Léčba bolesti – Vše o zdraví

Úvod » Informace o zdraví » Odborné články » Stále platné odborné články a informace – Edukace zákazníků » Účinná úleva od bolesti

Léčba bolesti - Vše o zdraví

Více než 80 % dospělých trápí bolesti zad. Nejčastěji jimi trpí lidé ve věku 35 až 55 let.

datum : 29.04.2015 autor : chatar-chalupar.cz

Více než 80 % dospělých trápí bolesti zad. Nejčastěji jimi trpí lidé ve věku 35 až 55 let. Dost často si za bolest ale můžeme sami. Sedavé zaměstnání, málo pohybu, nadváha nebo stres. To vše má za následek bolesti zad, kloubů, svalovou ztuhlost a další potíže.

Na bolesti zad a svalovou ztuhlost pomáhá cvičení, masáže nebo léky. Ale na cvičení a masáže není vždy čas, u léků mohou hrozit vedlejší účinky. Řešením může být také přístroj TENS. Krátká stimulace jednou denně po dobu 15 minut vám přinese maximální uvolnění i relaxaci a bolest ustoupí.

TENS přístroj pro léčbu bolesti Omron E4 Professional je jednoduchý na použití a poskytuje široký rozsah léčebných procedur. Nepříjemných bolestí vás tak zbaví nejen při potížích se zády a klouby, ale blahodárnou úlevu přinese i při svalové ztuhlosti, bolavých a unavených nohách či ztuhlých ramenou.

Léčba pomocí tohoto přístroje tak částečně nahradí i fyzickou aktivitu, která schází především těm, kteří tráví celý den v práci sezením u PC.

Jak TENS léčba bolesti probíhá? Pomocí měkkých polštářků (elektrod), které přiložíte na bolavé místo, jsou do léčené oblasti přenášeny jemné elektrické impulsy a „vzruch“ se tak šíří po nervové dráze až tam, kam ani masér stiskem nedosáhne.

Jediným stisknutím tlačítka se zbavíte bolesti nebo uvolníte svalovou strnulost a ochablost. Stimulace nervových zakončení navíc přináší revitalizaci léčené oblasti a nastartování uzdravujících procesů, to vše bez vedlejších účinků.

TENS léčba bolesti je klinicky ověřena a běžně používána i v profesionální praxi.

Léčba bolesti - Vše o zdraví

Pomáhá a léčí přesně tam, kde potřebujete TENS přístroj Omron E4 nabízí dvanáct různých masážních programů, sami si tak můžete navolit program podle toho, jaká bolest vás aktuálně trápí.

Nízká frekvence pomáhá při uvolnění ztuhlých svalů, vysoká je zase ideální při léčbě akutní bolesti.

Zároveň si můžete nastavit některý ze šesti masážních programů, které jsou určeny pro konkrétní oblast těla (ramena, záda, nohy, chodidla, klouby nebo paže) a vybrat, jakou masáž si přejete (hnětení, tření, tlak nebo poklepávání).

S funkcí HYPER budou vaše svaly masírovány postupným zvyšováním intenzity, jemné stimulace zase docílíte s funkcí SOFT. Přestože je přístroj vybaven pokročilou technologií, jeho použití je jednoduché a poskytuje široký rozsah procedur v automatickém nebo manuálním režimu.

Přístroj má multifunkční displej pro sledování parametrů léčby a zvoleného módu (režimu). Rozměr přístroje je zhruba 60 x 199 x 21 mm, hmotnost i s baterií 155 g. Průměrná životnost baterií je asi 3 měsíce (při použití 1x denně po dobu max. 15 min.). Omron E4 Professional je k dostání za dop. MOC cenu 2 350 Kč.

autor: chatar-chalupar.cz

« Zpět

Léčba bolesti | Sandoz Česká republika

Bolest je subjektivní nepříjemný pocit zprostředkovaný aferentním (přívodná vlákna) nervovým systémem a mozkovou kůrou, související s možným nebo aktuálním poškozením tkáně. Bolest představuje signál nebezpečí, po kterém může následovat poškození tkáně.

Může napomoci k lokalizaci chorobného procesu.Vznik a přenos signálu je neurohumorální proces zahrnující vznik bolesti podrážděním nociceptorů, její vedení nervovými vlákny do mozkua její následné zpracování v CNS. Bolest je tedy vjem subjektivního pocitu po zpracování v CNS.

Z hlediska trvání bolesti se rozlišuje

Akutní bolest – v akutních fázích poruchy zdraví má bolest význam signálu nemoci, nebezpečí a ukazuje na narušení integrity organismu. Akutní bolest trvá krátkodobě (řádově dny a týdny) a je z biologického hlediska účelná.

Symptomatická léčba má hluboký smysl a akutní bolest je nutno razantně léčit. Jinak dochází k rozvoji nepříznivých patofyziologických změn a prohloubení stresu se všemi důsledky.

Efektivně vedená léčba AB má preventivní význam z hlediska rizika přechodu do chronické bolesti.

Chronická bolest – trvá déle než 3 měsíce a zhoršuje kvalitu života, vede k fyzickému a psychickému strádání. Za chronickou je třeba považovat bolest i při kratším trvání, pokud přesahuje dobu pro dané onemocnění obvyklou.

Chronická, dlouhotrvající bolest nemá žádnou biologicky užitečnou funkci a je zdrojem tělesných, duševních i sociálních útrap. Terapeutické postupy v léčbě chronické bolesti:

 • 1) farmakoterapie,2) rehabilitační postupy,3) psychoterapeutické metody,4) sociální podpora,5) invazivní analgetické metody,
 • 6) postupy alternativní medicíny (akupunktura…). 
 • Dle původu se bolest dělí na nociceptivní (nociceptorovou) a neurogenní (neuropatickou).

Bolest je subjektivní vjem a neexistuje žádné její objektivní měření. Každé hodnocení bolesti je proto závislé na Individuálním vnímání bolesti pacientem – tzn., že je individuální pro každého pacienta.

Neexistuje objektivní validizovaná metoda, která by změřila hodnotu bolesti.

Pro hodnocení bolesti se obvykle užívá híodnotící škála od 0 do 10 bodů, kde nula znamená žádná bolest a 10 znamená největší možnou bolest, jakou si daný člověk umí představit, která je nesnesitelná.

Léčba bolesti:Základní a ideální postup je odstranění příčiny způsobující bolest. To v mnoha případech není možné nebo není zcela možné, proto je nutné léčit/tlumit  bolest jako symptom. Léčba bolesti se prolíná většinou lékařských oborů a specializací.

Pro bolest chronickou nebo specifické druhy bolesti jsou zřízeny tzv. Ambulance bolesti, obvykle zřízené při Anesteziologicko-resuscitačních oddělení nebo klinikách.

Kromě farmakologické léčby (léčivé přípravky) existuje i léčba intervenční – chirurgická a některé alternativní způsoby – např. akupunktura.

Farmakologická léčba bolesti představuje používání léčívých přípravků proti bolesti. Přípravky se podávají v různých lékových formách, od tablet, kapek, čípků přes náplasti až po parenterální podání. Základním vodítkem pro racionální farmakoterapii však zůstává výběr analgetika dle intenzity bolesti, jejího charakteru a dle analgetického žebříčku.

Obecné schéma farmakoterapie bolesti dle WHO

Léčba bolesti - Vše o zdraví

Zdroj: Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře /novelizace 2008/

Co všechno patří ke komplexní léčbě bolesti

Volba léčebného postupu závisí na řadě faktorů. Intenzita bolesti uváděná pacientem je důležitá.

Léčbou akutní bolesti (AB) se zabývají základní lékařské obory a snahou je odstranění příčiny způsobující bolest. AB je nutno léčit razantně, aby nedocházelo k rozvoji nepříznivých patofyziologických změn a prohloubení stresu se všemi důsledky. AB dobře reaguje na léčbu analgetiky (léky proti bolesti).

Efektivně vedená léčba AB má preventivní význam z hlediska rizika přechodu do chronické bolesti (CHB). Rozhodující roli v pohotovém ovlivnění bolesti hraje farmakoterapie. Pro AB, oproti CHB, je typické, že je relativně dobře ovlivnitelná a často lze vystačit s jednou léčebnou modalitou.

I zde jsou někdy potřebné nefarmakologické postupy.

Léčba CHB, pokud je neúspěšná, patří do rukou odborníka – algeziologa. Po zevrubném zhodnocení stavu se stanovuje individuální léčebný plán. CHB hůře reaguje na léčbu.

Farmakologická léčba bolestipředstavuje používání léčivých přípravků proti bolesti, které mohou být podávány v různých lékových formách (tablety, kapky, čípky, náplasti, injekční podání). Základním vodítkem je výběr analgetika dle intenzity bolesti, jejího charakteru a podle analgetického žebříčku stanoveného Světovou zdravotnickou organizací: 

Zajímavé:  Léčba Zadní Rýmy U Dětí?

Léčba bolesti - Vše o zdraví

Stupeň 1 – Neopioidní analgetika (paracetamol, metamizol), nesteroidní antirevmatika (NSA) – ibuprofen, diklofenak, nimesil…

Stupeň 2 – Slabé opioidy (tramadol, kodein) + neopioidní analgetika.

Stupeň 3 – Silné opioidy (morfin, oxykodon) + neopioidní analgetika.

Volba a podávání analgetik vycházejí z pacientových údajů o intenzitě a charakteru bolesti a konkrétního klinického stavu. Nerozhoduje původ bolesti, ale její intenzita. Při volbě z analgetické stupnice se u AB uplatňuje postup shora dolu (tedy od 3. stupně), u CHB opačně zdola nahoru.

K léčbě bolesti jsou používána i adjuvantní (pomocná) léčiva, mezi něž patří antiepileptika a antidepresiva (mají i protibolestivý efekt), kortikosteroidy, myorelaxancia, lokální anestetika a také kanabinoidy (účinné látky v léčebném konopí).

Léky se podávají v pravidelných intervalech, aby se předcházelo znovuobjevení silné bolesti.

Léky proti bolesti se podávají nejčastěji perorálně (ústně), ale možná je i kožní nebo slizniční aplikace.

Takto podávané léky se sice vstřebávají pomaleji, ale jsou účinné mnohem déle než ty podané injekčně. I proto jsou injekce do svalů používány pouze u AB, je-li to vhodné, a u CHB spíše výjimečně.

Ke komplexní léčbě bolesti patří vedle farmakoterapie i: 

 • rehabilitační postupy,
 • psychoterapeutické metody,
 • sociální podpora,
 • intervenční analgetické metody (nervové blokády, radiofrekvenční metody…)
 • postupy alternativní medicíny (akupunktura…).

Co vše může způsobovat chronickou bolest a jak se léčí?

Léčba bolesti - Vše o zdravíKaždý z nás zažívá občasné bolesti. Ve skutečnosti je vlastně náhlá bolest důležitou reakcí nervového systému, která vás upozorní na možné zranění nebo nějaký problém. Když dojde k poranění, signály bolesti putují z poraněné oblasti nahoru do míchy a do mozku.

Bolest se obvykle stává méně závažnou, jak se zranění postupem času hojí. Chronická bolest se však liší od typické bolesti.

S chronickou bolestí, vaše tělo i nadále posílá signály bolesti do mozku, a když se zranění vyléčí. Tento problém může trvat několik týdnů až několik let.

Chronická bolest může omezit vaši mobilitu a snížit flexibilitu, sílu a vytrvalost. Může způsobit, že je náročné dělat každodenní aktivity, úkoly a činnosti.

Chronická bolest je definována jako bolest, která trvá nejméně 12 týdnů. Bolest se může být ostrá nebo tupá, což způsobuje pálení nebo bolestivý pocit v postižených oblastech.

Může být relativně stabilní nebo i přerušovaná, může přicházet a odcházet bez zjevného důvodu. Chronická bolest se může objevit v téměř jakékoliv části těla.

Úroveň bolesti se může v různých postižených oblastech lišit.

Typy chronické bolesti

Mezi nejčastější typy chronické bolesti patří:

 • bolest hlavy
 • pooperační bolest
 • poúrazová bolest
 • bolest dolní části zad
 • rakovinová bolest – obecně se rakovinová bolest projeví ve chvíli, když se rakovina rozšíří a začne ovlivňovat nervy a orgány.
 • bolest artritická
 • neurogenní bolest (bolest způsobená nervovým poškozením)
 • psychogenní bolest (bolest, která není způsobena onemocněním, poraněním nebo poškozením nervů)

Podle American Academy of Pain Medicine více než 1,5 miliardy lidí po celém světě trpí chronickou bolestí. Je to nejčastější příčina dlouhodobého postižení ve Spojených státech, která postihuje asi 100 milionů Američanů.

Co vlastně způsobuje chronickou bolest?

Chronická bolest je obvykle způsobena počátečním poraněním, jako je například nějaký výron nebo poraněný sval. Předpokládá se, že chronická bolest se vyvíjí po poškození nervů. Poškození nervů činí bolest intenzivnější a dlouhodobější. V těchto případech ani léčba základního poranění nemusí vyřešit chronickou bolest.

V některých případech však lidé trpí chronickou bolestí i bez nějakého předchozího zranění. Přesné příčiny chronické bolesti bez zranění nejsou dobře známy.

Bolest může být někdy způsobena základním zdravotním stavem, například:

 • chronický únavový syndrom: stav charakterizovaný extrémní, prodlouženou únavou, která je často doprovázena bolestí
 • endometrióza: bolestivá porucha, která se vyskytuje, když děložní výstelka roste mimo dělohu
 • fibromyalgie: rozsáhlá bolest v kostech a svalech
 • zánětlivé onemocnění střev: skupina stavů, která způsobuje bolestivý, chronický zánět v zažívacím traktu
 • intersticiální cystitida: chronická porucha charakterizovaná tlakem a bolestí močového měchýře
 • dysfunkce temporomandibulárního kloubu (TMJ): stav, který způsobuje bolestivé cvakání v oblasti čelisti
 • vulvodynie: chronická bolest vulvy, která se vyskytuje bez zjevné příčiny

Kdo bývá ohrožen chronickou bolestí?

Chronická bolest může postihnout lidi všech věkových kategorií, ale je nejčastější u starších dospělých. Kromě věku, další faktory, které mohou zvýšit riziko vzniku chronické bolesti, jsou tyto:

 • nějaké zranění
 • operace
 • jste žena – ty na tento trpí obecně více
 • máte nadváhu nebo obezitu

Jak se léčí chronická bolest?

Existuje celá řada možností léčby chronické bolesti. V rámci obecné kategorie léků existují jak orální, tak lokální terapie pro léčbu chronické bolesti.

Hlavním cílem léčby je snížení bolesti a zvýšení mobility. To vám pomůže vrátit se ke svým každodenním činnostem bez nějakého výrazného nepohodlí.

Závažnost a četnost chronické bolesti se může u jednotlivců samozřejmě lišit. Takže lékaři vytvářejí plány pro kontrolu této bolesti, které jsou specifické pro každou osobu.

Váš plán léčby bolesti bude záviset na vašich příznacích a všech základních zdravotních podmínkách.

Léčba léky, úprava životního stylu nebo kombinace těchto metod mohou být použity k léčbě vaší chronické bolesti.

Léky na chronickou bolest

K dispozici je několik typů léků, které mohou pomoci léčit chronickou bolest. Zde je několik příkladů:

 • volně prodejné léky proti bolesti, například Paracetamol, nebo nesteroidní protizánětlivá léčiva, jako je aspirin nebo ibuprofen.
 • opioidní léky proti bolesti, třeba morfin, kodein a hydrokodon
 • adjuvantní analgetika, jako jsou antidepresiva a antikonvulziva

K dispozici jsou také léky, které lze aplikovat na kůži, ať už jako mast nebo krém, nebo náplast, která se aplikuje na kůži. Některé z těchto náplastí fungují tak, že jsou umístěny přímo na horní části bolestivé oblasti, kde je uvolňován aktivní lék, jako je lidokain.

Lékařské postupy pro chronickou bolest

Určité léčebné postupy mohou také poskytnout úlevu od chronické bolesti. Příklad několika z nich je:

 • elektrická stimulace, která snižuje bolest tím, že posílá mírné elektrické šoky do svalů
 • nervový blok, což je injekce, která zabraňuje nervům vysílat signály bolesti do vašeho mozku
 • akupunktura, která zahrnuje lehké píchání jehlami do kůže (speciálních bodů na těle) ke zmírnění bolesti
 • chirurgické řešení problémů – chirurgický zákrok vyřeší zranění, které může být špatně zahojeno a která může přispívat k bolesti
 • cvičení, nejlépe prováděná pod vedením fyzioterapeuta.

Alternativní terapie, které mohou zmírnit chronickou bolest

Kromě výše uvedených metod jsou k dispozici různé další způsoby léčby, které mohou zmírnit chronickou bolest. Tak například tyto (existují i další, které zde nejsou uvedeny):

 • fyzikální terapie
 • Tai chi
 • jóga
 • umění a hudební terapie
 • zvířecí terapie
 • psychoterapie
 • masáže

Řešení chronické bolesti

Neexistuje lék na chronickou bolest, ale stav lze úspěšně zvládnout. Je důležité držet se plánu léčby bolesti, který vám pomůže zmírnit příznaky.

Fyzická bolest souvisí s emocionální bolestí, takže chronická bolest může zvýšit úroveň stresu. Budování emocionálních dovedností vám může pomoci vyrovnat se s jakýmkoli stresem souvisejícím s vaším stavem. Zde je několik kroků, které můžete použít ke snížení stresu:

Správná péče o vaše tělo

Správné stravování, dostatek spánku a pravidelné cvičení může udržet vaše tělo zdravé a to pomůže omezit pocity stresu.

Zajímavé:  Předčasná menstruace při antikoncepci - Vše o zdraví

Pokračujte ve své každodenní, pravidelné rutině

Můžete zlepšit svou náladu a snížit stres tím, že se zapojíte do aktivit, které se vám líbí – například stýkat se s přáteli. Chronická bolest může ztěžovat provádění určitých úkolů, to ano. Ale izolování sebe od společnosti může způsobit to, že prostě spadnete do negativismu. Vše pak uvidíte ještě černěji. A to nechcete.

Hledejte podporu

Přátelé, rodina a různé podpůrné skupiny vám mohou poskytnout pomocnou ruku a nabídnout nepohodlí v těžkých časech. Ať už máte problémy s každodenními úkoly nebo potřebujete pouze emocionální podporu, blízký přítel nebo blízká rodina může poskytnout potřebnou podporu. Na to nezapomínejte, je to důležité.

A co vy? Jak bojujete s chronickou bolestí vy? Budeme rádi za vaše tipy a rady.

A co si dále přečíst o bolesti?

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Bolestí v krku to začíná! Lékaři varují, tohle může ohrozit Vaše zdraví

Pevné zdraví, účinná léčba, spokojený život a úsměv na rtech. Já říkám, že zdraví je základem našeho života. Zdraví je slovo, které musíme naplnit. Pevné zdraví je náš cíl, a pokud ho chceme dosáhnout, musíme občas přírodě pomoci. A jak? V tomto článku Vám představím tipy a triky, které jsem načerpal na základě vlastní zkušenosti. Vítejte, společně uděláme maximum pro své zdraví.

Pokud jste právě teď tady, Vaše zdraví Vás zajímá a máte snahu ho maximálně podpořit tak, aby Vám sloužilo dlouhá léta.

Já osobně jsem vždy toužil po pevném zdraví a stálo mě mnoho úsilí nalézt vhodnou kombinaci mezi přírodní léčbou a podporou zvenčí, tedy produkty na bázi přírodních látek.

Nyní již nemusíte dlouze testovat, doporučím Vám vhodné kombinace k efektivní léčbě neduhů, které Vás trápí či mohou trápit. Vaše zdraví je poklad, pojďme o něj pečovat.

Léčba bolesti - Vše o zdraví

Začnu nemocí, kterou zná snad každý, a to bolestí v krku. Osobně mne velmi trápí, zejména v zimním období, zánět mandlí a bolest v krku.

Nemusí se to zdát, ale věděli jste, že bolest v krku je nejčastěji přecházenou nemocí? Právě na základě této skutečnosti lékaři důrazně VARUJÍ před přecházením této zdánlivě banální nemoci.

Její dopad může být obrovský od počátku astma po mozkovou mrtvici způsobenou oslabením oběhového systému v důsledku rozpadu imunitního systému. Všeobecně pak angína ohrožuje zejména ledviny a srdce.

Proto věnujte i této nemoci náležitou pozornost! Na následujících řádcích Vám doporučím kvalitní a léty osvědčenou léčbu, která podpoří Vaše pevné ZDRAVÍ.

Pokud Vám mohu doporučit, vždy na prvním místě, je pro mne šalvěj v podobě odvaru, který pravidelně kloktám při náznacích bolesti.

Při opakovaném onemocnění je často mým pomocníkem Tea-tree oil. Doporučuji jej ředěný kloktat pravidelně vždy večer po večerní hygieně.

Závěrem bych rád vzpomenul eukalypt. Opět ve formě kloktadla podpoří léčbu a současně, skvěle dezinfikuje dutinu ústní.

Tímto výčtem končí přehled bylinek, které si zaslouží Vaši pozornost, a nyní bych Vám rád doporučil vhodnou kombinaci s produkty, které v sobě pojí sílu léčivých bylin a moderní poznatky vědy.

Věřím, že tyto cenově dostupné produkty (po registraci získáte speciální slevy) Vás zaujmou a vzpomenete si na ně v době, kdy bude bolest v krku ještě v počátcích.

Za sebe mohu doporučit Dr. Popov Tea Tree oil, který mě osobně vždy pomohl a to nejen s bolestí v krku. Toto praktické balení Vám vydrží i několik měsíců.

Jedná se o olej z pověstného stromu Melaleuca alternifolia, anglicky Tea Tree. A na co vše lze Tea Tree užít? Na drobná poranění, ochranu před hmyzem či při štípnutí komárem.

A to není vše!

Určitě si pamatujete, že Vitamin C je základem pevného zdraví a podporou funkce imunitního systému. Proto i v případě bolesti v krku doporučuji v kombinaci s přírodní léčbou produkt od firmy MycoMedica Vitamín C v podobě tablet.

Pro efektivní léčbu mohu z vlastní zkušenosti doporučit Energy Grepofit, extrakt z grapefruitových jadérek, který mimo jiné obsahuje již zmíněný šalvěj a účinný ibišek súdánský.

Poradí si hravě s virovým, bakteriálním a plísňovým onemocněním. Doporučuji užívat preventivně, minimálně 2 až 3 měsíce pro maximální účinek.

Navíc oproti syntetické léčbě antibiotiky nenarušuje zdraví prospěšnou bakteriální a střevní mikroflóru.

Poslední produkt, který bych Vám rád doporučil a který doporučuji všem, je vysoce účinný produkt na přírodní bázi JUST Eucasol,  který si zaslouží Vaši pozornost.

Jedná se o kombinaci účinných éterických olejů získávaných z eukalyptu, rozmarýnu, máty, jalovce, smrku, kosodřeviny, borovice lesní a hřebíčku s přídavkem mentolu, kafru a propanu jako nosného plynu.

Vždyť správný chod organismu a fyzické i psychické zdraví jsou věci, které není radno podceňovat a je dobré na riziková období myslet ještě před jejich začátkem.

Dnešní téma bolest v krku tímto uzavřu. Nebojte se zeptat, samozřejmě neváhejte pátrat dále a zkoušet porazit nemoci přírodní léčbou, kterou obdivuji a doporučuji všem, které znám či mne požádají o radu.

V případě, že Vás článek zaujal, sledujte nás i nadále, příští téma bude opět na míru. Zaměříme se na léčbu a efektivní předcházení rýmě.

Pevné zdraví a úsměv na rtech Vám přeje Tom

Bolest: Aktuální pohled na léčbu

Léčba bolesti, algeziologie, je samostatným lékařským oborem. Algeziologie komplexně pomáhá zejména pacientům sužovaným dlouhodobou, chronickou bolestí.

Akutními bolestmi se zabývají všechny medicínské disciplíny a jejich léčba patří k základním dovednostem řady lékařských specializací. Mohou být varovným signálem například po námaze či sportovním výkonu a prezentují se jako bolesti zad, svalové obtíže apod.

Tyto akutní bolesti není mnohdy třeba tišit léky, stačí přerušit námahu, změnit zátěž nebo pracovní režim. Mnohdy pomůže rehabilitační odborník s návodem k provádění správných cvičení a dalších pohybových aktivit.

Místo léků jsou často doporučovány i staré „babské“ receptury, například křenová placka nebo zelí na bolestivé klouby. Tyto praktiky dnes spíše budí úsměv.

Odrazí se i v psychice

Chronická bolest představuje samostatné onemocnění a její léčení je podstatně složitější než u bolesti akutní. Trvá většinou déle než několik měsíců a zasahuje více do celkového stavu pacienta.

Jedinec, který trpí chronickou bolestí, prošel stadiem bolesti akutní, kdy většinou pociťoval určité stupně nepříjemnosti a psychické rozlady. Pokud bolest přetrvává, začínají se projevovat příznaky bolesti chronické.

Typickým psychickým projevem jsou různé stupně špatné nálady, smutku, někdy až deprese. V sociální sféře mívají tito pacienti častější problémy zejména v zaměstnání a v rodině.

Pomocí je i částečná úleva

Chronická bolest působí dlouhodobě velké problémy ve všech zemích světa. Má vliv nejenom na zdravotní stav obyvatelstva, ale i na ekonomiku státu.

Zajímavé jsou údaje z evropských studií, které zkoumaly pacienty s chronickou bolestí.

Pacienti, kteří se dostanou ke specialistovi-algeziologovi, počítají se stoprocentní úlevou od bolestí, podle dlouhodobých studií se jim však v průměru uleví jen o 20 procent.

Řešení chronické bolesti vyžaduje komplexní pohled na stav pacienta. Proto na pracovištích léčby bolesti spolupracují odborníci více specializací a ve složitých případech používají multidisciplinární přístup.

Zajímavé:  Podpůrné Léky Při Chemoterapii?

Zohledňuje nejenom zdravotní problematiku, ale i psychický stav a sociální dopady onemocnění na život pacienta. Takovýto postup činí velké nároky na lékaře a zdravotnický personál.

Ideálem je pracoviště, pro nějž je dostupných více odborností.

Co nás čeká na algeziologii

Pacient by měl být nejprve komplexně vyšetřen specialistou-algeziologem. Ten nejvíce využívá farmakoterapii, a to nejenom léky na bolest, ale i pomocnými a podpůrnými léky, které mohou například úpravou spánku nebo celkového psychického stavu pacienta zklidnit a pomoci mu lépe snášet jeho obtíže. Na větších pracovištích pomohou i další odborníci.

V týmu bývá nejčastěji anesteziolog, neurolog, rehabilitační odborník, psycholog a psychiatr. V komplexním týmu je potom možné využívat více léčebných postupů, eventuálně je i vzájemně kombinovat. Hojně využívané jsou invazivní techniky na cílené ovlivnění bolesti pomocí obstřiků.

U indikovaných těžkých případů se aplikuje působení elektrické stimulace na míšní dráhy bolesti. V oblasti rehabilitace se provádějí v léčbě bolesti známé klasické postupy, ale i specifické relaxační techniky. Úloha psychologa, respektive psychiatra v týmu centra léčby bolesti je nezastupitelná, u pacienta s dlouhodobou chronickou bolestí dochází téměř vždy k ovlivnění psychického stavu.

Kdy vyhledat odborníka

Až 40 procent pacientů s chronickou bolestí je nespokojeno s léčbou a úlevou od bolesti a 64 procent jich udává úlevu nedostatečnou.

U pacientů se silnou chronickou bolestí se vyskytuje deprese i nespavost dvojnásobně častěji než u běžné populace.

Pacient s chronickou bolestí se v průměru dostává ke specialistovi-algeziologovi až po dvanácti letech obtíží, předtím se většinou léčí v jiných zdravotnických zařízeních.

Deset rad pro pacienta s chronickou bolestí

Buďte realisté Buďte k sobě upřímní a zjistěte si všechno, co můžete, o svém zdravotním stavu. Měli byste se smířit se skutečností, že se můžete setkávat s bolestí každý den. Snažte se vypořádat se strachem, obavami a zhoršenou náladou, které patří k vašemu onemocnění.

Zapojte se Pracujte sami na zlepšení svého zdraví. Máte-li zájem o nemedicínské léčebné metody, poraďte se raději se svým lékařem. Váš zdravotní stav mohou také zlepšit dietní opatření.

Učte se odpočívat a rozptýlit se Naučte se správně dýchat, relaxovat, rozptýlit se. To umožní vaší mysli a tělu přerušit nepříjemné pocity spojené s bolestí.

Rozpoznávejte své myšlenky a pocity Vaše tělo ovlivňuje vaše myšlení, a to působí zpětně na vaše tělesné pocity. Rozpoznání myšlenek a pocitů je nezbytné, pokud chcete změnit svůj vztah k bolesti.

Pohybujte se bezpečně A také opatrně, v mezích svých možností.

Stanovte své priority Zeptejte se sami sebe, co chcete dělat. Nevadí, když odpovíte spíše, co byste dělat měli.

Stanovte si realistické cíle Rozdělte si velké úkoly do menších kroků. Zvolte si svůj rytmus, přizpůsobujte aktivitu bolesti a úrovni energie. Budete se cítit lépe.

Znejte svá práva Máte právo na náležitou léčbu se vstřícným jednáním zdravotníků, můžete odmítnout, co si nepřejete, a nejste nuceni dělat více, než při své nemoci dokážete.

Komunikujte Zřetelná a účinná komunikace s rodinou, přáteli a kolegy snižuje úzkost, napětí, stres a utrpení. Učení se, jak dosáhnout svých potřeb, je důležitou součástí zvládnutí bolesti.

Znovu objevte naději Použitím všech těchto postupů zjistíte, že můžete skutečně znovu získat kontrolu nad svou bolestí, zjistíte svůj pocit dobré pohody, vystoupíte z kruhu bolest–napětí–úzkost–stres, uspokojíte také lépe své potřeby a zmírníte i jiné obtíže.

Když je bolesti příliš

Některé akutní bolesti přímo ohrožují stav pacienta, nebo ho těžce stresují.
Příkladem je bolest pooperační, po komplikované extrakci zubů či při zlomenině kostí. Tehdy je správně nasazená farmakologická léčba nezbytná a do ústupu bolesti mají být použita silná analgetika.

U akutních bolestí se používá strategický postup podávání léků („step down“), tedy rychlé nasazení analgeticky účinných preparátů, jejichž dávky se po ústupu bolesti rychle snižují a vysazují.

Chronická bolest

Akutní bolest postihne člověka většinou v souvislosti s úrazem nebo nemocí a s vyléčením odezní. Trvá dny až týdny. Chronická a vracející se bolest trvá spíše měsíce a roky. Běžná léčba, která je účinná u léčby akutní bolesti, zde zabírá jen omezeně. Chronická bolest je samostatné onemocnění, které člověku výrazně zhoršuje celkovou kvalitu života.

Příznaky chronické bolesti

Chronická bolest trvá dlouhou dobu a většinou se postupně zhoršuje. Tato bolest se nedá přesně lokalizovat. Nemá pro člověka už biologickou funkci varování, že v těle není něco v pořádku (jako je tomu u akutní bolesti například u úrazu nebo nemoci).

nejčastěji záda, klouby, hlavadále bolest po úrazech nebo operacích

 • V některých případech se dají zjistit příčiny (chronická bolest může například přetrvávat po pásovém oparu, i když příznaky onemocnění dávno odezní), v některých případech se její původ nedá určit.
 • Mezi nejčastější chronické bolesti patří bolesti zad, bolesti přetrvávající po operacích nebo úrazech, bolesti kloubů, bolesti hlavy, bolesti v souvislosti s poškozením nervů (například po pásovém oparu nebo borelióze) nebo bolesti u revmatických chorob.

Bolest by se dala popsat jako hluboká, s různou intenzitou, se stálým trváním nebo velmi častým opakováním. Bolest může doprovázet únava, nevýkonnost, nedostatek spánku nebo nechutenství. Bolest nepříjemně ovlivňuje celý pacientův život, komplikuje mu osobní i pracovní život, u pacientů se mohou objevit i těžké psychické stavy.

Léčba

U léčby je nejdůležitější snížit bolest nebo ji úplně odstranit. Komplexní léčba bolesti je zajišťována algeziologem (odborníkem na chronickou bolest), neurologem, rehabilitačním lékařem a psychologem. Pacient jde nejprve na algeziologické vyšetření.

Léčba bolesti probíhá buď za pomoci léků, nebo nefarmakologickou cestou. Mezi nefarmakologickými postupy se uplatňují například rehabilitace, akupunktura, léčba teplem, chladem nebo terapie elektrickým proudem. Farmakologická léčba spočívá v podávání analgetik, a to podle stupňů bolesti, které algeziologické vyšetření zjišťuje.

Léky

K utišení bolesti se využívají analgetika.

Bylinky

Na dlouhodobé bolesti můžete využít vrbovou kůru nebo zázvor.

Homeopatika

Na chronickou bolest kloubů, zad a svalů se využívá Rhus toxicodendron. Vyčerpání a stres vyvolávající bolesti hlavy a páteře spojené s neklidem se léčí lékem na předpis Zincum metallicum.

Rhus toxicodendron 15ch – 5 granulí každé ráno – Chronická bolest kloubů, zad nebo svalů.

Zincum metallicum 15ch – 5 granulí každý večer – Vyčerpání a stres vyvolávající bolesti hlavy a páteře, vše doprovází neklid.

Vyšetření

Lékaře bude zajímat, jak dlouho bolest trvá, její popis, v jakých chvílích ustupuje, jaké vám zabírají léky, co ji zhoršuje, zda vás budí ze spaní, a dále se bude ptát na případná další onemocnění, operace nebo úrazy. Na základě těchto informací sestaví léčebný plán.

Možné komplikace

Člověk, který dlouhodobě trpí chronickou bolestí a neléčí ji, začne mít poruchy spánku, deprese, může být i agresivní a jeho osobnost se změní. Vše může vést až k sociální izolaci a celkově zhoršené kvalitě života. V nejhorším případě může člověk pomýšlet na sebevraždu.

Prevence

Svou roli při vzniku chronické bolesti hrají také nedostatek pohybu, nadváha a nevhodné stravovací návyky. 

Prevence spočívá především ve zdravém životním stylu, do kterého patří pestrá, vyvážená strava,  dostatek fyzické aktivity i odpočinku.

Kdy jít k lékaři

Pokud vás bolest trápí déle jak tři měsíce, neotálejte a jděte k lékaři, který zajistí vhodnou léčbu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector