Nervová soustava – Vše o zdraví

Mozek je neuvěřitelně složitý a sofistikovaný orgán. Orgán, o kterým jsme v posledních dekádách zjistili mnoho informací, ale stále není zcela probádaný. Mozek zpracuje každou sekundu tolik informací, které by nedokázal zpracovat ani ten nejvýkonnější počítač na světě.

Lidský mozek je řídicím centrem nervové soustavy. Přijímá signály z našich smyslových orgánů a posílá informace do svalů. Lidský mozek má stejnou základní strukturu jako mozky ostatních savců, ale je mnohem větší k poměru velikosti těla.

V dnešním článku se dozvíte mnoho zajímavých informacích o mozku. V dalším článku se dozvíte, jaké užívat doplňky stravy a potraviny pro zdraví mozku.

16 zajímavostí, které jste možná o lidském mozku nevěděli…

 1. Lidský mozek váží cca 1,5 kg.
 2. Člověk má největší mozek ze všech obratlovců vzhledem k velikosti těla.
 3. Objem mozku průměrného muže je 1.274 cm3 a průměrné ženy 1.131 cm3.
 4. 78% mozku tvoří voda.
 5. Je v něm 50 až 100 miliard neuronů (buňka nervové tkáně).

 6. Každý neuron může vytvořit až 20.000 synapsí (spojení s dalšími neurony).
 7. Dle posledních výzkumů vyšlo najevo, že denně přijdeme až o 86 tis. neuronů v mozku, za rok 31 miliónů.
 8. Dětský mozek váží 350 až 400 gramů. V první polovině těhotenství se vytváří každou minutu 250 tis.

  nových neuronů.

 9. Mozek zabírá pouhé 2% hmotnosti těla, ale spotřebuje 20% veškeré energie.
 10. Opiátové receptory v mozku reagují na různé opiáty, které mohou způsobit závislost (včetně drog a alkoholu).
 11. Pokud se dostaneme do nějaké stresové situace.

  Často si potichu zpíváme či pískáme, což mozek zprostředkovaně „uklidňuje“ prostřednictvím oblasti v levé hemisféře.

 12. To, že používáme pouze 10% kapacitu mozku je mýtus. Ve skutečnosti používáme celou kapacitu a hlavně, když spíme.

 13. Kdyby měl náš mozek zpracovat a uchovat všechny informace, kterými jsme denně vystaveni, musel by být větší než celé tělo. Proto je vstup informací do mozku filtrován už od smyslových orgánů.
 14. Cholesterol je klíč k učení a paměti.
 15. Lidský mozek se s přibývajícím věkem zmenšuje.

 16. Mozek využívá 20% celkové spotřeby kyslíku.

Nervová soustava - Vše o zdraví

Anatomie mozku

Představte si mozek jako 1,5 kg vážící nasáklou houbu, která řídí vše, co děláme. Mozek je částí centrální nervové soustavy (CNS) uložené v dutině lebeční, která ho chrání před zraněním. Skládá se ze 3 částí: koncový mozek, mezimozek a mozkový kmen.

Nervová soustava - Vše o zdraví

Přehled hlavních částí mozku (zdroj: http://pfyziolmysl.upol.cz/?p=3265)

Koncový mozek

Největší částí mozku a celé centrální nervové soustavy je koncový mozek (také zvaný jako velký mozek), který umožňuje smyslové vnímání, myšlení a pohyb. Je složen ze dvou hemisfér. Vývojově je nejmladší částí CNS.

Povrch koncového mozku je tvořen mozkovou kůrou (zvrásněný povrch připomínající vlašský ořech). Mozková kůra je řídící centrum CNS a je centrem našeho vědomí. Je tvořena šedou hmotou.

 Mozková kůra zabírá největší plochu mozku (40% celkové hmoty mozku) a je považována za sídlo složitého myšlení.

Mozková kůra se skládá za čtyř laloků. 

 • Vizuální zpracování probíhá v týlním laloku, blízko zadní části lebky. 
 • Spánkový lalok zpracovává zvuk, jazyk a jeho část se účastní také funkcí paměti a emocí. 
 • Temenní lalok integruje vstupy z různých smyslů a je důležitý pro prostorovou orientaci a navigaci. 
 • Čelní lalok zabírá největší část mozkové kůry a je kontrolní centrum celého našeho bytí. V čelním laloku se nachází centrum usuzování, uvažování, rozumu a vůle. Kůra čelního laloku zabírá 2/3 plochy celé mozkové kůry. Někdy se čelnímu laloku také přezdívá „koruna mozku“. Jak už je z jeho názvu patrné nachází se v oblasti čela je velmi důležité si tuto oblast hlavy chránit. Mezi riskantní aktivity pro kondici čelního laloku můžeme zařadit box, ragby nebo jízdu na motorce.

Nervová soustava - Vše o zdraví

Rozčlenění mozkové kůry na 4 laloky (zdroj: http://pfyziolmysl.upol.cz/?p=3265)

Mezimozek

Mozkový kmen a koncový mozek je spojen mezimozkem. Je uložen mezi hemisférami a skládá se z 5 oddílů:

 • Thalamus: Přenáší smyslové a motorické signály do kůry a podílí se na regulaci vědomí, spánku a bdělosti.
 • Hypothalamus: Spojuje nervový a endokrinní systém. Prostřednictvím hypofýzy pak dochází k produkci hormonů.
 • Metathalamus: Součást zrakové a sluchové dráhy.
 • Epithalamus: Je tvořený šišinkou, endkrinním orgánem produkujícím melatonin.
 • Subthalamus: Několik mozkových jader se vztahem k plánování pohybů.

Mozkový kmen

Pod koncovým mozkem leží mozkový kmen, který navazuje na páteřní míchu. Řadíme ho k zadnímu a střednímu mozku, ale funkčně tvoří nedělitelný celek. Mozkový kmen je složen z prodloužené míchy, varolova mostu a středního mozku.

Mozkový kmen jako celek zajišťuje komunikaci mezi míchou a mozkem, také kontroluje základní instinktivní chování jako dýchání, krevní tlak, polykání, vyměšování atd.

Zároveň řídí nepodmíněné reflexy (automatické reakce jako kýchání, kašlání nebo např. stáhnutí ruky při doteku s horkým předmětem) a je v pohotovosti v případě ohrožení.

Informace zpracované v této části mozku se neukládají do dlouhodobé paměti. Proto si nevybavujeme např. okamžik nehody. V tento okamžik ohrožení života nás řídí mozkový kmen.

Velikost mozku a inteligence

Velikost mozku nekoreluje s úrovní inteligence. Například mozek Vorvaně obrovského je 5x větší než lidský mozek, ale úroveň inteligence člověka velrybu jednoznačně převyšuje. Inteligence zvířat by se však dala posuzovat podle poměru mezi velikostí mozku a těla.

U lidí velikost mozku nerozhoduje o inteligenci. Někteří géniové mají mozek menší než je průměr a někteří větší. Např. mozek ruského spisovatele Ivana Turgeněva vážil 2.021 gramů, zatímco mozek spisovatele Anatole France vážil pouze 1.017 g.

Podstata inteligence lidského mozku spočívá v hustotě neuronů a jejich spojení. Rovněž máme jako druh největší a nejrozvinutější čelní lalok, který je spojován s funkcemi vyšší úrovně jako je sebekontrola, plánování, logika, abstraktní myšlení – zkrátka to, co nás dělá lidmi.

Nervová soustava - Vše o zdraví

Dominuje u vás levá nebo pravá hemisféra?

Jak už bylo zmíněno výše, lidský mozek se skládá ze dvou hemisfér, které jsou propojeny svazkem nervových vláken. Levá hemisféra ovládá všechny svaly na pravé straně těla a pravá hemisféra ovládá všechny svaly na levé straně těla. 

K teorii specializace hemisfér přispěl v 60. letech 20.

století americký neurofyziolog Roger Sperry (držitel Nobelovy ceny), který k zamezení šíření epileptických záchvatů z jedné hemisféry do druhé protnul pacientům corpus callosum (spojení mezi hemisférami).

Díky tomu došlo u pacientů k vymizení epileptických záchvatů, ale bylo u nich pozorována změna chování. A tak Sperry došel k teorii funkční specializace hemisfér.

Levá hemisféra je spojena s analytickým myšlením, logickým uvažováním, řečí, psaním a počítáním. Zatímco pravá hemisféra je spojena s intuicí, představivostí, tvořivostí, hudbou a uměním.

Nervová soustava - Vše o zdraví

Pozdější výzkumy však ukázaly, že mozek funguje jako celek a není tak rozdělený hemisférami, jak se předpokládalo. Obě hemisféry spolu úzce spolupracují a mohou v případě potřeby přebírat funkce té druhé. Třeba matematické schopnosti jsou silnější, když obě hemisféry kooperují.

Nervová soustava - Vše o zdraví

Jiří Votava

Myslete na to, co jíte: Potraviny pro zdravý mozek

Nervová soustava - Vše o zdraví

Lidský mozek je neuvěřitelně složitý a sofistikovaný orgán. Zpracuje během vteřiny tolik informací, které by nedokázal zpracovat ani ten nejvýkonnější počítač na světě. Řídí celou nervovou soustavu a považujeme jej za jeden z nejdůležitějších orgánů v těle. Na jeho vývoj, výkonnost, psychickou pohodu i stárnutí má vliv kvalita i kvantita stravy, kterou přijímáme. O jídle je tedy opravdu potřeba přemýšlet.

V hlavní roli potraviny, které zvyšují mozkovou aktivitu

Borůvky a jiné bobulovité ovoce

Borůvky jsou cenným zdrojem antioxidantů, které zachycují volné radikály. Tím zpomalují stárnutí mozkových buněk a předcházejí jejich degenerativním onemocněním. Nazývají se mimo jiné potravinou pro mozek, a kromě antioxidantů obsahují také přírodní vitaminy.

Špenát

Tato listová zelenina je plná živin, které vás mohou ochránit před demencí. Jsou to především kyselina listová, vitamín E a vitamín K.

Ryby

Tučné mořské ryby jako jsou pstruh a sardinky a zejména divoký losos, jsou bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin (DHA a EPA), které mají blahodárný vliv na mozek. Jsou nezbytné pro učení, paměť a koncentraci.

Káva

Kávová zrna obsahují antioxidanty, aminokyseliny, vitaminy a minerály. Pití kávy je z dlouhodobého hlediska spojeno s nižším rizikem vzniku neurologických onemocnění, jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba. To by mělo být částečně způsobeno právě vysokou koncentrací antioxidantů v kávě.

Nervová soustava - Vše o zdraví

Kurkuma a skořice

Kurkumin je hlavní aktivní složkou v kurkumě. Jedná se o silnou antioxidační a protizánětlivou látku spojovanou se zlepšením paměti. Pomáhá obnově mozkových buněk a zmírňuje deprese. Skořice obsahuje dvě složky – proantocyanidin a cinnamaldehyd, které mohou zničit nebezpečné tau proteiny způsobující Alzheimerovu chorobu.

 • Brokolice
 • Brokolice obsahuje velké množství rostlinných sloučenin, včetně antioxidantů. Velmi vysoký obsah vitaminu K a cholinu v brokolici může mít dobrý vliv na zlepšení paměti a koncentrace
 • Vlašské ořechy

Vlašské ořechy jsou bohaté na omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Tyto zdraví prospěšné tuky, které náš mozek a nervová soustava obsahují a potřebují, jsou důvodem, proč vlašské ořechy mají tak posilující účinky.

  Studie přisuzují ořechům pozitivní vlivy na mozek. Vyzdvihují jejich preventivní charakter před neurodegenerativními nemocemi zahrnující i demenci a Alzheimerovu nemoc.

Zlepšují logické uvažování, koncentraci a mezibuněčnou komunikaci.

Vejce

Vejce jsou zdrojem několika živin, které souvisí se správnou funkcí mozku, jedná se hlavně o vitamín B6, B12 a cholin. Cholin je součástí buněčných membrán mozku a je to právě on, který mozek chrání například před mozkovou mrtvicí. Kromě toho funguje jako podpora paměťových schopností.

Zelený čaj

Kofein obsažený v zeleném čaji podporuje funkce a výkon mozku. Dodává energii, zlepšuje paměť, kognitivní schopnosti a koncentraci. Zelený čaj je bohatý na polyfenoly a antioxidanty, které chrání mozek před mentálním poklesem a snižují riziko Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

Nervová soustava - Vše o zdraví

 1. Snídaně: Ovesná kaše s borůvkami, ořechy, dýňovými semínky posypaná skořicí, zelený čaj
 2. Svačina: Smoothie z baby špenátu a banánu
 3. Oběd: Losos s listovým špenátem, opečený brambor, kvalitní espresso
 4. Odpolední svačina: Žitný chlebík se semínky, avokádo, zastřené vejce,
 5. Večeře: Pečená brokolice s česnekem a parmezánem, žitný chlebík
 6. Po celý den dostatečný příjem čerstvé vody (alespoň 2 l)

Omlouváme se ostatním potravinám ve vedlejších rolích, na které se v tomto článku nedostalo a které také pomáhají udržet mozek v dobré kondici. Základem úspěchu je pestrá a vyvážená strava. Zařaďte výše uvedené potraviny do svého jídelníčku a udělejte krok ke zdraví. Další možností je některé látky suplementovat vhodnými doplňky stravy pro podporu mozku.

Nervová soustava | Chci se uzdravit.cz, doplňky stravy Starlife, Oberon diagnostika

Úvod »Produkty pro zdraví STARLIFE»Nervová soustava

STARLIFE WILD JAM 60 kapslí

780,00 Kč (32,50 EUR)

Řadit podle  Názvu Ceny Vzestupně Sestupně Výrobce  Vše STARLIFE Nervová soustava - Vše o zdraví

naše cena 702,00 Kč (29,25 EUR)

Nervová soustava - Vše o zdraví

naše cena 624,00 Kč (26,00 EUR)

Nervová soustava - Vše o zdraví

naše cena 468,00 Kč (19,50 EUR)

naše cena 2 340,00 Kč (97,50 EUR)

skladem ne

naše cena 858,00 Kč (35,75 EUR)

naše cena 1 560,00 Kč (65,00 EUR)

naše cena 390,00 Kč (16,25 EUR)

naše cena 546,00 Kč (22,75 EUR)

naše cena 546,00 Kč (22,75 EUR)

naše cena 780,00 Kč (32,50 EUR)

skladem ne

naše cena 1 170,00 Kč (48,75 EUR)

naše cena 470,00 Kč (19,58 EUR)

skladem ne

naše cena 936,00 Kč (39,00 EUR)

skladem ne

naše cena 2 080,00 Kč (86,67 EUR)

skladem ne

naše cena 936,00 Kč (39,00 EUR)

naše cena 702,00 Kč (29,25 EUR)

naše cena 1 716,00 Kč (71,50 EUR)

skladem ne

běžná cena 824,00 Kč

naše cena 738,00 Kč (30,75 EUR)

Nervová soustava – Brněnská lékárna – Váš partner pro zdraví

Řazení produktů

Abecedně A-Z

 • Od nejlevnějšího
 • Od nejdražšího
 • Abecedně A-Z
 • Abecedně Z-A

Allnature Rozchodnice Rhodiola rosea kapky 50ml

Doplněk stravy – bylinný lihový extrakt z rozchodnice růžové, známé taky pod názvem Rhodiola rosea. Je chráněná a vzácná, její výjimečné vlastnosti znali už naši předci.

 1. skladem 1 ks
 2. 118,00 Kč
 3. 113,00 Kč

APOROSA Hořčík 150mg+B6 tbl. 60+15

Hořčík v organické formě citrátu hořečnatého se v lidském těle velmi dobře vstřebává. Hořčík s vitaminem B6 přispívají k normální činnosti nervové soustavy, k udržení normální psychické činnosti a podporují snížení míry únavy a vyčerpání.

skladem do druhého dne

136,00 Kč

Astina SuperMag B6 chelát cps. 100.

SuperMag obsahuje magnézium ve vysoce vstřebatelné podobě chelátu (bis-glycinátu). Tato forma je ověřena také při těhotenství. Magnézium a vit B6 přispívají k normální činnosti nervového soustavy, ke snížení únavy a vyčerpání. K normálnímu stavu svalů.

 • skladem do druhého dne
 • 233,20 Kč
 • 204,00 Kč

Astina SuperMag B6 CHELÁT cps. 30

Chelát Mg bis-glycinát je vysoce efektivní forma hořčíku s vysokou biodostupností, nižším rizikem střevních potíží a prokázanou účinností i u těhotných žen, na rozdíl od běžných forem hořčíku. Hořčík a vit.B6 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání.

skladem do druhého dne

134,00 Kč

Astina SuperMag B6 tbl. 30

Magnesium a vitamin B6 přispívají k normální funkci nervového systému, svalů, ke snížení únavy a vyčerpání. Magnesium citrát obsažený v Astina SuperMag B6 je organická forma hořčíku s vysokou vstřebatelností. Stačí 1 tableta denně. Vhodné pro diabetiky.

skladem do druhého dne

123,00 Kč

Astina SuperMag B6 tbl. 60

Magnesium a vitamin B6 přispívají k normální funkci nervového systému, svalů, ke snížení únavy a vyčerpání. Magnesium citrát obsažený v Astina SuperMag B6 je organická forma hořčíku s vysokou vstřebatelností. Stačí 1 tableta denně. Vhodné pro diabetiky.

 1. skladem do druhého dne
 2. 198,80 Kč
 3. 192,00 Kč

Bioaktivní Magnézium tbl. 60

Tablety s obsahem 200 mg hořčíku. Komplex sloučenin hořčíku obsahující 3 zdroje hořčíku. Přispívá k normální činnosti svalů a k normální psychické činnosti.

 • skladem < 10 ks
 • 229,00 Kč
 • 165,00 Kč

Biolevox Neuro je výživový doplněk s obsahem uridinu monofosfátu a vitamínů B3, B6, B1, B12 a kyseliny listové.

 1. skladem 2 ks
 2. 411,00 Kč
 3. 369,00 Kč

Biolevox Neuro je výživový doplněk s obsahem uridinu monofosfátu a vitamínů B3, B6, B1, B12 a kyseliny listové.

 • skladem do druhého dne
 • 654,00 Kč
 • 625,00 Kč

Biotter Hořčík 125mg s vitamínem B6 tbl. 50

Hořčík a vitamín B6 pomáhá snížit pocit únavy a vyčerpání, může mít pozitivní dopad na řádné fungování nervového systému. Doporučen k doplnění denní stravy lidí vystavených stresu během namáhavé a duševní práci, při zvýšené tělesné aktivitě.

 1. skladem < 20 ks
 2. 39,00 Kč
 3. 34,00 Kč

Biotter Hořčík s vit. B6 pomeranč 20ks šum. tbl.

Doplněk stravy je určený dospělým osobám jako doplnění stravy o hořčík a vitamín B6. Díky obsahu hořčíku přispívá k snížení míry únavy a vyčerpání. Vitamín B6 přispívá k normálnímu fungování nervové soustavy a přispívá k normální psychické činnosti.

 • skladem < 20 ks
 • 37,00 Kč
 • 36,00 Kč

GamaNEUEAX obsahuje jedinečnou aktivní látku uridin-5â€�-monofosfátu, v kombinaci s vysokým obsahem kyseliny listové a vitaminu B12, který přispívá k normální činnosti nervové soustavy.

 1. skladem 1 ks
 2. 349,00 Kč
 3. 118,00 Kč

Hořčík B6 Chelát 100 mg cps. 90 MOVit

Hořčík chelát s vysokou biodostupností. Magnesium (hořčík) a vitamin B6 (pyridoxin) přispívají k normální činnosti nervové soustavy, ke snížení míry únavy a vyčerpání, normálnímu energetickému metabolismu, normální syntéze bílkovin.

 • skladem 1 ks
 • 225,70 Kč
 • 198,00 Kč

Hořčík optimal 500mg tbl. 100

Přípravek obsahuje hořčík s maximální biologickou dostupností. Používá se jako zdroj hořčíku, který má vliv na funkci nervového systému a nervosvalový přenos. Dostatek hořčíku pomáhá při prevenci svalových křečí.

 1. skladem 1 ks
 2. 146,00 Kč
 3. 123,00 Kč

JAMIESON Hořčík 250mg tbl. 90

Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k správné činnosti nervové soustavy, k psychické činnosti, k činnosti svalů, k udržení normálního stavu kostí a zubů.

Rozcestník zaměření

Antioxidanty jsou látky, jež chrání náš organizmus před volnými radikály. Odolnost buněk je

Cholesterol je nezbytný pro správnou funkci cév, pomáhá tělu zpracovávat tuky a hraje důležitou roli při tvorbě buněčných membrán. 

Hladina cukru v krvi (někdy se jí říká též krevní cukr) se u zdravého člověka pohybuje mezi

Dýchací soustavu tvoří plíce, které jsou vlastním orgánem zevního dýchání, a dýchací cesty (horní a dolní).

Bez energie by nebyla kondice, ale bez dobré kondice by nebyla ani energie. Přírodní zákony

Hubnutí je fenoménem moderní doby. Všichni bychom rádi zhubli rychle, bezpečně a bez práce.

Imunitní systém má za úkol bránit tělo proti antigenům (tedy cizorodým látkám) pocházejícím jak z vnějšího, tak vnitřního prostředí.

Játra patří mezi naše nejdůležitější orgány. Jejich hlavní funkcí je odvádět z těla škodlivé látky

Kosti v našem těle nemají jen funkci opory a ochrany vnitřních orgánů, v kostní dřeni totiž vznikají bílé i červené

Krvetvorba je proces, při kterém se tvoří krevní buněčné složky (patří sem červené a bílé krvinky a krevní destičky)

Menopauza nastupuje obvykle mezi 45. až 55. rokem a bývá pro ženu jedním z nejnáročnějších období.

Močové cesty začínají už v ledvinách a končí močovou trubicí. Jejich nejdůležitějším úkolem je zbavovat

Nehty jsou naší vizitkou, proto bychom jim měli věnovat stejnou pozornost jako vlasům. 

Nervová soustava řídí chod všech orgánů a samozřejmě i jejich vzájemnou spolupráci.

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech. 

Pokožka je přirozenou bariérou, která chrání náš organizmus před vnějšími vlivy. Je vystavována slunečním

Potence – jen málokteré slovo definuje podstatu mužství více, než právě výkonnost a schopnost plodit děti.

Psychika je nejzákladnějším a nejobecnějším psychologickým pojmem. Je odvozena z řeckého psyché, což

Spánek je pro nás doslova životně důležitý. Jakmile se propadneme do jeho náruče, přijde jeho první fáze, takzvaný

Srdce a cévy tvoří dohromady takzvanou oběhovou soustavu neboli kardiovaskulární systém.

Stárnutí je strašákem i požehnáním zároveň. Sice nás okrádá o pel mládí, ale přidává nám na zkušenostech, nadhledu

Štítná žláza je nenápadný orgán, který je umístěný v dolní části krku. Její význam pro fungování těla je zcela zásadní.

Svaly tvoří až 50 % hmotnosti lidského těla. Každý krok aktivuje až 200 různých svalů, úsměv něco přes 15 a zamračení

Trávicí soustava je alfou i omegou zdraví. Z listu salátu dokáže vyčarovat široké spektrum živin, minerálních látek, vitamínů

Únava a její neúnavný společník vyčerpání nás provázejí už od chvíle, kdy se první pračlověk rozhodl pronásledovat

Vlasy jsou velmi silnou zbraní a jejich vzhled může kompletně změnit vzezření celého obličeje.

Zuby jsou tvrdým útvarem v dutině ústní většiny obratlovců a slouží hlavně k uchopování, oddělování a rozmělňování

Vědci dál zkoumají koronavirus. Zjišťují, zda nevyvolá Parkinsonovu nemoc

Když se svět před sto lety vyrovnával s pandemií tzv. španělské chřipky, která vypukla v Evropě po první světové válce, neobešlo se to u některých nakažených bez trvalých následků.

Nemoc totiž vyvolávala mimo jiné mozkový zánět zvaný encephalitis lethargica, což je mozkové onemocnění, které provázejí akutní poruchy spánku, svalová slabost, obrna okohybného svalstva a prudké změny v chování.

Přečíst článek ›

Zánět, nazývaný i jako von Economova encefalitida, také zvyšuje riziko propuknutí Parkinsonovy choroby, a to dvakrát až třikrát.

Vědci se nyní obávají, aby se podobný scénář neopakoval. V ohrožení je podle nich zejména lidský mozek a centrální nervová soustava.

Virus zná cestu do mozku

„Jak virus SARS-CoV-2 dokáže napadnout mozek a centrální nervový systém, se sice vědci stále učí, ale už teď je zřejmé, že se tam umí dostat,“ uvedl podle serveru Science Alert neurolog Kevin Barnham z australského Floreyova ústavu pro neurovědu a duševní zdraví.

Přečíst článek ›

Že se na covid-19 může vázat poškození mozku a ztráta paměti, již vědci zjistili, zatím však není jasné, jak infekce tyto příznaky vyvolává, ani v jaké síle či jaké budou případné konečné důsledky.

„Dosud jsme se dostali k tomu, že virus může napadnout mozkové buňky, což vytváří potenciál pro následnou neurodegeneraci,“ tvrdí Barnham. Velkou otázkou však je, jak tento potenciál měřit.

Třetí vlna může být jiná

V nové studii, kterou publikoval odborný titul Journal of Parkinson's Disease, prezentuje Barnham a další spoluautoři hypotézu, že „třetí vlnu“ pandemie covid-19 nebude představovat opětovný výskyt nákazy novým typem koronaviru, ale nárůst případů výskytu Parkinsonovy nemoci, jež budou s virem souviset. Ten totiž může v organismu vyvolat nervový zánět a imunitní odpověď pak spustí v mozku chorobu.

Byť zatím nejsou žádné důkazy, které by možné zvýšení výskytu Parkinsonovy choroby potvrzovaly, měla by se této otázce podle Barnhama věnovat pozornost. Důvodem je i již zmíněná historická zkušenost se španělskou chřipkou.

Přečíst článek ›

„Měli bychom se poučit z neurologických důsledků, které následovaly po pandemii španělské chřipky v roce 1918. Při zasažení světové populace virovou pandemií je úvaha o možném globálním nárůstu neurologických onemocnění velmi znepokojivá. Napoprvé byl svět zaskočen, ale to se přece nemusí stát znovu,“ prohlašuje Barnham.

Protože vědci uznávají, že k přesnějšímu vyčíslení zvýšeného rizika rozvoje Parkinsonovy choroby kvůli nákaze nemocí covid-19 scházejí přesnější údaje, navrhují dlouhodobý screening pacientů nakažených virem SARS-CoV-2 i po vyléčení, aby se dalo včas vysledovat, zda se u nich neprojevují příznaky neurodegenerativního onemocnění. To by mělo pomoci identifikovat možné případy ještě v době, kdy se nemoc plně nerozvinula a její projevy se tak dají zmírnit.

Jeden případ už tu možná je

Nový výzkum se podle Science Alert shoduje svými závěry i s nově zveřejněnou případovou zprávou z Izraele, která zdůrazňuje právě ty druhy rizik, jež očekává Barnhamův tým. 

Zpráva popisuje hospitalizaci pětačtyřicetiletého muže s příznaky nemoci covid-19, tedy trpícího kašlem, bolestí svalů a ztrátou čichu.

Během následné izolace v zařízení pro léčbu covid-19 začal mít tento muž potíže s komunikací, a to jak s mluveným, tak i psaným projevem. Vykazoval také známky třesu a zhoršené chůze, což jsou typické projevy Parkinsonovy nemoci. Ta mu byla po provedení testů také skutečně diagnostikována.

Přečíst článek ›

Lékaři, kteří mají tohoto muže v péči, zatím nevědí, co přesně degeneraci jeho nervových buněk vyvolalo. Hypoteticky však připouštějí, že to mohl mít na svědomí i nějaký mozkový zánět způsobený virem, který infikoval jeho centrální nervovou soustavu.

Na druhé straně je nepravděpodobné, že by se příznaky Parkinsonovy nemoci rozvinuly po nákaze nemocí covid-19 tak rychle. Vědci ani lékaři proto zatím z tohoto případu nevyvozují žádné závěry, upozorňují však na něj jako na pozoruhodnou souvislost. 

Zmíněný muž sice žádné zjevné genetické předpoklady pro rozvoj Parkinsonovy nemoci neměl, protože v jeho rodině tímto onemocněním dříve nikdo netrpěl, ale přesto je podle některých hypotéz možné, že infekce urychlila rozvoj nemoci, která už byla v organismu přítomna, jen se dosud neprojevila.

„Infekce covidem-19 mohla být zásadním stresovým faktorem, který zesílil a prohloubil do té doby jemné a nerozpoznané příznaky,“ uvedl pro titul MedPage Today neurolog Alberto Espay ze Cincinnatské univerzity, jenž se léčby daného pacienta nijak neúčastnil.

Přečíst článek ›

I když je to do značné míry spekuace, podle Science Alert to přinejmenším naznačuje, že by se Parkinson měl po prodělání nákazy covid-19 detekovat co nejrychleji, aby s ním dalo něco dělat ještě předtím, než se úplně rozvine.

„Vedle strategického přístupu k oblasti veřejného zdravotnictví budou klíčovými nástroji včasná diagnostika a léčba,“ uzavírá Barnham.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector