Laparoskopie žlučníku – Vše o zdraví

Odstranění žlučníku neboli cholecystektomie se řadí k nejběžněji prováděným chirurgickým výkonům. Operace žlučníku se provádí při výskytu kamenů, zánětu, nádoru nebo žlučového písku.

Při onemocnění žlučníku a žlučových cest je vhodné dodržovat žlučníkovou dietu!

Kde se žlučník nachází? Jaké jsou příznaky onemocnění? Jak probíhá operace? Na tyto otázky najdete odpovědi v následujících odstavcích. Dieta při onemocnění žlučníku a žlučových cest.

Kde se nachází žlučník?

Žlučník je drobný vakovitý orgán ve tvaru hrušky, umístěný pod játry, k nimž je také pomocí vazivové tkáně připevněn.

Úkolem žlučníku je skladovat a zahušťovat žluč, která se v něm přímo nevytváří, nýbrž přitéká žlučovody z jater.

Žluč je tekutina, charakteristická svou žlutohnědou barvou, jejíž hlavní funkcí je napomáhat trávení tuků tím, že jejich větší kapénky ve střevě rozděluje na menší.

Laparoskopie žlučníku - Vše o zdraví

Umístění žlučníku (zdroj: www.detoxy.cz)

Jaké jsou příznaky onemocnění žlučníku?  Příznaky onemocnění žlučníku

Jaké je nejčastější onemocnění žlučníku?

Nejčastějším onemocněním žlučníku jsou žlučníkové kameny. Tvoří se ze žluči, a to buď v žlučníku, nebo ve žlučovodech. Žlučníkové kameny, které způsobují koliky nebo záněty, se obvykle odstraňují chirurgicky. Součástí léčby je také přísná žlučníková dieta.

Co je potřeba před operací?

Před operací žlučníku je potřebné předoperační vyšetření.

 To zahrnuje laboratorní vyšetření krevního obrazu, minerálů, cukru, jaterních testů, srážlivé schopnosti krve, moči, EKG vyšetření, vyšetření krevní skupiny a fyzikálního vyšetření interním nebo obvodním lékařem.

Cílem předoperačního vyšetření je vyloučit infekci nebo jiné onemocnění, které by představovalo u pacienta při operaci nebo po ní zvýšené riziko.

Jak probíhá operace?

Operace se provádí v celkové anestezii, obvykle laparoskopicky, kde se udělají na těle 3-4 kožní ranky 5-10 mm dlouhé, a poté se dutina břišní naplní oxidem uhličitým, aby se jednotlivé struktury od sebe vzdálily a vznikl prostor k operování.

 Operace se provádí pomocí speciálních nástrojů a kamery, která přenáší obraz z operačního pole na obrazovku. Žlučník i s kameny se vytáhne z břišní dutiny rozšířením jedné z kožních ranek.

V případě špatné přehlednosti v místě operace pro srůsty či rozsáhlý zánět, větší rozsah změn, jiný nález během operace a jiné komplikace se operace provede otevřením dutiny břišní dlouhým řezem v pravém podžebří.

Při nepřítomnosti žlučníku jeho funkci přebírají ostatní žlučovody a jeho chybění pacient žádným způsobem nepociťuje. Večer po operaci pacient vstává z lůžka a přijímá tekutiny, první den po operaci dostane většinou jogurt a bujon.

Dále volně chodí po oddělení, může se sprchovat a při nekomplikovaném průběhu odchází do domácího ošetřování první nebo druhý den po operaci. Doma pacient přechází na žlučníkovou dietu, která se doporučuje na měsíc.  Dále již pacient nemá žádná dietní omezení.  Doba pracovní neschopnosti bývá obvykle dva až tři týdny po operaci.

Čím můžu podpořit pooperační hojení?

Řada klinických studií potvrdila, že v pooperační léčbě může velmi pomoci enzymový lék Wobenzym. Wobenzym urychluje vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin, čímž zmírňuje bolest.

Zkracuje dobu hojení, posiluje imunitu a omezuje výskyt pooperačních komplikací např. s hnisáním rány nebo nadměrným jizvením. Pokud jsou při léčbě použita antibiotika, zlepšuje Wobenzym zároveň tuto léčbu.

Při onemocnění žlučníku a žlučových cest je vhodné dodržovat žlučníkovou dietu ! 

Jak a kdy začít lék Wobenzym užívat?

Po operaci, jakmile přejdete na tuhou stravu, nasaďte lék Wobenzym. Ze začátku ve vyšší dávce až 3×10 tablet Wobenzymu denně, kterou postupně při příznivém hojení rány snižujte na 3×5, až 3×3 tablety denně.

Lék užívejte až do úplného zhojení, obvykle po dobu 2 až 3 týdnů. Vše samozřejmě se souhlasem vašeho ošetřujícího lékaře. Léčba Wobenzymem je vždy součástí celkové péče o pooperační ránu.

Koupit Wobenzym za výhodnou cenu

Jak Wobenzym správně užívat?

Lék Wobenzym užívejte nalačno, nikdy s jídlem, nejméně 2 hodiny po posledním předcházejícím jídle a po požití Wobenzymu nejméně půl hodiny nejezte. Nerozkousané tablety zapijte alespoň 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Pozor! Nesprávné užívání Wobenzymu snižuje jeho léčebný účinek.

Mohlo by vás zajímat …

Chirurgické operace – zkušenosti pacientů Artróza, revmatoidní artritida – studie

Balení Wobenzymu

Nejvýhodnější cena za jednu tabletu

Pro léčbu trvající cca 1 měsíc

Pro léčbu trvající 2-3 týdny

Žlučník (laparoskopická cholecystektomie)

Žlučník se nachází ve svém lůžku na spodní ploše pravého jaterního laloku, jeho vývod (d. cysticus) ústí do společného žlučovodu (d. choledochus), podél tohoto probíhá vrátnice (v. portae) a jaterní tepna (a. hepatica), jejíž větví je tepna vyživující žlučník (a. cystica).

K čemu žlučník slouží

Žlučník je jakýmsi rezervoárem žluči a v případě průchodu těžké stravy žaludkem do dvanácterníku je různými hormonálními mechanismy žluč vypuzována ze žlučníku do společného žlučovodu za účelem usnadnění trávení. Samotná žluč se však tvoří v játrech, případné odstranění žlučníku tedy nezabrání organismu v její tvorbě.

Indikace

Symptomatická cholecystolitasa /kameny ve žlučníku/, cholecystitida /zánět žlučníku/, polypy žlučníku. Vždy zvažujeme rizika a výhody operačního řešení pro pacienta.

Kontraindikace

Intolerace celkové anestesie, srdeční selhání, závažná chronická obstrukční plicní choroba, která neumožuje toleranci kapnoperitonea (Kapnoperitoneum = rozepjetí dutiny břišní plynem CO2 během operace).

Nezbytná diagnostika

Metodou volby pro diagnostiku patologie žlučníku je ultrazvuk. Diagnostické vyšetření Vám rádi provedeme na našem oddělení zobrazovacích metod.

Operační postup

1) Laparoskopická operace

Laparoskopie žlučníku - Vše o zdraví

Operace probíhá v celkové anestezii. Nejprve je založeno kapnoperitoneum (naplnění dutiny břišní oxidem uhličitým), čímž je zajištěna dostatečná přehlednost operačního pole. Následně jsou zavedeny kamera spolu s pracovními nástroji (celkem 4 krátké vstupy (incize), z nich největší, cca 3 cm u pupku). Nástroje a kamera mají průměr pouhých pět či deset mm. Kamerou je přehlédnuta celá dutina břišní k nalezení případné přidružené patologie. Následně je provedena preparace žlučníkového vývodu a jeho vyživující tepny (d. cysticus a a. cystica). Obě struktury jsou identifikovány a přerušeny bezpečně, na našem pracovišti zásadně užíváme techniku preparace „double window,“ limitující možné poranění žlučových cest a struktur v jaterní brance díky lepší přehlednosti anatomických struktur v jaterní brance.  Následně je žlučník uvolněn z jaterního lůžka a odstraněn z dutiny břišní drobným vstupem (incizí) u pupku. Následuje nové přehlédnutí operačního pole k identifikaci případného krvácení nebo jiné komplikace, zavedení drénu do operačního pole a sešití operačních ranek.  Celková doba operačního výkonu je cca 40 minut až 1 hodina. V případě srůstů nebo jiné anatomické abnormality či nepřehlednosti operačního terénu se může operační čas prodloužit, popřípadě si může vyžádat přechod na otevřenou klasickou operaci – tzv. „konverzi.“

2) Klasická otevřená operace

V případě srůstů nebo jiné anatomické abnormality či nepřehlednosti operačního terénu se může operační čas prodloužit, popřípadě si může vyžádat přechod na otevřenou klasickou operaci – tzv „konverzi.“  V tomto případě je proveden větší řez v pravém podžebří a operace probíhá otevřeným způsobem.

Pokud má chirurg pochybnost o průchodnosti společného žlučovodu, je možné provést nástřik žlučových cest během výkonu (jak otevřeně tak laparoskopicky) –  tzv. peroperační cholangiografie.

Operaci žlučníku na naší klinice provádíme i za pomocí 3D laparoskopu.

Komplikace

Přes veškerou péči mohou u každého chirurgického výkonu nastat komplikace:

 • Peroperační – krvácení, poranění žlučových cest, a jiné
 • Pooperační- krvácení, infekce operační rány, postcholecystektomický syndrom, a jiné

Pooperační průběh a rekonvalescence

Po operaci je pacient sledován a monitorován na lůžku, asi dvě až 3 hodiny hodiny po výkonu je možné vstát z lůžka.  V operační den jsou podávány tekutiny a pouze lehká strava,  pacient cca dvě až tři hodiny po výkonu může vstát z lůžka a chodit.

Následující den je pacientovi podávána postupně tuhá strava a v případě nekomplikovaného průběhu je propuštěn domů. Celková doba rekonvalescence je cca 14 dní, s nutností přechodného dodržování nízkotučné diety. Zahájení plné fyzické aktivity je možné zpravidla po odstranění stehů z operačních ranek, tedy týden od operace.

(U těžce fyzicky pracujících pacientů je vhodná delší doba šetření břišní stěny).

Cholecystektomie: Co vás čeká při odstranění žlučníku?

K problémům se žlučníkem se většina pacientů dopracuje ve středním a vyšším věku. „Žlučové kameny se vyskytují častěji u žen a jejich výskyt narůstá s věkem. Odhaduje se, že 10 % mužů a 20 % žen má ve věku mezi 55 až 65 lety žlučové kameny,“ říká zástupce přednosty pro břišní chirurgii Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze docent Martin Oliverius. 

Když si budete nevhodná jídla dopřávat často a mnoho let, může se stát, že se žluč ve vašem žlučníku začne zahušťovat. A to působí další problémy.

Ze zahuštěné žluče začínají „vypadávat“ krystaly cholesterolu nebo žlučového barviva bilirubinu, ze kterých se postupem doby tvoří malé oválky, jež se postupně zvětšují. Nemusí působit žádné potíže, mnohem častěji je však působí – a ne ledajaké.

Jejich problémem je totiž pohyb a dráždění stěn žlučníku nebo ucpání žlučových vývodů. Tento stav je označován jako žlučníková (biliární) kolika.

Kdo zažil, nikdy nezapomene na velmi silné záchvatovité bolesti nadbřišku, které vystřelují do zad a pod pravou lopatku. „Typické křeče jsou způsobeny stahy stěny žlučníku, který se snaží překážku (zablokované kameny) vypudit. První pomocí může být podání léků, které působí proti křečovitým stahům stěny žlučníku a dočasně uleví od bolesti,“ popisuje lékař.

Optimálním způsobem léčby je podle jeho slov včasné odstranění tohoto orgánu chirurgickou cestou do osmačtyřiceti hodin od začátku obtíží.

„Pokud nemocný dorazí k lékaři později, kdy není vhodná doba na akutní operaci, nebo jeho celkový stav neumožňuje akutní výkon, je nezbytné nález zklidnit a operaci domluvit na pozdější termín.

V souvislosti s dlouhodobým, chronickým drážděním stěn žlučníku je nezbytné upozornit na nebezpečí vzniku rakoviny žlučníku,“ varuje docent Oliverius.

Důvod k operaci

Při výskytu kamínků, zánětu, nádoru či žlučového písku se provádí chirurgické odstranění žlučníku. 
Klasická operace se dnes provádí jen velmi výjimečně, lékaři dávají přednost mnohem méně zatěžujícímu a šetrnějšímu laparoskopickému řešení.

Při operaci se vždy odstraňuje celý žlučník, „nevybírají“ se pouze kameny. Laparoskopické odstranění žlučníku je moderní chirurgická metoda, která výrazně snižuje rizika komplikací a zátěž pacienta.

Zajímavé:  Den Zdraví Ostrava Poruba 2019?

 Biliární koliku, kromě tučného jídla, můžou vyvolat například stres či některé nápoje.

Předoperační kolečko

Nejdéle měsíc před každou plánovanou operací je zapotřebí provést předoperační vyšetření. Z čeho se skládá? Jde o laboratorní test krevního obrazu, minerálů, cukru, funkce jater, srážlivé schopnosti krve a vyšetření moče.

„Laboratoř“ je doplněna interním a fyzikálním vyšetřením, které provede praktický lékař.

K předoperačnímu vyšetření není nutná žádná zvláštní příprava – pouze musíte přijít na odběr krve nalačno (od půlnoci nepít a nejíst) a přinést ranní moč ve zkumavce nebo vymyté lahvičce.

Praktický lékař vás pošle na rentgen plic, následně v ordinaci natočí vaše EKG, důkladně vás vyšetří a napíše vám zprávu, kterou odevzdáte při nástupu do nemocnice na příslušném oddělení.

Operační zákrok lékař neschválí, hrozí-li u vás vysoké riziko komplikací, eventuálně upraví léčbu, abyste byli co nejdříve zákroku schopni.

Do zdravotnického zařízení, kde vám výkon budou provádět, vás přijmou nejspíše jeden den před plánovaným výkonem.

Posledním jídlem a pitím bude večeře, protože v den operace je třeba být nalačno kvůli narkóze. Během dne vás ještě čeká rozhovor s anesteziologem, který s vámi vyplní dotazník (například kolik vážíte, zda jste na něco alergičtí atd.), a lékařem, který vám vysvětlí, jak bude probíhat zákrok a nechá vám podepsat informovaný souhlas.

Za dveřmi operačního sálu

Ve chvíli, kdy vás dovezou na operační sál a vy se svěříte do rukou anesteziologa, chirurgů a sálových sester, jede všechno jako na drátkách.

 Do žíly vám píchnou přesně odměřenou směs, vy pomalu počítáte do deseti, možná ještě vnímáte, jak vám na obličej přikládají masku.

„Cholecystektomii lze provést z jednoho malého přístupu nad pupkem nebo pomocí čtyř drobných vstupů do dutiny břišní: jednoho nad pupkem, druhého pod mečíkem (kostí hrudní) a dvou pětimilimetrových v pravé střední části břicha.

Pro lepší přehlednost se dutina břišní při operaci naplní kysličníkem uhličitým. Pod zrakovou kontrolou pomocí televizní kamery zavedené do břicha a tenkých prodloužených nástrojů je žlučník odstraněn ze svého lůžka v játrech.

Tepna, která jej zásobuje, a žlučovod, který ústí do společných žlučových cest, se uzavřou titanovými klipy a přeruší.

Následně je celý orgán i s kameny uložen do sterilního vaku a otvorem nad pupkem vybaven z dutiny břišní,“ popisuje docent Oliverius.

Nebezpečí zánětu a srůstů

Klasická laparoskopická operace (cholecystektomie – odstranění žlučníku) je v současnosti velmi bezpečnou metodou s minimem komplikací, které nedosahují ani 3 %. Přesto k těmto komplikacím dochází. Mezi nejčastějšími lze uvést krvácení, únik žluče po operaci nebo poranění žlučových cest či okolních orgánů. Příčiny těchto komplikací jsou způsobeny dvěma faktory. 

Na jedné straně jde o technické komplikace, na druhé straně mohou hrát roli anatomické poměry daného nemocného nebo náročnost operace ve složitém terénu srůstů a chronických pozánětlivých změn, zejména u dlouhotrvající přítomnosti kamenů.

 • Mám to za sebou!
 • Po operaci budete odvezeni na dospávací pokoj, kde jsou monitorovány vaše životní funkce a kde posléze procitnete z narkózy. 

Je-li všechno v pořádku, vrátíte se na „své“ lůžko. Dostanete tekutiny a buď už večer, nebo druhý den ráno budete moci vstát a chodit. Další dny už budete moci jíst, počítejte s tím, že půjde o žlučníkovou dietu.

Tato dieta není nijak přísná a obecně se doporučuje vynechání většího množství živočišných tuků a nadýmavé stravy. Při zcela nekomplikovaném průběhu pacient odchází první nebo druhý pooperační den do domácí péče.

Ve většině případů pacienti po operaci nepociťují žádné problémy. 

Tento článek vyšel v časopisu Moje zdraví. Aktuální číslo si můžete koupit na www.ikiosek.cz.

Autor: Markéta Ostřížková, doc. MUDr. Martin Oliverius

OPERACE ŽLUČNÍKU

Onemocnění žlučníku patří mezi časté civilizační choroby a proto odstranění žlučníku (cholecystektomie) se řadí k nejběžněji prováděných chirurgickým výkonům.

V dnešní době je cholecystektomie prováděna prakticky vždy laparoskopicky, tedy se snahou minimalizovat zátěž pro pacienta.

V následující odstavcích můžete najít odpověď na některé otázky týkající se operací žlučníku.

Co je žlučník a k čemu slouží?

 • Žlučník je vak, ve kterém je skladována žluč tvořená játry.
 • Žluč je vylučována do dvanáctníku, kde pomáhá trávit potravu. Působí jako emulgátor, tedy podobně jako jar rozpouští mastná oka při umývání nádobí. Trávicí enzymy se pak snadněji k tuku v potravě dostanou.
 • Samotný žlučník netvoří žádnou žluč, proto jeho odstranění produkci žluči nijak neovlivní!

Jak se projevují žlučníkové obtíže a čím jsou způsobeny?

 • Problémy jsou prakticky vždy spojeny s přítomností kamenů ve žlučníku. Ty mohou být různě velké. Příčina jejich vzniku není plně objasněna.
 • Kameny mohou způsobovat poruchu vyprazdňování žlučníku nebo vycestovat do žlučových cest a ucpat je, což může vést k velmi závažným komplikacím.
 • Snaha žlučníku překonat překážku se může projevit jako žlučníková kolika.
 • Mezi projevy koliky patří – ostrá křečovitá pomíjivá bolest, někdy pouze tlaky v nadbřišku, nadýmání, nadměrné říhání, zvracení. Problémy se obvykle projevují po jídle, častěji po tučném.
 • Závažným příznakem ucpání žlučových cest je žluté zbarvení kůže– ikterus.

Jaká je diagnostika a léčba?

 • Diagnózu obvykle postačí stanovit na základě výše uvedených typických obtíží a provedení ultrazvukového vyšetření břicha.
 • Úpravou diety a stravovacích návyků lze někdy jen dočasně zmírnit průběh symptomů, avšak kameny se nikdy samy nerozpustí nebo neztratí.
 • Roky trvající přítomnost kamenů je spojena nejen s vyšším výskytem komplikací, ale i rozvoje zhoubného nádoru – rakoviny žlučníku
 • Jedinou smysluplnou léčbou je tak odstranění žlučníku – cholecystektomie
 • Už pouhá přítomnost kamenů ve žlučníku, zachycená třeba náhodně na ultrazvuku, je indikací k operaci.

Co se změní po odstranění žlučníku? Budu mít nějaká omezení?

 • odstraněním žlučníku nebude Vaše trávení nijak narušeno
 • po operaci je vhodné jíst častěji v menších porcích
 • je vhodná strava s omezením především živočišných tuků

Je pro mě vhodná laparoskopie?

 • Výhody laparoskopické cholecystektomie jsou kratší rekonvalscence, příznivější kosmetický efekt, minimální bolestivost.
 • Laparoskopie může být nevhodná pro pacienty po předchozích rozsáhlých operacích na břiše nebo pro pacienty s onemocněním srdce a plic.
 • Výběr operačního přístupu je vždy výsledkem zhodnocení zdravotních rizik a konzultace pacienta s lékařem!

Co je potřeba k operaci a jaký je průběh po ní?

 • Po vyšetření a konzultaci se svým chirurgem zvolíte metodu operace a její termín.
 • Asi dva týdny před termínem si cestou praktického lékaře nebo internisty vyřídíte tzv. předoperační vyšetření. Jedná se o odběry krve, EKG, rentgen plic, případně další vyšetření, které zhodnotí rizika podstoupení zákroku.
 • Nástup do zařízení je v den operace ráno, není-li s domluveno jinak. Pacient přichází lačný.
 • Po operaci je pacient hospitalizován na lůžku. Pokud se pacient cítí dobře může být následující den po zátěži stravou propuštěn do domácího ošetření, obvykle odchází druhý pooperační den. 
 • Někdy můžete první den po operaci pociťovat slabost či nechuť k jídlu nebo mírné pobolívání dobře reagující na běžné prostředky. Tyto příznaky rychle ustupují.
 • Týden po operaci se pacient dostaví na kontrolu k operujícímu chirurgovi, odstraní se stehy. Další sledování záleží na individuální domluvě, obvyklá je kontrola cca po měsíci.

Jaká jsou rizika a možné komplikace?

 • Může se vyskytnout krvácení, podkožní krevní sraženina (hematom), dočasná bolest v operovaném místě. Vzácněji může dojít k rozvoji infekce v ráně a tak k jejímu druhotnému hojení.
 • Zcela vzácně může dojít k poranění žlučových cest nebo cév zásobující játra, ale tyto komplikace jsou spíše raritní.
 • V případě nepřehledného terénu či špatné tolerance narkózy ze strany pacienta nelze někdy výkon dokončit laparoskopicky a je nutné konvertovat v otevřený výkon. Toto rozhodnutí činí chirurg vždy s ohledem na maximální bezpečnost pacienta a tuto změnu taktiky tak nelze považovat za komplikaci.
 • Musíme si uvědomit, že žádný chirurgický výkon není zcela bez rizika! Maximálně profesionálním přístupem, zkušenostmi a ve spolupráci s pacientem však lze v naprosté většině případů komplikacím předejít.

Kdy je nutné vyhledat neprodleně lékařskou pomoc?

 • horečky nad 38°C
 • zvracení
 • krvácení či hnisavý výtok z rány
 • žluté zbarvení kůže
 • trvající nebo zhoršující se bolest břicha
 • neschopnost jíst nebo přijímat tekutiny

Objednáváme online na orientační čas. 

Spěcháte? Víme, jak moc času pacienti v čekárnách často stráví. Využijte naší nabídky objednání s garancí přesného času. vyjdeme Vám vstříc.  Za poplatek 500 Kč jsme schopni ošetřit limitovaný počet pacientů se zárukou dodržení doby objednání. 

U běžného ošetření nebo konzultace zaplatíte pouze regulační poplatek. Poskytujeme však i některé nadstandardní služby, které pojišťovnami hrazeny nejsou (ošetření v nestandardních časech či o víkendu, operace v soukromém zařízení. Máme smlouvy se všemi pojišťovnami!

Klademe důraz na podání úplných a ucelených informací nemocích či operacích. Jsme si vědomi, že dobrým vysvětlením lze předejít možným nedorozuměním.

Víme, jak je těžké sehnat dobrého ortopeda či neurologa.  Proto dlouhodobě budujeme síť spolupracujících specialistů z dalších oborů (neurologie, fyzioterapie, ortopedie…). Naši pacienti mají pak jistotu ošetření u kvalitních a prověřených lékařů, budou mít zajištěn co nejdřívější termín návštěvy. Neztrácejte čas dlouhým hledáním dalších odborníků!

Dobrý vztah mezi lékařem a pacientem může vzniknout jen na základě oboustranné důvěry. Nebudeme Vám nutit zbytečné operace či drahé doplňky stravy. Nabídneme-li Vám nadstandardní služby, budete přesně vědět, za co platíte a nikdy Vám je nebudeme vnucovat. Rozhodnutí je vždy na Vás. Spokojený pacient je nejlepší reklamou.

Jsme si vědomi, že ne každý může mít např.z pracovních důvodů možnost dostavit se v ordinační hodiny. Nabízíme proto možnost po předchozí domluvě konzultace ve večerních hodinách či o víkendech. Tato možnost je spojena s příplatkem dle individuální dohody.

Nahoru

 Laparoskopie je moderní operační metoda, která umožňuje lékaři provést operaci bez nutnosti velkých řezů na břiše.

Laparoskopická operace rovněž znamená minimální zátěž pro pacienta na rozdíl od běžné operace. Tato operace se řadí do takzvaných miniinvazivních léčbných postupů.

V praxi se začíná tato metoda využívat od roku 1988 a to právě ve formě laparoskopické operace žaludku.

Před každou operací je nutné předoperační vyšetření u praktického lékaře. Předoperační vyšetření je vyšetření krve a moči a celkového zdravotního stavu. Zda je pacient v pořádku a je připraven na operační zákrok.

Praktický lékař zhtoví zprávu, kterou pacient vezme sebou do nemocnice. Nástup do nemocnice je buď den předem, nebo častěji to bývá v den operace. Od půlnoci před operací se nesmí jíst, pít ani kouřit.

Pokud užíváte pravidelně nějaké léky, poraďte se s lékařem o jejich užití.

Zajímavé:  Uran Vliv Na Zdraví?

Popis laparoskopické operace žlučníku

Laparoskopická operace se provádí pod celkovou narkózou. Zákrok trvá dle obtížnosti prováděného zákroku. U běžných případů se doba pohybuje od třiceti minut do šedesáti minut. Provádí se malé řezy na břiše. Obvykle to bývají tři až čtyři řezy.

Ty mají velikost obvykle jeden až dva centimetry. Břišní dutina se naplní oxidem uhličitým a následně lékař zavede miniaturní kameru přes trokar, což je speciální trubička, na které je umístěna kamera.

Břišní dutina se plní oxidem uhličitým, aby se břicho nafouklo a mohlo se tak lépe manipulovat s nástroji. Kamera přenáší na monitor obraz z kamery. Díky kameře si mohou lékaři přiblížit detaily a díky tomu můžou lékaři operovat jemněji a přesněji.

Lékaři odstraní žlučník či žlučníkové kameny, popřípadě zasáhne všude tam, co je potřebné.

Léčba po laparoskopické operaci žlučníku

Po laparoskopické operaci je pacient převezen na pokoj, kde je mu dopřáno dostatečné množství odpočinku. V nemocnici je sledován celkový stav pacienta.

Dvě hodiny po laparoskopické operaci není dovoleno pít a jíst. Pokud je výkon rozsáhlejší, můžou se podávat léky proti bolesti. Pokud je vše bez komplikací, pacient je propuštěn večer po zákroku případně druhý den ráno.

U rozsáhlejších případů se pobyt v nemocnici prodlužuje.

V prvních pár dnech po operaci může být stanoven dietní režim a hodně odpočinku. Právě díky laparoskopii se celková léčba a rekonvalescence se tím pádem značně krátí.

Pacienti popisují rekonvalescenci jako velmi individuální. Někdo je během dvou týdnů naprosto v pořádku a jinému trvá měsíc a víc než je schopen běžného života.

Proto z nemocnice domů nespěchejte a dodržujte klidový režim tak dlouho, dokud nejste zcela v pořádku.

Pokud vás zajímají další informace o laparoskopii nebo se chcete sami podělit se zkušeností, zde je diskuse o laparoskopii.

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách LEKARweb.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek.

Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru. Přestože se snažíme uvádět co nejpřesnější informace, nemůžeme vyloučit některé chyby nebo nepřesnosti.

Za to se předem omlouváme a je to další důvod, proč byste se měli obrátit na vašeho ošetřujícího lékaře.

Diskuze k článku: 0 příspěvků

Laparoskopie žlučníku

Laparoskopie patří mezi nejšetrnější operační metody současnosti. Nastupuje v případě, kdy není možná konzervativní léčba, která u žlučníkových problémů zahrnuje zejména různá dietní opatření.

Současná medicína však laparoskopii doporučuje v podstatě vždy, když se zjistí, že má pacient potíže se žlučníkem.

Někdy je tedy laparoskopie nutná, jindy jde spíše o prevenci, protože zkušenosti říkají, že žlučníkové obtíže se postupně zhoršují.

Co je to laparoskopie

Jedná se o moderní chirurgickou metodu, která výrazným způsobem snižuje rizika operace a zátěž pacienta. Zrovna tak zkracuje dobu rekonvalescence a její výhodou je i kosmetický efekt.

Po laparoskopii žlučníku zůstávají pacientovi obvykle tři až čtyři malé ranky, každá o velikosti jeden až dva centimetry. Opominout nelze ani nižší bolestivost po zákroku a menší riziko infekcí.

Při laparoskopické operaci se vstupuje do břišní dutiny pomocí několika malých řezů optikou, za pomoci speciálních nástrojů.

Operace je prováděna během celkové anestezie pacienta a její délka obvykle nepřesáhne jednu hodinu.

V případě, že nastanou komplikace nebo operatér zjistí srůsty, případně jiný závažný zdravotní problém, se může laparoskopie změnit na klasický chirurgický řez břicha. Zda to bude i váš případ vám předem nikdo nemůže zaručit.

Co předchází laparoskopické operaci

Pokud jste byli indikováni k laparoskopické operaci, čekají vás klasická předoperační ošetření. Připravte se na laboratorní vyšetření krve a moče. Dále budete muset mít vyšetření srdce, tedy EKG.

Pokud máte delší termín operace, je možné, že budete muset znovu na ultrazvuk žlučníku a okolních orgánů. Před operací byste měli být v dobré kondici. Jestliže budete jakkoliv nastydnutí nebo se objeví jiné zdravotní problémy, neprodleně o tom informujte svého lékaře.

V opačném případě byste mohli ohrozit sami sebe!

Co a jak po zákroku

Můžete se setkat s dvěma přístupy, Buď absolvujete tzv. jednodenní chirurgii, tedy ráno jdete na zákrok a večer jdete domů. Nebo v nemocnici zůstanete dva až čtyři dny. Nezávisle na tom v den po operaci dostáváte pouze tekutiny (čaj) a večer, nejdéle druhý den ráno, vstáváte a chodíte.

Další dny již postupně přecházíte na žlučníkovou dietu. V horizontu jednoho měsíce byste měli jíst bez omezení. Ve všem postupujte podle pokynů lékaře. Zhruba týden po operaci půjdete znovu do nemocnice na kontrolu a odstranění stehů.

V některých případech váš čeká za měsíc ještě jedna kontrola.

U laparoskopie žlučníku se říká, že nejhorší z celého zákroku je stav po anestezii, kterou hodně lidí špatně snáší. Proto není příliš důvodů se obávat. Přesto se čas od času vyskytnou komplikace, jako u každé jiné operace. Jedná se ale o výrazně menší procento, než u klasické operace.

Další články z rubriky

Štítky: bolesti po laparoskopii, co je laparoskopie, odstranění žlučníku, stehy po laparoskopii

Operace žlučníku vám totálně změní život

Operace žlučníku vám totálně změní život. foto: Shutterstock

Operace žlučníku vám změní život, ovšem často v tom špatném slova smyslu. Pokud si necháte kvůli zdravotním komplikacím odebrat žlučník, hrozí vám 15 až 40-ti procentní riziko, že se u vás objeví postcholecystektomický syndrom. Co je jeho podstatou? Po operaci žlučníku vás budou trápit podobné problémy jako před jeho odstraněním.

Operace žlučníku: Kdy k ní lékaři přistupují?

V případě, že máte žlučníkové kameny, mohou způsobovat žlučníkové záchvaty, a to tehdy, když se jeden z kamínku zaklíní ve žlučových cestách. Žlučníkový záchvat vzniká náhle a bez předchozích varovných příznaků. Je pro něj typická intenzivní až krutá bolest. Jak jej poznáte?

Příznaky žlučníkového záchvatu

 • Náhlá a velmi intenzivní bolest pod pravým podžebřím, která postupuje až k zádům či lopatce
 • Pocit nafouknutého břicha nebo plnosti. 
 • Nadýmání, říhání, škytání.
 • Zácpa.
 • Bledost, nadměrné pocení.
 • Zažloutlé oční bělmo.
 • V těžších případech žlutá barva pokožky, ke které dochází v důsledku hromadícího se žlučového barviva (bilirubinu) v těle.

Pokud nebudete dodržovat správnou léčbu, žlučníkové záchvaty se mohou vracet. V tom případě už je podle specialistů nevyhnutelná operace žlučníku. Kámen, který zůstane zaklíněný ve žlučovodu déle než hodinu, totiž může způsobit zánět vývodu žlučníku, žloutenku nebo zánět slinivky. Můžete se kvůli tomu nacházet v bezprostředním ohrožení života.

Po operaci žlučníku hrozí postcholecystektomický syndrom

Ovšem i samotná operace žlučníku je velmi rizikovou záležitostí. V 15 až 40 procentech jste vystaveni riziku, že i po cholecystektomii neboli odebrání žlučníku budete trpět podobnými zdravotními problémy jako v době, kdy jste žlučník ještě měli.

Mluvíme o tzv. postcholecystektomickém syndromu, ke kterému často dochází po chirurgickém či laparoskopickém odstranění žlučníku. Jaké jsou příznaky tohoto syndromu, který vyvolala operace žlučníku?

Lidé s postcholecystektomickým syndromem si stěžují na problémy s trávením, nadýmání, nevolnost, zvracení, bolesti břicha nebo také koliku. O tomto syndromu mluvíme i tehdy, když se jedná o pooperační problémy, za které nemůže přímo operace žlučníku. Člověk měl tedy zdravotní potíže z jiného důvodu, operace žlučníku tak tento problém nevyřešila a zdravotní komplikace přetrvaly.

Operace žlučníku nemusí být jediným řešením

Máte žlučníkové kameny? Laparoskopické či chirurgické odstranění žlučníku pro vás nemusí být jediným řešením. Místo operace žlučníku zkuste vsadit také na správnou léčbu. Kromě klasické léčby vám pomůže také doplňková přírodní léčba. Na které bylinky a přírodní přípravky se můžete obrátit?

Velmi účinná je především peruánská bylina Chanca Piedra, která v překladu znamená Drtič kamenů.

Tato bylina reaguje v různých fázích tvorby žlučníkových kamenů tak, že snižuje jejich shlukování, mění jejich strukturu a složení. Chanca Piedra dokáže žlučníkové kameny rovněž eliminovat či úplně zničit jejich fragmenty.

Jestliže se namísto operace žlučníku poohlížíte po účinném přírodním léku na rozpuštění žlučníkových kamenů, Chanca Piedra je správnou volbou.

Pokud vám lékař diagnostikoval přítomnost žlučníkových kamenům, kromě užívání byliny Chanca Piedra se zaměřte také na přísnou žlučníkovou dietu.

Vyhýbejte se tučným, soleným, kořeněným a smaženým jídlům, které by u vás mohly vyvolat žlučníkový záchvat.

Tabu jsou pro vás také uzeniny, zelenina způsobující nadýmání, čerstvé pečivo, čokoláda, ořechy a šlehačka, vejce, majonéza a rovněž alkohol.

Konzumujte jídla s vysokým obsahem vitamínů a vlákniny. Zaměřte se zejména na přírodní vitamin C, který snižuje riziko tvorby žlučníkových kamenů. Co je rovněž důležité, každý den vypijte alespoň dva litry čisté neperlivé vody.

 • hněv
 • operace žlučníku
 • Vztek
 • žluč
 • žlučník

Operace žlučníku

Cholecystectomie je chirurgický výkon, jehož účelem je odstranění žlučníku včetně žlučových kamenů v něm obsažených. Ty vznikají vysrážením příliš husté žluči ve žlučníku a mohou způsobit velmi bolestivou koliku, kde jsou nebezpečné hlavně malé kamínky. Následný zánět žlučníku je provázený krutou bolestí a teplotami.

Pokud kameny odejdou ze žlučníku dále do žlučových cest, mohou způsobit žloutenku ucpáním žlučovodů a velmi závažný zánět slinivky břišní. Žlučníkový záchvat začíná náhlými urputnými bolestmi nadbřišku, které vystřelují do zad pod pravou lopatku.

Projevuje se obvykle půl až tři hodiny po jídle a často ho provází také zvracení (někdy i zvracení žluči).

Pro koho je operace určena

Operace žlučníku se až na vzácné výjimky provádí laparoskopicky a v zásadě je určena pro všechny nemocné s onemocněním žlučníku ať již kameny, akutním či dlouhodobým zánětem žlučníku, či jinými onemocněními (například polypy ve stěně žlučníku)

Zajímavé:  Jak S Léky Do Letadla?

Před zákrokem

V případě indikace operace žlučníku vám chirurg vysvětlí postup operace, způsob anestezie a zároveň vás bude informovat o případných rizicích spojených s operací.

Při konzultaci budete mít prostor pro jakékoliv dotazy, především otázky spojené s průběhem operace, vaším očekáváním a obavami.

Zároveň vám budou vysvětleny pokyny k přípravě na operaci, včetně informací týkajících se jídla, pití, kouření a užívání či vynechání některých léků. Dodržení všech těchto rad je nutné a napomůže hladkému průběhu zákroku a bezproblémovému hojení.

V některých případech lze zvolit nechirurgický (neoperační) postup:

 • rozpouštění kamenů pomocí léků, které má ale pouze přechodný účinek, kameny se buď nerozpustí zcela, nebo se opět rychle vytvoří po vysazení těchto léků
 • rozbíjení kamenů ultrazvukem, které má také přechodný účinek, kameny se rychle tvoří znovu a je zde riziko ucpání žlučových cest drobnými kaménky (drtí)

Jak operace žlučníku probíhá

Výkon probíhá laparoskopicky v celkové anestezii. Pomocí několika vstupů (portů) bude do dutiny břišní vpravován oxid uhličitý a následně uvolněn žlučník od žlučovodu a od jater.

Po výkonu bude do podjaterní krajiny zaveden drén. V případě nepřehledného operačního pole, anatomických odchylek, případně jiného rizikového nálezu může být operace změněna na otevřený (klasický) výkon.

Ten se liší pouze nutností řezu na břiše.

Po zákroku

V bezprostředních několika hodinách po operaci můžete mít bolesti v operační ráně (event. operačních ranách). Ty jsou zcela přirozené a ošetřující personál je bude tlumit léky proti bolesti. Po propuštění domů budete užívat při bolestech léky, které budou předepsány ošetřujícím lékařem. Bolesti by měly postupně odeznít za 24-48 hodin.

Déle trvající výrazné bolesti jsou spíše příznakem některé komplikace, a proto byste se v tomto případě měl/a spojit s ošetřujícím lékařem. Zvracení je občasným nežádoucím účinkem anestezie, zejména celkové, a odezní většinou do 6-12 hodin po operaci. Chodit můžete již za několik hodin po operačním výkonu.

Tři týdny po laparoskopické operaci žlučníku je doporučováno fyzické šetření (včetně sportu a náročnějších rekreačních činností) a přísná žlučníková dieta (po otevřených operacích dvojnásobná doba). Po dobu zhojení operačních ran není vhodné koupání, a to jak ve vaně, tak v bazénech či koupalištích. Vhodné je naopak sprchování.

Dočasná pracovní neschopnost trvá v průměru 2-4 týdny v závislosti na povaze zaměstnání.

Objednat se

Operace žlučníku v přímém přenosu

Je středa 24. března, 9.45 hodin. V sále číslo čtyři je připraven tým sestávající ze dvou chirurgů, anestezioložky, čtyř zdravotních sestřiček a tří novinářů. Uprostřed na operačním stole spí pacientka. Do tváře jí sice moc nevidíme, ale je zřejmé, že jde o mladou ženu.

Neznáme ji, víme jen, že je z Hlučínska. Patří jí poděkování, že svolila k naší přítomnosti. Není tomu tak dávno, kdy byla naše redakce přítomna ve stejném sále laparoskopické operaci ledviny. Jako kulisa tehdy chirurgům hrálo k práci rádio. Uplynulou středu se sálem nesl jen polohlasitý hovor.

V hlavě se nám vynořuje asociace, jak tehdy při operaci ledviny tahali chirurgové tento zmuchlaný orgán přes dírku na pacientovu boku ven. To ještě netušíme, že nás čeká stejný obrázek, navíc se žlučníkem, který sestřička posléze na vedlejším stolku rozřízne a na světlo se vykutálí žlučníkový kámen.

Výjimečná operace

Laparoskopická operace, jíž jsme byli v zelených chirurgických kalhotách a halenách, s rouškou přes půl obličeje a vlasy schovanými pod čepcem, pří tomni, je výjimečná. Drahou metodu, tzv.

metodu SILS, nahradili opavští chirurgové jiným moderním postupem, který je stejně účinný i stejně efektivní.

Navíc je levnější, čímž se šetří peníze pro různé operace dalších pacientů, a jeho kosmetický efekt je navíc pro pacienty komfortnější.

Laicky řečeno: místo čtyř otvorů do břicha vám udělají pouhé dva. První o velikosti 1,5 centimetru, druhý pětimilimetrový má funkci pojistného drenu.

„Námi používaná metoda je tedy výjimečná v počtu řezů a jejich velikosti,“ shrnuje výhody lékařka Jana Schmidtová, která je specialistkou na dětskou chirurgii. „Paní kolegyně je ovšem chirurg univerzální, operuje děti, je velice jemná, zároveň se však věnuje i chirurgii dospělých,“ říká na adresu své kolegyně primář Jiří Hájek, který je hlavním protagonistou středeční laparoskopie žlučníku.

Ta se podle jeho slov na rozdíl od okolních nemocnic provádí v opavské nemocnici už půl roku. „SILS metodu samozřejmě také známe, ale pro její finanční náročnost ji neděláme. Stejných výsledků dosáhneme jinými, méně náročnými nástroji,“ upřesňuje primář Hájek a ukazuje nám nástroje metody SILS.

Mezi nimi je i předmět, jaký má každá žena ve svém domácím šití. Jde o jakousi cívku na nitě, která je však dvakrát větší, a kterou vám chirurg musí strčit přes pupek do dutiny břišní. Ve světle této představy se tenká trubice, kterou se opavští chirurgové přes pupek dostávají, jeví jako procházka růžovým sadem.

Má to ovšem háček: jimi používaná metoda není vhodná pro všechny nemocné žlučníky. Abyste si ji mohli „užít“, a měli pak břicho bez jizev, musíte být štíhlí a váš žlučník nezanícený.

Pozor, začínáme!

Vše je připraveno, všichni na svých místech. Snažíme se moc nepřekážet, z místa, kde stojíme, vidíme z pacientky jen břicho potřené dezinfekcí. Personál natáčí světla nad operačním stolem, stůl s pacientkou nastavuje do nejlepší polohy.

„Můžem, jo?“ říká primář Hájek. Vzápětí se přes pupek dostává do břicha a vsouvá tam první z dlouhých a úzkých nástrojů.

„Teď si břicho nafoukneme kysličníkem uhličitým, vytvoříme si tak prostor a tak do břicha vidíme,“ podotýká směrem k nám. Světlo v sále zhasíná.

Díky kameře v nástroji pak za chvíli na obrazovce umístěné nad pacientčinou hlavou vidíme břišní orgány a vlastně celou operaci.

Operovaná žena má v tu chvíli v břiše dva řezy: jeden v pupku, druhý výše a spíše z boku, o něž se „stará“ MUDr. Schmidtová. Oba chirurgové s očima upřenýma na obrazovku se v břišní dutině pohybují pouze pomocí nástrojů, z nichž některé připomínají nářadí pro dílenské kutily, ovšem v nepoměrně dražší verzi. Pálením začínají odřezávat žlučník od okolních orgánů.

„Postavte mi paní na stole víc…narážím asi na kamínek,“ říká primář sestře. Nástrojem v břichu uvolňuje hlavní přívod žluči do žlučníku, pálí a svorkuje cévy. To se pak ozve zvuk jako když kancelářskou sponou zcvaknete k sobě papíry. Mimochodem, tyto titanové a neškodné svorky vám v těle zůstanou. Alespoň budete jednou pro archeology zajímavý nález.

Nemocný žlučník se vypaluje z jaterního lůžka, sálem je slabě cítit spálenina. Někteří z nás jsou zralí na hlt vody. Primář právě přecvakl a zaklipoval tepnu do žlučníku. Opět charakteristický kancelářský zvuk, jen dvojitý. „Výborně! To je ono. Krása! Máme vyhráno, dáme si kafe,“ říká v jedné chvíli Jiří Hájek a ke své kolegyni dodává:

„Je to týmová práce, hlavní zásluhu tady má asistence.“

Za stěnou srdce

Tým je sehraný jak dobře seřízené hodiny. Mladá anestezioložka hlídá obrazovku, po níž běhají barevné vlnovky, a když pacientce sjede hlava na bok, podloží ji. Nahoru a dolů se ve skleněném válci zvedá píst ukazující, jak operovaná dýchá.

Krajina břišní se na obrazovce s každým pohybem nástroje v ruce primáře mění. Vidíme játra, střevo, vrstvu tuku, a pak náhle za brániční stěnou pohyb tlukoucího srdce, což patří mezi naše nejsilnější zážitky.

Kámen jako vajíčko

A je tu scéna stejná jako při laparoskopické operaci ledviny. Primář Hájek vytahuje přes pupek splihlý žlučník o velikosti zhruba deseti centimetrů. Nejlepší záběr pro přítomné fotografy. Je s podivem, jak něco takového mohlo pacientku tolik trápit. Jenže pak jedna ze sestřiček žlučník na vedlejším stolku rozstřihává a na světlo světa vytahuje žlučníkový kámen.

Je malý a kropenatý jako křepelčí vejce. Spolu se žlučníkovou tkání poputuje k rozboru do laboratoře. „Někdy najdeme v žlučníku kamínků i sto,“ podotýká sestřička.

Operace končí. Ještě pár stehů na břiše pacientky a primářovo poděkování spolupracovníkům. V místnosti pro lékaře nám pak sestřička vaří kávu. Oba chirurgové ještě stačí říci, že bez žlučníku se dá žít, jen je potřebná určitá dieta.

„To je ovšem individuální. Jedna naše kolegyně po operaci žlučníku prohlásila, že ho dala pryč, aby se konečně pořádně najedla,“ usmívá se Jiří Hájek. Víc nestihneme. Vstáváme od nedopitých hrnků kávy, oba chirurgové spěchají k další operaci. Janu Schmidtovou čeká operace dítěte. Raději se už moc nevyptáváme.

Cestou k autu na parkoviště cítíme, že my své žlučníky máme. Zatím…

Chirurgové: Zda žijeme zdravě? Snažíme se

Denně před sebou na operačních stolech vidí, co jsou schopni mnozí z nás udělat se svým zdravím jen proto, že neumíme či nechceme žít alespoň trochu zdravě. Co dělají chirurgové Jiří Hájek a Jana Schmidtová pro to, aby se z těchto důvodů neocitli v rukou svých kolegů jako pacienti oni sami?

 • Když operujete pacienta, o němž například víte, že za nádor na jeho střevě může jeho životní styl, snažíte se vy sami žít zdravě?
 • Jana Schmidtová: „Když mám těžký případ, tak mě zdravá životospráva i chvíli drží…“
 • Jiří Hájek: „O správnou životosprávu se snažím, ale žiju jako každý normální člověk. Tedy občas si dám skleničku, občas si i zakouřím…“
 • Jak se od své práce odreagováváte?
 • Jana Schmidtová: „Se psem jsem každý den ráno ve tři čtvrti na šest na procházce.“

Jiří Hájek: „Motorka, zahrada, kutilské práce, počítač. To je moje odreagování.“ (Jeho kolegové, kteří jsou rozhovoru přítomni k tomu dodávají, že Jiřího Hájka od jeho motorky neodradila ani havárka, kvůli níž se z chirurga stal před pár lety pacient na operačním stole.)

Tehdy se svěřil do rukou svým kolegům z opavské nemocnice…

„Díky ortopedům Slezské nemocnice v Opavě zvláště MUDr. Henzlovi jsem se mohl plně vrátit ke své práci i svým zájmům. Sám jako lékař mám ke svým kolegům v naší nemocnici naprostou důvěru, o čemž svědčí i to, že jsem se jim vždy bez obav svěřil do rukou jako pacient.“

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector