Vliv Elektromagnetického Záření Na Zdraví?

Elektromagnetické záření a jeho vliv na zdraví Vědci přiklánějící se ke škodlivosti elektromagnetického záření mu připisují zvýšené riziko celé řady nemocí a problémů: bolesti hlavy, poruchy spánku, problémy s pamětí a soustředěním, snížená imunita, alergie, problémy s početím, ale i obávaná rakovina.

Která elektromagnetická záření jsou škodlivá?

Elektromagnetické záření je možné rozdělit na ionizující (například rentgenové záření) a neionizující (například infračervené záření). O ionizujícím záření víme, že je ve vyšších koncentracích pro lidský organismus škodlivé, ale u neionizujícího záření vědci stále nenašli jednoznačnou odpověď.

Co to je elektromagnetické záření?

Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole. Elektromagnetickým zářením se zabývá obor fyziky nazvaný elektrodynamika, což je podobor elektromagnetismu.

Jak odstínit elektromagnetické záření?

Odstínění EMF (elektromagnetických polí, elektrosmogu) během dne je velmi obtížné. Je proto důležité, aby minimálně v době spánku, kdy probíhá regenerace organismu (například hormon melatonin, který je zodpovědný za úplnou relaxaci a posílení imunitního systému, produkuje epifýza pouze v noci), bylo EMF eliminováno.

Jak se chránit před elektromagnetickým zářením?

Nejlépe je, spát a pobývat v hodnotách pod: 5 V/m při 50 Hz (vyzařování elektrického pole fázových drátů, spotřebičů a zařízení) – spát metr od kabelů, lampičky, nabíječky a osminásobek ochranného pásma od drátů VVN a silových kabelů v zemi.

Co je Ionizujici zareni?

Ionizující záření je záření, které při průchodu hmotou vede ke vzniku reaktivních iontů. Následnou reakci se mění chemické vlastnosti látek, v živém organismu to vede k poškození tkání. Různé typy poškození vnikající i v molekule DNA (včetně vzniku zlomů nebo mutací) a dalších důležitých molekulách.

Kde je elektromagnetické pole?

A to: stejnosměrným elektrickým a magnetickým polem, střídavým nízkofrekvenčním elektrickým a magnetickým polem a vysokofrekvenčním polem, kterým se budeme podrobně zabývat. Zdrojem je výroba a přenos elektrické energie, používání domácích elektrických přístrojů, telekomunikace, rozhlasové a televizní vysílání.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Co je elektromagnetické kmitání?

Elektromagnetické kmitání spočívá v periodických změnách energie elektrického pole kondenzátoru na energii magnetického pole cívky a naopak. Závislost napětí a proudu na čase můžeme znázornit do časového diagramu.

Jak vzniká elektromagnetické záření?

Elektromagnetické vlnění (záření) je kombinace příčného postupného vlnění magnetického a elektrického pole, přičemž se vlnění šíří prostorem rychlostí světla. Pro člověka nejdůležitějším typem elektromagnetického vlnění je světlo.

Co patří mezi elektromagnetické záření?

Elektromagnetické záření je jednou z mnoha možností, jak se může energie přemisťovat prostorem. Mezi formy elektromagnetického záření patří například teplo plápolajícího ohně, sluneční svit, rentgenové záření, se kterým se setkáte u lékaře, a také energie využívaná v mikrovlnné troubě na ohřátí jídla.

Jak změřit elektromagnetické pole?

Chcete-li zjistit intenzitu elektrosmogu, můžete si půjčit nebo pořídit speciální měřicí přístroj, jako například snadno použitelný Electrosmog Analyser Gigahertz ME 3851 A (cca 10 800 Kč) nebo přístroj Messgerät HFW35C či Mietkoffer 35W, případně si můžete objednat nějakou specializovanou firmu, která měření provede.

Jak se zbavit elektrosmogu?

Jak omezit elektrosmog v domácnosti

Doporučuje se vypínat na noc router Wi-Fi, telefony nastavit na mód Letadlo a umístit daleko od postele. Pohybujeme-li se ale ve sférách té energie, která působí na psychiku, představuje mobil vlastně negativní energii sám o sobě a svou přítomností nám ji bude stále připomínat.

Jak se bránit proti elektrosmogu v letadle?

V pokoji, kde spíte, by neměla být televize ani počítač. Telefon na noc nastavte do letadlového režimu a položte jej alespoň 200 centimetrů od vaší hlavy. Pokud máte v ložnici WiFi router, vypněte jej na noc. Nepokládejte mobilní telefon na své tělo, pokud se nenachází z letadlovém režimu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *