Ateroskleróza – vše o zdraví

Nová studie publikovaná v žurnálu Atherosclerosis (Aterosklerózy) potvrdila, že extrakt z granátového jablka může zabránit a dokonce i zvrátit primární patologii spojenou s úmrtností na srdeční onemocnění.

Konkrétně měli na mysli onemocnění nazýváno ateroskleróza, která se vyznačuje ucpáváním tepen tím, že se v nich hromadí tuky. Při pokusu byl myším s náběhem na spontánní blokaci koronární artérie podávaný ve vodě na pití během dvou měsících extrakt z granátového jablka.

Přesto, že léčba granátovým jablkem zvýšila u těchto myší hladinu cholesterolu s velmi nízkou hustotou, výsledkem bylo snížení nánosů v arteriích.

Kromě uvedeného účinku výzkumníci zaznamenali několik dalších užitečných efektů:

 • snížení úrovně oxidačního stresu
 • snížení množství proteinu, který slouží jako chemický posel při zánětlivých procesech v arteriích
 • snížení akumulace lipidů v srdečním svalu
 • snížení infiltrace makrofágů v srdečním svalu
 • snížení míry ztlušťování srdečních svalů
 • snížení ECG abnormalit

Je pozoruhodné, jak extrakt z jednoho běžného a nenápadného ovoce dokáže zvrátit takové množství aspektů onemocnění koronárních tepen. Odpověď na tuto malou záhadu najdeme v poznání, že naši dávní předkové se vyvinuli v prostředí, kde se vyskytovaly určité plodiny.

Tento proces vzájemné koexistence trval tak dlouhou dobu, že nedostatek některých potravin může přímo vést k selhávání některých orgánů. Například, Linus Pauling, dvojnásobný nositel Nobelovy ceny zjistil, že nedostatek vitaminu C je primární příčinou kardiovaskulárních onemocnění.

Kdysi totiž naši předkové měli celoroční přístup k čerstvému ​​ovoci a tak se časem stalo, že ztratili schopnost si ho sami pěstovat.

Další zajímavá fakta o vlivu granátového jablka na arterie

Předcházející studie zkoumala vliv extraktů.

Má však stejný vliv i běžná spotřeba granátového jablka, případně džusů z něj? Zdá se, že ano …

Například, v roce 2004 byly v žurnálu Clinical Nutrition (Klinická výživa) publikované výsledky 3leté klinické studie na izraelské populaci. Zjistilo se, že denní konzumace džusu z granátového jablka zvrátila stenózu krční tepny až o 29 %.

Pozoruhodným zjištěním také bylo, že v kontrolní skupině se blokace tepen zvýšily o 9 %. To znamená, že skutečný účinek džusu z granátového jablka byl ještě vyšší!

Celkové zdravotní přínosy konzumace granátového jablka

Přínosy konzumace granátových jablek jsou poměrně široké. Dokazují to i následující experimentálně potvrzeny účinky:

1) Protizánětlivé

Stejně jako u mnoha jiných chronických degenerativních chorob, i při kardiovaskulárních onemocněních hrají záněty významnou roli.

2) Snižování krevního tlaku

Džus z granátového jablka má účinek na utlumování ACE a také zvyšuje oxid dusnatý. Jde o dva poměrně známé způsoby na snižování krevního tlaku. Kromě toho, granátové jablko obsahuje i spoustu punicalaginu, který snižuje nepříznivé důsledky tlaku na stěny tepen.

3) Proti infekční

Ukládání nánosů v tepnách je často doprovázeno sekundární bakteriální nebo virovou infekcí, včetně hepatitidy C nebo plicních chlamydií. Granátové jablko má poměrně široké antibakteriální i antivirové účinky.

4) Antioxidační

Jedním ze způsobů, kterými se krevní lipidy stanou příčinou onemocnění, je jejich proces oxidace. Například, špatný LDL cholesterol může být z technické stránky v krvi přítomen a být zcela neškodný. To ale platí jen dokud nezačne oxidovat.

Zjistilo se, že granátové jablko snižuje oxidační stres v krvi. V jedné studii na myších se dokonce ukázalo, že snížení tohoto stresu vedlo k až 44% poklesu velikosti arterosklerózních jizev. Tak až příště budete nakupovat v supermarketu, nezapomeňte granátové jablko přidat k vašemu nákupu.

Zdroj: How To Easily Clean Your Arteries With One Simple Fruit

Источник: https://www.uspesna-lecba.cz/ateroskleroza/

Arterioskleróza, ateroskleróza

Arterioskleróza (ateroskleróza) je celkové onemocnění cév, které mění hladké vnitřní stěny tepen, k čemuž přispívá i narušení vnitřní cévní výstelky (endotelu), které může mít na svědomí zvýšený krevní tlak, některá virová onemocnění, ale i například kouření.

Rozhodující podíl na vzniku a rozvoji arteriosklerózy však mají především krevní lipidy, čili tuky, a z nich pak zejména cholesterol. Ten se v místech narušeného endotelu ukládá, obaluje krevními sraženinami a vazivem a vytváří tzv. aterosklerotické pláty.

Tepenná stěna se přitom ztlušťuje a ztrácí pružnost. Protože tepny se silnými stěnami nejsou dostatečně pružné a špatně se roztahují, zvyšuje se v nich tlak krve a omezuje se krevní průtok do tkání. Vnitřní průsvit tepny se zužuje a průtok krve zhoršuje a zpomaluje.

Může dojít k postupnému zužování nebo dokonce uzávěru postižených cév.

Příznaky arteriosklerózy

Podle lokalizace postižení tepen – srdce (ischemická choroba srdeční, angina pectoris, infarkt myokardu), mozku (TIA-tranzitorní ischemická ataka, tzn.

‚hrozící‘ mozková mrtvice, cévní mozková příhoda), končetinové tepny (ischemická choroba končetin, atrofie kožních adnex, chladnější končetiny a další), ledviny.

Zhoršení prokrvení končetin, pocity brnění, zhoršená citlivost, únava, zapomínání, nesoustředěnost.

Příčiny arteriosklerózy

Riziko aterosklerózy stoupá při přítomnosti rizikových faktorů – kouření, zvýšení cholesterolu a tuků v krvi (hyperlipidémie), obezita, vysoký krevní tlak (hypertenze), cukrovka (diabetes mellitus), dědičnost, nedostatek tělesného pohybu.

Návštěva lékaře při arterioskleróze

Návštěva lékaře je nutná při poruchách paměti, u chladnějších končetin a poruch jejich citlivosti, tlakové bolesti na hrudi (srdce), omezení pohybu končetin (při cévní mozkové příhodě).

Prevence arteriosklerózy

Preventivní opatření spočívají v omezení přísunu soli (omezit solení, konzumaci uzenin), omezit konzumaci masa hovězího a vepřového a konzumovat spíše maso bílé (drůbež, ryby), omezit alkohol a moučná a sladká jídla včetně nápojů (Cola apod.). Vysoký cholesterol můžete snížit změnou ve svých stravovacích návycích, změnami životního stylu a v případě nutnosti užíváním léků.

Léčba arteriosklerózy

Léky na předpis

Vzhledem k trendům uvolňování léčivých přípravků do volného prodeje v této skupině uvádíme přehled základních léčebných skupin, které se používají při terapii kardiovaskulárních onemocnění. Léčba je zaměřena především na regulaci funkcí kardiovaskulárního systému, metabolismus tuků a snižování agregace (shlukování) krevních destiček do sraženin.

ANTIHYPERTENZIVA – Nejprve je vhodné vyzkoušet režimová opatření jako jsou snížit příjem soli, omezit, popř. přestat kouřit a pít alkohol. Zvýšit tělesnou aktivitu a minimalizovat stres.

Pokud jsou u pacienta známky orgánového poškození (srdeční a ledvinové potíže, poškození sítnice), nasazují se léky na lékařský předpis.

Diuretika, betablokátory, vazodilatátory, ACE inhibitory, alfablokátory nebo jejich kombinace.

 • HYPOLIPIDEMIKA – Léčiva ovlivňující hladinu lipidů (tuků).
 • Hořčík s vápníkem – jejich nedostatek souvisí s vysokým tlakem.
 • Česnek – účinný při snižování krevního tlaku.
 • Koenzym Q – zlepšuje srdeční činnost a snižuje krevní tlak.
 • Pupalkový olej – důležitý pro krevní oběh a snižování tlaku.
 • Lecitin – slouží k emulgaci tuků, zlepšuje funkci jater a snižuje krevní tlak.
 • Hloh – povzbuzuje srdeční činnost, snižuje vysoký krevní tlak.

Související články a odkazy:

Moje lékárna pečuje o seniory

Informační leták pro senioty o problematice zdravého životního stylu (PDF soubor, 94 kB)

Источник: https://www.mojelekarna.cz/poradna-moje-lekarna/civilizacni-nemoci/arterioskleroza-ateroskleroza.html

Vysoký cholesterol a léčba

Cholesterol představuje pro organizmus nezbytnou látku, bez které by nemohl správně fungovat. Je součástí každé buňky (je důležitým stavebním kamenem buněčných membrán) a podílí se v těle na tvorbě některých hormonů, vitaminu D a především na metabolizmu tuků.

Částečně si cholesterol tělo samo vyrábí v játrech, část je přijímána v potravě živočišného původu a právě tady je schovaný kámen úrazu, který může způsobovat závažné zdravotní problémy. Zvýšeným příjmem nezdravých tučných jídel tělu totiž dodáváme více cholesterolu, než je potřeba.

Pozor si ale také musíme dát i na tzv. skryté tuky v mléčných výrobcích a uzeninách.

S pojmy „hodný a zlý cholesterol“ je veřejnost dostatečně obeznámena. Jedná se o lipoproteinové přenašeče cholesterolu. LDL, tzv.

„zlý cholesterol“ přenáší cholesterol z krve do okolních tkání, je tedy životně důležitý, avšak při zvýšeném příjmu potravin na cholesterol bohatých dochází k jeho usazování na stěnách cév a hrozí tak zdravotní komplikace (ateroskleróza vedoucí až k cévní mozkové příhodě nebo infarktu myokardu). HDL tzv. „hodný cholesterol“ přenáší přebytečný cholesterol z krve do jater, kde je následně zpracován.

Cholesterol je potřeba si hlídat

Cholesterol se považuje za nejvýznamnější rizikový faktor srdečně-cévních onemocnění, která jsou příčinou 51 % úmrtí v ČR. Česká republika je na předním místě v rámci Evropské unie v počtu úmrtí způsobených aterosklerózou.

Ateroskleróza, nebo-li kornatění cév, je onemocnění s pomalým a nenápadným průběhem, s o to radikálnějšími a rychlejšími následky. Z počátku bez příznaků a bezbolestně dochází k usazování tukových látek (LDL cholesterolu a triacylglycerolu) na stěnách cév, vzniká tzv.

aterosklerotický plát, který tím, jak narůstá, tak pomalu omezuje průchodnost cévy (první diagnostikovatelné příznaky jsou angina pectoris a ischemická choroba dolních končetin).

Pokud dojde ke kritickému zúžení cévy nebo k jejímu ucpání, vyživovaná tkáň je následně nedostatečně zásobena kyslíkem a živinami a nastává tzv. infarkt – odumření tkáně (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, plicní embolie).

Optimální hladiny cholesterolu v krvi

Je velkým omylem domnívat se, že vysoký cholesterol trápí pouze starší generaci, která má potíže s nadváhou, nedodržuje správné stravovací návyky a má málo pohybu.

Pokud si cholesterol nenecháte změřit v rámci preventivní prohlídky u svého lékaře, tak vlastně nemáte šanci zjistit, jestli jste ohroženi i vy.

Jediným vodítkem je tak pouze výskyt dyslipidemie nebo srdečně cévních chorob u rodinných příslušníků.

Celkový cholesterol by měl být u dospělých do 5 mmol/l, u dětí do 4,4 mmol/l; hladina LDL cholesterolu pod 3,0 mmol/l (nejlépe pod 2 mmol/l), hladina triacylglacerolů pod 2 mmol/l a hladina HDL cholesterolu by měla být nad 1,0 mmol/l. Zvýšená hladina hodného HDL cholesterolu nad 1,6 mmol/l má potom prokazatelný kardioprotektivní účinek pro organizmus.

Hraniční hodnota cholesterolu 5,18 – 6,22 mmol/l automaticky neznamená, že není nutno zahájit léčbu léky, vždy je třeba hodnotit jednotlivé složky.

Zajímavé:  Paradentoza - Vše o zdraví

Vysoká hodnota nad 6,22 mmol/l je považována za známku vysokého rizika a je nutné komplexní vyšetření lipidového spektra a zohlednění dalších možných rizikových faktorů při dalším terapeutickém postupu lékaře.

U pacientů, kteří již mají diagnostikovánu aterosklerózu, u diabetiků a u pacientů s ledvinovým onemocněním jsou hodnoty optimálního cholesterolu přísnější.

Důsledně se dbá na to, aby hodnoty LDL byly 2,5 mmol/l, triacylglyceroly přísně v normě a celkový cholesterol 4 mmol/l.

Naměřili vám vysoký cholesterol. Co dál?

Pokud Vám lékař odhalí zvýšený cholesterol včas a máte pouze jeho hraniční hodnotu, není nutné ještě zahajovat terapii dislipidemiky (léky na cholesterol), ale jsou zaváděna tzv. režimová opatření.

Režimovými opatřeními je myšlena celková úprava životního stylu, kdy je nutné přestat s kouřením, změnit stravovací návyky, zavést pravidelnou pohybovou aktivitu, snížit nadměrnou tělesnou hmotnost, udržet si optimální tělesnou hmotnost a naučit se zvládat stresové situace.

Tuto činnost je dobré podpořit vhodnými doplňky stravy, které působí blahodárně při snižování vyšší hladiny cholesterolu. Mezi základní tři body režimových opatření patří dietní změny, snížení nadváhy, změna pohybových aktivit.

Pokud vlastním aktivním přístupem a režimovými opatřeními není dosaženo optimální, život neohrožující hladiny cholesterolu, existují ve své podstatě už jen 2 možnosti:

Doplnit režimová opatření o doplněk stravy s blahodárným efektem na snížení cholesterolu (bez vedlejších účinků a kontraindikací) a opravdu důsledně a svědomitě dodržovat změnu v pohybových a dietních návycích.Nebo si nechat lékařem předepsat dyslipidemikum (statin samotný nebo v kombinaci s fibrátem), které je však nutno užívat po zbytek života.

Přestože jsou statiny všeobecně dobře snášeny, mohou způsobovat komplikace gastrointestinálního charakteru (např. bolesti žaludku), neúměrně zatěžují játra a jsou poměrně široce kontraindikovány z důvodu častých lékových interakcí.

Riziko rabdomyolýzy (rozpad kosterních svalů) by rovněž nemělo být opomíjeno a také fakt, že statiny snižují hladinu koenzymu Q 10 v krvi až o 50 %!

Efektivní snížení cholesterolu bez vedlejších účinků

Jak jsme zmínili výše, může vést užívání léků ze skupiny statinů  k řadě vedlejších účinků, které dlouho nezůstanou bez povšimnutí. Boj s cholesterolem bychom měli brát komplexně, jedině tak máme šanci na úspěch a kvalitní život.

Proto doporučujeme zahrnout do režimových opatření vhodné potraviny či doplněk stravy – jako racionální doplnění celého procesu prevence.  Nabízíme zde přehled účinných látek, které pomáhají bojovat s hladinou vysokého cholesterolu.

Přestože jsou doplňky stravy s obsahem omega 3 nenasycených mastných kyselin a lecitinu svými účinky na hladinu cholesterolu překonány, pořád zůstávají důležitou součástí jídelníčku pro jejich příznivý vliv na organizmus.

Kvalitní olivový olej, konopný olej, sezamový či lněný olej oceníte v každé kuchyni. Dalším významným zdrojem nenasycených mastných kyselin jsou ryby, které bychom měli konzumovat 2 x týdně.

Mimochodem znáte semínka Chia Benexia? Ty jsou považovány za univerzálně nejhodnotnější rostlinný zdroj Omega 3 kyselin, zařaďte je proto do jídelníčku denně.

Daleko efektivnější jsou rostlinné flavonoidy a steroly.

Patentovaná látka Sytrinol® je výsledek více než 12 let výzkumu a v roce 2008 získala certifikaci GRAS (látka všeobecně považovaná za bezpečnou), kterou uděluje tým vědeckých expertů z FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léků) na základě dostatečných vědeckých důkazů pouze kvalitním produktům. V současnosti je k dostání pouze v zahraničí.

Asahi Kasei Pharma má 30ti letou tradici biologické výroby koenzymu Q10. AsahiKasei Koenzym Q10 tak patří mezi několik málo opravdu kvalitních koenzymů Q10 vyráběných v certifikaci GMP (systém správné výrobní praxe). Koenzym Q10 zvyšuje energetický potenciál buněk (je zapojen do procesu „buněčného dýchání“) a tím pomáhá k optimalizaci funkce srdce.

Z potravin nesmíme zapomenout jmenovat chřest, který

Ovoce, zelenina, soja, červené víno, vláknina.

Источник: https://www.doktor-zdravi.cz/cholesterol-tichy-zabijak/

7 způsobů, jak přirozeně čistit cévy

Statisticky je ateroskleróza, tedy proces postupného zužování a zanášení cév, nejčastější příčinou úmrtí na světě. Jde o komplexní proces, který zahrnuje autoimunitní faktory, infekce, dietní chyby a mnoho dalších více či méně známých vlivů.

Bez ohledu na obecné lékařské mínění jde o proces, před nímž je možné se preventivně chránit, anebo ho v některých případech i zastavit.

B-vitamíny

I něco tak jednoduchého jako přidání zdroje B-komplexu do vaší denní rutiny může být prevencí srdečních onemocnění, která berou život předčasně. Ve studii z roku 2005 bylo zjištěno, že jednoduchá intervence za použití 2,5 mg kyseliny listové, 25 mg vitaminu B6 a 0,5mg vitaminu B12 po dobu jednoho roku vyústila v zásadní snížení síly arteriálního zanesení.

Nezapomeňte na probiotika, která jsou sama o sobě schopna B-vitamíny produkovat. Při jejich užívání se ukazuje, že dokáží zvýšit hladinu B-vitamínů více než samotná konzumace těchto vitamínů.

Česnek

Česnek může zachránit život. Bylo dokázáno, že redukuje nánosy v arteriích, dále snižuje krevní tlak, zlepšuje hladinu krevních lipidů, rozšiřuje cévy, je silným antioxidantem, působí proti cévním zánětům.

Za účelem léčení vyhledáváme česnek syrový, rozmačkaný a ponechaný na vzduchu asi 10 minut, aby se vytvořily účinné látky. Konzumujeme několikrát denně, pokud to snášenlivost dovolí. Můžeme smíchat s trochou másla a jíst s menším množstvím pečiva. Stranou ponecháváme česnek ztrouchnivělý, měkký, zažloutlý a naklíčený.

Granátové jablko

Granátové jablko je neuvěřitelně zdravý plod, který prokazatelně čistí cévy a má i řadu dalších pozitivních vlivů. Redukuje kumulaci lipidů v srdci, potlačuje chemické posly spojené se zánětlivým procesem v cévách, předchází zvětšení srdce a redukuje EKG abnormality.

Kysané zelí kimchi

Korejský recept, který zahrnuje kysané čínské zelí, chilli a další ingredience včetně fermentovaných ryb, ve studii zastavoval aterosklerotický proces. Kromě dalšího jsou prospěšné druhy bakterií v kimchi schopné zneškodňovat toxické chemikálie, které tělo poškozují.

L-arginin

L-arginin je aminokyselina, která dokáže předcházet tvorbě arteriálního ucpání. Tento fakt potvrzuje více než 30 studií. L-arginin ovlivňuje endoteliální dysfunkci, kterou se vyznačuje srdečně-cévní onemocnění, a má dalších 150 benefitů pro lidské zdraví.

Kurkumin

Základní polyfenol, který obsahuje indické kari koření, má skvělé kardioprotektivní vlastnosti, což potvrdilo více než 30 studií. Stačila jedna dávka kari koření (s obsahem hřebíčku, koriandru, římského kmínu, česneku, zázvoru, cibule, papriky a kurkumy), kterou snědli zdraví muži, aby se jim výrazně zlepšila funkce endotelu a rozšířily cévy, což je prvotní prevence srdečních příhod.

Sezamové semínko

Malé semínko bývá podhodnocováno, přitom jde o skutečnou superpotravinu. Bylo prokázáno, že je stejně účinné na potlačení artritické bolesti jako lék tylenol. Má skvělé kardioprotektivní vlastnosti a může výrazně napomáhat zastavení procesu aterosklerózy. Jedna ze studií například potvrdila redukci známek kardiovaskulární nemoci v krevním vzorku při konzumaci sezamové pasty.

Toto je jen malý vzorek potravin, které mohou poskytnout přirozená řešení pro srdečně cévní choroby. Existuje mnohem více vědeckých studií pracujících s více než 200 přírodními látkami, které jsou schopny redukovat riziko srdečního infarktu a rozvoje srdečních onemocnění.

Tyto choroby nemusíme brát jako nutné vyústění genetické zátěže v rodině, protože na jejich rozvoji se podílí převážně naše mnohá denní rozhodnutí ohledně toho, co jíme, nebo také nejíme. Jídlo je totiž způsob, jak nejen vyživit tělo, ale zároveň podpořit trvalé zdraví.

Источник: https://budejovice.rozhlas.cz/7-zpusobu-jak-prirozene-cistit-cevy-7781322

Bolest na hrudi přicházela plíživě. Ateroskleróza způsobuje ischemii myokardu

Žil jsem úplně normální život, měl svůj obchod zaměřený na cyklistiku a ročně jsem najel stovky kilometrů. Až jsem poprvé před dvěma roky ucítil při sportu bolest na plicích. Myslel jsem, že je to tím, že jsem pořád v práci a přes zimu jsem tolik netrénoval.

Ale po čase už mi to přišlo zvláštní, protože se v cyklistice pohybuji 25 let, a nic podobného jsem předtím nezažil.

Před rokem jsem tedy zašel k mojí praktické lékařce, která mě poslala na různá vyšetření, a nakonec mi řekla, že bolest je od páteře, asi nějaký skřípnutý nerv, a dala mi tablety na žvýkání, že to bude v pohodě.

Přečíst článek ›

Tím mě uklidnila. Byla zima, kdy jsem se ani moc nehýbal, jen jsem občas vyrazil na běžky, a to jsem zvládal. Nicméně na jaře jsem zase začal jezdit na kole a bolest byla zpět. Pak už jen stačilo, abych se psem na procházce vyšel nějaký kopec a musel jsem se zastavit, jak velkou bolest za hrudní kostí jsem cítil.

Vyprávěl jsem to jednomu kamarádovi lékaři, který mě pozval k sobě do ordinace a ptal se mě na problémy se srdcem. Říkal jsem mu, že srdce kontrolovali a vše bylo v pořádku.

Zajímavé:  Staphylococcus Koaguláza Negativní Léčba?

Usoudil, že to je tedy od páteře a dal mi nějaké cvik na záda. Bolest ale neustupovala.

Loni v říjnu právě tento kamarád pořádal sportovní akci, které jsem se zúčastnil, ale nejelo se mi na kole dobře a jeho tehdy napadlo, že by to mohly být koronární tepny a rovnou mi domluvil zátěžové EKG.

Ucpané cévy

Přišel jsem tam, šlapal na kole a už po dvou minutách mě lékař zastavil, ať slezu dolů a řekl mi, že mám aterosklerózu, ucpané koronární cévy, které zásobují srdce okysličenou krví. Ateroskleróza pak může způsobit ischemii myokardu a jejím projevem je angina pectoris, tedy právě ta bolest na hrudi.

V pražském IKEM jsem měl podstoupit perkutánní koronární intervenci, která spočívala v roztažení tepny nějakou cévkou, na jejímž konci je malinký balónek.

Zavedli mi tedy cévku, která vedla k dotyčné tepně, ale najednou se zastavili s tím, že je vše špatně a musím na operaci, že je potřeba minimálně trojitý bypass. Zakázali mi opustit nemocnici a řekli, že hned druhý den mě musí operovat.

Jedna z těch cév byla průchodná na pouhých 10 procent, druhá na 25 procent. Kdybych to nechal dojít dál, dostal bych infarkt.

Přečíst článek ›

Ráno mě odvezli na operaci, která trvala šest hodin. Po šesti dnech mě pustili domů, a ještě mě čekal třítýdenní pobyt v lázních v Berouně.

Zpočátku jsem měl tendence se šetřit, nevěděl jsem, co zvládnu, ale postupně jsem se zase rozhýbal.

Po měsíci a půl mi kardioložka řekla, že srdce je už úplně v pořádku a nemůže se nic utrhnout, takže jsem začal chodit aspoň do posilovny. Velmi vděčný jsem celé mojí rodině a hlavně manželce, která byla skvělou oporou.

Ale rozhodně to pro mě tehdy nebylo snadné. Nebyl jsem zvyklý být za toho „nemocného“. A taky jsem se ptal „proč“? Nekouřím, nepiju, sportuji a najednou jsem ležel v 47 letech mezi 60letými pacienty a přemýšlel, proč zrovna já musím mít bypass. Velkým problémem u mě byl vysoký cholesterol, který ucpával cévy.

Mám to dědičné, i moje matka se s ním léčí.

Taky mi pomohla nemocniční psycholožka, když řekla „a proč ne vy“? Díky tomu jsem si uvědomil, že nejsem nijak výjimečný od ostatních lidí, i když jako zdravý si tohle nepřipustíte, a tak jsem změnil i svůj život – přestal jsem se tolik stresovat, upravil jsem jídelníček a zase jezdím na kole.

Názor lékaře: doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D. (kardiochirurg a zástupce ředitele IKEM) „Kardiovaskulární onemocnění patří k tzv. civilizačním onemocněním, která postihují srdce a cévy.

Tento typ onemocnění se bohužel nevyhnul ani pan Ladislavovi Petrovi, kterému byla přibližně před půl rokem diagnostikována namáhavá angina pectoris. Ta je jednou z nejznámějších a nejběžnějších projevů ischemie myokardu a projevuje se zejména tupou bolestí na hrudi.

Na podzim roku 2018 proto v IKEM podstoupil trojitý aortokoronární bypass, který je obecně jedním z nejčastějších kardiochirurgických výkonů v našem institutu. Jen za loňský rok jsme jich zde provedli celkem 450.

 Velmi mě těší, že se nyní panu Petrovi daří dobře a jeho zdravotní stav mu znova a naplno umožňuje překonávat další sportovní výzvy.“

Přečíst článek ›

Informace o ateroskleróze:

 • Jedná se o ukládání tukových látek do stěny cév.
 • Po narození má člověk cévy hladké, elastické, kudy krev může volně proudit, ale už v 10 letech se v nich objevují částečky cholesterolu a tuku.
 • Tepna se kvůli tomu zužuje a zpomaluje a ztěžuje proudění krve.
 • Může dojít až k jejímu úplnému ucpání, tedy infarktu nebo cévní mozkové příhodě.
 • Aterosklerózu „živí“ zvýšená hladina krevního cholesterolu.
 • Prvními příznaky poškozených tepen jsou zrychlené dýchání a pulz, bolest na hrudníku, úzkost, dušnost a bledost.
 • Nemoc často způsobuje stres, obezita, cukrovka, vysoký cholesterol, konzumace tučné stravy a kouření.

TIPY PRO ZDRAVÉ SRDCE

Jak udržet cholesterol v kondici

Nejlepší prevencí před ucpáváním tepen je nekouřit, a hlavně se vyhnout určitým potravinám. Mezi ty patří salámy, tlačenky, bůček, tučné sýry, majonézy, kondenzované mléko nebo čokoláda. Ideální je jednou za týden zkusit vegetariánský den, hovězí nebo vepřové maso totiž není pro cévy úplně ideální.

Každodenní pohyb by měl být samozřejmostí a stačí i jen 15 minut denně. Muži by si pravidelně měli po 40. roce života nechávat změřit cholesterol, krevní cukr i tlak. Pro ženy to platí také, ale u těch stačí až okolo 50 let.

Přečíst článek ›

Rodinné dispozice také mohou hrát svou roli. Pokud tedy vaši rodiče nebo prarodiče měli infarkt nebo mozkovou příhodu, hlídejte si cholesterol i tlak ještě o deset let dříve. Jak na tom sami jste, zjistíte snadno. Pokud u žen obvod pasu nepřesahuje 80 cm, můžou být poměrně v klidu. U mužů je to 94 cm.

Na snížení cholesterolu se doporučuje tzv. středomořská dieta založená na rybách, olivovém oleji, zelenině a ořechách. Právě jihoevropské národy díky své stravě tolik netrpí na infarkty a nemoci srdce.

Recept na závěr

Celer je bohatým zdrojem jak vitaminů A, B1, B2, B6, C, ale i minerálů jako je draslík, fosfor, kyselina listová, hořčík nebo sodík. A jeho hlavní účinky? Snižuje cholesterol i krevní tlak. To už stojí za vyzkoušení, co říkáte?

Celerový salát s ananasem a krůtím masemSuroviny: 250 g ananasu 1 jablko řapíkatý celer 1 jarní cibulka 1 bílý jogurt 150 g krůtího masa ořechy podle vlastní chuti sůl

Nakrájejte omytý ananas, jablko a řapíkatý celer na malé kousky. K tomu přidejte na kolečka nakrájenou jarní cibulku. Všechny suroviny dejte do misky, dochutíte solí, pořádně promíchejte a zalijete bílým jogurtem. Na pánvičce rozpalte olej a osmahněte krůtí maso, které pak přidáte do salátu. Následně můžete jídlo posypat vlašskými ořechy.

Přečíst článek ›

Источник: https://www.denik.cz/zdravi/bolest-na-hrudi-prichazela-plizive-ateroskleroza-zpusobuje-ischemii-myokardu-20190409.html

Poradna

Obsah článku

TAJEMSTVÍ JAPONSKÉ DLOUHOVĚKOSTI: „Člověk je tak starý, jak staré jsou jeho cévy, jak staré je jeho srdce.“

Srdce je nejdražší pumpa na světě. Rozhoduje o našem životě, jeho kvalitě a délce. Srdečně cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Mají na svědomí více než 58% všech úmrtí. Hlavní příčinou srdečně cévních onemocnění je ateroskleróza neboli kornatění tepen. Postihuje bez rozdílu muže i ženy, často v nejproduktivnějším věku.

Co je příčinou srdečně cévních onemocnění?

Hlavní příčinou těchto závažných, a život ohrožujících onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční, angína pectoris, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, žilní trombóza, je ateroskleróza.

 Ateroskleróza je onemocnění, které vzniká v důsledku ukládání vápenatých a tukových usazenin a cholesterolu uvnitř cévních stěn, které potom nejsou dostatečně pružné ani odolné, a díky tomu se snadněji narušují i „pouze“ zvýšeným krevním tlakem.

Tyto usazeniny zároveň zmenšují průsvit cév, a tím je zužují. Zhoršuje se tak prokrvení a přísun kyslíku do tkání a orgánů celého těla.

Zpět na začátek »

Jak ateroskleróza vzniká a co ji způsobuje?

Nové poznatky

Je všeobecně známo, že vysoká hladina cholesterolu zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy, a tím následně ischemické choroby srdeční, angíny pectoris, infarktu myokardu, žilní trombózy a krevních sraženin.

Cholesterol však není tou látkou, která vyvolává poškození. Je důležitý pro náš organismus k výrobě steroidních hormonů. V čistém stavu je cholesterol antioxidantem a nezbytnou složkou steroidních hormonů a všech orgánových systémů.

Věkem jeho hladina přirozeně stoupá s úbytkem hormonů v organismu.

Jde tedy o přirozený jev. Cholesterol je složen s HDL (těžkého) a LDL (lehkého) cholesterolu.

Z LDL cholesterolu se vytvářejí cholesterolové pláty,které ucpávají stěny cév, ale jen za určitých podmínek: poslední výzkumy ukazují, že LDL cholesterol se usazuje na cévních stěnách jenom když je jeho struktura poškozena volnými radikály – tedy když zoxiduje. Zánětlivé procesy v těle a volné radikály jsou příčinou poškození cholesterolu, a též cévní stěny.

Organismus musí poškození cévní stěny opravit a následně zabudovává na místo poškození vápník a cholesterol formou plátů, a vzniká cholesterolový plátjako záplata na poškozenou cévní stěnu. Na riziko vzniku a rozvoje aterosklerózy a cévních onemocnění nejlépe ukazuje hladina homocysteinu.

Homocystein způsobuje zánětlivé procesy v těle, a tím vznikají volné radikály, které poškozují cévní stěny a strukturu cholesterolu. To znamená, že vysoká hladina homocysteinu způsobuje poškození cévní stěny volnými radikály a ne vysoká hladina cholesterolu.

Homocystein vzniká z aminokyseliny cystein při nadměrné konzumaci masa a masných výrobků a při nedostatku vitamínů skupiny B ( hlavně B3, B6, B12 a kyseliny listové). 

Homocystein je tedy mnohem nebezpečnější pro rozvoj srdečně cévních onemocnění než cholesterol. Cholesterol škodí jenom následně jako cholesterolový plát, který ale vzniká na základě poškození jeho struktury volnými radikály.

To znamená, že vysoká hladina homocysteinu způsobuje poškození cévní stěny a následně způsobuje vznik aterosklerózy neboli kornatění tepen.

 Takto narušená vnitřní vrstva cévní stěny aktivuje proces krevního srážení: krevní sraženina – trombus cévu zcela uzavře, následkem toho se nedokrvuje část srdce, která časem odumírá a vzniká infarkt myokardu. 

Pokud se céva zúží sklerotickým plátem pod 30% svého průměru, průtok krve je nedostatečný. Orgán, který tato céva zásobuje, např. játra, ledviny, mozek, srdce, začne vysílat do mozku zprávu, že nemá dostatek kyslíku a živin.

Mozek(autonomní nervový systém) má jedinou možnost, jak řešit tuto situaci a zlepšit prokrvení jednotlivých orgánů: zvýší krevní tlak a následně zvýší puls. Tím proteče zúženou cévou více krve pod větším tlakem a dostane se více kyslíku a živin do jednotlivých orgánů.

Mozek tedy vydal příkaz srdci, aby zvýšilo tlak krve, případně zvýšilo puls, aby nedocházelo k hypoxii (nedokrvení) jednotlivých orgánů. Zvýšený tlak a puls však zatěžují srdce i cévní systém, které nejsou na takový přetlak stavěny.

Zajímavé:  Dehydratace - vše o zdraví

 Srdce musí intenzivněji pracovat, tím se více opotřebovává, a také rychleji stárne, a my si takto zkracujeme život. 

Pacient se necítí dobře, navštíví lékaře, který mu zjistí vysoký krevní tlak a předepíše léky na snížení krevního tlaku, aby se šetřilo srdce. Co se stane ? Tlak se sice zpočátku upraví, ale orgány (srdce, játra, ledviny, mozek) zůstanou nedokrvené a trpí hypoxií.

Když je orgán nedokrvený, tak nefunguje správně a neplní svoji funkci. Průtok krve cévou je omezen a následkem toho jsou jednotlivé části těla nedostatečně zásobovány kyslíkem a živinami.

Navíc při nedostatku kyslíku se zvyšuje překyselení organismu, které je základem pro rozvoj dalších závažných onemocnění. Porušuje se acidobazická rovnováha a pH tkání organismu vykazuje překyselení.

V kyselém – nedokrveném prostředí se dobře daří nejen patogenním mikroorganismům, které způsobují zánětlivá onemocnění, ale také nádorovému bujení.

Toto vše je důsledek aterosklerózy a nesprávně léčeného zvýšeného krevního tlaku. Správná léčba těchto problémů spočívá ve vyčištění zaneseného cévního systému a rozpuštění krevních sraženin a cholesterolových plátů, které jsou příčinou zvýšeného tlaku krve a nedokrvení orgánů v těle.

Když se vyčistí cévní systém, zlepší se průtok krve i zásobení orgánů kyslíkem a živinami a přestanou se vysílat do mozku signály, že krev není zásobena kyslíkem a živinami a nejsou prokrveny jednotlivé orgány.

Mozek následně vydá příkaz srdci, že už nemusí zvyšovat tlak krve v cévním sytému a krevní tlak se přirozeně upraví – sníží.

Průtok krve cévou již není omezen a následkem toho jsou jednotlivé části těla dostatečně zásobovány kyslíkem a živinami. Při ateroskleróze tedy dochází k zužování průsvitu cév na základě ukládání tukových a vápenatých vrstev do stěny cév a vzniká narušení cévní stěny.

Ateroskleróza je jedním z hlavních důvodů úmrtí většiny obyvatel vyspělého světa.

Ateroskleróza vzniká na základě působení různých rizikových faktorů, jakými jsou vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina LDL cholesterolu a homocysteinu, stres, nedostatek pohybu, nezdravý životní styl, kouření a také dědičná dispozice.

Ateroskleróza je příčinou, ze které se vyvíjejí závažná onemocnění, jako je ischemická choroba srdce a dolních končetin, angína pectoris, infarkt myokardu, mozková mrtvice.

 Ateroskleróza může postihovat všechny tepny našeho těla: nejčastěji postihované jsou tepny mozkové (cévní mozková příhoda), srdeční (ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angína pectoris), a též tepny dolních končetin (ischemická choroba dolních končetin, křečové žíly, bércové vředy). Tato skutečnost může v mnoha případech způsobit velmi vážné komplikace, případně i smrt.

Zpět na začátek »

Jak správně diagnostikovat a předejít vzniku kardiovaskulárních problémů spojených s aterosklerózou cévního systému? 

Včasná diagnostika srdce a kardiovaskulárního systému může odhalit a lokalizovat problémy spojené s aterosklerózou včas, ještě než se nemoc projeví patologickými změnami na srdci.

 Umožňuje také zjišťovat hypoxické (neokysličené) části srdce při různých onemocněních, které vedou k ischemické chorobě srdeční, infarktu myokardu, angíně pectoris, cévní mozkové příhodě, žilní trombóze atd.

 Metoda umožňuje a poskytuje preventivní rychlé vyšetření, okamžité zobrazení srdce, okamžité výsledky, okamžité řešení, obnovu a ozdravení organismu, komplexní léčebný přístup.

Vychází ze světových standardů a využívá se v oborech medicíny jako jsou interna, kardiologie, imunologie, onkologie, pediatrie, rehabilitace, neurologie, sportovní lékařství. Vyšetření variability srdečního rytmu (VSR) je komplexní interní vyšetření metodou certifikovanou pro medicínské využití založenou na principech buněčné medicíny.

Metodou lze vyhodnotit komplexní analýzu zdravotního stavu

 • odhalit riziko vzniku vysokého krevního tlaku a aterosklerózy
 • stav imunitního, hormonálního a kardiovaskulárního systému
 • proces stárnutí organismu vzhledem k věku – jestli váš věk odpovídá vašemu biologickému věku
 • schopnost regenerace organismu
 • výkonnost organismu a jeho rezervy
 • schopnost adaptace organismu na zátěž
 • index stresu organismu – 95% nemocí je způsobeno stresem
 • nepravidelnou srdeční činnost – arytmie, srdeční palpitace
 • odhalit riziko syndromu náhlé srdeční smrti a infarktu myokardu

Diagnostika VSR je také preventivní diagnostika, která odhalí nemoc, když je ještě bez příznaků, a proto můžeme začít s terapií dříve než se nemoc projeví navenek.

EKG 3D Heart Vue zobrazení a vyšetření srdce je vyšetření na moderním přístroji vyvinutém pro elektro-kardio-diagnostiku srdce.

Jeho hlavní přínos je ve vysoké citlivosti, rychlosti a jednoduchosti, a také ve zpracování naměřených hodnot EKG: součástí výsledku měření je i 3D zobrazení srdce s vyznačením rizikových oblastí. Včasné zjištění rizik umožňuje zahájit léčbu v okamžiku, kdy má ještě větší naději na úspěch.

Metoda je založena na monitorování srdce a umožňuje rychlé sledování metabolických změn a abnormalit v myokardu již v ranných stadiích. Umožňuje také zjišťovat a lokalizovat patologické změny na srdci při různých onemocněních.

 Poskytuje okamžité výsledky a snižuje náklady na léčení včasným odhalením závažných poškození srdce. Metoda využívá nové EKG informace a zaznamenává i malé metabolické odchylky, které mohou předcházet poškození srdce (ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris).

EKG 3D umožňuje

 • okamžité zobrazení srdce
 • diagnostikovat stav srdečního svalu a intenzitu stresové zátěže na srdce
 • diagnostiku akutních a chronických srdečních onemocnění
 • získat informace o neokysličených místech srdečního svalu v procentech ještě dříve než běžné diagnostické metody zaznamenají aterosklerózu a ischemickou chorobu srdeční
 • odhalit riziko infarktu myokardu ještě bez pozorování příznaků nemoci
 • v ranných stadiích diagnostikovat srdeční palpitace včetně stresových arytmií, které mohou být příčinou patologických stavů a kolapsů

Pokud se poruchu srdečního rytmu nepodaří odhalit včas, může člověka postihnout celá řada závažných komplikací, např. cévní mozková příhoda, fibrilace síní a komor,oběhová zástava,infarkt myokardu, náhlá srdeční smrt atd.

Zpět na začátek »

LÉČBA ATEROSKLERÓZY A KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Správná léčba těchto závažných onemocnění spočívá ve vyčištění cévního systému, rozpuštění cholesterolových plátů, zlepšení průtoku krve a rozšíření průsvitu cév při obnovení jejich pružnosti a elasticity. 

Jak můžeme vyčistit cévní systém bez náročných operací? 

Jediný produkt, který je schopen vyčistit cévní systém, posílit cévní stěnu a zlepšit elasticitu cév bez operace je přírodní produkt FOHOW Suečinfu. Pomáhá rozkládat aterosklerotické plátyv cévní stěně. 

Hlavní složkou tohoto výrobku je japonská fermentovaná potravina nato, která se s úspěchem používá v tradiční japonské i čínské medicíně. Bylo zjištěno, že Japonci se vyznačují zdravým kardiovaskulárním systémem.

I ve stáří u nich zůstává normální krevní viskozita a nevyskytují se tromby. Hlavním účinkem tohoto přírodního produktu je jeho fibrinolytický účinek, který příznivě a komplexně působí na kardiovaskulární systém.

 • zabraňuje vzniku krevních sraženin – trombů
 • snižuje hladinu cholesterolu a triglyceridů v krevním séru
 • pomáhá stabilizovat krevní tlak
 • zlepšuje prokrvení a okysličení myokardu
 • zlepšuje prokrvení vnitřních orgánů a periférních částí kardiovaskulárního systému

Užívání Fohow Suečinfu jako prevence vzniku aterosklerózy v cévním systému se doporučuje:

 • při pozitivní anamnéze výskytu kardiovaskulárních onemocnění v rodině
 • jako prevence vzniku trombóz
 • jako prevence ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu a cévní mozkové příhody
 • při problémech v oblasti prokrvení dolních končetin (otoky, křečové žíly, bércové vředy, nedokrvené končetiny)
 • při hypertenzi
 • při zvýšené hladině cholesterolu a triglyceridů v krvi
 • při diabetes mellitus
 • při onkologických onemocněních
 • při ateroskleróze
 • při pooperačních stavech
 • při nadváze a kouření
 • při očních komplikacích (zhoršené vidění, šedý a zelený zákal)
 • při artróze a osteoartróze (zlepšuje prokrvení a výživu kloubní chrupavky)
 • při osteoporóze (podporuje minerální hustotu tkáně, a tím předchází frakturám kostí)

Další ingredience obsažené v produktu

 • extrakt z hroznových pecek – bohatý zdroj přírodních bioflavonoidů, které mají příznivé účinky na celý organismus, především na kardiovaskulární systém. Bioflavonoidy mají regenerační schopnost, zpomalují proces stárnutí, zabraňují rozvoji otoků a zánětlivých procesů, neutralizují vliv volných radikálů, pomáhají zachovat a obnovovat kolagenní vlákna. Brání oxidaci cholesterolu, ze kterého vznikají cholesterolové pláty, které ucpávají cévy !
 • Gynostemma pentaphyllum – neboli ženšen pětilistý, v Číně nazývaný bylinou dlouhověkosti, obsahuje antioxidanty a adaptogeny, které mají protistresový a harmonizační účinek na celý organismus. Účinně pomáhají při diabetu – snižují hladinu cukru v krvi.

Fohow Suečinfu – funkční efekt a účinnost

 • má fibrinolytický účinek – rozpouští tromby, pláty, usazeniny
 • snižuje viskozitu krve
 • zvyšuje dodávku kyslíku a živin do tkání
 • zvyšuje biologickou dostupnost jednotlivých živin
 • snižuje viskozitu lymfy
 • zlepšuje drenážní funkce a očistu těla od usazenin
 • podporuje zrak (zlepšuje funkci zrakového aparátu)
 • zvyšuje kostní hustotu
 • snižuje bolesti v kloubech a svalech při jejich zánětlivých stavech, ale i při intenzivní fyzické zátěži (sportovci apod.)
 • poškozuje obal rakovinné buňky, což umožňuje NK (Natural Killer) buňkám imunitního systému rozpoznávat, a ničit tyto rakovinné buňky
 • Jedinečné efektivní produkty FOHOW lze zakoupit ve středisku firmy FOHOW se zastoupením pro Českou republiku.
 • Zpět na začátek »
 • Zdroj: 
 • RNDr. Mária KropáčkováCentrum ZDRAVÉ SRDCE
 • ordinace buněčné medicíny

Adresa střediska: Centrum ZDRAVÉ SRDCE, Praha 4, Zelený pruh 95/97 (KUTA centrum).Tel.: +420 608 213 931, e-mail: [email protected]

Источник: https://www.nejenleky.cz/content/34-zdrave-srdce-zdravy-clovek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector