Nové informační letáky pro seniory – vše o zdraví

Vážení návštěvníci, na základě usnesení Vlády ČR jsou povoleny návštěvy v Pobytovém odlehčovacím centru od 5. 12. 2020 do odvolání pod podmínkou dodržení krizového opatření.

Dále dle nařízení Ministerstva zdravotnictví probíhá pravidelné testování na COVID – 19 formou antigenních testů u našich zaměstnanců.

Víme, že péče o starší osoby je fyzicky náročná. Často ale zapomínáme i na psychické zdraví osob, které se starají o své blízké. V Pobytové odlehčovací službě nabízíme pomoc seniorům, seniorkám, jejich pečujícím i celým rodinám. Umožníme jim regeneraci sil a nezbytný odpočinek.

Klienti nebo jejich rodiny platí v průměru 480 Kč / den. 

Nové informační letáky pro seniory – vše o zdraví

Poskytujeme krátkodobý pobyt seniorkám a seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Přistupujeme ke klientům a klientkám s individuální péčí. Snažíme se mobilizovat jejich schopnosti a dovednosti prostřednictvím různých aktivit v rámci terapeutické činnosti.

Vytváříme prostředí a životní podmínky, které jsou co nejvíce podobné domácímu prostředí. To vše při maximální podpoře klienta či klientky v soběstačnosti a snaze o jeho další rozvoj.

Naším hlavním úkolem je, aby opouštěli službu v dobré psychické a fyzické formě do domácího prostředí, v němž na něj čeká odpočatá pečující osoba.

Pobytová služba ŽIVOTa 90 je registrovanou sociální službou. Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V Pobytové odlehčovací službě poskytujeme:

 • Přechodnou péči o seniory a seniorky, kteří nejsou plně soběstační a potřebují naši podporu.
 • Podporu a pomoc během doby, kdy rodina nemůže péči zajistit. Pobytem u nás umožníme pečujícím lidem si odpočinout a nabrat nové síly.
 • Rodinnou atmosféru, senioři u nás mají možnost navázat nová přátelství a získat nové kontakty.
 • Aktivizační programy (např. tréninky paměti, výtvarné a rukodělné činnosti, canisterapii, společenské hry, pečení, reminiscence).

Kapacita pobytové odlehčovací služby je celkem 9 lůžek.

Klientům je k dispozici příjemný a kvalifikovaný personál, který garantuje vysokou úroveň poskytované péče.

Nové informační letáky pro seniory – vše o zdraví

Senioři a seniorky mohou využít pobytovou nebo ambulantní formu pobytu. Naši pomoc nabízíme buď formou krátkodobých pobytů (maximálně o délce 3 měsíce), nebo je možné docházet do našeho centra pouze přes den v době od 8:00 do 16:00 a strávit s námi příjemný čas ve společnosti svých vrstevnic a vrstevníků.

 • Pobytová forma (kapacita 9 lůžek, služba poskytována nepřetržitě 24 hodin).
 • Ambulantní forma (kapacita 3 místa, služba poskytována po–pá, 8.00–16.00).

Další informace naleznete ZDE.

Pobytová odlehčovací služba je určena seniorům a seniorkám, kteří pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci nebo z jiných závažných důvodů, nejsou schopni bez pomoci druhých osob zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a hájit své oprávněné zájmy. 

Jedná se o:

 • seniorky a seniory, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí za podpory své rodiny či jiných blízkých pečujících osob (neformální péče),
 • rodiny opečovávaných osob,
 • jiné pečující osoby.
 • osoby starší nad 60 let

Nové informační letáky pro seniory – vše o zdraví

Žádost o poskytnutí služby můžeme zamítnout z těchto důvodů:

 • a) (Poskytovatel) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • b) (Poskytovatel) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.
 • d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl (poskytovatel) v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Dokumenty ke stažení

Tuto službu finančně podporují:

 • Magistrát hlavního města Prahy
 • innogy Česká republika a.s.

Ministerstvo zdravotnictví

S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Nové informační letáky pro seniory – vše o zdraví

Epidemie v České republice nadále zpomaluje. Velký podíl na zlepšující se situaci má očkování. K dnešnímu dni bylo aplikováno 3 508 897 dávek očkování. Celkový sedmidenní počet nově potvrzených případů klesl na 117,6 […]

Nové informační letáky pro seniory – vše o zdraví

Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy. Od pondělí 10. května se do zelené kategorie zemí přesune […]

Nové informační letáky pro seniory – vše o zdraví

Od pondělí 10. května se vzhledem ke zlepšení epidemické situace sjednotí pravidla pro školní docházku, sportování dětí a další aktivity po celé republice. Skončí tak přísnější opatření, která dosud platila […]

TISKOVÁ ZPRÁVA – Projekt „Prověřeno seniory“ bojuje proti nekalým obchodním praktikám – Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s

Nové informační letáky pro seniory – vše o zdraví

V současnosti se stále častěji setkáváme s
obchodními subjekty, které nesplňují standardní procesy prodeje. Někteří
prodejci pouhou neznalostí, jiní se účelově snaží vydělávat na emocích
slabších, především seniorů.

Nový projekt „Prověřeno seniory“ má za
cíl zastavit nekalé a stále se zlepšující obchodní praktiky a poskytnout lidem
důchodového věku sumář plnohodnotných informací, včetně iluzorní mapy
důvěryhodných prodejních subjektů.

Zajímavé:  Příznaky Těhotenství 6 Dní Po Oplodnění?

Cílovou skupinou projektu jsou, jak již název
prozrazuje, osoby seniorního věku, které nejsou ve svém věku již dostatečně
edukováni v moderní obchodní gramotnosti.

S nově vznikajícím projektem „Prověřeno
seniory“
spolupracuje také Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace, z.s.
Organizace se zabývá hloubkovými
průzkumy trhu, přičemž veškeré nedostatky a závady reportuje státním dozorovým
orgánům, jako je Česká obchodní inspekce nebo Státní zemědělská
potravinářská inspekce
.

Gerta Mazalová
za Sdružení  obrany spotřebitelů o
nové metodice prohlásila:

„Toto je projekt, který jsme vytvořili společně
za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí, které to zakrývá svou
záštitou. Projekt má za úkol sdělovat, jak se jednotlivé subjekty (prodejny,
prodavači, podnikatelé) chovají a přistupují ke spotřebitelům, hlavně tedy
seniorům, zejména pak velikosti písma (aby vše mohli přečíst) a přístupem do
prodejny (aby někde neuklouzli).“

Kromě zákaznického přístupu zkoumá komise také
korektnost obchodních podmínek a další zákonem dané podmínky prodeje. Analyzované
subjekty budou hodnoceny bodovým systémem, který bude znázorněn jednoduchými
palci nahoru. Čím více palců nahoru, tím samozřejmě lepší hodnocení.

Pozitivně ohodnocený subjekt získá označení „Prověřeno
seniory“
, které může hrdě využívat ve svých marketingových materiálech
a zároveň bude uveden na oficiálním webu projektu. Značka je udělována po
limitované období jednoho roku.

„Zájem je přímo obrovský.

Volají nám
podnikatelé, že chtějí, abychom právě jejich subjekt překontrolovali a udělili
jim to hodnocení, protože díky účasti Ministerstva práce a sociálních věcí je
udělování značky „Prověřeno seniory“ nyní zcela zdarma,“ vyjádřila se o vysoké poptávce ze strany podnikatelů Gerta
Mazalová. Už jen tento zájem prozrazuje, že bude projekt velice úspěšný a stane
se osvětou v prodejní sféře.                   

Aktivity projektu „Prověřeno seniory“ jsou podpořeny z
dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a
proseniorských organizací s celostátní působností.

V Brně, 17. 8. 2020

Projekt: Prověřeno seniory

Kontaktní email: [email protected]

Máte vše? zajímali se hasiči o patnáct set důchodců. Rozdali roušky od skautek

Souhlasíte s odpuštěním poplatků za restaurační zahrádky? Jan Charvát

Dobrovolní hasiči. K čemu jsou dobří? Ti z Boskovic a jejich kolegové z Vratíkova obešli v uplynulých dnech patnáct set seniorů nad pětasedmdesát let. Pomáhali jim i městští strážníci. Starým lidem nabízeli pomoc v souvislosti s epidemií koronaviru.

Hasiči obcházeli seniory. Rozdávali informační letáky a roušky. | Foto: SDH Boskovice

„Od města jsme měli seznam s adresami. Starým lidem jsme rozdávali letáčky s číslem na non-stop informační linku města Boskovice.

Zároveň jsme zjišťovali, zda některý z důchodců nepotřebuje akutní pomoc, má nakoupeno, léky a zda se o něj má případně kdo postarat.

Když nebylo nikdo doma, nechali jsme ve schránce lísteček s upozorněním a letákem,“ uvedl zástupce velitele SDH Boskovice I Martin Pečinka.

Přečíst článek ›

Při obchůzkách rozdávali důchodcům také ochranné roušky. Část z nich věnovalo město a část ušil 9. dívčí skautský oddíl Minetaka. „Většina seniorů nám velmi děkovala, že se o nich ví a nejsou na vedlejší koleji. My zase děkujeme lidem, kteří podpořili nás. Věnovali roušky a vitamíny,“ dodal Pečinka.

Přečíst článek ›

Nasazení dobrovolných hasičů a strážníků ocenila například Marie Sedláková. „Děkujeme moc, bylo to milé. Brali to poctivě, i několikrát se vraceli k lidem, na které se nedozvonili. V této souvislosti bychom také rádi poděkovali dívčímu skautskému oddílu Minetaka, který nám poskytl vlastnoručně vyrobené ochranné roušky,“ napsala na sociální síti jedna z místních.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde.
Hyundai i10 první majitel, koupeno v CZ, nehavarované Hyundai i30 první majitel, koupeno v CZ Hyundai i20 první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Hyundai Santa Fe první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Hyundai iX35 servisní knížka, koupeno v CZ Hyundai Tucson servisní knížka, koupeno v CZ Hyundai iX20 první majitel, koupeno v CZ Hyundai i30 první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ + PRODAT AUTO

Nová nákupní doba pro seniory? Babiš prý plánuje další změnu

Je Miloš Zeman pro děti dobrým vzorem? Deník se ptal učitelů z celé ČR Pavel Cechl

Doba, po kterou jsou vyhrazeny obchody s potravinami pro lidi starší 65 let, by se mohla opět změnit. Plánuje to premiér Andrej Babiš (ANO). Důvodem je prý skutečnost, že nestíhají vařit oběd. Upozornil na to server Echo24.cz

Povinné roušky v obchodech. | Foto: Deník/ Lukáš Kaboň

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

„Psali mi lidi z Moravy, že pro ně je to trošku problém, že vlastně můžou jenom nakupovat od 10 hodin a že potom nestačí vařit oběd a tak dále, takže to jsou všechno témata z praxe, o kterých musíme mluvit. Já jsem taky viděl, že v 10 se tam nahrne strašně moc lidí,“ ocitoval server Babiše.

Zajímavé:  Mám Příznaky Těhotenství Ale Test Negativní?

Vláda by prý možnou změnu měla projednat dnes. Podle serveru by se změnou souhlasil i Svaz obchodu a cestovního ruchu, který sdružuje velké prodejce.

Přečíst článek ›

V současnosti jsou obchody s potravinami větší než 500 metrů čtverečních pouze pro seniory otevřeny mezi osmou a desátou hodinou dopolední. Mladší lidé do nich v tu dobu nemají přístup. Důvodem je skutečnost, že zvláště ti, kdo jsou starší než sedmdesát let, patří mezi osoby nejohroženější koronavirem covid-19.

Čtvrtá změna

Pokud by ke změně skutečno došlo, byla by už v pořadí čtvrtá. Nejprve vláda vyhradila obchody pro lidi straší 65 let na dobu mezi desátou a dvanáctou dopolední.

Ale už první den účinnosti to posunula na čas mezi sedmou a devátou ranní. Důvodem byla skutečnost, že důchodci prý vstávají dříve a pozdější čas prý není moc vhodný.

Přečíst článek ›

Ale už po týdnu to Babišův kabinet posunul na současný čas. Lidé, kteří chodí ráno do práce, si totiž stěžovali, že si nemají kde koupit svačiny.

Vláda by dnes měla jednat také o uvolnění při nošení roušek. A to především venku. S razantní změnou v tomto směru ale nesouhlasí někteří epidemiologové.

Přečíst článek ›
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde.

11.5.2020

Audi A6 první majitel, servisní knížka, koupeno v D Audi A6 první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, v záruce Škoda Octavia servisní knížka, koupeno v CZ Volkswagen Touran servisní knížka, koupeno v D Škoda Octavia servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, nehavarované Škoda Octavia koupeno v CZ Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované + PRODAT AUTO

Letáky, SZÚ

Leták Pokud máte zájem o poskytnutí tiskových dat k zajištění vlastního tisku, kontaktujte sekretariát CPVZ – tel.: 267082607, e- mail: [email protected]

LETÁKY

Název rok vydání   Dostupnost
Aby byly ručičky čisté jako rybičky 1. vydání, Praha 2017
 • Leporelo
 • Metodický návod
 • video – návod
ADHD: Hyperaktivní? Temperamentní? 1. vydání, Praha 2015  Leták
Adventní kalendář 2020 1. vydání, SZÚ, 2020  Leták 
Alkohol a jiné návykové látky u dětí. Prevence v rodině 1. vydání, Praha 2004, 2. vydání, Praha 2008  Leták
 1. Alzheimerova choroba – soubor materiálů:
 2. 1) Poster 
 3. 2) Kartičky – paměť
 4. 3) Leták – přesmyčky
 5. Nové – doplněné verze r. 2016: 
 6. 4) poster
 7. 5) leták – mozek
 8. 6) leták – přesmyčky s čtverečky
 9. 7) potisk na tašku
1-3) 1. vydání, Praha 2014 4-7) 1. vydání, Praha 2016
 • 1. Poster
 • 2. Kartičky
 • 3. Leták 
 • 4. Poster
 • 5. Leták
 • 6. Přesmyčky
 • 7. Taška
 Alzheimerova choroba – prevence (1.leták komplet, a)+b) strany samostaně) 1. 1. vydání . Praha 2015  1. Leták  a) Leták str.1.b) Leták str.2.
Alzheimerova choroba – pozvánka SZÚ, 2016  Leták
 1. Antibiotika:
 2. 1. Antibiotika- ježek 
 3. 2. Antibiotika – 7 mýtů o užívání antibiotik
 4. 3. Antibiotika – omalovánky
 5. 4. Antibiotika – skládačka: Pomozte zachovat účinnost antibiotik pro sebe a své děti
 6. 5. Antibiotika nejsou bonbóny (plakát A3)
 • 1. SZÚ, 2020
 • 2. SZÚ 2020
 • 3.SZÚ 2018
 • 4. SZÚ, 2020
 • 5. SZÚ, 2018
 1. 1. Leták 
 2. 2. Leták 
 3. 3. Omalovánky 
 4. 4. Leták 
 5. 5. Plakát
Antibiotická rezistence SZU, MZČR, 2014  1. Leták   2. Poster
Atopický ekzém 1. vydání, Praha 1995  Leták
Celiakie a bezlepková dieta 1. vydání, Praha 2001  Leták
Co byste měli vědět o rtuti v rybách a rybích výrobcích 1. vydání, Praha 2006  Leták
Co je a co není závislost 1. vydání, Praha 2003, 2. vydání, Praha 2008  Leták
Co lze najít na etiketě nebezpečných chemických látek a přípravků? 1. vydání, Praha 2002  Leták 
 Co víte o nádorech varlat? 1. vydání, Praha 2002  Leták 
Co víte o rakovině prsu 1. vydání, Praha 2002, 2. vydání, Praha 2004  Leták
covid – 19 1. covid – 19 a chřipka- co mají společného a čím se liší? 2. Přepošlete všem, které máte rádi…

 • 3. covid – 19 očkování
 • 4. covid -19 Vaccination EN

10 zásad, jak vytvořit propagační a reklamní leták. Propagujte se efektivně

Většina podnikatelů a malých firem své podnikání dnes propaguje hlavně na internetu. Informace o svých službách šíří na sociálních sítích, pomocí PPC kampaní nebo další moderní kanály. Ale i v současnosti dobře fungují také tradiční způsoby.

Oslovte potenciální zákazníky letákem. Jak jej vytvořit, aby byl efektivní? Pokud nechcete, aby jej příjemce hned hodil do koše, je důležité mít leták graficky a obsahově zajímavý. Propagovat něco přínosného.

Zajímavé:  Teploměr Pro Lékárny Na Léky?

Čtěte další díl letákového seriálu a zjistěte, jak připravit efektivní leták.

Před tvorbou letáku zvolte správnou strategii a myslete na cílovou skupinu

Promyslete:

 • Koho chcete oslovit, jaký je věk vašeho potenciálního zákazníka? Co má a nemá rád, kde pracuje, jaké služby potřebuje? Co ho zajímá?
 • Kde budete tiskovinu distribuovat – ve městě, na vesnici? Jací tam žijí lidé?

Jak má vypadat správný leták a co má obsahovat?

1. Zaujměte titulkem

Čtenáři se většinou dostane leták do ruky ve chvíli, kdy na něho působí mnoho rušivých vlivů. Například když se probírá poštou, vyndává nákup z tašky nebo prohlíží časopis. Upoutejte pozornost velkým a čitelným titulkem, který zákazník uvidí jako první. V titulku by měla být myšlenka nebo slogan týkající se vaší nabídky. Musí nalákat a vzbudit zvědavost.

Špatným příkladem jsou “prázdná” spojení jako: “Pozor akce!” nebo “To zde ještě nebylo”. Z takového titulku se zákazník nic nedozví a leták pak putuje rovnou do koše. Buďte v titulku více konkrétní.

2. Obrázek za 1000 slov

První, na co se čtenář podívá po titulku, je obrázek. Možná ještě dříve. Vložte do letáku originální fotografii nebo grafiku. Vždy dejte přednost vlastnímu snímku, avšak kvalitnímu.

Nemáte-li vlastní obrázek, využijte fotobanky. Z free fotobank dobře poslouží třeba Pixabay. Z placených vyzkoušejte například Fotolia, Dreamstime nebo českou fotobanku Fotkyfoto – jejím prostřednictvím můžete nakoupit i obrázky z velkých fotobank. Popřemýšlejte, jakou fotografii by vybrala vaše konkurence a pak vyberte takový obrázek, kterým se odlišíte.

Tip: Máte-li restauraci, přidejte obrázek interiéru a některého z oblíbených jídel.

3. Komunikujte stručně

Obsahem úvodního sdělení by měl být jen krátký text. Něco důležitého na úvod. Krátké sdělení si příjemce letáku přečte hned po titulku. Poskytněte příjemci jen ty nejdůležitější informace o produktu, výhodné nabídce či pozvánce na akci. Čím jednodušší sdělení, tím lepší.

Na letáku nekombinujte více nabídek dohromady. Pozvěte pouze na jednu akci, vyzvěte k nákupu jen jednoho produktu, využití jedné služby Popište jen málo zboží a nesnažte se do letáku nacpat všechny vaše produkty. Při nadmíře informací hrozí rozhodovací paralýza.

Příjemce letáku se do informací “zamotá” a nakonec si z vaší nabídky nevybere nic.

Znáte cílovou skupinu příjemců letáku? Podle cílové skupiny zvolte tón komunikace i skladbu nabídky. Zřejmě nebudete zvát starší generaci na pařbu s panákem zdarma, a naopak teenagerům nabízet pojištění nemovitosti.

Cílovou skupinu můžete zkusit i na letáku přímo vyznačit. Ušetříte tak čas lidem, pro které není sdělení určené. Ale nějak šikovně, aby to nikoho neurazilo. Například: “Pro moderního seniora”

Tip: Plánujete rozdávat letáky na ulici ve městě? Přidejte do obsahu letáku neúplnou informaci, kterou si zákazník doplní doma na internetu z vašich webových stránek.

Zakomponujte QR kód, který příjemce letáku snadno sejme chytrým telefonem a získá tak více informací.

 Předtím ale dejte distributorům pokyn, aby letáky dávali jen do rukou vybrané cílové skupině příjemců, u které předpokládáte, že s QR kódy umí pracovat.

Pokud vám tvorba titulku a textu moc nejde, oslovte copywritera. Pro inspiraci si přečtěte článek Krotitel slov: Jak připravit letáky, které prodávají.

4. Přidejte přínosný obsah

Obsah tiskoviny má být pro zákazníka přínosem. Neprodávejte jen, ale také dávejte. Jsou-li cílovou skupinou děti, doplňte leták o omalovánky. Pro starší generaci zvolte větší písmo a přidejte křížovku. Pro hospodyňky se hodí třeba zajímavý recept. Další možností přínosného obsahu může být krátký tip z vašeho oboru, například “Jak uklidit byt za 10 minut.”

Tip: Inspirujícím příkladem je magazín Gusto obchodního řetězce Billa. Nejen, že uvnitř časopisu najdete akční zboží a aktuální nabídku obchodu, ale také  přínosný obsah – recepty doplněné pěknými fotografiemi. To vše na kvalitním papíře.

5. Vyvolejte časovou naléhavost

Nabídku časově omezte. Do textu přidejte slova jako: “teď, dnes, pouze, do, tento víkend”. Píšete-li datum, je lepší napsat i den, například “středa 24. 2. 2016” namísto “24. 2. 2016”. Datum akce si příjemci lépe zapamatují.

6. Vyzvěte k akci

Leták musí obsahovat výzvu k akci. Co je cílem letáku? Co má příjemce letáku udělat po jeho přečtení? Sdělte, co mají lidé přesně udělat, kam přijít, jaký je další krok. Nedávejte ale příliš na výběr.

Tip: Výzvou k akci může být třeba: “Objednejte si”, “Přijďte ochutnat”, “Vyzkoušejte”, “Přidejte se k nám”, “Navštivte nás”, “Využijte slevu”.

7. Přiložte kontakt,  adresu

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector