Ligace – Vše o zdraví

Ligace - Vše o zdraví

Křečové žíly (varixy, žilní městky) jsou zvětšené, zprohýbané a vakovitě vychlípené povrchové žíly obvykle červenomodré až temně modré barvy, které se nejčastěji vyskytují na dolních končetinách a vznikají z důvodu poruch žilních chlopní, což způsobí nesprávný směr toku krve nebo její hromadění v postižených místech.

Podle některých studií postihují křečové žíly více než 23% všech dospělých osob (1).

Podle některých údajů postihují křečové žíly až 50% veškeré populace (2).

Rychlá fakta o křečových žilách

 • Těhotenství je z hlediska křečových žil rizikovým obdobím a těhotné ženy mají větší pravděpodobnost výskytu křečových žil než běžná populace.
 • Vyšší riziko křečových žil mají také osoby s nadváhou nebo obézní jedinci.
 • Mezi nejčastější příznaky křečových žil patří pocity těžkých nohou, otoky kotníků nebo metličkovité varixy.

Co jsou křečové žíly?

 1. Křečové žíly jsou zvětšené, zprohýbané a vakovitě rozšířené žíly, které nejčastěji postihují povrchový žilní systém dolních končetin.

 2. Příčinou jejich vzniku je poškození žilních chlopní, což vede k hromadění (městnání) krve nebo k narušení směru jejího toku.

 3. Křečové žíly často nevyžadují žádnou léčbu a jsou jen estetickým problémem, nicméně pokud otoky, bolest nebo tlak v nohou pacientovi znepříjemňují život a/nebo dojde k ruptuře varixů nebo vzniku bércových vředů je léčba nutná.

Příčiny

V povrchových žilách dolních končetin jsou jednosměrné chlopně, které zajišťují posun krve směrem k srdci. Pokud se žíla vakovitě rozšíří, chlopně se deformují a přestanou plnit svou funkci. Tím se změní směr proudění a po čase začne krev v rozšířeném místě žíly městnat, což se projeví otoky dolních končetin a bolestí.

 • Křečové žíly se nejčastěji tvoří na žilách, které se nachází v největší vzdálenosti od srdce (jako jsou například povrchové žíly dolních končetin).
 • Na vzniku žilních varixů se podílí všechna onemocnění a stavy, které zvyšují nitrobřišní tlak, včetně těhotenství, zácpy a, ve vzácných případech, i nádorových onemocnění.
 • Jak křečové žíly vznikají se můžete podívat na tomto obrázku:

Ligace - Vše o zdraví

Jak vznikají křečové žíly?

Příznaky

Někdy se křečové žíly navenek neprojevují žádnými příznaky a jsou jen estetickým problémem (metličkové varixy mohou vypadat jako modré až modrofialové čárky či nitky prosvítající kůží bérce, větší křečové žíly jsou pak vakovitě rozšířené, s vřetenovitým průběhem a na kůži vytváří malé bulky).

Nejčastější příznaky spojené s křečovými žilami jsou:

 • pocit těžkých nohou, zejména v noci nebo po cvičení či fyzické námaze
 • bolest nohou
 • otoky kotníků
 • delší krvácení než je obvyklé v případě poranění dolní končetiny
 • lipodermatoskleróza jako jedna ze známek žilní nedostatečnosti. Jedná se o ztvrdnutí tuku v podkoží se stažením okolní kůže.
 • teleangiektázie na postižené noze (pavoučkovité névy)
 • změna zbarvení kůže v okolí varikózních žil (obvykle se barva kůže mění na hnědavou až modrou)
 • žilní ekzém (svědění, vysušení a zčervenání pokožky v postižené části nohy)
 • křečedo nohou, když se náhle postavíte
 • u některých pacientů s křečovými žilami se rozvine syndrom neklidných nohou
 • bílá atrofie (atrophia blanche) perleťově zbarvená lesklá ložiska na kůži, s prosvítajícími cévami, která se mohou rozpadnout a v postiženém místě pak vzniká bércový vřed

Komplikace

Všechna onemocnění oběhové soustavy, spojená s narušením toku krve, tedy i křečové žíly, jsou spojena s rizikovými faktory.

Mezi možné komplikace křečových žil, mimo jiné, patří:

 • krvácení
 • tromboflebitida: zánět žil způsobený krevní sraženinou v povrchových žilách
 • chronická žilní nedostatečnost (chronická venózní insuficience): z důvodu špatného průtoku krve dochází k narušení zásobování kůže a okolních tkání kyslíkem a i když chronická žilní nedostatečnost není způsobena křečovými žilami, tato onemocnění spolu velmi silně souvisí.
 1. U lidí s chronickou žilní nedostatečností může vzniknout varikózní ekzém (kožní zánět – dermatitida, vznikající z důvodu zástavy proudění (stázy) krve), lipodermatoskleróza (tvrdá a napnutá kůže, která vypadá jako pergamen) a žilní bércové vředy.
 2. Žilní bércové vředy se typicky vyskytují v okolí kotníků a často je jejich prvním příznakem změna zbarvení kůže.
 3. V případě podezření na rozvoj jakékoli komplikace křečových žil, včetně chronické žilní nedostatečnosti (insuficience), je nutné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Rizikové faktory

Lékaři přesně neví, proč dochází k oslabení žilní stěny a poškození chlopní. V řadě případů se příčinu vzniku křečových žil vůbec nepodaří zjistit.

Nicméně existují určité rizikové faktory pro vznik křečových žil, mezi které, mimo jiné, patří:

 • Pohlaví: křečové žíly se častěji vyskytují u žen než u mužů. Za vyšším rizikem křečových žil u žen jsou pravděpodobně pohlavní hormony a rizikovým faktorem je i užívání hormonální antikoncepce nebo hormonální léčba. Rizikovým faktorem pro vznik křečových žil u žen je i menopauza (přechod).
 • Dědičnost: dědičnost je významným rizikovým faktorem pro vznik křečových žil. Pokud vaši rodiče nebo sourozenci mají křečové žíly, je vysoká pravděpodobnost, že tento problém postihne i vás.
 • Obezita: nadváha a obezita zvyšují riziko vzniku křečových žil.
 • Věk: s rostoucím věkem se zvyšuje pravděpodobnost vzniku křečových žil, protože s věkem slábne stěna žil a zhoršuje se i kvalita chlopní. Rizikový je zejména věk nad 50 let.
 • Některá zaměstnání: riziko křečových žil se zvyšuje v případě dlouhodobého stání. Pokud máte zaměstnání, kde musíte většinu pracovní doby stát, máte i vyšší riziko zhoršení žilního návratu a křečových žil.
 • Těhotenství: vyšší riziko křečových žil mají těhotné ženy, protože v těhotenství dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a navíc těhotenství klade vyšší nároky na žilní systém. Další informace o těhotenství a křečových žilách najdete v následující kapitole.

Těhotenství a křečové žíly

 • Pravděpodobnost vzniku křečových žil je v těhotenství podstatně vyšší než za normálních okolností.
 • Důvodem je skutečnost, že těhotné ženy mají v těle mnohem více krve, což zvyšuje nároky na oběhový systém.
 • Navíc v důsledku hormonálních změn v těhotenství, je žilní stěna náchylnější k poškození (snáze se roztahuje).
 • Oba výše uvedené faktory zvyšují riziko křečových žil.
 • V neposlední řadě dochází při růstu plodu v děloze k útlaku žil v pánvi budoucí maminky, což rovněž může způsobit vznik křečových žil i jinde na těle, zejména na dolních končetinách.
 • Ve většině případů křečové žíly po narození dítěte do několika měsíců zmizí, ale nemusí to tak být vždy a někdy potíže přetrvávají.
 • V takovém případě je vhodné navštívit cévního lékaře a domluvit se na dalším postupu.

Diagnostika

 1. Součástí diagnostiky křečových žil je fyzikální vyšetření (větší křečové žíly, otoky nohou nebo bércové vředy lze vidět pouhým okem).

 2. V případě zjištění přítomnosti křečových žil lékaři pacienty často objednávají na Dopplerovské ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin.

 3. Smyslem tohoto ultrazvukového vyšetření je:
 • vyloučit hlubokou žilní trombózu a přítomnost sraženin či jiných překážek v žilním řečišti
 • ověřit směr toku krve v žilách

Léčba

Pokud pacient nemá žádné potíže a nevadí mu esteticky nehezký vzhled křečových žil, není nutná žádná léčba. Nicméně u symptomatických varixů je vhodné léčbu zahájit, protože hrozí riziko komplikací, jako jsou otoky dolních končetin, bércové vředy nebo trvalá změna zbarvení kůže.

Někteří pacienti chtějí podstoupit léčbu z estetických důvodů, protože se chtějí zbavit „ošklivě“ vypadajících varikózních žil.

Mezi možnosti léčby křečových žil, patří:

Otevřená operace

Velké křečové žíly se odstraňují operací, která se provádí buď pod celkovou anestézií (uspání pacienta) nebo v takzvané centrální blokádě, kdy se anestetikum vpravuje do páteřního kanálu (do epidurálního nebo subarachonidálního prostoru), což znecitliví pouze určitou oblast těla (například dolní končetiny), ale pacient není uspán celý. Výhodou centrální blokády je rychlejší rekonvalescence a méně častý výskyt nežádoucích účinků, jako je zvracení, apod.

 • Ve většině případů je možné po operaci křečových žil odejít domů již následující den po operaci.
 • Na uzavření menších nebo metličkových varixů se častou používá laser, který varikózní žíly teplem spálí.
 • Podvaz a odstranění vena saphena magna (ligace a strippping)

Při tomto operačním výkonu se provedou dva řezy, jeden v třísle, kde se vena saphena magna vlévá do stehenní žíly a jeden buď v úrovni kolene nebo kotníku (podle toho, zda chceme odstranit celou žílu nebo jen její část). Následně se v třísle vena saphena magna podváže a uzavře a s pomocí tenkého drátku, který se prostrčí žilou od shora dolů se zbytek žíly vytáhne a odstraní.

Tento výkon se obvykle provádí současně s odstraněním křečových žil na bérci či jinde na dolní končetině.

Místo operace může být bolestivé nebo se na nohou mohou objevit modřiny, případně dojít k menšímu krvácení. Nejzávažnější komplikací, která je naštěstí velice vzácná, je hluboká žilní trombóza.

Ve většině případů je po operaci křečových žil s podvazem a odstraněním vena saphena magna doba léčby od 1 do 3 týdnů. Poté je možné, pokud to povaha zaměstnání pacienta umožňuje, vrátit se do práce.

Během rekonvalescence se pacientům doporučuje nošení kompresních punčoch na operované končetině.

Sklerotizace varixů (skleroterapie)

Jedná se o metodu, při které lékař do varikózně změněné žíly vstříkne chemickou látku, která způsobí uzavření žíly s tvorbou jizvy. Po několika týdnech varix zmizí. Někdy je nutné sklerotizaci opakovat, dokud se varix úplně neztratí.

Tato metoda je vhodná spíše pro menší až středně velké křečové žíly.

Radiofrekvenční ablace

 1. Při radiofrekcenční ablaci se provede malý řez v oblasti nad kolenem nebo pod ním, obvykle pod ultrazvukovou kontrolou a následně se do postižené povrchové žíly zavede tenká dutá trubička (katetr).

 2. Přes katetr lékař do žíly zasune malou sondu, která je zdrojem radiofrekvenčního záření s jehož pomocí se žíla zahřeje, což vede ke kolapsu jejích stěn a uzavření.

 3. Radiofrekvenční ablace se nejčastěji používá u větších varikózně změněných žil a obvykle je tento výkon prováděn v místní anestézii (lokální umrtvení).

EVLA (endovenozní laserová ablace)

Endovenózní laserová ablace se do jisté míry podobá radiofrekvenční ablaci, jen s tím rozdílem, že se namísto radiofrekvenčního záření používá laserové záření.

Lékař pod ultrazvukovou kontrolou zavede do žíly pacienta katetr, přes nějž pak prostrčí malý zdroj laserového záření. Laserovým impulzem se následně spálí postižené varikózní žíly, čímž dojde k jejich uzavření.

Tento výkon se provádí v místním znecitlivění (lokální anestézie) a může při něm dojít k poranění nervů, které je většinou dočasné.

Endoskopická flebotomie

 • Při tomto výkonu se do postižené žíly zavede endoskop se speciálním světlem, aby lékař viděl, které žíly odstraňuje a následně se odstraní varikózně změněné žíly a jejich zbytky se přes malý řez odsají.
 • Při tomto výkonu se užívá buď lokální nebo celková anestézie.
 • Po operaci se mohou objevit menší modřiny (hematomy) nebo krvácení.
Zajímavé:  Bakterie V Moči Příznaky?

Prevence

V rámci prevence křečových žil a také na zmírnění bolestivosti se doporučují:

Kompresní punčochy

Kompresní punčochy jsou speciální stahovací punčochy, které stlačují nohy pacienta a zlepšují krevní oběh.

Nejtěsněji obepínají nohu v oblasti kotníku a směrem nahoru se komprese snižuje. Díky tomu kompresní punčochy pomáhají vytlačovat krev z povrchových žil proti gravitaci, směrem k srdci a zlepšují tak žilní návrat.

 1. Kompresní punčochy mohou zmírnit pocity těžkých nohou, bolesti a otoky, nicméně výsledky studií nejsou jednoznačné a nelze tak jednoznačně říci, zda kompresní punčochy dokážou zabránit vzniku křečových žil či zastavit nebo alespoň zpomalit jejich zhoršování.
 2. Nicméně řada lékařů nošení kompresních punčoch lidem s křečovými žilami doporučuje a jejich používání pacientovi rozhodně neuškodí.
 3. U některých lidí mohou kompresní punčochy způsobit vysychání a olupování kůže, o čemž je nutné okamžitě informovat svého lékaře.

Změny životního stylu

V prevenci zhoršování křečových žil může pomoci také:

 • dostatek pohybové aktivity, klidně postačí rychlejší chůze, 30 minut denně
 • udržování tělesné hmotnosti ve zdravém rozmezí
 • vyhněte se dlouhému stání nebo sezení. Pokud máte sedavé zaměstnání snažte se každých 30 minut vstát a alespoň několik minut chodit
 • při odpočinku a na spaní si nohy podložte tak, aby byly výše než hlava, což pomáhá zlepšit žilní návrat

V lékárně si můžete také koupit řadu přírodních krémů, emulzí a mastí, které krátkodobě přinesou úlevu od příznaků, jako jsou těžké nohy, ale křečové žíly tyto přípravky bohužel nevyléčí.

Co si z článku odnést?

Křečové žíly neboli varixy či žilní městky je onemocnění, které vzniká v důsledku porušení funkce žilních chlopní. Nejčastěji postihují povrchový žilní systém dolních končetin, ale mohou se vyskytnout i jinde.

 • Varikózní žíla je rozšířená, může mít vřetenovitý až vinutý průběh a způsobuje nevzhledná vyklenutí (bulky) na kůži bérce.  
 • Příčiny vzniku křečových žil nejsou přesně známé, ale rizikovými faktory jsou například těhotenství, dlouhodobé stání v práci, výskyt varixů v rodině, ženské pohlaví nebo vyšší věk.
 • Léčba křečových žil spočívá nejčastěji v různých způsobech jejich odstranění, od otevřené operace, přes sklerotizaci až po laserové odstranění či radiofrekvenční ablaci.
 • Léčba křečových žil spadá do kompetence cévních lékařů.

Hemoroidy I.stupeň – Proktologie – hemoroidy

Ligace - Vše o zdravíTento stupeň hemeroidů vzniká většinou na podkladě vrozené méněcennosti cévní stěny, v jejímž důsledku dochází v místě bohaté cévní pleteně v oblasti konečníku a řiti ke vzniku hemoroidálních uzlů. Kromě toho se na vzniku hemoroidů podílejí i sedavý způsob života, těhotenství, chronická zácpa (většinou způsobená nedostatečnou konzumací vlákniny a tekutin, nedostatkem pohybu….) nebo naopak chronický průjem a některá další onemocnění. Anatomicky můžeme rozlišit zevní a vnitřní hemoroidy, funkčně však jde o jeden systém. Rozlišujeme čtyři stupně hemoroidálního onemocnění:

I. stupeň – uzly neprolabují, projevují se nejčastěji krvácením, svěděním kolem řiti nebo malým zduřením. Bolesti jsou jen při zánětu nebo trombóze.

Léčba v době akutních obtíží: čípky, masti, venofarmaka. Léčba s dlouhodobým efektem: Barronova ligace („podvázání gumovým kroužkem“) a ošetření vnitřních hemoroidů laserem.

Vše ve spojení s režimovými opatřeními.

Hemoroidy I. stupně a jejich léčba

HeLP metoda – léčba hemeroidů laserem – ambulantně

Ambulantně a bez potřeby anestezie se pomocí ultrazvuku identifikují drobné cévy pod sliznicí, které vyživují hemeroidy a cíleně se ošetří světelnou energií laseru, což vede k uzavření cév.

Tento zákrok vede k postupnému uzavření hemoroidů (hemeroidů). Trvá asi 20 min., během kterých se ošetří veškeré hemeroidy v jedné době. Výkon je bezbolestný a velmi dobře tolerovaný.

Po zákroku není nutná pracovní neschopnost a pacient je schopen jakékoliv aktivní činnosti!

Baronova ligatura (ligace) – léčba hemeroidů ambulantně

Baronova ligace patří mezi ambulantní metody ošetření hemoroidů, kdy se na sliznici análního kanálu – nad místa viditelných hemoroidálních uzlů – aplikují gumové kroužky, které uzavřou přívodné cévy hemeroidů a následně dojde k odloučení zaškrcené tkáně.

Metoda většinou vyžaduje více návštěv a aplikací. Po zákroku se může vyskytnout mírná bolest v konečníku, drobné krvácení a pocit tlaku. Gumové kroužky nemohou být aplikovány na všechny cévy, proto může dojít v delším časovém období k opakovanému vzniku hemeroidů.

Výběr vhodné metody (ve spolupráci s pacientem) je předmětem vstupního vyšetření u lékaře – chirurga, proktologa. Na konzultaci se, prosím, objednejte.

II. stupeň hemoroidálního onemocnění III. stupeň hemoroidálního onemocnění IV. stupeň hemoroidálního onemocnění

Diskuze Barronova ligace

Velikost písma:

Ahoj holky spolutrpitelky, zdravím vás po delší době. Jak se vám
daří? Ha byla před týdnem na roční kontrole na prokto…a ještě jednu
ligaci mi dodělal, tak jsem si zas uzila Ale jinak snad v pohode..akorát mám ted od
zákroku trochu krvavého jménu na stolici, ale to jsem mela pokazdy,
mam dojem

Ahoj. Chci se s Vámi podělit o zkušenosti s barronovou ligací.
Samotný problém mi začal někdy před půl rokem, kdy jsem v míse na
záchodě viděla spoustu jasně červené krve. Byla jsem silně v nervech,
protože jsem nevěděla, co mi je. Hlavou mi probíhaly ty nejhorší
myšlenky.

Po několika dnech jsem se odhodlala a zavolala na soukromou kliniku,
kde tyto problémy řeší. Paní velmi příjemná a objednaná jsem byla raz
dva. Při návštěvě mi pan doktor sdělil, že mám 3-4 hemeroidy
1. stupně. Hned při první návštěvě mi provedl barronovu ligací a já
odešla téměř šťastná domů.

Potom přišly bolesti, které se po ibalginu
vytratily. Krev v míse nebyla. Následně s rozestupem asi 2 měsíců jsem
absolvovala ještě dva zákroky stejného typu a rektoskopii (vůbec nebolela,
na internetu jsou o bolesti při tomto vyšetření docela fámy). Problém
vymizel, bylo to rychlé. Teď se mi objevila trhlina, tak jsem dostala
dilatátor.

Pokud mohu porovnat, co z toho je pocitově horší, tak rozhodně
je to ta trhlina, která se i obtížněji léčí.

@Margarett4 Ať se
zadaří léčba trhliny.

@Flyingfrog ahoj, to
je mi líto. Pořád tam ještě hemo máš? Od nich já už mám klid,
nicméně trhlina mě neminula a už min.

rok ji mám, po dilatanu ok, ale před
stolici mazu konečník, pak ok, jakmile tuzsi stolice a nenamazu, zas to
natrhnu, pálí to a pak i trocha krve. Na proktologii jinak vsecko5v pohodě.

takze tak 

@P. No teď jsem půl roku
nebyla, ale mám se objednat na kontrolu a mám trochu strach.

@Flyingfrog Rozumím
uplne. Ja byla na jare, taky jsem se desila, ona uz ta samotna procedura, ze
jo…moc drzim palce, at ti tam nic nenajde a mas od ligaci klid!

@P. Díky.

Příspěvek upraven
09.02.21 v 07:36

Ahoj, koukám, že si tu píšete o dost zajímavých věcech. Mě dneska
doktor řekl, že se ty uzliky, co mám u analu musejí chirurgický odstranit.
A že se to dělá na dvakrát. Máte některá zkušenost s danou
„operaci“? Já se toho bojím, neboť je to místo, kam si nevidím a
druhý, na kterým sedím. A samý víte, jaké to je nemoc sedět.

Dneska mi dokonce doktor řekl, že už si to nemám mazat masti na hemoroidy,
ale dubovourou. Řekl to jako že on by to mazal. Řekněte mi, jak to
odstranění probíhá, na co se mám a nemám připravit a jaka je
rekonvalescence po zákroku. Protože mi řekl, že se to najednou nedá
udělat. Že část apo 3 – 4 týdnech druhá.

Spíš mi řekněte, co mě čeká a nemine.

Díky, mám strach.

@LuckaAvery Řekl
chirurgicky? Takže chce řezat?
S tím zkušenost nemám.
Ligace není chirurgický výkon. U ní se na hemoroid zavede gumičky, ta ho
zaškrtí, úmrtí a on odpadne.
Mast na hemeroidy dubovou kůru obsahuje tak jako tak.

Co tě čeká, je popsáno třeba tady

@Flyingfrog
píše:
@LuckaAvery Řekl
chirurgicky? Takže chce řezat?
S tím zkušenost nemám.
Ligace není chirurgický výkon. U ní se na hemoroid zavede gumičky, ta ho
zaškrtí, úmrtí a on odpadne.
Mast na hemeroidy dubovou kůru obsahuje tak jako tak.

Co tě čeká, je popsáno třeba tady

Proto jsem chtěla. Vědět, co mě čeká a nemine. Díky za odpověď.

@LuckaAvery
píše:
Ahoj, koukám, že si tu píšete o dost zajímavých věcech. Mě dneska
doktor řekl, že se ty uzliky, co mám u analu musejí chirurgický odstranit.
A že se to dělá na dvakrát. Máte některá zkušenost s danou
„operaci“? Já se toho bojím, neboť je to místo, kam si nevidím a
druhý, na kterým sedím. A samý víte, jaké to je nemoc sedět.
Dneska mi dokonce doktor řekl, že už si to nemám mazat masti na hemoroidy,
ale dubovourou. Řekl to jako že on by to mazal. Řekněte mi, jak to
odstranění probíhá, na co se mám a nemám připravit a jaka je
rekonvalescence po zákroku. Protože mi řekl, že se to najednou nedá
udělat. Že část apo 3 – 4 týdnech druhá.

Spíš mi řekněte, co mě čeká a nemine.

Díky, mám strach.

Ale je zvláštní, že když nejsou na velkou, nebo li. a vyprazdneni, tak
je to vpohode, ale když jdu, tak asi za hodinu mi to pálí. Jedí e co
pomůže, je si jít lehnout na jakýkoliv bok. At praví, či levi a je to asi
za 20 minut v klidu. Pak když se zvednu, tak asi chvilku to je ok a pak zas
pálí. Tohle jediný mi vysvětlete. Už jsem z toho na hlavu. Ani za volant
ne sednu…

To pálení je po hemoroidech. Je to časté.
Po tom zákroku asi jak kdo se cítí. Mně vždycky zhruba 5 hodin bylo
mizerně.

Na pálení jsou mastičky. Nebo gely. Nebo čípky. Mně doktor
doporučovala Preparation H.

@Flyingfrog
Ahoj, vidím, že nejsem v ničem sama. Bojim se toho. Nevím, jaky je postup a
nemám nikoho okolo sebe, kdo by mi řekl, je to tak a tak. Od někoho slyším,
ze se nemám bát, někdo píše jaký měl problémy aze to bylo na
hovinko????. Já. Totiž nemám vůbec ponětí, jak to vše chce Chirurg –
Proktolog řešit.

Proto se snažím tady najít někoho, kdo mi řekne, co a
jak. Jako z vlastní zkušenosti.
Víš, já jsem atypický člověk. I zubarka mi to říkala. Že mám práh
bolesti někde jinde, než bych měla. Bojím se bolesti. A to je jedno kde.
Nesnáším krev. Dělá se mi zle. Moje vlastní tedy. Vadi mi změna počasí.

Hrozně střídání tepla a zimy. A nemám ráda injekce. Jak u zubaře tak
u doktora. I když tam se dávají jinam než u zubaře. Prostě pokud to
bolí, tak už na to nechci ani jít znova. U zubarky třeba pus bez injekce ne
otevřu.

Zajímavé:  Laserové Tiskárny Škodí Zdraví?

A jestli tady to bude v tom duchu, že mi bude pak zle či mě bude něco
bolet, tak na druhou už ani jít nebudu chtít.
Doufám, že mě chápeš.

Proto chci vědět, jaký mě čekají bolesti.

@LuckaAvery Pokud
máš tak nízký práh bolesti, tak asi lepší si lupnout Ibalgin předem.
Doktor po zákroku dává čípek na bolest (já měla indometacin a točila se
mi hlava).
Obávám se, že s nízkým prahem bolesti to nebude úplně nejlepší.

Hemoroidy: příznaky, léčba (hemeroidy)

Hemoroidy jsou jako slepé střevo – má je každý. Problémy s hemeroidy
má však „jen“ skoro každý..

Jako hemeroidy jsou původně označovány cévní pleteně
v oblasti konečníku.

Tato pleteň se skládá z drobných tepének, které
do oblasti krev přivádějí, z drobných žilek, které ji odvádějí a
spojek mezi nimi. Když je vše pořádku, krev do řitní oblasti přitéká a
opět odtéká.

Jakmile však dojde k poruše tohoto systému, přichází na
řadu slovo hemeroidy tak, jak ho vnímá veřejnost, a sice ve významu
potíží s hemeroidy.

Toto onemocnění je velmi časté, avšak k lékaři se
pacienti vydávají většinou až když jsou potíže nesnesitelné, či když
začínají mít obavu například z nádoru tlustého střeva. Překonání
studu či jiného důvodu vedoucímu k nenávštěvně lékaře, se vyplatí,
neboť v ordinaci lékaře čeká mnoho možností, jak se nepříjemného
problému zbavit.

Rizikové faktory hemoroidů

Rizikovými faktory pro vznik hemeroidů je dědičnost
(tenkostěnné rektální žíly), tělesná konstituce
(otylost), životní styl – sedavé zaměstnání (na druhou
stranu i ve sportech se najde takový, který, co se vzniku hemeroidů týče,
není ideální – a to sice cyklistika), strava (strava
s nedostatkem vlákniny), malý příjem tekutin (stolice je
pak tužší, je větší pravděpodobnost, že poškodí anální kanál),
potíže s vyprazdňováním (dlouhé a usilovné
„tlačení“ při zácpě, chronické průjmy), u žen bývá
nejčastější příčinou pro rozvoj tohoto onemocnění
těhotenství, neboť dochází k většímu tlaku v žilách
pod „překážkou“ – vyvíjejícím se plodem, tedy i v žilách
rektálních. Jako překážka pro správný odtok krve žílami může fungovat
např. i nádor v malé pánvi.

Prevence hemoroidů

Pro zmírnění rizika onemocnění hemeroidy je potřeba hlídat, aby
přijímaná strava obsahovala vlákninu (vláknina udržuje
správnou funkci střev, jejich pravidelné vyprazdňování..

), přijímat
dostatek tekutin (omezit odvodňovací nápoje jako káva,
alkohol) v případě obezity zhubnout (obezita je navíc rizikovým faktorem
k mnohem závažnějším onemocněním), dodržovat tělesný
pohyb
, nosit vzdušné oblečení, dbát na hygienu řitní
oblasti..

Příznaky a projevy hemoroidů

Hemeroidy se dělí na vnější a vnitřní.

Vnější hemoroidy

Vnější hemeroidy nacházíme především na zevním povrchu
konečníku
, či trochu hlouběji (těsně před řitním otvorem). Za
normálního stavu jsou rozmístěny cirkulárně kolem vyústění konečníku.
Jsou nebolestivé, měkké, nejsou nijak vlhké a nekrvácí.

Potíže se obvykle projevují vznikem většího bolestivého
uzle
(v podstatě dojde k nahromadění sražené krve v této
pleteni, ve které byl porušen systém přítok – odtok krve, nejčastěji
vlivem přílišného tlačení na toaletě – zvýšený tlak na cévní
pleteně znemožní krevní odtok, krev se hromadí, sráží,
vzniká uzel).

Vzniklý uzel se obvykle po několika dnech svraští
(krevní sraženina se vstřebá), avšak zbude po něm kožní
výchlipka. Tato kožní řasa je sice nebolestivá, může však
znesnadňovat hygienu okolí řitního otvoru, což může zpátky zvyšovat
riziko vzniku hemeroidů. Proto se často přistupuje k chirurgickému
odstranění této kůže.

Druhý možný osud bolestivého uzle je ten, že uzel
praskne a sražená krev se z něj vyprázdní. Zde je opět
potřeba dbát na hygienu řitní oblasti, neboť je zde riziko zanesení
infekce do rány po prasklém uzlu.

Potíže s vnějšími hemeroidy tedy spočívají v bolestivém uzlíku,
pacienti často pociťují také tlak v anální oblasti a
prasknutí bývá pociťováno jako úleva.

Zásadním rozdílem mezi vnějšími a vnitřními hemeroidy je
bolestivost. Oblast vnějších hemeroidů je bohatě
inervovaná (je zde mnoho nervových zakončení, která vedou informaci
o bolesti z této oblasti). Na druhou stranu v místě výskytu vnitřních
hemeroidů tato zakončení nejsou, proto vnitřní hemeroidy nebolí.

Vnitřní hemoroidy

Vnitřní hemeroidy se tvoří hlouběji v análním
kanálu
.

Typickým příznakem vnitřních hemeroidů je krvácení
(jasně červená krev) při odchodu stolice (od drobných nálezů na
toaletním papíře po odkapávání krve do toaletní mísy).

Dalším příznakem (obvykle v pokročilejším stadiu onemocnění
hemeroidy) je prolaps – vyhřeznutí hemeroidů (jako kdyby
po defekaci byl konečníkem vytažen nafukovací balónek naplněný
vodou) – žíly naplněné neodtečenou krví vyhřeznou. V počátečních
stádiích se obvykle samy zasunou zpět. Časem si je však pacienti musí
vracet do konečníku sami prsty.

V pokročilém stádiu prolapsů bývá přidruženým problémem
zánět pokožky v okolí řitního otvoru. Neboť při
prolapsech je produkován hlen „obohacený“ o zbytky stolice, který
způsobuje, že je pokožka vlhká (mluví se o tzv. vlhké řiti) a
podrážděná.

 • Bývají rozeznávány čtyři stupně pokročilosti onemocnění:
 • 1. stupeň – hemeroidy o sobě dávají vědět
  pouze krvácením
 • 2. stupeň – při stolici dochází k vyhřezávání
  hemeroidů, které se však sami vrátí

3. stupeň – hemeroidy se po vyhřeznutí sami
nevrací (pacient je musí reponovat sám). Vyhřezávají navíc i při
činnostech jako je zakašlání, kýchnutí, chůze.

4. stupeň – hemeroidy jsou trvale vyhřezlé,
nelze je vrátit zpět. Potíže s „vlhkou řití“

Léčba hemoroidů

Léčbu lze rozdělit do 3 kategorií:
1. konzervativní
2. ambulantní zákroky

3. operace

1. konzervativní léčba

Pod konzervativní léčbou se skrývají zásady prevence
nemoci (vláknina, tekutiny, hygiena). K tomu je doporučováno provádět
sedací koupele v odvaru z dubové kůry, aplikovat
masti, čípky.

2. ambulantní zákroky

Většinu hemeroidů lze přelstít ambulantním zákrokem, který obyčejně
nevyžaduje pracovní neschopnost pacienta po zákroku, obejde se bez anestezie
a hlavně vyřeší pacientovi nepříjemný problém. Nejčastěji ambulantně
prováděné zákroky jsou:

 • koagulace infračervenými paprsky – vhodná jen pro
  malé hemeroidy, neboť působí pouze do hloubky 3 mm
 • elastická ligatura – nejrozšířenější metoda
  u nás. V podstatě se provádí podvázání hemeroidu gumovým
  kroužkem – hemeroid je zaškrcen a odpadá. Po tomto výkonu pociťují
  pacienti zhruba 2 dny tlak či bolesti v konečníku, pak však potíže
  vymizí.
 • unipolární elektrokoagulace– uzel se průchodem proudu
  scvrkne
 • bipolární koagulace – uzel je zničen teplem
 • kryoterapie – zničení uzlu mrazem

3. operace

Existuje mnoho metod, jak operativně odstranit hemeroidy. Při některých
se využívá laser, při jiných skalpel.
Někdy se odstraňuje pouze hemeoroidální uzlík, někdy i okolní sliznice..
Vhodný postup navrhuje lékař podle situace.

Jak si mohu pomoci sám

Podle druhu potíží si lze pomoci teplou sedací koupelí
(překrvení hemeroidů, pocit tlaku) či naopak aplikací ledu
(sraženina ve vnitřních hemeroidech).

Komplikace hemoroidů

K hlavním komplikacím léčby hemeroidů patří:

 • Profúzní krvácení – krvácení po obtížné
  defekaci. Nebezpečí chudokrevnosti při takovýchto častých
  ztrátách krve.
 • Trombóza vnitřního hemeroidu – přebývající krev
  ve vnitřní hemoroidální cévní pleteni se srazí a tato krevní sraženina
  obvykle vyvolá zánět oblasti. Hemeroid se zvětší – dráždí nervová
  zakončení registrující napětí ve stěně – reakce na toto zvýšení
  napětí je křeč. Kvůli této křeči svěračů bývá
  obvykle znemožněno vyšetření hemeroidů pohmatem skrz konečník (per
  rectum).
 • Strangulace – zánětem postižené zvětšené
  hemeroidy vyhřeznou z konečníku, avšak dojde ke stahu svěrače –
  hemeroidům je tedy znemožněn návrat do análního kanálu. Nastává
  tzv. uskřinutí hemoroidálních uzlů.

Komplikace nemoci se obvykle řeší akutní operací.

Diskuse

 • Krvácející
  hemoroidy
 • Zase ty
  hemoroidy po porodu
 • Hemeroidy,
  pomoc

Další názvy: hemeroidy, křečové žíly konečníku, zlatá žíla

Vše o tom, jak se vaše trubky svázaly

Možnosti, rizika a alternativy chirurgické tubální ligace

Pokud uvažujete o tom, že vaše trubice budou svázány – tubální ligací – co byste měli vědět? Jaké jsou různé metody pro provedení postupu a jaká volba by mohla být pro vás nejlepší? Jaké jsou potenciální rizika? A jaké alternativní přístupy jsou k dispozici pro stálou kontrolu porodnosti?

S vaší hadice svázané

Tubální ligace je trvalá forma antikoncepce nebo antikoncepce.

Získat trubice svázané je další způsob, jak říkat, že jste měl tubální ligaci. Tento postup lze také označit jako ženskou sterilizaci nebo trvalou neplodnost.

Bez ohledu na používanou terminologii je operační tubální ligace procedura, která uzavře vaše vajíčko. Jakmile jsou vaše trubičky utěsněny, spermie nebudou schopny projít vajíčkovodem, aby oplodily vajíčko – což znamená, že nebudete schopni otěhotnět.

Tento postup se obvykle doporučuje dospělým ženám, které jsou si jisté, že v budoucnu nechtějí otěhotnět. Existuje mnoho otázek, které je třeba vzít v úvahu při výběru kontroly porodnosti , ale u žen, které jsou hotové s dětmi, je tubální ligace velmi oblíbenou volbou kvůli pohodlí a nedostatku vedlejších účinků, které mohou nastat při dočasných metodách kontroly porodnosti.

 • Jsou mé trubky skutečně svázány?
 • Jsou vaši vajíčka skutečně vázána, když máte tubální ligaci?
 • Možná. Existuje několik způsobů, jak může váš lékař utěsnit vaše zkumavky, včetně:
 • Upevněte je pomocí kroužků, svorek nebo svorek
 • Řezání a utěsnění je uzavřeno elektrickým proudem (elektrokauterizační)
 • Vázání trubek, jejich stříhání a následné šití nebo elektricky utěsnění

Přemýšlení o tom, jak budou vaši trubičky utěsněné, může znít bolestně, ale postup je prováděn v anestezii, takže nebudete cítit nic.

Možnosti chirurgické ligační tuby

Existuje několik různých možností, které si můžete zvolit, pokud jde o procedury ligace tubální a vy a váš lékař můžete projednat, která možnost je nejlepší pro vás osobně. Váš lékař bude zvažovat faktory, jako je vaše tělesná hmotnost a zda jste již měl nebo neměl předchozí břišní chirurgii. Následující jsou různé možnosti chirurgického zákroku, které mají vaše trubice svázané:

Zajímavé:  Akutní Záchvat Dny Léčba?

1. Laparoskopie

Laparoskopická sterilizace je jedním z nejběžnějších způsobů, jak vaši trubičky svázat a obvykle se provádí pod celkovou anestezií (spíte v operačním sále.) Během této procedury se v nebo v blízkosti vašeho břicho pro laparoskop (malý, dalekohledový přístroj se světlem), který má být vložen.

Kysličník uhličitý je vstřikován, aby se vaše břišní stěna zvedla z pánevních orgánů a umožnila vám chirurgovi vidět vaši vajíčko. Lékař může do laparoskopu vložit jiné zařízení, které utěsní vajíčkové trubice (nebo bude vaší trubici spojovat jiným malým řezem). Potom jsou řezy uzavřeny. Procedura tubální laparoskopie trvá asi 30 minut.

Obvykle se vyskytují jen minimální jizvy a ve stejný den se s největší pravděpodobností dostanete domů.

2. Mini-laparotomie

Mini-laparotomie (nebo mini-lap) trubice ligace je další nejčastější způsob, jak mít vaše trubky svázané. Většina žen bude mít tento postup po porodu. Během postpartální mini-laparotomie, váš chirurg dělá malý řez těsně pod vaším břichem.

Vzhledem k tomu, že je vaše děloha stále zvětšená než těhotná, vaše vajíčka jsou přímo v horní části dělohy – která se nachází těsně pod vaším břichem.

Vaše vajíčka jsou pak vytáhnuty do nebo ven z řezu a uzavřeny, pak vrátit na místo, a řez je šit uzavřen.

3. Laparotomie (otevřené tuberální ligace)

Procedura laparotomie (také známá jako otevřená ligační trubice) je považována za hlavní operaci – takže se nepoužívá tak běžně jako laparoskopie a mini-laparotomie. Chirurg provede větší řez (asi dva až pět centimetrů) v břiše.

Falešná trubice budou potom vytaženy nahoru nebo ven z řezu, uzavřeny uzavřeny a uzavřeny a umístěny zpět na místo. Řez bude následně uzavřen.

Otevírání otevřené trubice se provádí obvykle před nebo po nějakém jiném typu nesouvisejícího chirurgického zákroku, jako je císařská sekce.

4. Kuldoskopie a kolpotomie

Kuldoskopie a kolpotomie jsou dva typy řezů, které se používají při vaginálních sterilizačních přístupech. Svá trubice vázaná vaginální metodou byla jednou preferovanou technikou.

Ale vzhledem k tomu, že kuldoskopie a kolpotomie mají vyšší rizika, laparoskopická chirurgie je nyní běžnějším způsobem, jak se vaše trubice svázat. Váš lékař se může rozhodnout provést culdoskopii nebo kolpotomii, pokud jste obézní (nebo velmi nadváhající), nebo pokud máte retrovertovanou dělohu (skloněnou dělohu).

Oba jsou malé řezy zhotovené do vaginální stěny – ale může být obtížnější provést protože musíte být v poloze litotomie (nohy ve třmenech) při anestezii.

5. Hysterektomie

Hysterektomie je postup, při kterém je vaše děloha odstraněna a je považována za hlavní operaci. Hysterektomie není technickým způsobem ligace.

Ale jakmile je vaše děloha odstraněna, není tam žádná pro implantování vajíčka (takže nemůžete otěhotnět). Hysterektomii může být provedena vaginou (vaginální hysterektomií) nebo břichem (abdominální hysterektomií).

V minulosti byla někdy provedena hysterektomie jako lékařský postup, kdy byla tubální ligace považována za tabu z náboženských důvodů.

Výhody svázání vaší trubky

Pokud jste chirurgicky svázali trubice, možná jste obdrželi další lékařskou pomoc. Výzkum naznačuje, že svalová linka snižuje riziko vzniku rakoviny vaječníků, ale až o 30 procent. Ačkoli přesný důvod pro toto není známo, existují dvě hlavní teorie pro toto zjištění:

 • Když máte trubice svázané, přeruší se přívod vaječníků do krve. To může změnit hladinu hormonu, což vede ke snížení rizika vzniku rakoviny vaječníků.
 • Uzavření vajíčků může pravděpodobně ochránit vaječníky před činiteli prostředí, které by mohly způsobit rakovinu.

Další výhodou tubální ligace je skutečnost, že s vaší trubicí vázanou může snížit vaše šance na vznik zánětlivého onemocnění pánve (PID). Zatímco riziko PID může být sníženo, však ligatura tuba neposkytuje žádnou ochranu proti pohlavně přenosným chorobám .

Rizika tubální ligace

Stejně jako u jakéhokoli chirurgického zákroku nese troubní ligace určité riziko. Možné problémy lze rozdělit do tří kategorií:

 • Rizika způsobená skutečným postupem: Mohou zahrnovat neúplné uzavření trubek (výsledkem je těhotenství u zhruba 1 z 200 žen), zranění okolních orgánů nebo struktur způsobených chirurgickými nástroji a zvýšené riziko mimomaternicového těhotenství, jestliže těhotenství nastane po tubální ligace.
 • Rizika související s užíváním anestezie: Typ anestezie závisí na zvoleném chirurgickém přístupu. Tubální ligace se může provádět buď s vědomým sedáním (formou anestezie, kdy žena je vzhůru, ale uvolněná a ospalá) nebo hluboké sedace ( celková anestetika je dána a žena spí.) Anestézie může být lokální, regionální (tělo je otupělý od pupku dolů,) nebo obecný (zahrnující celé tělo,)
 • Rizika chirurgického zákroku obecně: Obecná rizika chirurgického zákroku zahrnují infekci a krvácení.

Co čekat

Většina žen se může vrátit do práce během několika dní po tom, co má tubální ligaci. Léčba bolesti může pomoci zmírnit veškeré nepohodlí. Doporučuje se, aby se ženy vyhnuly namáhavému cvičení po několik dní. Obecně platí, že většina žen se během jednoho týdne cítí připravena znovu sexovat.

Většina žen se z tohoto postupu zotavuje bez problémů. Na rozdíl od sterilizace u mužů (vasektomie) se nevyžadují žádné testy ke kontrole sterility.

Svalová vazba nezhoršuje sexuální potěšení ženy a neovlivňuje její ženskost. Vzhledem k tomu, že žádné žlázy nebo orgány nejsou odstraněny nebo změněny a všechny hormony budou stále produkovány, nesmějí se svalové trubice měnit sexualitu nebo zasahovat do fungování ženských pohlavních orgánů.

Náklady

Jednorázová cena svalové linky v porovnání s jinými způsoby antikoncepce by vám mohla ušetřit stovky dolarů v průběhu času. Náklady na to, že máte tubální ligaci, se mohou pohybovat mezi 1.000 až 3.

000 dolarů, ale mohou být vyšší, pokud máte nějaké komplikace. Žena by měla se zdravotním pojištěním zkontrolovat, jelikož závislost na porodu se liší.

Medicaid a soukromé zdravotní pojištění mohou pokrýt náklady na ligaturu trub.

Účinnost

Tubální ligace je účinná více než 99%. Malá míra selhání nastává, protože občas se mohou vajíčka znovu připojit samy.

Pokud dojde k těhotenství po tubální ligaci, existuje 33 procentní pravděpodobnost, že se jedná o mimoděložní těhotenství.

Celková míra těhotenství je však tak nízká, že šance ženy na mimoděložní těhotenství je mnohem nižší, než by bylo zajištěno, že neměla v první řadě tubální ligaci.

Tubal Ligation Reversal

Žena by měla pečlivě zvážit, zda je pro ni nejvhodnější metodou ligace tubulů (trvalá sterilizace). I při pečlivém zvážení však některé ženy, které mají tubální ligaci, nakonec politují své rozhodnutí později. Žena s větší pravděpodobností lituje, že její trubky jsou svázány, pokud:

 • Je mladá
 • Má málo nebo žádné děti
 • Tuto metodu si zvolila nikoliv proto, že ji chtěla, ale proto, že její partner chtěl, aby to udělal
 • Rozhodla se o tubální ligaci, protože věřila, že by řešila problémy s penězi, nebo kdyby si myslela, že postup pomůže napravit problémy s relacími

Tvarová vazba by neměla být považována za dočasnou. Někdy může dojít ke změně tuberkulózy, pokud se žena později rozhodne, že chce otěhotnět. Zvrat vajec je však závažným chirurgickým zákrokem, který nevede vždy k těhotenství. Zhruba 50 procent až 80 procent žen, které mají opačnou trubici, může otěhotnět.

Stálé alternativy proti contracepci

Tvarová ligace může být vynikající formou permanentní kontroly porodnosti, s velmi dobrým úspěchem při prevenci těhotenství. Má také další výhody z možného snížení rizika rakoviny vaječníků nebo zánětlivého onemocnění pánve.

To znamená, že nikdo nechce projít touto procedurou a související (i když malé) rizika chirurgického zákroku a celkové anestezie.

Existuje mnoho dočasných možností kontroly porodnosti, pokud tomu tak je. Existují také dvě hlavní trvalé alternativy. Jeden je vasektomie . Srovnává se s hlavou k hlavě, že vasektomie nese mnohem méně riziko než ligatura tuba, ale někteří muži z tohoto důvodu nemají zájem z mnoha důvodů.

Pro ženu existuje alternativní non-chirurgická permanentní možnost kontroly porodnosti nazývaná Essure . Postup Essure (nazývaný také hysteroskopická sterilizace) je technika, při které jsou vloženy malé kovové vložky přes děložní čípku a do vajíčkovodních trubek, které je zasahují .

Postup Essure je od roku 2002, ale není k dispozici všude, protože lékaři potřebují speciální certifikaci k provedení tohoto postupu. Od listopadu 2016 má společnost Essure varování před boxem, aby se ujistili, že lidé jsou obeznámeni s potenciálními riziky postupu a alternativami.

 1. Srovnání účinnosti metod trubicové ligace
 2. Zdá se, že neexistuje žádný významný rozdíl v účinnosti laparoskopie, lapartomie nebo hysteroskopie, pokud jde o účinnost, ačkoli potřeba opakovaného postupu může být o něco větší pro ty, kteří mají postup Essure.
 3. Spodní linie pro metody pro tubální ligaci

Existují různé způsoby, jak lze provést ligaci tuby a správná volba pro Vás je něco, co budete muset pečlivě projednat s lékařem.

Nejlepší možnost bude záviset na mnoha faktorech, například v případě, že jste v současné době těhotná, jste měli předchozí břišní operace, máte nadváhu nebo máte nakloněnou dělohu.

Zatímco podávání tubální ligace může mít vedlejší přínos, například snížené riziko vzniku rakoviny vaječníků, existují další možnosti stálého kontroly porodnosti.

> Zdroje:

> Antoun, L., Smith, P., Gupta, J. a T. Clark. Účinnost, bezpečnost a účinnost hysteroskopické sterilizace v porovnání s laparoskopickou sterilizací. American Journal of Obstetrics and Gynecology . 2017 27. července (Epub před tiskem).

> Jokinen, E., Heino, A., Karipohia, T., Gissler, M. a R. Hurskainen. Bezpečnost a účinnost ženské sterilizace tubulů pomocí hysteroskopie, laparoskopie nebo laparotomie: registrovaná studie. BJOG . 2017 2. května (Epub před tiskem).

> Rice, M., Murphy, M. a S. Tworoger. Tubální ligace, hysterektomie a rakovina vaječníků: metaanalýza. Journal of Ovarian Research . 2012. 5 (1): 13.

> US Food and Drug Administration. Systém trvalého narození Essure od firmy Bayer Healthcare: Oznámení FDA – Zmeny štítků. 11/15/16. https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm529241.htm

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector