HN: CzechMed očekává růst cen zdravotnických prostředků – vše o zdraví

CZECHMED

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, je zájmovým sdružením, které na české scéně působí již od roku 1998. Asociace je moderní a dynamicky se rozvíjející organizací, která svým zaměřením a pestrostí aktivit odráží potřeby svých členů a nabízí konkrétní řešení na aktuální otázky.

Členství v asociaci přináší možnost vzájemné výměny zkušeností a know-how za plného respektování pravidel hospodářské soutěže. CzechMed je profesionální základnou pro firmy, které se chtějí aktivně účastnit rozvoje a kultivace prostředí českého zdravotnictví obecně a podnikatelského prostředí zvlášť.

 CzechMed je Vaším partnerem pro odborný dialog v rámci národní i mezinárodní spolupráce. 

SILNĚJŠÍ HLAS

CZECHMED JE ŘÁDNÝM ČLENEM NÁRODNÍCH A MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ. SPOLUPRACUJEME S ODBORNÝMI SPOLEČNOSTMI A PACIENTSKÝMI ORGANIZACEMI

KULTIVUJEME

 

Členské společnosti CzechMed patří mezi průkopníky a hlavní inovátory odvětví zdravotnických prostředků a technologií. Společně usilujeme o transparentní a předvídatelné tržní prostředí.

Podporujeme maximální dostupnost moderní péče pacientům. Zajímáme se o etiku praxe.

Aktivně rozvíjíme diskusi na téma veřejné zakázky z pohledu transparentnosti procesu, kvalitativních parametrů a efektivity vynaložených prostředků.

HLÍDÁME

 

CzechMed monitoruje trh z pohledu tvorby legislativy a vývoje pravidel úhrady zdravotnických prostředků. Jsme o krok napřed. Na základě mezinárodních i lokálních zkušeností formulujeme doporučení ohledně optimálního nastavení nových pravidel a jsme členy klíčových jednání. Jsme aktivními členy pracovních skupin. Ztotožňujeme se s názorem, že lépe je být spoluautory než pouhými čtenáři.

PODPORUJEME

Asociace CzechMed podporuje podnikání členů prostřednictvím svých služeb. Pro správná rozhodnutí jsou za potřebí informace. Poskytujeme legislativní monitoring a monitoring medií.

Pořádáme semináře a konference na významná témata českého zdravotnictví. Organizujeme školení v oblasti legislativy a úhrad. Projektově řízené pracovní skupiny nabízejí řešení konkrétních bariér podnikání.

Podporujeme networking.

STRUKTURA CZECHMED

Jiří Pavlíček

Předseda

(Aspironix s.r.o.)

Monika Hradecká

Místopředseda

(Essity Czech Republic, s.r.o.)

Michala Malát

Místopředseda

(Johnson&Johnson, s.r.o.)

Jan

Člen představenstva

(HARTMANN – RICO a.s.)

Tomáš Kolář

Člen představenstva

(L I N E T spol. s r.o.)

Michal Maštalíř

Člen představenstva

(ConvaTec Česká republika s.r.o.)

Petr Mašek

Člen představenstva 

(Medtronic Czechia s.r.o.)

Miroslav Palát

Anna Svatá

Eva Mutňanská

Monika Hradecká

(společnost Essity Czech Republic, s.r.o.)

„Naše společnost je zakládajícím členem CzechMed a považujeme za naprosto přirozené, že jsme stále členem, který nejen využívá výhody, ale také se aktivně zapojuje do chodu asociace. Právě aktivním členům přináší členství vyšší přidanou hodnotu. Když máme problém, snažíme se jej společně vyřešit a asociace se za nás postaví.

Máme přístup až na nejvyšší místa státní správy, kam jsou mnohdy dveře 'pouze' firmám zapovězeny.

Co je ale pro naši firmu globálního rozměru zásadní, že se díky asociaci podílíme na formování legislativního, úhradového a etického prostředí, které přináší transparentnost, předvídatelnost a udržitelnost našeho podnikání na českém trhu.“

ČLENOVÉ CZECHMED

ČLENY CZECHMED JSOU INOVATIVNÍ VÝROBCI A DISTRIBUTOŘI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Sekce Zdravotnictví

Asociace laboratoří QualityLabAssociation of Laboratories QualityLabPředseda: Bc. Kamil DoleželPověřen zastupováním: Bc. Vladimír Kothera, MBASídlo: Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6Tel. 602 228 662

E-mail: [email protected]

Asociace velkodistributorů léčiv – AVEL, z.s.Association of Full-Line Wholesalers – AVEL, z.s.Výkonný ředitel: RNDr. Tomáš Votruba, CSc., MBA Sídlo: Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6Telefon: 606 737 878

E-mail: [email protected]

 • Asociace zdravotnických záchranných služeb v ČRAssociation of Emergency Medical Services Czech Republic Předseda: MUDr. Marek Slabý, MBA Sídlo: Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České BudějoviceTel: 387 762 115
 • E-mail: [email protected]

www.azzs.cz

Grémium majitelů lékárenBoard of Pharmacy OwnersPředseda představenstva: Mgr. Marek HampelSídlo: U Hranic 3221/14, 100 00 Praha 10Telefon: 272 730 168

E-mail: [email protected]

Asociace provozovatelů lékárenských sítíAssociation of Pharmacy NetworksPředseda představenstva: Michal JurčaVýkonný ředitel: Mgr. Josef VaníčekSídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha – Staré MěstoTelefon: 602 652 729

E-mail: [email protected] www.apleks.cz

 1. Česká asociace farmaceutických firemCzech Association of Pharmaceutical CompaniesPředseda představenstva: Juan Carlos Conde IbarraVýkonný ředitel: Mgr. Filip VrubelSídlo: Hellichova 1, 118 00 Praha 1Telefon: 251 510 193
 2. E-mail: [email protected] 

www.caff.eu 

Asociace inovativního farmaceutického průmysluThe Association of Innovative Pharmaceutical IndustriesVýkonný ředitel: Mgr. Jakub Dvořáček, MHATajemník: Mgr. David KolářSídlo: IBC, Pobřežní 3,186 00 Praha 8Telefon: 224 832 553

E-mail: [email protected] 

www.aifp.cz

 • Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků – CzechMedCzech Association of Medical Device Suppliers (CZECHMED)Prezident: MUDr. Miroslav PalátSídlo: Letenská 8, 118 00 Praha 1Telefon: 257 212 462
 • E-mail: [email protected] 

www.czechmed.cz 

Sdružení praktických lékařů ČRAssociation of Practical Doctors Czech RepublicPředseda: MUDr. Petr ŠonkaSídlo: U Hranic 3221/16, 100 00 Praha 10Telefon: 267 184 053

E-mail: [email protected]

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředkůAssociation of Manufacturers and Suppliers of Medical DevicesPředsedkyně představenstva: Ing. Jana VykoukalováSídlo: Charkovská 490/28, 101 00 Praha 10Telefon: 732 843 368

E-mail: [email protected] 

www.avdzp.cz  

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR, oddělení zdravotnických prostředků
 • Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

 1. Státní zdravotní ústav
 2. Ministerstvo průmyslu a obchodu
 3. Česká obchodní inspekce (ČOI)
 4. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Zajímavé:  Jed Na Krysy Priznaky?

Notifikované osoby

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. (EZÚ)

Institut pro testování a certifikaci, a. s.(ITC)

Textilní zkušební ústav, s. p. (TZÚ)

Strojírenský zkušební ústav, s. p. (SZÚ)

Chemila, spol. s r. o.

Profesní komory a odborné společnosti

 • Česká lékařská komora (ČLK)
 • Česká stomatologická komora (ČSK)
 • Česká lékárnická komora (ČLnK)

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)

Česká společnost pro zdravotnickou techniku (ČSZT)

Zdravotní pojišťovny

Svaz zdravotnických pojišťoven ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Průmyslové asociace 

 1. Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CZECHMED)
 2. Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro (CZEDMA)
 3. Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP)
 4. Asociace výrobců a prodejců potřeb pro stomatologii (CzechDent)

Ostatní 

Registr zdravotnických prostředků

Registr zdravotnických zařízení

Informační portál pro stanovené výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb.

Evropská unie

Evropská komise

 • Evropská komise (EK)
 • Evropská komise – zdravotnické prostředky
 • Pracovní skupiny pod EK
 • Central Management Committee (CMC)

Legislativa, pokyny a doporučení

 1. Přehled právních předpisů EU
 2. Přehled doporučujících pokynů (Guidelines)
 3. Hraniční výrobky a klasifikace zdravotnických prostředků
 4. Harmonizované normy

Průmyslové asociace

 • European Confederation of Medical Devices Associations (EUCOMED)
 • European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA)
 • European Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR)

Ostatní

 1. Přehled kontaktů na příslušné národní úřady v rámci EU
 2. Seznam vigilančních kontaktů na příslušné národní úřady v rámci EU
 3. Evropská databanka zdravotnických prostředků (EUDAMED)
 4. New Approach Notified and Designated Organisations (NANDO)
 5. Vědecký výbor pro nově vznikající a objevená zdravotní rizika (SCENIHR)

Mezinárodní

Organizace

 • Světová zdravotní organizace (WHO)
 • Food and Drug Administration (FDA), USA
 • Therapeutic Products Directorate, Canada
 • Therapeutic Goods Administration (TGA), Australia
 • National Institute of Health Sciences, Japan
 • Saudi Food and Drug Authority
 • International Medical Device Regulators Forum (IMDRF)

Nomenklatura

Global Medical Device Nomenclature (GMDN)

07 Zdraví

07 ZDRAVÍ

Výdaje na zdraví zahrnují náklady na služby poskytované jednotlivým osobám – výdaje individuálního charakteru stejně tak jako výdaje na služby kolektivního charakteru. Všechny indi-viduální služby jsou zařazeny do skupin 07.1 až 07.

4, kolektivní služby jsou zařazeny do skupin 07.5 a 07.6. Zdravotní služby kolektivního charakteru se zabývají takovými záležitostmi, jako je vytváření a řízení vládní politiky, stanovení a uvádění do praxe norem pro lékařský a zdravotnický personál a pro nemocnice, kliniky atd.

, řízení a vydávání licencí poskytovatelům zdravotnických služeb a aplikovaný výzkum a vývoj v lékařských a zdravotnických službách. Režijní náklady spojené s administrativou, řízením nebo fungováním nemocnic, klinik, lékařských ordinací atd.

jsou považovány za individuální náklady a jako takové jsou zařazeny do skupin 07.1 až 07.4 podle příslušnosti.

07.1 Léčiva a zdravotnické prostředky

Zdravotnická péče týkající se poskytování léčiv nebo zdravotnických prostředků, které jsou určeny ke spotřebě nebo používání jedincem nebo domácností mimo zdravotnická zařízení nebo instituce. Takové zboží vydávají lékárny, popř. výdejny léků a výdejny prostředků zdravotnické techniky. Z: – léky, protézy, léčebné přístroje, vybavení a jiné výrobky související se zdravím, určené pro spotřebu nebo použití mimo zdravotnická zařízení nebo instituce a jsou jednotlivci nebo domácnostmi získávány na lékařský předpis (poukaz) nebo bez lékařského předpisu (poukazu) v lékárnách či výdejnách nebo od dodavatelů léčebných přístrojů a prostředků zdravotnické techniky N: – léčiva a jiné zdravotnické prostředky poskytované pacientovi přímo při ambulantní či ústavní léčbě lékaři nebo zdravotnickými odborníky (07.2) nebo (07.3)

07.1.1 Léčiva (IS)

Správa, provoz nebo podpora poskytování léčiv. Léčivy se rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání lidem. Z: – léčiva – léčivé látky nebo jejich směsi a další léčivé přípravky (uvedené v platném lékopisu), např. značkové léky, séra, vakcíny, léčivé přípravky a drogy ZT: – vitaminy a minerály, rybí tuk a tuk z jater platýse, antikoncepční přípravky podávané ústy apod.

07.1.2 Ostatní zdravotnické výrobky (IS)

Správa, provoz nebo podpora poskytování ostatních zdravotnických výrobků. Z:

– poskytování zdravotnických výrobků, jako jsou:

 • obvazový materiál, náplasti
 • zdravotnické textilní zboží (elastické punčochy, návleky apod.), zdravotnické usňové výrobky
 • lékařské teploměry, injekční stříkačky
 • soupravy první pomoci, láhve na horkou vodu a pytle na led
 • pomůcky pro diabetiky
 • těhotenské testy
 • kondomy a jiné mechanické antikoncepční prostředky
 • podobné zdravotnické výrobky z pryže, skla, plastů a kovu kromě ortopedických a terapeutických pomůcek

07.1.3 Léčebné a protetické prostředky (IS) Správa, provoz nebo podpora poskytování léčebných a protetických prostředků a vybavení. Z:

– poskytování léčebných a ortopedických nebo terapeutických pomůcek a vybavení, jako jsou:

 • dioptrické brýle a kontaktní čočky, skleněné oči, sluchadla
 • ortopedické korzety a podpěry, umělé údy a jiné protetické pomůcky
 • ortopedická obuv, chirurgické pásy, kýlní pásy
 • zdravotnické masážní zařízení a ozařovací lampy
 • kolečkové židle a invalidní vozíky s/bez motoru, speciální postele, berle
 • elektronické a ostatní zařízení na sledování krevního tlaku apod.

ZT: – umělý chrup bez nákladů spojených s jeho úpravami, zkouškami a osazením – kompenzační pomůcky pro tělesně, zrakově, sluchově apod. tělesně postižené N: – platby za půjčování léčebných a protetických prostředků (07.2.4)

07.2 Ambulantní zdravotní péče

Zajímavé:  Alergie Až V Dospělosti?

Zahrnuje lékařské, stomatologické a jiné zdravotnické služby, poskytované ambulantním pacientům lékaři, stomatology, středním zdravotnickým personálem, odborníky – nelékaři a asistenty; služby mohou být poskytovány v samostatných ordinacích, zdravotnických střediscích, v poliklinikách (sdružených ambulantních zařízeních) nebo ambulantní části nemocnic včetně návštěvních služeb v domovech pacientů, případně nezdravotnických zařízeních. ZT: – léčiva a ostatní zdravotnické prostředky (vč. stomatologických) používané přímo při poskytování ambulantní zdravotní péče N: – zdravotní péči poskytovanou pacientům ústavní péče (07.3)

07.2.1 Ambulantní lékařská péče všeobecná (IS)

Základní služby poskytované praktickými lékaři v samostatných ordinacích, zdravotnických střediscích, v poliklinikách (sdružených ambulantních zařízeních) nebo v ambulantní části nemocnic včetně návštěvních služeb v domovech důchodců, případně v jiných nezdravotnických zařízeních. Správa, kontrola, provoz nebo podpora ambulantní zdravotní péče poskytované praktickými lékaři. Praktičtí lékaři poskytují zdravotní péči pacientům dospělým, dětem a dorostu.

ZT: – LSPP (lékařskou službu první pomoci) – přednemocniční neodkladnou lékařskou péči v jiných nezdravotnických zařízeních N: – preventivní zdravotní péči na pracovištích, školách apod. (07.4.0)

07.2.2 Ambulantní lékařská péče specializovaná (kromě stomatologické péče) (IS)

Specializovaná ambulantní péče poskytovaná odbornými lékaři v samostatných ordinacích, zdravotnických střediscích, v poliklinikách (sdružených ambulantních zařízeních) nebo v ambulantní části nemocnic včetně návštěvních služeb v domovech důchodců, případně v jiných nezdravotnických zařízeních. Správa, kontrola, provoz nebo podpora ambulantní zdravotní péče poskytované lékaři specialisty. ZT: – radiologické, kardiologické, echografické a EEG zkoušky prováděné lékaři – služby specialistů ortodoncie (rovnání zubů) N: – ambulantní stomatologickou péči poskytovanou lékaři stomatology (07.2.3) – služby zdravotnických analytických laboratoří (07.2.4)

07.2.3 Ambulantní stomatologická péče (IS)

Ambulantní stomatologická péče je poskytována lékaři stomatology i středním zdravotnickým personálem v samostatných ordinacích, zdravotnických střediscích, v poliklinikách (sdružených ambulantních zařízeních) nebo v ambulantní části nemocnic apod. (stomatolog, dentista, zubní laborant, praktický i specializovaný zubní technik). Správa, kontrola, provoz nebo podpora ambulantní stomatologické péče. ZT: – výdaje spojené se zkouškami, úpravami a osazením zubních protéz N: – umělý chrup bez nákladů spojených s jeho úpravami, zkouškami a osazením (07.1.3) – služby specialistů ortodoncie (rovnání zubů) (07.2.2)

07.2.4 Ambulantní zdravotní péče ostatní (IS)

Ambulantní zdravotní péče poskytovaná pacientům středním zdravotnickým personálem nebo odborníky-nelékaři v samostatných ordinacích, zdravotnických střediscích, v poliklinikách (sdružených ambulantních zařízeních) nebo v ambulantní části nemocnic včetně návštěv v domovech pacientů, případně v jiných nezdravotnických zařízeních. Patří sem např. služby psychologů, chiropraktiků, logopedů, fyzioterapeutů a dalších pracovníků zabývajících se činnostmi, jako je např. poskytování rehabilitace, domácí zdravotní péče, péče ženských, dětských a geriatrických sester, porodních asistentek apod. Správa, kontrola, provoz nebo podpora ambulantní péče poskytované středním zdravotnickým personálem a nelékaři. Z: – péče odborníků akupunktury a pedikúry, optometrie apod. – lékařské analytické laboratoře (biochemické testy, rentgenová střediska apod.) – nájem (půjčování) léčebných a protetických pomůcek či jiného terapeutického zařízení – lékařsky předepsané terapie a rehabilitace vč. domácí zdravotní péče a nápravných cvičení – vodoléčbu nebo termální koupele pro ambulantní pacienty ZT: – záchrannou službu poskytovanou středním zdravotnickým personálem vč. přepravy sanitními vozy, letadly nebo loděmi – zdravotní péči v záchytných stanicích – služby odborníků tradiční medicíny (lidových léčitelů) N: – služby komplementu veřejných zdravotnických laboratoří (07.4.0) – výdaje na laboratoře zabývající se určováním příčin chorob (07.5.0) – přepravu sanitními vozy jako nemocniční službu (07.3.1)

07.3 Ústavní zdravotní péče

Ústavní zdravotní péče je péče poskytovaná hospitalizovaným pacientům. Hospitalizace je umístění nemocného, jehož zdravotní stav vyžaduje léčebný režim při soustavném odborném dohledu, v zařízeních ústavní péče včetně stravování. Tato skupina zahrnuje ústavní zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (vč. rehabilitačních ústavů, psychiatrických léčeben apod.), v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ošetřovatelských institucích pečujících o staré občany, v hospicích, v sanatoriích, ozdravovnách a lázeňských léčebnách, kde převažujícím předmětem činnosti je poskytování zdravotní péče o hospitalizované pacienty a nikoliv poskytování dlouhodobé sociální péče. Nemocnice jsou definovány jako zařízení ústavní péče poskytující základní a specializovanou léčebnou a diagnostickou péči pod dohledem kvalifikovaných lékařů. Zdravotnická střediska a zařízení pro rekonvalescenci rovněž poskytují lůžkovou péči, která může být vykonávána i zdravotnickým personálem s nižší kvalifikací. Z: – léčiva a zdravotnické prostředky poskytované hospitalizovaným pacientům – výdaje nemocnic na správu, administrativu, stravu, nápoje a ubytování – náklady na nelékařský personál (jako komplexní nemocniční služba) – přepravu sanitními vozy (jako nemocniční službu) N: – vojenské polní nemocnice (02.1) – ambulance, kliniky apod. určené výlučně pro ambulantní pacienty (07.2) – ústavy pro tělesně postižené a rehabilitační střediska poskytující především dlouhodobou sociální péči (10.1.2) – domovy a penziony pro důchodce (10.2.0) – náhrady příjmu vyplácené pacientům v důsledku ztráty výdělku při pracovní neschopnosti a hospitalizaci (10.1.1)

07.3.1 Ústavní zdravotní péče všeobecná (IS)

Poskytování ústavní (nemocniční) péče a služeb, které neomezují své služby na jednotlivé lékařské specializace (tzn. poskytují lůžkovou péči v řadě lékařských oborů včetně porodnic, dětských klinik a oddělení). Správa, kontrola, provoz nebo podpora těchto nemocnic. N: – zdravotnická střediska, která nejsou pod přímým dohledem kvalifikovaných lékařů (07.3.3)

Zajímavé:  Káva S Mlékem Klouby?

07.3.2 Ústavní zdravotní péče specializovaná (IS)

Specializovaná zdravotní ústavní péče je svou specializovanou léčebnou a diagnostickou péčí zaměřena, na rozdíl od všeobecné zdravotní ústavní péče, na léčení určité nemoci (diagnózy) a na péči o pacienty s onemocněním vleklého (chronického) charakteru apod. Jedná se o služby v odborných léčebných ústavech, např. léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí, psychiatrických léčebnách, radioterapeutických a onkologických ústavech, lázeňských ústavech (organizacích) apod., a to jak pro dospělé, tak pro dětské pacienty. V budoucnu by to mohly být léčebny AIDS, otorinolaryngologie a další. Správa, kontrola, provoz nebo podpora specializované ústavní péče. V ostatních ohledech se na tuto třídu vztahuje definice třídy 07.3.1. ZT: – lázeňskou péči využívající léčivé zdroje nebo klimatické podmínky vč. dodržování životosprávy N: – porodnická střediska, která nejsou pod přímým dohledem kvalifikovaných lékařů (07.3.3)

07.3.3 Služby zdravotnických středisek a středisek péče v mateřství (IS)

Péče poskytovaná zdravotnickými středisky a středisky péče v mateřství. Řízení, kontrola, provoz, realizace nebo podpora služeb v oblasti zdravotnických středisek a středisek péče v mateřství.

07.3.4 Služby sanatorií, kojeneckých ústavů, zotavoven a léčeben pro dlouhodobě nemocné apod. (IS)

Správa, kontrola, provoz nebo podpora sanatorií a ozdravoven, léčeben pro dlouhodobě nemocné, rehabilitačních ústavů apod. Služby sanatorií a ozdravoven – zařízení ústavní péče poskytující specializovanou léčebnou péči osobám ohroženým na zdraví, zdravotně oslabeným nebo v rekonvalescenci, zpravidla s využitím klimatických podmínek a dodržování potřebné životosprávy. Sanatoria jsou určena dospělým pacientům, ozdravovny slouží pro děti. Služby léčeben pro dlouhodobě nemocné – zařízení ústavní péče určené k poskytování specializované péče – zaměřené na ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Služby rehabilitačních ústavů – jedná se o zařízení ústavní péče určené k poskytování komplexní dlouhodobé rehabilitační péče zvláště osobám, které se zotavují po chirurgickém či ortopedickém zákroku, po mozkových mrtvicích apod., a které vyžadují soustavnou kontrolu, cvičení a podávání léčiv. Z: – ostatní zařízení ústavní péče a služeb, které nelze přiřadit do žádné z předcházejících tříd skupiny 07.3, např. hospice poskytující komplexní paliativní léčbu a péči pacientům v preterminálním a terminálním stavu, noční sanatoria, poskytující potřebnou péči práceschopným osobám s ohroženým nebo narušeným zdravím mimo jejich pracovní dobu apod. N: – služby veřejných zdravotnických laboratoří (07.4.0) – správu, provozování domovů důchodců a penzionů pro důchodce, ve kterých jsou zdravotnické služby příležitostné (10.2.0) – instituce a zařízení poskytující především dlouhodobou sociální péči osobám trvale postiženým (10.1.2)

07.4 Veřejné zdravotnické služby

07.4.0 Veřejné zdravotnické služby (IS) Služby týkající se veřejných zdravotnických záležitostí poskytované skupinám většinou zdravých klientů, a to na pracovištích, školách apod. Služby laboratoří, biochemie, hematologie, transfúzní služby, radiodiagnostiky a služby, které poskytuje hygienická služba (očkování, opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění, ochrana a podpora veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik, program prevence HIV/AIDS, programy ochrany a podpory zdraví). Sledování dětí (kojenecká výživa, dětské zdraví, služby v souvislosti s plánovaným rodičovstvím). Laboratoře apod. zařízení mohou být jak samostatná, tak i součástí nemocnic, poliklinik či jiných zdravotnických zařízení. K výkonu specializovaných úkonů v ochraně veřejného zdraví existují hygienické stanice (krajské jako příspěvkové organizace ministerstva zdravotnictví, okresní jako příspěvkové nebo rozpočtové organizace příslušného okresního úřadu). ZT: – preventivní zdravotní péči na pracovištích, školách apod. – výdaje na přípravu a šíření informací v záležitostech veřejného zdravotnictví N: – zdravotnické laboratoře provádějící rozbory pro ambulantní vyšetření (07.2.4) – laboratoře, které se zabývají určováním příčin chorob (07.5.0)

07.5 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví

K přesnému odlišení základního výzkumu od aplikovaného výzkumu a vývoje je nezbytný citlivý přístup a respektování jejich obecné definice uvedené u skupin 01.4 a 01.5.

07.5.0 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti zdravotnictví. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy. Z: – laboratoře zaměřené na určování příčin nemocí – výzkum vesmírné medicíny – výzkum vztahující se k medicíně a zdraví N: – základní výzkum (01.4.0)

07.6 Zdravotnické služby jinde neuvedené

07.6.0 Zdravotnické služby jinde neuvedené (KS) Správa, kontrola, realizace nebo podpora služeb a záležitostí v oblasti zdravotnictví, které nelze přiřadit do žádné z předcházejících skupin oddílu 07. Jedná se o činnosti zahrnující vytváření a provádění vládní politiky, stanovení norem pro lékaře a zdravotnický personál, pro nemocnice a další zdravotnická zařízení, zavádění norem do praxe, vydávání licencí poskytovatelům zdravotní péče a služeb apod. Tvorba a šíření všeobecných informací, zdravotnických publikací, technické dokumentace a statistických informací týkajících se záležitostí v oblasti zdravotnictví. Z: – náklady na soubory programů všeobecně informativního charakteru zabývajících se zdravotním systémem všeobecně – náklady na zdravotnickou informatiku zahrnující metodiku, sběr, zpracování, analýzu a publikování statistických informací o zdravotním stavu obyvatelstva, úmrtnosti, výskytu nemocí, rozpočty všeobecného charakteru – programy rozvíjející všeobecnou zdravotní politiku a připravující všeobecné plány a rozpočty – náklady na národní zdravotnické celospolečenské programy a osvětu

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector