Bolesti žil – vše o zdraví

Bolesti žil - Vše o zdraví

Křečové žíly (varixy, žilní městky) jsou zvětšené, zprohýbané a vakovitě vychlípené povrchové žíly obvykle červenomodré až temně modré barvy, které se nejčastěji vyskytují na dolních končetinách a vznikají z důvodu poruch žilních chlopní, což způsobí nesprávný směr toku krve nebo její hromadění v postižených místech.

Podle některých studií postihují křečové žíly více než 23% všech dospělých osob (1).

Podle některých údajů postihují křečové žíly až 50% veškeré populace (2).

Rychlá fakta o křečových žilách

 • Těhotenství je z hlediska křečových žil rizikovým obdobím a těhotné ženy mají větší pravděpodobnost výskytu křečových žil než běžná populace.
 • Vyšší riziko křečových žil mají také osoby s nadváhou nebo obézní jedinci.
 • Mezi nejčastější příznaky křečových žil patří pocity těžkých nohou, otoky kotníků nebo metličkovité varixy.

Co jsou křečové žíly?

 1. Křečové žíly jsou zvětšené, zprohýbané a vakovitě rozšířené žíly, které nejčastěji postihují povrchový žilní systém dolních končetin.

 2. Příčinou jejich vzniku je poškození žilních chlopní, což vede k hromadění (městnání) krve nebo k narušení směru jejího toku.

 3. Křečové žíly často nevyžadují žádnou léčbu a jsou jen estetickým problémem, nicméně pokud otoky, bolest nebo tlak v nohou pacientovi znepříjemňují život a/nebo dojde k ruptuře varixů nebo vzniku bércových vředů je léčba nutná.

Příčiny

V povrchových žilách dolních končetin jsou jednosměrné chlopně, které zajišťují posun krve směrem k srdci. Pokud se žíla vakovitě rozšíří, chlopně se deformují a přestanou plnit svou funkci. Tím se změní směr proudění a po čase začne krev v rozšířeném místě žíly městnat, což se projeví otoky dolních končetin a bolestí.

 • Křečové žíly se nejčastěji tvoří na žilách, které se nachází v největší vzdálenosti od srdce (jako jsou například povrchové žíly dolních končetin).
 • Na vzniku žilních varixů se podílí všechna onemocnění a stavy, které zvyšují nitrobřišní tlak, včetně těhotenství, zácpy a, ve vzácných případech, i nádorových onemocnění.
 • Jak křečové žíly vznikají se můžete podívat na tomto obrázku:

Bolesti žil - Vše o zdraví

Jak vznikají křečové žíly?

Příznaky

Někdy se křečové žíly navenek neprojevují žádnými příznaky a jsou jen estetickým problémem (metličkové varixy mohou vypadat jako modré až modrofialové čárky či nitky prosvítající kůží bérce, větší křečové žíly jsou pak vakovitě rozšířené, s vřetenovitým průběhem a na kůži vytváří malé bulky).

Nejčastější příznaky spojené s křečovými žilami jsou:

 • pocit těžkých nohou, zejména v noci nebo po cvičení či fyzické námaze
 • bolest nohou
 • otoky kotníků
 • delší krvácení než je obvyklé v případě poranění dolní končetiny
 • lipodermatoskleróza jako jedna ze známek žilní nedostatečnosti. Jedná se o ztvrdnutí tuku v podkoží se stažením okolní kůže.
 • teleangiektázie na postižené noze (pavoučkovité névy)
 • změna zbarvení kůže v okolí varikózních žil (obvykle se barva kůže mění na hnědavou až modrou)
 • žilní ekzém (svědění, vysušení a zčervenání pokožky v postižené části nohy)
 • křečedo nohou, když se náhle postavíte
 • u některých pacientů s křečovými žilami se rozvine syndrom neklidných nohou
 • bílá atrofie (atrophia blanche) perleťově zbarvená lesklá ložiska na kůži, s prosvítajícími cévami, která se mohou rozpadnout a v postiženém místě pak vzniká bércový vřed

Komplikace

Všechna onemocnění oběhové soustavy, spojená s narušením toku krve, tedy i křečové žíly, jsou spojena s rizikovými faktory.

Mezi možné komplikace křečových žil, mimo jiné, patří:

 • krvácení
 • tromboflebitida: zánět žil způsobený krevní sraženinou v povrchových žilách
 • chronická žilní nedostatečnost (chronická venózní insuficience): z důvodu špatného průtoku krve dochází k narušení zásobování kůže a okolních tkání kyslíkem a i když chronická žilní nedostatečnost není způsobena křečovými žilami, tato onemocnění spolu velmi silně souvisí.
 1. U lidí s chronickou žilní nedostatečností může vzniknout varikózní ekzém (kožní zánět – dermatitida, vznikající z důvodu zástavy proudění (stázy) krve), lipodermatoskleróza (tvrdá a napnutá kůže, která vypadá jako pergamen) a žilní bércové vředy.
 2. Žilní bércové vředy se typicky vyskytují v okolí kotníků a často je jejich prvním příznakem změna zbarvení kůže.
 3. V případě podezření na rozvoj jakékoli komplikace křečových žil, včetně chronické žilní nedostatečnosti (insuficience), je nutné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Rizikové faktory

Lékaři přesně neví, proč dochází k oslabení žilní stěny a poškození chlopní. V řadě případů se příčinu vzniku křečových žil vůbec nepodaří zjistit.

Nicméně existují určité rizikové faktory pro vznik křečových žil, mezi které, mimo jiné, patří:

 • Pohlaví: křečové žíly se častěji vyskytují u žen než u mužů. Za vyšším rizikem křečových žil u žen jsou pravděpodobně pohlavní hormony a rizikovým faktorem je i užívání hormonální antikoncepce nebo hormonální léčba. Rizikovým faktorem pro vznik křečových žil u žen je i menopauza (přechod).
 • Dědičnost: dědičnost je významným rizikovým faktorem pro vznik křečových žil. Pokud vaši rodiče nebo sourozenci mají křečové žíly, je vysoká pravděpodobnost, že tento problém postihne i vás.
 • Obezita: nadváha a obezita zvyšují riziko vzniku křečových žil.
 • Věk: s rostoucím věkem se zvyšuje pravděpodobnost vzniku křečových žil, protože s věkem slábne stěna žil a zhoršuje se i kvalita chlopní. Rizikový je zejména věk nad 50 let.
 • Některá zaměstnání: riziko křečových žil se zvyšuje v případě dlouhodobého stání. Pokud máte zaměstnání, kde musíte většinu pracovní doby stát, máte i vyšší riziko zhoršení žilního návratu a křečových žil.
 • Těhotenství: vyšší riziko křečových žil mají těhotné ženy, protože v těhotenství dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a navíc těhotenství klade vyšší nároky na žilní systém. Další informace o těhotenství a křečových žilách najdete v následující kapitole.

Těhotenství a křečové žíly

 • Pravděpodobnost vzniku křečových žil je v těhotenství podstatně vyšší než za normálních okolností.
 • Důvodem je skutečnost, že těhotné ženy mají v těle mnohem více krve, což zvyšuje nároky na oběhový systém.
 • Navíc v důsledku hormonálních změn v těhotenství, je žilní stěna náchylnější k poškození (snáze se roztahuje).
 • Oba výše uvedené faktory zvyšují riziko křečových žil.
 • V neposlední řadě dochází při růstu plodu v děloze k útlaku žil v pánvi budoucí maminky, což rovněž může způsobit vznik křečových žil i jinde na těle, zejména na dolních končetinách.
 • Ve většině případů křečové žíly po narození dítěte do několika měsíců zmizí, ale nemusí to tak být vždy a někdy potíže přetrvávají.
 • V takovém případě je vhodné navštívit cévního lékaře a domluvit se na dalším postupu.

Diagnostika

 1. Součástí diagnostiky křečových žil je fyzikální vyšetření (větší křečové žíly, otoky nohou nebo bércové vředy lze vidět pouhým okem).

 2. V případě zjištění přítomnosti křečových žil lékaři pacienty často objednávají na Dopplerovské ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin.

 3. Smyslem tohoto ultrazvukového vyšetření je:
 • vyloučit hlubokou žilní trombózu a přítomnost sraženin či jiných překážek v žilním řečišti
 • ověřit směr toku krve v žilách

Léčba

Pokud pacient nemá žádné potíže a nevadí mu esteticky nehezký vzhled křečových žil, není nutná žádná léčba. Nicméně u symptomatických varixů je vhodné léčbu zahájit, protože hrozí riziko komplikací, jako jsou otoky dolních končetin, bércové vředy nebo trvalá změna zbarvení kůže.

Někteří pacienti chtějí podstoupit léčbu z estetických důvodů, protože se chtějí zbavit „ošklivě“ vypadajících varikózních žil.

Mezi možnosti léčby křečových žil, patří:

Otevřená operace

Velké křečové žíly se odstraňují operací, která se provádí buď pod celkovou anestézií (uspání pacienta) nebo v takzvané centrální blokádě, kdy se anestetikum vpravuje do páteřního kanálu (do epidurálního nebo subarachonidálního prostoru), což znecitliví pouze určitou oblast těla (například dolní končetiny), ale pacient není uspán celý. Výhodou centrální blokády je rychlejší rekonvalescence a méně častý výskyt nežádoucích účinků, jako je zvracení, apod.

 • Ve většině případů je možné po operaci křečových žil odejít domů již následující den po operaci.
 • Na uzavření menších nebo metličkových varixů se častou používá laser, který varikózní žíly teplem spálí.
 • Podvaz a odstranění vena saphena magna (ligace a strippping)

Při tomto operačním výkonu se provedou dva řezy, jeden v třísle, kde se vena saphena magna vlévá do stehenní žíly a jeden buď v úrovni kolene nebo kotníku (podle toho, zda chceme odstranit celou žílu nebo jen její část). Následně se v třísle vena saphena magna podváže a uzavře a s pomocí tenkého drátku, který se prostrčí žilou od shora dolů se zbytek žíly vytáhne a odstraní.

Tento výkon se obvykle provádí současně s odstraněním křečových žil na bérci či jinde na dolní končetině.

Místo operace může být bolestivé nebo se na nohou mohou objevit modřiny, případně dojít k menšímu krvácení. Nejzávažnější komplikací, která je naštěstí velice vzácná, je hluboká žilní trombóza.

Ve většině případů je po operaci křečových žil s podvazem a odstraněním vena saphena magna doba léčby od 1 do 3 týdnů. Poté je možné, pokud to povaha zaměstnání pacienta umožňuje, vrátit se do práce.

Během rekonvalescence se pacientům doporučuje nošení kompresních punčoch na operované končetině.

Sklerotizace varixů (skleroterapie)

Jedná se o metodu, při které lékař do varikózně změněné žíly vstříkne chemickou látku, která způsobí uzavření žíly s tvorbou jizvy. Po několika týdnech varix zmizí. Někdy je nutné sklerotizaci opakovat, dokud se varix úplně neztratí.

Tato metoda je vhodná spíše pro menší až středně velké křečové žíly.

Radiofrekvenční ablace

 1. Při radiofrekcenční ablaci se provede malý řez v oblasti nad kolenem nebo pod ním, obvykle pod ultrazvukovou kontrolou a následně se do postižené povrchové žíly zavede tenká dutá trubička (katetr).

 2. Přes katetr lékař do žíly zasune malou sondu, která je zdrojem radiofrekvenčního záření s jehož pomocí se žíla zahřeje, což vede ke kolapsu jejích stěn a uzavření.

 3. Radiofrekvenční ablace se nejčastěji používá u větších varikózně změněných žil a obvykle je tento výkon prováděn v místní anestézii (lokální umrtvení).

EVLA (endovenozní laserová ablace)

Endovenózní laserová ablace se do jisté míry podobá radiofrekvenční ablaci, jen s tím rozdílem, že se namísto radiofrekvenčního záření používá laserové záření.

Lékař pod ultrazvukovou kontrolou zavede do žíly pacienta katetr, přes nějž pak prostrčí malý zdroj laserového záření. Laserovým impulzem se následně spálí postižené varikózní žíly, čímž dojde k jejich uzavření.

Tento výkon se provádí v místním znecitlivění (lokální anestézie) a může při něm dojít k poranění nervů, které je většinou dočasné.

Endoskopická flebotomie

 • Při tomto výkonu se do postižené žíly zavede endoskop se speciálním světlem, aby lékař viděl, které žíly odstraňuje a následně se odstraní varikózně změněné žíly a jejich zbytky se přes malý řez odsají.
 • Při tomto výkonu se užívá buď lokální nebo celková anestézie.
 • Po operaci se mohou objevit menší modřiny (hematomy) nebo krvácení.
Zajímavé:  Lékař L1 L2 L3?

Prevence

V rámci prevence křečových žil a také na zmírnění bolestivosti se doporučují:

Kompresní punčochy

Kompresní punčochy jsou speciální stahovací punčochy, které stlačují nohy pacienta a zlepšují krevní oběh.

Nejtěsněji obepínají nohu v oblasti kotníku a směrem nahoru se komprese snižuje. Díky tomu kompresní punčochy pomáhají vytlačovat krev z povrchových žil proti gravitaci, směrem k srdci a zlepšují tak žilní návrat.

 1. Kompresní punčochy mohou zmírnit pocity těžkých nohou, bolesti a otoky, nicméně výsledky studií nejsou jednoznačné a nelze tak jednoznačně říci, zda kompresní punčochy dokážou zabránit vzniku křečových žil či zastavit nebo alespoň zpomalit jejich zhoršování.
 2. Nicméně řada lékařů nošení kompresních punčoch lidem s křečovými žilami doporučuje a jejich používání pacientovi rozhodně neuškodí.
 3. U některých lidí mohou kompresní punčochy způsobit vysychání a olupování kůže, o čemž je nutné okamžitě informovat svého lékaře.

Změny životního stylu

V prevenci zhoršování křečových žil může pomoci také:

 • dostatek pohybové aktivity, klidně postačí rychlejší chůze, 30 minut denně
 • udržování tělesné hmotnosti ve zdravém rozmezí
 • vyhněte se dlouhému stání nebo sezení. Pokud máte sedavé zaměstnání snažte se každých 30 minut vstát a alespoň několik minut chodit
 • při odpočinku a na spaní si nohy podložte tak, aby byly výše než hlava, což pomáhá zlepšit žilní návrat

V lékárně si můžete také koupit řadu přírodních krémů, emulzí a mastí, které krátkodobě přinesou úlevu od příznaků, jako jsou těžké nohy, ale křečové žíly tyto přípravky bohužel nevyléčí.

Co si z článku odnést?

Křečové žíly neboli varixy či žilní městky je onemocnění, které vzniká v důsledku porušení funkce žilních chlopní. Nejčastěji postihují povrchový žilní systém dolních končetin, ale mohou se vyskytnout i jinde.

 • Varikózní žíla je rozšířená, může mít vřetenovitý až vinutý průběh a způsobuje nevzhledná vyklenutí (bulky) na kůži bérce.  
 • Příčiny vzniku křečových žil nejsou přesně známé, ale rizikovými faktory jsou například těhotenství, dlouhodobé stání v práci, výskyt varixů v rodině, ženské pohlaví nebo vyšší věk.
 • Léčba křečových žil spočívá nejčastěji v různých způsobech jejich odstranění, od otevřené operace, přes sklerotizaci až po laserové odstranění či radiofrekvenční ablaci.
 • Léčba křečových žil spadá do kompetence cévních lékařů.

Žilní potíže

Žilní potíže patří k nejčastějším civilizačním chorobám. Nemocí trpí zhruba každý osmý člověk na světě. Ve více než 90%  jsou zasaženy žíly dolních končetin.

  To není nijak zarážející, protože žíly dolních končetin musí proti zemské přitažlivosti transportovat krev do výše 1,5 m. Existuje celá řada mechanismů, které tento děj podporují a usnadňují transport.

Přetěžování této krevní části ovšem usnadňuje vznik otoků a křečových žil.

Následkem mohou být komplikace jako  je zánět povrchových žil (tromboflebitida) nebo tromboembolické onemocnění hlubokých žil.Na vzniku žilních problémů se podílí více faktorů.

Většina z nich souvisí se životním stylem moderní industriální společnosti. U přírodních národů se oproti národům moderním tato onemocnění vyskytují zřídka.

Prevencí a včasnou léčbou může každý z nás své  žíly pozitivně ovlivňovat.

Naše žíly v dolních končetinách mají přetěžkou práci: sbírají krev, která odvzdala orgánům kyslík a přijala od nich odpadní látky, a transportují ji  zpět do srdce. Při tom musí překonávat zemskou přitažlivost.

Povrchní žilní systém sbírá krev z chodidel a kůže a vtéká v oblasti třísel do hlubokého žilního systému, který odvádí krev z kostí a svalů. S 90% objemu žilní krve má lví podíl na transportu krve zpět do srdce.

Žilní spojky vedou krev z povrchových do hluboko uložených žil.

Na pohybu krve směrem k srdci se podílejí tyto mechanismy:

 • Svalová žilní pumpa: při každém pohybu se svaly stáhnou (svalová vlákna se smrští – kontrakce) a tlačí krev v okolních žilách  nahoru i dolů. Ale zatímco toku krve dolů brání  žilní chlopně, krev tlačená nahoru může  pokračovat v pohybu.
 • Pružníková funkce (arteriopulsní pumpa) funguje na podobném principu: každá pulsní vlna, která vzniká po vypuzení krve ze srdce do arterií, zároveň zvyšuje tlak krve přestupující do  žil. Čím je stěna artérie pružnější, tím je efekt pružníku vyšší (pružnost arterií klesá s věkem!).
 • Dýchání: při každém nádechu vznikne tlakový spád mezi hrudní a břišní  dutinou, a tím dojde k nasávání  krve do žil.
 • Žilní chlopně umožňují  jednosměrný průtok krve směrem k srdci a brání toku opačným směrem. Časem se chlopně opotřebují a ztrácejí elastičnost a nemohou se pořádně dovřít. Tím vznikají podmínky pro hromadění krve v žilách dolních končetin. A když teče krev pomaleji, může snáze dojít k zánětu žilní stěny a tvoření sraženin (trombů). Většina zánětů se sama časem zhojí bez následků, v horších případech může dojít i k vytvoření trombů, a v nejhorších k utržení trombu, která pak putuje s žilní krví až do srdce a z něj  do plicní arterie, kterou může ucpat (plicní embolie) a vyvolat stav bezprostředně ohrožující život.
 • Dědičné vlohy:
 • Podstatnou příčinou  vzniku žilních potíží je dědičná vloha k slabosti žilní stěny: záleží ale na mnoha různých dalších faktorech, zda skutečně vznikne onemocnění.
 • Věk a nedostatek pohybu:

S přibývajícím věkem přibývají i onemocnění žilního systému. Hlavními příčinami jsou přirozené zmenšení elasticity cévních stěn a snížená pohybová aktivita starších lidí (a tím i menší pomoc svalů při oběhu krve).

Dlouhé sezení a stání:

Obě tyto příčiny mají velikou spojitost s nedostatkem pohybu. Při dlouhém stání jsou žíly neustále přetěžovány, při sezení jsou  žíly v oblasti kolen ztlačeny, takže pohyb krve je zpomalen, případně zcela zastaven. Některá zaměstnání, vyžadující stání nebo sezení po dlouhou dobu, přímo vybízejí ke vzniku žilních problémů.

Špatná strava/ zácpa:

Strava s převahou jídel, která člověk sice považuje za pochoutku,  ve kterých je ale jen  málo balastních látek, vede – často spolu s nedostatkem pohybu – u mnoha lidí k zácpě.

Stolice, dlouho ležící v tlustém střevě, zvyšuje tlak na hlavní žílu v břišní dutině (dolní dutá žíla, která sbírá žilní krev z dolních končetin, orgánů pánve a břicha) a způsobuje tím zpomalení  průtoku krve.

Žíly v dolních končetinách se rozšíří, snáze dojde ke vzniku křečových žil.

Obezita:

Při nadměrném zvýšení tělesné hmotnosti se také nadměrně zvětšuje tlak na žíly dolních končetin a zhoršuje se zpětný tok krve do srdce. Většinou se obezita vyskytuje v úzké souvislosti se špatnou výživou a nedostatkem pohybu.

Špatná obuv/oblečení:

Obuv s vysokými podpatky způsobuje špatné postavení nohou a snižuje výkon svalově-žilní pumpy, časem může dokonce lýtkové svalstvo  zakrnět. Příliš těsné oblečení zatěžuje zpětný tok žilní krve do srdce. Oboje může velikou měrou podporovat vznik křečových žil.

Těhotenství/hormony

Ženské hormony ovlivňují srážlivost krve i funkci žil. To napomáhá vytváření křečových žil a vzniku tromboflebitid již na počátku těhotenství. Podobně ke vzniku zánětu povrchových i hlubokých (což je zvláště nebezpečné) žil přispívá užívání antikoncepčních hormonálních přípravků (pilulek proti otěhotnění).

Máte pocit těžkých nohou v průběhu dne, objevují se občas pocity napětí (obzvláště za tepla), otoky (edémy) a svědění? To všechno mohou být počáteční příznaky nějakého onemocnění žil. Potíže se zlepší – na rozdíl od arteriálních poruch prokrvování – když člověk leží s nohama ve zvýšené poloze nebo při pohybu.

Jako „metlicovité žíly“ (idiopatické teleangiektázie) se označuje jemné červenomodré žilní kresby, které prosvítají kůží na kotníku, na vnitřní a vnější straně stehen nebo v dekoltu. Není to nemoc, ale spíše jen kosmetický problém.

Křečové žíly (varixy) jsou viditelné jako namodralé, klikaté vystupující povrchové žíly, nejčastěji žíly nohou. Samy od sebe nevymizí. V pokročilém stádiu se kůže nad křečovými žílami změní: je pigmentovaná (zahnědlá), pergamenově slabá a lesklá.

Zánět povrchních žil (tromboflebitida) je projevuje jako tvrdý, oteklý a zarudlý žilní svazek. Na pohmat je teplý a velice citlivý. K zánětům mají sklon žíly, které mají  poškozenou stěnu (například křečové žíly nebo žíly, jejichž stěny jsou drážděny infuzemi nebo injekcemi).

Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza) často vzniká u dlouho ležících pacientů. Typickými známkami jsou pocit napětí,  bolesti v průběhu žíly, otoky a namodralé zabarvení dolních končetin. Většinou se zároveň dostaví  slabá horečka. Toto žilní onemocnění je jediné, které vyžaduje klid v posteli! Vzniká totiž akutní nebezpečí vzniku plicní embolie.

Žilní varixy nemohou být vyléčeny. Když se vyskytují, mohou nepříznivě působit na celý žilní systém dolních končetin – proto by měly být křečové žíly vždy pečlivě vyšetřeny odborníkem, aby se pokud možno předešlo vzniku jiných žilních onemocnění.

Nebezpečným může být zánět hlubokých žil, protože při něm může dojít k uvolnění krevní sraženiny a  plicní embólii.

Alarmujícími známkami embolie jsou náhlé, silné bolesti v lýtkách nebo v celých dolních končetinách, červeno-modrá barva kůže, otoky kotníků nebo celé nohy: v takovém případě ovšem okamžitě zavolejte lékaře a položte se do vodorovné polohy s nohou ovinutou elastickým obinadlem.

Jako pozdější následek chronického onemocnění žil, zejména trombózy hluboké žíly, se objeví poruchy vyživování kůže, která se stane suchou a šupinkovatou, zpočátku se zbarví do červena, později do hněda, svědí a pálí.

Když dojde k otevřenému poranění takovéto kůže, vytvoří se na ní vřed – nejčastěji na bércích (bércový vřed, ulcus cruris).

Vyléčení se zdaří pouze v tom případě, jesliže je kromě léčby vředu vyléčena i příčina neprůchodnosti žíly.

Práce spojená s dlouhým sezením nebo stáním (prodavač, kadeřník, sekretářka, řidič….) nejsou nemocným s varixy doporučovány. Trvají-li potíže i přes léčbu, je zapotřebí změnit zaměstnání. Ale samo zaměstnání nemoc nezpůsobuje, pouze zhoršuje již existující varixy (které nemusely být viditelné).

Klinické vyšetření a anamnéza mohou být doplněny instrumentálními vyšetřeními:

Dopplerův ultrazvukový průtokoměre:

Dopplerova sonda vysílá ultrazvukové vlny skrz kůži ke zvolené žíle. Proudící krev odráží tyto paprsky zpět (echo), a přístroj je ukáže na monitoru. Přístroj umožňuje jednak měřit průtok krve cévou, jednak zjistit, zda jsou  žilní chlopně v pořádku nebo propuštějí krev zpět.

Světelná reflexní reografie:

Infračerveným světlem je ozářena pokožka, odrážející se paprsky jsou zachyceny a zobrazeny na monitoru. Toto vyšetření podává informace o funkčnosti pumpy lýtkového svalstva a rozsahu poruch odtoku žilní krve.

Zajímavé:  Příznaky Lehkého Krvácení Do Mozku?

Flebografie:

Injekční stříkačkou je vpíchnuta do žíly kontrastní látka, která umožní zobrazení žil na rentgenu a zjistit změny žilní stěny a přítomnost i čerstvých sraženin, tvořených pouze krví (později do nich prorůstá i vazivová tkáň, usazuje se v nich vápník atd., a stanou se samy dostatečně kontrastními).

Základem úspěšné léčby je odstranění zbytečných příčin jako je nadváha, nedostatek pohybu nebo příliš těsné oblečení. Kdo trpí častým pocitem těžkých nohou, měl by  omezit působení velkého tepla. Příliš slunce, horké koupele, sauna rozšiřují krevní cévy, což vede k otokům a snižování krevního průtoku.

Kromě toho existuje celá řada možností jak potlačit onemocnění sil:

Komprese žil:

Pomocí tlaku (komprese) na žíly je bráněno nadměrnému roztahování žilní stěny, zvýšen tlak krve v žilách a zrychlen její průtok. Tím se sníží i riziko vzniku sraženin. Hodně chůze je nutností, která mimo jiné napomáhá kompresní léčbě.

Kompresní obvaz je používán spolu se speciálními obvazy hlavně při  otocích a zánětech žil, při trombóze a po operativních zákrocích na žilách. Po odeznění otoku jsou většinou používány elastické kompresní punčochy (mohou být vyrobeny přesně na míru), které jsou vhodné i  pro dlouhodobé použití.

Stejně jako kompresní obvaz jsou elastické punčochy navlékány každé ráno hned po probuzení.

Léčba křečových žil je prováděna především ke zmírnění obtíží a zlepšení vzhledu končetiny. Odstranění varixů nijak nebrání tomu, aby v jiném úseku žíly nevznikly další (v tomto smyslu nelze varixy vyléčit).

Křečové žíly mohou být léčeny pomocí:

 • sklerotizace: lékař vstřikne do žíly látku, která způsobí místní zánět. Zanícené stěny žil se navzájem slepí a uzavřou žílu. Pevně přiložený kompresní obvaz na zhruba 2 -3 týdny způsobí, že proběhne úplná vazivová přeměna žíly. Příslušný úsek žíly je tak natrvalo vyřazen, a krev proudí jinými žilami.
 • při chirurgickém zákroku (operaci žil) je celý postižený úsek žíly odstraněn.

Z pomocných prostředků se při zánětech žil se osvědčily obvazy s léčivým bahnem nebo tvarohem. Používání chladné vody je velice vhodný prostředek prevence a doplňující léčby, kromě toho se dá dobře provádět i doma. Působením chladu se cévy stáhnou, dojde k urychlení krevního toku.

Při použití chladné vody platí: používat, jen když jsou nohy teplé. V opačném případě zahřát nejprve chůzí nebo teplou vodou. Chladná voda může být používána pouze pokud je chlad snesitelný. Neotírejte si nohy do ručníku, nechte je pouze okapat a oblečte si teplé ponožky.

O znovuzahřátí dolních končetin se postará pohyb (cvičení, masáž, rychlá chůze).

Pomocí léků mohou být žilní potíže pouze zmenšeny. Příznivý účinek se projevuje zmenšením otoků a zlepšením výživy tkáně. Je používán aescin, směs látek izolovaných ze semen pakaštanu koňského, který působí i protizánětlivě.

  Z pohanky izolovaná látka rutin má povahu vitaminu. Dále se užívají různé extrakty rostlin, např. diosmin (extrakt ze zrnek bílého vína), glykosid z Vaccinium myrtilus aj. Otoky, pocity těžkých nohou a pálení odezní.

Mastě nebo gely s hirudinem (látka získávaná z pijavice lékařské) nebo heparinem zabraňují srážení krve a tím tvorbě trombózy, a pomáhají rychlejšímu vyléčení povrchových zánětů.

V případě silných otoků mohou být použity odvodňovací léky (ne všechny jsou vhodné, u některých se zvyšuje nebezpečí trombózy!). O farmakoterapii by měl vždy rozhodovat zkušený lékař.

Dobrá zpráva pro těhotné: křečové žíly, které se vytváří u zhruba 80% těhotných žen, vymizí samy od sebe po několika týdnech až měsících po porodu.

Slabost stěny žil, křečové žíly (varixy), krátce žilní problémy a jejich příznaky a komplikace (trombóza, tromboflebitida) jsou  mezi naším obyvatelstvem tak časté, že vznikl samostatný obor medicíny, který se tímto problémem zabývá – flebologie. Internisté a chirurgové se speciálním vzděláním v otázkách žil, žilního oběhu, srážlivosti a vzniku trombů a dalších souvisejích otázkách proto přebírají dlouhodobou, někdy dokonce celoživotní léčbu těchto pacientů.

Jak bylo uvedeno, onemocnění žil úzce souvisejí s naším moderním způsobem života. Proto by měl každý pro své žíly něco preventivně dělat. Již mladé ženy by měly žít s vědomím, že existují rizika a nemoci žil:

 • posilujte své žíly používáním ledové vody
 • pohyb oživuje svalově-žilní pumpu. Procházky (nejlépe na boso), turistika, jízda na kole, plavání (ulevuje žilám), běh na lyžích, tanec a cvičení zaměřené k posílení žilního systému jsou vhodnými prostředky prevence.
 • pomocí zdravé a plnohodnotné výživy s příměsí balastních látek regulujete činnost střev. Silný tlak při stolici žíly namáhá.
 • snižte nadváhu. Každé kilo navíc zbytečně zatěžuje funkci žil.
 • noste pohodlné (nikoli těsné) oblečení a  boty, které správně podpírají chodidlo.
 • pro případ, že musíte dlouho sedět nebo stát: čas od času si dopřejte přestávku a  projděte se nebo cvičte.
 • opalování, sauna a horké koupele žilám škodí
 • při zvedání těžkých předmětů nebo nošení těžkých věcí dochází k obrovskému tlaku na žíly nohou. Z tohoto důvodu by měly být takovéto činnosti co nejvíce omezeny.
 • pravidlený trénink dýchání zlepšuje žilní průtok krve. Každé ráno a večer se u otevřeného okna alespoň 10x pořádně zhluboka nadýchněte.
 • hodně pijte. Díky tomu zůstane krev tekutější a nebudou se v ní tvořit sraženiny.
 • především ženy, které trpí slabostí žil a užívají hormonální koncepci, by neměly kouřit, neboť tato kombinace mnohonásobně zvyšuje riziko vzniku životu nebezpečných trombóz. Při výběru hormonální antikoncepce by měl gynekolog dávat veliký pozor na stav žil, stejně tak jako při léčbě hormony v době přechodu
 • elastické stahovací punčochy nikdy neškodí: i při lehkých žilních potížích nebo  v době těhotenství je můžete preventivně nosit. Vzhledem se konečně téměř neliší od běžných  punčocháčů.

 Co mohu dělat, když dojde ke krvácení z křečových žil?

Rozšířeniny drobných žil velikosti špendlíkové hlavičky, které se občas mohou objevit v blízkosti kotníků, se mohou otevřít a krvácet.

Většinou se ale dají rychle a jednoduše uklidnit: Polože se vodorovně a nohy opřete do výše (musí být výš než srdce) o stěnu. Čistým kapesníkem na chvíli zatlačte na krvácející místo a následně je obvažte.

Nyní můžete vstát a pokud možno co nejrychleji vyhledat lékaře.

Škodí žilám kouření?

Na rozdíl od onemocnění artérií nebyl dodnes prokázán žádný vztah mezi vznikem křečových žil a kouřením. Kouření ale zvyšuje riziko vzniku trombózy. U žen, které kouří a užívají hormonální antikoncepci, stoupá riziko dokonce 8x až 10x.

Chtěla bych se zbavit svých křečových žil. Pro kterou metodu léčby se mám rozhodnout?

Rozhodnutí záleží kroě jiného i na šířce: menší křečové žíly by měly být léčeny skleroterapií, větší křečové žíly (asi tak průměru tužky) by měly být operovány. Dalším kritériem je při rozhodování poloha křečových žil. Ale nejlepší je poradit se s odborníkem-flebologem, který posoudí zdravotní závažnost varixů i kosmetický výsledek jednotlivých zákroků.

Nikdy jsem netrpěla žádnými problémy žil. Přesto po začátku těhotenství se mi na nohou objevily křečové žíly a „metlicovité žíly“. Jak a kdy je musím nechat léčit?

Nejprve vůbec. Křečové žíly vzniklé v těhotenství mohou po několika týdnech až měsících po porodu samy od sebe vymizet. Drobounké metlicovité žilky většinou nebolí a jsou jen kosmetickým problémem. Nejprve byste měla podpořit žíly cvičením a prevetivními opatřeními.

Je pravda, že se trombózy často vyskytují po delších cestách?

Ano. Při delším sezení jsou v podkolenní jamce žíly stlačeny a odtok krve je znesnadněn nebo přerušen. V úzkých prostorách letadel je často veliký nedostatek alespoň minimálního pohybu.

Nechcete-li začít dovolenou trombózou nebo zánětem žil, tak se v letadle čas od času postavte a udělejte pár kroků.

Hodně pijte! V případě, že již máte potíže se žílami,  užívejte v době cestování žilní léky a na dobu cesty si navlékněte kompresní punčochy.

Mohu chodit do sauny, když mám křečové žíly?

Ačkoliv teplo je vlastně pro rozšířené žíly škodlivé, může být sauna povolena, protože se při ní střídá fáze pocení s fází intenzivního ochlazení. Ale kdybyste se chladné vodě vyhnula, mohou se žíly zanítit. Při pocení by měly být nohy položeny výš než trup a hlava, aby se ulehčilo odtoku žilní krve do srdce.

Skrytý zánět. Zdraví nebo nemoc!

Datum: 31.08.2019

Trpíte chronickými trávicími obtížemi? Máte revmatoidní artritidu či onemocnění štítné žlázy? Máte alergii? Bolí vás klouby? Máte chronický kašel? Míváte často bolest v krku či hlavy? Máte obtíže s močovým měchýřem? Objevují se vám kožní vyrážky? Jste unavení a bez energie? Trpíte záněty žil? Máte stále mírně zvýšenou teplotu? Pravděpodobně máte v těle chronický zánět!

Co to je?

Chronický zánět je nezdravá reakce imunitního systému na některé často neškodné faktory, které vedou k poruchám metabolismu a chronickým nemocem. Velmi často vzniká nesprávným léčením akutního zánětu a chronickým přetížením imunitního systému.

Zánět je přirozený projev obranyschopnosti těla. Akutní zánět je ozdravnou reakcí těla. V počáteční fázi je dokonce potřebný, jelikož chrání organismus před napadením vnějšími útočníky, jako jsou bakterie a viry. Bez zánětlivé reakce by došlo k postupnému rozsáhlému poškození tkání, orgánů a poté ke smrti.

Problém nastává, když akutní zánět není správně vyléčen a přechází do vleklých obtíží. Chronický zánět přetrvává dlouhou dobu a má dopad na celý organismus. Vlastně udržuje organismus v „nemocném“ stavu.

Nebezpečí chronického zánětu tkví v jeho záludnosti. Jeho projevy jsou velmi malé, někdy jen obtížně rozpoznatelné, a proto je nesnadné určit, o co se skutečně jedná. Bohužel současné diagnostické metody jej ve většině případů ani neumí rozeznat.

Základní faktory způsobující chronický zánět

Špatně fungující střeva

Už malé dítě ví, že střeva = imunita. Pokud nám střeva špatně fungují a máme špatnou střevní mikroflóru, tak je chronický zánět „na světě“. Zásadní roli v tomto případě hraje tzv.

syndrom propustného střeva. Ten si můžeme představit jako zahradní hadici, na kterou nám celé léto praží sluníčko. Materiál, ze kterého je vyrobena se naruší a začne mírně propouštět vodu.

I my si takto narušujeme střevní sliznici, a to hlavně potravinami, které obsahují konzervanty, konzervační soli a převahou kyselinotvorných potravin, zejména cukru. Dále také léky a jinými chemikáliemi. Střeva následně začnou propouštět do těla látky, které tam nemají být a imunitní systém reaguje tak, že neustále aktivuje obrannou reakci – zánět.

Zajímavé:  Ledový Salát A Zdraví?

Jaké potraviny zejména vyloučit?

 • –          Uzeniny a tavené sýry
 • –          Alkohol
 • –          Přidaný cukr v potravinách (sladkosti)
 • –          Výrobky z bílé mouky

Stres

slovo, které slýcháme stále, ale co s tím? Přemíra stresu, napětí a nedostatku spánku způsobuje stav těla, kdy si organismus myslí, že jsme v ohrožení života a vytváří nám stále vysokou hladinu stresových hormonů , které nás mají bránit.

My však tyto hormony nepotřebujeme, jelikož fakticky v ohrožení života nejsme, jen si tento stav vyvoláváme psychicky.

Vyplavené hormony působí pak v těle jako jedovatá látka a organismus opět reaguje zánětem, v tomto případě nejčastěji autoimunitním.

Co s tím?

Na eliminaci chronického zánětu v těle způsobeného chronickým stresem je potřeba udělat celou řadu opatření. Nicméně to nejjednodušší je si zařadit do svého denního programu minimálně 30 minut aerobní aktivity. Tou se dokážeme zbavit škodlivých stresových hormonů.

Nadmíra chemických léků a kouření

Nerozumné užívání léků na bolest, různých hormonálních přípravků či antibiotik způsobuje nejenom poruchu střev, tak jak již bylo psáno, ale mění reakce imunitního systéme, který následně v těle vytváří chronický zánět.

Kouření poškozuje v těle celou řadu mechanismů, zbavuje těla potřebných vitamínů, minerálů a enzymů a způsobuje právě chronický zánět.

Přírodní léčba

Zdá se, že přírodní léčba je v současné době to jediné, opravdu fungující na chronické záněty. Pokud zvládneme dodržet úpravu stravy, eliminujeme naše stresové faktory a přidáme byliny, tak je léčebný efekt viditelný již po několika týdnech.

Významnou roli zde hrají byliny, které dokáží „vyživit“ imunitní systém a zároveň působit na střeva. Takovou bylinou je Čubet benedikt. Do směsi na imunitní zánět je potřeba také přidat byliny, které podpoří slezinu, jako jeden z orgánů imunity. Tou může být velmi účinná Marsdénie kondurangová.

Podle našich zkušeností však na chronický zánět jeden čaj nestačí. Proto je nutné přidat ještě něco víc. Tím jsou medicinální houby… .

OMLOUVÁME SE. Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1924/2006 se  u potravinových doplňků stravy NESMÍ uvádět žádná výživová a zdravotní informace, s výjimkou Radou schválených tzv. zdravotních tvrzení.

Toto nařízení platí i na informace na webech, kde se tyto produkty prodávají. Rádi vám poradíme prostřednictvím emailu nebo telefonicky.  Více informací můžete také dohledat na veřejně přístupných webech. www.anetabenediktová.

cz

Nepodceňujte příznaky skrytého zánětu a začněte s léčbou již dnes! Vaše tělo vám poděkuje.

Nechcete přijít o další články? Zde vyplňte svůj e-mail

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Pozor na křečové žíly. Do rizikové skupiny patří i lidé, kteří to o sobě nevědí

‚Křečové žíly nejsou u nás v rodině nic nového – babička i teta mají dokonce ‚zkušenosti‘ s bércovými vředy. Přestože teta není cukrovkář, u kterých se bércové vředy objevují častěji.

U mě se problémy se žílami objevily poprvé před třiceti lety po porodu dítěte, a znovu pak minulý rok.

Můžu tak porovnat jak teď už stále méně využívanou ‚klasickou‘ operaci, při které doktoři žíly odstraňovali, tak moderní metodu lepení,‘ začíná své vyprávění Dana.

Přečíst článek ›

‚Před 30 lety se mi na stehně vytvořily ‚jen‘ mapy. Doktorka mi řekla, že musím počkat, až se zhorší.

Naštěstí se mi podařilo dostat k panu primáři v Kraslicích, který byl přesvědčený, že čím dříve se problémy s žílami začnou řešit, tím lépe. Naštěstí teď už má tento názor snad většina doktorů.

U pana primáře jsem podstoupila odstranění žíly – teď už se říká klasickou metodou. V té době ale nic jiného ještě neexistovalo,‘ pokračuje Dana.

Po zákroku strávila Dana doma osm týdnů. Jak ale sama říká, v místě, kde je lékař odoperoval, má žíly dodnes v pořádku. Po roce podstoupila i operaci lýtka na druhé noze, po níž dlouho vypadalo vše v pořádku. To se ovšem změnilo minulý rok…  

První příznaky

‚Nejprve jsem začala mít v nohách silné křeče. Myslela jsem si, že to mám jen z dlouhého stání v práci – jsem kadeřnice. Až později jsem zjistila, že už to byl příznak onemocnění žil.

V listopadu se mi objevila ‚putující‘ žíla. Hodně to bolelo, když vylézala, a objevila se mi i modřina. Po několika dnech žíla zmizela, ale potom se objevila výš, zezadu pod kolenem.

To jsem si řekla, že s tím musím něco udělat,‘ vzpomíná Dana. 

Přečíst článek ›

‚Sedla jsem k internetu a hledala v Brně nějakého odborníka, o kterém lidi píší, že je dobrý. Nechtěla jsem znovu klasickou operaci, protože představa, že budu několik týdnů doma, mě děsila. Práce a povídání s lidmi mě baví – doma bych trpěla,‘ dodává. 

* V Česku má příznaky chronické žilní nedostatečnosti až 3 miliony lidí.* Léčeno je pouze 11 % z nich.

* Časteji se problémy s křečovými žílami týkají žen než mužů.

Dana se následně rozhodla pro moderní metodu, konkrétně 'lepení'.

‚Pan doktor se mnou vše probral a upozornil mě na to, že i po odstranění žíly budu muset dodržovat jeho rady a nejlépe i brát léky na posílení žil předepsané od praktického doktora, aby se křečové žíly opět neobjevily.

Operace proběhla, až na jednu malou chvilku, téměř bezbolestně. Hned po zákroku jsem odešla domů, a pokud bych neměla kompresní punčochy, po hodině bych ani nevěděla, že mi něco dělali,‘ popisuje Dana. 

Přečíst článek ›

Kompresní punčochy se mají nosit alespoň týden, Dana je ale kvůli tomu, že pracuje z pohledu žil v ‚zátěžovém‘ prostředí nosila tři týdny. ‚Dostávám otázky: ‚A musí se to platit?‘. Ano, bohužel musí. Pro mě bylo lepší se uskromnit a jít na operaci, po které mě nic nebolelo, než čekat řadu týdnů a mít bolesti. Moderní metoda to u mě vyhrála,‘ uzavírá Dana. 

Informace o nemoci

 • * Metličky a křečové žíly jsou nejčastějším viditelným příznakem chronického žilního onemocnění.
 • * Zpočátku se projevují pocitem těžkých nohou a jejich otékáním.
 • * Častěji nemocí trpí ženy, důvodem je u nich zejména působení ženských pohlavních hormonů, které tlumí napětí hladké svaloviny, a tím vede ke snížení pevnosti žilní stěny.
 • * Pravděpodobnost výskytu křečových žil zvyšuje také dědičnost.
 • * Nemoc ovlivňuje životní styl spojený s nadváhou, dlouhodobým stáním či sezením, užívání hormonální antikoncepce nebo vyšší počet těhotenství.

Přečíst článek ›

Názor lékaře:  MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. (Centrum žilní chirurgie VASCUMED a LF Masarykovy univerzity v Brně)Pacientka Dana představuje typickou pacientku žilních ambulancí – už jednou byla operována (recidivy jsou velmi časté), potíže se naštěstí objevily až po velmi dlouhé době (30 let), a nakonec v našem žilním centru absolvovala aktuálně nejmodernější metodu operace pomocí žilního lepidla. Celý výkon proběhl ambulantní formou bez hospitalizace, a až na malý vpich do žíly dokonce i bez místního znecitlivění. Ihned po výkonu byla plně mobilní, chodila a mohla fungovat v běžném životě. Právě rychlá rekonvalescence je obrovskou výhodou všech miniinvazivních žilních výkonů – počítáme ji ve dnech, nikoliv týdnech, jak tomu bylo v minulosti po klasických operacích. Dana je motivovanou pacientkou, která poctivě nosila po výkonu kompresní punčochu, bere ověřená venofarmaka na předpis a dodržuje všechna naše doporučení – pevně věřím, že s výsledkem operace je a bude spokojena.V případě, že se objeví příznaky, je důležité co nejdříve navštívit praktického lékaře. Ten odebere anamnézu, vyšetří vás a případně vás odešle pro potvrzení diagnózy na specializované pracoviště s duplexní žilní sonografií. Poté vám poradí s prevencí a může vám též předepsat venofarmaka (léky na zlepšení žilního oběhu a zpevnění žilní stěny). Vhodná léčba zmírňuje příznaky a zpomaluje zhoršování onemocnění.Pravdou ale je, že i dobře vedená konzervativní léčba nemusí vést ke 100% úspěchu. Na řadu potom přichází invazivní řešení – ať už klasická chirurgie, nebo i moderní miniinvazivní operace pomocí laseru, radiofrekvence nebo žilního lepidla. Je důležité zdůraznit, že v případě odstranění křečových žil není důležitý pouze kosmetický aspekt, ale také zdravotní.

Jakákoliv operace je však pouze součást dlouhodobé a celoživotní léčby a nelze ji brát jako definitivní řešení – o své žíly je nutno se starat celoživotně. K tomu pomáhají i kompresní pomůcky.

Mezi pacienty však nejsou příliš oblíbené, hlavně v létě, kdy se začínají objevovat vyšší teploty.

Proto jim doporučuji, aby zejména v teplých měsících nezapomínali na další režimová opatření a také na ověřená venofarmaka, která může předepsat jak praktický lékař, tak specialista.

Přečíst článek ›

Recept pro zdraví: Středomořský salát

Ingredience: 250 g buvolí mozzarelly, 3 lžíce balzamikového octa, 5 lžic olivového oleje, 1 lžička sušeného oregana, 1 lžička sušeného tymiánu, 1 lžička sušeného rozmarýnu, 3 rajčata, bazalka, rukola, sůl, pepř, chléb

Postup: Nastavte troubu na grilování a nechte ji předehřát. Ocet rozmíchejte se 3 lžícemi olivového oleje. Přidejte oregano, tymián a rozmarýn. Osolte, opepřete. Krajíce chleba potřete 2 lžícemi olivového oleje, položte je vedle sebe na gril a restujte 5 minut do zlatohněda.

Mezitím omyjte rajčata a nakrájejte je na větší kostičky. Omyjte bazalku a rukolu, vytřepejte z nich přebytečnou vodu a poté je nasekejte. Mozzarellu nechte okapat a nakrájejte ji na kousky. V míse smíchejte rajčata, bazalku a mozzarellu.

Orestované krajíce chleba vyndejte z trouby a podle chuti je potřete ještě horké rozpůleným stroužkem česneku. Chleba nakrájejte na kostičky a smíchejte se zbývajícími salátovými přísadami. Salát rozdělte na talíře. Pokapejte bylinkovým dresinkem a ihned podávejte.

Tip pro zdravíPosílit cévní stěny a žíly a zlepšit průtok krve může například rutin. Ten je například součástí známého léku Ascorutin. Kromě toho je dobré do jídelníčku zařadit pohanku. Doporučuje se více jíst citrusové plody obsahující dostatek vitaminu C.

Ten zabraňuje tvorbě zánětů, které také poškozují cévní stěny. Výborné jsou také borůvky, ostružiny, maliny, černý rybíz, jablka, česnek, celozrnné těstoviny a chléb i listová zelenina. Během sprchování střídejte teplou vodu se studenou, která rozproudí lymfatický systém.

Zároveň se snažte vyhýbat dlouhým horkým koupelím, sauně či opalování – tyhle aktivity žilní problémy jenom zhoršují.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector