Imunoglobulin proti tetanu – vše o zdraví

Imunoglobulin proti tetanu – vše o zdraví

Díky plošné vakcinaci se na našem území podařilo výrazně omezit výskyt celé řady závažných onemocnění.

Jedním z nich je i tetanus, mezi jehož typické příznaky patří křeče a ztráta koordinace svalových pohybů.

Pacienti, u nichž se tato choroba projeví, bez lékařské pomoci umírají v důsledku srdeční zástavy či kolapsu dýchacího systému. Dnes jsou však v České republice hlášeny pouze ojedinělé případy.

Co je tetanus?

Tetanus neboli strnutí šíje je nebezpečné infekční onemocnění, které má na svědomí neurotoxin produkovaný bakterií s názvem Clostridium tetani.

Vstupní branou infekce přitom bývají drobná i větší poranění, odkud se při styku s kontaminovanou půdou či prachem bakterie rozšíří směrem k motorickým neuronům, což má za následek rozvoj tonicko-klonických křečí kosterní svaloviny.

Co tetanus způsobuje?

Původcem onemocnění je anaerobní, grampozitivní sporulující bakterie jménem Clostridium tetani, která vytváří endospory charakteristické svým téměř nulovým metabolismem a extrémní odolností vůči teplu, záření i dalším činitelům. Za příznivých podmínek, které zahrnují vyšší teplotu, nízké pH a přítomnost vody, pak endospory klíčí a mění se na aktivní formu tvořící exotoxin.

Bakterie Clostridium tetani se běžně vyskytuje ve střevě člověka a zvířat (především hovězího dobytka a koní), může kontaminovat okolní tkáně a snadno se dostává do půdy a prachu. K tomu dochází hlavně na místech, kde lidé hnojí půdu výkaly hospodářských zvířat nebo kde se tato zvířata běžně pohybují. V půdě pak endospory mohou přežívat klidně i několik desítek let.

K nákaze obvykle dochází při vnějším poranění hlubších struktur, které zahrnují podkoží nebo svaly.

Do těchto ran obvykle proniká hlína nebo prach obsahující endospory bakterie Clostridium tetani, ačkoliv žádné viditelné znečištění nemusí být na první pohled patrné.

Bakterie se pak rychle vrací do aktivního stavu a začínají produkovat zmíněný neurotoxin, jenž postihuje nervový systém.

Tetanotoxin se skládá ze tří složek, kam patří neurotoxický tetanospasmin zodpovědný za rozvoj tonicko-klonických křečí, hemolytický tetanolyzin a enzym s reninovými účinky.

Po intoxikaci se tato látka dostává do krve pacienta a lymfou se postupně šíří až k nervosvalovým ploténkám a prostřednictvím axonů také do centrální nervové soustavy k motorickým neuronům.

Pravděpodobnost nákazy je mnohem vyšší u rozsáhlých a zhmožděných ran, jako jsou například popáleniny.

Kromě exogenního způsobu nákazy pak existuje i možnost nakazit se endogenně, kdy jsou zdrojem infekce spory střeva nebo případně pochvy.

K přenosu bakterie může dojít také při operaci v oblasti trávicího traktu, ale dobrou zprávou je, že tetanus není přenosný z člověka na člověka.

Výskyt onemocnění

Ačkoliv je tetanus rozšířený po celém světě, v současné době představuje nebezpečí hlavně pro obyvatele rozvojových zemí.

Úmrtnost se pohybuje kolem 50 % (u závažnějších forem i více) a prodělané onemocnění po sobě navíc nezanechává imunitu, jelikož nervová tkáň produkovaný toxin rychle vychytává a nedojde tak k potřebnému kontaktu s imunokompetentními buňkami.

V České republice je dnes výskyt tohoto onemocnění poměrně vzácný, a to hlavně díky povinnému očkování dětí i dospělých. Zatímco v roce 1951 (před zavedením vakcinace) u nás na tetanus zemřelo 140 osob, v průběhu 60. let 20. století bylo na našem území hlášeno ročně zhruba 60 až 90 případů této nebezpečné choroby.

Očkování proti tetanu bylo v České republice zahájeno v roce 1953. V letech 1974 – 1976 pak proběhlo celonárodní očkování všech dospělých jedinců, které se následně za deset let znovu opakovalo, což výskyt tetanu výrazně snížilo. V posledních letech tak bývají na našem území hlášeny pouze ojedinělé případy (0-3 pacienti ročně).

V méně vyspělých zemích se ovšem lékaři setkávají také s novorozeneckým tetanem, jenž se na dítě přenáší prostřednictvím kontaminace pupečního pahýlu.

Tato varianta nemoci je ve většině případů fatální (smrtnost bývá asi 90 %), a to hlavně z toho důvodu, že k nákaze obvykle dochází v těžko přístupných venkovských oblastech, kde se porody uskutečňují doma v nečistém prostředí bez vhodných sterilních postupů.

Formy tetanu

Během posledních desetiletí lékaři zaznamenali, že se projevy tetanu mohou u jednotlivých pacientů poměrně výrazně lišit. Záleží totiž na konkrétní variantě onemocnění, s níž se nemocný potýká. To se pak odráží také na rychlosti, s jakou symptomy nastupují, jelikož čím kratší je inkubační doba, tím vyšší riziko úmrtí pacientům hrozí. Lékaři dnes rozlišují 4 druhy tetanu:

 • Lokalizovaný tetanus – místní varianta, která není příliš častá, ale může přejít v tetanus generalizovaný. Příznaky bývají mírnější, přičemž pacienty trápí trvalý stah svalů v oblasti, kde se nachází poranění.
 • Hlavový tetanus – vzácná forma onemocnění, která v některých případech doprovází zánět středního ucha. Postiženy bývají hlavové nervy, a to především v obličejové oblasti, přičemž mezi závažné komplikace patří laryngospasmus neboli nekontrolované reflexní stažení hlasivek.
 • Generalizovaný tetanus – nejčastější forma nemoci, která představuje zhruba 80 % všech zaznamenaných případů a vyznačuje se sestupujícím průběhem.
 • Mateřský tetanus – varianta tetanu typická pro rozvojové země, která postihuje novorozence vlivem infekce nezahojené pupeční jizvy.

Tetanus: inkubační doba

Pokud jde o to, kdy je možné očekávat prvotní příznaky onemocnění, je dobré zmínit, že tento údaj se u pacientů často různí. Inkubační doba tetanu se totiž pohybuje zhruba v rozmezí od 3 do 21 dnů. Vnímavost k onemocnění je přitom všeobecná, po prodělaném tetanu u pacienta nevzniká žádná imunita a dlouhodobou obranu proti nemoci tedy poskytuje jedině očkování.

Jaké má tetanus příznaky?

Ještě než se u pacienta objeví první charakteristické projevy tetanu, obvykle dojde k výskytu prodromů, což jsou nespecifické příznaky, kam patří například nespavost, nadměrné pocení, únava, pocit namožení svalů, bolest v ráně nebo celkový neklid. Závažnost onemocnění pak závisí na několika různých faktorech, kam patří:

 • forma tetanu,
 • imunitní stav pacienta,
 • infekční dávka (množství toxinu).

Generalizovaná forma tetanu se zpočátku manifestuje hlavně na obličejovém svalstvu.

U pacientů vyvolává křeče žvýkacích svalů, objevuje se trismus neboli čelistní kontraktura, která nedovoluje normální otevírání úst, a nemocné trápí také křečovitý úsměv (risus sardonicus). Tyto obtíže pak většinou doprovází i poruchy polykání a postiženy bývají také mimické svaly.

Následně se přidávají křeče svalstva spojené s celkovou ztuhlostí, což se projevuje hlavně v oblasti zad, šíje a břicha.

Může se přitom jednat o křeče klonické (svalové záškuby) nebo o křeče tonické (strnutí svalů nebo celých svalových skupin).

Výjimkou pak nejsou ani křeče končetin (nejčastěji výrazná strnulost lýtkových svalů), přičemž pacienta často trápí i celá řada doprovodných projevů.

Postupem času dochází u pacientů k rozvoji celkových křečí, které mohou trvat klidně i několik dlouhých minut. Vlivem těchto obtíží se pacientovo tělo obvykle propne do záklonu a získá tak podobu napnutého luku, což lékaři označují jako opistotonus. Křeče přitom mohou vyvolat banální vnější podněty, jako je například dotek nebo zvuk. 

Typické příznaky tetanu:

 • bolestivé svalové křeče,
 • čelistní kontraktura,
 • křečovitý úsměv,
 • celková ztuhlost,
 • opistotonus,
 • polykací obtíže,
 • bolesti hlavy,
 • horečka,
 • nadměrné pocení,
 • změny krevního tlaku,
 • změny srdeční frekvence.

U nemocných postupem času dochází k nadměrnému vystupňování reflexních pohybů (hyperreflexie), práh podráždění se snižuje a objevují se také další komplikace. Bolestivé křeče rychle nabývají na intenzitě a frekvence záchvatů se postupně zvyšuje.

Zatímco jsou pacienti plně při vědomí, zmáhají je nejen dlouhé fyzické záchvaty křečí, ale i psychická úzkost.

V této fázi se mohou objevovat také křeče bránice nebo životně důležitých svalů hrtanu. Pacientům pak i přes léčbu hrozí náhlé selhání srdce a kolaps dýchacího systému (asfyxie ze spasmu dýchacích svalů), což má ve většině případů za následek úmrtí. Nejvyšší úmrtnost je přitom evidována u neočkovaných jedinců a dále u pacientů starších 60 let.

Diagnostika

Tetanus je možné poznat podle charakteristického klinického obrazu, který zahrnuje tonicko-klonické křeče kosterní svaloviny, obloukovité prohnutí těla během záchvatu nebo třeba trismus a sardonický úsměv.

Provádí se také test špachtlí, kdy se lékař pomocí sterilního nástroje dotkne zadní strany hltanu a pozoruje, zda to u pacienta vyvolá nedobrovolnou kontrakci čelistí.

Atypické formy pak lze diagnostikovat na základě sérologického průkazu protilátek.

K potvrzení podezření na tetanus slouží excize či seškrab spodiny z pacientovy rány, což se posílá na mikrobiologické vyšetření.

Bakterie Clostridium tetani bývá pozitivní v Gramově barvení a je dobře vidět díky imunofluorescenčnímu konjugátu a následné kultivaci.

V ráně však bývá objevena pouze ve 30 % případů a někdy se může prokázat i u lidí, kteří tetanem netrpí. Laboratorní identifikaci lze nicméně provést vyvoláním tetanových křečí u myší.

Léčba tetanu

Pokud je onemocnění u pacienta odhaleno včas, je možné tetanus úspěšně vyléčit. Úplné uzdravení ovšem i při kvalitní lékařské péči vyžaduje dostatek času i to, aby byl pacient v klidu.

Zajímavé:  Zvýšená Kyselina Močová Léčba?

Neměl by být proto vystaven žádným rušivým elementům, které by mohly jeho stav opět zhoršit.

Plné uzdravení přitom trvá zhruba 4 až 6 týdnů, jelikož tělo pacienta musí obnovit poškozené axony neuronů.

Prvním krokem, který je nutné v rámci léčby provést, je ošetření pacientovy rány.

Důležité je přitom odstranit veškerou odumřelou a infikovanou tkáň a vyčistit důkladně místo, kudy bakterie do organismu vstoupila a odkud se začala šířit infekce.

Dále pak záleží na tom, zda se jedná o včas podchycený lehčí případ tetanu, nebo se naopak u pacienta rozvinula těžší forma nemoci.

Lehký tetanus

V lehčích případech se podává tetanový imunoglobulin nitrožilní či intramuskulární cestou, což by mělo u nemocného navodit pasivní imunitu, která zabraňuje dalšímu rozvoji onemocnění. Jelikož u nemocných nedochází ke vzniku ochranných protilátek, je nutné zahájit také aktivní imunizaci tetanickým anatoxinem.

Následuje antibiotická léčba pomocí metronidazolu po dobu 10 dní. Ta sice sníží počet bakterií v organismu, ale nemá bohužel vliv na přítomnost bakteriálního toxinu. Dříve byl používán také penicilin, ale momentálně již není lékem první volby, jelikož může zvyšovat riziko křečí. Pro uvolnění svalových stahů pak slouží například diazepam nebo jiné svalové relaxanty.

Těžký tetanus

Závažnější formy nemoci vyžadují hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Stejně jako v předchozím případě je nejprve nutné ošetřit ránu, odkud se bakterie do organismu pacienta rozšířila, přičemž lékaři dbají na to, aby došlo k co nejlepšímu prokysličení tkáně, s čímž může pomoci i přístup do hyperbarické komory. Tento postup by pak měl bakterie účinně zahubit.

Zároveň je nutné nemocnému podat protilátky ve formě lidského tetanového imunoglobulinu, který se aplikuje intratekálně, tedy do oblasti bederní páteře jako lumbální punkce.

Dále následuje antibiotická terapie a často je nutná také podpora dýchání ve formě umělé plicní ventilace.

Pokud ani to nestačí, lékaři jsou někdy nuceni přistoupit k tracheostomii.

Kromě výše zmíněných postupů se pacientům nitrožilní infuzí podávají také myorelaxancia (například diazepam), což by mělo zabránit rozvoji svalových křečí a uvolnit celkovou ztuhlost.

Důležité je pak i přeočkování anatoxinem (toxoidem), což by mělo v organismu pacienta vytvořit ochranné protilátky, a správná výživa, která je pacientům obvykle podávána v tekuté formě nazogastrickou sondou přímo do žaludku nebo nitrožilně.

Očkování proti tetanu

Jediným účinným způsobem prevence je v tomto případě očkování, které je u nás zařazeno mezi pravidelné druhy vakcinace.

A jaké očkování tetanus dokáže zastavit? V současné době je inaktivovaný tetanový toxin součástí hexavakcíny, která pacienty chrání proti šesti různým nemocem, kam kromě tetanu patří záškrt, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B a hemofilové nákazy.

V lednu 2018 došlo ke změně očkovacího schématu z 3+1 na 2+1. První dávka se dětem podává od 9. týdne života a druhá se pak aplikuje zhruba dva měsíce po té první, což je asi ve 4. měsíci života. Přeočkování se následně provádí mezi 11. a 13. měsícem věku. Pokud jde o nedonošené děti, zde stále platí očkovací schéma 3+1.

Očkovací látku proti záškrtu, tetanu a černému kašli pak lékaři aplikují v 5. – 6. roce dítěte a očkovací látku proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně v 10. – 11. roce.

U dětí neočkovaných v tomto posledním období to bývá ve 14 letech.

V dospělosti se pak proti tetanu očkuje každých 10 – 15 let, u pacientů ve věkové skupině od šedesátky každých 10 let a vakcína se aplikuje také při úrazech a poraněních.

Zdroje: wikiskripta.eu, nzip.cz, szu.cz, cestovni-nemoci.cz

Tetanus neboli strnutí šíje je nebezpečné infekční onemocnění, za jehož rozvoj je zodpovědný neurotoxin produkovaný bakterií s názvem Clostridium tetani.

Endospory této bakterie se běžně vyskytují ve střevě člověka a zvířat nebo v půdě a do lidského organismu se dostávají hlavně skrze různá poranění.

Jakmile se člověk nakazí, dochází k produkci neurotoxinu, který se dostává do krve a lymfou se šíří do centrální nervové soustavy k motorickým neuronům. Tetanus ovšem není přenosný z člověka na člověka.

Projevy generalizované formy tetanu nejprve postihují obličejové svalstvo. Objevují se křeče žvýkacích svalů, čelistní kontraktura, křečovitý úsměv nebo třeba polykací obtíže.

Dále se přidávají křeče svalstva doprovázené celkovou ztuhlostí, které jsou typické hlavně pro oblast zad, šíje, břicha nebo lýtkových svalů.

Postupem času pak dochází k rozvoji celkových křečí, které jsou bolestivé a trvají několik minut, zatímco je nemocný plně při vědomí. Pacientovo tělo se přitom propíná do záklonu, což se označuje jako opistotonus.

Pokud se lékařům podaří odhalit tetanus včas, je možné toto onemocnění zcela vyléčit, aniž by došlo k selhání srdce nebo kolapsu dýchacího systému. Důležité je přitom ošetřit pacientovu ránu a odstranit veškerou odumřelou tkáň.

Dále se nemocným podávají protilátky ve formě lidského tetanového imunoglobulinu, nastupuje antibiotická léčba a pro uvolnění svalových křečí slouží myorelaxancia.

U těžších případů je nutné hospitalizovat pacienta na jednotce intenzivní péče, bývá napojen na umělou plicní ventilaci a lékaři kontrolují také správnou výživu.

Jedinou účinnou prevencí, díky které se člověk může tetanu zcela vyhnout, je v současné době očkování.

To je součástí hexavakcíny, která pacienty chrání proti šesti různým nemocem, přičemž očkovací schéma má momentálně podobu 2+1. První dávka se aplikuje od 9. týdne života, druhá se podává zhruba ve 4.

měsíci života a přeočkování se provádí mezi 11. a 13. měsícem věku. V případě dospělých je pak nutné přeočkování každých 10 – 15 let.

Časté dotazy

 • Ordinuje u Vás více lékařů. Mohu se léčit jen u jednoho, který mi nejvíce vyhovuje?

Naši lékaři mají pevně vypsanou ordinační dobu, kterou měníme jen v případě nemoci, nebo dovolených.
Vyberte si lékaře, u kterého se cítíte nejlépe a navštěvujte ho v jeho ordinační době.

Pokud se chcete vyhnout čekání, můžete se v rámci nadstandartní péče objednat mimo ordinační dobu (podléhá poplatku – léčba je na pojišťovnu)

 • Jak často mám nárok na preventivní prohlídku, co mi bude v rámci této prohlídky vyšetřeno?
 • Zdravotní pojišťovna Vám hradní preventivní prohlídku 1x za 2 roky.
 • Obsahuje interní vyšetření – vyšetření poslechem, pohmatem, výška, váha, TK, BMI, orientační zkouška zraku, nad 40 let EKG,
  dále laboratorní vyšetření krve a moči dle věku
 • Podrobnější informace o preventivních prohlídkách najdete na našem webu ZDE
 • Nevím, kdy jsem byl naposledy očkován proti tetanu, jak zjistím datum, kdy je čas na přeočkování ?

Přeočkování proti tetanu se provádí 1x za 15 let, od 60 let 1x za 10 let a dále pokud dojde k úrazu s potenciálním znečištěním poranění, provádí se přeočkování pokud je předešlé očkování starší 5 let.

Při pravidelném očkování doporučujeme přeočkování kombinovanou vakcínou, která Vás ochrání zároveň proti černému kašli a záškrtu. Očkování pouze proti tetanu je plně hrazené zdravotní pojišťovnou.

Pokud je možné, že očkování proběhlo v doporučeném intervalu, ale není k dispozici písemný  záznam a pacient si přesné datum nepamatuje, nabízíme odběr protilátek proti tetanu (zdravotní pojišťovny z této indikace vyšetření nehradí). Dle výsledku je zcela jasné, zda je nutné očkovat – v jakém termínu a kolika dávkami.

Informace o očkování, které nabízíme v naší ordinaci najdete ZDE

 • Slyšel jsem o opakujících se epidemiích černého kašle u nás, četl jsem o úmrtí malých dětí, které ještě neměly protilátky. Jak se mohu chránit proti černému kašli? Proč dospělí, kteří byli v dětství očkovaní tuto nemoc dostanou?
 1. Vzhledem k opakovaným výskytům černého kašle (pertusse) v ČR a v okolních zemích, kde není povinné očkování dětí, se zjistilo, že dospělí nad 30 let nemají dostatek protilátek, byť byli v dětství očkovaní.
 2. K dispozici je kombinovaná vakcína, která současně doplní protilátky proti tetanu, černému kašli a záškrtu.
 3. Ochrana proti černému kašli a záškrtu má být doživotní, ochrana proti tetanu bude platná na 10, nebo 15 let (dle věku očkovaného).
 4. Informace o očkování, které nabízíme v naší ordinaci najdete ZDE, blíže o Černém kašli ZDE
 • Potřebuji vystavit zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství „Zdravotní průkaz“, bude mi průkaz vystaven na počkání?

Vystavení průkazu předchází interní vyšetření lékařem – pokud lékař shledá, že není námitek k vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství, vystavuje se obvykle průkaz na dobu neurčitou již v den vyšetření.

Lékař si však může vyžádat doplňující laboratorní, ev. jiná vyšetření a pak průkaz na počkání nemůže být vystaven. Tento dokument vydáváme pouze pacientům u nás registrovaných s dostupnou dokumentací.

 • Jaká očkování jsou doporučena pro dospělého člověka?

Pravidelné očkování proti tetanu (hradí jako jediné zdravotní pojišťovna) toto se však doporučuje kombinovanou vakcínou, která zároveň ochrání proti záškrtu a černému kašli (tato vakcína není hrazena z veřejného zdravotního pojištění).

Zajímavé:  Pálení vagíny - Vše o zdraví

Dalším očkováním doporučeným pro dospělé je očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, proti pneumokokové infekci a dále jistě proti žloutence A + B. Jedná se o očkování nehrazená ze zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovna poskytuje různé finanční příspěvky.

Informace o očkování, které nabízíme v naší ordinaci najdete ZDE. Informace o černém kašli v dospělém věku ZDE

 • Jedu do zahraničí, co si mám vzít s sebou za léky, je třeba se nechat proti nějaké nemoci očkovat?

Doporučení očkování je třeba probrat osobně s lékařem.

Obecně platí, že je vždy třeba platné očkování proti tetanu a doporučené očkování proti žloutence A + B. Další očkování jsou podle destinace do které se chystáte zavítat. Informace o očkování, které nabízíme v naší ordinaci najdete ZDE.

S vybavením cestovní lékárničky a zejména s léky, které je dobré mít s sebou, Vám rád poradí náš lékař. Obecně jistě léky proti horečce, průjmu, bolesti, proti alergii, proti žaludeční nevolnosti, dále léky, které dlouhodobě užíváte. Jistě se hodí i náplasti různé velikosti, sterilní obvazy a čtverce, nůžky.

 • Nastupuji do nového zaměstnání a potřebuji výpis z dokumentace pro závodního lékaře, dělá se tato služba na počkání, nebo je třeba si výpis dopředu objednat?

Výpis ze zdrav. dokumentace je třeba si u nás objednat nejméně 2-3 dny dopředu.

Tuto službu neprovádíme na počkání z toho důvodu, že na zpracování výpisu potřebuje lékař jistý čas – musí probrat celou Vaší papírovou dokumentaci, zpracovat kompletní výpis, event.. zhotovit fotokopie lékařských zpráv apod.

 • Nastupuji do nového zaměstnání a můj zaměstnavatel žádá posudek, že mohu vykonávat danou pracovní pozici. Jak prohlídka probíhá? Co si vzít s sebou k vyšetření?
 • Pro tento typ vyšetření budete potřebovat žádost o provedení prohlídky pracovně lékařské péče – vzor dokumentu je ke stažení na našich webových stránkách ZDE
 • Žádost musí být kompletně vyplněná – musí obsahovat název pracovní pozice, kategorii práce, název, sídlo a IČ zaměstnavatele a razítko a podpis zaměstnavatele.
 • Bez kompletně vyplněné žádosti bohužel nelze prohlídku provést a posudek o zdravotní způsobilosti vystavit.

Upozorňujeme, že se jedná o výkon, který není hrazen ze zdravotního pojištění. Sestra Vám při převzetí platby vydá daňový doklad, který Vám zaměstnavatel obvykle proplatí.

 • Chci zlepšit péči o své zdraví, měl bych zájem absolvovat u vás rozšířené preventivní vyšetření. Nabízíte takovou službu? Co je možné v rámci nadstandardní prevence absolvovat za vyšetření?

Péče o Vaše zdraví je jistě důležitá, proto nabízíme i možnost placené rozířené prevence – jedná se hlavně o laboratorní vyšetření dle uvážení lékaře nebo na Vaše přání – např. vyšetření na infekční choroby, tumorové markery apod. Dále jsme schopni Vám zajistit provedení zobrazovacích metod – např. sono prsu, RTG plic apod.

Bližší informace najdete na našem webu ZDE

 • Mám doma vakcínu proti klíšťové encefalitidě. Vakcínu jsem si vyzvedl před týdnem v lékárně. Potřebuji jí aplikovat, mohu přijít k Vám?

Vakcínu, kterou přinese klient nemůžeme bohužel dle platné zákonné normy aplikovat. Musíme totiž garantovat správné skladování vakcíny – tedy dodržení rozmezí skladovacích teplot.

Pokud by totiž došlo k porušení chladového řetězce, vakcína by se znehodnotila. V tomto případě hrozí poškození pacienta – např. vyvolání závažné reakce po očkování, nebo nefunkčnost očkování.

Vakcíny, které pacientům aplikujeme, dostáváme s dokladem o kontinuálním měření teploty přepravního boxu, u nás teplotu hlídáme minimomaximálním teploměrem.

V případě porušení skladovacích podmínek (např. delší výpadek elektřiny, poruchu lednic..), vakcíny likvidujeme – platíme si jejich pojištění.

 • Můžete mi poradit, co má obsahovat má domácí lékárnička?

S vybavením Vaší domácí lékárničky Vám rád poradí náš lékař. Obecně byste měli mít doma léky proti teplotě, průjmu, žaludeční nevolnosti, proti zácpě, proti bolesti, event.. oční kapky, léky proti alergii, sterilní obvazový materiál, různé velikosti náplastí, nůžky, pinzetu.

 • Jak mám efektivně snížit horečku? Mohu kombinovat různé léky proti horečce? Jak často je mohu užívat?
 1. Doporučuje se začít s užíváním léků obsahujících paracetamol (v dávce, která odpovídá Vaší tělesné hmotnosti a věku).
 2. Pokud je tato léčba neúčinná, může se zkombinovat užitím ibuprofenu) opět v doporučené dávce –dle věku a hmotnosti).
 3. Léky je třeba užívat v doporučených časových intervalech – rozestup mezi jednotlivými dávkami je třeba dodržet, jinak hrozí poškození zdraví.
 • Nedávno jsem byl na procházce v lese, po příchodu domů jsem zjistil, že mám klíště. Nyní se mi v místě zakousnutí objevila červená skvrna – bojím se boreliózy. Můžete mi udělat krevní testy?

Je třeba, aby Vás vyšetřil lékař. Pokud bude mít podezření, že by se u Vás mohlo jednat o boreliózu, tak Vás pošle na krevní testy, event.. nasadí léčbu.

Radu, jak správně vytáhnout klíště, najdete na našich stránkách ZDE

 • Poslední dobou se cítím strašně unaven, chci nabrat krev na chlamydie, protože jsem určitě touto infekcí nakažen.

Doporučujeme osobní konzultaci s lékařem – ten s ohledem na Vaše obtíže doporučí vhodná laboratorní a jiná vyšetření.

 • Mám na obličeji akné, hodila by se pro mě léčba pomocí laseru, který máte v ordinaci?

Jistě, akné je jedna s diagnóz, které jdou pomocí biostimulčního laseru vhodně ovlivnit. Rádi Vás objednáme ke vstupní konzultaci – lékař Vás vyšetří a určí, který z programů laseru pro vás bude nejvhodnější a jaká bude doporučená frekvence návštěv.

Bližší informace o léčbě laserem v naší ordinaci najdete ZDE

 • Mé nohy otékají, cítím v nich tíhu. Pomohla by mi lymfodrenáž Vaším přístrojem? Jak často bych měla chodit na ošetření?

Lymfodrenáž je pro tento druh obtíží jistě vhodná, je ale třeba navštívit našeho lékaře a ten po vyšetření vyloučí kontraindikace podání tohoto druhu léčby a navrhne doporučený způsob aplikace a frekvence lymfodrenážního ošetření.

Bližší informace o léčbě lékařským lymfodrenážním přístrojem v naší ordinaci najdete ZDE

 • Chodím na kardiologii na kontrolu každé 3 měsíce, další kontrolu mám za měsíc. Došel mi jeden z léků, který mi kardiolog píše, mohli byste mi tento lék předepsat? Ke kardiologovi to mám daleko a on říkal, že léky mi musí napsat i na obvodě.

Léky, které Vám předepsal Váš ambulantní specialista (kardiolog, urolog, endokrinolog apod.) a který si Vás zve k pravidelným kontrolám, musí také předepisovat, protože lékař, který Vás pro danou diagnosu léčí, je za Vaší léčbu plně zodpovědný a také dle smlouvy se zdravotními pojišťovnami povinen zajistit.

 • Včera jsem si zlomil nohu, ošetřili mě v nemocnici na chirurgické ambulanci, na další kontrolu jdu do stejného zařízení za týden, léčba bude trvat dle chirurga asi 6 týdnů. Potřebuji u vás vystavit jen neschopenku.

Pracovní neschopnost vede vždy lékař, který je v danou chvíli Váš ošetřující lékař pro danou diagnozu, která opodstatňuje pracovní neschopnost.

Pokud tedy chodíte na kontrolu do chirurgické ambulance, musí Vám pracovní neschopnost vystavit a vést chirurg.

Pokud toto neučiní, porušuje své povinnosti a je pod finanční pokutou. Pokud bychom vystavili pracovní neschopnost na diagnosu, kterou neléčíme u nás, porušujeme zákon, kromě pokuty 50 tisíc nám může být také zrušena smlouva se správou sociálního zabezpečení.

Pacientům důrazně doporučujeme trvat na svých právech a požadovat od ošetřujícího lékaře kromě léčby také všechny administrativní úkony, které platba pojišťovny zahrnuje.

Ryze praktická otázka zní, proč by se měl pacient pohybovat v trojúhelníku domov/pracoviště, kde ho léčí/ordinace praktika, kde by měli vést administrativní agendu jinému lékaři. Kromě nesmyslné námahy a časové ztráty se takto pacient může dostat do infekčního prostředí čekárny praktika a zkomplikovat si léčbu.

 • Jsem objednán k odběrům krve. Vím, že nemám nic jíst, ale nevím jak dlouho. Mohu se před odběrem napít?

Optimální je sníst poslední večerní jídlo s obsahem tuku nejpozději 12 hodin před odběrem. Pokud není plánován odběr cholesterolu, tak stačí být nalačno 8 hodin.

Ráno již nejezte, vypijte ale min. 200-300ml nesladké tekutiny (neslazený čaj, voda, NE minerálka)

Vezměte si sebou lahev s vodou a něco k jídlu po odběru (sušenku, banán, nebo celou snídani..)

Pokud máte špatnou zkušenost – bojíte se, dělá se Vám slabo, již jste omdleli..-včas upozorněte sestřičku, odběr provede vleže

 • Jak mám odebrat vzorek moče?

Odběr moče proveďte do zkumavky od nás po omytí, nejlépe ve sprše (zamezíte sekundárnímu znečištění a klamavému výsledku).

 • Co to znamená, že budu mít výtěr z krku?
Zajímavé:  Léčba Průjmu Přírodní Cestou?

Lékař někdy požaduje stěr ze sliznice krku. Stěr se provádí sterilním tamponem do přepravné kultivační půdy. Výsledek z laboratoře lze očekávat do 3 dnů. Pokud se zjistí bakteriální nález, tak získáme také citlivost na antibiotickou léčbu.

Důležité je říct, že pozitivita je cca 60%, jedná se o pomocnou – doplňující diagnostickou metodu. Tedy negativní nález neznamená, že pacient není nemocen. Závěrečná diagnosa je v rukou lékaře.

Před plánovaným výtěrem z krku platí heslo  – “nejíst, nepít, nekouřit, nečistit zuby”

OČKOVÁNÍ proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

Obsah:

Promeškaný termín očkováníZdravotně stigmatizované osobyDoba použitelnosti a skladování

Zdrojem záškrtu se stává bacilonosič nebo nemocný člověk a šíří se nejen vzdušnou cestou, ale i kontaminovanými předměty, neboť jeho původce, bakterie Corynebacterium diphteriae, může přežívat několik týdnů v prachu nebo zaschlém hlenu.

Onemocnění se s obvykle krátkou 2-5denní inkubací klinicky projevuje těžkou povlakovou angínou, postihující nejen mandle, ale i sliznici hrtanu a patra. Může dojít ke zduření krku, což v případě neléčení může vést až k udušení. Komplikacemi záškrtu bývá zánět srdečního svalu a obrny s fatálními následky.

Bakterie Clostridium tetani, původce tetanu, bývají součástí normální flóry jak lidského, tak zvířecího zažívacího traktu. Výkaly se dostává do půdy, kde může přežívat i několik desítek let. Lidé se infikují ranou, která je obvykle hluboká a často i nepatrná, způsobená hřebíkem, třískou nebo jinými řeznými předměty kontaminovanými touto bakterií.

V infikované ráně začne bakterie produkovat toxin, který se pevně naváže na nervovou tkáň. Výsledkem je zvýšené napětí ve svalech, které po čase vyústí v celkové křeče. Bakteriální toxin může zasáhnout i srdce. Inkubační doba je zpravidla 3-30 dní.

Po jejím uplynutí si začne nemocný stěžovat na potíže při otvírání úst, které jsou vyvolány právě zvýšeným napětím žvýkacích svalů. V této fázi nemocný člověk obvykle nemívá žádné jiné obtíže ani teplotu. Postupně se ale zvýšené napětí rozšiřuje i na ostatní svaly a dochází k rozvoji celkových křečí, při kterých se může nemocný udusit.

Dávivý (někdy též černý) kašel je akutním, vysoce nakažlivým onemocněním způsobeným bakterií Bordetella pertussis. Jejím zdrojem je výhradně nakažený člověk. Přenáší se kapénkovým způsobem a nejnebezpečnější je u dětí předškolního věku. Onemocnění se manifestuje jako těžký zánět postihující sliznice dýchacích cest, hlavně průdušnic a průdušek.

V komplikovaných případech se přidružuje také postižení plicních sklípků, které končí jejich roztržením a rozedmou. Po inkubační době, která trvá obvykle 1-2 týdny, probíhá onemocnění ve dvou fázích. Zpočátku se neliší od běžných katarů horních cest dýchacích. Obvykle ho doprovází mírně zvýšená teplota, rýma, nechutenství a pokašlávání.

Postupně se mohou dostavit záchvaty typického dráždivého kašle se zajíkáním, obvykle bez teplot, při nichž se dítě dusí, modrá a zvrací. Při závažném průběhu se záchvaty objevují téměř nepřetržitě, s vysokou noční četností. Celý stav vede k těžkému vyčerpání a k dehydrataci pacienta. U těžkých forem se objevuje také krvácení do mozku. K nejzávažnějším komplikacím patří zánět mozku, křeče a těžké zápaly plic, které bývají zpravidla doprovázeny vysokou horečkou.

V bývalém Československu se nejprve zahájilo plošné očkování proti záškrtu v roce 1946, zatímco očkování proti tetanu až o několik let později v roce 1952.

V letech 1958-2000 se malé děti očkovaly kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (vakcína Alditepera). Od roku 2001 se původní kombinace nahradila nejdříve čtyřvalentní a posléze šestivalentní.

Celobuněčná pertusová složka kombinované vakcíny byla zaměněna za acelulární v roce 2007.

Výskyt (absolutní počet) v České republice

Očkovací látky obsah

 

Název komerční vakcíny 1) 2) 3) 4) 5) Poznámka
ADACEL Tdap 20.2.2019 R jen pro dospělé osoby a děti starší 4 let
ADACEL POLIO Tdap-IPV

Víte, jak jste na tom s protilátkami proti tetanu?

I když jsme proti tetanu pravidelně očkováni, riziko onemocnění tetanem stále existuje. Příčinou může být odložené očkování v kombinaci třeba s drobnou nehodou. Větší riziko nákazy hrozí také při návštěvě některých zemí. Poté stačí drobné poranění a kontakt s kontaminovaným předmětem či půdou a neštěstí je na světě.

Můžeme se nakazit tetanem i dnes?

Tetanus je nebezpečným bakteriální infekční onemocněním. Způsobeno je spory bakterie Clostridium tetani. Tetanus je bohužel mezinárodním zdravotním problémem, jelikož spory C. tetani jsou všudypřítomné.

Tetanové spory se ve velkém množství vyskytují ve střevech domácích a hospodářských zvířat a prostřednictvím trusu se dostávají do půdy, zvláště té hnojené chlévským hnojem. V půdě mohou spory přežít i několik let.

Tetanus se tak nejvíce objevuje v rozvojových zemích, zejména v zemích Afriky a Asie. V ostatních vyspělých zemích je tetanus onemocněním spíše ojedinělým.

„V České republice, díky propracovanému systému povinného plošného očkování, je výskyt onemocnění tetanem velice vzácné. Z dat ze Státního zdravotního ústavu (EPIDAT) vyplývá, že v letech 2008-20017 byly u nás registrovány pouze dva případy onemocnění – jedenkrát v roce 2015 a 2016,” komentuje situaci MUDr. František Musil, vedoucí laboratoře NL – BioLAB.

Jak probíhá nákaza?

Do lidského organismu se tato bakterie dostává prostřednictvím poranění či řeznou ranou. Může jít o hlubokou ránu, ale stačí i drobná odřenina. V organismu se začíná bakterie množit a dochází k uvolňování neurotoxinu, který se podél nervových zakončení dostává až do centrální nervové soustavy.

„Vstupní branou infekce je porušená pokožka, která představuje přirozenou ochranu organismu.

Proto i drobná poranění na lidském těle mohou být riziková při kontaktu s půdou nebo předměty kontaminovanými spory bakterie Clostridium tetani.

Spory proniknou pod kůži, bakterie se následně pomnoží a produkují neurotoxin, který svojí vazbou na nervovou tkáň způsobí typické neurologické klinické příznaky,” osvětluje průběh nákazy tetanem MUDr. František Musil.

Jak se onemocnění projevuje?

Stačí jeden až čtyři týdny, záleží na tom, kolik bakterie vyprodukují toxinu a jak daleko se infekce od centrálního nervového systému nachází.

V tomto období přichází první příznaky, mezi které patří nespavost a svalový neklid, později se mohou objevit těžké svalové křeče.

Dojít může dokonce k selhání srdce a udušení během křečového záchvatu. Ten nemocný prožívá při plném vědomí.

„Typickými projevy rozvinuté infekce jsou křeče včetně křečí šíjového svalstva s následnou ztrátou koordinace svalových pohybů. V počátečním stádiu se dostaví obtíže a bolesti při otvírání úst, kdy postižený člověk obvykle nemá žádné jiné potíže ani teplotu.

Pokud nedojde k léčbě, postupně se zvýšené napětí rozšiřuje na krk a ostatní svaly. V konečné fázi dochází k rozvoji celkových křečí. Životu nebezpečná je především porucha funkce dýchacích svalů, které může vést až k udušení. Asi polovina pacientů s těžší formou nemoci nákaze podlehne.

” popisuje průběh onemocnění vedoucí laboratoře BioLAB.

Léčba tetanu

Toto onemocnění bývá velmi závažné, a i přes léčbu může vést až ke smrti. Klíčové je v případě tetanu především očkování a pečlivé ošetření rány. Po úrazu musí být nemocnému ihned podán protitetanový imunoglobulin, který zabrání rozvoji nemoci.

To, jak rychle bude zahájena léčba, je nesmírně důležité, jelikož protilátka je účinná do chvíle, dokud toxin neopustil krevní řečiště a nezačal napadat nervové buňky. Po vyčištění rány dochází také k podání antibiotik. Jedná-li se o vážnější případy, dochází k léčbě na jednotkách intenzivní péče.

K utlumování příznaků, zvláště svalových křečí, dochází s pomocí uklidňujících léků, bolesti se tlumí analgetiky.

Jak zjistíme, že máme dostatek protilátek?

Pokud si nejste jisti tím, kdy jste naposledy očkování proti tetanu podstoupili, existuje možnost otestování přítomnosti protilátek v krvi a následně provést přeočkování podle jejich hladiny.

„Vyšetřením krve lze v laboratoři stanovit úroveň hladiny ochranných protilátek po provedeném očkování. Míra jejich tvorby je individuální a také jejich postupný pokles může být u každého jedince různě rychlý.

Proto jejich stanovení může signalizovat již nedostatečnou ochranu proti infekci.

Ochrannou hladinu protilátek je proto nutno udržovat pravidelnou aplikací tetanického toxoidu, případně i upravit doporučený interval přeočkování,” vysvětluje doktor František Musil.

Doporučujeme se nechat otestovat zejména před cestami do rizikových zemí.

Zkusit můžete například chytrou aplikaci NEXTLIFE, v níž si během chvilky vytvoříte online objednávku, kterou uhradíte, poté přijdete na odběr (vybrat si můžete z více jak 60 odběrových pracovišť po celé České republice) a po odběru už stačí jen vyčkat na elektronické či listinné doručení výsledků vyšetření.

Aktivní ochranou je očkování!

První očkování probíhá od 9. týdne života dítěte, druhé od 13. týdne, poté od 17. týdne, další na 18. měsících a poté mezi 5. – 6. rokem. Dalšího očkování se dítě dočká mezi 10. – 11. rokem věku. Přeočkování proti tetanu by mělo následovat v rozmezí 15 let, u osob nad 60 let však v intervalu do 10 let od předchozí dávky.

Přehled týkající se povinného očkování a jeho termínů najdete v tabulce níže. „Termín si musí každý dospělý jedinec hlídat sám. I dospělým osobám je preventivní očkování plně hrazeno.“ Doplňuje MUDr. Musil.

„Existují však i kombinované vakcíny chránící dospělou populaci proti více nemocem (tetanus, černý kašel, záškrt), ty jsou již s doplatkem pacienta.”

Pečujte o své zdraví a dbejte na včasnou prevenci!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector