Hrudní páteř – vše o zdraví

Doba kdy jsem chytal fotbalové míče na anglických trávnících je už dávno pryč, ale stále si živě pamatuji, jak se fyzioterapeut londýnské Chelsea Steve Hughes snaží ”přemluvit” můj hrudní koš o trochu spolupráce. Jako mladý fotbalista jsem v mobilizačním cvičení neviděl potenciál, dnes ale stojím na opačné straně – jako trenér a můj pohled na věc je diametrálně odlišný.

Dnes bych se chtěl věnovat hrudní páteři, významu její dostatečné mobility a tomu, proč se většina z nás potýká s tuhostí právě v této oblasti.

Podíváme se na celý hrudní komplex v podobě obratlů, přilehlých žeber a lopatek.

Krom toho, že je hrudní páteř jakýsi podklad právě pro žebra a posléze lopatky, tak z hlediska pohybu jsou její funkce flexe (předklon dopředu), extenze (záklon dozadu), lateroflexe (úklon do strany) a obousměrná rotace.

Zmíněná žebra se nám upínají po celé délce hrudní páteře, jsou propojena mezižeberními svaly a přímo ovlivňována respiračními svaly.

Pomalu se dostávám k prvnímu a velmi důležitému bodu, který má vliv na tuhost našeho hrudního koše a tím je nesprávný dechový vzor.

Profesor Janda a jeho zkřížené syndromy byly bezpochyby uznáníhodná a nadčasová věc, ale dnes už víme, že tento pohled na posturální dysfunkci není kompletní v případě, že nebereme v potaz úlohu dechového stereotypu na posturu.

Kontrakce mezižeberních svalů táhne žebra k sobě a zapříčiňuje flexi (ohnutí) hrudní páteře. V případě chronického držení této pozice přestávají hrát mezižeberní svaly v dechovém stereotypu svojí roli a vše musí převzít bránice.

Ano, bránice je naším hlavním nádechovým svalem, ale bez správné spolupráce ostatních respiračních svalů nemá šanci svojí práci vykonávat dobře. Lze diskutovat jestli byla první slepice, nebo vejce, v našem případě tuhost hrudníku, nebo špatný dechový vzor.

Podstatou totiž je, že obě věci spolu velmi úzce souvisí a v tomto případě může být dech jak důsledkem tuhého hrudníku, tak i jeho příčinou.

Hrudní páteř - Vše o zdraví

Bad Breathing

Dalším faktorem je náš způsob života. Pravdou je, že většina z nás tráví mnoho a mnoho hodin sezením a asi si nemusíme nalhávat v jaké pozici se naše hrudní páteř u počítače nachází (tento článek byl psán ve stoje !). V naší dlouhotrvající ohnuté pozici se musí naše žebra adaptovat stažením a to je další zásah do mobility naší hrudní páteře.

Hrudní páteř - Vše o zdraví

You can’t sit!

Důvodů proč nedělá tuhý hrudník našemu tělu dobře je celá řada. Naše hrudní páteř by měla být schopná pokrýt zhruba ¾ rotační kapacity našeho trupu.

V případě, že není dostatečně mobilní, tak musí její úlohu převzít bederní páteř a tak přidáváme práci segmentu, který všeobecně patří mezi nejpřetěžovanější.

Snažím se tím říct, že zatuhlý hrudník je dalším aspektem, který může hrát roli v častých bolestech bederní oblasti.

Lopatky, potažmo ramena jsou další částí našeho těla, která je přímo ovlivňována tuhostí hrudníku.

Pokud není naše hrudní páteř schopna extenze, tak budou naše lopatky jen stěží stabilně ”klouzat” po hrudním koši, což může výrazně zvyšovat riziko zranění ramene, především co se týče pohybů nad horizontem v podobě cviků ‘nad hlavou’.

Stabilní lopatky jsou velkým pomocníkem veškerých pohybů rukou a nelze opomíjet jejich roli nejen v silovém tréninku, ale především v ohledu na zdraví našich ramen. Stabilita lopatek je ovšem závislá na mobilitě našeho hrudního koše.

Asi málokdo by si okamžitě dokázal spojit problémy s rameny, či bederní oblastí zad právě s mobilitou hrudní páteře. Funkční propojení těchto segmentů je ale nesporné a pokud jeden, či druhý nepracují správně, tak se velmi pravděpodobně dříve, nebo později začnou negativně ovlivňovat.

Jako vždy je nutné vzít v potaz individualitu každého z nás, zdravotní stav a věk. Jak stárneme, tak naše meziobratlové destičky začínají ztrácet na výšce a to může vzhledem k jejich tvaru v oblasti hrudní páteře způsobovat prohlubování flekčního postavení daného segmentu a ztrátu mobility.

U starších lidí může být tento proces nevratný.

V případě tuhosti hrudní páteře a její snižené mobility považujeme za ideální řešení kombinaci cviků na její mobilizaci a tréninku správného dechového vzoru. Mobilní hrudník a stabilní bedra budou vždy dobrým zakládem pro sportovní výkony, silový trénink, i úkony v běžném životě.

Hrudní páteř - Vše o zdraví Dean Somerset – All Things Thoracic Spine Part One/Two/Three (Functional anatomy/Assessments and figuring it all out/Strategies)

Lyže, trénink a zdraví (15. díl): pánev a páteř

V první řadě ještě připomenu, že statický strečink je třeba dělatnenásilně! Stačí pouze zaujmout polohu podle popisu a videa, tak aby vásnikde nic příliš netahalo, nesmíte cítit bolest, jenom „tah“ apostupně s výdechy se uvolňovat. Připomínám to proto, že hodně lidi mátendenci to přehánět.

Obvykle jsou „vzorová“ videa prováděna vyspělými cvičenci a jejichrozsah v té které pozici je větší než u běžného člověka. Obzvlášťkdyž někdo začíná s takovým tréninkem nebo je hodně „přirozeně“ztuhlý (nevýhodu mají obvykle muži, v případě absence kompenzačníhocvičení jde síla ruku v ruce s menší pohyblivostí), tak se jeho snaženídokonce ani nepodobá dané pozici.

Co s tím tedy? Nesnažte se za každou cenu napodobit daného „jogína“,držte se svého rozsahu (i když je mnohem menší) a pocitů.

Nedoporučujisnažit se dělat cviky, které jsou kromě flexibility náročné současně ina sílu (určitě každý viděl některé krkolomné pozice v józe).

Vybertesi na začátek co nejvíce „pohodlný“ cvik, abyste se mohli soustředitplně na uvolňování svalů a nemuseli bojovat s gravitací napnutí jak luk.Ony totiž ty svaly spolupracují a silné napnutí například podpůrné rukynegativně ovlivní třeba uvolnění zad a pánve.

Zajímavé:  Alergické astma - vše o zdraví

Srovnejte si tělo!

Jak tedy začneme se cviky? Není podstatné jenom co cvičit, alejak.

V první řadě se musíme „srovnat“, protože typické dennínesprávné držení těla se nám hned přenese do veškerých strečinkovýchpozic (i do ostatních pohybů, lyžařští trenéři a instruktoři by mohlihodné mluvit o „sezení vzadu“).

A tím se navzdory snaze může lehcestát, že sice cvičíme kde co, ale naše dysbalance se pořád zhoršují.Proto si dnes nejdříve „srovnáme“ některé části těla, bez toho senaše snaha něco strečovat může lehce minout účinkem (tím, že vskutečnosti budeme protahovat něco jiného apod.).

„Srovnáním“ jsme začali již v 13. díle, a to konkrétně krčnípáteři, jenom tedy připomenu:

Schválně, zkuste se nejdřív narovnat – vsedě a pak vestoje a mrknětese do zrcadla (nebo výloze na ulici), jaké zakřivení krční páteřevidíte (podle videa). Jestli to není bůhví co, nejdřív popracujte natomhle, v zájmu dlouhodobé kvality celkového držení těla a následně ikonkrétních sportovních pohybů.

Návod na videu je myslím hodně výstižný i bez znalosti angličtiny.Hlavní indikátor nesprávného držení krku je předsunutá hlava –„zasuňte“ ji dozadu, aby krční páteř byla přibližně v jedné linii spáteři hrudní. Pozor, tahle oblast je citlivá, nic nedělejte násilím,jenom zlehka!

Pánev je jedním z klíčů

Krční páteř je na jednom konci páteře, na straně druhé je oblastpánve. Zjednodušeně se dá říct, že když srovnáte celou páteř anaučíte „spolupracovat“ její jednotlivé části, tak ostatní pohyby(končetin) bude mnohem snadnější upravit k žádoucímu stavu nebosportovně specifickým pohybům.

I v lyžování je klíčem k „pevnosti“ primárněpánev (aby lyže neutíkaly od sebe). Všechny nerovnováhy v páteři(vyosení nad rámec přirozeného zakřivení) mají tendenci se zvětšovat arozšiřovat se do jiných části těla (dá se použít přirovnání ktsunami, kdy se výška vln postupně zvětšuje), tohle je vhodné sizapamatovat.

Teď si udělejme test na pozici pánve. Lehněte si nazáda, uvolněte se a natáhněte nohy.

V jaké pozici máte bederní část zad(vůči podlaze)? Jestli není téměř kompletně „přilepená“ na podlahu(a zasunete tam třeba prsty), tak vaše pánev není v anatomicky správné (a„zdravé“) pozici.

Jestli ale jste schopni této pozice vědomě (pomocíbřišních svalů) toto dosáhnout bez změny polohy ostatních části těla,tak je to celkem v pořádku.

Problém velké části lidí je rotace pánve vpřed, které zvýrazňujepřirozené zakřivení spodní části páteře a tím zvětšuje onu„výšku vln“. Na následujícím foto můžete vidět tohle přehnanézakřivení (vlevo – výrazná vlnovka) a správné držení těla (vpravo -mírná vlnovka):

Hrudní páteř - Vše o zdraví

Abychom občas použili i nějaké sprostější, pardon – odbornějšíslovo, zapamatujme si, že prohnutí v bederní části je „lordóza“ aprohnutí opačným směrem v hrudní části páteře je „kyfóza“.

Význam správného držení těla

Nesprávné držení těla výrazně ovlivňuje veškeré vaše pohyby(negativně), znemožňuje správné technické převedení (jemná motorika) av důsledku likviduje ploténky.

Hlavní příčinou tohoto je, jak jistěmnozí předpokládají, sezení, a to i to (relativně) správné! Často sesetkávám s tím, že mnozí lidé si ani neuvědomují, v jaké poloze majípánev a neumějí ji přirozené uvolnit a „naštelovat“ ani přichůzi.

U svalů jsme přitom schopni „jednu stranu uvolnit, druhou posílit“.Sezení obvykle následně způsobuje oslabení břišních svalů a zkrácenísvalů na opačné straně, tedy zádových, a tím podporuje obecně špatnépohybové návyky.

K těm břišním svalům si ještě něco řekneme, já jen prozradím, žetéměř všichni je posilují nesprávně a jenom vše zhoršují. Není totižbřicho jako břicho, svaly mají více vrstev a zjednodušené, třeba posílitty hlouběji umístěné, které v podstatě drží pohromadě horní a dolníčást těla a umožňují jejich správnou koordinaci.

Jako první krok je proto nutné naučit se „procítit“ a uvolnit pánev- rotaci v předozadním směru (vysazená nebo podsazená pánev).Následující cvičení umožní tohle „procítění“ a srovnání doneutrální pozice. Tento pohyb je pak velice důležitý v denním (sezení achůze) i sportovním životě (lyžování s podsazenou pánví umožnísprávné umístění těžiště a tím lepší zatížení a kontrolulyží):

Flexe a torzní tuhost nejenom u lyží s titanalem

Jako další krok bych doporučil nějak rozhýbat páteř veflexi (když použiju lyžařskou terminologii) a taky ve zkrutu(rotace do stran).

Jako nejlepší cvičení bych pro flexi doporučil obecněznámou „kočku“ v kleku na kolenou.

Když si představíte jednotlivéobratle páteře, tak ty jsou odděleny pružnými ploténkami, které jsou vesvislé poloze těla (sed, stoj…) v důsledku gravitace zmáčknuté.

Proto na cvičení pro uvolňování nebo zvětšení rozsahu páteře jetřeba v první řadě používat cviky, kde je páteř vodorovně a ploténky aostatní pomocné struktury jsou mnohem volnější. K „oblíbeným“ploténkám se ještě snad někdy vrátíme, protože když vidím, jak si jemnozí doslova likvidují a jak se k tomu staví systém ve zdravotnictví, takse někdy nestačím divit!

Nepamatuju si přesné číslo, ale kolem 80 % všech operací vyhřezlýchplotýnek je možné včas předejít správným cvičením a jenom ten zbytek„za to nemůže“ (pošahaný metabolismus a ukládaní vápníkutvořících výčnělky v obratlích apod.).

K té „kočce“ bych doporučil začít jenom zlehka a s malým rozsahempohybu a jenom postupně a nenásilně zvětšoval prohnutí.

Není vhodné mocpřepínat to prohnutí v dolní poloze („vystrčená pr…l“), protože protypického člověka s výše uvedenou lordózou je kontraproduktivnízvětšovat průhyb v téhle oblasti.

Dolní polohy stačí dosáhnout jenomuvolněním zádových svalů, ne aktivním tahem břišních svalů:

Rotace páteře

Na závěr dnešního článku si ukážeme srovnání a uvolnění svalů,které umožňují rotační pohyby v páteři. Výchozí poloha bude takyvodorovná poloha, abychom netlačili na plotýnky, konkrétně leh na zádech.Cvičení bude prováděno ve dvou fázích.

Zajímavé:  Antibiotika na zánět močových cest - vše o zdraví

Nejdřív si v lehu zvedneme dolníkončetinu a pokrčíme ji v koleni a koleno přitáhneme rukama k hrudníku apostupně v pozici s výdechem uvolňujeme. Bederní část zad je po celou dobuv kontaktu s podložkou.

Pak přejdeme na druhou fázi, kterou vidíme navideu:

Kdo má problém s hybností, může to dělat takhle jako ve videu. Já toobvykle dělám tak, že tyto dvě fáze propojím a z první polohy „kolenopři hrudníku“ se vytočím do strany a ostanu tam nějakou dobu.

Všechny tyto cviky jsou dobré jako ranní základnírozcvička nebo po práci večer se „válet“ u televizi (i kdyžtohle slovní spojení má obvykle jiný význam, ne zrovna „sportovní“).Kdo nemá na nic jiného čas (dá se přece sledovat TV a zároveň přitomtakhle cvičit), tak tohle je takový základ pro udržení zdravépáteře.

Pak se samozřejmě využijí tato cvičení i v denní praxi sportovce.Zajistí lepší připravenost páteře a pánve na další cvičení prolepší rozsah lyžařských pohybů a koordinaci celého těla. Jak už víme,všechno spolu souvisí a pohyblivá a zdravá páteř je základ provšechno.

V příští části se budeme věnovat ještě více pánvi, jak jipořádně rozhýbat, aby to na těch lyžích vypadalo trochu k světu!

Jak funguje páteř a její nejčastější nemoci

Páteř má celkem 32 až 33 obratlů. Na prvním obratli krční páteře, který se nazývá nosič, spočívá lebka. Krční páteř má celkem 7 obratlů. Její bolest může být způsobena blokádou, ale i špatnou funkcí hrudní páteře. Hrudní páteř má 12 obratlů.

Její pohyb a funkce je velmi ovlivněna dechovými svaly, její bolest často zapříčiňují zablokovaná žebra. Bederní páteř je složena z 5 obratlů a nese největší hmotnost těla. Její bolest je v naprosté většině zapříčiněna nesprávnou funkcí bránice a břišních svalů, blokádami a následně i výhřezy plotének.

Oblast křížové kosti tvoří 5 srostlých křížových obratlů a 3 až 4 jsou obratle kostrční. Křížová kost je nejproblematičtější částí páteře. Podle intenzity bolesti a míst, kam se bolest rozšiřuje, lze poznat, zda jde o výhřez ploténky v té nebezpečnější nebo mírnější formě.

Všemi obratli probíhá páteřní kanál, v němž je uložena mícha. Jednotlivé obratle jsou spojeny klouby, vazy a meziobratlovými ploténkami.

Páteř má celkem 32 až 33 obratlů.

Autor: z knihy 'Encyklopedie lidského těla', Fortuna Libri

VYHŘEZLÁ PLOTÉNKA

Bolest v bederní krajině. Obratle jsou podložené pružnými destičkami, tzv. meziobratlovými ploténkami, na kterých se věkem projevují degenerativní změny.

Jak se projevuje?Postižený cítí krutou bolest v bederní krajině, která se zhoršuje při otáčení a ohýbání trupu, při kašli, zvedání předmětů apod.

PříčinaMeziobratlové ploténky se věkem a celoživotní činností trupu snižují a vysychají. Může dojít k vyhřeznutí čísti ploténky do páteřního kanálu, někdy se může vytvořit i otok, který tlačí na příslušný nerv v krajině bederní. To vyvolává bolest vystřelující do nohou.

Co dělat?Pomůže buď cílená léčba, či chirurgický zákrok

BECHTĚREVOVA CHOROBA

ANKYLOZUJÍCÍ SPONDILITIDA – bolesti a ztuhlost bederní oblasti páteře, omezení pohyblivosti páteře a velkých kloubů. Příčina zánětu není známa.

Jak se projevuje?Postižený má bolesti v bederní oblasti páteře, které přicházejí a odcházejí, v noci jsou horší. Bolet mohou i kyčle, oblast žeber, hrudi či krku. Po rozhýbání obtíže částečně ustupují. Vše doprovází ztuhlost, únava, horečka, nechutenství. Po delší době dochází k omezení pohyblivosti páteře a velkých kloubů. Může být přítomen oční zánět.

PříčinaJedná se o zánět v páteři, případně i v kloubech na končetinách. Příčina není známa, velkou roli zde hraje dědičnost.

Co dělat?Touto nemocí trpí především mladí muži do 40 let věku. Na onemocnění se většinou přijde až po letech, léčba se soustředí na zmírnění bolestí a zpomalení choroby.

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA

Jak se projevuje?Tento zánět se ohlašuje ranní ztuhlostí a bolestí v zádech, hýždích a stehnech. Přidat se může teplota, ztráta chuti k jídlu a hubnutí. Postiženo bývá více kloubů najednou, obvykle symetricky na obou stranách těla (nejčastěji klouby rukou, zápěstí, nohou a ramen).

PříčinaRevmatoidní artritida je způsobena poruchou imunitního systému a následně zánětem probíhajícím ve výstelce kloubního pouzdra. Výsledkem je poškození kloubu s následným ztuhnutím, které je možno napravit jen chirurgickým zákrokem.

Co dělat?Vyhledat specialistu-revmatologa, který zavede léčbu tzv.chorobu modifikujícími léky. Dále je vhodné speciální cvičení a posilování kloubů, proti kloubní bolesti existují léky šetrné pro žaludek. Na postižené klouby je možno aplikovat gely a masti, obsahující antirevmatické léky.

OSTEOPORÓZA

Jak se projevuje?K bolestem páteře a úbytku na váze se přidávají bolesti zápěstí a kyčlí, člověk s osteoporózou mívá shrbenou postavu, mohou se často objevovat zlomeniny např. páteřních obratlů, krčku stehenních kostí, žeber.

PříčinaJde o řídnutí kostí, kdy okolo 35. roku věku začíná převažovat úbytek kostní hmoty nad novotvorbou. Kosti jsou křehčí, snadno se lámou.

Co dělat?Cvičte, dbejte na dostatečný přísun vitaminu D, vyhněte se alkoholu a nekuřte. V případě podezření na osteoporózu si nechte udělat test na hustotu kostní dřeně.

AKUTNÍ BLOK KRČNÍ PÁTEŘE (ústřel)

Postižení horních krčních plotének způsobuje bolest podél krční páteře, blokáda vzniká hlavně přeležením či po prudkém pohybu hlavou.

Jak se projevuje?Projevuje se antalgickým držením hlavy v úklonu a rotaci, bolestí podél krční páteře (často jednostranně), která vyzařuje do týla. Aktivní nebo pasivní pohyb bolest zvětšuje. Někdy může být vegetativní doprovod, např. zvracení.

PříčinaBlokáda vznikne nejčastěji při přeležení krku na lůžku, při práci ve strnulé poloze hlavy, po prudkém pohybu hlavou.

Zajímavé:  Bolesti třísel - vše o zdraví

Co dělat?V akutní fázi při velké bolestivosti vyhledat neurologa, který může léky ztlumit bolest a provede potřebná vyšetření. Protože každá bolest má nějakou příčinu v pohybovém aparátu, je též vhodné vyhledat specialistu fyzioterapeuta – ten může šetrně odstranit příčiny bolestí, které mohou být i na jiných místech, než na těch, která právě bolí.

LUMBAGO (bederní ústřel, houser)

Jak se projevuje?Postižený cítí bolest a ztuhlost zádových svalů, má na těle bolestivá místa, cítí únavu. Trup má v blokovém postavení, tedy v mírném předklonu a vybočený do strany. Nemůže se předklonit ani narovnat, vázne oblékání.

PříčinaLumbago neboli houser vzniká nejčastěji po zvednutí břemene, po předklonu, prudkém pohybu, kýchnutí. Předchází mu větší fyzická zátěž, prochladnutí, viróza. Někdy je cítit lupnutí v bedrech.

Co dělat?Ztlumit bolest léky, což ale neodstraní příčiny bolestí. Vhodná je návštěva fyzioterapeuta- specialisty na obtíže s bederní páteří. Ten ukáže, která místa s bolestí v kříži souvisí, odblokuje blokády a vysvětlí speciální cvičení, která vedou k používání svalů, jež stabilizují páteř.

NÁDOR NA PÁTEŘI

Jak se projevuje? Objeví se úporná bolest, zhoršující se hlavně v noci. Postižený cítí slabost, mravenčení a necitlivost, někdy se přidává i ztráta ovládání střev či močového měchýře.

Příčina Nádory na páteři se objevují vzácně, mohou být benigní či maligní

Co dělat? Při výše uvedených příznacích ihned vyhledat odborníka.

Co prozrazují jednotlivé obratle?

K nejrozšířenějším zdravotním problémům moderní civilizace určitě patří bolavá záda a problémy s páteří. V páteři můžeme číst jako v knize – každý obratel souvisí s určitým orgánem, částí těla a také psychickým problémem.

Krčních obratlů máme 7 (C1C7) a velmi důležitý je 3. krční obratel, který, pokud je zablokovaný, ovlivňuje naši psychiku a zdraví.  Souvisí dále s trojklanným nervem, hučením a pískáním v uších – tinnitem, se zuby a také s akné a ekzémy.

Psychicky souvisí s naší nerozhodností, malou sebedůvěrou a také tím, že si nakládáme více věcí na sebe, než můžeme zvládnout. Proto se po odblokování tohoto obratle obvykle pacientům hned uleví.

Krční páteř souvisí i s naší bederní oblastí – ovlivňuje vrchní část páteře a naopak. Vše je v těle propojeno. 7. krční obratel bývá často vystouplý a tvoří tzv. hrb – souvisí s rameny a štítnou žlázou. Z hlediska psychiky též se vztekem a držením napětí v sobě.

Dornovou metodou jde obratel krásně vrátit zpět, důležité je samozřejmě cvičení.

Při nesprávném držení páteře se naše tělo sype jako domeček z karet.

Hrudních obratlů máme celkem 12  (Th1Th12) a souvisí s našimi plícemi, dýcháním a srdcem. Pokud je některé žebro zablokované – máme pocit infarktu – pocit, že se nemůžeme pořádně nadechnout.

   Lidé, kteří se stále hrbí u počítače, při chůzi nebo při řízení auta mívají hrudní koš stažený a orgány v něm (srdce, plíce) nemůžou správně pracovat. Hrudní koš při dlouhodobém hrbení může klesnout až o 12 cm, a tlačí tak i na orgány trávicí – začínají problémy se žaludkem.

Dalším tlakem na střeva vznikají problémy s peristaltikou a může docházet i k rotaci pánve, která zase souvisí s kyčlemi, koleny a kotníky. Nakonec padá klenba a naše tělo se sype jako domeček z karet.

Stačí tedy správným cvičením, správnou technikou a dýcháním opět otevřít a narovnat hrudník, a postupně danými cviky srovnávat i pánev.  Velmi účinná je Dornova metoda.

Pokud uvolníme mezilopatkové svaly při masáži, klientovi se hodně uleví i v rovině plicní a trávící. Mohou pomoci i baňky, či jiná technika.

Hrudní páteř souvisí psychicky s naším příjímáním a dáváním, sebeláskou naším strachem ze života.

Spodní část zad tvoří 5 obratlů bederních (L1L5) – je to oblast oslabených ledvin – vztahů a našich strachů. U klientů často začínám jen přiložením rukou, aby měli pocit bezpečí a přijímali teplo a lásku. Stává se, že se díky pouhému doteku i rozpláčou a dají průchod svým emocím.

Klienty učím svou oblíbenou sestavu cviků, kterou mám od svého letitého učitele a úžasného terapeuta a člověka Vladimíra Neruda: Pokud uvolníme pánev a vrátíme do centrální pozice, vše, co je v pánvi uložené, se srovná a upraví – ženské problémy, bolesti menstruační, zácpy, problémy se střevy, močové cesty. 

5 obratlů křížových (S1S5) tvoří naši kostrč a spojují nás s matkou zemí. Často slýcháme o 1. čakře a ta je opravdu velmi důležitá. Zkusme někdy dýchat jakoby kostrčí, naší kořenovou čakrou do břicha – tím si krásně uvolníme vše, co je v nás stažené.

Při problémech s páteří je velmi účinná REFLEXNÍ TERAPIE nohou a uší.

Ať už vás záda bolí kdekoliv, je potřeba reflexně ovlivňovat i páteř krční a hrudní. Jemně promasírujte oblast reprezentující celou páteř, citlivým a bolestivým místům se věnujte více, při bolestech provádějte masáž i několikrát za den.

Důležitá je i skladba jídelníčku – vyvarujte se kyselinotvorným potravinám, jako jsou cukr, maso a živočišné bílkoviny, tvrdé sýry, káva, alkohol, černý čaj, ovocné čaje a také vynechejte lilkovitou zeleninu (brambory, rajčata, papriky) – obsahuje solanin, který váže sůl do vazivových pouzder a způsobuje tak bolesti kloubů a páteře. Naopak zařaďte dostatek zeleniny, tepelně upravené i syrové, celozrnné obiloviny, luštěniny.

A samozřejmě nezapomínejme na správně prováděnou pravidelnou pohybovou aktivitu!

Na závěr bych chtěla dodat, že naše páteř je náš život – jaký život žijeme, takovou páteř máme. PROTO ŽIJME V LÁSCE A NASLOUCHEJME SVÉMU TĚLU.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *