Nádor – Vše o zdraví

Dobrá zpráva na úvod: Přístup české populace k předcházení rozvoji nádorů se postupně zlepšuje, například na screening karcinomu prsu pomocí mamografie chodí v průměru více než 65 procent žen.

Při prevenci není podle onkoložky Petry Tesařové z pražské Všeobecné fakultní nemocnice ani tak rozdíl v přístupu mezi pohlavími, ale spíše mezi generacemi.

„Mladší lidé více vnímají zodpovědnost za zdraví a v prevenci jsou aktivnější,“ říká lékařka.

Nedaří se však například zlepšit povědomí o důležitosti gynekologického preventivního vyšetření zaměřeného na rakovinu děložního čípku.

„Část žen se preventivních programů neúčastní, přicházejí pozdě, nádorové onemocnění je pak u nich často zachyceno ve stadiu, kdy již nelze mluvit o kompletním vyléčení,“ vysvětluje lékař Tomáš Svoboda z plzeňské fakultní nemocnice.

Přitom platí, že první stadia zhoubných nádorů jsou téměř vždy vyléčitelná, poslední, čtvrté stadium již obvykle vyléčit nelze.

Jehla v kupce sena

Přibývá pracovišť, převážně onkologických, která nabízejí celkové onkologické preventivní prohlídky, jež zahrnují základní vyšetření a odběry k vyloučení nejčastějších nádorů, a zájemci si je musí zaplatit sami. Většinou stojí kolem pěti tisíc korun a zájem trvale stoupá.

Přesto nejsou všespásná. „Myslím si, že to není rozumná cesta. Hledání zhoubného nádoru ve zdravé populaci je, i přes zvyšující se výskyt rakoviny, hledání jehly v kupce sena.

Písemný verdikt, že jsem při odchodu z ordinace bez známek nádoru, má jen velmi krátkou trvanlivost,“ míní onkoložka Petra Tesařová.

 • Nekouřit.
 • Jíst stravu bohatou na ovoce a zeleninu.
 • Mít dostatek pohybu.
 • Předcházet stresu.
 • Kvalitně spát.
 • Snížit spotřebu živočišných tuků s výjimkou rybích.
 • Slunit se přiměřeně, podle typu kůže.
 • Alkohol konzumovat jen střídmě.

Zdroj: portál České onkologické společnosti www.linkos.cz

Preventivní prohlídky jsou smysluplné a finančně rentabilní, když se zaměřují na zdravotní stav obecně, a mohou tak odhalit nejčastější nemoci české populace, například nemoci srdce, cév, cukrovku a také zhoubné nádory. „To výborně dovedou praktičtí lékaři a taková každoroční generálka může člověku zachránit život. Po padesátce by ji neměl nikdo vynechat,“ doplnila lékařka.

Koho sledovat

V onkologii je podle ní smysluplnější pečlivě sledovat skupiny obyvatelstva s vyšším rizikem nádorového onemocnění. Jsou to například nosiči genetických dispozic k různým malignitám, pacienti s chorobami, z kterých se může rakovina vyvinout, nebo ti, kdo už jeden nádor měli, a proto mají vyšší pravděpodobnost vzniku dalších.

Vyplatí se také screeningové programy zaměřené na časný záchyt karcinomu prsu, tlustého střeva a děložního čípku. Včasný záchyt nemoci zachraňuje životy pacientů, navíc včasná léčba vyjde zdravotní pojišťovny podstatně levněji. Geneticky podmíněno je asi pět až deset procent nádorů.

Jedním z nejdůležitějších faktorů našeho zdraví je strava. Není nutné hned přejít z běžného jídla na biopotraviny. Zahraniční studie, které sledovaly zdravotní stav lidí dlouhodobě konzumujících téměř výhradně biopotraviny, neprokázaly nějaký příznivý účinek na zdraví.

Toxikologové zjistili, že každá rostlina má nějaké přirozené škůdce, a pokud chce přežít, vytváří si své obranné látky – „přírodní pesticidy“. Chemicky jsou hodně podobné těm, které vyrábíme uměle. Dnes panuje obecný názor, že biozemědělství má především význam ekologický.

Co ale smysl má, je strava pestrá, s několika kousky ovoce a zeleniny denně, omezení konzumace vyloženě nezdravých věcí, ale také například snížení množství spotřeby průmyslově zpracovávaných potravin a polotovarů.

Přibližně třetina všech nádorových onemocnění má souvislost s tím, co jíme, vadí třeba přejídání, zejména přílišné množství tuku a masa. Kdyby člověk jedl zdravěji, nádor by se buď vůbec neobjevil, nebo mnohem později.

Velkou roli hraje také pohyb – onkologové mají víceméně jasno, že když se hýbeme, klesá riziko výskytu nádoru tlustého střeva o 40 až 50 procent, riziko výskytu zhoubného nádoru prsu o 30 až 40 procent, stejně tak jako riziko výskytu zhoubného nádoru plic a dělohy.

Kolik pohybu je potřeba? Udává se alespoň půlhodina ostré chůze alespoň pět dní v týdnu. Což není mnoho.

Nádor - Vše o zdraví

Operace u nádorů hrtanu (operační odstranění hrtanu – totální laryngektomie)

Zhoubné nádory hrtanu

Jaké jsou možnosti léčby?

U některých typů nádorů hrtanu je nejčastěji navrženým postupem léčby operace – totální laryngectomie (larynx – hrtan, ectomia – operační vynětí orgánu). Jde o zákrok, při kterém se odstraní celý hrtan, orgán, pomocí něhož přichází vzduch do plic a v němž dochází k tvorbě hlasu. Obě chybějící funkce po operaci dokážeme nahradit.

Téměř u většiny pacientů po operaci následuje léčba zářením (aktinoterapie, radioterapie/, někdy doplněna o chemoterapii /léčbu cytostatiky infusemi).V některých přísně indikovaných případech se může oblast s nádorem nejprve ozářit a teprve poté následuje operace. Z našich zkušeností ale víme, že hojení operačních ran v předem ozářeném terénu je pak často velmi komplikované a zdlouhavé.

Co mě teď čeká?

Čekají vás předoperační odběry krve včetně krevní skupiny. S výsledky absolvujete interní předoperační vyšetření. Lékař internista posoudí váš celkový zdravotní stav a vyjádří se, zda jste zákroku v celkové anestezii (narkóze) schopen.

Kvůli dobrému hojení operačních ran vám po operaci nejméně po dobu 14 dní zakážeme příjem jídla a tekutin ústy (perorálně), je tedy nutné zajistit přísun stravy jinou cestou. Pacientům se na přechodnou dobu zavádí tzv.PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie).

Jedná se o zákrok, který probíhá po premedikaci, přípravě podané do žíly, kdy poté polknete tenkou endoskopickou sondu, pomocí níž se znázorní polykací cesty a ozřejmí se místo v žaludku, kudy se zevně z krátkého nářezu na kůži břicha zavede hadička cca 0,5cm průměru. Je poté vyvedená kůží břicha navenek. Výkon je většinou pacientů dobře snášen a je nebolestivý.

V prvních 48 hodinách můžete cítit mírný tlak v oblasti operační ranky, zvláště při zapojení břišního lisu (kašli, tlaku na stolici, vstávání z lůžka).

Po uplynutí určité doby od operace vás vrátíme na příjem ústy. Hadičku v žaludku v tuto chvíli nerušíme, ponecháváme ji i po následnou léčbu zářením pro možné komplikace související s touto léčbou.

Jak probíhá operace?

Jedná se o operaci v celkové anestezii, narkóze. Pacient po dobu výkonu spí.Pro zajištění přísunu kyslíku do plic provádíme tzv.tracheostomii (trachea – průdušnice, stomie – vyústění), laicky označovanou „slavík“. Na přední straně krku v oblasti jugula (hrdla) vytvoříme v kůži a podkoží otvor, kterým pronikneme až k průdušnici. Do vytvořeného ústí v dýchací trubici zavedeme tzv.tracheostomickou kanylu (viz dále), přes kterou pacient volně dýchá.

Pro přítomnost či podezření na druhotná ložiska v lymfatických uzlinách na jedné či obou stranách krku, zákrok doplňujeme o odstranění těchto uzlin a společně s nimi i kývače a někdy i hrdelní žíly. Řez na krku má tvar velkého písmene U.

Z bočné strany krku je na několik dní vyveden tzv.Redonův drén, tenká hadička opatřená na konci nádobkou, ve které se hromadí odsátý obsah. Její odstranění probíhá bez znecitlivění a je nebolestivé.

Vzhledem k délce operace – cca 4-5 hodin – je třeba pacienta zacévkovat – zavést tenkou gumovou hadičku do oblasti močového měchýře. Provádíme po znecitlivění močové trubice gelem. Odstranění za 1-2 dny je nebolestivé.

 • Pro lepší pooperační monitoring umisťujeme obvykle pacienta na 1-2 dny na ARO (oddělení anesteziologie a resuscitace), poté je pacient přeložen zpět na ORL oddělení.
 • Veškerý materiál odebraný během zákroku odesíláme k histologickému vyšetření a  podle výsledku upřesňujeme po dohodě s onkologem další léčebný postup.
 • Co je to a jak vypadá tracheostomická kanyla?

Tracheostomická kanyla je pomůcka, která se zavádí do okénka vytnutého v průdušnici, zajišťuje přísun kyslíku a pomáhá udržet otvor průchozí.

Vzhledem k tomu, že je zavedena do dýchacích cest, kde dochází k samočištění a tvorbě hlenů, je třeba pečovat o toaletu dýchacích cest. Zpočátku je množství hlenů větší a je několikrát denně přes kanylu odsáváno.

Zabraňujeme tak usazování a zasychání v průsvitu kanyly. Na zředění hlenů používáme lék Mistabron několikrát denně aplikovaný stříkačkou do kanyly.

V časném pooperačním období používáme kanyly z plastového materiálu. Kanyla se v tomto případě skládá z tzv.zavaděče, který usnadňuje zavádění a jež se po zanoření do otvoru odstraní a ze samotné kanyly.

Ta je opatřena balonkem, jež umožňuje fixaci na správném místě, zabraňuje vypadnutí z otvoru a zatékání sekretu do dýchacích cest. Balonek vyfukujeme několik hodin po operaci.

Kanylu zavedenou během operace ponecháváme bez výměny po dobu několika dní, záleží na množství hlenů, které se v oblasti dýchacích cest a v průsvitu kanyly vytvoří.

Později měníme kanylu denně či obden a nahrazujeme ji za kovový materiál. Tato se kromě zavaděče skládá z tzv.vložky, která usnadňuje lépe ji udržovat čistou. U tohoto typu není třeba kanylu odstraňovat celou, stačí denně vyjmout vložku, vyčistit ji pomocí štětečku a zavést zpět. U těchto druhů balonek není.

Postupně vás seznámíme s oběma druhy kanyl, s péčí o toaletu dýchacích cest a naučíte se měnit si kanylu sami. Není třeba se ničeho obávat, zavádění je nebolestivé, stačí jen trocha zručnosti.

Výhledově je možné být i bez zavedené kanyly, kanál je již dostatečně velký, průchodný a vzhledem k vyšití okrajů tracheostomatu ke kůži nehrozí spontánní uzávěr a možnost dušení. Ve zdravotnických potřebách je možné pořídit šátek, kterým se otvor volně zakryje.

Co se bude dít krátce po operaci a jak budu vypadat?

Po přeložení pacienta z ARO zpět na ORL oddělení, zpravidla den po výkonu, rušíme močový katétr a snažíme se o rychlou mobilizaci pacienta.

Zpočátku aplikujeme pod kůži léky zabraňující tvorbě krevních sraženin, nutíme pacienta k pomalé chůzi a cvičení dolních končetin. Podáváme kromě pravidelné medikace i léky na bolest.

Denně či dle potřeby na sále převazujeme operační rány a odstraňujeme Redonův drén (zmíněno výše). Měníme kanylu a odstraňujeme stehy.

Zpočátku může být obličej, zvláště na tvářích, a krk oteklý. Podáváme léky tyto edémy zmírňující. Vše zpravidla do několika dní po operaci postupně odezní.

Bude mě to bolet?

Nebude. Po operaci se podávají pravidelně třikrát denně injekce na bolest. Aplikují se společně i s dalšími léky do flexily, ohebné hadičky zavedené v oblasti předloktí. Postupně dle individuální potřeby pacienta dávky léků na bolest snižujeme.

Jak budu mluvit?

Jak zmíněno výše, tím, že odstraňujeme hrtan, orgán, kde dochází k tvorbě hlasu, musíte se naučit původní hlas nahradit. Zpočátku ani šepot pro dobré hojení operační rány nedoporučujeme.

Od ošetřujícího personálu dostanete psací potřeby, pomocí nichž budete s okolím komunikovat. Po ukončení léčby zářením odesíláme pacienty do foniatrické ambulance k nácviku nového hlasu.

Existuje několik způsobů, jak původní hlas nahradit:

 1. jícnový hlas
 2. tzv. elektrolarynx, aparát přikládající se na boční stranu krku a vydávají zvuky připomínajcí elektronický hlas, nebo se na specializovaném pracovišti zavádí
 3. hlasová protéza (podrobně ve foniatrické ambulanci)

Jak budu jíst a pít?

Během prvních cca 14 dní po operaci, odvíjí se od hojení ran, jen pomocí PEG (viz výše). Pacientovi zakazujeme polykat i sliny. Vše z úst je nutné vyplivovat, musíte pečovat o dutinu ústní, několikrát denně ústa vytírat a vysušovat hydrofilním mulem. Ošetřující lékař vás několikrát denně bude odsávat z úst, nosu a nosohltanu.

Často u pacientů s tracheostomií vysychá sliznice v nose a  dochází k tvorbě krust. Pomocí je volně prodejný Vincentka spray několikrát denně aplikovaný do nosu.Při nekomplikovaném hojení cca 14. den pod dohledem ošetřujícího lékaře poprvé zkusíte polknout tekutinu, v dalších dnech se přes tekutou a kašovitou stravu přechází na stravu tuhou.

Někdy může vzhledem k dvoutýdenní absenci polykání nastat oslabení polykacího reflexu a tím i možnost návratu tekutiny nosem. Vše se zpravidla brzy upraví.

Jak dlouho budu ležet v nemocnici?

Záleží na vašem celkovém zdravotnímu stavu, přidružených chorobách a hojení operačních ran. Zpravidla činí doba hospitalizace 40-50dní. Po celou dobu pobytu v nemocnici jsou možné návštěvy vašich blízkých.

Jaká léčba následuje po operaci?

Záleží na výsledku histologického vyšetření a rozhodnutí onkologa. Zpravidla je třeba oblast operační rány a nejbližší okolí ozářit, aby se zničila eventuální mikroložiska nádoru, která při operaci nelze zrakem rozpoznat. Pacienta odesíláme do Ústavu radiační onkologie k navržení a zajištění následné léčby.

Budu chodit na kontroly?

Do nástupu na další léčbu budete docházet každý týden minimálně jedenkrát na kontrolu do ORL ambulance a po ukončení onkologické léčby vás zařadíme do dispenzární péče, kdy si vás budeme v určitých intervalech zvát na kontroly za přítomnosti ORL lékaře a ústavního onkologa. Při obtížích jsou možné kontroly dle stavu a potřeby.

Jaké mám šance na vyléčení?

Neptejte se nás, abychom vám řekli, kolik času vám zbývá a zdali se vyléčíte úplně, neboť na to neexistují přesné tabulky. Záleží na mnoha faktorech – je třeba vzít v úvahu váš celkový zdravotní stav, přidružená onemocnění, pokročilost, typ a agresivitu nádoru a čas, kdy jste se dostavili do naší ambulance od počátku příznaků.

Nutno též přiznat, že i přes naše maximální úsilí a pomoc ošetřujícího personálu i vašich blízkých a navzdory vaši vůli s onemocněním bojovat, nemusí vždy dojít k úplnému vyléčení.

Časem se mohou buď v místě původního nádoru či kdekoliv v těle objevit druhotná ložiska, tzv. metastázy.

Z tohoto důvodu doporučujeme nejen léčbu chirurgickou, ale i následné ozáření někdy doplněné o chemoterapii (viz výše).

Věřte, že jsme tu společně s vašimi blízkými, abychom vám pomohli bitvu s vaším onemocněním vyhrát a navrátit se tak co nejdříve do původního života.

Můžete se na nás kdykoliv s důvěrou a vašimi dotazy obrátit.

Zelené potraviny a jejich vliv na prevenci rakoviny

Jak může mladý ječmen, pšenice, chlorela nebo spirulina ovlivnit organismus a jakou roli může sehrát při prevenci rakoviny.

Nelze samozřejmě říci, že by zelené potraviny byly samy o sobě stoprocentně fungujícím prostředkem prevence této choroby. Na vzniku nádorových onemocnění se totiž podílí celá řada faktorů – od stresu a narušené psychiky, přes znečištěné prostředí a nevhodnou stravu, až po genetické dispozice – a úspěšná prevence znamená vyvarovat se většiny těchto rizik.

Jisté ovšem je, že zelené potraviny obsahují řadu látek s protirakovinným účinkem, pomáhají detoxikovat karcinogeny z těla, mají pozitivní vliv na imunitu a díky antioxidačnímu působení pomáhají chránit DNA buněk před poničením volnými radikály. Důležitou roli hraje i vysoký obsah vlákniny, která je doporučovanou součástí prevence nádorů tlustého střeva.

Mladá pšenice

Například mladá pšenice má schopnost zmírňovat nepříjemné vedlejší účinky nádorové léčby, jako je nevolnost, únava a snížená imunita. A to rozhodně není málo.

Mladá pšenice obsahuje rostlinné hormony, které v laboratorních testech prokázaly schopnost ničit rakovinné buňky.

V pšeničných výhoncích najdeme i laetril, nepříliš známý vitamin B17, který vykazuje schopnost ničit rakovinné buňky, aniž by přitom poškodil ty zdravé.

Často citovaná teorie o protirakovinném působení zelené pšenice se opírá o poznatky laureáta Nobelovy ceny, lékaře Otto Wartburga. Ten totiž prokázal, že rakovinné buňky velice dobře prospívají v prostředí chudém na kyslík. Pokud jsou tedy tkáně a orgány dostatečně zásobovány krví a kyslíkem, je riziko vzniku zhoubného bujení o poznání nižší.

Mladá pšenice má díky obsahu chlorofylu, železa a dalších živin výrazně pozitivní vliv na krvetvorbu a schopnost krve přenášet kyslík.

Pokud tedy její konzumaci spojíme se správnou technikou dýchání, dostatkem pohybu, který stimuluje krevní oběh, a úpravou jídelníčku (vysoký příjem tuků ve stravě například připravuje tělo až o 25% využitelného kyslíku), uděláme pro svoji ochranu před rakovinou opravdu hodně.

Další výzkumy naznačují, že enzymy v mladé pšenici mají výrazný antimutagenní potenciál, což znamená, že přispívají k ochraně buněk před mutacemi, které mohou vést k rozvoji rakovinného bujení. Dr.

Judy Ford, genetička, která přes 30 let pracuje ve výzkumu rakovinného bujení, zase tvrdí, že v prevenci rakoviny hraje významnou roli kyselina listová a vitamin B12.

Ty totiž podporují schopnost buněk opravovat poničený genetický materiál a navíc pomáhají v krvi redukovat hladinu metabolického produktu jménem homocystein, který se významnou měrou podílí na vzniku srdečně cévních onemocnění.

Mladá pšenice je přitom zdrojem jak kyseliny listové, tak i vitaminu B12.

Odborníci se shodují, že za nárůstem výskytu někerých typů rakoviny v posledních desetiletích stojí především dva faktory: strava chudá na živiny, a zvýšené množství toxinů z potravy, vody, ovzduší a předmětů denní pořeby.

První faktor přitom negativně ovlivňuje schopnost těla bránit se proti rakovinným procesům, druhý pak může přímo způsobovat změny genetického materiálu buněk našeho těla.

Mladý ječmen

Studie protirakovinných účinků mladého ječmene obsahují poznatky o tom, že enzymy obsažené v mladém ječmeni dokáží neutralizovat látky označované jako Try-P1 a Try-P2. Ty se vyskytují v opékaném mase a rybách a jsou až 20x více karcinogenní a mutagenní, než škodliviny obsažené v tabákovém kouři.

Zelený ječmen dále obsahuje enzym peroxidáza který dokáže neutralizovat toxický efekt látky jménem BHT obsažené v mléce a tepelně upravovaném mase. Zelený ječmen doporučován také jako prvek prevence v obraně těla před zhoubným bujením a hraje kladnou roli i v lepším snášení chemoterapie a radioterapie.

Biolog Jasuo Hotta z univerzity v Jižní Karolině pro změnu zkoumal opravný efekt mladého ječmene na poničenou DNA, což je schopnost v ochraně před rakovinou obzvláště důležitá.

Když aplikoval mladý ječmen do buněk se zničenou DNA, byly schopny samy opravit svá poškození dvakrát rychleji než skupina konrolních buněk odkázaných pouze na vlastní opravné mechanismy.

Mladý ječmen také obsahuje mimořádně vysoké množství mukopolysacharidů, které přímo ovlivňují schopnost imunitních buněk bojovat s rakovinou. Dr. Allan L. Goldstein z univerzity ve Washingtonu zase prokázal schopnost mladých listů ječmene zpomalovat růst nádorových buněk prostaty.

Spirulina

Také spirulina může hrát podstatnou roli v prevenci nádorových onemocnění . Zde jsou výsledky některých z nich: Ve studii z roku 2002 byla například spirulina podávána mužům mezi 40 a 65 lety.

Po čtyřech týdnech byl u poloviny z nich zaznamenán výrazný nárůst počtu imunitních buněk, které jsou zodpovědné za obranu proti zhoubným nádorům. Výzkumy indických vědců zase prokázaly, že zvířata krmená přídavkem spiruliny lépe bojují s rakovinou.

Také leukoplakie, stav, z něhož se často vyvíjí rakovina ústní dutiny, reaguje na užívání spiruliny velmi dobře. Indičtí vědci zjistili, že tyto bělavé skvrny, které se často vyskytují u kuřáků a osob žvýkajících tabák, mohou být kompletně potlačeny či zmírněny užíváním 1 g spiruliny denně.

Více než polovina sledovaných mužů byla navíc zcela bez příznaků leukoplakie i rok po skončení užívání spiruliny.

Výzkumy čínských vědců z let 1988-91 zase prokázaly protirakovinné působení polysacharidů obsažených ve spirulině. Ty totiž podporují opravy DNA buněk poničených např. radiací, a zároveň potlačují rozmnožování buněk některých typů nádorů. Spirulina rovněž pomáhá zlepšit funkce imunitního systému po chemoterapii a radiotrapii a celkově zlepšit toleranci léčby.

Chlorela

Chlorela zase díky podpoře imunity a dalším příznivým vlastnostem však může hrát určitou roli nejen v prevenci rakoviny, ale i v podpoře její léčby. Kromě toho je schopna organismu pomoci vyrovnat se s nepříjemnými vedlejšími efekty.

Naše tělo je za normálních okolností obdařeno výkonným imunitním systémem, který je schopen potencionální rakovinné buňky rozpoznat a zničit (na těchto procesech se podílejí především tzv. makrofágy a T-buňky).

Pokud je ale oslabeno, ať už v důsledku stresu, škodlivin z potravy a ovzduší, špatné výživy či zvýšeného množství škodlivých volných radikálů, obranné procesy fungují hůře a riziko vzniku rakoviny stoupá. Právě chlorela je přitom schopna tyto přirozené mechanismy těla výrazně posílit.

Řada výzkumů na toto téma proběhla zejména v Japonsku, kde na chlorelu zaměřili vědci pozornost již v době po výbuchu atomových bomb v Hirošimě a Nakasaki.

Postupně například zjistili, že chlorela stimuluje v těle produkci interferonu – imunitního faktoru, který ukazuje schopnost těla bojovat s rakovinou. Kromě toho také zvyšuje aktivitu makrofágů a T-buněk.

Laboratorní studie navíc naznačují, že obsažené glykoproteiny mají přímý protinádorový účinek.

Studie provedená na Medical College ve Virginii zase ověřovala účinky chlorely přímo na lidských dobrovolnících. Pacienti, kteří trpěli rozvinutou fází velmi agresivního a většinou smrtelného typu nádoru mozku, dostávali vedle běžné léčby také 20 g chlorely denně.

Ačkoliv u žádného z nich nedošlo k vyléčení (to je možné jen tehdy, je-li léčba zahájena ve velmi časném stádiu nemoci), bylo u všech zaznamenáno výrazné zvýšení imunity. Ta je přitom za normálních okolností protinádorovou léčbou potlačena, takže výrazně narůstá riziko infekcí.

Pacienti užívající chlorelu však ve srovnání s kontrolní skupinou trpěli virózami a respiračními infekcemi mnohem méně a také se celkově cítili silnější.

Vláknina z buněčných stěn chlorely je navíc velmi důležitou součástí prevence vzniku nádorů tlustého střeva, které jsou druhým nejčastějším typem rakoviny.

 • Mohlo by vás zajímat:
 • Kompletní nabídka zelených potravin
 • Jak působí zelené potraviny při hubnutí?
 • Kdy je vhodné užívat zelený ječmen?
 • Věčný spor u zelených potravin: odšťavňovat nebo sušit?
 • Zelené potraviny a jejich příznivý vliv na trávení

Onkologie/Onkologická léčba | Sandoz Česká republika

Onkologie je obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění.

Co je rakovina: Rakovina je charakterizována neregulovaným růstem a dělením buněk. Lidské tělo se skládá z mnoha milionů buněk. Tyto buňky rostou a dělí se.

Růst buněk je obvykle řádně řízen a regulován, někdy však bohužel dojde ke ztrátě těchto regulačních mechanismů a výsledkem je pak nekontrolovaný růst buněk v těle pacienta, označovaný jako zhoubné (maligní) nádorové bujení neboli rakovina.

Onkologická léčba: Léčba nádorů vyžaduje většinou součinnost lékařů různých odborností a je takzvaně multioborová.

Plán léčby se odvíjí od pečlivé diagnostiky se stanovením rozsahu onemocnění a je vždy velmi individuální. Moderní medicína využívá k léčbě rakoviny tři metody: chirurgickou léčbu, radioterapii a chemoterapii.

Základem léčby všech solidních nádorů (tj. rakoviny, která tvoří ložiska) je jejich chirurgické odstranění.

Chirurgická léčba nemusí být vždy možná, závisí na rozsahu a operabilnosti nálezu u konkrétního pacienta.

Dalšími léčebnými směry v onkologii je léčba farmakologická, označovaná jako chemoterapie a radiologická léčba, tedy léčba ozařováním, zvaná radioterapie. Do farmakologické léčby se řadí i specifická léčba biologická, označovaná též jako léčba cílená.

Radioterapie („ozařování“) zničí nádor tím, že jej bombarduje paprsky. Toto záření poškozuje i zdravé buňky v těle, radioterapeut však zaměří paprsky tak, aby se soustředily na nádor. Dochází tak ke zničení nádorových buněk s co největší snahou o zachování ostatních buněk těla.

Chemoterapie spočívá v podávání léčiv, která ničí rychle se množící buňky. Žádné jiné buňky v těle se nedělí tak rychle jako nádorové buňky; proto na ně chemoterapie působí. Nádorové buňky po chemoterapii zanikají.

Některé zdravé buňky v těle ovšem také rostou a dělí se rychle (např. buňky ve vlasových cibulkách a v kostní dřeni). Chemoterapie může mít nežádoucí účinky ve smyslu negativního vlivu na rychle se množící buňky organismu.

Naštěstí platí, že zdravé tkáně se po ukončení chemoterapie, na rozdíl od nádorových buněk, zotaví.

Všechny tři typy léčby – chirurgický zákrok, radioterapie a chemoterapie – mohou rakovinu úplně vyléčit, nebo alespoň prodloužit život a zlepšit jeho kvalitu.

Nedílnou součástí onkologické léčby je léčba napříč obory, která vede k zajištění co nejlepší kvality života pacienta během léčby a po jejím ukončení. Patří sem léčba případných vedlejších účinků onkologické léčby a dalších obtíží tělesných i psychických, souvisejících s léčbou nebo chorobou samotnou.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector