Brufen 400mg 100 tablet – vše o zdraví

This information is intended for use by health professionals

Each Brufen tablet contains 400 mg Ibuprofen.

Excipient with known effect: 26.67 mg Lactose monohydrate

For the full list of excipients, see section 6.1.

A white, pillow-shaped, film-coated tablet.

 • Brufen is indicated for its analgesic and anti-inflammatory effects in the treatment of rheumatoid arthritis (including juvenile rheumatoid arthritis or Still's disease), ankylosing spondylitis, osteoarthritis and other non-rheumatoid (seronegative) arthropathies.
 • In the treatment of non-articular rheumatic conditions, Brufen is indicated in periarticular conditions such as frozen shoulder (capsulitis), bursitis, tendonitis, tenosynovitis and low back pain; Brufen can also be used in soft tissue injuries such as sprains and strains.
 • Brufen is also indicated for its analgesic effect in the relief of mild to moderate pain such as dysmenorrhoea, dental and post-operative pain and for symptomatic relief of headache, including migraine headache.

Undesirable effects may be minimised by using the lowest effective dose for the shortest duration necessary to control symptoms (see section 4.4).

Adults and children over 12 years of age: The recommended dosage of Brufen is 1200-1800 mg daily in divided doses. Some patients can be maintained on 600-1200 mg daily. In severe or acute conditions, it can be advantageous to increase the dosage until the acute phase is brought under control, provided that the total daily dose does not exceed 2400 mg in divided doses.

 1. Children: The daily dosage of Brufen is 20 mg/kg of body weight in divided doses.
 2. For young children, more suitable formulations are available.
 3. In Juvenile Rheumatoid Arthritis, up to 40 mg/kg of body weight daily in divided doses may be taken.
 4. Not recommended for children weighing less than 7 kg.

Elderly: The elderly are at increased risk of serious consequences of adverse reactions. If an NSAID is considered necessary, the lowest effective dose should be used and for the shortest possible duration. The patient should be monitored regularly for GI bleeding during NSAID therapy. If renal or hepatic function is impaired, dosage should be assessed individually.

Renal impairment:

Patients with mild to moderate renal impairment, (see section 4.4 – Special warnings and precautions for use) and patients with severe renal insufficiency (see section 4.3 – Contraindications)

Hepatic impairment:

For patients with mild to moderate hepatic impairment (see section 4.4 Special warnings and precautions for use) and patients with severe hepatic dysfunction (see section 4.3-Contraindications).

For oral administration. It is recommended that patients with sensitive stomachs take Brufen with food. If taken shortly after eating, the onset of action of Brufen may be delayed.To be taken preferably with or after food, with plenty of fluid. Brufen tablets should be swallowed whole and not chewed, broken, crushed or sucked on to avoid oral discomfort and throat irritation.

The lowest effective dose should be used for the shortest duration necessary to relieve symptoms (see section 4.4).

Brufen is contraindicated in patients with hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.

Brufen should not be used in patients who have previously shown hypersensitivity reactions (e.g. asthma, urticaria, angioedema or rhinitis) after taking ibuprofen, aspirin or other NSAIDs.

Brufen is also contraindicated in patients with a history of gastrointestinal bleeding or perforation, related to previous NSAID therapy. Brufen should not be used in patients with active, or history of, recurrent peptic ulcer or gastrointestinal haemorrhage (two or more distinct episodes of proven ulceration or bleeding).

Brufen should not be given to patients with conditions involving an increased tendency to bleeding.

Brufen is contraindicated in patients with severe heart failure (NYHA Class IV), hepatic failure and renal failure (see section 4.4).

Brufen is contraindicated during the last trimester of pregnancy (see section 4.6).

Undesirable effects may be minimised by using the lowest effective dose for the shortest duration necessary to control symptoms (see section 4.2, and GI and cardiovascular risks below).

As with other NSAIDs, ibuprofen may mask the signs of infection.

The use of Brufen with concomitant NSAIDs, including cyclooxygenase-2 selective inhibitors, should be avoided due to the increased risk of ulceration or bleeding (see section 4.5).

The diagnosis of medication overuse headache (MOH) should be suspected in patients who have frequent or daily headaches despite (or because of) the regular use of analgesic medication. Patients with medication overuse headache should not be treated by increasing the dose of the analgesic. In such cases the use of analgesics should be discontinued.

The concomitant consumption of excessive alcohol with NSAIDs, including ibuprofen may increase the risk of adverse effects on the gastrointestinal tract, such as GI haemorrhage or the central nervous system, possibly due to an additive effect.

Elderly

The elderly have an increased frequency of adverse reactions to NSAIDs, especially gastrointestinal bleeding and perforation, which may be fatal (see section 4.2).

 • Paediatric population
 • There is a risk of renal impairment in dehydrated children and adolescents.
 • Gastrointestinal bleeding, ulceration and perforation
 • GI bleeding, ulceration or perforation, which can be fatal, has been reported with all NSAIDs at anytime during treatment, with or without warning symptoms or a previous history of serious GI events.

Brufen 400mg tbl.flm.100

Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Pokud užívá přípravek Brufen dospívající, musí navštívit lékaře vždy již po 3 dnech léčby.

Brufen je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku (antipyretickým), tlumícím bolest (analgetickým) i u bolestivých stavů nerevmatického původu a s účinkem protizánětlivým (antiflogistickým).
U nemocných s revmatickým onemocněním kloubů Brufen zmenšuje bolest, ranní ztuhlost, místní příznaky zánětu (otok, zčervenání), a tím zvyšuje pohyblivost kloubů.

Brufen se užívá:

 • ke snižování horečky;
 • k léčbě mírné až středně silné bolesti, např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů, pooperační bolesti, bolesti při poraněních měkkých tkání, jako je pohmoždění nebo podvrtnutí;
 • při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění;
 • při bolestivé menstruaci;
 • na doporučení lékaře při revmatických onemocněních.

Jak se přípravek Brufen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pouze pro krátkodobé perorální užití (užití ústy)

Je třeba užívat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.
Máte-li infekční onemocnění, neprodleně se poraďte s lékařem, jestliže příznaky (jako jsou horečka a bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).

Dospělí a dospívající od 12 let (s hmotností od 40 kg)

Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě bolesti nebo horečky je 1 potahovaná tableta přípravku Brufen 400 mg jako jednorázová dávka nebo až třikrát denně s odstupem 4-6 hodin mezi jednotlivými dávkami. Maximální denní dávka je 1200 mg.

U revmatických onemocnění se denní dávka obvykle pohybuje od 1200-1600 mg, avšak přesnou dávku určí vždy lékař, který může dávku zvýšit až do 2400 mg, rozdělených do několika dávek. Dávka 2400 mg denně by však neměla být překročena.

 • U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.
 • Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Brufen 400 mg potahované tablety není určen dětem a dospívajícím do 12 let. Pro tuto skupinu jsou dostupné jiné lékové formy a síly ibuprofenu.

Pokud u dospělých horečka neustupuje do 3 dnů a bolest do 5 dnů nebo se vyskytnou jakékoliv neobvyklé reakce, je třeba se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.
Při užívání přípravku bez lékařského předpisu je maximální denní dávka omezena na 1200 mg (3 tablety) na den.

Pokud je u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.

Tablety přípravku Brufen zapijte dostatečným množstvím vody. Mají být užívány celé, bez kousání, půlení, drcení nebo cucání, abyste předešel(a) nepříjemným pocitům v ústech nebo podráždění hrdla. Rychlejšího účinku lze dosáhnout podáním dávky na lačný žaludek. Pacientům s citlivým žaludkem se doporučuje užívat ibuprofen spolu s jídlem.

Zajímavé:  Léčba Rakoviny V Zahraničí?

Co přípravek Brufen 400 mg potahované tablety obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát.
Potahová vrstva: hypromelosa, mastek, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Brufen mg potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Brufen 400 mg jsou bílé oválné potahované tablety.
Velikost balení: 4,10, 20, 30 nebo 100 tablet.

BRUFEN 400 400MG TBL FLM 30

BRUFEN 400 400MG TBL FLM 30

Potlačuje bolest, snižuje horečku.

Přípravek se užívá k léčbě bolestivých a horečnatých stavů.

Brufen je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku (antipyretickým), tlumícím bolest (analgetickým) a s účinkem protizánětlivým.

Užívá se i při léčbě bolestivých stavů nerevmatického původu. U nemocných s revmatickým onemocněním kloubů zmenšuje bolest, ranní ztuhlost a místní příznaky zánětu (otok, zčervenání).

Čtěte pozorně příbalový leták.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BRUFEN 400 užívat

Neužívejte přípravek

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo některou složku přípravku
 • jestliže jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky, což se projevuje jako průduškové astma, kopřivka nebo rýma
 • pokud se u vás vyskytuje aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku (nebo pokud se u vás vyskytl opakovaně v minulosti)
 • pokud trpíte poruchou krvetvorby nebo srážlivosti krve
 • jestliže se u vás v minulosti vyskytlo krvácení z trávicího traktu, jež bylo vyvoláno léčbou nesteroidními protizánětlivými léky
 • pokud trpíte závažným srdečním selháváním
 • Přípravek nesmí užívat ženy ve 3. třetině těhotenství, pouze na doporučení lékaře ho užívají ostatní těhotné a kojící ženy.
 • Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek Brufen 400 vhodný pro děti do 12 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Brufen 400 je zapotřebí pokud se vás týká některý z níže uvedených bodů.

V následujících případech užívejte přípravek pouze po poradě s lékařem.

 • Pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou opatrností, neboť u vás může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím traktu. U nemocných s chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) může dojít ke zhoršení těchto onemocnění.
 • Jestliže trpíte astmatem, může u vás přípravek Brufen 400 zvýšovat riziko vzniku bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek).
 • Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte)
 • Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost, může u vás i Brufen 400, podobně jako jiné léky z této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů.
 • Zvýšená opatrnost je nutná při těžké dehydrataci (odvodnění organismu). Tento stav může nastat např. v důsledku zvraceníl, průjmu nebo po větší operaci.
 • Pokud trpíte onemocněním ledvin, je nutné užívat přípravek Brufen 400 pouze se zvýšenou opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z této skupiny mohou zhoršit funkci ledvin. Stejná opatření platí i v případě, že trpíte vážnějším onemocněním jater.

Léky jako je Brufen 400 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Vzácně byl u pacientů léčených ibuprofenem zaznamenán i výskyt „sterilního“ zánětu mozkových blan. Výskyt tohoto onemocnění je však pravděpodobnější u pacientů, jež trpí onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. „kolagenózy“.

Přípravek Brufen by neměl být podáván spolu s jinými nesteroidními protizánětlivými léky.

Tak jako jiná nesteroidní antirevmatika, i Brufen může maskovat známky infekčního onemocnění.

Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Riziko vzniku nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob, pacienti by proto měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší možnou dobu, nutnou k léčbě příznaků.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Brufen a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s Brufenem užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.

Kyselina acetylsalicylová, jiné protizánětlivé léky (včetně tzv. inhibitorů COX-2), léky ovlivňující srážlivost krve (např.

warfarin), léky působící proti shlukování krevních destiček, kortikoidy a léky k léčbě deprese, zvané SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.

Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenyotinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky. Ibuprofen může snižovat účinky léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku (např. tzv. ACE inhibitorů) a močopudných léků (tzv. diuretik).

Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon). Při současném užití s chinolonovými antibiotiky (např. nolicin, ofloxin, ciplox) může ibuprofen zvýšit riziko vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky. Ibuprofen může potlačovat účinek léků s kyselinou acetylsalicylovou (např. anopyrin, acylpyrin) na shlukování krevních destiček.

 • Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto léčiv: takrolimus, zidovudin, cyklosporin, mifepriston.
 • Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů z organismu.
 • Rostlinné přípravky: přípravky, obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) mohou zvyšovat riziko krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem.
 • Užívání přípravku Brufen 400 s jídlem a pitím
 • Přípravek se doporučuje užívat po jídle, avšak první ranní dávka se může vzít na lačno, aby se rychleji odstranily příznaky onemocnění (ranní strnulost).
 • Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.
 • Těhotenství a kojení
 • Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Brufen 400 se nesmí užívat v posledních 3 měsících těhotenství, jeho podávání však není doporučeno během celého těhotenství a v průběhu porodu. V první a druhé třetině těhotenství nebo při kojení užívejte proto přípravek pouze na doporučení lékaře.

 1. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.
 2. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.
 3. Užívání přípravku nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
 4. Důležité informace o některých složkách přípravku Brufen 400

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek BRUFEN 400 užívá

Vždy užívejte přípravek Brufen 400 přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající od 12 let:

Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě bolesti nebo horečky je 1 potahovaná tableta Brufenu 400 jako jednorázová dávka nebo až třikrát denně s odstupem 4-6 hodin mezi jednotlivými dávkami.

U revmatických onemocnění se denní dávka obvykle pohybuje od 1200-1600 mg, avšak přesnou dávku vždy určí lékař, který ji může zvýšit až do 2400 mg, rozdělených do několika dávek. Dávka 2400 mg denně by neměla být překročena.

 • U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.
 • Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.
 • Přípravek Brufen 400 není určen dětem a dospívajícím do 12 let věku.

Pokud horečka neustupuje do 3 dnů a bolest do 5 dnů nebo se vyskytnou jakékoliv neobvyklé reakce, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.

 1. Při užívání přípravku bez lékařského předpisu je maximální denní dávka omezena na 1200 mg (3 tablety) na den.
 2. Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufen 400, než jste měl(a)
 3. Příznakem předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať a zřídka ztráta vědomí.
 4. Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem navštivte ihned lékaře.
 5. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufen 400
 6. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brufen 400 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je při krátkodobé léčbě obvykle dobře snášen. Kromě léčebného efektu se však mohou vyskytnout i nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku Brufen 400 jsou stejné jako nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními antirevmatiky.

Během léčby mohou vyskytnout zažívací obtíže, jako je nevolnost, zvracení, zácpa, průjem, plynatost, poruchy trávení, bolesti břicha, vředový zánět slinice dutiny ústní krvácení z trávicího traktu (např. krev ve stolici, zvracení krve).

Ojediněle se může objevit zánět žaludku, vřed na dvanáctníku, žaludeční vřed či perforace trávicího traktu a zhoršení chronických střevních zánětů, jako je Crohnova choroba či ulcerativní kolitida.

Přecitlivělost při léčbě přípravkem Brufen se může projevit jako nespecifická alergická reakce či nadměrná reakce dýchacího traktu zahrnující např.

Zajímavé:  Lak Z Okurek Zdravi?

astma, zhoršení astmatu, zúžení průdušek nebo dušnost, dále se mohou vyskytnout některá kožní onemocnění, včetně vyrážek různého druhu, svědění, kopřivky a ojediněle puchýřnatých zánětů kůže (včetně epidermální nekrolýzy a Stevens-Johnsonova syndromu).

Při léčbě ibuprofenem se mohou vyskytnout otoky, zvýšení krevního tlaku a zcela výjimečně i selhávání srdce. Ojediněle se mohou objevit deprese, zmatenost, bolesti hlavy, porucha čití, závrať, ospalost, poruchy vidění, ušní šelesty, zánět jater či porucha jaterních funkcí, žloutenka, různé formy poruch ledvinných funkcí (projevující se přítomností bílkoviny, drti či krve v moči, zadržováním tekutin nebo otoky). Může dojít ke snížení počtu některých krevních elementů (např. červených krvinek, destiček).

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této přibalové informaci, prosím, sdělete to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje, nebo dušnost, dále poruchy vidění nebo černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře. Užívání léčiv jako Brufen 400 může být spojeno s mírně zvýšením rizikem srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.

Jak přípravek BRUFEN 400 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Přípravek Brufen 400 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.

Další informace

 • Co přípravek Brufen 400 obsahuje
 • Léčivá látka: Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě
 • Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, hypromelosa, mastek, oxid titaničitý.
 • Jak přípravek Brufen 400 vypadá a co obsahuje toto balení
 • Přípravek Brufen 400 jsou bílé oválné potahované tablety.

Brufen 400 – příbalový leták

sp.zn. sukls242407/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BRUFEN 400 potahované tablety

(Ibuprofenum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Brufen 400 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je přípravek Brufen 400 a k čemu se používá

Brufen 400 je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku (antipyretickým), tlumícím bolest (analgetickým) i u bolestivých stavů nerevmatického původu a s účinkem protizánětlivým (antiflogistickým).U nemocných s revmatickým onemocněním kloubů Brufen zmenšuje bolest, ranní ztuhlost, místní příznaky zánětu (otok, zčervenání), a tím zvyšuje pohyblivost kloubů.

Indikační skupinaAnalgetikum, antipyretikum, nesteroidní antirevmatikum

Brufen 400 se užívá:

 • ke snižování horečky
 • k léčbě mírné a střední bolesti, např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů, pooperační bolesti, bolesti při poraněních měkkých tkání jako je pohmoždění nebo podvrtnutí
 • při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění
 • při bolestivé menstruaci
 • na doporučení lékaře při revmatických onemocněních.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brufen 400 užívat

Neužívejte přípravek

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo některou složku přípravku
 • jestliže jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky, což se projevuje jako průduškové astma, kopřivka nebo rýma
 • pokud se u vás vyskytuje aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku (nebo pokud se u vás vyskytl opakovaně v minulosti)
 • pokud trpíte poruchou krvetvorby nebo srážlivosti krve
 • jestliže se u vás v minulosti vyskytlo krvácení z trávicího traktu, jež bylo vyvoláno léčbou nesteroidními protizánětlivými léky
 • pokud trpíte závažným srdečním selháváním
 • pokud trpíte závažným selháním jater
 • pokud trpíte závažným selháním ledvin (glomerulární filtrace nižší než 30 ml/min)
 • Přípravek nesmí užívat ženy ve 3. třetině těhotenství, pouze na doporučení lékaře ho užívají ostatní těhotné a kojící ženy
 • Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek Brufen 400 vhodný pro děti do 12 let

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Brufen 400 je zapotřebí, pokud se vás týká některý z níže uvedených bodů.V následujících případech užívejte přípravek pouze po poradě s lékařem.

 • Pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou opatrností, neboť u vás může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím traktu. U nemocných s chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba) může dojít ke zhoršení těchto onemocnění.
 • Jestliže trpíte astmatem, může u vás přípravek Brufen 400 zvýšovat riziko vzniku bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek).
 • Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte).
 • Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost, může u vás i Brufen 400, podobně jako jiné léky z této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů.
 • Zvýšená opatrnost je nutná při těžké dehydrataci (odvodnění organismu). Tento stav může nastat např. v důsledku zvraceníl, průjmu nebo po větší operaci.
 • Pokud trpíte onemocněním ledvin, je nutné užívat přípravek Brufen 400 pouze se zvýšenou opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z této skupiny mohou zhoršit funkci ledvin. Stejná opatření platí i v případě, že trpíte vážnějším onemocněním jater.

Léky jako je Brufen 400 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Vzácně byl u pacientů léčených ibuprofenem zaznamenán i výskyt “sterilního” zánětu mozkových blan. Výskyt tohoto onemocnění je však pravděpodobnější u pacientů, jež trpí onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. “kolagenózy”.

Přípravek Brufen by neměl být podáván spolu s jinými nesteroidními protizánětlivými léky.Tak jako jiná nesteroidní antirevmatika, i Brufen může maskovat známky infekčního onemocnění.Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen.

Z tohodo důvodu se jeho užití nedpoporučuje u žen, které se pokoušejí otěhotnět, mají potíže s otěhotněním, nebo jsou pro tyto potíže vyšetřovány. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Riziko vzniku nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob, pacienti by proto měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší možnou dobu, nutnou k léčbě příznaků.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyÚčinky přípravku Brufen a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.

Než začnete současně s Brufenem užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.

Kyselina acetylsalicylová, jiné protizánětlivé léky (včetně tzv. inhibitorů COX-2), léky ovlivňující srážlivost krve (např.

warfarin), léky působící proti shlukování krevních destiček, kortikoidy a léky k léčbě deprese, zvané SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.

Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenyotinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.Ibuprofen může snižovat účinky léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku (např. tzv. ACE inhibitorů) a močopudných léků (tzv. diuretik).

Diuretika mohou zároveň zvyšovat nežádoucí účinky ibuprofenu.Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon).Při současném užití s chinolonovými antibiotiky (např. nolicin, ofloxin, ciplox) může ibuprofen zvýšit riziko vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky.

Ibuprofen může potlačovat účinek léků s kyselinou acetylsalicylovou (např. anopyrin, acylpyrin) na shlukování krevních destiček.Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto léčiv: takrolimus, zidovudin, cyklosporin, mifepriston.Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů z organismu.

Ibuprofen může zvyšovat účinky léčiv k léčbě diabetu, obsahujících deriváty sulfonylmočoviny. Při současném užití těchto léčiv byly vzácně zaznamenány případy hypoglykémie.

 • Rostlinné přípravky: přípravky, obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) mohou zvyšovat riziko krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem.
 • Užívání přípravku Brufen 400 s jídlem a pitímPřípravek se doporučuje užívat po jídle, avšak první ranní dávka se může vzít na lačno, aby se rychleji odstranily příznaky onemocnění (ranní strnulost).
 • Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.
Zajímavé:  Cesky Lekar V Nemecku?

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Přípravek Brufen 400 se nesmí užívat v posledních 3 měsících těhotenství, jeho podávání však není doporučeno během celého těhotenství a v průběhu porodu. V první a druhé třetině těhotenství nebo při kojení užívejte proto přípravek pouze na doporučení lékaře.

Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.Při léčbě ibuprofenem může dojít ke zpomalení reakcí pacienta. U některých pacientů užívajících ibuprofen se mohou objevit např. závratě, točení hlavy nebo zrakové změny. Neřiďte vozidlo a neobsluhujte stroje, pokud máte pocit, že na vás přípravek Brufen 400 takto působí.

Důležité informace o některých složkách přípravku Brufen 400Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Brufen 400 užívá

Vždy užívejte přípravek Brufen 400 přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající od 12 let:Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě bolesti nebo horečky je 1 potahovaná tableta Brufenu 400 jako jednorázová dávka nebo až třikrát denně s odstupem 4-6 hodin mezi jednotlivými dávkami.

U revmatických onemocnění se denní dávka obvykle pohybuje od 1200-1600 mg, avšak přesnou dávku určí vždy lékař, který může dávku zvýšit až do 2400 mg, rozdělených do několika dávek.

Dávka 2400 mg denně by však neměla být překročena.

U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.

Tablety přípravku Brufen 400 zapijte dostatečným množstvím vody. Mají být užívány celé, bez kousání, půlení, drcení nebo cucání, abyste předešel(a) nepříjemným pocitům v ústech nebo podráždění hrdla.

Přípravek Brufen 400 není určen dětem a dospívajícím do 12 let věku.

Pokud horečka neustupuje do 3 dnů a bolest do 5 dnů nebo se vyskytnou jakékoliv neobvyklé reakce, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.Při užívání přípravku bez lékařského předpisu je maximální denní dávka omezena na 1200 mg (3 tablety) na den.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufen 400, než jste měl(a)Příznakem předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať, bolesti břicha, letargie, sucho v ústech, křeče a zřídka ztráta vědomí nebo útlum dýchacího systému. V případě vážného předávkování může dojít k selhání ledvin a poškození jater.

Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem navštivte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufen 400Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brufen 400 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je při krátkodobé léčbě obvykle dobře snášen. Kromě léčebného efektu se však mohou vyskytnout i nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku Brufen 400 jsou stejné jako nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními antirevmatiky.

Během léčby mohou vyskytnout zažívací obtíže, jako je nevolnost, zvracení, zácpa, průjem, plynatost, poruchy trávení, bolesti břicha, vředový zánět sliznice dutiny ústní krvácení z trávicího traktu (např. krev ve stolici, zvracení krve).

Ojediněle se může objevit zánět žaludku, vřed na dvanáctníku, žaludeční vřed či perforace trávicího traktu a zhoršení chronických střevních zánětů, jako je Crohnova choroba či ulcerativní kolitida. Přecitlivělost při léčbě přípravkem Brufen se může projevit jako nespecifická alergická reakce či nadměrná reakce dýchacího traktu zahrnující např.

astma, zhoršení astmatu, zúžení průdušek nebo dušnost, dále se mohou vyskytnout některá kožní onemocnění, včetně vyrážek různého druhu, svědění, kopřivky a ojediněle puchýřnatých zánětů kůže (včetně epidermální nekrolýzy a Stevens-Johnsonova syndromu). Při léčbě ibuprofenem se mohou vyskytnout otoky, zvýšení krevního tlaku a zcela výjimečně i selhávání srdce.

Ojediněle se mohou objevit deprese, zmatenost, bolesti hlavy, porucha čití, závrať, ospalost, poruchy vidění, ušní šelesty, zánět jater či porucha jaterních funkcí, žloutenka, různé formy poruch ledvinných funkcí (projevující se přítomností bílkoviny, drti či krve v moči, zadržováním tekutin nebo otoky). Může dojít ke snížení počtu některých krevních elementů (např.

červených krvinek, destiček).Při léčbě ibuprofenem se také vyskytly případy rýmy, nespavosti, únavy, úzkosti, poruch sluchu (které jsou pouze přechodné) a velmi vzácně i snížení počtu bílých krvinek.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této přibalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje, nebo dušnost, dále poruchy vidění nebo černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře. Užívání léčiv jako Brufen 400 může být spojeno s mírně zvýšením rizikem srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.

5. Jak přípravek Brufen 400 uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.Přípravek Brufen 400 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.

6. Další informace

 1. Co přípravek Brufen 400 obsahujeLéčivá látka: Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletěPomocné látky: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, hypromelosa, mastek, oxid titaničitý.

 2. Jak přípravek Brufen 400 vypadá a co obsahuje toto baleníPřípravek Brufen 400 jsou bílé oválné potahované tablety
 3. Velikost balení: 4,10, 20, 30 nebo 100 tablet
 4. Držitel rozhodnutí o registraciAbbott GmbH Co. KG, Wiesbaden, Německo
 5. VýrobceAbbVie Deutschland GmbH & Co.

  KG, Ludwigshafen, Německo

 6. Famar SA, Anthousa, Attiki, Řecko
 7. Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

IBALGIN 400MG potahované tablety 100 – skladem | BENU.cz

Přípravek Ibalgin 400 obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou odpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně.

Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.

Přípravek Ibalgin 400 se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání, jako je pohmoždění a podvrtnutí.

Dále se Ibalgin 400 užívá při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková
léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.

V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) nebo měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.

Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající od 12 let. Pro děti ve věku 6 – 12 let je vhodný přípravek s obsahem 200 mg ibuprofenu (Ibalgin 200), dětem do 6 let věku je určen ibuprofen v suspenzi (Ibalgin Baby).

Balení obsahuje 100 potahovaných tablet.

Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních

Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu Ibalgin 400 3krát denně, a to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.

Dospělí

Pokud se Vaše příznaky při léčbě přípravkem Ibalgin 400 zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.

Dospívající

Pokud je u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Léčivou látkou je ibuprofenum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg.

Pomocnými látkami jsou v jádru tablety: mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium stearát, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, v potahové vrstvě: hypromelosa 2910/3, makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý (E 171), sodná sůl erythrosinu (E 127), simetikonová emulze SE 4.

 • Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
 • Přípravek není určen dětem do 12 let.
 • Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector