Očkování proti rakovině děložního čípku – Vše o zdraví

GARDASIL 9

 • Je účinná proti sedmi nejčastějším typům HPV způsobujících rakovinu děložního čípku a těžké předrakovinové změny (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) a proti dvěma typům HPV způsobujících tvorbu genitálních kondylomat (6 a 11).
 • Na trhu v ČR je od roku 2016.
 • Cena jedné dávky je u nás 4.500 Kč. Jsou potřeba celkem 3 dávky. Druhá se aplikuje za 2 měsíce od první a třetí za 6 měsíců od první.
 • Silgard / Gardasil
 • Je účinná proti dvěma nejčastějším typům HPV virů způsobujících rakovinu děložního čípku a těžké předrakovinové změny (16 a 18) a proti dvěma typům HPV způsobujících tvorbu genitálních kondylomat (6 a 11).
 • Na trhu v ČR je od roku 2007.
 • Cena jedné dávky je u nás nyní v AKCI 2.500 Kč. Jsou potřeba celkem 3 dávky. Druhá se aplikuje za 2 měsíce od první a třetí za 6 měsíců od první.

V České republice je každým rokem nově diagnostikováno cca 1000 případů karcinomu děložního čípku a přiblžně 400 z nich končí smrtí. Jde přitom o jeden z mála nádorů, kde známe příčinu a proto lze tomuto onemocnění účinně předcházet. Očkování proti rakovině děložního čípku - Vše o zdraví

Hlavní příčinou vzniku rakoviny děložního čípku je infekce některými typy lidského papilomaviru, nebo-li HPV (zkratka z anglického Human papillomavirus). Vysoce rizikové HPV infekce, které mohou vést ke vzniku rakoviny děložního čípku, prekancerózním stavům děložního čípku, nebo jiným nádorovým onemocněním, způsobují zejména typy 16, 18, 31, 33 a dále pak typy 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59.

Za vůbec nejrizikovější jsou považovány právě typy 16 a 18, které jsou odpovědné za přibližně 70 % případů karcinomu děložního čípku a za 75 až 80 % případů karcinomu konečníku.

V průběhu života se nakazí jedním nebo více typy HPV přibližně 75 až 90 % sexuálně aktivní populace. K přenosu HPV nemusí dojít pouze pohlavním stykem, ale také při nekoitálních sexuálních aktivitách. Před přenosem neposkytuje stoprocentní ochranu ani kondom.

I když u většiny lidí proběhne infekce zcela bez příznaků a po určitém čase sama odezní bez léčení, u některých žen může infekce přetrvávat a rozvinout se právě v prekancerózy a následnou rakovinu děložního čípku.

Onemocnění může postihnout kteroukoliv dívku nebo ženu, která přišla do styku s rizikovým typem HPV.

Riziko se může zvyšovat ve spojení s dalšími faktory jako jsou například sexuální promiskuita, špatná hygiena nebo kouření.

Účinná prevence

Nejspolehlivější způsob prevence před tímto onemocněním je kombinace pravidelných gynekologických prohlídek, resp. pravidelného cervikálního screeningu a očkování některou z dostupných vakcín proti HPV virům, které toto onemocnění způsobují. Bohužel stále existuje celá řada lidí, kteří se očkování brání, a to zejména kvůli dezinformacím, které se mezi lidmi šíří.

 • Účinnost vakcín proti HPV byla prokazatelně potvrzena množstvím rozsáhlých studií. Jako u každého očkování, vakcína působí samozřejmě jako ochrana před budoucími infekcemi a neléčí již vzniklou infekci.
 • Může zabránit přibližně 80 až 90 % všech případů rakoviny děložního hrdla nebo těžkých předrakovinných změn, v případě, že očkování proběhne ještě před kontaktem s daným typem HPV.
 • S očkováním je nejlepší začít ještě před začátkem sexuálního života – tedy před tím než dojde k přirozenému kontaktu s HPV. Odhaduje se, že mnoho lidí se nakazí některým typem HPV v průběhu prvních 2 až 3 let pohlavní aktivity.
 • V naprosté většině případů se doporučuje také sexuálně aktivním ženám, jelikož ke kontaktu s některým typem viru ještě nemuselo dojít. Navíc bylo zjištěno, že až u 30% předrakoviných změn čípku se jedná o vícenásobné infekce různými typy HPV.
 • Chrání také před ostatními chorobami způsobenými konkrétními typy HPV obsaženými ve vakcíně.
 • Každá vakcína je před uvedením na trh po několik let velmi důkladně zkoušena a po té neustále sledovaná přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami. Vedlejší účinky vakcinace jsou statisticky i biologicky zanedbatelné.
 • Vakcíny proti HPV jsou vyrobeny na jiném principu než starší typy vakcín. Obsahují pouze obaly virů a proto není možné se jimi infikovat.

Rakovina a předrakovinové změny související s HPV

HPV infekce je považována za nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Některé studie odhadují, že většina sexuálně aktivní dospělé populace (75-90%) je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů (avšak infekce často proběhne bezpříznakově).

Tento virus je zodpovědný za vznik genitálních bradavic (tzv. kondylomů) a za těžké přednádorové změny (nejčastěji na děložním čípku, ale i v pochvě, na zevním genitálu, konečníku, krku).

HPV infekce dále může vyvolávat a být přítomna v nádorech čípku děložního, vulvy (zevních rodidel) a vaginy, karcinomu konečníku, karcinomu penisu, karcinom krku (především tonzil).

Všechny informace co HPV způsobuje najdete na specializovaném webu zde »

Zajímají Vás podrobnější informace o HPV?

 1. Více podrobnějších informací o HPV infekci, jednotlivých typech HPV virů, co tyto viry způsobují, jejich výskyt v populaci a spousta dalších informací více v našem článku.
 2. Podrobnější informace o HPV najdete zde »
 1. Vakcinace byla uvedena v naší zemi do praxe r. 2007.

  Zákonným ustanovením je tato aplikace hrazena ze zdravotního pojištění pro třináctileté dívky. Vakcinace je doporučována i dospělým ženám i chlapcům a mladistvým mužům.

 2. Vakcíny působí jako silné imunogeny oproti přirozeným infekcím, které imunitnímu dozoru unikají.
 3. Efektivita vakcinace je neustále ověřována.

  Vakcíny nejsou terapeutické. Ošetření lézí děložního cervixu s onkogenním potenciálem, zjištěných screeningem, se obvykle provádí excizní metodou. Až u 30% však jde o vícenásobné infekce různými typy virů HPV, (prokázáno na základě laserových mikrodisekcí a genotypizacemi , přehledy např.

  Bergeron C: Pokroky technologií screeningu,HPV Today 2010, Stoler MH: Individuální lokality v TZ a různé stupně CIN, HPV Today, 2010).

 4. Excizní ošetření nemusí tedy být úplnou eradikací infekce, jež byla v době excize ještě latentní a nezabrání reinfekci virem téhož nebo jiného typu.

 5. Navíc byla prokázána účinnost vakcíny proti některým HPV asociovaným lézím celého anogenitálního traktu a také v lokalitách extragenitálních.
 6. Vedlejší účinky vakcinace, neustále sledované přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami, jsou statisticky i biologicky zanedbatelné.

  Námitky z posledních 15ti let, týkající se toxicity hliníku obsaženém v adjuvantech vakcín, náleží do říše mýtů.

 7. Je žádoucí změnit postoje žen po excizních ošetřeních (konizacích) i postoje ambulantních specialistů, kteří buď spoléhají na trvalý výsledek excize nebo jsou skeptičtí k možnosti vakcinace žen, dříve infikovaných.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP proto doporučuje vakcinaci proti HPV i ženám s diagnostikovanou prekancerózou děložního hrdla. Vakcínu lze aplikovat před ošetřením i po něm.

Úhrada pojišťovnou

Očkování proti HPV není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou. Očkování proti HPV je zdravotní pojišťovnou hrazeno pouze pro dívky a chlapce ve věku 13 let (očkují pediatři – naší kliniky se netýká).

O děložním čípku a očkování HPV s prof. MUDr. Michalem Zikánem, Ph.D

V dnešním rozhovoru s prof. MUDr. Michalem Zikánem se dozvíš co je HPV a co může v lidském těle způsobovat, ale i kdy je dobré se nechat očkovat. Věděl/a si například, že by se proti HPV měli očkovat i chlapci? Pojďme se na to podívat!

Pan profesor vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a poté pracoval na Gynekologicko-porodnické klinice u Apolináře. Podílel se na publikaci více než 150 odborných článků a je autorem i jedné knihy. 

Aktivní je také v práci s neziskovými organizacemi a přednáší na mnoha konferencích. Z pozice přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce se pak podílel na projektu otevření centra porodní asistence. Tedy zařízení, které umožňuje rodičkám porod v pohodlném prostředí se zachováním vysoké kvality péče. 

Očkování proti rakovině děložního čípku - Vše o zdraví
Co je HPV a co může v lidském těle a nejenom na čípku způsobovat?
Papillomavirus je patogen, který má mnoho typů. Některé typy nedělají vůbec nic, některé typy dělají nějaké benigní problémy v podobě třeba genitálních bradaviček a další zase mohou způsobit zhoubné nádory, což se týká především oblasti děložního čípku a pochvy.

Jaké je věkové rozložení pacientek, které onemocní rakovinou děložního čípku?

My vidíme vrchol výskytu rakoviny děložního čípku kolem 40. roku věku nebo mezi 35 až 40 lety. Často nádor postihuje ženy, které ještě plánují děti a právě nádor jim v tom může zabránit. Druhý vrchol vidíme kolem 60. roku věku. 

A jak se tedy ten nádor projevuje? 

On se právě moc neprojevuje, a když už se projeví, tak krvácením nebo nepravidelným krvácením mimo cyklus. Jeho velká výhoda je v tom, že se při pravidelných preventivních gynekologických prohlídkách dá najít i rané fázi. 

Dědí se v rodině? Tedy, když mám v rodině rakovinu děložního čípku, budu mít vyšší pravděpodobnost jeho vzniku jako je tomu například u rakoviny prsu?

Ne, nedědí. U prsu a u rakoviny vaječníku je zde zvýšená pravděpodobnost dědičnosti, ale to neplatí u karcinomu děložního čípku.

Jak funguje očkování proti HPV? Proti čemu se konkrétně očkuje? 

Očkuje se tak, aby vzniklé protilátky bránily nákaze papillomavirem, je to neživá očkovací vakcína čili obsahuje jednu bílkovinu z povrchu papillomaviru. Ta bílkovina je vázaná s látkou, která potom vyvolá to, že náš imunitní systém se naučí tuto bílkovinu rozpoznávat jako cizorodou a vytvoří protilátky. Zmiňované protilátky se nahromadí ve sliznici děložního čípku a tam brání tomu, aby se papillomavirus uchytil a množil.

 • Kdy je dobré se nechat očkovat? 
 • Proč očkovat i chlapce, když HPV způsobuje primárně rakovinu děložního čípku?  
 • Je potřeba se pak v průběhu života přeočkovat? 
 • Má smysl očkovat se i po zahájení pohlavního života? 
 • Není to tak, že by se žena měla před očkováním otestovat na HPV? 
 • V tom případě by mladé ženy do 35 let, které jsou více sexuálně aktivní, nemusely chodit na časté testování na HPV, tak, jako se testují na HIV a další sexuálně přenosné choroby? 

Nejlépe před zahájením pohlavního života, a proto se očkování, které je hrazené z veřejného zdravotního pojištění,týká děvčat i chlapců ve věku mezi 13. až 14. rokem. Tento věk byl také zvolen, protože je tam tzv. vakcinační okno –jiná očkování tam neprobíhají.

Protože chlapci jsou přenašeči tohoto papillomaviru, takže ho samozřejmě přenášejí dál. U chlapců můžepapillomavirus, kromě nádorů hlavy, krku nebo třeba análního otvoru, také způsobit rakovinu penisu, ale ta je velmi vzácná. To, proč očkovat chlapce, je hlavně proto, abychom tu závažnou infekci vymýtili z populace.

Zatím se nezdá, že by přeočkování bylo potřeba. U dětí je výhodou to, že je očkujeme v době, kdy se nesetkaly s papillomavirem. Dnes už víme, že je můžeme očkovat jenom dvěma dávkami vakcíny. Zatímco dospělí, po zahájení pohlavního života můžeme též očkovat, ale ty očkujeme 3 dávkami vakcíny. 

Vždycky to má smysl, ale je to jenom otázka toho, jaký efekt od toho očkování očekáváme. Pokud očkujeme jedince před zahájením pohlavního života, pak ten efekt bude maximální, ale je-li to tzv. imunokompetentní jedinec čili nemá nějakou poruchu imunity, to očkování zafunguje. Očkujeme-li ženu nebo muže, kteří už zahájili pohlavní život, pak je očkujeme proto, aby se nenakazili. Jestliže infekci už mají, tak ji očkování nezlikviduje. My také očkujeme i ženy, které podstupují konizaci, pro přednádorové změny, protože jsme v rámci tohoto výkonu schopni velmi často odstranit i ložisko infekce, a to očkování brání tomu, aby se žena znovu nakazila.

Neměla, do 35 let určitě ne. Tam to smysl nemá, protože imunita s virem nějakým způsobem pracuje a je zde velká pravděpodobnost, že ho zlikviduje. Pokud však infekce přetrvává, HPV vyšetření nám pomohou poznat, které ženy máme hlídat častěji.

Určitě ne. Měly by samozřejmě navštěvovat pravidelně svého gynekologa, který se na čípek pomocí stěru podívá, ale pokud se na něm nic neděje, tak by testování mělo proběhnout až někdy mezi tím 30. až 35. rokem života. 

Vy jste zmínil, že očkování holčiček a chlapců je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jak je to v případě starších dětí a dospělých? V jakých částkách se tam pohybujeme? 

Vakcíny jsou v tuto chvíli na trhu 3, všechny jsou dobrou volbou, ať už se žena nebo muž nechá naočkovat kteroukoliv z nich, je to dobře. Budeme-li se bavit o té nejdražší vakcíně, která je vyvinuta proti 9 typům papillomaviru, včetně těch rakovinotvorných a těch, které způsobují genitální bradavice, pak se ta investice pohybuje kolem 12 až 13 tisíc za všechny 3 dávky. Pokud budeme hovořit o těch jiných vakcínách, tak se budeme pohybovat kolem 6 až 7 tisíci.

Je něco na co jsem se v rámci očkování nezeptala a na co třeba dostáváte často otázky právě od žen ve své ordinaci? 

Dostávám překvapivou otázku, jestli to očkování nezpůsobí rakovinu – a to je otázka, nad kterou se vždycky vyděsím, protože zcela neodpovídá logice situace. Ta vakcína obsahuje jenom jednu bílkovinu toho viru čili opravdu vyvolá jenom imunitní odpověď, ona neobsahuje žádný virus, žádnou živou součástku, která by s tou infekcí měla cokoliv společného čili v žádném případě nemůže onemocnění vyvolat.

Co byste chtěl vzkázat našim čtenářům závěrem? 

Ať se nebojí lékařů a chodí k nim, a to především teď v covidové době, kdy vidíme v posledních 2 až 3 měsících, že nám najednou ubylo pacientek a není to proto, že by měly méně nádorů, ale je to proto, že se bojí jít k lékaři a nebo ti lékaři nesmyslně odkazují na dlouhé čekací doby, nebo vůbec neordinují. Čili, nebojte se, nezanedbávejte prevenci, to co investujete do svého zdraví teď, do něj nebudete muset investovat v budoucnu.

Celý rozhovor si můžeš poslechnout tady:

Očkování proti HPV

 • Vysokorizikové (HR = high-risk), sem řadíme např. sérotypy 16, 18, 31, 33, 35 aj.

  Tyto typy HPV vyvolávají nádorové bujení – mohou způsobovat karcinom hrdla děložního, zevních rodidel, pochvy, penisu, anu, hlavy a krku.

  Podrobněji zmíníme rakovinu děložního čípku. V současnosti se celosvětově jedná o druhou nejčastěji se vyskytující rakovinu u žen, po rakovině prsu.

  V České republice je ročně hlášeno 1 050 až 1 100 nových onemocnění, 350-400 žen na toto onemocnění zemře. Přes stále se zlepšující diagnostické možnosti tento stav spíše přetrvává.

  I nadále je hlavní příčinou relativně malý počet žen, které pravidelně absolvují preventivní gynekologické prohlídky.

  Samotnému nádoru předcházejí přednádorové změny buněk – prekancerózy, se kterými se organismus může sám vypořádat. Prekancerózy se neprojevují žádnými zdravotními obtížemi. Hlavní úlohu při odhalení těchto stavů hraje screeningové vyšetření u ambulantních gynekologů, včetně správně odebrané cytologie a provedení kolposkopického vyšetření. Včas objevené přednádorové stavy lze úspěšně léčit.

 • Nízkorizikové (LR = low-risk): sem řadíme např. sérotypy 6, 11, 34, 40, 42 aj.

  Tyto typy HPV nevyvolávají nádorové bujení – mohou způsobovat genitální bradavice (condylomata accuminata, genitální kondylomata), papilomatózu hrtanu, rekurentní respirační papilomatózu, některé mírně závažné přednádorové stavy děložního hrdla, pochvy a zevních rodidel (i tyto ale někdy vyžadují chirurgický zákrok).

  Podrobnější informace uvádíme k problematice genitálních bradavic: Genitální bradavice (condylomata accuminata, genitální kondylomata) jsou benigní léze způsobené nízkorizikovými lidskými papilomaviry, nejčastěji typu 6 nebo 11.

  Jsou poměrně vysoce infekční a napadají muže i ženy. Vznikají již několik měsíců po infekci. Časté návraty onemocnění jsou pro pacienty značně frustrující.

  Jedinou spolehlivou ochranou před infekcí je sexuální abstinence, neboť ani kondom není zcela spolehlivým způsobem.

  Důležitou zásadou prevence je především vyvarovat se promiskuity a dodržovat hygienu. Pokud dojde k nákaze jednoho z partnerů, je velmi vhodné, aby se nechal vyšetřit i partner druhý. Jak již bylo zmíněno, používání kondomu dokonalou ochranu nezajistí, ale do určité míry riziko alespoň snižuje.

  Ochrana před lidskými papilomaviry nabývá proto na stále větším významu. Nejspolehlivější metodou prevence proti HPV infekci je očkování.

  Účinnost proti typům HPV, zastoupeným ve vakcíně, je velmi vysoká a dlouhodobá. S věkem efekt očkování klesá. V ideálním případě by proto očkování proti HPV mělo být dokončeno před zahájením pohlavního života

  Očkování chrání pouze před infekcí těmi typy HPV, proti kterým jsou určena. Nechrání proti ostatním typům HPV. Proto vakcinace není jediným způsobem prevence a ochrany žen před onemocněním rakovinou děložního čípku. I přes očkování je důležité pravidelně chodit na preventivní gynekologické prohlídky. Je doporučováno očkovat i mužskou populaci.

  Pro vakcíny proti HPV je stanovena úhrada z veřejného zdravotního pojištění – očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti lidskému papilomaviru je hrazeno tehdy, je-li zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Uvedené skupiny pojištěnců se hradí dvě dávky očkování.

  • V současnosti jsou k dispozici tyto očkovací látky:
  • Cervarix (k očkování proti HPV 16, 18)

  Gardasil (k očkování proti HPV 6, 11, 16, 18) Gardasil 9 (k očkování proti HPV 6, 11, 16, 18, a dalším pěti sérotypům – 31, 33, 45, 52, 58)

  Všechny vakcíny účinně brání proti infekci způsobené virovými typy 16 a 18. Právě typy HPV 16 a 18 jsou prokazatelně nejčastějšími původci karcinomu děložního čípku.

  Vakcíny tedy působí preventivně jak proti vzniku karcinomu, tak proti vzniku prekancerózních změn, které by později mohly k nádorovému bujení vést. K dispozici jsou i očkovací látky poskytující ochranu také proti typům HPV 6 a 11, tzn.

  proti typům, které vyvolávají většinu případů genitálních bradavic.

  V případě zájmu o získání podrobnějších informací o očkování proti HPV doporučujeme obrátit se nejlépe na svého praktického lékaře nebo gynekologa.

 • Očkování proti HPV

  • očkování proti rakovině děložního čípku (vakcína CERVARIX, GARDASIL nebo GARDASIL9),
  • očkování proti genitálním bradavicím (vakcína GARDASIL nebo GARDASIL9).

  doporučujeme k nahlédnutí 1doporučujeme k nahlédnutí 2

  Příspěvek do 4 000 Kč po ukončení očkovacího cyklu lze uplatnit u RBP jen 1x na:

  • úhradu preventivního očkování proti lidskému papilomaviru vakcínou CERVARIX, GARDASIL nebo GARDASIL9,
  • dívkám a ženám od 12 do 30 let (prevence rakoviny děložního čípku, genitálních bradavic a análních karcinomů),
  • chlapcům od 12 do 18 let  (prevence genitálních bradavic a análních karcinomů).

  Očkovací schéma

  OČKOVACÍ LÁTKA DVĚ LÁTKY TŘI LÁTKY
  Cervarix 9 až 14 let – (0, 5-13 měsíců) od 15 let – (0, 1, 6 měsíců)
  Gardasil 9 až 13 let – (0, 6 měsíců) od 14 let – (0, 2, 6 měsíců)
  Gardasil9 9 až 14 let –  (0, 5-13 měsíců) od 15 let – (0, 2, 6 měsíců)

  Doporučujeme očkování konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo s lékařem nejbližšího očkovacího centra.

  O příspěvek na toto očkování mohou pojištěnci požádat RBP teprve po aplikaci všech dávek očkovacího schématu, a to do dvou měsíců po jejím provedení po předložení příslušných dokladů (originály dokladů o zakoupení a doklad o naočkování). Aplikace první dávky vakcíny musí být provedena u žen před dovršením 30 let, u chlapců před dovršením 18 let.

  Hrazené očkování 13letých

  • V souladu s platným zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, hradí RBP nepovinné očkování proti rakovině děložního čípku všem dívkám, které v příslušném kalendářním roce dovrší 13 let, nebudou starší než 14 let a jejichž rodiče se pro očkování rozhodnou. Tato věková hranice byla zákonem zvolena z důvodu nejvyšší účinnosti očkovací látky před zahájením pohlavního života. V uvedeném věku musí být dívky naočkovány alespoň první dávkou.
  • Od 01.01.2018 hradí RBP, v souladu se změnou platného zákona o veřejném zdravotním pojištění, za zcela shodných podmínek i nepovinné očkování proti genitálním bradavicím všem chlapcům, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 13 let, nebudou starší 14 let a jejich rodiče jej budou požadovat.

  Uvedená úhrada se týká všech typů schválených očkovacích látek pro očkování 13letých dívek a chlapců a je ve výši 1 766 Kč:

  • Očkovací látka Cervarixdoplatek je 0 Kč
  • Očkovací látka Gardasil9obvyklý doplatek na jedné dávce1 700 – 2 000 Kč  (nejedná se o maximální možný doplatek)
  • Očkovací látka Gardasil  obvyklý doplatek na jedné dávce  0 – 50 Kč(nejedná se o maximální možný   doplatek)

  Rakovina děložního čípku

  Je druhé nejčastější nádorové onemocnění žen v Česku. Ročně postihne přes tisícovku žen, z nichž každá třetí zákeřnému onemocnění podlehne. Některé zbytečně, protože podceňovaly preventivní prohlídky. Jejich absolvováním je možné rozpoznat včas nejen rakovinu samotnou, ale i změny, ke kterým před vypuknutím nemoci na děložním čípku dochází.

  Karcinom děložního čípku vzniká z infekce vysokorizikovými typy lidských papilomavirů. Druhou možností, jak rakovině děložního čípku předejít, je očkování proti papilomavirům. Očkování pomůže tělu vypořádat se s papilomaviry jednou provždy. Je nejúčinnější u dívek ještě před započetím sexuálního života.

  Proti onemocněním způsobených HPV infekci  se očkuje vakcínami CERVARIX, GARDASIL9 nebo SILGARD.

  Genitální bradavice

  Je to nakažlivé a velmi nepříjemné onemocnění, život však neohrozí. U jedinců obou pohlaví může papilomavirus způsobit toto onemocnění kromě pohlavního ústrojí i v oblasti hlavy a krku. Očkováním jedinců obou pohlaví se zamezí šíření viru v populaci.Proti genitálním bradavicím se očkuje vakcínami GARDASIL nebo GARDASIL9.

  Důležitá informace

  • U pojištěnců mimo věkové rozpětí bonusového programu lze očkování proti HPV uhradit příspěvkem z balíčku preventivního programu, podbalíčku očkování, a to do výše 1 000 Kč.
  • U tohoto očkování platí podmínka naočkování všech tří dávek a možnosti jeho uplatnění jen jednou za dobu pojištění u RBP.

  ŽENY VZKAZUJÍ ŽENÁM: Pojďme společně vymýtit rakovinu děložního čípku

  Přitom právě při prohlídkách bude nově možné přesněji odhalit zvýšené riziko onemocnění a zabránit tak jeho rozvoji. Ženám ve věku 35 a 45 let by totiž měl být od roku 2021 prováděn tzv. HPV DNA test hrazený ze zdravotního pojištění.

  Ten s vysokou přesností odhalí infekci způsobenou virovým původcem onemocnění na děložním čípku. „Pro skutečné snížení rizika onemocnění je nezbytné, aby ženy chodily pravidelně na preventivní gynekologické prohlídky. V tomto ohledu máme v ČR co dohánět, protože např.

  kohorta žen nad 55 let dochází na každoroční vyšetření jen ve 30 %1. Bohužel zejména u žen starších 60 let se v ČR nedaří onemocnění diagnostikovat ve stádiu, kdy je vyléčitelné. Samozřejmostí by mělo být také očkování dívek a chlapců proti HPV,“ vysvětluje prof. MUDr. David Cibula, CSc.

  , vedoucí Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF v Praze, a dodává: „Ochrana očkováním proti HPV u sexuálně naivních žen, tedy u těch, které ještě neměly pohlavní styk, se pohybuje nad 90 %, neboli u očkované ženy se sníží riziko onemocnění až o 93 %.

  Očkování má smysl i u  žen, které již měly sexuální partnery, kde je prokázané snížení rizika onemocnění asi o 40–50 %“.

  Zvýšit zájem žen o prevenci a informace je cílem Světového dne onkogynekologických diagnóz World GO Day 2020, který v ČR společně zastřešují ONKO Unie, Nadační fond Hippokrates a Pacientská organizace Veronica. „Proto, aby neumíralo 360 žen ročně a číslo rychle klesalo, musí prevence fungovat opravdu ze 360 stupňů.

  Nejde jen o intenzivní práci lékařů, ale také aktivitu samotných žen – nás všech bez rozdílu věku. Prevenci můžeme využít na maximum jedině, pokud necháme očkovat své děti i sebe a půjdeme každý rok na gynekologickou prohlídku. Vezměme si za příklad Austrálii, kde se důslednou prevencí a očkováním stává rakovina děložního čípku vzácným onemocněním.

  Máme tedy možnost společně tuto chorobu vymýtit,“ vyzývá ředitelka ONKO Unie Petra Adámková.

  Udělejme si čas jeden den v roce

  Mezi vyléčené pacientky s rakovinou děložního čípku patří někdejší televizní hlasatelka a moderátorka, paní Marie Retková (64), která také vyzývá ženy, aby vzaly odpovědnost za své zdraví do vlastních rukou: „Nemoc se ozvala masivním krvácením ve dvě v noci, když jsme byli na chalupě. Na poslední preventivní prohlídce u gynekologa jsem přitom byla ani ne měsíc před touto příhodou, kdy mi byl proveden cytologický stěr z čípku. Nic se na něm ale neukázalo, protože nádor rostl hodně dozadu a při stěru se k němu lékař nedostal. Je tedy dobře, že je dostupná nová moderní metoda vyšetření, která není závislá na tom, jestli se gynekolog dostane při stěru až ke schovanému nádoru. Ale milé dámy – k čemu by metoda byla, pokud bychom nepřišly na každoroční preventivní prohlídku, aby nám mohl test být proveden? Choďte na prohlídky, vždyť je to jen jednou za rok.“

  Ženy se vznikajícím nádorem však často žádné problémy nepociťují, protože raná stádia onemocnění probíhají bez příznaků. Přitom čím dříve jsou změny na děložním čípku odhaleny, tím je vyšší šance na vyléčení.

  Paní Sylvie Pavlová (45) nevnímala žádný diskomfort nebo bolest, přitom tři týdny po preventivní prohlídce u gynekologa dostala zprávu, že vyšetření stěru z děložního čípku nevyšlo dobře.

  Následovala takzvaná konizace čípku, tedy chirurgické odstranění podezřelé tkáně, u které pak histologie potvrdila přítomnost zhoubného nádoru. U paní Pavlové provedli lékaři radikální hysterektomii a díky včasnému nálezu nebylo potřeba ozařování ani chemoterapie.

  „Dle lékařů byl nádor zhoubný, agresivní, ale malý a já děkuji Bohu, že se na to přišlo včas,“ uzavírá paní Pavlová, která je dnes vyléčená a čekají ji pouze pravidelné kontroly na onkogynekologii.

  Před HPV chrání pouze očkování, proočkovanost však klesá

  Změny na děložním čípku, které vedou k rozvoji nádorů, způsobuje pohlavně přenosná infekce lidským papilomavirem (HPV). Jde o virus, který je v populaci velmi rozšířený – během svého života se s ním setká až 80 % z nás. Vyhnout se mu dá pouze doživotní sexuální abstinencí nebo monogamií obou partnerů, což je pro drtivou většinu lidí nereálné.

  Jak tedy zabránit tomu, aby HPV virus infikoval děložní čípek a rozvinul se až v nádor? „Spolehlivou ochranou je jedině očkování proti HPV. Díky němu si imunitní systém vytvoří protilátky, které virus zlikvidují, když s ním tělo přijde do kontaktu.

  Nejlépe vakcína chrání při podání před začátkem sexuálního života, tedy před prvním možným kontaktem genitálií s virem, kdy je ochranná účinnost 90 %. Proto byl pro vakcinaci hrazenou z veřejného zdravotního pojištění stanoven věk 13 let. Na očkování proti HPV však není nikdy pozdě.

  U žen již sexuálně aktivních snižuje riziko nádoru děložního čípku o 50 %. Rakovina děložního čípku je tak díky tomu jediným nádorovým onemocněním, u kterého může každá žena díky vakcíně zvýšit o polovinu svoji šanci, že se jí vyhne. Aby však měla proočkovanost populace výrazný dopad na snížení výskytu onemocnění, musí dosahovat alespoň 80 %.

  V ČR to znamená, že je potřeba zvýšit počet očkovaných – jsme dle nejnovějších dat z ÚZIS na pouhých 60 % a číslo meziročně klesá, což je alarmující“ vysvětluje profesor Cibula.

  Očkování je hrazeno ve 13 letech nejen dívkám, ale také chlapcům. Muži jsou totiž přenašeči a mohou nakazit neočkovanou partnerku, navíc může HPV u mužů i žen způsobit další nádorová onemocnění a genitální bradavice.

  Bezpečnost vakcíny je potvrzená bezpočtem klinických studií, rodiče by proto neměli podcenit ochranu zdraví svých dětí na základě nepodložených informací o vedlejších účincích.

  Je zcela zásadní, aby relevantní informace o vakcinaci mělo co nejvíce lidí, proto je důležité tuto jedinečnou možnost ochrany stále připomínat. „Sama jsem prodělala zhoubné onemocnění děložního čípku včetně chemoterapie a ozařování. Vím tedy, jak je léčba náročná.

  Nejen fyzicky, ale také na psychiku, protože prostě nemusí zabrat, a to je obrovská nejistota. Pokud před ní mohou rodiče své děti ochránit, měli by to udělat. Jde o jedinou rakovinu, proti které existuje očkování,“ vysvětluje Denisa 

  Laubrová, ředitelka Pacientské organizace Veronica, která podporuje pacientky s onkogynekologickými nádory a spolu s lékaři edukuje veřejnost o prevenci.

  „Ženy by také měly vědět, že rakovina děložního čípku vzniká v průměru za 15 let od HPV infekce. Ukončení sexuálního života tedy ještě neznamená, že už se nemůže nádor objevit.

  Obrací se na nás řada pacientek ve věku nad 50, ale i nad 60 či 70 let,“ doplňuje Laubrová.

  Zvýšené riziko pozná inovativní test

  Přestože je ochranná funkce očkování proti HPV vysoká, není stoprocentní. Proto je důležité naplánovat si na jeden den v roce preventivní prohlídku u gynekologa. Tím spíš, pokud žena očkovaná není.

  „Takzvané předrakovinové změny na děložním čípku vyvolané infekcí HPV většinou nemají žádné příznaky. Jde o změny, které může včas rozpoznat jedině gynekolog pomocí speciálních diagnostických metod,“ vysvětluje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

  , vedoucí lékař onkologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

  Celé desítky let se v ČR používá cytologické vyšetření: stěrem z čípku se odebere malé množství buněk, které jsou pak vyhodnocovány pod mikroskopem v laboratoři. Bohužel má tato metoda své limity, které spočívají hlavně v nízké přesnosti, protože u 15 až 40 % vyšetřených žen probíhající přednádorové změny neodhalí.

  „Proto vítám, že se Ministerstvo zdravotnictví a odborné lékařské společnosti usnesly na tom, že by mezi vyšetření prováděná při preventivních prohlídkách měla být od příštího roku zahrnutá i testace HPV DNA pro ženy ve věku 35 a 45 let. Jde totiž o metodu, která s vysokou přesností stanoví, zda je v těle ženy přítomná infekce rizikovým typem HPV.

  Ženy, u nichž tento test infekci odhalí, tak mohou být pečlivě sledovány, a případné změny ošetřeny v samotném zárodku.

  Naopak u žen, které dle testu infekcí netrpí, je méně než 1% riziko, že v následujících 10 letech onemocní rakovinou děložního čípku,“ vysvětluje profesor Sláma, rovněž odborný garant národní studie LIBUŠE, která již od roku 2017 ověřuje a potvrzuje účinnost HPV DNA testů.

  1) www.uzis.cz

  Součástí tiskové zprávy je také: 

            

  Klesá podíl dívek, které se nechávají očkovat proti rakovině čípku

  V Česku klesá podíl děvčat, která se nechávají očkovat proti rakovině děložního čípku a hrdla. Tu způsobují lidské papilomaviry (HPV).

  V roce 2012 si vakcínu proti nim na ochranu před nádorovým onemocněním nechaly píchnout tři čtvrtiny třináctiletých děvčat. Loni jich bylo necelých 64 procent. Na pokles proočkovanosti upozornili onkogynekologové.

  Za poklesem zájmu vidí nynější odmítání očkování.

  Na rakovinu děložního hrdla v Česku ročně umírají téměř čtyři stovky žen. Očkování přitom u děvčat před zahájením jejich pohlavního života snižuje riziko vzniku nádoru o víc než 90 procent, u žen pak o polovinu. Od dubna 2012 se proplácí ze zdravotního pojištění třináctiletým a čtrnáctiletým dívkám, od loňského ledna pak i stejně starým chlapcům.

  Podle údajů z národního registru hrazených zdravotních služeb se v roce 2012 nechalo očkovat 33 035 třináctiletých dívek. Proočkovanost tak dosáhla téměř 76 procent.

  V dalších letech ale očkovaných ubývalo a jejich podíl klesal. V roce 2016 si vakcínu nechalo píchnout 29 026 děvčat, tedy 63 procent.

  Předloni počet očkovaných sice dosáhl 30 451, podíl v početnějším ročníku zůstal ale na necelých 64 procentech.

  „Doufali jsme, že se dostaneme přes hranici 80 procent. Místo toho bohužel klesáme a dostáváme se k 60 procentům,“ řekl vedoucí Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy David Cibula. On i jeho kolegové za poklesem vidí trend odmítání očkování.

  Podle Cibuly by se přitom díky vakcínám a přesným vyšetřovacím metodám mohlo podařit toto zhoubné nádorové onemocnění vymýtit.

  Jako příklad onkogynekolog uvedl situaci v Austrálii, kde je podle něj očkovaných víc než 80 procent děvčat a tři čtvrtiny hochů. „Neznají tam přednádorové stavy.

  Když se u někoho objeví, svolají všechny mladé doktory, aby se na to šli podívat. Nemají už případy, na kterých by se to učili léčit,“ dodal Cibula.

  Očkovaných chlapců přibývá

  Využití očkování proti rakovině děložního hrdla se liší i v jednotlivých krajích. V Ústeckém kraji se předloni nechalo očkovat bezmála 74 procent třináctiletých dívek. Ve Zlínském kraji to bylo 51 procent. V Praze proočkovanost dosáhla 58 procent, v Královéhradeckém kraji 72 procent.

  Očkovaných třináctiletých chlapců naopak přibývá. Zatímco v roce 2017 jich bylo 7988, loni po zavedení hrazeného očkování 10 990. „Pokud by se podařilo proočkovat chlapeckou populaci, zabráníme šíření infekce,“ uvedl Cibula.

  Podle lékařů očkování není jen pro mladé dívky, ale pro ženy v jakémkoliv věku. „Rozšířil se mýtus, že když očkujeme třináctileté dívky, tak ty starší už není potřeba očkovat. Účinek je sice menší, ale pořád je obrovský. Při každém pohlavním styku se žena může setkat s infekcí, která u ní onemocnění může vyvolat,“ řekl onkogynekolog.

  I když úmrtnost na rakovinu děložního hrdla v Česku postupně klesá, stále je vyšší než ve vyspělých evropských zemích. V roce 1997 přibylo v Česku 1052 pacientek, zemřelo 484. Předloni si diagnózu vyslechlo 822 žen a 364 zemřelo.

  Očkování proti rakovině děložního čípku

  Rakovina děložního čípku není dědičným onemocněním, neznamená to však, že byste ji měli podceňovat. Nezbytnou příčinou onemocnění je přetrvávající infekce lidským papilomavirem (tzv. HPV).

  Zvažujete pro sebe nebo své blízké očkování proti rakovině děložního čípku? Neváhejte se na nás obrátit v našem gynekologickém centru.

  Vakcíny

  Sepsali jsme pro vás přehledného průvodce jednotlivými vakcínami.

  Vakcína Gardasil 9

  Nově od roku 2016 je na trhu vakcína, která pomáhá chránit proti 9 typům lidského papilomaviru (HPV). Vakcína Gardasil 9 je na rozdíl od vakcíny Gardasil rozšířena o dalších 5 rizikových typů HPV (31, 33, 45, 52 a 58).

  Gardasil 9 napomáhá při ochraně proti nákaze HPV typu 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, které odpovídají za více než 90 % případů rakoviny děložního čípku.

   Zároveň obsahuje také typy 6 a 11, které jsou zodpovědné za přibližně 90 % případů genitálních bradavic Gardasil 9 též předchází vzniku abnormálních a předrakovinných stavů děložního čípku zjištěných na základě cytologického stěru, jež jsou způsobeny typy HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Dále pomáhá chránit proti rakovině pochvy, zevních rodidel a rakoviny řitního otvoru.

  Vakcína Gardasil 

  V současnosti existuje vakcína, která pomáhá chránit proti 4 typům lidského papilomaviru (HPV). Kromě hlavních genotypů high risk HPV tedy chrání i proti nejčastějším původcům vzniku genitálních bradavic (kondylomat).

  HPV typy 16 a 18 jsou zodpovědné za přibližně 70 % případů rakoviny děložního čípku a za 70 % předrakovinných změn zevních pohlavních orgánů a pochvy vyvolaných HPV.

  Na rozdíl od vakcíny Cervarix, vakcína Gardasil obsahuje také typy 6 a 11, které jsou zodpovědné za přibližně 90 % případů genitálních bradavic. Vakcína je pro dívky a ženy od 9 let do 45 let.

  Vakcína má největší přínos, pokud se aplikuje dříve, než dojde ke kontaktu s HPV virem typů 6, 11, 16 a 18.

  Vakcína má prokázánu cross protekci vůči lézím asociovaným pouze s HPV 31, u ostatních onkogenních genotypů je míra cross protekce v klinických studiích statisticky nesignifikantní.

  Příbalová informace vakcíny Gardasil

  6. června 2014 Evropský regulační úřad EMA schválil rozšíření indikace vakcíny Gardasil společnosti MSD. Nově vakcína Gardasil poskytuje ochranu proti análním karcinomům a premaligním análním lézím u žen a mužů. Více informací naleznete v Rozšíření indikace vakcíny Gardasil. 

  Vakcína Cervarix 

  Vakcína CervarixTM byla cíleně vyvinuta k ochraně dívek a žen před onemocněním děložního čípku způsobeným infekcí lidskými papilomaviry (HPV).

  Nejnovější výsledky studií potvrzují, že Cervarix™ chrání nejen proti nejčastějším typům virů HPV 16 a 18, které stojí přibližně za 70 % případů rakoviny děložního čípku, ale že poskytuje ochranu také proti některým dalším vysoce rizikovým typům HPV virů.

  Vakcína Cervarix má prokázánu tzv. cross protekci (data jsou již i součástí SPC) – zkříženou imunitu proti dalším velmi častým high risk genotypům – HPV 31, 33 a 45 jimi způsobeným lézím. Statisticky významné úrovně je dosaženo pro všechny uvedené genotypy.

  Díky tomu vede vakcinace Cervarixem ke zvýšení celkové úrovně prevence vzniku karcinomu děložního hrdla asi o 13 %. Zásadní roli pak sehrává při prevenci obtížně detekovatelných adenokarcinomů, které jsou v naší republice asociovány s genotypy HPV 16, 18 a 45.

   

  Příbalová informace vakcíny Cervavix

  Od 1. 4. 2012 jsou vakcíny Cervarix a Gardasil plně hrazeny zdravotními pojišťovnami, a to pro dívky od 13 do 14 let.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector