Bolesti třísel – vše o zdraví

Bolesti třísel - Vše o zdravíNatažení či bolestivé problémy v oblasti třísel jsou věci, s kterými se velmi často setkávám. Pro běžného člověka jsou nečekanou a nepříjemnou záležitostí, pro sportovce může znamenat krátkodobé narušení či dokonce dlouhodobé přerušení tréninkové přípravy. Protože informace zde jsou stále nepřesné a setkávám se s mnohými chybnými doporučeními, rozhodl jsem se rozebrat tento problém a předat své zkušenosti a rady. Především bych více popsal možné mechanické příčiny, co všechno může k těmto problémům přispět či je vyvolat.

Je třeba si na začátku uvědomit, že kyčelní kloub nese velké zatížení a je vystaven opakujícím se stresům, což tento kloub činí velmi náchylný ke zranění.

Zranění kolem třísel se týkají nejčastěji sportů, kde jsou více směrové pohyby, boční pohyby, kopy, zrychlení a brzdění ( Hokej, fotbal, basketbal, házená, rugby, bojové sporty, …). Studie Molsa et al. mluví o tom, že 43% svalových natažení u elitních Finských hokejistů zahrnovalo oblast třísel.

Studie Emery et al. zjistila, že „vliv poranění natažení svalů třísel a břišních svalů na elitní úrovňi hokeje je významný a narůstající.“

Per Homlich (2007) prováděl spolehlivé klinické vyšetření, kde pomohl více definovat chronickou bolest v oblasti třísel ve třech primárních anatomických vzorcích a to procentuálně takto:  dysfunkce související s adduktory (60%), iliopsoas (36%) nebo rectus abdominus (10%).

Toto nám může velmi pomoci v bližším porozumění možných souvislosti příčin, které rozeberu. I když je více důvodů, proč může problém v oblasti třísel vzniknout, věřím, že velká část z toho souvisí se se stresem, stavem a zatížením v oblasti kyčelního kloubu a okolních struktur.

S tím velmi souvisí samotný stav svalů, tedy svalové silové synergie/ nerovnováhy mezi všemi svaly v tomto regionu. To vše se netýká jen oblasti třísel, ale i dolní přední části trupu, dolní části zad/ trupu atd.

Důležité je také říci, že se třísla týkají více mužské než ženské populace, s čímž souvisí anatomické dispozice u mužů, kteří mají delší a užší pánev, což činí oblast i náchylnější k tuhosti a tudíž více náchylné ke zranění. Ženy mají pánev širší a kratší.

V ČEM JE „ZAKOPANÝ PES“?

Velmi často se člověk setkává s názorem, že příčinou bolestivosti v tříslech je jejich přetížení nevhodnou, častou a vysokou zátěží. Tedy se tím často naznačuje, že samotná povaha sportu je příčinou či se sportovec moc zatěžuje. Jistě jsou sporty, které svých druhem zatěžování mají k těmto problémům blíže, ale jinak toto tvrzení je velmi obecné a velmi zjednodušené.

Bohužel se s ním velmi často setkávám.  Studie Emery et al. zjistila,Bolesti třísel - Vše o zdraví že více než 90% všech zranění v třísle bylo v tréninku bezkontaktní. Jistě samotné chybné nastavení tréninku a vůbec tréninková aplikace často může přikládat mnoho polínek do ohně, ale to navíc stejně nikde žádná běžná klinika neřeší, že? Vším je myšleno zatížení na hřišti/ ledě či v posilovně. Bohužel osobně jsem se setkal se sportovci s bolestivými třísly s velmi dobrým tréninkem a aplikací a i s těmi, kteří měli vše obráceně. Tedy skutečný „zakopaný pes“ bude jinde a určitý druh tréninku bude nejspíše jen jedním s pomocných spouštěčů.

Australská studie (Verrall et all) s 29 elitních fotbalistů naznačila, že rozvoji chronického zranění třísel může předcházet tuhost kyčle, tedy omezený rozsah pohybu v kyčli. Toto je v závěru studie označeno jako velmi rizikový faktor.

Mohu sám říci, že moje analýza zhruba 2 desítek diagnostik, kde měli lidé problémy s třísly, potvrzuje, že valná většina měla podobný základ tuhosti a nastavení k oblasti pánve.Nikoliv však v oblasti adduktorů! Největší symptomy byly spojeny s větším stažením oblasti kyčelních flexorů, především Iliopsoas, TFL, rectus femoris a také větším omezením vnitřní rotace.

Současně byly často stažené vzpřimovače trupu, což je obecně celkem běžné, vše však mělo z více jak 2/3 spojitost s kompenzací v extenzi kyčle. To samozřejmě zhoršovalo celkový stav. Když si následně představíme takové bruslení, kde jsou extenzory ve větším napětí a abduktory značným hybatelem, zatímco Bolesti třísel - Vše o zdravíkyčelní flexory a adduktory působí na stabilizaci kyčle a zpomalení, vše nám více přiblíží následný stav, který může snadno vést k příčině našeho problému v oblasti třísel. Pánev je v takovém nastavení, kde dolní a i horní část třísel je ve větším natažení a tedy v mnohem větším stresu než při optimálním nastavení. Na čem poté záleží je dále samotná síla funkce v dané oblasti, což buď pomůže či přiloží polínka do ohně.

Studie (Tyler a kol.) zjistila, že síla addukce byla u nepoškozených hráčů 95%, ve srovnání s pouhými 78% u zraněných hráčů. To naznačuje, že svalová nerovnováha mezi slabými adduktory a poměrně silnými abduktory hrají velkou roli.

Studie (Sim a spol.) také podporuje tento názor, kdy studie naznačuje, že „hokejisté mohou mít natažení třísel způsobeny excentrickou silou adduktorů…“ .

Studie uvádí, že silová rovnováha mezi hlavními hybateli a stabilizačními svaly je velice důležitá.

Tedy pánev se dostává do předního náklonu a předsunu, společně s větší lumbální lordózou se zvyšuje natažení v přední straně ( Rectus abdominis), což zhoršuje funkční stav šikmých břišních svalů ve spolupráci s transverzus abdominis. To vše současně natahuje hamstringy, které na sobě přenáší velké zatížení.

S nedostatečnou funkčností šimých břišních svalů a hýždí se následně mnoho zatížení přenáší právě do oblasti třísel. V mnoha sportech se cíleně posilují hlavní hybatelé jako jsou abduktory a vnější rotátory,Bolesti třísel - Vše o zdraví což je jistě důležité pro povahu jejich pohybu. Dlouhodobě to však může zdůrazňovat stav, který jsem popsal a chybou poté je, že se neposilují svaly, které jsou důležitými stabilizátory pohybu a ty jsou vystaveni velkému zatížení a stresu, kterému nejsou schopni odolávat. Vše se ještě často začne zhoršovat po protahování adduktorů, které mohou tím vším jistě být pod značným stresem, ale následným značným protahováním ještě více slábnou a vše se může jen prohlubovat. To potvrzuje i jedna ze studií, kde se mluví o snížené síle a aktivaci adduktoru Longus, který je jedním z častých původců problému. Studie zde (Odkaz).

Zajímavé:  Program Podpory Center Duševního Zdraví?

Tedy častá aplikace strečinku a to většinou právě oblasti třísel, nemusí být tím ideálním řešením a naopak může situaci ještě zhoršit. Z celé situace, jak jsem ji popsal, dochází dlouhodobě k velkému přetížení a čím intenzivnější a častější jsou tréninkové dávky, tím se vše samozřejmě zhoršuje.

Z daného popisu jsou svaly v dané oblasti po velkým stresem, kde se dostávají do častého nepřiměřeného většího natažení a nadměrné kontrakce. Co může celou situaci zhoršit je i chybná a nedostatečná funkce síla obliqus internus abdominis a m.iliopsoas a adduktorových svalů.

(Longus, pectineus, gracilis…).

PREVENCE A ŘEŠENÍ V BODECH

Řešení se může lišit dle toho, v jakém stádiu daný problém je, což se dělí do tří základních stupňů dle symptomů a bolestivosti. Je také třeba vše umět odlišit od jiných možných příčin, což patří do rukou lékařů a zkušených terapeutů.

Většina lehčích forem natažení a bolestivosti v oblasti po určité době zmizí sama, když se omezí zatížení. Jde spíše o to, Bolesti třísel - Vše o zdravíjestli odstraníte příčiny problému, tedy se dostáváme k prevenci, což je velice podstatné se moc nikde neřeší. Poté dochází k “ nekonečnému příběhu“ docházení na masáže a tejpování, které v základu nic neřeší.

  K čemu bych se ještě vyjádřil v rámci nápravy je časté předepisování protahování adduktorů, s čímž se ve velké části setkáte. Studie, kterou provedli (Tyler a kol.

) však zjistila, že flexibilita adduktorů, primárních svalů, které tvoří oblast tříselnou oblast, se nelišila mezi hráči NHL, kteří měli či neměli problém bolestí v oblasti třísel.

To naznačuje, že protahování pravděpodobně není účinným přístupem k prevenci nebo léčbě tohoto typu zranění.

Na co bych se zaměřil já, sepíše zde v bodech:

 • Velmi podstatná je vhodná a cílená dynamická funkční pohybová příprava a správné zahřátí před výkonem. http://www.coretraining.cz/2015/03/prep-movement-for-sports/
 • Silový trénink je třeba mít nastavený tak, aby vedl k dobře vyvážené síle a zatížení všech svalů kolem kyčlí a dolních končetin. Dávejte pozor na přílišné zdůrazňování hlavních hybatelů v daném sportu.
 • Optimální aktivace jádra (Core) , dolní části RA, TA a především šikmých břišních svalů. Vyhodnotťe svůj dechový vzor a vzor flexe trupu v leže. To může napovědět, jak jste na tom s prací trupu. http://www.coretraining.cz/2015/03/core-level-1/
 • Udržujte dostatečnou mobilitu a nastavení v oblasti kyčlí. Sledujte optimálníBolesti třísel - Vše o zdraví nastavení pánve, trupu a dolních končetin v silovém tréninku i sportu. Do pravidelného mobilizace a uvolnění dejte především extenzory páteře, kyčelní flexory, vnější rotátory. http://www.coretraining.cz/2015/10/problematika-a-rozbor-hyzdovych-svalu-a-kycli-v-treninku/
 • Optimální síla a zarovnání v sagitální rovině. Nastavení pánve, které jsem popsal vede k tomu, že sportovec dlouhodobě funguje v chronické hyperextenzi v této oblasti, což zhoršuje zdraví a výkon v celé oblasti.
 • Optimální síla v laterální i frontální linii. Přílišné zatěžování adduktorů a vnějších rotátorů kyčle v tréninku může vést k větším natažení adduktorů a jejich větší slabosti.
 • Důležité je posílení zadních řetězců, tedy hamstringů a hýždí. Tyto svaly mohou být často slabé a jsou důležité pro prevenci i výkon. Slabé hamstringy mohou převádět mnohem větší zátěž na adduktory. Oba svaly také zlepšují zarovnání v oblasti pánve. http://www.coretraining.cz/2016/03/tah-prehabrehab/

Závěr

Jak to vše na závěr shrnout?  Mým cílem bylo sdělit, že nastavení a tuhost v oblasti kyčlí ( ale samozřejmě dalších souvislých oblastí) jsou dle mého jednou z podstatných příčin problémů s třísly a to jak u běžných rekreačních sportovců, tak profesionálních.

 Velmi důležité v prevenci je umět analyzovat sportovce dle jeho stavu v těchto oblastech a následně umět i rozebrat tréninkové nastavení. Jsem rád, že toto všechno 3S diagnostika umíBolesti třísel - Vše o zdraví rozebrat a posoudit. Velkou prevencí je tedy dobrá pohybová příprava, dobře nastavený tréninkový plán, který respektuje nejen sagitální stabilitu, ale i laterální a frontální, dle rovnováhy svalového rozvoje a biomechaniky daného sportu, dle jeho stresu na tělo.  Jakmile je toto dosaženo, program může být navržen tak, aby bylo možné odstranit nerovnováhu a pánev se vrátila/ udržovala v potřebné poloze. A znovu jsme u podstaty věci a to té,  že velice potřebné je spolupráce trenérů a terapeutů ( a i lékařů) , aby jak náprava, tak především prevence byla ideální a neřešil každý zcela něco jiného nezávisle na sobě, což je běžný stav. Společná vzdělanost a spolupráce může pomoci jak nám v práci, tak běžným klientům a sportovcům.

(Autor: Copyright ©Martin Snášel/ coretraining.cz 2017)

 Zdroje a foto:

www.biomechanicseducation.com

http://www.sportsinjuryclinic.net

https://link.springer.com

http://www.rice.edu/

https://mikereinold.com

Page Principal

Bolest třísel – Empatia

Dobrý den, 

úvodem bych Vám ráda poděkovala za vaše články a videa, které jsou super. A jsem za ně moc vděčná. K Vašim stránkám jsem se dostala úplně náhodou u své kadeřnice. Které jste moc pomohli. Do dnešní doby jsem čerpala v literatuře (např.

knihy Miluj svůj život, Tajemství ….)  Které mi v mnoha životních zkušenostech moc pomohly. Ale poslední dobou jsem se dostala do slepé uličky a nevím jak z ní ven. Pokusím se Vám popsat svůj příběh a budu moc ráda za Váš názor nebo radu.

 

Mám bolesti spodní části páteře a podivnou, ale dost intezivní bolest v tříslech. Moc těžko se to popisuje, protože tato bolest cestuje. O to je to zajímavější. Nerada odbíhám od tématu, ale myslím, že je důležité říct, že jsem typ člověka co si hlídá stravu a k doktorům moc nechodím.

Ale i přesto mě před púl rokem odvezla sanitka s takovou bolestí, že si manžel i syn mysleli, že je to moje poslední chvilka. V sanitce jsem samozřejmě odmítla kpačku proti bolesti. Myslela jsem si, že je lepší dorazit k lékaři s bolestí, aby mohl posoudit odkud ta bolest vychází.

Ale to jsem se spletla a dostala ťafku. Že jsem jim přidělala práci a zbytečně mi to tam bude kapat o 20 min déle. Moje představa, že budou zjišťovat příčinu byla naivní. Během 14 dnů jsem dostala 12 kapaček na uvolnění a hromadu prášků na bolest, které jsem doma opět zandala do krabice na léky.

Zajímavé:  Příznaky Těhotenství Chuť V Ustech?

Bohužel na nic nepřišli a bolest se v různých intervalech objevuje pořád do kola. 

Předem moc děkuji za jakoukoli pomoc.

Přeji Vám krásný den Mirka

Dobrý den!

Je skvělé, že jsi vstoupila do KRUHU, protože zablokování tvého ženství je přesně důvodem tvých bolestí. Bolest je vždy projev blokace, kdy nechceme nebo neumíme v dané věci udělat změnu, být pružný, zareagovat jinak, přizpůsobovat se.

Brzy se v KRUHU dozvíš o svých výzvách a také najdeš způsob, jak se měnit, jak dovolit svému ženství, aby se projevilo. Jsi totiž veskrze mužská energie.

Samá lichá čísla, pouze silná mužská energie plné roviny odhodlání s vícečetnými jedničkami, je to buldočí rovina se silnou potřebou prosadit svůj postoj a svůj názor, dvě sedmičky, které ukazují na emoce, se kterými neumíš pracovat, možná je v sobě plníš a jako papiňák bouchneš, jsi ke všemu ještě jedna z nejuzavřenějších energií – 7 Kov, uzavřená konzerva.

Takže cesta ven je povolit energii ženství, která chce proudit (ale obráceným směrem) – zatím asi ve svém životě děláš vše obráceně, proti ženství. Neboj, všechno se naučíš…

Třísla jsou místem, kde se nejvíc hromadí lymfa, lymfa je znovu o tom stejném – o dovolení, aby proudila energie, tekutiny, živiny, zplodiny. Rozhodně je to ukazatel potlačené sexuality nebo jiných problémů v oblasti intimity.

Doporučuji teď vyčistit lymfatický systém a to přes celé léto min. 3 měsíce. Pokud užíváš jakékoliv hormony, tak pryč s nimi. 

 • Z očisty doporučuji:
 • Ocean (3 lžíce) nebo Spirulina Chlorella (2-2-2) + Evening Primrose Oil – pupalka 1-1-1 + Immunaid 1-1-1
 • Pokud by vyšly peníze, doporučila bych ti k očistě lymfy navíc Noni, změkčuje, rozvolňuje, zrychluje odblokování (3 lžíce denně).
 • Vše si pořídíš v empatia shopu
 • Stravu podle krevní skupiny a když se podíváš na charakter podle své krevní skupiny, tak vidíš že A jsou zastánci řádu a pravidel, další ukazatel mužských principů. Vykašli se na to…
 • Jsi na správné cestě, bude to dobrý, všechno ????
 • s láskou Empatia
 • Zpět na přehled všech dotazů

Bolest v pravém podbřišku a třísle

01 Apr

Ahoj, chronicky mi bolí v pravém třísle, až z toho už pajdám. Vypozoroval jsem, že mj. se bolest ozývá více, kdykoli sním něco s lepkem – občas se bohužel neubráním. Může to být od tenkého střeva? Měl jste někdo třeba podobnou potíž? Díky.

02 Apr

Tak přesně tohle mě trápilo asi před 15 až 20 lety. Bohužel jsem nepřišel od čeho to bylo, ale ani slepák to nebyl a kýla taky ne. Bolesti byli až takové, že jsem skončil až u 3 léčitelů a pomohlo mi nakonec jogové cvičení. Dodnes neví co to bylo.

02 Apr

nelama: To jsi můj člověk, zajímavé. Taky jsem byl u dvou léčitelek, jenže je mi jasný, že se musím starat sám, proto taky dělám dechová jógová cvičení (dle Eggetsbergera, pánevní dno) – ta jediná mi pomáhaj.

Teda ne bez diety. Ada: diagnostikovaný celiak nejsem, usuzuju jen z dlouhodobýho sebepozorování. A s vyloučením lepku doufám dělám pokroky. Ty dosavadní úlety mě štvou… chm jo, byl jsem debil.

Jen blbec se nepoučí ze stejných chyb.

Zobrazit skryté příspěvky

03 Apr

Hana II: Přemýšlím o tom s tou vodou a uvědomil jsem si, že i když si hlídám, abych pil dost, naráz dávám tak hrnek. Zkusím přejít na půlitry a uvidíme, třeba to pomůže 🙂 A malé varování – opatrně s tím pánevním dnem.

Mně se posilováním svalu pánevního dna s jeho zatínáním a povolováním zpočátku to moje tříslo dost zhoršilo. Sice se posilováním vyrobí v těle víc energie, jenže ta ten problém pod sebou jakoby přikryje.

Víc mi pomáhají ta dechová cvičení na její lepší distribuci a vyrovnání (Eggetsberger – Energie pro celý den).

03 Apr

Věřím spíš na fyziku než na psychosomatiku. Myslím, že jakékoli cvičení s vlastním tělem bez nějakých přídavných zařízení nemůže být škodlivé. Ale jak se znám, přehánět to nebudu. 🙂

04 Apr

Já se také hlásím k těmto bolestem – z třísla až do břicha. Zkouším rehabcvičení na kyčle, masáže a v posilovně všecko, kde se nezatěžují klouby. (Díky za toho Eggetsberga, vyzkouším.) Dietu držím spolehlivě. No … ale přes to všecko, jsou dny, kdy také ‚pajdám‘ a nepomáhá nic. Je tu ještě nějaká další dobrá rada? Od lékařů ji ani nečekám, všichni s nimi máme zkušenosti.

08 Apr

K těm dalším dobrým radám 🙂 Znovuobjevil jsem v těchto dnech pro sebe cvičení zvané Malý nebeský okruh z čchi-kungu. Kdysi jsem ho cvičíval a nechápu, jak se mi podařilo na něj zapomenout. Jak teď zjišťuju, na to bolavé tříslo působí přímo znamenitě.

Jde o vodění imaginární kuličky (nebo stačí pevný proud čisté vědomé pozornosti) po středové ose trupu. Sám jedu proti směru hodin, od bodu paj-chuej (baihui) přes čelo dolů do chuej-jin (huiyin) – ten je pro tříslo zrovna důležitý – a pak po zádech zpět nahoru.

Užitečné to bude spíš těm, kteří nemají odpor k čínské alternativě a disponují určitým soustředěním a představivostí.

Bolest třísel

Bolest třísel je podobně jako např. bolest holení nebo bolest v kříži způsobená především špatným stylem chůze, nošením nevhodných bot nebo nepřiměřeným způsobem sezení. Zdrojem bolesti přitom může být hned několik struktur v oblasti třísla, především kyčelní kloub, stehenní svaly, tříselný kanál nebo bederní páteř a oblast připojení páteře na pánevní kosti.

Zajímavé:  Zdravi Clovek V Nezdravem Svete?

Nejčastější příčiny bolesti třísel

Svalová bolest vzniká při nadměrném zatížení stehenních svalů, při kterém jsou namáhány zejména svalové úpony, tedy místa připojení svalů na kost. Proto se tento typ bolesti někdy označuje jako tzv. úponová bolest. Vznikají často při špatném zapojování jednotlivých svalových skupin této oblasti do pohybů dolních končetin.

Veškerá námaha je pak kladena na stehenní svaly, místo aby byla rovnoměrně rozložena i na další svaly, především na svaly břišní. Tím je přetěžován také tříselný vaz a dostavuje se velmi nepříjemná a často intenzivní bolest v tříslu.

Při používání nevhodné obuvi, která neposkytuje dostatečnou podporu chodidlům, se při chůzi nebo běhu stáčí chodidlo na vnitřní stranu a ta je pak zatížená mnohem více než strana vnější. Špatné postavení chodidla se pak kromě deformace nohy může projevit i bolestmi holení, třísel a vlastně celé dolní končetiny.

Méně častou příčinou bolesti třísel jsou záněty tíhových váčků v oblasti kyčle, tzv. burzitida, nebo uskřinutí pouzdra kyčelního kloubu při nesprávně prováděných pohybech a špatném zapojování jednotlivých svalů, které se na nich podílejí.

Základem prevence bolesti třísel, ale také bolestí jiných svalů horních i dolních končetin, je jejich pravidelné posilování. Kromě toho je nutné používat správnou obuv a vyvarovat se nevhodným stylům chůze. Důležité je snažit se nepřetěžovat pouze jeden sval nebo jejich skupinu, ale zapojit do pohybů i břišní svaly a svaly zad.

Další možné příčiny bolesti třísel

Kromě již zmíněných příčin může bolest třísel vznikat také ve stáří, kdy se vlivem opotřebení kloubní chrupavky stává pohyb kyčelního kloubu méně plynulý a mnohdy také velmi bolestivý.

U některých pacientů se bolestí třísla může projevovat také zánět červovitého přívěsku tlustého střeva (apendixu) nebo tzv. tříselná kýla.

Při tomto onemocnění dochází k výhřezu střevní kličky nebo jiné části břišních orgánů skrze tříselný kanál, kudy během vývoje lidského organismu procházejí na své cílové místo některé důležité orgány (např. varlata u mužů).

Při zvýšené námaze na břišní stěnu (při intenzivním vytlačování stolice, silném kašli, apod.) pak dochází k protlačení kýly skrze tříselný kanál, což se projeví vznikem různě velké bulky v oblasti třísla. Tento útvar pak může zdrojem bolesti a navíc vzniká riziko zaškrcení cév zásobujících vytlačenou část střeva, které vede k jeho odumření.

Bolest v tříslech, její prevence a léčba

Bolest v tříslech může vznikat hned z několika různých příčin a v mnoha případech je její odstranění poměrně snadnou záležitostí.

Důležité je dodržovat preventivní opatření, především nezanedbávat rozcvičování svalů oblasti kyčelního kloubu a používat obuv, která je dostatečnou oporou dolní končetiny.

Pokud se i přes to vyskytnou v oblasti třísel bolesti, provádí se obvykle ledování, je také možné podávat protizánětlivě působící látky. Při déletrvajících bolestech je však nezbytná konzultace s lékařem a případná rehabilitační léčba.

Autor: Jiří Dyntr

Zdroj: https://cs.medixa.org/priznaky/bolest-trisel

Signály těla: O čem vypovídají bolestivá třísla?

Trápí vás několik dní silná vystřelující bolest v oblasti třísel? Naučte se vnímat signály svého těla a zjistěte, jaké příčiny se za bolestí skrývají. Dnešní otázky nám zodpověděla MUDr. Jana Binarová z pobočky MOJE AMBULANCE – Opava.

Co může signalizovat vystřelující bolest v oblasti třísel?

V dospělosti může mít bolestivost řadu příčin. Mezi nejčastější příčiny patří:

 • úraz, během kterého došlo k natažení nebo natržení měkkých tkání
 • poškození měkkých tkání dlouhodobým přetížením (konkrétně svalů, kloubního pouzdra, chrupavky, vazů nebo šlach)
 • špatná koordinace hlubokého stabilizační systému (detailněji řečeno svalů, které se podílí na udržení trupu vzhledem ke gravitační síle Země) s přetížením povrchových svalů v oblasti břicha a stehen
 • osteoporóza, při níž dochází k úbytku kostní hmoty
 • osteoartróza, která signalizuje poškození chrupavky a kosti kloubu
 • nadměrná fyzická námaha, která způsobuje vyšší tření kloubních ploch a zvyšuje svalové i šlachové napětí
 • a v neposlední řadě burzitida neboli zánět tíhových váčků

Mezi méně časté příčiny řadíme zánět slepého střeva nebo tříselnou kýlu.

Jakého specialistu by měl pacient navštívit?

Ze všeho nejdřív doporučuji navštívit praktického lékaře, který pacienta nejprve vyšetří, odebere anamnézu a následně provede samotné klinické vyšetření. Podle diferenciálně diagnostické rozvahy pacienta dále nasměruje.Pokud se jedná o lehčí postižení pohybového aparátu, lékař naordinuje pacientovi:

 • šetřící režim;
 • úpravu špatných pohybových stereotypů;
 • léky proti bolesti a zánětu;
 • případně užívání lokální masti.

Pokud se zjistí závažnější postižení, lékař pošle pacienta ke specialistovi – v tomto případě ortopedovi. Ortoped provede další došetření pomocí zobrazovacích metod (s využitím rentgenu, ultrasonografie, případně magnetické rezonance) a navrhne specifickou léčbu.

Jak postupovat při podezření na zánět slepého střeva nebo kýly?

Pokud bolest vyvolává zánět slepého střeva, jedná se o akutní a život ohrožující stav. Praktický lékař pošle pacienta neprodleně na vyšetření a na příjem do nemocnice na chirurgické oddělení.

Situace se zpravidla řeší operací.Při bolesti způsobené tříselnou kýlou (s výjimkou případů, u kterých je kýla už uskřinutá) taky hovoříme o akutním stavu.

Pacient je poslán na chirurgickou ambulanci a operace tříselné kýly se pak provádí plánovaně.

Jak se s bolestí vypořádat? Jak probíhá léčba?

Bolest třísla se zpravidla pojí s pohybovým aparátem a můžeme jí předcházet prevencí.

 • Nezanedbávejte rozcvičování a protahování svalů v oblasti kyčelního kloubu.
 • Používejte vždy vhodnou obuv.

Pokud se i přesto vyskytnou bolesti v oblasti třísel, místo ledujte. Celkově je možné užít i protizánětlivě působící léky. Jestliže bolesti přetrvávají delší dobu, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem.

Děkujeme MUDr. Janě Binarové za přínosný rozhovor. Trápí vás taky bolest v oblasti třísel? Navštivte svého lékaře nebo se registrujte na nejbližší pobočce MOJE AMBULANCE.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector