Computer tomography – vše o zdraví

Computer tomography - Vše o zdravíPočítačová tomografie (CT – Computer Tomography) je diagnostický zobrazovací test používaný k vytvoření detailních obrazů vnitřních orgánů, kostí, měkkých tkání a krevních cév. Průřezové snímky generované během CT snímání mohou být přeformátovány ve více rovinách a mohou dokonce vytvářet trojrozměrné obrazy, které lze prohlížet na monitoru počítače, tisknout na papír nebo je přenést na různá elektronická média (Flash disk, disk CD nebo DVD). CT skenování je často nejlepší metodou pro detekci mnoha různých typů rakoviny, protože obraz dovoluje lékaři potvrdit přítomnost nádoru a určit jeho velikost a polohu. Počítačová tomografie (CT) je rychlá, bezbolestná, neinvazivní a přesná. V naléhavých případech může odhalit vnitřní zranění a krvácení dostatečně rychle, aby pomohla zachránit život.

Jak funguje CT vyšetření?

Computer tomography - Vše o zdraví

Jak funguje CT – doprovodný obrázek

Nyní si v jednoduchosti ukážeme, jak CT vyšetření funguje.

 1. Stůl s motorkem přemístí pacienta kruhovým otvorem do snímacího systému CT.
 2. Jak pacient prochází tímto CT systémem, zdroj paprsků rotuje kolem vnitřku kruhového otvoru. Jedná rotace trvá asi 1 sekundu. Zdroj rentgenového záření vytváří úzký paprsek, který slouží k ozařování části těla pacienta (obrázek nad odrážkami). U typických vyšetřeních existuje několik fází; každá fáze je složená z 10 až 50 otáček rentgenové trubice kolem pacienta v koordinaci s tabulkou pohybující se přes kruhový otvor. Pacient může také dostat injekci “kontrastního materiálu” pro usnadnění vizualizace požadované struktury.
 3. Detektory na výstupní straně zaznamenávají paprsky opouštějící část těla pacienta, která je ozařována. V průběhu jedné úplné rotace se shromažďuje mnoho různých “snímků” (úhlů).
 4. Data jsou pak odeslána do počítače, aby se všechny jednotlivé “snímky” rekonstruovaly do průřezu (řezu) vnitřních orgánů a tkání.

Jaké jsou výhody a rizika počítačové tomografie?

U tohoto rizika existují výhody i rizika, podívejme se na ně.

Výhody počítačové tomografie

 • CT vyšetření je bezbolestné, neinvazivní a přesné.
 • Hlavní výhodou vyšetření CT je jeho schopnost zobrazovat kosti, měkké tkáně a krevní cévy současně.
 • Na rozdíl od klasického rentgenu poskytuje CT skenování velmi podrobné obrazy mnoha typů tkání, jako plic, kostí a krevních cév.
 • CT vyšetření je rychlé a jednoduché; v mimořádných případech může odhalit vnitřní zranění a krvácení dostatečně rychle, aby pomohlo zachránit život.
 • CT vyšetření je nákladově efektivní zobrazovací nástroj pro širokou škálu klinických problémů.
 • CT je méně citlivá na pohyb pacienta než magnetická rezonance (MRI).
 • CT může být provedeno, pokud máte implantované zdravotnické zařízení jakéhokoliv druhu (na rozdíl od MRI).
 • Diagnostika stanovená CT skenováním může eliminovat potřebu nějaké průzkumné operace a chirurgické biopsie.
 • Po CT vyšetření v těle pacienta nezůstane žádné záření.
 • Záření použité u CT vyšetřeních by nemělo mít žádné okamžité vedlejší účinky.

Rizika počítačové tomografie

Jsou malá, ale existují.

 • Vždy existuje (i když velmi malá) šance na rakovinu z nadměrného vystavení záření. Výhoda přesné diagnózy však převyšuje toto riziko.
 • Ženy by měly vždy informovat svého lékaře a rentgenu nebo technologa CT, pokud existuje nějaká možnost, že jsou těhotné. CT vyšetření se obecně nedoporučuje těhotným ženám, ledaže je to z lékařského hlediska nezbytné kvůli potenciálnímu riziku pro dítě. Toto riziko je však minimální s CT scanningem hlavy.
 • Výrobci intravenózního kontrastu ukazují, že by matky neměly kojit své děti po dobu 24-48 hodin po podání kontrastního média. Nicméně se však traduje, že je bezpečné pokračovat v kojení po intravenózním kontrastu.
 • Riziko závažné alergické reakce na kontrastní látky, které obsahují jód, je extrémně vzácné a radiologické oddělení je dobře vybaveno pro jejich řešení.
 • Vzhledem k tomu, že děti jsou citlivější na záření, měly by mít CT vyšetření pouze v případě, že je to nezbytné pro diagnózu a neměly by opakovaně podstupovat CT vyšetření, pokud to není absolutně nutné. CT vyšetření u dětí by mělo být prováděno vždy s nízkými dávkami záření.

Kdy jít na CT vyšetření?

CT vyšetření lze použít k identifikaci onemocnění nebo poranění v různých oblastech těla. Například:

 • CT se stalo užitečným screeningovým nástrojem pro detekci možných nádorů nebo lézí v břiše.
 • Může být uděláno CT vyšetření srdce, pokud existují podezření na různé typy srdečních onemocnění nebo abnormalit.
 • CT lze také použít k zobrazení hlavy tak, aby bylo možné lokalizovat zranění, nádory, sraženiny vedoucí k mrtvici, krvácení a další problémy.
 • Dokáže zobrazit plíce s cílem odhalit přítomnost nádorů, plicní embolie (krevní sraženiny), přebytečnou tekutinu a další stavy, jako je emfyzém nebo pneumonie.
 • CT vyšetření je obzvláště užitečné při zobrazování komplexních zlomenin kostí, silně erodovaných kloubů nebo kostních nádorů, protože obvykle produkuje více detailů, než by bylo možné získat konvenčním rentgenem.

Co je to ta kontrastní látka?

V těle jsou husté struktury – jako třeba kosti – ty mohou být snadno zobrazeny. Ale měkké tkáně se liší schopností zastavit rentgenové záření, a proto mohou být na výsledných snímcích slabě vidět.

Z tohoto důvodu byly vyvinuty intravenózní (podávány injekcí) kontrastní látky, které jsou krásně viditelné při rentgenovém nebo CT vyšetření a jsou pro pacienty bezpečné.

Kontrastní látky obsahují látky, které jednoduše fungují lépe při zastavení rentgenových paprsků, a jsou tak lépe viditelné na finálním snímku. Například u vyšetření oběhového systému je kontrastní látka založená na jódu injektována do krevního oběhu, aby pomohla zvýraznit krevní cévy.

Tento typ testu se používá k hledání možných překážek v cévách, včetně těch v srdci. Perorální (podávány ústně) kontrastní látky, jako jsou sloučeniny na bázi barya, se používají k lepšímu zobrazování zažívacího systému, včetně jícnu či žaludku.

CT vyšetření konkrétních částí těla

Podívejme se nyní na vyšetření konkrétních částí těla počítačovou tomografií.

CT vyšetření hlavy

Počítačová tomografie hlavy pomáhá posoudit poranění hlavy, silné bolesti hlavy, závratě a další příznaky aneuryzmatu, krvácení, mrtvice a mozkových nádorů.

Pomáhá také lékaři, aby zhodnotil vaši tvář, dutiny a lebku nebo naplánoval radiační terapii pro rakovinu mozku.

V naléhavých případech může odhalit vnitřní zranění a krvácení dostatečně rychle, aby pomohlo zachránit život.

CT vyšetření páteře

Počítačová tomografie páteře (zad) je diagnostický zobrazovací test používaný k diagnostice nebo vyloučení poškození páteře. Používá se tedy při:

 • posouzení zlomenin páteře v důsledku poranění
 • vyhodnocení stavu páteře před a po operaci
 • pomůže diagnostikovat důvod bolesti páteře
 • může přesně měřit kostní hustotu v páteři a předpovídat, zda se u pacientů s rizikem osteoporózy pravděpodobně objeví zlomeniny obratlů
 • posoudit vrozené anomálie páteře nebo skoliózy
 • detekuje různé typy nádorů v obratlích, včetně těch, které se tam šíří z jiné oblasti těla
 • poslouží jako vodítko diagnostických postupů, jako je biopsie podezřelé oblasti k odhalení rakoviny nebo odstranění tekutiny z lokalizované infekce (absces).

CT vyšetření hrudi

Zde pomáhá diagnostikovat příčinu nevysvětlitelného kašle, dušnosti, bolesti na hrudníku, horečky a dalších příznaků na hrudi.

Dále může zjistit a vyhodnotit rozsah nádorů, které vznikají v hrudníku, nebo nádory, které se tam šíří z jiných částí těla.

Lékař pomocí CT získá informaci, zda nádory reagují na léčbu, pomůže plánovat radiační terapii. A podobně, využití je opravdu mnoho.

A co vy? Jaké máte zkušenosti s CT vyšetřením? Budeme rádi za komentáře a rady.

Co si dále přečíst o počítačové tomografii?

 • O CT na wikipedii
 • Informace na WikiSkripta.cz

VIDEO: Výpočetní tomografie (CT)

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

„CéTéčko“ zvyšuje riziko vzniku rakoviny

„CéTéčko“ zvyšuje riziko vzniku rakoviny  

Začíná přibývat lidí, kteří si mohou dovolit zaplatit preventivní CT test. O vyšetření celého těla počítačovou tomografií usilují i zdraví lidé, kteří ve snaze o prevenci, hodlají podchytit případné začínající ložisko rakoviny. Ironií je, že právě tím se vystavují riziku vzniku zhoubných nádorů.

Co je to CTPočítačová tomografie (computed tomography), kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým systémem, který informace zpracovává. Snímek se tedy jednoduše neexponuje na rentgenový film (jako u obyčejného RTG vyšetření), ale je matematicky spočítán a zobrazen do nejmenších detailů. Je to jakoby bylo Vaše tělo ‚rozřezáno‘ na tenká kolečka.

V zářiovém čísle časopisu Radiology  vyšl na téma CT článek, v němž se praví: „ Skenování je marketingem doporučováno jako cesta jak podchytit nádory ještě před tím, než se projeví. Dávka radiace, kterou s sebou takové vyšetření nese, ale může být příčinou vzniku rakoviny.

Riziko „CT“ vyšetření vyplývá z toho, že jeho základem je použití rentgenového záření (x-rays).  Zde si dovolíme malou odbočku s upozorněním na častý omyl, kdy se CT skenování, o němž je tento článek, zaměňuje se zobrazováním pomocí magnetické rezonance, nebo „MRI skenováním“.

Obě ze dvou naposled jmenovaných metod jsou na jiném principu a při nich tělo rentgenovému záření vystaveno není.

Varování z USARadiační onkolog profesor David Brenner z New Yorské Columbia University začal zveřejňovat výsledky studie svého týmu a zasloužil se tak o pěkné vzrušení a to nejen na poli odborném. Prokazuje, že CT skenování celého těla představuje pro organismus významnou radiační zátěž.

Dávku, kterou tělo takto dostane, expert srovnává s ozářením některých obyvatelé Hirošimy a Nagasaki, kteří přežili bombardování atomovou pumou. Brenner dále vysvětluje, že srovnáním s účinky atomové pumy, má na mysli přeživší Japonce, kteří byli vystaveni nízkým dávkám záření, ne ty kteří dostali „plný zásah“.

Brenner který srovnával dávku kterou dostane člověk při CT vyšetření celého těla s jinými druhy vyšetření tvrdí, že je tato dávka stonásobně větší, než jakou například obdrží žena při typickém vyšetření na mamografu.

Computer tomography - Vše o zdraví

David J. Brenner, absolvent Oxford University (Velká Británie), nyní profesor na Columbia University (USA), vedoucí Centra pro radiologický výzkum.

Podle závěrů studie Kolumbijské univerzity je u osoby, která ve věku 45 let projde jedním kompletním CT vyšetřením riziko, že v průběhu života se u něj vyskytne rakovina a na kterou zemře  0,08%.

To znamená, že vyšetření by mělo navodit a být příčinou rakoviny u jednoho z 1200 vyšetřených. U osoby, která ale každoročně projde celkovým CT skenem  po dobu třiceti let, je riziko úmrtí na rakovinu již  1,9%.

Což znamená, že téměř jeden z padesáti nešťastníků, kteří si chtějí podchytit rakovinu „zavčas“ (a proto chodí na pravidelné roční celkové CT vyšetření), si rakovinu, právě tímto opakovaným vyšetřením, přivodí.

Tyto závěry platí pro průměrné hodnoty zjišťované na zařízeních provozovaných v USA a autoři k nim uvádějí, že existují rozdíly v jednotlivých typech CT skenerů, které se, co do používaných dávek rentgenového záření, mohou poněkud lišit.

Riziko versus prospěch Brenner prohlašuje, že při neuváženém naordinování vyšetření CT, převyšuje riziko prospěch, který z případného objevení skrytého ložiska rakoviny člověk získá.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

U indikací, kde je CT indikované specialisto a je opravdu opodstatněné, tam zisk pro pacienta převažuje nad podstupovaným rizikem.  Brenner ve svém tažení proti neuváženému používání CT vyšetření není sám. V některých zemích se k tomuto problému začínají vyjadřovat instituce nejpovolanější.

Příkladem je Australsko-Novozélandská společnost radiologů (Royal Australian and New Zealand College of Radiologists), která se vyslovuje proti provádění CT celého těla a která ve svém prohlášení doslova uvádí: „I když vyšetření může zjistit řadu nálezů, nejsou v tuto dobu vědecké důkazy, které by potvrzovaly, že  v konečném důsledku  je toto vyšetření spojeno s prodloužením života těch, kteří jej podstupují.“

To že se příslušné instituce začínají tímto problémem zabývat souvisí s tím, že počet indikovaných sporných vyšetření roste.

Možná je to proto, že za výkon se platí a tak pokud jsou „zákazníci“, kteří to požadují, bylo by nelogické kdyby zařízení, které takovou službu  může poskytnout, zájemcům nevyhovělo.

Diskutovanou otázkou začíná být, nakolik si zdravotnická zařízení poskytováním neúplných informací o riziku CT vyšetření, své případné klienty takzvaně  „nenahánějí“.

Computer tomography - Vše o zdraví

Pokud si zdravý člověk nechává skenovat celé tělo, vystavuje se tím neúměrnému riziku srovnatelnému s ozářením po výbuchu atomové pumy v Nagasaki. (Citace D. Brennera, Obr.: U.S.FDA).

V České republice se denně provádí stovky CT vyšetření. Odhadovat, kolik z nich je těch, které jsou vykonány na přání pacienta, by byla nepodložená spekulace. Čtenáři Osla by  jejich řady rozšiřovat neměli.

Jak tomu bude u těch, kteří čtou jen stránky, jejichž partnery jsou pražská Všeobecná fakultní nemocnice, význačné zdravotní pojišťovny, a na kterých se praví, že CT vyšetření je naprosto rutinní záležitostí, že vyšetření je nebolestivé a dávka rentgenového záření je bezpečná, si odhadnout netroufáme.

Prameny:

Columbia University

Royal Australian and New Zealand College of RadiologistsOrdinace.cz

Upozornění:  V článku uvedené údaje týmu Columbia university se vztahují k datu 2004, tedy době, kdy se při CT vyšetření používaly vysoké ozařovací dávky.  Novější přístroje vystačí s daleko nižšími dávkami, čímž se v článku uvedené riziko navození rakoviny výrazně snižuje. Jak moc závisí od typu přístroje, délky vyšetření a jeho frekvence.

Výpočetní tomografie (CT)

Computer tomography - Vše o zdraví

 • CT obsahuje následující softwarové aplikace pro zpracování dat z CT vyštření:
 • Klinické funkce:

Aplikace pro pokročilou vaskulární analýzu je flexibilní vysoce sofistikovaný trojrozměrný měřicí nástroj pro přesnou a opakovatelnou analýzu cév pomocí trojrozměrných angiografických dat (CT angio a trojrozměrný rentgen). Unikátní a efektivní nástroj pro plně automatickou redefinici struktur a provedení plně automatického odstranění kosti z obrazu na jedno kliknutí uživatele.Aplikace pro postprocesingovou analýzu snímků určený pro aplikaci kardiovaskulárního zobrazování. Software lze použít k efektivnímu zobrazení, reformátování a rozbor 2D nebo 3D srdečních CT snímků za účelem kvalitativního nebo kvantitativního vyhodnocení srdeční anatomie a koronárních tepenných cév z datových souborů snímků jedné nebo více srdečních fázíSoftwarová aplikace, která umožňuje lékaři přesně a reprodukovatelně vyčíslit objem levé a pravé komory a ejekční frakce i hmotu myokardovou. Software automaticky detekuje endokardiální a epikardiální obrysy levé komory kvůli vyhodnocení funkčních parametrů levé komory (LV) a pravé komory (RV). Balíček je optimalizovaný pro vyhodnocování srdeční funkce pomocí vícefázových, víceřezových srdečních CT snímků.Softwarový balíček pro snímkovou analýzu, který umožňuje vyhodnocení údajů z dynamického CT po injekci kompaktního bolusu kontrastní látky a generuje informace s ohledem na změny intenzity snímku v průběhu času. Tento software poskytuje rychlé a spolehlivé vyhodnocení typu a rozsahu poruch cerebrální perfuze prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních informací o různých parametrech týkajících se perfuze, které mohou být spojeny s náhlou cévní příhodou, angiogenezí mozkového nebo tělového tumoru a jejich léčbou.Aplikace pro sledování a hodnocení ložiskových změn plic: Objemové počítačově asistované čtení (VCAR) dává nový směr v aplikacích, vysoké rozlišení při prohlížení a diagnistice objemových zobrazení.  Tato nová technologie je umožněna pomocí automatické detekce, přesného členění dat a interaktivní kvantitativní analýzy která zvyšuje analytické možnosti a řízení toku dat. Výsledekem jsou přesnější informace pro rozhodování a kvalitnější diagnostiku.Aplikace GSI Viewer pro prohlížení spektrálních snímků pořízených pomocí Gemstone Spectral Imaging společnosti GE. Umožňuje primární prohlížení snímků s monochromatickou energií na úrovních energie volitelných uživatelem, podrobnou analýzu s využitím materiálově rozloženými snímky (například voda-jód, voda vápník atd.) a doplňkové informace pomocí snímků Effective-Z (poskytuje odhad efektivního atomového čísla u voxelu).

 • 101 úrovní monochromatické energie volitelných uživatelem pro optimalizaci kontrastu k dosažení lepší kvality snímku
 • Vizualizace virtuálního snímku podobného nekontrastnímu z kontrastního CT vyšetření odebráním jódu
 • Zobrazení hustoty materiálu a efektivního atomového čísla (Z) k rozlišení typu tkáně
 • překrytí snímků ke sloučení informací o materiálu a efektivním atomovém čísle (Z) na monochromatickém snímku 
 • 2D a 3D analýza oblasti zájmu založená na grafu k řešení problémů
 • Pokročilé zpracování podkladů pro výzkum.

Aplikace Integrated Registration určená k poskytování snadného srovnání třírozměrných (3D) anatomických snímků počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MRI), pozitronově emisní tomografie (PET), single fotonové emisní počítačové tomografie (SPECT) a rentgenové angiografie (XA)*Umožňuje registraci a fúzi mezi dvěma volumetrickými akvizicemi pocházejícími buďto z téže akviziční modality nebo z různých.Aplikace pro neinvazivní vyšetření střeva – kolonografii, kompletní postup pro detekci patologií s pokročilými automatickými funkcemi zrychlujícími a usnadňujícími vyšetření.Softwarová aplikace TAVI Analýza pro vyhodnocování datových sad CT získaných pro TAVI/TAVR postupy. CT poskytuje informace důležité pro úspěšné TAVI/ TAVR postupy, určení velikosti aortálního anulu pro výběr správné chlopně, poskytuje rozměry celé aorty, pomáhá určit přístupovou cestu katetru a poskytuje vodítko pro zapojení C-ramene.Aplikace pro zpracování dat z CT vyšetření jater. Poskytuje zvýšenou produktivitu díky automatizaci, segmentaci celého orgánu a lézí, výpočtu zátěže nádoru, nástrojů pro plánování léčby (separace laloků a segmentů). Poskytuje nástroje pro zefektivnění pracovních postupů a zlepšení diagnostické kvality.

CT angiografie

CT angiografie je neinvazivní metoda, kdy při aplikaci jodové kontrastní látky do periferní žíly (nejčastěji kubitální) se zobrazí tepenné nebo žilní řečiště požadované lokalizace.64řadý přístroj GE zajišťuje rychlost a vysokou kvalitu vyšetření.

Příprava:Pacient před vyšetřením 4 hodiny lační. Jedinou absolutní kontraindikací, kdy toto vyšetření nemůže být provedeno, je alergie na kontrastní látku, omezující může být rovněž výrazněji snížená funkce ledvin.

 1. Indikace:Všechny stavy s podezřením na poruchu cévního zásobení orgánů (mozek, ledviny) nebo končetinové tepny nebo naopak při hodnocení vaskularizace patologických útvarů, hodnocení žilní stěny (výdutě).
 2. Toto vyšetření se provádí na žádost lékaře, podle jím požadované specifikace.

Délka vyšetření:Samotné vyšetření trvá několik vteřin. Po podání kontrastní látky do cévního řečiště je CT přístrojem v rychlém sledu zaznamenán průtok této látky v požadované lokalizaci, v případě hodnocení tepen prokrvení příslušné hodnocené oblasti.

Vyšetřovaná místa:Lze vyšetřit: tepenné řečiště intrakraniální, extrakraniální s aortálním obloukem, aortální oblouk a tepny horní končetiny, dále hrudní + břišní aortu + pánevní řečiště, tepny odstupující z břišní aorty (např. renální tepny), břišní aortu + pánevní řečiště + tepny DK.

V případě pozitivního nálezu je provedena analýza stenózy, tj. určení přesné délky a procentuálního zúžení tepny.

Možné alergické reakce:Alergické reakce nejsou časté. Ve společnosti Affidea je ale po celou dobu vyšetření pro případ alergické reakce přítomen erudovaný anesteziolog.

CT kolonografie

CT kolonografie je diagnostická metoda využívající možnosti víceřadého CT přístroje. Vyšetření je vhodné provádět v případě neúplného výsledku konvenční kolonografie v důsledku překážky nebo při výrazně vinutém tlustém střevě.

Také v případě nemožnosti provést optickou kolonografii, pokud pacient užívá léky ovlivňující srážlivost krve nebo má závažné srdeční a plicní onemocnění. Též se dá s výhodou použít u oslabených a starších osob. Je nutná příprava stejná jako u standardní kolonoskopie.

Konečníkem je speciální pumpou aplikován plyn do tlustého střeva. Není nutné použít zklidňujících prostředků, protože vyšetření je velmi dobře snášeno a je nebolestivé. Výsledkem je popis patologického útvaru, jeho velikost, charakter a vzdálenost od konečníku.

Na rozdíl od standardní kolonografie není možný odběr histologického vzorku.

CT vyšetření kalciového skóre koronárních tepen

CT vyšetření kalciového skóre srdce je bezbolestná metoda získávání informací o přítomnosti, lokalizaci a rozsahu kalcifikovaných plátů v koronárních tepnách-cévách přivádějících v krvi obsažený kyslík a živiny do srdečního svalu.

Kalcifikované pláty vznikají v místech zvýšeného ukládání tuku a dalších látek pod vnitřní stěnou tepny, což vede k onemocnění koronárních tepen. Lidé s touto chorobou mají zvýšené riziko srdečních příhod.

Během času může další narůstání cévních plátů tepny zúžit nebo je dokonce zcela uzavřít a zablokovat tak přítok krve do srdečního svalu. Výsledkem může být charakteristická bolest na hrudi nazývaná „angina pectoris“ nebo přímo srdeční příhoda.

Jelikož je kalcium ukazatelem aterosklerózy, je jeho množství detekované na srdečním CT scanu hodnotným prognostickým nástrojem. Nález na srdečním CT je vyjádřen jako tzv. kalciové skóre. Plný název tohoto vyšetření je „kalciové skóre koronárních tepen“ (CACS).

[Číst více…]

CT koronarografie

Vyšetření se provádí stejně jako u CT angiografií. Nutností je speciální software umožňující velmi složité zpracování. Zátěž pacienta je srovnatelná s běžným kontrastním CT vyšetřením.

Tento přístup umožňuje podrobné hodnocení koronárních tepen nebo bypassů. Vhodnost vyšetření je určena některými parametry: nízká hodnota CT kalciového skóre, nižší a pravidelná tepová frekvence.

Indikaci vhodné vždy zkonzultovat s radiologem.

CT Dentascan

Součástí našich rutinních vyšetření je i provádění CT Dentascanu nutného před aplikací zubního implantátu při předpokládané anatomické komplikaci, ev. při patologických procesech horní a dolní čelisti.

Průzkum spokojenosti klientů s CT virtuální kolonografií

Podle výsledku by drtivá většina klientů v budoucnu opět volila CT kolonografii, neboť významnou měrou ke spokojenosti klientů přispělo používání automatického insuflátoru oxidu uhličitého. Detailní pojednání o vyšetření kolonografie s pomocí insuflátoru je k nahlédnutí v bakalářské práci radiologického asistenta z r. 2012 v knihovně Vysoké školy zdravotnické v Praze.

V průběhu vyšetřování je plyn pacienty velmi dobře snášen a zároveň užitím přístroje se zpětným tlakovým ventilem je sníženo riziko perforace stěny tračníku na minimum.

Tento přístroj je u nás v provozu na oddělení CT od léta 2011 a společnost Affidea byla prvním zdravotnickým zařízením v České republice, která začala pro virtuální kolonografii tento typ přístroje používat.

K vyšetření se objednává na tel. čísle: 267 090 851. Je nezbytná žádanka vyplněná indikujícím lékařem se specifikací vyšetření.

Ozónová terapie

Ozónoterapie patří mezi mini invazivní perkutánní léčebné metody. Využívá baktericidních a virucidních účinků ozónu, má významný analgetický a protizánětlivý efekt, podporuje imunitní systém.

S dobrým výsledkem se používá při algických stavech různé etiologie, při únavových syndromech a pooperačních stavech.

Při terapii vertebrogenních onemocnění se směs ozónu a kyslíku může aplikovat

 • paravertebrálně do oblasti facetových kloubů a SI skloubení
 • intraforaminálně při kořenových kompresivních syndromech.
Zajímavé:  Jak Se Projevuje Alergie Na Srst?

Od intradiskální aplikace se postupně upouští pro srovnatelný benefit s periradikulárním podáním při vyšší zátěži pacienta.

Doporučuje se aplikace 10 – 15 ml směsi ozónu a kyslíku v optimální koncentraci 27 mikrogramů na ml směsi.Obvykle se dle efektu provádí 1-3 aplikace s 1-3 měsíčními rozestupy.

Efekt aplikace se udává mezi 60-80%. Pro co nejlepší výsledek je důležitá přesná diagnóza, proto je nutné předchozí vyšetření specialistou, s ev. následujícím CT či MR vyšetřením.

Metoda nemá prakticky žádné kontraindikace. Provádí se po místním znecitlivění aplikací směsi spinální jehlou do požadované lokalizace za sterilních podmínek, pod navigací CT přístrojem.Vzhledem k využití metody ASIR je radiační zátěž na našem pracovišti nízká. Po výkonu pacient zůstává ještě obvykle 60 min vleže na oddělení.

Komplikace jsou extrémně vzácné a při dodržení všech podmínek se jim lze vyhnout. Dle literatury k nim patří epidurální hematom a abscesy.

Ozónoterapie lze využít i při bolestech kloubů, kdy se nitrokloubně za sterilních podmínek aplikuje 2- 5 ml směsi dle velikosti kloubu. Směs lze aplikovat i k úponu šlach při tendinóze a při bolestivých svalových spazmech.

Ceník:

 • Metoda není dosud hrazena pojišťovnou.
 • Na vyžádání lékaře za jedno ošetření doplatek 950 Kč.
 • Samoplátce – 2 500 Kč / k ošetření přesto nutná žádanka ošetřujícího lékaře s vyznačením plné úhrady pacientem/.

K vyšetření se objednává na tel.

čísle: 267 090 851 a je nezbytná žádanka vyplněná indikujícím lékařem se specifikací vyšetření (výše požadované ozónoterapie).

Vedoucí lékař radiologie 

Lékaři

 • MUDr. Jiří Bučil
 • MUDr. Michaela Hainzová
 • MUDr. Kateřina Pelcová
 • MUDr. Mária Verebová

CT (počítačová tomografie)

Další názvy: počítačová tomografie, ‚cétéčko‘, computed tomography, výpočetní tomografie

V textu najdete:Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Obor vyšetření: radiologie

Popis CT- výpočetní tomografie

Vyšetření, o kterém se v nemocnicích mluví jako o „cétéčku“ sečesky nazývá výpočetní tomografie a používá se pro něj také zkratkaCT – z anglického „computed tomography“. Toto vyšetření dokážezobrazit velmi detailně vnitřní stavbu lidského těla.

Jeto metoda rentgenová, různé tělesné struktury sezobrazují v různých stupních šedi na základě stupně zeslabeníprocházejícího paprsku rentgenového záření. Na rozdíl od prostéhorentgenového snímku zde však hraje důležitou roli výpočetní technika.

Výsledkem vyšetření jsou obrazy mnoha vrstev (skenů) z vyšetřovanéoblasti o šířce 1 – 10 mm, které si lékař prohlíží a zpracovávána počítači.

Nevýhodou vyšetření CT je ovšem nutnost použitírentgenového záření v daleko větší dávce než u běžnéhorentgenu.

Vyšetření se může provádět buď nativně, tzn. že se pacientovi přivyšetření nepodává žádná látka a není tudíž ani nutná žádnápříprava, anebo se provádí CT s kontrastem, kdy se pacientovi podároztok sloučeniny jódu.

Jak funguje výpočetní tomograf

Za prvního objevitele výpočetní tomografie se považuje BritGodfried Newbold Hounsfield, na vynálezu pracoval takéAmeričan Allan McLeod Cormack, oba byli oceněni Nobelovoucenou v roce 1979.

 Jak už bylo naznačeno výše, výpočetní tomografiezobrazuje tělo na stejném principu, který objevil Roentgen už na konci19. století, oproti běžnému rentgenu se ale vyšetřovaná část tělaprozařuje z mnoha úhlů a výsledné údaje zpracovává počítač.

Vyšetřovaná osoba se nejprve položí na pohyblivou lavici, která se běhemvyšetření pohybuje sem a tam otvorem v prstenci odborně označovaném jakogantry (čti gentry).

V tomto prstenci je umístěna rentgenka generujícírentgenové záření a naproti ní jsou citlivé detektory, kterépřevádějí rentgenové paprsky prošlé pacientovým tělem na elektrickýsignál proudící do počítače. Rentgenka s detektory se při vyšetřenítaké pohybují – otáčejí se kolem pacientova těla, aby mohly vytvořitsnímky z více úhlů.

Vyšetřovaná oblast těla je rozdělena na mnohotenkých vrstev, tzv. skenů, o tloušťce 1 – 10 mm (v některýchmoderních přístrojích i méně). Každá vrstva je snímána rentgenemzvlášť, a to z mnoha úhlů, z výsledných dat se pak v počítačimatematicky zrekonstruuje obraz dané vrstvy.

Lékař si pak vyšetřenou oblasttěla může prohlédnout na obrazovce počítače po tenkých vrstvách, jakobypacienta rozřezal, podíval se dovnitř a zase ho bez poškození složil.Navíc má k dispozici počítačový program, ve kterém může obraz různěupravovat, aby zvýraznil některé věci pro něj důležité. Můženapříklad vytvořit trojrozměrný obraz některého orgánuči zrekonstruovat řez v jiné rovině, než ve které bylo pacientovo tělosnímáno.

Kdy se provádí CT vyšetření?

Lékař vás může poslat na CT vyšetření akutně například povětších úrazech, zejména při podezření na poraněnípáteře či lebky.

Co nejrychleji jsou také na CTvyšetření posíláni pacienti s cévní mozkovoupříhodou, aby se odlišilo případné krvácení od nedostatečnéhoprokrvení tkáně.

CT se také používá pro diagnostiku a lokalizacinádorových onemocnění, vaskulárních onemocnění(aneurysma) a mnoha jiných.

Rizika CT- počítačové tomografie

Při vyšetření výpočetní tomografií je pacientovo tělo krátkodoběvystaveno rentgenovému záření. Je to elektromagnetické vlnění o vlnovédélce 10-9 až 10-11 metrů a o vysoké energii.

Záření, které seabsorbuje v těle, může poškodit živé buňky, zejména buňky, které sedělí.

Záření použité při výpočetní tomografii je několikanásobněvětší, než záření použité pro běžný rentgenový snímek, i tak jeovšem riziko nějakého poškození velmi malé.

Obecně se rentgenové vyšetřovací metody používají jenv případech, kdy je nutno je použít pro zvolení správné léčby, nenítotiž stanovena žádná minimální dávka rentgenového záření, která jeještě zdravá.

V těchto případech by tedy bylo mnohem nebezpečnější nepodstoupit CTvyšetření, protože by lékař nezjistil, co vám je a jak vás léčit.Pokud se jedná o vyšetření, které lze odložit, neprovádí seu těhotných žen, zejména v prvním trimestru těhotenství.

Další nebezpečí nežádoucích účinků u CT vyšetření vyplýváz podání tzv. kontrastní látky. Tato látka se nepodávávždy a lékař vás o její případné aplikaci vždy předem informuje.Jedná se o látku obsahující sloučeninu jódu.

Může sena ní vyskytnout alergická reakce a to i u lidí, kteřínevědí, že jsou na něco alergičtí.

U lidí zvýšené ohroženýchalergickou reakcí (alergici, astmatici) se před vyšetřením podává lékzmírňující alergickou reakci a po vyšetření jsou všichni pacientisledováni minimálně 30 minut v nemocnici, aby se při případné alergiimohlo léčebně zakročit.

Kontrastní látka se vyloučí z těla rychle ledvinami, pronemocné ledviny to ale může představovat větší zátěž a je třebazvýšeně pít.

Co dělat před CT- výpočetní tomografií

Zda je nutné se na vyšetření nějak připravit záleží na tom, zda sebude provádět tzv. nativní CT či CT s kontrastem. Nativní CT znamená, žese pacientovi nepodává žádná kontrastní látka a tudíž není nutná anižádná příprava. Pokud vás lékař objedná na CT, bude vás informovat,zda se bude jdenat o CT s kontrastem. Při tomto vyšetření se pacientovipodá jodová kontrastní látka do žíly.

Lékaře bude před vyšetřenímzajímat, zda nemáte nějaké alergie, zejména alergii na jód, zda nemáteastma, onemocnění ledvin či štítné žlázy, zda nejste diabetik.V těchto případech bude zvažovat, zda je pro vás podání kontrastnílátky vhodné. Na vyšetření CT s kontrastem je potřeba přijít nalačno,to znamená alespoň čtyři hodiny před vyšetřením nejíst.

Pokud jstediabetik, je na to potřeba upozornit, aby se vyšetření přizpůsobilovašemu režimu. Pacientům ohroženým alergickou reakcí se předem podáváprotialergický lék. V některých případech můžete být také požádánio vypití kontrastní látky před vyšetřením – asi 500 ml hořkéchuti.

Před vyšetřením budete také zřejmě muset podepsat informovanýsouhlas – potvrzení, že jste byl(a) obeznámen(a) s průběhem a možnýmiriziky vyšetření.

Průběh vyšetření CT

Pokud vám má být aplikována kontrastní látka, bude vám sestřičkanejprve muset zavést kanylu do loketní žíly. Poté se uložíte napohyblivou lavici a personál odejde do vedlejší místnosti, odkud vás můžesledovat a mluvit na vás mikrofonem.

Samotné vyšetření trvá mezi5-ti a 10-ti minutami a po vyšetřované osobě se při něm vyžadujenehýbat se a občas se nadechnout a na pár vteřin zadržet dech.

Když vámbude do žíly vstříknuta kontrastní látka, můžete přitom mít pocittepla rozlévající se po těle či nucení na močení, tyto pocity trvajívšak jen chvíli.

Minimálně 30 minut po vyšetření budete ještě musetsetrvat pod dohledem v nemocnici, do té doby se totiž dostavuje většinaalergických reakcí. Také je možné, že nebudete moci po vyšetřenířídit, pokud dostanete jako protialergický lék lék snižující pozornost,o tom vás bude případně informovat lékař.

Výsledek vyšetření

Výsledné obrazy musí prohlédnout, zhodnotit a popsatrentgenolog. Pokud se jedná o akutní vyšetření,například pro úraz, budete jistě informován ihned. Jinak je k dispozicihotový výsledek lékaři, který vyšetření objednal, většinou dojednoho dne.

Další názvy: počítačová tomografie, ‚cétéčko‘, computed tomography, výpočetní tomografie

Přidejte zkušenost s vyšetřením CT

Dělali mi CT mozku, nedávali mi kontrastní látku. Bylo to kvůlipodezření na epilepsii, která se nakonec nepotvrdila. Vyšetření jeskvělé, je super, že toho tolik napoví.

Podstoupila jsem CT vyšetření plic a po dohodě s lékařem mi nebylaaplikována kontrastní látka, jupí. Není totiž nutná, ano vyšetření jesice pro lékaře maličko náročnější, ale pro pacienty super.

Díky za mladé a pokrokové doktory.

Podstoupila jsem vyšetření na CT, a po podání JKL (jodové kontrastnílátky) orálně i nitrožilně se mi objevila alergická reakce.

Před vyšetřením jsem užila Pregnisol 2 večer 1 ráno na potlačenípřípadných alegických reakcí na JKL.

Vyšetření proběhlo a na jeho konci přišly komplikace. Nejdřív jsemzačala nezastavitelně kýchat, pak mě začala svědit různá místa nacelém těle, pocit horka, svědění kolem úst, rty, zuby a pak po celémtěle, pak kašlat, to už se mi začalo zhoršovat i dýchání, a pak to šloz kopce – zvýšil se mi tlak tak o 40 % a dusila jsem se.

Naštěstí to bylo vyšetření v nemocnici, a tak za pár vteřin u měbyli z ARO a dostala jsem do žíly kortizon a Dithiaden. Rychle se tozlepšilo, naštěstí..

Mám slabší ledviny a játra a močový měchýř, a dva roky skorovyléčenou pylovou alergii (z dřívějších úporných stavů, teďmomentálně tak dvakrát za sezonu kýchnu a zasmrkám).

Takže na cokoli výš uvedené se neléčím, víc piju a detoxikuji játra,nic závažného. I přesto netušená alergická reakce mě zaskočila.

Ale je fakt že jsem se dnes dočetla, že se má dělat předběžný testna alergickou reakci na JKL, ptali se mě jen, jestli nejsem těhotná a jestlinemám alergii na jód. Nic víc.Dnes jsem den po a ráno jsem se vzbudila s kopřivkou, chraptím, cítímúnavu, sucho v ústech, ale jinak ok. Snažím se pít co nejvíc.

Dobrý den,

také jsem v listopadu podstoupila CT kvůli dýchacím problémům. Při CTjsem ležela na lehátku se zkříženýma rukama za hlavou.

Jakmile mi vpustilikontrastní látku do žíly, začalo mi být velmi horko, jakoby se mi chtěločůrat a hlavně místo vpichu mě strašně štípaly, cítila jsem obrovskýtlak jakoby mi jehla měla vystřelit každou chvilku ze žíly. Nevím jak todlouho trvalo, ale pro mě to byla celá věčnost. Ale dalo se to vydržet.

Když už jsem měla po vyšetření, zavřela jsem dveře a začalo mě hrozněsvědit za pravým uchem, tak jsem se šla poškrábat a za uchem jsem si našlavelký cca 3cm puchýř. Tak jsem zaklepala a ukázala to.

Zajímavé:  Mononukleoza Vracející Se Priznaky?

Primář se lekl,i sestřičky začaly běhat, rychle mi něco píchly do žíly a musela jsembýt ještě na oddělení 5 hodin na sledovaní. Strašně jsem se lekla,když jsem viděla co se kolem mě děje, i když jsem nechápala. Až mipuchýř zmizel, daly mi sestřičky léky na domů. A zeptala jsem se, co sedělo.

Sestřička mi řekla, že jsem měla štěstí, že jsem bylahospitalizována, protože pokud bych byla ambulantně a nastoupila do auta, užjsem nemusela z něho vystoupit. Prý to byla alergická reakce na jód a mohlanastat smrt. Takže teď už jen si musím dávat pozor u lékařů, abynepoužili při vpichu žádný jód.

Dithiaden se nadále používá.

Kvůli silným bolestem břicha mě v nemocnici poslali mimo jiné i na CT.Podepsala jsem informovaný souhlas, protože na vyšetření jsem ve svémzájmu chtěla jít a zjistit, co mi je.

Píchli mi kontrastní látku a rucejsem při vyšetření měla překříženy za hlavou (ležela jsem nalehátku). Chvíli se nic nedělo a pak začalo šílené horko – jakoby zvenku,pocit, jako když vás hodí do ohně.

Trvalo to v řádech sekund, necelouminutu, ale připadalo mi to celou věčnost.

Kamarádka popisovala, že jí bylo po kontrastní látce jen teplo, asi jakokdyž se počůráte do vody a že se kvůli tomu styděla. Já jsem se tedaspíš vyděsila, protože mě varovali akorát že mi může býttrochu teplo.

Vyšetření netrvá vůbec dlouho, to je ta dobrá zpráva. Jinak ta látkana snížení alergické reakce (Dithiaden) se už nepodává.

Rentgen a CT škodí zdraví, ale TRD nikoliv

Klasická školská medicína se v současné době drží diagnostických metod, které na rozdíl od TRD jsou přitom buď zdraví škodlivé anebo mohou odhalit nemoc pozdě.

Stále běžným vyšetřením je dodnes rentgenové snímkování. Přestože jsou již dávno pryč časy, kdy jste museli čekat na chodbě, až sestřička vytáhne ze sušičky vyvolané plošné filmy, princip se příliš nezměnil. Lékaři sice vidí snímek v počítači, nicméně stále předtím museli pacienta zasáhnout ionizujícím zářením na bázi elektromagnetismu o vlnových délkách 10 nanometrů až 1 pikometr.

Tedy přesně to záření, před kterým již na konci devatenáctého století varoval vědeckou komunitu geniální fyzik Nikola Tesla. Bohužel mnozí výzkumníci nedbali jeho upozornění a prováděli pokusy i nadále. A sice s takovou intenzitou, že některé z nich, například Johna Halla Edwardse, čekala amputace rukou v důsledku nádoru z ozáření.

Samozřejmě běžné vyšetření nezaplaví pacienta takovým množství paprsků. Nicméně při častějším snímkování mohou být nebezpečné.

Rentgenového záření

Rentgenového záření využívá rovněž počítačová tomografie. Jde o metodu, která je založená na prostupu paprsků přes tkáně, takže operatér je schopen detailně vidět vnitřní stavbu organismu pacienta. Nevýhodou počítačové tomografie je ovšem skutečnost, že k vyšetření je nutná mnohem vyšší dávka záření než u běžného rentgenu.

Oproti počítačové tomografie vyšetření pomocí magnetické rezonance nenese žádná rizika spojená s ozářením. Nedá se ovšem využít u osob s kardiostimulátory, obecně jakýmikoliv kovovými předměty v těle, u raně těhotných žen, s tetováním a klaustrofobiky.

Termoregulační diagnostika

Termoregulační diagnostika na rozdíl od uvedených metod nemá žádné nebezpečné vedlejší účinky na zdraví a dá se využít u kohokoliv. Jedná se totiž o neinvazivní vyšetření na bází snímání teplotních rozdílů na povrchu těla, takže do pacienta nevstupuje žádné rakovinotvorné záření ani punkční sonda.

A především dokáže odhalit energetickou poruchu v těle daleko dříve než se ukáže fyzicky. To znamená, že například vznikající zánět zjistí TRD jako potencionální problém, který může vyústit v onemocnění. U běžných metod se ovšem taková funkční porucha na snímku vůbec neukáže, protože ještě fyzikálně nezměnila daný orgán či tkáň.

Závěr

Závěr tedy zní, že lékař dokáže pomocí TRD zjistit chorobu dříve, než samotná propukne. Jde tedy především o preventivní vyšetření. Zároveň ale také umí odhalit nemoc v začínajícím či pokročilejším stádiu.

Zdroj: http://www.energiezivota.com  www.zdravi.euro.cz

Informace pro pacienty PET/CT – Ústav nukleární medicíny – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

PET / CT je jedno z nejmodernějších vyšetření současné medicíny. Umožňuje odhalit řadu patologických stavů zejména v onkologii, kardiologii, neurologii, pneumologii, urologii, využívá se rovněž při průkazu zánětlivých a degenerativních procesů.

Skládá se ze dvou vyšetření – pozitronové emisní tomografie (PET) a počítačové tomografie (CT). Zatímco PET stanovuje míru poškození buněk, CT (computed tomography) stanovuje přesné umístění postiženého ložiska. Vyšetření se zpravidla provádí v rozsahu hlava až stehna, popř. celotělově.

Jako PET radiofarmakum (léčivý, eventuálně diagnostický přípravek s navázanou radioaktivní látkou) se na našem pracovišti používají:

 • FDG: radioaktivním fluorem značený cukr (fluorodeoxyglukóza), který se hromadí v buňkách se zvýšenou látkovou přeměnou, což bývají často buňky nádorové či zánětlivé, nejčastěji se užívá v diagnostice lymfomů, nádorů plic, melanomu a různých zánětlivých stavů infekčních nebo neinfekčních. Nejčastěji užívaná látka.
 • Fluciklovin (FACBC, Axumin): umělá aminokyselina určená k hledání nádorových ložisek u podezření na opakování výskytu nádoru u prostaty
 • Cholin: látka, která se podílí na tvorbě buněčných membrán a užívá se také pro lokalizaci nádorů prostaty, také nádoru jater, ev. může přispět k hledání zvětšených příštítných tělísek.
 • F-DOPA: součást tvorby hormonů dřeně nadledvin, užívá se k hledání nádorů s jejich zvýšenou produkcí (feochromocytom, paragangliom, určité typy nádorů štítné žlázy- medulární karcinom)
 • FLT: látka, která se podílí na tvorbě DNA (fluoro-L-thymidin), umožňuje lokalizovat oblasti zvýšeného buněčného dělení, používá se k určení efektu léčby zářením- radioterapie.

Množství radiofarmaka aplikovaného do organismu je velmi malé a podává se nitrožilně.

Následné CT se zpravidla provádí za použití jodového kontrastu, který se podle rozhodnutí lékaře podává do žíly nebo se vypije.

CT vyšetření se provádí za účelem určení polohy patologického ložiska a posouzení strukturálních změn orgánů a je rovněž optimalizováno tak, aby došlo k co nejmenší zátěži vyšetřovaného zářením.

Kontrastní látka umožňuje posoudit jednotlivé tkáně v těle vyšetřovaného a odlišit patologické změny od zdravých částí.

Radiofarmakum prakticky nemá vedlejší účinky, nezpůsobuje alergii ani jiné zdravotní komplikace. Kontrastní látka může vyvolat alergickou reakci, která je většinou lehké povahy (kýchání, pocit tepla, nevolnost), při těžších reakcích (dušnost, otoky a podobně) je na oddělení připravena okamžitá pomoc. Zcela ojediněle se ve světě vyskytli i život ohrožující alergické reakce.

Denní kapacita při dvousměnném provozu je okolo 15 pacientů denně (podle typu vyšetření, při složitějších typech vyšetření pak méně).

Vyšetření trvá přibližně tři hodiny, pro jednotlivá radiofarmaka se postup a trvání může měnit. Vzhledem k nepravidelným dodávkám a proměnlivosti provozu není možné vše přesně plánovat a vyšetření PET/CT bývá spojeno s delšími čekacími časy. Pro nejčastěji používanou FDG probíhá v následujících fázích:

 • příprava před aplikací: pacient je v čekárně, administrativní příjem, zavedení nitrožilní jehly (kanyly), poučení a podpis informovaného souhlasu,
 • aplikace FDG: nitrožilně (celkově cca. 5 min.),
 • čekání na akumulaci FDG v organizmu: pacient je v odděleném boxu, setrvává v klidu (trvá 1-2 hod.),
 • snímání PET/CT: obvykle s aplikací kontrastní látky do již zavedené kanyly (pacient je „v tunelu“ přístroje – trvá cca 30 min.)
 • kontrola obrazů a pacienta: cca. 30 min, než počítače zpracují a vytvoří hodnotitelný obraz (kontrola pacienta, zda nedošlo k rozvoji alergické reakce či jiné komplikace).

SPECT – Mojezdraví.cz

SPECT (Podle anglického Single Photon Emission Computed Tomography, jednofotonová emisní výpočetní tomografie) je zobrazovací metoda používaná nukleární medicínou. Dokáže zobrazit prostorové rozložení nějaké radioaktivně značené látky v těle. Tato je před zobrazením do organismu podána nejčastěji v nitrožilní injekci. 

Metoda vychází z dvojrozměrné scintigrafie, která je obohacena o výpočetní systém, který ukáže trojrozměrný obraz. Tato metoda se používá k zobrazení funkce daných orgánů.

Záření, které vychází z radiofarmaka podaného pacientovi, je zachycováno speciálním detekčním zařízením (scintilační kamerou), a vytvoří se tak obraz sledované oblasti, kde jsou zvýrazněny oblasti s vysokým obsahem radiofarmaka.

Metoda tak zobrazuje funkci tkání (odhalí se tak buňky, které látku zvýšeně hromadí, nebo naopak buňky, jež zaostávají a nedokáží danou látku absorbovat). Při SPECT je pacientovo tělo snímáno scintilační kamerou. Ta zachycuje gama paprsky vysílané z radiofarmaka a přeměňuje je na elektrický signál.

Ten vytváří digitální obraz v počítači. Kamera u SPECT se pohybuje a snímá určitý výřez z pacientova těla v různých úhlech. Pomocí výkonného počítače pak zrekonstruuje obraz daného řezu a z poskládání těchto řezů vytvoří trojrozměrný obraz.

Scintigrafické metody zobrazují buňky na základě jejich rozdílné funkce.

Ve výsledku tak lékař může rozlišit oblasti ve svalovině srdce, které jsou špatně zásobené kyslíkem a přestávají správně pracovat, nebo ložiska v kosti, kde se buňky zvýšeně dělí.

 SPECT se využívá především v kardiologii (například k vyloučení nebo potvrzení diagnózy ischemické choroby srdeční), neurologii (vyšetření prokrvení mozku k lokalizaci postižených míst při Alzheimerově či Parkinsonově chorobě) nebo onkologii (k lokalizaci nádorů), ale také k lokalizaci zánětu nebo poraněných kloubů po úraze. 

Jak probíhá SPECT

Na speciálním pracovišti vám bude podána nitrožilní injekce s radiofarmakem. Zhruba za hodinu od podání injekce vám přístroj zhotoví snímky. Celé vyšetření trvá asi 20–40 minut.

Pokud vám lékař vyšetřuje srdce a potřebuje mít přehled o tom, v jaké jste kondici a jak pracuje vaše srdce při zátěži, vykonáváte během snímkování pohyb na rotopedu nebo na pohyblivém pásu. Výsledkem vyšetření jsou řezy srdcem ve třech různých rovinách, kde jsou od sebe odlišeny oblasti srdeční svaloviny podle toho, jak dobře jsou zásobeny kyslíkem.

Pokud byla provedena dvě vyšetření, může lékař porovnat zásobení srdce kyslíkem v klidu s jeho zásobením při zátěži a může se rozhodnout, jakou případnou léčbu vám doporučí.

Cena vyšetření

Indikované vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. 

Co dělat před vyšetřením?

Před vyšetřením SPECT není třeba žádná zvláštní příprava.

Před vyšetřením srdce je třeba, abyste přišli nalačno a 24 hodin před vyšetřením nepožívali kofeinové nápoje ani potraviny, které kofein obsahují (kakao, čokoládu), a vysadit některé léky na srdce a cévy.

Lékaři vám může doporučit vzít si s sebou svačinu s vyšším obsahem tuku, kterou sníte v době mezi podáním radiofarmaka a zhotovením snímku. Urychlíte tak vyloučení radiofarmaka, jež nebylo vychytáno srdcem.

Co nedělat před vyšetřením

Před vyšetřením srdce je třeba, abyste přišli nalačno a 24 hodin před vyšetřením neužívali kofeinové nápoje ani potraviny.

V těhotenství

Těhotné ženy se většinou nevyšetřují. Lékaře je třeba informovat při jakémkoliv podezření na těhotenství. Během kojení je možné provést, avšak kojení je třeba na určitou dobu přerušit.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector