Revizní Lékař Všeobecná Zdravotní Pojišťovna?

Reviznímu lékaři stačí předložit pouze Žádanku o schválení (povolení) – tiskopis VZP 21/2013; musí však obsahovat veškeré náležitosti a podklady k vyřízení, dané metodikou. Poukaz nebo recept pak vystaví ošetřující lékař na základě schválené Žádanky o schválení (povolení).

Co je to revizní lékař?

Revizní lékař je zaměstnanec zdravotní pojišťovny, jehož úkolem je dbát na účelné využívání finančních prostředků, které jednotliví lékaři a jednotlivá zdravotnická zařízení dostávají od zdravotní pojišťovny na provádění lékařské péče.

Kdo vlastní VZP?

Jediným akcionářem je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.

Jak podat přehled na VZP?

Pokud jste doposud zasílali přehled na adresu pobočky VZP, zašlete ho laskavě na novou centrální adresu: VZP ČR, P.O. BOX 111, 586 11 Jihlava. Vyplněný tiskopis můžete také odeslat prostřednictvím datové schránky ( i48ae3q). Přes VZP Point lze Přehled podat elektronicky (www.vzp.cz/ekk).

Co je VZP?

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, hlavní stránka.

Kam poslat žádost o lázně VZP?

 1. Adresa: 110 01 Praha, Na Perštýně 6.
 2. Telefon: 952 226 847, 952 226 644.

Kolik zdravotnich pojistoven je v ČR?

Od roku 1993 na území České republiky působilo celkem 29 zdravotních pojišťoven. Tento počet se postupem času zredukoval na současných sedm.

Na co přispívá VZP?

Dospělí

 • Pohybové aktivity.
 • Odvykání kouření
 • Pomůcky a služby pro diabetiky.
 • Trénink paměti.
 • Vyšetření kožních znamének.
 • Příspěvek na preventivní vyšetření karcinomu prsu.
 • Očkování
 • Příspěvek na prevenci onkologických onemocnění
 • Jaké je číslo Všeobecné zdravotní pojišťovny?

  let existovalo v ČR vedle Všeobecné zdravotní pojišťovny (111) až 26 dalších zdravotních pojišťoven: 201 Vojenská zdravotní pojišťovna.

  Jak podat přehled VZP online?

  Jestliže máte registraci pro administrativní portál VZP Point, můžete podat Přehled OSVČ on-line jeho prostřednictvím. V navigaci vyberete možnost NOVÉ PODÁNÍ, kliknete na „Přehled o výši daňového základu OSVČ“ a tlačítko „Vyplnit formulář“. Formulář vyplníte během pár minut.

  Zajímavé:  Újma Na Zdraví Občanský Zákoník?

  Kam poslat přehled Čssz?

  lze zasílat:

  1. do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky e – Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo.
  2. na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e – Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR.

  Jak poslat přehled na OSSZ?

  Přehled je možné podat následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odešlete ve formátu xml přímo příslušné OSSZ/ČSSZ tzv.
  2. přehled v čitelném formátu (např.
  3. vyplníte pomocí počítače interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknete a doručíte na příslušnou OSSZ,

  Kolik klientů má VZP?

  Podle dat, uvedených v tabulce, je pojišťovnou s největším počtem klientů jednoznačně VZP, která registruje 5 950 000 pojištěnců.

  Na co přispívá VZP 2022?

  Rychlé odkazy. I v roce 2022 můžete získat příspěvky na podporu prevence, ať už se jedná o pohyb, pravidelná preventivní vyšetření karcinomu prsu, kožních znamének nebo preventivní komplexní onkologickou prohlídku.

  Jak funguje pojišťovna?

  Pojištění jako takové funguje tak, že pojišťovna vybírá od svýchpojistníků, pojistné. Pojistník, ale nemusí být nutně ta samá osoba jakopojištěný. Pojistník uzavírá smlovu a pojištěný je osoba v jehož prospěch je smlouva uzavřena. Zpojistného pak pojišťovna vytváří takzvané pojistné rezervy.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector