Kolorektální karcinom – Vše o zdraví

KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]

česky | english | mapa webu

Kolorektální karcinom - Vše o zdraví

VYHLEDÁVÁNÍ

Kolorektální karcinom - Vše o zdraví

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU

Kolorektální karcinom - Vše o zdraví  Kolorektální karcinom - Vše o zdraví Kolorektální karcinom - Vše o zdraví Prevence je podle ministra Vojtěcha základním pilířem. Nově ji chce podpořit screeningem rakoviny plic
2.8.2021 zdravotnickydenik.cz | Další informace…

Podpora primární prevence a praktických lékařů, kteří by v tomto ohledu měli hrát hlavní roli, je ve zdravotnictví zcela klíčová. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se nám každá investice do této oblasti mnohonásobně vrátí.

Bohužel je ale faktem, že česká populace se zatím v této oblasti příliš nepoučila a radám o prospěšnosti pohybu a škodlivosti kouření či alkoholu nenaslouchá.

Ministerstvo zdravotnictví chce proto alespoň posílit sekundární prevenci, a to tak, že ke třem stávajícím onkologickým screeningovým programům přidá čtvrtý zaměřující se na záchyt rakoviny plic u rizikové populace, tedy dlouhodobých kuřáků starších 50 let.

Na mezinárodním panelu Stálé konference českého zdravotnictví Zdravotnického deníku, která se věnovala ekonomice prevence, to 22. července řekl Adam Vojtěch.

Onkologických screeningů loni ubylo, VZP chce proto podpořit prevenci i nejmodernější péči
28.5.2021 zdravotnickydenik.cz | Další informace…

Víc než rok jsme téměř veškerou pozornost věnovali covidu, zatímco ostatní nemoci zůstávaly tak trochu v pozadí. Zachována sice byla akutní péče, na prevenci ale mnohdy nebyl prostor.

Platí to i o onkologii, kde meziročně klesl počet pojištěnců, kteří dorazili na screening, o osm až 18 procent. O to důležitější nyní je dobrá organizace péče, aby ti, kdo kvůli pandemii nešli na screening a jejich onemocnění mezitím pokročilo, co nejrychleji dostali potřebnou léčbu.

VZP zároveň plánuje edukativní aktivity, aby její pojištěnci věděli, na co mají nárok a co je třeba nezanedbat.

Archiv

Na rakovinu tlustého střeva a konečníku zemře zhruba deset lidí denně. Včasné vyšetření přitom může zachránit život

Každý den u nás zemře zhruba deset lidí na tzv. kolorektální karcinom čili rakovinu tlustého střeva a konečníku. Zákeřnost tohoto závažného o onemocnění spočívá mimo jiné v tom, že je na začátku zcela bez příznaků, a proto bývá objeveno příliš pozdě.

V Česku je každým rokem diagnostikováno přibližně 7 500 nových případů kolorektální karcinomu a téměř 3 500 lidí na něj umírá. Díky včasnému nálezu je však možné vzniku pokročilé rakoviny předejít, a zachránit tak život pacienta. Proto jsou velice důležité screeningové programy.

 Ti, kteří se jich neúčastní, jsou zváni zdravotními pojišťovnami, ale i přesto mnoho lidí této možnosti nevyužije.

Ministerstvo zdravotnictví s Národním screeningovým centrem ÚZIS za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny proto pokračuje v pilotnímu projektu, který má za cíl oslovit ty, kteří dlouhodobě nereagují na pozvánky a nechodí na preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva.

Pojištěnci VZP dostanou speciální balíčky, aby se mohli vyšetřit doma sami. Unikátní pilotní projekt samoodběrových sad má za cíl zvýšit záchyt rakoviny tlustého střeva, který patří mezi nejčastější zhoubné nádory. V lednu a v únoru už obdrželo samoodběrovou sadu 7 tisíc vybraných pojištěnců VZP.

V červnu v rámci další vlny doputuje samoodběrová sada ke třem tisícovkám lidí, a to k mužům i k ženám ve věku od 50 do 70 let. Národní screeningové centrum ve spolupráci s VZP tak postupně oslovuje 10 tisíc pojištěnců, kteří v posledních letech nevyužili možnosti screeningu se zúčastnit.

Každý z nich dostává dopis, jehož součástí je samoodběrová sada na odběr vzorku stolice na vyšetření skrytého krvácení.

„Pokud se nádory tlustého střeva odhalí včas, je skutečně možné zabránit vzniku rakoviny a zachránit danému člověku život. Kromě toho se pacient vyhne velmi náročné a bolestivé léčbě. Navíc právě tento projekt, který jsme spouštěli v lednu, je další formou, jak se preventivně samovyšetřit z pohodlí svého domova.

V tuto chvíli, kdy je vývoj epidemie koronaviru v ČR stabilní, je potřeba, aby se lidé v co největší míře vrátili k běžné péči a preventivním vyšetřením a péči nezanedbávali.

Apelujeme proto průběžně jak na lékaře, tak i na občany, aby tak učinili,“ zdůraznil význam pilotního projektu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, si v pohodlí domova odeberete vzorek stolice a pak jej bezplatně spolu s několika podepsanými dokumenty pošlete v přiložené obálce do specializované laboratoře, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce vám pošle výsledek,“ vysvětlil vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS Karel Hejduk. Před koronavirovou krizí v lednu a v únoru už obdrželo samoodběrovou sadu 7 tisíc vybraných pojištěnců VZP, další 3 tisíce tuto výzvu obdrží v pondělí 1. 6. 2020.

„Před pandemií, na začátku roku, měly desítky účastníků prvních dvou vln pilotního projektu pozitivní výsledek na skryté krvácení do stolice. Proto jsme jim doporučili návštěvu praktického lékaře pro konzultaci dalšího postupu.

Nicméně je důležité zdůraznit, že pokud je vám zjištěna přítomnost krve v odebraném vzorku stolice, tak to ještě nutně neznamená, že máte rakovinu, nebo že ji dostanete.

Tento výsledek však upozorňuje na její možné riziko a je třeba situaci nepodcenit,“ doplnil Ondřej Májek, vědecký vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS ČR.

„Epidemie koronaviru je v této chvíli pod kontrolou a je velice dobře, že tato příznivá situace umožňuje věnovat plnou pozornost ostatním onemocněním. Právě nádorová onemocnění a nemoci oběhové soustavy bohužel představují nejčastější příčinu úmrtí českých mužů a žen,“ upřesňuje i ředitel ÚZIS ČR Ladislav Dušek.

„Jsme velice rádi, že se můžeme podílet na tomto pilotním projektu screeningu kolorektálního karcinomu. Čím dříve se podaří nemoc odhalit, tím větší je šance na vyléčení.

Absolvování screeningu mimo jiné také šetří peníze z veřejného zdravotního pojištění, které by při pozdějším odhalení diagnózy pojišťovna vynakládala na nákladnou léčbu pacienta.

Jen v roce 2018 se léčilo s diagnózou karcinomu střeva 44 tisíc klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny, která za jejich léčbu zaplatila přes 2 miliardy korun,“ připojil David Šmehlík, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR pro zdravotní péči.

„Věřím, že pilotní projekt ověří připravenost české populace na tento způsob vyšetření a zároveň zvýší obecné povědomí o důležitosti prevence nádorů tlustého střeva a konečníku.

Protože právě díky testování stolice na skryté krvácení a kolonoskopickému vyšetření můžeme tomuto zhoubnému nádoru efektivně zabránit,“ je přesvědčen Štěpán Suchánek, vedoucí lékař Oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ÚVN Praha.

Současnou situaci popsal také koordinátor praktických lékařů zapojených do projektu MUDr.

Norbert Král: „Každé další projekty, které se v rámci screeningu dělají, jsou důležité, protože účast na preventivních vyšetřeních stále není dostatečná, i když se v současné době nepatrně zvyšuje.

Stále však hledáme nové cesty a alternativy, jak tuto účast zvýšit. Důležité je, aby rostlo i všeobecné povědomí o screeningu, abychom lidi motivovali k tomu si své zdraví chránit.“

V ČR je od roku 2000 zaveden Národní program screeningu kolorektálního karcinomu pro osoby starší 50 let. V současnosti se při screeningu využívá test na okultní krvácení do stolice, který detekuje i malé množství krve ve stolici.

Osobám bez příznaků onemocnění má odběrovou sadu pro test předat jejich registrující praktický lékař, v případě žen i gynekolog, a následně je má také informovat o výsledku vyšetření. Existuje i možnost podstoupit tzv. screeningovou kolonoskopii bez předchozího testu na okultní krvácení. U osob, které se této prevence neúčastní, probíhá tzv.

adresné zvaní občanů. „V praxi to znamená, že zdravotní pojišťovny posílají poštou dopis s pozvánkou svým pojištěncům, aby se screeningu zúčastnili. Pokud pojištěnec nereaguje, jsou pozvánky posílány opakovaně. Adresné zvaní do screeningu bylo zahájeno v lednu 2014 a realizují ho všechny zdravotní pojišťovny.

Na první pozvánku reaguje více než pětina pozvaných, ale s opakovaným zvaním účast klesá,“ popsal průběh současného adresného zvaní Karel Hejduk.

Toto onemocnění se může projevovat řadou příznaků, např. dlouhodobější změnou ve střevní činnosti (průjem, zácpa, stužkovité zúžení stolice), bolestí břicha, pocitem plnosti, větší plynatostí a úbytkem hmotnosti. Varovným příznakem je zejména krvácení z konečníku nebo příměs krve ve stolici, upozorňující na krvácení v zažívacím traktu.

Vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku lze výrazně ovlivnit prevencí.

Například omezení konzumace červeného masa a uzenin, pečených, smažených, grilovaných a uzených potravin, alkoholu a zvýšení fyzické zátěže spolu s nekouřením a dostatečným množstvím vlákniny ve stravě (konzumace ovoce, zeleniny, luštěnin, skořápkových plodů a celozrnných výrobků) snižují riziko vzniku tohoto onemocnění.

O Národním screeningovém centru ÚZIS

Národní screeningové centrum (NSC) vzniklo v rámci Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR za účelem podpory a zlepšení screeningu a prevence vážných onemocnění v České republice.

NSC nabízí občanům nové či vylepšené screeningové nebo preventivní programy týkající se kromě prevence nádorových onemocnění také prevence předčasných porodů, diabetické retinopatie, kritických vrozených srdečních vad u novorozenců, chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) atd.

V současnosti je NSC financováno z prostředků čerpaných z fondů Evropské unie a svoji činnost realizuje za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

 • Webové stránky projektu
 • Návod k odběru stolice pomocí qFIT kitu
 • Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Screeningový proces karcinomu kolorekta – VZP ČR

Na screeningové vyšetření karcinomu kolorekta hrazené ze zdravotního pojištění má právo každý asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysokorizikových skupin pro karcinom kolorekta.

 • Jsou 2 možnosti postupu screeningu:
 • 1) VYŠETŘENÍ NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE V ORDINACI LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE
 • nebo alternativní metoda testu

2) SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE – možnost volby screeningové kolonoskopie jako primárního vyšetření platí od 1. 7. 2020 nově i pro věkovou kategorii nad 50 let, původně platilo pro věkovou kategorii nad 55 let.

 1. Ad 1) VYŠETŘENÍ NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE V ORDINACI LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE (výkon managementu screeningu a analytická fáze vyšetření)
 2. Zpravidla v rámci provedení pravidelné preventivní prohlídky v 50 letech věku provede registrující praktický lékař nebo registrující gynekolog (a to i v případě mužů může být registrující gynekolog jejich partnerky) test na okultní krvácení ve stolici; toto vyšetření se u bezpříznakových jedinců provádí dále ve věku 50-55 let v jednoročním intervalu, nad 55 let 1x za dva roky.
 3. Od roku 2019 došlo ke změnám ve screeningu kolorektálního karcinomu v ČR na doporučení Komise MZ ČR pro screening kolorektálního karcinomu.
 4. 15118 – Management kolorektálního screeningu (vykazováno registrujícím praktickým lékařem příp. gynekologem)

15119 – Kolorektální screening – analytická část, stanovení okultního krvácení ve stolici (vykazováno registrujícím praktickým lékařem příp. gynekologem), jedná se o vyšetření pomocí POCT přístroje v ordinaci registrujícího praktického lékaře příp. gynekologa.

Zajímavé:  Jak Dlouho Trvaji Priznaky Hiv?

V případě, že registrující praktický lékař příp. gynekolog nedisponuje POCT přístrojem, pak je analýza stolice provedena v laboratoři – výkon se vykazuje výkonem 81733 – Kvantitativní stanovení krve ve stolici (s dg. Z121).

Výkony 15120 – Signální výkon – Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález negativní a 15121 – Signální výkon – Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu – nález pozitivní (původní screeningové výkony do r.

2019) mají nyní nulovou bodovou hodnotu a používají se pouze jako signální výkony, které podávají informaci o tom, zda je výsledek screeningového testu byl pozitivní či negativní. Vykazuje je vždy ten, kdo provádí a vykazuje výkon managementu screeningu, tedy registrující praktický lékař, nebo gynekolog. Bez vykázání signálního kódu nebude výkon managementu uhrazen.

V případě negativního výsledku je v odstupu 1 roku nebo 2 let – dle věkové kategorie (viz výše) toto vyšetření u dané osoby opakováno – opět vykazováno kódem 15118 se signálním kódem 15120 nebo 15121, a případně vykázání kódu 15119 při provedení analytické fáze v ordinaci lékaře primární péče); při provedení analytické fáze v laboratoři je vykázán kód 81733. Další variantou je, že pojištěnec při dalším termínu vyšetření zvolí rovnou screeningovou kolonoskopii – tedy postup viz bod 2).

V případě pozitivního výsledku je pojištěnec odeslán na kolonoskopii na schválené akreditované pracoviště, které je ve smluvním vztahu pro tuto péči s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Podmínkou úhrady tohoto vyšetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění je doporučení registrujícího praktického lékaře nebo gynekologa.

 • Výkon je dle výsledku vyšetření vykazován kódem:
 • 15101 – Kolonoskopie při pozitivním nálezu speciálního testu na okultní krvácení ve stolici – nález negativní
 • nebo
 • 15103 – Kolonoskopie při pozitivním nálezu speciálního testu na okultní krvácení ve stolici – nález pozitivní

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku asymptomatických jedinců starších 50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

Pokud je výsledek kolonoskopického vyšetření negativní, screeningový program je na 10 let přerušen.

V případě pozitivního kolonoskopického vyšetření ve smyslu kolorektální neoplazie se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění.

Péče o tohoto pojištěnce je zdravotním pojišťovnám vykazována platnými kódy ze Seznamu zdravotních výkonů – jejich omezení je dáno pouze omezením uvedeným v platném Seznamu zdravotních výkonů, žádná jiná omezení se na tuto péči nevztahují.

 Ad 2) SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE

Indikuje ji registrující praktický lékař nebo endoskopista příslušného centra. V případě, že vyšetření indikoval endoskopista, je povinen tuto skutečnost nahlásit příslušnému registrujícímu praktickému lékaři.

 1. Vykazováno kódy výkonů:
 2. 15105 – Screeningová kolonoskopie – nález negativní
 3. Je-li výsledek screeningové kolonoskopie negativní, je další screeningová kolonoskopie indikována v intervalu za 10 let.
 4. 15107 – Screeningová kolonoskopie – nález pozitivní

V případě pozitivního výsledku se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění. Péče o tohoto pojištěnce je zdravotním pojišťovnám vykazována platnými kódy ze Seznamu zdravotních výkonů – jejich omezení je dáno pouze omezením uvedeným v platném Seznamu zdravotních výkonů, žádná jiná omezení se na tuto péči nevztahují.

Každý účastník screeningového programu, který hodlá nález jednoho poskytovatele konzultovat či ověřit na jiném pracovišti v intervalu kratším, než byl doporučen lékařem nebo screeningový programem, si musí toto další vyšetření hradit sám – jedná se o zdravotní službu nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

V případě, že je při kolonoskopii v rámci screeningového vyšetření potřeba provést další související péči (např. polypektomie,…), tyto výkony se zdravotní pojišťovně vykazují platnými výkony ze SZV:

Zastavte kolorektální karcinom

Rakovinu tlustého střeva a konečníku dostane ročně přes 8000 Čechů, umře na ni až 4300 lidí.

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v České republice.  Ve výskytu tohoto vážného onemocnění jsme bohužel na světové špičce.

Ročně tímto druhem nádoru onemocní více než 8000 lidí a přibližně 4200 pacientů na diagnózu kolorektálního karcinomu umírá.

Přitom je prokazatelné, že při včasném zachycení tohoto onemocnění má naději na uzdravení až 75 procent pacientů.

Ke zvýšení informovanosti odborné lékařské veřejnosti má přispět i cyklus regionálních seminářů nazvaných Zastavme kolorektální karcinom.

Záměrem tohoto projektu, který podpořilo i Ministerstvo zdravotnictví ČR, je odborníky ve všech krajích informovat o Národním programu screeningu, o nutnosti a možnostech včasné diagnostiky a standardní léčby kolorektálního karcinomu v ČR.

Semináře se od loňského října uskutečnily zatím v Brně, Jihlavě a Hradci Králové. Minulý týden se lékaři angažující se v prevenci a léčbě tohoto onemocnění sešli také v Ostravě.

Semináři na půdě moravskoslezského krajského úřadu dne 22. 1.2010 předcházela tisková konference za účasti zástupců kraje, ministerstva zdravotnictví, onkologů, zdravotních pojišťoven. Mezi pozvanými hosty tiskové konference zasedla také ředitelka zdravotního úseku České průmyslové zdravotní pojišťovny doktorka Renata Knorová,MBA.

Podle předsedy České onkologické společnosti profesora Jiřího Vorlíčka onemocní ročně v ČR rakovinou 70.000 lidí a 28.000 lidí také na tuto nemoc umře. „Asi 420.000 lidí, což odpovídá velikosti Brna, onkologické onemocnění mělo nebo má. Pokud je nádorové onemocnění zachyceno včas, je velká šance na vyléčení,“ řekl novinářům.

Podle docenta Ladislava Duška, ředitele pořádajícího institutu biostatiky a analýz v Brně, je screeningový program velmi zásadní.  „Dlouhodobě máme 54 procent všech nádorů zachyceno pozdě. Screening je jedinečná šance, které vede k včasnému odhalení kolorektálního karcinomu a dramaticky šetří náklady,“ dodal.

Nádory tlustého střeva a konečníku se nejčastěji objevují u lidí v pokročilém věku. Devadesát čtyři procent všech nových pacientů překročilo padesátku. Průměrný věk pacientů je 68 let.

Zdravotní pojišťovny hradí v současnosti klientům od 50 do 54 let jednou ročně test na okultní krvácení ve stolici, který může být do jisté míry signálem onemocnění. Od letošního roku mohou lékaři pacientům od 55 let nabízet také preventivní kolonoskopické vyšetření.

To v raném stadiu dokáže nemoc spolehlivě odhalit a zlepšit tak prognózu léčby. Zdravotní pojišťovna uhradí vyšetření  nezávisle na věku pacienta, pokud má potíže nebo zjistí stopy krve ve stolici.

Plošný screening umožní odhalit léčitelné nádorové onemocnění ještě v době, kdy pacienti nemají potíže a příznaky nemoci se neprojevují. Testy okultního krvácení lze po 55 letech věku absolvovat jednou za dva roky.

Kolonoskopické vyšetření stačí provést jednou za deset let. Kolonoskopie umožní odstranit podezřelé výrůstky ve střevě, čímž se pacient vyhne klasické operaci. Na kolonoskopické vyšetření se lze objednat telefonicky.

Seznam screningových center je na internetových stránkách http://www.kolorektum.cz/.

Zdravotní ředitelka České průmyslové zdravotní pojišťovny  Renata Knorová sdělila, že zdravotní pojišťovna má v programu screeningu úkoly ve dvou rovinách.

Jednou rovinou je zajistit pro klienty dodatečnou síť poskytovatelů zdravotní péče  -praktických lékařů a gynekologů, kteří provádějí v rámci preventivního vyšetření test na okultní krvácení ve stolici a specializovaných gastroenterologických pracovišť, které provádějí screeningovou koloskopii. Ve druhé rovině je možnost kontaktování přímo pojištěnců, které je nutné přivést do  ordinací k preventivním prohlídkám. Tento úkol lze plnit několika způsoby – pomocí informačních letáků, kampaní nebo adresným zvaním pojištěnců, kteří v posledních dvou letech neabsolvovali preventivní prohlídku u svého registrujícího lékaře.

 „Uvědomujeme si, že důsledky pozdního odhalení tohoto onemocnění se mohou negativně promítnout i do našich nákladů. Budeme se proto snažit, abychom s finančními prostředky, které máme, mohli co nejlépe zajistit informovanost našich klientů,“ zdůraznila Renata Knorová na tiskové konferenci.

Odborníci upozorňují, že je třeba osvětu co nejdříve posílit, protože lidí s kolorektálním nádorem bude s ohledem na stárnutí populace  v budoucnu přibývat. Zájem lidí o screningové vyšetření by podle nich mohla podpořit výraznější mediální kampaň.

Ředitelka odboru zdravotních služeb z ministerstva zdravotnictví Stanislava Pávová naznačila, že  do budoucna se počítá s větší motivací pacientů ke zdravému způsobu života. „Masová mediální kampaň, kde se občan dozví, co mu hrozí, musí přijít. Počítáme, že (kampaň) začne v letošním roce,“ dodala ředitelka.

Kolorektální karcinom lze zachytit dřív, než se projeví. ZP MV ČR loni na léčbu vynaložila přes 287 milionů Kč

15.4.2020 | #Pojištěnci

Rakovina tlustého střeva a konečníku je nejčastějším druhem karcinomu trávicího ústrojí u nás. Jedná se přitom o typ, který je velmi dobře ovlivnitelný prevencí.

Klíčovou roli hraje správná životospráva, díky níž lze snížit riziko vzniku karcinomu. Zásadní je ale rovněž záchyt případné nemoci v raném stádiu.

Při včasném rozpoznání pak může být prognóza na vyléčení velmi dobrá.

Výdaje na léčbu nemoci se poslední roky drží na podobné úrovni, což potvrzují i údaje Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

„Na léčbu kolorektálního karcinomu vydala ZP MV ČR loni více než 287 milionů korun. Na úrovni kolem tří set milionů korun se roční výdaje na léčbu pohybují poslední tři roky.

Aktuálně je mezi našimi klienty 1540 pacientů s touto diagnózou,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí pojišťovny.

V České republice je zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn u více než 7 600 lidí ročně, téměř polovina z nich pak tomuto onemocnění podlehne. U mužů je výskyt i úmrtnost vyšší.

Přes tato vysoká čísla lze ale v posledních letech pozorovat pozitivní trend – počet nových případů i úmrtnost meziročně klesá o 1 %.

Klesající úmrtnost souvisí se zavedením adresného zvaní občanů k preventivnímu vyšetření na rakovinu kolorektálního karcinomu, jež u nás funguje od roku 2014. Cílem je zachycení nádoru v časném stádiu, kdy nemocní ještě nemusí pozorovat žádné příznaky.

Screening nemoci

Při screeningu na kolorektální karcinom se využívá především test na okultní krvácení do stolice a kolonoskopie. Muži a ženy ve věku od 50 do 54 let mají z veřejného zdravotního pojištění zdarma nárok na test na okultní krvácení do stolice, a to jednou ročně.

Zajímavé:  Rane Tehotenstvi Priznaky Menstruacni Bolesti?

Mladší lidé si jej musí hradit sami. ZP MV ČR svým pojištěncům na tento test nabízí finanční příspěvek ve výši 500 korun ročně, a to v rámci svého programu prevence onkologických onemocnění. Mohou si o něj zažádat pojištěnci od 40 do 50 let věku.

Lidé starší 55 let mají pak nárok na tento test jednou za dva roky, nebo mohou využít screeningovou kolonoskopii. Ta je z tohoto hlediska nejlepší možností, jak kolorektální karcinom odhalit. Vyšetření pak stačí podstoupit pouze jednou za deset let.

Léčba při včasném záchytu

Zákeřnost rakoviny tlustého střeva nebo konečníku spočívá v tom, že v časném stadiu nemusí být přítomny žádné příznaky. Později se může objevit zácpa nebo průjem, stopy krve ve stolici, bolesti břicha nebo například anémie.

V případě včasného odhalení nemoci je léčba relativně jednoduchá a rychlá.

Při odhalení nádoru ve velmi časném stadiu může být dostatečným řešením endoskopické odstranění polypu ve střevě, v případě nádoru konečníku pak použití operačního rektoskopu.

Rakovina tlustého střeva: základem úspěšné léčby je včasná diagnóza

Rakovina tlustého střeva neboli kolorektální karcinom patří mezi tři nejčastější nádorová onemocnění v České republice. Každý rok onemocní šest tisíc Čechů. Přitom jde o jedno z nádorových onemocnění, které je velice dobře léčitelné, pokud je odhaleno včas.

Kolorektální karcinom postihuje zejména věkovou skupinu osob v rozmezí 63 až 77 let. V posledních letech není žádnou výjimkou zachycení nádorů u jedinců mladších 60 let, objevuje se již i v třetí a čtvrté dekádě života člověka.

Zvýšené riziko i u mladších ročníků představují špatné stravovací návyky, tedy nadměrná konzumace červeného masa a s tím spojená nevhodná tepelná úprava pokrmů (grilování, fritování), dále nadbytečný kalorický příjem, některá potravinová aditiva (přídatné látky), nedostatek vlákniny v jídelníčku apod.

Rizikovým faktorem je také nedostatečná pohybová aktivita často spojená s obezitou.

Příznaky nádorového onemocnění zahrnují i jiná onemocnění trávicí trubice

Hlavní rizikový faktor představuje věk pacienta – s přibývajícím věkem se u každého člověka zvyšuje riziko výskytu polypů (slizničních výrůstků), u kterých může postupem času dojít ke zhoubné přeměně a nekontrolovanému buněčnému růstu; jde o poměrně dlouhý proces (7–10 let).

Asi u 15–19 procent onemocnění vzniká nádorová přeměna na základě vrozené predispozice, u jednoho procenta nádorů jde o komplikaci chronického střevního zánětu. „Formy onemocnění kolorektálním karcinomem mohou být zcela bezpříznakové, případně se projeví pouze v laboratorních odběrech chudokrevností.

Příznaky mohou také být velmi nespecifické, jako je břišní dyskomfort, únava, nadýmání a podobně,“ upozorňuje MUDr. Irena Peprná, praktická lékařka z kliniky Canadian Medical.

Vždy je třeba věnovat pozornost těmto varovným signálům:

 • změně charakteru vyprazdňování stolice (nepravidelné střídání zácpy a průjmu, zúžení stolice, nutkání na stolici s pocitem neúplného vyprázdnění),
 • přítomnosti krve ve stolici,
 • bolesti břicha,
 • nevysvětlitelnému úbytku tělesné hmotnosti.

Jaké jsou možnosti léčby karcinomu tlustého střeva?

Jak již bylo řečeno: základem je včasné odhalení onemocnění. Pak je kolorektální karcinom velice dobře léčitelný. Léčbu, která je v současné době na vysoké úrovni, řídí klinický onkolog, léčebnou strategii určuje dle stadia onemocnění. Záleží na pokročilosti nádoru, vždy se volí léčba „šitá na míru“ konkrétnímu pacientovi.

„Zhoubný nádor ve své nejčasnější fázi může být někdy odstraněn již při samotném endoskopickém výkonu. V jiných případech pacienti podstupují chirurgický zákrok s cílem odstranění nádoru a uzlin.

Jednou z cest je také léčebná chemoterapie a ozařování, jež je většinou cíleno na zmenšení nádoru či odstranění zbytkové nemoci.

V současné době je možné onemocnění léčit i v pokročilých stadiích, včetně metastáz,“ informuje MUDr. Irena Peprná.

Zásadní v úspěšnosti léčby je, aby nemocný byl dostatečně informován o svém onemocnění, o možnostech léčby a také o nežádoucích účincích léčebného procesu. Důležité je přistupovat k léčbě pozitivně a aktivně.

Prevence je základ

Jak rakovině tlustého střeva předcházet? Alfou a omegou, jako ostatně u eliminace každého závažného onemocnění, je prevence, která v tomto případě spočívá v úpravě životosprávy a jídelníčku. Důležité je odstranit rizikové faktory životního stylu popsané výše.

V sekundární prevenci jsou aktivně vyhledáváni zdraví bezpříznakoví jedinci, kteří jsou ve zvýšeném riziku onemocnění (výskyt onemocnění rakovinou tlustého střevu a konečníku v rodině).

Již několik let probíhá v naší zemi screening onemocnění nádorem tlustého střeva, což je cesta ke snížení výskytu nových onemocnění. „Od roku 2015 jsou zdravotní pojišťovnou díky úpravě screeningového programu k vyšetření adresně zváni klienti starší 50 let věku.

Samotné vyšetření pak spočívá v jednoduchém testu na skryté krvácení do stolice, který je bezbolestný.

Pokud je vám tedy více než 55 let a dosud jste vyšetření nepodstoupili, nezbývá než vám doporučit, abyste se na kolonoskopické vyšetření co nejdříve objednali,“ vysvětluje MUDr. Peprná a dodává: „Aktivním postojem k prevenci onemocnění totiž můžete zachránit své zdraví.“

„Jednoduchý test pro kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu ve stolici dnes laboratoře běžně provádějí. Díky tomu, že je stanovován lidský hemoglobin (jako součást lidských krvinek) dnes již pacient nemusí držet žádnou dietu.

Testy jsou dostatečně citlivé i spolehlivé a lze je v laboratoři provádět na automatických analyzátorech. Pro široký populační screening zůstanou zřejmě nejčastěji využívaným testem i v dalších letech,“ podotýká MUDr. Petr Podroužek, CSc.

, odborný ředitel EUC Laboratoří.

„Alarmující je fakt, že až jedna čtvrtina nemocných přijde k lékaři v pokročilém stadiu onemocnění, kdy dochází k šíření nádoru do dalších orgánů, nejčastěji jater a plic. Pětileté přežití těchto pacientů je nižší než 5 %.

Bohužel pouze malá část cílové populace (přibližně 22 %) pravidelně podstupuje screeningové testy na kolorektální karcinom, neboť tyto testy jsou vnímány jako nepříjemné,“ konstatuje RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.

, odborný garant genetických laboratoří CGB, a připomíná: „Přijatelnou alternativou je proto pro tyto jedince genetický test Septin9. Septin9 je krevní test, který lze provést jako první krok pro časnou detekci kolorektálního karcinomu.“

Princip testu Septin9

Kolorektální karcinomy dokonce i v nejranějších stadiích uvolňují genetický materiál (DNA) do krve. U pacientů s kolorektálním karcinomem dochází k metylaci tumor supresorového genu Septin 9, zatímco u zdravého jedince nikoliv.

Test Septin9 umožňuje v krevní plazmě snadno a spolehlivě detekovat tento marker (metylovaný gen Septin 9) specifický pro kolorektální karcinom. Na základě výsledků řady nezávislých klinických studií (např.

studie PRESEPT zahrnovala 7940 osob) indikuje pozitivní výsledek testu zvýšenou pravděpodobnost přítomnosti kolorektálního karcinomu. V takovém případě by měl pacient podstoupit kolonoskopii pro potvrzení diagnózy.

„Velkou výhodou tohoto testu je komfort pro pacienta, neboť vyžaduje pouze běžný odběr krve a na rozdíl od ostatních metod pro časnou detekci kolorektálního karcinomu není třeba dodržovat žádná doporučení týkající se stravy, ani speciální přípravu před vyšetřením. Odběr krve lze provést kdykoli,“ popisuje RNDr. Uvírová.

Test Septin9 byl v dubnu 2016 schválen významnou americkou certifikační autoritou FDA (Food and Drug Administration) jako první krevní screeningový test na kolorektální karcinom a je také akceptován v České republice Národní radou pro kolorektální karcinom jako alternativa jiných metod screeningu. Bohužel, vzhledem k jeho vyšší ceně, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Další informace o tomto vyšetření naleznete na www.pathology.cz.

Medicínský rádce

Poděkování od našich pacientů

Rádi bychom Vám poděkovali za profesionální a zároveň lidskou péči, kterou jste naší rodině poskytli v souvislosti s hospitalizacemi kvůli kovidu a s následnou kontrolou. Děkujeme všem týmům, které se o nás staraly a přišli jsme s nimi do styku.

Ať už to jsou lékaři, sestřičky nebo sanitáři na plicním oddělení, na chirurgii a na neurologii. Jmenovitě chceme poděkovat paní primářce MUDr. Aleně Dvořákové, MUDr. Radkovi Cafourkovi, panu primáři MUDr. Pavlu Houškovi, MUDr. Michalovi Pelíškovi, MUDr. Václavu Bočkovi a MUDr.

Markovi Mužíkovi, ze sanitářů panu Pavlovi Gerčákovi za profesionální a zároveň vlídný, ochotný, lidský přístup, který je vlastní i ostatním, jen je neznáme jménem… Jistě všichni mají své nesnáze, a i přesto obdivuhodně naplňují svá poslání ve strakonické nemocnici, i při ztížených podmínkách právě během kovidové pandemie.

Vážení pracovníci strakonické nemocnice, chceme vám všem sdělit naše pocity po návštěvě očkovacího centra ve Strakonicích. Především musíme zdůraznit, že se vám podařilo najít vhodné prostory, dobře přístupné i pro nás starší a zejména pak pro hůře se pohybující občany.

Velmi příjemně jsme byli překvapeni organizací vlastního očkování. Vše šlo „jako na drátku.“ U pracovníků centra byl patrný vstřícný přístup, ochota, příjemné vystupování a profesionalita – uvedené se týká opravdu všech: zdravotníků, hasičů, studentů i pomáhajících dobrovolníků.

Všem, kteří organizačně či přímo očkování zajišťovali, patří náš obdiv, uznání a poděkování. Děkujeme!

Děkuji celému kolektivu neurologického oddělení a oddělení následné péče za výbornou péči a laskavý přístup k paní E.L. Za rodinu děkuje V.J.

Ráda bych poděkovala personálu chirurgického (t.č. covidového) oddělení, zvláště pak MUDr. Andrlíkové, za péči o naši maminku.

Paní doktorko, moc děkujeme za Vaši péči, opravdový zájem na jejím uzdravení, za zajištění léku Veklury, který, jak vím, není až tak lehce dostupný.

A také Vám děkuji za milý, ochotný a trpělivý přístup při sdělování informací o jejím zdravotním stavu.  Bohužel, není to všude běžné. 

Ráda bych vyjádřila poděkování za péči v porodnici. Rodila jsem v době, kdy kvůli koronaviru platila nejpřísnější pravidla a zákaz návštěv i otců.

Nicméně v této nelehké situaci musím vyzdvihnout péči a profesionalitu personálu. Na všech jsou patrné obavy, ale ne o sebe, nýbrž o své pacienty.

Všechen personál se k nám choval báječně a s láskou o nás pečovali. Ještě jednou děkujeme a přejeme hodně sil! V.K.

Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za péči, která mi byla poskytnuta po operaci – odstranění dělohy v květnu 2020. Všem moc děkuji za Váš vzorný, příjemný a profesionální přístup a péči po všech stránkách. Lékařům a vždy příjemným a usměvavým  sestřičkám. Moje dcera v současné době studuje SZŠ, doufám, že jednou bude stejná jako sestry na vašem oddělení.

Chtěla bych touto cestou poděkovat kolektivu lékařů a zdravotních sester a pečovatelek interního oddělení ženy. A to především za profesionální, lidský a naprosto diskrétní přístup.

Velký dík patří mé ošetřující lékařce Martině Syrinek za obětavost, pečlivost a hlavně lidský přístup a zdravotní sestře Jiřině Rožánkové, která s trpělivostí trpěla po celou dobu mého vyšetřování.

Celý kolektiv tohoto oddělení je zkrátka naprosto úžasný a patří jim dík. I.V.

Zajímavé:  Artroza Kyčelního Kloubu Příznaky?

Chtěla bych Vás informovat a zároveň poděkovat za skvělou péči v Nemocnici Strakonice, a to konkrétně na oddělení následné péče a rehabilitace, a to i ve složité „koronavirové“ době. Nasazeni a zájem všech pracovníků od primáře, sestřiček i sanitárních pracovníků je naprosto úžasný a za to patří jedno veliké DĚKUJI. 

Ráda bych Vašemu gynekologicko-porodnickému oddělení poděkovala za neskutečnou péči, které se mně i mé dceři u Vás v nemocnici dostalo. Navzdory nesnadné hospitalizaci i porodu, se mi všichni věnovali s velkou profesionalitou a laskavostí.

Ani jsem si nemyslela, že taková ochota a milý přístup všech doktorů a sester je při jejich těžkých povolání na takto náročných odděleních, jako je porodnice a oddělení šestinedělí, možná.

Jmenovitě bych ráda poděkovala především panu doktorovi Ibrahimu Razakovi a porodním asistentkám Michale Křížové a Aleně Chrstošové. Jejich pohotová a milá péče je neskutečná. Velké díky patří také vrchní sestře paní Bláhové, která stejně jako její všechny sestry odvádí naprosto výjimečnou práci.

Bohužel si nepamatuji příjmení, ale děkuji moc milým sestrám paní Daně a Lucii, za jejich velkou pomoc, ochotu a laskavost. Máte všichni můj obdiv a ještě jednou děkuji.

V lednu 2020 jsem byl hospitalizován a operován pro kýlu na chirurgii ve vaší nemocnici. Chtěl  bych velice poděkovat lékařům, sestrám a ostatnímu personálu tohoto oddělení. Vše bylo na vysoké úrovni, poprvé jsem se necítil jako pacient, byl jsem klient. S takovým přístupem jsem se setkal poprvé a 1.místo mezi nemocnicemi Vám bezesporu patří!

Máte můj obdiv a personál, který prováděl odběry byl naprosto úžasný. Děkuji za rychlost a přístup, který v jiných nemocnicích chybí a nebo spíše postrádám. Děkuji za ochotu.

Koncem října jsem se stal obětí dopravní nehody, při které jsem utrpěl závažná poranění horní a dolní končetiny. Byl jsem transportován do traumatologického centra v Českých Budějovicích, kde jsem byl operován a po třech dnech převezen na chirurgické oddělení Strakonické nemocnice, kde o mne bylo naprosto profesionálně a lidsky postaráno.

Vzhledem k tomu, že rozsah poranění neumožňoval provádět samostatně základní lidské potřeby, byl jsem přeložen na oddělení následné péče. A i tady jsem se  opět setkal s  naprosto skvělou péčí veškerého personálu. Dovolte mi tedy, abych vyjádřil velké poděkování všem zaměstnancům těchto oddělení za obrovskou podporu, které se mi dostalo v mé těžké životní situaci.

Mají můj obdiv a respekt.

Můj tatínek několik roků, třikrát v týdnu, dojížděl sanitkou do stále známějšího prostředí dialyzačního oddělení, kde si velmi chválil přístup všech pracovníků. V první řadě odbornost, dále vřelý a přátelský úsměv, pohoda, ochota, pokaždé pomocná ruka poblíž, zájem …

to jsou ty „léky“, kterými navíc disponuje toto pracoviště. Naše obrovské poděkování patří panu doktoru Josefu Moltašovi, který svým příkladným přístupem vede své podřízené tou správnou cestou. Veliký dík patří tedy samozřejmě  i všem pracovníkům oddělení…

sestřičkám a pomocným sestřičkám, jejichž úsměv rozsvicuje všechny pokoje a vlídná slova hladí srdíčka nemocných. A nejen jich…i mně (a naší rodině) se pokaždé dostalo podpory v v tatínkových těžkých chvílích, kterých s přidávajícími se zdravotními komplikacemi přibývalo.

Též řidici přepravních sanitek si zaslouží naše poděkování. Ochota a lidskost je jejich vizitkou.

Nemám ráda vzkazy na sociálních sítích a hlavně komentáře, které tam pak vznikají a tak si dovoluji Vám zaslat zprávu tímto způsobem. Nedávno jsem byla hospitalizována na Chirurgickém oddělení č. 1, kde jsem absolvovala laparoskopickou operaci žlučníku.

Již v minulosti jsem ve strakonické nemocnici prodělala několik operací – na gynekologii a byla jsem vždy spokojená a tak strakonická nemocnice pro mě byla jasnou volbou. Nyní nemůžu jinak, ale musím vyslovit díky a pochvalu celému chirurgickému oddělení za úžasnou péči. Díky všem lékařům a milým sestřičkám za vzornou péči, ochotu, obětavost a za milý úsměv.

Pro každého je pobyt v nemocnici nepříjemný, ale s milým přístupem personálu se vše dá lépe zvládnout.

Byla jsem propuštěna po operaci z gynekologického oddělení .Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování za profesionalitu lékařů v čele s panem primářem MUDr. Vláškem i zdravotních sester a asistentek. Děkuji jim za laskavý a milý přístup, ochotu, obětavost a nepřetržitou péči.

Všichni zaměstnanci na tomto oddělení dokazují, že jejich povolání je zároveň posláním.Mé poděkování patří také všem optimistickým tvářím, které pacient vidí před uspáním na operaci. Celý tým na operačním sále na mě působil velmi příjemně se snahou odvést pacientovu pozornost jinam.

Ráda bych touto cestou poděkovala celému kolektivu zaměstnanců oddělení šestinedělí a novorozenců. Velice si vážím lidského až rodinného přístupu celého personálu, který myslí nejen na biologické potřeby pacienta, ale i na ty psychické. Byli jste báječní… ze srdce všem děkuji. 

Dne 13.08.2018 jsem byl po ošetření na pohotovosti ve večerních hodinách hospitalizován na interním oddělení.

Vzhledem k tomu, že jsem byl velice spokojen s péčí o mou osobu, bych chtěl poděkovat a udělit velkou pochvalu ošetřujícímu personálu. Zvláště pak zastupující staniční sestře p.

Porebové a jejímu kolektivu, který se o mne po dobu mé hospitalizace staral. Velice si vážím práce těchto lidí a jsem rád, že mi byli nápomocni v mé nelehké zdravotní situaci. 

Ráda bych poděkovala touto cestou za vzornou péči na gynekologii ve Strakonicích, kde jsem byla před 14 na operaci. Lékaři, sestřičky, uklízečky byli moc ochotní, usměvaví, odcházela jsem spokojená…

Chtěla bych touto cestou poděkovat chirurgickému oddělení strakonické nemocnice. Byla jsem velmi spokojena s prací lékařů i sestřiček, a to nejen s běžnou péčí, ale i se vstřícností, pokud jde o stravování atd. Nyní jsem v péči chirurgické ambulance. Oceňuji, jak se mi přes velký počet pacientů všichni věnují.

Prodělal jsem v gastroent. ambulanci koloskopické vyšetření. Chtěl bych poděkovat zdravotníkům za laskavé přijetí a profesionální přístup.

Ne ve všech nemocnicích přistupují ke svým pacientům takto lidským způsobem, o čemž jsem se přesvědčil před několika lety při stejném zákroku u své manželky na jiném pracovišti. Zákrok prováděla MUDr.

Odvodová za asistence sester p.Lukešové a p.Kašparové.

Dnes byla manželka klientkou u Vás v nemocnici na očním a byla unešena z přístupu, profesionality a ochoty mladého lékaře a personálu!

Dne 25.10.2017 jsme byli s manželem na koloskopickém a gastroskopickém vyšetření ve vaší nemocnici. Chtěli bychom touto cestou poděkovat ošetřujícímu personálu za ochotu, vstřícnost a profesionální přístup – a to vše s úsměvem na tváři. My jako pacienti jsme se u vás cítili jako lidé, příjemně a bez jakýchkoli obav se vám svěřit. Zejména děkujeme sestřičce p. Jitce Lukešové.

Chtěla bych Vám tímto poděkovat za skvělou péči na oddělení interny. Již podruhé jsem se dostala do péče MUDr. Nováka. Nemohu si jeho pečlivost a zájem o mé zdraví vynachválit.

Je nejen pečlivý, svědomitý, ale hlavně mu nechybí soucit a lidskost. Dále bych chtěla též poděkovat sestřičkám za ochotu a milý přístup.

Také bych vyzdvihla čistotu pokoje, kde jsem ležela a i stravu, která byla rozmanitá a chutná.

Ráda bych tímto poděkovala celému personálu na oddělení Porodní a Šestinedělí. Profesionální a při tom lidský přístup k pacientům je nedocenitelný, velice si toho vážíme. I díky vám všem jsme vše zvládli! DĚKUJEME!!

Chtěl bych touto cestou poděkovat za profesionální přístup a péči, která byla poskytnuta mé dceři v době její hospitalizace v prosinci 2016 na dětském oddělení Vaší nemocnice. Velký dík patří nejen MUDr. Martinu Gregorovi za nasazení včasné a vhodné léčby, ale i lékařkám a sestřičkám za jejich odborné znalosti, ochotu a trpělivost.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu primáři Gregorovi, jeho týmu lékařů a sester a paní doktorce Kinkorové za vynikající a vysoce lékařsky odbornou péči, kterou projevili při hospitalizaci naší dcery. Díky jejich vysoce odbornému a profesionálnímu přístupu, jehož součástí byl i transport do FN Motol je dcera v pořádku. Ještě jednou mockrát děkujeme.

V minulém týdnu jsem byl hospitalizován ve Vaší nemocnici na oddělení neurologie. Byl jsem mile překvapen technickým vybavením oddělení. Velmi si vážím vysoké profesionality Vašich lékařů i zdravotních sester na oddělení neurologie. Příjemná verbální komunikace, empatie i smysl pro humor byly pro mne cenným přívlastkem jejich práce.

Rád bych vyjádřil vděk za vynikající péči a příjemný a ochotný přístup, jichž se mi ve Vaší nemocnici dostalo při velice rychlém vyšetření následujícím poté, co u mě byla náhodně objevena akutní anémie, a i při následné hospitalizaci a operaci.

Moje poděkování směřuje především k panu dr. Vašíčkovi z interního oddělení, paní dr. Zimmermannové z hematologie, paní dr. Sáňkové z ARO, panu dr. Vašátkovi z chirurgie a mému operatérovi panu dr.

Hladovi (který mi dokonce telefonoval, aby se optal, jak se cítím a zda se neobjevily nějaké komplikace po propuštění z nemocnice).

Dále pak děkuji samozřejmě také sestřičkám na jmenovaných odděleních a všem, kdo se podíleli na vyšetřeních, operaci nebo jiným způsobem přispěli k tomu, že jsem brány nemocnice opouštěl s pocitem, že všichni udělali maximum pro to, aby se můj zdravotní stav optimalizoval.

V lednu byla naše dcera hospitalizována na dětském oddělení. Velmi si vážíme veškeré péče, kterou personál oddělení naší dceři a mě poskytl.

Poděkovala jsem lékařům i sestrám osobně, avšak ráda bych vyjádřila poděkování i touto cestou.

O veškerých postupech průběhu léčby jme byli vždy informováni, a to i ve vypjaté situaci při příjmu dcery, což pro nás bylo velmi důležité. Přístup lékařů i sester považuji za velmi profesionální a současně velmi lidský.

V prosinci 2018 jsem byla opět hospitalizovaná ve Vaší nemocnici na chirurgickém oddělení. Byla jsem tam velmi spokojená s přístupem lékařů zejména s MUDr. A. Jedličkou, MUDr. M. Kunclem a MUDr. R. Nikolenkem. Přístup ostatního personálu byl velmi příjemný. Tímto bych Vám ráda poděkovala a popřála do nového roku mnoho úspěchů.

Touto cestou bych ráda poděkovala za péči o mou babičku, která ležela na oddělení následné péče celé tři měsíce. Poděkování prosím předejte celému ošetřovatelskému personálu, ale hlavně rehabilitačním sestřičkám Lucii a Miroslavě. Díky rehabilitačním sestřičkám je moje babička opět schopna téměř samostatného a důstojného života. Ještě jednou mnohokrát děkuji z celého srdce.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector