Krátká uzdička – Vše o zdraví

Skip to content

 • Domů
 • Sexuální poruchy
 • Poruchy penisu
 • Krátká uzdička

Krátká uzdička - Vše o zdravíUzdička (latinsky frenulum) je velmi důležitou součástí penisu a to především z pohledu sexuální stimulace a kvalitního pohlavního života. Smyslem její existence je usnadnění přetažení předkožky přes žalud, no to platí jen v případě její normální fyziologie. Naopak, pokud je zkrácena, způsobuje víc problémů a to včetně bolesti při pohlavním styku.

Krátká uzdička (lat. frenulum breve) se může vyskytovat souběžně i se zúžením předkožky, co už může bránit nejen pohybu předkožky, ale dokonce i úspěšnému pohlavnímu styku. V nejmířenějším případě dochází k předčasnému vyvrcholení, častější je ale horší průběh.

Já sám jsem sice krátkou uzdičku neměl, ale ze svého okolí vím o lidech, kteří se s tímto problémem osobně setkali. Nakolik jde o poměrně seriózní poruchu, považuju za potřebné věnovat se jí detailněji.

Kdy je uzdička krátká a jaké jsou toho příznaky

Ačkoli krátkou uzdičku většinou lékař rozezná na první pohled, laik s tím může mít problém. Nejlepší je proto orientovat se podle určitých příznaků a dle toho, jaké máte pocity během sexuální stimulace. Tyto příznaky vás nezklamou nikdy a to především tehdy, pokud se vyskytují opakovaně.

 • Uzdička je vazivová tkáň spojující předkožku se žaludem
 • Jde o erotogenní zónu, kde je velké množství nervových zakončení a její stimulace může vést u muže až k ejakulaci
 • Krátká uzdička vede většinou k předčasné ejakulaci nebo k bolesti během styku

Pokud je uzdička zkrácená, dochází k problémům s naprostým obnažením žaludu a zároveň má penis i v ztopořeném stavu ohnutý tvar směrem dopředu dolů. Odborně se tomuto problému říká frenulum breve a ačkoli nejde o příliš častý problém, jeho výskyt byl pro mně překvapivě vysoký.

 1. Cena: ✅ 449 Kč
 2. Krátká uzdička u mužů má několik nepříjemných praktických důsledků:
 3. prvním je problém so samotným pohlavním stykem a sexuální stimulací, nakolik není možné například plnohodnotné stažení předkožky
  druhým může být problém s vyšší citlivostí na sexuální dráždění, co se projeví například bolestí nebo předčasnou ejakulací
  třetím důsledkem je problém se správným tvarem penisu v ztopořeném stavu, co může mít vliv na psychickou pohodu muže a taky na jeho libido

Největším problémem je, když se krátká uzdička spojí se zúžením předkožky, co se nazývá fimóza. V tomto případě nelze během erekce stáhnout předkožku přes žalud vůbec, případně dojde k stavu “škrcení” žaludu a problému v zásobení tkaniva krví. Oba případy je nutno řešit pouze chirurgicky.

Krátká uzdička bývá spojena i s následujícími symptomy:

pocit napětí při erekci
zkroucený tvar pohlavního údu během erekce směrem dopředu a dolů
nepřirozené natažení předkožky
bolest během pohlavního styku nebo v extrémních případech při samotné erekci
nemožnost volného pohybu předkožky
krvácení v případě poranění předkožky a uzdičky

Krátká uzdička - Vše o zdravíNEJDE O NEBEZPEČNÝ STAV

Zkrácená uzdička není stav, který by přímo ohrožoval muže a jeho zdraví. Na druhou stranu, jde o velmi nepříjemnou poruchu pro dosažení uspokojivé erekce, jako i dosažení zdravé potence a erekce. Rozhodně to proto řešte.

Příčiny krátké uzdičky

Stejně jako celý penis, i uzdička se vyvíjí během prenatálního období a během období růstu dítěte. Příčinou krátké uzdičky je nejčastěji právě problém během jejího vývoje, ale není to jediný faktor.

Existují dva typy příčin:

Vrozené příčiny: během vývoje plodu nebo během vývoje dítěte může dojít k deformacím v oblasti penisu, co způsobí nedostatečný vývoj a nedostatečnou délku uzdičky. To pak vede v období pohlavního dospívání k nedostatečné délce uzdičky a problémům v sexuální oblasti, které jsem již popsal výš.

Získané příčiny: Přivodit si zkrácení uzdičky lze i během života, ačkoliv jde o velmi specifické a méně rozšířené stavy. Pokud v důsledku nedostatečného vývoje nebyla uzdička příliš dlouhá, mohlo během sexuální stimulace přijít k jejím poraněním.

To jisté se může stát i při traumatickém působení, především během úrazů. Na uzdičce tak vzniknou trhlinky, které se zacelí, a vznikne zjizvení.

Pokud se tento proces opakuje, tak zjizvení uzdičky vede k její nepřirozenému zkrácení a výsledkem je stav podobný krátké uzdičce vzniklé vrozeně.

Diagnostika krátké uzdičky

Pro potvrzení krátké uzdičky nebo její deformace je nezbytné absolvovat odborné vyšetření. Samotné vyšetření dělá urolog a na rozdíl od vyšetření jiných typů onemocnění spočívá takříkajíc v prosté vizuální prohlídce. Důležité je ale určit i to, co krátkou uzdičku způsobilo a jak moc intenzivní problém je.

Diagnostika tak spočívá v:

anamnéze, jejímž cílem je zjištění přítomných projevů a taky intenzity těžkostí, které jsou se stavem spojeny, co umožní lékaři získat kompletní obraz o míře této poruchy
fyziologickém vyšetření, které umožní lékaři detailně prozkoumat aktuální stav a pomůže určit taky příčinu problému

Kromě vyšetření uzdičky se provádí obvykle i vyšetření celého penisu, jeho fyziologie a též i vyšetření předkožky. Je to kvůli fimóze nebo parafimóze, kdy se může určit, jesli se nejedná o znásobenou poruchu spolu s příliš krátkou předkožkou. Součástí diagnostiky je taky určení nejpravděpodobnějších příčin a vyvolávajících faktorů.

Krátká uzdička - Vše o zdravíLÉKAŘSKÝ POHLED JE NEZBYTNÝ

V případě, pokud jde o biologický stav už od narození, může být pro laika problém rozeznat, zda se jedná nebo nejedná o příliš krátkou uzdičku. I z tohoto důvodu doporučuji rozhodně, abyste se i při nejmenším podezření nechali vyšetřit lékařem.

Jak na vyřešení krátké uzdičky

Po diagnostice problému s krátkou uzdičkou lze využít dva druhy léčby. Konzervativní léčba je šetrnější, ale současně je její efektivita velmi sporná. Chirurgické řešení je sice mnohem invazivnější a nepříjemnější, ale napříč tomu dokáže dosáhnut cíl.

Toto jsou jednotlivé typy řešení problému s krátkou uzdičkou:

Konzervativní léčba

Konzervativní léčba příliš krátké uzdičky spočívá především ve snížení pevnosti a celistvosti uzdičky, co by mělo mít za následek její prodloužení a tudíž i vymizení příznaků spojených s touto poruchou.

Nejčastěji se na snížení pevnosti aplikují speciální masti a krémy, které obsahují hormony ze skupiny kortikoidů. Léčba tímto způsobům ale nemusí přinést očekávaný výsledek a pak musí být použit chirurgický zákrok.

Chirurgická léčba

Mnohem účinnější je chirurgická léčba, která může mít dvě formy.

Buď jde o naprosté přetnutí a přerušení uzdičky, co se dělá nejčastěji pod lokálním umrtvením, nebo se uzdička prodlouží speciálním postupem spadajícím do plastické chirurgie známým jako frenuloplastika. První zákrok trvá obvykle jen několik minut, druhý je náročnější a může trvat i půl hodinu. Druhý zákrok se taky provádí při místním umrtvení.

Související zákroky

Kromě samotného zákroku souvisejícího s uzdičkou se provádí v případě zúžení předkožky, co je typický doprovodný problém, taky obřízka.

Jde o drobný chirurgický zákrok, který se provádí současně s prodloužením nebe odstraněním uzdičky a dochází při něm k odstranění té části kůže, která překrývá špičku penisu, čili předkožky.

Výsledkem operačního zákroku je naprosté obnažení žaludu.

Podpůrná léčba

Co se týče podpůrné léčby, mám na mysli především různé tablety podporující získání kvalitní erekce a především normalizující ejakulaci jako takovou.

Při problémech s uzdičkou, ale i následně po jejich vyřešení, je nezbytné se zařadit znovu do běžného sexuálního života.

Ideálním prostředkem na to jsou právě tablety, které lze získat bez receptu, mají přírodní složení a podporují jak potenci, tak celkové zdraví pohlavní soustavy.

Režimová opatření

Pokud trpíte krátkou uzdičkou a ještě před samotným vyřešením tohoto problému chcete zmírnit například předčasnou ejakulaci, co je jeden z častých „vedlejších účinků“ této poruchy, můžete zkusit režimová opatření. Jde například o aplikaci znecitlivujících gelů a krémů, použití hrubšího kondomu, přerušování soulože a podobně. Cílem je snížit citlivost na sexuální stimulaci a oddálit ejakulaci.

Časté otázky o krátké uzdičce

Vzhledem k tomu, že s problémem krátké uzdičky se muži obvykle nechlubí na internetových fórech a v diskusích, trvalo mi delší dobu, než jsem našel nejčastější otázky a podněty související s tímto tématem. Nakonec se mi to ale podařilo a teď je na jednom místě chci uvést společně s mými odpověďmi:

Jaké nejčastější problémy jsou spojené s krátkou uzdičkou?

Muži s příliš krátkou uzdičkou trpí nejčastěji dvěma problémy a to předčasnou ejakulací a problémem s nemožností stažení předkožky přes žalud. Následkem těchto stavů může být například taky oslabení potence a chuti na sexuální akt, nakolik ten může být bolestivý při nešetrném zacházení s pohlavním údem.

Zajímavé:  Kolagen - Vše o zdraví

Mám ostych jít za lékařem. Mohu tomu zabránit?

Zkrácená uzdička není život ohrožující problém a v případě, že jste se smířili s doživotním hendikepem při pohlavním styku, nemusíte teoreticky vůbec jít za lékařem. Důrazně ale takový postoj nedoporučuji, nakolik škodíte sebe i partnerce. Krátká uzdička je deformace zdravého fyziologického vývoje pohlavního údu, nejen „kosmetický“ problém.

Hrozí mi roztržení uzdičky?

Ano, bohužel, jsou i takové propady. Pokud nebudete během sexuálního styku nebo masturbace dostatečně pečlivý a opatrný, může se opravdu stát, že uzdičku natrhnete nebo roztrhnete. Věřte mi, že nechcete to zažít, nakolik jde o mimořádně bolestivou situaci, a i když se to na první pohled ani nezdá, může dojít k závažnějšímu krvácení.

Je operační řešení nezbytné?

I když zpočátku se obyčejně volí konzervativní léčba, která by mohla pomoct uzdičce prodloužit se, většinou nepřináší takový efekt, jako by bylo žádoucí. Jediným skutečně efektivním řešením je chirurgické řešení, které spočívá buď v prodloužení uzdičky, nebo její protnutí. V obou případech se zákrok provádí při lokální anestezii, takže je bezproblémový.

Umím si pomoct do té doby, než podstoupím operaci?

Pokud trpíte předčasnou ejakulací, víte si pomoct buď tabletami na předpis, nebo volně prodejnými tablety podporujícími prodloužení doby do ejakulace. Dočasně a krátkodobě mohou pomoci i režimová opatření při sexuálním styku, které spočívají ve snížení citlivosti na sexuální stimulaci.

Jak fungují tablety na podporu zdravé ejakulace a erekce a proč je doporučuji

Základem rekonvalescence a taky jako podpůrný prostředek doporučuji pilulky na přírodní báze, které pomáhají zlepšit přirozenou cestou zdravou erekci a ejakulaci. Tyto tablety fungují jako volně dostupné výživové doplňky a jsou vhodné pro všechny muže.

Princip fungování je velice prostý:

Tablety mají složení podporující zdravou a pevnou erekci a současně oddalující předčasnou ejakulaci prostřednictvím prodloužení erekce a normalizace stavu libida

Já jsem tyto tablety užíval při problémech právě s dosažením a dostatečně dlouhým udržením erekce, ale i v době, kdy jsem trpěl příliš rychlou a příliš brzkou ejakulací. Samozřejmě, ne všechny se mi osvědčily, někdy nebyl účinek 100 %. Nakolik jde o tablety s přírodním složením, je to i celkem pochopitelné.

Tyto tablety mají tři velmi důležité účinky související i s problémy s krátkou uzdičkou:

pomáhají prodlužit erekci a dobu do ejakulace a to především vlivem na libido, takže muž není příliš vzrušen a ejakulace přijde později
podporují rychlejší nástup erekce a její kvalitu a pevnost, co znamená i zlepšení potence
normalizují libido a sexuální vzrušivost, přičemž v období rekonvalescence může mužovi navrátit zdravou erekci a potenci rychleji a přirozenější cestou

Tablety obsahují zpravidla výtěžky a extrakty různých rostlin patřících do kategorie přírodních afrodiziak nebo látek podporujících spermatogenezu, lepší prokrvení pohlavního údu a stimulaci testosteronu. Tabletky jsou bez předpisu a díky svému přírodnímu složení taky bez nežádoucích a vedlejších účinků.

Užívání a dávkování by se mělo řídit těmito principy:

užívání by mělo být dlouhodobé, nejen jednorázové a to alespoň po dobu jednoho nebo dvou měsíců pro lepší účinky
nikdy nepřekračujte maximální denní dávkování
nekombinujte víc značek tablet najednou, užívejte pouze jednu

Krátká uzdička - Vše o zdravíTABLETY NEJSOU LÉKY

Při užívání třeba pamatovat na to, že tablety mají za úlohu podpořit například zlepšení erekce, zvýšení potence, zlepšení libida nebo zlepšení kontroly nad erekcí. Nemají sílu vyléčit krátkou uzdičku, a proto se nejedná o léky, pouze o podpůrné přípravky.

Tablety, které jsem vyzkoušel a mé zkušenosti s nimi

Jelikož na trhu existuje velké množství tablet a přípravků, může být pro laika tak poněkud problém vybrat si ty, které mají skutečně nejlepší účinky. Nemusíte se bát, pomůžu vám s tím. I když jsem s uzdičkou problém neměl, trpěl jsem i já jistou dobu například předčasnou ejakulací a problémy s potencí, takže zkušeností s pilulkami mám opravdu dost.

Jelikož jsem vyzkoušel desítky produktů, vím objektivně posoudit, které fungují a které by byly zklamáním. V následující tabulce tak poznamenávám jen ty nejlepší přípravky a mé hodnocení k nim. Ke každé značce najdete i samostatnou recenzi:

Krátká uzdička - Vše o zdraví

Co dělat, když máte zkrácenou uzdičku?

Co dělat, když máte zkrácenou uzdičku?

Krátká uzdička je častým mužským problémem. Je velice nepříjemná a může naprosto zruinovat mužův sexuální život. Co ji může způsobit? Jak se taková krátká uzdička projevuje? Jak se dá tato obtíž odstranit? A existuje nějaká domácí léčba krátké uzdičky žaludu? Na všechny tyto otázky najdete odpověď právě zde.

Co je to uzdička žaludu?

???? Uzdička, neboli frenulum, je kožní řasa, která spojuje předkožku se žaludem. Pro muže jde o velmi citlivé místo z důvodu velkého množství nervových zakončení. Stimulace uzdičky při styku tak vede k výraznému vzrušení.

Z anatomického hlediska uzdička usnadňuje přetažení předkožky přes žalud. Sama o sobě je zřejmě nutná především k tomu, aby žalud a zevní ústí močové trubice zaujaly při erekci natolik optimální polohu, aby se po výronu semene při pohlavním styku sperma dostalo k oblasti děložního čípku.

Jak vzniká krátká uzdička

Zkrácená uzdička může být vrozenou deformitou pohlavního orgánu, případné také problémem získaným. Jedná-li se o druhý uvedený případ, důvodem vzniku je primárně zjizvení tkáně, které vzniká v důsledku opakovaného natržení.

???? Odborně se krátká uzdička žaludu nazývá frenulum breve a výskyt tohoto jevu v mužské populaci je poměrně častý. Pokud se tedy objevil i u vás, vůbec si nemusíte zoufat.

Jak se projevuje zkrácená uzdička žaludu?

Krátká uzdička brání přetažení předkožky přes žalud. Může také způsobovat bolest při pohlavním styku, protože žalud se ohýbá směrem dolů. Souvislost může mít rovněž s předčasnou ejakulací. V běžném životě tedy většinou nemusí muže nijak omezovat, problémy nastávají až při ztopoření penisu.

Tato vrozená porucha v zásadě není nebezpečná a postiženého výrazně neohrožuje. Nicméně pro muže je nepříjemná a v podstatě mu přináší doživotní handicap. Vyžaduje proto řešení a na místě zcela jistě není stud, jímž někteří muži trpí.

Krátká uzdička - Vše o zdraví

Problémy způsobené krátkou uzdičkou

Pacient tudíž trpí především diskomfortem v oblasti intimního života. Často se navíc krátká uzdička spojuje i se zúžením předkožky, což celkový stav ještě zhoršuje.

???? V konečném důsledku neřešený stav může vést k natržení uzdičky. A to je zranění sice nikterak fatální, avšak pro muže nepříjemné a bolestivé. Celá oblast je totiž, jak již bylo řečeno, díky přítomnosti mnoha nervových zakončení značně citlivá.

Pacientům se proto obecně doporučuje začít řešit tento problém ještě před zahájením sexuálního života. Krátká uzdička se dá úspěšně řešit chirurgicky. Na operaci nemusí jít pouze dospělý muž, doporučit ji může lékař stejně tak i pro dospívající chlapce.

Jak se problém diagnostikuje

Pacienta diagnostikuje odborný lékař – urolog ve své ambulanci. Kvůli uzdičce není zapotřebí žádné speciální vyšetření. Lékař je schopen vyhodnotit pacientův stav již na základě subjektivního popisu obtíží a vizuální prohlídky. K lékaři byste se rozhodně proto neměli obávat jít, nečeká vás žádné bolestivé vyšetření.

Většinou vás však navíc odborník podrobí komplexnější diagnostice a zaměří se na fyziologii celého pohlavního orgánu. Důležité je totiž také zjistit, zda pacient netrpí fimózou, tj. problémem s předkožkou. Ta pak v takovém případě vůbec nejde přetáhnout přes žalud.

Zkrácená uzdička u dětí

???? U novorozenců a batolat se jedná o relativně běžný stav, který se v čase spontánně upraví. Ne vždy se tím pádem jedná o zúženou předkožku, která by vyžadovala okamžité chirurgické řešení. 

Lékaři doporučují nikoli ukvapené vyhledání chirurga, ale hlavně šetrné zacházení, jinak lze dítěti nevědomky spíše uškodit. Drobné natržení způsobí jizvy, v konečném důsledku větší zúžení, a tedy zhoršení stavu.

Krátká uzdička - Vše o zdraví

Co je parafimóza

???? Takzvaná parafimóza je potom akutní stav, kdy je návštěva lékaře zcela nutná.

Zajímavé:  Alzheimer léky - vše o zdraví

Ostatně parafimóza je velice bolestivá a pacient tedy s nápravou svého stavu neotálí ve vlastním zájmu. Kromě prudké bolesti se parafimóza projevuje výrazným otokem.

Dochází totiž k omezení žilní derivace, tj. penis je nedostatečně zásoben krví.

Tato komplikace vznikne, pokud se úzká předkožka přes penis přetáhne násilím. Může se totiž „zaseknout“ a jednoduše již nejde přetáhnout nazpět. V krajním případě hrozí tento stav až odumřením tkáně.

Často k tomu dochází v průběhu pohlavního styku. Uvádí se taktéž, že může k tomuto jevu docházet z důvodů při dezinfekci oblasti žaludu, když je u pacienta v nemocnici před zákrokem vyžadováno cévkování.

Jak se dá léčit zkrácená uzdička žaludu

✅ Indikován je nejčastěji drobný chirurgický zákrok. Uzdička se při něm přetne a následně sešije (tzv. frenuloplastika). Dojde tedy vlastně k jejímu prodloužení. Je taktéž možné ji i zcela odstranit.

 • Celý zákrok probíhá ambulantně, většinou v místní anestezii, lze ale také podrobit pacienta anestezii celkové. 
 • Operace trvá maximálně půl hodiny a bezprostředně poté může muž odejít rovnou domů, řádně poučen o pooperační péči.
 • Ta zahrnuje především dodržování hygieny, aplikace masti (dezinfekční či antibiotická). Pacient může po zákroku běžně očekávat otok nebo bolestivost. 
 • Otok se v čase upraví sám, proti bolesti je možné užít běžná analgetika.

Objeví-li se horečka nebo symptomy infekce, je nutné neprodleně o tomto informovat svého ošetřujícího lékaře.

Budu něco za zákrok platit?

Zákroky se provádějí standardně v nemocnicích i v soukromých zařízeních. Vybrat byste si měli podle úrovně péče, které se vám dostane i podle subjektivního pocitu z osoby lékaře a prostředí. Pro rozhodnutí podstoupit zákrok v běžné nemocnici však může hrát roli hlavně cena.

✅ Zákrok se standardně hradí z veřejného zdravotního pojištění. Proto za něj nic platit nemusíte. Půjdete-li však do soukromého zařízení, celkový účet se může vyšplhat i na několik tisíc korun.

Krátká uzdička - Vše o zdraví

Související zákrok aneb co je obřízka

Jestliže pacient trpí navíc i citovaným zúžením předkožky, podstoupí současně taktéž obřízku, tedy chirurgické odstranění předkožky.

???? Tzv. cirkumcize je nekomplikovaný zákrok v místní anestezii trvající opět jen cca 30 minut. Provádí se na urologii, chirurgii nebo na plastické chirurgii. Dojde při něm k obnažení žaludu, a to buď k částečnému či úplnému. Předkožka se nemusí v rámci operace odstraňovat úplně celá.

V tuzemsku se většinou provádí ze zdravotních důvodů, obřízka se však také tradičně praktikuje i kvůli náboženskému přesvědčení. Celosvětově má obřízku dle aktuálních údajů dokonce asi čtvrtina mužů.

Mírnou komplikací po obřízce je dočasné nepohodlí. Obnažený penis je citlivější a bývá drážděn například spodním prádlem. Tyto nežádoucí příznaky však po určité době vymizí.

Ačkoli to patří k rozšířeným teoriím, o nichž se hojně diskutuje, obřízkou se zpravidla dostatečně efektivně neřeší předčasná ejakulace. Lékaři se shodují, že problematika je složitá a jen někteří pacienti udávají po absolvování cirkumcize snížení citlivosti.

Existuje domácí „samoléčba“ zkrácené uzdičky?

✅ V určitých případech nemusí být u krátké uzdičky nevyhnutelně nutný chirurgický zákrok a je možné navrhnout i neinvazivní metodu. Pevnost uzdičky lze taktéž narušit mastí, která obsahuje kortikoidy. Jakkoli je pro pacienta méně zatěžující, ne vždy je tento léčebný postup dostatečně efektivní.

Dojde-li k natržení uzdičky, zpravidla lékaři doporučují ošetření antibiotickou mastí (Framykoin), důsledné dodržování hygieny a klidový režim zahrnující zejména sexuální abstinenci. V takovém případě není návštěva lékaře úplně nutná, problém by měl v čase odeznít sám.

Objeví-li se zarudnutí, hnis, případně se rána dlouhodobě nehojí, konzultace v urologické ambulanci by měla proběhnout co nejdříve.

S krátkou uzdičkou se nemusíte spokojit

Pacient by svoje obtíže každopádně v ordinaci lékaře konzultovat měl. Krátkou uzdičku svépomocí vyléčit určitě nelze. Vyhněte se různým „zaručeným“ radám, žádné masti či bylinky neexistují. Hlavním rizikem laického ošetřování je určitě infekce. V krajním případě byste si mohli způsobit i doživotní následky.

Bohužel žádné doplňky stravy, byť i sebelepší, vám se zkrácenou uzdičkou nepomohou. Pouze s nimi můžete tonizovat své sexuální zdraví, jako například se Zerexem Ultragold. Se zkrácenou uzdičkou ale navštivte svého lékaře.

Krátká uzdička - Vše o zdraví

Obřízka přináší svému majiteli řadu benefitů. Náboženské, lékařské, kosmetické a hygienické důvody. Přečtěte si o ní více v dalším článku:

Uzdička penisu – je potřebná nebo je zbytečná?

Frenulum, uzdička, spojuje spodní část žaludu penisu s předkožkou. Jde o velmi citlivou část mužského pohlavního ústrojí.

Dráždění uzdičky vede k sexuálnímu vzrušení a orgasmu. Problém způsobuje uzdička krátká, neboli frenulum breve. V případě krátké uzdičky se žalud při erekci napíná, ohýbá a uzdička je bolestivá.

Při sexuálním styku může dojít i  k natržení krátké uzdičky, což se projeví zvýšenou bolestivostí a poměrně značným krvácením, daným přítomnosti drobné tepénky v uzdičce.

Toto krvácení obvykle pár vyděsí. Natržená uzdička se zhojí jizvou. Je výhodou, pokud muž vyhledá lékaře, který doporučí jednoduchý operační zákrok, tzv. frenulotomii,  frenuloplastiku.

Tento anatomický útvar se nenachází pouze na penisu. Najdete ho třeba v ústech a na dalších částech těla.

Normálně si muž své uzdičky pomalu nevšimne. Až do chvíle, kdy je příliš tlustá, nebo krátká. Tehdy mohou nastat zdravotní problémy. 

Krátká uzdička - Vše o zdraví

Hlavní účel uzdičky

Uzdička je považována za jednu z nejcitlivějších částí na penisu. Velmi rychle reaguje na dotyk. U některých mužů její stimulace stačí k dosažení orgasmu.

Role uzdičky při obřízce

Pokud je frenulum breve, a tedy krátká uzdička, spojená s existencí zúžené předkožky, tzv. fimózy (to je stav, kdy předkožku nelze přetáhnout přes žalud), může urolog nebo chirurg provést obřízku, tzn. odstranění předkožky.

 • Pokud není předkožka zúžená, provádí se u pacientů s krátkou uzdičkou pouze frenulotomie, frenulopastika, tedy ošetření krátké uzdičky jejím protnutím a následným plastickým ošetřením.
 • Obřízka spočívá v odstranění předkožky a přerušení samotné uzdičky.
 • VIDEO: Ambulantní odstranění uzdičky. 

Frenulo Corto Frenulotomia e Frenuloplastica Eiaculazione Precoce Gabriele Antonini Andrologo Roma

Pilíř držící obranný val

Frenulum breve může vést k předčasné ejakulaci.

Uzdička má na starost udržet předkožku na místě tak, aby chránila žalud.

Po přetržení uzdičky někdy nedojde ke krvácení. Pak lze tuto událost ustát i bez zákroku lékařů. Uzdička po čase sama sroste. 

Ruptura uzdičky se může z hojit jizvou, která je nevzhledná. V tom případě je nutný menší chirurgický zákrok (frenuloplastika). Ten dokáže pokřivený vzhled napravit. 

NAUČTE SE: Jak ovládnout předčasnou ejakulaci a vydržet co nejdéle?

Krátká uzdička na penisu může být problém

Co tedy reálně hrozí, pokud je uzdička na penisu krátká?

 • taková uzdička je velmi citlivá a může dojít k předčasné ejakulaci
 • není možné zcela přetáhnout předkožku a ohýbá žalud dolů = velmi nepříjemné a bolestivé pocity

DŮLEŽITÝ ROZHOVOR: „Snížení či zvýšení citlivosti penisu po obřízce je spíše mýtus,“ vysvětluje androlog MUDr. Tomáš Hradec.

Krátká uzdička - Vše o zdraví

Operace uzdičky není náročná

Problém medicína řeší rychlým ambulantním zákrokem. Operace trvá pár minut v lokální anestezii. Ideální je absolvovat operaci ještě před startem sexuálního života.

Záludnost zkrácené uzdičky spočívá v tom, že při normální stavu nepůsobí žádný problém. Ten nastává až při samotné erekci a sexu. Případně při masturbaci. Pokud problém omezuje komfort muže, jednoduše lze problém operativně odstranit.

Pokud vede krátká uzdička k předčasné ejakulaci, není jiná cesta než operační zákrok. Záleží však na samotném muži a jeho rozhodnutí.

Léky sice mohou odstranit problém předčasné ejakulace, ale nikoli krátké uzdičky, která může znepříjemňovat sexuální styk, vést k bolestivosti uzdičky i jejímu natržení.

Oddálení předčasné ejakulace léky je doporučeno u tzv. primární, vrozené předčasné ejakulace (příklad dapoxetin).

Nejčtenější články o předčasné ejakulaci a příbuzných poruchách

Plastika uzdičky

Jedná se o chirurgickou úpravu krátké uzdičky (frenula) spočívající v jejím příčném protětí a následně podélném sešití. Výkon se běžně provádí ambulantně v místním umrtvení, ale je možné jej provést i v celkové anestezii s krátkodobou hospitalizací.

Zajímavé:  Nemoci hlasivek - Vše o zdraví

Pokud je zjištěna krátká uzdička při zúžení předkožky, provádí se její plastika zpravidla současně s obřízkou.

Jaké jsou alternativy tohoto zákroku?

Přímá alternativa není – je možno jenom sledovat, nebo provést obřízku včetně frenuloplastiky

Co bych měl před tímto zákrokem očekávat?

Pokud pravidelně užíváte Anopyrin, Clopidogrel, Warfarin apod., musíte o tom informovat ošetřujícího lékaře. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po operaci, pokud nejsou včas vysazeny. V některých případech je nutné tyto léky nahradit injekčními preparáty.

O této eventualitě je nutné se poradit s vaším praktickým lékařem či kardiologem. V případě výkonu v narkóze si předem, na žádost objednávajícího lékaře, zajistíte předoperační vyšetření, na kterém je zhodnocen váš celkový stav, provedená laboratorní a přístrojová vyšetření.

Souhlasný závěr zprávy s provedením indikovaného výkonu je nezbytnou podmínkou pro přijetí k hospitalizaci. Chybějící či neúplné předoperační vyšetření bude důvodem k odmítnutí  provedení operace v objednaném termínu. Po přijetí sestrou vás navštíví člen lékařského týmu, který dokončí vaše vyšetření a zhodnotí vaši způsobilost k operačnímu výkonu.

 Budete požádáni, abyste minimálně 6 hodin před operací nejedli a nepili! Večer před operací dostanete léky od anesteziologa, které vás zklidní a příjemně uspí.

Nezapomeňte svého lékaře před operací informovat o možných následujících faktech:

 • umělá srdeční chlopeň
 • stent koronární arterie
 • kardiostimulátor
 • umělý kloub
 • umělý cévní štěp
 • neurochirurgický by-pass
 • jiné implantované cizí těleso
 • užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin,Ticlid, Tagren, Ipaton  Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
 • alergie lékové i jiné
 • jakékoliv abnormality či eventuality

O užívání léků ovlivňujících srážlivost krve je NUTNÉ informovat lékaře ještě před příjmem k zákroku

Před operací je vhodné oholit okolí kořene penisu

Co se bude v průběhu operačního zákroku dít?

Výkon je prováděn v celkové nebo místní anestezii. K místní anestezii se aplikuje umrtvující látka do podkoží kořene penisu a / nebo do okolí uzdičky (je nutné předem vyloučit alergii na tyto látky!) Uzdička se příčně protne a poté podélně sešije vstřebatelnými stehy.

Operace trvá přibližně 15 – 30 minut.

Co se bude dít bezprostředně po zákroku?

Můžete pociťovat dyskomfort, resp. i lehkou bolestivost po několik dnů od operace – můžete použít běžné léky proti bolesti. Na ránu se aplikuje mast, aby se zabránilo přilepení k prádlu – doporučuje se nosit lehké prádlo po 2-3 dny.

Od druhého dne po operaci se doporučují koupele ve vlažném roztoku výtažku z heřmánku nebo řepíku a po osušení aplikace masti (recept dostanete při odchodu z nemocnice).

Do dohojení se doporučuje denně předkožku přetahovat směrem ke kořeni penisu, aby se zabránilo zajizvení a opětnému zkrácení uzdičky. Samotné močení by nemělo být operací ovlivněno.

Poté, co bude výkon ukončen, resp.až se proberete již k plnému vědomí, měli byste:

 • se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
 • informovat lékařský personál o případných potížích
 • zeptat se co můžete a nemůžete dělat
 • položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu
 • zapamatovat si (a porozumět) proč byla operace provedena, jak dopadla a co bude následovat

Jaká jsou pooperační rizika či komplikace?

Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)

 • Otok penisu trvající několik dnů

Výjimečné (2-10% zákroků tohoto typu)

 • Infekce místa řezu vyžadující další operační či antibiotickou léčbu.
 • Krvácení z rány, vyžadující si případnou operační revizi
 • Setrvání vstřebatelných stehů po 3-4 týdnech vyžadující jejich odstranění

Vzácné (mohou nastat při

Krátká uzdička penisu

Krátká uzdička (tzv. frenulum breve) penisu zabraňuje normálně volnému pohybu předkožky, tj. přetažení předkožky přes žalud (tj. přes koncovou část penisu). Uzdička penisu (tzv. frenulum) je kožní řasa (tj. část kůže) na penisu.

Jedná se o vazivovou tkáň, která je pod předkožkou, upíná se na penis pod žaludem, a která spojuje předkožku se žaludem. Uzdička penisu za normálních okolností usnadňuje přetažení předkožky přes žalud.

U postižených mužů se nejedná o nebezpečnou poruchu, může však velmi znepříjemňovat běžný život

 • Příčiny/rizikové faktory
 • Chorobopis
 • Rozpoznání / vyšetření
 • Léčba
 • Komentáře

Krátká uzdička penisu se vyskytuje u mužů poměrně často a může výrazně zhoršovat u postiženého jedince kvalitu života, a to zejména v sexuální oblasti. Příčina existence krátké uzdičky penisu může být buďto vrozená, anebo je získaná v důsledku jizvení po opakovaných drobných natržení.

Krátká uzdička penisu zabraňuje normálnímu volnému pohybu předkožky. Při každém pokusu o přetažení předkožky přes žalud může dojít k natržení krátké uzdičky. Ačkoliv se jedná pouze o malý úraz, je bolestivý a krvácivý, a to vlivem existence četných nervových zakončení v této oblasti. Následně je pak toto místo náchylnější k dalším zraněním.

Po natržení uzdičky může dojít i k silnějšímu krvácení, které si vynutí ošetření u lékaře. Krátká uzdička působí svému nositeli problémy zejména při pohlavním styku, protože krátká uzdička ohýbá žalud směrem dolů, což je při souloži bolestivé, anebo uzdička nedovoluje přetažení předkožky (odhalení žaludu).

Poměrně častou komplikací je při pohlavním aktu traumatické poškození krátké uzdičky, která se může snadno natrhnout. Natrhnutí je spojeno s prudkou bolestí a někdy i krvácením, probíhající sexuální styk se tak náhle stane velmi bolestivý a nepříjemný. Zkrácená uzdička bývá velice často spojena se zúžením předkožky (tzv.

fimózou).

Fimóza je stav, kdy je předkožka natolik zúžená, že ji nelze přetáhnout přes žalud. Rozlišujeme jednoduchou a relativní fimózu. Za relativní fimózu označujeme stav, kdy předkožku v erekci nelze volně stáhnout z žaludu.

O parafimóze se hovoří, když předkožku sice lze přetáhnout přes žalud, ale je natolik úzká, že ho zaškrtí, což zamezí jeho zásobování krví.

Tento stav je nutné okamžitě odstranit, jinak může dojít k velmi vážným zdravotním problémům vedoucím až k odumření tkání.

K rozpoznání správné diagnózy postižení pacienta krátkou uzdičkou penisu naprosto dostačuje rozhovor a pečlivé vyšetření nemocného lékařem, nejlépe specialistou urologem, který zpravidla příčinu obtíží pacienta (mimochodem naprosto charakteristických pro tuto diagnózu) odhalí pouhým pohledem.

Léčení krátké uzdičky penisu je možno provádět konzervativně s pomocí mastí nebo operačně. Celistvost a pevnost krátké uzdičky je možné narušit místním natřením speciálními mastmi, které obsahují hormony ze skupiny kortikoidů.

Bohužel ne ve všech případech však má tato léčba dobrý výsledný efekt. Problém krátké uzdičky lze ideálně vyřešit malým operativním zákrokem. Tuto chirurgickou léčbu zpravidla provádí specialisté – urologové.

Jedná se o relativně malé typy zákroků, které lze provádět pouze v místním umrtvení, není nutné uspání pacienta. Při operaci buď dojde k chirurgickému přetětí krátké uzdičky (operační zákrok trvá kolem 5 minut) nebo se provede její prodloužení metodami plastické chirurgie – tzv.

frenuloplastika (tento operační zákrok trvá kolem 30 minut, provádí se v místním umrtvení).

Problém s krátkou uzdičkou je vhodné korigovat před zahájením pohlavního života. V takovém případě, jestliže je současně přítomno zúžení předkožky, provádí se současně i tzv. obřízka.

Obřízka je drobný chirurgický zákrok, který má za cíl odstranit kožní řasu, která překrývá špičku penisu (tedy odstranění předkožky). Tento zákrok většinou doprovází odstranění nebo prodloužení uzdičky.

Žalud penisu po tomto jednoduchém operačním výkonu je zcela obnažený.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti. 6 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

2martin1625. 7. 2020 14:55:28

Je možné mít sex i s krátkou uzdickou.? Kdy nelze pretahnout přes zalud. Je možné ze se sama po nějakém case zkrátila .? Komentujte, hodnoťte, ptejte se!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *