Interní vyšetření – Vše o zdraví

Interní vyšetření je soubor lékařských úkonů prováděných za účelem stanovení diagnózy. Na základě jeho výsledků se lékař rozhoduje pro další léčbu.

Interní vyšetření komplexně zhodnotí stav Vašeho organismu a charakter případného postižení všech jeho systémů. Nález mohou podpořit vhodně zvolené zobrazovací metody.

Všechny shromážděné údaje pomohou ke stanovení diagnózy a rozvaze o dalším léčebném postupu.

Interní vyšetření - Vše o zdraví nástroj,ruka, vyšetření, fonendoskop Interní vyšetření je soubor lékařských úkonů prováděných za účelem stanovení diagnózy. Na základě jeho výsledků se lékař rozhoduje pro další léčbu. Skládá se z podrobného odběru anamnézy, fyzikálního a laboratorního vyšetření. Mezi tradiční základní vyšetřovací metody už od pradávna patří pohled a pohmat. Poslech a poklep byly do západní medicíny zavedeny překvapivě až koncem 18. a počátkem 19. století. Naslouchátko (stetoskop) pro nepřímé naslouchání uvedl do medicíny v roce 1819 francouzský lékař Théophile Laennec. #IMG#

Kdy se vyšetření používá

Interní lékařství se zabývá diagnózou nemocí vnitřních orgánů a jejich nechirurgickou léčbou. S interním vyšetřením se tak můžete setkat v případě většiny onemocnění. Provádí se i preventivně a v rámci předoperační přípravy. Vede jej lékař internista.

K čemu vyšetření slouží

Interní vyšetření komplexně zhodnotí stav Vašeho organismu a charakter případného postižení všech jeho systémů. Nález mohou podpořit vhodně zvolené zobrazovací metody. Všechny shromážděné údaje pomohou ke stanovení diagnózy a rozvaze o dalším léčebném postupu.

Co je k vyšetření potřeba

Při interním vyšetření používá lékař hlavně své smysly. Poslech mu usnadňuje fonendoskop, k měření tlaku využívá tonometr. K zachycení srdeční činnosti slouží elektrokardiogram.

Do úst nahlíží pomocí špachtle, k základnímu vyšetření používá i baterku. Moč k vyšetření se zachycuje do zvláštních odměrek. Odběr krve a transport odebraných vzorků se provádí jednorázovými injekčními stříkačkami a zkumavkami.

K výtěrům z tělesných dutin slouží speciální odběrové sety, vatové tampóny nebo smotky na špejli.

Jaký je princip

K hodnocení stavu Vašeho organismu používá lékař pohled, pohmat, poklep a poslech. Důležitou součástí interního vyšetření je i vyšetření konečníku (per rectum). Volba jednotlivých postupů a jejich posloupnost závisí na vyšetřovaném orgánu a Vašem aktuálním stavu.

Jak se na vyšetření připravit

Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. V případě plánovaných odběrů krve se dostavte nalačno.

Jak vyšetření probíhá

Po příchodu do ambulance se Vás lékař zeptá, co Vás přivádí a jak Vaše problémy vznikly. Orientačně přitom posoudí stav Vašeho vědomí a orientovanost. Dalšími cílenými dotazy se podrobně vyptá na Vaši rodinu, osobní, pracovní a sociální život, případné alergie, užívané léky a všechna prodělaná onemocnění.

Pečlivý odběr anamnézy nejsou jen zbytečně kladené otázky. Podle staré lékařské poučky je správně odebraná anamnéza poloviční cestou k diagnóze. Po rozhovoru přistoupí lékař k vlastnímu vyšetření. Vyzve Vás k odložení oblečení a změří Vám tlak a puls.

Kombinací pohledu, pohmatu, poklepu a poslechu vyšetří celé Vaše tělo od hlavy až k patě a zprostředkovaně i většinu Vašich vnitřních orgánů. Po fyzikálním vyšetření obvykle následuje natočení EKG a odběry krve a moči (případně vzorků stolice, slin, výtěry z tělesných dutin apod.) na biochemický, hematologický a mikrobiologický rozbor.

Na základě výsledku vyšetření a laboratorních testů Vám může lékař předepsat léky. Celé interní vyšetření trvá 30 až 40 minut.

Kdy bude výsledek

Výsledek vyšetření se dozvíte hned po jeho ukončení. Lékař Vám napíše zprávu s jeho závěry. Výsledky laboratorního vyšetření jsou známy podle jejich typu do několika minut, hodin nebo následující den.

Co vyšetření ukáže

Vyšetření odhalí odchylky ve velikosti, stavbě nebo funkci Vašich vnitřních orgánů. Jejich viditelné nebo hmatné zvětšení a bolestivost na dotyk mohou být známkou probíhajícího zánětu nebo nádoru. Poklepem lze upřesnit hranice orgánů a získat informaci o jejich struktuře.

Poslech srdce a velkých cév, plic a pohybů střev (peristaltiky) ukáže šelesty, změnu dýchání nebo poruchu posunování potravy zažívacím traktem. Vyšetření per rectum může odhalit krvácení do zažívacího traktu, břišní nebo pánevní zánět a zvětšení prostaty. Biochemické laboratorní vyšetření ukáže odchylky od normálních koncentrací iontů, enzymů a produktů metabolismu.

Hematologické vyšetření informuje o složení krve a množství krevních buněk. Mikrobiologický rozbor odhalí původce infekce.

Kam povedou další kroky

Interní vyšetření Vás nijak neomezuje. Po jeho skončení obvykle následuje další diagnostický a léčebný postup. Lékař Vám může doporučit některé zobrazovací vyšetření (RTG, ultrazvuk, CT, MR, endoskopie). V případě závažnějšího onemocnění budete přijati k hospitalizaci. Výsledek preventivního vyšetření zanesete lékaři, který Vás k němu odeslal.

Dostupnost

Interní vyšetření provádí specialista v interní ambulanci.

Co to je interní vyšetření?

Interní vyšetření - Vše o zdraví Vyšetření u lékaře – ilustrační foto. ČTK-AP/

Interní vyšetření je soubor úkonů, které lékař provádí za účelem zjištění vašeho konkrétního interního onemocnění.

Aby lékař mohl správně určit vaši diagnózu a následně vás i optimálně léčit, musí se nejprve seznámit s vaším osobním, rodinným a sociálním zázemím. Musí také vypátrat, co vás k němu konkrétně přivádí.

Nemyslete si, nebývá to vždy jednoduché. Je to občas vyloženě detektivní práce. Ze zjištěných údajů sestaví tzv. anamnézu a pak vás podrobně vyšetří.

K čemu slouží anamnéza a fyzikální vyšetření?

Lékař, který vás bude interně vyšetřovat, většinou dodrží určitý postup. Nejdříve sestaví na základě vašich odpovědí jmenovanou anamnézu.

Připravte se zhruba na tyto otázky: „Co vás ke mně přivádí?“, „S čím jste se v minulosti léčil?“, „Jaká další onemocnění máte v rodině?“, „Jaké je Vaše zaměstnání?“ Ženy budou dotázány na první začátky menstruace a počet porodů. Možná se vám bude zdát, že některé dotazy jsou příliš osobní nebo nesouvisí s vaším onemocněním.

Není to ale pravda. Lékař potřebuje znát podrobně všechny souvislosti a neptá se vás nahodile, ale podle určitého schématu. Říká se, že dobrá anamnéza je půl diagnózy. Z toho vyplývá, že vaše dobrá spolupráce s lékařem urychluje stanovení vašeho onemocnění a potažmo jeho léčbu.

Při fyzikálním vyšetření vás lékař prohlédne „od hlavy k patě“. Při vyšetření používá osvědčený vyšetřovací postup: pohled, pohmat, poklep a poslech. Na základě získaných informací lékař volí další podrobná vyšetření tak, aby co nejdříve stanovil vaše onemocnění.

Kdy lékař provádí interní vyšetření?

Interní vyšetření je součástí preventivních prohlídek, provádí se při příchodu nového pacienta na interní oddělení nebo k operaci. Preventivní prohlídku absolvoval jistě každý. Můžete si říkat, že preventivní prohlídky vás jen zdržují a k ničemu nevedou. To byste se hluboce mýlili.

Preventivní prohlídky mohou odhalit onemocnění ještě v počátcích. Vy o něm nemusíte zatím vědět. Léčit onemocnění v jeho počátcích je v konečném důsledku lepší pro všechny zúčastněné strany.

Interní vyšetření na lůžkovém oddělení vám bude provedeno při přijetí do nemocnice a dále pak ve zmenšeném rozsahu každý den formou vizity.

Mám se interního vyšetření obávat?

Interního vyšetření se nemusíte obávat. V první části vyšetření vám lékař klade otázky. V druhé části vás vyšetří, což není ani bolestivé ani nepříjemné. Podle povahy vašeho onemocnění pak absolvujete další vyšetření a pravděpodobně i odběr krve, ale to už je součástí dalších vyšetření.

Mám se na vyšetření nějak připravit?

Před interním vyšetřením není nutná nějaká speciální příprava. Vyšetření trvá zhruba 15 až 25 minut.

Jak vypadá vlastní vyšetření?

Po sepsání anamnézy vás lékař požádá, abyste si odložili do spodního prádla. Lékař vám změří puls, tlak a eventuálně i teplotu. Tlak se měří tonometrem. Puls přiložením prstů nad větší tepnu, obvykle na zápěstí. Poté vám lékař vyšetří hlavu.

Na hlavě se vyšetřují oči, nos, dutina ústní a krk pohledem, cévy na krku poslechem a pohmatem. Někdy je potřeba vyšetřit pohyblivost očí, kdy sledujete prst lékaře. Na hrudníku poslechne srdce a plíce. Poklepe na břicho a jemně ho prsty prohmátne.

Při vyšetření břicha ležíte na zádech s pokrčenými dolními končetinami. Nepříjemné je vyšetření konečníku, kdy vám lékař vyšetří konečník prstem. Při vyšetření konečníku budete ležet na boku s koleny u brady. Lékař bude mít na rukavici znecitlivující mast, bolesti se tedy nemusíte obávat.

Nakonec vám vyšetří dolní končetiny, vyšetří puls na obou nohách přiložením prstů nad tepny. Někdy je potřeba i tepny poslechnout fonendoskopem.

 • Kdy bude výsledek?
 • Lékař vám obvykle sdělí ihned po klinickém vyšetření, co vás bude dále čekat.
 • Lze interní vyšetření nějak nahradit?

Interní vyšetření nahradit nelze. Některá vyšetření MR, CT, ultrazvuk jsou určeny pro ty pacienty, kteří mají základní vyšetření za sebou a lékař je na některé z výše uvedených vyšetření posílá s tím, že ozřejmí konkrétní onemocnění nebo sleduje úspěšnost dosavadní léčby.

zdraví interní vyšetření

 1. Autor: uLékaře.cz

Kdy je dobré nechat si provést interní vyšetření?

Interní vyšetření - Vše o zdravíKdy je dobré nechat si provést interní vyšetření?

Trápí vás kašel, bolesti na hrudi, nebo bolesti hlavy, břicha, bušení srdce či pocit, že se nemůžete nadechnout? Pomůže vám interní vyšetření, které zhodnotí stav a činnost vnitřních orgánů i celkový stav organizmu. Budete tak vědět, jak na tom jste, zda jsou na místě obavy, protože se prokáže organická příčina nebo zjistíte, že za symptomy vězí vaše psychika. Anebo obojí. Každopádně není důvod vyšetření odkládat. Čím dříve budete znát výsledky, tím lépe.

Zajímavé:  Páchnoucí moč - Vše o zdraví

Kam se na interní vyšetření vydat? Můžete jít rozšířit řady nemocných v čekárně svého praktického lékaře.

Bude na vás mít vyhrazený čas, je docela pravděpodobné, že se pozastaví nad tím, proč s bolestmi hlavy nebo kašlem jdete za ním a nekoupíte si lék v lékárně nebo přidá nějaký ten bonmot o tom, že kdo dnes není přepracovaný a ve stresu, jako by nežil.

Můžete také využít služeb preventivního oddělení na pražské klinice estetické medicíny Brandeis Clinic.

„Praktickou výhodou je, že přijdete na řadu tehdy, kdy jste objednáni, dokonce lze domluvit i vyšetření ve večerních hodinách, nikdo nebude zpochybňovat vaše důvody, bude vám věnován veškerý potřebný čas a vyšetření provede lékař na místě,“ vysvětluje Anna Brandejs, majitelka a zakladatelka pražské kliniky estetické medicíny Brandeis Clinic.

Jak vyšetření na interním oddělení probíhá? Nejprve MUDr. Petr Luzum, vedoucí lékař, provede podrobný rozbor příznaků a tělesné vyšetření a případně odebere krev nebo moč na laboratorní vyšetření. Na základě výsledků pak stanoví diagnózu a léčbu. Někdy je třeba provést další podrobnější vyšetření, která potvrdí nebo vyloučí diagnózu.

Klinika disponuje EKG přístrojem, který je základní vyšetřovací metodou v kardiologii a využívá se nejčastěji k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, závratí a pocitů bušení srdce. Kromě toho může odhalit zvětšení jednotlivých srdečních oddílů.

Dalším vybavením ordinace je ultrazvuk a bicyklový ergometr, který lékaři umožní sledovat práci srdce při zátěži.

Protože doktor Luzum provádí také psychosomatickou konzultaci, může vám pomoci v případě, kdy všechny výsledky budou v normě, ale příznaky neustoupí.

Dlouhodobě vysoké pracovní tempo, stres v zaměstnání a nefungující vztahy mohou totiž vést k bolestem hlavy, břicha nebo pocitu, že se nemůžete nadechnout. Každý má různou míru odolnosti vůči stresu, a ačkoli si může myslet, že má situaci pod kontrolou, jeho tělo vnímá stav jinak.

Projevem pak mohou být třeba intenzivní bolesti na hrudi připomínající infarkt.

Vyskytují se také stavy, kdy se vám rozbuší srdce, špatně se dýchá, míváte návaly horka, úzkosti, stahování hrdla, trpíte nespavostí, pocity nedostatečného dechu, bolestmi hlavy, nebo nevysvětlitelnými bolestmi břicha. Léčba je vždy individuální, optimální terapie závisí na četnosti a intenzitě potíží, ale také na vyvolávající příčině a samozřejmě na typu osobnosti.

Pokud váháte, zda je pro vás vhodné interní vyšetření, vězte, že na kliniku se můžete objednat i při běžných zdravotních problémech, třeba když jste nachlazení, máte akutních střevních problémy, zánět průdušek, infekci močových cest a další.

Další články na téma interního vyšetření najdete na Univerzitě krásy.

Interní oddělení

INTERNÍ ODDĚLENÍ – pavilon N

Primář:

MUDr. Bindas Pavol
553 766 205
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vrchní sestra:

Bc. Postupová Šárka
553 766 200
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Důležité kontakty a telefonní čísla

zástupce primáře 553 766 205
JIP 553 766 204, 553 766 205, 553 766 223
lůžkové oddělení N1 553 766 209
lůžkové oddělení N2 553 766 225
lůžkové oddělení N3 553 766 207
příjmová ambulance 553 766 227
diabetologická ambulance 553 766 218
endokrinologická ambulance 553 766 231
kardiologická ambulance 553 766 212
gastroenterologická ambulance 553 766 229, 553 766 230
interní a osteologická ambulance 553 766 787
dokumentární pracovnice 553 766 853
dokumentární pracovnice 553 766 203

Interní vyšetření - Vše o zdraví

ODDĚLENÍ V MÉDIÍCH

Interní oddělení Slezské nemocnice Opava   [ 23.10.2017 ]

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

StreetView prohlídka oddělení JIP (1. patro, pavilon N)

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ

Interní oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě zajišťuje medicínskou a ošetřovatelskou péči pacientům s chorobami vnitřních orgánů, kteří nevyžadují chirurgickou intervenci.

Práce interního oddělení je velmi různorodá. O pacienty pečuje více než 20 lékařů a přes 100 zdravotnických pracovníků nelékařských oborů.

Interní medicína a většina podoborů, které jsou etablovány ve Slezské nemocnici, jsou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví a slouží k dalšímu vzdělávání lékařů. Lékaři interního oddělení rovněž poskytují konziliární činnost dalším oborům v nemocnici.

Interní oddělení úzce spolupracuje s dalšími ambulantními specialisty na Opavsku a rovněž s nemocnicemi jako je FN Ostrava, FN Olomouc, Nemocnice Třinec či Nemocnice Ostrava – Vítkovice a dalšími.

Interní oddělení má část lůžkovou a část ambulantní.

AMBULANTNÍ ČÁST

Odborné ambulance jsou v provozu denně a jejich ordinační doba je uvedena v sekci Ambulance – Interna. Pacienti přicházejí na jednotlivé ambulance dle objednání a je jim věnována odborná péče dle povahy jejich onemocnění.

V přízemí pavilonu N je umístěna interní příjmová ambulance, kde přicházejí pacienti s akutním zhoršením zdravotní stavu. Na této ambulanci, která je v provozu 24 hodin denně, je přítomný lékař a další zdravotnický personál. V době od 15:00 do 7:00 hod. je k dispozici i pro neurologické pacienty.

Endoskopické gastroenterologické pracoviště se zabývá vyšetření zažívací trubice pomocí přístrojů – endoskopů, které zobrazí trávicí trubici zevnitř a pacient je schopen sledovat vyšetření na monitoru. Jedná se o vyšetření jícnu, žaludku a tlustého střeva.

Během vyšetření je lékař schopen provést další vyšetření, jako je odběr tkáně na histologické vyšetření, snesení polypů … tzn., že spojí vyšetření diagnostické s léčebným výkonem. Pracoviště rovněž provádí zavedení vyživovací sondy do žaludku. Na rtg pracovišti je prováděno endoskopické vyšetření žlučových cest. Při tomto zákroku /bez anestézie/ je možno provést např.

odstranění kamene z vývodných žlučových cest. Pracoviště je rovněž zapojeno do preventivního programu vyšetřování kolorektálního karcinomu.

LŮŽKOVÁ ČÁST

Standardní lůžková oddělení pro internu se nacházejí ve 3., 4. a 5. nadzemním podlaží pavilonu N.

Péče je poskytována na oddělení N1, N2 a N3. Každé oddělení je pro 29 pacientů a disponuje 11 pokoji – 7 je tří lůžkových, zbylé 4 jsou pak dvou lůžkové, každé lůžko je polohovací. Pro pacienty, kteří to potřebují, máme k dispozici lůžko s antidekubitární matrací nejvyšší kvality.

Každé oddělení je smíšené – to znamená, že zde mohou být hospitalizováni muži i ženy. Každý pokoj má vlastní sociální zázemí. Pro pacienty částečně nepohyblivé či ležící nabízí oddělení velkou koupelnu a mobilní vanu a WC pro tělesně postižené i návštěvy.

Ti se se svými příbuznými mohou setkávat na pokoji či ve společenské místnosti, která je na každém patře pavilonu N cca pro 20 lidí.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY:

 • denně od 14:30 do 17:00 hodin,
 • individuálně dle domluvy s lékařem či primářem oddělení

Zdravotnický personál zde má také své zázemí – ošetřovnu a sociální místnost pro sestry, vyšetřovnu a lékařský pokoj pro lékaře. Součástí lůžkových oddělení je i rehabilitace, která probíhá pod vedením odborných rehabilitačních pracovníků, kteří mají své zázemí mají na oddělení N2.

Pavilon N spolu s interním oddělením se pyšní jako nejmodernější stavba SN Opava, je vybavena prvotřídní zdravotnickou technikou a je připravena pacientům nabídnout komfort při zvládání jejich nemocí a nepohodlí.

INTERNÍ JIP

Jednotka intenzívní péče interního oddělení  je moderní, nadčasové, kvalifikované pracoviště s odborně školeným  personálem. Místo je zde až pro 13 pacientů na 10 boxech.

Ty samotné jsou vybaveny nejmodernější technikou tak, aby se zde pohodně cítil pacient sám, ale také, aby se zde dobře pracovalo lékařskému i nelékařskému personálu.

Boxy jsou tedy vybaveny elektrickou postelí, monitory, injektomaty, infúzními pumpami, je zde možnost umístit pacienta na UPV, přímo u postele provádět dialýzu, uskutečnit rentgenové vyšetření či drobné zákroky – to vše dle potřeb a stavu pacienta. Na boxech je také sociální zázemí pro pacienty.

Zde se pacientům dostává maximální péče, jsou monitorováni 24hod./ den, nejen přístroji, ale také personálem, který je stále na JIP, pokud dochází k přestávkám, personál se vzájemně střídá. Dle potřeby je zde již zahajována rehabilitace – plicní, fyzio. Harmonogram práce na tomto oddělení je velmi specifický, podřízen aktuálním potřebám a stavu pacientů.

Určit správnou diagnózu je někdy detektivka, říká lékařka | Zdraví

Lidovky.cz: Jste zastánkyní celostní medicíny: neřešíte pouze příznaky a medikaci, ale i pacientův životní styl, návyky či psychosomatiku. Jakou otázku položíte novému pacientovi jako první?Vždycky řeknu: „Dobrý den, proč jste k nám přišel?“ Pacient začne povídat a já pokládám doplňující otázky.

Lidovky.cz: Co je nejdůležitější od pacienta zjistit?Ptám se ho na celkovou anamnézu, tedy jestli v minulosti vážněji nestonal, dále na nemoci, se kterými se trvale léčí, operace, úrazy, předchozí vyšetření, léky, které užívá, nebo na alergie.

Také chci vědět, jestli kouří nebo jak je na tom s alkoholem. A nakonec se doptávám na problémy, které by třeba pacient mohl mít, ale o kterých se sám nezmínil.

Během vyšetření pak můžeme dojít i k věcem, které s problémem samým zdánlivě nesouvisejí a mohou být zcela jiné než zdravotní povahy.

Lidovky.cz: Proč je pro vás tak důležité všechny tyto informace získat?Celé to má jeden prostý důvod: podrobná anamnéza, tedy dostatek přesných vstupních informací, tvoří podle mého názoru asi 70 % správné diagnózy.

Zajímavé:  Vitaminy Pro Růst Vlasů?

Ale žádný pacient neřekne lékaři sám od sebe vše. Aby mi pacient tyto informace dal, musím si nejdříve získat jeho důvěru. A protože každý člověk je jiný a vyžaduje odlišný přístup, musím pokaždé postupovat trochu jinak.

Lidovky.cz: Jak na to pacienti reagují?Někteří jsou překvapení, že se jich ptám na tolik věcí, a co všechno mne zajímá. Diví se, protože se s takovým přístupem ještě nesetkali. Vysvětlím jim, že čím víc toho o nich a o jejich problémech, a to nejen těch zdravotních, dozvím, tím spíš přijdu na příčinou jejich potíží a dokážu jim účinně pomoci.

Lidovky.cz: Jak často se stává, že pacient má ve skutečnosti jiný problém, než s jakým přijde k vám do ordinace?Poměrně často.

Mnohdy začínám u problému, který spadá do mé kompetence, ale během anamnézy narazím na spoustu dalších a ten původní se ukáže jako pouhá špička ledovce. Zjistit, co pacienta trápí, je pak vyložená detektivka.

Nezřídka jde o potíže, s nimiž se pacient nesvěřil ani svému praktickému lékaři a které si řeší jen sám se sebou, pokud vůbec.

Lidovky.cz: Mohla byste uvést příklad?Stává se, že pacient přijde kvůli škrábání v krku, jenže já zjistím, že příčinou není infekce, nýbrž gastroezofageální reflux, tedy zvýšená sekrece žaludečních šťáv a jejich pronikání do jícnu a do někdy i do horních cest dýchacích.

Reflux poté řeším ve spolupráci s gastroenterologem a s pacientem zároveň proberu problémy, které jsou psychosomatického rázu, případně mu doporučím psychologické vyšetření, a má-li pacient důvěru k alternativním metodám, jako je třeba reiki, nebráním mu v tom.

Nejít k jádru věci, neřešit primární příčinu potíží a jen předepisovat léky nebo doporučovat dietní a režimová opatření by podle mého názoru totiž byla chyba.

Lidovky.cz: Zmínila jste psychosomatiku. Jaká část zdravotních problémů, které léčíte, má psychosomatický původ?Řekla bych, že zhruba 80–90 procent.

Lidovky.cz: O jaká onemocnění a komplikace se jedná?Z celé řady jich zmíním jen pár: reflux je přímo vzorový případ, dále sem spadají různá onemocnění, jejichž příčinou je nadměrná psychická nebo pracovní zátěž, nepravidelná životospráva a dlouhodobý stres, kterému jsme dnes vystaveni prakticky všichni včetně malých dětí.

Málokdo dokáže dlouhodobou psychickou zátěž zvládat s nadhledem a, jak se říká, v pohodě. Konkrétně chronický stres může být hlavní příčinou vzniku hypertenze, opakovaných bolestí hlavy, chronické únavy, poruch imunity atd. I tinnitus může souviset s nadměrnou zátěží a často se při stresu, nedostatku spánku a přetížení zhoršuje.

Zkrátka, žijeme v hektické době a náš životní styl si bere svou daň.

Lidovky.cz: Zmínila jste tinnitus, onemocnění, u kterého není známa příčina a jež nelze vyléčit. Co mohou pacienti dělat, aby ho zmírnili?Dovolím si dvě upřesnění. Zaprvé, tinnitus není nemoc, ale příznak.

Po jeho příčině musí lékař pátrat, v první řadě musí zjistit, není-li závažná, například nejde-li o nádor vestibulárního nervu nebo třeba zúžení tepny, která vede krev do mozku. Zadruhé, v některých případech lze tinnitus léčebně zmírnit nebo odstranit.

Pacientovi, který trpí tinnitem, nejdříve provedeme komplexní ORL a audiologické vyšetření. Doporučíme interní vyšetření včetně odběrů krve a stanovení spektra lipidů v séru, dále ultrazvukové vyšetření karotických a vertebrálních tepen, které vedou krev do hlavy, případně neurologické vyšetření.

Pacienta pošleme také na rentgen krční páteře a po konzultaci s internistou a neurologem doporučíme podle výsledků vyšetření léčbu.

Lidovky.cz: Vedle klasické medikace používáte také alternativní postupy, do kterých spadají mj. homeopatické léky nebo přírodní přípravky, prodávané oficiálně jako doplňky stravy. Má to výsledky?Ano, v opodstatněných případech je používám a výsledky se skutečně často dostaví.

Lidovky.cz: Co nejčastěji pacientům místo léků navrhujete?Různé bylinky nebo bylinné éterické oleje. Vlažný odvar ze šalvěje nebo řepíku je výborný na kloktání a výplachy úst při zánětu hltanu a krčních mandlí.

Esenciální olej z tea tree, u nás známého pod názvem kajeput střídavolistý nebo čajovník australský představuje vynikající antiseptikum a antimykotikum, ale musí se používat ve velmi nízkých dávkách, například dvě kapky do decilitru vody doporučuji k výplachům úst u dospělých s kvasinkovou infekcí v dutině ústní a hltanu. Eukalyptový esenciální olej se zase skvěle hodí k inhalacím při infekcích dýchacích cest, ovšem i ten se musí používat s obezřetností a silně zředěný. Levandulový esenciální olej kromě uklidňujících účinků uvolňuje organismus a zlepšuje spánek, neředěný navíc výtečně pomáhá zahojit kožní spáleniny.

Lidovky.cz: Jak jste se k homeopatii dostala?Začala jsem je doporučovat jeden homeopatický preparát po konzultaci s dětskou lékařkou, která se homeopatií zabývá a má s ní dobré zkušenosti, a nasazuji ho při stejných indikacích jako ona.

Ačkoli homeopatika využívám spíše okrajově, vůči homeopatii nemám předsudky a respektuji, že někteří mí pacienti chodí i k homeopatům.

Homeopatii považuji za velice ohleduplnou, jemnou, šetrnou metodu, kterou lze kombinovat alopatií, a nebráním se ničemu, co pacientovi pomáhá, nejde-li o vyložené šarlatánství.

Lidovky.cz: Jak byste vysvětlila, že některé z podávaných homeopatik nemají žádné účinné látky, a přesto zabírají?Nejsem lékař-homeopat, takže se k tomu nemůžu odborně vyjádřit; ale myslím, pokud pacient lékaři a předepsanému prostředku věří, mohou správně vybraná homeopatika v některých případech pacientovi pomáhat.

Požadavky na předoperační přípravu pacientů – menší a střední výkony

Pediatrické klinické vyšetření včetně FW, KO, Quick, APTT, moč+sed. U positivní anamnesy, závažnějšího onemocnění event. zhodnocení specialistou a závěr k anestézii.

Dospělý zdravý s negativní anamnesou  do 40 – ti let

Vyšetření obvodního lékaře, praktika, obsahující anamnesu, klinické vyšetření a dále  FW, KO, jaterní testy, glykémie, Quick,  APTT, moč+sed, souhrn diagnos a zhodnocení rizika vzhledem k plánovanému          

 • nad 40 let stejně, doplní se EKG
 • nad 50 let doplní se EKG, RTG S+P, urea, kreatinin, ionty

Dospělý nemocný nebo s pozitivní anamnesou  (ICHS, DM, cévní onemocnění, ledviny, atd.)

Vyšetření provede internista nebo event. specialista dle typu choroby s následným interním vyšetřením a závěrem vzhledem k riziku plánovaného výkonu. Samozřejmostí je příslušné rozšíření anamnesy, klinického vyšetření a paraklinických testů dle nemoci /onemocnění srdce – echo, ergometrie, onem. plic – spirometrie,  hypertense – ionty, onem. cév – sono, event cévní a  angio  atd./

U všech kategorií pacientů je jednoznačným požadavkem normalizace srážlivosti krve, proto je třeba vysadit léky tuto ovlivňující /salicyláty, antirevmatika, směsná analgetika…/ nejméně týden před operací. U plánovaných operací platí také striktní požadavek neinfekčnosti a vyloučení fokusů v zájmu pacienta.

U rozsáhlých ortopedických výkonů

a u všech operací s použitím implantátů, platí zvláštní pravidla na předoperační přípravu.

V době určení termínu absolvuje pacient předběžné vyšetření, které má za úkol zjistit jeho celkový stav a umožnit eventuální započetí stabilizace jeho chronických nemocí nebo léčení akutních stavů.

Dále je nutné jednoznačně vyloučit akutní či chronický infekt nebo fokus. Pokud by se vyskytl, bezpečně sanovat a zopakovat  vyšetření k potvrzení tohoto. Čtrnáct dnů před operací absolvuje pacient interní předoperační vyšetření.

Předběžné vyšetření. (cca 2 měsíce před operací)

Řídí se věkem a anamnesou, v každém případě ale musí obsahovat zánětlivé faktory /FW, CRP/, KO a moč+sed. U pacientů plánovaných k autotransfuzi také EKG.

Zároveň pacient absolvuje vyšetření na fokusy – zubní, krční, u žen gynekologie.

V případě patologií prosíme ihned o dovyšetření a sanaci, pokud by byl předpoklad, že není možná do termínu operace TEP prosím ihned o oznámení tohoto na naši ambulanci. Stejně tak je nutná řešit event. uroinfekce.

Definitivní interní předoperační vyšetření (2 týdny před termínem)

Má za cíl definitivně do hloubky posoudit aktuální předoperační stav pacienta a zároveň vyloučit faktory kontraindikující ortopedický výkon. Rozsah tohoto vyšetření si určuje internista. Podkladem jsou i nálezy z vyšetření fokusů a z jiných odborných ambulancí.

Obsahuje jistě FW, CRP, KO, Quick, APTT, urea, kreat, jaterní testy, glykémie, intogram a dále HbSAg, HCV, HIV a pokud pacient nemá, pak krevní skupinu a protilátky. Moč + sed.

A kultivace musí být aktuálně negativní, pacient může absolvovat operaci jen spolehlivě bezinfekční.

Závěrem tohoto vyšetření je kvalifikované posouzení stavu pacienta a určení jeho aktuálního operačního rizika internistou. Tímto dokumentem přebírá také samozřejmě vyšetřující lékař spoluodpovědnost za případné komplikace stavu pacienta.

UPOZORNĚNÍ:

Rozsáhlou plánovanou ortopedickou operaci, zvláště s použitím implantátu, nemůže absolvovat žádný pacient se známkami infektu kdekoliv v těle, stejně jako pacient s abnormalitami krevní srážlivosti. Proto je nutné pacienty tímto směrem vyšetřovat a instruovat. Také je nezbytné léky obsahující salicyl, antipyretika, antiflogistika, směsná analgetika nejméně 14 dnů před operací vysadit.

Pacienty s neúplnou předoperační přípravou nebo s nekompletní dokumentací jsme bohužel nuceni odmítnout

zpět na úvodní stránku oddělení

Dny zdraví

Poliklinika Prosek uspořádala ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 a oblastní pobočkou ČČK Praha 9 Den zdraví 2011.

Den zdraví 2011 se konal 26. května od 9 do 17 hodin na prostranství před poliklinikou.

Odborníci především z prosecké polikliniky vám poradili, at už vás trápí zdravotní neduhy, nebo jste se v rámci prevence chtěli dozvědět, co pro udržení svého zdraví máte dělat.

Podstoupit jste mohli i interní vyšetření, jako například měření krevního tlaku, měření hladiny cukru v krvi při diabetologickém vyšetření nebo kožní vyšetření.

Podrobnou informaci naleznete zde. Na tomto videu si můžete připomenout chvíle strávené na Dni zdraví 2011 v květnu tohoto roku. Poliklinika Prosek a.s pořádala tradiční Den zdraví 13. září 2018 na prostranství před poliklinikou.

Zajímavé:  Léky Proti Plísním Nehtů?

Lékaři a odborní pracovníci byli připraveni Vám poradit a odpovědět na Vaše dotazy.

Zde jsou některé vybrané snímky z akce:

Poliklinika Prosek pořádá již potřetí ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 a oblastní pobočkou ČČK Praha 9 Den zdraví 2012.

Den zdraví 2012 se koná 30. května od 9 do 16 hodin na prostranství před poliklinikou.

Odborníci především z prosecké polikliniky jsou připraveni Vám poradit, ať už máte zdravotní problémy, nebo byste se v rámci prevence chtěli dozvědět, co pro udržení či zlepšení svého zdraví mužete udělat. Podstoupit mužete i interní vyšetření, jako například měření krevního tlaku, měření hladiny cukru v krvi při diabetologickém vyšetření, měření cholesterolu nebo kožní vyšetření.

Dne 29.5.2013 pořádala Poliklinika Prosek a.s. Den Zdraví pro občany spádového území Prahy 9 na prostranství před poliklinikou.

Poskytované činnosti byly rozděleny do 11 stanovišť. Rozsah činností:

 • Základní informace + ČČK – první pomoc
 • Interna + Domácí péče, Diabetologie, Kardiologie – Zdravý životní styl
 • Další stanoviště:
 • Kožní
 • Lékárna
 • Pediatrie
 • Liga proti rakovině
 • Rehabilitace
 • Dentální hygiena
 • Poradna proti kouření
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • Záchranná sužba hl.m.Prahy

Většinu činností zajistili pracovníci polikliniky. Členové ČČK na fantomu poučovali zájemce o poskytování první pomoci, zároveň měřili hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Na stanovišti diabetologie prováděl personál orientační odběry na určení hladiny cukru v krvi a na stanovišti interny se měřil krevní tlak a hladina celkového cholesterolu.

Personál kardiologie pod označením stanoviště Zdravý životní styl podával informace především o BMI indexu, o vhodných dietách a zdravé životosprávě. Na následném stanovišti lékařky z oboru dermatovenerologie nejčastěji řešily s návštěvníky problém atopického ekzému a melanomů.

Laborantky z lékárny měly připraveno množství letáků a vzorků výrobků, které spektrem souvisely s poskytovanými činnostmi Dne Zdraví. Zástupci z pediatrie se především zaměřili na otázky o očkování dětí.

Liga proti rakovině poskytovala poradenskou činnost a velice poučný byl nácvik samovyšetření prsu na fantomu. Pracovníci rehabilitace prováděli zejména poradenskou činnost související s problémy pohybového aparátu a prodávali odbornou literaturu.

Na stanovišti Dentální hygieny zubní lékařka a dentální hygienistka radily zájemcům, jak správně ošetřovat chrup.

Poliklinika Prosek a.s. pořádala již pošesté ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK Praha 9 Den zdraví.Den zdraví se konal 4. června od 9 do 16 hodin na prostranství před poliklinikou.

Odborníci především z prosecké polikliniky byli připraveni Vám poradit, ať už máte zdravotní problémy, nebo jste se v rámci prevence chtěli dozvědět, co pro udržení či zlepšení svého zdraví můžete udělat.

Podstoupit jste mohli i interní vyšetření, jako například měření krevního tlaku, měření hladiny cukru v krvi při diabetologickém vyšetření, měření cholesterolu nebo kožní vyšetření.Zde je několik snímků z akce:Poliklinika Prosek a.s. pořádá s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy, pod záštitou radního MHMP pro oblast zdravotnictví R. Lacka, radní Městské části Praha 9 T. Horké a ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK Praha 9 tradiční Den zdraví.

Den zdraví se koná 15. září od 9,00 do 16,00 hodin na prostranství před poliklinikou.

Podrobnosti zde.

Den Zdraví na Poliklinice Prosek

Dne 20. května se uskutečnila na prostranství před Poliklinikou Prosek akce „Den zdraví“. Organizátory byla chápána jak drobný dárek obyvatelům Prahy 9 při příležitosti 25. výročí zahájení provozu zdravotnického zařízení Poliklinika Prosek.

Od 9,00 do 17,00 bylo občanům k dispozici mnoho odborných lékařů a zdravotnického personálu. Smyslem akce bylo jak informovat a přiblížit občanům komplexnost nabídky zdravotnických služeb, které zdravotnické zařízení nabízí, tak zejména zajistit bezplatné základní preventivní vyšetření.

 • Celá nabídka byla rozčleněna do 10 přístřešků, ve kterých lékaři i střední zdravotnický personál poskytovali vyšetření a rady zájemcům v oborech:
 • • Domácí péče o nemocné • Diabetologie • Obezitologie – čili zdravý styl života • Dentální hygiena • Rehabilitace a pomoc při bolestech • Lékárna – v čem vám může pomoci lékárník • Onkologie – vše, co souvisí s rakovinou a její léčbou • První pomoc – co by měl každý vědět • Protetika – protetické pomůcky
 • • Poradna pro odvykání kouření a drogová problematika

Zájem o rady odborníků a základní vyšetření projevilo na místě více jak 600 občanů. Den zdraví splnil očekávání organizátorů a zajisté přispěl k informovanosti obyvatel Proseka o možnostech a komplexnosti zdravotnických služeb, nabízených a poskytovaných zdravotníky Polikliniky Prosek.

Zde jsou dva snímky z akce:

Poliklinika Prosek a.s. pořádala s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy, pod záštitou radního MHMP pro oblast zdravotnictví R. Lacka, radní Městské části Praha 9 T. Horké a ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK Praha 9 tradiční Den zdraví.

Den zdraví se konal 15. září od 9,00 do 16,00 hodin na prostranství před poliklinikou.

Fotografie ze Dne zdraví 2016 lze zobrazit zde.

Den Zdraví 2017 se uskutečnil s finanční podporou Magistrátu hl. města Prahy, pod záštitou radního MHMP pro oblast zdravotnictví R. Lacka, radní Městské části Praha 9 T. Horké, a ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK Praha 9.Den zdraví pod organizací Polikliniky Prosek a. s. proběhl již po osmé, dne 14. 9. 2017 od 9:00 do 16:00 hodin na prostranství před Poliklinikou Prosek.

Den zdraví 2017 – závěrečné zhodnocení k zobrazení v .pdf zde.

Poliklinika Prosek a.s. pořádala s finanční podporou Městské části Prahy 9, pod záštitou starosty ing. Jana Jarolíma a ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK Praha 9 tradiční Den zdraví, který se konal již podesáté, dne 12. 9. 2019 od 9:00 do 16:00 hod. na prostranství před poliklinikou.

Den zdraví 2019 – závěrečné zhodnocení naleznete zde.

Předoperační vyšetření praktickým lékařem – VZP ČR

S účinností od 1. ledna 2018 je do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami zařazen nový výkon pro odbornost 001 – všeobecné praktické lékařství, sdílený odborností 002 – praktické lékařství pro děti a dorost. Jedná se o výkon s kódem 01185 – Předoperační vyšetření praktickým lékařem.

Tento výkon je určen pro vykázání provedeného interního předoperačního vyšetření praktickým lékařem dle Doporučeného postupu interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony zveřejněného na webových stránkách MZ ČR (dále jen „Doporučený postup“).

Na základě dohody zainteresovaných odborných společností a zdravotních pojišťoven je výkon zařazen do skupiny obligatorních výkonů Základního souboru výkonů obou odborností, tj. patří do souboru výkonů, které je smluvní poskytovatel povinen pojištěncům zdravotních pojišťoven poskytovat.

 • Co výkon 01185 zahrnuje
 • Výkon začíná pohovorem s pacientem vedoucím ke zjištění aktuálních zdravotních potíží, specifikací plánovaného operačního výkonu a jeho termínu, včetně studia předložené zdravotnické dokumentace.
 • Následuje odběr komplexní anamnézy a zaznamenání změn od posledního klinického vyšetření, zejména aktualizace informací o farmakologické anamnéze, alergiích, intoleranci léčiv, abúzu alkoholu a jiných návykových látek, upřesnění informací o předchozích operačních výkonech a pooperačních stavech se zaměřením na toleranci podané anestezie, zjištění subjektivních potíží, včetně psychického stavu pacienta.

Nedílnou součástí výkonu je celkové fyzikální interní vyšetření pacienta, interpretace provedených laboratorních a dalších komplementárních vyšetření přesně definovaných v Doporučeném postupu, indikace event. dalších nutných komplementárních či konziliárních vyšetření, zhodnocení zdravotního stavu a event. zahájení léčebného postupu, je-li třeba. Žádoucí je zařazení pacienta dle klasifikace ASA.

Výkon končí zápisem do zdravotnické dokumentace, vyhotovením zprávy o předoperačním vyšetření, včetně výsledků všech komplementárních vyšetření a jejím předáním pacientovi zároveň s jeho poučením.

Kdo se na předoperačním vyšetření podílí

Na předoperačním vyšetření se vždy podílí několik odborníků. Chirurg příslušného specializačního oboru (provádějící operaci) stanoví diagnózu, pro kterou pacient podstupuje operační výkon, indikaci operačního výkonu, rozsah a termín operačního výkonu.

Vyžádané předoperační vyšetření provádí všeobecný praktický lékař nebo internista, nebo pediatr či praktický lékař pro děti a dorost dle algoritmu uvedeného v Doporučeném postupu, event. cíleně dle stavu nemocného a dle požadavků chirurga a anesteziologa.

Rozsah interního předoperačního vyšetření (laboratorní, pomocná a konziliární vyšetření) je vždy určován zdravotním stavem pacienta, závažností, rozsahem a naléhavostí plánovaného výkonu a volbou anesteziologické techniky.

Cílem interního předoperačního je odborně posoudit stav kardiovaskulárních, plicních a metabolicko-energetických rezerv ve vztahu k plánovanému výkonu a dále, zda lze léčebně ovlivnit případný snížený stav energetických rezerv.

Předanestetické vyšetření pacienta provádí anesteziolog, který posoudí schopnost podstoupit anestezii a získá informovaný souhlas pacienta s podáním anestezie.

Lékař provádějící předoperační vyšetření se nevyjadřuje, zda je pacient s ohledem na svůj zdravotní stav schopen výkon podstoupit. O schopnosti podstoupit operační výkon s konečnou platností rozhoduje konsenzuálně chirurg a anesteziolog.

Podání žádanky o předoperační vyšetření

Žádanku o interní předoperační vyšetření podává lékař – chirurg příslušného specializačního oboru po chirurgickém vyšetření pacienta.

Žádanka musí splňovat požadované náležitosti a obsahovat minimálně tyto informace: operační diagnózu, druh výkonu včetně strany výkonu, předběžný termín nástupu na operaci, předpokládaný druh anestezie.

Rozsah laboratorních, pomocných a konziliárních vyšetření by měl být vždy určován očekávaným přínosem získaného výsledku z pohledu ovlivnění plánu operační a anesteziologické péče a s ohledem na další předpokládaný vývoj pooperačního stavu.

JUDr. Lenka Havlasová ředitelka Odboru smluvní politiky

vydáno v lednu 2018

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector