Monocyty zvýšené – Vše o zdraví

Monocyty zvýšené - Vše o zdravíCelkový objem kolující krve v lidském těle je asi 70 ml na kilogram hmotnosti; za určitých okolností dochází k jeho zvýšení, nebo snížení. V krvi samotné kromě toho může být normální, zvýšený nebo snížený počet krevních elementů (erytrocytů), což vede ke změnám v poměru mezi erytrocyty a plazmou a obojí tak v kombinacích způsobuje různé poruchy složení krve. Ty v dnešní praxi zjišťujeme poměrně přesně různými typy analyzátorů – elektronických počítačů krvinek. Celkový objem erytromasy můžeme stanovit pomocí izotopů (Cr51).

__

Monocyty zvýšené - Vše o zdravíČervený krevní obraz – červené krvinky

Hodnota hemoglobinu (Hb), resp. hematokritu (Hct) je základní pro stanovení diagnózy anémie a informuje též o jejím stupni. Distribuční šíře erytrocytů podává přehled o variabilitě ve velikosti červených krvinek (anizocytóze).

Zvýšený hemoglobin, Hb – příčina:

polycytemie, pobyt ve výškách, stavy spojené s hypoxií, nádory produkující erytropoetin (např. karcinom ledviny), stresové stavy, kuřáci, dehydratace.

Snížený hemoglobin, Hb – příčina:

anémie, hemolýza, ledvinová insuficience, krevní ztráty, aplázie dřeně, léky (chloramfenikol, zlato), gravidita (převládá hemodiluce nad pouze mírným vzestupem erytromasy). Anémii hodnotíme jako těžkou při hodnotách Hb < 100 g/l.

Erytromasa

Zvýšená erytromasa – příčina:

pravá polycytemie, hypoxie (pobyt ve výškách, cor pulmonale, kardiovaskulární onemocnění, kuřáci), hemoglobinopatie s vyšší afinitou ke kyslíku, nádory produkující erytropoetin.

Snížená erytromasa – příčina:

ztráty krve, chronická onemocnění, insuficience dřeně, anémie, hemolýza.

Monocyty zvýšené - Vše o zdraví

Erytrocyty, červené krvinky

Zvýšené erytrocyty – příčina:

polycytemie, pobyt ve výškách, srdeční onemocnění, nádory produkující erytropoetin, stres, kuřáci, hemokoncentrace.

Snížené erytrocyty – příčina:

anémie, hemolytické stavy, insuficience ledvin, krevní ztráty, aplázie dřeně, toxické látky (benzol), léky (chloramfenikol).

MCV, makrocyty

Zvýšené makrocyty, MCV, makrocytóza, příčina makrocytózy – příčina:

nedostatek vitamínu B12 (perniciózní anémie), nedostatek listové kyseliny, jaterní onemocnění, abúzus alkoholu, myxedém, aplázie dřeně, retikulocytóza (mladé formy erytrocytů jsou větší), myelofibróza (zde v nátěrech typické slzičkové erytrocyty – dakryocyty), léky (antikonvulziva).

Snížené makrocyty, MCV, příčina mikrocytózy – příčina:

nedostatek železa, hemoglobinopatie (talasemie), anémie chronických onemocnění, sideroblastické anémie, otrava olovem.

Erytrocyty + makrocyty (makrocytóza) – vyhodnocení zvýšené a snížené hodnoty obou parametrů najednou

Zvýšená erytrocytoza + vysoká makrocytóza – příčina:

karence vitaminu B12 nebo kyseliny listové, jaterní onemocnění, imunohemolytické anémie, nemoc z chladových aglutininů.

Zvýšená erytrocytóza + nízká makrocytóza – příčina:

sideropenie, DIC (diseminovaná intravaskulární koagulace), konsumpční koagulopatie a stavy spojené s fragmentací erytrocytů (schistocyty), hemoglobinopatie.

Retikulocyty (nejmladší erytrocyty)

Zvýšené retikulocyty – příčina:

hemolytické anémie, akutní krevní ztráty, anémie v průběhu terapie.

Snížené retikulocyty – příčina:

aplastické anémie, anémie s poruchou vyzrávání červené řady, jaterní onemocnění, posttransfuzní stavy, stavy po chemoterapii.

Morfologické zhodnocení červených krvinek – dakryocyty, sférocyty, stomatocyty, schistocyty, echinocyty:

Počítačové hodnoty periferní krve doplňujeme prohlédnutím obarveného krevního nátěru.

Z typických morfologických změn červených krvinek je nutno uvést kromě výše zmíněných dakryocytů  ještě  alespoň  sférocyty  (kulovitý  tvar)  u  hemolytických  anémií,  stomatocyty  (centrální  štěrbinovité  projasnění)  u  alkoholiků,  fragmentované  erytrocyty  (schistocyty)  u mikroangiopatických nebo traumaticky podmíněných hemolýz a konečně echinocyty (s hrotnatými výběžky na povrchu) u urémií – následkem poškození glomerulů a u stavů po splenektomiích (zde též Howellova-Jollyho inkluzní tělíska uvnitř erytrocytů).

Neutrofily

Zvýšené neutrofily – příčina:

akutní bakteriální infekce, akutní a chronické myeloidní leukemie, myeloproliferace, generalizovaná maligní onemocnění, streso vé stavy – bolest, chlad, teplo (zde jde většinou o tzv. distribuční leukocytózu s přesunem leukocytů z tzv.

marginálního do cirkulujícího poolu), nekrózy tkáně (infarkt myokardu), vaskulitidy, dekompenzace diabetu s acidózou. Z léků vyvolávají neutrofilii G- a GM-CSF, lithium, kortikoidy, adrenalin (faktory stimulující kolonie granulocytů, resp. granulocytů a makrofágů).

Zvláštní formou je leukemoidní reakce (nad 30 000 segmentovaných i mladších granulocytů) u sepsí, endokarditid, miliární tbc a metastáz nádorů.

Snížené neutrofily – příčina:

virové infekce, aplastické anémie, rtg záření, agranulocytóza, imunosuprese, léky (antibiotika, chemoterapeutika, tyreostatika, analgetika, psychofarmaka), lymfatické a monocytové leukémie.

Při hodnocení neutropenií je podstatný pokles jejich absolutního počtu, relativní hodnoty mohou být zavádějící.

V urologii představují neutropenie značné riziko slizničních a kožních infekcí; v kombinaci s monocytopenií je toto nebezpečí zvláště vysoké.

Monocyty zvýšené - Vše o zdravíLeukocyty – bílé krvinky, bílá krevní řada

Lymfocyty

Zvýšená hodnota bílých krvinek, zvýšené lymfocyty – příčina:

chronické infekce, tuberkulóza, chronická lymfadenóza, infekční mononukleóza, další virózy, chronická lymfadenóza, Hodgkinova choroba, hypokortikalizmus, idiopatická proktokolitis, idiopatická trombocytopenická purpura.

Snížená hodnota bílých krvinek, snížené lymfocyty – příčina:

AIDS  a  přidružená  onemocnění,  poškození  dřeně  po  chemoterapii a  radioterapii,  terapie  steroidy,  hyperkortikalizmus,  aplastická  anémie,  neurologická  onemocnění – roztroušená skleróza mozkomíšní (RS).

Absolutní počet T-lymfocytů:

Důležitým údajem je i absolutní počet T-lymfocytů, který se pohybuje mezi 800–2600×10 9/l; z toho lymfocytů CD 4 (pomáhajících) je 600–1500, CD 8 (potlačujících) pak 200–800×10 9/l. Jejich vzájemný poměr je 2,0.

Monocyty

Zvýšené monocyty – příčina:

virové, protozoární a parazitární infekce, granulomatózní choroby (sarkoidóza, Crohnova choroba), nádory (maligní lymfomy, monocytová leukemie).

Snížené monocyty – příčina:

aplastické anémie, chronická lymfadenóza, terapie glukokortikoidy.

Eozinofily

Zvýšené eozinofily – příčina:

Zvýšení počtu eozinofilů provází obecně alergická onemocnění, bronchiální astma, infestace parazity (u nás běžně toxokarózu, trichinelózu a střevní helmintózy), lékové alergie, kolagenózy, angioneurotický edém, Hodgkinovu chorobu a další generalizované malignity, kožní choroby (urticaria, pemphigus).

Bazofily

Zvýšené bazofily – příčina:

zjišťujeme nejčastěji u chronické myeloidní leukemie, hypotyreózy, mastocytomu event. systémové mastocytózy.

Monocyty zvýšené - Vše o zdravíTrombocyty

Zvýšené trombocyty, trombocytóza:

maligní onemocnění (zvl. oblast GIT), zánětlivá střevní onemocnění, stavy po splenektomii, myeloproliferativní onemocnění (trombocytemie, polycythemia vera), infekce, po ztrátách krve, sideropenie, pankreatitidy.

Snížené trombocyty (trombocytopenie):

hypersplenizmus (zvl. při cirhóze jater), poškození dřeně, alkohol, imunitní poruchy (nejčastěji polékové), infekce (např. Helicobacter pylori), kolagenózy, DIC (diseminovaná intravaskulární koagulopatie) a jiné konsumpční koagulopatie, septické stavy. Spontánní hemoragie se objevují při poklesu pod 30×10 9/l.

Nález trombocytopenie v počítači je nutno ještě zkontrolovat v nátěru, neboť ve skutečnosti může jít o tvorbu agregátů destiček, které pak počítač nesprávně vyhodnotí jako leukocyty.

Zvýšený střední objem trombocytů – příčina:

Vzrůstá při větším výskytu jejich mladých forem v periferii a u některých vrozených abnormalit.

Zdroj: prof. MUDr. Ivo Krč, DrSc., II. interní klinika LFUP a FN

Monocyty zvýšené

Dobrý deň chcem sa opýtať či vadí mať zvýšené hodnoty krvného obrazu pri poslednej kontrole som mal Erytrocyty 6,31(4-5,8) Hemoglobín 185( 135-175) Hematokrit 0,534 a teraz pri poslednej kontrole Erytrocyty 6,41 Hemoglobín 188 Hematokrit 0,54 a železo -s 9,10 ( 11,60- 31,3) a železo cvk-s… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den Stanislave, zvýšené hodnoty jak v krevním obraze, tak i jaterních testů musí mít nějakou příčinu…. Celá odpověď

Monocyty zvýšené - Vše o zdraví Odpovídá lékař:

Vážený pane Stanislave, omezený výčet výsledků laboratorních vyšetření krve bez znalosti nálezů fyzikálního… Celá odpověď

Dobrý den, je mi 31 let a téměř každou noc si musím alespoň 2x převlékat triko, které mám propocené kolem krku a na hrudi. Skoro každý den jsem v posilovně, pravidelně běhám a to i půlmaratony a situace se nelepší (i když zde vypotím kvanta). Jsem sportovní postavy, určitě ne obézní. Více než je normálně… Zobrazit více

Monocyty zvýšené - Vše o zdraví Odpovídá lékař:

Dobrý den, nejprve je třeba zjistit příčinu zvýšeného pocení a to bohužel nejde jinak než prostřednictvím… Celá odpověď

Dobrý den,som tehotná 17týžden.Brali mi krv a mám zvýšené trombocyty 472.Je to už hodne zlé?Gynekologička mi povedala len,že to bude sledovat a nič viac.Dakujem Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den paní Lucie. Referenční hodnota trombocytů se liší dle laboratoře, ale pohybuje se kolem 150-400… Celá odpověď

Dobrý den, měla jsem gynekologické potíže, lékař mi nabral marker CEA a CA125.Ten druhý gynekologické byl v pořádku.CEA 11.1 a opětovný 10.6,gynekolog mě odeslal k obvodnímu lékaři.Mam se obávat rakoviny?Děkuji. Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, hodnota je jen hraničně zvýšená, žádné závěry z výše popsaných informací dělat nelze. Specifita… Celá odpověď

Dobrý deň pán doktor, mám dcérku, ktorá má 4,5 mesiaca. Boli sme na kontrole na gastro, nakoľko má alergiu na kravskú bielkovinu. Sestrička mi dnes poslala výsledky krvi, lenže nakoľko má momentálne doktorka dovolenku, tak sa mi nemôže k výsledkom vyjadriť. Vidím, že sú tam nejaké zvýšené parametre z… Zobrazit více

Monocyty zvýšené - Vše o zdraví Odpovídá lékař:

Dobrý den, krevní obraz vypadá v pořádku, jsou pouze mírně zvýšené lymfocyty v diferenciálním rozpočtu,… Celá odpověď

Dobrý den, ráda bych se zeptala, dneska jsem zjistila , že mám nažloutlé bělmo. Dle krevních výsledků z ledna mám zvýšený GGT až 0,93 a chlesterol a a cholesterol LDL. A zároveň snížené neutrofily – relativně na 36,4, monocyty relativně zvýšené na 13,8 a neutrofily – abs počet na 1.79. Dle další… Zobrazit více

Monocyty zvýšené - Vše o zdraví Odpovídá lékař:

Dobrý den Zuzano, co se týče nažloutlého bělma, velmi pravděpodobně se jedná o zvýšení bilirubinu v krvi,… Celá odpověď

Moj otec po NCMP uziva prestarium combi.predtym mal ebrantyl. Presrarium berie iba dva dni no uz vcera poobede prvykrat bol uplne precurany (pouziva plienky) a odvtedy do dned.rana este dvakrat. Mozem dufat se mnozstvo mocu sa upravi? Neviem ako inak by som to riesils kedze uz teraz pouziva plienky s… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den Miriam. Prestarium neo combi obsahuje dvě účinné látky, jednou z nich je i indapamid – diuretikum,… Celá odpověď

Odpovídá lékař:

Dobrý den, pokud přetrvává zvýšené močení, bude vhodné upravit dávku Prestaria Combi. Dále je důležité,… Celá odpověď

Dobrý den,chtěla bych vědět prosím,proč mám zvýšené hodnoty Ana Ena.Děkuji d. Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Milá Marie, ANA a ENA jsou orgánově nespecifické autoprotilátky. Jinými slovy jsou to protilátky, které… Celá odpověď

Dobrý den, je mi 22 let, předevčírem mi zjistili infekční mononukleózu, (týden horečky, pak druhý týden léčeno jako zánět hltanu, dokud jsem nedošla do FN), měla jsem špatné jaterní testy a tak jsem na týden hospitalizovaná v nemocnici. Chtěla jsem se zeptat, co znamená, že mám jakési hodnoty v jaterních… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, virové infekční onemocnění infekční mononukleózu často doprovází též zánět jater. Při něm… Celá odpověď

Zajímavé:  Léčba Parazitů U Člověka?

Dobrý den, nvadí u gastroenterologického vyšetření zvýšená teplota? Děkuji Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, zvýšená teplota sama o sobě jistě nevadí. Pokud ale máte infekci horních cest dýchací… Celá odpověď

Odpovídá lékař:

Vážená slečno Natálie, bez upřesnění typu vyšetření a konkrétní hodnoty tělesné teploty včetně pravděpodobné… Celá odpověď

Dobrý den, asi před třemi roky jsem začala trpět na časté angíny (skoro každý druhý měsíc jsem měla antibiotika) v závěru jsem skončila na ORL, kde mi lékař diagnostikoval chronický zánět mandlí. Navrhoval mandle vytrhnout na jeho doporučení jsem tenkrát nepřistoupila Po tomto „stresovém období “ angíny… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den paní Marie. Pokud jste podstoupila tonsillectomii, tedy odstranění mandlí, angíny ( tedy zánět… Celá odpověď

Dobrý den, bolí mě břicho vpravo dole, (slepé střevo už nemám to mi preventivně odoperovali, když mě to před lety taky bolelo) dále mám bolest v krku, mám tlak na hrudi uprostřed na hrudní kosti, měl jsem 3 měséce kopřivku i přesto, že jsem bral zodac, našli jen alergii na roztoče a teď jsem byl na vyšetření… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, popisujete polymorfní bolestivé obtíže včetně kopřivky s tím, že byla zjištěna alergie na… Celá odpověď

Odpovídá lékař:

Bohužel z takto útržkovitých informací lze jen těžko sestavit možnou diagnózu. Zvýšení eosinofilů může… Celá odpověď

Dobrý den, moje čtyřletá dcera měla 5 dní horečky spojené s červenou vyrážkou, která se stěhovala, z počátku na vnitřní straně paží a nohou, poté i na vnější straně a v obličeji. Stěžovala si na bolest bříška. Pátý den jí byla odebrána krev, zjištěny zvýšené jaterní testy a špatný krevní obraz, následně… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den. Určitě nemějte obavy, lékaři v nemocnici by nic závažného nepřehlédli. Únava, zvracení a zvýšené… Celá odpověď

Byla jsem na sono břicha kvůli opakovaně zvýšeným jaterním testům. Paní dr. na UZ řekla, že žlučovod je rozšířený, na hranici normy, zobrazovací metodou žádný konkrement v celé délce žlučovodu nenašla, písek ve žlučovodu nedokázala vyloučit. Na játrech žádné ložisko naštěstí nemám. Hladina cholesterolu… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, Katy, Váš dotaz je trochu oříšek.Elevace jaterních testů může mít mnohé příčiny – od stavu… Celá odpověď

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, mám asi tak 2 roky zvýšené hodnoty CRP 34,33,37 mg/l. Ke kterému lékaři bych se měl objednat aby zjistil příčinu tohoto zvýšení? Nebo jaké doplňkové vyšetření bych měl požadovat u svého obvodního lékaře? Prodělal jsem před 2 lety boleriózu, navštěvuji infekčního lékaře,… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, pane Vladimíre, hodnoty CRP máte opravdu jen lehce zvýšené a nemyslím si, že by Vám něco další… Celá odpověď

Dobrý den. Mám dotaz: byl jsem na urologii na vyšetření a mám zjištěné PSA 5,65.před pul rokem jsem měl 2.9 a předtím 4.9. Je toto kolísání fysiologicky normální nebo to je něco vážného? FREE PSA mi nebylo měřeno. Pan doktor mi doporučuje, pokud by hodnota PSA za půl roku byla opět vysoká, biopsii. Byla… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, Lubo, hodnota PSA se opravdu může zvyšovat při jakémkoliv onemocnění prostaty včetně prostého… Celá odpověď

Odpovídá lékař:

Dobrý den, ejakulaci potřebujete pouze k rozmnožování a dovolím si říci, že to v 62 letech asi nebude… Celá odpověď

Dobrý den, manžel byl na jaterních testech. Má zvýšené následující hodnoty: ALT 2,97 , AST 1,52 , GGT 3,49. Váha 95,výška 178.Lékař mu řekl pouze,že má zvýšené hodnoty. Můžete mi, prosím, k tomu říct něco víc? Moc děkuji Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Renáto, bez znalosti zdravotního stavu Vašeho manžela Vám bohužel nic konkrétního neřeknu. Nevím, proč… Celá odpověď

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co může znamenat mírně zvýšené hodnoty ALT, které trvají už déle jak 8 měsíců a pohybují se mezi hodnotami 0.69 až 0.95? k tomu jsem sledována na cholesterol a kyselinu mocovou. nekouřím, nepiji, snažím se jíst bez masa a netucne. maximálně lososa nebo krůtí maso. sýr… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, hodnoty nejsou nijak dramaticky zvýšené, závažných onemocnění se bát nemusíte (a pokud jste… Celá odpověď

Dobrý den, před operací pupeční kýly 21.2.2017, jsem měl v krevních testech tyto hodnoty – S ALT 0,90 a S AST 1,42 a S GGT 6,69. Ze strachu z operace jsem před odběrem požil asi 4 panáky tvrdého alkoholu. Bylo provedeno i SONO břicha kde byl nález na játrech negativní čili v pořádku. Po operaci jsem… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, při hodnotě GGT 6,69 půjde spíše o dlouhodobější konzumaci alkoholu. Pokud jste naráz začal… Celá odpověď

Dobrý den, syn 11 let má od září zlatého stafylokoka v krku v září dostal antibiotika nezabraly a od té doby jednou měsíčně zvýšené teploty a bolest v krku tři dny pak odezní a je v pořádku. Nyni zjistili,že má vysokou sedymentaci 90 asi 2 týdny/ crp zvýšené není a všechny ostatní výsledky v pořádku/akorád… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, zvýšené hodnoty VCA-igG a EBNA-igG poukazují na prodělanou infekční mononukleózu způsobenou… Celá odpověď

Dobrý den pane Doktore, Včera jsem byl na zdravotních testech v Pražské vojenské nemocnici ohledně přijetí do Armády. Všechna zdravotní vyšetření jsem úspěšně absolvoval, jen u vyšetření krve mám problém s vysokými jaterními testy. V příloze přikládám zprávu a papíry k odběru krve na dalších… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, podle výsledků je mírně zvýšené ALT (AST je v normě). Lékař doporučuje vyšetření všech jaterních… Celá odpověď

Dobrý den, mám dceru, které je 17 let, byla na jaterních testech, vše má v normě, až na zvýšené GGT 1,21 a Cholesterol 5,83. Alkohol nepije, nekouří, bere antikoncepci, měří 168 cm a váží 47 kg. Pan doktor jí napsal jaterní dietu bez bližší specifikace. Můžete mi prosím sdělit o jak vážné onemocnění… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den. Nejedná se vůbec o nic závažného, buďte zcela bez obav. GGT je jaterní hodnota, která se sice… Celá odpověď

Dobry den chci se zeptat na vysetreni krve sem mel zvyseno zelezo konkretne 30,4 a saturaci transferinu 53,6..a snizene hodnoty u kreatinin 58 chloridy 98 znamena to neco zavazneho ? Moje obvodacka mi k tomu nic moc nerekla… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, mohlo by se jednat o podezření na hemochromatózu (bývá zvýšené železo a saturace transferinu)…. Celá odpověď

Dobrý den, v červenci 2016 jsem prodělala infekční mononukleozu s těžším průběhem – týden hospitalizace v nemocnici, kortikoidy + antibiotika do žíly, těžká povlaková angína. Od té doby se cítím pořád velmi špatně, nejsem schopná normálně fungovat, když můžu spím 10-12 hodin denně, jinak jsem extrémně… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, skutečně bude vše co popisujete následkem těžkého průběhu mononukleózy, rekonvalescence při… Celá odpověď

Dobrý den je mi 20 a na magneticke mi našli pozanelivy etiol a demylizačni plaky při rs a více četna ložiska gliosy suppratetorialne bilat. a byla jsem na lumbalce tam mi nenašli rs LP vyloucila RS ale prej trojklanny nerv o taky neni pořad me to taha od zubu až k čelu a puse mam jako zuby jak kdybych… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, vzhledem k převažující neurologické symptomatologii a provedené lumbální punkci a CT mozku… Celá odpověď

Odpovídá lékař:

Dobrý dern, Váš nález potvrzuje prodělané zánět mozku, proto máte potíže. Nǎlez v likviduji není typický… Celá odpověď

Dobry den. Za pisledne tri mesiace mi bolq odobrana krv na rozbor..kde sa pri vysetreni zistilq iba jedina zvysena hodnota a to ALP fosfata alkalicka. Prvy odber bolq hodnota 2,39 druhy bol 2,28. Plne kojim sest mesacneho syna a samozrejme v case druheho odberu nastal pokles dojcenia pretoze uz zavadzame… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, izolované zvýšení alkalické fosfatázy se může stát komukoliv za život a vše se pak spontánně… Celá odpověď

Chtěla jsem se zeptat,objevila se mi zvýšená hodnota ALT 0,81 ,může to mít souvislost -užívám statiny mám potvrzenou familiérní hyperchlest.Děkuji za odpověď Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den Tasulo, užívání statinů může způsobit zvýšení sérových transamináz ( jaterních testů). Léčba… Celá odpověď

Dobrý den. Můžete mi prosím vysvětlit černý zvýrazněné čísla z rozboru krve? Vím že to není v pořádku a tak bych rád věděl co s tím dělat? Děkuji. Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, dle výsledků to zas taková hrůza není. Máte velmi lehce zvýšenou hladinu CRP, což samo o sobě… Celá odpověď

Dobrý den, můj přítel (25let) byl na klasické vstupní prohlídce.. a toto mu vyšlo, bohužel paní doktorka moc výsledky nevysvetlila, jen řekla příteli, že zřejmě moc solí (nesolí vubec) a ze má zřejmě hodně bílkovin, což je pravda, protože dělá fitness, ale aby měl takové výsledky? Můžete nám k tomu… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den Kateřino, váš přítel má zvýšené hodnoty urey ( urea se tvoří v jaterním metabolismu odstraňujícím… Celá odpověď

Dobrý večer, posielam doplnenie informácii a diagnostických vyšetrení k dotazu 207081. Subfebrilie a elevace crp nejasné etiologie Ďakujem za skorú odpoveď. Pekný večer ešte. Vančo Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den. Bohužel na váš dotaz nelze již odpovědět. Na tomto portálu se lékaři střídají dle služeb,… Celá odpověď

Mam dlouhodobe – minimalne rok, zvysene jaterni enzymy ( ALT a AST) a zvysenou hodnotu amylazy v krvi. Zadne priznaky nemam. Nyni se zjistilo, ze mam v krvi aktivni CMV. Muze to mit nejakou souvislost? Je mozne, ze aktivni CMV pretrvavaji treba rok a nejakym zpusobem zvysuji hodnoty u jaternich testu… Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, možné to je. CMV mohou způsobovat zánět jater a to se projeví zvýšenými jaterními testy. Na… Celá odpověď

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Dobrý den, neustále mě trápí pocit pichaní dole v krku a tlak od uzlin z obou stran. Při polykání jako kdybych tam mela něco co mě tam bodá i bez polykání. Obě uzliny mám zvětšené. Pravou mám ale o centimetr větší, jak levou (ta je ale taky zvětšená) Na ORL mi nezjistili nic. TESTY z krve jsou v pořádku…. Zobrazit více

Odpovídá lékař:

Dobrý den, zvětšené uzliny mohou přetrvávat i měsíce po přeléčení infekce, může se tedy jednat o pozůstatek… Celá odpověď

Ankylozující spondylitida je nemoc postihující klouby a zejména páteř. Způsobuje velké…

Kosti jsou cílem různých zánětlivých revmatických onemocnění, příkladem může být artritida…

Při péči o nemocného s omezenou pohyblivostí či upoutaného dlouhodobě na lůžko byste neměli…

Vědci z Německého institutu pro výzkum rakoviny zveřejnili dosud nejrozsáhlejší studii,…

Nesnášenlivostí lepku, tedy bílkoviny obsažené v některých druzích obilí, se projevuje…

Alergie jsou celospolečensky závažným zdravotním problémem. Senná rýma, tedy přesněji…

Listeriózu způsobuje malá grampozitivní bakterie Listeria monocytogenes, která se vyskytuje…

Parametry krevního obrazu a diferenciálního počtu leukocytů

Krevní obraz je komplexní soubor výsledků, které spolu úzce souvisí, a jednotlivé výsledky nelze interpretovat bez návaznosti na ostatní hodnoty.

K parametrům krevního obrazu patří WBC (leukocyty), RBC (erytrocyty), HGB (hemoglobin), HCT (hematokrit), MCV (objem erytrocytů), PLT (trombocyty) a související počítané parametry.

Diferenciální počet leukocytů je rozšířený o procentuální a v absolutních hodnotách vyčíslené zastoupení jednotlivých druhů leukocytů, jako jsou neutrofily, lymfocyty, monocyty, eozinofily a bazofily. 

WBC:

K patologickému zvýšení jejich počtu dochází z různých příčin. Leukocytózy se zjišťují u většiny akutních infekcí, nekróz, u otrav, u zhoubných nádorů, při krvácení a hemolýze a u hemoblastóz. Ke snížení počtu leukocytů (leukopenii) dochází u některých těžkých infekcí, u krevních nemocí (např. dřeňové útlumy) a při intoxikaci některými léky.   

RBC:

Fyziologicky zvýšené hodnoty počtu červených krvinek bývají u novorozenců a u lidí žijících delší dobu ve vyšších nadmořských výškách, patologicky vyšší hodnoty se nachází u polycytémia vera, u sekundárních polyglobulií (např.

u vrozených srdečních vad, při chronických průduškových a plicních onemocněních a u některých nádorů).

Snížené hodnoty bývají u vrozených anémií (aplastických, hemolytických) a též u získaných anémií doprovázejících některá onemocnění.

HGB:

Zvýšené hodnoty koncentrace hemoglobinu v krvi se vyskytují u polycytémia vera a u sekundárních polyglobulií (ICHS, plicní choroby, dehydratace a po delším pobytu ve vyšších nadmořských výškách). Snížené hodnoty jsou časté u různých anémií a v období těhotenství.

HCT:

Zvýšené a snížené hodnoty hematokritu se nachází u podobných stavů, u kterých se vyskytuje i abnormální počet červených krvinek.

Je však nutno přihlédnout k anomáliím červené krvinky, zejména mikro- a makrocytární anémie, sférocytózy, talasemie, hypochromií anémie a u srpkovité anémie, kdy dochází ke změnám sedimentačních parametrů oproti normálním hodnotám normocytového hematokritu. Diagnosticky má hematokrit význam zejména u anémií k výpočtu odvozených hodnot červené krvinky.

MCV:

Objem červených krvinek je změněn u různých anomálií červené řady. Diagnosticky slouží hodnota MCV zejména k rozlišení mikrocytárních, makrocytárních a normocytárních anémií.

MCH:

Parametr MCH je ukazatelem středního množství hemoglobinu v erytrocytech. Zvýšené hodnoty MCH se nacházejí u makrocytárních anémií, nízké hodnoty u mikrocytárních anémií.

MCHC:

MCHC udává koncentraci hemoglobinu v erytrocytech. Vyšší hodnoty bývají u hereditární sférocytózy, nižší zpravidla u hypochromních a makrocytárních anémií. 

RDW:

RDW (šíře distribuce erytrocytů) může být ovlivněna přítomnosti různých anomálních forem erytrocytů. Zvýšené hodnoty ukazují na nehomogenitu objemů jednotlivých měřených erytrocytů – anizocytózu. Diagnosticky slouží hodnota RDW zejména k odlišení talasemií od sideropenických anémií.  

PLT:

Zvýšené počty PLT (trombocytů, tedy krevních destiček), tzv. trombocytózy, se nacházejí nejčastěji po splenektomii, u některých myeloproliferativních onemocnění – esenciální trombocytémie, polycytémia vera, počínající chronické myeloidní leukémie, u zánětu aj.

  Snížené počty trombocytů (trombocytopenie) mohou být buď vrozené, nebo získané. Získané trombocytopenie bývají u aplázií kostní dřeně, při intoxikacích, u leukémií, metastáz nádorů do kostní dřeně aj.

Přechodné snížení počtu trombocytů může signalizovat krvácivé stavy, přechodné zvýšení počtu trombocytů bývá po značném fyzickém vypětí a u lidí žijících ve vyšší nadmořské výšce.

  • MPV:
  • MPV (střední objem krevní destičky) diagnosticky slouží k rozlišení mikrotrombocytů a makrotrombocytů u vrozených nebo získaných trombocytopenií či trombocytopatií. 
  • PCT:

PCT (destičkový hematokrit – trombokrit) je analogem ke klasickému hematokritu, zohledňuje ovšem počet a velikost trombocytů. Zvýšené hodnoty se nacházejí u trombocytóz a makrotrombocytóz. Snížené hodnoty mohou být u trombocytopenií a mikrotrombocytóz. 

PDWS:

Parametr PDW reprezentuje šíři nejčetnějších populací trombocytů v histogramu podle jejich objemu. PDW informuje o anizocytóze trombocytů.

PLCR:

Jedná se o procento trombocytů s objemem větším než 12 fl, tedy mladých trombocytů. Snížení hodnoty PLCR může naznačovat utlumení megakaryopoézy.

IPF:

IPF rovněž odráží trombopoetickou schopnost kostní dřeně. Měření se provádí s použitím fluorescenčního značení trombocytů, je velmi citlivé a přesné. Jedná se o parametr důležitý v managementu trombocytopenií.

NRBL:

Normoblasty, jsou nezralé erytrocyty. Za fyziologických podmínek se do periferie vyplavují pouze zralé erytrocyty, v případě patologie (malignita, anemie, hypoxie a pod) se mohou v periferní krvi vyskytnout i normoblasty. Jejich nárůst zde je negativním prognostickým faktorem.

Diferenciální počet leukocytů je vhodným rozšířením základního vyšetření krevního obrazu, především u leukocytóz a leukopenií.

Neutrofily:

Jsou nejpočetnější leukocytární populací. Odpovídají především za nespecifickou imunitu, tedy likvidují vše, co je pro organizmus cizorodé.

Situace, jako například infekce, dokáže stimulovat jejich produkci a vyplavování do krevního oběhu v poměrně krátkém časovém horizontu. V těchto případech se mohou uvolňovat do periferie i mladší, ne plně funkční elementy.

Poločas zralých neutrofilů v periferní krvi je asi 6 hodin. Do poškozených tkání, případně míst infekce, se přesouvají na principu chemotaxe, zde pak eliminují patogeny.

Neutrofílií se označuje stav s počtem neutrofilních segmentů u dospělých osob nad 9,0×109/l periferní krve.

Příčiny vyššího počtu neutrofilů jsou různé, jak parafyziologické stavy (těhotenství, intenzivní fyzická zátěž), infekční (především bakteriální, mykotické, ale i virové a parazitární infekce), přes emocionální vypětí, tumory, výkyv hladiny hormonů, toxiny, vrozené poruchy až po hematologické choroby (myeloproliferace, leukemie, potransfuzní reakce a další). Klinické příznaky pocházejí ze základního onemocnění.

Neutropenie je snížení počtu neutrofilních segmentů v periferní krvi pod 1,5×109/l (u dospělých). Vzniká např.

při poruchách imunity, u infekcí (hepatitidy, spalničky, chřipka, infekční mononukleóza, TBC a další), vrozených (Schwachmanův syndrom, Fanconiho syndrom) či získaných dřeňových útlumů (nedostatek vitamínu B12, kyseliny listové, bílkovin a jiné).

Klinický závažným problémem jsou polékové neutropenie, které vznikají v důsledku různých mechanismům expozici např. penicilinu, tyreostatikům apod. Klinicky se neutropenie projevuje především častými infekty.

Do populace neutrofilů analyzátory řadí neutrofilní segmenty i méně zralé neutrofilní tyče, které jsou plně funkční.

Nezralé granulocyty:

Parametr nezralých granulocytů (IG) umožňuje odhadnout intenzitu granulopoézy, která může být u některých stavů neadekvátně vystupňovaná. U infekcí, malignit ale např. i po podání růstových faktorů (např.

při léčbě výrazné leukopenie) se obrat v kostní dřeni zintenzivní a vyplavují se nezralé granulocyty – metamyelocyty, myelocyty a promyelocyty, které nejsou plně funkční.

  Diagnostický je významná pouze vyšší hodnota IG, nízká hodnota tohoto parametru se diagnosticky nevyužívá. 

Lymfocyty:

Lymfocyty jsou nositeli specifické imunity a jejich vývoj je velmi komplexní a složitý. Pro jejich funkci je důležité vyzrávání a diferenciace v primárních (kostní dřeň, thymus) a sekundárních (lymfatické uzliny, slezina) lymfatických orgánech. Je zajímavostí, že děti často reagují zvýšením počtu lymfocytů na podněty, na které dospělí reagují zvýšením počtů neutrofilů. 

Lymfopenie, tedy pokles počtu pod 1,0×109/l (dospělí) a pod 1,5×109/l (děti) bývá často zastižena u maligních onemocnění, případně u kolagenóz, chemoterapie, radioterapie a další.

Lymfocytóza, u které je počet lymfocytů nad 7,2-9,0×109/l u dětí a nad 4×109/l u dospělých, nebývá vždy doprovázená výrazně zvýšeným počtem leukocytů. Při lymfocytóze je důležité rozlišit, zda se jedná o monoklonální či polyklonální expanzi. Lymfocytózu vídáme u virových a bakteriálních infekcí, alergií, hyposplenizmu, může se vyskytnout u endokrinologických či maligních onemocnění.

Monocyty:

S monocytopenii se setkáváme při léčbě kortikoidy, u aplastické anemie či poruše vyzrávání myelomonocytární linie krvetvorby. Významné snížení počtu monocytů bývá průvodním znakem vlasatobuněčné leukemie.

  1. Monocytózu lze zastihnout u infekčních onemocnění (TBC, syfilis, úzdravná fáze onemocnění), u hematologických onemocnění (neutropenie různého původu, chronické leukemie vycházející s myeloidní linie, myelodisplastický syndrom), případně může nárůst počtu monocytů doprovázet některé další onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida, zánětlivá onemocnění střeva, střádací choroby a další.
  2. Eozinofily:
  3. Eozinofily patří do populace granulocytů (společně s neutrofilními a bazofilními granulocyty).

Eozinofilie je definovaná počtem eozinofilů nad 0,45×109/l periferní krve. Zvýšený počet eozinofilů se vyskytuje např.

u vrozených eozinofílií, hypereozinofilního syndromu, alergických či střevních onemocnění.

Zvýšení jejich počtu je rovněž časté u parazitárních infekcí a u některých nádorových onemocnění, jako jsou lymfomy, epiteliální tumory, melanom, myeloproliferativní nemoci či familiární histiocytóza.

Méně závažným nálezem je eozinopenie, tedy snížení počtu eozinofilů pod referenční mez. Mohou ji způsobit infekce, při nichž dochází ke zvýšenému uvolňování adrenalinu, resp. nadledvinových hormonů.  K poklesu jejich počtu mohou vést také zánětlivé reakce, virózy a febrilní periody.

Bazofily:

Nižší počet bazofilů (bazopenie) se může vyskytovat u akutní revmatické horečky, při kopřivce, po léčbě antihistaminiky za stresu apod. Významnější je nález počtu bazofilů na 0,1×109/l v periferní krvi (bazofilie).

Příčinou může být alergická reakce, infekce (především ve fázi rekonvalescence), záněty, myeloproliferace, případně další výkyvy (diabetes mellitus, hemolytická anemie apod). Bazofílie se vyskytuje zřídka a může být doprovázená eozinofílií.

Klinické příznaky pocházejí ze základního onemocnění či stavu.

Literatura:

PENKA, Miroslav a Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3459-0,

SAKALOVÁ, Adriena, BÁTOROVÁ Angelika, MISTRÍK Martin a kol. Klinická hematologia. OSVETA, 2010. ISBN 978-80-8063-324-0.

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Urologie

Dobry den, pane doktore. Pri kontrole dutiny brisni po porodu (cisar) se me lekar tazal, zda nemam problemy s ledvinami a zda se s nimi lecim.

Do zpravy napsal, ze mam zrejme oboustranne ampularni typ duteho systemu ledvin. Moje praktocka lekarka tomu nevenovala pozornost.

Napad me vsak, zda me caste moceni a caste unavy a virozy (vse od detstvi) s timto nalezem nemohou souviset. Dekuji za vysvetleni a odpoved. S pozdravem, Jana

Vážená paní Jano, nález ampulárního typu pánvičky je jen označení pro variantu normálního stavu a samo o sobě neznamená žádný patologický nález.

Máte-li ovšem dlouhodobě časté močení, požádejte vašeho praktického lékaře o vyšetření močového sedimentu a provedení ultrasonografie ledvin a močového měchýře.

Zajímavé:  Alergie Na Zeleninu Příznaky?

S těmito výsledky pak, s přihlédnutím na případné další okolnosti, může vám praktik vypsat doporučení do urologické ordinace ke komplexnímu odbornému vyšetření. Zdraví MUDr. Rudolf Vévoda

Dobrý den, mám takový dotaz. Zdravotně myslím, že jsem v pořádku, jenže nemohu se nezeptat. Mám problém s tím, že když si jdu občas zaběhat, následně se mi při močení objeví v moči krev.

Jde o to, že je to po fyzické námaze (tedey ten běh, posilovna), jindy s barvou moči nemám problém. Vždycky jen po běhu.

Nevíte, o co se jedná? Můžete když tak poradit lék nebo tak? První moč po běhu máč dočervena, pak další a další už je v pořádku. Děkuji, Hlaváč Josef

Vážený pane Josefe H., krvavě zabarvení moči po fyzické námaze je varovným příznakem.Dost možná se jedná o kamínek, spíše v horních močových cestách, který při fyzické námaze svým pohybem působí zranění výstelky vývodných močových cest. Může to mít ale i jinou příčinu.

Rozhodně se budete muset nechat vyšetřit v urologické ordinaci. Dobré bude, abyste než tam půjdete, kvůli vyšetření moči si trochu zaběhal, stačí třeba vyjít rychle po schodech a zpět.

Urologického vyšetření se obávat nemusíte, půjde krom laboratorního vyšetření (moč, krev) o vyšetření ledvina a močového měchýře ultrazvukem, případně o jednoduchý rentgenový snímek. Doporučení k vyšetření vám ochotně napíše váš praktický lékař.

Dbejte také o dostatečný příjem tekutin, fyzickou námahou (sportem, posilováním) ztrácíte hodně tělesných tekutin. Moč poté může být také jen koncentrovaná, tedy výrazně žlutooranžová, červenavá by ale být neměla. Zdraví MUDr. Rudolf vévoda

Dobrý den,pane doktore nezlobte se josef,chci se vás zeptat,jsem 3 roky po vyléčení nádoru varlete v lednu sono a bpn.Ted jsem byl na krvy a markerech vše v pořádku jen hcg je 1,0,vždy jsem měl pod 1,00 a teď 1,0.

Vše další v pořádku.Také po 6 měsících od ukončení léčby jsem měl hcg 1,6 a pak pod 1,00 až ted 1,0.Pan doktor hyll říkal že je vše v pořádku.Chci se vás zeptat na názor.

Mají i zdravý kluci takto hcg? nebo mají nulové?Děkuju

Vážený pane Josefe, u zdravých mužů běžně Hcg nebývá vyšetřováno, ovšem mezní hodnotxy musely být stanoveny právě podle vyšetření zdravých mužů. Vaše současně zjištěná hodnota 1,0 je, jak jsem vám ostatně již napsal, v mezích normy. Děláte si opět zbytečné starosti.

Věřte, že jakmile by při kontrolách u vás zjistili cosi podezřelého či mimo normální hodnoty laboratorní a jiné vyšetřované ukazatele, zcela nepochybně by lékaři reagovali na změnu. Vy se ničeho již neobávejte, čím déle jste od operace pro nádor varlete, tím lépe, že jste podle všech zkoumaných ukazatelů v pořádku.

Už teď se jeví jako jasné, že jste vyléčen. Zdraví MUDr. Rudolf Vévoda

Dobrý den, nevím jestli se na Vás obracím správně, ale už fakt nevím na koho se obrátit. Můj přítel má poslední dobou zapachající penis. Jeho každodenní hygiena je samozřejmostí a na denní pořádku. Akorát ted má docela dost fyzicky náročné zaměstnání.

Napadá mě jedna věc, že já opakovně trpím poševními mykozami a zánětami, stále a dokola chodím ke gynekoložce a ta jen předepisuje a předepisuje. Když jsem ji řekla, že mám obavy aby nebyl přítel odemně nakažen zánětem, řekla, že by se to projevovalo, zarudnutím, pálením, svěděním, popř. vyráškou, preventivně mu předepsala Etnizol.

Já mám vždy pocit, ale ne po každé souloži, že se mi ty záněty horší a svědí mě to. Tak opravdu nevím kde je problém že mu tak penis zapáchá a nevím už na koho se obratit. Děkuji Eva.

Vážená paní Evo, asi by bylo nejlepší, kdybyste oba partneři zašli na provedení stěrů pro mikrobiologické vyšetření do ambulance dermatovenerologie (kožní).

Váš partner by měl do objasnění situace na základě výše uvedeného vyšetření při koitálním styku zásadně používat kondom a před stykem orálním provést laváž v heřmánkovém vlažném odvaru. Nález u muže může být ovšem i negativní.

I při pravidelné hygieně předkožkového vaku může určitý pach působit tvorba přirozeného mazu v předkožkovém vaku, tzv. smegmatu. V podobných případech zvýšené tvorby mazu je žádoucím řešením provedení obřízky. Zdraví MUDr. Rudolf Vévoda

ALT (S; konc. katal. akt. [ukat/l] abs. spektrofotometrie) 0,32 ukat/l (0-1) AST (S; konc. katal. akt. [ukat/l] abs. spektrofotometrie) 0,32 ukat/l (0-0,9) Bilirubin celkový (S; látková konc. [umol/l] abs. spektrofot. e.p.) 19,2 umol/l (0-20,5) Kreatinin (S; látková konc. [umol/l] abs. spektrofotometrie) 69 umol/l (61-115) Erytrocyty (B; num. konc. [10^12/l] počítání částic (imp.

)) 4,97 10^12/l (4,5-6,1) GGT (S; konc. katal. akt. [ukat/l] abs. spektrofotometrie) 0,19 ukat/l (0,18-0,84) Hemoglobin (B; hmot. konc. [g/l] *) 146 g/l (135-175) Erytrocyty (hematokrit) (B; objemový podíl [1] integrál plošný) 0,421 1 (0,400-0,520) Leukocyty (B; num. konc. [10^9/l] počítání částic (imp.

)) 6,05 10^9/l (4-10) Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] výpočet) 84,7 fl (80-94) Trombocyty (B; num. konc. [10^9/l] počítání částic (imp.)) 271 10^9/l (130-400) Urea (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie) 4,04 mmol/l (2,5-8,3) CEA (S; hmot. konc. [ug/l] ILMA) 2,42 ug/l (0-5) hCG (S; arb. látková konc.

[U/l] ILMA) 1,0 U/l (0-1) Hemoglobin (MCH) (Erytrocyty (B); entitní hmotnost [pg] *) 29,4 pg (27-31) Hemoglobin (MCHC) (Erytrocyty (B); hmot. konc. [g/l] *) 347 g/l (310-370) Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [ug/l] ILMA) 2,47 ug/l Bazofily (Leukocyty (B); num. podíl [1] fotoopt. (laser)) 0,2 1 (0-2) Eozinofily (Leukocyty (B); num. podíl [1] fotoopt.

(laser)) 3,8 1 (0-5) Lymfocyty (Leukocyty (B); num. podíl [1] fotoopt. (laser)) 38,7 1 (20-45 Monocyty (Leukocyty (B); num. podíl [1] fotoopt. (laser)) 12,4 1 (2-10) Neutrofily (Leukocyty (B); num. podíl [1] fotoopt. (laser)) 44,9 1 (50-70) Dobrý den pane doktore,jsem to opět já josef,nádor varlete,posílám vyšetření krve jestli byste to mohl zhodnotit.Hlavně HCG,vždy jsem měl pod 1.

00 a ted mám 1,0 dále AST,to nevím čeho je to marker a zdá se mi zvýšený,také ještě ALFA-1 fetoprotein,tam je jen hodnota a nejní tam tolerance,tak jestli je to v pořádku,a monocyty leukocity jsou zvýšené.Děkuju za odpověď

Vážený pane Josefe, předložené čerstvé laboratorní hodnoty jsou prakticky vesměs v mezích normy (tedy HCG i alfa- fetoproteiny), lehce zvýšená hladina monocytů vás nemusí vůbec znervozňovat, jde o obranné látky a je lépe jich mít spíš o trošičku více než méně. Zdraví MUDr. Rudolf Vévoda

Dobrý den, pane doktore, Prosím o Váš názor na moji diagnozu. Je mi 45 let a již 10 let jsem v péči urologa. Došlo k městnání v levé ledvině (dilatace l. ureteru) – výsledek dočasný stent, dočasné ustoupení obtíží, poté pouze pod pravidelnou kontrolou. Před 3 lety se obtíže vrátily a zhoršily. Nález CT – vlevo drobná inkrustace v sek.

kalíšku HK, jinak redukce parenchymu, výrazná dilatace KPS (kalichy 22mm), papilární kresba chybí, pánvička 22 mm šíře. Ureter subren.štíhlý, UPJ volná – rozšíření ureteru až v pánevním úseku na 11 mm. Cystogram a pr.ledvina + močovod – normy. Nález dyn.funkční scan ledvin – funkce vlevo 34%, relat.perfuze 48%, vpravo 66%, relat.

perfuze 52%, stagnace v dilat. DS l.ledviny s dobrou odpovědí na furosemidový test. Závěr – stent v levé ledvině („dokud to bude možné“), s pravidelnou výměnou. Běžné stenty mi však pravidelně „vypadávaly“, nyní již druhý stent typu SOF FLEX 24/6 o-o.

Poslední rok mám každé 2 měsíce zánět ledvin, takže nyní mám pravidelné dávky antibiotik (ani ty nejsou zárukou a zánět nastoupí…) + samozřejmě fyzické problémy se stentem (bolesti, při menší fyzické námaze mohutné krvácení do moči atd.) Jaký je, prosím, Váš názor – je v této situaci jiné východisko (např.

operativní) než neustále být pod antibiotiky a se sníženou kvalitou života díky stentu, mám i přes výše uvedené problémy stát za zachování své levé ledvinky nebo je to na hranici? Děkuji za odpověď. Petra

Vážená paní Petro, vaše levá ledvina je dosti poškozená a zdá se ,že nevratně- tedy, že žádné konzervativní postupy nevedou ke zlepšení situace. Trpíte opakovanými záněty, stenty situaci trvale neřeší, naopak přinášejí navíc ještě fyzická omezení, bolesti a krvácení.

Ledvina sice není funkčně zcela bezcená, ale je jakousi načasovanou minou , která vám může přivodit i závažnější problémy v průběhu doby. Vaši situaci vidím na základě uvedených údajů tak že spěje k levostranné nefroureterektomii, tedy odstranění ledviny a jejího močovodu. Moc bych to neodkládal, stále je tu nebezpečí přenosu infekce na druhou zdravou ledvinu.

Ta po odstranění nemocné spolehlivě postačí k základní funkci ledvin v těle sama. Zdraví MUDr. Rudolf Vévoda

Dobrý den Vážený pane doktore,již několikkrát jste mi dobře poradil,proto se na Vás obracím ještě jednou.Mám diagnostikovanou stresovou inkontinenci a hyperaktivní močový měchýř.

Byla jsem na cystoskopii a urodynamickém vyšetření.Zatím se snažím posilovat pánevní dno,užívám spasmed a kontrola za 3měsíce.Je mi urologem doporučena a navržena operace TOT páskou.

Chci se zeptat,zda se tato operace děla v CA.A jak probíhá.Moc Vám děkuji.

Vážená paní Martino L., pokud při stanovených urologických diagnozách (na základě důkladného vyšetření) je léčba málo účinná, měl by být operační zákrok indikován. Tyto operace mají několik variant, bude jistě záležet kterou z nich dané pracoviště zvolí (snad TOT).

Zákrok spočívá v podpoře močové trubice zajištěním správného úhlu zakřivení, většinou prováděno dnes právě zavedením speciální podpůrné pásky. Operace trvá asi 30-45 minut a je prováděna v celkové anestézii.

Předpokládám, že při léčené hypertenzi nebude nutná zvláštní příprava a že internisté dají k operaci souhlas. Zdraví MUDr. Rudolf Vévoda

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector