Nádor tlustého střeva příznaky – Vše o zdraví

KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]

česky | english | mapa webu

Nádor tlustého střeva příznaky - Vše o zdraví

VYHLEDÁVÁNÍ

Nádor tlustého střeva příznaky - Vše o zdraví

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU

Nádor tlustého střeva příznaky - Vše o zdraví  Nádor tlustého střeva příznaky - Vše o zdraví Nádor tlustého střeva příznaky - Vše o zdraví Prevence je podle ministra Vojtěcha základním pilířem. Nově ji chce podpořit screeningem rakoviny plic
2.8.2021 zdravotnickydenik.cz | Další informace…

Podpora primární prevence a praktických lékařů, kteří by v tomto ohledu měli hrát hlavní roli, je ve zdravotnictví zcela klíčová. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se nám každá investice do této oblasti mnohonásobně vrátí.

Bohužel je ale faktem, že česká populace se zatím v této oblasti příliš nepoučila a radám o prospěšnosti pohybu a škodlivosti kouření či alkoholu nenaslouchá.

Ministerstvo zdravotnictví chce proto alespoň posílit sekundární prevenci, a to tak, že ke třem stávajícím onkologickým screeningovým programům přidá čtvrtý zaměřující se na záchyt rakoviny plic u rizikové populace, tedy dlouhodobých kuřáků starších 50 let.

Na mezinárodním panelu Stálé konference českého zdravotnictví Zdravotnického deníku, která se věnovala ekonomice prevence, to 22. července řekl Adam Vojtěch.

Onkologických screeningů loni ubylo, VZP chce proto podpořit prevenci i nejmodernější péči
28.5.2021 zdravotnickydenik.cz | Další informace…

Víc než rok jsme téměř veškerou pozornost věnovali covidu, zatímco ostatní nemoci zůstávaly tak trochu v pozadí. Zachována sice byla akutní péče, na prevenci ale mnohdy nebyl prostor.

Platí to i o onkologii, kde meziročně klesl počet pojištěnců, kteří dorazili na screening, o osm až 18 procent. O to důležitější nyní je dobrá organizace péče, aby ti, kdo kvůli pandemii nešli na screening a jejich onemocnění mezitím pokročilo, co nejrychleji dostali potřebnou léčbu.

VZP zároveň plánuje edukativní aktivity, aby její pojištěnci věděli, na co mají nárok a co je třeba nezanedbat.

Archiv

Rakovina tlustého střeva a konečníku — mojeambulance.cz

Z následujícího textu a diagramu zjistíte nejen míru svého rizika, ale i návod, jakou preventivní metodou vzniku tohoto onemocnění zabránit.

Víte, že v České republice onemocní každým rokem přibližně 8000 lidí nádorem tlustého střeva a konečníku, a že zhruba 5000 občanů ČR na toto onemocnění každý rok zemře?

Z těchto alarmujících údajů vyplývá, že každý Čech má v průběhu svého života 5% pravděpodobnost, že onemocní touto formou rakoviny. Jinými slovy – onemocnění se vyvine u každého dvacátého obyvatele ČR. Tak vysokou četností výskytu a úmrtností na nádory tlustého střeva a konečníku se nemůže „pochlubit“ žádná jiná země.

Je tragickou skutečností, že rakovina tlustého střeva způsobuje tak velké ztráty, a přitom se jedná o onemocnění, které je téměř 100% vyléčitelné, zjistí-li se včas. Kromě toho existuje vyšetřovací metoda, která dokonce dokáže vzniku této rakoviny zabránit!

Nutno předeslat, že každý člověk má odlišnou individuální míru rizika, která závisí na řadě faktorů, jakými jsou například věk nebo výskyt rakoviny u příbuzných.

V čem spočívá princip prevence nádorů tlustého střeva?

 • 90% nádorů tlustého střeva a konečníku vzniká z polypů (slizniční výrůstky). Tyto polypy je potřeba odhalit a odstranit.
 • Kolonoskopie (endoskopické vyšetření střeva) je metoda, která spočívá v zavedení tenké ohebné hadičky (tzv. kolonoskopu) konečníkem do tlustého střeva. Pomocí kolonoskopu lékař ve střevě nalezne polypy, které ještě v průběhu vyšetření bezbolestně odstraní. Pokud se žádný polyp ve střevě nenajde, opakuje se kolonoskopie za 10 let.
 • Polypy tlustého střeva ztrácejí červené krvinky, které se dají prokázat ve stolici tzv. papírkovou zkouškou (Haemocult testem). Pokud se přítomnost krvinek neprokáže (negativní test), opakuje se test v 1-2 letých intervalech. V případě pozitivního testu, následuje kolonoskopické vyšetření. Tento postup je volen u osob se spíše nižším rizikem rakoviny tlustého střeva a konečníku. Polypy totiž nemusí v době, kdy je test prováděn krvinky ztrácet (hovoříme o falešně negativním testu). Kolonoskopické vyšetření tlustého střeva je mnohem citlivější metoda a u osob s vyšším rizikem by měla být upřednostněna.
 • Následující schéma Vám odhalí, jak vysoké je u Vás riziko vzniku polypů, kdy je třeba začít s prevencí, a jakou metodu prevence zvolit.

Nádor tlustého střeva příznaky - Vše o zdraví

POZOR! Diagram je určen pouze pro osoby, které nemají žádné potíže.

 • Pokud trpíte chudokrevností nebo některým z těchto příznaků: přítomnost krve na stolici, nezvyklé bolesti břicha, nechtěné hubnutí, dříve se nevyskytující potíže s vyprazdňováním stolice (zácpa nebo průjem ), a je Vám více než 40 let, je nutno podstoupit vyšetření tlustého střeva – KOLONOSKOPII co nejdříve.
 • Příčinou uvedených potíží však nemusí být střevní nádor, ale zpravidla nezávažné onemocnění. Nicméně ve věku nad 40 let je nutno již na možnost rakoviny pomýšlet a její časné zjištění Vám poskytne vysokou pravděpodobnost vyléčení.
 • Pokud trpíte uvedenými příznaky, je Vám ale méně než 30 let a nádory ani polypy tlustého střeva se nevyskytují u příbuzných, je pravděpodobnost nádorového onemocnění velmi malá. V takovémto případě doporučujeme navštívit svého praktického lékaře, nebo nabízíme také možnost konzultace v naší ordinaci.

Jste si již vědomi stupně Vašeho rizika?

 • Je-li u Vás riziko nízké, nezapomeňte, že od 50 let již bude středně vysoké!
 • Je-li středně vysoké (věk nad 50 let), navštivte svého praktického lékaře a požádejte o Haemocult (papírková zkouška na zjišťování přítomnosti krvinek ve stolici), případně se můžete objednat ke konzultaci nebo přímo k vyšetření tlustého střeva
 • Je-li vaše riziko vysoké nebo velmi vysoké (nádory a polypy v příbuzenstvu), je nutno myslet na prevenci zpravidla již od 40 let věku. V tomto případě doporučujeme další postup konzultovat na našem pracovišti (kontakt níže)
 • Vzácně se v některých rodinách vyskytují nádory tlustého střeva, ale i jiné druhy nádorů u většího počtu příbuzných. Při podezření na tento tzv. „rodinný výskyt rakoviny“ je nutno prevenci zahájit ve věku o 10 let nižším, než je věk nejmladšího postiženého příbuzného (např.: prarodič onemocněl v 60 letech, otec v 50 letech a teta (sestra otce) ve 40 letech, prevence tedy musí být zahájena ve 30 letech.)

Nádor tlustého střeva příznaky - Vše o zdraví

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali předchozím řádkům. Cílem textu nebylo nikoho vystrašit, ale spíše přimět k zamyšlení nad aktivnější starostí o vlastní zdraví. Žijeme jen jednou a byla by škoda připravit se vlastní nezodpovědností o některé krásné okamžiky, které nám život přináší.

Rakovina tlustého střeva: základem úspěšné léčby je včasná diagnóza

Rakovina tlustého střeva neboli kolorektální karcinom patří mezi tři nejčastější nádorová onemocnění v České republice. Každý rok onemocní šest tisíc Čechů. Přitom jde o jedno z nádorových onemocnění, které je velice dobře léčitelné, pokud je odhaleno včas.

Kolorektální karcinom postihuje zejména věkovou skupinu osob v rozmezí 63 až 77 let. V posledních letech není žádnou výjimkou zachycení nádorů u jedinců mladších 60 let, objevuje se již i v třetí a čtvrté dekádě života člověka.

Zvýšené riziko i u mladších ročníků představují špatné stravovací návyky, tedy nadměrná konzumace červeného masa a s tím spojená nevhodná tepelná úprava pokrmů (grilování, fritování), dále nadbytečný kalorický příjem, některá potravinová aditiva (přídatné látky), nedostatek vlákniny v jídelníčku apod.

Rizikovým faktorem je také nedostatečná pohybová aktivita často spojená s obezitou.

Příznaky nádorového onemocnění zahrnují i jiná onemocnění trávicí trubice

Hlavní rizikový faktor představuje věk pacienta – s přibývajícím věkem se u každého člověka zvyšuje riziko výskytu polypů (slizničních výrůstků), u kterých může postupem času dojít ke zhoubné přeměně a nekontrolovanému buněčnému růstu; jde o poměrně dlouhý proces (7–10 let).

Asi u 15–19 procent onemocnění vzniká nádorová přeměna na základě vrozené predispozice, u jednoho procenta nádorů jde o komplikaci chronického střevního zánětu. „Formy onemocnění kolorektálním karcinomem mohou být zcela bezpříznakové, případně se projeví pouze v laboratorních odběrech chudokrevností.

Příznaky mohou také být velmi nespecifické, jako je břišní dyskomfort, únava, nadýmání a podobně,“ upozorňuje MUDr. Irena Peprná, praktická lékařka z kliniky Canadian Medical.

Vždy je třeba věnovat pozornost těmto varovným signálům:

 • změně charakteru vyprazdňování stolice (nepravidelné střídání zácpy a průjmu, zúžení stolice, nutkání na stolici s pocitem neúplného vyprázdnění),
 • přítomnosti krve ve stolici,
 • bolesti břicha,
 • nevysvětlitelnému úbytku tělesné hmotnosti.

Jaké jsou možnosti léčby karcinomu tlustého střeva?

Jak již bylo řečeno: základem je včasné odhalení onemocnění. Pak je kolorektální karcinom velice dobře léčitelný. Léčbu, která je v současné době na vysoké úrovni, řídí klinický onkolog, léčebnou strategii určuje dle stadia onemocnění. Záleží na pokročilosti nádoru, vždy se volí léčba „šitá na míru“ konkrétnímu pacientovi.

„Zhoubný nádor ve své nejčasnější fázi může být někdy odstraněn již při samotném endoskopickém výkonu. V jiných případech pacienti podstupují chirurgický zákrok s cílem odstranění nádoru a uzlin.

Jednou z cest je také léčebná chemoterapie a ozařování, jež je většinou cíleno na zmenšení nádoru či odstranění zbytkové nemoci.

V současné době je možné onemocnění léčit i v pokročilých stadiích, včetně metastáz,“ informuje MUDr. Irena Peprná.

Zásadní v úspěšnosti léčby je, aby nemocný byl dostatečně informován o svém onemocnění, o možnostech léčby a také o nežádoucích účincích léčebného procesu. Důležité je přistupovat k léčbě pozitivně a aktivně.

Prevence je základ

Jak rakovině tlustého střeva předcházet? Alfou a omegou, jako ostatně u eliminace každého závažného onemocnění, je prevence, která v tomto případě spočívá v úpravě životosprávy a jídelníčku. Důležité je odstranit rizikové faktory životního stylu popsané výše.

Zajímavé:  52% lidí doplňky stravy nepoužívá – vše o zdraví

V sekundární prevenci jsou aktivně vyhledáváni zdraví bezpříznakoví jedinci, kteří jsou ve zvýšeném riziku onemocnění (výskyt onemocnění rakovinou tlustého střevu a konečníku v rodině).

Již několik let probíhá v naší zemi screening onemocnění nádorem tlustého střeva, což je cesta ke snížení výskytu nových onemocnění. „Od roku 2015 jsou zdravotní pojišťovnou díky úpravě screeningového programu k vyšetření adresně zváni klienti starší 50 let věku.

Samotné vyšetření pak spočívá v jednoduchém testu na skryté krvácení do stolice, který je bezbolestný.

Pokud je vám tedy více než 55 let a dosud jste vyšetření nepodstoupili, nezbývá než vám doporučit, abyste se na kolonoskopické vyšetření co nejdříve objednali,“ vysvětluje MUDr. Peprná a dodává: „Aktivním postojem k prevenci onemocnění totiž můžete zachránit své zdraví.“

„Jednoduchý test pro kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu ve stolici dnes laboratoře běžně provádějí. Díky tomu, že je stanovován lidský hemoglobin (jako součást lidských krvinek) dnes již pacient nemusí držet žádnou dietu.

Testy jsou dostatečně citlivé i spolehlivé a lze je v laboratoři provádět na automatických analyzátorech. Pro široký populační screening zůstanou zřejmě nejčastěji využívaným testem i v dalších letech,“ podotýká MUDr. Petr Podroužek, CSc.

, odborný ředitel EUC Laboratoří.

„Alarmující je fakt, že až jedna čtvrtina nemocných přijde k lékaři v pokročilém stadiu onemocnění, kdy dochází k šíření nádoru do dalších orgánů, nejčastěji jater a plic. Pětileté přežití těchto pacientů je nižší než 5 %.

Bohužel pouze malá část cílové populace (přibližně 22 %) pravidelně podstupuje screeningové testy na kolorektální karcinom, neboť tyto testy jsou vnímány jako nepříjemné,“ konstatuje RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.

, odborný garant genetických laboratoří CGB, a připomíná: „Přijatelnou alternativou je proto pro tyto jedince genetický test Septin9. Septin9 je krevní test, který lze provést jako první krok pro časnou detekci kolorektálního karcinomu.“

Princip testu Septin9

Kolorektální karcinomy dokonce i v nejranějších stadiích uvolňují genetický materiál (DNA) do krve. U pacientů s kolorektálním karcinomem dochází k metylaci tumor supresorového genu Septin 9, zatímco u zdravého jedince nikoliv.

Test Septin9 umožňuje v krevní plazmě snadno a spolehlivě detekovat tento marker (metylovaný gen Septin 9) specifický pro kolorektální karcinom. Na základě výsledků řady nezávislých klinických studií (např.

studie PRESEPT zahrnovala 7940 osob) indikuje pozitivní výsledek testu zvýšenou pravděpodobnost přítomnosti kolorektálního karcinomu. V takovém případě by měl pacient podstoupit kolonoskopii pro potvrzení diagnózy.

„Velkou výhodou tohoto testu je komfort pro pacienta, neboť vyžaduje pouze běžný odběr krve a na rozdíl od ostatních metod pro časnou detekci kolorektálního karcinomu není třeba dodržovat žádná doporučení týkající se stravy, ani speciální přípravu před vyšetřením. Odběr krve lze provést kdykoli,“ popisuje RNDr. Uvírová.

Test Septin9 byl v dubnu 2016 schválen významnou americkou certifikační autoritou FDA (Food and Drug Administration) jako první krevní screeningový test na kolorektální karcinom a je také akceptován v České republice Národní radou pro kolorektální karcinom jako alternativa jiných metod screeningu. Bohužel, vzhledem k jeho vyšší ceně, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Další informace o tomto vyšetření naleznete na www.pathology.cz.

Rakovina tlustého střeva: příznaky, léčba (karcinom tlustého střeva)

Tlusté střevo je součástí našeho trávicího traktu, kde se ukládá
přebytečný materiál. Společně s rektem (konečníkem), který je
zakončením tlustého střeva, tvoří svalovitou strukturu ve tvaru dlouhé
trubice.

Nádory tlustého střeva a konečníku se tvoří na vnitřní straně
stěny střeva a nazýváme je polyp, když jsou benigní a
rakovina, když jsou zhoubné.

Benigní polyp není tak
závažný, protože jde jen o malé výrůstky, které nemůžou napadnout
ostatní tkáně nebo orgány a také se nerozšiřují do zbytku těla.

Jsou
lehko identifikovatelné během procesu zvaném kolonoskopie,
během něhož se také dají jednoduše odstranit a neohrožují
lidský život.

Když se ale neodstraní včas, můžou se z nich stát zhoubné nádory,
které velmi rychle narostou, dostanou se přes stěnu tlustého střeva a
šíří se metastázou do celého těla.

Tímto způsobem
napadají a poškozují blízké tkáně a orgány, ale můžou se dostat i do
vzdálených částí těla a tvořit nádory ,například v plicích nebo
v játrech.

Když se rakovina dostane do tohoto stadia, léčba je velmi
komplikovaná a úplné uzdravení pacienta je nepravděpodobné.

Rizikové faktory rakoviny tlustého střeva

Díky statistikám je jasné, že rakovina tlustého střeva je vážný
problém. Je to třetí nejběžnější druh rakoviny u mužů a čtvrtý
nejběžnější druh rakoviny u žen. Největší riziko, které ovšem může
každý sám velmi dobře ovlivnit, jsou špatné stravovací
návyky
.

Výzkumy prokázaly, že tento druh rakoviny je mnohem běžnější
v západních zemích a těch zemích, kde se uchytily stravovací návyky ze
západních zemí. Mnohem menší výskyt rakoviny tlustého střeva byl objeven
v zemích Asie a Afriky, než v jiných částech světa.

Jedním z nejvážnějších faktorů, které zvyšují riziko rakoviny
tlustého střeva, je nadbytečný příjem tuků v potravě.
Příjem tuků na populaci je statisticky mnohem vyšší v zemích, kde je
rakovina tlustého střeva výrazně frekventovanější, proto můžeme říct,
že lidé s nadbytečným příjmem tuků mají větší predispozice pro tento
druh rakoviny ,než lidé s nižším příjmem tuků.

Tuk se ve stravování nejlépe vyváží zeleninou a jídlem bohatým na
vlákninu. Nejen příjem tuků, ale i obezita, často doprovázená cukrovkou,
jsou faktory, které riziko rakoviny tlustého střeva zvyšují.

Také kouření zvyšuje riziko tohoto druhu rakoviny,
stejně jako i jiných. Cigaretový dým nebo rozžvýkaný tabák
přenášejí karcinogeny do těla, takže i do tlustého střeva, a výzkumy
prokázaly, že kouření zvětšuje polypy.

Dalším faktorem je samozřejmě také samotná přítomnost
polypů
na vnitřních stěnách tlustého střeva.

Všeobecně se
tvrdí, že zhoubná rakovina vzniká právě z těchto polypů, a proto je
velmi důležité, aby byly odstraněny co nejdřív.

Polyp vznikne v důsledku
vadného chromozomu, který se dědí po jednom z rodičů, a proto je člověk
ve zvýšeném riziku, že se u něj polyp objeví, pokud se v historii jeho
rodiny už nějaké polypy nebo přímo rakovina tlustého střeva objevily.

Okolo 20% pacientů s rakovinou tlustého střeva pochází z rodiny, kde
se už tato rakovina objevila. Pokud měli rakovinu tlustého střeva
příbuzní v prvním stupni, čili nejbližší příbuzní, je riziko
rakoviny u potomka 18%.

Pokud pacient trpí ulcerózní kolitidou, je pro něj
riziko vzniku rakoviny tlustého střeva vyšší. To ovšem také záleží na
lokaci a rozsahu onemocnění. Riziko roste s dobou, po kterou pacient
ulcerózní kolitidou trpí a zvyšuje se razantně po deseti letech nemoci.

Posledním a neméně důležitým rizikovým faktorem je
věk. Bylo prokázáno, že více než 90% lidí, kteří mají
rakovinu tlustého střeva, jsou 50 let staří nebo starší, s tím, že
průměrný věk při diagnóze je 64.

Prevence rakoviny tlustého střeva

Hlídat, jestli se u vás neobjeví symptomy, je samozřejmě velmi
důležité, avšak u tohoto druhu rakoviny je dost dobře možné, že se bude
několik let vyvíjet bez toho, aby bylo možné nějaké symptomy
zaregistrovat. Proto je velmi užitečné naplánovat si pravidelné
kontroly
, především u lidí nad 50 let.

Pokud je problém kolonoskopicky diagnostikován včas,
většina nádorů tlustého střeva je stoprocentně léčitelná. Pokud se na
vás tedy vztahuje některý z rizikových faktorů, nejhorší věc, kterou
můžete udělat, je čekat až se u vás objeví symptomy.

Další velmi důležitou prevencí je jíst vyváženou
stravu
. Bylo prokázáno, že strava bohatá na tuk, cholesterol a
jídla s nízkým obsahem vlákniny, zvyšují riziko rakoviny tlustého
střeva.

Proto se chraňte tím, že zařadíte do jídelníčku jídla bohatá
na vlákninu a hodně zeleniny.

Můžete se také chránit tím, že se
vyvarujete jídel vedoucích k cukrovce, protože cukrovka je také jedním
z rizikových faktorů.

S předchozím bodem souvisí i tento, a tím je kontrola hmotnosti. Pokud
jste obézní ( s BMI 30 a vyšší), zvyšujete tím riziko rakoviny
tlustého střeva, a tudíž je nejlepší prevencí pokusit se snížit
hmotnost.

Neexistuje snadná rada jak na to, snažte se jíst chytře a žít
aktivně, a riziko rakoviny bude hned o něco nižší.

Bylo prokázáno, že
tělesné cvičení snižuje riziko rakoviny tlustého střeva
až o 40%! To se samozřejmě netýká jen obézních lidí, ale všech, co se
chtějí chránit.

Další možností je genetika. Pokud patříte mezi lidi
v jejichž rodině se v minulosti často objevila rakovina tlustého střeva,
měli byste uvážit otázku genetických testů jako
součásti vaší prevence. Lidé, kteří jsou nositeli genové mutace spojené
s dědičnou rakovinou tlustého střeva, jsou v nejvyšším riziku.

Proto je velmi užitečné o tom vědět předem a poradit se se svým
lékařem o možnosti genetického testování. Ještě než to uděláte, je
potřeba podrobně znát zdravotní historii vaší rodiny.

To je důležité
nejen pro vás, protože při tom můžete narazit na spoustu různých věcí,
nejen rakovinu tlustého střeva, ale hlavně pro vašeho lékaře, který
k analýze vašeho rizika potřebuje co nejpodrobnější informace.

Nekuřte! Kouřením dobrovolně transportujete karcinogeny
do těla, a ty pak ovlivňují růst nádorů.

V poslední řadě se zkuste co nejvíce vyhýbat radioaktivnímu záření.
Bylo prokázáno, že radioaktivní záření může způsobit rakovinu
tlustého střeva. Dobrá zpráva ale je, že by bylo potřeba velké množství
radiace, aby rakovina vznikla.

Zajímavé:  Ordinace Duševního Zdraví Šumperk?

Příznaky a projevy rakoviny tlustého střeva

S rakovinou tlustého střeva je spojeno mnoho snadno rozpoznatelných
symptomů. Problém je v tom, že se často neobjeví, dokud rakovina není
v pokročilém stádiu.

Prvním symptomem je krev ve stolici. Ta se objeví,
protože nádory krvácejí, takže když se nádor objeví na konci tlustého
střeva nebo v konečníku, krev ve stolici by měla být jasně
rozpoznatelná. Pokud je ale nádor na začátku tlustého střeva, krev uschne
ještě dřív, než se dostane ven z těla, a bude proto neviditelná.

Další symptomy jsou průjem, zvracení,
nebo naopak zácpa. Pokud je nádor na konci tlustého střeva
nebo v konečníku, může být pro přebytečný materiál velmi těžké
dostat se skrz, což způsobí zácpu, nebo velmi tenkou stolici.

Nádor někdy může zablokovat tlusté střevo úplně a způsobí tak
vnitřní překážku. To znamená, že střevem nic neprojde, a někdy nemůže
do tlustého střeva proudit ani krev. Toto způsobuje velmi vážné a
bolestivé křeče, které mohou být i příznakem toho, že
stěna střeva byla perforována. Jedná se o velmi akutní stav a žádá si
okamžitý zásah lékaře.

Neplánovaný úbytek na váze je také jedním ze
symptomů, protože pokud tělo začne samo od sebe snižovat hmotnost, znamená
to, že je chyba v metabolismu. V tomto případě to znamená, že nádor
produkuje chemikálie, které zrychlují metabolismus.

Jak už bylo uvedeno, nádory krvácejí a ani si toho nemusíte všimnout..
To může vést k poklesu hodnoty železa v krvi a k anemii,
nedostatku kyslíku v krvi. Ta se projevuje slabostí a častou, nadměrnou
únavou.

Léčba rakoviny tlustého střeva

Na prvním místě je velmi důležitá přesná a včasná
diagnóza
a je podstatné rozeznat polyp nebo nádor. Diagnóza se
provádí buď irigografií, což je rentgenové vyšetření, nebo
kolonoskopií, která se používá zejména k potvrzení diagnózy, nebo aby
se nádor či polyp přesně lokalizoval.

Nejběžnější léčbou rakoviny tlustého střeva je
operace, kde se nádor odoperuje spolu s několika mízními
uzlinami. Zdravé části střeva se poté znovu spojí dohromady.

Pokud se
nádor nachází v konečníku, je postup o něco složitější. Konečník
musí být odstraněn a pacientovi je udělán vývod, tzv.
kolostomie. Pacientovi se udělá v břiše otvor, kterým
může z těla odcházet pevný odpad.

Specialisté potom pomáhají lidem
s kolostomií vrátit se do běžného života.

Pokud operace přijde dostatečně včas, což znamená, že nádor se
pořád nachází pouze uvnitř tlustého střeva a ještě nenastal proces
metastázy, je tu velká pravděpodobnost, že operace byl jediný zásah a
pacient se úplně uzdraví. 80% takovýchto pacientů po operaci žije běžný
život.

Pokud se rakovina dostane do dalšího stádia, což znamená, že se
nádor dostane přes stěnu tlustého střeva a metastazuje do jiných částí
těla, pacientů přežívajících 5 let je méně než 10%.

Pokud se
prokáže metastáze, přikročí se k chemoterapii, která
má co nejvíce oddálit opětovný výskyt nádoru a zvýšit pacientovu šanci
na přežití.

Radiační terapie se používá hlavně k léčbě
rakoviny konečníku. Je důležitá, protože podstatně snižuje riziko
návratu nádoru.

Jak si mohu pomoci sám

Nejlepší a vlastně i jediná cesta ,jak si pomoci, je chránit se a pokud
patříte do rizikových skupin, chodit na pravidelné
kontroly
. To je obzvlášť důležité pokud je vám 50 a více let,
pokud patříte k lidem, v jejichž rodině se rakovina tlustého střeva
objevila, nebo pokud trpíte ulcerózní kolitidou. Můžete se také chránit
vyváženou stravou a aktivním životním stylem.

Komplikace rakoviny tlustého střeva

Nejhorší komplikací je, když se rakovina tlustého střeva
neodhalí včas, pokud pronikne za stěnu tlustého střeva a
pokud se objeví metastáze.

Dnes není pro lékaře příliš
složité odstranit nádor, který je lokalizován pouze v tlustém střevě,
ale pokud se rozšíří, je nutné nasadit chemoterapii,
kterou doprovází řada vedlejších a nechtěných účinků.

Trvá velmi dlouho (běžně nejméně 6 měsíců), a vyžaduje si
trpělivost a energii. Po absolvování všech léčebných procedur také není
jisté, že nenastane recidiva. Proto je i po ukončení úspěšné léční
nutné docházet na pravidelné kontroly a kolonoskopie, aby se případný
opětovný nádor co nejrychleji léčil.

Diskuse

Další názvy: karcinom tlustého střeva, kolorektálný karcinóm, zhoubný nádor tlustého střeva, maligní nádor tlustého střeva,

Rakovina tlustého střeva: základem úspěšné léčby je včasná diagnóza

Rakovina tlustého střeva neboli kolorektální karcinom je na druhém místě žebříčku nejčastějších nádorových onemocnění v České republice. Každý rok této nemoci podlehnou zhruba čtyři tisíce Čechů. Přitom jde o jedno z nádorových onemocnění, které je velice dobře léčitelné – pokud je odhaleno včas.

Kolorektální karcinom postihuje zejména věkovou skupinu osob v rozmezí 63 až 77 let, žádnou výjimkou však nejsou případy onemocnění u jedinců mladších 60 let.

Zvýšené riziko i u mladších ročníků představují špatné stravovací návyky, tedy nadměrná konzumace červeného masa a s tím spojená nevhodná tepelná úprava pokrmů (grilování, fritování), dále nadbytečný kalorický příjem, nedostatek vlákniny v jídelníčku apod. Rizikovým faktorem je také nedostatečná pohybová aktivita, často spojená s obezitou.

Příznaky nádorového onemocnění zahrnují i jiná onemocnění trávicí trubice

Hlavní rizikový faktor představuje věk pacienta – s přibývajícím věkem se u každého člověka zvyšuje riziko výskytu polypů (slizničních výrůstků), u kterých může postupem času dojít ke zhoubné přeměně a nekontrolovanému buněčnému růstu; jde o poměrně dlouhý proces (7–10 let). Asi u 15–19 procent onemocnění vzniká nádorová přeměna na základě vrozené predispozice, u jednoho procenta nádorů jde o komplikaci chronického střevního zánětu.

Formy onemocnění kolorektálním karcinomem jsou většinou zcela bezpříznakové, případně se projeví pouze v laboratorních odběrech chudokrevností. Příznaky, které poukazují na onemocnění rakovinou tlustého střeva, zahrnují i další onemocnění postihující trávicí trubici.

Vždy je třeba věnovat pozornost těmto varovným signálům:

 • změně charakteru vyprazdňování stolice (nepravidelné střídání zácpy a průjmu, zúžení stolice, nutkání na stolici s pocitem neúplného vyprázdnění),
 • přítomnosti krve ve stolici,
 • bolesti břicha,
 • nevysvětlitelnému úbytku tělesné hmotnosti. 

Jaké jsou možnosti léčby karcinomu tlustého střeva?

Jak již bylo řečeno: základem je včasné odhalení onemocnění. Pak je kolorektální karcinom velice dobře léčitelný. Léčbu, která je v současné době na vysoké úrovni, řídí klinický onkolog, léčebnou strategii určuje dle stadia onemocnění. Záleží na pokročilosti nádoru, vždy se volí léčba „šitá na míru“ konkrétnímu pacientovi.

Zhoubný nádor ve své nejčasnější fázi může být někdy odstraněn při endoskopickém výkonu. V jiných případech pacienti podstupují chirurgický zákrok s cílem odstranění nádoru a uzlin.

Jednou z cest je také léčebná chemoterapie a ozařování, jež je většinou cíleno na zmenšení nádoru či odstranění zbytkové nemoci.

V současné době je možné onemocnění léčit i v pokročilých stadiích, včetně metastáz.

Zásadní v úspěšnosti léčby je, aby nemocný byl dostatečně informován o svém onemocnění, o možnostech léčby a také o nežádoucích účincích léčebného procesu. Důležité je přistupovat k léčbě pozitivně a aktivně.

Prevence je základ

Jak rakovině tlustého střeva předcházet? Alfou a omegou, jako ostatně u eliminace každého závažného onemocnění, je prevence, která v tomto případě spočívá v úpravě životosprávy a jídelníčku. Důležité je odstranit rizikové faktory životního stylu popsané výše.

V sekundární prevenci jsou aktivně vyhledáváni zdraví, bezpříznakoví jedinci, kteří jsou ve zvýšeném riziku onemocnění (výskyt onemocnění rakovinou tlustého střevu a konečníku v rodině).

 Již několik let probíhá v naší zemi screening onemocnění nádorem tlustého střeva, což je cesta ke snížení výskytu nových onemocnění.

Od začátku roku 2015 jsou zdravotní pojišťovnou díky úpravě screeningového programu k vyšetření adresně zváni klienti starší 50 let věku. Samotné vyšetření pak spočívá v jednoduchém testu na skryté krvácení do stolice, který je bezbolestný.

Pokud je vám tedy více než 55 let a dosud jste vyšetření nepodstoupili, nezbývá než vám doporučit, abyste se na koloskopické vyšetření co nejdříve objednali. Aktivním postojem k prevenci onemocnění totiž můžete zachránit své zdraví.

Objednejte se na preventivní vyšetření co nejdříve prostřednictvím našeho callcentra: +420235360133

Jak předejít rakovině tlustého střeva? Chce to pohyb, zdravou stravu a pravidelné prohlídky

Rakovina tlustého střeva a konečníku je jedním z nejčastějších onkologických onemocnění. Každý rok lékaři zjistí kolem 8 tisíc takových nádorů. Situaci má zlepšit screeningový program. Jaké jsou rizikové faktory či prvotní příznaky? Na to se ptal onkoložky Petry Tesařové moderátor Jiří Chum. 

Onkoložka Petra Tesařová vysvětluje, že nádory konečníku a tlustého střeva souvisí s některými chybami v rámci stravování a životního stylu. Jde o nedostatek pohybu, málo vlákniny nebo konzumaci uzenin. Mezi rizikové faktory patří kouření a alkohol – to všechno může přispívat ke vzniku nádoru.

Nejde ale o jediné faktory: „Jsou některé postižené rodiny, u kterých se nádor vyskytuje v několika generacích. Tam hrají často roli genetické faktory. A právě takoví pacienti by měli vyhledávat screening nejvíce.“

Zajímavé:  Jamieson Vitaminy Pre Deti?

Preventivní prohlídky

Mezi prvotní příznaky nemusí patřit jen krev ve stolici, jde také o změnu frekvence stolice, střídání zácpy a průjmu nebo únavu, hubnutí a anémii, tedy ztrátu červených krvinek. V takovém případě bychom měli jít na screening rakoviny tlustého střeva.

Screening znamená vyhledávání časných stadií zhoubného nádoru nebo přednádorových chorob, které mohou časem do nádoru vyústit. Nástroje screeningu jsou různé, v případě prevence rakoviny tlustého střeva se používají dvě metody.

Nejdříve jde o laboratorní vyšetření skrytého krvácení ve stolici. To je doporučené provádět každý rok u pacientů, kterým je více než 50 let. Petra Tesařová upozorňuje, že krvácení ve stolici nemusí znamenat pouze nádor, může jít třeba i o krvácející hemeroidy. Druhou metodou je pak kolonoskopie.

Postupné zlepšení díky screeningu

Pokud se krev ve stolici objeví, musí následovat kolonoskopie: „Zmapuje celou krajinu tlustého střeva a konečníku. Není samozřejmě příjemné, protože vyžaduje přípravu, to střevo se musí úplně vyprázdnit. Často se provádí v mírné anestezii. Ale pokud má pacient kolonoskopii negativní, tak 10 let nemusí pomýšlet na další vyšetření.“

Screningový program je příkladem mezioborové spolupráce. Důležitou roli hrají praktiční lékaři, kteří pacienty instruují ohledně screeningu. Vysvětlují jim možnosti a připravují je na vyšetření. Následně také gastroenterologové, kteří provádějí kolonoskopická vyšetření.

Screeningový program funguje pět let. Daří se díky němu rakovinu zachytávat dříve? „Sklízíme úspěchy všech opatření, která okolo rektálního karcinomu provádíme. Nejenom screeningu, ale taky osvěty v rámci životního stylu, snížení rizikových faktorů. Křivky výskytu a křivky úmrtnosti se sklánějí. Snižuje se jak výskyt, tak i úmrtnost na tenhle nebezpečný nádor.“ 

Otázky a odpovědi na téma rakovina tlustého střeva a konečníku

Zajímají-li i vás otázky a odpovědi na v poslední době velmi zmiňované a aktuální téma rakoviny tlustého střeva, máme tu pro vás rozhovor s MUDr. Jolanou Cendelínovou, lékařkou gastroenterologické ambulance interního oddělení Rehabilitační nemocnice Beroun.

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je druhým nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním. Na následky tohoto onemocnění každoročně umírá více než půl milionu lidí. Včasná diagnostika a léčba přitom může život zachránit.

Ve výskytu rakoviny tlustého střeva jsou obě pohlaví zastoupena stejně a četnost odpovídá zhruba 80 případům rakoviny na 100 000 obyvatel České republiky. Bohužel riziko roste s věkem. Preventivní test na tzv. okultní krvácení odhalí i malé množství krve ve stolici, které není viditelné.

Tento test lze udělat doma během 10 minut a jeho pozitivita (průkaz krve) by měla vést k návštěvě a vyšetření u odborného lékaře gastroenterologické ambulance.

Jaké jsou příčiny a jak se rakovina tlustého střeva projevuje?

Z rizikových faktorů přispívajících ke vzniku rakoviny, které můžeme sami ovlivnit, jde zejména o špatné stravovací návyky a obezitu. Ve stravě bychom se měli vyvarovat vysokého příjmu masa, uzenin, živočišných tuků, smažených jídel a alkoholu ve větším množství.

K správné funkci střeva naopak přispívá konzumace zeleniny a ovoce. Pacienti s genetickou predispozicí, např. s výskytem rakoviny tlustého střeva u blízkých příbuzných, karcinomem prsu, vaječníků či dělohy, by měli být sledováni.

Protože zvýšený výskyt rakoviny stoupá s věkem, měl by každý pacient nad 50 let věku podstoupit vyšetření stolice na okultní krvácení nebo přímo kolonoskopii. 

 • Co bychom neměli podceňovat?
 • – Změnu pravidelnosti stolice
 • – Střídání zácpy – průjmu
 • – Nově vzniklý průjem či zácpa
 • – Krev nebo hlen ve stolici
 • – Stolici vycházející z těla v úzkém proužku
 • – Bolestivý odchod stolice s pocitem nedostatečného vyprázdnění
 • – Křečovité bolesti břicha
 • – Samovolný váhový úbytek
 • – Únavu
 • Ačkoliv tyto příznaky neznamenají vždy rakovinu, pokud u sebe pacient některý z těchto symptomů pozoruje, měl by vyhledat lékaře nebo odborníka na zažívací choroby.
 • Co je kolonoskopie?  

Koloskopie je vyšetření tlustého střeva, kterým lze rozpoznat nemoci tračníku, které mohou způsobovat obtíže nebo být v budoucnu rizikové. Včasná diagnostika, a případné současné ošetření některých patologických nálezů, nabízí lepší vyhlídky na úspěch léčby.  

Je kolonoskopické vyšetření bolestivé?

Vyšetření na našem pracovišti se realizuje po nitrožilním podání látky proti bolesti a uklidňující látky, tzv. analgosedace. To je postačující pro téměř všechny nemocné. Zcela výjimečně využíváme účasti lékaře anesteziologického a resuscitačního oddělení, který nitrožilně aplikuje intenzivnější znecitlivující látky než může podat lékař, který kolonoskopii provádí.

Může se pacient na screeningovou kolonoskopii objednat sám?

V zásadě může. Je třeba si nechat vyšetřit krevní obraz a koagulační parametry.

K vyšetření v podmínkách zesílené analgosedace podávané anesteziologem však musí mít klinické předoperační vyšetření, včetně EKG, rentgenu srdce a plic a laboratorního vyšetření, která zajišťuje praktický lékař.

Na kolonoskopické vyšetření s účastí anesteziologa je třeba se objednat na zvláštní termín. S výsledky předoperačního vyšetření se pacient dostaví na anesteziologickou ambulanci nemocnice.

Jak dlouho trvá takové vyšetření?

Délka vyšetření je zcela individuální. Vždy záleží na anatomických poměrech, přípravě pacienta, typu ošetření během kolonoskopie. V průměru vyšetření trvá 30 minut.

Musí být pacient po kolonoskopickém vyšetření hospitalizovaný?

Po diagnostické kolonoskopii, tj. tam, kde se neprovádí polypektomie či jiný endoskopický léčebný zákrok, není třeba pacienta přijímat na lůžko. Minimálně půl hodiny po výkonu musí být ale v nemocnici sledovaný.

V den vyšetření, vzhledem k aplikované analgosedaci, není schopný řídit motorové vozidlo ani absolvovat právní úkony. Pokud se provádí endoskopický léčebný výkon, tj. např.

odstranění polypu, řeší se otázka hospitalizace individuálně.

Rakovina tlustého střeva: Jak poznáte, jestli hrozí i vám?

Statistiky potvrdily, že rakovina tlustého střeva představuje vážný problém. Je to třetí nejběžnější druh rakoviny u mužů a čtvrtý u žen. Za částí případů stojí dědičnost.  Největším rizikem, které naštěstí každý z nás může ovlivnit, jsou špatné stravovací návyky. 

Kdo je rakovinou ohrožen?

Vznik střevních nádorů velmi často souvisí s genetickými dispozicemi. „Mezi dědičná onemocnění vedoucí k rozvoji nádorového onemocnění tlustého střeva patří například familiární polypóza tlustého střeva, Turcotův syndrom nebo Lynchův syndrom,“ říká vedoucí gastroenterolog z Fakultní nemocnice Motol v Praze Radan Keil. 

Dále mají vyšší riziko pacienti, u nichž se v blízké rodině – nebo dokonce přímo u nich samotných – vyskytly choroby, jako jsou rakovina prsu, vaječníků nebo dělohy a močových cest. Vznik střevních nádorů bývá také spojován s výskytem chronických střevních zánětů, jako je například Crohnova choroba.

Jak rakovina tlustého střeva vzniká?

Stravovací návyky také hrají velkou roli. Jedním z nejvážnějších faktorů, které zvyšují riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, je nadbytečný příjem tuků. S tím je také spojena obezita, kterou často doprovází cukrovka. Tuk se ve stravování nejlépe vyváží dostatečným množstvím zeleniny a vlákniny.

Dalším faktorem je samotná přítomnost polypů. Ty vznikají v důsledku vadného chromozomu, který se dědí po jednom z rodičů. Okolo dvaceti procent pacientů, u kterých je rakovina tlustého střeva diagnostikována, pochází z rodin, kde se tato nemoc již objevila. 

Značný vliv na rakovinu tlustého střeva může mít také kouření. Cigaretový dým přenáší karcinogenní látky do těla, tedy i do tlustého střeva. Důležitým faktorem je také věk. Více než devadesát procent lidí, kteří onemocněli rakovinou tlustého střeva, bylo starších padesáti let. 

Jaké jsou příznaky?

Prvním příznakem je krev ve stolici, která se objeví, když nádory krvácejí. Pokud se nádor vyskytuje na konci tlustého střeva nebo v konečníku, krev je ve stolici jasně rozpoznatelná.

Pokud je nádor na začátku tlustého střeva, uschne krev ještě dřív, než se dostane ven z těla, a je proto neviditelná. Krvácení nádorů pak může vést k poklesu hodnoty železa v krvi a k anémii. Ta se projevuje slabostí a nadměrnou únavou.

Dalšími příznaky pak může být průjem, nebo naopak zácpa. A také zvracení. 

Nádor může zablokovat tlusté střevo úplně, a způsobit tak vnitřní překážku. Střevem nic neprochází, a to může způsobovat silné a bolestivé křeče. Jedná se o vážný stav, a proto je důležité neprodleně navštívit lékaře. Dalším příznakem pak může být neplánovaný úbytek na váze

Prevence a léčba

Mezi základní preventivní opatření patří úprava životosprávy. Zvýšení příjmu stravy obsahující vlákninu a snížení konzumace živočišných tuků a červeného masa. K prevenci také patří pravidelná stolice a úprava váhy na ideální hodnotu.

Zároveň byste do svého volného programu měli zařadit pohyb, a pokud kouříte, raději přestaňte. Pokud jste si vědomi, že se rakovina tlustého střeva ve vaší rodině objevila, neměli byste zapomínat na pravidelné kontroly a měli byste podstoupit genetické testy.

 

Nejběžnější léčbou rakoviny tlustého střeva je operace, kdy se nádor odoperuje spolu s několika mízními uzlinami. Zdravé části střeva se poté znovu spojí dohromady. Pokud se nádor nachází v konečníku, je postup o něco složitější. Konečník musí být odstraněn a pacientovi je udělán vývod, takzvaná kolostomie

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector