná diagnostika, a případné současné ošetření některých patologických nálezů, nabízí lepší vyhlídky na úspěch léčby.  

Je kolonoskopické vyšetření bolestivé?

Vyšetření na našem pracovišti se realizuje po nitrožilním podání látky proti bolesti a uklidňující látky, tzv. analgosedace. To je postačující pro téměř všechny nemocné. Zcela výjimečně využíváme účasti lékaře anesteziologického a resuscitačního oddělení, který nitrožilně aplikuje intenzivnější znecitlivující látky než může podat lékař, který kolonoskopii provádí.

Může se pacient na screeningovou kolonoskopii objednat sám?

V zásadě může. Je třeba si nechat vyšetřit krevní obraz a koagulační parametry.

K vyšetření v podmínkách zesílené analgosedace podávané anesteziologem však musí mít klinické předoperační vyšetření, včetně EKG, rentgenu srdce a plic a laboratorního vyšetření, která zajišťuje praktický lékař.

Na kolonoskopické vyšetření s účastí anesteziologa je třeba se objednat na zvláštní termín. S výsledky předoperačního vyšetření se pacient dostaví na anesteziologickou ambulanci nemocnice.

Jak dlouho trvá takové vyšetření?

Délka vyšetření je zcela individuální. Vždy záleží na anatomických poměrech, přípravě pacienta, typu ošetření během kolonoskopie. V průměru vyšetření trvá 30 minut.

Musí být pacient po kolonoskopickém vyšetření hospitalizovaný?

Po diagnostické kolonoskopii, tj. tam, kde se neprovádí polypektomie či jiný endoskopický léčebný zákrok, není třeba pacienta přijímat na lůžko. Minimálně půl hodiny po výkonu musí být ale v nemocnici sledovaný.

V den vyšetření, vzhledem k aplikované analgosedaci, není schopný řídit motorové vozidlo ani absolvovat právní úkony. Pokud se provádí endoskopický léčebný výkon, tj. např.

odstranění polypu, řeší se otázka hospitalizace individuálně.

Rakovina tlustého střeva zabíjí zbytečně, lidé podceňují prevenci

Rakovinou tlustého střeva a konečníku jsou ohroženi všichni lidé nad padesát let, tedy i ti, kteří se cítí naprosto zdrávi, vůbec nic je nebolí, žádné změny na sobě nepozorují. Foto: Profimedia.cz

„Ročně více než 8300 Čechů a Češek sdělí lékaři, že onemocněli rakovinou tlustého střeva a konečníku. Na tuto nemoc ročně umírá 4000 lidí,“ soudí profesor Miroslav Zavoral, přednosta interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Na jeho pracovišti se rakovina tlustého střeva léčí.

„Kdyby se u nich nádor odhalil včas, mohli žít. Ale 54 % z nich přijde pozdě. A to je hrozné,“ tvrdí profesor.

Právě na osvětu a včasný záchyt zhoubného onemocnění se zaměřuje informační kampaň Střevotour 2010. Lidé budou moci projít obrovskou maketou tlustého střeva a vyslechnout vše o prevenci tohoto nejčastějšího zhoubného nádoru v ČR.

„Maketa má rozměr 9×4 m a dá se jí procházet jako tunelem,“ říká Pavla Šlosserová, ředitelka občanského sdružení Onkomaják, které spolu s Nadací Vize 97 tuto kampaň organizuje. Při procházení maketou uvidí nejen zdravou sliznici, ale názorně také choroby, které tlusté střevo nejčastěji postihují.

„Lékařské statistiky dokazují, že pokud je toto onemocnění zachyceno v úplně raném stadiu, až 95 % nemocných lze vyléčit,“ tvrdí Zavoral.

Náchylnost k rakovině tlustého střeva a konečníku mají Češi a Maďaři v genech. „Nikdo zatím nedokázal přesně určit proč,“ říká profesor Zavoral. Podle jeho slov ale zřejmě za to může nezdravý způsob života, obliba tučných jídel, nedostatek pohybu atd.

Podle jeho slov jíme moc živočišných tuků, červeného masa, tepelně zpracovaného smažením, pečením, a především uzenin a málo masa drůbežího a rybího. I když za posledních deset let je na našem stole více ovoce a zeleniny, stále je to ve srovnání s jinými státy málo.

Nadměrné pití piva zase může mít velký vliv na rakovinu konečníku. V pivu jsou totiž kvasinky, které mění bakteriální mikroflóru a mohou nastartovat pochody ovlivňující sliznici a vznik karcinomu.

„Samozřejmě že jedno dvě piva denně nic neznamenají. Ale ten, kdo si jich dává denně víc rok co rok, z 90 % rakovinu konečníku dostane,“ tvrdí profesor Zavoral.

Zajímavé:  Alergie Šimrání V Krku?
K příznakům rakoviny tlustého střeva patří:
– změna ve vyprazdňování – zácpa nebo průjem trvající déle než několik týdnů;
– pocit ne zcela vyprázdněného střeva;
–  jasně červená nebo tmavě červená krev ve stolici;
– stolice užší či tenčí než obvykle;
– bolesti břicha jako například větry, nadýmání, pocit plnosti nebo křeče;
– úbytek na váze bez zřejmého důvodu;
– permanentní únava nebo schvácenost;
– chudokrevnost bez zjevné příčiny.

Rakovinou tlustého střeva a konečníku jsou ohroženi všichni lidé nad padesát let, tedy i ti, kteří se cítí naprosto zdrávi, vůbec nic je nebolí, žádné změny na sobě nepozorují. Právě u nich má ale preventivní vyšetření největší význam.

Karcinom tlustého střeva má jednu dobrou stránku: roste dlouho, zhruba šest až osm let a jeho prvním příznakem může být krev ve stolici. Už od roku 2000 mají lidé možnost takovýto test ve věku nad 50 let podstoupit a plně ho hradí zdravotní pojišťovna.

„Bohužel však stále chodí málo lidí. Programu na vyhledávání tohoto onemocnění se zúčastnilo 700 000 osob. Byly provedeny dva milióny testů na okultní krvácení do stolice a na jejich základě bylo provedeno 100 000 kolonoskopických vyšetření,“ říká docent Bohumil Seifert, přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK.

Přimlouvá se za to, aby praktičtí lékaři mysleli u všech svých registrovaných pacientů na toto vyšetření a pravidelně jim psaníčka i bez jejich vyžádání nabízeli.

„Test je totiž jednoduchý. Po tři dny se nanese špachtličkou stolice ve velikosti čočkového zrnka na speciální psaníčko. Lékař pak psaníčka speciálním přípravkem vyhodnotí a zjistí, zda je krev ve stolici, či ne.

Pokud ano, neznamená to okamžitě rakovinu tlustého střeva, protože příčina může být i jinde. Pacient je však odeslán na kolonoskopické vyšetření. Přes řitní otvor lékař speciální kamerou prohlédne tlusté střevo, a pokud jsou na něm polypy, z nichž rakovina může vyrůstat, okamžitě je odstraní. Jak vypadají polypy, uvidí návštěvníci makety tlustého střeva.

„Včasná diagnostika znamená záchranu života. Proto chceme, aby osvětová kampaň zaměřená právě na včasné odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku, která bude trvat dva roky, byla úspěšná a přiměla lidi k prevenci,“ říká Pavla Šlosserová.

Na jaké vyšetření je nárok
Od 50 do 54 let – test na okultní krvácení do stolice jedenkrát ročně.
Od 55 let test na okultní krvácení do stolice jedenkrát za dva roky.
Test vydá praktický lékař nebo gynekolog. Jde o psaníčka do kterých se tři dny po sobě nanáší stolice ve velikosti zrnka čočky.
Mimo uvedenou věkovou hranici si zájemce může nechat test udělat u svého lékaře. Stojí zhruba 100 až 200 Kč.
V 55 letech možnost volby:– primární preventivní kolonoskopie na pracovištích speciálně k tomu akreditovaných – jedenkrát za deset let;- test na okultní krvácení do stolice jedenkrát za dva roky
Kde bude maketa tlustého střeva
– OC Nisa Liberec 8.–14. 3. 2010
– Forum Ústí nad Labem 22.–28. 3. 2010
– Palác Flóra Praha 19.–25. 4. 2010
– Olympia Brno 10.–16. 5. 2010
– Olympia Olomouc 24.–30. 5. 2010
– AFI Palace Pardubice 21.–27. 6. 2010

– Udržujte si přiměřenou hmotnost. Obezita či nadváha zvyšují riziko mnoha typů rakoviny, například tlustého střeva.

– Alespoň 30 minut denně se věnujte fyzickým aktivitám.

– Omezte spotřebu potravin, které obsahují velké množství tuků a sacharidů, ale málo vlákniny. Vyhýbejte se slazeným nápojům.

Mezi vysokoenergetické potraviny se řadí hamburgery, chipsy, smažené kuřecí kousky nebo většina druhů pizzy a také svačinky typu čokolád, křupek nebo sušenek.

Mezi vysoce energetické potraviny patří i ořechy, slunečnicová nebo sezamová semínka a rostlinné oleje. Tyto potraviny jsou však významným zdrojem živin a jsou-li součástí vyvážené stravy, nezpůsobí přírůstek hmotnosti.

– Jezte různé druhy zeleniny, ovoce, celozrnného pečiva a luštěnin. Chrání před rakovinou úst, žaludku a tlustého střeva.

– Omezte konzumaci červeného masa, například hovězího, vepřového a skopového, a vyhýbejte se uzeninám. Jsou důkazy, že červené maso a uzeniny způsobují rakovinu tlustého střeva, ačkoliv zatím nebylo přesně stanoveno množství těchto masných výrobků, které lze bezpečně konzumovat bez zvýšeného rizika.

 • – Pokud pijete alkoholické nápoje, omezte jejich množství nejvýše na 2 dl přírodního vína denně (muži) a 1 dl (ženy).
 • – Omezte konzumaci slaných jídel.
 • – Nepoužívejte potravinové doplňky s přesvědčením, že vás ochrání před rakovinou.

Hlavní zprávy

Rakovina tlustého střeva: základem úspěšné léčby je včasná diagnóza

Rakovina tlustého střeva neboli kolorektální karcinom je na druhém místě žebříčku nejčastějších nádorových onemocnění v České republice. Každý rok této nemoci podlehnou zhruba čtyři tisíce Čechů. Přitom jde o jedno z nádorových onemocnění, které je velice dobře léčitelné – pokud je odhaleno včas.

Kolorektální karcinom postihuje zejména věkovou skupinu osob v rozmezí 63 až 77 let, žádnou výjimkou však nejsou případy onemocnění u jedinců mladších 60 let.

Zvýšené riziko i u mladších ročníků představují špatné stravovací návyky, tedy nadměrná konzumace červeného masa a s tím spojená nevhodná tepelná úprava pokrmů (grilování, fritování), dále nadbytečný kalorický příjem, nedostatek vlákniny v jídelníčku apod. Rizikovým faktorem je také nedostatečná pohybová aktivita, často spojená s obezitou.

Příznaky nádorového onemocnění zahrnují i jiná onemocnění trávicí trubice

Hlavní rizikový faktor představuje věk pacienta – s přibývajícím věkem se u každého člověka zvyšuje riziko výskytu polypů (slizničních výrůstků), u kterých může postupem času dojít ke zhoubné přeměně a nekontrolovanému buněčnému růstu; jde o poměrně dlouhý proces (7–10 let). Asi u 15–19 procent onemocnění vzniká nádorová přeměna na základě vrozené predispozice, u jednoho procenta nádorů jde o komplikaci chronického střevního zánětu.

Formy onemocnění kolorektálním karcinomem jsou většinou zcela bezpříznakové, případně se projeví pouze v laboratorních odběrech chudokrevností. Příznaky, které poukazují na onemocnění rakovinou tlustého střeva, zahrnují i další onemocnění postihující trávicí trubici.

Vždy je třeba věnovat pozornost těmto varovným signálům:

 • změně charakteru vyprazdňování stolice (nepravidelné střídání zácpy a průjmu, zúžení stolice, nutkání na stolici s pocitem neúplného vyprázdnění),
 • přítomnosti krve ve stolici,
 • bolesti břicha,
 • nevysvětlitelnému úbytku tělesné hmotnosti. 

Jaké jsou možnosti léčby karcinomu tlustého střeva?

Jak již bylo řečeno: základem je včasné odhalení onemocnění. Pak je kolorektální karcinom velice dobře léčitelný. Léčbu, která je v současné době na vysoké úrovni, řídí klinický onkolog, léčebnou strategii určuje dle stadia onemocnění. Záleží na pokročilosti nádoru, vždy se volí léčba „šitá na míru“ konkrétnímu pacientovi.

Zhoubný nádor ve své nejčasnější fázi může být někdy odstraněn při endoskopickém výkonu. V jiných případech pacienti podstupují chirurgický zákrok s cílem odstranění nádoru a uzlin.

Jednou z cest je také léčebná chemoterapie a ozařování, jež je většinou cíleno na zmenšení nádoru či odstranění zbytkové nemoci.

V současné době je možné onemocnění léčit i v pokročilých stadiích, včetně metastáz.

Zásadní v úspěšnosti léčby je, aby nemocný byl dostatečně informován o svém onemocnění, o možnostech léčby a také o nežádoucích účincích léčebného procesu. Důležité je přistupovat k léčbě pozitivně a aktivně.

Prevence je základ

Jak rakovině tlustého střeva předcházet? Alfou a omegou, jako ostatně u eliminace každého závažného onemocnění, je prevence, která v tomto případě spočívá v úpravě životosprávy a jídelníčku. Důležité je odstranit rizikové faktory životního stylu popsané výše.

V sekundární prevenci jsou aktivně vyhledáváni zdraví, bezpříznakoví jedinci, kteří jsou ve zvýšeném riziku onemocnění (výskyt onemocnění rakovinou tlustého střevu a konečníku v rodině).

 Již několik let probíhá v naší zemi screening onemocnění nádorem tlustého střeva, což je cesta ke snížení výskytu nových onemocnění.

Od začátku roku 2015 jsou zdravotní pojišťovnou díky úpravě screeningového programu k vyšetření adresně zváni klienti starší 50 let věku. Samotné vyšetření pak spočívá v jednoduchém testu na skryté krvácení do stolice, který je bezbolestný.

Pokud je vám tedy více než 55 let a dosud jste vyšetření nepodstoupili, nezbývá než vám doporučit, abyste se na koloskopické vyšetření co nejdříve objednali. Aktivním postojem k prevenci onemocnění totiž můžete zachránit své zdraví.

Objednejte se na preventivní vyšetření co nejdříve prostřednictvím našeho callcentra: +420235360133

Rakovina tlustého střeva: základem úspěšné léčby je včasná diagnóza

Rakovina tlustého střeva neboli kolorektální karcinom patří mezi tři nejčastější nádorová onemocnění v České republice. Každý rok onemocní šest tisíc Čechů. Přitom jde o jedno z nádorových onemocnění, které je velice dobře léčitelné, pokud je odhaleno včas.

Kolorektální karcinom postihuje zejména věkovou skupinu osob v rozmezí 63 až 77 let. V posledních letech není žádnou výjimkou zachycení nádorů u jedinců mladších 60 let, objevuje se již i v třetí a čtvrté dekádě života člověka.

Zvýšené riziko i u mladších ročníků představují špatné stravovací návyky, tedy nadměrná konzumace červeného masa a s tím spojená nevhodná tepelná úprava pokrmů (grilování, fritování), dále nadbytečný kalorický příjem, některá potravinová aditiva (přídatné látky), nedostatek vlákniny v jídelníčku apod.

Rizikovým faktorem je také nedostatečná pohybová aktivita často spojená s obezitou.

Příznaky nádorového onemocnění zahrnují i jiná onemocnění trávicí trubice

Hlavní rizikový faktor představuje věk pacienta – s přibývajícím věkem se u každého člověka zvyšuje riziko výskytu polypů (slizničních výrůstků), u kterých může postupem času dojít ke zhoubné přeměně a nekontrolovanému buněčnému růstu; jde o poměrně dlouhý proces (7–10 let).

Asi u 15–19 procent onemocnění vzniká nádorová přeměna na základě vrozené predispozice, u jednoho procenta nádorů jde o komplikaci chronického střevního zánětu. „Formy onemocnění kolorektálním karcinomem mohou být zcela bezpříznakové, případně se projeví pouze v laboratorních odběrech chudokrevností.

Příznaky mohou také být velmi nespecifické, jako je břišní dyskomfort, únava, nadýmání a podobně,“ upozorňuje MUDr. Irena Peprná, praktická lékařka z kliniky Canadian Medical.

Vždy je třeba věnovat pozornost těmto varovným signálům:

 • změně charakteru vyprazdňování stolice (nepravidelné střídání zácpy a průjmu, zúžení stolice, nutkání na stolici s pocitem neúplného vyprázdnění),
 • přítomnosti krve ve stolici,
 • bolesti břicha,
 • nevysvětlitelnému úbytku tělesné hmotnosti.
Zajímavé:  Dr.Max Léky Na Předpis?

Jaké jsou možnosti léčby karcinomu tlustého střeva?

Jak již bylo řečeno: základem je včasné odhalení onemocnění. Pak je kolorektální karcinom velice dobře léčitelný. Léčbu, která je v současné době na vysoké úrovni, řídí klinický onkolog, léčebnou strategii určuje dle stadia onemocnění. Záleží na pokročilosti nádoru, vždy se volí léčba „šitá na míru“ konkrétnímu pacientovi.

„Zhoubný nádor ve své nejčasnější fázi může být někdy odstraněn již při samotném endoskopickém výkonu. V jiných případech pacienti podstupují chirurgický zákrok s cílem odstranění nádoru a uzlin.

Jednou z cest je také léčebná chemoterapie a ozařování, jež je většinou cíleno na zmenšení nádoru či odstranění zbytkové nemoci.

V současné době je možné onemocnění léčit i v pokročilých stadiích, včetně metastáz,“ informuje MUDr. Irena Peprná.

Zásadní v úspěšnosti léčby je, aby nemocný byl dostatečně informován o svém onemocnění, o možnostech léčby a také o nežádoucích účincích léčebného procesu. Důležité je přistupovat k léčbě pozitivně a aktivně.

Prevence je základ

Jak rakovině tlustého střeva předcházet? Alfou a omegou, jako ostatně u eliminace každého závažného onemocnění, je prevence, která v tomto případě spočívá v úpravě životosprávy a jídelníčku. Důležité je odstranit rizikové faktory životního stylu popsané výše.

V sekundární prevenci jsou aktivně vyhledáváni zdraví bezpříznakoví jedinci, kteří jsou ve zvýšeném riziku onemocnění (výskyt onemocnění rakovinou tlustého střevu a konečníku v rodině).

Již několik let probíhá v naší zemi screening onemocnění nádorem tlustého střeva, což je cesta ke snížení výskytu nových onemocnění. „Od roku 2015 jsou zdravotní pojišťovnou díky úpravě screeningového programu k vyšetření adresně zváni klienti starší 50 let věku.

Samotné vyšetření pak spočívá v jednoduchém testu na skryté krvácení do stolice, který je bezbolestný.

Pokud je vám tedy více než 55 let a dosud jste vyšetření nepodstoupili, nezbývá než vám doporučit, abyste se na kolonoskopické vyšetření co nejdříve objednali,“ vysvětluje MUDr. Peprná a dodává: „Aktivním postojem k prevenci onemocnění totiž můžete zachránit své zdraví.“

„Jednoduchý test pro kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu ve stolici dnes laboratoře běžně provádějí. Díky tomu, že je stanovován lidský hemoglobin (jako součást lidských krvinek) dnes již pacient nemusí držet žádnou dietu.

Testy jsou dostatečně citlivé i spolehlivé a lze je v laboratoři provádět na automatických analyzátorech. Pro široký populační screening zůstanou zřejmě nejčastěji využívaným testem i v dalších letech,“ podotýká MUDr. Petr Podroužek, CSc.

, odborný ředitel EUC Laboratoří.

„Alarmující je fakt, že až jedna čtvrtina nemocných přijde k lékaři v pokročilém stadiu onemocnění, kdy dochází k šíření nádoru do dalších orgánů, nejčastěji jater a plic. Pětileté přežití těchto pacientů je nižší než 5 %.

Bohužel pouze malá část cílové populace (přibližně 22 %) pravidelně podstupuje screeningové testy na kolorektální karcinom, neboť tyto testy jsou vnímány jako nepříjemné,“ konstatuje RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.

, odborný garant genetických laboratoří CGB, a připomíná: „Přijatelnou alternativou je proto pro tyto jedince genetický test Septin9. Septin9 je krevní test, který lze provést jako první krok pro časnou detekci kolorektálního karcinomu.“

Princip testu Septin9

Kolorektální karcinomy dokonce i v nejranějších stadiích uvolňují genetický materiál (DNA) do krve. U pacientů s kolorektálním karcinomem dochází k metylaci tumor supresorového genu Septin 9, zatímco u zdravého jedince nikoliv.

Test Septin9 umožňuje v krevní plazmě snadno a spolehlivě detekovat tento marker (metylovaný gen Septin 9) specifický pro kolorektální karcinom. Na základě výsledků řady nezávislých klinických studií (např.

studie PRESEPT zahrnovala 7940 osob) indikuje pozitivní výsledek testu zvýšenou pravděpodobnost přítomnosti kolorektálního karcinomu. V takovém případě by měl pacient podstoupit kolonoskopii pro potvrzení diagnózy.

„Velkou výhodou tohoto testu je komfort pro pacienta, neboť vyžaduje pouze běžný odběr krve a na rozdíl od ostatních metod pro časnou detekci kolorektálního karcinomu není třeba dodržovat žádná doporučení týkající se stravy, ani speciální přípravu před vyšetřením. Odběr krve lze provést kdykoli,“ popisuje RNDr. Uvírová.

Test Septin9 byl v dubnu 2016 schválen významnou americkou certifikační autoritou FDA (Food and Drug Administration) jako první krevní screeningový test na kolorektální karcinom a je také akceptován v České republice Národní radou pro kolorektální karcinom jako alternativa jiných metod screeningu. Bohužel, vzhledem k jeho vyšší ceně, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Další informace o tomto vyšetření naleznete na www.pathology.cz.

Rakovina tlustého střeva se objevuje u stále mladších lidí. Co si pohlídat?

Autor: istock.com

Rakovina tlustého střeva zabije každou minutu jednoho člověka na zeměkouli. Díky screeningovým programům se daří onemocnění zachytit v dřívějších stádiích, funguje to ale spíše u starší generace. Mladí lidé a střední generace si totiž často nepřipouští, že by se jich onemocnění mohlo týkat. A počet nových případů mezi nimi roste.

Máte pocit, že rakovina tlustého střeva a konečníku je záležitostí jen starších generací? Pak jste na omylu. Podle výzkumu American Cancer Society mají lidé narození v roce 1990 dvojnásobně vyšší riziko, že onemocní rakovinu tlustého střeva ve srovnání s lidmi narozenými roku 1950. U rakoviny konečníku je pak riziko dokonce čtyřikrát větší.

Rakovinou tlustého střeva a konečníku jsou tedy aktuálně nevíce ohroženi takzvaní mileniálové a generace X. Pro upřesnění – mileniálové jsou lidé, kteří dosáhli dospělosti na začátku 21. století. Jako generace X se označují ti narození v letech 1965 až 1985.

Pod vlivem obezity

Výzkum z roku 2017 byl zveřejněn v časopise Journal of National Cancer Institute a sledoval zdravotní údaje 490 tisíc lidí s tímto typem rakoviny. Autoři studie sledovali u jednotlivých osob způsob, jakým jejich životní styl ovlivňuje výskyt obezity a následné spojení obezity s onemocněním rakovinou.

„Sedavý způsob života, špatná strava, vysoká spotřeba červeného masa a masných výrobků, málo mléčných výrobků ve stravě, to vše vede k obezitě. A stejné faktory ovlivňují i rakovinu tlustého střeva a konečníku,“ říká Rebecca Siegel, jedna z vedoucích studie.

Mladí lidé by podle autorů studie měli příznaky rakoviny tlustého střeva a konečníku znát. Protože stejně jako u řady dalších nádorových onemocnění, čím dříve člověk vyhledá lékaře, tím větší šance na úspěšnou léčbu má.

Jenže to právě mladí lidí nedělají. Pokud už si změn všimnou, pak je často ignorují nebo zlehčují. V první řadě si žádné takové onemocnění nepřipouštějí. „Často to nepovažují za problém. Jenže tím se doba odhalení národu prodlužuje,“ dodává lékařka.

Jaké změny by měl člověk sledovat?

 • krev ve stolici (světlá i tmavá)
 • krvácení z konečníku
 • křeče v břiše (které nemají jasnou souvislost s tím, co jste jedli)
 • změny v pohybech střev (změna frekvence stolice, její tvar či množství)
 • přetrvávající zácpa nebo průjem
 • nevysvětlitelný úbytek váhy

Pokud trvá některý z níže uvedených příznaků déle než týden, je třeba jít k lékaři. Pochopitelně například krev ve stolici nemusí znamenat vždy nádor. Může se jednat o řitní trhlinky, hemoroidy nebo další méně závažné potíže. Takže vždy je lepší nechat se vyšetřit než malovat čerty na zeď.

Autor: Pavla Skurovcová

Jak předejít rakovině tlustého střeva? Chce to pohyb, zdravou stravu a pravidelné prohlídky

Rakovina tlustého střeva a konečníku je jedním z nejčastějších onkologických onemocnění. Každý rok lékaři zjistí kolem 8 tisíc takových nádorů. Situaci má zlepšit screeningový program. Jaké jsou rizikové faktory či prvotní příznaky? Na to se ptal onkoložky Petry Tesařové moderátor Jiří Chum. 

Onkoložka Petra Tesařová vysvětluje, že nádory konečníku a tlustého střeva souvisí s některými chybami v rámci stravování a životního stylu. Jde o nedostatek pohybu, málo vlákniny nebo konzumaci uzenin. Mezi rizikové faktory patří kouření a alkohol – to všechno může přispívat ke vzniku nádoru.

Nejde ale o jediné faktory: „Jsou některé postižené rodiny, u kterých se nádor vyskytuje v několika generacích. Tam hrají často roli genetické faktory. A právě takoví pacienti by měli vyhledávat screening nejvíce.“

Preventivní prohlídky

Mezi prvotní příznaky nemusí patřit jen krev ve stolici, jde také o změnu frekvence stolice, střídání zácpy a průjmu nebo únavu, hubnutí a anémii, tedy ztrátu červených krvinek. V takovém případě bychom měli jít na screening rakoviny tlustého střeva.

Screening znamená vyhledávání časných stadií zhoubného nádoru nebo přednádorových chorob, které mohou časem do nádoru vyústit. Nástroje screeningu jsou různé, v případě prevence rakoviny tlustého střeva se používají dvě metody.

Nejdříve jde o laboratorní vyšetření skrytého krvácení ve stolici. To je doporučené provádět každý rok u pacientů, kterým je více než 50 let. Petra Tesařová upozorňuje, že krvácení ve stolici nemusí znamenat pouze nádor, může jít třeba i o krvácející hemeroidy. Druhou metodou je pak kolonoskopie.

Postupné zlepšení díky screeningu

Pokud se krev ve stolici objeví, musí následovat kolonoskopie: „Zmapuje celou krajinu tlustého střeva a konečníku. Není samozřejmě příjemné, protože vyžaduje přípravu, to střevo se musí úplně vyprázdnit. Často se provádí v mírné anestezii. Ale pokud má pacient kolonoskopii negativní, tak 10 let nemusí pomýšlet na další vyšetření.“

Screningový program je příkladem mezioborové spolupráce. Důležitou roli hrají praktiční lékaři, kteří pacienty instruují ohledně screeningu. Vysvětlují jim možnosti a připravují je na vyšetření. Následně také gastroenterologové, kteří provádějí kolonoskopická vyšetření.

Screeningový program funguje pět let. Daří se díky němu rakovinu zachytávat dříve? „Sklízíme úspěchy všech opatření, která okolo rektálního karcinomu provádíme. Nejenom screeningu, ale taky osvěty v rámci životního stylu, snížení rizikových faktorů. Křivky výskytu a křivky úmrtnosti se sklánějí. Snižuje se jak výskyt, tak i úmrtnost na tenhle nebezpečný nádor.“ 

Pečuji o blízkého

Život nepřináší jen hezké chvíle a pohodu. Byl někomu z vašich blízkých diagnostikován nádor konečníku? Chcete vědět, co vás při péči o člověka s touto nemocí čeká? V dnešním článku se dozvíte více o tom, co čeká pečovatele o lidi s podobnou diagnózou.

Prvotní snahou při léčbě zhoubného nádoru konečníku je operační (chirurgické) řešení. Právě operace nabízí největší šanci na to, že dojde k úplnému uzdravení. Nádor je třeba samozřejmě vyříznout celý, ovšem z pacientova těla je třeba vyjmout i poměrně rozsáhlý přilehlý úsek střeva, aby se zabránilo návratu onemocnění z nějaké zbloudilé rakovinné buňky. Potíž s tímto typem operace tkví v tom, že nelze zachovat přirozený vývod střeva. Odchod stolice není možný chybějícím konečníkem, vývod tlustého střeva se proto našije na díru v břišní stěně. Vzniká tzv. kolostomie. Péči o kolostomii, jakousi „umělou řiť“, popíšeme o několik odstavců níže.

Zajímavé:  Vitaminy Pro Psy Na Ledviny?

Léky

Léčba chirurgická může být doplněna chemoterapií. Při této léčbě jsou podávány léky, které mají za úkol ničit rakovinné buňky. Na rozdíl od bakterií, které se od lidských buněk dost liší, jsou rakovinné buňky našim zdravým buňkám velmi podobné.

A tak zatímco antibiotika, která dobře zabírají na bakterie, nám příliš neškodí, chemoterapeutika používaná na léčbu rakoviny jsou hodně toxická. Léčba se nasazuje jak před operací – aby se nádor zmenšil –, tak po operaci – aby se předešlo návratu onemocnění. Chemoterapie je náročná na celkové zdraví a sílu organismu.

V době podávání léků je třeba nemocnému ve všem vyhovět a poskytovat mu všemožnou podporu. Mimo samotné podávání léků je vhodný odpočinek a sytá strava, aby měl pacient sílu na další léčbu.

Paliativní léčba

Někdy nemoc není léčitelná a naděje na uzdravení je zcela minimální. Pak přichází na řadu tzv. paliativní terapie, tedy léčba, která si neklade za cíl pacienta vyléčit. Tato léčba má vést k tomu, aby pacientovi život usnadnila, odstranila bolesti a zabránila nepříjemným komplikacím.

Hlavní částí paliativní léčby je léčba bolesti, která je v současné době velmi propracovaná a opravdu nikdo nemusí trpět bolestí ani v pokročilých stadiích nemoci. Lékaři bohužel mnohdy léčbu bolesti podceňují, proto můžete blízkému člověku pomoci i tím, že na jeho bolest upozorníte ošetřujícího lékaře a sdělíte mu své přání pacientovi od bolesti ulevit.

Doplňkově se mohou objevit chemoterapie, radioterapie, ale i operace, často je potřeba i kolostomie.

Péče o kolostomii

Kolostomie samozřejmě mění stávající vylučovací zvyklosti. Předně není na původním místě a pak také nemá svěrač. Znamená to, že z kolostomického otvoru vytéká tekutá stolice a odcházejí větry bez volní kontroly.

K jímání obsahu se používají kolostomické pytlíky, které v současné době zajišťují velké pohodlí při užití, zcela minimální úniky obsahu a jsou pod oblečením velmi diskrétní.

O kolostomii je ale třeba pečovat a zde můžete pacientům pomoci, ať už přímo, nebo tím, že dohlédnete na to, aby bylo o kolostomii dobře postaráno.

Jak se o nový otvor starat, se každý pacient po operaci dozví, a stejně tak jeho rodinní příslušníci, zeptají-li se lékaře. Neudržovaná kolostomie může způsobit nesnáze a komplikace – mokváním pokožky a nedržícím pytlíkem počínaje a nutností operace konče.

Ačkoli je karcinom konečníku nepochybně velmi nepříjemným onemocněním, nemusí vždy končit špatně. V mnoha případech je plné uzdravení možné. Kolostomii je však obtížné se vyhnout. Je nový střevní vývod velkou cenou za pokračování života? Ačkoli ze strany rodiny bude nemocný vyžadovat pozornost a péči, nejedná se o onemocnění, které by nutně postihovalo schopnost člověka postarat se o sebe.

 • (shmt)
 • Zdroje : Vnitřní lékařství, Klener et al, Galén Komplexní léčba nádorů rekta, Kamil Vysloužil, Grada
 • Základy speciální chirurgie, Pavel Pafko, Galén
 • archiv novinek

Na rakovinu tlustého střeva a konečníku zemře zhruba deset lidí denně. Včasné vyšetření přitom může zachránit život

Každý den u nás zemře zhruba deset lidí na tzv. kolorektální karcinom čili rakovinu tlustého střeva a konečníku. Zákeřnost tohoto závažného o onemocnění spočívá mimo jiné v tom, že je na začátku zcela bez příznaků, a proto bývá objeveno příliš pozdě.

V Česku je každým rokem diagnostikováno přibližně 7 500 nových případů kolorektální karcinomu a téměř 3 500 lidí na něj umírá. Díky včasnému nálezu je však možné vzniku pokročilé rakoviny předejít, a zachránit tak život pacienta. Proto jsou velice důležité screeningové programy.

 Ti, kteří se jich neúčastní, jsou zváni zdravotními pojišťovnami, ale i přesto mnoho lidí této možnosti nevyužije.

Ministerstvo zdravotnictví s Národním screeningovým centrem ÚZIS za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny proto pokračuje v pilotnímu projektu, který má za cíl oslovit ty, kteří dlouhodobě nereagují na pozvánky a nechodí na preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva.

Pojištěnci VZP dostanou speciální balíčky, aby se mohli vyšetřit doma sami. Unikátní pilotní projekt samoodběrových sad má za cíl zvýšit záchyt rakoviny tlustého střeva, který patří mezi nejčastější zhoubné nádory. V lednu a v únoru už obdrželo samoodběrovou sadu 7 tisíc vybraných pojištěnců VZP.

V červnu v rámci další vlny doputuje samoodběrová sada ke třem tisícovkám lidí, a to k mužům i k ženám ve věku od 50 do 70 let. Národní screeningové centrum ve spolupráci s VZP tak postupně oslovuje 10 tisíc pojištěnců, kteří v posledních letech nevyužili možnosti screeningu se zúčastnit.

Každý z nich dostává dopis, jehož součástí je samoodběrová sada na odběr vzorku stolice na vyšetření skrytého krvácení.

„Pokud se nádory tlustého střeva odhalí včas, je skutečně možné zabránit vzniku rakoviny a zachránit danému člověku život. Kromě toho se pacient vyhne velmi náročné a bolestivé léčbě. Navíc právě tento projekt, který jsme spouštěli v lednu, je další formou, jak se preventivně samovyšetřit z pohodlí svého domova.

V tuto chvíli, kdy je vývoj epidemie koronaviru v ČR stabilní, je potřeba, aby se lidé v co největší míře vrátili k běžné péči a preventivním vyšetřením a péči nezanedbávali.

Apelujeme proto průběžně jak na lékaře, tak i na občany, aby tak učinili,“ zdůraznil význam pilotního projektu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, si v pohodlí domova odeberete vzorek stolice a pak jej bezplatně spolu s několika podepsanými dokumenty pošlete v přiložené obálce do specializované laboratoře, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce vám pošle výsledek,“ vysvětlil vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS Karel Hejduk. Před koronavirovou krizí v lednu a v únoru už obdrželo samoodběrovou sadu 7 tisíc vybraných pojištěnců VZP, další 3 tisíce tuto výzvu obdrží v pondělí 1. 6. 2020.

„Před pandemií, na začátku roku, měly desítky účastníků prvních dvou vln pilotního projektu pozitivní výsledek na skryté krvácení do stolice. Proto jsme jim doporučili návštěvu praktického lékaře pro konzultaci dalšího postupu.

Nicméně je důležité zdůraznit, že pokud je vám zjištěna přítomnost krve v odebraném vzorku stolice, tak to ještě nutně neznamená, že máte rakovinu, nebo že ji dostanete.

Tento výsledek však upozorňuje na její možné riziko a je třeba situaci nepodcenit,“ doplnil Ondřej Májek, vědecký vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS ČR.

„Epidemie koronaviru je v této chvíli pod kontrolou a je velice dobře, že tato příznivá situace umožňuje věnovat plnou pozornost ostatním onemocněním. Právě nádorová onemocnění a nemoci oběhové soustavy bohužel představují nejčastější příčinu úmrtí českých mužů a žen,“ upřesňuje i ředitel ÚZIS ČR Ladislav Dušek.

„Jsme velice rádi, že se můžeme podílet na tomto pilotním projektu screeningu kolorektálního karcinomu. Čím dříve se podaří nemoc odhalit, tím větší je šance na vyléčení.

Absolvování screeningu mimo jiné také šetří peníze z veřejného zdravotního pojištění, které by při pozdějším odhalení diagnózy pojišťovna vynakládala na nákladnou léčbu pacienta.

Jen v roce 2018 se léčilo s diagnózou karcinomu střeva 44 tisíc klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny, která za jejich léčbu zaplatila přes 2 miliardy korun,“ připojil David Šmehlík, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR pro zdravotní péči.

„Věřím, že pilotní projekt ověří připravenost české populace na tento způsob vyšetření a zároveň zvýší obecné povědomí o důležitosti prevence nádorů tlustého střeva a konečníku.

Protože právě díky testování stolice na skryté krvácení a kolonoskopickému vyšetření můžeme tomuto zhoubnému nádoru efektivně zabránit,“ je přesvědčen Štěpán Suchánek, vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ÚVN Praha.

Současnou situaci popsal také koordinátor praktických lékařů zapojených do projektu MUDr.

Norbert Král: „Každé další projekty, které se v rámci screeningu dělají, jsou důležité, protože účast na preventivních vyšetřeních stále není dostatečná, i když se v současné době nepatrně zvyšuje.

Stále však hledáme nové cesty a alternativy, jak tuto účast zvýšit. Důležité je, aby rostlo i všeobecné povědomí o screeningu, abychom lidi motivovali k tomu si své zdraví chránit.“

V ČR je od roku 2000 zaveden Národní program screeningu kolorektálního karcinomu pro osoby starší 50 let. V současnosti se při screeningu využívá test na okultní krvácení do stolice, který detekuje i malé množství krve ve stolici.

Osobám bez příznaků onemocnění má odběrovou sadu pro test předat jejich registrující praktický lékař, v případě žen i gynekolog, a následně je má také informovat o výsledku vyšetření. Existuje i možnost podstoupit tzv. screeningovou kolonoskopii bez předchozího testu na okultní krvácení. U osob, které se této prevence neúčastní, probíhá tzv.

adresné zvaní občanů. „V praxi to znamená, že zdravotní pojišťovny posílají poštou dopis s pozvánkou svým pojištěncům, aby se screeningu zúčastnili. Pokud pojištěnec nereaguje, jsou pozvánky posílány opakovaně. Adresné zvaní do screeningu bylo zahájeno v lednu 2014 a realizují ho všechny zdravotní pojišťovny.

Na první pozvánku reaguje více než pětina pozvaných, ale s opakovaným zvaním účast klesá,“ popsal průběh současného adresného zvaní Karel Hejduk.

Toto onemocnění se může projevovat řadou příznaků, např. dlouhodobější změnou ve střevní činnosti (průjem, zácpa, stužkovité zúžení stolice), bolestí břicha, pocitem plnosti, větší plynatostí a úbytkem hmotnosti. Varovným příznakem je zejména krvácení z konečníku nebo příměs krve ve stolici, upozorňující na krvácení v zažívacím traktu.

Vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku lze výrazně ovlivnit prevencí.

Například omezení konzumace červeného masa a uzenin, pečených, smažených, grilovaných a uzených potravin, alkoholu a zvýšení fyzické zátěže spolu s nekouřením a dostatečným množstvím vlákniny ve stravě (konzumace ovoce, zeleniny, luštěnin, skořápkových plodů a celozrnných výrobků) snižují riziko vzniku tohoto onemocnění.

O Národním screeningovém centru ÚZIS

Národní screeningové centrum (NSC) vzniklo v rámci Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR za účelem podpory a zlepšení screeningu a prevence vážných onemocnění v České republice.

NSC nabízí občanům nové či vylepšené screeningové nebo preventivní programy týkající se kromě prevence nádorových onemocnění také prevence předčasných porodů, diabetické retinopatie, kritických vrozených srdečních vad u novorozenců, chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) atd.

V současnosti je NSC financováno z prostředků čerpaných z fondů Evropské unie a svoji činnost realizuje za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

 • Webové stránky projektu
 • Návod k odběru stolice pomocí qFIT kitu
 • Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector