Dvojí vidění – vše o zdraví

Dvojí vidění - Vše o zdraví

Dvojité vidění je stav, kdy vidíme dva obrazy jednoho předmětu. Odborně se tomuto problému říká diplopie. Ve většině případů je dvojité vidění způsobené nějakým jiným onemocněním a/nebo se může vyskytnout po některých očních operacích (například po operaci šedého zákalu nebo refrakčních laserových operacích) nebo po očních vyšetřeních spojených s „rozkapáním“ oka.

V případě, že je příčinou diplopie nějaké onemocnění, je nutné správně a rychle diagnostikovat a léčit onemocnění, které dvojité vidění způsobuje.

Obecně se dvojité vidění dělí na monokulární a binokulární diplopii, přičemž binokulární diplopii lze dále rozdělit na intermitentní (přechodnou) a trvalou.

Monokulární diplopie a její příčiny

 • Monokulární diplopie je způsobena postižením jen jednoho oka nebo zrakové dráhy v mozku a při této poruše se obraz jednoho předmětu promítá na dvě místa sítnice.
 • Nejčastějšími příčinami monokulární diplopie jsou zákaly a nepravidelnosti tvaru rohovky (například astigmatismus, jiné refrakční vady nebo záněty, zjizvení rohovky, keratokonus, refrakční vady nebo záněty), zákaly a nepravidelnosti oční čočky (například šedý zákal), vady duhovky (kolobom, odtržení duhovky od řasnatého tělesa – iridodialis, polycorie – přítomnost více zornic v jedné duhovce) a další poškození struktur oka, jako jsou například odchlípnutí (amoce) sítnice
 • Monokulární diplopie se také může vzniknout jako komplikace očních operací (například LASIK nebo operace šedého zákalu).
 • Níže popisujeme hlavní příčiny monokulární diplopie podrobněji.

Nepravidelnosti tvaru a/nebo jiná poškození oční rohovky

 1. Astigmatismus
 2. Jedná se o onemocnění, při kterém má oční koule nepravidelný tvar a zakřivení, což může být příčinou dvojitého či rozmazaného vidění.

 3. Keratokonus a/nebo zjizvení rohovky
 4. Pod tímto poněkud zvláštním názvem se skrývá onemocnění, při kterém dochází ke změně tvaru a zakřivení rohovky, což je tenká blána, pokrývající povrch oka.

 5. Při keratokonu dochází k vyboulení (vyklenutí) vrchlíku rohovky, čímž na ní vznikne boule ve tvaru kužele, která způsobuje různé potíže, včetně dvojitého vidění, rozmazaného vidění nebo zvýšené citlivosti na světlo.
 6. Doslovný překlad slova keratokonus znamená kuželovitá rohovka.

 7. Většinou keratokonus postihuje obě oči (v takovém případě by pak jedním z příznaků byla binokulární diplopie), ale může postihnout i jedno oko a v takovém případě se může, mimo jiné, projevit i monokulární diplopií.
 8. Další příčinou monokulární diplopie může být zjizvení rohovky, ke kterému dochází například po závažnějším poranění nebo po častých zánětech.

Poruchy či onemocnění oční čočky

Další příčinou dvojitého vidění mohou být také změny tvaru nebo polohy čočky.

Šedý zákal (katarakta)

Za normálních okolností je oční čočka čirá, nicméně ve vyšším věku často dochází k jejímu zkalení a vzniká onemocnění označované jako šedý zákal neboli katarakta. Může postihnout obě či jen jedno oko a způsobuje problémy se zrakem, včetně dvojitého vidění.

Ostatní onemocnění oka

Mezi další oční onemocnění, která mohou způsobit monokulární i binokulárnídiplopii, mimo jiné, patří:

Syndrom suchého oka

Za normálních okolností oči pokrývá povrch oka takzvaný slzný film, který tvoří jakousi ochrannou vrstvu. V případě narušení slzného filmu z jakéhokoli důvodu může vzniknout takzvaný syndrom suchého oka, který se, mimo jiné, projevuje svěděním, pálením, slzením a/nebo zarudnutím očí a v některých případech i zrakovými potížemi, jako jsou dvojité nebo rozmazané vidění.

Pterygium

Pterygium je označení pro onemocnění, které se projevuje zbytněním (hyperplazií) spojivkové tkáně, což vede k přerůstání spojivky přes rohovku a k potížím se zrakem, včetně dvojitého nebo rozmazaného vidění. Nejedná se o nádorový růst.

 • Spojivka je průhledná blána, která vystýlá vnitřní povrch očního víčka a částí oka pod duhovkou.
 • Odchlípnutí sítnice (amoce retiny)
 • Jedná se o závažný stav, kdy se tenká vrstva tkáně na zadní stěně oční koule (sítnice neboli retina) odtrhne buď:
 • tahem okolních tkání, například po poranění a následném zjizvení (takzvaná trakční amoce)
 • v důsledku otvoru nebo trhliny v sítnici, pod kterou se začne hromadit tekutiny (takzvaná rhegmatogenní amoce, která je zdaleka nejčastější a souvisí s věkem podmíněnou degenerací sítnice)
 • kvůli hromadění tekutiny pod sítnicí, která je intaktní a neporušená. Tento typ amoce se nazývá exsudativní a může být způsoben věkem podmíněnou makulární degenerací, poraněním oka a/nebo záněty a nádory očí.

Komplikace očních operací

 1. Diplopie je také jednou z možných komplikací některých očních operací, jako je například LASIK (laser in situ keratomileus) nebo transplantace rohovky.

 2. Při LASIK operaci zasahujeme do rohovky a může dojít k posunutí rohovkové lamely, špatnému zhojení nebo vytvoření defektu na rohovce, čímž se změní chod paprsků vstupujících do oka a mohou vzniknout dva obrazy téhož předmětu na sítnici a rozvine se monokulární diplopie (1).

 3. Někdy se diplopie může vyskytnout také jako komplikace léčby šedého zákalu, která spočívá v transplantaci oční čočky, tedy v nahrazení zkalené čočky umělou čočkou.

 4. V minulosti se oční čočka odstraňovala jinou technikou než dnes a v některých případech mohlo při operaci dojít k poranění okohybných svalů, což se, mimo jiné, projeví jako dvojité vidění (2).

V dnešní době je pooperační diplopie po operaci šedého zákalu velmi vzácná, protože se k odstranění zkalené čočky používá technika, při které nehrozí poranění okohybných svalů (takzvaná fakoemulzifikace). Tato technika spočívá v rozdrcení čočky ultrazvukem a v jejím odsátí.

Navíc se při operacích šedého zákalu dnes používá i jiný způsob anestézie, než v minulosti, což rovněž snižuje riziko vzniku komplikací po operaci, včetně dvojitého vidění.

Binokulární diplopie a její příčiny

 • Binokulární diplopie vzniká v případě, kdy každé oko promítá zachycovaný obraz na jiné místo na sítnici.
 • Proto jsou většinou oba obrazy téhož předmětu zobrazeny stejně ostře.
 • Binokulární diplopie také zmizí při zakrytí jakéhokoli oka.
 • Obecně lze binokulární diplopii rozdělit do dvou typů, a to na nestálou (intermitentní) a stálou binokulární diplopii.
 • Mezi nejčastější příčiny intermitentní binokulární diplopie patří některá autoimunitní onemocnění (například myasthenia gravis), migréna a také nesprávně zkorigované oční vady (například příliš silné nebo naopak slabé brýle nebo nekorigovaná presbyopie – vetchozrakost).
 • Mezi příčiny stálé binokulární diplopie, mimo jiné, patří: poškození okohybných nervů, diabetes, obrny hlavových nervů, endokrinní orbitopatie (například autoimunitní onemocnění štítné žlázy označovaná jako Gravesova-Basedowova nemoc), šilhání (strabismus) nebo demyelinizační onemocnění neuronů, jako je například roztroušená skleróza.

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis je závažné autoimunitní onemocnění, při kterém organizmus vytváří protilátky, které blokují přenos vzruchů na nervosvalové ploténce. To vede k ochabnutí svalů. Zhruba ve 20% případů toto onemocnění postihuje pouze oční svaly (okulární myasthenia gravis), která se, mimo jiné, projevuje dvojitým viděním.

Poškození zrakového nervu

Zrakový nerv přenáší informace z očí do mozku a naopak. Při jakémkoli jeho poškození (například zánětem, úrazem, nádorovým onemocněním nebo útlakem – například při krvácení do mozku) se mohou objevit různé neurologické příznaky, včetně dvojitého vidění.

Diabetes mellitus

Toto onemocnění je spojeno s narušením regulace hladiny glukózy v krvi, což vede, mimo jiné, k poškození drobných cév na sítnici oka. Vzniká tak například odchlípnutí sítnice a další příznaky, včetně dvojitého vidění, které souhrnně označujeme jako diabetická retinopatie.

Obrny hlavových nervů

Člověk má dvanáct párů hlavových nervů, které vybíhají z mozku do dalších částí obličeje a těla. Tyto nervy plní různé funkce, například III., IV. a VI.

hlavový nerv ovládají okohybné svaly a jsou odpovědné za pohyby očí, další nervy se podílí na polykání nebo ovládání svalů obličeje.

Při poruše některých hlavových nervů, kterou označujeme jako obrna (paréza) se mohou vyskytnout různé příznaky, včetně dvojitého vidění.

Gravesova-Basedowova nemoc

Tato autoimunitní choroba vede ke zvýšené činnosti štítné žlázy (hypertyreóze) a zhruba u 30 % pacientů se vyskytují potíže se zrakvem, včetně dvojitého vidění.

Šilhání (strabismus)

Strabismus je častou příčinou dvojitého vidění u dětí. Toto onemocnění vzniká při poruše okohybných svalů nebo nervů, které je ovládají a projevuje se řadou obtíží, včetně dvojitého vidění.

Neléčený strabismus může vést až k trvalé ztrátě zraku.

Proto je důležité neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, pokud zjistíte, že vaše dítě šilhá nebo má problémy s pohybem očního bulbu na jedné nebo obou stranách.

Demyelinizační onemocnění neuronů

Dvojité vidění může být také jedním z prvním příznaků roztroušené sklerózy (sclerosis multiplex) či jiných demyelinizačních chorob neuronů. Zdravé nervové buňky (neurony) jsou obaleny myelinovou pochvou, která hraje důležitou roli při přenosu vzruchů.

Některé choroby, včetně roztroušené sklerózy, způsobují narušení myelinové pochvy, což vede ke zhoršení nebo úplné ztrátě funkčnosti postižených neuronů. Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, kdy naše vlastní imunitní buňky začnou ničit myelinové pochvy neuronů.

Léčba spočívá v užívání léků na potlačení imunity (například kortikoidy) nebo léků modifikujících průběh choroby (DMD), jako jsou například interferony.

Úrazy hlavy nebo očí

Úrazy hlavy a očí patří mezi častou příčinu dvojitého vidění. Následkem pádů, autonehod či jiných úrazů může totiž dojít k poranění oka nebo mozku, což se může, mimo jiné, projevit dvojitým viděním.

Nádorová nebo zánětlivá onemocnění

Nádorová nebo zánětlivá onemocnění očí, obličeje, nervů nebo mozku, mohou způsobit dvojité vidění.

Zajímavé:  Přeji Ti Pevné Zdraví?

U nádorů se dvojité vidění obvykle objeví zničehonic, bez předchozího varování a někdy může být doprovázeno dalšími fenomény, jako jsou mžitky před očima, rozmazané vidění nebo zúžení zorného pole.

Kdy vyhledat lékaře?

Dvojité vidění je vždy známkou problému s očima, mozkem nebo centrální nervovou soustavou, a proto je nutné co nejrychleji vyhledat lékaře, jakmile se tento příznak objeví.

Ve většině případů je příčinou dvojitého vidění léčitelné onemocnění, nicméně v některých případech může být dvojité vidění i známkou závažného onemocnění, jako jsou například nádory mozku, které utlačují nebo jinak narušují normální funkci nervové soustavy a zraku.

Okamžitou lékařskou pomoc je nutné vyhledat vždy, pokud se dvojité vidění objeví následkem úrazu, vyskytne se náhle (z plného zdraví) a/nebo je doprovázeno dalšími příznaky (například zúžením zorného pole, mžitky před očima, rozmazané vidění, závrať, motání hlavy, apod.).

Komplikace

Komplikací dvojitého vidění je celá řada, v závislosti na vyvolávající příčině. V některých případech lze příčinu dvojitého vidění snadno odstranit (například u refrakčních vad), zatímco pokud je příčinou dvojitého vidění chronické onemocnění, je nutné nasadit komplexní léčbu, která bude řešit jak vyvolávající příčinu, tak samotné dvojité vidění.

 1. Častou komplikací, která trápí pacienty s dvojitým viděním je nevolnost a závrať (vertigo), protože dvojité vidění představuje narušení zorného pole, což někteří lidí těžko snáší.
 2. Další komplikací dvojitého vidění je zvýšené namáhání očí, což se může projevit například slzením nebo zčervenáním očí, únavou a/nebo světloplachostí (zvýšená citlivost na denní světlo).
 3. V některých případech mohou být komplikace dvojitého vidění až život ohrožující.
 4. Mezi takové komplikace patří například kruté bolesti hlavy doprovázené nevolností, zvracením či ztrátou vědomí.
 5. Tyto příznaky mohou být známkou nádorového onemocnění nebo krvácení do mozku.

Diagnostika

 • Odlišit binokulární diplopii od monokulární diplopie je velice jednoduché (binokulární diplopie zmizí při zakrytí jakéhokoli oka).
 • Nicméně zjistit vlastní příčinu dvojitého vidění je podstatně složitější.
 • Proto je důležité, abyste lékaře důkladně informovali o všech potížích a onemocněních, které jste v minulosti prodělali nebo momentálně máte.

Součástí diagnostiky diplopie je důkladné vyšetření očním lékařem.

Provádí se například vyšetření očního pozadí (s rozkapaným okem), zrakové ostrosti, zorného pole, zkouška pohyblivosti očí a další vyšetření, jako jsou vyšetření krve (pro stanovení hladiny glukózy v krvi, zjišťování známek infekce a dalších onemocnění, apod.

) nebo vyšetření zobrazovacími metodami (například CT nebo magnetická rezonance mozku, apod.).

Léčba

 1. Léčba diplopie závisí na vyvolávající příčině.
 2. Proto je vždy nutné vyhledat lékaře a nechat si zjistit příčinu dvojitého vidění a nasadit správnou léčbu.

 3. Mezi používané způsoby léčby zdvojeného vidění patří:
 • Korekce zrakových vad: pokud je příčinou dvojitého vidění nesprávná nebo žádná korekce zrakových vad, může pacientovi lékař doporučit nošení brýlí nebo kontaktních čoček a/nebo provedení laserové refrakční operace (LASIK).
 • Oční gymnastika: pokud je příčinou dvojitého vidění únava nebo nesprávná funkce okohybných svalů, může vám lékař doporučit vhodná cvičení na jejich posílení.
 • Zakrytí jednoho oka páskou: v některých případech dvojité vidění zmizí při zakrytí jednoho oka páskou. I když tento způsob léčby neřeší vyvolávající příčinu, někdy může dočasně pomoci, dokud nezabere léčba základního onemocnění.
 • Operace: pokud je příčinou dvojitého vidění šedý zákal, je možné nahradit zkalenou oční čočku umělou náhradou. Operačně se léčí i další oční onemocnění, jako je například odchlípnutí sítnice, šilhání  a další choroby, včetně nádorů mozku, oka a dalších struktur.
 • Léky: v případě, že je příčinou diplopie zánětlivé onemocnění, může pacientovi lékař předepsat antibiotické oční kapky nebo antibiotika užívaná perorálně (ústy). Pokud je příčinou dvojitého vidění diabetes, je nutná jeho správná léčba, která zahrnuje užívání inzulinu, perorálních antidiabetik a další opatření.

Co si z článku odnést?

 • Příčin dvojitého vidění je celá řada, přičemž se často jedná o léčitelná onemocnění.
 • Někdy může být příčina dvojitého vidění závažná (například nádorová onemocnění, krvácení do mozku, roztroušená skleróza nebo úraz oka či hlavy) až život ohrožující.
 • V případě, že máte pocit, že můžete trpět diplopií, je nutné vždy vyhledat lékařskou pomoc za účelem zjištění příčiny a zahájení léčby.

Dvojité vidění: příčiny, projevy a léčba

 • Diplopie je stav, kdy člověk v danou chvíli jasně vidí dva obrazy jediného předmětu. Zdroj: Shutterstock.com
 • Ve většině případů je dvojité vidění způsobeno narušenou funkcí okohybných svalů, které ovlivňují zrakovou osu. Zdroj: Shutterstock.com
 • Při monokulární diplopii se dvojité vidění projevuje pouze u jednoho oka. Zdroj: Shutterstock.com
 • V případě binokulární diplopie je narušen souhyb obou očí. Zdroj: Shutterstock.com
 • Binokulární diplopii může způsobit třeba oční migréna, strabismus, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, nádor, cukrovka, otřes mozku nebo infekční zánět. Zdroj: Shutterstock.com
 • V některých případech může být dvojité vidění pouze dočasné. Na vině bývá opilost, některé léky, stres či únava. Zdroj: Shutterstock.com
 • S diplopií bývají spojeny také další zdravotní komplikace, jako je bolest hlavy, nevolnost nebo zraková slabost. Zdroj: Shutterstock.com
 • Léčba diplopie vždy závisí na její příčině. Pomoci mohou léky, cviky na posílení okohybných svalů, chirurgické zákroky nebo i speciální brýle či nošení okluzoru. Zdroj: Shutterstock.com

Dvojité vidění, které se odborně označuje jako diplopie, představuje stav, kdy člověk v danou chvíli jasně vidí dva obrazy jediného objektu.

Může se projevit pouze jako chvilkové rozmazané vidění, někdy postihuje pouze jedno oko, ale jindy se pacienti musí potýkat s vadou souhybu obou očí najednou.

Většina lidí už rozmazané vidění někdy zažila. Pokud se však nejedná o doprovodný projev opilosti, který do druhého dne společně s vystřízlivěním sám od sebe vymizí, může pacienty pořádně vystrašit. A není se čemu divit, tento stav totiž může člověka trápit pouze příležitostně, ale někdy přetrvává dlouhodobě a může být spojený s celou řadou závažných onemocnění.

Co je diplopie?

Jako dvojité vidění či diplopii označujeme takovou situaci, kdy pacient současně vnímá dva obrazy jediného předmětu.

Tento problém může být spojen pouze s jedním okem, ale častěji se jedná o poruchu souhybu obou očí, kdy každé z nich vidí pozorovaný předmět trochu jiným způsobem.

Pacienty navíc může trápit také občasné dvojité vidění, které se projeví jen v konkrétních situacích.

Obraz, který pacienti vnímají dvojitě, může být posunutý různými směry. Někdo tedy vidí dva obrazy nad sebou (posun ve vertikálním směru), jiný je může pozorovat vedle sebe (posun v horizontálním směru) a další ho může vnímat jako částečně rotující.

Co způsobuje dvojité vidění?

Dvojité vidění je ve většině případů následkem narušené funkce okohybných svalů, které ovlivňují zrakovou osu.

Správné zaměření sledovaného předmětu vyžaduje dokonalou souhru všech dvanácti svalů (pro každé oko jich je šest).

Pokud je však jejich funkce nějakým způsobem narušená, obě oči sice fungují senzoricky správně, ale zároveň nedokáží zacílit na pozorovaný objekt a dochází k vychýlení zrakové osy.

Příčiny dvojitého vidění

Zajímá vás, jaké může mít dvojité vidění příčiny? Při hledání toho, co tyto nepříjemné zdravotní komplikace způsobilo, je nutné rozlišovat, o jaký druh diplopie se jedná. Důvody, proč si lidé stěžují na zhoršené vidění, se totiž liší podle toho, zda se tento problém pojí s oběma očima, nebo se jedná o dvojité vidění na jedno oko.

Monokulární diplopie

Tento druh dvojitého vidění je specifický tím, že se projevuje pouze u jednoho oka. Není sice tak obvyklý jako binokulární diplopie, ale pacientům může způsobit celou řadu nepříjemností. Jak poznat, že se jedná o monokulární diplopii? Pokud si postižené oko zakryjete, mlhavé vidění by mělo zmizet. Při zakrytí zdravého oka však problém přetrvává.

Mezi nejčastější příčiny dvojitého vidění na jedno oko patří šedý zákal neboli katarakta. Na vině ovšem může být také patologické vyklenutí rohovky, subluxace čočky, oční zánět nebo třeba poškození zrakového centra v mozku. Jestliže pacient vnímá jedním okem více než dva obrazy, pak lékaři hovoří o monokulární polyopii.

Binokulární diplopie

V případě binokulární diplopie je nějakým způsobem narušen souhyb očí a svaly, které mají za úkol zaměřit pohled na konkrétní objekt, nefungují tak, jak by měly.

Na vině je tedy na rozdíl od monokulární diplopie porucha oční motility.

Dalším faktorem, pomocí kterého můžete binokulární diplopii odlišit od monokulární, je skutečnost, že v tomto případě dvojité vidění zmizí při zakrytí kteréhokoliv oka.

Co se týče binokulární diplopie, vždy hodně záleží na tom, který z okohybných svalů je porušený. Někteří pacienti si totiž na dvojité vidění stěžují neustále, zatímco jiní tento problém pociťují pouze v konkrétních situacích.

Špatná funkce okohybných svalů může mít různé důvody, a to od mechanického poranění přes poruchy nervosvalového spojení a přerušení hlavového nervu až po závažné systémové onemocnění.

U pacienta se diplopie může projevit například v důsledku strabismu, kdy dochází k přiklonění nebo odklonění osy vidění od fixovaného bodu, takže obraz pozorovaného předmětu dopadá mimo žlutou skvrnu.

Mezi další příčiny binokulární diplopie patří:

Zajímavé:  Léky Na Umělé Oplodnění?

Na vině ovšem může být také úraz hlavy. Dvojité vidění se většinou dočasně vyskytuje třeba u otřesu mozku, který zároveň doprovází také silné bolesti hlavy nebo zvracení. Stejné zrakové nepříjemnosti může způsobit také fraktura orbity, některé infekční záněty mozku nebo zánět očního nervu.

Dalším spouštěčem dvojitého vidění pak podle lékařů bývá třeba onemocnění štítné žlázy nebo vliv botulotoxinu. U některých pacientů, jejichž mozek nedokáže spojit obrazy obou očí a nedokáže ani jeden z obrazů ignorovat, se mohou projevit nepravidelné a velice křečovité pohyby oka.

Přechodná diplopie

V některých případech se může stát, že se dvojité vidění objeví z ničeho nic a pacienta nepříjemně překvapí. Příčinou může být například opilost, ale také vliv některých léků.

Někdo pak pociťuje dvojité vidění při únavě, zatímco jinému se to děje v důsledku přílišného stresu.

Podle lékařů může někdy způsobit rozmazané dvojité vidění krční páteř a špatné prokrvení dané oblasti.

Diplopie vyvolaná vlastní vůlí člověka

Někteří lidé jsou schopní vědomě rozostřit viděný obraz a sami si tak vyvolat diplopii. Dva obrazy je také možné vidět třeba při pozorování vzdáleného a blízkého předmětu současně. V tomto případě však dvojité vidění není škodlivé.

Trápí vás dvojité vidění?

Další příznaky spojené s diplopií

Proč je pro člověka dvojité vidění tak nepříjemné? Pacienti si často stěžují, že kvůli této zdravotní komplikaci pociťují zhoršení prostorové orientace. Zároveň mívají výrazné problémy se čtením a udržováním rovnováhy. Občas se také stává, že jejich oči vypadají, jako by se mimovolně pohybovaly nebo šilhaly.

V některých případech se s dvojitým viděním pojí také další nepříjemné příznaky, jako je například:

 • Nevolnost
 • Bolest hlavy
 • Padání očních víček
 • Zraková slabost

Diagnostika

Ať už vás trápí dvojité vidění pouze příležitostně, nebo se s ním naopak potýkáte neustále, je načase co nejdříve vyhledat očního lékaře, který váš zrak vyšetří a pokusí se zjistit příčinu vašich obtíží.

Kromě fyzikálního neurologického vyšetření se obvykle provádí také CT mozku. Velikost odchylky je možné odhalit prostřednictvím vyšetření na Hessově plátně, ale také pomocí Worthových světel.

Ta slouží k otestování korespondence sítnic.

Dvojité vidění a jeho léčení

Léčba diplopie vždy závidí na tom, co dvojité vidění u pacienta způsobilo a jaký je rozsah zrakového poškození. Problém je nutné konzultovat s očním lékařem a s neurologem, kteří rozhodnou o vhodné individuální terapii. Mezi možná léčebná řešení se řadí třeba cviky na posílení okohybných svalů, podávání medikamentů nebo dokonce i chirurgický zákrok.

Pokud je na vině nějaké závažnější onemocnění, je třeba zahájit vhodnou léčbu, pomocí které se odstraní, zmírní nebo stabilizuje daná příčina.

Existují však i případy, kdy dvojité vidění není možné vyléčit. V takové situaci jsou k dispozici prostředky, jež pacientům život s diplopií usnadní.

Může to být například korekce prizmaty pomocí speciálních brýlí nebo zakrytí jednoho oka okluzorem.

Dvojité vidění u dětí

Malí pacienti si na dvojité vidění stěžují velice zřídka. Jejich mozek se totiž postupem času neustále vyvíjí a snaží se zabránit diplopii tak, že ignoruje obraz z jednoho oka. To ovšem může vést až k tupozrakosti a trvalému poškození zraku.

Zdroje: wikiskripta.eu, coopervision.cz, stefajir.cz

Dvojité vidění (diplopie)

Každé oko má k dispozici šest okohybných svalů, které ovlivňují zrakovou osu. Mozek tyto pohyby koordinuje a sledovaný předmět přesně zaměřuje, a to vyžaduje dokonalou souhru celkem dvanácti svalů. Pokud dojde z jakýchkoli důvodů k poruše jejich aktivity, je narušena uvedená koordinace a objeví se vychýlení zrakové osy.

Pokus

Udělejte si malý pokus.

Vezměte si dva stejné předměty, držte je svisle za sebou, potom zafixujte zrak na bližší předmět a ten vzdálenější se vám bude jevit dvojitě a naopak, když zafixujete ten vzdálenější, bude se vám jevit dvojitě ten první. Toto je tzv. fyziologické dvojité vidění. Někdy přichází z únavy, nebo při nesprávném nastavení korekce brýlí, nebo při pohledu nesprávně vyrovnaným dalekohledem.

Dva typy diplopie

Dvojité vidění rozlišujeme binokulární a monokulární. Binokulární je způsobeno poruchou výše popsané koordinace, kdy se zrakové osy vychýlí. Monokulární se týká jednoho oka a může být způsobeno očním onemocněním, třeba zánětem. Je méně časté.

Monokulární diplopie zmizí při zakrytí postiženého oka, při zakrytí zdravého přetrvává. Binokulární diplopie vymizí zakrytím kteréhokoli oka. Oční specialisté dokáží zobrazit velikost úchylky vyšetřením na Hessově plátně, nebo pomocí tzv. Worthových světel.

(Slouží k orientaci o stavu binokulárního vidění, je to test k určování korespondence sítnic).

Příčiny

Příčiny binokulárního dvojitého vidění je třeba hledat v soustavě nervů, které zajišťují přenos vidění do mozku, a v mozku samotném, dále v soustavě svalové, která koordinuje pohyb oka, také v okolí oka – v orbitu (zánět, zlomenina, jiné trauma).

Cévní mozková příhoda postihne část mozku, a pokud je to zrovna ta část, která je odpovědná za funkci okohybných svalů, pak vzniká dvojité vidění v různém rozsahu, podle velikosti ložiska, které mozková příhoda způsobí.

Podobně se bude chovat nádor na mozku. Je třeba uvažovat o roztroušené skleróze, což je autoimunitní onemocnění, které postihuje mozek i míchu narušením myelinových pochev, a tím brání šíření nervového vzruchu.

A opět záleží na tom, zda ovlivní právě ta centra důležitá pro vidění. Myastenia gravis je také autoimunitní onemocnění, při němž protilátky těla útočí na nervosvalové ploténky, a tím narušují přenos vzruchů z nervů na svaly.

Dvojité vidění může být jedním z projevů tohoto patologického mechanizmu.

Otřes mozku při úrazu může dočasně způsobit dvojité vidění společně se zvracením a bolestí hlavy. Stejný mechanizmus poruchy mohou vykazovat některé infekční záněty mozku a mozkových blan, zánět očního nervu způsobený oparovým virem, boreliosa, či jiné záněty.

Je třeba také zmínit následky metabolických nemocí, také důsledek alkoholu, který dospěl až k poškození mozku, je popisován vliv botulotoxinu a některých léků, např. tricyklických antidepresiv.

Komplikace nekompenzované cukrovky, kdy dochází k poruše hlavových nervů, dále bych uvedl onemocnění štítné žlázy, její hyperfunkci, kdy probíhá tyreotoxikóza, a ta ve svém průběhu ovlivňuje velikost očnice a způsobuje tlak na oční bulbus.

Dvojité vidění se může projevit také při oční migréně…

Diagnostika

Diagnostika je založena na rozboru situace, konzultaci neurologem a očním lékařem. Kromě fyzikálního neurologického vyšetření se obvykle provádí CT mozku, či jiná pomocná zobrazovací vyšetření.

Léčba

Léčba se řídí podle zjištěné příčiny, rozsahu, charakteru. Je přísně individuální, od podávání medikamentů až po operační řešení.

Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/dvojite-videni-diplopie.htm

Vidím tě dvojmo!

Dvojité vidění čili diplopie není žádná legrace, protože spíš než na poruchu zraku ukazuje na potíže mozku. A z těch se – s výjimkou od alkoholického opojení, též jedné příčiny dvojího vidění – jen tak nevyspíme.

Dokud zrak funguje, můžete mít pocit, že je to docela jednoduchý proces.

Teprve když se něco v jeho průběhu zadrhne, ukáže se, jak komplikovanou součinnost různých tkání vyžaduje: Porouchat se mohou svaly pohybující okem, přenos signálu nervy, ale i jeho skládání v centru zraku v mozku v konkrétní obraz.

Čili pokud z ničeho nic vidíte dvojmo a rozhodně jste si nedali nic ostřejšího na zahřátí, pak diagnózu nedostanete okamžitě, vyžaduje podrobné pátrání za pomoci laboratorních vyšetření a moderních diagnostických přístrojů.

Jak diplopie vypadá?

Může začít plíživě, ale mnohdy se projeví náhle. V obou případech si uvědomíte, že nedokážete obraz zaostřit, jak chcete. Je celkově posunutý určitým směrem nebo částečně překlopený.

Porucha může postihnout obě oči, což je častější, či jen jedno, což zjistíte jejich střídavým zakrytím. Pokud začíná plíživě, pak se pomalu, ale vytrvale zhoršuje. Bývá to následek např.

cukrovky nebo mozkových nádorů.

Přetíženost a únava

Z možných příčin ještě ta nejméně hrozivá, i když i to je poměrně relativní. Pokud se dostanete do stavu únavy tak velké, že vidíte dvojitě, pak za tím nebyla jen probdělá noc nebo uzávěrka v práci. Tak vysoký stupeň únavy ukazuje na celkově slabou kondici a pravděpodobně další onemocnění. Už proto byste měli brát dvojité vidění jako varování a nechat svůj zdravotní stav důkladně prověřit.

Je dobré vědět: Únava a dvojité vidění mohou mít společnou příčinu – chronický nedostatek vitaminu B12 čili kyseliny listové.

Zní to nevinně, ale následkem toho vázne tvorba krve, což postupně vede k obrovské chronické únavě spojené s některými dalšími nepříjemnými stavy, například právě diplopií.

Příčinou nedostatku bývá porucha vstřebávání tohoto vitaminu ve střevě, při normálních stravovacích zvyklostech obvykle na jídelníčku nechybí. Nedostatek vitaminu B12 v krvi se dá zjistit laboratorně a pak řešit injekčním podáváním.

Autoimunitní porucha

Opakované stavy vyčerpání a nedoléčené infekce mohou při určitých vrozených předpokladech vyvolat poruchu imunity, která se jmenuje myastenia gratis. Imunitní systém při ní napadá nervy, řídicí pohyb svalů a oslabuje je.

Může to postihnout i oční nervy, což vede k potížím se zaostřením jasného obrazu. Typická pro tuto nemoc je souvislost s celkovou kondicí. Pokud si odpočinete a cítíte se lépe, pak se vidění zlepšuje a naopak.

Zajímavé:  První Příznaky Otravy Houbami?

Proto bývá dvojité vidění nejnápadnější koncem dne, kdy jste nejunavenější.

Mnohem vážnější autoimunitní nemocí je roztroušená skleróza, která rovněž napadá nervovou tkáň, což se rovněž může projevit dvojitým viděním. Bohužel bez vyhlídky na zlepšení.

Záněty očnice

Další častá příčina dvojitého vidění. K zanesení infekce do oka může dojít především při zánětech vedlejších nosních dutin. Kostní přepážka, která je dělí od oka, je velmi tenká a zánět může prostoupit do očnice.

Hlavním nebezpečím nebývají mikroby, které se do oka dostaly, ale otoky doprovázející zánět. Vytvářejí tlak na citlivý zrakový orgán, čímž současně vyvolávají značné bolesti a omezují pohyblivost oka, která může vést právě k dvojímu vidění.

Naštěstí se tyto infekce dají obvykle rychle zvládnout léky, přesto je to velmi nepříjemná zkušenost.

Kromě lokálních zánětů se dvojité vidění může objevit i u některých infekčních onemocnění, převážně hlavy, jako meningitida nebo encefalitida. Ty mají ale dostatečně výrazné další příznaky.

Potíže s očními svaly

Pohyb oční koule, tedy to, že se dokážeme bez pohnutí hlavy dívat různými směry, zajišťuje několik svalových svazků, které ji obepínají. Jejich práci mohou narušit příčiny čistě mechanické, to bývají následky úrazů, krvácení do mozku nebo mozkové příhody.

Stejně tak ale může dvojité vidění vyvolat porucha nervů hlavy, které těmito svaly procházejí. Jakmile ochabne řízení pohybu, pak se oko nedokáže některým směrem otočit. Pak lékař podle přesného popisu změněného vidění i určí, který svalový svazek je postižený.

Problém v hlavě

Proč vlastně přestanou nervy hlavy správně pracovat? I pro to je vícero důvodů. Bývají to nádory, které se rozpínají a tlačí na nervové svazky. V tom případě se zrak zhoršuje nenápadně a pomalu, než si uvědomíte, že máte skutečně problém s dvojitým viděním.

Naopak při mozkové příhodě dojde k náhlé diplopii. Nepředstavujte si, že doprovází každou mrtvici, objevuje se v případě, že je postižena část mozku odpovědná za správnou funkci některého z okohybných svalů. Od jiných příčin dvojitého vidění se dá tato odlišit i v tom, že se zpravidla týká jen pohledu v určitém úhlu, zbytek zorného pole vypadá normálně.

Může se přihodit: Pokud se u vás dvojité vidění objeví po konzumaci domácích konzerv, masových, zeleninových i ovocných, pak může jít o otravu botulotoxinem. Ochranou je důsledné povaření, do 15 minut jed rozloží.

Když dvojmo vidí jedno oko

Pak je pravděpodobnější, že příčina je přímo v něm, nikoli v centru v mozku. Pro oční lékaře to může být signál počínajícího šedého zákalu, onemocnění rohovky nebo vybočení oční čočky, například po úrazu. Obraz se při těchto poruchách může jevit dokonce vícenásobně posunutý.

Léčení? Podle příčiny

Vyhlídky na zmírnění nebo úplné odstranění zdvojeného vidění se výrazně liší. Dokonce i po úrazech hlavy, které se takto projevily, je nutné trpělivě čekat, nakolik se schopnosti okohybných svalů a nervů zregenerují.

U cukrovky zpravidla rozhoduje disciplinovanost a snaha se s nemocí aktivně poprat, tedy dodržovat zdravý jídelníček a denně cvičit a sportovat. Dobré vyhlídky často bývají i u nádorů hlavy, zvlášť pokud jsou léčeny včas.

Text: Lenka Korandová, foto: Shutterstock

Rakovina i mrtvice aneb co o vašem zdraví vypovídají oči

Známé přísloví mluví o tom, že oko je do duše okno a lékaři k tomu dodávají, že jsou oknem i do vašeho zdraví.

Oči nevypovídají jen o vašich emocích, citech a sympatiích, ale mohou vás varovat i před mnoha chorobami, které se zatím nemusely projevit jinak. Čtěte, na jaká onemocnění vás mohou upozornit:

Světelná skvrna

Kdo to jednou zažil, nikdy na to nezapomene. Před očima se vám objeví mihotavá světelná skvrna, která se postupem času zvětšuje. V některých případech dokonce přestanete vidět celý obrys předmětu, ale vidíte jen jeho polovinu. Následuje úporná bolest hlavy, na kterou nezabírají žádné léky, a která může přetrvávat celé hodiny.

Jedná se o takzvanou oftalmologickou neboli oční migrénu, která je způsobena zúžením cév v určitých částech mozku. Právě změny v přítoku krve do zrakového centra vedou k zhoršení viditelnosti.

Spouštěče migrény jsou značně individuální (mezi nejčastější patří například čokoláda, kofein, alkohol, určité fáze menstruačního cyklu nebo stres), stejně tak jako prostředky úlevy. Řadě postižených pomůže spánek nebo zvednutí nohou do vyvýšené polohy v okamžiku, kdy začínají pociťovat nástup migrény.

Možnou prevencí je i cvičení, kterým se upraví držení těla, či změna životosprávy. Oftalmologickou migrénu byste ale v žádném případě neměli brát na lehkou váhu. Podle údajů American Heart Association z roku 2009 mají ty ženy, které jí trpí, o sedmdesát procent větší pravděpodobnost, že je postihne cévní mozková příhoda než ostatní.

Vypadávající obočí

Všimla jste si, že se vám vytrácí část obočí nad vnějším koutkem oka? Pokud za sebou nemáte nepovedenou kosmetickou proceduru, jedná se velmi pravděpodobně o jeden z příznaků poruchy štítné žlázy.

Obočí s postupujícím věkem přirozeně řídne, ale viditelným mizením vnější strany obočí se obvykle projevuje snížená funkce štítné žlázy.

Často je k mizejícími obočí přidruženo i vypadávání vlasů, případně i ochlupení, ale právě u obočí jsou změny patrné nejdříve.

Snížená funkce štítné žlázy se objevuje nejčastěji u žen mezi dvacátým a třicátým rokem.

Kromě již zmíněných příznaků si můžete povšimnout například zvýšené únavy, zimomřivosti, spavosti, bolesti svalů, suché, olupující se kůže, zácpy nebo například otoků kolem očí.

V případě, že se u vás tyto nepříjemné symptomy objeví, je potřeba co nejrychleji navštívit lékaře, který vám provede testy na štítnou žlázu.

Nemizející ječné zrno

Malá, začervenalá a zduřená bulka ve vnitřním či vnějším okraji očního víčka, neboli ječné zrno, je vlastně zánětem mazové žlázky některé z řas.

Přidává se k němu často nepříjemný pocit pálení a řezání a ani estetický dojem z něj není sexy. Na druhou stranu není tato zdravotní komplikace ničím, co by vás ohrožovalo na životě. Za pár dnů obvykle samo ‚uzraje‘ a praskne (proces je možné urychlit přikládáním teplých obkladů).

Pokud však bulka podobná ječnému zrnu zůstává na svém místě několik týdnů, je potřeba vyhledat lékaře, protože se může jednat o relativně vzácnou formu rakoviny.

Žlutavé hrbolky na očním víčku

Registrujete na očních víčkách zažloutlé hrbolky nebo znaménka? Potom byste si měli začít dávat pořádný pozor na stav svého srdce a cév a zamyslet se nad složením svého jídelníčku. Jedná se totiž o takzvaná xantelazmata, která jsou tvořena cholesterolem, a jsou známkou příliš vysoké hladiny tuku v krvi.

Dánský výzkum z letošního roku, kterého se zúčastnilo téměř třináct tisíc pacientů, zjistil, že lidé s xantelazmaty mají téměř o padesát procent větší pravděpodobnost, že dostanou infarkt. O čtyřicet procent se u nich zvýšila šance výskytu jiného srdečního onemocnění a o čtrnáct procent riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.

Xantelazmata se často objevují současně na horním i dolním víčku a i když mají lidé někdy tendenci zaměňovat je za ječné zrno, na rozdíl od něj se jich obvykle vyskytuje několik najednou.

Vypouklé oči

Obdivují všichni vaše velké a výrazné oči? Bohužel se nemusí jednat pouze o estetický kapitál, ale o příznak zdravotních problémů.

Vypouklé a jakoby vykulené oči, kdy je vidět bělmo i mezi horním okrajem zorničky a horním očním víčkem, jsou jedním z možných příznaků zvýšené činnosti štítné štítné žlázy.

Lidé, kteří jsou tímto onemocněním postiženi, také mrkají méně často než ostatní, a můžete mít proto pocit, že na vás ‚zírají.‘

Obvykle jsou u zvýšené činnosti štítné žlázy přítomny spolu s dalšími varovnými symptomy, jako je například nervozita, pocit podráždění, zrychlení srdečního tepu, neustálé vyčerpání, častá stolice, třes rukou nebo nápadné snížení hmotnosti. V případě jakéhokoli podezření je nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou konzultaci.

Náhle zdvojené vidění

Jestliže najednou zničehonic začnete vidět dvojitě, začne se vám vidění mlžit nebo dokonce ztrácet, na nic nečekejte a okamžitě si zavolejte rychlou lékařskou pomoc. Právě tyto symptomy patří totiž k typickým příznakům cévní mozkové příhody. Často se připojují potíže s chůzí, řečí, udržením rovnováhy a koordinace, případně krutá bolest hlavy.

Podle rozsahu mrtvice se může jednat o jednorázový výskyt příznaků, nebo mohou symptomy přetrvávat několik minut či dokonce hodin.

Statistiky, zveřejněné v roce 2006 v Archives of Internal Medicine, mluví o tom, že ztráta vidění je při mrtvici třetím nejčastějším symptomem (hned po slabosti a neschopnosti pohybu jedné strany těla), který se o objevuje u téměř pěti procent postižených. Čtvrtým nejčastějším symptomem je potom zdvojené vidění, či ztráta vidění na jedné straně.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector