Nohy – Vše o zdraví

Trpíte bolestí kolen nebo kyčlí? Bolí Vás často hlava či krční páteř? Na vině mohou být ploché nohy! Zdá se Vám to nesmyslné a nepochopitelné? Říkáte si, že to není možné? Omyl! Ploché nohy mohou ovlivňovat i vzdálené části těla. Ploché nohy mohou být dokonce i příčinou křečí v lýtkách, ze kterých bývá nejčastěji obviňován nedostatek hořčíku v těle. Proto je dobré tzv. plochonoží nepodceňovat, může totiž zapříčinit celou řadu obtíží.

Stavba nohy

Noha je velmi důležitou částí těla. Musí nám umožnit chůzi a běh i udržet celé tělo ve stoji. 26 kostí, 33 kloubů, 12 šlach a 18 svalů dohromady tvoří promyšlený mechanismus se složitou stavbou. Lidské chodidlo tvoří čtyři funkční celky: pata, zánártí, nárt a články jednotlivých prstů.

Tento složitý systém, tvořený dvěma druhy nožních kleneb, je zajišťován jak staticky, tak aktivně. O statiku se starají vazy a aktivitu mají na starosti svaly.

Nožní klenbu formují dva typy svalů, dlouhé a krátké. Mezi dlouhé svaly, začínající již v oblasti lýtka, patří přední a zadní holenní sval a dlouhé ohybače prstů a palce.

Krátké svaly se nacházejí přímo v oblasti chodidla a řadí se mezi ně odtahovač palce a krátký ohybač palce.

Noha má podélné a příčné klenby. Podélné klenby jsou dvě. První, neznámější klenba probíhá na vnitřní straně chodidla od oblasti pod palcem až po vnitřní stranu paty. Druhá klenba vede rovnoběžně s ní od malíkového kloubu po zevní stranu paty.

Příčné klenby má noha dokonce tři. Snad každý zná příčnou klenbu vedoucí mezi palcem a malíkem přes klouby záprstních kostí a prstů. V noze se ale nacházejí ještě další 2 klenby napříč zánártními kostmi. Jejich funkcí je chránit měkké části chodidla a zajišťovat pružnost nohy. Zároveň určují velikost a tvar nášlapné plochy chodidla.

Nohy - Vše o zdravíSprávné a špatné zatížení chodidla

Za normálních okolností se noha souvisle dotýká země jen plochou chodidla u prstů a na vnější straně (viz obr.). Pokud však dojde k oslabení svalů a uvolnění vazů v chodidle, nastávají různé odchylky nášlapné plochy nohy.

Jedním typem odchylky je zvětšení této plochy, jako následek poklesu vnitřní hrany nohy. Vážnější odchylky se váží k poklesu vnitřního kotníku pod úroveň vnějšího. Toto způsobuje i změnu postavení vertikální osy patní kosti.

Stupně plochonoží

Existují tři stupně plochonoží. První stadium je mírně plochá noha, jež je zploštělá pouze při zátěži. Je zde patrné pouze mírné rozšíření otisku nohy ve středové části chodidla.

Závažnější variantou je středně plochá noha. Při chůzi se přenáší zatížení na vnitřní stranu chodidla, což je přímo patrné i na obuvi, která je více sešlapaná právě na vnitřní straně boty. V tomto stadiu je ještě možné plochou nohu ovlivnit a vrátit se k ideálnímu stavu.

K prakticky nevratným změnám však dochází v případě silně ploché nohy, kdy jsou měkké tkáně již přizpůsobeny špatným návykům a stavu chodidla. V tomto stadiu již chodidlo došlapuje téměř výhradně na vnitřní stranu, která nese většinu váhy těla.

Další odchylky

Přesně opačným problémem je tzv. vysoký nárt. Noha se opírá o zem v oblasti prstů a záprstních kostí, střed zevní hrany není zatížen vůbec a otisk chodidla pokračuje až dotykem paty.

Skutečnost, že se chodidlo nedotýká svou vnější hranou, způsobuje nadměrné zatížení kloubů na přední straně chodidla (prsty a záprstní kůstky).

Méně vážnou variantou je zvýšené vyklenutí nohy, kdy dochází ke zúžení nášlapné plochy vnější strany chodidla.

Nohy - Vše o zdravíPříčiny plochých nohou

Nejčastější příčinou bývá chronické přetěžování nohou. Dalším, neméně důležitým faktorem, který jen těžko ovlivníme, je dědičnost či sklon k tzv.

uvolněnosti vazů, například při celkové hypermobilitě těla, ke které mají sklony více ženy než muži (to je dáno přítomností estrogenu, který váže vodu). K větší elasticitě vazů mají sklon častěji děti (kvůli vyššímu podílu vody v těle).

Vliv na vznik ploché nohy má i těhotenství. Plochá noha tedy může být jednou z fyziologických změn při graviditě.

Faktorem, který ovlivnit můžeme, bývá nadváha či nedostatečná stimulace chodidla zapřičiněná skutečností, že nohy máme neustále „uvězněné“ v obuvi, kde nemají dostatek volného prostoru pro přirozený pohyb. U dětí může za výskyt plochonoží předčasné a příliš časté nošení bot, například nošení bačkůrek po celý den, nazouvání botiček v době, kdy děti ještě nechodí, nebo špatně zvolená obuv v době růstu nožních kostí.

Nohy - Vše o zdravíPrevence plochonoží

Možnou prevencí před vznikem plochonoží jsou různá cvičení, se kterými Vám ochotně pomohou naši fyzioterapeuti. Především v případě plochonoží druhého a třetího stupně je důležité používání kvalitních vložek do obuvi, zejména těch na statickou zátěž a sport.

Je třeba upozornit na to, že si na ně Vaše nohy budou muset postupně zvyknout a zpočátku pro Vás tyto zdravotní vložky nebudou vůbec pohodlné, ba naopak. To je ale naprosto v pořádku.

Avšak to nejpřirozenější a nejjednodušší, co pro sebe a své nohy můžete udělat, je často chodit naboso po různorodém terénu (měkký, teplý, studený, drsný…).

Nohy - Vše o zdravíDiagnostika nohou

A jak zjistit, že se zrovna Vás týká jeden z těchto problémů? Nejjednodušší metodou, kterou můžete provést přímo sami na sobě je prosté postavení na mokrou podlahu například doma v koupelně.

Následně si budete moci prohlédnout otisk svých chodidel a zjistit, jakému druhu došlapu se ten Váš nejvíce podobá. Jedná se však pouze o laické vyhodnocení.

Profesionální a opravdu přesnou diagnostiku Vám poskytne vyšetření přístrojem zvaným podoskop.

Mezi další fyzioterapeutické techniky patří například Véleho test, který ověří stav ohybačů prstů a palce. Jak si test můžete provést? Postavte se bosou nohou na podložku a nakloňte se trupem vpřed.

Zůstaly prsty bez výrazné aktivity nebo máte dojem, jakoby se chtěly chytit podlahy? Pokud se při vychýlení těžiště prsty pokrčily, pak budou svaly v chodidle fungovat správně.

Naopak, pokud se prsty neskrčily, dá se předpokládat, že budou oslabené svaly chodidla včetně těch, které podpírají podélné klenby.

Cvičení zaměřená na svaly chodidel

V léčbě i prevenci plochonoží mohou pomoci tyto jednoduché cviky:

„Malá noha“

Principem cvičení nazývaného „malá noha“ je snaha o pomyslné zmenšení nohy (asi o půl až jedno celé číslo), aniž byste při tom pokrčili prsty. Jde tedy pouze o zvedání nártu a podélné klenby nohy.

Představte si, že mezi palcovým kloubem a patou vede jedna kolej a mezi malíkovým kloubem a patní kostí druhá. Jde vlastně o osy podélných kleneb. Zkuste po těchto kolejích klouby palce a malíku přitahovat směrem k patní kosti.

Samotné prsty se ale nesmí vůbec krčit – nepracujete tedy s ohybači prstů, ale jen se svaly, které podpírají podélné klenby.

Nohy - Vše o zdraví

„Palcem dovnitř“

V tomto cviku se pouze snažíme oddálit palec směrem do strany od ostatních prstů. Naši předkové, kteří ještě lezli po stromech nebo si nohou drželi banán, dokázali palec na noze oddálit od ostatních prstů stejně jako palec na ruce.

Sval na noze nám od dob lidoopů zůstal, jen už nejsme zvyklí ho aktivovat. Zkuste tedy palec po zemi sunout daleko od ostatních prstů.

Když poškrábete sval, který vede od palce k patní kosti na vnitřní hraně chodidla, zároveň tím budete stimulovat sval, který pohyb vykonává.

Nohy - Vše o zdraví

„Natažení ručníku“ neboli „velká noha“

Ke správnému provedení cviku Vám může pomoci ručník nebo jeho pouhá představa. Položte ručník na zem a stoupněte si rovně na obě chodidla. Zkuste roztáhnout (pomyslný) ručník oběma nohama směrem od středu do stran.

Nohy zůstávají při cvičení na místě, jen byste měli mít pocit, že chcete chodidlo doširoka rozevřít stejně, jako to umíte s dlaní. Můžete mít pocit, se Vám lehce nadzvedají podélné (vnitřní) klenby Vašich nohou.

Při cvičení navíc cítíte, že zapojujete také svaly bočních stran stehen a boků.

Nohy - Vše o zdraví

Chůze po špičkách

Pokud chcete zlepšit klenbu u velmi malých dětí, které ještě neumí pochopit drobné pohyby nožních kloubů, stačí, když s nimi budete chodit po špičkách. Svaly, které jsou v chodidle, budou posilovat tím, že budou nadnášet celé tělíčko proti gravitaci.

Měli byste mít na paměti, že problémy s plochou nohou je třeba začít řešit co nejdříve. V nejzávažnějších případech může plochonoží výrazně ovlivnit přirozené postavení pánve a bederní páteře.

Problémy plochých nohou nejsou zdaleka tak nevinnou záležitostí, jak by se mohlo na první pohled zdát, a vzhledem k jejich velkému vlivu i na poměrně vzdálené oblasti těla by se jim měla věnovat značná pozornost.

Související články:

 • Léčba pes equinovarus congenitus (PEC)
 • Děti a chodítka

Autor: Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., PrahaZdroj: klinické zkušenosti ze soukromé praxe v oboru fyzioterapie

Chodidla rozhodují o vašem zdraví. 5 cviků, které jim prospívají

Tak jako dům, potřebuje pevné základy i naše tělo. A takovým základem jsou pro nás chodidla. Právě na nich celý den stojíme, nesou naši váhu. Ale protože jsou tam někde daleko dole, máme tendenci na ně zapomínat.

Zajímavé:  Léčba Karcinomu Štítné Žlázy?

„Chodidla významně určují držení našeho těla. Tvar klenby a schopnost správné aktivace plosky nohy při stoji či pohybu funkčně souvisí s osovým postavením kloubů a páteře.

Pokud se chodidlo ve své funkci nezapojuje správně, mohou se objevit nepříjemné důsledky v podobě bolesti jakékoliv části pohybového aparátu, progrese artrotických změn, neplodnosti a mnoha dalších obtíží,” upozorňuje fyzioterapeutka Eva Juráková z Lékařského domu Praha 7. 

Věděli jste?Chodidlo tvoří 28 kostí, 33 kloubů, 19 svalů a 107 vazů.

„Tělo je jako domino, začnete dole chybkou v postavení nohy a už se to veze. Mění se celá dynamika v pohybovém aparátu, což nezůstává bez následků. Když to vztáhneme jen na jógu, tak se můžeme bavit nejen o špatně provedených pozicích ale i o energii, která nemůže správně proudit,” doplňuje lektorka a zakladatelka pražských center jógy a zdravého životního stylu Dům jógy Věra Vojtěchová.

Bez základny to nejde

I když díky boomu pedikérských salonů stále více lidí pečuje aspoň o kůži a nehty, samotné fungování chodidel už tak moc neřešíme. Vlastně ani nevíme, že bychom měli. Netušíme, jak správně stát, a neumíme chodidlo používat. 

Nohy - Vše o zdraví

„Často se setkávám s tím, že když k nám lidé přijdou poprvé, neumí rovnoměrně zatížit chodidlo. Kvůli tomu třeba nedají kolena a kotníky současně k sobě a neudrží rovnováhu v balančních pozicích. Říkám jim, že je třeba vytrvat a nohy probudit, aby fungovalo i to ostatní,” potvrzuje Věra Vojtěchová.

Pomůže správná obuv i cvičení

Jasným hitem v prevenci jsou správné boty. Dobré je se občas projít i bosky  a to na různorodém povrchu. Skvělý je písek, tráva, kamínky. 

A co vše omezuje funkci nohou?

 • · plochá noha – příčně nebo podélně, často také v kombinaci
 • · vbočené palce
 • · kladívkovité prsty
 • · vysoký nárt
 • · patní ostruhy
 • · otlaky, kuří oka, zarůstající nehty 

V posledních letech sílí trend barefoot obouvání. Tedy nošení speciálních bot, které simulují chůzi naboso. Proto mají například záměrně nulovou podporu klenby a jsou absolutně rovné. Názory odborníků na tuto obuv se značně liší, zlatou střední cestou je používat je jen na přírodním povrchu, např. na lesních cestách.

Pokud víte, že vaše nohy nejsou úplně v pořádku, oslovte ortopeda nebo ještě lépe fyzioterapeuta, kteří vám sestaví terapii na míru. Doplnit ji mohou ortopedické vložky, návleky na palce a jiné pomůcky. Hodně nohám ulevíte, když se naučíte správně stát a chodit. Divili byste se, kolik z nás při každém kroku chybuje. S nácvikem správné chůze poradí fyzioterapeut nebo pohybový specialista.

„Kvalitní fyzioterapeut je schopen určit příčinu obtíží a vhodným způsobem podpořit chodidla v jejich správném funkčním zapojení,“ radí fyzioterapeutka Eva Juráková. Stejně důležité je i správné stání. Natrénovat to můžete třeba na lekci jógy a zkuste to poté dodržovat i v běžném životě. 

Pro aktivaci chodidla zkuste provádět tyto cviky:

1. Aktivace palce. Oddalte palec od ostatních prstů a zakývejte jím ze strany na stranu. Poté nechte palec stabilní a kývejte ostatními prsty. Odlepte chodidlo od země a vrťte prsty různými směry.

2. Zapojení smyslů. Zajděte si na masáž nebo si nohy masírujte sami doma s pomocí míčku. Přejíždějte po něm chodidlem od špičky po paty a zase zpět, chodidlo nechte kolem míčku ovíjet.

Stimulujete tak nejen svaly chodidel, ale i akupresurní dráhy, a tedy i vnitřní orgány. Ideální je na to gumový míček s ostny, tzv. ježek, kterého seženete ve zdravotnických potřebách.

Můžete zkusit také Kneippův chodník: chození po oblázcích a střídání teplé a studené vody. Povzbuzující pro naši energii je i chůze trávou v ranní rose.

3. Vzpomínky na školku. Vzpomeňte si na mačkání ubrousku, chůzi po špičkách a po patách nebo po vnější hraně chodidel. Chodidlo uvolňujte kroužením v kotnících.

4. Protažení. Posaďte se na paty tak, že prsty jsou ohnuté a opírají se o zem měkkými bříšky, protáhnete pěkně celé chodidlo.

5. Držte balanc. Chodidlo cvičí také různé balanční pozice. Snažte se udržet rovnováhu na jedné noze, můžete zkusit i balanční čočky.

Jak si udržet zdravé nohy

Když se narodí miminko, má nožičky ploché. S tím, jak se z kojence stává batole, si jeho chodidla zvykají na stále nové podněty, jejich klenba se postupně začíná měnit. S postupujícím věkem se noha mění do pozdější, konečné podoby.

Co se však stane? Dítě, ať už z lenosti nebo frajerství, často podléhá nesprávnému držení těla. Jakmile se začne hrbit, vystrčí zadeček a bříško a všechno se ihned přenáší do nohou, které se pak dostávají do nesprávného postavení.

Výsledkem jsou vbočené, vybočené nebo různě ploché nohy a to je cestička pomalu vedoucí k pozdějším problémům. 

Společně s tím, jak si nohy dítěte ukládají do své „tvarové“ paměti nesprávný styl chůze a pohybu, se daleko více opotřebovávají klouby na jeho dolních končetinách. Při nesprávném pohybu nohou dochází k větším otěrům uvnitř kloubů, chrupavka tak dostává celkem dost zabrat a vše projeví v pozdějším věku neúnosnými bolestmi. A jak to obvykle končí, je nám všem dobře známo.

Totální endoprotéza kyčle nebo kolene, na kterou obvykle dochází už po padesátce, je řešením na deset, patnáct let, poté bývá většinou nutné provést reoperaci.

 Když si spočítáte náklady na operaci a porovnáte je s tím, čím můžete svým nohám v rámci zdravého pohybu přispět, vyjde vám, že prevence se i v tomto ohledu velice, mnohonásobně vyplatí.

Začít můžete již se svými malými dětmi, ale nezanedbávejte ani sami sebe. Věnujte se nohám, kdykoli máte pár minut času – odměna vás nemine. 

Každý vždy nemá na to, aby absolvoval dvakrát měsíčně profesionální pedikúru. Existují ovšem různé pomůcky, jež lze využít v rámci domácnosti. Příkladem budiž domácí masážní vanička, která slouží k ošetření nohou.

Kromě změkčení kůže jsou zde programy na jemnou masáž chodidel nebo bublinkovou lázeň, díky které se do kůže lépe vmasírují různé aromatické látky.

 A zatímco vaše nožky odpočívají v teplé voňavé lázni, můžete si číst nebo sledovat oblíbený film…

Jakmile nohy po koupeli pečlivě utřete, můžete se dát do díla: Uchopte jeho nožku do rukou a jemně ji promasírujte – pro lepší klouzavost můžete použít hydratační krém, tělový olej nebo mléko. Při tom nezapomeňte na žádné zákoutí, velkou pozornost věnujte oblasti na spodku chodidla a mezi prsty u nohou.

Pohybujte s nimi dokola, natahujte jednotlivé prsty, roztahujte je od sebe, ohýbejte je, aby se procvičily. Ale jen dokud je vám to příjemné, nikdy to nesmí bolet! Sevřete jemně nohu v oblasti prstů, druhou rukou uchopte patu a proveďte pohyb, jako byste ji chtěli vytáhnout/protáhnout směrem ven. Tento pohyb proveďte 5-10x po sobě.

Poté přejděte na druhou nohu. 

Při tomto cviku si vaše prsty na rukou hezky „popovídají“ s prsty na nohou. Položte si nejprve pravou nohu na koleno levé nohy a připravte si levou ruku.

Pomalým pohybem vložte prsty ruky mezi prsty nohy – zpočátku vám to půjde těžce, ale postupně se dopracujete úspěchu. Prsty rukou i nohou pak proti sobě pohybujte – ohýbejte je, táhněte je navzájem dolů a nahoru.

Tímto „povídáním“ dokonale uvolníte jednotlivé klouby prstů u nohou, ale také aktivujete tukové polštářky, které jsou uložené pod prsty na nohou. 

Všechno výše popsané „dělání“ můžete samozřejmě provádět s nohama svýma, ale i s nohama svých dětí – těm se takové hrátky velice líbí.

Zpestřit nudné nedělní odpoledne doma můžete sobě i jim vytvořením jakési překážkové dráhy.

Chodidla dostávají při jejím překonávání dostatek rychle se měnících podnětů, díky kterým se aktivují všechny drobné svaly chodidel, nohy se tak zbavují únavy a tendence ke špatnému postavení.

Jak na to? Je to velmi jednoduché: Do větších krabic, třeba od bot, naskládejte různé „povrchy“ – například nastříhané kousky starého koberce, písek, oblázky, golfové míčky, gumičky do vlasů… fantazii se zde meze nekladou. Krabice položte na zem za sebe, „nastupte“ a zkuste dál pokračovat se zavřenýma očima.

Nohama „čtěte“, po čem právě šlapete…  Oblíbená hra, při které se děti opravdu zabaví, je hra „na ponožky“. Děti se posadí na zem (na podložku, deku, koberec…) naproti sobě a navzájem si zkusí jen za pomoci nohou/chodidel svléknout ponožky.

Při této akci se dokonale procvičí a aktivují svaly klenby chodidel a prstů. A i venku, kde lidé chodí spořádaně po chodníku, je dostatek možností jak si chodidla procvičit. Jakmile narazíte na chodník nebo schůdek, zkuste se na něm občas „pohoupat“ jen s využitím přední části chodidla.

Zajímavé:  Péče O Duševní Zdraví Rychnov Nad Kněžnou?

 Posílíte tím svaly, „promasírujete“ spodní část chodidla a posílíte stabilitu celého těla. 

Inspiraci hledejte v knize: Jednou z užitečných knih, jež vám mohou sloužit k lepšímu pochopení toho, jak je důležité správně se starat o nohy už od útlého věku, kde je plno dobrých nápadů na hravou gymnastiku a ze které pocházejí některé ukázky cviků, je publikace autorů Christiana Larsena, Bey Miescherové a Gabi Wickihalterové „Zdravé nohy pro vaše dítě“. Knihu, která vychází z patentované metody Spiraldynamik, si můžete objednat například na internetové adrese: www.poznani-knihy.cz 

 • Odborná spolupráce: Lenka Kazmarová fyzioterapeutka a lektorka metody Spiraldynamik ®, FyzioAktiv Praha

Autor: Markéta Ostřížková

Vše na téma: Problémy a zdraví nohou

Lidská noha má 42 svalů, 26 kostí, 33 kloubů a nejméně 50 vazů a šlach ze silných vláknitých tkání, které drží všechny pohyblivé části dohromady … plus 250 000 potních žláz. Noha je evoluční zázrak, schopný zvládnout mnoho kilogramů tlačící síly – váhu v pohybu – každý den, neustále. Noha má mnoho a mnoho částí, které pracují v harmonii, aby vás dostali z jednoho místa na druhé.

Zdravých nohou si ani nevšimneme. Vždy na ně zapomeneme. Ani nevíme, že je máme. Nohou si reálně všimneme, až když s nimi máme nějaký problém.

Mnoho problémů s nohama, včetně různých puchýřů, kuřích ok , mozolů, problémů nehtů na nohou, plíseň na nohou či atletická noha, se může vyvíjet z důvodu zanedbávání péče o nohy, nošení špatné obuvi a opotřebení. Nohy vám ale také mohou naznačit, zda vaše tělo je ohroženo nějakým vážným onemocněním. Například dna nejprve zaútočí na nohy kloubů.

Važte si nohou a pečujte o ně. Najděte si každý týden čas na to, abyste nohám a jejich péči věnovali pozornost.

Podívejme se v krátkosti na několik největších problémů nohou:

Atletická noha– příčinou tohoto problému je houba, která má ráda teplé, tmavé a vlhké prostředí, jako jsou oblasti mezi prsty nebo na spodní straně nohou. Atletická noha může způsobit bílou, šupinovitou vyrážku s červenou pokožkou, také způsobuje svědění, pálení, loupání a někdy mírný zápach; infekce může také migrovat na jiné části těla.

Kladívkové prsty – Deformita prstů do tzv. kladívkového postavení vzniká ve vyšším věku. Bolestivé kladívkové prsty navíc doprovází otoky, které tlačí v obuvi. Kladívkové prsty jsou často způsobeny špatně padnoucími botami.

Puchýře – je to jednoduché: pokud vám vaše boty nepadnou, budete mít puchýře. Měkké kapsy zvednuté pokožky plné čiré tekutiny, puchýře jsou často bolestivé a dělají chůzi o mnoho těžší.

Vbočený palec (hallux valgus) – Vbočený palec má dnes kde kdo. Málokdo ale toto bolestivé a nohy hyzdící onemocnění léčí. A přitom je tolik možností. Tak nedělejte stejnou chybu. Vbočený palec mají různé příčiny, včetně vrozených deformit, artritidy, traumatu a dědičnosti. Je nesmírně nepříjemnou záležitostí snižující pohodlí při chůzi.

Plantární fasciitida – tento problém na noze je jednou z nejčastějších příčin bolestí paty.

Dna – dna je typ artritidy způsobené nahromaděním kyseliny močové v kloubech a kloubní tekutině, což se stává, když tělo nedokáže udržet hladiny kyseliny močové pod kontrolou.

Jedním z prvních míst, kde může dojít k nárůstu je palec u nohy – teplotně jsou právě prsty nejchladnější části těla a kyselina močová krystalizuje s teplotními změnami. Když se toto stane, poznáte záchvat dny: palec se zahřeje, zčervená a nabobtná a bude bolestná i pro nejmenší dotek.

Nejlepší způsob, jak zabránit tomuto útoku dny, je naučit se identifikovat spouštěče, včetně vysoce purinových potravin, červeného masa, mořských plodů a alkoholu.

Přečtěte si naše články o problémech a zdraví nohou:

Kožní maz (olej) v naší pokožce ji udržuje hydratovanou a hladkou a odumřelé buňky se neustále odlupují, aby pokožka vypadala svěží. Když se tento proces někde pokazí, mohou se objevit pupínky (akné). Vzhled pupínků na stehnech (nebo jinde na nohou) …

Přečíst..

Co je tendinitida achillovy šlachy? Achillova šlacha připevňuje vaše lýtkové svaly k patní kosti (kalkaneus). Tuto šlachu používáte při skákání, chůzi, běhu a stoji na nohách. Souvislá intenzivní fyzická aktivita, jako je běh a skákání, může způsobit bolestivý zánět Achillovy …

Přečíst..

K otokům nohou může dojít z různých příčin: teplo, problémy s cévami, selhání ledvin, těhotenství, srdeční nedostatečnost či hormonální poruchy. Kromě toho, že se poradíte s lékařem, aby vám doporučil vhodnou léčbu, můžete vyzkoušet i odvar z petržele. Určitě ale …

Přečíst..

Vysoké teploty jsou docel velkou zátěží pro celý organizmus a pro dolní končetiny obzvlášť. Krev se v nohách hromadí a způsobuje pocit tíhy, bolest a otoky. Oteklé nohy dokáží pokazit celé léto. Důležité je otoky nepodceňovat a zjistit, zda vás …

Přečíst..

Tření pokožky vás může pořádně potrápit. A hlavně tření pokožky mezi stehny je neskutečně otravné a nepříjemné. Někdy i jen malá procházka v šatech skutečně může skončit nepříjemnou bolestí. A pozor, tento problém nemusí mít jen dámy s nadváhou. Máte …

Přečíst..

Syndaktylie je termín používaný k popisu srostlých prstů na rukou nebo nohou. Může se objevit jako izolovaný nález nebo může být příznakem nějakého genetického syndromu. Existuje více než 300 genetických syndromů, které jako jeden z příznaků mají právě syndaktylii, jako …

Přečíst..

Co je to tendinopatie? Šlachy jsou silné tkáně podobné lanu obsahující kolagenový protein. Spojují vaše svaly s vašimi kostmi. Tendinopatie, nazývaná také tendinóza, se týká rozpadu kolagenu ve šlaše. To pak kromě snížené pružnosti a rozsahu pohybu způsobuje pálivou bolest. …

Přečíst..

Pocit těžkých nohou souvisí se špatnou cirkulací krve. Nastává, když je narušen průtok krve z nohou do srdce, což způsobuje ten známý pocit těžkosti. Správné stanovení příčiny pomůže při hledání správné léčby těžkých nohou. Těžké nohy jsou často popisovány jako …

Přečíst..

Bolest kyčle je relativně běžným jevem, který lze popsat jako bolavý, ostrý nebo pálivý a může mít intenzitu od mírné po těžkou. Existuje mnoho možných příčin bolesti kyčle, včetně závažných, jako je zlomenina nebo infekce kloubů, a těch, které jsou …

Přečíst..

Dysplazie kyčle znamená vrozené nedostatečné vyvinutí kyčelního klubu, resp. kloubních ploch. Následkem je chybná poloha hlavy stehenní kosti v kloubu. V nejvyšším stupněm dysplazie kyčelního kloubu je tzv. luxace kyčelního kloubu, tj. stav, kdy hlavice stehenní kosti „vyskočí“ z kloubní …

Přečíst..

Lidé obecně nosí kompresní punčochy pro pohodlí, lepší sportovní výkon a prevenci vážných zdravotních potíží. V zásadě kompresní punčochy či ponožky zlepšují průtok krve. Kompresní punčochy jsou speciálně vyrobené, těsně přiléhavé, pružné ponožky, které jemně sevřou nohu. Mohou zmírnit bolest …

Přečíst..

Co je to hallux rigidus? Hallux rigidus je latinské označení pro ztuhlý palec nohy. Je to onemocnění základního kloubu palce nohy, kdy dochází k omezení jeho pohybu. Je to typ degenerativní artritidy, která postihuje kloub, kde se váš palec (hallux) …

Přečíst..

Co je Hallux valgus? Hallux valgusis je nejčastější deformace přední části chodidla a prstů. 23% lidí ve věku 18-65 let a více než 35% osob starších 65 let má hallux valgus. Kvůli viditelné formě se také označuje jako bunion nebo …

Přečíst..

Autonomní neuropatie nastává, když jsou poškozeny nervy, které řídí nedobrovolné tělesné funkce. Může negativně ovlivnit krevní tlak, regulaci teploty, trávení, funkci močového měchýře a dokonce i sexuální funkce. Poškození nervů narušuje zprávy vysílané mezi mozkem a jinými orgány a oblastmi …

Přečíst..

6 cviků pro zdravé nohy a zdravá chodidla

V jednom z našich článků jsme popisovali důležitost nohou a chodidel a způsoby, jak o ně – nejen jógovou praxí – pečovat. Nyní se podíváme na konkrétní cviky, které nám pomohou zlepšovat zdraví našich nohou a chodidel..Tak hurá na ně. ????

1. Procvičování chodidel a prstů u nohou

Sedněte si a protáhněte nohy před sebe. Ruce zapřete za tělem, odtlačujte se od dlaní a článků prstů. Napřimte chodidla tak, aby prsty směřovaly vzhůru. Prsty střídavě svírejte a roztahujte do vějíře. Poté střídavě chodidla sklápějte k podložce a přitahujte k bércům (fajfky). Oba pohyby zkombinujte. Pokračujte v opisování kruhů oběma chodidly. Nezapomeňte vystřídat směry.

Nakonec skrčte levou nohu a levé lýtko položte na pravé stehno. Upravte si sed tak, abyste měli oporu o sedací hrboly, nehrbili jste se, a naopak neměli vyklenutá žebra. Levou rukou držte levou nohu nad kotníkem a prsty pravé ruky propleťte prsty levé nohy. Několikrát chodidlo pomačkejte. Poté otáčejte nohou v kotníku v obou směrech. Vyměňte nohy a opakujte.

2. Chůze po přednoží a po patách

Zařaďte do své praxe chůzi a projděte se párkrát po podložce – nejprve po přednoží (bod pod malíkem a pod palcem) a poté po patách. Dělejte malé soustředěné kroky a sledujte práci chodidel, nohy, lýtek a celé dolní končetiny.

Zajímavé:  Přírodní Léčba Močového Měchýře?

3. Pohyb v dřepu

Přejděte do dřepu na špičkách a položte ruce na kolena. Prsty nejsou zalomené, trup je vzpřímený. Dýchejte a udělejte v tomto dřepu pár kroků. Vyzkoušejte i další varianty chůze či skákání v dřepu, například klasického žabáka.

4. Pumpování

V přímeném stoji kráčejte víckrát po soběna místě – silně, ve vteřinovém cyklu a s pravidelným dechem. Další variantou je nahradit chůzi skákáním.

5. Vylepšený sed na patách

V sedu na patách nechejte uvolněná chodidla a prodýchejte na pět dechů. Poté vyplujte do kleku, zapřete prsty u nohou a dosedejte zase směr na paty, jak tělo dovolí. Prodýchejte.

Poté se vraťte do výchozí pozice a nyní se zapřete o prsty v opačném směru – tedy částečně o prsty a nárty. Opět couvejte dozadu a zůstaňte tam, kde necítíte velkou bolest. Po celou dobu cvičení jsou kolena na zemi.

6. Kolečka

Ve stoji zavřete oči. Nejprve přenášejte váhu na přednoží a zpět na paty, chodidlo ale nezvedejte. Poté pohyb ještě více rozkouskujte a zkuste jít na bod pod malíkem, patu a bod pod palcem – začnete tak na chodidle opisovat kroužky. Vystřídejte obě nohy, kroužení můžete vyzkoušet i na obou zároveň.

Cviky pro zdraví

Cvičení zlepší pohyblivost kotníků, přednoží a prstů nohou, zpevní klenbu nohy, zvýší propriocepci chodidel a postupně také upraví deformity prstů nohou a chodidel.

Reference ze semináře ze dne 1.10. 2016

Věra Lehovcová (cvičitelka  a trenérka)

Očekávám rozšíření znalostí, nové poznatky, odstranění vlastních obtíží.  Organizace semináře byla skvělá, vše bylo výborně připraveno.

S obsahem semináře jsem byla spokojená, teorii jsem  znala, ale masáže vůbec, a byla jsem velmi mile překvapená, že hned po krátké masáži se už dá poznat úplně jiný pocit při chůzi.

Některé cviky jsem neznala, vypadaly navenek jednoduše, ale překvapilo mne, že potom byly pro mne vlastně obtížně proveditelné. Lektorka Vlaďka je skvělá, příjemná, sympatická, má výborný výklad i velmi hezký přístup ke klientům.

Celá atmosféra byla příjemná, přátelská až rodinná, výborný je menší počet účastníků, dobrý kontakt s lektorkou, velký prostor pro dotazy atd. Seminář mi přinesl nové poznatky, chuť si vyzkoušet, zda cvičení bude fungovat. Setkala jsem se s příjemnými lidmi a byl to pěkně prožitý naplněný den.Rozhodně doporučuji!

 Naďa Fuková (profesorka na Obchodní akademii)

Potřebuji zesílení motivace, stále trochu zápasím sama se sebou, abych důsledně a pravidelně cvičila. Organizace byla zcela vyhovující, střídala se teorie s praxí,  když už mi přišlo, že je teorie delší, přišlo cvičení s upozorňováním na možné chyby.

Teorii jsem kdysi dávno slyšela o kostře nohy, ale bylo fajn vidět naživo kousek 3D kostěného „Jindry“ a uvědomit si, jak do sebe kostičky zapadají. Masáže jsem už znala z online videokurzu Cviky pro nohy, ale vyzkoušení různých pomůcek bylo velmi přínosné.

Vlaďka je lektorka veselá, laskavá a profesionální, seminář byl veden v milé a přátelské atmosféře.zažila jsem hezké chvíle, korekci toho, u čeho jsem si nebyla jistá, zda to dělám správně. Ano, vřele doporučím seminář dál! Děkuji!

Další reference z tohoto semináře jsou níže na této stránce.

Můžete se také podívat na reference z červnového semináře (18.6. 2016) nebo na některou stránku z dřívějších seminářů a jejich ohlasy

Co se na semináři naučíte?

 • Vysvětlím, jak má správně fungovat ploska nohy,
 • jaké jsou nejčastější deformity a vady nohou, jejich příčiny a projevy,
 • jaké máte možnosti k nápravě a prevenci deformit a vad nohou (včetně ukázek některých pomůcek ke korekci či vhodné obuvi),
 • praktický nácvik: pasivní stimulace a masáž plosek nohou (s pomůckami),
 • praktický nácvik: aktivní masáž plosky a prstů a rozhýbání nohou,
 • speciální cviky k rozhýbání ztuhlých prstů (i k odstranění jednotlivých deformit) a k posílení klenutí nohy, vše také s pomůckami,
 • nácvik rovnováhy, stability a propriocepce hravou formou s pomůckami.

Novinka!

Kompletní internetový výukový videokurz Cviky pro nohy

Už nemusíte na nic čekat… Můžete začít zlepšovat své nohy hned, samostatně, doma!

Seminář je  rozšířenou podporou tohoto základního online kurzu. Poslechněte si video s obsahem e-programu Cviky pro nohy.

V on-line kurzu je sada kompletního a ověřeného devítitýdenního tréninkového programu pro nohy, kdy se za 10 minut denně  výrazně zlepší stav vašich nohou. Dále je zde fotopříručka ke všem cvikům, podrobná skripta, testovací notýsek, hry pro nohy a pro děti a další hodnotné bonusy ke kurzu.

Na videích vás celým programem osobně provázím. Přístup do kurzu máte již nastálo.

Kdo raději čtete než posloucháte, přečtěte si, co online kurz obsahuje.

Informace pro  zájemce o seminář:

1. Jste tu poprvé, neznáme se ještě?

Cena jednodenního semináře je 1590 Kč (nebo bonusová cena 1270 Kč-viz níže).

Při objednání a úhradě internetového výukového kurzu Cviky pro nohy PŘED seminářem nebo současně s ním dostanete ode mne dárek – jako podporu k online kurzuzískáteseminář Zdravé nohy I. za bonusovou cenu o 20% nižší, tedy za 1270 Kč. 

Pokud jste současně klienty obchodu naboso a máte jejich slevový kupón, získáte další slevu 5% (tj. 80 Kč). z ceny semináře. Tyto dvě slevy se sčítají, seminář vás bude stát jen 1190 Kč.

2. Jste vlastníky online kurzu Cviky pro nohy?

Pak je pro Vás jednodenní seminář za  bonusovou cenu 1270 Kč. 

Pokud jste současně klienty obchodu naboso a máte jejich slevový kupón, získáte další slevu 5% (tj. 80 Kč). z ceny semináře. Tyto dvě slevy se sčítají, seminář vás bude stát jen 1190 Kč.

3. Jste mí studenti/klienti/cvičíte u mne?

 • Pro mé studenty a pro dlouhodobé klienty je speciální cena 850 Kč.
 • Týká se kromě mých studentů z ČVUT také dospělých cvičenců z mých hodin a „Masters“ kurzistů, a dále také mých dlouhodobých individuálních klientů).
 • Moji studenti a cvičenci (kteří ještě NEMÁTE přístup do online kurzu):

Při současné koupi internetového kurzu Cviky pro nohy získáte i vy slevu 20%, a to již ze speciální ceny semináře: konečná cena semináře je tedy pro vás 680 Kč.

(slevový kupón naboso se v tomto případě již nepřipočítává).

Přihlášky: 

Mailem na: [email protected]. Údaje k platbě semináře zasílám po přihlášení mailem.

Další reference ze semináře dne 1.10. 2016

Ivana Zemanová (účetní)

Doufám, že se naučím starat se o nohy a přestanou mne bolet. Organizace byla výborná, byla jsem absolutně spokojená s obsahem, to mne překvapilo! Výsledek jsem pocítila ihned, i když dočasně. Z obsahu: části masáže jsem už znala, ale některá cvičení pro mne byla nová. Lektorka byla super, vytvořila moc pěknou a veselou atmosféru. Nyní přehodnotím chůzi a více se budu věnovat nohám.

Marie Janečková (profesorka Obchodní akademie)

Ráda bych se naučila, jak zmírnit či odstranit bolesti nohou.

Během semináře byla vynikající organizace,  naučila jsem se mnoho z teorie i velice příjemnou a napravující masáž, moc děkuji! Taky nyní znám nová cvičení, budu cvičit a lépe chodit.

Lektorka je na jedničku s hvězdičkou! Vládla zde uvolněná, skvěla atmosféra, sešla se nás dobrá parta. Seminář mi dal náměty na cvičení a masáže, zcela splnil má očekávání, určitě doporučím dál.

Andrea Lajdová (kosmetička)

Ráda bych sa naučila cviky vykonávať správne a zlepšit si svalstvo na nohe i klenbu. Bola som velmi spokojnáorganizácia výborná, teórii som porozuměla. Masáže som už poznala z online kurzu Cviky pre nohy, tiež cvičenie, ale teraz bolo pod dohledou. Lektorka je naozaj výborná a seminá mi priniesol nové poznatky v starostlivosti o nohy, určitě doporučím!

Pavla Provazníková (účetní)

Ráda bych se naučila správně pečovat o chodidla, kotníky i nohy. Byla jsem velmi spokojená s organizací semináře i s obsahem, překvapilo mne ždímání hadru, nevěděla jsem také, že nemám správně postavená chodidla. Lektorka byla perfektní, úžasná! Atmosféra velice příjemná, doporučuji!. Budu se nyní sama víc snažit.

Pavlína Hrdinová

Ráda bych se naučila a pochopila cviky na nohy.  Zažila jsem skvělou organizaci, příjemnou atmosféru, vynikající lektorku a dobrý obsah: teorie pomáhá pochopení, masáže jsem neznala vůbec, mnohá cvičení jsem také neznala. Odnesla jsem si nové poznatky a hlavně motivaci ke cvičení. Doporučuji.

Jarmila Peterová (cvičenka Masters kurzu)

Chtěla bych vědět, co je a co není zdravá noha. Organizace byla dobrá, všechno z teorie mne překvapilo, protože jsem to neznala, také masáže a cvičení mi přinesly mnoho nového. Lektorku hodnotím kladně, naučila mne mnoho nového, dopručuji.

Natalka Lajdová (studentka)

Naučím sa základné cviky, ktoré mi pomožu rušiť moje problémy s nohami. S obsahem, teóriou i praxou som bola spokojná. Lektorka je velmi dobrá, příjemná osoba, vytvořila príjemnú atmosféru. Seminár mi priniesolmnoho, teraz viem, jako si správne namasírovať nohy a chodiť. Cvičením sa budem snažiť napraviť plochú nohu. Určitě áno, doporučujem tento seminár.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector