Hpv u mužů – vše o zdraví

Lidský papilomavirus, neboli HPV, je běžně se vyskytující virus. Je známo 130 typů HPV. Většina z nich je neškodná, infekce odezní bez příznaků.

Pohlavním stykem se šíří pouze 40 typů HPV. Podle rizikovosti je dělíme na nízce rizikové (low risk HPV, lrHPV) a vysoce rizikové (high risk HPV, hrHPV). Nízkorizikové, nekancerogenní typy HPV mohou způsobovat vznik benigních změn čípku (abnormální, nikoli rakovinové změny) a genitálních bradavic.

Infekce HPV s vysokým rizikem vyvolává změny buněk epitelu, např. povrchu děložního čípku, které mohou vést až ke vzniku rakoviny.

Hpv u mužů - Vše o zdraví

HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 a 82

HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, CP6108

 • Které typy viru HPV vyšetřujeme?
 • Vysoce rizikové typy: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82
 • Nízce rizikové typy: HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44

Hpv u mužů - Vše o zdraví

Za téměř 100% všech nádorů děložního čípku je zodpovědná infekce lidským papilomavirem (HPV). Tato pohlavně přenosná infekce je velmi rozšířená.

Nejčastěji jsou infikovány ženy ve věku 20–25 let (téměř 50%) a ve věku 45-50 let. Až 80% žen a mužů je během svého života nakažena HPV, většina se HPV nakazí krátce po začátku svého sexuálního života. Ve většině případů je HPV infekce během 12-18 měsíců eliminována imunitním systémem.

Hpv u mužů - Vše o zdraví

HPV infekce je pohlavně přenosné onemocnění. K přenosu infekce dochází nejčastěji během vaginálního,análního či orálního sexu. K jejímu přenosu však stačí kontakt kůže nakaženého partnera v genitální oblasti. Pouze podání ruky však k přenosu infekce nestačí.

Ke vzájemnému kontaktu pokožky sexuálních partnerů dochází i mimo oblast chráněnou kondomem, který v tomto případě není dostatečně účinnou ochranou. Existuje i možnost přenosu HPV z matky na dítě během porodu.

Vakcíny jsou pouze profylaktické (preventivní), nemají žádné léčebné účinky a neovlivní již probíhající HPV infekci. Proto je nejvhodnější podávat vakcínu ženám před začátkem jejich sexuálního života. Očkování je velmi přínosné i pro již sexuálně aktivní ženy, riziko nové HPV nákazy přetrvává celý život.

Účinnost vakcíny je u sexuálně aktivních žen stejná, jako u neaktivních. Dlouhodobá HPV infekce získaná před ukončením očkování účinnost výrazně snižuje. Nicméně i pro HPV pozitivní ženy či ženy, které již HPV infekci prodělaly, muže být vakcína přínosná.

Většina HPV infekcí je pouze přechodná a vede ke tvorbě velmi malého množství ochranných protilátek, bez očkování je tedy možný vznik přednádorových změn v důsledku opětovné infekce stejným typem HPV.

Velmi účinným ochranným prostředkem proti řadě pohlavně přenosných onemocnění je kondom, který však může u HPV infekce selhat. 

Jeho pravidelné používání snižuje riziko infekce, ale zcela ho neeliminuje. K přenosu HPV infekce dochází při kožním kontaktu, k němuž při pohlavním styku dochází i mimo oblast chráněnou kondomem.

K HPV infekci nemusí dojít pouze pohlavním stykem, tato infekce se přenáší i orálním sexem.

Nejlepší možnou strategií ochrany proti HPV infekci je očkování proti HPV, střídmý sexuální život a dodržování základních hygienických návyků.

U mužů způsobuje genitální HPV infekce rakovinu konečníku, penisu a pohlavní bradavice.

Nejvíce mužů infikovaných HPV patří do věkové skupiny 30-34 let, ale už ve věku 18-19 let byla HPV infekce prokázána u téměř 20 % případů. HPV ovlivňuje mužskou plodnost.

Spermie HPV pozitivních mužů mívají značně sníženou pohyblivost, což může vést ke snížené plodnosti. HPV pozitivní muži nejsou rizikem pouze pro své sexuální partnerky, ale i pro jejich budoucí děti.

HPV pozitivita rodičů a následně i plodu zvyšuje riziko spontánního potratu. Možná rizika spojená se zdravím HPV pozitivního dítěte nejsou dosud objasněna. Muži se před HPV infekci mohou chránit stejně jako ženy očkováním, sexuální zdrženlivostí a dodržováním základních hygienických zvyklostí.

Hpv u mužů - Vše o zdraví Hpv u mužů - Vše o zdraví

Víc než 80 % populace prodělá minimálně jednou za život infekci HPV.

Když sex zabíjí. Rakovina kvůli HPV viru útočí i na muže

Hlavní strana > Zdraví > Vztahy

Hpv u mužů - Vše o zdraví

27.01.2012 13:29 Původní zpráva

HPV virus, který vyvolává mimo jiné infekce a rakovinu v dutině ústní, se častěji vyskytuje u mužů než u žen. Očkování a prevence je přitom ve většině států zaměřena pouze na ženy. Navíc v ohrožení je každý, kdo žije aktivním sexuálním životem nebo holduje tabáku. Upozorňuje na to národní americký výzkum zveřejněný v odborném časopisu JAMA.

O lidských papilomavirech se mluví zejména ve spojitosti s rakovinou děložního čípku.

Ve většině evropských a amerických zemí proto existuje národní program, který hradí mladým ženám a dívkám očkování proti této infekci.

Před pěti lety však vědci zjistili, že HPV viry jsou nebezpečné i pro zdraví mužů, u kterých vyvolávají genitální bradavice, karcinomy penisu, ústní dutiny či rakovinu plic.

Podle nové studie Ohio State University se některé druhy HPV viru způsobující rakovinu hlavy a krku objevují u mužů až třikrát častěji než u žen.

U jednoho z nejagresivnějších typů HPV – 16 je riziko pro muže až pětkrát větší. ‚Ještě přesně nevíme, čím je to způsobeno, že se infekce projevuje více u jednoho pohlaví.

Ale je jasné, že v posledních třiceti letech se výskyt těchto onemocnění výrazně zvýšil,‘ uvádějí vědci ve studii.

Výzkumu se zúčastnilo přes pět tisíc lidí ve věku od 14 do 69 let. Nejvíce infikovaných jedinců objevili odborníci ve věkové skupině od 30 do 34 let a od 60 do 64 let. ‚Jsme si jisti, že zásadní pro šíření této infekce je sexuální život jedinců. Dá se říct, že riziko závisí na počtu partnerů,‘ vysvětluje vedoucí práce Maura Gillisonová z Ohio State Univeristy.

Podle lékařů by se proto měla věnovat pozornost při prevenci také mužům, kteří jsou lidskými papilomaviry přímo ohroženi.

S tím souhlasí i zástupci České gynekologické a porodnické společnosti a dermatoložka Jana Hercogová, která se problematice dlouhodobě věnuje: ‚Již nyní existují vakcíny i pro chlapce a muže, kteří tak ochrání nejen své partnerky, ale také sníží svá vlastní rizika nákazy.‘ Národní preventivní programy včetně úhrad ze stran pojišťoven se však zatím zaměřují pouze na ženy a dívky.

Diskuze u článků starších půl roku z důvodu neaktuálnosti již nezobrazujeme. Vaše redakce.

HPV a muži

Jako každou pohlavně přenosnou nemoc, i infekci HPV samozřejmě mohou získat i muži. Platí pro ně to samé, co pro ženy: až 80 % z nich v průběhu života HPV infekci získá, ale většina infikovaných se díky vlastní imunitě infekce opět zbaví.

Zajímavé:  Bolest zadku - vše o zdraví

HPV onemocnění u mužů

Neonkogenní typy lidského papilomaviru (6, 11) způsobují mužům nezhoubná, ale velmi nepříjemná a frustrující onemocnění – genitální bradavice nebo papilomatózu hrtanu. Onkogenní HPV typy mohou vést až k rozvoji nádoru řiti nebo penisu.

HPV může také způsobit rozvoj karcinomu v oblasti hlavy a krku – hrtanu, kořene jazyka nebo krčních mandlí. Čím dál tím větší procento (nyní cca 10 %) výskytu těchto nádorů je svyvoláno s infekcí HPV, což se spojuje s oblibou orálního sexu.

Projevy HPV onemocnění

Infekce se zřídkakdy navenek projevuje. Zhruba čtyři z pěti infikovaných nemá žádné potíže ani v následujících letech po infikování, ale u zbylé pětiny nakažených po několika měsících nebo letech dochází k rozvoji onemocnění. Vývoj od infekce k nádoru trvá průměrně 15 let. Vývoj od infekce k vzniku kondylomat (genitálních bradavic), které jsou snadno viditelné, pouhé 4 měsíce.

Léčba HPV onemocnění u mužů

V současnosti nelze léčit příčinu (tedy přímo HPV infekci), ale pouze možné následky. Muž se při nálezu změn na genitálu, v okolí řiti či v oblasti krku vydá za urologem, dermatovenerologem nebo specialistou ORL.

V případě výskytu genitálních bradavic se využívá celé řady způsobů léčby – od užívání nejrůznějších předepsaných mastí a krémů, přes zmrazení bradavic, až po chirurgické odstranění postižené tkáně. V případě papilomatózy hrtanu spočívá léčba v chirurgickém odstraňování papilomových hmot z hlasivek. A pokud HPV infekce dospěje až k rakovině, léčba je pak samozřejmě složitá a dlouhá.

Testování na HPV u mužů

Nemá větší smysl určovat přítomnost HPV, teprve jeho přítomnost opakovaná, tedy dlouhodobá infekce, vede k změnám v tkáních. A hlavně infekci HPV nelze léčit. Lze pouze odstranit její projevy.

Prevence HPV onemocnění u mužů

Na rozdíl od ženské populace, kde je zaveden screening rakoviny děložního čípku, není pro muže žádný takový systém screeningu (tj. včasného vyhledávání počátečních stádií onemocnění) možný. Proto má tak zásadní význam očkování proti HPV i u mužů.

Většina vyspělých států tedy hradí očkování i chlapcům. K tomuto kroku přistoupila i Česká republika a 13tiletým chlapcům hradí očkování z veřejných prostředků.

Očkování je jednak ochrání před zmíněnými projevy, dále se nemusí bát, že přenesou HVP infekci na svou budoucí partnerku a v neposlední řadě se očkováním dívek i chlapců zvyšuje kolektivní imunita, která obecně vede k snížení výskytu viru v populaci.

  Očkovat proti HPV má ale smysl i po zahájení sexuálního života. I poté si muži výrazně sníží riziko rozvoje HPV onemocnění.

 • VÝJIMEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO MUŽE
 • BEZPLATNÁ HPV testace a aplikace vakcíny proti HPV v rámci klinické studie pro muže ve věku 20-45 let.
 • Dozvědět se více

Videorozhovor s MUDr. Vladimírem Dvořákem, Ph.D. na téma HPV a muži

Hpv u mužů - Vše o zdraví

 1. VÝJIMEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO MUŽE
 2. BEZPLATNÁ HPV testace a aplikace vakcíny proti HPV v rámci klinické studie pro muže ve věku 20-45 let.
 3. Dozvědět se více

INDONAL přírodní přípravek

Jedná se o doplněk stravy.

Každá žena prochází pravidelnými měsíčními cykly, během kterýchse výrazně mění hormonální hladiny. Vytvářejí se nové estrogeny astaré – využité – by se měly z organismu rychle vyloučit. Ženavnímá tyto změny jako tlaky a bolestivost v prsech a děloze. Využitéestrogeny mají změněnou strukturu a mohou být „potravou“ pro bulky,cysty a myomy v uvedených orgánech.

Indonal Woman dokáže vázat nepotřebné estrogeny a vyplavit je z tělaven. Žena následně cítí úlevu od premenstruačních tlaků a bolestí.Indonal je taky silný antioxidant. Má v sobě látky zvyšující imunituorganismu. Doporučujeme ho ženám pro udržení krásy a zdraví prsů adělohy.

Charakteristika

 • pomáhá udržovat zdravou hladinu ženských hormonů
 • chrání tkáně v prsou a děloze
 • zvyšuje imunitu a očisťuje, je to silný antioxidant
 • potlačuje šíření HPV viru, který může způsobovat buněčné změny
 • je to doplněk stravy – 100% přírodní produkt (zdrojem aktivní látky je brokolice a kapustovitá zelenina

Použití a dávkování

Doporučujeme užívat jednu kapsli denně pro podporu imunity, zdravéhladiny ženských pohlavních hormonů a zdraví prsou a dělohy. Připřítomnosti lékařského nálezu 2 kapsle denně po dobu 3 měsíců, abyhladina účinných látek Indonalu neklesala. Kombinace s dalšími léky aantibiotiky je možná, lze ho užívat i v průběhu radioterapie.

Idonal MAN

Charakteristika

Muži se o užívání preventivních přípravků zajímají v menšímíře než ženy, jejich pozornost více zaujme mužská sexualita –schopnost reprodukce. Jedno s druhým se však nevylučuje.

Mnoho mužů slyšelo o problémech prostaty, ale ne všichni vědí,k čemu tento orgán slouží – tvoří se v něm tekutina, kterápřepravuje spermie.

Pro zdravý sexuální život a také „chuť“ je tedy důležité, abybyla zdravá také prostata a varlata.

Indonal Man, pomáhá udržovat tyto orgány zdravé, udržuje optimálníhladiny hormonů a podporuje imunitu. Je to silný antioxidant.

Doporučujeme všem, nejen sexuálně aktivním mužům 1 kapsli denně(tříměsíční kúra) na podporu zdraví pohlavních orgánů.

Přípravek je také vhodný proti lidskému papillomaviru (HPV).

Dávkování:

U mužů do 70 kg 2 cps. denně, nad 71 kg 3 cps denně. Prevetivníužívání: jedna kapsle denně po dobu 3 měsíců, následně dodržet3 měsíční pauzu. Kombinace doplňku INDONAL MAN s jinými lékyje možná.

Rozumným řešením pro každého muže je INDONAL MAN jako podpora připrevenci a zdravého sexuálního života.

Indonal PARTNER

Upozorňujeme, že přípravek Indonal Partner for Woman je novědostupný pod názvem Indonal Partner.

Náš nový produkt Indonal Partner for Woman obsahuje stejné množstvíúčinné látky I3C jako Indonal Woman, ale je navíc obohacený silnýmantioxidantem „RESVERATROLem“ čímž je mnohem silnější aúčinnější.

Zvyšuje imunitu organismu a pomáhá proti viru HPV, působítaké proti mykózám a plísním uvnitř organismu. Právě mykózy a plísnějsou v současné době velmi rozšířené a organismus se jich obtížnězbavuje.

Doporučujeme ho užívat pravidelně především v měsících, kdycítíme oslabení organismu (1 kapsli)

Resveratrol – nejsilnějšíantioxidant

Je 20× silnější než vitamin C, 5× než betakaroten a 50×účinnější než vitamin E.

Resveratrol je efektivní kosmetický prostředek, protože zabraňujepředčasnému stárnutí, obnovuje kolagenové vlákna, pokožku udržujehladkou a pružnou. Funguje jako aktivátor sirtuinů – enzýmůchránících buněčnou DNA, známých jako geny mládí.

Resveratrol chrání kardiovaskulární systém, má protizánětlivé,antibakteriální a protiplísňové účinky. Snižuje hladinu cukruv krvi.

Charakteristika

 • pomáhá udržovat zdravou hladinu ženských pohlavních hormonů
 • chrání tkáně v prsou a děloze
 • zvyšuje imunitu a očišťuje, je to silný antioxidant
 • potlačuje šíření viru HPV, který může způsobovat buněčné změny
 • je to doplněk stravy – 100% přírodní produkt (zdrojem aktivní látky je brokolice a kapustovitá zelenina

Použití a dávkování

Doporučujeme užívat jednu kapsli denně pro podporu imunity, zdravéhladiny ženských pohlavních hormonů a zdraví prsou a dělohy. Připřítomnosti lékařského nálezu 2 kapsle denně po dobu 3 měsíců, abyhladina účinných látek Indonalu neklesala. Kombinace s dalšími léky aantibiotiky je možná, lze ho užívat i v průběhu radioterapie.

Operace nemusí být vždy nutná

Zajímavé:  Bursitis subacromialis - vše o zdraví

Důvěřujte Indonalu, pomohl už tisícovkám žen

Dávkování

Dospělí: 1×1 až 1×2 tobolky denně, 10 minut předjídlem. Zapít sklenicí vody nebo čaje.

Děti: starší 3 let s hmotností 25 až 44 kg 1×1tobolku denně, nad 45 kg 1×2 tobolky denně, 10 minut před jídlem. Zapítvodou, minerálkou nebo čajem.

INDONAL je vhodné užívat alespoň 3 měsíce = využívat 1 balení –3 balení (závažnější stavy).

Upozornění

Doplněk stravy. Tento přípravek se nesmí používat jako náhražka zaléky předepsané lékařem. Přípravek není lékem, ani nemůže nahraditpestrou a vyváženou stravu. Přípravek má charakteristický zápach, kterýneznamená zhoršenou kvalitu výrobku.

Přípravek neobsahuje žádné konzervační látky, neobsahuje lepek,neobsahuje cukr, barviva ani látky na zvýraznění chuti. Přípravek neníurčen dětem do 3 let.

Přípravek se nesmí užívat v době těhotenství a kojení.

Přípravek je nevhodný pro osoby užívající léky na snížení obsahužaludeční kyseliny.

Vaše dotazy na použití indol-3-karbinolu (INDONAL), objednávky napreventivní vyšetření děložního čípku citlivou metodou PCR napapillomaviry, případně na další infekce vám rádi zodpovíme na e-mailu:[email protected], telefon+420 777 269 499 Po předchozím telefonickém objednání nás můžeteosobně navštívit na adrese: MediGEN s.r.o., Poliklinika Spořilov,Božkovská 2967, Praha 4.

Složení v jedné kapsli

Indonal Woman

150 mg čisté účinné látky indol-3-karbinol.

Indonal Partner

150 mg čisté účinné látky indol-3-karbinol, 100 mg resveratrolu.

Indonal Man

150 mg čisté účinné látky indol-3-karbinol + Saw Palmetto 45 %100 mg.

Indonal Forte

200 mg Indol-3-Karbinol, 100 mg Kurkumin Komplex, 2 mg Piperin (extraktz černého pepře).

Želatina tobolky neobsahuje látky z hovězího skotu.

Doplněk stravy

Není určen jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí. Minimální trvanlivost vyznačena na obalu.

HPV virus nezpůsobuje jen rakovinu děložního čípku. Ohrožení jsou i muži

video

Události: HPV virus ohrožuje také muže

Petra Matějková Gadasová sama žádné problémy nikdy neměla. Třináctiletou dceru, která je zrovna na prázdninách, ale proti HPV očkovat nechala. „Musím říct, že to pro nás nebylo jednoduché rozhodnutí.

Najdete řadu informací, které jsou pro a říkají ,rozhodně nechte oočkovat svoji třináctiletou dceru‘, a pak najdete řadu informací, které jsou naprosto proti. A teď se musíte rozhodnout,“ vylíčila matka své dilema.

Gadasovi nakonec dali na doporučení dětského lékaře. V ordinaci Miloslava Ferlese dostaly vakcínu v poslední době až na jednu výjimku všechny třináctileté dívky. Mají ji hrazenou ze zdravotního pojištění.

„Onemocnění, která souvisí právě s HPV viry, jsou velmi závažná a jejich nebezpečnost není veřejností doceněna,“ varoval praktický lékař pro děti a dorost z Nového Města pod Smrkem Miloslav Ferles.

Lékař: Mladí začínají brzy…

Od ledna hradí pojišťovny vakcínu i třináctiletým chlapcům. HPV infekce je nejčastější sexuálně přenosná infekce současnosti. Za život se s ní setká až 80 procent žen i mužů. Ale veřejnost si ji často spojuje pouze se ženami, a to především s rakovinou děložního čípku. Lidský papilomavirus ale napadá stejnou měrou obě pohlaví.

Skutečnost, že HPV napadá i muže a způsobuje u nich karcinomy a další závažná onemocnění, je veřejností často opomíjen. Mnoho mužů vůbec neví, že se jich HPV problematika také týká. Bohužel se s ní často seznamují až v momentě, kdy je jim některé z HPV onemocnění diagnostikováno. 

Ideální je očkovat děti před zahájením sexuálního života. „Dnešní mládež, třeba díky antikoncepci a negativní osvětě, ne úplně zdravě sexuálně žije a začíná poměrně brzy. O to je důležitější informace rodičům i dětem podat,“ zdůraznil Miloslav Ferles.

Proti HPV virům se lze bránit. Očkování je nejefektivnější u dětí před zahájením sexuálního života, než se virem mohly infikovat. Riziko nakažení se zvyšuje nezodpovědným sexuálním chováním, pravděpodobnost zvyšuje i orální sex. Aktuální proočkovanost dívek se pohybuje mezi 60 a 80 procenty a mírně klesá.

Vakcíny mohou souhrnem zabránit asi 80 až 90 procentům všech případů rakoviny děložního hrdla a snižují také riziko rozvoje dalších typů rakoviny, například pochvy, zevních rodidel, konečníku, nádorů v oblasti krku a hlavy a také všech stupňů předrakovinových změn v těchto oblastech. Vakcíny jsou podle lékařů velmi bezpečné a rizika jejich podání minimální.

Jak dlouho očkování dokáže dívky a chlapce ochránit, zatím není jisté. Očekává se, že bude funkční zhruba deset let. Další odhady jsou předčasné, protože s očkováním se začalo teprve v roce 2006. Očkování provádějí praktičtí lékaři pro děti a dorost a gynekologové, u dívek i chlapců je dobrovolné a ve třinácti letech u určitého typu vakcíny zdarma.

 • Více informací o obraně proti HPV viru zde.

S HPV se za život setká skoro každý. Jak moc nás ve skutečnosti ohrožují?

HPV je nejčastěji sexuálně přenášenou infekcí mezi lidmi.

Zkratka HPV znamená lidský papilomavirus, a třebaže může tak trochu mást a vést k domněnce, že se jedná o něco podobného jako HIV nebo HSV (herpes), není tomu tak. HPV způsobuje jiný virus.

Existuje mnoho různých typů lidského papilomaviru, přičemž některé mohou způsobovat určité zdravotní potíže, jako jsou genitální bradavice nebo dokonce rakovinu.

Co je dobré vědět o HPV hned na začátku?

Pokud vám bylo zjištěno HPV, nebo jste jeho přítomnost ve vašem těle poznali podle genitálních bradavic, uklidněte se, protože:

 • Existuje více jak 100 typů HPV, z toho se 40 typů projeví v genitální oblasti.
 • Naprostá většina HPV infekcí z těla vymizí sama.
 • Genitální bradavice se také mohou ztratit samy od sebe a pokud ne, dají se na ně použít krémy nebo je odstraní lékař.
 • Důvodem k nervozitě jsou vysoko rizikové typy lidského papilomaviru, které vedou nejen k rakovině děložního čípku, ale i ostatních částí reprodukčních orgánů, včetně těch mužských.
 • Celosvětově je lidský papilomavirus zodpovědný za 5 % rakovinových případů, z toho 3 % tvoří ženy a 2 % muži.

Jak se lidský papilomavirus šíří?

Šíří se sexuálním stykem, ať už vaginálním, análním, nebo orálním s někým, kdo v sobě virus má. Nemusíte přitom poznat, že máte pohlavní styk s někým nakaženým, protože u řady lidí se HPV nijak neprojevuje a také nemůžete o sobě tvrdit, že jej nemáte, jestliže jste někdy za život měli pohlavní styk.

Před lidským papilomavirem vás prakticky neuchrání ani kondom. Symptomy se navíc nemusí objevit krátce po nakažení, ale klidně až za rok nebo za dobu delší než jeden rok. Pokud jste tedy za svůj život měli více než jednoho sexuálního partnera, jen stěží poznáte, kdo vás infikoval.

Je také velmi pravděpodobné, že jste HPV za život již měli, ale už samo z těla odešlo.

Jaké zdravotní potíže HPV způsobuje?

Díkybohu, ve většině případů samo odezní a nezpůsobí žádné zdravotní potíže. Pokud ovšem samo z těla neodejde, může způsobit takové zdravotní problémy, jako jsou genitální bradavice (kondylomata) či rakovina.

Zajímavé:  Alzheimer léčba - vše o zdraví

Genitální bradavice vypadají jako malé útvary nebo skupina útvarů v genitální oblasti, nezpůsobuje je však tentýž vir, který způsobuje rakovinu.

Bradavice mohou být úplně maličké, velké, vystouplé nebo ploché, dokonce mohou mít květákovitý tvar.

A co ta rakovina?

Ano, HPV může způsobit rakovinu, a to nejen rakovinu děložního čípku, o které se v souvislosti s lidským papilomavirem mluví nejčastěji. Za rakovinu jsou nejčastěji zodpovědné viry 16 a 18, zatímco za genitální bradavice 6 a 11.

Taktéž může způsobit rakovinu vulvy, vagíny, penisu, konečníku, ale i jazyku, krku či mandlí. Trvá ovšem léta, než se z HPV rakovina vyvine, proto jsou tak důležité pravidelné preventivní prohlídky.

Lidé se slabým imunitním systémem, včetně lidí nakažených HIV/AIDS, mají sníženou schopnost se efektivně s lidským papilomavirem vypořádat a existuje u nich vyšší pravděpodobnost zdravotních problémů způsobených HPV.

Dá se HPV vyhnout?

Zcela úplně ne, jelikož lidský papilomavirus nezasahuje pouze genitální oblast, ale lidský papilomavirus je zcela běžný vir, který způsobuje například bradavice kdekoli jinde na těle.

A dá se tedy vyhnout HPV v genitální oblasti?

Také zcela úplně ne. Nicméně, můžete se nechat očkovat. Existují však dva tábory – zastánci očkování a jeho odpůrci. Pozitivním účinkem vakcín je, že dokáží ochránit od HPV, negativním však, že ne od všech jeho typů a navíc nejefektivnější je, je-li aplikována ještě před zahájením sexuálního života. Odpůrci navíc poukazují na možné nezanedbatelné vedlejší účinky.

 • Zahájili-li jste již sexuální život, používejte kondomy, které mohou snížit riziko nákazy.
 • Mějte vzájemně monogamní vztah – buďte jen s jedním partnerem, ovšem totéž musíte požadovat i po vašem protějšku.

Kdo by se měl nechat očkovat?

 • Všechny dívky a chlapci ve věku 11 nebo 12 let.
 • Očkovat se mohou nechat i muži do věku 21 let a ženy do 26 let, jestliže nebyli očkováni, když byly mladší.
 • Gayové a bisexuálové (nebo jakýkoli muž, který měl sex s jiným mužem) až do věku 26 let.

Jak poznám, že mám HPV?

Pokud se HPV nijak neprojeví, můžete se nechat testovat.

Dokonce se testy u žen starších 30 – 35 lety doporučují, nicméně bohužel, prozatím není v České republice testování na lidský papilomavirus součástí preventivní gynekologické prohlídky a dělají se pouze na doporučení gynekologa zpravidla u žen se zhoršenou onkologickou cytologií anebo na vyžádání pacientky, která si však musí testy uhradit sama. Testy na HPV se dělají většinou na vysoko rizikové HPV viry.

Nehormonální antikoncepce. Jaké jsou možnosti, když je hormonální ochrana nežádoucí?

Testovat se mohou nechat i muži, u nichž se test provádí speciálním kartáčkem ze stěru z močové trubice nebo z penisu, který si urolog nebo kožní lékař, vyžádá spolu se zkumavkou a transportním médiem z laboratoře. Z výsledků pak bude zřejmé, zda máte v sobě HPV viry s nízkým rizikem (například zodpovědné za bradavice) anebo s vysokým (zodpovědné za rakovinu).

Těhotenství a HPV

Jak může lidský papilomavirus ovlivnit těhotenství? Během těhotenství se u ženy mohou objevit genitální bradavice nebo abnormální změny buněk na děložním krčku. Jakékoli změny děložního čípku odhalí pravidelná preventivní prohlídka u gynekologa, na kterou by ženy měly chodit jednou ročně.

Silgard, Silgard 9 a Cervarix

Gardadasil a Cervarix, tak se jmenují vakcíny proti lidskému papilomaviru. Cervarix vám známý jistě je z reklam, Gardasil možná ne, jelikož v České republice je znám pod názvem Silgard.

Koncem roku 2014 byla ve Spojených státech představena nová vylepšená vakcína Gardasilu (Silgardu), ke které byla připojena číslovka 9, to znamená, že bojuje proti devíti druhům HPV (6, 11, 16, 19, 31, 33, 45, 52 a 58), původní Gardasil tak bojuje pouze proti čtyřem infekcím, a to 6, 11, 16 a 18.

Cervarix pouze proti HPV virům typu 16 a 18. Jestliže jste však určitým virem nakaženi, nebude vakcína proti němu už účinná.

Jsou vakcíny podvod?

Nyní se dostáváme na velmi tenký led.

Jsou lékaři, kteří vám vakcinaci doporučí, i když už máte HPV vir v sobě (projeví se třeba bradavicemi, aniž by nechal udělat test na jeho ostatní typy), jsou také lékaři, kteří doporučují očkování dětem, těch je hodně a je to z určitého pohledu pochopitelné. Ovšem existuje i druhá strana mince, na níž jsou lékaři, kteří očkování proti HPV zatracují, považují za zcela neefektivní a dokonce jej označují za životu nebezpečné.

Před více jak rokem vystoupila před odborné publikum profesorka Diane Harper vedoucí katedry Family and Geriatric Medicine z University of Louisville, na 4. mezinárodní konferenci o vakcínách.

Mělo se za to, že její řeč bude vedena, co se týče očkování proti HPV, pozitivním směrem.

Jenomže její řeč nakonec byla nemilým překvapením pro všechny zúčastněné příznivce a milým pro všechny odpůrce.

Dle jejích slov totiž…

 • Vakcíny označila za smrtící, a že by jimi rozhodně neměly být malé děti očkovány.
 • Se 70 % všech HPV infekcí vyřeší samo bez jakékoli léčby a 90 % HPV infekcí vymizí do dvou let.
 • Je známo 44 případů úmrtí dívek po aplikaci vakcíny, dalšími vedlejšími účinky jsou sraženiny krve, zánět mozkových blan, lupus či Guillain-Barré [Gilén-Baré] syndrom.
 • Průměrně 8 z 10 žen, které jsou sexuálně aktivní, chytnou HPV (přičemž často samo odezní).
 • Že Cervarix a Gardasil chrání skutečně proti rakovině děložního čípku je tvrzení čistě hypotetické.

Krom toho odpůrci očkování, ovšem také odborníci, tvrdí, že očkování vakcínou, ať už Gardasil nebo Cervarix, musí být aplikováno hluboko do svalu, přičemž nestačí pouze do paže, jak se normálně vakcína aplikuje.

Pořád se však jedná o viry a bakterie, které se do těla společně se rtutí (rtuť thiomersal bývá součástí vakcín jako konzervační látka, která má zabránit bakteriím ve vakcínách v růstu), dostanou.

Co je dobré o HPV ještě vědět?

 • Přibližně 9 z 10 HPV infekcí odezní samo během jednoho nebo dvou roků. Ty které však z těla neodejdou, mohou způsobit takové změny v buňkách, které vedou až k rakovině, tento proces může ovšem trvat 10 i 30 let, proto je tak důležité chodit na pravidelné preventivní prohlídky.
 • Téměř všechny případy rakoviny děložního čípku a rakoviny konečníku jsou způsobeny virem lidským papilomavirem. Přibližně 70 % rakoviny jícnu bývá také způsobeno virem HPV.
 • Přispět k rakovině způsobené lidským papilomavirem může dlouhodobé užívání kontracepčních přípravků, kouření, nedostatečná péče o zuby, špatný imunitní systém.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *